Basisscholen. in De Baarsjes. Kom eens kijken op mijn school!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisscholen. in De Baarsjes. Kom eens kijken op mijn school!"

Transcriptie

1 Basisscholen in De Baarsjes Kom eens kijken op mijn school!

2 A10 De Baarsjes Erasmuspark PIETER V. D. 7 1 JAN VAN GALENSTRAAT REINIER GEUZEN CLAESZEN PLEIN KADE S105 DR. J. VAN BREEMEN STRAAT JAN VAN GALENSTRAAT ADMIRAAL HELFRICHSTRAAT ORTELIUSKADE ORTELIUS PAD ORTELIUS STRAAT ORTELIUSKADE HOOFDWEG MERCATORSTRAAT ORTELIUS STRAAT JAN VAN GALENSTRAAT SHACKLETONSTRAAT TORRESSTRAAT MERCATOR PLEIN JAMES COOKSTRAAT JAN MAIJENSTRAAT JAN EVERTSENSTRAAT HOOFDWEG VANCOUVERSTRAAT JOHN FRANKLINSTRAAT VESPUCCISTRAAT VESPUCCISTRAAT MARCO POLOSTRAAT BARTHOLOMEUS DIAZSTRAAT CABRALSTRAAT BAFFINSTRAAT MAGAL HAENS PLEIN BALBOASTRAAT ADMIRALENGRACHT CABOTSTRAAT W. SCHOUTENSTRAAT W. SCHOUTENSTRAAT GAMASTRAAT BALBOA PLEIN ADMIRALENGRACHT MARCO POLOSTRAAT ADMIRALENGRACHT J. DE MOORSTRAAT C. DIRKSZ. STR. ADMIRALENGRACHT ADMIRALENGRACHT KROMMERTSTR. JAN EVERTSENSTRAAT J. VAN RIEBEEKSTRAAT F. VAN ALMONDESTRAAT ADMIRALENGRACHT DOES- STRAAT WITTE DE WITHSTRAAT LOD. BOISOT STRAAT WITTE DE WITHSTRAAT BESTEVAERSTRAAT VAN SPEIJKSTRAAT CHASSÉSTRAAT VAN KINSBERGEN- VAN SPEIJKSTRAAT LUMEIJSTRAAT REINIER CLAESZENSTRAAT J. VAN WASSENAAR OBDAM STRAAT KORTENAER STRAAT STRAAT WILLEM DE ZWIJGERLAAN SLATUINENWEG KORTENAER PLEIN BAARSJESWEG WILLEM DE ZWIJGERLAAN GEUZENKADE HUDSON HOF MAGAL HAENS STRAAT VASCO DA 9 8 COLUMBUS PLEIN ADMIRAAL DE RUIJTERWEG 6 M.H. TROMPSTRAAT 5 KEER WEER ADR. V. BERGEN STR. GEUZEN STRAAT KORTE GEUZEN STRAAT GEUZENKADE Rembrandtpark VAN SPIL- BERGEN STRAAT VAN SPILBERGEN STRAAT VAN MIDDELLAND STRAAT 3 HUDSON DAVISSTRAAT DAVISSTRAAT STRAAT COLUMBUS STRAAT COLUMBUS PLEIN POSTJESWEG VAN BRAKEL STRAAT BAARSJESWEG KINKERSTRAAT POSTJESWEG POSTJESKADE POSTJESKADE POSTJESKADE VAN WALBEECKSTRAAT CORANTIJNSTRAAT ANTILLEN STRAAT POSTJESKADE CURAÇAOSTRAAT 4 ARUBA HOOFDWEG MAROWIJNE STRAAT STRAAT POSTJESKADE NICKERIESTRAAT PARAMARIBOSTRAAT PARA- MARIBO PLEIN PARAMARIBO STRAAT BONAIRESTRAAT CRIJNSSENSTRAAT VAN RENSSELAER STR. NEPVEUSTRAAT BONAIRE PLEIN BONAIRE STRAAT BAARSJESWEG STUYVESANTSTRAAT BAARSJESWEG OVERTOOM SURINAMEPLEIN S106 SURINAME Vondelpark SURINAMESTRAAT PLEIN

3 Inhoud Inleiding p.5 Algemene informatie p.6 Scholen p.10 1 Admiraal De Ruyter p.10 Protestants-christelijk basisonderwijs 2 As-Siddieq p.12 Islamitisch basisonderwijs 3 St. Augustinus p.14 Katholiek basisonderwijs 4 Corantijn p.16 Openbaar basisonderwijs 5 St. Jan p.18 Ontwikkelingsgericht basisonderwijs Katholiek basisonderwijs 6 De Meidoorn p.20 10e Montessorischool Openbaar basisonderwijs 7 De Roos p.22 Openbaar basisonderwijs 8 Rosa Boekdrukker p.24 Openbaar basisonderwijs 9 Dr. J. Th. De Visser p.26 Protestants-christelijk basisonderwijs 10 Joop Westerweel p.28 Openbaar basisonderwijs Nuttige adressen p.30

4

5 Voor elk kind een school in de buurt De Baarsjes biedt een gevarieerd aanbod aan scholen Deze gids is in de eerste plaats bedoeld voor ouders die een schoolkeuze moeten maken voor hun kind. De gids kan u daarbij helpen. Met Kansen voor Kinderen wil de raad goede scholen in de buurt creëren en heeft voor de komende vier jaar hiervoor geld beschikbaar gesteld. Natuurlijk gaan kinderen naar school om te leren. Maar ze doen er veel méér. Ze maken vriendjes en vriendinnetjes met wie ze op school, thuis en op straat spelen. Ze komen in contact met andere culturen en gewoonten. En ze doen ervaringen op waar ze de rest van hun leven plezier aan kunnen beleven. Ook de ouders spreken elkaar op school. De school vormt zo een ontmoetingsplek in de buurt. Het bestuur van stadsdeel De Baarsjes vindt het belangrijk dat de kinderen in hun eigen buurt naar een goede school gaan. De tien basisscholen in De Baarsjes hebben ieder hun eigen kenmerken. Er zijn bijzondere scholen en openbare scholen. Sommige scholen leggen de nadruk op klassikaal onderwijs, andere kiezen voor een meer individuele aanpak, en weer andere zoeken een tussenvorm. U kiest voor een school die voldoet aan uw verlangens én die past bij het karakter van uw kind. Welk belang hecht u aan de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van de school? Wilt u graag dat uw kind naar een school in de buurt gaat? Wilt u intensief betrokken worden bij de school? Hoe belangrijk vindt u de schoolsamenstelling? Wilt u graag dat een kind naar een gemengde school gaat? Wat weet u van de resultaten van de school? Voor goed onderwijs hoeft u de buurt niet uit! Tot slot Deze scholengids geeft u veel informatie over de basisscholen in De Baarsjes maar wij raden u van harte aan om ook een aantal scholen te bezoeken. Een bezoek geeft u de beste indruk. U kunt zelf beoordelen of de school past bij uw wensen en of deze past bij uw kind. In deze gids staat hoe u een afspraak voor een bezoek kunt maken met de school. Het stadsdeelbestuur wenst u en uw kind een plezierige en succesvolle schooltijd toe! De volgende vragen kunnen u helpen een goede keuze te maken: Wat vindt u belangrijk in het onderwijs? Wat vindt u van de sfeer op school? Is de school veilig en schoon? Hoe wordt u verwelkomd? Wat vindt u van het gebouw? Vindt u de ontwikkeling van creatieve, sociale en emotionele vaardigheden even belangrijk als kennisoverdracht? 5

6 Algemene informatie Onderwijs Kwaliteit Het stadsdeelbestuur van De Baarsjes vindt het heel belangrijk dat uw kind goed onderwijs krijgt. Daarom doet het stadsdeel mee met stedelijke projecten die de kwaliteit van het onderwijs verder verbeteren. De prestaties van alle leerlingen worden nauwkeurig gevolgd en vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Er is een stevige aanpak van het schoolverzuim en extra aandacht voor taalonderwijs. Ook de Voorschool en de Brede School dragen bij aan betere schoolprestaties. Voorschool Acht basisscholen in De Baarsjes hebben een Voorschool. De Voorschool begint in de peuterspeelzaal en loopt door in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Zo ontstaat een doorlopend programma voor kinderen van 2 - tot 6 jaar. Peuterleidsters en de leerkrachten werken in de Voorschool samen. De kinderen krijgen extra begeleiding: regelmatig zijn er twee leidsters in de groep. Actief leren is het sleutelwoord. De kinderen doen spelletjes, tekenen, knutselen, zingen en luisteren naar verhalen. Tegelijkertijd leren ze een heleboel dingen die ze nodig hebben om straks goed te kunnen lezen, schrijven en rekenen. Veel Nederlandse woorden bijvoorbeeld. Maar ze leren ook samenwerken en omgaan met regels. Ouders doen mee aan verschillende activiteiten in de Voorschool. Kinderen die de Voorschool hebben gevolgd, maken in groep 3 een goede start met hun verdere schoolloopbaan. Er worden vier verschillende programma s gebruikt: Piramide, Kaleidoscoop, Startblokken en Ko totaal. Piramide werkt met vaste thema s. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen extra ondersteuning van een begeleider. Kaleidoscoop gaat uit van de belevingswereld van het kind en stimuleert kinderen zelf initiatieven te nemen. Startblokken is gericht op thematisch werken, waarbij taalontwikkeling via spel centraal staat. Ko totaal bestaat uit Puk&Ko voor peuters en Ik&Ko voor kleuters. Er wordt gewerkt met thema s uit de leefwereld van de kinderen. U kunt uw kind inschrijven vanaf 12 maanden. Inschrijven kan bij de scholen zelf, de Stichting Akros-Welzijn, of het Ouder-en-Kindcentrum (ook in het Turks, Marokkaans of Arabisch). Voor adressen zie pagina 30 en 31. Brede School Alle scholen in De Baarsjes zijn Brede Scholen. In een Brede School doen kinderen in en buiten de gewone lesuren extra activiteiten zoals sport, computerles, dansen en spelletjes. Bij deze activiteiten staat het aanleren van sociale competenties centraal: op een respectvolle manier met elkaar omgaan, elkaar helpen en zich inleven in de ander. Ouders worden betrokken bij deze activiteiten. Meestal is er een speciale ouderkamer in de school. Ouders kunnen elkaar hier ontmoeten, bijeenkomsten bijwonen of deelnemen aan cursussen zoals taallessen. Openbaar onderwijs De vijf openbare basisscholen vallen vanaf 1 augustus 2007 onder het bestuur van de stichting Amsterdam West Binnen de Ring. Bijzonder onderwijs Een bijzondere school heeft een godsdienstige achtergrond. Het schoolbestuur van een bijzondere school is een stichting of een vereniging. 6

7 Leerlingvolgsysteem Kinderen worden regelmatig getoetst op rekenvaardigheid, taal, geschiedenis enz. De resultaten van de toetsen worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Zo zien de leerkrachten of de kinderen de leerstof aankunnen en hoe snel ze gaan. Als het niet helemaal naar verwachting gaat, krijgen de kinderen extra aandacht. Leerplicht Alle kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Vanaf vier jaar kunnen ze al elke dag naar school. De ouders horen zich ook in dit geval te houden aan de afspraken die ze met de school hebben gemaakt. Ouders zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat hun kind vanaf vijf jaar elke dag op tijd op school komt. Die taak wordt uitgevoerd door een leerplichtambtenaar. Als kinderen veel van school wegblijven, zal de leerplichtambtenaar samen met de school en de ouders de oorzaken van het schoolverzuim aanpakken. Soms worden daarbij hulpverleners ingeschakeld. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Voor een afspraak belt u Er is een folder met uitleg over de leerplicht verkrijgbaar op het stadsdeelkantoor, bij de scholen of op Doorstroming naar het voortgezet onderwijs: de Cito-toets In groep 8 van alle basisscholen in De Baarsjes maken kinderen de Cito-toets, officieel de Eindtoets Basisonderwijs geheten. De toets meet wat uw kind in acht jaar basisonderwijs heeft geleerd. De resultaten van de Cito-toets ondersteunen de leerling, de ouders en de leerkracht bij het kiezen van een type voorgezet onderwijs. Maar ook de school geeft een advies. Zo bepalen én de Cito-toets én het schooladvies samen het type onderwijs dat past bij uw kind. De resultaten van de Cito-toets in De Baarsjes liggen op het vergelijkbare landelijke gemiddelde. Er is de afgelopen jaren een stijgende lijn te zien. Schoolgids Sinds 1 augustus 1999 zijn de scholen wettelijk verplicht een schoolgids uit te geven. Hierin staat informatie over praktische zaken zoals vakanties maar ook over de didactische en pedagogische uitgangspunten en de wijze waarop ouders bij de school worden betrokken. Ouders kunnen een schoolgids aanvragen bij de school. Ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage voor extra voorzieningen en activiteiten. Basisscholen gebruiken deze bijdrage vooral voor festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest en schoolreisjes. De hoogte van de bijdrage mag de school zelf bepalen. Ouders met een uitkering of een inkomen op het minimum niveau kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de ouderbijdrage. U kunt hiervoor terecht bij de leiding van de basisschool. 7

8 Opvang Naschoolse opvang De naschoolse opvang is een voorziening voor alle schoolkinderen in De Baarsjes. Iedere opvang heeft een relatie met scholen in de buurt. Ouders met schoolgaande kinderen kunnen ook in de vakantieperiode van de naschoolse opvang gebruikmaken. Hiervoor geldt een speciaal tarief. Vraag bij de school hoe en met welke organisatie de opvang is geregeld. Ouder-en-Kindcentrum Bij het Ouder-en-Kindcentrum kunt u terecht met vragen over de ontwikkeling, de gezondheid en opvoeding van uw kind. Vanaf het eerste moment in de zwangerschap totdat het kind naar school gaat. Het Ouder-en-Kindcentrum is een samenwerkingsverband tussen verloskundigen, de kraamzorg, het consultatiebureau en aanbieders van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Adres: zie p. 31 Activiteiten Schoolzwemmen Leren zwemmen is belangrijk in het waterrijke Nederland. Het stadsdeel geeft alle leerlingen de gelegenheid om te leren zwemmen in het nieuwe Mercator Plaza. De kinderen van groep 5 gaan een jaar lang naar het zwembad om het A-diploma te halen. Als dat niet lukt gaan de lessen in groep 6 door. Zorg en ondersteuning Schoolmaatschappelijk werk Op alle basisscholen in het stadsdeel is schoolmaatschappelijk werk aanwezig. De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt de ouders en de school als de ontwikkeling van de kinderen gevaar loopt door problemen thuis of op school. Door snel handelen kan de schoolmaatschappelijk werker de schoolloopbaan van de kinderen (weer) op de rails krijgen en houden. De schoolmaatschappelijk werker kan als dat nodig is bemiddelen tussen de ouders en de school. Schoolgezondheidszorg De GGD Amsterdam voert in opdracht van het stadsdeel de schoolgezondheidszorg uit. Kinderen worden regelmatig opgeroepen om met hun ouders of verzorgers naar de schoolarts te gaan om te praten over hun gezondheid. Als dat nodig is, verwijst de schoolarts naar de eigen huisarts. Schooltuinen In groep 6 en 7 krijgen leerlingen schooltuinlessen. Op een eigen stukje grond verbouwen zij groenten en bloemen. Ook leren de kinderen meer over milieu en natuur tijdens de lessen in het leslokaal op de schooltuin in het Rembrandtpark. Verkeersexamen Om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen moet iedereen de verkeersregels kennen. De kinderen leren deze op school via verkeerslessen. De lessen worden afgesloten met een (theorie-) examen. Als de leerlingen slagen, krijgen ze een verkeersdiploma. Naar het museum De oudere kinderen gaan naar het museum om oude en moderne kunst te bekijken. Ze gaan naar het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en het Van Goghmuseum. In het museum krijgen ze uitleg over kunst door medewerkers van het museum. 8

9 Ouders Muziekluisterlessen Voor de oudere leerlingen zijn er muziekluisterlessen. Een muziekleraar komt op school om de kinderen kennis te laten maken met verschillende soorten muziek en instrumenten. Als afsluiting van de lessen gaan de kinderen naar een concert. Openbare Bibliotheek Bibliotheek Mercatorplein organiseert voorleesprojecten voor alle scholen in De Baarsjes. Deze projecten stimuleren kinderen om te gaan lezen en maken ze wegwijs in de bibliotheek. Voor de peuters en kleuters zijn er projecten met zowel de ouders als de leerkrachten. Voor kinderen tot 19 jaar is het lidmaatschap van de bibliotheek gratis. Mercatorplein 89, telefoon (020) Sportbuurtwerk Het sportbuurtwerk van stadsdeel De Baarsjes organiseert sportieve activiteiten voor jong en oud. Een groot deel van de activiteiten vindt plaats in de speeltuinen en op de pleinen. Baarsjesweg 224, telefoon (020) Huiswerkbegeleiding Leerlingen vanaf 10 jaar kunnen op diverse plaatsen in De Baarsjes begeleiding krijgen bij hun huiswerk. De begeleiders helpen kinderen om zelfstandig hun huiswerk te maken. Daarnaast stimuleren zij de sociale vaardigheden van de kinderen. Het beheersen van deze vaardigheden en het zelfstandig huiswerk kunnen maken dragen bij aan een succesvolle schoolloopbaan. Aanmelding gebeurt via de leerkrachten van groep 7 en 8. Medezeggenschapsraad Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Hierin zitten zowel ouders als leerkrachten. De medezeggenschapsraad overlegt, adviseert en beslist mee over alles wat met de school te maken heeft zoals veiligheid en gezondheid op school, aanstelling van personeel enzovoorts. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan deze raad. Inspraak van de medezeggenschapsraad is bij de wet geregeld in het reglement van de Wet op de Medezeggenschap. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen de samenstelling van de raad. Ouderraad Op veel scholen vervult de ouderraad een belangrijke functie. De ouderraad praat, denkt en helpt mee bij de gang van zaken op school. De ouderraad kan de vertegenwoordigers van de ouders in de medezeggenschapsraad adviseren. Ouderinitiatieven Het stadsdeel ondersteunt initiatieven van ouders en oudergroepen, zoals de Lobbygroep Corantijn en de Oudergroep St. Jan, om van de scholen meer buurtscholen te maken. Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij de school of stadsdeel De Baarsjes, afdeling Onderwijs, Antwoord: of op 9

10 Admiraal De Ruyter Protestants-christelijk basisonderwijs Admiraal de Ruyter Bestevaerstraat HP Amsterdam Telefoon: (020) Directeur Dhr. D. Koops Adjunct-directeur Dhr. T.R van Dijk Bestuur Vereniging voor protestantschristelijk basisonderwijs te Amsterdam West Schooltijden Groep 1 en 2: ma, di, do uur en uur wo uur vrijdag uur groep 3 t/m 8: ma, di, do, vrij uur en uur wo uur Grootte 205 leerlingen 10 groepen 19 groeps- en vakleerkrachten (incl. parttimers) Onze school is een protestants-christelijke school die zich inzet voor een goede ontwikkeling van de kinderen. De school biedt een vriendelijke, inspirerende, veilige en zorgvolle omgeving. Want alleen als het kind zich veilig voelt kan het zich ontwikkelen. Wij willen graag dat de kinderen zich thuis voelen en vertrouwen hebben in ons, in elkaar en in zichzelf. Het onderwijs Onderwijs op maat en zelfstandig werken: hieraan geeft de Admiraal de Ruyterschool vorm in het zogenaamde GIP-model. Dit model richt zich op een goede organisatie in de groep waardoor de leerlingen zelfstandig kunnen werken. De leerkracht geeft instructie en begeleiding op maat. Waar nodig krijgen de kinderen extra hulp en/of een aangepast programma. Ieder kind krijgt de mogelijkheden om zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Door middel van het leerlingvolg- en zorgsysteem worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. De school krijgt zo een goed beeld van de kinderen en kan eventuele problemen of leerachterstanden snel signaleren. Voorschoolse activiteit Wij werken samen met peuterspeelzaal Westerwijk die in het schoolgebouw is gehuisvest en gebruiken het Voorschoolprogramma Piramide (zie p.6). Ouderbetrokkenheid Een actieve en positieve oudercommissie staat ons op vele terreinen bij. In het kader van meer handen in de klas assisteren ouders onder meer bij het niveau-lezen, speelleren en bij individuele hulp aan kinderen. Buitenschoolse opvang en overblijven De leerlingen kunnen onder geschoolde begeleiding overblijven. Op vrijdag zijn er tijdens het overblijven sport- en spelactiviteiten onder professionele begeleiding. Naschoolse activiteiten Na schooltijd kunnen de kinderen meedoen aan activiteiten op het gebied van sport en spel, muziek, dans, koken en dergelijke. Deze activiteiten vinden met name plaats in wijkcentrum Westerwijk. Er is ieder jaar een sportdag en we doen mee aan schoolvoetbal. 10

11 De kinderen voelen zich veilig op school. De leerkrachten zijn gemakkelijk aanspreekbaar. Meer informatie en aanmelding Aanmelding van leerlingen is mogelijk op maandag en vrijdag. Graag via (telefonische) afspraak. Wij adviseren de ouders om hun kind op de leeftijd van circa 2 - jaar in te schrijven voor de basisschool. Ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar bedraagt 25 voor één kind. Bij twee kinderen betaalt u 35. Als u meer kinderen op school heeft is de bijdrage 40 ongeacht het aantal kinderen. Een ouder over de Admiraal de Ruyter Persoonlijke aandacht Kinderen gaan naar school om te leren. Maar daarnaast versterken wij het zelfvertrouwen van kinderen en maken ze vertrouwd met zaken als samenwerken, je verantwoordelijk voelen, zelfstandig werken en positief en constructief gedrag. Daarbij streven de leerkrachten naar een goede verhouding tussen kennisoverdracht, prestatie en plezier in school. Wij werken aan een goed schoolklimaat door: aandacht te hebben voor persoonlijke problemen, vreugde en verdriet van de kinderen; veel aandacht te schenken aan kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn; momenten te creëren van ontspanning, sport en creativiteit; afspraken te maken over het omgaan met elkaar; aandacht te schenken aan allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten die een extra dimensie geven aan de verschillende leerstofonderdelen; ons te richten op de toekomst waarbij nieuwe media een rol spelen in het lesprogramma; een goed contact te onderhouden met de ouders. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn museumlessen, muziekluisterlessen, Artislessen, schooltuinen / kabouterpad, schoolzwemmen, schoolvoetbal, sportdag, verkeersexamen, havenproject, activiteiten in het kader van de kinderboekenweek, schoolreisje en schoolkamp voor groep 8 en afscheidsavond. 11

12 As-Siddieq Islamitisch basisonderwijs As-Siddieq Jan van Riebeekstraat ZW Amsterdam Telefoon: (020) Fax: (020) Dependance Cornelis Dirkszstraat TR Amsterdam Telefoon: (020) Fax (020) Directeur Mw. J.M. Strijk Adj. directeur Mw. O.Sordam Contactpersoon Dhr. B. Landbrug, administratief medewerker telefoon (020) Bestuur Stichting Islamitische School Amsterdam Schooltijden Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot uur. Vrijdag voor alle groepen tot van 8.30 uur tot uur. Grootte 450 leerlingen, 23 groepen, 25 groepsleerkrachten De school werkt met onderwijsen klassenassistenten (totaal 60 personeelsleden) De As-Siddieq is een school voor moslimkinderen van alle nationaliteiten en voor anderen die de uitgangspunten van de school onderschrijven. De school heeft twee gebouwen die nog geen tweehonderd meter van elkaar vandaan liggen. Wij hechten veel belang aan een open communicatie op basis van gelijkwaardigheid. Onze school is een plek waar kinderen graag vertoeven. Naast de cognitieve, sociaalemotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind, stimuleren wij ook de beleving van het islamitische geloof. Het onderwijs Het onderwijs wordt zoveel mogelijk aangepast aan de individuele leerling. Opvoeding en onderwijs zijn beide belangrijke componenten binnen de school. Er wordt aandacht besteed aan normen en waarden, onder andere vanuit de islamitische belevingswereld. Vanaf groep 5 hebben de jongens en de meisjes gescheiden les en gymmen en zwemmen ze apart. Er zijn twee godsdienstleraren in school. Voorschool Wij werken samen met peuterspeelzaal Zeytouna. Voor de peuters is er een ochtend- en een middaggroep. Op de Voorschool werken we met het programma Piramide (zie p.6). Ouderbetrokkenheid De school organiseert ouder- en rapportbijeenkomsten. Er is een ouderraad die helpt met praktische zaken en meepraat en meebeslist over allerlei schoolzaken. Ouders ondersteunen op vrijwillige basis projecten op school en het overblijven. Er is Nederlandse taalles voor moeders en er zijn maandelijks themaochtenden over onderwerpen op het gebied van opvoeding en onderwijs. Ouders kunnen op school gezelschapsspellen lenen voor hun kinderen. Buitenschoolse opvang en overblijven We hebben een continurooster: de kinderen blijven de hele dag op school. Ouders houden toezicht bij het overblijven. De leerlingen hebben niet allemaal tegelijk pauze, zodat er voldoende ruimte is om te spelen. Naschoolse activiteiten Vanaf groep 6 zijn er op woensdagmiddag naschoolse activiteiten. 12

13 Het is prettig dat er een islamitische school in de buurt is. Het is vertrouwd. De kinderen lezen de koran en er wordt gebeden. Aanmelden en inschrijven Is uw kind twee jaar dan kunt u het voor de Voorschool aanmelden. Maakt u geen gebruik van de Voorschool, dan kunt u uw kind vanaf drie jaar aanmelden voor de basisschool. Zodra uw kind vier jaar is, wordt het opgeroepen en ingeschreven. Voor een bezoek aan de As- Siddieq bent u van harte welkom. U kunt gewoon langskomen of een afspraak maken met bovengenoemde contactpersonen. Ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage is per jaar 31,76 per kind. Een ouder over de As-Siddieq Veilig schoolklimaat De As- Siddieq biedt als islamitische school uw kind een veilig schoolklimaat, een school waar uw kind zichzelf kan zijn. In school komt uw kind in aanraking met verschillende culturen. Het personeel bestaat uit moslim- en nietmoslimleerkrachten. De school schenkt uitgebreid aandacht aan de islamitische feesten zoals Eid uhl Adha en Eid uhl Fitr. Het vasten in de Ramadan wordt de kinderen niet onthouden. Uw kind krijgt vanaf groep 4 de gelegenheid gezamenlijk de Salat te verrichten met de leerkrachten. De school heeft een leerlingreglement waaraan uw kind zich dient te houden. Dit reglement wordt samen met u doorgenomen. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn de schoolreisjes, een bezoek aan de haven van Amsterdam (de kinderen krijgen les over in- en uitvoer), bezoeken aan musea zoals het Scheepvaartmuseum, het Verzetsmuseum en het Anne Frankhuis, het verkennen van de buurt en de binnenstad en moskeebezoek. Vanaf groep 5 krijgen leerlingen zwemles. Omdat jongens en meisjes apart zwemmen, gebeurt dit in het weekeinde. Vanaf groep 6 nemen de leerlingen deel aan schooltuinlessen. Leerlingen van groep 7 doen het landelijk verkeersexamen. Groep 8 doet het praktisch fietsexamen. 13

14 St. Augustinus Katholiek basisonderwijs St. Augustinusschool Orteliuskade AA Amsterdam Telefoon: (020) Directeur Mw. Y. Zeegers Bestuur Stichting Katholiek Basisonderwijs Amsterdam Nieuw-West Schooltijden Voor alle groepen van 8.30 uur tot uur. Op woensdag zijn alle groepen vrij om uur. Grootte 125 leerlingen 7/8 groepen 15 leerkrachten De Augustinusschool is een open, katholieke basisschool waar kinderen uit alle culturen welkom zijn. Onze school ligt aan de rand van het mooie Rembrandtpark dat veel spelmogelijkheden biedt. Wij zorgen ervoor dat de kinderen zich thuis voelen op de school en dat zij kunnen leren en spelen in een veilige en kindvriendelijke omgeving. Wij hebben oog voor de eigen intellectuele en maatschappelijke bagage van de leerlingen. Plezier in spelen en leren staat daarbij voorop. Het onderwijs In het onderwijs krijgen de basisvaardigheden (spreken, lezen, taal en rekenen) veel aandacht. De leerkrachten werken aan het vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen en aan de ontwikkeling van hun sociaal bewustzijn. Klassikale lessen worden afgewisseld met individueel werken of werken in groepjes. De kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling. Er worden regelmatig toetsen afgenomen en de vorderingen worden vastgelegd. De school heeft een uitgebreid zorgplan dat extra aandacht regelt voor kinderen die dat nodig hebben. Voorschool De Augustinusschool heeft een Voorschool. Wij werken hierin samen met peuterspeelzaal Rembrandt. Er is veel aandacht voor de Nederlandse taal zodat de kinderen later beter mee kunnen komen op school. Het programma dat we gebruiken is Kaleidoscoop (zie p.6). Er is een ochtend- en een middaggroep. Ouderbetrokkenheid De Augustinusschool beschikt over een ouderkamer waar ouders elkaar ontmoeten en waar tal van activiteiten plaatsvinden. Zo zijn hier regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van school en opvoeding. Eens in de maand is de schoolmaatschappelijk werker aanwezig. U kunt haar om advies vragen bij opvoedings- en/of andere problemen. Voor de ouders die het Nederlands beter willen beheersen, organiseren wij taalcursussen. Ook worden op school voor ouders computerlessen georganiseerd. Als aanspreekpunt van de ouderkamer is er een contactouder. Buitenschoolse opvang en overblijven Wij hebben overblijfmogelijkheden. Voor naschoolse opvang zijn voorzieningen in buurthuis de Tulp en de Mercatorspeeltuin. 14

15 Ik vind het leuk dat de school contacten heeft met het verzorgingscentrum Nieuw-Vredenburg. Het is goed dat de kinderen samen met oudere buurtgenoten activiteiten ondernemen. Naschoolse activiteiten De kinderen kunnen meedoen aan naschoolse activiteiten zoals koken, tekenen, spelletjes, computerlessen en verschillende sporten. Meer informatie en inschrijven U kunt uw kind vanaf 2 - jaar bij ons op school inschrijven. Onze Voorschoolcoördinator doet de inschrijvingen. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de administratie van de school. Wilt u meer informatie? U kunt altijd via de administratie een afspraak maken met de directie. Deze zal u graag te woord staan en u een rondleiding geven. Ouderbijdrage De ouderbijdrage is 30 per jaar voor de diverse activiteiten zoals feesten, uitstapjes naar een museum en Artis. Voor het schoolreisje vragen wij een aparte bijdrage. Een ouder over de Augustinusschool Jong ontmoet oud! Een bijzonderheid op onze school zijn de projecten waarin kinderen en oudere buurtbewoners elkaar ontmoeten. Deze projecten gingen in 2005 van start. Kinderen uit groep 8 en ouderen hebben toen samen een gespreksgroep gevormd waarin ze verschillende thema s hebben behandeld, zoals de Tweede Wereldoorlog en het spelen vroeger en nu. Deze ontmoetingen bleken een groot succes: zowel de buurtbewoners als de kinderen waren enthousiast. E zijn verschillende vervolgprojecten gestart. Een groep kinderen heeft in ouderencentrum Nieuw-Vredenburg knutselles van vrijwilligers van de kerk. Er zijn nieuwe gespreksgroepen gekomen en kinderen hebben samen met de ouderen van Nieuw-Vredenburg dansles. Met deze projecten slaat de Augustinusschool een brug tussen jonge en oude buurtgenoten van verschillende achtergrond en afkomst. 15

16 Corantijn Openbaar basisonderwijs Corantijn Corantijnstraat DD Amsterdam Telefoon: (020) Directeur Mw. M.H. Westveer Bestuur Stichting Amsterdam West Binnen de Ring Schooltijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: uur uur woensdag: uur Grootte 110 leerlingen 6 groepen 14 leerkrachten (inclusief de vakleerkrachten) De school staat in de Postjesbuurt, dichtbij het Surinameplein. Op de Corantijn zitten kinderen uit vele maatschappelijke stromingen en met verschillende geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen. Wij ervaren dat als positief en benutten deze verschillen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Wij leren kinderen vaardigheden die belangrijk zijn voor hun verdere leven en die een goede basis bieden voor het voortgezet onderwijs. Het onderwijs De Corantijn is een kleine school met kleine groepen waardoor er veel individuele aandacht voor het kind is. Wij richten ons naast de cognitieve ontwikkeling sterk op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen omdat wij die zien als een belangrijke voorwaarde voor het leren. Wij werken met moderne methoden. In de kleuterbouw gebruiken wij sinds 1998 Kaleidoscoop. In de afgelopen jaren is deze aanpak in een doorgaande lijn ontwikkeld in de groepen 3 t/m 8. De vorderingen van de leerlingen houden we bij met behulp van een leerlingvolgsysteem. Door regelmatig toetsen kan de leraar bepalen welke kinderen uitbreiding, verdieping of herhaling van de leerstof nodig hebben. Voorschool De Corantijn werkt samen met peuterspeelzaal Snater die in het schoolgebouw gevestigd is. Het Voorschoolprogramma is Kaleidoscoop (zie p.6). Ouderbetrokkenheid Wij vinden de betrokkenheid van ouders van groot belang om de ontwikkeling van het kind te bevorderen. De school heeft een ouderkamer waar activiteiten voor ouders plaatsvinden zoals themabijeenkomsten over onderwijs en opvoeding, speluitleen, taallessen, koffieochtenden en oudermiddagen. Voor-, tussen- en naschoolse opvang U kunt gebruik maken van voor-, tussen- en naschoolse opvang. Corantijn verzorgt die in samenwerking met de Stichting Akros. Naschoolse activiteiten Leerlingen kunnen meedoen aan diverse naschoolse activiteiten zoals beeldende vorming, sport, muziek, dans en circus Elleboog. 16

17 De kwaliteit van het onderwijs is goed, de sfeer is prettig en er is aandacht voor kinderen die meer kunnen. Een groep ouders spant zich met succes in om de school meer gemengd te maken. Meer informatie en aanmelding De school organiseert twee informatieavonden per jaar en heeft een keer per jaar een open dag. Ouders kunnen een afspraak maken om samen met hun kind de klas te bezoeken of voor een individueel gesprek met de directeur. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de directeur, Minke Westveer. Haar telefoonnummer is (020) Ouderbijdrage De vrijwillige bijdrage is 40 voor diverse activiteiten zoals een schoolreisje. Ouders met een minimum uitkering kunnen via de school een kwijtschelding van de helft van het bedrag krijgen. Een ouder over de Corantijn Corantijn: verschil mag er zijn De Corantijn: is een school die oog heeft voor de verschillen tussen kinderen. Kinderen verschillen in de wijze waarop en het tempo waarin ze zich ontwikkelen. Deze verschillen zijn in onze visie een bron om van elkaar te leren. Er is individuele aandacht voor alle kinderen. is met ongeveer 110 leerlingen een kleine basisschool. De kleinschaligheid heeft voordelen: iedereen kent elkaar en dit geeft een vertrouwd en veilig gevoel. wordt steeds meer een buurtschool. Dit is zichtbaar in de gemengde samenstelling van de onderbouw. Alle kinderen zijn welkom. werkt met de methodische aanpak van Kaleidoscoop. De leraren kijken naar wat kinderen kunnen en leuk vinden. Samen met de leraar maakt het kind keuzes en gaat het zelfstandig aan het werk. Kaleidoscoop kent een duidelijke structuur die zichtbaar is in het dagritme en in de inrichting van de leeromgeving. heeft een vakleraar voor bewegingsonderwijs en voor beeldende vorming. doet mee met de groepen 7 en 8 aan het Mentorproject en de Weekendschool voor kinderen die dit willen. Belangstelling? De Corantijn staat open voor ouders die onder schooltijd met hun kind een bezoekje aan een klas willen brengen om te zien hoe het eraan toegaat! 17

18 Ontwikkelingsgericht basisonderwijs St. Jan Katholiek basisonderwijs St. Jan Kortenaerstraat JN Amsterdam Telefoon: (020) Fax: (020) Directie Dhr. J.Bakker Mw. S. van Caem Bestuur Stichting Katholiek Basisscholen Amsterdam (ASKO) Schooltijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur uur en van uur Woensdag van 8.30 uur uur (onderbouw) en van 8.30 uur uur (bovenbouw) Grootte 240 leerlingen 12 klassen 24 groeps- en vakleerkrachten De St. Janschool staat al meer dan vijfenzeventig jaar in De Baarsjes en heeft zich ontwikkeld tot een gemengde en gewilde school. De school huist in een prachtig, goed onderhouden, oud schoolgebouw met een afgesloten binnenplaats. Wij bieden kwalitatief hoogwaardig en ontwikkelingsgericht onderwijs. Kunst en cultuur staan prominent op het programma. Het onderwijs Het gehele team op de St. Jan werkt vanuit dezelfde ontwikkelingsgerichte visie. Systematisch werken wij aan het uitbreiden van de mogelijkheden van ieder kind. Wij bieden de lesstof in kleine groepen binnen de groep aan. De leerkracht biedt hulp op maat. Kinderen krijgen op deze manier het onderwijs dat past bij de eigen, unieke ontwikkeling. Wij bevorderen de zelfstandigheid van kinderen. Naast samenwerking binnen de groep stimuleren wij samenwerking van kinderen van verschillende leeftijden. Zo zijn de bovenbouwers opgeleid om de jongere kinderen te assisteren met lezen, hebben de kinderen gezamenlijk maandafsluitingen en rekenen groep 7 en 8 samen. De St. Jan heeft een uitgebreid aanbod van sociaal-culturele activiteiten. De kinderen gaan hier creatief aan de slag met hun eigen ideeën. Ze maken kunsttentoonstellingen, voorstellingen of bijvoorbeeld een poëzieroute. Steeds vaker proberen we daar andere vakken bij te betrekken zoals taal en lezen. Ouderbetrokkenheid De school staat open voor de ouders, zij kunnen actief meedoen en meedenken. De ouderbetrokkenheid op de St. Jan is dan ook groot. Er is een actieve ouderraad en ouders assisteren bij voorstellingen, sportdagen en excursies. Ook heeft de school leesouders. Buitenschoolse opvang en overblijven De overblijf is de afgelopen jaren geprofessionaliseerd. De school heeft voldoende overblijfkrachten die verplicht een speciale cursus volgen. Voor- en naschoolse opvang is mogelijk. Wij werken samen met diverse organisaties. Voorschool Wij werken samen met peuterspeelzaal de Speelhoek en gebruiken in de Voorschool het programma Kaleidoscoop (zie p.6). Er is een ochtend- en een middaggroep. 18

19 Naschoolse activiteiten De leerlingen kunnen meedoen aan naschoolse activiteiten zoals verschillende sporten, spel en circus Elleboog. De school biedt een goed leermilieu, heeft een open sfeer en een actief team. Een ouder over de St. Jan Meer informatie en aanmelding Kinderen worden toegelaten op datum van inschrijving, aangeraden wordt kinderen bijtijds in te schrijven. Bel gerust voor een afspraak om te komen kijken, u bent van harte welkom. Jan Bakker of Saskia van Caem (de directie) beantwoorden uw vragen en leiden u graag rond. Ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage is in 2007 voor groep 1 t/m 4 40 voor groep 5 t/m 7 50 en voor groep Dit geld is bestemd voor de organisatie van activiteiten zoals het schoolreisje, het schoolkamp en de sportdag. Je mag zijn wie je bent en je mag worden wat je kan Dit motto verwoordt de visie van de school op de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Kinderen moeten zich prettig voelen op school en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De school biedt kinderen een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving waarin ze zich thuis voelen en veel kunnen leren en ontdekken. De school werkt vanuit een ontwikkelingsgerichte visie: we willen de mogelijkheden van ieder kind systematisch uitbreiden en er is samenhang in activiteiten. We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur. De school heeft een eigen galerie, leerlingen krijgen regelmatig les van kunstenaars en maken een jaarlijkse kunstroute door de buurt. Wij werken samen met verschillende kunstinstellingen. Iedere maand is er een uitvoering van kinderen op school. De St. Jan kreeg van NOC/NSF een certificaat van sportactieve school. Een professioneel en enthousiast team biedt onderwijs op maat en optimale leerlingenzorg. Dit komt onder andere tot uiting in de uitslag van de Citotoets. In 2006 ligt onze score ver boven het landelijk gemiddelde! Nieuwsgierig geworden? Bezoek de site of kom eens langs! 19

20 De 10e Montessorischool De Meidoorn Openbaar basisonderwijs De Meidoorn 10e Montessorischool Chasséstraat JA Amsterdam Telefoon: (020) Fax: (020) Directeur Dhr. F.P.Renz Adjunct-directeur Mw. J.M.Buitenhuis Bestuur Stichting Amsterdam West Binnen de Ring Schooltijden Onderbouw (groep 1 en 2): Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur uur en 13:00 uur - 15:00 uur woensdag: 8.30 uur uur Midden-, tussen- en bovenbouw (groep 3 t/m 8): Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur uur en uur uur Woensdag: 8.30 uur uur Grootte 315 leerlingen 15 groepen 23 leerkrachten De Meidoorn is een openbare school. Wij brengen kinderen met verschillende geloofs- en levensovertuiging bij elkaar. Op deze wijze leren zij elkaar te respecteren. Ons streven is dat de kinderen op de Meidoorn een leerzame én een plezierige tijd hebben. Het onderwijs In het Montessorionderwijs zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep: in de onderbouw de 4-6 jarigen; in de middenbouw 6-8 jarigen, in de tussenbouw 9-10 jarigen en in de bovenbouw jarigen. Net als in een gezin leren de jongsten van de oudsten en helpen de oudsten de jongsten. De pedagogische aanpak op onze school is gebaseerd op de principes van Maria Montessori en moderne inzichten. De school maakt gebruik van moderne methoden en materialen die goed passen binnen het concept van het Montessorionderwijs en aansluiten bij de wettelijk vastgestelde kerndoelen. De resultaten worden per kind vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Hierin staan ook gegevens over de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied. De vorderingen worden bekeken in het licht van de eigen ontwikkeling van het kind. Ouderbetrokkenheid Ouders assisteren bij activiteiten als sportdagen en excursies. Ook werken zij mee als voorleesouders en helpen zij de kinderen met het leren van de tafels. Buitenschoolse opvang en overblijven Het merendeel van onze leerlingen maakt gebruik van de overblijf. De school werkt samen met de naschoolse opvang CoCo, Akros en t Trammetje. Naschoolse activiteiten Kinderen kunnen meedoen aan naschoolse activiteiten. Via de nieuwsbrief houden wij de ouders op de hoogte van het aanbod. Meer informatie aanmelding Aanmelden kan het beste plaatsvinden tussen het 2e en 3e levensjaar. U kunt meer uitgebreide informatie krijgen door een afspraak te maken met de directie. U krijgt dan ook de gelegenheid de school te bekijken. 20

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2008/2009

SCHOOLGIDS 2008/2009 SCHOOLGIDS 2008/2009 Ieder mens en iedere cultuur maken deze wereld rijker en mooier. Ondanks alle verschillen delen we dezelfde hoop en dezelfde dromen en leveren we dezelfde inspanning om van dit leven

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 September 2014 1 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van de openbare basisschool 2 e Dalton. De schoolgids is bedoeld voor alle ouders maar vooral voor nieuwe ouders is deze gids,

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof Inhoudsopgave: - Inleiding - De Klipper - De Klipper locatie Sluiswijk -Identiteit - Waar staat De Klipper voor: Pedagogisch klimaat Didactisch klimaat Het bijzondere aan De Klipper Afspraken omtrent veiligheid

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

Woord vooraf. Namens het team van Christelijke Montessorischool De Abeel, Mieke Wits, directeur.

Woord vooraf. Namens het team van Christelijke Montessorischool De Abeel, Mieke Wits, directeur. SCHOOLGIDS 2014 2015 Woord vooraf Van harte welkom op Christelijke Montessorischool De Abeel. U leest deze schoolgids omdat uw kind op CMS De Abeel zit of omdat u zich als nieuwe ouder hebt aangemeld.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

We hopen dat u onze infokalender met plezier leest. Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties heeft horen we deze graag!

We hopen dat u onze infokalender met plezier leest. Wanneer u vragen, opmerkingen of suggesties heeft horen we deze graag! EEN WOORD VOORAF Dit is de infokalender van de 15e montessorischool van de Maas en Waal. Deze kalender is bedoeld om ouders die al een kind op school hebben te informeren over onze school. De uitgebreide

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail:

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: directie@montessorischoolbuiten.asg-almere.nl Schoolgids Montessori School Buiten Inhoudsopgave

Nadere informatie

KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016

KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016 KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016 katholieke Jenaplan basisschool de Zevensprong Snijdelwijklaan 4c, 2771 SX Boskoop Telefoon 0172-213 886 www.zevensprongboskoop.nl Inhoud

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz. 6 1. De school blz. 9 1.2 directie blz. 9 1.3 managementteam blz. 9 1.4 namen teamleden

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie