Basisscholen. in De Baarsjes. Kom eens kijken op mijn school!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisscholen. in De Baarsjes. Kom eens kijken op mijn school!"

Transcriptie

1 Basisscholen in De Baarsjes Kom eens kijken op mijn school!

2 A10 De Baarsjes Erasmuspark PIETER V. D. 7 1 JAN VAN GALENSTRAAT REINIER GEUZEN CLAESZEN PLEIN KADE S105 DR. J. VAN BREEMEN STRAAT JAN VAN GALENSTRAAT ADMIRAAL HELFRICHSTRAAT ORTELIUSKADE ORTELIUS PAD ORTELIUS STRAAT ORTELIUSKADE HOOFDWEG MERCATORSTRAAT ORTELIUS STRAAT JAN VAN GALENSTRAAT SHACKLETONSTRAAT TORRESSTRAAT MERCATOR PLEIN JAMES COOKSTRAAT JAN MAIJENSTRAAT JAN EVERTSENSTRAAT HOOFDWEG VANCOUVERSTRAAT JOHN FRANKLINSTRAAT VESPUCCISTRAAT VESPUCCISTRAAT MARCO POLOSTRAAT BARTHOLOMEUS DIAZSTRAAT CABRALSTRAAT BAFFINSTRAAT MAGAL HAENS PLEIN BALBOASTRAAT ADMIRALENGRACHT CABOTSTRAAT W. SCHOUTENSTRAAT W. SCHOUTENSTRAAT GAMASTRAAT BALBOA PLEIN ADMIRALENGRACHT MARCO POLOSTRAAT ADMIRALENGRACHT J. DE MOORSTRAAT C. DIRKSZ. STR. ADMIRALENGRACHT ADMIRALENGRACHT KROMMERTSTR. JAN EVERTSENSTRAAT J. VAN RIEBEEKSTRAAT F. VAN ALMONDESTRAAT ADMIRALENGRACHT DOES- STRAAT WITTE DE WITHSTRAAT LOD. BOISOT STRAAT WITTE DE WITHSTRAAT BESTEVAERSTRAAT VAN SPEIJKSTRAAT CHASSÉSTRAAT VAN KINSBERGEN- VAN SPEIJKSTRAAT LUMEIJSTRAAT REINIER CLAESZENSTRAAT J. VAN WASSENAAR OBDAM STRAAT KORTENAER STRAAT STRAAT WILLEM DE ZWIJGERLAAN SLATUINENWEG KORTENAER PLEIN BAARSJESWEG WILLEM DE ZWIJGERLAAN GEUZENKADE HUDSON HOF MAGAL HAENS STRAAT VASCO DA 9 8 COLUMBUS PLEIN ADMIRAAL DE RUIJTERWEG 6 M.H. TROMPSTRAAT 5 KEER WEER ADR. V. BERGEN STR. GEUZEN STRAAT KORTE GEUZEN STRAAT GEUZENKADE Rembrandtpark VAN SPIL- BERGEN STRAAT VAN SPILBERGEN STRAAT VAN MIDDELLAND STRAAT 3 HUDSON DAVISSTRAAT DAVISSTRAAT STRAAT COLUMBUS STRAAT COLUMBUS PLEIN POSTJESWEG VAN BRAKEL STRAAT BAARSJESWEG KINKERSTRAAT POSTJESWEG POSTJESKADE POSTJESKADE POSTJESKADE VAN WALBEECKSTRAAT CORANTIJNSTRAAT ANTILLEN STRAAT POSTJESKADE CURAÇAOSTRAAT 4 ARUBA HOOFDWEG MAROWIJNE STRAAT STRAAT POSTJESKADE NICKERIESTRAAT PARAMARIBOSTRAAT PARA- MARIBO PLEIN PARAMARIBO STRAAT BONAIRESTRAAT CRIJNSSENSTRAAT VAN RENSSELAER STR. NEPVEUSTRAAT BONAIRE PLEIN BONAIRE STRAAT BAARSJESWEG STUYVESANTSTRAAT BAARSJESWEG OVERTOOM SURINAMEPLEIN S106 SURINAME Vondelpark SURINAMESTRAAT PLEIN

3 Inhoud Inleiding p.5 Algemene informatie p.6 Scholen p.10 1 Admiraal De Ruyter p.10 Protestants-christelijk basisonderwijs 2 As-Siddieq p.12 Islamitisch basisonderwijs 3 St. Augustinus p.14 Katholiek basisonderwijs 4 Corantijn p.16 Openbaar basisonderwijs 5 St. Jan p.18 Ontwikkelingsgericht basisonderwijs Katholiek basisonderwijs 6 De Meidoorn p.20 10e Montessorischool Openbaar basisonderwijs 7 De Roos p.22 Openbaar basisonderwijs 8 Rosa Boekdrukker p.24 Openbaar basisonderwijs 9 Dr. J. Th. De Visser p.26 Protestants-christelijk basisonderwijs 10 Joop Westerweel p.28 Openbaar basisonderwijs Nuttige adressen p.30

4

5 Voor elk kind een school in de buurt De Baarsjes biedt een gevarieerd aanbod aan scholen Deze gids is in de eerste plaats bedoeld voor ouders die een schoolkeuze moeten maken voor hun kind. De gids kan u daarbij helpen. Met Kansen voor Kinderen wil de raad goede scholen in de buurt creëren en heeft voor de komende vier jaar hiervoor geld beschikbaar gesteld. Natuurlijk gaan kinderen naar school om te leren. Maar ze doen er veel méér. Ze maken vriendjes en vriendinnetjes met wie ze op school, thuis en op straat spelen. Ze komen in contact met andere culturen en gewoonten. En ze doen ervaringen op waar ze de rest van hun leven plezier aan kunnen beleven. Ook de ouders spreken elkaar op school. De school vormt zo een ontmoetingsplek in de buurt. Het bestuur van stadsdeel De Baarsjes vindt het belangrijk dat de kinderen in hun eigen buurt naar een goede school gaan. De tien basisscholen in De Baarsjes hebben ieder hun eigen kenmerken. Er zijn bijzondere scholen en openbare scholen. Sommige scholen leggen de nadruk op klassikaal onderwijs, andere kiezen voor een meer individuele aanpak, en weer andere zoeken een tussenvorm. U kiest voor een school die voldoet aan uw verlangens én die past bij het karakter van uw kind. Welk belang hecht u aan de godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag van de school? Wilt u graag dat uw kind naar een school in de buurt gaat? Wilt u intensief betrokken worden bij de school? Hoe belangrijk vindt u de schoolsamenstelling? Wilt u graag dat een kind naar een gemengde school gaat? Wat weet u van de resultaten van de school? Voor goed onderwijs hoeft u de buurt niet uit! Tot slot Deze scholengids geeft u veel informatie over de basisscholen in De Baarsjes maar wij raden u van harte aan om ook een aantal scholen te bezoeken. Een bezoek geeft u de beste indruk. U kunt zelf beoordelen of de school past bij uw wensen en of deze past bij uw kind. In deze gids staat hoe u een afspraak voor een bezoek kunt maken met de school. Het stadsdeelbestuur wenst u en uw kind een plezierige en succesvolle schooltijd toe! De volgende vragen kunnen u helpen een goede keuze te maken: Wat vindt u belangrijk in het onderwijs? Wat vindt u van de sfeer op school? Is de school veilig en schoon? Hoe wordt u verwelkomd? Wat vindt u van het gebouw? Vindt u de ontwikkeling van creatieve, sociale en emotionele vaardigheden even belangrijk als kennisoverdracht? 5

6 Algemene informatie Onderwijs Kwaliteit Het stadsdeelbestuur van De Baarsjes vindt het heel belangrijk dat uw kind goed onderwijs krijgt. Daarom doet het stadsdeel mee met stedelijke projecten die de kwaliteit van het onderwijs verder verbeteren. De prestaties van alle leerlingen worden nauwkeurig gevolgd en vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Er is een stevige aanpak van het schoolverzuim en extra aandacht voor taalonderwijs. Ook de Voorschool en de Brede School dragen bij aan betere schoolprestaties. Voorschool Acht basisscholen in De Baarsjes hebben een Voorschool. De Voorschool begint in de peuterspeelzaal en loopt door in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Zo ontstaat een doorlopend programma voor kinderen van 2 - tot 6 jaar. Peuterleidsters en de leerkrachten werken in de Voorschool samen. De kinderen krijgen extra begeleiding: regelmatig zijn er twee leidsters in de groep. Actief leren is het sleutelwoord. De kinderen doen spelletjes, tekenen, knutselen, zingen en luisteren naar verhalen. Tegelijkertijd leren ze een heleboel dingen die ze nodig hebben om straks goed te kunnen lezen, schrijven en rekenen. Veel Nederlandse woorden bijvoorbeeld. Maar ze leren ook samenwerken en omgaan met regels. Ouders doen mee aan verschillende activiteiten in de Voorschool. Kinderen die de Voorschool hebben gevolgd, maken in groep 3 een goede start met hun verdere schoolloopbaan. Er worden vier verschillende programma s gebruikt: Piramide, Kaleidoscoop, Startblokken en Ko totaal. Piramide werkt met vaste thema s. Kinderen die dat nodig hebben, krijgen extra ondersteuning van een begeleider. Kaleidoscoop gaat uit van de belevingswereld van het kind en stimuleert kinderen zelf initiatieven te nemen. Startblokken is gericht op thematisch werken, waarbij taalontwikkeling via spel centraal staat. Ko totaal bestaat uit Puk&Ko voor peuters en Ik&Ko voor kleuters. Er wordt gewerkt met thema s uit de leefwereld van de kinderen. U kunt uw kind inschrijven vanaf 12 maanden. Inschrijven kan bij de scholen zelf, de Stichting Akros-Welzijn, of het Ouder-en-Kindcentrum (ook in het Turks, Marokkaans of Arabisch). Voor adressen zie pagina 30 en 31. Brede School Alle scholen in De Baarsjes zijn Brede Scholen. In een Brede School doen kinderen in en buiten de gewone lesuren extra activiteiten zoals sport, computerles, dansen en spelletjes. Bij deze activiteiten staat het aanleren van sociale competenties centraal: op een respectvolle manier met elkaar omgaan, elkaar helpen en zich inleven in de ander. Ouders worden betrokken bij deze activiteiten. Meestal is er een speciale ouderkamer in de school. Ouders kunnen elkaar hier ontmoeten, bijeenkomsten bijwonen of deelnemen aan cursussen zoals taallessen. Openbaar onderwijs De vijf openbare basisscholen vallen vanaf 1 augustus 2007 onder het bestuur van de stichting Amsterdam West Binnen de Ring. Bijzonder onderwijs Een bijzondere school heeft een godsdienstige achtergrond. Het schoolbestuur van een bijzondere school is een stichting of een vereniging. 6

7 Leerlingvolgsysteem Kinderen worden regelmatig getoetst op rekenvaardigheid, taal, geschiedenis enz. De resultaten van de toetsen worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Zo zien de leerkrachten of de kinderen de leerstof aankunnen en hoe snel ze gaan. Als het niet helemaal naar verwachting gaat, krijgen de kinderen extra aandacht. Leerplicht Alle kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Vanaf vier jaar kunnen ze al elke dag naar school. De ouders horen zich ook in dit geval te houden aan de afspraken die ze met de school hebben gemaakt. Ouders zijn wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat hun kind vanaf vijf jaar elke dag op tijd op school komt. Die taak wordt uitgevoerd door een leerplichtambtenaar. Als kinderen veel van school wegblijven, zal de leerplichtambtenaar samen met de school en de ouders de oorzaken van het schoolverzuim aanpakken. Soms worden daarbij hulpverleners ingeschakeld. Ouders kunnen ook zelf contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Voor een afspraak belt u Er is een folder met uitleg over de leerplicht verkrijgbaar op het stadsdeelkantoor, bij de scholen of op Doorstroming naar het voortgezet onderwijs: de Cito-toets In groep 8 van alle basisscholen in De Baarsjes maken kinderen de Cito-toets, officieel de Eindtoets Basisonderwijs geheten. De toets meet wat uw kind in acht jaar basisonderwijs heeft geleerd. De resultaten van de Cito-toets ondersteunen de leerling, de ouders en de leerkracht bij het kiezen van een type voorgezet onderwijs. Maar ook de school geeft een advies. Zo bepalen én de Cito-toets én het schooladvies samen het type onderwijs dat past bij uw kind. De resultaten van de Cito-toets in De Baarsjes liggen op het vergelijkbare landelijke gemiddelde. Er is de afgelopen jaren een stijgende lijn te zien. Schoolgids Sinds 1 augustus 1999 zijn de scholen wettelijk verplicht een schoolgids uit te geven. Hierin staat informatie over praktische zaken zoals vakanties maar ook over de didactische en pedagogische uitgangspunten en de wijze waarop ouders bij de school worden betrokken. Ouders kunnen een schoolgids aanvragen bij de school. Ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige financiële bijdrage voor extra voorzieningen en activiteiten. Basisscholen gebruiken deze bijdrage vooral voor festiviteiten zoals het Sinterklaasfeest en schoolreisjes. De hoogte van de bijdrage mag de school zelf bepalen. Ouders met een uitkering of een inkomen op het minimum niveau kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de ouderbijdrage. U kunt hiervoor terecht bij de leiding van de basisschool. 7

8 Opvang Naschoolse opvang De naschoolse opvang is een voorziening voor alle schoolkinderen in De Baarsjes. Iedere opvang heeft een relatie met scholen in de buurt. Ouders met schoolgaande kinderen kunnen ook in de vakantieperiode van de naschoolse opvang gebruikmaken. Hiervoor geldt een speciaal tarief. Vraag bij de school hoe en met welke organisatie de opvang is geregeld. Ouder-en-Kindcentrum Bij het Ouder-en-Kindcentrum kunt u terecht met vragen over de ontwikkeling, de gezondheid en opvoeding van uw kind. Vanaf het eerste moment in de zwangerschap totdat het kind naar school gaat. Het Ouder-en-Kindcentrum is een samenwerkingsverband tussen verloskundigen, de kraamzorg, het consultatiebureau en aanbieders van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering. Adres: zie p. 31 Activiteiten Schoolzwemmen Leren zwemmen is belangrijk in het waterrijke Nederland. Het stadsdeel geeft alle leerlingen de gelegenheid om te leren zwemmen in het nieuwe Mercator Plaza. De kinderen van groep 5 gaan een jaar lang naar het zwembad om het A-diploma te halen. Als dat niet lukt gaan de lessen in groep 6 door. Zorg en ondersteuning Schoolmaatschappelijk werk Op alle basisscholen in het stadsdeel is schoolmaatschappelijk werk aanwezig. De schoolmaatschappelijk werker ondersteunt de ouders en de school als de ontwikkeling van de kinderen gevaar loopt door problemen thuis of op school. Door snel handelen kan de schoolmaatschappelijk werker de schoolloopbaan van de kinderen (weer) op de rails krijgen en houden. De schoolmaatschappelijk werker kan als dat nodig is bemiddelen tussen de ouders en de school. Schoolgezondheidszorg De GGD Amsterdam voert in opdracht van het stadsdeel de schoolgezondheidszorg uit. Kinderen worden regelmatig opgeroepen om met hun ouders of verzorgers naar de schoolarts te gaan om te praten over hun gezondheid. Als dat nodig is, verwijst de schoolarts naar de eigen huisarts. Schooltuinen In groep 6 en 7 krijgen leerlingen schooltuinlessen. Op een eigen stukje grond verbouwen zij groenten en bloemen. Ook leren de kinderen meer over milieu en natuur tijdens de lessen in het leslokaal op de schooltuin in het Rembrandtpark. Verkeersexamen Om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen moet iedereen de verkeersregels kennen. De kinderen leren deze op school via verkeerslessen. De lessen worden afgesloten met een (theorie-) examen. Als de leerlingen slagen, krijgen ze een verkeersdiploma. Naar het museum De oudere kinderen gaan naar het museum om oude en moderne kunst te bekijken. Ze gaan naar het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en het Van Goghmuseum. In het museum krijgen ze uitleg over kunst door medewerkers van het museum. 8

9 Ouders Muziekluisterlessen Voor de oudere leerlingen zijn er muziekluisterlessen. Een muziekleraar komt op school om de kinderen kennis te laten maken met verschillende soorten muziek en instrumenten. Als afsluiting van de lessen gaan de kinderen naar een concert. Openbare Bibliotheek Bibliotheek Mercatorplein organiseert voorleesprojecten voor alle scholen in De Baarsjes. Deze projecten stimuleren kinderen om te gaan lezen en maken ze wegwijs in de bibliotheek. Voor de peuters en kleuters zijn er projecten met zowel de ouders als de leerkrachten. Voor kinderen tot 19 jaar is het lidmaatschap van de bibliotheek gratis. Mercatorplein 89, telefoon (020) Sportbuurtwerk Het sportbuurtwerk van stadsdeel De Baarsjes organiseert sportieve activiteiten voor jong en oud. Een groot deel van de activiteiten vindt plaats in de speeltuinen en op de pleinen. Baarsjesweg 224, telefoon (020) Huiswerkbegeleiding Leerlingen vanaf 10 jaar kunnen op diverse plaatsen in De Baarsjes begeleiding krijgen bij hun huiswerk. De begeleiders helpen kinderen om zelfstandig hun huiswerk te maken. Daarnaast stimuleren zij de sociale vaardigheden van de kinderen. Het beheersen van deze vaardigheden en het zelfstandig huiswerk kunnen maken dragen bij aan een succesvolle schoolloopbaan. Aanmelding gebeurt via de leerkrachten van groep 7 en 8. Medezeggenschapsraad Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Hierin zitten zowel ouders als leerkrachten. De medezeggenschapsraad overlegt, adviseert en beslist mee over alles wat met de school te maken heeft zoals veiligheid en gezondheid op school, aanstelling van personeel enzovoorts. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan deze raad. Inspraak van de medezeggenschapsraad is bij de wet geregeld in het reglement van de Wet op de Medezeggenschap. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen de samenstelling van de raad. Ouderraad Op veel scholen vervult de ouderraad een belangrijke functie. De ouderraad praat, denkt en helpt mee bij de gang van zaken op school. De ouderraad kan de vertegenwoordigers van de ouders in de medezeggenschapsraad adviseren. Ouderinitiatieven Het stadsdeel ondersteunt initiatieven van ouders en oudergroepen, zoals de Lobbygroep Corantijn en de Oudergroep St. Jan, om van de scholen meer buurtscholen te maken. Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij de school of stadsdeel De Baarsjes, afdeling Onderwijs, Antwoord: of op 9

10 Admiraal De Ruyter Protestants-christelijk basisonderwijs Admiraal de Ruyter Bestevaerstraat HP Amsterdam Telefoon: (020) Directeur Dhr. D. Koops Adjunct-directeur Dhr. T.R van Dijk Bestuur Vereniging voor protestantschristelijk basisonderwijs te Amsterdam West Schooltijden Groep 1 en 2: ma, di, do uur en uur wo uur vrijdag uur groep 3 t/m 8: ma, di, do, vrij uur en uur wo uur Grootte 205 leerlingen 10 groepen 19 groeps- en vakleerkrachten (incl. parttimers) Onze school is een protestants-christelijke school die zich inzet voor een goede ontwikkeling van de kinderen. De school biedt een vriendelijke, inspirerende, veilige en zorgvolle omgeving. Want alleen als het kind zich veilig voelt kan het zich ontwikkelen. Wij willen graag dat de kinderen zich thuis voelen en vertrouwen hebben in ons, in elkaar en in zichzelf. Het onderwijs Onderwijs op maat en zelfstandig werken: hieraan geeft de Admiraal de Ruyterschool vorm in het zogenaamde GIP-model. Dit model richt zich op een goede organisatie in de groep waardoor de leerlingen zelfstandig kunnen werken. De leerkracht geeft instructie en begeleiding op maat. Waar nodig krijgen de kinderen extra hulp en/of een aangepast programma. Ieder kind krijgt de mogelijkheden om zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Door middel van het leerlingvolg- en zorgsysteem worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. De school krijgt zo een goed beeld van de kinderen en kan eventuele problemen of leerachterstanden snel signaleren. Voorschoolse activiteit Wij werken samen met peuterspeelzaal Westerwijk die in het schoolgebouw is gehuisvest en gebruiken het Voorschoolprogramma Piramide (zie p.6). Ouderbetrokkenheid Een actieve en positieve oudercommissie staat ons op vele terreinen bij. In het kader van meer handen in de klas assisteren ouders onder meer bij het niveau-lezen, speelleren en bij individuele hulp aan kinderen. Buitenschoolse opvang en overblijven De leerlingen kunnen onder geschoolde begeleiding overblijven. Op vrijdag zijn er tijdens het overblijven sport- en spelactiviteiten onder professionele begeleiding. Naschoolse activiteiten Na schooltijd kunnen de kinderen meedoen aan activiteiten op het gebied van sport en spel, muziek, dans, koken en dergelijke. Deze activiteiten vinden met name plaats in wijkcentrum Westerwijk. Er is ieder jaar een sportdag en we doen mee aan schoolvoetbal. 10

11 De kinderen voelen zich veilig op school. De leerkrachten zijn gemakkelijk aanspreekbaar. Meer informatie en aanmelding Aanmelding van leerlingen is mogelijk op maandag en vrijdag. Graag via (telefonische) afspraak. Wij adviseren de ouders om hun kind op de leeftijd van circa 2 - jaar in te schrijven voor de basisschool. Ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar bedraagt 25 voor één kind. Bij twee kinderen betaalt u 35. Als u meer kinderen op school heeft is de bijdrage 40 ongeacht het aantal kinderen. Een ouder over de Admiraal de Ruyter Persoonlijke aandacht Kinderen gaan naar school om te leren. Maar daarnaast versterken wij het zelfvertrouwen van kinderen en maken ze vertrouwd met zaken als samenwerken, je verantwoordelijk voelen, zelfstandig werken en positief en constructief gedrag. Daarbij streven de leerkrachten naar een goede verhouding tussen kennisoverdracht, prestatie en plezier in school. Wij werken aan een goed schoolklimaat door: aandacht te hebben voor persoonlijke problemen, vreugde en verdriet van de kinderen; veel aandacht te schenken aan kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn; momenten te creëren van ontspanning, sport en creativiteit; afspraken te maken over het omgaan met elkaar; aandacht te schenken aan allerlei binnen- en buitenschoolse activiteiten die een extra dimensie geven aan de verschillende leerstofonderdelen; ons te richten op de toekomst waarbij nieuwe media een rol spelen in het lesprogramma; een goed contact te onderhouden met de ouders. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn museumlessen, muziekluisterlessen, Artislessen, schooltuinen / kabouterpad, schoolzwemmen, schoolvoetbal, sportdag, verkeersexamen, havenproject, activiteiten in het kader van de kinderboekenweek, schoolreisje en schoolkamp voor groep 8 en afscheidsavond. 11

12 As-Siddieq Islamitisch basisonderwijs As-Siddieq Jan van Riebeekstraat ZW Amsterdam Telefoon: (020) Fax: (020) Dependance Cornelis Dirkszstraat TR Amsterdam Telefoon: (020) Fax (020) Directeur Mw. J.M. Strijk Adj. directeur Mw. O.Sordam Contactpersoon Dhr. B. Landbrug, administratief medewerker telefoon (020) Bestuur Stichting Islamitische School Amsterdam Schooltijden Maandag t/m donderdag van 8.30 uur tot uur. Vrijdag voor alle groepen tot van 8.30 uur tot uur. Grootte 450 leerlingen, 23 groepen, 25 groepsleerkrachten De school werkt met onderwijsen klassenassistenten (totaal 60 personeelsleden) De As-Siddieq is een school voor moslimkinderen van alle nationaliteiten en voor anderen die de uitgangspunten van de school onderschrijven. De school heeft twee gebouwen die nog geen tweehonderd meter van elkaar vandaan liggen. Wij hechten veel belang aan een open communicatie op basis van gelijkwaardigheid. Onze school is een plek waar kinderen graag vertoeven. Naast de cognitieve, sociaalemotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind, stimuleren wij ook de beleving van het islamitische geloof. Het onderwijs Het onderwijs wordt zoveel mogelijk aangepast aan de individuele leerling. Opvoeding en onderwijs zijn beide belangrijke componenten binnen de school. Er wordt aandacht besteed aan normen en waarden, onder andere vanuit de islamitische belevingswereld. Vanaf groep 5 hebben de jongens en de meisjes gescheiden les en gymmen en zwemmen ze apart. Er zijn twee godsdienstleraren in school. Voorschool Wij werken samen met peuterspeelzaal Zeytouna. Voor de peuters is er een ochtend- en een middaggroep. Op de Voorschool werken we met het programma Piramide (zie p.6). Ouderbetrokkenheid De school organiseert ouder- en rapportbijeenkomsten. Er is een ouderraad die helpt met praktische zaken en meepraat en meebeslist over allerlei schoolzaken. Ouders ondersteunen op vrijwillige basis projecten op school en het overblijven. Er is Nederlandse taalles voor moeders en er zijn maandelijks themaochtenden over onderwerpen op het gebied van opvoeding en onderwijs. Ouders kunnen op school gezelschapsspellen lenen voor hun kinderen. Buitenschoolse opvang en overblijven We hebben een continurooster: de kinderen blijven de hele dag op school. Ouders houden toezicht bij het overblijven. De leerlingen hebben niet allemaal tegelijk pauze, zodat er voldoende ruimte is om te spelen. Naschoolse activiteiten Vanaf groep 6 zijn er op woensdagmiddag naschoolse activiteiten. 12

13 Het is prettig dat er een islamitische school in de buurt is. Het is vertrouwd. De kinderen lezen de koran en er wordt gebeden. Aanmelden en inschrijven Is uw kind twee jaar dan kunt u het voor de Voorschool aanmelden. Maakt u geen gebruik van de Voorschool, dan kunt u uw kind vanaf drie jaar aanmelden voor de basisschool. Zodra uw kind vier jaar is, wordt het opgeroepen en ingeschreven. Voor een bezoek aan de As- Siddieq bent u van harte welkom. U kunt gewoon langskomen of een afspraak maken met bovengenoemde contactpersonen. Ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage is per jaar 31,76 per kind. Een ouder over de As-Siddieq Veilig schoolklimaat De As- Siddieq biedt als islamitische school uw kind een veilig schoolklimaat, een school waar uw kind zichzelf kan zijn. In school komt uw kind in aanraking met verschillende culturen. Het personeel bestaat uit moslim- en nietmoslimleerkrachten. De school schenkt uitgebreid aandacht aan de islamitische feesten zoals Eid uhl Adha en Eid uhl Fitr. Het vasten in de Ramadan wordt de kinderen niet onthouden. Uw kind krijgt vanaf groep 4 de gelegenheid gezamenlijk de Salat te verrichten met de leerkrachten. De school heeft een leerlingreglement waaraan uw kind zich dient te houden. Dit reglement wordt samen met u doorgenomen. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn de schoolreisjes, een bezoek aan de haven van Amsterdam (de kinderen krijgen les over in- en uitvoer), bezoeken aan musea zoals het Scheepvaartmuseum, het Verzetsmuseum en het Anne Frankhuis, het verkennen van de buurt en de binnenstad en moskeebezoek. Vanaf groep 5 krijgen leerlingen zwemles. Omdat jongens en meisjes apart zwemmen, gebeurt dit in het weekeinde. Vanaf groep 6 nemen de leerlingen deel aan schooltuinlessen. Leerlingen van groep 7 doen het landelijk verkeersexamen. Groep 8 doet het praktisch fietsexamen. 13

14 St. Augustinus Katholiek basisonderwijs St. Augustinusschool Orteliuskade AA Amsterdam Telefoon: (020) Directeur Mw. Y. Zeegers Bestuur Stichting Katholiek Basisonderwijs Amsterdam Nieuw-West Schooltijden Voor alle groepen van 8.30 uur tot uur. Op woensdag zijn alle groepen vrij om uur. Grootte 125 leerlingen 7/8 groepen 15 leerkrachten De Augustinusschool is een open, katholieke basisschool waar kinderen uit alle culturen welkom zijn. Onze school ligt aan de rand van het mooie Rembrandtpark dat veel spelmogelijkheden biedt. Wij zorgen ervoor dat de kinderen zich thuis voelen op de school en dat zij kunnen leren en spelen in een veilige en kindvriendelijke omgeving. Wij hebben oog voor de eigen intellectuele en maatschappelijke bagage van de leerlingen. Plezier in spelen en leren staat daarbij voorop. Het onderwijs In het onderwijs krijgen de basisvaardigheden (spreken, lezen, taal en rekenen) veel aandacht. De leerkrachten werken aan het vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen en aan de ontwikkeling van hun sociaal bewustzijn. Klassikale lessen worden afgewisseld met individueel werken of werken in groepjes. De kinderen worden gevolgd in hun ontwikkeling. Er worden regelmatig toetsen afgenomen en de vorderingen worden vastgelegd. De school heeft een uitgebreid zorgplan dat extra aandacht regelt voor kinderen die dat nodig hebben. Voorschool De Augustinusschool heeft een Voorschool. Wij werken hierin samen met peuterspeelzaal Rembrandt. Er is veel aandacht voor de Nederlandse taal zodat de kinderen later beter mee kunnen komen op school. Het programma dat we gebruiken is Kaleidoscoop (zie p.6). Er is een ochtend- en een middaggroep. Ouderbetrokkenheid De Augustinusschool beschikt over een ouderkamer waar ouders elkaar ontmoeten en waar tal van activiteiten plaatsvinden. Zo zijn hier regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten op het gebied van school en opvoeding. Eens in de maand is de schoolmaatschappelijk werker aanwezig. U kunt haar om advies vragen bij opvoedings- en/of andere problemen. Voor de ouders die het Nederlands beter willen beheersen, organiseren wij taalcursussen. Ook worden op school voor ouders computerlessen georganiseerd. Als aanspreekpunt van de ouderkamer is er een contactouder. Buitenschoolse opvang en overblijven Wij hebben overblijfmogelijkheden. Voor naschoolse opvang zijn voorzieningen in buurthuis de Tulp en de Mercatorspeeltuin. 14

15 Ik vind het leuk dat de school contacten heeft met het verzorgingscentrum Nieuw-Vredenburg. Het is goed dat de kinderen samen met oudere buurtgenoten activiteiten ondernemen. Naschoolse activiteiten De kinderen kunnen meedoen aan naschoolse activiteiten zoals koken, tekenen, spelletjes, computerlessen en verschillende sporten. Meer informatie en inschrijven U kunt uw kind vanaf 2 - jaar bij ons op school inschrijven. Onze Voorschoolcoördinator doet de inschrijvingen. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de administratie van de school. Wilt u meer informatie? U kunt altijd via de administratie een afspraak maken met de directie. Deze zal u graag te woord staan en u een rondleiding geven. Ouderbijdrage De ouderbijdrage is 30 per jaar voor de diverse activiteiten zoals feesten, uitstapjes naar een museum en Artis. Voor het schoolreisje vragen wij een aparte bijdrage. Een ouder over de Augustinusschool Jong ontmoet oud! Een bijzonderheid op onze school zijn de projecten waarin kinderen en oudere buurtbewoners elkaar ontmoeten. Deze projecten gingen in 2005 van start. Kinderen uit groep 8 en ouderen hebben toen samen een gespreksgroep gevormd waarin ze verschillende thema s hebben behandeld, zoals de Tweede Wereldoorlog en het spelen vroeger en nu. Deze ontmoetingen bleken een groot succes: zowel de buurtbewoners als de kinderen waren enthousiast. E zijn verschillende vervolgprojecten gestart. Een groep kinderen heeft in ouderencentrum Nieuw-Vredenburg knutselles van vrijwilligers van de kerk. Er zijn nieuwe gespreksgroepen gekomen en kinderen hebben samen met de ouderen van Nieuw-Vredenburg dansles. Met deze projecten slaat de Augustinusschool een brug tussen jonge en oude buurtgenoten van verschillende achtergrond en afkomst. 15

16 Corantijn Openbaar basisonderwijs Corantijn Corantijnstraat DD Amsterdam Telefoon: (020) Directeur Mw. M.H. Westveer Bestuur Stichting Amsterdam West Binnen de Ring Schooltijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: uur uur woensdag: uur Grootte 110 leerlingen 6 groepen 14 leerkrachten (inclusief de vakleerkrachten) De school staat in de Postjesbuurt, dichtbij het Surinameplein. Op de Corantijn zitten kinderen uit vele maatschappelijke stromingen en met verschillende geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen. Wij ervaren dat als positief en benutten deze verschillen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Wij leren kinderen vaardigheden die belangrijk zijn voor hun verdere leven en die een goede basis bieden voor het voortgezet onderwijs. Het onderwijs De Corantijn is een kleine school met kleine groepen waardoor er veel individuele aandacht voor het kind is. Wij richten ons naast de cognitieve ontwikkeling sterk op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen omdat wij die zien als een belangrijke voorwaarde voor het leren. Wij werken met moderne methoden. In de kleuterbouw gebruiken wij sinds 1998 Kaleidoscoop. In de afgelopen jaren is deze aanpak in een doorgaande lijn ontwikkeld in de groepen 3 t/m 8. De vorderingen van de leerlingen houden we bij met behulp van een leerlingvolgsysteem. Door regelmatig toetsen kan de leraar bepalen welke kinderen uitbreiding, verdieping of herhaling van de leerstof nodig hebben. Voorschool De Corantijn werkt samen met peuterspeelzaal Snater die in het schoolgebouw gevestigd is. Het Voorschoolprogramma is Kaleidoscoop (zie p.6). Ouderbetrokkenheid Wij vinden de betrokkenheid van ouders van groot belang om de ontwikkeling van het kind te bevorderen. De school heeft een ouderkamer waar activiteiten voor ouders plaatsvinden zoals themabijeenkomsten over onderwijs en opvoeding, speluitleen, taallessen, koffieochtenden en oudermiddagen. Voor-, tussen- en naschoolse opvang U kunt gebruik maken van voor-, tussen- en naschoolse opvang. Corantijn verzorgt die in samenwerking met de Stichting Akros. Naschoolse activiteiten Leerlingen kunnen meedoen aan diverse naschoolse activiteiten zoals beeldende vorming, sport, muziek, dans en circus Elleboog. 16

17 De kwaliteit van het onderwijs is goed, de sfeer is prettig en er is aandacht voor kinderen die meer kunnen. Een groep ouders spant zich met succes in om de school meer gemengd te maken. Meer informatie en aanmelding De school organiseert twee informatieavonden per jaar en heeft een keer per jaar een open dag. Ouders kunnen een afspraak maken om samen met hun kind de klas te bezoeken of voor een individueel gesprek met de directeur. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met de directeur, Minke Westveer. Haar telefoonnummer is (020) Ouderbijdrage De vrijwillige bijdrage is 40 voor diverse activiteiten zoals een schoolreisje. Ouders met een minimum uitkering kunnen via de school een kwijtschelding van de helft van het bedrag krijgen. Een ouder over de Corantijn Corantijn: verschil mag er zijn De Corantijn: is een school die oog heeft voor de verschillen tussen kinderen. Kinderen verschillen in de wijze waarop en het tempo waarin ze zich ontwikkelen. Deze verschillen zijn in onze visie een bron om van elkaar te leren. Er is individuele aandacht voor alle kinderen. is met ongeveer 110 leerlingen een kleine basisschool. De kleinschaligheid heeft voordelen: iedereen kent elkaar en dit geeft een vertrouwd en veilig gevoel. wordt steeds meer een buurtschool. Dit is zichtbaar in de gemengde samenstelling van de onderbouw. Alle kinderen zijn welkom. werkt met de methodische aanpak van Kaleidoscoop. De leraren kijken naar wat kinderen kunnen en leuk vinden. Samen met de leraar maakt het kind keuzes en gaat het zelfstandig aan het werk. Kaleidoscoop kent een duidelijke structuur die zichtbaar is in het dagritme en in de inrichting van de leeromgeving. heeft een vakleraar voor bewegingsonderwijs en voor beeldende vorming. doet mee met de groepen 7 en 8 aan het Mentorproject en de Weekendschool voor kinderen die dit willen. Belangstelling? De Corantijn staat open voor ouders die onder schooltijd met hun kind een bezoekje aan een klas willen brengen om te zien hoe het eraan toegaat! 17

18 Ontwikkelingsgericht basisonderwijs St. Jan Katholiek basisonderwijs St. Jan Kortenaerstraat JN Amsterdam Telefoon: (020) Fax: (020) Directie Dhr. J.Bakker Mw. S. van Caem Bestuur Stichting Katholiek Basisscholen Amsterdam (ASKO) Schooltijden Maandag t/m vrijdag van 8.30 uur uur en van uur Woensdag van 8.30 uur uur (onderbouw) en van 8.30 uur uur (bovenbouw) Grootte 240 leerlingen 12 klassen 24 groeps- en vakleerkrachten De St. Janschool staat al meer dan vijfenzeventig jaar in De Baarsjes en heeft zich ontwikkeld tot een gemengde en gewilde school. De school huist in een prachtig, goed onderhouden, oud schoolgebouw met een afgesloten binnenplaats. Wij bieden kwalitatief hoogwaardig en ontwikkelingsgericht onderwijs. Kunst en cultuur staan prominent op het programma. Het onderwijs Het gehele team op de St. Jan werkt vanuit dezelfde ontwikkelingsgerichte visie. Systematisch werken wij aan het uitbreiden van de mogelijkheden van ieder kind. Wij bieden de lesstof in kleine groepen binnen de groep aan. De leerkracht biedt hulp op maat. Kinderen krijgen op deze manier het onderwijs dat past bij de eigen, unieke ontwikkeling. Wij bevorderen de zelfstandigheid van kinderen. Naast samenwerking binnen de groep stimuleren wij samenwerking van kinderen van verschillende leeftijden. Zo zijn de bovenbouwers opgeleid om de jongere kinderen te assisteren met lezen, hebben de kinderen gezamenlijk maandafsluitingen en rekenen groep 7 en 8 samen. De St. Jan heeft een uitgebreid aanbod van sociaal-culturele activiteiten. De kinderen gaan hier creatief aan de slag met hun eigen ideeën. Ze maken kunsttentoonstellingen, voorstellingen of bijvoorbeeld een poëzieroute. Steeds vaker proberen we daar andere vakken bij te betrekken zoals taal en lezen. Ouderbetrokkenheid De school staat open voor de ouders, zij kunnen actief meedoen en meedenken. De ouderbetrokkenheid op de St. Jan is dan ook groot. Er is een actieve ouderraad en ouders assisteren bij voorstellingen, sportdagen en excursies. Ook heeft de school leesouders. Buitenschoolse opvang en overblijven De overblijf is de afgelopen jaren geprofessionaliseerd. De school heeft voldoende overblijfkrachten die verplicht een speciale cursus volgen. Voor- en naschoolse opvang is mogelijk. Wij werken samen met diverse organisaties. Voorschool Wij werken samen met peuterspeelzaal de Speelhoek en gebruiken in de Voorschool het programma Kaleidoscoop (zie p.6). Er is een ochtend- en een middaggroep. 18

19 Naschoolse activiteiten De leerlingen kunnen meedoen aan naschoolse activiteiten zoals verschillende sporten, spel en circus Elleboog. De school biedt een goed leermilieu, heeft een open sfeer en een actief team. Een ouder over de St. Jan Meer informatie en aanmelding Kinderen worden toegelaten op datum van inschrijving, aangeraden wordt kinderen bijtijds in te schrijven. Bel gerust voor een afspraak om te komen kijken, u bent van harte welkom. Jan Bakker of Saskia van Caem (de directie) beantwoorden uw vragen en leiden u graag rond. Ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage is in 2007 voor groep 1 t/m 4 40 voor groep 5 t/m 7 50 en voor groep Dit geld is bestemd voor de organisatie van activiteiten zoals het schoolreisje, het schoolkamp en de sportdag. Je mag zijn wie je bent en je mag worden wat je kan Dit motto verwoordt de visie van de school op de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Kinderen moeten zich prettig voelen op school en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De school biedt kinderen een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving waarin ze zich thuis voelen en veel kunnen leren en ontdekken. De school werkt vanuit een ontwikkelingsgerichte visie: we willen de mogelijkheden van ieder kind systematisch uitbreiden en er is samenhang in activiteiten. We besteden veel aandacht aan kunst en cultuur. De school heeft een eigen galerie, leerlingen krijgen regelmatig les van kunstenaars en maken een jaarlijkse kunstroute door de buurt. Wij werken samen met verschillende kunstinstellingen. Iedere maand is er een uitvoering van kinderen op school. De St. Jan kreeg van NOC/NSF een certificaat van sportactieve school. Een professioneel en enthousiast team biedt onderwijs op maat en optimale leerlingenzorg. Dit komt onder andere tot uiting in de uitslag van de Citotoets. In 2006 ligt onze score ver boven het landelijk gemiddelde! Nieuwsgierig geworden? Bezoek de site of kom eens langs! 19

20 De 10e Montessorischool De Meidoorn Openbaar basisonderwijs De Meidoorn 10e Montessorischool Chasséstraat JA Amsterdam Telefoon: (020) Fax: (020) Directeur Dhr. F.P.Renz Adjunct-directeur Mw. J.M.Buitenhuis Bestuur Stichting Amsterdam West Binnen de Ring Schooltijden Onderbouw (groep 1 en 2): Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur uur en 13:00 uur - 15:00 uur woensdag: 8.30 uur uur Midden-, tussen- en bovenbouw (groep 3 t/m 8): Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur uur en uur uur Woensdag: 8.30 uur uur Grootte 315 leerlingen 15 groepen 23 leerkrachten De Meidoorn is een openbare school. Wij brengen kinderen met verschillende geloofs- en levensovertuiging bij elkaar. Op deze wijze leren zij elkaar te respecteren. Ons streven is dat de kinderen op de Meidoorn een leerzame én een plezierige tijd hebben. Het onderwijs In het Montessorionderwijs zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep: in de onderbouw de 4-6 jarigen; in de middenbouw 6-8 jarigen, in de tussenbouw 9-10 jarigen en in de bovenbouw jarigen. Net als in een gezin leren de jongsten van de oudsten en helpen de oudsten de jongsten. De pedagogische aanpak op onze school is gebaseerd op de principes van Maria Montessori en moderne inzichten. De school maakt gebruik van moderne methoden en materialen die goed passen binnen het concept van het Montessorionderwijs en aansluiten bij de wettelijk vastgestelde kerndoelen. De resultaten worden per kind vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Hierin staan ook gegevens over de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied. De vorderingen worden bekeken in het licht van de eigen ontwikkeling van het kind. Ouderbetrokkenheid Ouders assisteren bij activiteiten als sportdagen en excursies. Ook werken zij mee als voorleesouders en helpen zij de kinderen met het leren van de tafels. Buitenschoolse opvang en overblijven Het merendeel van onze leerlingen maakt gebruik van de overblijf. De school werkt samen met de naschoolse opvang CoCo, Akros en t Trammetje. Naschoolse activiteiten Kinderen kunnen meedoen aan naschoolse activiteiten. Via de nieuwsbrief houden wij de ouders op de hoogte van het aanbod. Meer informatie aanmelding Aanmelden kan het beste plaatsvinden tussen het 2e en 3e levensjaar. U kunt meer uitgebreide informatie krijgen door een afspraak te maken met de directie. U krijgt dan ook de gelegenheid de school te bekijken. 20

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

groeien doe je bij onze kinderopvang

groeien doe je bij onze kinderopvang dichtbij thuis groeien doe je bij onze Bij Impuls draait het om de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Om uit te groeien tot wie uw kind echt is, moet het voelen dat het welkom is. Dat het wordt gezien.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Parkeren. in Stadsdeel De Baarsjes

Parkeren. in Stadsdeel De Baarsjes Parkeren in Stadsdeel De Baarsjes Deze folder geeft een overzicht van de belangrijkste informatie over het parkeren in stadsdeel De Baarsjes. De folder bevat ook enkele veranderingen die ingaan op 1 januari

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school

Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Werelds leren in landelijk Amsterdam Veilig en vertrouwd Hoge cito-scores Elke dag met plezier naar school Welkom op De Weidevogel! De Weidevogel is niet zomaar een openbare basisschool. Onze school ligt

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

De Montessori-wereld:

De Montessori-wereld: De Montessori-wereld: Stel je een plek voor waar kinderen hun wereld kunnen verkennen, nieuwe kennis kunnen ontdekken en opdoen, hun talenten kunnen ontwikkelen. Een plek waar ze gekoesterd worden en zich

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang oecumenische basisschool Stellingmolen 19-21 1135 KA Edam Post: Postbus 32 1135 ZG Edam tel.: 0299-351351 fax: 0299-351352 DE TRIMARAN Dependance: Langemeerstraat 14b 1135 JE Edam tel.: 0299-323284 Inventarisatie

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 10 juni 2016

Nieuwsbrief 17 10 juni 2016 Nieuwsbrief 17 10 juni 2016 Agenda 13 t/m 15 juni 15 t/m 17 juni 22 juni 1 juli Schoolkamp groepen 3, 4 en 5 Schoolkamp groepen 6, 7 MR vergadering, 19.30 uur Uitgifte nieuwsbrief 18 Het groene schoolplein

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl 22 augustus 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u informatie over een pestproject dat binnenkort gegeven gaat worden in de groepen 7. Ook de

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar

kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar kinderdagopvang peutergroep basisschool bso alles in huis voor kinderen van 0 tot 13 jaar educatief centrum Educatief centrum de Bongerd is een plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar de hele dag kunnen leren,

Nadere informatie

Kom eens langs voor een rondleiding!

Kom eens langs voor een rondleiding! Hele dagopvang 0-4 jaar Peuterspeelzaal 2-4 jaar Buitenschoolse opvang 4-13 jaar Kom eens langs voor een rondleiding! www.kindcentrumdeark.nl Omdat leren een Kunst is!? Inschrijven Kijk op eark.nl dcentrumd

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger,

Introductie. Page 1. Beste ouder/verzorger, Introductie Beste ouder/verzorger, U staat op het punt om een vragenlijst over het educatieve partnerschap tussen u en uw school in te vullen. Met educatief partnerschap wordt de relatie tussen ouders/verzorgers

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. nr september 2017

NIEUWSBRIEF. nr september 2017 NIEUWSBRIEF nr. 3 20 september 2017 In deze nieuwsbrief: Ouderbijdrage& schoolreisgeld 2017/2018 Versterking gezocht voor de oudercommissie Kinderboekenweek: gruwelijk eng! Social schools De Was Staking

Nadere informatie

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes

elkaar leren kennen een leuke sfeer in de klas goed contact met je mentor een mooi gebouw op de Campus schoolkamp en andere leuke uitstapjes Elkaar leren kennen Op PENTA college CSG Hoogvliet voel je je al gauw thuis. We beginnen met een spannend kennismakingsproject waarin je je mentor en je klasgenoten leert kennen. Je mentor is een soort

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven

Meerwerf basisschool Prinses Margriet. www.meerwerf.nl. Leren voor het leven Meerwerf basisschool Prinses Margriet www.meerwerf.nl Leren voor het leven B Baken in het dorp De Prinses Margrietschool is voor vele generaties een bekende plek. Vanouds hebben we aandacht voor een ieder:

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school

2. Initiatief tot telefonisch contact met ouders komt vanuit de school Openbare basisschool De Peperklip, Schiedam pagina 1 Openbare Basisschool De Peperklip: bewuste keuzes in samenwerking met ouders Openbare Basisschool De Peperklip (Schiedam) wil een klimaat creëren waar

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Vancouverstraat DT Amsterdam

Vancouverstraat DT Amsterdam Nieuwsbrief van openbare basisschool Rosa Boekdrukker en peuterspeelzaal Pioenroos Nummer 15 21 augustus 2014 Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020 6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.nl

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen

Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen www.obs-delijster.nl wat maakt onze school bijzonder? Totaalonderwijs Thematisch onderwijs voor alle groepen, waarbij wereld oriënterende vakken,

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits! voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo twitter.com/hetfritsphilips www.fritsphilips.eu Bezoek ook onze open dagen! op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

ALGEMEEN: Kalender belangrijke data:

ALGEMEEN: Kalender belangrijke data: ARTikel is de nieuwsbrief van IKC De Ark. Mei 2015, nr. 16 Kalender belangrijke data: ALGEMEEN: Woensdag 27 mei - Opening project "Beeldende kunst". Project Op woensdag 27 mei is de opening van ons grote

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Bedir, voor kwaliteit en identiteit. Basisschool. Onderwijs. Educatie. Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden

Bedir, voor kwaliteit en identiteit. Basisschool. Onderwijs. Educatie. Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden Bedir, voor kwaliteit en identiteit Basisschool Onderwijs Educatie Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden Basisschool Bedir: Thuis voelen en jezelf zijn. Op basisschool Bedir bepaalt de islamitische levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015.

Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Samenvatting jaarrapportage kinderopvang 2015. Dit is de samenvatting van de Jaarrapportage 2015 van AKROS Kinderopvang. In het jaarverslag presenteren wij u met trots de belangrijkste ontwikkelingen en

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03 Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com Tel 0161-451541 home-page: www.debolstergilze.nl JAARGANG 20 Wekelijkse nieuwsbrief 16 september 2015 nr. 03 NIEUWS VAN DE DIRECTIE Drukke

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam Telefoon 010 2907827 email L.Reichardt@de-akkers.nl www.de-akkers.nl November 2015 Waar te vinden? De

Nadere informatie

Verwerking van de vragenlijst voor ouders van openbare basisschool De Oanset 2015

Verwerking van de vragenlijst voor ouders van openbare basisschool De Oanset 2015 Verwerking van de vragenlijst voor ouders van openbare basisschool De Oanset 2015 Aantal lijsten uit: 50 Aantal lijsten retour: 37 In de verwerking is 1 vragenlijst 2,70 % Respons 74 % Plan van aanpak

Nadere informatie

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden.

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden. Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders 2017 2018 Waar je groeit door gezien te worden. Welkom op de Openbare MAVO Zeist De school ligt in een oud en beschermd natuurgebied.

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar 2 Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie