BESTE DRIEMONDERS, GEZOND EN GEZEGEND 2015!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTE DRIEMONDERS, GEZOND EN GEZEGEND 2015!"

Transcriptie

1 Jaargang December nummer 10 uitgave van de Stichting Dorpsraad Driemond BESTE DRIEMONDERS, GEZOND EN GEZEGEND 2015! *** Uitnodiging *** BELANGRIJKE DATA JANUARI Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad Driemond Graag nodigen wij u uit op maandag 12 januari om te proosten op het nieuwe jaar! U bent van harte welkom vanaf uur in MatchZO, Stammerlandweg 10, 1109 BR Driemond. Tevens zal de bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar 2014 plaatsvinden. Ook zal dan de nieuwe Driemond-vlag worden gehesen. Wij hopen u de hand te mogen schudden! Met vriendelijk groet, Bestuur Dorpsraad Driemond 6 Lezing Museum Huize Doorn door Letty Corbijn van Willenswaard Nederland en de 1e Wereldoorlog. MatchZO; uur 7 Kerstboomverbranding; IJsbaanpad uur 10 1/2 Klaverjasmarathon in MatchZO; aanvang uur 12 Nieuwjaarsreceptie Dorpsraad Driemond; MatchZO, uur 19 Bewonerbijeenkomst Werkgroep Verkeer; MatchZO uur 23 Kookclub de 3 Monden in MatchZO, thema Vietnamees uur

2 De Dorpskrant is een uitgave van de Stichting Dorpsraad Driemond. De Dorpskrant verschijnt 11x per jaar en wordt huis aan huis verspreid in Driemond, oplage 700 stuks. Abonnement voor lezers buiten Driemond is mogelijk 16,00 per jaar. Bruggetjes zijn kleine advertenties en kosten 4,00 per stuk. Uiterste inleverdatum voor copij voor de volgende krant is maandag 5 januari Ingezonden stukken waarvan de afzender bij de redactie niet bekend is, worden niet geplaatst. Redactie: AnneMarie Tiebosch Kantoor Dorpsraad: Stammerlandweg BR Amsterdam Zuidoost Tel Kantooruren: Ma. t/m vr uur. Opbouwwerk: AnneMarie Tiebosch Adm.-secretarieel medewerker: Nancy Wiltenburg-Gijzen SAMENSTELLING BESTUUR DORPSRAAD DRIEMOND Martijn Timmermans, voorzitter names Bewoners Raymond van der Meer, secretaris namens Bewoners Tom Hemminga, penningmeester namens Eersthulp Ver. Mitella Danny van Gelstwijk, bestuurslid DB namens Bewoners Marca Groenendaal namens speeltuinver. Disneyland (0294) Dick van Gaalen namens Historische Kring Tiemo Nan namens Oranjever. Driemond John Cotino namens WBV de Goede Woning Henny Vonk namens volkstuinver. Frankendael(020) Hester Steinberg, namens Driemond Fit (0294) Theo van Elk, namens SV Geinburgia (0294) Geertje Snijder/Merredith Sonnenberg namens de Cornelis Jetsesschool (0294) Alex van Schaik, namens de Brandweer (0294) vacature, namens Seniorensoos 50+ (020) Joke Roest / A. v. Schaik (0294) namens Tuindersvereniging Driemond Mary Metz, namens St. Geinloop Klaas Mostert, namens VVE Gaaspkade (0294) Dorpsraad Driemond Op woensdag 26 november hebben afgevaardigden van de Bestuurscommissie Stadsdeel Zuidoost een bezoek aan het dorp Driemond, parel van Zuidoost, gebracht. NIEUWS UIT HET DORP Na een welkomstwoord van onze nieuwe voorzitter Martijn Timmermans en een woord van dank van Stadsdeelvoorzitter Muriël Daglisch hebben we een virtuele rondleiding door Driemond getoond. Aansluitend zijn de bestuursleden aan tafel geschoven met de aanwezige bewoners, waar men in de gelegenheid was om met bewoners te spreken over voor Driemonders belangrijke zaken zoals Driemondse successen en toekomstplannen. De thema s die per tafel besproken zijn: 1. Profilering Belichten successen Zuidoost/Driemond ten opzichte van de rest van de stad (WBV De Goede Woning, MatchZO, Dorpsraad) 2. Ontwikkelingen en aandacht voor mobiliteit en zorg 3. Behoefte aan keuzevrijheid in besteding van middelen (eigen begroting Dorpsraad/haalbaarheid van een buurtbegroting). In zijn geheel is de avond als nuttig ervaren, contacten zijn gelegd en het heeft een aantal punten opgeleverd waarbij we kunnen kijken hoe we daar een gevolg aan kunnen geven PROFILERING Woningbouwvereniging De Goede Woning Hoe kan de vereniging haar unieke positie van bijzondere sociale aandacht behouden. Een vereniging die hoofdzakelijk werkt met vrijwilligers. - Hoe moet er in de toekomst met de druk van nieuwe wet- en regelgeving worden omgegaan Nieuwe bestuursleden en professionals - Samen sterk: zijn er organisaties waarmee aansluiting kan worden gevonden? Andere kleine verenigingen/corporaties? - Corporaties die al actief zijn in Driemond: Eigenhaard/Ymere? Stadsherstel? Uitkomst: Stadsdeel gaat een lijst van kleine corporaties uit Noord Holland verzamelen en de mogelijkheden bekijken om een bijeenkomst te organiseren. MATCHZO Hoe zorgt MATCHZO ervoor dat zij zonder structurele subsidie blijft bestaan. Wat is ervoor nodig om nog meer samen te werken met Zuidoost? - Multifunctioneel ingericht voor diverse vaste en flexibele huurders - Dorpsraad, kantoor, inloop, vergaderingen - BSO de Hobbithoeve - Sport- en recreatie verenigingen - Voetbal, Judo, Dansen, Tennis, Biljart, Wandelen, Breien, Senioren soos, Yoga, Kaarten etc. - Evenementen verhuur - Sport en feesten (o.a. samenwerking ROC) - Flexplek voor ZZP

3 NIEUWS UIT HET DORP - Samenwerken - Sportief Driemond project voor gezamenlijke promotie Driemondse sport- en recreatie verenigingen - Bewonersinitiatieven Kookclub de 3 Monden Uitkomst: Stadsdeel zorgt voor verbinding met Programmabureau Buurthuizen. Aansluiting met Swazoom. NB. Er is behoefte aan verbetering mobiliteit: kinderen en jongeren uit Zuidoost kunnen vaak s avonds niet komen trainen vanwege gebrek openbaar vervoer. Dorpsraad Driemond Wat is het geheim achter het succes van de Dorpsraad en wat is er nodig om nog meer samen te werken met Zuidoost? - Aanspreekpunt, gesprekspartner en liaison voor bewoners, verenigingen en (overheids) instanties - Initiëren en beheren van werkgroepen waarin bestuur en bewoners samenwerken aan zaken die spelen - Ondersteunen bij subsidie aanvragen (bewoners initiatieven en verenigingen) - Verbindende factor voor alle betrokken uit Driemond. Uitkomst: Continuering en intensivering samenwerking met bestuurscommisie en gebiedsmanagers. Verwijzing website Driemond (www.driemond.info) op pagina stadsdeel Zuidoost voor actuele informatie. 2. MOBILITEIT EN ZORG De volgende punten zijn besproken en aangedragen: Mobiliteit - Buurtbus via App - Driemond moet ontsloten worden - Bootvervoer (bv rondvaartboot) naar Weesp - Shuttle-car, overdekt naar bushalte - Kleinschalig vervoer regelen kan misschien via website zoiizo.nl - Duurzaam vervoer zoals in Zaandam, niet concurrerend Zorg - Wijkverpleging; wijkdiensten via Vivium - Bewonerscollectief naar voorbeeld van stadsdorp Zuid (www.stadsdorpzuid.nl), ten behoeve van - Ondersteuning bij administratie (particulieren) - Gezamenlijk inkopen van zorgverzekering - Gezamenlijk inkopen van Hulp-aan-huis - Moet wijkgericht zijn - Thuisbezoek, tegen de mogelijke vereenzaming - Ondersteuning voor mantelzorgers: Markant - Gaasperdam/Driemond tezamen een sociale kaart maken - Zorg op afstand via beeldscherm (bijvoorbeeld via skype) door professionals en familie Uit bovenstaande punten kunnen volgens de deelnemers het beste de volgende punten worden onderzocht. 1. Het opzetten van een kleinschalig vervoersproject, bestaande uit een buurtbus, welke vanuit Driemond naar Weesp en Gaasperplas en misschien Diemen moet rijden. Daarnaast aanvullende diensten zoals op afroep kleinschalig vervoer en een elektrische shuttle die in het dorp en naar de bushalte van lijn 49 rijdt. Dit vervoersproject moet aanvullend op het OV zijn en niet in plaats van. 2. het opzetten van een lokale liftapp zou onderzocht kunnen worden. Door middel van deze App (welke ook toegankelijk moet zijn voor mensen zonder smartphone) zouden lifters uit Driemond en bewoners die toch naar.. rijden samenge bracht kunnen worden. 3. Op het gebied van Zorg is het opzetten van een bewonerscollectief zeker het onderzoeken waard. 3. KEUZEVRIJHEID IN BESTEDING MIDDELEN De volgende punten zijn besproken: Buurtbudgetten - Hoe zou je sturing kunnen geven aan besteding van buurtbudgetten - Hoe bepaal je thema s en prioriteiten. - Hoe samenwerking met bestuur SDZO. - Zo veel mogelijk in overleg met bewoners. - Bij planning van onderhoud en dergelijke eerst contact met Dorpsraad. Veiligheid - Met calamiteiten maar 1 ontsluitingsbrug. - Het rijk heeft extra geld voor ontsluitingen? - Duurzaamheid is de insteek, geen korte termijn maar lange termijn. - Structurele oplossingen voor veilig wonen. - Bewoners aantal is in de zomer verdubbeld. Mogelijkheden - Wensen van bewoners- behoefte in het dorp- en dan kansen zoeken. - Kans is de charme van een dorp en toch in Amsterdam wonen. - Bewoners aan zet? - In A dam oost al een pilot geweest in besteding buurtbudgetten. - Pionier van oost zit nu bij SDZO. Uitspraken aan tafel - Alle ideeën zijn het waard om te bekijken. - Geef creativiteit de kans. - Er moet meer voor minder met minder. 3

4 OVERIG NIEUWS Vredig Kerst nadert en dan heb ik altijd last van Grote Gevoelens. Dat loopt door tot het eind van het jaar en gelukkig wordt alles in januari dan weer gewoon. Heeft u dat ook? Je denkt aan hoe het afgelopen jaar geweest is, de verdrietige dingen maar ook de positieve dingen. Hoe het met je gaat, en met je geliefden. Hoe de zomer was en en wat er in de rest van het jaar gebeurd is. In december ben ik de zomervakantie natuurlijk wel zo n beetje kwijt maar als het buiten miezert knap ik op van het bekijken van de foto s van zon en zee. Ik kijk eens rond in m n huis, geniet van alles wat ik om me heen verzameld heb. En als ik naar buiten kijk, naar de tuin en Driemond in de winter, voel ik me tevreden. Misschien komt het wel doordat je in de winter toch wat vaker binnen zit en dat je jezelf de tijd gunt om eens stil te staan bij wat je hebt en het leven dat je leeft. Nu moet ik u bekennen dat ik besloten heb om het komende jaar te stoppen met werken. Dat betekent dat ik andere dingen kan gaan doen dan ik tot nu toe deed, maar ook dat ik er mee geconfronteerd word dat ik 60+ ben. Dat ik straks met pensioen ben. Wham..dat komt hard aan. Hoewel niet onverwacht natuurlijk. En waar kan een mens beter bejaard worden dan in een dorp als Driemond? Kleinschalig, veilig, vredig, rustig en met aardige mensen. Natuurlijk is er wel eens iets waar mensen zich druk om maken, maar dat zorgt er voor dat het niet saai is. (Hoewel het feit dat de bus s avonds en in het weekend niet rijdt wel ergerlijk is.) Wilt u een voorbeeld hoe dorps het bij ons is? Een tijdje geleden werd er aan de deur gebeld. Het was eind van de middag en voor mijn neus stond onze krantenbezorgster. Ze waarschuwde me dat bij de bejaarde achterburen, waar ze ook de krant bezorgt, de voordeur open stond. Ze had een paar keer aangebeld maar er kwam niemand. Ze durfde niet zo maar de deur dicht te trekken voor het geval er iets gebeurd was. Kijk: dat is nou eens een compliment waard. Ik beloofde haar dat ik meteen even zou gaan kijken want misschien was er iets mis. De deur stond open, maar toen ik belde kwam gelukkig de buurman naar de deur en verontschuldigde zich: vergeten de deur dicht te doen. Niets aan de hand dus. Toen nam ik me al voor om aandacht aan veiligheid in Driemond te besteden, in een van m n stukjes. Over hoe positief de sociale controle en het zorgen voor elkaar hier is. Maar weet u wat raar was? Vlak nadat dit gebeurd was werd er ingebroken bij de Matchzo en was er een poging tot inbraak bij Bleijenberg. Dat zijn vast geen Driemonders geweest, denkt u niet? We boffen maar dat we hier mogen wonen, in het groen, bij het water. (Maar misschien leest u dit wel tijdens een witte kerst) Ik wens u fijne feestdagen, met aardige mensen en lekker eten, een goed uiteinde en een mooi begin wordt vast een fantastisch jaar. Uw Leentjebuur Leentjebuur Deze column geeft niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Dorpsraad weer GEZOCHT: REDACTIE- LEDEN DORPSKRANT De dorpsraad zoekt naar enthousiaste redactieleden voor onze dorpskrant. Vindt u het leuk om korte teksten te schrijven, te interviewen of een vaste rubriek te vullen? Daarnaast kunnen we alle hulp gebruiken met het printen van de dorpskrant. Kent of bent u iemand die hierin geïnteresseerd is? Neem dan contact op AnneMarie Tiebosch. Zij is te bereiken op of via Beste Driemonders, De opbrengst van de collecte voor de brandwondenstichting was bijzonder goed dit jaar! Het bedrag was maar liefst euro 701,97 Alle bewoners hartelijk dankt voor uw gift! Namens de Brandweer en brandwondenstichting, J. Hofman Verschijning Dorpskrant 2015 De kopij voor de Dorpskrant dient uiterlijk zondagavond na de 1e van de maand ingeleverd te zijn bij de redactie van de Dorpskrant. De verschijning van de Dorpskrant verschijnt in het weekend na de 15e van elke maand, behalve in augustus: dan komt er geen krant i.v.m. de zomervakantie. Een goed boek! Het wordt weer tijd om lekker te lezen, met een goed glas en een goed boek. Wist u dat u elke werkdag gratis boeken kunt lenen in onze bibliotheek in de Matchzo: s morgens van 9 tot 12 en s avonds tussen 19:00 en 21:00 uur. Kost niets, u hoeft u niet te registreren en we hebben ook de nieuwste (spannende) boeken. Loop gewoon eens binnen en kijk of er iets van uw gading bij is. Tjark Keijzer 4

5 NIEUWS VAN DE SCHOLEN Cornelis Jetsesschool De kijkochtenden voor de ouders Kennismaking met devrijwilligers school die maandelijks bij elkaar komt in het Buurthuis e Historische Kring Driemond bestaat uit een groep enthousiaste MatchZO. De Kring wil met gezellige bijeenkomsten waaraan iedereen mag meedoen zoveel mogelijk informatie Een in sportief begin D over de historie van 12 Driemond. Naastverzamelen de atletiek sportdag van vrijdag oktober op het atletiekveld van AV23, was de Cornelis Jetses dit jaar ook te vinden op de sportvelden van De Toekomst. Woensdag 19 september was de aftrap van het schoolvoetbaltoernooi, en wel met drie teams! Onder leiding van coach Mosaad Rezk, coach Jan Schrijvers, en coach Michel Nok, werden de spelers voorbereid op het echte Een paal vol camera s, dat zie je niet in Driemond. werk. Wat een inzet is er getoond door de leerlingen. Met rode Ja,wangen er hangt er een ze bij het de brug, dat wel, niet zo n hele bos! verlieten veld, waar 2 ofmaar 3 keer een wedstrijd van Ze12bewaken een stukje grasland aan de Stammerlandweg net voor minuten werd gespeeld. Helaas werd de finale niet gehaald, demaar brugeen over de Wetering. al een tijdje eendeingewikhoop lol werd erdaar wel staat gemaakt! Wij willen coaches en keld samenstel van pompen, en containers en er klinken kinderen erg bedanken voor pijpen hun inzet en de gezelligheid! zoemende geluiden. Ik zat al achter mijn computer om te kijken waar dat allemaal voor diende, maar bedacht me. De zon scheen Onder het motto van op zondag 24 augustus en ik besloot zelf op Mee onderzoek uitbelangte gaan. doen is O ud en nieuw de werkzaamheden aan de A1 en A9 extra water aan de polder moet worden onttrokken. Die polder is de Gemeenschapspolder. Normaal wordt hij drooggehouden door de Gaaspermolen. Deze heeft een vijzel die het water uit de polder in de Gaasp Alle ouders mochten een ochtend meedraaien op school brengt. Soms door windkracht aangedrena de zomerelektrisch. maakten onze Eline Thijser dealoverstap ven, anders Vanafkinderen, 1707 stond deen molen en deed van een school met ruim 400 leerlingen naar de Cornelis zijn werk samen met de molen die nu nog als woonhuis enjetses. wienatuurlijk is dit vooral voor de kinderen erg wennen, maar al kenloos langs de Stammerdijk in Diemen staat. Daarvóór bestond snel ontstaan nieuwe vriendschappen en zie je dat je kinderen het gebied vandaar de huidige polder uitjaar 7 kleintjes. Een ervan, de goed gedijen. de school vorig een bedroevend lage Lageweijsepolder, op het terrein waar nuaan de het IJsbaan, opkomst had op delag ouderinformatieavond beginmatchzo van het en deisvolkstuinen poldertje werdaanpak. bemalenals door een jaar, er dit jaar liggen. gekozenditvoor een andere ouder molen 1707 aan de stond opklas de plek nu krijg jedie detot mogelijkheid omstammerdijk mee te draaien in de van waar je kind. ZoStammerlandweg is het gekomen datuitkomt. ik mee heb kunnen in groepvan, 3/4/5 de Er zijn geenkijken afbeeldingen maar van juffrouw Ellen, en een groep 6/7/8 vaneen juffrouw Ik heb waarschijnlijk was het wipmolen; zoals ugeertje. op de afbeelding gezien dat kinderen leren om goed zelfstandig te werken. Dit komt ziet. mede omdat de juf aan een groep uitleg geeft aan de instructietafel, zou terwijl de andere groepen ondertussen moeten Soms je wel willen dat je nogweten eens wat het ze landschap van toen kon doen. Ik heb kennisgemaakt met de lesmethoden, ik heb gezien zien, leeg, met enkele huisjes en boerderijen en al die molentjes. hoe ze in groep 7 en 8 omgaan met hun agenda en hoe de weekeen boerenkar Stammerdijk enikaan de overkant een planning eruit op ziet.demaar vooral heb gezien hoe groot depaard inzet dat de trekschuit voorttrekt. Daarachter bomen, statige Huize is van de leerkrachten om voor alle groepen alleshet goed voorbedriemond en inen deteverte de naar torencreatieve van Weesp. reid te hebben zoeken oplossingen. rijker dan winnen ging ik met de kinderen van groep 3 en 4 naar het schoolvoetbaltoernooi. De kinderen hadden niet geoefend dus de verwachtingen waren niet hoog. De eerste speeldag hebben wij twee wedstrijden verloren met een flink aantal doelpunten tegen, maar dat was te Team Cornelis Jetses onder leiding van verwachten. De tweede speeldag had ik met het Coach Mosaad team voor de wedstrijd plaatsvond, de eerste speeldag doorgenomen, en hebben wij de tactiek aangepast. En met succes, want op de tweede en de derde speeldag hebben wij twee keer gelijk gespeeld en twee keer verloren, maar met een Na enig zoeken zag ik daten er0-3). 2 buizen het werkterrein verlieten. heel klein verschil (0-1 Een ging er, verborgen in de dichtbegroeide slootkant richting Met dit resultaat gaan wij volgend jaar zeker scoren en winnen. Amsterdamrijnkanaal en de andere liep onder de brug door, ook langs de Wetering Ik zag dereggie, pijp weer toen ik over Hierbij wil ik het westwaarts. team, Jet, Kimberly, Susannah, Tanischa en Yuri bedanken voor hun geweldige het Gaaspermolenpad fietste. Tenslotte kwam hijinzet. uit bijook hetde talud moeders erbij en speciaal assistent coach Juf Marit. van de A9 die naast de waren Lange Stammerdijk. Daar ging hij omhoog en Wat mij betreft tot volgend jaar!! verdween uit zicht. Rezk, De ander pijp vormde een boog over de kanaaldijk enmosaad spoot met vader van Sarah en Susannah kracht water in het kanaal. Mijn vermoeden is dat er vanwege Bovenal heb ik de sfeer kunnen proeven in de klassen en in de Tjark Keijzer school. Een sfeer die mij zeer aanspreekt. De Cornelis Jetses, een kleine school in een oud gebouw, is een school waar ik als ouder NB: Het derde deel van de Schetsen uit de geschiedenis van blij mee ben.en ik de overstap dan ook niet betreur. Driemond en haar omgeving is uit, over molens in Weesperkarspel. Hanneke-Loggen-Dijkkamp Bent u de tel kwijt? Voor licht in uw cijfers neemt u contact op met: Administratiekantoor Telkamp Drs. J. Telkamp Lange Stammerdijk 1A BK Driemond Telefoon / Fax Boekhouding / Jaarrekeningen Belastingaangiften / Advies Gespecialiseerd in mkb-administraties

6 VERENIGINGSNIEUWS S eniorensoos Als u dit leest zijn hebben wij onze kerstbusreis al achter de rug. Het was voor de meeste van u een grote verrassing dat wij niet naar tuincentrum Osdorp gingen, maar naar tuincentrum De Boet de keer! Het was moeilijk om dit niet te vertellen op de soos. Wij hopen dat deze kerstmarkt net zo mooi of zelfs mooier dan in Osdorp. Net als verleden jaar was het Kerstdiner bij restaurant De Kroon in Weesp. Wij hadden zelf het kerstmenu samengesteld met de chefkok. Nu maar hopen dat het u allemaal gesmaakt heeft. Voor sommigen van ons zijn deze busreizen net iets teveel om te lopen op de kerstmarkt dus vandaar dat zij door familie of kennissen naar het restaurant zijn gebracht. Jan kwam op de fiets! We hebben nog kunnen genieten van een heerlijk kerstdiner, de sfeer van kerstgevoel is altijd top in Restaurant De Kroon. Wij weten zeker dat u daar ook van genoten heeft! Wij gaan even een paar weken stoppen en hopen u allen weer gezond en wel terug te zien op woensdag 7 Januari dokterannemarie Wij wensen u hele fijne kerstdagen en een goed, gelukkig maar vooral een gezond 2015 toe! dierenar tsenpraktijk Namens het bestuur seniorensoos, Annie van Alphen NIEUW IN ABCOUDE Hollandse kade 27 Tel dogaerobics r ev a l i d a t i e & f i t n e s s 6

7 N NIEUWS UIT HET DORP ederland en de Eerste Wereldoorlog Op 6 januari 2015 geeft Letty Corbijn Willemse een lezing over Huize Doorn, dat in de voormalige garage van de Duitse Keizer Wilhelm II een tentoonstelling Tussen twee vuren heeft gewijd aan het neutrale Nederland, dat tussen 1914 en 1918 letterlijk lag ingeklemd tussen de oorlogvoerende grootmachten. De Duitse keizer Wilhelm II komt op 11 november 1918 in Nederland aan, de dag van de wapenstilstand die een einde maakt aan de Eerste Wereldoorlog. De politieke situatie is dan nog zeer onduidelijk. Hoewel de keizer al afstand heeft gedaan van zijn bevoegdheden, eist de Nederlandse regering een abdicatie. Op 28 november 1918 doet de keizer officieel afstand van de troon op Kasteel Amerongen. In het voorjaar van 1919 krijgt Wilhelm toestemming een eigen verblijf uit te zoeken. In augustus koopt de ex-keizer Huis Doorn en laat het verbouwen. In mei 1920 verhuist Wilhelm definitief naar Huis Doorn. Voor de inrichting van zijn nieuwe huis mag hij van de Duitse regering een keuze maken uit talloze kostbare meubels, schilderijen, zilver en porselein uit paleizen in Potsdam en Berlijn. De inrichting van Huis Doorn is nog geheel in oorspronkelijke staat. Museum Huis Doorn geeft een uniek beeld van de verdwenen 19de eeuwse hofcultuur. Hoewel Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal is, zijn ook hier de jaren niet onopgemerkt voorbij gegaan. Hoor er meer over op 6 januari 2015, om 10 uur in MatchZO. 7

8 Zandpad Driemond 58 Amsterdam Z.O. (Driemond) telefoon (0294) Korte Muiderweg 14 Weesp telefoon (0294) bancaire diensten verzekeringen hypotheken pensioenen financieringen vermogensopbouw belastingaangiften administraties Het adres voor uw nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud Provincialeweg AA Amsterdam Z-O (Driemond) Tel.: Fax.:

9 NIEUWS UIT HET DORP Werkgroep Verkeer zoekt meewerkers De Werkgroep Verkeer heeft inmiddels haar plannen klaar voor de komende periode. Besloten is om de activiteiten te concentreren binnen vier thema s: 1. Reconstructie N236, hier spelen knelpunten zoals voldoende aandacht voor de veiligheid van onze jonge fietsers en het behoud van het karakteristieke beeld van de gemetselde boog brug. 2. Bereikbaarheid, hier spelen knelpunten zoals de beschikbaar heid van openbaar vervoer in de avond en het weekend en het ontbreken van fatsoenlijke voetpadverbindingen. 3. Veiligheid, hier spelen knelpunten zoals het sluipverkeer en de te hard rijdende racefietsers op het Zandpad. 4. Parkeren, hier spelen knelpunten zoals het handiger inrich ten van bepaalde straten en het bewaken dat er bij de geplande nieuwbouw De Kern voldoende aandacht is voor de parkeer problematiek. Kijk voor meer details op de website van de Dorpsraad: De komende tijd dient er gewerkt te worden om binnen de thema s geformuleerde knelpunten te pogen op te lossen. Spreekt een bepaald thema u aan en denkt u een bijdrage te kunnen leveren bij het oplossen van de knelpunten, meld u zich dan aan bij de coördinator van de Werkgroep Verkeer: 9

10 VERENIGINGSNIEUWS 10

11 VERENIGINGSNIEUWS IJSCLUB Veel succes Team Villa Tante Bep! Begin november en we zitten nog met korte broeken op de fiets. Toch is het nieuwe schaatsseizoen al geopend. De laatste zomertraining heeft plaatsgevonden en is afgesloten met een gezellig samen zijn in het clubhuis. Het team van Villa Tante Bep heeft er veel zin in om in het nieuwe jaar 2015 om van het nieuwe dorpscafé een prachtig werkstuk te maken! Sfeervol, gezellig, warm, eerlijk en vooral om een doe maar normaal dan doe je al gek genoeg sfeer te creeren! De kwaliteit gaat in Villa Tante Bep van een zeer hoog niveau worden. Er wordt op dit moment gewerkt aan het afbouwen van het café om aan alle eisen van veiligheid, milieu en klimaatbeheersing te kunnen voldoen. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Proost! De contributie van 10,-- per gezin zal binnenkort bij u aan de deur worden opgehaald of is misschien al opgehaald. Er is en wordt nog hard gewerkt worden aan de omgeving van het clubhuis door een aantal vrijwilligers. Er is een nieuwe vlonder getimmerd en het hekwerk is vernieuwd. Het grotere onderhoud, zoals het ophogen van de dijken rondom de baan is klaar. Wij hopen op een winter met veel en langdurig ijs. Het bestuur van IJsclub Geinenomstreken Kerstboomverbranding woensdag 7 januari 2015 Zoals de traditie organiseert Brandweer Driemond weer de kerstboomverbranding. Op woensdag 7 januari 2015 kunnen de kinderen vanaf uur kerstbomen inleveren aan het IJsbaanpad. Daar staat de brandweer klaar om de bomen in ontvangst te nemen, voor iedere ingeleverde boom krijg je een lot en een mandarijn. Om uur worden eerst de prijzen verloot en daarna zal de Brandweer de bomen in brand steken. We hopen u weer te zien! 11

12 NIEUWS UIT HET DORP Piet Roest Hartenjagen toernooi Kledingactie succesvol Hallo allemaal, Het Piet Roest hartenjagen toernooi was weer een succes. Het aantal deelnemers is weer toegenomen en er werd weer gezellig en ontspannen gekaart. Alle kaarters bedankt voor jullie deelname en niet te vergeten diegenen die weer vrijwillig hebben meegeholpen. Ook de (vaste) toeschouwers bedankt voor jullie gezellige aanwezigheid en support. De finale tafel bestond uit Reinier Fransen, Theo Scheltinga, Gerda Gijsen en Marc Verheul. Uiteindelijk heeft Gerda Gijsen de Meijer s trofee weten te winnen (inmiddels voor de 2e keer afgewisseld met Cor v. Leijen) met een klein verschil van Marc Verheul (2e plaats). Reinier Fransen op de 3e plaats en op de 4e plaats Theo Scheltinga. De marsenprijs werd ook door Gerda Gijsen gewonnen. De opbrengst van dit toernooi komt ten goede aan het tafelvoetbalspel die in de kantine staat en waar al volop gebruikt van wordt gemaakt. Het was gezellig en ik hoop jullie de volgende keer weer te zien! Met vriendelijke groet, Joke Roest Dank aan alle Driemonders die reageerden op de oproep van de opbouwwerker om gebruikte kleding te doneren aan slachtoffers van ebola in Sierra Leone. Een oproep in de Dorpskrant en op facebook Amsterdam Geeft/Deelt leverde genoeg kleding en schoenen op om ruim 20 grote verhuisdozen te vullen. Alles staat klaar om verscheept te worden. Loopgroep Driemond Fit loopt op Terschelling Na eerst de Geinloop en daarna voor enkelen de Dam tot Damloop en de halve marathon van Amsterdam, stond het eerste weekend van november Kleintje Berenloop op Terschelling op het programma. Voor sportievelingen is dit een fantastisch evenement, heel Terschelling staat dit weekend in het teken van hardlopen. Twee van onze sportievelingen, Annemarieke Dalmulder en haar dochter Dionne, hadden dit weekend gecombineerd met hun goede doelen actie. Zij zijn fietsend naar Harlingen gekomen om op deze wijze geld in te zamelen. In de haven van West Terschelling verbleven wij twee nachten op een schip. Het was het mooiste en warmste novemberweekend sinds 80 jaar! Zaterdagochtend vanaf het dek van het schip genoten van de opkomende zon en daarna de run van 5 en 10 kilometer. Het was een prachtig parcours door duinen en bossen. Na de loop hebben wij nog anderhalve dag genoten van het fantastische weer en het mooie Terschelling. Wij kunnen terugkijken op een gezellig en sportief weekend wat zeker voor herhaling vatbaar is. 12

13 Samenwerking VERENIGINGSNIEUWS Rooster 2015 Met ingang van 9 januari 2015 gaan Driemond Fit en PBS Creatives & Sport hun krachten bundelen. Alle dansgroepen gaan verder onder de naam Creative Kids. De jongste kinderen van 3 en 4 jaar blijven op de zondagochtend van 10 tot 11 uur o.l.v. Nikki dansen. Kinderen van 5 t/m 7 jaar blijven lid van Driemond Fit maar gaan wel dansen bij juf Pia van PBS Creatives, op de vrijdagmiddag. De oudere kinderen waren al lid van PBS Creatives en blijven dat ook. Alle kinderen werken toe naar een gezamenlijke voorstelling. Creative Kids is een oud begrip in Driemond. De oudere jeugd zal zich nog de verschillende voorstellingen herinneren waarin de Creative Kids in het verleden schitterden; de Sneeuwkoningin, Peter Pan, Reis om de wereld in 80 minuten, De gestolen uitvinding, De Wizard of Oz en nog vele andere. Een Creative Kids dansles is een super creatieve les waarin het draait om energie, verbeelding, vrijheid en expressie In de lessen wordt gewerkt met een veelzijdig aanbod aan dansstijlen zoals onder andere streetdance, ballet, salsa en moderne dans. Tijdens de lessen leren de kinderen ook improviseren, zelfstandig dansjes te maken en hun fantasie en emoties naar dans te vertalen. Een aanrader voor ieder kind dat zich niet in één (dans)hokje wil laten stoppen! Samen werken alle kinderen naar één uitvoering toe die voor de zomervakantie wordt opgevoerd voor ouders en andere belangstellende. De groepen zijn als volgt ingedeeld : Creative mini s 3 /4 Creative kids 5/6 Creative kids 6+/7 Creative Kids 8+ Op de woensdag avond gaan wij de Bodyshape lessen in de Jan Woudsma school ook gezamenlijk aanbieden. Dat betekent dat iedereen die onbeperkt wil sporten bij DF ook aan deze lessen deel kan nemen. De Total body condition lessen van de dinsdag avond worden verschoven naar een beter tijdstip, namelijk de maandag avond van uur tot uur. De lessen worden aangeboden op 3 verschillende niveaus, dus iedereen kan aan deze lessen deelnemen. De steps lessen, conditietraining en de zumba lessen komen per 2015 te vervallen. Driemond Fit wenst u een gezond en sportief 2015 toe!! 13

14 NIEUWS UIT HET DORP S interklaasoptocht 2014 de kinderen hadden een paar dansjes ingestudeerd en zelfs de pieten konden niet stil blijven staan. Jullie hebben prachtig gedanst, hartelijk bedankt! Rond uur moest de Sint weer verder het land in en nam afscheid van de kinderen in Driemond. Hij beloofde wel weer terug te komen volgend jaar. Dit grandioze feest kon natuurlijk niet zonder hulp. Wij bedanken Wilma en Gerard Bleijenberg voor hun spontane gift. Tom Borst met zijn versierde boot, de pepernotenband, Nelis en Bep, Richard, Ricardo voor het licht, Bob voor het geluid, de schminksters Hedwig, Greet, Nathalie, Anuschka en Kees, de chauffeurs die de Pieten naar Weesp hebben gebracht w.o Brigitte en Annette, Petra voor hand en span diensten, Nancy en Raymond voor al hun hulp en de Driemonders die de tenniszaal verbouwd en versierd hebben, alle kinderen en ouders die er een waar feestje van gemaakt hebben, maar vooral SINTERKLAAS EN AL DIE GEWELDIGE PIETEN! Jullie zijn kanjers, toppers! Geweldig waren jullie! Allemaal tot volgend jaar! Dit Sinterklaasfeest heeft weer voor vele blijde gezichten gezorgd! Ik ben geweldig trots op jullie! Annie van Alphen Wat een geweldig Sinterklaasfeest hebben wij gehad. De boot kwam rond uur aan bij de brug en de pepernotenband stond volop Sinterklaasmuziek te spelen. Sinterklaas werd welkom geheten door onze welbekende Frankie, die zo spontaan was alsof hij nooit iets anders gedaan had. Bedankt Frankie voor je warme welkom! Er stond een karretje met 2 paardjes ervoor met Els Meijer die voor Sinterklaas een mooi plaatsje had. De hoofdpiet moest dit keer lopen maar vond dit ook wel gezellig voor een keer. De optocht ging gezellig door Driemond en eindigde bij de Matchzo waar Sint verwelkomd werd door ruim 175 kinderen. Er was een heus podium neergezet voor de Sint waar hij heerlijk kon gaan zitten. Na een liedje te hebben gezongen, gaf de Sint aan kinderen een kadootje die met de kleurwedstrijd gewonnen hadden. Er waren zoveel tekeningen dat het moeilijk kiezen was en ze waren bijna allemaal even mooi. Er werd gedanst door de kinderen op de muziek die Richard van Vliet op een beamer liet zien. Het was een zeer gezellig Sinterklaasfeest met mooie verlichting en blije kinderen. Sinterklaas werd nog verrast door Driemond Fit, 14

15 BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN POLITIE, BRANDWEER en AMBULANCE: Spoed 112 Politie: Bureau Ganzenhoef 35, geen spoed, wel politie, tel Meld misdaad anoniem: Brandweer: Post Driemond (kazerne Maxima) Tel of Alarmcentrale Amsterdam Amstelland (tussen ) of DORPSHUIS DRIEMOND Stammerlandweg 10, 1109 BR Amsterdam Zuidoost. Tel Bent u op zoek naar informatie over verenigingen in Driemond, openbaar vervoer en bustijden, gemeentelijke zorginstellingen meldpunt openbare ruimte en zorg en overlast, loket zorg en samenleven, huiselijk geweld, bibliotheek, recreatie, etc. Onder het genot van een kopje koffie kunt u ook de krant lezen in het dorpshuis. De medewerkers van de Dorpsraad zijn maandag t/m vrijdag uur aanwezig. STADSDEEL ZUIDOOST Anton de Komplein AL Amsterdam Zuidoost Postadres: Postbus AL Amsterdam Zuidoost Algemene informatie: Contactcenter: Informatiecentrum Info over vernieuwingsprojecten, evenementen en bestemmingsplannen Burgerzaken Balie ma, di, woe en vrij do Telefonisch spreekuur ma. t/m vr Meldpunt Openbare Ruimte ma. t/m vr Bouwzaken Vergunningen Meldpunt Zorg en Overlast Lawaai, stank, vervuiling, agressie Tel. Ma. t/m vr BELANGRIJKE INSTANTIES Openbare Verlichting Driemond: Ongediertebestrijding Informatie en klachten over o.a. geluidsoverlast: BAS OPENINGSTIJDEN BRUG DRIEMOND Zomerdienst 1 april - 31 oktober ma. t/m za uur zo./feestd uur Winterdienst 1 november - 31 maart ma. t/m vr uur za uur, Zon- en feestd. gesloten GROFVUIL Grofvuil is afval dat te groot is voor de container. Het wordt op donderdag opgehaald. Zet het alleen op de vaste inzamelplaatsen. U kunt het ook zelf naar het Afvalpunt Meerkerkdreef 31 brengen op maandag t/m zaterdag van uur. Info: WONEN Dienst Wonen, Zorg en Samenleven: Kantooradres: Jodenbreestraat 25 tel Postadres: Postbus 1900, 1000 BX, A dam Heeft u vragen over de Wmo? Loket Zorg en Samenleven Ga naar het dichtstbijzijnde loket van uw stadsdeel. Tel bereikbaar van ma. t/m vrij uur. loketzorgensamenleven zuidoost.amsterdam.nl WMO helpdesk: YMERE Vestiging oost: Muiderstraatweg 19, Diemen. Tel DE GOEDE WONING Burg. Bletzstraat 76 (achter het Dorpshuis) 1109 AM Driemond, tel wbvdegoedewoning online.nl Telefonisch en/of inloopspreekuur op ma. di. do. en vrij. van ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK MADI Amsterdam Zuidoost en Diemen Karspeldreef 1009, 1104 KE Amsterdam ZO, tel info madizo.nl Humanitas afdeling Amsterdam: Sarphatistraat 4, 1017 WS Amsterdam Tel , voor Amsterdam Zuidoost: Tel amsterdamzuidoost humanitas.nl Participatie/Opbouwwerk Zuidoost (POZO) Ondersteuning Participatiewerk Driemond Contactpersoon Kenneth Macnack: Wel: k.macnack bagroep.nl Gezondheidscentrum Nellestein Liendenhof 114, 1108 HE A dam tel Openingstijden: uur uur Huisartsenpost Centraal telefoonnummer Amsterdam Centraal Telefoonnummer Blaricum Tergooiziekenhuis: THUISZORG GOOI- en VECHTSTREEK Vivium Services Postbus 463, 1270 AL Huizen. Tel Kraamzorg tel Vitaal Thuiszorgwinkel Bussum Tel Brinklaan 78B, 1404 GL Bussum FYSIOTHERAPIE HAPTONOMIE Fysiotherapie en Trainingscentrum Driemond Burg. Kasteleinstraat 4, 1109 BC A dam Z.O. Tel fysio gooioord.nl Formulierenbrigade bellen voor een afspraak, tel Flierbosdreef 2-12, 1102 BC Amsterdam Z.O. DIERENARTSEN Dierenkliniek Gooiland Aetsveldselaan 100, 1381 DG Weesp Tel Dierenkliniek Het groote Plein Het Groote Plein 2, 1381 BE Weesp Tel Stichting Dierenambulance Amsterdam biedt eerste hulp en vervoer aan zieke en gewonde dieren in Amsterdam e.o. Tel (24 uur per dag, 7 dagen per week). VERVOER Heel Amsterdam: aanvragen rit Stadsmobiel aanvragen vervoerspas: (gratis) OV-Taxi DIVERSEN Mini Postagentschap G.J. Bleijenberg v.o.f., Zandpad 16. Open: ma. t/m vrij uur (behalve di. middag) zaterdag uur. Regiobank / Van Wijngaarden Korte Muiderweg 14, Tel dinsdag vrijdag Inzameling gebruikte kleding Kleding dient heel en schoon te zijn en verpakt in plastic tassen. Merken met W voor winter- en S voor zomerkleding. Adressen: Mw. G. Verweij, Aetsveldseweg 1, t

16 O NIEUWS UIT HET DORP p de fiets door Vietnam Annamarieke Dalmulder en haar dochter Dionne Clein fietsen van 1 tot en met 10 februari 2015, 300 kilometers door Vietnam voor het goede doel Plan Nederland. Met Cycle4Girls zamelen 30 vrouwen geld in voor meisjes in ontwikkelingslanden. Meisjes daar hebben net zo veel recht op een goede toekomst als de meisjes in Nederland. Met het geld helpen de deelneemsters de gemeenschap van hun sponsorkind in Vietnam voor meerdere jaren. De deelnemende vrouwen ontmoeten een aantal sponsorkinderen persoonlijk tijdens de avontuurlijke fietstocht die op stapel staat. De eerste Nederlandse editie van Cycle4Girls voert van Dong Ha naar Hue City langs oneindige rijstvelden, prachtige kustwegen en traditionele dorpjes. Onderweg bezoeken de vrouwen, onder wie Plan-ambassadeur Daphne Bunskoek, diverse projecten en ontmoeten de kinderen, hun familie en anderen in het dorp, voor wie ze zich zo inzetten. Tijdens deze weken voor de Kerst, zamelen we geld in door van tasjes, ambachtelijke soepen en eigengemaakte roomboterkoeken te verkopen. Verder gaan we 31 december oliebollen bakken en verkopen en wellicht een glaasje glühwein erbij! In samenwerking met Kookclub de 3 monden, gaan we 23 januari Vietnamees koken. We hebben al veel geld ingezameld door naar Harlingen te fietsen, de Berenloop op Terschelling te lopen, een feest te geven en een veiling te doen. En we hebben, mede aan de Bejaardensoos van Driemond, al ruim 50 boterkoeken verkocht! Maar we gaan door tot we 6.000,- hebben, daarmee zijn 6 meisjes (en hun leefomgeving), 3 jaar lang verzekerd van onderwijs, schoon water, voorlichting over hygiëne en financiën, zodat hun toekomst er een stuk beter uitziet. Meisjes die een kans krijgen, werken zich niet alleen zelf uit de armoede, maar nemen hun hele omgeving daarin mee. Een meisje dat 1 jaar langer naar school gaat, verdient later 20% meer. Van dat geld besteedt zij 70% aan haar eigen gezin (in tegenstelling tot 30% bij mannen). Kinderen van opgeleide vrouwen zijn gezonder en gaan vaker en langer naar school. We leren elke dag een of twee woorden, en weten hoe we moeten tellen in de lokale taal. We leren de plaatselijke gewoontes. We zweten als de zon schijnt, we worden nat als het regent, we worden vies als de weg geen asfalt heeft en we worden blij als we weer een stalletje tegen komen met banaantjes. Meer informatie kunt u vinden op onze facebookpagina: Dionn en Ann naar Vietnam En financieel steunen kan via onze Pifworldpagina: pifworld.com/ en/people/dionne-en-annamarieke/15219/blog/7903 of via de bank: NL 80 RABO Alvast hartelijk bedankt! 16

INFORMATIEAVOND 25.000 VOOR ONZE CLUB? STEM OP ONZE CLUBHELD!!! INRICHTINGSPLAN DE KERN BELANGRIJKE DATA APRIL/MEI. Jaargang.

INFORMATIEAVOND 25.000 VOOR ONZE CLUB? STEM OP ONZE CLUBHELD!!! INRICHTINGSPLAN DE KERN BELANGRIJKE DATA APRIL/MEI. Jaargang. Jaargang 48 nummer 04 uitgave van de Stichting Dorpsraad Driemond April-Mei 2015 INFORMATIEAVOND INRICHTINGSPLAN DE KERN Graag nodigen we u uit voor de informatieavond over de voorgenomen maaiveld inrichting

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk

WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk WIJKKRANT Alkmaar-Noord De Mare - Daalmeer - Koedijk Artieste Country Wilma geboren om te zingen Zangeres en podiumdier Country Wilma, geboren in Schagen en nu woonachtig in Alkmaar Noord, heeft in augustus

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Buurtblad Kruidenbuurt

Buurtblad Kruidenbuurt In dit nummer: Achter de voordeur bij Peel en Sharon van Rouwendaal Terugblik 2014 Handige apps Vrijwilligers gezocht Prikbord Buurtblad Kruidenbuurt Nummer 1 - Februari 2015 Inhoud Voorwoord Activiteitenoverzicht

Nadere informatie

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1 De doorgeefpen lag bij Jan Meijerink Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits De eerste informatie van de feestcommissie

Nadere informatie

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis Jaargang 25 oktober 2009 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl IN DIT NUMMER Zondag 25 oktober heksenbrood bakken in het bakhuis van Brouwhuis

Nadere informatie

Ons eigen Centraal Park

Ons eigen Centraal Park Gratis krant voor en door de bewoners van de wijk Holendrecht Ons eigen Centraal Park Nieuwe bouwlocaties in Gaasperdam Het totstandkomen van de Structuurvisie Amsterdam Zuidoost 2020 en nu de mogelijke

Nadere informatie

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015.

19 januari 2015 Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Januari 2015. t Oksenijs Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 35 nûmmer 1. Oantal 450 YNHÂLD KOLOFON Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Fan de redaksje 2 Oksenijskes 3 Dorpsbelangen Jistrum/Skûlenboarch 4 Nieuws

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

DE HERAUT. deheraut1963@gmail.com. Nieuws en Advertentieblad. Sinds 31 oktober 1963 51e Jaargang no. 1247 2 september 2014

DE HERAUT. deheraut1963@gmail.com. Nieuws en Advertentieblad. Sinds 31 oktober 1963 51e Jaargang no. 1247 2 september 2014 DE HERAUT Nieuws en Advertentieblad Sinds 31 oktober 1963 51e Jaargang no. 1247 2 september 2014 Uitgave: Stichting en Wester-Koggenland. Drukkerij: Gerja, Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland telefoon 0226-421520

Nadere informatie

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015 SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19 e jaargang/ maart 2015 BESTUURSLEDEN PLAATSELIJK BELANG Monique Bos Leonie de Vos Jeanet van Weert Alex Mooiweer Marco van

Nadere informatie

Editie Januari 2013. Nieuwsblad voor Dierdonk

Editie Januari 2013. Nieuwsblad voor Dierdonk Editie Januari 2013 Nieuwsblad voor Dierdonk Nieuw meubels van recycled hout Kelim kussenhoes 34,- 2 e Kerstdag open Zondag open 6, 13 en 20 januari 12.00-17.00 uur Ladenkast metaal 649,- TV dressoir 449,-

Nadere informatie

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc.

Voor het bestuur was 2011 een hectisch jaar: dreigende bezuinigingen, renovatie speeltuin, wisseling bestuursleden etc. Voorwoord. Voor u ligt het jaarverslag van 2011. Deze is wederom, door inzet van al onze vrijwilligers, goed gevuld en geeft daarbij een perfect overzicht van alle activiteiten en de financiële situatie

Nadere informatie

December 2010. Inhoudsopgave

December 2010. Inhoudsopgave December 2010 Inhoudsopgave Informatiepagina... 2 Weekenddiensten huisartsen/dierenartsen N schut, Elim, H veld... 3 Van de redactie... 4 In de Kiekerd... 7 CBS de Regenboog... 11 Dorcas... 15 S.S.N...

Nadere informatie

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen schoenmakerij ambachtelijk Vakmanschap andkroon Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen Rembrandtlaan 171a; 7606 GL Almelo;

Nadere informatie

REDACTIE VAN DE. Wijkblad De Graven Es jaargang 17 December 2013 nummer 101. Beste mensen,

REDACTIE VAN DE. Wijkblad De Graven Es jaargang 17 December 2013 nummer 101. Beste mensen, Wijkblad De Graven Es jaargang 17 December 2013 nummer 101 VAN DE REDACTIE Beste mensen, Voor je het weet is het jaar al weer om en staan de feestdagen voor de deur. Altijd een drukke, hectische tijd,

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

Zandvoortse. Geschreven beeld van Santvoort naar Zandvoort

Zandvoortse. Geschreven beeld van Santvoort naar Zandvoort 9 e jaargang week 47 21 november 2013 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl Zandvoortse Courant Zie onze advertentie op de achterpagina 5 7 11 23 Actueel Bundel

Nadere informatie

nummer 200 april 2013

nummer 200 april 2013 nummer 200 april 2013 voor na Dus ga niet aanmodderen dit jaar! Maar bel ons nu T [06] 331 808 22 ga voor meer informatie naar www.janreinigt.nl of volg ons via pagina 3 Voorwoord Hiernaast ziet u het

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015

Craneveer. Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 4 maart 2015 IN DIT NUMMER: Update van Aan tafel +1 Lokale zonnestroom beschikbaar Buurtkracht ontdekt diverse initiatieven in de wijk Wateroverlast?

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin.

Colofon. Negentiende jaargang nr. 1-2014. ARDU!N is het informatieblad voor cliënten, ouders, medewerkers en andere betrokkenen van Stichting Arduin. Activiteiten Academie voor Kwaliteit van Bestaan Interesse? Aanmelden? Vragen? Neem contact op met: Academie voor Kwaliteit van Bestaan T. 0118 685252 E. academie@arduin.nl Volg ons via: Thema avond Volkstuin

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie