Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006"

Transcriptie

1 Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan

2 1. Cultuurparticipatie 1.1. De bibliotheek moet de culturele participatie van de inwoners verhogen: - Leesclub : praktische organisatie Minimaal 6 leden, minimaal 4 bijeenkomsten per jaar. Stimuleren leesbevordering Huidige infrastructuur Budget : 76702/ Personeel voor de praktische organisatie (IBL, uitleen, - Kinder- en Jeugdjury: Aankoop collectie Oproep deelname via scholen en pers Organiseren bijeenkomsten Beheer collectie boeken KJV Minstens 30 deelnemers Stimuleren leesbevordering - Auteurslezingen: Alle kinderen uit de lagere school kunnen een lezing van een jeugdauteur bijwonen Minstens 1 lezing voor volwassenen Stimuleren leesbevordering en algemene culturele ontwikkeling - Literatuur in de kijker - Boek van de maand Minstens 4 boekenstanden per jaar Minstens 30 boeken per jaar Stimuleren leesbevordering en algemene ontwikkeling briefwisseling, ) Huidige infrastructuur Vrijwilliger voor de begeleiding Budget : 76704/123-48,767/124-02, 76705/ Personeel voor praktische organisatie (collectievorming, verwerking, administratie, uitleen,...) Huidige infrastructuur Personeel (planning en organisatie, ontvangst) Budget : 76702/ en 76704/ Samenwerking met verenigingen Bestaande collectie, eventueel uitgebreid met nieuwe materialen. Budget : 767/

3 1.2 Elke inwoner beschouwt de bibliotheek als een centraal punt om zich te informeren over het culturele aanbod - Affiches, brochures, over het cultuuraanbod in de regio liggen zichtbaar ter beschikking van de gebruikers. Aanwezigheid en verspreiding van affiches, brochures: ja / neen Infoborden Infozuilen en -rekken Personeel voor het bijhouden van de brochures en ophangen en verwijderen van affiches - Via de gratis toegang tot internet kan de gebruiker zich informeren over het cultuuraanbod in de streek. Het in stand houden van minimaal 3 internettoegangen. Internetcomputers. 1.3 Elke burger heeft een vlotte toegang tot het lokaal erfgoed Vrij toegankelijk houden van het archief. Aanvullen met publicaties over de geschiedenis van de regio. Aantal raadplegingen blijft minstens gelijk. Klantvriendelijke openingsuren Personeel (aanschaffen en verwerken materialen, wegwijs maken in archief) Collectie 767/ De bibliotheek is een draaischijf om de socio-culturele verenigingen aan kruisbestuiving te laten doen. Contacten onderhouden met het culturele veld, activiteiten samen organiseren. Minimum 3 activiteiten i.s.m. verenigingen, educatieve instellingen, Budget : 76704/ Personeel (aanspreken organisaties, aanwezigheid op culturele activiteiten) 3

4 1.5 De bibliotheek sluit aan bij de leefwereld van haar publiek Aangepaste collectie inspelend op wat leeft bij de inwoners. Via thematische boekenstanden inspelen op belangrijke gebeurtenissen in eigen gemeente of streek en aandacht schenken aan de actualiteit. Thematische collecties voor het onderwijs, aansluitend bij de lessen. De mate waarin de collectie vernieuwd wordt (min 5%) 75% van de aankoopsuggesties worden binnen de maand geleverd. Minimum 4 boekenstanden per jaar. Thematische collecties aan scholen : ja / neen Budget : 767/ en 76705/ Personeel (samenstelling collecties, opstellen standen, afvoeren en wieden) 4

5 2. Info en kennis 2.1 Elke burger heeft gelijke toegang tot dezelfde informatie, ongeacht zijn woonplaats Acties / instrumenten Indicatoren /resultaten Middelen Promotie van de dienstverlening en de collecties via het gemeentelijk infoblad, de pers en de huis-aan-huisbladen. Opname ja / neen Betere kenbaarheid van dienstverlening Promotie van de dienstverlening via de website. Zorgen voor accurate informatie. Activiteiten inschrijven in de activiteitenkalender Opname belangrijke informatie : ja / neen Opname activiteiten : ja / neen Snellere toegang tot de bibliotheek en haar dienstverlening. Klantvriendelijke openingsuren. De openingsuren blijven ongewijzigd. Personeel Vrijwilligers Infoblad, huis-aan-huisbladen,.. Personeel (opmaken teksten, ) Personeel Budget : 104/ en 767/ De burger heeft gemakkelijk toegang tot informatie en/ of collecties uit andere bibliotheken Acties / instrumenten Indicatoren/ resultaten Middelen Winob Interbibliothecair leenverkeer Aanbieden catalogi van andere bibliotheken via de OPAC of het internet. Opvolgen van nieuwe evoluties op vlak van VLACCII en PBS. Instappen in het PBS. De gebruiker kent de mogelijkheid om andere catalogi te raadplegen. Aanvragen IBL: ja / neen Bestaande computerinfrastructuur voor raadpleging OPAC en het internet blijft behouden. Instap PBS : ja/neen Computerinfrastructuur Personeel (lid overlegstructuur Winob, vorming) Budget : 767/123-11, 767/

6 2.3 De inwoners hebben toegang tot of beschikken over nieuwe media Gratis raadplegen internet. Promotie van de elektronische databanken. Mogelijkheid bieden om de belangrijkste Officetoepassingen in te oefenen in de bibliotheek. Mogelijkheid om internet te raadplegen : ja / neen Mogelijkheid om externe databanken te raadplegen : ja / neen Leners weten dat ze in de bibliotheek terecht kunnen voor raadpleging nieuwe media. Budget : 76705/124-02, 767/ en 767/ Computerinfrastructuur Personeel 2.4 Zieken en niet-mobile mensen kunnen boeken ontlenen Boekendienst aan huis : voortdurende promotie Wisselcollecties aan het rusthuis Aantal gebruikers min. 8 Wisselcollectie : ja / neen Personeel Budget : 767/

7 2.5 De burger vindt probleemloos zijn weg binnen het informatieaanbod Bibliotheekintroducties Bijwerken bestaande folders met leessuggesties, opmaken nieuwe folders Op regelmatige tijdstippen wordt een deel van de collectie in de kijker geplaatst. Gevormd personeel in kader van publieksgerichte werking. Bibliotheekintroducties : ja / neen Boekenstanden (zie hoger) Vorming: ja / neen Personeel (introducties, opmaken folders, selectie en verwerking materialen, ) Budget 767/124-02, 767/123-02, 767/ De senioren beschouwen de bibliotheek als de plaats waar ze informatie en kennis kunnen opdoen Actief promotiebeleid t.a.v. de senioren. Aangepaste openingsuren. Wisselcollectie rustoord. Aandeel senioren in totale groep leners stijgt. Budget : 767/124-02, 76705/ en 767/ Personeel (introducties, samenstellen wisselcollectie, ) Verenigingen Rustoord 7

8 3. Educatie : 3.1 De bibliotheek heeft als doel het levenslang leren te ondersteunen en te bevorderen: Collecties i.v.m. vorming in de kijker stellen (n.a.v. de grote leerweek). Ondersteunen van initiatieven n.a.v. de grote leerweek. Aankoopsuggesties. Vormende uitbreidingsactiviteiten. Wisselcollecties aan scholen. Wisselcollecties aan kinderopvang. Zie hoger (collecties en aankoopsuggesties) Wisselcollecties : ja / neen Budget : 767/ /124-02, 76704/ Samenwerking scholen Personeel (beheer algemene en wisselcollecties, organisatie uitbreidingsactiviteiten en computercursussen) 3.2 Senioren leren omgaan met nieuwe media Bijscholingen. Bijscholing : ja / neen Personeel (opvang en organisatie) Samenwerking met organisaties, verenigingen Computerinfrastructuur 8

9 3.3 De jongeren gebruiken de bibliotheek op efficiënte wijze bij het uitvoeren van schoolse opdrachten Bibliotheekinstructies op maat in klasverband. Promotie bibliotheek als openleercentrum. Aangepaste collectie inspelend op hun schoolse opdrachten. Minstens 3 klassen per school krijgen een bibliotheekintroductie of -instructie. Scholen maken gebruik van bibliotheek voor allerlei schoolse opdrachten (vb contractwerk) Personeel (klasbezoeken op maat, collectievorming, ) Samenwerking met scholen Budget : 767/124-02, 767/ De burger is zich ervan bewust dat hij in de bibliotheek terecht kan voor informatie en ondersteuning bij zijn eigen leerprocessen Aanbieden actuele collectie. Bijsturen uitgewerkt trefwoordenregister. Vormingsactiviteiten in de regio bekendmaken en verspreiden. Antwoord geven aan de gebruiker bij ondersteuning van zijn leerproces. Zie hoger Bijwerking trefwoordenregister: ja / neen Controle op de beschrijvingen : ja / neen Aankondiging vormingsactiviteiten : ja / neen Budget : 767/ en 76705/ Personeel (trefwoordenbeheer, controle catalogus, ) 9

10 4. Ontmoeting : 4.1 De bibliotheek is een open huis voor iedereen Promotie bibliotheek als een open huis door o.a. introducties, publicaties in infokrant, uitbreidingsactiviteiten, Bibliotheek is telkens aanwezig in het gemeentelijk infoblad. Gebruikers komen graag naar de bibliotheek in de hoop er vrienden te zien. Aangepaste openingsuren Klantvriendelijk personeel Infrastructuur 4.2 De bibliotheek en haar dienstverlening bevorderen de informele contacten tussen de plaatselijke bevolking Uitbreidingsactiviteiten zoals: De bevolking weet dat ze in de bibliotheek Budget : 76702/123-02, 76704/ jeugdboekenweek bekenden ontmoet. Infrastructuur (zitplaatsen binnen en buiten, bibliotheekweek polyvalent zaaltje, ) tentoonstellingen en boekenstanden activiteiten i.s.m. verenigingen voorlezen aan kinderen 10

11 5. Ontspanning 5.1 De burger kan in de bibliotheek terecht om informatie te vinden over zijn vrijetijdsbesteding Acties / instrumenten Indicatoren Middelen Aangepaste collectie met aandacht voor sport, hobby's en reizen. Uitbreiding DVD-afdeling Aanwinsten vrijetijdsboeken vormt minstens 20% van de totale aanwinsten informatieve boeken. Aangroei : ja/neen Budget : 767/ en 76705/ Personeel 5.2 De burger vindt in de bibliotheek zijn ontspanningslectuur Actuele collectie verhalende lectuur. Folders met aanraders. Goede ontsluiting lectuurvoorziening. Opvolgen aankoopsuggesties (zie hoger). Thematische lijsten aanwezig : ja / neen Trefwoordenregister : ja / neen Budget : 767/ en 767/ Personeel 11

12 6. Infrastructuur Aankoop 2 nieuwe computers Aankoop : ja / neen Budget : 767/

16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote x aanbod aan activiteiten wordt

16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 De grote x aanbod aan activiteiten wordt .01 Het bestaand gemeentelijk cultureel.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote aanbod aan activiteiten wordt revoluties" op 05/01; 12/01 en 19/01 geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd of vernieuws.01.02

Nadere informatie

Actieplan Cultuurbeleid

Actieplan Cultuurbeleid Actieplan Cultuurbeleid 2010 Het cultuurbeleidsplan 2009-2013 Toegespitst en uitgelijnd naar 2010 Strategische doelstelling 1 De verenigingen en de bevolking kunnen beroep doen op een volwaardige en professioneel

Nadere informatie

OPENBARE BIBLIOTHEEK LICHTERVELDE : WERKINGSVERSLAG 2010

OPENBARE BIBLIOTHEEK LICHTERVELDE : WERKINGSVERSLAG 2010 1 OPENBARE BIBLIOTHEEK LICHTERVELDE : WERKINGSVERSLAG 2010 Inleiding. Op 1 december 2007 moest iedere Vlaamse bibliotheek een beleidsplan indienen bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In dit

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

OPENBARE BIBLIOTHEEK LICHTERVELDE : ACTIEPLAN 2012

OPENBARE BIBLIOTHEEK LICHTERVELDE : ACTIEPLAN 2012 1 OPENBARE BIBLIOTHEEK LICHTERVELDE : ACTIEPLAN 2012 Inleiding. Op 1 december 2007 moest iedere Vlaamse bibliotheek een beleidsplan indienen bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In dit beleidsplan

Nadere informatie

OPENBARE BIBLIOTHEEK LICHTERVELDE : WERKINGSVERSLAG 2009

OPENBARE BIBLIOTHEEK LICHTERVELDE : WERKINGSVERSLAG 2009 1 OPENBARE BIBLIOTHEEK LICHTERVELDE : WERKINGSVERSLAG 2009 Inleiding. Op 1 december 2007 moest iedere Vlaamse bibliotheek een beleidsplan indienen bij het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. In dit

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bibliothecaris (Vrije tijd - Bibliotheek).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bibliothecaris (Vrije tijd - Bibliotheek). Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst:

Nadere informatie

1. Collectie en databanken

1. Collectie en databanken Actieplan 008. Collectie en databanken De pijnpunten van onze bibliotheekwerking werden al aangekaart in ons bibliotheekbeleidsplan voor 008-0. Qua collectie zijn de prioriteiten de uitbreiding van de

Nadere informatie

Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek

Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek INLEIDING 2009 is een feestjaar voor zowel OC Vondel als bib Vondel. Het ontmoetingscentrum bestaat 20 jaar en de bibliotheek 10 jaar. Bovendien is het 30 jaar geleden

Nadere informatie

Actieplan Openbare Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw 2011

Actieplan Openbare Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw 2011 Actieplan Openbare Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw 2011 Inhoudstafel 1. Inleiding 2 2. Strategische en operationele, initiatieven, acties en afspraken 2 omtrent implementatie, evaluatie en bijsturing 2.1.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2008-2013 Openbare Bibliotheek Broeders Maristen Pittem 1. Missie Visie De openbare bibliotheek is een gemeentelijke basisvoorziening die door middel van zijn collecties en activiteiten de

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar 2015-2016 (september juni)

AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar 2015-2016 (september juni) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD NIEUWPOORT Marktplein 7 8620 NIEUWPOORT AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar 2015-2016 (september juni) Je vereniging kan alleen maar subsidies

Nadere informatie

Hieronder vallen alle leners die actief lid zijn van de bibliotheek van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

Hieronder vallen alle leners die actief lid zijn van de bibliotheek van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 OPENBARE BIBLIOTHEEK LENDELEDE A. Dassonvillelaan 5 8860 Lendelede tel 051/30.06.15 fax 051/32.28.62 bibliotheek@lendelede.be www.lendelede.be/bibliotheek JAARVERSLAG 2013 Lendelede 24 februari 2014 1)

Nadere informatie

1 Aanbod, spreiding en participatie: operationele doelstellingen

1 Aanbod, spreiding en participatie: operationele doelstellingen 1 Aanbod, spreiding en participatie: operationele doelstellingen 1.1 De burgers van Sint-Martens-Latem en Deurle worden goed geïnformeerd over het culturele aanbod in de gemeente en van de bibliotheek

Nadere informatie

Beleidsplan bibliotheek Nevele 1 van 24

Beleidsplan bibliotheek Nevele 1 van 24 1. INLEIDING...2 2. SITUATIESCHETS...3 2.1 NEVELE...3 2.2 HISTORIEK BIBLIOTHEEK...3 2.3 RECENTE VERWEZENLIJKINGEN...3 2.4 PERSONEEL...4 2.5 BEHEERSORGAAN...4 2.6 FINANCIËLE MIDDELEN...4 2.7 DIENSTEN AAN

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar

AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD NIEUWPOORT Marktplein 7 8620 NIEUWPOORT AANVRAAG SUBSIDIES CULTUUR SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN Werkingsjaar 2008-2009 Je vereniging kan alleen maar subsidies aanvragen wanneer

Nadere informatie

Er was eens. in 2012

Er was eens. in 2012 Er was eens in 2012 Hoe het allemaal begon Bibliotheekweek 2012 met website ww.bibstevanhetland.be Verwendag met de interactieve brunch XXL vooraf brainstorm met wat willen we te weten komen, waaruit

Nadere informatie

Leerkrachten. Kleuters. Basisonderwijs. Secundair onderwijs. Maatwerk. Contact. Bibliotheek Lede

Leerkrachten. Kleuters. Basisonderwijs. Secundair onderwijs. Maatwerk. Contact. Bibliotheek Lede Leerkrachten Kleuters Basisonderwijs Secundair onderwijs Maatwerk Contact Bibliotheek Lede Samenwerken met scholen is voor onze bibliotheek een belangrijke opdracht en heeft er toe geleid dat heel veel

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

Lokale erfgoedinstellingen

Lokale erfgoedinstellingen 1. Inleiding 1. Inleiding Lokale erfgoedinstellingen = actief op diverse terreinen = waardevol erfgoed = waardevol documentair erfgoed = bewaring = gebruikt in de werking = ter beschikking gesteld van

Nadere informatie

School en Bibliotheek

School en Bibliotheek BIBLIOTHEEK TORHOUT School en Bibliotheek Welkom Welkom in de bib van Torhout. In deze folder geven we je graag een overzicht van ons aanbod en onze dienstverlening. Wil je als leerkracht of als school

Nadere informatie

is verantwoordelijk voor de collectievorming pleegt overleg met partnerinstellingen van de brede school over de collectievorming

is verantwoordelijk voor de collectievorming pleegt overleg met partnerinstellingen van de brede school over de collectievorming Instrument Casanova: Taakverdeling brede mediatheek Hieronder staan de meest voorkomende taken in de mediatheek in een brede school. Het schema is gebaseerd op een soortgelijk overzicht dat is opgesteld

Nadere informatie

Algemeen kunnen we stellen dat er de jongste jaren heel wat aandacht is geweest voor het realiseren van de doelstellingen.

Algemeen kunnen we stellen dat er de jongste jaren heel wat aandacht is geweest voor het realiseren van de doelstellingen. 1. EVALUATIE BELEIDSPLAN 2003-2007 A. Sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen Een aantal punten die in dit beleidsplan nog als zwaktes werden gekenmerkt zijn ondertussen verholpen of worden binnenkort

Nadere informatie

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman

VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Lokaal bibliotheekbeleid VNG Handreiking voor gemeenten Eindhoven, 15 april 2015 Driebergen Zeist, 16 april 2015 Rento Zoutman Handreiking lokaal bibliotheekwerk Vraagbaak: Wsob, landelijk netwerk, instrumenten

Nadere informatie

B i b l i o t h e e k. Z w e v e g e m. bibreglement. m.i.v. 27 oktober 2015. Pagina 1 van 7

B i b l i o t h e e k. Z w e v e g e m. bibreglement. m.i.v. 27 oktober 2015. Pagina 1 van 7 B i b l i o t h e e k Z w e v e g e m bibreglement m.i.v. 27 oktober 2015 Pagina 1 van 7 GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK bibreglement GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING VAN 26 oktober 2015.

Nadere informatie

COLLECTIEBELEID 2015-2019. Volwassenen: romans en informatief. Versie januari 2015 Pagina 1

COLLECTIEBELEID 2015-2019. Volwassenen: romans en informatief. Versie januari 2015 Pagina 1 COLLECTIEBELEID 2015-2019 Volwassenen: romans en informatief Versie januari 2015 Pagina 1 Inleiding Dit document actualiseert de uitgangspunten voor de opbouw van de collectie van Bibliotheek Pittem. Dit

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Streekgericht Bibliotheekbeleid voor de Brusselse openbare bibliotheken

Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Streekgericht Bibliotheekbeleid voor de Brusselse openbare bibliotheken BIJLAGE Bijlage nr. 04/04 Besluit houdende het indienen van de VGC-actieplannen 2005 Cultuur, Cultuurcentrum Brussel, Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met begroting

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN

VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN Bibliotheek Zoutleeuw V. Betsstraat 16, 3440 Zoutleeuw T 011 78 45 48 bibliotheek@zoutleeuw.be zoutleeuw.bibliotheek.be VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN 24.06.13 Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Ilse

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

SCHOOLJAAR 2012-2013

SCHOOLJAAR 2012-2013 SCHOOLJAAR 2012-2013 Bibliotheek Pittem, Broeders Maristenstraat 2, 8740 Pittem t 051 46 03 76 bibliotheek@pittem.be Boeken spelen in het leven van kinderen een belangrijke rol: om iets bij te leren, voor

Nadere informatie

B i b l i o t h e e k. Z w e v e g e m. bib & b bus. Dienstreglement. m.i.v. 1 september 2014

B i b l i o t h e e k. Z w e v e g e m. bib & b bus. Dienstreglement. m.i.v. 1 september 2014 B i b l i o t h e e k Z w e v e g e m bib & b bus Dienstreglement m.i.v. 1 september 2014 Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Zwevegem - Dienstreglement miv 1 september 2014 p 1/8 DIENSTREGLEMENT GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Welkom! Wegwijs voor nieuwe leden. Weverijstraat 9 8900 Ieper tel. 057 239 420 bibliotheek@ieper.be. mei 2011

Welkom! Wegwijs voor nieuwe leden. Weverijstraat 9 8900 Ieper tel. 057 239 420 bibliotheek@ieper.be. mei 2011 Welkom! Wegwijs voor nieuwe leden mei 2011 Weverijstraat 9 8900 Ieper tel. 057 239 420 bibliotheek@ieper.be Fijn om je als lid welkom te heten! Onze bibliotheek telt zo n 14.000 actieve leden. Evenveel

Nadere informatie

Bibliotheek Zoutleeuw V. Betsstraat 16, 3440 Zoutleeuw T 011 78 45 48 bibliotheek@zoutleeuw.be zoutleeuw.bibliotheek.be

Bibliotheek Zoutleeuw V. Betsstraat 16, 3440 Zoutleeuw T 011 78 45 48 bibliotheek@zoutleeuw.be zoutleeuw.bibliotheek.be Bibliotheek Zoutleeuw V. Betsstraat 16, 3440 Zoutleeuw T 011 78 45 48 bibliotheek@zoutleeuw.be zoutleeuw.bibliotheek.be VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN 11.02.2015 Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Gaston

Nadere informatie

CO7: cultuur erfgoed archeologie

CO7: cultuur erfgoed archeologie CO7: cultuur erfgoed archeologie Cultuurraad Poperinge Woensdag 22 oktober 2014 OPZET Waarvoor staat CO7? Waarvoor kan je bij CO7 terecht? Welke acties en projecten staan op stapel? Vlaamse Cultuurprijs

Nadere informatie

Samenwerken rond collecties Voorbeelden uit de erfgoedbibliotheken An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience)

Samenwerken rond collecties Voorbeelden uit de erfgoedbibliotheken An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) Voorbeelden uit de erfgoedbibliotheken An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Vlaamse erfgoedbibliotheek vzw Voorbeelden uit de praktijk Centraal in werking

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

1.1. Het gemeenschapscentrum Hoogendonck vormt samen met de bibliotheek een ruimte voor ontmoeting.

1.1. Het gemeenschapscentrum Hoogendonck vormt samen met de bibliotheek een ruimte voor ontmoeting. ACTIEPLAN CULTUUR & BIB 2011 Algemene doelstelling 1: Cultuurparticipatie verhogen 1.1. Het gemeenschapscentrum Hoogendonck vormt samen met de bibliotheek een ruimte voor ontmoeting. - Receptieve rol GCH

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Functienaam: communicatieambtenaar Functiekaart Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: communicatieambtenaar Functiefamilie: coördinatoren Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Interne Ondersteuning Dienst: Communicatie & informatie

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Activiteiten in de bibliotheek

Bios2 Thema in de kijker Activiteiten in de bibliotheek Bios2 Thema in de kijker Activiteiten in de bibliotheek Bios2 thema reeks Oktober 2014 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Afbakening beleidsdomein... 3

Inhoudsopgave. 1 Afbakening beleidsdomein... 3 Beleidsplan openbare bibliotheek Ingelmunster 2008-2013 Inhoudsopgave 1 Afbakening beleidsdomein... 3 2 Omgevingsanalyse... 4 2.1 Algemene situatieschets :... 4 2.2 Bibliotheek :... 5 2.2.1 Infrastructuur

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg.

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg. Provinciaal gebruikersreglement Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg is een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse openbare bibliotheken. Het meest actuele overzicht

Nadere informatie

Dienstreglement. De Openbare Bibliotheek Oud-Heverlee heeft twee vestigingen: Bibliotheek Haasrode Armand Verheydenstraat 10 3053 Haasrode

Dienstreglement. De Openbare Bibliotheek Oud-Heverlee heeft twee vestigingen: Bibliotheek Haasrode Armand Verheydenstraat 10 3053 Haasrode het leven van A tot Z Dienstreglement Openbare Bibliotheek Oud-Heverlee De Openbare Bibliotheek Oud-Heverlee heeft twee vestigingen: Bibliotheek Haasrode Armand Verheydenstraat 10 3053 Haasrode en Bibliotheek

Nadere informatie

Bibliotheekvoorzieningen in verzorgingsinstellingen. Rode Kruis Vlaanderen dienst Ziekenhuisbibliotheken

Bibliotheekvoorzieningen in verzorgingsinstellingen. Rode Kruis Vlaanderen dienst Ziekenhuisbibliotheken Bibliotheekvoorzieningen in verzorgingsinstellingen Rode Kruis Vlaanderen dienst Ziekenhuisbibliotheken Rodekruisziekenhuisbibliotheken 1937: Start 1982: SOB 2002: beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

BibliotheeknetLimburg

BibliotheeknetLimburg BibliotheeknetLimburg Provinciaal gebruikersreglement limburg.be BibliotheeknetLimburg Inwerkingtreding reglement Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 januari 2009. Alle voorgaande gebruikersreglementen

Nadere informatie

Educatief medewerker (B1-B3)

Educatief medewerker (B1-B3) Niveau B Afdeling Bibliotheek Educatief medewerker (B1-B3) I. Doel van de entiteit De afdeling vrijetijdszaken stuurt, begeleidt en coördineert het gemeentelijk vrijetijdsbeleid teneinde een optimale afstemming

Nadere informatie

1.1. Maatschappelijke en culturele situatie Riemst 3 1.2. Evaluatie bibliotheekbeleidsplan 2003-2007 5 1.3. Het Vlaamse gebruikersonderzoek 8

1.1. Maatschappelijke en culturele situatie Riemst 3 1.2. Evaluatie bibliotheekbeleidsplan 2003-2007 5 1.3. Het Vlaamse gebruikersonderzoek 8 BIBliotheekbeleidsplan 2008-2013 INHOUD Hoofdstuk I Sterktezwakteanalyse van de culturele en maatschappelijke situatie gericht op bibliotheekwerking 1.1. Maatschappelijke en culturele situatie Riemst 3

Nadere informatie

Bibliotheek Lint. Jaarverslag Liersesteenweg 25 Lint (bron: Bios)

Bibliotheek Lint. Jaarverslag Liersesteenweg 25 Lint  (bron: Bios) Bibliotheek Lint arverslag 2012 Liersesteenweg 25 Lint bibliotheek@lint.be www.lint.be (bron: Bios) kerncijfers van de bibliotheeksector via een webtoepassing BIOS: het Bibliotheek Informatie- en Opvolgingssysteem

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten.

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. Dienstreglement Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. De Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Zaventem. DIENSTREGLEMENT Artikel 1. Onderhavige

Nadere informatie

7 Wevelgem staat garant voor een goed uitgebouwd vrijetijdsaanbod

7 Wevelgem staat garant voor een goed uitgebouwd vrijetijdsaanbod 7 Wevelgem staat garant voor een goed uitgebouwd vrijetijdsaanbod Korte termijndoelstelling 7.4 De bibliotheek heeft een aangepaste en eigentijdse infrastructuur en biedt ruime informatiemogelijkheden.

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

DIENSTREGLEMENT. Openingsuren

DIENSTREGLEMENT. Openingsuren DIENSTREGLEMENT De plaatselijke openbare bibliotheek van Dilsen-Stokkem is vrij toegankelijk. De bibliotheek is een democratische instelling. Haar collecties en haar dienstverlening worden in een geest

Nadere informatie

Educatieve collectie. Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen i.s.m Dienst Onderwijs Provincie Vlaams-Brabant

Educatieve collectie. Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen i.s.m Dienst Onderwijs Provincie Vlaams-Brabant Educatieve collectie Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen i.s.m Dienst Onderwijs Provincie Vlaams-Brabant PBIB - Bibliotheek Psychologie en Pedagogische Wetenschappen PBIB is de bibliotheek

Nadere informatie

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem Wegwijs in Bibliotheek Maldegem Welkom! Welkom in de Maldegemse bibliotheek, een plaats waar mensen centraal staan. Je kan er niet alleen terecht voor een goed boek of een leuke film, je kan ook aanschuiven

Nadere informatie

Kwaliteitsplanning 2014

Kwaliteitsplanning 2014 Kwaliteitsplanning 2014 Lokaal dienstencentrum De Stille Meers OCMW Middelkerke Sluisvaartstraat 17 8430 Middelkerke Voorzitter: Dirk Gilliaert Secretaris: Pierre Ryckewaert 1 Inhoudstafel 1. Evaluatie

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen

Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen Artikel 1 - Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Beveren kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaal-culturele

Nadere informatie

Bibliotheekassistent. Zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en bibliotheekwerking. Directe leidinggevende bibliothecaris B4

Bibliotheekassistent. Zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en bibliotheekwerking. Directe leidinggevende bibliothecaris B4 Bibliotheekassistent Doel van de functie Zorgen voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en bibliotheekwerking. Plaats in de organisatie Afdeling vrije tijd Dienst bibliotheek Directe leidinggevende bibliothecaris

Nadere informatie

Infobundel bij de vacature van assistent dienstleider B1-3 halftijds (19/38) statutair

Infobundel bij de vacature van assistent dienstleider B1-3 halftijds (19/38) statutair Infobundel bij de vacature van assistent dienstleider B1-3 halftijds (19/38) statutair 1. Functieprofiel 2. Competentieprofiel 3. Aanwervingsvoorwaarden 4. Selectie 5. Algemene informatie 6. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

BIOS 2 BIBLIOTHEEK INFORMATIE - en OPVOLGINGSSYSTEEM 2 GEGEVENS

BIOS 2 BIBLIOTHEEK INFORMATIE - en OPVOLGINGSSYSTEEM 2 GEGEVENS BIOS 2 BIBLIOTHEEK INFORMATIE - en OPVOLGINGSSYSTEEM 2 GEGEVENS Vlaamse overheid Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Team Lokaal Cultuurbeleid & Team Beleidsondersteuning en Management

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK LAAKDAL REGLEMENT VANAF 1 OKTOBER 2010 Vervangt het reglement van 21 juli 2005

GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK LAAKDAL REGLEMENT VANAF 1 OKTOBER 2010 Vervangt het reglement van 21 juli 2005 GEBRUIKERSREGLEMENT BIBLIOTHEEK LAAKDAL REGLEMENT VANAF 1 OKTOBER 2010 Vervangt het reglement van 21 juli 2005 Gelet op het dienstreglement van 21 juli 2005 dat het gebruik van de bibliotheek organiseerde;

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK KALMTHOUT

BIBLIOTHEEK KALMTHOUT BIBLIOTHEEKBELEIDSPLAN 2008-2013 6.12.2007 Bibliotheekbeleidsplan definitief 35 bladzijden 1 Inhoudstafel 1 Inhoudstafel... 2 2 Inleiding... 4 2.1 Decreet op lokaal cultuurbeleid... 4 2.2 Luik openbare

Nadere informatie

marc.vandaele@zwijndrecht.be Op het menu Aperitiefhapje Het lokaal sociaal beleidsplan en het sociaal huis Voorgerecht Doelstelling van het sociaal huis Hoofdgerecht Productencatalogus Tussengerecht Samenwerking

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Artikel 1 De Ieder kalenderjaar, tijdens de eerste vergadering van de GROS, beslist de algemene vergadering van de GROS over een verdeelsleutel van het

Nadere informatie

Bibliotheekmedewerker Bibliotheek

Bibliotheekmedewerker Bibliotheek Bibliotheekmedewerker Bibliotheek FUNCTIEBESCHRIJVING EN COMPETENTIEPROFIEL 1 IDENTIFICATIEGEGEVENS Functietitel Bibliotheekmedewerker Werktitel Niveau Graad Statuut C1 C3 Cv Statutair, contractueel Competenties

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Antwerpen Mechelen Gemeente Berlaar Bibliotheek Berlaar BIBLIOTHEEKBELEIDSPLAN 2008-2013

Provincie Arrondissement Antwerpen Mechelen Gemeente Berlaar Bibliotheek Berlaar BIBLIOTHEEKBELEIDSPLAN 2008-2013 Proviinciie Antwerpen Arrondiissement Mechellen Gemeente Berllaar Bibliotheek Berlaar BIBLIOTHEEKBELEIDSPLAN 2008-2013 INHOUD I. STERKTE-ZWAKTE-ANALYSE VAN DE CULTURELE EN MAATSCHAPPELIJKE SITUATIE GERICHT

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN

VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN Bibliotheek Zoutleeuw V. Betsstraat 16, 3440 Zoutleeuw T 011 78 45 48 bibliotheek@zoutleeuw.be zoutleeuw.bibliotheek.be VERSLAG VERGADERING BEHEERSORGAAN 18.02.2014 Aanwezig Verontschuldigd Afwezig Ilse

Nadere informatie

afdeling vrije tijd dienst cultuur

afdeling vrije tijd dienst cultuur afdeling vrije tijd dienst cultuur ALGEMEEN EN ZONAAL DEEL VAN HET GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 9 december 2010 en gewijzigd bij besluit van 14 juni 2012.

Nadere informatie

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012

4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg JAARPLAN 2012 4. JAARPLAN BEGROTING INDICATOREN 2012 Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg DAGG vzw, Guffenslaan 22-3500 Hasselt Adelberg 31-3920 LOMMEL Tel. 011 54 72 43 - Fax. 011 54 72 44 e-mail: administratie@dagg-cgg.be

Nadere informatie

Wegwijs in de bib. Bibliotheek Maldegem. Bibliotheek Maldegem. Welkom in de Maldegemse bibliotheek, een plaats waar mensen

Wegwijs in de bib. Bibliotheek Maldegem. Bibliotheek Maldegem. Welkom in de Maldegemse bibliotheek, een plaats waar mensen Wegwijs in de bib Bibliotheek Maldegem Welkom in de Maldegemse bibliotheek, een plaats waar mensen centraal staan. Je kan er niet alleen terecht voor een goed boek of een leuke film, je kan ook aanschuiven

Nadere informatie

ACTIEPLAN BIBLIOTHEEK LEDE 2006

ACTIEPLAN BIBLIOTHEEK LEDE 2006 ACTIEPLAN BIBLIOTHEEK LEDE 2006 In het actieplan van 2006 worden enkele concrete punten uit het bibliotheekbeleidsplan gekozen die we vooropstellen en willen uitvoeren in 2006. Bedoeling van dit actieplan

Nadere informatie

Resultaten online bevraging Ouderenbeleid bij bibliotheken

Resultaten online bevraging Ouderenbeleid bij bibliotheken Resultaten online bevraging Ouderenbeleid bij bibliotheken In het kader van het Ouderenbeleidsplan 2010-2014 van de Vlaamse overheid organiseerde het Agentschap Sociaal Cultureel-Werk voor Jeugd en Volwassenen

Nadere informatie

Bibliotheek Malle het leven van A tot Z

Bibliotheek Malle het leven van A tot Z bibliotheek Bibliotheek Malle het leven van A tot Z www.malle.be o n z e b i b l i o t h e k e n h o e w e r k t o n z e b i b l i o t h e e k Hoofdbibliotheek Westmalle Sint-Jozeflei 26 03-309.93.50 malle@bibliotheek.be

Nadere informatie

Plaatselijke openbare bibliotheek. Dienstreglement.

Plaatselijke openbare bibliotheek. Dienstreglement. Plaatselijke openbare bibliotheek. Dienstreglement. Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 29 september 2008 en aangepast in zitting van 21 oktober 2013 met ingang van 1 januari 2014. Artikel

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

De Vlaamse beleidsprioriteiten (LCBVBP02) voor bibliotheken zijn letterlijk :

De Vlaamse beleidsprioriteiten (LCBVBP02) voor bibliotheken zijn letterlijk : 1 Toelichting bij de budgetten gehanteerd in de meerjarenplanning en bij de omschrijving van de bibliotheekacties. De bibliotheek kent een uitgebreide werking en speelt voortdurend in op occasionele, actuele

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de bibliotheek van Bilzen en regelt wat volgt.

Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de bibliotheek van Bilzen en regelt wat volgt. Stedelijke Bibliotheek Bilzen Bibliotheekreglement Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de bibliotheek van Bilzen en regelt wat volgt. Toegankelijkheid Artikel 2 Bezoekers krijgen toegang tot de

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975.

Nu een paar bibliotheekbepalingen in de Wet specifiek cultuurbeleid 1994, rudimenten uit de Welzijnswet 1987 en de Bibliotheekwet 1975. Wetsvoorstel stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen Aad van Tongeren @AadvanTongeren VOB Bibliotheekwet als kans! 17 november 2014 Waarom een nieuwe bibliotheekwet? Nu een paar bibliotheekbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN REGLEMENT VOOR DE ERKENNING EN DE SUBSIDIËRING VAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN Artikel 1 Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van De Haan kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaal-culturele

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofdbibliothecaris. Doel van de entiteit

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofdbibliothecaris. Doel van de entiteit GEMEENTEBESTUUR GAVERE Markt 1 9890 GAVERE T 09 384 53 11 - F 09 384 89 63 www.gavere.be FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofdbibliothecaris Doel van de entiteit De gemeente Gavere beoogt om op het lokale niveau bij

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement versie 01.01.2009 - p 1

Provinciaal gebruikersreglement versie 01.01.2009 - p 1 Provinciaal gebruikersreglement versie 01.01.2009 - p 1 Het provinciaal gebruikersreglement is van toepassing in alle bibliotheken van Bibliotheeknet Limburg. Als lid van Bibliotheeknet Limburg wordt het

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Een functiebeschrijving en het examenprogramma voor beide functies zijn hierbijgevoegd.

Een functiebeschrijving en het examenprogramma voor beide functies zijn hierbijgevoegd. VILLE DE BRUXELLES STAD BRUSSEL DÉPARTEMENT INSTRUCTION PUBLIQUE DEPARTEMENT OPENBAAR ONDERWIJS TP/MVL/2008-2009 1/27 Brussel, 3 december 2008 Aan de leden van de schoolse- en bijschoolse inrichtingen.

Nadere informatie

Vertegenwoordiging van de politieke strekkingen uit de gemeenteraad :

Vertegenwoordiging van de politieke strekkingen uit de gemeenteraad : JAARVERSLAG 2002 1 1. BEHEER 1.1. Samenstelling Vertegenwoordiging van de politieke strekkingen uit de gemeenteraad : C.V.P. : Trees Lapeere, An Defour, Ann De Frène, Raf Heyerick, Joost Vanhauwaert, Lionel

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE GEMEENTELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE Baron de Gieylaan 27, 9840 De Pinte - tel : 09/282.25.32 e-mail : bibliotheek@depinte.be website : www.depinte.be DIENSTREGLEMENT Artikel 1 : De Gemeentelijke

Nadere informatie

Openbare Bibliotheek Beleidsplan 2008-2013

Openbare Bibliotheek Beleidsplan 2008-2013 Openbare Bibliotheek Beleidsplan 2008-2013 1. Sterkteanalyse Belangrijke bevindingen, resultaten en conclusies voor de werking van de bibliotheek, verkregen uit een grondige analyse van de plaatselijke

Nadere informatie

STRATEGIEKAART. Cultuurcreatie Cultuurspreiding Cultuurbewaring Cultuurcompetentie Gemeenschapsvorming

STRATEGIEKAART. Cultuurcreatie Cultuurspreiding Cultuurbewaring Cultuurcompetentie Gemeenschapsvorming STATEGIEKAAT CULTUU Missie/visie Het gemeentelijk cultuurbeleid wil de inwoners aanmoedigen tot deelnemen en deelhebben aan cultuur in brede zin met een aanbod waarin ieder zijn gading vindt. Waarden De

Nadere informatie

Bibliotheek Laakdal Gids voor de bibliotheekgebruiker

Bibliotheek Laakdal Gids voor de bibliotheekgebruiker Bibliotheek Laakdal Gids voor de bibliotheekgebruiker 01.10.2010 Hallo bibliotheekgebruikers Uitleentermijn verlengen Een bibliotheek zonder bezoekers is even triest als een boek zonder lezer. Onze bibliotheek

Nadere informatie

Bib & Type. info. Bibliotheek-infopunt t 050 819 930 bibliotheek@oostkamp.be oostkamp.be/bib. facebook.be/bibliotheekoostkamp twitter.

Bib & Type. info. Bibliotheek-infopunt t 050 819 930 bibliotheek@oostkamp.be oostkamp.be/bib. facebook.be/bibliotheekoostkamp twitter. Type Bib & School 2015-2016 info Bibliotheek-infopunt t 050 819 930 bibliotheek@oostkamp.be oostkamp.be/bib facebook.be/bibliotheekoostkamp twitter.com/biboostkamp Geachte directie Beste leerkracht Boeken

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik

Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik Bios2 Thema in de kijker Publieksbereik Bios2 thema reeks Oktober 2014 1 Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt via de rapporteringstool Bios2 al geruime tijd cijfermateriaal

Nadere informatie

CENTRALE BIBLIOTHEEK VAN DE EUROPESE COMMISSIE (CBL) LUXEMBURG HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE LEESZAAL. Artikel 1 Dienstverlening

CENTRALE BIBLIOTHEEK VAN DE EUROPESE COMMISSIE (CBL) LUXEMBURG HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE LEESZAAL. Artikel 1 Dienstverlening CENTRALE BIBLIOTHEEK VAN DE EUROPESE COMMISSIE (CBL) LUXEMBURG HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE LEESZAAL Artikel 1 Dienstverlening De dienstverlening van de leeszaal is bestemd voor: - personeelsleden van

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie