Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken"

Transcriptie

1 3 Krkblad va d Protstats Gmt t Jrgag 26, r mrt 2015 Mary Hartkamp 60 jr diacos Niuw sri: Op zok r God i Samg Vrlossrkrk Wilhlmiakrk bsprok pagia 5 pagia 8 pagia 11 Pas: lifd, gad vrgvig zull altijd ovrwi

2 Ptkig va Diy Zijp Spighlkrk AGENDA Elk za di uur Vrlossrkrk Stiltctrum Elk do uur Mariakrk/Koplkrk Middagpauzgbd Elk 2d di va d md uur Vrlossrkrk Gbd Zo 22 mrt All krk Izamlig tswar Vodslbak Zo 22 mrt uur Vrlossrkrk Stabat Matr Zo 22 mrt uur Wilhlmiakrk Pioirsbijkomst Livigsto Wo 25 mrt uur Zijspighl Et-i Wst/ Ctrum Zo 29 mrt All krk Ilvr toilttasjs Tiszasztimr Zo 29 mrt uur Wilhlmiakrk Catatdist Vr 3 apr ltst datum izdig kopij voor r. 4 Wo 15 apr uur Vrlossrkrk Lzig Egl Vr 17 apr vrschijt Odrwg r. 4 Va d rdacti Op d voorzijd vidt u afbldig va prachtig psi, dat vorig jr mt og vl mr adr ir wrd ttoogstld i ht Tifigurmusum i Omm. Hk Dooijs, scriba va wijkgmt Wst (Spighlkrk), di bij ht musum btrokk is, gaf os dz og mr foto s. Nu zult u dk: wat hft psi ou iglijk t mak mt Pas? Ls drovr ovr ht vrschijsl pshs mr i ht artikl dat u op d pagia hirodr vidt. Als u m wilt prat ovr d tokomst va d krk, wordt u drto uitgodigd door d PKN door ht ivull va vraglijst op Ho zit d krk r i 2025 uit? Wlk uitdagig kom r op d Protstats Krk af? D vraglijst is i t vull tot mt 31 mrt Wi g itrt hft, ka papir vraglijst vrag bij ht Krklijk Burau va d PG. Tot slot wijs ik u op ttoostllig i d Vrlossrkrk. Dr wordt dz dag passi/psschildrij va d had va Cocky va Bur ttoogstld. God dag gwst. Ig d Groot Psi pshs Ovr kl wk is ht Pas. Al i fbruari vrsch i d suprmarkt d psitjs va chocola imiddls zij d schapp uitgbrid mt pshaz va chocola adr psvrsaprig. Mr wat hbb di ir haz t mak mt Pas? Vorig jr las ik i NRC Nxt artikl wri Rikko Voorbrg, tholoog prdikat va d PopUpKrk i Amstrdam-Wst, d oorsprog va psi pshs uitlgt. Ik vid ht rdig om dz wtschap mt u t dl. Psi Ht psi is wrschijlijk ovrblijfsl uit d vasttijd. Er wrd gdurd vrtig dag g (of wiig) dirlijk vodsl ggt, wrodr g ir. D kipp stopt chtr it mt ht lgg va ir, wrdoor irvoorrd otstod. Dz ir wrd mt ht psotbijt ggt. Voorbrg omschrijft ht als praktisch, agrarisch gschidis, vrmgd mt lt, iuw lv vruchtbrhid. Pshs D oorsprog va d pshs is moglijk mythologisch. D Grms godi Eostr was ltgodi. To z ( dus d lt) s op zich lit wacht, blk tot hr vrdrit dat kli vogltj ht it gig rdd. Drom vradrd z ht vogltj i hs, di slchts og op d fstdag va godi Eostr t als hr vrogr soortgot ir ko lgg. D Egls bamig Eastr ht Duits Ostr voor ht psfst zoud zij afglid va d m va dz godi. Nog lijkt ht lastig dz fom t koppl ht ovrlijd va Jzus Zij opstadig mt Pas. Toch hbb volgs Voorbrg d zdlig ht psvrhl it voor its d ltfst gkoppld, omdat ht vrhl va Jzus uitidlijk toch ook ovr iuw lv gt: Jzus vrlit zij graf om iuw moglijkhid t op, om t lat zi dat ht god ooit zal strv dat lifd, gad vrgvig altijd zull ovrwi. Ht hl artikl is t lz via d volgd lik: iuws/2014/04/20/wat-do-htpsi--d-pshs-i-ht-psvrhl/ Ig d Groot Woord di m rak Ht grootst vrdrit Stabat matr dolorosa Iuxta crucm lacrimosa Nst ht kruis, mt schrid og Stod d modr, dip bwog. Johas Passio Joha Sbastia Bach 29 mrt uur Wilhlmiakrk Op zodag 22 mrt wordt ht Stabat Matr i d Vrlossrkrk uitgvord. Ht middluws gdicht, door vrschilld compoist op muzik gzt, gt ovr ht vrdrit va modr Maria. Zij stt bij ht kruis wr hr zoo gstorv is. D pij di zij mot vol, is ovoorstlbr. W ku wl dk dat w hl id kom mt os ilvigsvrmog misschi zij w modr of vadr rkt dz voorstllig va Maria bij ht kruis oz dipst agst kid t mot vrliz. Uitidlijk ku j di pij it rdr tolat da war d wrklijkhid j drto dwigt. Di pij is amlijk vl t groot. Gk gog vid j r i d bijbl its ovr trug. G va d vaglist wgt zich r. Johas schrijft dat bij ht kruis va Jzus zij modr stod. Dat is alls. Nits ovr hr pij, hr machtlooshid. Ik las bok va Ja Grv, Aartj gdacht bij d dood va kid. I dit idrigd bok schrijft Grv op rlijk ovr zij gvols va vrdrit machtlooshid. Hij schrijft ho, t als i d vaglivrhal, ht stil wordt a d klap. Na d dood va zij dochtr volgt obschrijflijk stilt. Ook a dood va Jzus ht kruis blijft ht dri dag doodstil. Ht gloof i doorbrk va di stilt is vrlor. Mr da komt vauit d stilt its op os af. Nit wat w hoopt. G atwoord op oz vrag. Mr wl atwoord. E vrdrg. Troost. Ht vrdrit gt ooit ovr, schrijft Grv op d ltst bladzijd. Dat ik toch, stap voor stap, b Op palmzodag wordt door vocl smbl Voics ht Wilhlmiacosort (odr lidig va Pit Philips) Bach s Johas Passio uitgvord. D Johas Passio wordt vk vrglk mt d Matthüs-Passio, di Bach kl jar latr zou schrijv. Dz tw passis va Bach mt lkr vrglijk is fitlijk fout. Bach vord zij Johas Passio vir kr uit tg zij Matthus Passio dri kr. D Johas Passio wrd door Bach ook rdr gcompord da zij misschi bromdr Matthus Passio, mr is drom zkr it va midr kwalitit. I vrglijkig mt d Matthäus Passio is d Johas Passio muzikl wat fllr, mr tglijkrtijd igtogr. Zij voor d Matthäus Passio tw orkst tw kor odig, bij d Johas Passio volstt kli orkst koor. Bach volgt vrijwl lttrlijk d tkst va ht vagli volgs Johas i Luthr s vrtalig (hoofdstukk 18 19). Ht Johasvagli is uchtr vrhaldr da ht Matthüsvagli, drdoor mrklijk dramatischr. E wr Jzus i ht vagli volgs Matthüs lagdurig lss rdvorig houdt, gt Johas dr vrijwl ghl voorbij. Jzus is bij Johas mr hadld prsoo midr proft lrr. Ht vagli is dyamischr da d adr vaglis Bach hft dit mstrlijk tot uitig gbracht i d Johas Passio. Dol va d catatdistcommissi va is om dz passi t lat klik zoals hij door Bach is gschrv, amlijk als krkdist i ht Luthrs Lipzig. Ht vrschil is dat Bach dit dd op God Vrijdag i tw dist: d rst dist i d morg ht twd dl i d middag. doorgg dak ik wat ik otvig lifd, dacht zorg. I al di rvarig hb ik its va God gprofd ( ). Ht lv is va gav, gschk, mr mr opdracht gword, opdracht r its va t mak. Zodat d duistris va d dood it ht ltst woord hft. Als modr Maria bij ht kruis stt, is ht og it zovr. Er is og g atwoord. Nog it. Wl klik woord va Jzus door i hr hoofd, di tg hr had gzgd, to zij mt Johas dr stod: Uw zoo... Ms zij lkr ggv, ook i d pij va groot vrlis. Misschi wl juist da. ds. Hl va Bl Stabat Matr, door Amik va Zb & Frids: zodag 22 mrt uur Vrlossrkrk. Na ht cocrt, rod uur is r glghid a t prat bij drakj. Op 29 mrt i zal d passi (mt pauz) i éé kr klik. Howl d Johas dus its itimr va opzt is, is d muzik fitlijk fllr opstadigr (phrygisch volgs d middluws tooladdr), trwijl d Matthus rdr brustd bschouwd is. (D tolichtig i ht tkstbokj badrukt d rd va ht wrk.) D Johas Passi is, vals d adr catatdist i, vrij togaklijk. Er wordt uitgagscollct ghoud voor d kost va dz catatdist. E uitgbrid tkstbokj mt vrklarig pr odrdl is vrkrijgbr bij d igag. Jsu mi Frud D volgd catatdist is op zodag 19 april om uur i d Wilhlmiakrk. Da zal Jsu mi Frud va Joha Sbastia Bach word uitgvord. Mr hirovr i d volgd Odrwg. 2 - Odrwg Odrwg - 3

3 God rsultt i 2014 voor ophalrs oud papir Mary Hartkamp, al zstig jr diacos mt hart zil Diacoss diacosshuis D mdwrkrs va ht Oud Pa- - 10% is tr sposorig va odr pir Acti Comité (OPAC) will adr catatdist, kidru op d hoogt houd va wat krstfst kli activitir als rsultt is brikt i t; T opzicht va 2013 is ht - - 5% gt r d kidrfods tal opghld kilo s oud papir va d lprastichtig, Flyig its togom, dit odaks ht Doctors, Kika, D Hoop Kilagr (5%) ladlijk gmiddld. dr i Nood; Wij zij da ook blij mt ht r- - 10% is tr dkkig va d gsultt: kilo opghld mkt kost, zoals vrzkoud papir, ofwl ,=. Dat rig odrhoud va d is fors bdrag wr hl hard hagrs, kldig jrlijks voor gwrkt is, idr rst zttti s. trdag va d md i zs wijk I 2016 bstt OPAC 33 jr dat i lk twd dodr- vir wij mt alwr drd dag va d md i dri wijk optrd va ht Urkr Ma Vlorbdkkig i Nrd. Er zij achtti m- Koor Halluja op 13 fbruari 2016 Vlorbdkkig dwrkrs, wrva vrti d i d Wilhlmiakrk. Notrt u hard kr vorm. ht mr vast i uw agda. Shuttrs D opbrgst is voor krkactivimocht u zich grop vol to Shuttrs tit, culturl dolid t trd tot ostapijt comité, da bt Tapijt jugdwrk i d brdst zi: u va hart wlkom. - 50% va d opbrgst gt r RANGEMENT RANGEMENT AN 95Oud VOOR 50 d wijkkass; Stpha Vos, Pit Vos mrwg 24, Vitrag AN VOOR 50 VAN CADEAU Tl. (035) 691! % r ht jugdwrk; Frits Wstrhuis Oud mrwg 24, VAN 43 CADEAU! Vitrag mr... COM COM Gordij Gordij Bm Bm Horr Horr mr... Tl. (035) Witt dodrdag Op Witt Dodrdag is r virig i d Vrlossrkrk (2 april, uur). D dist, mt ht traditigtrouw Avodml, is it all voor d wijk Oost, mr voor all wijk. Dz virig zal bijzodr karaktr hbb. Er zal g prk zij, mr i plts drva is r lctio cotiua, doorgd, afwissld lzig va Joh. 13 t/m 17. Dz hoofdstukk vorm Brikl mt lkr d tosprk di 7B Jzus volgs ht JohasvagBrikl 7 B li tijds d ltst mltijd mt zij discipl hild. E soort Johaspassio dus, mr da it mt ht gbur va Jzus lijd strv, mr mt d kodigig uitlg va dit gbur door Jzus zlf. Va hart wlkom! Amrsfoort Sost Amrsfoort r Voor id br ik r b rt Vodoargid ach r brikb 79 8t8 Sost ach dag Ds. Nico d Bok GEZICHTSBEHANDELING VAN 95 VOOR GEZICHTSBEHANDELING GEZICHTSBEHANDELINGVAN VAN 95 95VOOR VOOR MÈT MÈTVERRASSINGSPAKKET VERRASSINGSPAKKETVAN VAN 43 43CADEAU CADEAU!! bdkkig Brikl 7 B Odrwg Gordij Brikl 7 B I d (strk vrzuild) jar drtig va d vorig uw war r tot vrbazig va vl protstat i oz omgvig wl tw katholik zikhuiz mr g kl protstats, trwijl d bvolkig duidlijk uit mr protstat da katholik bstod. D stichtig Diakoss-arbid Mary Hartkamp wrd opgricht mt als dol diacosshuis t sticht. Ht iuw zikhuis opd zij dur op 12 oktobr 1940 i Nrd. Ht wrd ocumisch diacosshuis, uik cocpt dat rgs adrs wrd togpast: protstat va d divrs stromig war r wlkom. Ht bstuur va ht zikhuis wrd gvormd door all protstats gmt i, Huiz, Muid Nrd. I d jar gtig wrd ht gbouw gsloopt, a d fusi di lidd tot ht huidig Trgooi Zikhuis. Volgs d bschrijvig va Wikipdia is diacos protstats vrplgstr di d vrplgig als lifdwrk vrricht, diacosshuis zikhuis dat wordt of wrd bhrd door orgaisati va diacoss. D m wordt wrd gbruikt door zikhuiz voormalig zikhuiz va protstats-christlijk oorsprog. I ht bok Zorgzm door d jar (Joost Hssls Robrt Schoodrgag), uitggv tr hrdkig va odr adr ht Diakosshuis Nrd, wordt gzgd dat d diacoss hadd gkoz om God t di, d ms tddi dit huis r Voor i r i ht bijzodr. a a brikb Amrsfoort acht Voor Mary Hartkamp zstig jr dag is8ht 79 8 Sost gld dat z 691kuz mkt als 035d diacos door ht lv t g. Z wrd op 30 jauari 1955 i d Grot Krk i Nrd igzgd als dia cos vrbod ht Diakosr VVoooorriiddrr bbrrikikbbr t Amrsfoort Amrsfoort ach t g ddg ac8h Sost 1 Sost shuis i Nrd. Z is d ig og i lv zijd diacos uit ht Nrds huis. Oplidig I 1945 bgo Mary Hartkamp als gtijarig hr virjarig vrplgoplidig i ht Hrvormd Diacosshuis i Amstrdam. Omdat j voor diploma 23 jr most zij, ko j wl op j gtid jr bgi, mr krg j ht rst jr vooramlijk huishoudlijk wrk (kuk, huiskamr, likamr) t do cursuss i Bijblkis Ethik. J was da voor-profzustr j mocht soms tijdj i ht zikhuis i afdligskuktj wrk. J krg da kli mutsj mt strik op. Na dat jr gig j ht zikhuis i bgo d cht oplidig. J was da profzustr blf dat tot j vtul izgig tot diacos. Als j profzustr wrd, wrd j gkld : j drog plooimuts mt strik, zodags jurk matl mt plri. D zustrs war itr ht was vrplicht d zatrdag- d zodagavod i d huiskamr door t brg, wl i uiform mr ht was toch ook wl gzllig. Hir zat ook d gpsiord diacoss uit ht stglg bjrdhuis Avodrood. D cursuss war altijd s avods. Nrd Omdat r i Amstrdam g oplidigsplts op d opratikamr was, gig Mary r ht Diacosshuis i Nrd, kli ocumisch Diakosshuis mt hl sopl rgim. Zij was dr zr wlkom hir ko zij hr ws om opratizustr t word i vrvullig lat g. Evgod ko zij d patiët vk og mt schoudrklopj of pr woord bmodig. I 1971 wrd hr hoofdzustr Ri Haur rstig zik ovrld. Tg hr zi most Mary hr opvolg. Na zs jr most zij dz voor hr zwar tk opgv. Zij wrd zik. Na hr hrstl hft zij d oplidig tot apothkrsassistt gvolgd tot hr psio mt vl plzir i d door hr hr collga iuw igricht uitgift-apothk va hat Diacosshuis gwrkt. Izgig E hl blagrijk gburtis i hr lv was hr izgig tot diacos. I 1955 wrd zij, sam mt Alxa d Savori Lohma, als diacos igzgd i d Grot Krk i Nrd. Ht was izgig mt hadoplggig. All prdikat va Huiz,, Nrd Wsp war wzig. Mary s itti was vrbod mt God t sluit: Ik wil mij lv voor U bstd, voor zovr dat i Uw b- D xamgrop krmzorg: idr was gslgd had hr Ooivrtj ghld. D twd va liks op d achtrst rij is Mary Hartkamp. dolig ligt. Dat wil ik ook r buit brg drvoor vrg ik Uw zg. E als j da d zg krijgt is ht god; ik hb dr vl stu. Als ik grot of kli bslissig mot m, ga ik drm r God. E ht wrkt! Ik vol altijd lidig i mij lv. Did Na hr psiorig was Mary lf jr oudrlig i d Spighlkrk dra pastorl wrkr i d Zadz. Ds. Korvr vrog hr om i d Spighlkrk gdachtisbok bij t houd. Di tk hft zij pas kort gld rglgd. Zo is ht did stds i Mary s lv truggkom. Voor hr bvstigig va hr afsprk mt God. Tkst: Wil Ktlr Ig d Groot Foto s: Ig d Groot archif Mary Hartkamp Odrwg - 5

4 Toilttasjs voor Tiszasztimr Ht voorjr is bija gbrok zoals idr i Odrwg hft ku lz start w iuw acti: toilttasjs-acti voor d kidr i Tiszasztimr. Bij os is daglijks hygië d gwoost zk va d wrld. Voor d zigurkidr d kidr uit d arm gzi i Hogarij is ht Egl dat it. Thuis is vk g badkamr of wasglghid. Drom wordt r op d schol dacht bstd hygië. D kidr lr dr bijvoorbld dat z daglijks hu tad mot pots voor ht t hu had mot wass. Elk kid hft op school bkrtj mt zij m rop mt tadborstl ri. Om d kidr i Hogarij t stu bij d daglijks hygië will w hu toilttasj gv mt dri tal toiltartikl. Er zij al 250 toilttasjs gkocht. Dz zij uitgdld op 15 mrt i d vrschilld wijk ku r ig izicht word gvuld mt éé, pr of all artikl va ht lijstj dat i ht toilttasj zit. Ht gvuld toilttasj ka tot mt 29 mrt i d krk word iglvrd. Op 10 april gt tal gmtld ld va d wrkgrop r Hogarij om wzig t zij bij d opig va tw grstaurrd krkjs i d omgvig va Tiszasztimr. Zij m d door u gvuld toilttasjs m om z dr d kidr uit t dl. D ris r Hogarij wordt door d ld va d wrkgrop zlf btld komt dus it t last va ht budgt va dit diacoal projct. D wrkgrop Hogarij vrgt u vridlijk of u dz acti m wilt do door toilttasj m t m t vull mt d op ht lijstj ggv artikl. D olags ghoud lrzacti is groot succs gwst. Hlpt u m om dz acti ook tot succs t mak? D kidr i Tiszasztimr zull r wr rg blij m zij. kr sfr gschap. Eé va d ld va d wrkgrop Vrr Nst, mvrouw Rit Hogbrg, mkt i sptmbr 2014 vakatirodris door Sri Laka bzocht ht thuis. Zij wrd hartlijk otvag d lidig ko prcis gv wat r mt os gld tot stad was gbracht. I ht thuis wo u 21 misjs mt licht gstlijk bprkig. Er is dagopvag voor putrs klutrs aschools opvag voor schoolkidr. Dit alls tg kli vrgodig. Ms i Sri Laka, Eglad Ndrlad sposor kidr. Ht vil Rit op dat d lidig d vrijwilligrs god op hu tk zij brkd huiskamr, kuk, toiltt, douchs slpzl schoo god zij odrhoud. I ht thuis is ook gastkamr. Voor d wrkgrop Vrr Nst was ht prttig om t hor dat projct dat gstud is, a jar og god fuctiort. Nams d wrkgrop d kidr i Hogarij alvast hartlijk dak! Na vl jar Vrr Nst is diacol projct i oz gmt di stds drijarig otwikkligsprojct odrstut door hir voorlichtig t gv door gld i t zaml. Zo wrd i d jar bijgdrag d rovati va ht Evly Nursris Kidrthuis i Kady, stad midd i Sri Laka. Mt wrd to gbouw opgkapt: wrkd toiltt, wasruimt, slpzal, kookglghd adr apparat. Door klur licht wrd vl huislij- RANGEMENT AN 95 VOOR 50 VAN 43 CADEAU! COM Brikl 7 B Amrsfoort Sost r Voor id r brikb acht dag Brikl 7 B Amrsfoort Sost Misjs jog modrs i ht kidrthuis (foto Rit Hogbrg) 6 - Odrwg r Voor id r ik br b t ach g a d Vl protstat glov it i hilig, mr ook it i gl. Er zij g gstlijk wzs tot wi w ku bidd di allrli dig voor os ku do. Toch, wat w bij hilig tadpasta wasmiddl. Drbo- wl dd, hbb w bij gl vop komt r da tijds d dist ooit gd: oplijk brk mt ook og s collctzak voor- d Katholik traditi. Er was bij Zo dubbl izamlig is wl strk rd voor: gl kom vlgvrgd, vid w, mr d mr da twhodrd ml i d diacoi hft ht volst vrtrou- bijbl voor. E voor protstat w i god afloop. mag d krk da it hilig zij, d Ht blijft al mt al vrbazigwk- bijbl is dat wl. GEZICHTSBEHANDELING 95gl VOOR 50da it afgkd fatastisch dat ms zich AlVAN zij ht lot va obkd st zo schaft, praktisch zij z toch r trkk zovl vrtrouw (of ovr) d rad va d gloofs hbb i ht wrk va d vodslblvig gschov. W do r 17 do bak. Wij blijv r alls its m, zoals dat ht. Zlfs om idr product idr uro it mt d bschrmgl. E dat di u bij lkr brgt t bstd trwijl buit ht krklijk rf, i d ms di ht momtl it-christlijk spiritualitit of i zlf v it mr trkk. films, hl wat gl voorkot slott: als u op 22 mrt it i m. Dr hoor j ook rglmatig d krk bt u wilt os toch fi- dat ms i cotact st mt acil stu, da ka dat. Do- gl, dat sommig drvoor atis zij zr wlkom op rkig- spcial gav hbb di zij ummr NL70ABNA ku gbruik om adr t t..v. Stichtig Vodslbak N/B/ gz t lat gz, door HM t. D lttrs st d gl zlf. voor Nrd,, - Tw avod ovr gl: 15 s Mt. april 29 april, bid i d VrHft u tussdoor houdbar vod- lossrkrk, vag uur. U slproduct di it ovr d da- wordt uitgodigd om u t lat tum zij di u os zou will g- iformr ovr gl, om mt v? Nm vooral cotact op mt uw iuwsgirighid t kom, va odrstd tlfoo- uw kritisch vrag t stll. E ummrs. stukj bijbls thologisch Mt dakbar, hartlijk grot bziig, mr ook pr ams all otvagrs all vrij- praktijkrvarig. Ilidrs: ds. willigrs, Nico d Bok dr. Espraza Hurta Lwaga. alwr og stds Ht most it mog i dit lad hor wij ogal s tijds wiklactis. Hlml m s, mr ht is voor vl og stds crisis ms di tot voor kort op ht fiaciël radj balacrd vall r u ovrh. Zzp rs di zodr opdracht kom t zitt, ms di wrkloos zij grkt d vast last it of auwlijks mr ku opbrg. Soms rkt d crisis rchtstrks d gzodhid. D daklozopvag i zit idr acht vol. D rgulir obhuisd protstr dat zij d ruimt tgwoordig mt zovl adr mot dl. Di adr zij mstal ms di odr adr d huur it mr ku opbrg u op strt bivakkr. I kl grot std mot d vodslbak oodgdwog ovrg tot ht istll va wachtlijst, omdat ht tal klat ht vodslbod ovrstijgt. Glukkig is ht bij os og it zovr. Mt vl actis, hardkkig izt hst grzloos vrtrouw i d odrlig solidaritit va ms rdd w ht tot dusvr. Alls, idr artikl dat wij uitgv, mot rst word igzamld. D Vodslbak wordt it door d ovrhid odrstud, ht is allml particulir iitiatif. All mdwrkrs do ht wrk op vrijwillig basis, mr vooral mt hart zil. Mt dz iformati durv wij ht wdrom om uw stu t vrag, i gld gbr. Op 22 mrt vidt i d dri s PKN-krk izamlig plts va allrli houdbar tswar. Vol vrwachtig zull wij kratt rztt, i d hoop dat u di wilt vull mt rijst, koffi, th, pakjs sop, pakokml, blikjs vis, kokjs/spculs sisappl, mr ook mt douchschuim, Barbara d Hartogh ( of ) ds. Nico d Bok Vlorbdkkig Shuttrs Bm Oud mrwg 24, Tl. (035) Gordij Horr Vitrag Tapijt mr... Odrwg - 7

5 W hbb hl itsif ovr ht gloof gprt, ur lag W dat ht cht it adrs ko dat ik Fi it wild tlurstll, mr zlf zou ik dr ooit voor kiz. Grtja zgt da: Nou Ef, voor di kr Als ik dr straks bij K3 zit, b ik hus it midr glovig. Mr ik dk da wl: u do ik dat, i zij d ms di sam d protstats gmt vorm? Wat glov z? Ho gv z ht gloof i ht daglijks lv gstalt? I kort sri gsprkk mt ld va d krk probrt Odrwg drachtr t kom. I dz rst aflvrig: Grtja Evli Post hu kidr Fi Nout. Evli is afkomstig uit d grformrd bod, wat u d wijkgmt Sio is gword, Grtja is grformrd va huis uit. Mr i bpld fas i mij jugd was ik al hl tijd it mr i d Wilhlmiakrk gwst, ztt m btj af. To Evli ik sriuz vrkrig krg, hbb w bslot dat w wl i éé krk wild, mr Sio was mij t traditiol. W koz voor d Spighlkrk. I di tijd hbb w hl vl ovr ht gloof gprt, omdat oz opvattig achtrgrod bst wl uit lkr lag. Dat was hl itsif, soms wl ur pr dag. Evli: W hbb to stvig basis glgd. Grtja: Nu w lkr vl btr k, hbb w dat it mr zo odig. Evli: Sam bidd? Soms. Mr dat vid ik lastig vrg, ik lt livr it ht achtrst va mij tog zi. Ik k ms di drvoor avod afsprk: w g u sam lz bidd. Dat do wij it. Grtja: Vrogr wl, i oz vrkrigstijd. Evli: Ik b wat traditiolr, Grtja is wat vrijr. W zij god tam, hbb half woord gog. Grtja: Ik accptr wat sllr dat imad adrs i ht lv stt da jij. Evli: Ik vroordl dat ook it, mr vrg r wl mr ovr door da jij. Grtja Evli Post bhor tot d wijkgmt Wst wo i Lar. Grtja (39) is orgaisatiadvisur bij accoutatskatoor PWC i Amstrdam, Evli (34) is talus bij WE wrkt i d hl rgio. Hu kidr zitt op opbar 8 - Odrwg Evli: Nout zat op zij vorig school mt mr vir kidr i d klas. Grtja: Dat vod wij it zo luk voor zij social omgag. Evli: Drom hbb wij op op Zuidwd gd. Toch iglijk wl jammr hoor, dat z u it op christlijk school zitt. Aa d adr kat zi j dat z bij Zuidwd dzlfd orm wrd odrschrijv. E wat luk is: als r u kidr hir kom spl, zgg wij tg h: u v stil, wat wij bidd voor ht t, dat do w om- Ik b wat traditiolr, Grtja is wat vrijr dat w dakbr zij voor ht t ht brood dat wij krijg. Nou, da Evli, Nout, Grtja Fi Post GEZICHTSBEHANDELING VAN 95 VOOR 50 zi j di mod op vall! Bij Fi zit ook moslimmisj i d school ook vridjs uit d buurt tklas, di vrtld dat zij op wos- gkom, dus h r christdag r d mosk gt. Da hb j lijk school hlml i hal opti. 330 zo hl gsprk drovr. Fi brg vid035 z-g Ht zi to: ik ga r d kidrv- christlijk odrwijs dat zij op school dist. mislop, vag zij thuis wl op. Fi: Dat zi ik it! W lz idr dag uit d bijbl Evli: N, dat zi mamma E voor ht slap g; Fi lst al wr glooft Noor i, Fi? Z g- lkkr voor. Wij bidd altijd voor looft ook i God, mr di om z a ht t, voor ht slap g. Allah, hè? Natuurlijk is ht wl jammr dat z Fi: Noor mag g vlswar. hir g kidr uit d krk tgevli: Z mag g ham, g kom. grilworst. Kipfilt wl. Fi kikt. Grtja Evli vid ht su- Evli: Bikort g w op zoprblagrijk dat hu kidr op dag mt gropj r K3. Ht is school: Zuidwd i Ems. Fi Nout do m ht gsprk, mr zij iglijk vooral druk mt spl. Nout zokt da ook al gauw zij hil i adr kamr. Fi luistrt vooral hl god. Grtja Evli zij rg actif i d PG. Grtja is lid va ht Collg va Krkrtmstrs, Evli zit bij d Spighlkrk bij d oppasdist, d kidrvdist, z hilp ht afglop jr mt ht krstfst is actif voor d Vrid va d Spighlkrk. Bid war btrokk bij Chill Church. Niurw i s j uitgsprok christ hoft t zij om r groot dl va Gods wt t lv. Evli: Mr christ zij gft wl xtra togvogd wrd. Ht gvol dat j rgs h kut g. Ja va t Hof, d vadr va Evli, is d kostr va d Spighlkrk. Wij zij altijd lt, mr mij vadr wacht op os dot d dur achtr os dicht. Jp Post, d vadr va Grtja, is diak i dzlfd krk. Evli: Di vidt ht luk om mt d kidr t collctr. Hij rglt ht zo dat Nout hulpj ka zij i d dist dat hij collctat is. Dat vid ik zo luk! Grtja vidt ht lastig zich voorstllig t mak va ht lv a d dood. Evli: Als j toch zit ho mooi d wrld i lkr zit, ho mooi ht is als r baby wordt gbor ik gloof dat dat vauit God komt. Dat gft mij mrwrd, dat r imad is di machtigr is da d ms. Grtja: I ht daglijks lv rvr j gborghid, gdraghid. Als dig tgzitt, da bidt ht gloof mrwrd. Wr zou j adrs h mot mt vrag als wrom j op rd bt. Ik gloof dat Jzus voor os is gstorv dat j vauit di bvrijdig mag lv. Ht is mooi E pr wk voor ht gsprk is dat j lk dag opiuw ka bgid opa va Evli ovrld. Evli. Zodr schuld, zodr bot t mot do. Evli: Ik b soms hl rds glukkig hoor. Da dk ik: wil ik wl cht i d hml zij, d hl dag God bidd? GEZICHTSBEHANDELING VAN 95 VOOR 50 Grtja: Vlak voordat imad doodgt zi ms soms symbool als tk. Zoals wa r op bgrafis ops 17 d zo doorbrkt, ltst hft ht r mt d kidr ovr g- grot. Ik kijk dr guacrd had. Z zij ook mgg r d tg. Wr ik ht mst uit bgrafis. hl, is bidd rust vid. Ik Was j vrdritig, Fi? zi grot vrschill ho ms r E btj. mt lkr omg. Als j j richt Voor id r brikb Is Amrsfoort j opa u i d hml? op wat j rust gft vrtrout ach dag 8 Fi kikt. w, gft dat j bpld Sost Evli glooft i hml i kracht. Dat is d grot mrwr oordl, mr z wil r livr it d va ht gloof. t vl ovr zgg, wat hr dkbld drovr wissl wl s. Tkst: Marti Rp / Foto: famili Post Als dig tgzitt, da bidt ht gloof mrwrd mr als idr dat zou do, da blijft r iks ovr va d zodag. Ik vid ht bijvoorbld ook jammr dat i d krk d Ti Gbod it mr word bsprok. Wij lgg d wtt soms zo uit als ht os va pas komt. Of j vrij dag ou op Brikl 7 B zodag of op wosdag is, dat mkt it cht uit. Mr ik vid di zodag stuk traditi, dr mot j vasthoud. Grtja: Ik spl i vridlftal mt ig rglmt op zodagochtd votbalwdstrijd. Ik vid glov it all its voor i d krk. E prk hor dr ga j wr. Ik dk ovrigs it dat Wilt u mwrk dz rubrik prat mt Odrwg ovr d daglijks omgag mt ht gloof? Mail r d rdacti: of bl: Odrwg - 9

6 Wrk d Tokomst: tussstad I Odrwg lst u rglmatig ovr d vl activitit di i oz Protstats Gmt pltsvid. Als voorzittr va d Algm Krkrd (AK) houd ik u om d pr md via Odrwg op d hoogt va d otwikklig, di mt d tokomst va oz gmt t mak hbb. Wr hft (ht Modram va) d AK zich zoal m bzig ghoud? Prdikat Ht Modram va d AK hild d vigr d pols bij ht trkk va ds. Elshorst, was odrstud voor d Pioirsgrop voor d gsprkk ovr ht Jugdwrk. Drst hft zij i fbruari all prdikat, ook ds. Elshorst ds. D Blois bij lkr grop om t sprk ovr d plk, tk rol va d prdikat i. Ht modram zal voort ook rglmatig mt d prdikat ovrlgg. Commissis Mt divrs odr vratwoordlijkhid va d AK valld commissis is mt wrdrig gsprok ovr hu wrk, ovr vrag di r bij h lfd ovr moglijk odrstuig vauit ht Modram. Zo vidt u i dit blad stukj va d OPAC, Oud Papir Acti Comité. Fiacië Op gbid va fiacië hbb ht r Voor id r (CvK) Collg va Krkrtmstrs r d b ik r or i o V b Amrsfoort ht Modram gsprkk ikgbaaracht gr b da acht 88 Amrsfoort Sostovr d bgrotig dag vord Vauit 7 Sost d gmkt blidsafsprak is di Zlfs mt ivstrig i pastoral zorg voor wijk Ctrum (ds. Elshorst), odrstuig bgrotig vastgstld. va d Pioirsplk ruimt voor jugdwrkr is ht tkort ovr 2015 mt circa stuk midr da i rdr jar. Drst ka u al word gzgd dat d Krkbalas 2015 t als di va 2014 gslgd is. W g fiacil dus d god kat op, al mot w voor d tokomst blijv wrk vrdrgd kostvrmidrig -bhrsig plus trasparati va d fiacië. Va d pigmstr va ht CvK zult u op latr tijdstip iformati krijg ovr d fiacië. Gbouw Nt als adr PKN-gmt rdplg wij u da spcialist uit d PKN voor spcifik vrag. Op hu advis is i dcmbr door d AK bslot dat r vauit d bstd missi blidsafsprak gsprk mot kom ovr d is ws di wij als gmt hbb voor wat btrft d gbouw ruimt. Dit odrwrp zal dit voorjr i d wijkkrkrad i d wijk word bsprok, wra ht mt d uit d wijk komd ractis wr i d AK tr tafl komt. Gsprkspartr va d gmt Bgi dit jr hb ik sam mt Claudia Gmtavod Ctrum Oost d Rdt, voorzittr va wijk Ctrum, Op 18 fbruari 18 mrt zij r gsprk gvord mt wthoudr tw bijkomst gwst ovr D Riddr. Afgsprok is dat d PKN ht (bstuurlijk) samvog va d GEZICHTSBEHANDELING VAN 95 VOOR 50 VERRASSINGSPAKKET 43 CADEAU! Eldrs lst u st d wiklirs MÈT adr btrokk- wijkvan Ctrum Oost. u ook partr is i d gsprk- mrvan ovr dvoor rst 50 avod. D twgezichtsbehandeling 95 MÈTht VERRASSINGSPAKKET VANmot 43 CADEAU! k ovr d ivullig va ctrumd avod bij ht schrijv va dit pla va. U hft ituss i d stuk og pltsvid. 17 krat ku lz dat d komd tijd 17 d Havstrt wordt gpakt. Op had I dz 40-dagtijd hbb wij allcommuicati ml ht bokj Op j had gop ht gbid va wbsit com- krg. Ovr had di zich uitstrkmuicati is a divrs vrag vauit k r God r d mdms. d gmt afgsprok dat w mt W mog mt voldoig ook hulp va dskudig gmtld bst mt tvrdhid kijk r d g odrzok wat w do, ho had di vl i oz gmt w ht do wat w ku vrb- drbuit lat wappr. Hatr om itr xtr os do d di w ook ku, zlfs mot lat btr bkd t mak. Hiri gbruik om t blijv bidd dat past ook valuati va Odrwg, God os wrk i d protstats krk zoals tw jr gld bij d start va va, i d mtschappij i d iuw pak va Odrwg trou- os prsoolijk lv zal zg ws is afgsprok. N.B. Idr ka bmodig. zich voor d digital wijkbriv bij d scriba s va d divrs wijk mlja va dr Plog, voorzittr AK d om op d hoogt t kom va htg zich i adr wijk afsplt. Va ht Krklijk Burau Wij otvig ams d EvagVlorbdkkig Vlorbdkkig lisch-luthrs Gmt gift va 50 voor d catatdist. Gordij Shuttrs 10 - Odrwg Bm Bm Oud mrwg 24, Tl. (035) Gordij Shuttrs Hartlijk dak! Tapijt Horr Horr Vitrag Tapijt Lvdig discussi op rst gzamlijk gmtavod Oost Ctrum Pioir hft m: Livigsto Op 18 fbruari is r gzamlijk gmtavod ghoud va d wijkgmt Oost (Vrlossrkrk) Ctrum (Wilhlmiakrk). D avod wrd voorafgg door gzamlijk vastmltijd wr door circa drtig prso wrd dlgom. D vastmltijd op Aswosdag is i Oost traditi. Dz gmtavod, d rst i sri va tw, stod odr lidig va Pt Valstar, va d rdactur va ht bok Mr da Hout St ovr sluitig hrbstmmig va krkgbouw. Pt Valstar is ook gmtadvisur bglidt Oost Brikl Ctrum op7 Bwg r d voorgom Brikl fusi i7 sptmbr. B I hr wlkomstwoord stld Wil Vooijs d vrg: wat is gloofwrdig rlvat krk-zij, it all voor oszlf, mr ook voor oz tijdgot di g bidig (mr) hbb mt d krk? Wlk kas bidt ht samvog va Ctrum Oost voor d tokomst wat ku w hirbij zlf btk? I zij ilidig odr d titl Kas voor sam schtst Pt ht procs dat wij als wijkgmt ig. Ht bgit mt bstuurlijk fusi, di forml lidt tot éé wijkgmt mt tw krkgbouw tw zodags rdist. Mr idr bgrijpt dat dat it ht iddol is. Strkr: da bgit ht procs pas cht; da will wij groi tot éé krklijk gmschap. Voorzichtig zij w mt di groi al bgo mt d mdlijks gzamlijk dist ht gzamlijk kidrkrstfst. Uitidlijk will w kiz voor éé krkgbouw, wrbij w os mot ralisr dat ht gbouw slchts middl is bij ht krk-zij g dol. Op 11 fbruari is door d protstats krk Ndrlad, d AK va d PG- d stuurgrop pioir ittivrklarig gtkd wrm oz pioirsbwgig wr stap vrdr is. D pioirsbwgig i om w Livigsto; w zij otdkkigsrizigrs w will Pt am os m door d fas wr wij door zull g. Hij schtst d is di dat os zal stll, d moilijkhd di wij ku tgkom, mr ook d kas di ht bidt. Blagrijk is dat w drbij oog hbb voor ht vrld, voor d motis di vrbod zij mt d krklijk gmschap wrto w hbb bhoord ht gbouw wri w dat hbb blfd d wrstad di ht opropt om di op t gv. Mr lat w lkr dri it zi als lotgot ri its Voor id r ik wat os ovrkomt, mr r b bals tbodamrsfoort rach iuws. d g i a d r got op wg r its o Vo 88 I Sost 5r6ik9b1a7a9r 3 0 b Amrsfoort ht procs va lkr lr k t ach dag Sost r lkr to groi zij da dri lmt va blag: rspct, iuwsgirighid trots. Rspct voor lkrs gvols, iuwsgirighid r lkrs gwoot, gbruik gschidis trots op oz ighid Hira volgd lvdig discussi wri allrli voorstll wrd gd moglijkhd wrd gopprd om ht fusiprocs vorm t gv. Ook wrd ht blag badrukt om d gmt t iformr t btrkk bij lk stap di w ztt. D avod wrd bzocht door ogvr zvtig gmtld: mooi opkomst. War u dit lst, is imiddls ook d twd avod gwst, op 18 mrt. Eo Dkkr ds. Stpha d Jog, Ja va dr Plog It Vrmut bij ht odrtk va d ittivrklarig voor d pioirsbwgig Livigsto. grg lvd st zij i Gods koikrijk. W zij dakbr voor dz iuw stap. Op 22 mrt komt d pioirsgrop wr bij lkr i d Wilhlmiakrk op d gbruiklijk tijd: om uur drik w glsj wij of sap, om bgi w mt d mltijd. Na ht t vrtrkt dl va d oudrs mt hu kidr r huis, d rst blijft. Tot uur prat w vrdr ovr ht bok Hrstllrs. D volgd data zij 19 april 17 mi. Ook war j it rdr gwst bt, hoft dat g blmmrig t zij om gwoo s t hak. I vrbad mt ht t is ht fij als j j v opgft. Voor mld of mr iformati ku j trcht bij: Michl Kli, Ja Willm d Bof, Martij Kroo, Roald v.d. Brg It Vrmut of pr mail Odrwg - 11

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard

Onze Hervormde Gemeente is mij veel waard Acti Krkbls 2016 Oz Hrvormd Gmt is mij vl wrd Hrvormd Gmt Elburg Acti krkbls 2016 D krk is v groot blg: - D krk, wr lk zodg d vrkodigig v ht Evgli pltsvidt di vl ms tot stu is. - D krklijk gmt, di zich

Nadere informatie

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur

Nieuws brief. Nieuwsbrief december 2013. Sinterklaas op school. T. Delgrosso Directeur Niuws brif Niuwsbrif dcmbr 2013 Hir d laatst iuwsbrif va ht jaar 2013. Was spad jaar, waari vl is gburd, mt wl als d mst spad zak d ovrgag aar ht cotiuroostr d officiël crtificrig aar D Vrdzam School.

Nadere informatie

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo u r h c i d n . n Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo ACTIVE t i g l l i w h c o t.. bb h k u r d t h i d s m r o o Bl 078 15 50 10 -v Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk orgaisati di j

Nadere informatie

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen

Tevredenheid van patiënten over het afleveren van overgehevelde geneesmiddelen: TNF-alfaremmers, orale oncolytica en groeihormonen Tvrdhid va patiët ovr ht aflvr va ovrghvld gsmiddl: TNF-alfarmmrs, oral ocolytica groihormo E odrzok i opdracht va d Ndrlads Vrigig va Zikhuiz (NVZ), d Ndrlads Fdrati va Uivrsitair Mdisch Ctra (NFU), d

Nadere informatie

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be

is wo t n t m r o v e n e g r e b n e n e v n ARE - Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be is wo I all c rt thu omfo rs g r o z l t a m r o o v ARE - C t m o m hu a v t i g i d.. d v ho b g r o z & Bl 078 15 50 10 Surf www.citycarplus.b OVER CITY CARE PLUS City Car Plus is igtijds, oafhaklijk

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Inleiding

Verzuimprotocol. Inleiding Ilidig Voor volgd schooljaar hft d schoollidig i samwrkig mt d vrzuimcoördiator adr btrokk fuctis iuw protocol mt btrkkig tot vrzuim (t-laat-kom, o- goorloofd absti, vrwijdrig uit d ls) vorm ggv. Naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 5 september Beste ouders / verzorgers, Niuwsbrif 1 / 2 Dz wk: Bijbls gschidis Oudrbzok Bij ht thma: Pompom lolo Lttrfst! Studidag Afschid mstr va Dijk Klutruitspraak Voor all data gldt: Do Volt (zo d Hr wil wij lv) 5 sptmbr 2016 Bst oudrs /

Nadere informatie

Algemene opmerkingen vooraf

Algemene opmerkingen vooraf Algm pmrkig vraf Blagrijkst mthdlgisch cmmtaar p d vraglijst is dat r hlmaal it gvraagd wrdt aar h d App gbruikt wrdt, f dat aasluit bij ht dl va d App. Er wrdt all gvraagd f ms ku film mt hu tlf, f d

Nadere informatie

Sleutels. Inhoud van deze Les

Sleutels. Inhoud van deze Les Koi klijk Uw koikrijk kom, Uw wil gsid, o rd zols i d hml. Mhüs 6:10 O c h Ihoud v dz Ls! Risbgg Kli glob! Objcls uiodigig Sluls Wij hbb ls ki v God Koiklijk o gkrg Di Koiklijk o is uiodigig om d Hml r

Nadere informatie

Diaconie heeft nieuwe voorzitter

Diaconie heeft nieuwe voorzitter 5 Krkblad va d Protstats Gmt t Jaargag 26, r. 5 15 mi 2015 Ré Pl schrijft iuw dichtbudl Diacoi hft iuw voorzittr Christi va d Ed bomd tot zikhuispastor pagia 4 pagia 8 Achtr d lamp, achtr d ma mt hu hod,

Nadere informatie

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet

Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet Hadhavigsstratgi Drak- Horcawt gcostatrd N Gwldig! Catgori 1 Licht ovrtdig Waarschuwig Catgori 1 Ja N Ja 1. Waarschuwig 2. Bstuurlijk bot 3. Itrkk vrguig of tijdlijk vrbod tot vrkoop 4. Catgori 2 Middlzwar

Nadere informatie

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010

De scholen zijn weer begonnen Handleiding 2010 D schol zij wr bgo Hadlidig 2010 Kidr zij kwtsbaar i ht vrkr. Vl t vaak rak zij btrokk bij ogval, vooral i d rst dri maad va ht iuw schooljaar. Ook voor automobilist is ht a d zomrvakati wr v w dat schoolgaad

Nadere informatie

De Zuidercantorij. Welke bas sluit zich aan bij Voices? Cursussen genoeg: o.a. over kruiswegstaties. vierde het 25-jarig jubileum

De Zuidercantorij. Welke bas sluit zich aan bij Voices? Cursussen genoeg: o.a. over kruiswegstaties. vierde het 25-jarig jubileum 2 Krkblad va d Protstats Gmt t Jaargag 26, r. 2 20 fbruari 2015 D Zuidrcatorij vird ht 25-jarig jubilum Wlk bas sluit zich aa bij Voics? Cursuss gog: o.a. ovr kruiswgstatis pagia 4 pagia 5 pagia 10 ds.

Nadere informatie

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V.

VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. DOEKBEDRUKKING 2015 VLAGGENINDUSTRIE GRONINGEN B.V. Vlaggidustri Groig bv staat voor: iovatif, vooruitstrvd, kwalitatif hoog ivau, cocurrrd prijz sll lvrtijd. Bovdi wrk w mt zr activ thousiast bi buitdist

Nadere informatie

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug

Op de. Doe mee aan de Nationale Spreekbeurtactie van UNICEF. Blad voor UNICEF-kids. Sterling uit Haïti vond dankzij UNICEF haar vader terug Blad voor UNICEF-kids sptmbr oktobr 2010, ummr 4 Op d vlucht Strlig uit Haïti vod dakzij UNICEF haar vadr trug Do m aa d Natioal Sprkburtacti va UNICEF Mt puzzl tkwdstrijd! Os rst id was dat j 3 kokjs

Nadere informatie

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot.

O.B.S. t Kraaienest. Wilt u a.u.b. goed controleren of de fiets van uw kind helemaal in orde is? Zorg ook voor een goed, stevig slot. O B S OBS Kraais Koigi Wilhlmiasraa 5 3265 BH Pirshil lfoo/fax 0186-691661 mail: mroh@kraaisschooll K r Pirshil, 15 april 2015 a a Aa d oudrs/vrzorgrs va grop 7/ 8 va i Kraais Bs oudrs, Op wosdag 1, dodrdag

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure

Leren in geuren en kleuren. Informatiebrochure Iformtibrochur Lr i gur klur Bt oudr/vrzorgr, O tm Hrtlijk wlkom i d klurrijk wrld v bichool D Rgboog. Nt zol rgboog tt ook oz chool voor omgvig vol klur: omgvig di rcht dot d vrchill tu kidr, h zichzlf

Nadere informatie

Joyce. Ik meen Psalm 23 te horen, The Lord is my shepherd - Heb ik dat goed gehoord?

Joyce. Ik meen Psalm 23 te horen, The Lord is my shepherd - Heb ik dat goed gehoord? I dz rubrik will w u grg its lt lz v Gods krchtig hd di w i os wrk mog rvr. Ms gv i dz rubrik hu gtuigis v hu btrokkhid bij ht wrk v Nr Hous of v ht gloof kom door d lifd v God. Dit kr: Joyc Vorig jr b

Nadere informatie

oefenbundel voor het tweede leerjaar

oefenbundel voor het tweede leerjaar ofbudl voo ht twd ljaa lihoud aad bo taal: pictogamm mdiëig Tijd voo Taal acct - Taal 2 taalbschouwig taal: lz schijv acctactivitit Tijd voo Taal acct - Taal 2 vijkig spllig: i, i mdiëig Tijd voo Taal

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Een moderne gelijkenis

Een moderne gelijkenis 4 Krkld v d Protstts Gmt t Jrgg 2, r. 4 pril 205 D stuurgrop pioir E modr glijkis Ps ws fst pgi 5 pgi pgi 2 Ht is fij om krkdist mt sgzid ms t lv V d rdcti Eé v d rm v d Vrlossrkrk AGENDA Dt r i ovr d

Nadere informatie

Rijden op de rug van een tijger

Rijden op de rug van een tijger Rijd p d rug va tijgr adk vraf Wk wrd uit d tkst k j a? Vik aa. Wk wrd k j g mr? Vu aa. amusr bddhism rbidwaardig kstr ij mrkwaardig mik sjamaa spruk strpr vid trac Kis uit d wrdijst zs wrd di t mak hbb

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 5 8 November 2016 Pagina 1 van 3

Nieuwsbrief nummer 5 8 November 2016 Pagina 1 van 3 Niuwsbrif ummr 5 8 Novmbr 2016 Pagia 1 va 3 Ihoudsopgav: Algm: Oprop tchik! Algm: Sport cliic gwo! SO: Kijkls bij gym. SO: Cliiclows kom lags. SO: Natioal schoolotbijt! SO: Muzikls bij Mik (Odrbouw). VSO:

Nadere informatie

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen

GOED WONEN. Niet zwart-wit. info-magazine. winter 2014. In dit nummer: 1 Voorwoord. 2 Terugblik 2014. 4 Een nieuwe functie, de senior medewerker wonen GOED WONEN ifo-magazi witr 2014 Nit zwart-wit I dit ummr: 1 Voorwoord 2 Trugblik 2014 4 E iuw fucti, d sior mdwrkr wo 5 HBV BRES 6 Ergimaatrgl, profprojct i Swalm 7 Goud Huurdrs 8 Marsmatjs, vrwijdr asbst

Nadere informatie

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL

Blad voor UNICEF-kids. November 2009 januari 2010, nummer 5. Het grote. kregen. nummer. j i. n pr s. rechten KINDERRECHTENSPECIAL Blad voor UNICEF-kids Novmbr 2009 jauari 2010, ummr 5 o t E... krg r d i w K rcht Ht grot t s f ummr! vraag s j i pr Mt strips s l, sligr, puzz KINDERRECHTENSPECIAL E u is ht fst! Foto: UNICEF/Tatiaa Guiara

Nadere informatie

Expositie Cocky van Bueren in Trefpunt. CCIV-lezing over romaanse en gotische kunst. Nadere kennismaking met nieuwe diakenen

Expositie Cocky van Bueren in Trefpunt. CCIV-lezing over romaanse en gotische kunst. Nadere kennismaking met nieuwe diakenen 11 Krkbld v d Protstts Gmt t Jrgg 25, r. 11 14 ovmbr 2014 CCIV-lzig ovr roms gotisch kust Expositi Cocky v Bur i Trfput Ndr kismkig mt iuw d pgi 3 pgi 5 pgi 13 Gdchtiszodg Dk dirbr dod V d rdcti Wilhlmrk

Nadere informatie

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken?

CHeCk it out! Jij komt toch ook een keer kijken? CHCk t out! Jj komt toch ook kr kjk? Op Dg Ht Huygs Collg Rchmowl lrt jou ho j ht bst ut jzlf kut hl. Dt komt omdt j: 1. j hr mt thus volt 2. d brugkls op ht just vu ls krjgt 3. vl utdgg krjgt 4. d bgldg

Nadere informatie

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken

Onderwijsvorm. Doelstelling Versterken van de vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken L O H O L Kutr 2.5 6j Vrstrk v d vrdighd di kutrs 1 grd LO 6-8j 2 grd LO 8-10j 3 grd LO 10-12j Vrstrk v d kis vrdighd di kidr odig hbb om gzod kuzs t mk g coho t drik Wtgvig: wi k coho kop wr D smstig

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken

Sfeervol modeshoppen. volop aanbiedingen, acties en jubileumcheques t/m 16 november. arme winterse Wverwenweken Sfrvol modshopp volop aabidig, actis jubilumchqus t/m 16 ovmbr arm itrs Wvrk V r uzlf mt modrisj aar Gorrdijk Aa u, voor jou, Dri k lag aabidig jubilumchqus Hallo itrtijd, hallo gzllighid! Tijd va kus

Nadere informatie

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015

Buurtcoöperatie Nobelhorst Verslag Algemene Ledenvergadering 26 mei 2015 Buurtcoöprati Noblhorst Vrslag Algm Ldvrgadrig 26 mi 2015 Aawzig ld L. Zuur - D. Schutt - L. Walstij - M. Jokr - J. Voskamp - A. d Vrd - M. d Vris - M.C. Vyt- S. Vos - G. Vos - E. Tool - J. Struik - N.

Nadere informatie

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011

ontmoet KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 otmot KWARTAALMAGAZINE VOOR HUURDERS VAN YMERE ZOMER 2011 Btr Buurtprijs Bwors aa zt Stag J bt jog j wilt wat Tips! Watr bspar I Amstrdam-Noord git omwod va gvarird optrds tijds ht Mzigcocrt. Ls mr op

Nadere informatie

4.1 Op ontdekkingsreis

4.1 Op ontdekkingsreis LB 4-5 4. Op tdkkigsis > Kijk fbdig. Wk zi h bij d jgs? O Os schip is zischip. O Wij v m v s pzi. O Wij wk p ht schip. O Wij v gs i bkd d. O W zi bkd vgs. > Ls Uit ht dgbk v Vsc d Gm. Wt hft Vsc d Gm mgm

Nadere informatie

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013

AMER BREED. meepraten in de cliëntenraad. dagbesteding dichterbij huis. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang juni 2013 AMER BREED 2 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag jui 2013 mprat i d cliëtraad dagbstdig dichtrbij huis AGENDA 8 juli tot mt 15 augustus 2013 Zomrprogramma Niuwoord Sprookjs bstaa! I idr gval dz zomr op locati

Nadere informatie

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing

Mamut One. Een nieuwe en eenvoudigere werkdag in 2009! Mamut One. - E3 Silver. Alles in één oplossing Mamut O E iuw voudir wrkda i 2009! RRducr uw kost haal ht pottiël uit uw odrmi, mt éé bruiksvridlijk complt IT-oplossi Ls mr op paia 4 i d i b Aa Alls i éé oplossi Gbruiksvridlijk bokhoudi Efficiët ordrs

Nadere informatie

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com

Wereldwijd n 1 in huidverzorging. Littekens Huidstriemen. Vraag raad aan uw apotheker bio-oil.com Wrldwijd 1 i huidvrzorgig Liks Huidsrim Vraag raad aa uw apohkr bio-oil.com UNIEKE FORMULE Bio-Oil is gspcialisrd huidvrzorgigsproduc da aabvol word als hulp bij h vrmidr va d zichbaarhid va LITTEKENS

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles instructieles Bgrijpd studrd lz lrligatriaal profls istructils 7 6 BLOK 4 1 LES 3 WIJ ZIJN ALLEMAAL 10 E wkd va Brda Daik (10), B Wat ga j dit wkd do? wdstrijd. Ik zit op Ik ot trai w hbb korfbal. Echt gav sport! Ho

Nadere informatie

12c u 1000 = =

12c u 1000 = = G&R vwo C dl 3 9 Rij C. vo Schwartzbrg 1/10 1a A hoort bij rij IV; B hoort bij rij II; C hoort bij rij III D hoort bij rij I. 1b Bij rij I: 36, 49, 64; bij rij II: 8000, 16000, 3000; bij rij III: 17, 19,

Nadere informatie

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad

Onderwerp Besluit Toezegging aan/afspraak met commissie of raad BESLUITEN- EN ACTIELIJST GEMEENTERAADSVERGADERING Datum 5 fbruari 2015 vrgadring : Aanwzig: Ing R.M.M.J. Duijm, A. Fas, H. Gluk, P.J.A. Gluk-d Englsman, K.'t Hart-Tkamp, drs. J.P.M. Hsh, J.J. van t H,

Nadere informatie

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld

financiële analyse Inkomenssituatie van de heer B Voorbeeld en mevrouw A Voorbeeld Leeftijd van de heer B Voorbeeld fiaciël aalys Psi-situati. Btrft: Grafisch vrstllig issituati (i Eur's) t bhv va d hr B Vrbld vruw A Vrbld ssituati va d hr B Vrbld vruw A Vrbld Lftijd va d hr B Vrbld Ldist Alg udrdswt Psirglig Hiat 15.200

Nadere informatie

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur

11e Jeugd Sponsor Actie Puur Voordeel. Puur Jugd Spsr Acti 5479-3 Draaibk vrigig Jugd Spsr Acti 206.idd 8-0-6 7:4 Bst dlmd club f vrigig, Allrrst gflicitrd mt d dlam aa d Jugd Spsr Acti i 206. Graag mak wij als Pisz suprmarkt r sam mt all vrigig

Nadere informatie

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN

dans kunst & cultuur Zuiderlicht pen College HUIS UITNODIGING 13 februari 2016 29 januari 2016 13 februari VAKKEN EN LESSEN ALLE VAKKEN EN LESSEN UITNODIIN OPN HUI 29 jauai Kal du Jadistaat 54 J ijgt i d st las hl vl va, di allmaal bij d odbouw ho. J it hiod. Ht is gllig school mt lu doct gllig ati gulda 1a J ijgt md mal p jaa appot j wodt da altijd

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ

Interpretatie onderzoek ʹkind en eredienstʹ Itrprtti drzk ʹkid rditʹ Juri 2008. 128 fruir zij igvrd. 125 fruir zij igvud. Op 350 ptvkk i dt 36. D rp k rprttif gcht wrd vr ht gh. t dz kttkig: - V d 54 gzi, wrv kidr d crch+ bzk, hbb 33 grgrd p tig

Nadere informatie

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde

WAT aanraking doet met je brein SPECIAL. e-dossier. En verklein je kans op een hartaanval. Verstrikt. Neurowetenschap over liefde WAT aarakig dot mt j bri Gktd aa ht wb SPECIAL -dossir sksualitit Trouw! E vrkli j kas op hartaaval Vrstrikt E Rcsi Nurowtschap ovr lifd Ihoud Bwaar ht mooist voor ht laatst 4 lust of lifd? 7 Niuwsgirig?

Nadere informatie

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013

AMER BREED. een eigen woning voor tessa. Afscheid van. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang december 2013 AMER BREED 4 Magazi va Amrpoort / 10 jaargag ig woig voor tssa Afschid va AGENDA 13 jauari 2014 Niuwjaarsrcpti Culturl Ctrum op locati Niuwoord, Muzpli 105 i Baar va 16.00 tot 18.00 uur. U bt va hart wlkom

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Klas: 5 e klas gymnasium. De reader over de Verzuiling en Ontzuiling. Pen en papier. De docent. mag best meedoen!

Klas: 5 e klas gymnasium. De reader over de Verzuiling en Ontzuiling. Pen en papier. De docent. mag best meedoen! ati: Klas: 5 klas gymnasium Dolstlling g 5 klas gymnasium kn rzuiling` hbb voor dz ls d rst an d radr ovr d kmrk nd zuil (d katholik, protstants, ch libral zuil) mot doornm g voor is bij g g n d n nd ch

Nadere informatie

Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Zjaak: in de zorg, uit de zorg! E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo 06-14231171, sbprislad@xs4all.l, Itrt: www.sbprislad.l I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015

Menu van de dag Horecaplein 31 maart 2015 Mu va ag Hrcapli 31 maart 2015 Parkr bij Lkaal 55 Vaaf 09.30 uur rij tritjs aar Harst 4-6 Vaaf 10.00 uur Otvagst mt kffi / th lkkrij 10.30 uur Opig wlkm r Mll Bakkr 10.45 12.00 uur Gastvrijhi ispiratr

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE. Ons Kommeere

JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE. Ons Kommeere JAARGANG 2013 NUMMER 18 - GRATIS VRIE SCHUUNE GAZETTE VAN DE VIEZE GASTEN VEUR DE BRUGSE PUURTE Os Kommr COLOFON # Os Kommr drimaadlijks buurtkrat va schrijfclub fotoclub va Bij D Viz Gast Hasplstraat

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet

Op een boerenzorgdag Het reilen en zeilen op zorgboerderij Watervliet NiuwsbrBiofrdrij Watrvlit Vrid va Jaarlijks iuwsbrif voor idr di zich btrokk volt bij ht wrk op bordrij Watrvlit, d zorgbordrij, vrgadrlocati ht Kocafé, ht biologisch vls of ht atuurbhr i ht Wormr Jisprvld

Nadere informatie

art. 23 De productie van sociale woningen nu en straks # 58 10-11-12 deel 1/ Terreinen, financiën

art. 23 De productie van sociale woningen nu en straks # 58 10-11-12 deel 1/ Terreinen, financiën Drimdlijks dossir v d BBRoW Afzdr: BBRoW, Hgouwki 29, 1080 Brussl rt. 23 Idr hft ht rcht mswrdig lv t lid. Dit rcht omvt ht rcht op bhoorlijk huisvstig. BlgiË PP 1000 Brussl 1 fgiftktoor: 1000 Brussl 1

Nadere informatie

6 Moppentrommel. Heleen, bedankt voor alle energie die je in de schoolkrant hebt gestoken. We zullen je missen tijdens onze gezellige bijeenkomsten!

6 Moppentrommel. Heleen, bedankt voor alle energie die je in de schoolkrant hebt gestoken. We zullen je missen tijdens onze gezellige bijeenkomsten! ummr 15, pril 2015 Rvpost! Rvpost 2 Colum mstr Jochm Ev voorstll: mstr Joop 3 4 5 Kidr ht woord... Robi uit grop 7 Niuws uit d lrligrd Ntuurprojct & otbossig 7 8 9 10 Ik & mij fmili: Hugo uit grop 3 Bokkst:

Nadere informatie

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles les zelfstandig werken

Begrijpend en studerend lezen. leerlingmateriaal proefles les zelfstandig werken Bgrijpd studrd lz lrlingmatriaal profls ls zlfstandig wrk 4 BLOK 1 LES 4 HOOFDLUIS 2 Hoofdluis Hoofdluiz zijn klin bstjs. Z won graag op j hoofd. Z lgg itjs in j haar. En z drink btj blod. Nt als mug.

Nadere informatie

DorpsVizier. EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algemeen@dorpsvizier.nl - www.dorpsvizier.nl

DorpsVizier. EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algemeen@dorpsvizier.nl - www.dorpsvizier.nl DorpsVizir BEEKBERGEN - LIEREN - OOSTERHUIZEN EDITIE 21 - DONDERDAG 18 DECEMBER 2014 - algm@dorpsvizir.l - www.dorpsvizir.l Vrijwilligrs i ht zotj tijds virig vijf jaar Stamtafl Ht was bar gzllig dodrdagmiddag

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015

Karolingenmarkt. kraam www.snuffelwinkeldeburcht.nl. e 5,- waarin opgenomen t Putje. Najaarsaanbiedingen. in onze. September 2015 Souburgsch waari opgom t Putj Courat Sptmbr 2015 - vrschijt sids 1894 - Karoligmarkt sam mt Folklorfstival, tw dag fst! Zatrdag 12 sptmbr is ht wr zovr. D laatst va d tw markt voor 2015 zal da ghoud word

Nadere informatie

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES

MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Ctral Markthall Bullti Officil orgaa va ht Food Ctr Amstrdam, Ja va Galstraat 4 t Amstrdam. Spcial krat gdrukt i 4 klurdruk. oplag 22.000 stuks ovmbr 2009 MARKT VAN 1001 SMAKEN GROOT SUCCES Op zodag 27

Nadere informatie

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013

:!g. Het wordt hoog tijd te bestellen! Uitgeverij. Ï$ì:!!g. !$ì:!g. Øq ÅDr. m::!g. KortenhoefDe Arend. Naar wens bestellen Kortenhoef, januari 2013 Uitgvrij KorthofD Ard Koigiwg 9 11 CX Korthof Gacht Collga', Tlfoo: 035-53 Fax: 0-71970 NL5 SNSB 0931 355 uitgvrij@dard.l Kamr va Koophadl Hilvrum 30550 http://www.dard.l Naar w btll Korthof, jauari 013

Nadere informatie

Nr. 04 april 2013 35ste jaargang verschijnt niet in augustus P 408.654. Misdadiger gestraft En dan?

Nr. 04 april 2013 35ste jaargang verschijnt niet in augustus P 408.654. Misdadiger gestraft En dan? Nr. 04 april 2013 35st jaargag vrschijt it i augustus P 408.654 Misdadigr gstraft E da? qpril 2013 1 Ihoud / Uit d rdacti Uit d rdacti Ihoud Schriftwrk / Woord va d voorzittr Markus ht vagli zodr id Paus

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert

Dit is wat de IVW u allemaal. oplevert Dit is wt IVW u llml oplt D uitstk liggig i mtopoolgio Amstm jlg omstiti, it gbi hft l l zichzlf. Ht zij cht ms i ctif zij smwk, i succs mk. Voo zichzlf oo lk. Ht twk IVW splt i blgijk ol. E cti igig,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen

Nieuwsbrief. Een goed (fondsenwerving) voorbeeld doet goed volgen s d a l r d N r w 5 1 0 2 k u t s b t r lukr gror schor gzod r r c r a t v r gzllg r s p o r t v brus l f b a a dr rdr dr k d rum rd o w g r frjk t a t Dakzj u! am Nams ht t ds va Lokal Fo s Ndrlad w g

Nadere informatie

Eigen Regiemodel bij ziekte Pagina 10. Ergocoaching. Open, eerlijk en interactief communiceren. Tobias Geelhoed, B/CKC te Utrecht

Eigen Regiemodel bij ziekte Pagina 10. Ergocoaching. Open, eerlijk en interactief communiceren. Tobias Geelhoed, B/CKC te Utrecht Magazi voor d ld va d NCF Uitgav 18 - Fbruari 2014 Ergocoachig PAG 8 Eig Rgimodl bij zikt Pagia 10 125 JAAR NCF PAG 12 Op, rlijk itractif commuicr OOK NCF PAG 19 Tobias Glhod, B/CKC t Utrcht Uitgav 18

Nadere informatie

09.30. uur beginnen we

09.30. uur beginnen we Om 09.30 uur bgi w B Tigglaar MBA i éé dag Utrcht 2014 B Tigglaar PASPOORT Gbor 1969 i Oost-Groig. Drs. commuicatiwtschap & Dr. coomisch wtschapp bdrijfskud. Schrijvr va o.a. Itrt Stratgi, Drom, Durv,

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014

Burgerkracht. Burgerkracht. Verbinden van. burgers h JAARVERSLAG 2014. talenten te dele VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG BURGERKRACHT 2014 t h c a r k r, N g TS WIL DOE L Burgrkracht VRIJWILLIGERSWINKEL JAARVERSLAG 2014 E IE D D I M N E E DT Vrbid va burgrs ElE N k i w rsr I E D E R g i l l i VOO Vrijw PLEK EEN? hft, ag t op m 1 tact t l.l

Nadere informatie

9 1 2013 EuroVisie. Jaargang. Nummer Augustus

9 1 2013 EuroVisie. Jaargang. Nummer Augustus EV Jrgag Commissis Studt i Amstrdam Sarajvo Ltlad Europs burgr Nummr Augustus 9 1 2013 EuroVisi Nom willkurig problm, vrg da op vrotwrdigd too E wat dot Europa?! j oogst alom wodrig Ht Bstuur 2013-2014:

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

punt JAARTHEMA dubbel BCV* inge vervotte België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362

punt JAARTHEMA dubbel BCV* inge vervotte België -Belgique P.B. 8000 Brugge 1-2 4/121 P409362 dubbl put Blgië -Blgiqu P.B. 8000 Brugg 1-2 4/121 P409362 Tijdschrift va voor Chirolidig vrschijt maadlijks, it i juli augustus r. 1 sptmbr 2006 Chirojugd Vlaadr vzw v.u. & afzdadrs: H. Bouw, Kipdorp 30,

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE.

DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? KAJ SINT-PIETERS IS EEN FEIT UITBOUW IN BRUGGE. KAJ-MAGAZINE JG 7 NR 3 - SEPTEMBER 2013 UP 2 DATE HET UITBOUWEN VAN JULLIE AFDELING! IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? IS DIT NU DE MODERNE ARBEIDSMARKT? ZWARTBOEK INTERIM Lwrvig 13 Lacrig zwartbok itrim

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepaling

Artikel 1 Begripsbepaling a v l d E mo Pr u u a S l o i s ofs Pr-ambul Social parrs i h odrwijs srv r aar sam m SBL d wlijk zorgplich voor profssiol auoomi profssiol ruim op all odrwijsisllig vral i profssiol sauu. Zij bid hirbij

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

acrobatische toeren uit met zijn paarden.

acrobatische toeren uit met zijn paarden. 1 d h u g r D ht a v Ht ru zoal wj dat k ottod 1770. D Egl lgroffir Phlp Atly trad to voor ht publk op mt paardhow. Atly haald allrl arobath tor ut mt zj paard. Ht rugbouw va Phlp Atly Hj otdkt dat tru

Nadere informatie

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement

Omhoog op de ladder. Groningse Ketenaanpak haalt allochtone vrouwen uit isolement Omhoog op d laddr Groigs Ktaapak haalt allochto vrouw uit isolmt Voorwoord I Groig will w dat idr mdot. Dus ook d grop allochto vrouw di op grot afstad va oz samlvig staa. Dz vrouw hbb vaak mrdr problm

Nadere informatie

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95

WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... nummer 1-6,95 WONEN - TUINEN - BROCANTE - WORKSHOPS RECEPTEN - UITJES & REIZEN - SHOPPING... ummr 1-6,95 hrjs v hou Wil j w wr j z rikl ku kop? Suur v mil r ifo@phsiry.l 15 rokls i 36 kli f lsjs Ruculus is boisch m

Nadere informatie

Jaarverslag. JaarverslagIeder2014. Ieder mens telt kwartaalblad voorjaar 2015 Jaargang 7. Mensen met een Missie Jaarverslag 2014

Jaarverslag. JaarverslagIeder2014. Ieder mens telt kwartaalblad voorjaar 2015 Jaargang 7. Mensen met een Missie Jaarverslag 2014 Akr Akr Ms mt Missi Jaarvrslag 2014 4 3 Hoofdstuk 1: Ms mt Missi i ht kort E ig gluid 4 Wi zij wij? 6 Ms mt Missi hft i 2014 haar activitit gcoctrrd i d volgd lad: 11 41 8 Hoofdstuk 2: Ms mt Missi i Afrika,

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Richtlijn competentieprofiel sociale veiligheid

Richtlijn competentieprofiel sociale veiligheid Richtlij compttiprofil social vilighid Izicht Voo P d h ogisc had ag l l Sig r had l a aard schp w r p waard si i V Pr v it tiv activit voor d twdgraads lraroplidig Laat alls draai! COLOFON Uitgav va:

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Jubileum Moerstee Glasspecialist

Jubileum Moerstee Glasspecialist Jubilumuitgv tr glghid v ht 30-jrig bst v Glshdl Morst Jubilum Morst Glsspcilist Trds i glsitriurs Gls ls mbcht Gvol voor gls covr voorstl_df.idd 1 17-11-2008 08:52:56 V hrt gflicitrd mt d opig v ht iuw

Nadere informatie

Noord. Hockeyheren kampioen. Historische militaire voertuigen door Hooglanderveen

Noord. Hockeyheren kampioen. Historische militaire voertuigen door Hooglanderveen diti W k b l a d 03 05 Noord diti 09 Bradri Emiclar Kuffls zok baasj Hockyhr kampio Vathorst Noord Zuid 11 Fst i Hovlak www.haard-vlor.l 19 Modrdag 1 3 M E I 2 0 1 0 7 j a a r g a g, u m m r 1 8 I v r

Nadere informatie

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen).

60, 97, 157,... (steeds de voorgaande 2 getallen optellen). 1a G&R vwo A dl 9 Rij Goiomtri C. vo Schwartzbrg 1/1 110, 116, 1,... (stds 6 rbij). 1b 607,5, 911,5, 166,875... (stds kr 1,5). 1c 1d 51, 66, 8,... (stds mr rbij). 60, 97, 7,... (stds d voorgaad gtall optll).

Nadere informatie