We doen het gewoon! Proeftuin Om het kind Oud Noord - Overhoeks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We doen het gewoon! Proeftuin Om het kind Oud Noord - Overhoeks"

Transcriptie

1 We doen het gewoon!

2 Het ouder- en kindteam Oud Noord - Overhoeks is een samenwerkingsverband van: We doen het gewoon! Proeftuin Om het kind Oud Noord - Overhoeks

3 Ouder- en kindteam Oud Noord - Overhoeks Meta Peek Marije van der Hijden Martine Grijpink Jessica van Wingerden Ouder- en kindadviseurs 4-12 jaar Meta Peek Marije van der Hijden Martine Grijpink Jessica van Wingerden Angela Menagé Marjolein Hess Renée Soomers Barbera Olthof Tanja Kooij Ouder- en kindadviseurs 0-4 jaar Anneke Mijsen Khadija El Ouahmani Sophie de Ruijter Gemma Boers Jeugdartsen Esther Batelaan Marije Yassi Jeugdpsycholoog Romkje Bosma Angela Menagé Marjolein Hess Renée Soomers Barbera Olthof Projectteam proeftuin Oud Noord - Overhoeks Marjanne Grotenhuis, projectleider Brigitte van Teeffelen, implementatiemanager Linda de Vries, projectassistent Tanja Kooij Anneke Mijsen Khadija El Ouahmani Sophie de Ruijter 5 Gemma Boers Esther Batelaan Marije Yassi Romkje Bosma Marjanne Grotenhuis Brigitte van Teeffelen Linda de Vries

4 Voorwoord De proeftuin A tot en met Z 12 Oud Noord - Overhoeks is, acht maanden na de start in september 2013, goed op stoom: er is een compleet ouder- en kindteam aan het werk en de ouder- en kindadviseurs (oka s) zijn gestart op de basisscholen, voorscholen en kinderdagverblijven in het proeftuingebied en op De Zeppelin (speciaal basisonderwijs). Inmiddels zijn werkafspraken gemaakt met kraambureaus De Baker en BabyMoon over de inzet van ouder- en kindadviseurs. De afspraken met verloskundigenpraktijk Terra zijn in de maak. We zijn erg blij met het resultaat van de gezamenlijke inspanningen en willen onze werkwijze en bevindingen graag met je delen. In dit boekje lees je hoe we de samenwerking met de verschillende partners hebben georganiseerd en wat daarbij onze uitgangspunten waren. We vertellen ook hoe de samenwerking tussen implementatiemanager en ouder- en kindteam verloopt. Schooldirecteur Alex Bakker, ouder- en kindadviseur Marije van der Hijden en portefeuillehouder Coby van Berkum vertellen over hun ervaringen in de proeftuin. We zijn nu op het punt aangekomen om de opbrengsten van onze en andere proeftuinen in Amsterdam te gebruiken bij de introductie van de ouder- en kindteams in heel Amsterdam. Daarbij is het belangrijk om snel tot keuzes en beslissingen te komen: moet elke ouder- en kindadviseur een generalist zijn of moet het ouder- en kindteam een generalistisch team in de wijk zijn? Welke methodiek moet het ouderen kindteam gebruiken? Wat moet de reikwijdte van de functie van ouder- en kindadviseur zijn? (signalering en advisering, interventie en arrangeren van zorg en trajecten jeugdhulpverlening) Over welke competenties moet elke ouder- en kindadviseur beschikken? We hopen dat we met onze bevindingen een bijdrage leveren aan de keuzes die hierin worden gemaakt. En, last but not least, willen we met dit boekje alle leden van het ouder-en kindteam Oud Noord - Overhoeks bedanken voor hun inzet en doorzettingsvermogen. In een roerige tijd hebben ze een resultaat neergezet waar we trots op zijn en waarmee we de invoering van het nieuwe jeugdzorgstelsel in 2015 met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Marjanne Grotenhuis en Brigitte van Teeffelen 7

5 Gezamenlijke kernboodschap Noord We willen dat kinderen veilig en gezond opgroeien. Vanaf 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de ondersteuning die ouders en verzorgers hierbij soms nodig hebben. In Amsterdam is een nieuwe aanpak ontwikkeld voor de ondersteuning aan kinderen en ouders bij opvoeden en opgroeien. Omdat er vanaf 2015 minder geld beschikbaar is voor de jeugdzorg, moet het vanaf dat moment niet alleen beter, maar ook efficiënter. De vernieuwende aanpak in Amsterdam gaat er vanuit dat de ouders en hun omgeving meestal zelf kunnen zorgen voor een veilige en gezonde opvoeding. Daar spreken we hen ook op aan. Maar soms is er ondersteuning nodig. Hiervoor richt de gemeente Amsterdam wijkgerichte ouder- en kindteams op. In Amsterdam- Noord is hiermee in september 2013 gestart in de wijk Oud-Noord en Overhoeks. Bij deze ouder en kindteams kunnen ouders, kinderen en professionals terecht met vragen en problemen op het gebied van opgroeien en opvoeden. De ouder- en kindadviseurs helpen ouders, kinderen en professionals om antwoord te vinden op de vragen die spelen, zodat zij zelf verder kunnen met het oplossen ervan. De ouder- en kindadviseurs zijn regelmatig aanwezig op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen en in het Ouder- en kindcentrum. Ook zijn ze makkelijk te bereiken via de website OKC (www.amsterdam.nl/okc/noord), waar ook de mail en de telefoon staat vermeld. Uit: Communicatieplan proeftuin Om in het Kind Noord, oktober 2013 De gereedschapskist De sleutelwoorden in onze proeftuin zijn samenwerking en partnerschap. Hier hebben we op allerlei manieren vorm aan gegeven. Een paar voorbeelden: Factor C-sessies met de partners Vroeg in het proces hebben we onze netwerkpartners uitgenodigd voor een Factor C-sessie. De C staat voor de rol van communicatie tussen alle kernpartners in het hele proces, van het begin tot het eind. Je discussieert met elkaar over wat je te doen staat, hoe je het gaat doen en met welk doel. Zo kom je samen tot de kern van je opgave. Deelnemers Factor C-sessies Combiwel JGZ (GGD) MOC Kabouterhuis Altra basisonderwijs Doras Punt P BJAA Spirit Projectteam Om het Kind Noord afdeling communicatie stadsdeel Noord Als je met partners uit zo veel hoeken de proeftuin handen en voeten wilt geven, moet je van elkaar weten waar je over praat en waar je samen naartoe wilt werken. Daarom hebben we Factor C- bijeenkomsten georganiseerd. We hebben onder andere in kaart gebracht wie er in het proeftuingebied met het ouder- en kindteam te maken krijgen en we hebben een gezamenlijke kernboodschap geformuleerd. Dat was voor iedereen verhelderend en in de loop van het proces praatte het een stuk makkelijker. Conny Stroet, communicatieadviseur proeftuin Oud Noord - Overhoeks Samenstelling ouder- en kindteam We hebben gekozen voor een ouder- en kindteam van medewerkers uit een heel breed palet van organisaties. Zo is er binnen het team op veel gebieden expertise aanwezig en kunnen collega s elkaar makkelijk consulteren. De leden van team komen uit het schoolmaatschappelijk werk van Doras, de jeugdgezondheidszorg van de GGD, Punt P, de jeugdhulpverlening (Spirit en Altra), opgroeien en opvoeden (Combiwel) en zorg (MEE). Gespreksrondes met alle partners Om tot goede afspraken te komen met de partners in het proeftuingebied, hebben we verschillende keren gesproken met: de directeuren van de basisscholen; Combiwel (voorscholen); Tinteltuin (kinderdagverblijven); particuliere kinderdagverblijven Moppetoet en Ayla Gaya; kraambureaus BabyMoon en De Baker; verloskundigenpraktijk Terra; Leerplicht Noord en Bureau Leerplicht; SAMEN DOEN. Met het basisonderwijs hebben we inmiddels twee vinger-aan-de-polsbijeenkomsten gehouden om de samenwerking te evalueren en de werkafspraken te verbeteren. De eerste vinger-aan-depolsbijeenkomsten met de andere partners staan in juni 2014 gepland. De samenwerkingsafspraken met leerplicht hebben we voorgelegd aan de directeuren van de basisscholen in het proeftuingebied. Hun uitgebreide feedback hebben we verwerkt in de samenwerkingsafspraken. Inmiddels heeft de eerste vingeraan-de-polsbijeenkomst met leerplicht plaatsgevonden. 9

6 Zonder wrijving geen glans De afgelopen 10 jaar is er in Noord flink geïnvesteerd in de vorming van een groot en goed functionerend netwerk van jeugd(zorg)professionals. Hier konden we bij het ontwikkelen van de proeftuin op voortborduren: een goede uitgangspositie. Bij de realisatie van de proeftuin is het belangrijk om actief samen te werken met de netwerkpartners zoals scholen, instellingen voor jeugd en opvoedhulp, voor schoolmaatschappelijk werk, voor opvoedadvisering en met voorscholen en kinderdagverblijven: sommige moesten ouder- en kindadviseurs leveren ; andere moesten een ouder- en kindadviseur op de werkvloer toelaten. Zonder die partners geen proeftuin. We hebben veel overleg en afstemming georganiseerd, op alle niveaus: besturen, directies, managers, vestigings- en locatiemanagers en uitvoerenden. Nu we acht maanden op weg zijn, kunnen we concluderen dat we, samen met onze partners, ver zijn gekomen. Dat komt vooral omdat we samen met hen het proces in zijn gegaan en samen met hen tot afspraken zijn gekomen. We hebben hen gevraagd wat zij nodig hebben binnen de nieuwe situatie met een ouder- en kindadviseur: hoe konden wij aansluiten, hoe konden wij zorgen voor een meerwaarde? Daarna hebben we de input van de partners meegenomen in de formulering van de samenwerkingsafspraken. Op die manier hebben we de verschillende partners maatwerk geleverd in de vorm van heldere werkafspraken waar je op terug kunt vallen en die een houvast zijn voor de ouder- en kindadviseurs. Na verloop van tijd organiseren we vinger-aan-de-polsbijeenkomsten om te evalueren en, als dat nodig is, de afspraken bij te stellen. Door deze aanpak verloopt de Noordse proeftuin tot nu toe succesvol. Marjanne Grotenhuis Presentatie ouder- en kindteam Bij de viering van het 10-jarig bestaan van het OKC in Noord hebben we het nieuwe ouder- en kindteam voorgesteld aan de collega s binnen het OKC en aan de netwerkpartners. Portefeuillehouder Coby van Berkum en voormalig wethouder Pieter Hilhorst waren hierbij aanwezig. Ook het team werd gepresenteerd. De twee teams stonden samen op het podium. Informeren ouders en bewoners We hebben de ouder- en kindadviseurs onder de aandacht van ouders en andere bewoners gebracht met: posters met een foto, kort tekstje en contactinformatie op de prikborden van scholen, voorscholen en kinderdagverblijven. Die posters hebben we samen met de ouder- en kindadviseurs bedacht en ontwikkeld. de informatieflyer over de ouder- en kindadviseurs van DMO; de communicatiemiddelen van het OKC Noord: (contact-)informatie van de ouder- en kindadviseurs staat op amsterdam.nl/okc/noord en in de OKC Noord-brochure staat een stukje over de ouder- en kindadviseurs. Publicaties in huis-aan-huisbladen: een interview met één van onze ouder- en kindadviseurs in het Noordamsterdams Nieuwsblad (over de ouderen kindadviseurs en waar ze te vinden zijn), artikelen in de wijkkrant Vogelbuurt-IJplein en in een huis-aan-huiskatern over huiselijk geweld. Verder laten we de komst van de ouder- en kindteams in 2015 zo veel mogelijk rondzingen in de lokale media, bijvoorbeeld in de berichtgeving over verbouwing en nieuwbouw bij de OKC s. Samenwerking met het 12 + team Het is belangrijk dat de betrokken ouder- en kindadviseurs elkaar kennen als een kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaat of als er in één gezin kinderen zijn op het basis- en voortgezet onderwijs. Daarom hebben we vanaf het begin een korte lijn gehad met de collega s van de proeftuin 12 + in Noord. De implementatiemanager van de proeftuin 12 + heeft meegedaan aan onze Factor C-bijeenkomsten. Voor de ouder- en kindadviseurs 12ˉ en 12 + hebben we een gezamenlijke nieuwjaarsborrel georganiseerd. Ook via onze Nieuwsflits Proeftuin Om het kind 12ˉ Noord wisselen we informatie uit met en over het team. Samenwerking met SAMEN DOEN Voor situaties waarin er problemen op meerdere gebieden spelen (zoals verslaving, schulden, huiselijk geweld of psychiatrische problematiek) en waarbij de ouders die problemen niet zelf kunnen oplossen, hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt met SAMEN DOEN in Noord. Die afspraken zijn door de stedelijke projectleiders Om het kind en SAMEN DOEN goedgekeurd. De afspraken gaan over wanneer een casus door SAMEN DOEN wordt opgepakt en wanneer door de ouder- en kindadviseur en over de samenwerking tussen SAMEN DOEN en de ouder- en kindadviseur in het verdere verloop van de hulp aan het gezin in kwestie. Drie teams onder één dak De ouder- en kindteams 12ˉ en 12 + zijn tijdelijk gehuisvest aan de Wingerdweg Dit is ook de standplaats van het SAMEN DOEN-team. Het idee is dat de 3 teams, na de oplevering van het vernieuwde OKC Wingerdweg 52, verhuizen naar het nieuwe pand. 11

7 Ik koester onze netwerken In de loop van de afgelopen jaren heb ik veel jeugdprofessionals in Noord ontmoet en gezien hoe goed ze met elkaar samenwerken. Dus toen de transitie van de jeugdzorg werd aangekondigd, kon ik als portefeuillehouder in Noord met een gerust hart denken: We hebben hier een goed jeugdnetwerk, dus: kom maar op met die transitie! De gemeente heeft de kaders voor de transitie ontwikkeld. In de proeftuin moest de vertaalslag gemaakt worden naar de uitvoering, een ingewikkelde opgave. Om dat goed te kunnen doen, moesten onze professionals in de proeftuin de ruimte krijgen, dat was me meteen duidelijk. Ze moesten allemaal in hun kracht kunnen staan, wilde de proeftuin een succes worden; datgene doen waar ze goed in zijn en daar de ruimte voor krijgen. Daarom hebben we in Noord, in overleg met de Gemeente Amsterdam, zelf de regie op de uitvoering gehouden. De verbinding met de Gemeente Amsterdam heeft vorm gekregen in de samenwerking en gesprekken met de stedelijk projectleider voor de proeftuinen en met de stedelijk wethouder. In december was ik op bezoek bij het ouder- en kindteam in Noord, om met de teamleden van gedachten te wisselen en te luisteren naar hun ervaringen, vragen en zorgen. Daar werd duidelijk dat ook de contacten van de ouder- en kindadviseurs met organisaties in de buurt belangrijk zijn om vroeg signalen op te pakken. De buurtnetwerken zijn daarvoor heel belangrijk. Op basis van de ervaringen in de proeftuin zie ik de uitrol van het nieuwe stelsel met vertrouwen tegemoet. Coby van Berkum, voorzitter bestuurscommissie Noord 13

8 De proeftuin van A tot Z Presentatie team Presentatie team 10 juni juni 2013 Team startklaarteam startklaar juni 2013 juni 2013 Huisvesting team Huisvesting team aan Wingerdweg aan 52Wingerdweg 52 september 2013 september 2013 Nieuwjaarsborrel Nieuwjaarsborrel 12 - en teams 12 - en teams januari 2014 januari 2014 Voorbereiding Voorbereiding samenwerkingsafspraken samenwerkingsafspraken met leerplicht met leerplicht januari 2014 januari 2014 Samenwerkingsafspraken SAMEN afspraken SAMEN Samenwerkings- DOEN en het DOEN en het ouder- en kindteam ouder- en Tweede kindteam vinger-aande-polsbijeenkomsde-polsbijeenkomst Tweede vinger-aan- geformuleerd geformuleerd februari/maart februari/maart 2014 met schooldirecties, 2014 met schooldirecties, met vaststelling met vaststelling Start samenwerking Start samenwerking samenwerkingsafspraken tussen spraken kindadviseurs tussen met kindadviseurs met samenwerkingsaf- van ouder- en van ouder- en ouder- en kindteam ouder- en praktijken kindteam voor praktijken voor en basisonderwijs en basisonderwijs kraamzorg en kraamzorg en april 2014 april 2014 praktijk voor praktijk voor verloskunde Terra verloskunde Terra mei 2014 mei 2014 Teambuildingsdag Teambuildingsdag Start team Start team juni 2013 juni 2013 augustus/september augustus/september n selectie Werving leden en van selectie het leden van het kindteam ouder- en kindteam Overlegrondes Overlegrondes basisonderwijs basisonderwijs i 2013april - juni 2013 voor de zomervakantie voor de zomervakantie van 2013 van 2013 Overlegrondes Overlegrondes Combiwel, Combiwel, Tinteltuin, Moppetoet Tinteltuin, Moppetoet en Ayla Gaya en Ayla Gaya januari 2014 januari 2014 Verhuizing naar Verhuizing Nieuwsflits naar 1 Wingerdweg Wingerdweg januari december 2013december 2013 Nieuwsflits 1 januari 2014 Start ouder- en Start ouder- en kindadviseurs bij kindadviseurs bij kinderdagverblijven kinderdagverblijven De Nachtegaal De en Nachtegaal en Johanna Margaretha Johanna Margaretha (Tinteltuin), Moppetoet en Ayla Gaya toet en Ayla Gaya (Tinteltuin), Moppe- maart 2014 maart 2014 Nieuwsflits 2 juni 2014 Nieuwsflits 2 juni 2014 Start ouder- en Start ouder- Eerste en vinger-aan-depolsbijeenkomspolsbijeenkomswerkingsafsprakewerkingsafspraken Eerste vinger-aan-de- Invoering samen- Invoering samen- rbereiding Start voorbereiding Factor C Factor C kindadviseurs bij kindadviseurs proeftuin bijeenkomsten bijeenkomstenscholing Scholing Combiwel Combiwel met schooldirecties met schooldirecties met leerplicht met leerplicht 3 april 2013 juni 2013 juni 2013 vanaf augustus vanaf 2013 augustus 2013 oktober 2013 oktober november/december 2013 november/december februari februari 2013 Overlegrondes Overlegrondes verloskunde Terra verloskunde Terra en kraamzorg en kraamzorg Eerste vinger-aande-polsbijeenkomst en de-polsbijeenkomst Eerste vinger-aan- BabyMoon en BabyMoon De Baker De Baker met leerplicht met leerplicht maart 2014 maart 2014begin mei 2014begin mei 2014 Vinger-aan-de-polsbijeenkomsten Vinger-aan-de-polsbijeenkomsten met leerplicht, met Combiwel, leerplicht, Tinteltuin, Combiwel, Tinteltuin, Moppetoet en Moppetoet Ayla Gaya en Ayla Gaya Vinger-aan-de-polsbijeenkomsten Vinger-aan-de-polsbijeenkomsten juni 2014 juni 2014 met leerplicht, met Combiwel, leerplicht, Tinteltuin, Combiwel, Tinteltui Moppetoet en Moppetoet Ayla Gaya en Ayla Gaya september/oktober september/oktober apr mei mei jun jun jul jul aug aug sept sept okt okt nov nov dec dec jan jan feb mrt feb mrt apr apr mei mei jun jun jul jul aug aug sept sept okt okt nov nov dec

9 Op school, niet van de school Blij met goede match De zoektocht binnen de proeftuin speelt zich op verschillende fronten af: je hebt een nieuwe functie als ouder- en kindadviseur en vraagt je af, wat je als ouder- en kindadviseur te bieden hebt. Je zoekt naar evenwicht tussen de vraag van de ouder, de vraag van de school en het belang van het kind. Tegelijkertijd moet je je positioneren ten opzichte van je nieuwe opdracht binnen het ouder- en kindteam en ten opzichte van de school, met haar eigen dynamiek en zorgstructuur. Binnen de twee nieuwe teams ga je op zoek naar dingen die houvast geven, zoals duidelijke afspraken over de nieuwe werkwijze binnen een werkplan. De uitdaging is om evenwicht te vinden tussen de onduidelijkheid van waar je naartoe werkt en het vertrouwen in je eigen kunnen. Doordat je met allemaal nieuwe mensen met verschillende professionele achtergronden in het team zit, is het zoeken naar consensus over de rol van ouder- en kindadviseur. We hebben hierover in het team vaak kritische gesprekken, waardoor we veel van elkaar leren en uit onze vertrouwde habitat komen. Dat vind ik een verrijking. Je moet als team veel aandacht besteden aan het veranderingsproces waar je in zit. Bewaking en begeleiding van het veranderingsproces zijn belangrijk om tot een goede manier van werken te komen. Je zoekt samen naar een nieuwe structuur, waarin je bestaande werkvormen in de nieuwe setting toepast. Het is een zoektocht naar een evenwicht tussen wat je nodig hebt als team en wat je zelf kunt doen. Je komt er dan achter dat je al veel in huis hebt. Het is nu belangrijk om helder te krijgen wat de menukaart van het team wordt en wat je als individueel teamlid op je school of kinderdagverblijf neerzet. Op de Kinderboom organiseer ik samen met mijn collega Anneke Mijsen themabijeenkomsten. Op woensdagochtend houd ik opvoedspreekuur. Op maandag heb ik overleg met intern begeleider Marieke Lavooij, over kinderen die opvallen. Ik denk mee over de zorgstructuur op school. Belangrijk uitgangspunt is dat de school zelf verantwoordelijk is en blijft voor het zorgbeleid en de zorgleerlingen. Ik merk dat ouders me steeds vaker opzoeken en steeds meer vertrouwen in me stellen. Dat is een goede ontwikkeling. Vaak je gezicht laten zien en er zijn is de belangrijkste werkzame factor. Mijn taak is om vooral naast de ouders en de kinderen te staan. In die zin ben ik niet van de school, maar ben ik er voor de ouder en het kind. Mijn uitdagingen voor de komende tijd zijn om ouders meer te laten participeren en om het contact met de kinderen meer vorm te geven. Ik heb er zin in! Marije van der Hijden, ouder- en kindadviseur basisschool De Kinderboom De ouder- en kindadviseur is een aanwinst voor onze school. Onze intern begeleider Marieke Lavooij en de directie hebben dat als eerste ondervonden. Marieke kan zich door de komst van Marije weer voldoende op de begeleiding van onze leerkrachten richten, in plaats van zich te veel met zorgvragen bezig te houden. De verwijzing van leerlingen naar hulpverlening verloopt nu efficiënter, omdat Marije de weg naar de hulpverlening beter kent. Marieke en Marije zitten samen op één kamer, dus de lijnen zijn kort. Ze stappen samen op de leerkrachten af om informatie bij hen op te halen, zorgleerlingen beter in kaart te brengen en hun diensten aan te bieden als er in een klas iets speelt of als er iets aan de hand is met een leerling. Op de avonden van de rapportgesprekken is Marije voor de ouders aanwezig met een eigen kraampje. Ik ben blij met onze ouder- en kindadviseur: ze levert hoge kwaliteit en de match die door de projectleiding tussen haar en de school is gemaakt heeft goed uitgepakt. Ik wil nog wel benadrukken dat de ouder- en kindadviseur er niet aan ontkomt om grenzen te stellen in haar taken. In de praktijk moeten haar taken nog uitkristalliseren. Alex Bakker, directeur basisschool De Kinderboom Alex Bakker, Marieke Lavooij en Marije van der Hijden 17

10 Je realiseert je van tevoren niet wat je van mensen vraagt Toen we ons ouder- en kindteam presenteerden, kregen de ouder- en kindadviseurs allemaal een rugzakje van ons mee. Met de wat ludieke inhoud ervan wilden we zeggen: Jullie gaan pionieren en we zijn ons ervan bewust dat pionieren zwaar is. Maar we gaan jullie erbij helpen. In de proeftuinperiode is er nog geen vast omlijnde methodiek en zijn de inhoud en reikwijdte van de functie van ouder- en kindadviseur nog niet vastgelegd. Onder andere daardoor vroegen de ouder- en kindadviseurs zich regelmatig af of ze wel goed bezig waren. Ze misten soms vaste grond onder de voeten. Pionieren valt niet altijd mee. Er komt heel veel bij kijken. Ons wekelijkse teamoverleg duurt een hele ochtend. Het eerste uur besteden we aan plenair werkoverleg. Vooral in het begin hebben we het gebruikt voor scholing. Nu nodigen we ook regelmatig samenwerkingspartners uit, zoals het ABC, de Opvoedpoli, de Voorleesservice, Basis op Orde en vertegenwoordigers van wijkinitiatieven. Op verzoek van het team besteden we het overleg om de week aan casuïstiek, eens per maand aan intervisie. Eens per maand maken we er een reflectiebijeenkomst van, waarbij ook collega s van DMO aanwezig zijn. In een-op-een overleggen bespreek ik met elke ouder- en kindadviseur bijvoorbeeld caseload, prioriteiten stellen, twijfels over zelf doen of doorverwijzen, de samenwerking binnen de school en de wijk en inzet van uren. Van tevoren realiseer je je niet wat je van mensen vraagt als je hen aan het werk zet in een proeftuin. Er zijn niet veel kaders en sommige ouder- en kindadviseurs hadden nog geen ervaring binnen het onderwijs. Daarom is het belangrijk dat je in de setting van de proeftuin als implementatiemanager goed luistert en handelt naar aanleiding van wat je teamleden je vertellen. Met de een-op-een overleggen overbruggen we de periode richting het moment waarop de teamleiders aan de slag gaan en de functie van ouder- en kindadviseur duidelijk gekaderd is, duidelijk is vanuit welke methode gehandeld wordt en welke competenties de ouder- en kindadviseurs daarvoor moeten hebben. Open deuren Sommige deuren staan zo open, dat je ze bijna over het hoofd ziet. We sommen ze hier toch voor je op, want ze zijn bepalend voor het succes van onze proeftuin. De menselijke maat is maatgevend Pionieren is leerzaam, maar ook zwaar en intensief. Het vraagt veel van de ouder- en kindadviseurs: ze moeten zich bijscholen, veranderen van werkomgeving en zich in een nieuw krachtenveld begeven, zonder dat de kaders en de reikwijdte van hun functie duidelijk zijn. Daarom is het extra belangrijk om hen zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. Begin gewoon, bijstellen kan altijd Je leert hoe het moet door gewoon te beginnen. En beginnen moesten we, want we hadden maar een jaartje om het wiel uit te vinden. De kennis, ervaring en behoeften van onze partners hebben een belangrijke rol gespeeld in de stappen die we hebben gezet. Al doende hebben we onze samenwerking en werkwijze bijgesteld. Zo zijn in september de ouder- en kindadviseurs op de basisscholen aan de slag gegaan zonder dat de werkafspraken nog op papier stonden. Bij de kinderdagverblijven was die volgorde inmiddels andersom. Aan de andere kant: ons voorstel aan de schooldirecteuren voor de werkafspraken viel, doordat we al een goede samenwerking hebben opgebouwd, in vruchtbare aarde. Keep it simple De stelselwijziging is een complexe operatie. Daarom hebben we in onze communicatie het uitgangspunt: vertellen wat de ander in elk geval moet weten. Dat geldt voor onze partners, maar ook voor de betrokken ouders. Een moeder uit de Vogelbuurt vroeg ons: Waar is mijn opvoedadviseur gebleven? Met die vraag omschreef ze met welke verandering ze als ouder te maken kreeg als gevolg van de proeftuin: haar opvoedadviseur was verdwenen uit het buurthuis. Die vraag moesten we beantwoorden en dat hebben we gedaan. Tips voor teamleiders Steun je teamleden en kom in actie als de situatie daarom vraagt. Neem de tijd voor een goede match tussen ouder- en kindadviseur en school, voorschool of kinderdagverblijf. Zorg ervoor dat de ouder- en kindadvi seurs op de scholen hun werk goed kunnen doen en een plek hebben binnen de school. Zoek een goede sparringpartner. Brigitte van Teeffelen 19

11 Tot slot We hebben er nu 8 maanden van intensief nadenken, overleggen en pionieren op zitten. Dat heeft ons een aantal inzichten opgeleverd die we je als aanbevelingen voor de uitrol van het nieuwe jeugdstelsel mee willen geven: Bouw voort op wat er al is: op de bestaande kennis, netwerken en (communicatie-) middelen. Zorg ervoor dat de mensen uit je team hun partners in de uitvoering kennen. Bevraag je partners en lever hen maatwerk, werk samen. Houd korte lijnen met interne en externe partners. Niemand heeft de wijsheid in pacht, blijf open staan voor veranderingen en blijf leren. Zorg voor draagvlak voor de introductie van de ouder- en kindadviseurs bij de schooldirecteuren en -besturen en bij de directies en vestigingsmanagers van de 0 4-instellingen. Wees zuinig op je menselijk kapitaal. Hiermee zijn we ver gekomen in onze proeftuin: het team functioneert, is bekend bij professionals in de wijk en bij de verschillende wijkinitiatieven en er is een grote bereidheid tot samenwerking. Op naar de ouder- en kindteams in Noord-West en Noord-Oost! 21

12 Colofon Juni 2014 Dit is een uitgave van het projectteam proeftuin Oud Noord Overhoeks: Marjanne Grotenhuis, Brigitte van Teeffelen en Linda de Vries Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam T: Interviews en eindredactie: Heidi Lansbergen Fotografie: Marcel Israël, Hugo Keizer, Daria Mnych, Emiel van Lint, Conny Stroet en Heidi Lansbergen Ontwerp en opmaak: Mixed Flavours Druk: Opmeer De Bink Tenders 23

13

Ouder en Kindadviseur Amsterdam Oud Oost. Onderdeel van Ouder- en kindteam Amsterdam Oud Oost

Ouder en Kindadviseur Amsterdam Oud Oost. Onderdeel van Ouder- en kindteam Amsterdam Oud Oost Ouder en Kindadviseur Amsterdam Oud Oost Onderdeel van Ouder- en kindteam Amsterdam Oud Oost Ouder- en kindadviseur De functie; laagdrempelige ondersteuning en hulp bij opvoed-opgroeivragen. Doelgroep

Nadere informatie

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013

passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 passend onderwijs en zorg voor de jeugd VNG conferentie 11 juni 2013 Gestart vanuit gezamenlijke visie Professionals, ondersteuners, bestuurders werken samen aan: een sterke basis: goed onderwijs, gewoon

Nadere informatie

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Roadmap uitrol CJG Meppel 2013 Activiteit 2013 Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Eindverantwoordelijke 1. Realisatie sluitend aanbod jeugd-en opvoedinformatie

Nadere informatie

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Workshop congres Toegang & Teams Nieuwegein, 7 april 2015 Rob Gilsing, Daphne Wind Wat gaan we doen? Presentatie belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien

OpGroeieN. OpGroeieN. DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien OpGroeieN OpGroeieN DaT doen We in Best SaMen! DaT doen We in Best SaMen! Beste Betsy geeft antwoord op al je vragen over opvoeden en opgroeien Beste Betsy is het Centrum voor Jeugd en Gezin in Best. Niet

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen

Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Samenwerking MOC t Kabouterhuis en basisscholen Marianne Balfoort & Manon van den Ende - MOC t Kabouterhuis Willemien Duvekot - Ouder kind adviseur Ijburg en Zeeburgereiland Programma - Introductie - Wat

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin 2012 2013 DATUM 21 juni 2012 KOPIE AAN S. Rijninks BIJLAGE 1 REGISTRATIENUMMER

Nadere informatie

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Samen werken voor déze kinderen De schattingen variëren, maar niemand twijfelt er aan dat er jaarlijks heel wat leerlingen thuis zitten en niet het passende

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam

Opvoeden en opgroeien in Slotervaart. Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opvoeden en opgroeien in Slotervaart Ouder-en-kindcentra, brede scholen en community centers in stadsdeel Slotervaart, Amsterdam Opzet presentatie Situatie stadsdeel Slotervaart Invulling van de vijf gemeentelijke

Nadere informatie

Wie doet wat? Inzet Ouder & Kind-Team Amsterdam en Samen Doen tbv het Pact Gezond Gewicht

Wie doet wat? Inzet Ouder & Kind-Team Amsterdam en Samen Doen tbv het Pact Gezond Gewicht Wie doet wat? Inzet Ouder & Kind-Team Amsterdam en Samen Doen tbv het Pact Gezond Gewicht Opstellers: Marleen Johannes (OKT A), Hayat Elbouk (SD), Carlo van der Linde (Jeugd), Jane Edeling (AAGG, cluster

Nadere informatie

Tekst: Marije Bosdriesz

Tekst: Marije Bosdriesz Partnerschap tussen ouders, school en hulpverleners vergroot de kansen van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Met Passend onderwijs en de Jeugdwet krijgt dat partnerschap een nieuwe impuls. Integraal

Nadere informatie

Zelftest Basisteam Jeugd -

Zelftest Basisteam Jeugd - Zelftest Basisteam Jeugd - Realisatie doelen van de jeugdwet 2015 Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Ant. Deusinglaan 1 9713 AV Groningen Uitvoeringsteam C4Youth Contactpersoon:

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin?

Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Integratie van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg en jeugd GGZ in de wijkteams: een meerwaarde voor kind en gezin? Paul van der Velpen, directeur Public Health & GGD Amsterdam Calixte Veerman, arts M&G, jeugdarts

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams nulmeting In opdracht van: Ouder- en Kindteams Amsterdam Projectnummer: Anne Huijzer Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam a.huijzer@amsterdam.nl

Nadere informatie

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers 245 Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers Datum van het interview : Vensterschool: Introductie: Het GION doet onderzoek naar de ontwikkeling van vier Vensterscholen: Vinkhuizen,

Nadere informatie

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk

Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk MEE Utrecht, Gooi & Vecht meedoen mogelijk maken Strippenkaart Schoolmaatschappelijk Werk Schakel tussen onderwijs en zorg SMW 2 SMW Introductie De Strippenkaart: flexibiliteit en maatwerk Met de komst

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst inzake de uitvoering van de pilot Hoogeveense peuterspeelzalen werken met een zorgleidster Inleiding De 2-4 jarigen die in de gemeente Hoogeveen naar de peuterspeelzaal gaan worden

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst : Raadscommissie van 13 januari 2009 van Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Samenvatting : Gemeenten

Nadere informatie

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS?

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? DE VOORSCHOOL PLUS WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de voorschool krijgen de peuters van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs

Nadere informatie

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten

Doel resultaat - Opbrengsten passend bij landelijk gemiddelde en analyseren opbrengsten Speerpunt 3 Doorgaande leerlijn 2016 2017 1. Waarom Het didactisch handelen van leerkrachten is erop gericht dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doormaken. Voor die ontwikkeling is een rijke

Nadere informatie

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt.

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt. Notititie Interne Zorgstructuur Voorschool d.d. 2 mei 2006 Vastgesteld Adviesgroep GOA 0-6 d.d. 6 juni 2006 1. Inleiding In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de nota Haagse Klasse, Beleidskader voor het

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

Eindrapportage project Intensivering van samenwerking tussen huisartsen en Ouder- en Kind Teams

Eindrapportage project Intensivering van samenwerking tussen huisartsen en Ouder- en Kind Teams Eindrapportage project Intensivering van samenwerking tussen huisartsen en Ouder- en Kind Teams Doelstelling De doelstelling van het project was: Kennis bevorderen: over het aanbod en de expertise van

Nadere informatie

Congres positief jeugdbeleid 10 oktober 2011

Congres positief jeugdbeleid 10 oktober 2011 Jong@Breda Van beleid naar praktijk Congres positief jeugdbeleid 10 oktober 2011 Bredase visie jeugd Succesvol zijn is uiteindelijk op je plek terecht komen. Het gaat om méér dan een plek op de arbeidsmarkt!

Nadere informatie

Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA

Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA Context is Jong@Breda Uitgangspunten Bredaas jeugd- en onderwijsbeleid 2011-2014 Focus op wat jeugd en ouders (al) wél kunnen! Positief, talentontwikkeling

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Voornaam: Brecht Geboortedatum: 29 juni 1978

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Voornaam: Brecht Geboortedatum: 29 juni 1978 Curriculum Vitae Personalia Naam: Sies Voornaam: Brecht Geboortedatum: 29 juni 1978 Profiel Brecht is een ervaren interim- en programma manager in het gemeentelijk Sociaal domein. Hij is als programmamanager

Nadere informatie

Workshop voor professionals: voorbereiding, voorbeelddraaiboek, werkvormen, voorbeelden

Workshop voor professionals: voorbereiding, voorbeelddraaiboek, werkvormen, voorbeelden Workshop voor professionals: voorbereiding, voorbeelddraaiboek, werkvormen, voorbeelden Doelen workshops professionals Workshops voor professionals over Ouderpartnerschap bij gezonde leefstijl hebben tot

Nadere informatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie

Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie Vertrouwenswerk & Cliëntenparticipatie CLIËNTENPARTICIPATIE JEUGD Hoe je jongeren kunt betrekken bij jeugdhulp 1 Bij de transitie van de jeugdzorg is inspraak van belang. Juist jongeren en hun ouders die

Nadere informatie

Wijkteams in de startblokken. Aswin van der Linde

Wijkteams in de startblokken. Aswin van der Linde Wijkteams in de startblokken Aswin van der Linde Korte introductie Jeugd & gezinsteam Soesterkwartier Aanleiding opzet Opdracht / doelgroep /samenstelling/ looptijd Positionering in de buurt Werkwijze/aanpak

Nadere informatie

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?!

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Kort verslag van een OC+-initiatief rond thuiszittende leerlingen uit het primair onderwijs in de regio Eindhoven November 2012 Een publicatie

Nadere informatie

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling.

Ook de wensen en eisen aan de professionele organisaties veranderen door de kanteling. Welzijn nieuwe stijl in gemeente Apeldoorn. Maatschappelijk agenderen gericht op de kanteling van formele naar informele zorg en het versterken van de zelfredzaamheid bewoners. Wat is interessant aan deze

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1

Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Nieuwsbrief December 2013 Nummer 1 Start brede school Steenvoorde Met deze nieuwsbrief informeren wij jou als medewerker van de toekomstige brede school Steenvoorde over de voortgang van onze brede school.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Gemeente RMC regio rivierlanden. Voornaam: Irma Geboortedatum: 26 april 1959

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Gemeente RMC regio rivierlanden. Voornaam: Irma Geboortedatum: 26 april 1959 Curriculum Vitae Personalia Naam: Verweij Voornaam: Irma Geboortedatum: 26 april 1959 Profiel Irma Verweij is een sociaal vaardig, kritisch en resultaatgerichte adviseur op het gebied van schoolverzuim

Nadere informatie

Jong Centraal is het Centrum. voor Jeugd en Gezin van. Amersfoort. Je kunt bij ons. terecht met vragen over. opgroeien, opvoeden en

Jong Centraal is het Centrum. voor Jeugd en Gezin van. Amersfoort. Je kunt bij ons. terecht met vragen over. opgroeien, opvoeden en Jong Centraal is het Centrum voor Jeugd en Gezin van Amersfoort. Het is een samenwerkingsverband van jeugdzorg, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, onderwijs en welzijn. Hoe bereik ik Jong Centraal?

Nadere informatie

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR

4. Protocollen en reglementen Zorgstructuur Datum 9 januari 2014 Versie 2 Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR 4. Protocollen en reglementen 4.1.10 Zorgstructuur Blad 1 van 5 ZORGSTRUCTUUR Vastgesteld 9 januari 2014 Blad 2 van 5 Algemeen De peuterspeelzalen krijgen steeds meer te maken met peuters en ouders met

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Het kind heeft badwater, zeep en hulp nodig en niet alleen een nieuwe badkuip

Het kind heeft badwater, zeep en hulp nodig en niet alleen een nieuwe badkuip Het kind heeft badwater, zeep en hulp nodig en niet alleen een nieuwe badkuip Voordracht op 28 januari 2008 door Guus Schrijvers, hoogleraar public health tijdens het congres Jeugdzorg in onderzoek Alternatieve

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u gerust langslopen om uw vragen te stellen!

Mocht u vragen hebben, naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u gerust langslopen om uw vragen te stellen! Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 11e nieuwsbrief, vrijdag 30 januari 2015 Beste ouders, Voor u ligt de nieuwsbrief van deze week. Hierin leest u de

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Zit je ergens mee? Het CJG helpt je graag op weg

Zit je ergens mee? Het CJG helpt je graag op weg Zit je ergens mee? Het CJG helpt je graag op weg Bergen op Zoom Steenbergen Woensdrecht Bel gratis: 0800 020 04 04 www.cjgbergenopzoom.nl Bel: 0167 541131 www.cjgsteenbergen.nl Bel: 14 0164 www.cjgwoensdrecht.nl

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

WWW = Wat werkt WEL In samenwerking

WWW = Wat werkt WEL In samenwerking WWW = Wat werkt WEL In samenwerking Vandaag CJG Emmen historie en waar staan we nu Volgende stappen Rode draad Samenwerken met anderen Welke rol hebben gemeenten Gebiedsteams Wie is Ridder de Vries Procesmanager

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde. Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken

Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde. Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken Terugblik Opgave CJG model Prestatieveld 2 WMO; we waren er een beetje

Nadere informatie

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp

Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Monitor Aansluiting onderwijs jeugdhulp Vragenlijst op beleidsniveau Versie 5, augustus 2017 Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en gemeenten in uw regio willen weten hoe de samenwerking tussen het

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BOW/ RIS DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BOW/2016.31 RIS 291194 DOORONTWIKKELING CENTRA JEUGD EN GEZIN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: de keuze voor een organisatie voor het Centrum voor Jeugd en

Nadere informatie

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015???

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? ROC in verandering Doel van de structuurverandering: goed, kleinschalig en betrokken onderwijs organiseren/faciliteren Nu overgangsfase van een oude, naar

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Eigen en WIJze buurten

Eigen en WIJze buurten Eigen en WIJze buurten Swingen met de kracht en kennis van de wijk. Van en Voor wijkbewoners. Marjanne van Ginneken Community en netwerk leider van Makers en Doeners Grote Beer 980, 3067 MB Rotterdam,

Nadere informatie

ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie

ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie Ambities en doelen 2015 Ambitie Doel Resultaat Plan van aanpak Betrokkenen In te zetten Medewerkers kennis Medewerkers zijn - Scholing rondom zorgbreedte

Nadere informatie

Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school

Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school Voorwoord Nu de transitie jeugdzorg voor de deur staat verandert er veel in het jeugdhulpveld. In Holland Rijnland wordt het huidige Centrum voor

Nadere informatie

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken Ervaringen uit het veld Overzicht programma Wie ben ik: - Philip Stein - masterstudent sociologie - afgerond A&O-psycholoog Programma: - half uur presentatie,

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin Middelsee het Draaiboek

Centrum voor Jeugd en Gezin Middelsee het Draaiboek Centrum voor Jeugd en Gezin Middelsee het Draaiboek drs. Marit de Jong April 2010 Voorwoord Dit draaiboek CJG Middelsee is de uitwerking van het ontwerp CJG Middelsee dat begin april 2010 door de vier

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Bijeenkomst 7: Evalueren op schoolniveau (team)

Bijeenkomst 7: Evalueren op schoolniveau (team) Bijeenkomst 7: Evalueren op schoolniveau (team) Passende perspectieven taal Bijeenkomst 7 Doel: Team bijeenkomst Evalueren op schoolniveau Evaluatie van de werkwijze van Passende perspectieven met het

Nadere informatie

Maandag 21 september 2015

Maandag 21 september 2015 Maandag 21 september 2015 Welkom Presentatie verbeterpunten en interventies Vragen van ouders Evaluatie van de ochtend Kwaliteitsbeleid Jaarplan Informatie verzamelen Prioriteiten stellen Keuzes maken

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Een sterk team. Maatwerk van vakvrouwen

Een sterk team. Maatwerk van vakvrouwen Een sterk team Maatwerk van vakvrouwen Een echte topkok kookt niet uit een boekje. Natuurlijk kan hij er een openslaan, maar uiteindelijk draait het om gevoel en talent. Bij teamontwikkeling is dat eigenlijk

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. COMMUNICATIEPLAN UPDATE 2015 OPDRACHTGEVER DATUM 15 juni 2015

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

disclaimer: Rosarium 10 juli (regionaal transitiearrangement)

disclaimer: Rosarium 10 juli (regionaal transitiearrangement) disclaimer: Deze brief is voor uw gemak ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende schriftelijke versie is bindend. Rosarium 10 juli

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017

Welkom. Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Welkom Ontmoeting Jeugdprofessionals en RSV Breda eo 6 februari 2017 Programma Wat bindt ons? (de wet) Wat verbindt ons? (de inhoud) Vragen en verheldering Wat bindt ons? (de wet) Transities in het sociale

Nadere informatie

HANDLEIDING LEERMODULE AMSTERDAMSE AANPAK GEZOND GEWICHT

HANDLEIDING LEERMODULE AMSTERDAMSE AANPAK GEZOND GEWICHT HANDLEIDING LEERMODULE AMSTERDAMSE AANPAK GEZOND GEWICHT Samen voor Gezond Gewicht, voor ouder en kindadviseurs en Jeugdpsychologen April 2016, Amsterdam INHOUD INHOUD...2 INLEIDING...3 2. AAGG...4 3.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

November Communicatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin Hilversum

November Communicatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin Hilversum November 2010 Communicatieplan Centrum voor Jeugd en Gezin Hilversum Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Doelgroepen 4 Hoofdstuk 3 Doelstellingen communicatie per professional en (potentiële)

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl Van de directie Na de warme weken in de zomervakantie is het nu makkelijker om weer te wennen aan werken en school. Ik ontmoette 2 van onze kinderen met hun ouders op de accommodatie in Italië, waar ik

Nadere informatie

Sociale kaart met Liefde

Sociale kaart met Liefde Sociale kaart met Liefde Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling (tel. 0900-1231230) Kindertelefoon (0800-0432) Landelijk Bureau Slachtofferhulp (0900-0101) NIZW Jeugd / Expertisecentrum

Nadere informatie

1. Wat zie je hier? Uitgebreide versie van het plan van aanpak Aandachtspunten coaching leefveld opvoeding Checklistvragen leefveld opvoeding

1. Wat zie je hier? Uitgebreide versie van het plan van aanpak Aandachtspunten coaching leefveld opvoeding Checklistvragen leefveld opvoeding 1. Wat zie je hier? Uitgebreide versie van het plan van aanpak andachtspunten coaching leefveld opvoeding hecklistvragen leefveld opvoeding 2. Wat is het doel van de dagelijkse briefing? Planning doorlopen

Nadere informatie

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen

Overzichtskaart 3. Opvoedingsondersteuning. voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Overzichtskaart 3 Opvoedingsondersteuning voor hulp bij opvoedingsvragen en lichte opvoedproblemen Zelfreflectie-instrument individuele opvoedingsondersteuning Sommige JGZ-professionals zullen al over

Nadere informatie

Sinds jaren zijn wij één van de drie Drakensteyn-scholen van de VCO. Dat heeft voornamelijk en administratieve

Sinds jaren zijn wij één van de drie Drakensteyn-scholen van de VCO. Dat heeft voornamelijk en administratieve 13 oktober M.R. vergadering 14 oktober leerlingen vrij i.v.m. PBS-studiedag team 16 oktober afsluiting kinderboekenweek 19 t/m 23 oktober herfstvakantie Sinds jaren zijn wij één van de drie Drakensteyn-scholen

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy

Jeugd gezond heids zorg en uw privacy Jeugd gezond heids zorg en uw privacy 5032 Hoe gaat Jeugdgezond heidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? JGZ en uw privacy Hoe gaat Jeugdgezondheidszorg GGD Amsterdam met uw gegevens om? Bij de Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Passend Onderwijs en zorg voor Jeugd verbonden 4 juni 2013

Passend Onderwijs en zorg voor Jeugd verbonden 4 juni 2013 Passend Onderwijs en zorg voor Jeugd verbonden 4 juni 2013 Twentse samenwerking 14 Gemeenten in Twente Bestuurlijk Overleg Transformatie Jeugdzorg en AWBZ Wmo 2 ambtelijk coördinatoren gemeenten 4 samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Jeugdteam Montfoort. Presentatie Forum gemeente Montfoort. 11 oktober Annegien Helderman Teamleider Jeugdteam Montfoort

Jeugdteam Montfoort. Presentatie Forum gemeente Montfoort. 11 oktober Annegien Helderman Teamleider Jeugdteam Montfoort Jeugdteam Montfoort Presentatie Forum gemeente Montfoort 11 oktober 2016 Annegien Helderman Teamleider Jeugdteam Montfoort Professionele hulp dichtbij Onderwerpen Jaarverslag 2015 Jeugdteam Cijfers Casuistiek

Nadere informatie