We doen het gewoon! Proeftuin Om het kind Oud Noord - Overhoeks

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We doen het gewoon! Proeftuin Om het kind Oud Noord - Overhoeks"

Transcriptie

1 We doen het gewoon!

2 Het ouder- en kindteam Oud Noord - Overhoeks is een samenwerkingsverband van: We doen het gewoon! Proeftuin Om het kind Oud Noord - Overhoeks

3 Ouder- en kindteam Oud Noord - Overhoeks Meta Peek Marije van der Hijden Martine Grijpink Jessica van Wingerden Ouder- en kindadviseurs 4-12 jaar Meta Peek Marije van der Hijden Martine Grijpink Jessica van Wingerden Angela Menagé Marjolein Hess Renée Soomers Barbera Olthof Tanja Kooij Ouder- en kindadviseurs 0-4 jaar Anneke Mijsen Khadija El Ouahmani Sophie de Ruijter Gemma Boers Jeugdartsen Esther Batelaan Marije Yassi Jeugdpsycholoog Romkje Bosma Angela Menagé Marjolein Hess Renée Soomers Barbera Olthof Projectteam proeftuin Oud Noord - Overhoeks Marjanne Grotenhuis, projectleider Brigitte van Teeffelen, implementatiemanager Linda de Vries, projectassistent Tanja Kooij Anneke Mijsen Khadija El Ouahmani Sophie de Ruijter 5 Gemma Boers Esther Batelaan Marije Yassi Romkje Bosma Marjanne Grotenhuis Brigitte van Teeffelen Linda de Vries

4 Voorwoord De proeftuin A tot en met Z 12 Oud Noord - Overhoeks is, acht maanden na de start in september 2013, goed op stoom: er is een compleet ouder- en kindteam aan het werk en de ouder- en kindadviseurs (oka s) zijn gestart op de basisscholen, voorscholen en kinderdagverblijven in het proeftuingebied en op De Zeppelin (speciaal basisonderwijs). Inmiddels zijn werkafspraken gemaakt met kraambureaus De Baker en BabyMoon over de inzet van ouder- en kindadviseurs. De afspraken met verloskundigenpraktijk Terra zijn in de maak. We zijn erg blij met het resultaat van de gezamenlijke inspanningen en willen onze werkwijze en bevindingen graag met je delen. In dit boekje lees je hoe we de samenwerking met de verschillende partners hebben georganiseerd en wat daarbij onze uitgangspunten waren. We vertellen ook hoe de samenwerking tussen implementatiemanager en ouder- en kindteam verloopt. Schooldirecteur Alex Bakker, ouder- en kindadviseur Marije van der Hijden en portefeuillehouder Coby van Berkum vertellen over hun ervaringen in de proeftuin. We zijn nu op het punt aangekomen om de opbrengsten van onze en andere proeftuinen in Amsterdam te gebruiken bij de introductie van de ouder- en kindteams in heel Amsterdam. Daarbij is het belangrijk om snel tot keuzes en beslissingen te komen: moet elke ouder- en kindadviseur een generalist zijn of moet het ouder- en kindteam een generalistisch team in de wijk zijn? Welke methodiek moet het ouderen kindteam gebruiken? Wat moet de reikwijdte van de functie van ouder- en kindadviseur zijn? (signalering en advisering, interventie en arrangeren van zorg en trajecten jeugdhulpverlening) Over welke competenties moet elke ouder- en kindadviseur beschikken? We hopen dat we met onze bevindingen een bijdrage leveren aan de keuzes die hierin worden gemaakt. En, last but not least, willen we met dit boekje alle leden van het ouder-en kindteam Oud Noord - Overhoeks bedanken voor hun inzet en doorzettingsvermogen. In een roerige tijd hebben ze een resultaat neergezet waar we trots op zijn en waarmee we de invoering van het nieuwe jeugdzorgstelsel in 2015 met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Marjanne Grotenhuis en Brigitte van Teeffelen 7

5 Gezamenlijke kernboodschap Noord We willen dat kinderen veilig en gezond opgroeien. Vanaf 2015 zijn de gemeentes verantwoordelijk voor de ondersteuning die ouders en verzorgers hierbij soms nodig hebben. In Amsterdam is een nieuwe aanpak ontwikkeld voor de ondersteuning aan kinderen en ouders bij opvoeden en opgroeien. Omdat er vanaf 2015 minder geld beschikbaar is voor de jeugdzorg, moet het vanaf dat moment niet alleen beter, maar ook efficiënter. De vernieuwende aanpak in Amsterdam gaat er vanuit dat de ouders en hun omgeving meestal zelf kunnen zorgen voor een veilige en gezonde opvoeding. Daar spreken we hen ook op aan. Maar soms is er ondersteuning nodig. Hiervoor richt de gemeente Amsterdam wijkgerichte ouder- en kindteams op. In Amsterdam- Noord is hiermee in september 2013 gestart in de wijk Oud-Noord en Overhoeks. Bij deze ouder en kindteams kunnen ouders, kinderen en professionals terecht met vragen en problemen op het gebied van opgroeien en opvoeden. De ouder- en kindadviseurs helpen ouders, kinderen en professionals om antwoord te vinden op de vragen die spelen, zodat zij zelf verder kunnen met het oplossen ervan. De ouder- en kindadviseurs zijn regelmatig aanwezig op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen en in het Ouder- en kindcentrum. Ook zijn ze makkelijk te bereiken via de website OKC (www.amsterdam.nl/okc/noord), waar ook de mail en de telefoon staat vermeld. Uit: Communicatieplan proeftuin Om in het Kind Noord, oktober 2013 De gereedschapskist De sleutelwoorden in onze proeftuin zijn samenwerking en partnerschap. Hier hebben we op allerlei manieren vorm aan gegeven. Een paar voorbeelden: Factor C-sessies met de partners Vroeg in het proces hebben we onze netwerkpartners uitgenodigd voor een Factor C-sessie. De C staat voor de rol van communicatie tussen alle kernpartners in het hele proces, van het begin tot het eind. Je discussieert met elkaar over wat je te doen staat, hoe je het gaat doen en met welk doel. Zo kom je samen tot de kern van je opgave. Deelnemers Factor C-sessies Combiwel JGZ (GGD) MOC Kabouterhuis Altra basisonderwijs Doras Punt P BJAA Spirit Projectteam Om het Kind Noord afdeling communicatie stadsdeel Noord Als je met partners uit zo veel hoeken de proeftuin handen en voeten wilt geven, moet je van elkaar weten waar je over praat en waar je samen naartoe wilt werken. Daarom hebben we Factor C- bijeenkomsten georganiseerd. We hebben onder andere in kaart gebracht wie er in het proeftuingebied met het ouder- en kindteam te maken krijgen en we hebben een gezamenlijke kernboodschap geformuleerd. Dat was voor iedereen verhelderend en in de loop van het proces praatte het een stuk makkelijker. Conny Stroet, communicatieadviseur proeftuin Oud Noord - Overhoeks Samenstelling ouder- en kindteam We hebben gekozen voor een ouder- en kindteam van medewerkers uit een heel breed palet van organisaties. Zo is er binnen het team op veel gebieden expertise aanwezig en kunnen collega s elkaar makkelijk consulteren. De leden van team komen uit het schoolmaatschappelijk werk van Doras, de jeugdgezondheidszorg van de GGD, Punt P, de jeugdhulpverlening (Spirit en Altra), opgroeien en opvoeden (Combiwel) en zorg (MEE). Gespreksrondes met alle partners Om tot goede afspraken te komen met de partners in het proeftuingebied, hebben we verschillende keren gesproken met: de directeuren van de basisscholen; Combiwel (voorscholen); Tinteltuin (kinderdagverblijven); particuliere kinderdagverblijven Moppetoet en Ayla Gaya; kraambureaus BabyMoon en De Baker; verloskundigenpraktijk Terra; Leerplicht Noord en Bureau Leerplicht; SAMEN DOEN. Met het basisonderwijs hebben we inmiddels twee vinger-aan-de-polsbijeenkomsten gehouden om de samenwerking te evalueren en de werkafspraken te verbeteren. De eerste vinger-aan-depolsbijeenkomsten met de andere partners staan in juni 2014 gepland. De samenwerkingsafspraken met leerplicht hebben we voorgelegd aan de directeuren van de basisscholen in het proeftuingebied. Hun uitgebreide feedback hebben we verwerkt in de samenwerkingsafspraken. Inmiddels heeft de eerste vingeraan-de-polsbijeenkomst met leerplicht plaatsgevonden. 9

6 Zonder wrijving geen glans De afgelopen 10 jaar is er in Noord flink geïnvesteerd in de vorming van een groot en goed functionerend netwerk van jeugd(zorg)professionals. Hier konden we bij het ontwikkelen van de proeftuin op voortborduren: een goede uitgangspositie. Bij de realisatie van de proeftuin is het belangrijk om actief samen te werken met de netwerkpartners zoals scholen, instellingen voor jeugd en opvoedhulp, voor schoolmaatschappelijk werk, voor opvoedadvisering en met voorscholen en kinderdagverblijven: sommige moesten ouder- en kindadviseurs leveren ; andere moesten een ouder- en kindadviseur op de werkvloer toelaten. Zonder die partners geen proeftuin. We hebben veel overleg en afstemming georganiseerd, op alle niveaus: besturen, directies, managers, vestigings- en locatiemanagers en uitvoerenden. Nu we acht maanden op weg zijn, kunnen we concluderen dat we, samen met onze partners, ver zijn gekomen. Dat komt vooral omdat we samen met hen het proces in zijn gegaan en samen met hen tot afspraken zijn gekomen. We hebben hen gevraagd wat zij nodig hebben binnen de nieuwe situatie met een ouder- en kindadviseur: hoe konden wij aansluiten, hoe konden wij zorgen voor een meerwaarde? Daarna hebben we de input van de partners meegenomen in de formulering van de samenwerkingsafspraken. Op die manier hebben we de verschillende partners maatwerk geleverd in de vorm van heldere werkafspraken waar je op terug kunt vallen en die een houvast zijn voor de ouder- en kindadviseurs. Na verloop van tijd organiseren we vinger-aan-de-polsbijeenkomsten om te evalueren en, als dat nodig is, de afspraken bij te stellen. Door deze aanpak verloopt de Noordse proeftuin tot nu toe succesvol. Marjanne Grotenhuis Presentatie ouder- en kindteam Bij de viering van het 10-jarig bestaan van het OKC in Noord hebben we het nieuwe ouder- en kindteam voorgesteld aan de collega s binnen het OKC en aan de netwerkpartners. Portefeuillehouder Coby van Berkum en voormalig wethouder Pieter Hilhorst waren hierbij aanwezig. Ook het team werd gepresenteerd. De twee teams stonden samen op het podium. Informeren ouders en bewoners We hebben de ouder- en kindadviseurs onder de aandacht van ouders en andere bewoners gebracht met: posters met een foto, kort tekstje en contactinformatie op de prikborden van scholen, voorscholen en kinderdagverblijven. Die posters hebben we samen met de ouder- en kindadviseurs bedacht en ontwikkeld. de informatieflyer over de ouder- en kindadviseurs van DMO; de communicatiemiddelen van het OKC Noord: (contact-)informatie van de ouder- en kindadviseurs staat op amsterdam.nl/okc/noord en in de OKC Noord-brochure staat een stukje over de ouder- en kindadviseurs. Publicaties in huis-aan-huisbladen: een interview met één van onze ouder- en kindadviseurs in het Noordamsterdams Nieuwsblad (over de ouderen kindadviseurs en waar ze te vinden zijn), artikelen in de wijkkrant Vogelbuurt-IJplein en in een huis-aan-huiskatern over huiselijk geweld. Verder laten we de komst van de ouder- en kindteams in 2015 zo veel mogelijk rondzingen in de lokale media, bijvoorbeeld in de berichtgeving over verbouwing en nieuwbouw bij de OKC s. Samenwerking met het 12 + team Het is belangrijk dat de betrokken ouder- en kindadviseurs elkaar kennen als een kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs gaat of als er in één gezin kinderen zijn op het basis- en voortgezet onderwijs. Daarom hebben we vanaf het begin een korte lijn gehad met de collega s van de proeftuin 12 + in Noord. De implementatiemanager van de proeftuin 12 + heeft meegedaan aan onze Factor C-bijeenkomsten. Voor de ouder- en kindadviseurs 12ˉ en 12 + hebben we een gezamenlijke nieuwjaarsborrel georganiseerd. Ook via onze Nieuwsflits Proeftuin Om het kind 12ˉ Noord wisselen we informatie uit met en over het team. Samenwerking met SAMEN DOEN Voor situaties waarin er problemen op meerdere gebieden spelen (zoals verslaving, schulden, huiselijk geweld of psychiatrische problematiek) en waarbij de ouders die problemen niet zelf kunnen oplossen, hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt met SAMEN DOEN in Noord. Die afspraken zijn door de stedelijke projectleiders Om het kind en SAMEN DOEN goedgekeurd. De afspraken gaan over wanneer een casus door SAMEN DOEN wordt opgepakt en wanneer door de ouder- en kindadviseur en over de samenwerking tussen SAMEN DOEN en de ouder- en kindadviseur in het verdere verloop van de hulp aan het gezin in kwestie. Drie teams onder één dak De ouder- en kindteams 12ˉ en 12 + zijn tijdelijk gehuisvest aan de Wingerdweg Dit is ook de standplaats van het SAMEN DOEN-team. Het idee is dat de 3 teams, na de oplevering van het vernieuwde OKC Wingerdweg 52, verhuizen naar het nieuwe pand. 11

7 Ik koester onze netwerken In de loop van de afgelopen jaren heb ik veel jeugdprofessionals in Noord ontmoet en gezien hoe goed ze met elkaar samenwerken. Dus toen de transitie van de jeugdzorg werd aangekondigd, kon ik als portefeuillehouder in Noord met een gerust hart denken: We hebben hier een goed jeugdnetwerk, dus: kom maar op met die transitie! De gemeente heeft de kaders voor de transitie ontwikkeld. In de proeftuin moest de vertaalslag gemaakt worden naar de uitvoering, een ingewikkelde opgave. Om dat goed te kunnen doen, moesten onze professionals in de proeftuin de ruimte krijgen, dat was me meteen duidelijk. Ze moesten allemaal in hun kracht kunnen staan, wilde de proeftuin een succes worden; datgene doen waar ze goed in zijn en daar de ruimte voor krijgen. Daarom hebben we in Noord, in overleg met de Gemeente Amsterdam, zelf de regie op de uitvoering gehouden. De verbinding met de Gemeente Amsterdam heeft vorm gekregen in de samenwerking en gesprekken met de stedelijk projectleider voor de proeftuinen en met de stedelijk wethouder. In december was ik op bezoek bij het ouder- en kindteam in Noord, om met de teamleden van gedachten te wisselen en te luisteren naar hun ervaringen, vragen en zorgen. Daar werd duidelijk dat ook de contacten van de ouder- en kindadviseurs met organisaties in de buurt belangrijk zijn om vroeg signalen op te pakken. De buurtnetwerken zijn daarvoor heel belangrijk. Op basis van de ervaringen in de proeftuin zie ik de uitrol van het nieuwe stelsel met vertrouwen tegemoet. Coby van Berkum, voorzitter bestuurscommissie Noord 13

8 De proeftuin van A tot Z Presentatie team Presentatie team 10 juni juni 2013 Team startklaarteam startklaar juni 2013 juni 2013 Huisvesting team Huisvesting team aan Wingerdweg aan 52Wingerdweg 52 september 2013 september 2013 Nieuwjaarsborrel Nieuwjaarsborrel 12 - en teams 12 - en teams januari 2014 januari 2014 Voorbereiding Voorbereiding samenwerkingsafspraken samenwerkingsafspraken met leerplicht met leerplicht januari 2014 januari 2014 Samenwerkingsafspraken SAMEN afspraken SAMEN Samenwerkings- DOEN en het DOEN en het ouder- en kindteam ouder- en Tweede kindteam vinger-aande-polsbijeenkomsde-polsbijeenkomst Tweede vinger-aan- geformuleerd geformuleerd februari/maart februari/maart 2014 met schooldirecties, 2014 met schooldirecties, met vaststelling met vaststelling Start samenwerking Start samenwerking samenwerkingsafspraken tussen spraken kindadviseurs tussen met kindadviseurs met samenwerkingsaf- van ouder- en van ouder- en ouder- en kindteam ouder- en praktijken kindteam voor praktijken voor en basisonderwijs en basisonderwijs kraamzorg en kraamzorg en april 2014 april 2014 praktijk voor praktijk voor verloskunde Terra verloskunde Terra mei 2014 mei 2014 Teambuildingsdag Teambuildingsdag Start team Start team juni 2013 juni 2013 augustus/september augustus/september n selectie Werving leden en van selectie het leden van het kindteam ouder- en kindteam Overlegrondes Overlegrondes basisonderwijs basisonderwijs i 2013april - juni 2013 voor de zomervakantie voor de zomervakantie van 2013 van 2013 Overlegrondes Overlegrondes Combiwel, Combiwel, Tinteltuin, Moppetoet Tinteltuin, Moppetoet en Ayla Gaya en Ayla Gaya januari 2014 januari 2014 Verhuizing naar Verhuizing Nieuwsflits naar 1 Wingerdweg Wingerdweg januari december 2013december 2013 Nieuwsflits 1 januari 2014 Start ouder- en Start ouder- en kindadviseurs bij kindadviseurs bij kinderdagverblijven kinderdagverblijven De Nachtegaal De en Nachtegaal en Johanna Margaretha Johanna Margaretha (Tinteltuin), Moppetoet en Ayla Gaya toet en Ayla Gaya (Tinteltuin), Moppe- maart 2014 maart 2014 Nieuwsflits 2 juni 2014 Nieuwsflits 2 juni 2014 Start ouder- en Start ouder- Eerste en vinger-aan-depolsbijeenkomspolsbijeenkomswerkingsafsprakewerkingsafspraken Eerste vinger-aan-de- Invoering samen- Invoering samen- rbereiding Start voorbereiding Factor C Factor C kindadviseurs bij kindadviseurs proeftuin bijeenkomsten bijeenkomstenscholing Scholing Combiwel Combiwel met schooldirecties met schooldirecties met leerplicht met leerplicht 3 april 2013 juni 2013 juni 2013 vanaf augustus vanaf 2013 augustus 2013 oktober 2013 oktober november/december 2013 november/december februari februari 2013 Overlegrondes Overlegrondes verloskunde Terra verloskunde Terra en kraamzorg en kraamzorg Eerste vinger-aande-polsbijeenkomst en de-polsbijeenkomst Eerste vinger-aan- BabyMoon en BabyMoon De Baker De Baker met leerplicht met leerplicht maart 2014 maart 2014begin mei 2014begin mei 2014 Vinger-aan-de-polsbijeenkomsten Vinger-aan-de-polsbijeenkomsten met leerplicht, met Combiwel, leerplicht, Tinteltuin, Combiwel, Tinteltuin, Moppetoet en Moppetoet Ayla Gaya en Ayla Gaya Vinger-aan-de-polsbijeenkomsten Vinger-aan-de-polsbijeenkomsten juni 2014 juni 2014 met leerplicht, met Combiwel, leerplicht, Tinteltuin, Combiwel, Tinteltui Moppetoet en Moppetoet Ayla Gaya en Ayla Gaya september/oktober september/oktober apr mei mei jun jun jul jul aug aug sept sept okt okt nov nov dec dec jan jan feb mrt feb mrt apr apr mei mei jun jun jul jul aug aug sept sept okt okt nov nov dec

9 Op school, niet van de school Blij met goede match De zoektocht binnen de proeftuin speelt zich op verschillende fronten af: je hebt een nieuwe functie als ouder- en kindadviseur en vraagt je af, wat je als ouder- en kindadviseur te bieden hebt. Je zoekt naar evenwicht tussen de vraag van de ouder, de vraag van de school en het belang van het kind. Tegelijkertijd moet je je positioneren ten opzichte van je nieuwe opdracht binnen het ouder- en kindteam en ten opzichte van de school, met haar eigen dynamiek en zorgstructuur. Binnen de twee nieuwe teams ga je op zoek naar dingen die houvast geven, zoals duidelijke afspraken over de nieuwe werkwijze binnen een werkplan. De uitdaging is om evenwicht te vinden tussen de onduidelijkheid van waar je naartoe werkt en het vertrouwen in je eigen kunnen. Doordat je met allemaal nieuwe mensen met verschillende professionele achtergronden in het team zit, is het zoeken naar consensus over de rol van ouder- en kindadviseur. We hebben hierover in het team vaak kritische gesprekken, waardoor we veel van elkaar leren en uit onze vertrouwde habitat komen. Dat vind ik een verrijking. Je moet als team veel aandacht besteden aan het veranderingsproces waar je in zit. Bewaking en begeleiding van het veranderingsproces zijn belangrijk om tot een goede manier van werken te komen. Je zoekt samen naar een nieuwe structuur, waarin je bestaande werkvormen in de nieuwe setting toepast. Het is een zoektocht naar een evenwicht tussen wat je nodig hebt als team en wat je zelf kunt doen. Je komt er dan achter dat je al veel in huis hebt. Het is nu belangrijk om helder te krijgen wat de menukaart van het team wordt en wat je als individueel teamlid op je school of kinderdagverblijf neerzet. Op de Kinderboom organiseer ik samen met mijn collega Anneke Mijsen themabijeenkomsten. Op woensdagochtend houd ik opvoedspreekuur. Op maandag heb ik overleg met intern begeleider Marieke Lavooij, over kinderen die opvallen. Ik denk mee over de zorgstructuur op school. Belangrijk uitgangspunt is dat de school zelf verantwoordelijk is en blijft voor het zorgbeleid en de zorgleerlingen. Ik merk dat ouders me steeds vaker opzoeken en steeds meer vertrouwen in me stellen. Dat is een goede ontwikkeling. Vaak je gezicht laten zien en er zijn is de belangrijkste werkzame factor. Mijn taak is om vooral naast de ouders en de kinderen te staan. In die zin ben ik niet van de school, maar ben ik er voor de ouder en het kind. Mijn uitdagingen voor de komende tijd zijn om ouders meer te laten participeren en om het contact met de kinderen meer vorm te geven. Ik heb er zin in! Marije van der Hijden, ouder- en kindadviseur basisschool De Kinderboom De ouder- en kindadviseur is een aanwinst voor onze school. Onze intern begeleider Marieke Lavooij en de directie hebben dat als eerste ondervonden. Marieke kan zich door de komst van Marije weer voldoende op de begeleiding van onze leerkrachten richten, in plaats van zich te veel met zorgvragen bezig te houden. De verwijzing van leerlingen naar hulpverlening verloopt nu efficiënter, omdat Marije de weg naar de hulpverlening beter kent. Marieke en Marije zitten samen op één kamer, dus de lijnen zijn kort. Ze stappen samen op de leerkrachten af om informatie bij hen op te halen, zorgleerlingen beter in kaart te brengen en hun diensten aan te bieden als er in een klas iets speelt of als er iets aan de hand is met een leerling. Op de avonden van de rapportgesprekken is Marije voor de ouders aanwezig met een eigen kraampje. Ik ben blij met onze ouder- en kindadviseur: ze levert hoge kwaliteit en de match die door de projectleiding tussen haar en de school is gemaakt heeft goed uitgepakt. Ik wil nog wel benadrukken dat de ouder- en kindadviseur er niet aan ontkomt om grenzen te stellen in haar taken. In de praktijk moeten haar taken nog uitkristalliseren. Alex Bakker, directeur basisschool De Kinderboom Alex Bakker, Marieke Lavooij en Marije van der Hijden 17

10 Je realiseert je van tevoren niet wat je van mensen vraagt Toen we ons ouder- en kindteam presenteerden, kregen de ouder- en kindadviseurs allemaal een rugzakje van ons mee. Met de wat ludieke inhoud ervan wilden we zeggen: Jullie gaan pionieren en we zijn ons ervan bewust dat pionieren zwaar is. Maar we gaan jullie erbij helpen. In de proeftuinperiode is er nog geen vast omlijnde methodiek en zijn de inhoud en reikwijdte van de functie van ouder- en kindadviseur nog niet vastgelegd. Onder andere daardoor vroegen de ouder- en kindadviseurs zich regelmatig af of ze wel goed bezig waren. Ze misten soms vaste grond onder de voeten. Pionieren valt niet altijd mee. Er komt heel veel bij kijken. Ons wekelijkse teamoverleg duurt een hele ochtend. Het eerste uur besteden we aan plenair werkoverleg. Vooral in het begin hebben we het gebruikt voor scholing. Nu nodigen we ook regelmatig samenwerkingspartners uit, zoals het ABC, de Opvoedpoli, de Voorleesservice, Basis op Orde en vertegenwoordigers van wijkinitiatieven. Op verzoek van het team besteden we het overleg om de week aan casuïstiek, eens per maand aan intervisie. Eens per maand maken we er een reflectiebijeenkomst van, waarbij ook collega s van DMO aanwezig zijn. In een-op-een overleggen bespreek ik met elke ouder- en kindadviseur bijvoorbeeld caseload, prioriteiten stellen, twijfels over zelf doen of doorverwijzen, de samenwerking binnen de school en de wijk en inzet van uren. Van tevoren realiseer je je niet wat je van mensen vraagt als je hen aan het werk zet in een proeftuin. Er zijn niet veel kaders en sommige ouder- en kindadviseurs hadden nog geen ervaring binnen het onderwijs. Daarom is het belangrijk dat je in de setting van de proeftuin als implementatiemanager goed luistert en handelt naar aanleiding van wat je teamleden je vertellen. Met de een-op-een overleggen overbruggen we de periode richting het moment waarop de teamleiders aan de slag gaan en de functie van ouder- en kindadviseur duidelijk gekaderd is, duidelijk is vanuit welke methode gehandeld wordt en welke competenties de ouder- en kindadviseurs daarvoor moeten hebben. Open deuren Sommige deuren staan zo open, dat je ze bijna over het hoofd ziet. We sommen ze hier toch voor je op, want ze zijn bepalend voor het succes van onze proeftuin. De menselijke maat is maatgevend Pionieren is leerzaam, maar ook zwaar en intensief. Het vraagt veel van de ouder- en kindadviseurs: ze moeten zich bijscholen, veranderen van werkomgeving en zich in een nieuw krachtenveld begeven, zonder dat de kaders en de reikwijdte van hun functie duidelijk zijn. Daarom is het extra belangrijk om hen zo goed mogelijk te ondersteunen en te faciliteren. Begin gewoon, bijstellen kan altijd Je leert hoe het moet door gewoon te beginnen. En beginnen moesten we, want we hadden maar een jaartje om het wiel uit te vinden. De kennis, ervaring en behoeften van onze partners hebben een belangrijke rol gespeeld in de stappen die we hebben gezet. Al doende hebben we onze samenwerking en werkwijze bijgesteld. Zo zijn in september de ouder- en kindadviseurs op de basisscholen aan de slag gegaan zonder dat de werkafspraken nog op papier stonden. Bij de kinderdagverblijven was die volgorde inmiddels andersom. Aan de andere kant: ons voorstel aan de schooldirecteuren voor de werkafspraken viel, doordat we al een goede samenwerking hebben opgebouwd, in vruchtbare aarde. Keep it simple De stelselwijziging is een complexe operatie. Daarom hebben we in onze communicatie het uitgangspunt: vertellen wat de ander in elk geval moet weten. Dat geldt voor onze partners, maar ook voor de betrokken ouders. Een moeder uit de Vogelbuurt vroeg ons: Waar is mijn opvoedadviseur gebleven? Met die vraag omschreef ze met welke verandering ze als ouder te maken kreeg als gevolg van de proeftuin: haar opvoedadviseur was verdwenen uit het buurthuis. Die vraag moesten we beantwoorden en dat hebben we gedaan. Tips voor teamleiders Steun je teamleden en kom in actie als de situatie daarom vraagt. Neem de tijd voor een goede match tussen ouder- en kindadviseur en school, voorschool of kinderdagverblijf. Zorg ervoor dat de ouder- en kindadvi seurs op de scholen hun werk goed kunnen doen en een plek hebben binnen de school. Zoek een goede sparringpartner. Brigitte van Teeffelen 19

11 Tot slot We hebben er nu 8 maanden van intensief nadenken, overleggen en pionieren op zitten. Dat heeft ons een aantal inzichten opgeleverd die we je als aanbevelingen voor de uitrol van het nieuwe jeugdstelsel mee willen geven: Bouw voort op wat er al is: op de bestaande kennis, netwerken en (communicatie-) middelen. Zorg ervoor dat de mensen uit je team hun partners in de uitvoering kennen. Bevraag je partners en lever hen maatwerk, werk samen. Houd korte lijnen met interne en externe partners. Niemand heeft de wijsheid in pacht, blijf open staan voor veranderingen en blijf leren. Zorg voor draagvlak voor de introductie van de ouder- en kindadviseurs bij de schooldirecteuren en -besturen en bij de directies en vestigingsmanagers van de 0 4-instellingen. Wees zuinig op je menselijk kapitaal. Hiermee zijn we ver gekomen in onze proeftuin: het team functioneert, is bekend bij professionals in de wijk en bij de verschillende wijkinitiatieven en er is een grote bereidheid tot samenwerking. Op naar de ouder- en kindteams in Noord-West en Noord-Oost! 21

12 Colofon Juni 2014 Dit is een uitgave van het projectteam proeftuin Oud Noord Overhoeks: Marjanne Grotenhuis, Brigitte van Teeffelen en Linda de Vries Postbus 37608, 1030 BB Amsterdam T: Interviews en eindredactie: Heidi Lansbergen Fotografie: Marcel Israël, Hugo Keizer, Daria Mnych, Emiel van Lint, Conny Stroet en Heidi Lansbergen Ontwerp en opmaak: Mixed Flavours Druk: Opmeer De Bink Tenders 23

13

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Workshop congres Toegang & Teams Nieuwegein, 7 april 2015 Rob Gilsing, Daphne Wind Wat gaan we doen? Presentatie belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Wie doet wat? Inzet Ouder & Kind-Team Amsterdam en Samen Doen tbv het Pact Gezond Gewicht

Wie doet wat? Inzet Ouder & Kind-Team Amsterdam en Samen Doen tbv het Pact Gezond Gewicht Wie doet wat? Inzet Ouder & Kind-Team Amsterdam en Samen Doen tbv het Pact Gezond Gewicht Opstellers: Marleen Johannes (OKT A), Hayat Elbouk (SD), Carlo van der Linde (Jeugd), Jane Edeling (AAGG, cluster

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Samen werken voor déze kinderen De schattingen variëren, maar niemand twijfelt er aan dat er jaarlijks heel wat leerlingen thuis zitten en niet het passende

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers 245 Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers Datum van het interview : Vensterschool: Introductie: Het GION doet onderzoek naar de ontwikkeling van vier Vensterscholen: Vinkhuizen,

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad,

Aan de raad van de gemeente Almere. Integrale Jeugdgezondheidszorg. Geachte raad, Dienst Sociaal Domein Bert Enderink Telefoon 0642795950 Fax (036) E-mail aenderink@almere.nl Aan de raad van de gemeente Almere Stadhuisplein 1 Postbus 200 1300 AE Almere Telefoon 14 036 Fax (036) 539

Nadere informatie

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS?

WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? DE VOORSCHOOL PLUS WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS? De voorschool is een plek waar peuters spelend leren en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de voorschool krijgen de peuters van 2,5 tot 4 jaar spelenderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn

Jaarverslag 2014. CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Jaarverslag 2014 CJG Groesbeek en CJG Millingen aan de Rijn Het CJG is iedereen in Groesbeek en Millingen aan de Rijn die te maken heeft met jeugd en gezinnen. Of je nu ouder, professional, mede-opvoeder

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams nulmeting In opdracht van: Ouder- en Kindteams Amsterdam Projectnummer: Anne Huijzer Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam a.huijzer@amsterdam.nl

Nadere informatie

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht

Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht Jij in @risk Wat betekent dit? Jij staat sinds kort in @risk, de verwijsindex risico s jeugdigen Utrecht. Waarom is dat? Wat betekent dit? En wat gebeurt er met

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?!

Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Van individuele casuïstiek naar casusoverstijgende oplossing?! Kort verslag van een OC+-initiatief rond thuiszittende leerlingen uit het primair onderwijs in de regio Eindhoven November 2012 Een publicatie

Nadere informatie

Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school

Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school Eindevaluatie proeftuinen Jeugd- en Gezinsteams en school Voorwoord Nu de transitie jeugdzorg voor de deur staat verandert er veel in het jeugdhulpveld. In Holland Rijnland wordt het huidige Centrum voor

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Zit je ergens mee? Het CJG helpt je graag op weg

Zit je ergens mee? Het CJG helpt je graag op weg Zit je ergens mee? Het CJG helpt je graag op weg Bergen op Zoom Steenbergen Woensdrecht Bel gratis: 0800 020 04 04 www.cjgbergenopzoom.nl Bel: 0167 541131 www.cjgsteenbergen.nl Bel: 14 0164 www.cjgwoensdrecht.nl

Nadere informatie

Publiciteit en werving OSA

Publiciteit en werving OSA Publiciteit en werving OSA Bereik de ouders persoonlijk Het is belangrijk om veel aandacht aan werving en publiciteit te besteden. In het bijzonder als u met open inschrijving werkt. Denkt u hierbij aan

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

WWW = Wat werkt WEL In samenwerking

WWW = Wat werkt WEL In samenwerking WWW = Wat werkt WEL In samenwerking Vandaag CJG Emmen historie en waar staan we nu Volgende stappen Rode draad Samenwerken met anderen Welke rol hebben gemeenten Gebiedsteams Wie is Ridder de Vries Procesmanager

Nadere informatie

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage

IN BEELD 22-01-2013. Datum. Organisatie. Demo Rapportage IN BEELD Datum Organisatie 22-01-2013 Demo Rapportage Inhoud Inhoud 01 Organisatie 1.01 Aantal medewerkers per soort dienstverband 02 1.02 Aantal medewerkers per geslacht 03 1.03 Aantal medewerkers per

Nadere informatie

Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde. Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken

Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde. Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken Zoektocht mogelijkheden & meerwaarde Korte terugblik Voorbereidingen decentralisatie We zijn er van Uitgangspunten en vraagstukken Terugblik Opgave CJG model Prestatieveld 2 WMO; we waren er een beetje

Nadere informatie

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06

Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Plan van aanpak uitvoering samenwerkingsagenda passend onderwijs regio 30.06 Inleiding 2 februari 2015 is de eerste bijeenkomst van de stuurgroep passend onderwijs regio 30.06 geweest. Doel van deze bijeenkomst

Nadere informatie

juli augustus . Jaarplanning Sterk VO 2013-2014 Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg 7-1-2014 ma 22-jul hele week Zomervakantie

juli augustus . Jaarplanning Sterk VO 2013-2014 Maand week datum tijd omschrijving Deelnemers overleg 7-1-2014 ma 22-jul hele week Zomervakantie mber augustus 30 ma 22-jul hele week Zomervakantie 31 ma -jul hele week Zomervakantie 32 ma 5-aug hele week Zomervakantie 33 ma 12-aug hele week Zomervakantie 34 ma 19-aug hele week Zomervakantie 35 36

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA

Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA Samen voor zorg in en om de school ERVARINGEN VANUIT BREDA Context is Jong@Breda Uitgangspunten Bredaas jeugd- en onderwijsbeleid 2011-2014 Focus op wat jeugd en ouders (al) wél kunnen! Positief, talentontwikkeling

Nadere informatie

Sociale kaart met Liefde

Sociale kaart met Liefde Sociale kaart met Liefde Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling (tel. 0900-1231230) Kindertelefoon (0800-0432) Landelijk Bureau Slachtofferhulp (0900-0101) NIZW Jeugd / Expertisecentrum

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer

0 6 HAART 2014. Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer 7 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie

ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie Ambities en doelen 2015 Ambitie Doel Resultaat Plan van aanpak Betrokkenen In te zetten Medewerkers kennis Medewerkers zijn - Scholing rondom zorgbreedte

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT 2011. Ingenieurs met een verhaal. COMMUNICATIEPLAN UPDATE 2015 OPDRACHTGEVER DATUM 15 juni 2015

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u gerust langslopen om uw vragen te stellen!

Mocht u vragen hebben, naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u gerust langslopen om uw vragen te stellen! Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 11e nieuwsbrief, vrijdag 30 januari 2015 Beste ouders, Voor u ligt de nieuwsbrief van deze week. Hierin leest u de

Nadere informatie

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Maart 2010 Deze notitie is bedoeld om het college en de raadscommissie Welzijn te informeren over de ontwikkelingen van het CJG in Goirle.

Nadere informatie

Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015

Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015 Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015 Dalfsen Deventer Hardenberg Naam toegang Doelgroep Deelnemers Contactpersoon: Beleidsniveau casusniveau CJG Dalfsen en sociaal kernteam

Nadere informatie

Samen zorgen voor de jeugd. www.regioalkmaar.nl

Samen zorgen voor de jeugd. www.regioalkmaar.nl Samen zorgen voor de jeugd www.regioalkmaar.nl Inhoud 1. Transitieplan Regio Alkmaar en Werkplan 2012 2. Regionale visie op zorgen voor jeugd 3. Beleidsvraagstukken 4. Sturen / risico s in beeld krijgen

Nadere informatie

1. Wat zie je hier? Uitgebreide versie van het plan van aanpak Aandachtspunten coaching leefveld opvoeding Checklistvragen leefveld opvoeding

1. Wat zie je hier? Uitgebreide versie van het plan van aanpak Aandachtspunten coaching leefveld opvoeding Checklistvragen leefveld opvoeding 1. Wat zie je hier? Uitgebreide versie van het plan van aanpak andachtspunten coaching leefveld opvoeding hecklistvragen leefveld opvoeding 2. Wat is het doel van de dagelijkse briefing? Planning doorlopen

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

DERDE JAARGANG FEBRUARI 2015 NR.1 Nieuwsflitsen verschijnen vier keer per jaar en zijn ook terug te vinden op www.amstelronde.nl

DERDE JAARGANG FEBRUARI 2015 NR.1 Nieuwsflitsen verschijnen vier keer per jaar en zijn ook terug te vinden op www.amstelronde.nl Nieuwsflitsen DERDE JAARGANG FEBRUARI 2015 NR.1 Nieuwsflitsen verschijnen vier keer per jaar en zijn ook terug te vinden op www.amstelronde.nl Dit is de eerste nieuwsbrief van 2015 voor alle scholen, ouders,

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Wat en waarom? Bij de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) is de samenwerking tussen professionals in de sport en de -zorg essentieel, omdat het

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Nellestein

Openbare Daltonschool Nellestein Openbare Daltonschool Nellestein Leksmondplein 31 1108 EL Amsterdam Zuidoost 020-6964563 directie@nellestein.nl www. nellestein.nl Van de directie Beste ouders en verzorgers, Na ruim 42 jaar werkzaam te

Nadere informatie

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid

Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Naar nieuw Jeugd-, Onderwijs- en Zorgbeleid Het gemeentelijke beleid is in beweging. De decentralisaties in het sociale domein brengen nieuwe taken voor gemeenten met zich mee én bieden ruimte om de zaken

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin N o v e m b e r 2 0 1 2 J a a r g an g 1, n u m m e r 2 Week van de Opvoeding voor veel ouders eerste kennismaking met het CJG Inhoud Week van de Opvoeding, terugblik Bereikbaarheid

Nadere informatie

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1

MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST DRAAGVLAK 1 MAATWERK VERBINDEN OPMAAT NAAR DE TOEKOMST BRUG DRAAGVLAK 1 VOORSTELLEN AGENDA EVEN VOORSTELLEN Meta t Lam, Lid Raad van Bestuur Rick van Dam, manager Strategie & Innovatie René Bosman, manager Informatie

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776

Dubbeldamseweg-Zuid 97, 3314 JC Dordrecht, 078-6139776 Versie 20 september 2010 Activiteitenprogramma VVE KDV De Huiskamer BV 1 Verdere professionalisering VVE activiteiten Kinderdagverblijf De Huiskamer is een zelfstandig en onafhankelijk kinderdagverblijf

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015???

Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? Wat doe jij op de eerste schooldag in 2015??? ROC in verandering Doel van de structuurverandering: goed, kleinschalig en betrokken onderwijs organiseren/faciliteren Nu overgangsfase van een oude, naar

Nadere informatie

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken Ervaringen uit het veld Overzicht programma Wie ben ik: - Philip Stein - masterstudent sociologie - afgerond A&O-psycholoog Programma: - half uur presentatie,

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool

10 Aanmelding en zorgplicht basisschool 10 Aanmelding en zorgplicht basisschool Deze bijlage is een toelichting bij het schema in het Ondersteuningsplan op pagina 17. De cijfers in het schema corresponderen met de uitleg in deze bijlage. 20

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

(*) waar opvoedpunt staat vermeld in onderstaande tekst wordt tevens de speel-o-theek en Home Start bedoeld

(*) waar opvoedpunt staat vermeld in onderstaande tekst wordt tevens de speel-o-theek en Home Start bedoeld Verslag Verantwoording subsidiebeschikking eerste helft 2013 Naam : Stichting IJsterk Het Pedagogium Stadsdeel : West (Z. Abram) Aanbod : Opvoedpunt, speel-o-theek en Home Start (*) Periode : januari t/m

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Notulen Open Jeugdtafel 26 juni 2014

Notulen Open Jeugdtafel 26 juni 2014 Notulen Open Jeugdtafel 26 juni 2014 Op 26 juni kwamen ongeveer 40 professionals die met de decentralisatie jeugdhulp te maken hebben, naar Gorinchem om hun vragen te stellen over de decentralisatie Jeugdhulp.

Nadere informatie

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit

t Pitje nieuwsbrief Entreetoets groep 7 Vanaf 14 april start groep 7 met de entreetoets van Cito. Deze toets bestaat uit www.cnsdewingerd.nl 3 april 2014 nieuwsbrief negentiende jaargang t Pitje Samen Groeien dag Op vrijdag 25 april is onze Samen Groeien dag. Het thema van die dag is: Koningskunst. We starten de dag met

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Investeren in opvoeden en opgroeien loont!

Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Investeren in opvoeden en opgroeien loont! Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg Investeren in opvoeden en opgroeien

Nadere informatie

Mijn computer is leuk

Mijn computer is leuk Handleiding Mijn computer is leuk Ouders praten samen over computers, kinderen en opvoeding Pharos, 2014 Marjolijn van Leeuwen INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 De themabijeenkomst blz. 5 Thema 1, oefeningen

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Coördinatie van zorg 0-12 jaar in de Noordoostpolder

Coördinatie van zorg 0-12 jaar in de Noordoostpolder Coördinatie van zorg 0-12 jaar in de Noordoostpolder plan van aanpak juli Trudy Wilcke GGD Flevoland Anja Bosman Zorggroep Oude en Nieuwe Land Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Jaarplannen 2015/2016 Praktijk College (intern) Zorgteam versie 1 d.d. 14 juli 2015

Jaarplannen 2015/2016 Praktijk College (intern) Zorgteam versie 1 d.d. 14 juli 2015 Zorgteam Taakstelling Eigenaar Gerealiseerd Coördinator: de Jong (orthoped/adj.dir.) Teamleden: van Stekelenburg (smw), Anke Meijer(TL), Harmke Drijver (TL), Jan Schoonen (TL), Moira Harrewijn (TL), Tessa

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Datum: 26 september 2014

Datum: 26 september 2014 OPZET VAN DE PRESTATIEDIALOOG VAN DE OUDER- EN KINDTEAMS Het nieuwe Amsterdamse jeugdstelsel kent per 1 januari 2015 vier zorgvormen: (1) het digitaal platform; (2) de ouder- en kindteams (OKT s) en de

Nadere informatie

Wingerd nieuws Bijbelverhalen op school

Wingerd nieuws Bijbelverhalen op school Nieuwsbrief van CNS-basisschool de Wingerd Wingerd nieuws Bijbelverhalen op school Voor Pasen hoorden we verhalen over mensen die bij Jezus in de buurt waren. Tussen Pasen en Pinksteren gaan die verhalen

Nadere informatie

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015

Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 Samenstelling Levensloop Platina Fonds in 2015 januari 813,401 535,514 1,568 1,350,482.89 10,416.12 februari 835,453 519,550 4,203 1,359,207.13 9,964.25 maart 877,904 524,371 3,271 1,405,545.28 10,002.50

Nadere informatie

Opbrengsten en adviezen pilot loket passend onderwijs: Toewijzen Vanuit Onderwijs- en Ondersteuningsbehoeften

Opbrengsten en adviezen pilot loket passend onderwijs: Toewijzen Vanuit Onderwijs- en Ondersteuningsbehoeften Opbrengsten en adviezen pilot loket passend onderwijs: Toewijzen Vanuit Onderwijs- en Ondersteuningsbehoeften Samenwerkingsverband voortgezet (speciaal) onderwijs Noord-Kennemerland juni 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar

Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar U wilt als ouder dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistentes kijken samen met u naar de groei en ontwikkeling. We geven

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

9 COMMUNICATIEPLAN. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen: 59 9 COMMUNICATIEPLAN Op het moment dat een afdeling de beoordeling zwak of zeer zwak krijgt, komt er meteen veel op de schoolleiding af. Een zeer zwakke school heeft zes weken de tijd om een verbeterplan

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011

Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Inhoudelijke Verantwoording Brede Doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin 2011 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014 PASSEND ONDERWIJS Auticafe Castricum 24 september 2014 PROGRAMMA VAN VANAVOND 20.05 presentatie Susan Walstra Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO) 20.30 presentatie Marjolijn Loos samenwerkingsverband

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten Marian van der Klein Judith Schöne Pim & Ethan Oranje Fonds Dé grote meerwaarde van mentoring is dat mentoren

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep

Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Bijlage 1 Uitwerking per subgroep Subthema 1: Zelf zoeken naar informatie en oplossingen Bij dit thema gaat het om het optimaal faciliteren van inwoners om de vragen die zij hebben op het gebied van het

Nadere informatie