IN MEMORIAM Jacob Albers 26 juli februari 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN MEMORIAM 2010. Jacob Albers 26 juli 1936 1 februari 2010"

Transcriptie

1 IN MEMORIAM 2010 Albers (Jacob) Bose-Bruins Slot (Janny) Bouma-van der Meulen (Christina) Buikema (Arie) Bulthuis (Okke) Dorgelo (Harmpje) Flentge (Clazien) Godeke (Hendrik) Noordman (Teunis) Pelleboer (Grietje) Pleket-van Raalte (Jennigje) Reker-de Jonge (Rens) Rietberg-Torn (Sophia Adriana) Ruiter (Egbert de) Schinkel (Hendrik Jan) Schinkel (Hendrik Pieter) Segveld-Korf (Marrie) Stam (Jan) Touwen (Johannes) van der Steege-Gunnink (Engeltje) van Spijker-van den Berg (Jenneke) Velthuis-Hellenthal (Jacoba) Vinke (Herman) Woning-Dijkstra (Tine) Zwanepol (Jan) Jacob Albers 26 juli februari 2010 Op maandag 1 februari is in de avond overleden br. Jacob, Jack Albers. Hij woonde aan de Horstsingel 36. Jack Albers kende na een arbeidzaam leven een periode waarin zijn fysieke vermogens steeds minder werden. Ondanks dat genoot hij nog van alles. Geboren in de Groenestraat woonde hij zijn jonge jaren met zijn ouders aan de Slagersweg in Brunnepe. Een geboren en getogen Kampenaar. Jack Albers was een man van de bouw en toen hij dat werk niet meer kon doen, is hij chauffeur geweest. Jack was een blijmoedige man die humor had. Hij hield van de natuur en hij hield van vissen. Zijn grootste hobby waren zijn duiven. Dat was zijn lust en zijn leven en hij heeft dan ook verschillende prijzen binnengehaald mijn zijn duiven. In 1956 trouwde hij met Marie van Staveren en samen kregen zij drie kinderen, twee zonen en een dochter. Br. Albers was erg blij dat zijn dochter, die in Canada woont, nog kort geleden bij hem op bezoek was geweest. Toen ik hem in het ziekenhuis bezocht, vertelde hij mij dat hij geen kerkganger was, haast als een soort bekentenis. Hij had in het verleden verdrietige ervaringen met kerkmensen gehad, waardoor er verwijdering was ontstaan. Hij wist dat hij ernstig ziek was en vroeg of hij wel vanuit de Burgwalkerk begraven mocht worden. Dat is gebeurd op vrijdag 5 februari. In de dienst hebben we gelezen uit de psalmen: psalm 23: de Heer is mijn herder en uit psalm 121:

2 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen. Woorden met een betekenis voor br. Albers, want psalm 23 was zijn trouwtekst en tijdens die huwelijksdienst werd er gelezen en gezongen uit psalm 121. Hij wist zich geborgen in Gods barmhartigheid en zorg, en hij vertrouwde op de bewaarder van Israël, die sluimert noch slaapt. Rustig en kalm is hij ingeslapen, vertrouwend op zijn Heer en Heiland. Wij wensen zijn vrouw, zr. Marie Albers-van Staveren en kinderen, kleinkinderen en zijn achterkleinkind de troost en de nabijheid van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Ds E.Braam Egbert de Ruiter 23 juli februari 2010 Op 12 februari overleed onze broeder in Christus, Egbert de Ruiter, in de leeftijd van 87 jaar. Na een val in zijn huis aan de Burgwal, verbleef hij nog enkele dagen in Myosotis en overleed daar. Egbert de Ruiter kwam uit een gezin van 4 jongens. Op jonge leeftijd werd hij, gedurende de oorlog, te werk gesteld in Duitsland. Hier leerde hij zijn latere vrouw, Anna Catharina Helmes, kennen. Zij trouwden in 1951 en in datzelfde jaar werd hun enige zoon Egbert geboren. Tot 1964 woonde het gezin in Duitsland, daarna keerden zij terug naar Kampen. Het gezin ging wonen aan de Groenestraat en Egbert de Ruiter werkte bij de melkfabriek. Zijn grote hobby s waren het houden van konijnen en duiven. Hij bezocht tentoonstellingen en deed mee met wedstrijden met zijn dieren. Vanaf 1968 woonde hij aan de Burgwal, vlakbij de kerk. In 1981 overleed zijn vrouw. Daarna keerde hij terug naar Duitsland en leerde daar Hannelore kennen. Met haar heeft hij nog tien jaar lief en leed mogen delen, toen overleed ook zij. De laatste jaren was hij aan huis gebonden en vaak te zien in zijn stoel achter het raam. Hij was blij met ieder die hem spontaan bezocht en had veel steun van zijn broer en schoonzusters. Egbert de Ruiter was een markant mens: naar buiten ging hij nooit zonder zijn hoedje. Hij was eigenzinnig en humoristisch. In de korte samenkomst, voorafgaande aan de begrafenis, hoorden we de woorden van psalm 23, over een mens die zijn heer ervaart als een herder. De zorg van deze Herder is vol kwaliteit en duurt. Ik zal in het huis van de Heer verblijven, tot in lengte van dagen. De troost van dit woord en de nabijheid van God en mensen wensen we zijn zoon en schoondochter, zijn broer en schoonzussen, van harte toe. D.J. Lagerweij Johannes Touwen 10 oktober februari 2010

3 Op dinsdagavond 16 februari overleed onze broeder in Christus, Johannes (Jo) Touwen, in de leeftijd van 95 jaar. De laatste jaren verbleef hij in de Talmahof in Emmeloord en in Myosotis. Daarvoor woonde hij vele jaren aan de Bovensingel. Johan Touwen was de oudste zoon in een schippersgezin en dit betekende dat hij al als 9- jarige fulltime op het schip aan de slag moest. Een groot deel van zijn leven bracht hij door op het schip. Hij maakt veel mee, onder andere het bombardement op Rotterdam. Lange tijd werkte hij naast zijn vader, na diens pensionering werd hij zelf schipper van de Eendracht. Hij was al een eindje in de veertig toen hij met zijn nicht Miny trouwde. In 1972 gingen ze samen aan de Bovensingel wonen, in het huis van haar ouders. Toen begon een ander leven, genietend van hun zeil- en motorjacht. Helaas overkwam hen een ernstig auto-ongeluk, waarbij Miny overleed en Johan zwaar gewond raakte. Deze gebeurtenis bleef zijn leven stempelen. Met Nan Saaltink als vriendin mocht hij nog veel goede jaren beleven. Ze voeren veel en reisden samen de wereld rond. In 2001 mocht ik met hen beiden Israël bezoeken. Johan was toen al 87 maar genoot van elke dag. Op maandag 22 februari kwamen we samen in zijn geliefde Burgwalkerk, waar hij tot voor kort nog trouw kwam. We hoorden van een neef hoe deze oom hem geraakt had. We lazen uit Psalm 23 en zondag 1 van de Heidelberger Catechismus, over onze troost in leven en sterven. Die troost is dat ik van God ben en dat ik me mag overgeven aan zijn bestek. Hij immers voert ons aan rustige wateren, vertelt de dichter van Psalm 23. Met die woorden zijn we naar de begraafplaats in IJsselmuiden gegaan. Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn voor allen die hem hebben liefgehad. D.J. Lagerweij Anna Clazina (Clazien) Flentge-Rietberg 17 augustus februari 2010 Op zaterdag 27 februari is thuis aan de Plataanstraat 7 op 63-jarige leeftijd overleden zr. Clazien Flentge-Rietberg. Ze was al geruime tijd ziek. Geboren en getogen in onze Hanzestad die haar ooit inschreef als grootburgeres. Met hart en ziel werkte ze als kleuterjuf en ook nadien wist ze zich altijd met de kinderen en hun wereld verbonden. De kinderbijbel lag altijd op tafel. Geloven als een kind sprak haar aan, hoe moeilijk het ook kan zijn om terug te keren tot die allereerste onbevangenheid en eenvoud. Met Bert Flentge kreeg Clazien twee zonen, Fred en Jeroen. Later kwamen er nog vier kleinkinderen bij. Haar eigen gezin betekende veel voor haar, maar er was ook ruimte voor anderen. Binnen de vertrouwde kring van de kerkelijke gemeente rond de Burgwalkerk, in de Kamper samenleving en daarbuiten. Ze bewoog zich makkelijk onder de mensen en velen van ons bewaren een goede herinnering aan haar warme betrokkenheid en belangstelling. De vrije tijd gebruikte ze graag om samen met Bert en vrienden erop uit te trekken en iets van de wereld te zien. In 2004 werden de eerste scheuren in haar aardse tent zichtbaar. In 2008 breidde de ziekte zich verder uit en zou ze nog enkele maanden te leven hebben. Het werd een jaar meer, met goede periodes, maar ook met moeilijke weken vol van pijn en lijden. Ze hield zich vast aan wat ze als kind had meegekregen. Als alles tot de vraag drong waar nu heen? wist ze: tot U alleen In dat vertrouwen hebben we haar afgelopen vrijdag vanuit de Bazuinkerk naar haar

4 laatste rustplaats gebracht, wetende van onze eeuwige woning in de hemel. Troost en kracht bidden we toe aan haar man Bert, de zonen met hun gezinnen, haar 100-jarige moeder in de Vijverhof, de verdere familie en allen die Clazien zullen missen. Ds. E. van der Veer Trientje Woning-Dijkstra 6 november maart 2010 Op maandag 8 maart is in huize Myosotis overleden zr. Trientje ofwel Tine Woning-Dijkstra. Haar wortels lagen in het Groningse Sebaldeburen waar ze geboren werd als jongste in een gezin met vier kinderen. Muziek en zang namen al vroeg een belangrijke plaats in in haar leven. Ze trouwde met de Kampenaar Johannes Woning en ging met hem wonen aan de Slagersweg. Het was daar door de jaren heen een zoete inval. Zr. Woning had veel te zorgen en te regelen. Zo nam ze verantwoordelijkheid voor de ouders en de broer van haar man en ook voor haar eigen moeder toen die uit Groningen naar Kampen kwam. Ze hield van gezelligheid en een praatje. Met een mengeling van wijsheid en humor nam ze mensen voor zich in. Twee kinderen bracht ze ter wereld, Henk en Anneke. Een hersenbloeding in 2002 maakte een verhuizing naar Margaretha noodzakelijk. Toen ze beiden geestelijk verder achteruitgingen, kregen ze onderdak in Myosotis. Veel verdween bij haar in de mist van de vergetelheid, het afscheid begon al voor het sterven, maar af en toe waren er heldere momenten en schitterden de ogen. Ps. 23 kende ze, zoals zoveel psalmen en liederen, uit haar hoofd. Afgelopen vrijdag hebben we dit lied van David in een dienst van vertroosting met elkaar gelezen en overdacht. Daarna brachten we haar vanuit de Westerkerk naar de laatste rustplaats in IJsselmuiden. Sterkte wensen we toe aan br. Woning in Myosotis (afd. Plantage), de kinderen, de kleinkinderen, de familie en allen die haar zullen missen. Zr. Woning is 84 jaar geworden. Ds. E.van der Veer Marrie Segveld-Korf Urk, 3 juni 1934 Kampen, 22 maart 2010 Op maandag 22 maart jongstleden is Marrie Segveld Korf op 75 jarige leeftijd overleden. Zij woonde samen met haar man, dhr. A.Segveld, in de Van Oss-straat 16. Marrie Segveld werd geboren op Urk. Ze was de oudste van drie kinderen. Ze trouwde met broeder A. Segveld met wie ze 55 jaar getrouwd is geweest. Marrie Segveld had een groot hart en was een sociaal mens. Veel liefde en zorg gaf ze aan haar man, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ook vonden pleegkinderen in huize Segveld warmte en een thuis. Marrie was voor hen als een moeder. Begin februari werd ze op aandringen van de familie opgenomen in het ziekenhuis. Vanaf november vorig jaar had ze veel pijn. Na een aantal weken werd duidelijk dat ze aan een

5 ernstige ziekte leed. Verdere behandeling had geen zin meer. Na een kortstondig ziekbed is zij op maandagavond 22 maart overleden. De afscheidsdienst was een dankdienst. De familie is dankbaar voor wat zij de familie en anderen heeft geschonken. Marrie was ook zelf dankbaar voor wat haar werd geschonken. Daarover heeft ze op haar sterfbed gesproken. Het leven was voor haar niet makkelijk. We denken bijvoorbeeld aan de zorgen die er waren over de gezondheid van haar man. We noemen ook het overlijden van haar broer en zus en dat haar moeder op Urk nog leeft en haar drie kinderen heeft overleefd. Om deze en andere redenen was het leven voor Marrie Segveld niet makkelijk. Toch was ze dankbaar, voor de liefde die ze toen ze nog jong was van haar vader heeft ontvangen, voor de laatste goede jaren met haar man en voor de goede zorgen van haar (schoon)kinderen. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof bewaard : met deze woorden uit 2 Timoteüs 4: 7 (GNB) hebben we afscheid van haar genomen. In de tekst is sprake van strijd en geloof. Beide typeren haar leven: de strijd, maar ook het geloof dat veel voor Marrie betekende. Als ik mijn geloof niet had gehad, zei ze vaak. Dat broeder Segveld, de kinderen en anderen kracht mogen ontvangen om het verdriet om haar overlijden te dragen en te verwerken. Ds. M.L.Eigenhuis Jennigje van Spijker-van den Berg 3 februari maart 2010 Op dinsdag 23 maart overleed in huize Myosotis zr. Jennigje (Jennie) van Spijker-van den Berg. Een geboren en getogen Kampenaar. In een gezin met vijf kinderen moest ze al vroeg meehelpen in de huishouding. Tijdens de oorlogsjaren trouwde ze met Marten van Spijker uit Wilsum en samen kregen ze twee dochters, Antje en Klazina. Een zorgzame moeder was ze voor hen. Haar man stierf al vroeg in Ze kon maar moeilijk tegen het alleen zijn en kreeg kennis aan Cees Kroes. Met hem en ook zijn kinderen heeft ze ruim twintig jaar nog veel mooie dingen gedeeld. Na zijn overlijden in 2001 kwam ze weer alleen te staan. Haar geestelijke gesteldheid ging achteruit. Eerst verhuisde ze naar de Vijverhof en twee jaar geleden naar Myosotis. Ze bleef ondanks alles opgeruimd en aanspreekbaar. De laatste twee weken ging ze opeens snel achteruit en kwam het einde. Boven de rouwkaart stond de liedregel "Vaste rots van mijn behoud". Daarin geloofde zr. Van Spijker, meer door het voor te leven in goede gewoontes dan in een persoonlijk getuigenis. Afgelopen vrijdag hebben we haar lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats "De Zandberg" in IJsselmuiden. In de afscheidsdienst luisterden we naar de woorden van de apostel Paulus over onze aardse tent die eenmaal wordt afgebroken en over de eeuwige woning die we bij God hebben. Dan wordt het einde een nieuw begin en is er vertroosting voor de kinderen en kleinkinderen die achterblijven. Zr. Van Spijker is 90 jaar geworden. Ds. E. van der Veer

6 Teunis Noordman Kampen, 2 september Kampen, 26 maart 2010 Op vrijdag 26 maart overleed Teunis Noordman in de leeftijd van 80 jaar. De laatste jaren woonde hij in huize Margaretha. Toen hij intensievere zorg nodig had, verhuisde hij naar zorgcentrum Talma op Urk. Begin maart moest hij naar het ziekenhuis in Zwolle. Daar is hij overleden. Een paar jaar geleden was hij met zijn vrouw, Ellie Noordman, in huize Margaretha komen te wonen. Zij was toen heel ziek en overleed op 24 februari Vlak voor haar overlijden, op 21 februari 2007, hadden ze nog gevierd dat ze 55 jaar waren getrouwd. Een paar dagen later overleed zij en Teunis miste haar enorm. Dat gemis is gebleven. Hij verlangde naar haar wilde weer met haar samen zijn. Steeds meer trok hij zich terug uit het leven, voor steeds minder zaken kon hij aandacht opbrengen. Uit het huwelijk van Ellie en Teunis Noordman werden negen kinderen geboren. Toen hij in het ziekenhuis lag en zijn einde voelde naderen, kwamen ze allemaal om de beurt afscheid van hem nemen. Twee van de kinderen verbleven op dat moment in het buitenland, de een in Oostenrijk en de ander in Portugal. Toen de zoon die in Oostenrijk woonde, terug was gekomen en met zijn vrouw afscheid van hem had genomen, was het wachten nog op de dochter en haar man die uit Portugal terugkwamen. Een paar minuten nadat ze in het ziekenhuis waren gekomen en afscheid van hem hadden genomen, overleed hij. Teunis Noordman was al jarenlang niet meer kerkelijk meelevend. Toch was het geloof belangrijk voor hem. Toen zijn vrouw ziek werd, lazen ze weer in de bijbel. Bovendien bad Teunis met zijn vrouw en zong hij psalmen met haar. Daarna zakte deze activiteiten weer wat weg. Op de vraag of je met hem moest bidden of lezen uit de bijbel zei hij: een kort gebedje of een klein stukje. In de afscheidsdienst hebben we dezelfde liederen gezongen als bij het afscheid van Ellie Noordman: de oude berijming van Psalm 42 bijvoorbeeld, De Heer is mijn Herder (Gezang 14) en Daar ruist langs de wolken. Teunis Noordman laat veel kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Zij hebben nu ook afscheid moeten nemen van hun vader, opa en opi. De Heer zij met hen. Ds. Leon Eigenhuis Jacoba (Coby) Velthuis-Hellenthal 9 december april 2010 Op donderdag 8 april overleed in Myosotis onze zuster in Christus, Coby Velthuis, in de leeftijd van 88 jaar. De laatste jaren ging het niet goed met haar. Er waren ziekenhuis-

7 opnames en haar krachten namen zichtbaar af. De laatste weken werd het haar duidelijk te zwaar en verlangde ze naar rust. Op 13 april kwamen we samen in de Hoeksteen in IJsselmuiden, waar we woorden uit Romeinen 8 hoorden. Radicale woorden van Paulus om te zeggen dat God vóór ons is. Geen oordeel over ons leven houdt het als Christus zelf voor ons pleit. Ons leven mag goed zijn, dankzij de liefde van God, welke Hij heeft getoond in Jezus Christus. Coby Hellenthal werd geboren in Hasselt. Ze was nog heel klein toen haar moeder overleed en werd opgevoed door een tante. Ze trouwde en werd jong moeder. De oorlogstijd was vol spanning omdat haar man ondergedoken was en zij de zorg droeg voor gezin en andere onderduikers. Na de oorlog zette zij zich met haar man in voor de oorlogsgravenstichting; zo bleven ook waardevolle contacten met familie van soldaten overzee. Coby Velthuis was een energieke vrouw. Ze sprak haar talen en ging met haar man op zakenreis. Vlak na de oorlog haalde ze al haar rijbewijs. Ze hield ervan Amsterdam te bezoeken maar ook in het visiteren van vrienden was ze trouw. Daarnaast speelde de kerk een grote rol maar nergens hebben de kinderen de opvoeding ervaren als zwaar. 55 jaar lang woonde ze met haar man aan de Colijn de Nolestraat. Hij overleed drie jaar geleden na 65 jaar huwelijk. Als moeder en oma was ze nauwgezet, ze genoot van haar gezin en trachtte hen niet te vergeten. Ook bepaalde ze haar kinderen en kleinkinderen geregeld bij de bronnen van geloof waar ze zelf uit putte. Zij had haar veiligheid gevonden bij de God die ons kent en doorgrondt en wist dat niets ons kan scheiden van zijn liefde. Daarom stond al geruime tijd vast voor haar wat boven de kaart moest staan: Ja, ik geloof, dat Christus voor mij stierf en dat zijn lichaam, hangend aan het kruis, gena voor mij verwierf. Al het sterven verandert in liefde. Dat is opstanding. En nu pleit Christus voor ons, opdat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. In die overtuiging zijn we naar de begraafplaats gegaan om daar tenslotte de zegen over ons leven en sterven te ontvangen. We bidden de kinderen en kleinkinderen de nabijheid van God en mensen toe. Dirk-Jan Lagerweij Okke Bulthuis 8 mei 1919 Klazinaveen - 18 april 2010 Kampen In de ochtend van zondag 18 april overleed onze broeder in Christus Okke Bulthuis, in de leeftijd van 90 jaar. Velen in gereformeerd Kampen kennen br. Bulthuis als een zeer betrokken en actief gemeentelid. Lang had hij samen met zijn vrouw een vaste plaats in de Burgwalkerk. Ooit noemde ik hen de vader en moeder van de Burgwalkerk, hun aanwezigheid en betrokkenheid riepen bij mij dat beeld op. Okke Bulthuis werd in Drenthe in Klazinaveen geboren. Daarna verhuisde het gezin naar Veendam en uiteindelijk groeide Okke Bulthuis verder op in Assen. Na zijn middelbare school ging hij als 1 e bediende werken bij de werkgever waar hij zijn hele verdere leven zou blijven werken Albert Heijn. Aan het begin van de tweede wereldoorlog zat br. Bulthuis in

8 militaire dienst maar hij dook onder om niet in Duitse krijgsgevangenschap te belanden. Hij dook onder in Amsterdam bij de familie van zijn latere vrouw Truus, die hij al had leren kennen voor de oorlog. Direct na de oorlog trouwden zijn. En na enige jaren in Amsterdam in verschillende filialen van de genoemde grootgrutter werkzaam te zijn geweest, ging het gezin, inmiddels uitgebreid met een zoon, naar Kampen. Wat de Drentse Amsterdammer en zijn Amsterdamse vrouw hier te zoeken hadden zal menigeen zich afgevraagd hebben maar zij vonden als ouders de omgeving van Kampen beter voor hun opgroeiende zoon dan de grote stad. In die jaren was de winkel aan de Oude straat een bekende verzamelplaats voor kerkelijk betrokken mensen en menige theologie student vond werk in de winkel van br. Bulthuis. Al gepokt en gemazeld in de kerk van Amsterdam bij ds. Kunst zette br. Bulthuis zich als ambtsdrager van de kerk van Kampen van harte in voor de oecumene en daar vertelde hij graag over, zijn contacten met leiders uit de rooms katholieke kerk van die tijd, latere bisschoppen. Hij was bij officiële plechtigheden in de katholieke kerk als gast aanwezig als afgevaardigde van de gereformeerde kerken in Nederland en hij straalde groot gezag uit. In de kerk werd hij ook in gezet in commissies die zich buigen over geschillen en problemen in de verschillende gemeentes en ook bij zijn werk in de winkels van Albert Heijn zette men hem in, in filialen waar problemen waren. Hij ging er op af en maakte contact. Zocht de verbinding en wekte vertrouwen. Hij werkte en zette zich in vol vertrouwen voor de goede zaak. Zonder al te grote woorden. Geïnspireerd door Bijbelse woorden, literatuur die hij las, gedichten. Dat vertrouwen dat ook zo treffend en mooi verwoord wordt in dat gedicht van Nicolaas Beets, dat op de rouwbrief stond: De moerbeitoppen ruisten! Hier kort slechts de 1e strofe: 'De moerbeitoppen ruischten;' God ging voorbij; Neen, niet voorbij, hij toefde; Hij wist wat ik behoefde, En sprak tot mij; Dit gedicht mocht klinken in de dienst in de Burgwalkerk waarin we afscheid namen op vrijdag 23 april, de dienst waarin we ook luisterden naar woorden uit psalm 8 en uit de brief aan de Romeinen 12: 9-18: Laat uw liefde oprecht zijn. Vanuit die woorden mogen wij verder leven met goede herinneringen aan br. Okke Bulthuis. We wensen zr. Bulthuis en Bart en zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen en het achterkleinkind nabijheid en troost toe van God en mensen. ds. Els Braam Harmpje (Harry) Dorgelo Kampen, 13 september Kampen, 25 april 2010 Op zondag 25 april overleed onze zuster in Christus, Harmpje Dorgelo, in de leeftijd van 90 jaar. De laatste jaren woonde ze in Margaretha, daarvoor in haar knusse huis aan de Geerstraat. Geboren werd ze in de kosterswoning boven de Burgwalkerk. De Dorgelo s waren een echte gereformeerde kosterfamilie, die in onze verschillende kerken dienden. Harmpje

9 groeide op en werd op school door de juffrouw Harry genoemd. Sindsdien werd ze door vriendinnen en even en nichten bij die naam aangesproken. Harry bleef, na het overlijden van haar vader, met een oudere zus bij haar moeder wonen. Ze werd salarisadministratrice bij sigarenfabriek La Bolsa (waar nu lunchroom het Trappetje is), later werkte ze op kantoor bij de Verenigde Gasthuizen. Kerkelijk was ze betrokken en actief. Ze had een wijk van de Elisabethbode en bezocht ieder persoonlijk. Haar vrienden- en kennissenkring was groot, ze vierde altijd op meerdere dagen haar verjaardag. Ze toonde zich bescheiden, bijna verlegen, maar was zichtbaar blij met elk bezoek. Toch ging ze ook met haar tijd mee. Ze begreep jonge mensen en liet lange tijd door een neef de lijst van Veronica met de nieuwste Top 40 meebrengen. Ze leefde mee met iedereen en was gestructureerd en trouw aan haar kerk en vrienden. Tot op hoge leeftijd puzzelde ze en ze las talloze boeken. Bij zuster Dorgelo kwam je graag op bezoek, want ze toonde zich, tot op het laatst, uiterst dankbaar. Op zaterdag 1 mei kwamen we samen in de Burgwalkerk waar we psalmen zongen en haar lievelingslied: Welk een vriend is onze Jezus. Ja, inderdaad, Hij is het die in onze plaats wil staan en door wie wij tot God mogen gaan. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven schrijft de dichter van Psalm 56. We lazen ook het Weest niet bezorgd, uit het Evangelie. Het mocht ons troosten toen we afscheid namen van deze vrouw, zo groots in haar eenvoud, en haar lichaam te ruste legden op de Zandberg. Mogen haar neven, nichten en vriendinnen zich getroost weten door de God van leven en sterven, die zijn Rijk voor ons ontsluiten wil. Dirk-Jan Lagerweij Jan Zwanepol 20 april april 2010 Op de vroege morgen van zondag 25 april is overleden br. Jan Zwanepol, Bumastraat 11. Hij was al geruime tijd ziek. Zijn wieg stond aan de Groenestraat waar hij geboren werd als zoon van een sigarenmaker. Een eenvoudig harmonium vormde het begin van zijn muzikale loopbaan. Jan had talent en volgde later lessen bij bekende musici als Willem Hendrik Zwart en Feike Asma. In deze romantische traditie voelde hij zich als een vis in het water en ontwikkelde hij zich tot een geliefde organist en dirigent. De wereld van de geestelijke muziek was zijn lust en zijn leven. Als hij achter het orgel plaatsnam of voor een koor ging staan, leefde hij op en ging er iets stralen. Dienstbaar stelde hij zich op in het overleg, voor alles moest de gemeente haar lofzang kunnen zingen. Tientallen koren heeft hij gedirigeerd. Hij maakte tournees en concertreizen naar het buitenland, van Amerika tot Hongkong. Voor het thuisfront, Luus en de kinderen, betekende zijn drukke programma dat hij veel avonden op stap was. Toch bleef hij zorgzaam en belangstellend en was hij trots op zijn nageslacht. Veel mooie dingen hebben ze met elkaar kunnen beleven en delen. In onze Westerkerk laat hij een grote leegte achter. Meer dan 50 jaar was hij de vaste organist, drijvende kracht achter Zingend naar de Zondag, spin in het web van veel bijzondere diensten. Maar ook buiten Kampen zal zijn gedreven inbreng node gemist worden. Het loslaten viel Jan moeilijk. Eerst kwam het afscheid van de muziek, toen van de dierbaren. En dan die laatste grens over. Hij ging rustig op de dag van de opstanding. De dag waarop hij zo vaak was opgegaan naar het huis van God. In de drukbezochte dankdienst voor zijn leven afgelopen zaterdag hoorden

10 en zongen we Psalm 150 en lieten we ons troosten door de belofte uit Deuteronomium 31: 8. Het Christelijk Mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart waarvan Jan meer dan 40 jaar dirigent was en Kavóca uit Kampen zongen enkele liederen en Gerwin van der Plaats bespeelde het orgel. Want de lofzang moet doorgaan. Troost en kracht bidden we toe aan zijn vrouw Luus en de kinderen Jacquelien, Harrie en Jettie met hun gezinnen die nu verder moeten zonder hun trouwe metgezel. Jan Zwanepol is 74 jaar geworden. Ds. E.van der Veer Jan Stam 30 januari juni 2010 In de nacht van woensdag 2 juni op donderdag 3 juni is overleden br. Jan Stam, Meulenkampstraat 24. Hij is in zijn slaap overleden. Dat was een grote schok voor zijn vrouw zr.leida Stam en hun kinderen. Jan werd in Wilsum geboren en hij was de enige zoon in een gezin met nog 4 zussen. Op 17 jarige leeftijd verloor Jan zijn moeder en dat betekende een groot verdriet voor Jan en zijn zussen. Na enige verhuizingen kwam Jan weer terug in Kampen en daar ontmoette hij Leida zijn vrouw. In het gezin van Leida voelde Jan zich welkom en zijn schoonouders betekende veel voor hem. Na hun huwelijk verhuisden Jan en Leida naar Limburg waar Jan in de mijnen heeft gewerkt, zij misten Kampen echter zo dat zij na 1 jaar terugkeerden in Kampen. Daar werd Jan constructie bankwerker en later werkte hij in de verwarmingstechniek. Jan en Leida kregen 3 kinderen: Berry, Wilco en Agnes. Zij vormden een gelukkig gezin waar ruimte was voor humor en gezelligheid. Jan was een harde werker voor zijn baas en in de avonduren voor het gezin. In 1981 werd Leida ernstig ziek en samen hebben zij die moeilijke tijd overwonnen. In 1987bleek Jan hartproblemen te hebben en na twee operaties moest hij afscheid nemen van zijn werk. Dat viel hem zwaar want hij deed zijn werk met liefde en zette zich daar volop voor in. Jan was altijd bezig, ook nadat hij gestopt was met werken probeerde hij toch steeds dingen te doen die nog mogelijk waren, hij kon niet stilzitten. Bij het ouder worden vond hij nog steeds geluk in zijn gezin met schoondochters en een schoonzoon en kleinkinderen. De jaren na zijn hartoperaties heeft hij ervaren als extra gekregen tijd. Hij heeft ervan genoten: in vakanties in het buitenland met vrienden. Hij genoot van familieweekendjes en was betrokken bij zijn familie, zijn zussen en zwagers, zijn kinderen en kleinkinderen. In dat alles wat Leida steeds zijn trouwe partner en metgezel. Jan was al lange tijd hartpatiënt en doordat het steeds goed bleef gaan raakte het idee dat hij patiënt was naar de achtergrond. Hij kon nog zo genieten samen met zijn vrouw Leida en zij zal hem erg missen na zijn plotseling overlijden. We hebben op dinsdag 8 juni afscheid genomen in een dienst in de Bazuinkerk. We lazen woorden uit psalm 4 (berijmd): Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. En we lazen over de Liefde uit 1 Korinte 13: De liefde is geduldig en vol goedheid. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. In zijn gezin mocht Jan liefde ontvangen en liefde geven. In zijn leven kon hij genieten van de schepping en de mensen om hem heen wellicht dat hij daarin de liefde

11 van God voor mensen mocht ervaren. Wij gedenken Jan Stam als een liefdevolle partner en een liefdevolle vader. Wij wensen Leida en de kinderen, schoondochters en -zoon, kleinkinderen en zijn zussen en verder familie sterkte en Gods troost in dit plotselinge verlies. Dat zij troost mogen vinden in de goede herinneringen en zich gedragen mogen weten in de liefde van God en mensen. Ds. Elsje Braam Sophia Adriana Rietberg-Torn 8 mei juni 2010 In verpleeghuis De Wijngaard te Bosch en Duin is op dinsdag 8 mei overleden zr. Rietberg- Torn. Ze mocht de hoge leeftijd bereiken van 101 jaar. Ooit stond haar wieg in Loosduinen waar ze opgroeide in een groot gezin van 14 kinderen. Toen ze niet verder mocht leren, ging ze werken in de kraamzorg. In Kampen vond ze haar echtgenoot, Frederik Rietberg, bij wie ze twee dochters kreeg, Anny en Clazien. Vitaal, creatief en ondernemend stond ze in het leven. Betrokken op de familie, o.a. door de vele brieven die ze schreef. Haar markante en sterke persoonlijkheid had soms ook een schaduwzijde. Zo viel er over haar principes niet te discussiëren. Trouw leefde ze mee met de gemeente rond de Burgwalkerk en droeg haar steentje bij, bijv. in de organisatie van de nieuwsdiensten. Toen haar man in 1979 overleed, ging ze moedig alleen verder. Ze kreeg een mooi plekje aan de Burgwal waar ze zo lang mogelijk is blijven wonen. Vanaf 1995 werden de krachten van haar geest minder en in 2008 ging ze naar de Vijverhof. De dementie eiste haar tol en van de ziekte en het overlijden van dochter Clazien in februari van dit jaar heeft ze weinig meer meegekregen. Het laatste stukje van haar leven bracht ze door in De Wijngaard. Daar was zorg op maat en daar was ze dicht in de buurt van haar dochter Anny. Ruim een eeuw heeft haar aardse leven geduurd, een in veel opzichten bewogen eeuw. In de dienst van Woord en Gebed op zaterdag 12 juni in de Bazuinkerk lieten we ons troosten door de weidse vergezichten van Ps God is trouw van geslacht tot geslacht, zij reikt van oost tot west en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ook toen de weg moeilijk werd heeft zr. Rietberg geleefd vanuit het vertrouwen dat God het goed zou maken. In dat vertrouwen hebben wij haar bij haar man te ruste gelegd. Onze gedachten gaan uit naar de families Ruesink en Flentge en allen die haar plaats zullen missen. Moge haar gedachtenis tot zegen zijn. Ds. E.van der Veer Hendrik Godeke 20 maart 1952, Avereest - 21 juni 2010, IJhorst In de nacht van zondag 20 op maandag 21 juni is tijdens zijn slaap, geheel onverwacht overleden HENDRIK GODEKE, Bumastraat 30, in de leeftijd van 58 jaar.

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015

Nieuws uit de parochies. St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph FEBRUARI 2015 Nieuws uit de parochies St. Andreas, St. Jan de Doper, St. Joseph 10 e jaargang nummer 2 FEBRUARI 2015 De elf RK parochies van het Westland en Hoek van Holland vormen samen parochiefederatie Sint Franciscus,

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Van de redactie

Inhoudsopgave. Van de redactie Inhoudsopgave Opinie door Ds. Bram Tack... 2 Van de kerkenraad, gemeenteavond... 3 Open Doors, Kirgizië... 3 Meditatie door Jan Müller... 4 Duurzaam kerk zijn door Marianne Schipperus... 4 Geloof op maandag

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9.

1. Welkom. 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied. 4. Ontsteken van de paaskaars. 5. Inleidend woord. 6. Gebed. 7. Lezing. 8. Psalm of gedicht. 9. 1. Welkom 2. Bidprentje (eventueel) 3. Lied 4. Ontsteken van de paaskaars 5. Inleidend woord 6. Gebed 7. Lezing 8. Psalm of gedicht 9. Lied 10. Overweging 11. Stilstaan bij doop en eucharistie 12. Voorbeden

Nadere informatie

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo

Markelo's Kerkblad. Kerstfeest zondagsschool heeft ook uw steun nodig. Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo 84 e jaargang, nr 709 november 2007 Markelo's Kerkblad Uitgave van de Protestantse Gemeente van Markelo MARTINUSKERK internet: www.pkn-markelo.nl ONVERWACHTE STROOMUITVAL Van tevoren waren we ervoor gewaarschuwd.

Nadere informatie

ONZE LEVENS ZIJN ALS KAARSEN. door. Jan Vermeer SMASHWORDS EDITION ~~~~ Copyright 2014 by Jan Vermeer / Open Doors

ONZE LEVENS ZIJN ALS KAARSEN. door. Jan Vermeer SMASHWORDS EDITION ~~~~ Copyright 2014 by Jan Vermeer / Open Doors ONZE LEVENS ZIJN ALS KAARSEN door Jan Vermeer SMASHWORDS EDITION ~~~~ Copyright 2014 by Jan Vermeer / Open Doors Dit ebook mag door de gebruiker / lezer verspreid worden, mits de tekst niet wordt aangepast.

Nadere informatie

' FACETTEN UIT HET LEVEN VAN DS. M. HEERSCHAP' VIER PREKEN DS. M. HEERSCHAP

' FACETTEN UIT HET LEVEN VAN DS. M. HEERSCHAP' VIER PREKEN DS. M. HEERSCHAP 1 ' FACETTEN UIT HET LEVEN VAN DS. M. HEERSCHAP' VIER PREKEN en MEDITATIES door DS. M. HEERSCHAP Predikant van de Gereformeerde Gemeenten STICHTING DE GIHONBRON MIDDELBURG 2015 2 INHOUD Levensoverzicht

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

In dit nummer o.a : R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde 34-1121 CM Landsmeer. Jaargang 40 - nummer 6-16 augustus 2015.

In dit nummer o.a : R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde 34-1121 CM Landsmeer. Jaargang 40 - nummer 6-16 augustus 2015. R.K. Geloofsgemeenschap De Goede Herder Zuideinde 34-1121 CM Landsmeer www.deschaapskooilandsmeer.nl www.regiopolderland.nl Fonds Gezinsbijdragen: IBAN: NL23 RABO 0 334450985 IBAN: NL19 INGB 000 2706075

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010

76 ste Jaargang. nr. 584 april 2010 76 ste Jaargang nr. 584 april 2010 In dit nummer o.a. Passiespelen in Tegelen 12 De pianist: film & bespreking 15 Jongerenuitwisseling 16/17 Jaarverslag 2009 22/23/24 Ledenvergadering 25/26 1 2 Zolang

Nadere informatie

De Heer is onze reisgenoot

De Heer is onze reisgenoot Parochieblad voor de Oud-Katholieken en vrienden van de parochie in Haarlem e.o. Pasen 2005 De Heer is onze reisgenoot De Heer is onze reisgenoot, Hij die ons zijn gezelschap bood en sprekend over kruis

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.

Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Meer-Zicht Maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer 17e jaargang 5 Mei 2013 Genoeg Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid,

Nadere informatie

Verslag Matthew Henry reis

Verslag Matthew Henry reis Verslag Matthew Henry reis September 2007 Kerkhistorische Themareis: In de voetsporen van Matthew Henry de Bijbel verklaarder O.l.v. ds. J. C. den Toom Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1 Deelnemers.....3

Nadere informatie

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Pasen 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Algemene informatie Deze pagina is om privacy redenen uit de online versie verwijderd. Voor contactinformatie kunt u de meest actuele gedrukte

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar Kerkenwerk 8e jaargang nummer 123 Vrijdag 12 november 2010 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het werk van de kerkrentmeesters Laatste zondag van het

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

Pasen 2013 Een nieuw begin

Pasen 2013 Een nieuw begin remonstrants maandblad jaargang 24 nr. 3 maart 2013 Pasen 2013 Een nieuw begin van de redactie Pasen 2013 De 30 e maart is het Pasen, en in het nummer van deze maand vindt u verschillende artikelen die

Nadere informatie

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr.

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr. Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER JAARGANG 85 Nr. 7 SEPTEMBER 2012 VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE Vrede lijkt niet in de mode. De tijd van samen actievoeren

Nadere informatie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is.

Nadere informatie

Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen

Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse Zwollenaren vertellen Historisch Centrum Overijssel 2012 Köklenmek Wortelen Drie generaties Turkse

Nadere informatie