IN MEMORIAM Jacob Albers 26 juli februari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN MEMORIAM 2010. Jacob Albers 26 juli 1936 1 februari 2010"

Transcriptie

1 IN MEMORIAM 2010 Albers (Jacob) Bose-Bruins Slot (Janny) Bouma-van der Meulen (Christina) Buikema (Arie) Bulthuis (Okke) Dorgelo (Harmpje) Flentge (Clazien) Godeke (Hendrik) Noordman (Teunis) Pelleboer (Grietje) Pleket-van Raalte (Jennigje) Reker-de Jonge (Rens) Rietberg-Torn (Sophia Adriana) Ruiter (Egbert de) Schinkel (Hendrik Jan) Schinkel (Hendrik Pieter) Segveld-Korf (Marrie) Stam (Jan) Touwen (Johannes) van der Steege-Gunnink (Engeltje) van Spijker-van den Berg (Jenneke) Velthuis-Hellenthal (Jacoba) Vinke (Herman) Woning-Dijkstra (Tine) Zwanepol (Jan) Jacob Albers 26 juli februari 2010 Op maandag 1 februari is in de avond overleden br. Jacob, Jack Albers. Hij woonde aan de Horstsingel 36. Jack Albers kende na een arbeidzaam leven een periode waarin zijn fysieke vermogens steeds minder werden. Ondanks dat genoot hij nog van alles. Geboren in de Groenestraat woonde hij zijn jonge jaren met zijn ouders aan de Slagersweg in Brunnepe. Een geboren en getogen Kampenaar. Jack Albers was een man van de bouw en toen hij dat werk niet meer kon doen, is hij chauffeur geweest. Jack was een blijmoedige man die humor had. Hij hield van de natuur en hij hield van vissen. Zijn grootste hobby waren zijn duiven. Dat was zijn lust en zijn leven en hij heeft dan ook verschillende prijzen binnengehaald mijn zijn duiven. In 1956 trouwde hij met Marie van Staveren en samen kregen zij drie kinderen, twee zonen en een dochter. Br. Albers was erg blij dat zijn dochter, die in Canada woont, nog kort geleden bij hem op bezoek was geweest. Toen ik hem in het ziekenhuis bezocht, vertelde hij mij dat hij geen kerkganger was, haast als een soort bekentenis. Hij had in het verleden verdrietige ervaringen met kerkmensen gehad, waardoor er verwijdering was ontstaan. Hij wist dat hij ernstig ziek was en vroeg of hij wel vanuit de Burgwalkerk begraven mocht worden. Dat is gebeurd op vrijdag 5 februari. In de dienst hebben we gelezen uit de psalmen: psalm 23: de Heer is mijn herder en uit psalm 121:

2 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen. Woorden met een betekenis voor br. Albers, want psalm 23 was zijn trouwtekst en tijdens die huwelijksdienst werd er gelezen en gezongen uit psalm 121. Hij wist zich geborgen in Gods barmhartigheid en zorg, en hij vertrouwde op de bewaarder van Israël, die sluimert noch slaapt. Rustig en kalm is hij ingeslapen, vertrouwend op zijn Heer en Heiland. Wij wensen zijn vrouw, zr. Marie Albers-van Staveren en kinderen, kleinkinderen en zijn achterkleinkind de troost en de nabijheid van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Ds E.Braam Egbert de Ruiter 23 juli februari 2010 Op 12 februari overleed onze broeder in Christus, Egbert de Ruiter, in de leeftijd van 87 jaar. Na een val in zijn huis aan de Burgwal, verbleef hij nog enkele dagen in Myosotis en overleed daar. Egbert de Ruiter kwam uit een gezin van 4 jongens. Op jonge leeftijd werd hij, gedurende de oorlog, te werk gesteld in Duitsland. Hier leerde hij zijn latere vrouw, Anna Catharina Helmes, kennen. Zij trouwden in 1951 en in datzelfde jaar werd hun enige zoon Egbert geboren. Tot 1964 woonde het gezin in Duitsland, daarna keerden zij terug naar Kampen. Het gezin ging wonen aan de Groenestraat en Egbert de Ruiter werkte bij de melkfabriek. Zijn grote hobby s waren het houden van konijnen en duiven. Hij bezocht tentoonstellingen en deed mee met wedstrijden met zijn dieren. Vanaf 1968 woonde hij aan de Burgwal, vlakbij de kerk. In 1981 overleed zijn vrouw. Daarna keerde hij terug naar Duitsland en leerde daar Hannelore kennen. Met haar heeft hij nog tien jaar lief en leed mogen delen, toen overleed ook zij. De laatste jaren was hij aan huis gebonden en vaak te zien in zijn stoel achter het raam. Hij was blij met ieder die hem spontaan bezocht en had veel steun van zijn broer en schoonzusters. Egbert de Ruiter was een markant mens: naar buiten ging hij nooit zonder zijn hoedje. Hij was eigenzinnig en humoristisch. In de korte samenkomst, voorafgaande aan de begrafenis, hoorden we de woorden van psalm 23, over een mens die zijn heer ervaart als een herder. De zorg van deze Herder is vol kwaliteit en duurt. Ik zal in het huis van de Heer verblijven, tot in lengte van dagen. De troost van dit woord en de nabijheid van God en mensen wensen we zijn zoon en schoondochter, zijn broer en schoonzussen, van harte toe. D.J. Lagerweij Johannes Touwen 10 oktober februari 2010

3 Op dinsdagavond 16 februari overleed onze broeder in Christus, Johannes (Jo) Touwen, in de leeftijd van 95 jaar. De laatste jaren verbleef hij in de Talmahof in Emmeloord en in Myosotis. Daarvoor woonde hij vele jaren aan de Bovensingel. Johan Touwen was de oudste zoon in een schippersgezin en dit betekende dat hij al als 9- jarige fulltime op het schip aan de slag moest. Een groot deel van zijn leven bracht hij door op het schip. Hij maakt veel mee, onder andere het bombardement op Rotterdam. Lange tijd werkte hij naast zijn vader, na diens pensionering werd hij zelf schipper van de Eendracht. Hij was al een eindje in de veertig toen hij met zijn nicht Miny trouwde. In 1972 gingen ze samen aan de Bovensingel wonen, in het huis van haar ouders. Toen begon een ander leven, genietend van hun zeil- en motorjacht. Helaas overkwam hen een ernstig auto-ongeluk, waarbij Miny overleed en Johan zwaar gewond raakte. Deze gebeurtenis bleef zijn leven stempelen. Met Nan Saaltink als vriendin mocht hij nog veel goede jaren beleven. Ze voeren veel en reisden samen de wereld rond. In 2001 mocht ik met hen beiden Israël bezoeken. Johan was toen al 87 maar genoot van elke dag. Op maandag 22 februari kwamen we samen in zijn geliefde Burgwalkerk, waar hij tot voor kort nog trouw kwam. We hoorden van een neef hoe deze oom hem geraakt had. We lazen uit Psalm 23 en zondag 1 van de Heidelberger Catechismus, over onze troost in leven en sterven. Die troost is dat ik van God ben en dat ik me mag overgeven aan zijn bestek. Hij immers voert ons aan rustige wateren, vertelt de dichter van Psalm 23. Met die woorden zijn we naar de begraafplaats in IJsselmuiden gegaan. Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn voor allen die hem hebben liefgehad. D.J. Lagerweij Anna Clazina (Clazien) Flentge-Rietberg 17 augustus februari 2010 Op zaterdag 27 februari is thuis aan de Plataanstraat 7 op 63-jarige leeftijd overleden zr. Clazien Flentge-Rietberg. Ze was al geruime tijd ziek. Geboren en getogen in onze Hanzestad die haar ooit inschreef als grootburgeres. Met hart en ziel werkte ze als kleuterjuf en ook nadien wist ze zich altijd met de kinderen en hun wereld verbonden. De kinderbijbel lag altijd op tafel. Geloven als een kind sprak haar aan, hoe moeilijk het ook kan zijn om terug te keren tot die allereerste onbevangenheid en eenvoud. Met Bert Flentge kreeg Clazien twee zonen, Fred en Jeroen. Later kwamen er nog vier kleinkinderen bij. Haar eigen gezin betekende veel voor haar, maar er was ook ruimte voor anderen. Binnen de vertrouwde kring van de kerkelijke gemeente rond de Burgwalkerk, in de Kamper samenleving en daarbuiten. Ze bewoog zich makkelijk onder de mensen en velen van ons bewaren een goede herinnering aan haar warme betrokkenheid en belangstelling. De vrije tijd gebruikte ze graag om samen met Bert en vrienden erop uit te trekken en iets van de wereld te zien. In 2004 werden de eerste scheuren in haar aardse tent zichtbaar. In 2008 breidde de ziekte zich verder uit en zou ze nog enkele maanden te leven hebben. Het werd een jaar meer, met goede periodes, maar ook met moeilijke weken vol van pijn en lijden. Ze hield zich vast aan wat ze als kind had meegekregen. Als alles tot de vraag drong waar nu heen? wist ze: tot U alleen In dat vertrouwen hebben we haar afgelopen vrijdag vanuit de Bazuinkerk naar haar

4 laatste rustplaats gebracht, wetende van onze eeuwige woning in de hemel. Troost en kracht bidden we toe aan haar man Bert, de zonen met hun gezinnen, haar 100-jarige moeder in de Vijverhof, de verdere familie en allen die Clazien zullen missen. Ds. E. van der Veer Trientje Woning-Dijkstra 6 november maart 2010 Op maandag 8 maart is in huize Myosotis overleden zr. Trientje ofwel Tine Woning-Dijkstra. Haar wortels lagen in het Groningse Sebaldeburen waar ze geboren werd als jongste in een gezin met vier kinderen. Muziek en zang namen al vroeg een belangrijke plaats in in haar leven. Ze trouwde met de Kampenaar Johannes Woning en ging met hem wonen aan de Slagersweg. Het was daar door de jaren heen een zoete inval. Zr. Woning had veel te zorgen en te regelen. Zo nam ze verantwoordelijkheid voor de ouders en de broer van haar man en ook voor haar eigen moeder toen die uit Groningen naar Kampen kwam. Ze hield van gezelligheid en een praatje. Met een mengeling van wijsheid en humor nam ze mensen voor zich in. Twee kinderen bracht ze ter wereld, Henk en Anneke. Een hersenbloeding in 2002 maakte een verhuizing naar Margaretha noodzakelijk. Toen ze beiden geestelijk verder achteruitgingen, kregen ze onderdak in Myosotis. Veel verdween bij haar in de mist van de vergetelheid, het afscheid begon al voor het sterven, maar af en toe waren er heldere momenten en schitterden de ogen. Ps. 23 kende ze, zoals zoveel psalmen en liederen, uit haar hoofd. Afgelopen vrijdag hebben we dit lied van David in een dienst van vertroosting met elkaar gelezen en overdacht. Daarna brachten we haar vanuit de Westerkerk naar de laatste rustplaats in IJsselmuiden. Sterkte wensen we toe aan br. Woning in Myosotis (afd. Plantage), de kinderen, de kleinkinderen, de familie en allen die haar zullen missen. Zr. Woning is 84 jaar geworden. Ds. E.van der Veer Marrie Segveld-Korf Urk, 3 juni 1934 Kampen, 22 maart 2010 Op maandag 22 maart jongstleden is Marrie Segveld Korf op 75 jarige leeftijd overleden. Zij woonde samen met haar man, dhr. A.Segveld, in de Van Oss-straat 16. Marrie Segveld werd geboren op Urk. Ze was de oudste van drie kinderen. Ze trouwde met broeder A. Segveld met wie ze 55 jaar getrouwd is geweest. Marrie Segveld had een groot hart en was een sociaal mens. Veel liefde en zorg gaf ze aan haar man, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ook vonden pleegkinderen in huize Segveld warmte en een thuis. Marrie was voor hen als een moeder. Begin februari werd ze op aandringen van de familie opgenomen in het ziekenhuis. Vanaf november vorig jaar had ze veel pijn. Na een aantal weken werd duidelijk dat ze aan een

5 ernstige ziekte leed. Verdere behandeling had geen zin meer. Na een kortstondig ziekbed is zij op maandagavond 22 maart overleden. De afscheidsdienst was een dankdienst. De familie is dankbaar voor wat zij de familie en anderen heeft geschonken. Marrie was ook zelf dankbaar voor wat haar werd geschonken. Daarover heeft ze op haar sterfbed gesproken. Het leven was voor haar niet makkelijk. We denken bijvoorbeeld aan de zorgen die er waren over de gezondheid van haar man. We noemen ook het overlijden van haar broer en zus en dat haar moeder op Urk nog leeft en haar drie kinderen heeft overleefd. Om deze en andere redenen was het leven voor Marrie Segveld niet makkelijk. Toch was ze dankbaar, voor de liefde die ze toen ze nog jong was van haar vader heeft ontvangen, voor de laatste goede jaren met haar man en voor de goede zorgen van haar (schoon)kinderen. Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof bewaard : met deze woorden uit 2 Timoteüs 4: 7 (GNB) hebben we afscheid van haar genomen. In de tekst is sprake van strijd en geloof. Beide typeren haar leven: de strijd, maar ook het geloof dat veel voor Marrie betekende. Als ik mijn geloof niet had gehad, zei ze vaak. Dat broeder Segveld, de kinderen en anderen kracht mogen ontvangen om het verdriet om haar overlijden te dragen en te verwerken. Ds. M.L.Eigenhuis Jennigje van Spijker-van den Berg 3 februari maart 2010 Op dinsdag 23 maart overleed in huize Myosotis zr. Jennigje (Jennie) van Spijker-van den Berg. Een geboren en getogen Kampenaar. In een gezin met vijf kinderen moest ze al vroeg meehelpen in de huishouding. Tijdens de oorlogsjaren trouwde ze met Marten van Spijker uit Wilsum en samen kregen ze twee dochters, Antje en Klazina. Een zorgzame moeder was ze voor hen. Haar man stierf al vroeg in Ze kon maar moeilijk tegen het alleen zijn en kreeg kennis aan Cees Kroes. Met hem en ook zijn kinderen heeft ze ruim twintig jaar nog veel mooie dingen gedeeld. Na zijn overlijden in 2001 kwam ze weer alleen te staan. Haar geestelijke gesteldheid ging achteruit. Eerst verhuisde ze naar de Vijverhof en twee jaar geleden naar Myosotis. Ze bleef ondanks alles opgeruimd en aanspreekbaar. De laatste twee weken ging ze opeens snel achteruit en kwam het einde. Boven de rouwkaart stond de liedregel "Vaste rots van mijn behoud". Daarin geloofde zr. Van Spijker, meer door het voor te leven in goede gewoontes dan in een persoonlijk getuigenis. Afgelopen vrijdag hebben we haar lichaam te ruste gelegd op de begraafplaats "De Zandberg" in IJsselmuiden. In de afscheidsdienst luisterden we naar de woorden van de apostel Paulus over onze aardse tent die eenmaal wordt afgebroken en over de eeuwige woning die we bij God hebben. Dan wordt het einde een nieuw begin en is er vertroosting voor de kinderen en kleinkinderen die achterblijven. Zr. Van Spijker is 90 jaar geworden. Ds. E. van der Veer

6 Teunis Noordman Kampen, 2 september Kampen, 26 maart 2010 Op vrijdag 26 maart overleed Teunis Noordman in de leeftijd van 80 jaar. De laatste jaren woonde hij in huize Margaretha. Toen hij intensievere zorg nodig had, verhuisde hij naar zorgcentrum Talma op Urk. Begin maart moest hij naar het ziekenhuis in Zwolle. Daar is hij overleden. Een paar jaar geleden was hij met zijn vrouw, Ellie Noordman, in huize Margaretha komen te wonen. Zij was toen heel ziek en overleed op 24 februari Vlak voor haar overlijden, op 21 februari 2007, hadden ze nog gevierd dat ze 55 jaar waren getrouwd. Een paar dagen later overleed zij en Teunis miste haar enorm. Dat gemis is gebleven. Hij verlangde naar haar wilde weer met haar samen zijn. Steeds meer trok hij zich terug uit het leven, voor steeds minder zaken kon hij aandacht opbrengen. Uit het huwelijk van Ellie en Teunis Noordman werden negen kinderen geboren. Toen hij in het ziekenhuis lag en zijn einde voelde naderen, kwamen ze allemaal om de beurt afscheid van hem nemen. Twee van de kinderen verbleven op dat moment in het buitenland, de een in Oostenrijk en de ander in Portugal. Toen de zoon die in Oostenrijk woonde, terug was gekomen en met zijn vrouw afscheid van hem had genomen, was het wachten nog op de dochter en haar man die uit Portugal terugkwamen. Een paar minuten nadat ze in het ziekenhuis waren gekomen en afscheid van hem hadden genomen, overleed hij. Teunis Noordman was al jarenlang niet meer kerkelijk meelevend. Toch was het geloof belangrijk voor hem. Toen zijn vrouw ziek werd, lazen ze weer in de bijbel. Bovendien bad Teunis met zijn vrouw en zong hij psalmen met haar. Daarna zakte deze activiteiten weer wat weg. Op de vraag of je met hem moest bidden of lezen uit de bijbel zei hij: een kort gebedje of een klein stukje. In de afscheidsdienst hebben we dezelfde liederen gezongen als bij het afscheid van Ellie Noordman: de oude berijming van Psalm 42 bijvoorbeeld, De Heer is mijn Herder (Gezang 14) en Daar ruist langs de wolken. Teunis Noordman laat veel kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen na. Zij hebben nu ook afscheid moeten nemen van hun vader, opa en opi. De Heer zij met hen. Ds. Leon Eigenhuis Jacoba (Coby) Velthuis-Hellenthal 9 december april 2010 Op donderdag 8 april overleed in Myosotis onze zuster in Christus, Coby Velthuis, in de leeftijd van 88 jaar. De laatste jaren ging het niet goed met haar. Er waren ziekenhuis-

7 opnames en haar krachten namen zichtbaar af. De laatste weken werd het haar duidelijk te zwaar en verlangde ze naar rust. Op 13 april kwamen we samen in de Hoeksteen in IJsselmuiden, waar we woorden uit Romeinen 8 hoorden. Radicale woorden van Paulus om te zeggen dat God vóór ons is. Geen oordeel over ons leven houdt het als Christus zelf voor ons pleit. Ons leven mag goed zijn, dankzij de liefde van God, welke Hij heeft getoond in Jezus Christus. Coby Hellenthal werd geboren in Hasselt. Ze was nog heel klein toen haar moeder overleed en werd opgevoed door een tante. Ze trouwde en werd jong moeder. De oorlogstijd was vol spanning omdat haar man ondergedoken was en zij de zorg droeg voor gezin en andere onderduikers. Na de oorlog zette zij zich met haar man in voor de oorlogsgravenstichting; zo bleven ook waardevolle contacten met familie van soldaten overzee. Coby Velthuis was een energieke vrouw. Ze sprak haar talen en ging met haar man op zakenreis. Vlak na de oorlog haalde ze al haar rijbewijs. Ze hield ervan Amsterdam te bezoeken maar ook in het visiteren van vrienden was ze trouw. Daarnaast speelde de kerk een grote rol maar nergens hebben de kinderen de opvoeding ervaren als zwaar. 55 jaar lang woonde ze met haar man aan de Colijn de Nolestraat. Hij overleed drie jaar geleden na 65 jaar huwelijk. Als moeder en oma was ze nauwgezet, ze genoot van haar gezin en trachtte hen niet te vergeten. Ook bepaalde ze haar kinderen en kleinkinderen geregeld bij de bronnen van geloof waar ze zelf uit putte. Zij had haar veiligheid gevonden bij de God die ons kent en doorgrondt en wist dat niets ons kan scheiden van zijn liefde. Daarom stond al geruime tijd vast voor haar wat boven de kaart moest staan: Ja, ik geloof, dat Christus voor mij stierf en dat zijn lichaam, hangend aan het kruis, gena voor mij verwierf. Al het sterven verandert in liefde. Dat is opstanding. En nu pleit Christus voor ons, opdat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. In die overtuiging zijn we naar de begraafplaats gegaan om daar tenslotte de zegen over ons leven en sterven te ontvangen. We bidden de kinderen en kleinkinderen de nabijheid van God en mensen toe. Dirk-Jan Lagerweij Okke Bulthuis 8 mei 1919 Klazinaveen - 18 april 2010 Kampen In de ochtend van zondag 18 april overleed onze broeder in Christus Okke Bulthuis, in de leeftijd van 90 jaar. Velen in gereformeerd Kampen kennen br. Bulthuis als een zeer betrokken en actief gemeentelid. Lang had hij samen met zijn vrouw een vaste plaats in de Burgwalkerk. Ooit noemde ik hen de vader en moeder van de Burgwalkerk, hun aanwezigheid en betrokkenheid riepen bij mij dat beeld op. Okke Bulthuis werd in Drenthe in Klazinaveen geboren. Daarna verhuisde het gezin naar Veendam en uiteindelijk groeide Okke Bulthuis verder op in Assen. Na zijn middelbare school ging hij als 1 e bediende werken bij de werkgever waar hij zijn hele verdere leven zou blijven werken Albert Heijn. Aan het begin van de tweede wereldoorlog zat br. Bulthuis in

8 militaire dienst maar hij dook onder om niet in Duitse krijgsgevangenschap te belanden. Hij dook onder in Amsterdam bij de familie van zijn latere vrouw Truus, die hij al had leren kennen voor de oorlog. Direct na de oorlog trouwden zijn. En na enige jaren in Amsterdam in verschillende filialen van de genoemde grootgrutter werkzaam te zijn geweest, ging het gezin, inmiddels uitgebreid met een zoon, naar Kampen. Wat de Drentse Amsterdammer en zijn Amsterdamse vrouw hier te zoeken hadden zal menigeen zich afgevraagd hebben maar zij vonden als ouders de omgeving van Kampen beter voor hun opgroeiende zoon dan de grote stad. In die jaren was de winkel aan de Oude straat een bekende verzamelplaats voor kerkelijk betrokken mensen en menige theologie student vond werk in de winkel van br. Bulthuis. Al gepokt en gemazeld in de kerk van Amsterdam bij ds. Kunst zette br. Bulthuis zich als ambtsdrager van de kerk van Kampen van harte in voor de oecumene en daar vertelde hij graag over, zijn contacten met leiders uit de rooms katholieke kerk van die tijd, latere bisschoppen. Hij was bij officiële plechtigheden in de katholieke kerk als gast aanwezig als afgevaardigde van de gereformeerde kerken in Nederland en hij straalde groot gezag uit. In de kerk werd hij ook in gezet in commissies die zich buigen over geschillen en problemen in de verschillende gemeentes en ook bij zijn werk in de winkels van Albert Heijn zette men hem in, in filialen waar problemen waren. Hij ging er op af en maakte contact. Zocht de verbinding en wekte vertrouwen. Hij werkte en zette zich in vol vertrouwen voor de goede zaak. Zonder al te grote woorden. Geïnspireerd door Bijbelse woorden, literatuur die hij las, gedichten. Dat vertrouwen dat ook zo treffend en mooi verwoord wordt in dat gedicht van Nicolaas Beets, dat op de rouwbrief stond: De moerbeitoppen ruisten! Hier kort slechts de 1e strofe: 'De moerbeitoppen ruischten;' God ging voorbij; Neen, niet voorbij, hij toefde; Hij wist wat ik behoefde, En sprak tot mij; Dit gedicht mocht klinken in de dienst in de Burgwalkerk waarin we afscheid namen op vrijdag 23 april, de dienst waarin we ook luisterden naar woorden uit psalm 8 en uit de brief aan de Romeinen 12: 9-18: Laat uw liefde oprecht zijn. Vanuit die woorden mogen wij verder leven met goede herinneringen aan br. Okke Bulthuis. We wensen zr. Bulthuis en Bart en zijn vrouw, de kinderen en kleinkinderen en het achterkleinkind nabijheid en troost toe van God en mensen. ds. Els Braam Harmpje (Harry) Dorgelo Kampen, 13 september Kampen, 25 april 2010 Op zondag 25 april overleed onze zuster in Christus, Harmpje Dorgelo, in de leeftijd van 90 jaar. De laatste jaren woonde ze in Margaretha, daarvoor in haar knusse huis aan de Geerstraat. Geboren werd ze in de kosterswoning boven de Burgwalkerk. De Dorgelo s waren een echte gereformeerde kosterfamilie, die in onze verschillende kerken dienden. Harmpje

9 groeide op en werd op school door de juffrouw Harry genoemd. Sindsdien werd ze door vriendinnen en even en nichten bij die naam aangesproken. Harry bleef, na het overlijden van haar vader, met een oudere zus bij haar moeder wonen. Ze werd salarisadministratrice bij sigarenfabriek La Bolsa (waar nu lunchroom het Trappetje is), later werkte ze op kantoor bij de Verenigde Gasthuizen. Kerkelijk was ze betrokken en actief. Ze had een wijk van de Elisabethbode en bezocht ieder persoonlijk. Haar vrienden- en kennissenkring was groot, ze vierde altijd op meerdere dagen haar verjaardag. Ze toonde zich bescheiden, bijna verlegen, maar was zichtbaar blij met elk bezoek. Toch ging ze ook met haar tijd mee. Ze begreep jonge mensen en liet lange tijd door een neef de lijst van Veronica met de nieuwste Top 40 meebrengen. Ze leefde mee met iedereen en was gestructureerd en trouw aan haar kerk en vrienden. Tot op hoge leeftijd puzzelde ze en ze las talloze boeken. Bij zuster Dorgelo kwam je graag op bezoek, want ze toonde zich, tot op het laatst, uiterst dankbaar. Op zaterdag 1 mei kwamen we samen in de Burgwalkerk waar we psalmen zongen en haar lievelingslied: Welk een vriend is onze Jezus. Ja, inderdaad, Hij is het die in onze plaats wil staan en door wie wij tot God mogen gaan. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven schrijft de dichter van Psalm 56. We lazen ook het Weest niet bezorgd, uit het Evangelie. Het mocht ons troosten toen we afscheid namen van deze vrouw, zo groots in haar eenvoud, en haar lichaam te ruste legden op de Zandberg. Mogen haar neven, nichten en vriendinnen zich getroost weten door de God van leven en sterven, die zijn Rijk voor ons ontsluiten wil. Dirk-Jan Lagerweij Jan Zwanepol 20 april april 2010 Op de vroege morgen van zondag 25 april is overleden br. Jan Zwanepol, Bumastraat 11. Hij was al geruime tijd ziek. Zijn wieg stond aan de Groenestraat waar hij geboren werd als zoon van een sigarenmaker. Een eenvoudig harmonium vormde het begin van zijn muzikale loopbaan. Jan had talent en volgde later lessen bij bekende musici als Willem Hendrik Zwart en Feike Asma. In deze romantische traditie voelde hij zich als een vis in het water en ontwikkelde hij zich tot een geliefde organist en dirigent. De wereld van de geestelijke muziek was zijn lust en zijn leven. Als hij achter het orgel plaatsnam of voor een koor ging staan, leefde hij op en ging er iets stralen. Dienstbaar stelde hij zich op in het overleg, voor alles moest de gemeente haar lofzang kunnen zingen. Tientallen koren heeft hij gedirigeerd. Hij maakte tournees en concertreizen naar het buitenland, van Amerika tot Hongkong. Voor het thuisfront, Luus en de kinderen, betekende zijn drukke programma dat hij veel avonden op stap was. Toch bleef hij zorgzaam en belangstellend en was hij trots op zijn nageslacht. Veel mooie dingen hebben ze met elkaar kunnen beleven en delen. In onze Westerkerk laat hij een grote leegte achter. Meer dan 50 jaar was hij de vaste organist, drijvende kracht achter Zingend naar de Zondag, spin in het web van veel bijzondere diensten. Maar ook buiten Kampen zal zijn gedreven inbreng node gemist worden. Het loslaten viel Jan moeilijk. Eerst kwam het afscheid van de muziek, toen van de dierbaren. En dan die laatste grens over. Hij ging rustig op de dag van de opstanding. De dag waarop hij zo vaak was opgegaan naar het huis van God. In de drukbezochte dankdienst voor zijn leven afgelopen zaterdag hoorden

10 en zongen we Psalm 150 en lieten we ons troosten door de belofte uit Deuteronomium 31: 8. Het Christelijk Mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart waarvan Jan meer dan 40 jaar dirigent was en Kavóca uit Kampen zongen enkele liederen en Gerwin van der Plaats bespeelde het orgel. Want de lofzang moet doorgaan. Troost en kracht bidden we toe aan zijn vrouw Luus en de kinderen Jacquelien, Harrie en Jettie met hun gezinnen die nu verder moeten zonder hun trouwe metgezel. Jan Zwanepol is 74 jaar geworden. Ds. E.van der Veer Jan Stam 30 januari juni 2010 In de nacht van woensdag 2 juni op donderdag 3 juni is overleden br. Jan Stam, Meulenkampstraat 24. Hij is in zijn slaap overleden. Dat was een grote schok voor zijn vrouw zr.leida Stam en hun kinderen. Jan werd in Wilsum geboren en hij was de enige zoon in een gezin met nog 4 zussen. Op 17 jarige leeftijd verloor Jan zijn moeder en dat betekende een groot verdriet voor Jan en zijn zussen. Na enige verhuizingen kwam Jan weer terug in Kampen en daar ontmoette hij Leida zijn vrouw. In het gezin van Leida voelde Jan zich welkom en zijn schoonouders betekende veel voor hem. Na hun huwelijk verhuisden Jan en Leida naar Limburg waar Jan in de mijnen heeft gewerkt, zij misten Kampen echter zo dat zij na 1 jaar terugkeerden in Kampen. Daar werd Jan constructie bankwerker en later werkte hij in de verwarmingstechniek. Jan en Leida kregen 3 kinderen: Berry, Wilco en Agnes. Zij vormden een gelukkig gezin waar ruimte was voor humor en gezelligheid. Jan was een harde werker voor zijn baas en in de avonduren voor het gezin. In 1981 werd Leida ernstig ziek en samen hebben zij die moeilijke tijd overwonnen. In 1987bleek Jan hartproblemen te hebben en na twee operaties moest hij afscheid nemen van zijn werk. Dat viel hem zwaar want hij deed zijn werk met liefde en zette zich daar volop voor in. Jan was altijd bezig, ook nadat hij gestopt was met werken probeerde hij toch steeds dingen te doen die nog mogelijk waren, hij kon niet stilzitten. Bij het ouder worden vond hij nog steeds geluk in zijn gezin met schoondochters en een schoonzoon en kleinkinderen. De jaren na zijn hartoperaties heeft hij ervaren als extra gekregen tijd. Hij heeft ervan genoten: in vakanties in het buitenland met vrienden. Hij genoot van familieweekendjes en was betrokken bij zijn familie, zijn zussen en zwagers, zijn kinderen en kleinkinderen. In dat alles wat Leida steeds zijn trouwe partner en metgezel. Jan was al lange tijd hartpatiënt en doordat het steeds goed bleef gaan raakte het idee dat hij patiënt was naar de achtergrond. Hij kon nog zo genieten samen met zijn vrouw Leida en zij zal hem erg missen na zijn plotseling overlijden. We hebben op dinsdag 8 juni afscheid genomen in een dienst in de Bazuinkerk. We lazen woorden uit psalm 4 (berijmd): Ik kan gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. En we lazen over de Liefde uit 1 Korinte 13: De liefde is geduldig en vol goedheid. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. In zijn gezin mocht Jan liefde ontvangen en liefde geven. In zijn leven kon hij genieten van de schepping en de mensen om hem heen wellicht dat hij daarin de liefde

11 van God voor mensen mocht ervaren. Wij gedenken Jan Stam als een liefdevolle partner en een liefdevolle vader. Wij wensen Leida en de kinderen, schoondochters en -zoon, kleinkinderen en zijn zussen en verder familie sterkte en Gods troost in dit plotselinge verlies. Dat zij troost mogen vinden in de goede herinneringen en zich gedragen mogen weten in de liefde van God en mensen. Ds. Elsje Braam Sophia Adriana Rietberg-Torn 8 mei juni 2010 In verpleeghuis De Wijngaard te Bosch en Duin is op dinsdag 8 mei overleden zr. Rietberg- Torn. Ze mocht de hoge leeftijd bereiken van 101 jaar. Ooit stond haar wieg in Loosduinen waar ze opgroeide in een groot gezin van 14 kinderen. Toen ze niet verder mocht leren, ging ze werken in de kraamzorg. In Kampen vond ze haar echtgenoot, Frederik Rietberg, bij wie ze twee dochters kreeg, Anny en Clazien. Vitaal, creatief en ondernemend stond ze in het leven. Betrokken op de familie, o.a. door de vele brieven die ze schreef. Haar markante en sterke persoonlijkheid had soms ook een schaduwzijde. Zo viel er over haar principes niet te discussiëren. Trouw leefde ze mee met de gemeente rond de Burgwalkerk en droeg haar steentje bij, bijv. in de organisatie van de nieuwsdiensten. Toen haar man in 1979 overleed, ging ze moedig alleen verder. Ze kreeg een mooi plekje aan de Burgwal waar ze zo lang mogelijk is blijven wonen. Vanaf 1995 werden de krachten van haar geest minder en in 2008 ging ze naar de Vijverhof. De dementie eiste haar tol en van de ziekte en het overlijden van dochter Clazien in februari van dit jaar heeft ze weinig meer meegekregen. Het laatste stukje van haar leven bracht ze door in De Wijngaard. Daar was zorg op maat en daar was ze dicht in de buurt van haar dochter Anny. Ruim een eeuw heeft haar aardse leven geduurd, een in veel opzichten bewogen eeuw. In de dienst van Woord en Gebed op zaterdag 12 juni in de Bazuinkerk lieten we ons troosten door de weidse vergezichten van Ps God is trouw van geslacht tot geslacht, zij reikt van oost tot west en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Ook toen de weg moeilijk werd heeft zr. Rietberg geleefd vanuit het vertrouwen dat God het goed zou maken. In dat vertrouwen hebben wij haar bij haar man te ruste gelegd. Onze gedachten gaan uit naar de families Ruesink en Flentge en allen die haar plaats zullen missen. Moge haar gedachtenis tot zegen zijn. Ds. E.van der Veer Hendrik Godeke 20 maart 1952, Avereest - 21 juni 2010, IJhorst In de nacht van zondag 20 op maandag 21 juni is tijdens zijn slaap, geheel onverwacht overleden HENDRIK GODEKE, Bumastraat 30, in de leeftijd van 58 jaar.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Aanhefteksten. voor rouwbrieven

Aanhefteksten. voor rouwbrieven Aanhefteksten voor rouwbrieven Aanhefteksten- Algemeen alg1 alg2 alg3 alg4 alg5 alg6 alg7 alg8 alg9 Heden overleed zacht en kalm Heden is van ons Tot ons aller droefheid is van ons Wij geven u kennis dat

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Gebedsdienst bij een gedenkdag

Gebedsdienst bij een gedenkdag Gebedsdienst bij een gedenkdag bemoediging openingsvers Onze hulp is in de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

geboren te Wapenveld 8 augustus 1938 overleden te Zwolle 15 juni 2017

geboren te Wapenveld 8 augustus 1938 overleden te Zwolle 15 juni 2017 DANKDIENST voor het leven van GERRIT JAN HORST geboren te Wapenveld 8 augustus 1938 overleden te Zwolle 15 juni 2017 Heerde, 20 juni 2017 Kruiskerk Vrije Evangelische Gemeente voorganger: ds. J.M. Weststrate

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

4. Tot onze grote ontsteltenis en droefheid is, voor ons veel te vroeg, geheel onverwacht overleden...

4. Tot onze grote ontsteltenis en droefheid is, voor ons veel te vroeg, geheel onverwacht overleden... Wim Hilhorst 1. Tot ons groot verdriet is plotseling van ons heengegaan... 2. Intens bedroefd geven wij kennis van het overlijden van... 3. Tot onze diepe droefheid is, geheel onverwacht... 4. Tot onze

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010

tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 tussen haakjes voor bezinning en gebed Allerheiligen/Allerzielen 2010 Welkom en inleiding 1 Goede mensen, van harte welkom in deze gebedsviering naar aanleiding van het feest van Allerheiligen en Allerzielen.

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Gerrie van der Stoel - Roest

Gerrie van der Stoel - Roest DANKDIENST VOOR HET LEVEN van Gerrie van der Stoel - Roest Schriftlezing psalm 139, 1-18 1 Voor de koorleider. Van David, een psalm. HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, 2 u weet het als ik zit of sta,

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Rond het sterven MOMENT VAN OVERLIJDEN

Rond het sterven MOMENT VAN OVERLIJDEN Rond het sterven MOMENT VAN OVERLIJDEN 28. Onthoud uw eeuwig licht niet, God, aan deze mens. Hier is ons het lichaam nog gelaten, van haar/hem die wij hebben liefgehad, van wie wij de kracht hebben gekend,

Nadere informatie

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes.

Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Gedichten en korte spreuken voor rouwbrieven en dankkaartjes. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden. Je hebt het als een moedig man gedaan. Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden en wie kan voelen,

Nadere informatie

Henk Meinema. Liturgie in de dankdienst voor het leven van. * Hoogkerk, 5 juli 1940 Roden, 16 februari 2017

Henk Meinema. Liturgie in de dankdienst voor het leven van. * Hoogkerk, 5 juli 1940 Roden, 16 februari 2017 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Henk Meinema * Hoogkerk, 5 juli 1940 Roden, 16 februari 2017 Op donderdag 23 februari 2017 in de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Tolberterstraat 24 te Leek

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING

Thema: Wees ons nabij VOORBEREIDING Orde voor de dienst bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar Ontmoetingskerk Noordeloos 20 november 2016 Thema: Wees ons nabij Voorgangers: drs. Lizanne Bak en ds. Annette Driebergen Organist: Pim

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6

Dit product wordt u aangeboden door ComputerBijbel (http://www.computerbijbel.com) ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 ComputerBijbel Alle rechten voorbehouden 1/6 EEN MAN NAAR GOD'S HART. Handelingen 13:22 INTRODUCTIE. 1. In zijn toespraak in Antiochië, gaat Paulus kort in op de geschiedenis van Israël, hij citeert een

Nadere informatie

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis)

Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Gebedsviering van 3 februari 2013 Opdracht van de Heer (O.-L.-Vrouw Lichtmis) Intredelied: nr. 530: Zo vriendelijk en veilig als het licht, strofen 1, 2 en 3. Begroeting en openingswoord P. Broeders en

Nadere informatie

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse

Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Hervormde gemeente te Haaksbergen-Buurse Graankorrels in de aarde 5 e zondag van de veertigdagentijd ( "zondag "Schaf mij recht" - 1 e passiezondag) 22 maart 2015 voorganger: ds. N.J. Pronk organist: Līga

Nadere informatie

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN Gebedsviering juni 2017 AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN LIED: LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN ZJ 825 In ons midden kunnen we verschillende kaarsjes plaatsen, in de vorm van een kruis. Bij het zingen

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman

Jonggezinnedienst 24 sept uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Jonggezinnedienst 24 sept 2017 10.00 uur Thema : de Koninklijke trein Kind vermist/gemist opening winterwerk met ds Hoekman Welkom en afkondigingen: Zingen: Heb je al een kaartje voor de koninklijk trein

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten

Het sacrament van. De ziekenzalving. Sacramenten Het sacrament van De ziekenzalving Sacramenten Sacramenten In de Bijbel Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap

Nadere informatie

Lichtinval Geroepen om te komen

Lichtinval Geroepen om te komen Maanlicht 2 e jaargang nr. 4, april 2015 Lichtinval Geroepen om te komen Geroepen om te komen, geroepen om te zijn. Een vast besluit genomen, begin van een refrein. Dat is voor ons de grond: Belangeloos

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn wegen wandelt. Psalm 128 : 1 Liturgie van de samenkomst bij de begrafenis van Gerrit Knol * 24 april 1929 30 mei 2015 60 op D.V. donderdag 4 juni 2015 om

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Romeinen 8 vers 29 en 30 Psalm 5 vers 1 Lied 298 vers 1 t/m 4 Op Toonhoogte Psalm 132 vers 5 en 10 Psalm 68 vers 10 Lied 140 vers 1 en 3

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN

GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN GEREFORMEERD KERKELIJK CENTRUM DE BRON IJSSELMUIDEN Zondag 10 november 2013, thema: Liefde Ds. Nelleke Beimers, voorganger Harm, organist Merijn, pianist Medewerking verlenen: Bert, Cobie, Dorien, Harm,

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

"Reis naar Jeruzalem"

Reis naar Jeruzalem Reis naar Jeruzalem Sabbat Hoe zou jij je voelen als je familie van plan Doe Lees alvast was om te verhuizen naar een plek waar jij nooit Ezra 1-3 en eerder geweest? Bang, opgewonden of beiden? Nehemia

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

De man van gospelzangeres Annemieke Koelewijn is vorig jaar overleden aan kanker. Als jonge vrouw, zonder kinderen, blijft zij alleen achter.

De man van gospelzangeres Annemieke Koelewijn is vorig jaar overleden aan kanker. Als jonge vrouw, zonder kinderen, blijft zij alleen achter. De man van gospelzangeres Annemieke Koelewijn is vorig jaar overleden aan kanker. Als jonge vrouw, zonder kinderen, blijft zij alleen achter. 22 Tekst hilde tromp Beeld Eljee Styling en visagie Marianne

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur

PROTESTANTSE KERK CASTRICUM. Dorpskerk. Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur PROTESTANTSE KERK CASTRICUM Dorpskerk Zondag,26 november 2017 Aanvang 17.00uur Zij raken niet vergeten die ons zijn voorgegaan. blijvend met ons verbonden. Namen, gedragen en geschrevenin de holte van

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

Albert Jan Brinkhuis Ap

Albert Jan Brinkhuis Ap Liturgie voor de afscheidsdienst voorafgaand aan de begrafenis van Albert Jan Brinkhuis Ap * Luttenberg, 16 juli 1942 Zwolle, 10 juli 2016 Voorganger: ds. Günter Brandorff Wijkouderling: Trix Tack Organist:

Nadere informatie

Liturgie. voor de dankdienst voorafgaande aan de begrafenis van. Hendrik Tjoelker. 17 januari februari 2017

Liturgie. voor de dankdienst voorafgaande aan de begrafenis van. Hendrik Tjoelker. 17 januari februari 2017 Liturgie voor de dankdienst voorafgaande aan de begrafenis van Hendrik Tjoelker 17 januari 1928 13 februari 2017 Leek, zaterdag 18 februari 2017 Voorganger: ds. F. de Jong Organist: Niek Schuringa Mededelingen

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Heerde. Zondag Voleinding. 26 november uur

Ontmoetingskerk Heerde. Zondag Voleinding. 26 november uur Ontmoetingskerk Heerde Zondag Voleinding 26 november 2017 10.00 uur Voorganger: ds. Hanneke Diermanse Orgel: Theo van der Wal Koster: Anneke de Vries Beamist: Bart Heres Lector: Henriet Broeder OM TE BEGINNEN

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Ik heb het niet zo op mist. Het maakt ons wereldje klein. Het is gevaarlijk omdat je geen zicht hebt, niet verder dan wat voor ogen is..

Ik heb het niet zo op mist. Het maakt ons wereldje klein. Het is gevaarlijk omdat je geen zicht hebt, niet verder dan wat voor ogen is.. Themadienst: Waar zijn onze doden? Laatste zondag kerkelijk jaar 27 november 2011 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-19 Zingen: gezang 300: 1,2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 20-28 Zingen: gezang 300:

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen

Orde van dienst Hervormde Gemeente te Sellingen Orde van Dienst Kerk en Schooldienst Zondag 15 oktober 2017 Predikant: Organist: Pianist: Met medewerking van: ds. Klaas Meijer en ds. Bram Verduijn Margriet Withaar Gea Wolters alle kinderen en leerkrachten

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

Hoe het verloren schaap werd gevonden

Hoe het verloren schaap werd gevonden Hoe het verloren schaap werd gevonden Evangelie-nieuws voor eeuwige redding Hoe het verloren schaap werd gevonden Een waar voorval in het leven van J.N. Darby Vele jaren geleden werd hem gevraagd een

Nadere informatie

Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708

Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708 Lezen : Deuteronomium 6: 4-18 Zondag 47 Opwekking 25 Opwekking 277 Opwekking 354 Psalm 86 : 2, 3 en 4 (NPB) Geloofsbelijdenis Onze Vader Opwekking 708 Welkom en mededelingen Opwekking 25 Rechts Links Laat

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Voorganger: Leonard van Wijk Orgel: Els Dijkerman Ouderling: Pieter Bas ter Maat Lector:

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus

Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli de zondag van de zomer. PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestants Kralingen PELGRIMAGE NAAR ROME In het spoor van apostel Paulus Protestantse Gemeente Kralingen Hoflaankerk, 26 juli 2015 6 de zondag van de zomer VOORBEREIDING verwelkoming en mededelingen

Nadere informatie

PROGRAMMA KERSTZANGDIENST TWEEDE KERSTDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN. Gods vredesmissie VAN HARTE WELKOM!

PROGRAMMA KERSTZANGDIENST TWEEDE KERSTDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN. Gods vredesmissie VAN HARTE WELKOM! PROGRAMMA KERSTZANGDIENST TWEEDE KERSTDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN Gods vredesmissie VAN HARTE WELKOM! Samenzang: Vreugde alom, de Heiland leeft! Vreugde alom, de Heiland leeft! Ik hef de lofzang aan. En

Nadere informatie

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND

HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ LIEDBUNDEL HERVORMDE KERK HOOGBLOKLAND ================================================ De liedbundel is ook te vinden op de website: www.hervormdhoogblokland.nl

Nadere informatie

Thema: Voor jong en oud. 24 september uur. Medewerking: Kinderkoor Op pad Hardinxveld o.l.v. Annelies van der Pijl

Thema: Voor jong en oud. 24 september uur. Medewerking: Kinderkoor Op pad Hardinxveld o.l.v. Annelies van der Pijl 24 september 2017 18.00 uur Thema: Voor jong en oud Medewerking: Kinderkoor Op pad Hardinxveld o.l.v. Annelies van der Pijl Organist: Bastiaan van der Pijl Verbindende teksten: Johan Crezee Inleidend orgelspel

Nadere informatie

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde.

SAMEN BIJ ÉÉN. Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om uur in de Elimkerk te t Harde. ! SAMEN BIJ ÉÉN Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 30 oktober 2016 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde. Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het mannenkoor Groot Schuylenburg

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met:

Tjimmie van der Wal: Zodra iedereen binnen is beginnen we met: 14 september 2014, 16.30 uur, Goede Herderkerk Zangdienst: Samen zingend het nieuwe seizoen in, Thema van de landelijke startdag is met hart en ziel. Verbinden. Tjimmie van der Wal: Hans van de Pol: Jaap

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Geschapen om te dienen

Geschapen om te dienen Bijbelstudie 1 Geschapen om te dienen Genesis 2:4-25 Welke zin heeft het leven? Je wordt geboren. Je leeft een aantal jaren op aarde. Daarna sterf je. Wat is de zin ervan? Op die vraag geeft de Bijbel

Nadere informatie