Bijlage Overzicht Uitvoeringsorganisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Overzicht Uitvoeringsorganisaties"

Transcriptie

1 Bijlage Overzicht Uitvoeringsorganisaties Wmo werkplaats Betrokken Zorg- en sorganisaties Verbijzondering Sector Rotterdam Aafje Thuiszorg breed Verpleeg en thuiszorg Nijmegen Aanzet Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Utrecht Abrona Ondersteuning mensen met een verstandelijke Maatschappelijke zorg en ondersteuning Rotterdam Achmea Zorgverzekeraar Zorgverzekeringen Den Haag en Leiden Achmea Zorgverzekeraar Zorgverzekeringen Achmea/Agis Zorgverzekeraar Zorgverzekeringen Acros, maatschappelijk werk en kinderopvang MWD Rotterdam Actiegroep Oude Westen Zwolle Agathos Ambulant jeugdhulpverlening Jeugdhulpverlening Twente Alifa breed Altra Jeugd en opvoedingsondersteuning Utrecht Amerpoort Ondersteuning mensen met een verstandelijke Maatschappelijke zorg en ondersteuning s Makelpunt Cliëntenbelang Belangenorganisatie cliënten Nijmegen AMW Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Rotterdam Argus Zorggroep Zorg en ondersteuning voor mensen met een Zorg Arkin GGz GGz Rotterdam ASVZ Gehandicaptenzorg (mensen met een verstandelijke Gehandicaptenzorg ) Nijmegen Attent Wonen en Zorg Zorg en Zorg en Utrecht Axxion Continu Zorg en welzijn Zorg en welzijn Utrecht Beweging 3.0 Verzorg, verpleeg en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Utrecht BJZ Jeugdzorg Jeugdzorg Den Haag en Leiden BOOG Opbouwwerk Opbouwwerk Utrecht Boogh Zorg (voor mensen met een hersenletsel Zorg BOOT Wijkaanpak Stedelijke vernieuwing Maatschappelijke onderneming Noord Brabant Avans Brede School de Duizendpoot School en naschoolse opvang Onderwijs Zuyd Bureaus Jeugdzorg Jeugdzorg Jeugdzorg Nijmegen Burenhulporganisatie Zelforganisatie Zelforganisatie Nijmegen Buurt- en bewonersnetwerk vrijwilligersorganisatie Zwolle Buurthulppost Wipstrik Bewonersorganisatie Burgerinitiatief Zwolle Buurtzorg Wijkverpleging Zorg Utrecht Careyn Zorg en welzijn Zorg en welzijn

2 Twente Carint Reggeland Intramurale verzorging, verpleging en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Centram Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Nijmegen Centrum Ontmoeting in Levensvragen Rotterdam Cephir Woonservicegebouw breed Utrecht CJG Zorg en Zorg en Cliëntenbelang Onafhankelijke netwerkorganisatie Belangenorganisatie cliënten Utrecht CliëntenBelang Utrecht Zelforganisatie Belangenorganisatie Cliënten Flevoland CMO Flevoland Centrum maatschappelijke ondersteuning Flevoland Provinciale ondersteuningsorganisatie Noord CMO Groningen Provinciale ondersteuning Z&W Provinciale ondersteuning Z&W Noord CMO Partoer (Friesland) Provinciale ondersteuning Z&W Provinciale ondersteuning Z&W Noord CMO Stamm (Drenthe) Provinciale ondersteuning Z&W Provinciale ondersteuning Z&W Nijmegen Coalitie Erbij breed Combiwel en maatschappelijke dienstverlening Rotterdam Conforte Verpleging, verzorging, thuiszorg (brancheorganisatie) Koepelorganisatie Verpleeg en thuiszorg Friesland Coöperatie Amarillys Eerstelijns Coöperatie Leeuwarden MWD Zuyd CZ Zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Zuyd Daelzicht Intramurale zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten Verstandelijke gehandicaptenzorg Utrecht De Alliantie Woningcorporatie Wonen Utrecht De Bilthuysen (Verpleeg)zorg intramuraal en extramuraal Verpleeg en thuiszorg Nijmegen De Fabriek Friesland De Friese Wouden, Intramurale verzorging, verpleging en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Utrecht De Hooghstraat Revalidatie Revalidatiezorg Zwolle De Kern Maatschappelijke dienstverlening Maatschappelijke zorg en ondersteuning Friesland de MO-zaak Maatschappelijke Ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Twente De Posten Intramurale verzorging, verpleging en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Zwolle De Stuw sorganisatie Rotterdam De Vrijwilligerswinkel breed Noord-Holland De Wering breed Utrecht De Wulvenhorst Zorg Zorg Noord De Zijlen MEE organisatie provincie Groningen MEE organisatie Nijmegen Dichterbij Zorg en ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke handicap Maatschappelijke zorg en ondersteuning

3 Friesland Diverse informele organisaties in Vrijwilligersorganisaties Vrijwilligersorganisaties deze gemeenten (zoals Humanitas, Zonnebloem, dorpssteunpunten, kerkelijke organisaties). Diversity joy Wijkontwikkeling, opbouwwerk Opbouwwerk Rotterdam Dock breed / participatie Noord-Holland DOCK Opbouwwerk Opbouwwerk DOCK Haarlem Opbouwwerk Opbouwwerk Doras Organisatie voor maatschappelijke dienstverlening MWD Eigen Kracht-centrale Empowerment Maatschappelijke ondersteuning Rotterdam Eigenkoers Hoogvliet Antidiscriminatiebureau regio Rijnmond breed Eropaf&Co Landelijk steunpunt terugdringen huisuitzettingen Field Lab Oost Wijkaanpak Stedelijke vernieuwing Maatschappelijke onderneming Rotterdam FlexusJeugdplein Opvoedingsondersteuning Jeugdzorg Zwolle Focus Ondersteuning en belangenbehartiging mensen Maatschappelijke zorg en ondersteuning met psychiatrische achtergrond Zwolle Frion Ondersteuning mensen met een verstandelijke Zorg en Noord Brabant Avans GGD Gezondheid GGD Zuyd GGD Limburg GGD GGD Noord Brabant Avans GGD West Brabant Gezondheid GGD Nijmegen GGz Ggz Ggz Utrecht GGz Centraal GGz GGz GGz Kijk en Duin GGz GGZ Noord Brabant Fontys GGz Oost Brabant GGz GGz Noord Brabant Fontys GGzE GGz GGz Noord Brabant Avans Hart van Brabant GGz GGz Rotterdam Hefgroep Kinderopvang Kinderopvang Noord Het Kopland Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Noord-Holland Het Spalier Jeugd en opvoedingsondersteuning Jeugdzorg Rotterdam House of Hope Christelijk geïnspireerd sociaal project Christelijk geïnspireerd sociaal project Nijmegen Huis van de Wijk Zorg en Zorg en Zuyd Huis voor de zorg Limburg Provinciaal ondersteuningsorgaan voor belangenorganisaties Belangenbehartiging / welzijn Zuyd Huisartsenpraktijken in Landgraaf / In oostelijk Zuid-Limburg hebben 132 huisartsen Eerstelijnszorg HuisartsenOZL zich verenigd in de zorggroep HuisartsenOZL. Rotterdam Humanitas Vrijwilligers Vrijwilligersorganisatie

4 Utrecht Humanitas DMH Zorg en ondersteuning voor mensen met een Vrijwilligersorganisatie Utrecht Humanitas DMH Zorg en ondersteuning voor mensen met een Vrijwilligersorganisatie HVO-Querido Begeleid wonen Maatschappelijke zorg en ondersteuning Zwolle Icare Verpleging en verzorging incl. wijkverpleging Zorg Twente Iemenschoer-kulturhus breed + cultuur IGPB Sociale onderneming gericht op empowerment Maatschappelijke onderneming InGeest GGz GGZ Nijmegen Interlokaal breed Zuyd ISD BOL Sociale dienst in Parkstad Limburg Sociale Zaken JES Doorstroomhuis in eigen beheer Maatschappelijke zorg en ondersteuning Den Haag en Leiden Jes-Rijnland Jeugd en opvoedingsondersteuning Jeugdzorg Utrecht JoU Jongerenwerk Opbouwwerk Den Haag en Leiden JSO Expertisecentrum Jeugd en opvoeding Jeugdzorg Nijmegen KanDoen bemiddeling en begeleiding Zorg en Zorg en bij werk in de buurt Friesland Keam breed Rotterdam Kenniscentrum en leernetwerk Kenniscentrum Diversiteit Diversiteit Noord-Holland Kenniscentrum Adviesbureau Maatschappelijke onderneming Wmo&Wonen& Nijmegen Kerkelijk Beraad vrijwilligersorganisatie Nijmegen Kerngezond breed Noord-Holland Kontext Maatschappelijk Werk en Dienstverlening MWD Rotterdam Kwadraad Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Den Haag en Leiden Kwadraad Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Kwintes Begeleid wonen (RIBW) Maatschappelijke zorg en ondersteuning Utrecht Kwintes persoonlijke begeleiding aan mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning psychische of sociale kwetsbaarheid Flevoland Kwintes Almere Geestelijke gezondheidszorg Landelijk steunpunt thuisadministratie Vrijwilligersorganisatie Rotterdam Laurens (Verpleeg)zorg intramuraal en extramuraal Verpleeg en thuiszorg Rotterdam LED Leger des Heils Religieuze maatschappelijke hulpverleningsorganisatie Maatschappelijke zorg en ondersteuning Noord Brabant Avans Leger des Heils Religieus Maatschappelijke hulpverleningsorganisatie Maatschappelijk opvang, zorg en ondersteuning

5 Rotterdam Leliezorggroep (Verpleeg)zorg intramuraal en extramuraal Verpleeg en thuiszorg Noord Lentis GGz-Groningen GGz Zuyd LEVANTOgroep Is een holding van de werkmaatschappijen GGz RIMO, RIBW H&M, Impuls, Horizon en Blijf van mijn Lijf Parkstad. Utrecht LFB Belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke Belangenorganisatie Cliënten Rotterdam Lokaal Steunpunt Crooswijk breed Utrecht LSR Koepelorganisatie cliëntenraden Belangenorganisatie Cliënten Noord Brabant Fontys Lunetzorg Zorg en ondersteuning Zorg Den Haag en Leiden LWO Leidsche s Organisatie Friesland M.O.S. (Maatschappelijke Onderneming Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Smallingerland) Friesland Maatschappelijk Werk Friesland breed MWD Nijmegen Maatschappelijk Werk NIM Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Rotterdam Maatschappelijke Dienstverlening Maatschappelijke Dienstverlening Alexander MaDi-ZuidOost Organisatie voor maatschappelijke dienstverlening MWD Zuyd Meandergroep Zuid-Limburg Intramurale verzorging, verpleging en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg MEE Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Rotterdam MEE Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Nijmegen MEE Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Noord Brabant Avans MEE Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Nijmegen MEE Gelderse Poort Ondersteuning mensen met een Noord MEE Groningen Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Zwolle MEE IJsseloevers Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Flevoland MEE Ijsselovers Almere Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Nijmegen MEE Midden-Limburg Ondersteuning mensen met een Noord-Holland MEE Noord-West Holland Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Nijmegen MEE Oost-Gelderland Ondersteuning mensen met een Twente MEE Twente Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Twente MEE Twente Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Utrecht MEE Utrecht / Gooi en Vechtstreek Ondersteuning mensen met een MEE-organisatie Utrecht MEE Utrecht / Gooi en Vechtstreek Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Utrecht MEE Utrecht / Gooi en Vechtstreek Ondersteuning mensen met een MEE organisatie

6 Noord Brabant Fontys MEE West Brabant Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Noord Brabant Fontys MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Zuyd MEE Zuid-Limburg Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen MEE organisatie met een Friesland Miks welzijn breed Noord MJD, solciale teams en de achterliggende organisaties primair de sociale teams zelf, de achterliggende organisaties blijven op de achtergrond, maatschappelijke zorg en ondersteuning Zuyd MO Heerlen Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Zorg en Zuyd Mondriaan GGz organisatie GGz Den Haag en Leiden MOOI sorganisatie voor maatschappelijke ondersteuning MWD Zwolle NeboPlus Verpleging en verzorging incl. wijkverpleging Zorg Rotterdam Nieuwe Nachtegaal Charlois Bewonersvereniging breed Friesland Noorderbreedte Zorgorganisatie Zorgorgaanisatie Noord Noorderbrug MEE organisatie MEE organisatie Noord Noordermaat Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Noord Novo Zorg en ondersteuning voor mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning licht verstandelijke handicap Flevoland NPCF, Patiëntenfederatie Koepelorganisatie Zorg Koepelorganisatie patiëntenraden Om het kind Gemeentelijke Jeugdzorg Jeugdzorg Osira Thuiszorg Woon / verpleeg en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Rotterdam Pameijer Zorg en ondersteuning voor mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning Rotterdam Pameijer Zorg en ondersteuning voor mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning Rotterdam Pameijer Zorg en ondersteuning voor mensen met een Zorg Rotterdam Participe Participatie Maatschappelijke ondersteuning Zuyd Partners in breed (Sittard-Geleen) Friesland Partoer breed Noord Brabant Avans Passage Onderwijsondersteuning Onderwijs Nijmegen Perspectief Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Friesland Platform GEEF netwerkorganisatie waarin 14 organisaties vanuit Netwerk organisatie zorg en welzijn de sectoren wonen, zorg, gemeenten en onderwijs participeren Nijmegen Pro Persona Specialistische GGz GGz Noord Promens Care Zorg en ondersteuning Maatschappelijke zorg en ondersteuning Zuyd Punt breed (Weert)

7 Rotterdam Radar Vrijwilligersorganisatie Vrijwilligersorganisatie Zuyd Radar Zorg en ondersteuning voor mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning Den Haag en Leiden Radar-uitvoering Re-integratie, zorg en welzijn Maatschappelijke ondersteuning Nijmegen Radius breed Utrecht Ravelijn Vrijwilligerswerk, mantelzorg en Maatschappelijk werk en dienstverlening Vrijwilligersorganisatie Utrecht React Zorg Zorg Regenboog Opvang dak en thuislozen Vrijwilligersorganisatie Utrecht Reinearde Zorg en welzijn zorg en welzijn Utrecht Reyer ter Burg GGz GGz Utrecht Rhijnhuysen (Zieken)Zorg Ziekenzorg Utrecht Riagg Amersfoort en omstreken Ambulante GGz GGz Nijmegen RIBW Arnhem Zorg en Zorg en welzijn Zwolle RIWB Maatschappelijke zorg en ondersteuning Ondersteuning en begeleid wonen mensen met een psychische Nijmegen RMC (Regionaal Maatschappelijk Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Centrum) Rotterdam Rotterdamse Kenniscentrum Diversiteit Kenniscentrum Diversiteit Kenniscentrum Diversiteit Samen DOEN Z&W, wijkgericht MWD Samen Doen teams (West, Zuid Z&W, wijkgericht MWD en Zuid Oost Samen wonen samen werken Religieus maatschappelijk burgerinitiatief (voor Vrijwilligersorganisatie burgers in een kwetsbare situatie) Twente Scalawelzijn breed Den Haag en Leiden Seinpost Adviesbureau, Adviesbureau wonen, veiligheid, samenleving Maatschappelijke onderneming Nijmegen Sensoor Telefonische hulpverlening Maatschappelijke zorg en ondersteuning SMD Zaanstreek en Waterland Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Twente Social Return on Investment network SROI Social Enterprise Noord-Holland Socius Maatschappelijk Werk en Dienstverlening MWD Spirit Jeugd en opvoedingsondersteuning Jeugdzorg Twente SROI Netwerk Zorg en breed Zorg en Utrecht Stade breed

8 Twente Steunpunt informele zorg Zorg en Zorg en Steunpunt WRAP GGz zelfhulp Maatschappelijke ondersteuning Utrecht Stichting Alleman Stichting Balans Voor kinderen met gedrags en leerstoornissen. MWD Friesland Stichting Bolwerk, breed Utrecht Stichting Dagopvang Utrecht Zorg (Dak en thuislozen) Maatschappelijke zorg en ondersteuning Utrecht Stichting de Binding Flevoland Stichting de Schoor Almere Nijmegen Stichting Gehandicapten Platform vrijwilligersorganisatie (SGO) Overbetuwe Zuyd Stichting Gehandicapten Zorg Zorg en ondersteuning voor mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning Limburg (SGL) lichamelijke Stichting Kontext en Maatschappelijke dienstverlening Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Puur Zuid Friesland Stichting Mienskipssoarch laagdrempelige toegang van diensten op het gebied van welzijn, zorg, wonen en dienstverlening voor alle inwoners binnen een gemeente. MWD Utrecht Stichting Perspectief Empowerment Maatschappelijke ondersteuning Rotterdam Stichting Platform Islamitische Platform Islamitische Organisaties Platform Islamitische Organisaties Organisaties (SPIOR) Zwolle Stichting Present Informele zorgorganisatie/burgerinitiatief Burgerinitiatief/vrijwilligersorganisatie Stichting Samen Wonen - Samen Religieus maatschappelijk burgerinitiatief (voor Vrijwilligersorganisatie Leven burgers in een kwetsbare situatie) Stichting Samen Wonen - Samen Religieus maatschappelijk burgerinitiatief (voor Vrijwilligersorganisatie Leven burgers in een kwetsbare situatie) Nijmegen Stichting Samen Zorgen Utrecht Stichting Stade breed Noord Stichting Trias breed Utrecht Stichting Tussenvoorziening Zorg en ondersteuning Maatschappelijke zorg en ondersteuning Nijmegen Stichting & Maatschappelijke en Maatschappelijke dienstverlening ondersteuning (STUW) Noord Stichting Aa en Hunze breed

9 Noord Stichting Midden Drenthe breed (Thuiswonende kwetsbare wijkbewoners) Utrecht Stichting Nieuwegein Utrecht Stichting Ouderen Vianen ouderen Ouderen Zwolle Stichting WIEL sorganisatie Noord Brabant Fontys Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Zelfhulp en lotgenotencontact Belangenorganisatie cliënten Brabant Noord Brabant Avans Stimulans Nijmegen STMG Zorg en Zorg en Streetcornerwerk Opbouwwerk Opbouwwerk Noord Brabant Avans Surplus MWD Nijmegen Swon Vrijwilligerswerk en mantelzorg Zorg en Zorg en welzijn Nijmegen Tandem breed Noord Brabant Avans Thebe Woon, verpleeg, thuis, kraamzorg Verpleeg en thuiszorg Friesland Thuiszorg Zuid West Friesland, Thuiszorg Thuiszorg Rotterdam Timon Centre for Effective Public Health In the larger Zorg en Rotterdam area Noord Timpaan breed (Thuiswonende kwetsbare wijkbewoners) Friesland Timpaan breed Noord Tinten Maatschappelijke onderneming Maatschappelijke zorg en ondersteuning Noord Torion breed Zuyd Trajekt Maastricht breed Den Haag en Leiden Transmuralis Verpleeg en thuiszorg, revalidatie en ziekenzorg Verpleeg en thuiszorg Zwolle Travers sorganisatie Flevoland Triade Flevoland Beschermd wonen voor kinderen en volwassene Maatschappelijk zorg en ondersteuning met een verstandelijke Utrecht Tussenvoorziening Zorg (Dak en thuislozen, psychiatrisch verleden)) Maatschappelijke zorg en ondersteuning Utrecht U Centraal Vrijwilligerswerk, Maatschappelijk werk en MWD dienstverlening Zwolle Uwoon Wooncorporatie Wooncorporatie Rotterdam Vakmanstad Wijkontwikkeling Maatschappelijke onderneming Nijmegen Venlodroom Wonen, Zorg, breed MWD Utrecht Versa Rotterdam VGZ Zorgverzekeraar Zorgverzekeringen Noord-Holland Vita en Advies breed Utrecht Vitras CMD MWD Nijmegen Vivaan breed

10 Flevoland VMC Almere Vrijwilligers- en mantelzorgersorganisatie Vrijwilligerswerk Utrecht Voedselbanken Utrecht Praktische hulpverlening Vrijwilligersorganisatie Volksbond Ambulante woonbegeleiding MWD Den Haag en Leiden VOOR Rotterdam VoorWerk Reïntegratietraject werkzoekenden breed Vovend-J Nachtopvang beheerd door ervaringsdeskundigen Maatschappelijke zorg en ondersteuning Vrijwilligers academie Vrijwilligersorganisatie Flevoland Vrijwilligers en Mantelzorgcentrale Steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers Almere Nijmegen Vrijwilligerscentrale vrijwilligersorganisatie breed Nijmegen Vrijwilligerscentrale Nijmegen Vrijwilligerswerk Vrijwilligersorganisatie Nijmegen Vrijwilligerscentrale Zutphen Vrijwilligerswerk Vrijwilligersorganisatie Utrecht Vrijwilligersorganisaties Vrijwilligerswerk Vrijwilligersorganisatie Zuyd Wel.Kom breed (Venlo en Roermond) Zuyd Welsun breed Friesland Centraal breed Nijmegen de Meierij Zuyd sgroep Parkstad Limburg breed (Alcander, Impuls) Rotterdam Hoogvliet Blik breed Utrecht Oudewater breed Utrecht Veenendaal Noord sorganisatie Het Oude breed (Mensen met een psychische of Ambt verstandelijke ) Noord sorganisatie Oude Ambt breed sorganisaties in Oost en breed Zuid Oost Utrecht Welzin Rotterdam Werk Loont Vrijwilligersorganisatie Vrijwilligersorganisatie Noord Werkpro Zorg en Maatschappelijke zorg en ondersteuning Zuyd Werkvoorzieningsschap Oostelijk WOZL Sociaal werkvoorzieningsbedrijf Zuid-Limburg (WOZL) Noord Brabant Fontys WIJEindhoven Z&W, wijkgericht MWD Zwolle Wijz sorganisatie en vrijwilligersorganisatie /vrijwilligersorganisatie voor ouderen Zuyd Wmo-adviesraad en commissies in Zuid-Limburg Adviesraad (Wmo) Wmo-raad

11 Nijmegen Woonstichting Valburg Woningcorporatie Wonen Zuyd Xonar Jeugd en opvoedingsondersteuning, pleegzorg Jeugdzorg en vrouwenopvang en vrouwenopvang Den Haag en Leiden Zebra Maatschappelijk werk, ouderenwerk, jongerenwerk MWD en sociaal cultureel werk Nijmegen Zelforganisaties allochtone gemeenschappen Zelforganisatie Zelforganisatie Zwolle ZorgDat sorganisatie Twente Zorgfederatie Oldenzaal (Verpleeg)zorg en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Flevoland Zorggroep Almere Hulpverleners zorg Zorg Zwolle Zorggroep Noordwest Veluwe Verpleging en verzorging Zorg Zorghotel Pitstop Begeleid wonen Maatschappelijke zorg en ondersteuning Utrecht Zorgpalet Baarn/Soest (Verpleeg)zorg intramuraal Verpleegzorg Nijmegen ZZG Zorggroep Zorg Zorg Samengevat: Ruim 290 met naam genoemde uitvoeringsorganisaties en/of uitvoeringsverbanden. Uitvoeringsorganisaties 79 sorganisaties 33 organisaties MWD 12 organisaties maatschappelijke ondersteuning 6 organisaties opbouwwerk Uitvoeringsorganisaties snijvlak zorg/welzijn 27 organisaties Maatschappelijke zorg en ondersteuning 18 MEE organisaties die mensen met een ondersteunen 15 organisaties Zorg en 14 ggz organisaties 10 jeugdzorg (waarvan één jeugdzorg en vrouwenopvang en één jeugdhulpverlening) 7 belangenorganisaties cliënten 1 Netwerk organisatie zorg en welzijn Uitvoeringsorganisaties Zorg 14 organisaties Verpleeg en Thuiszorg 14 zorgorganisaties

12 5 zorgverzekeraars 1 koepelorganisatie patiëntenraden 1 koepelorganisatie Verpleeg en thuiszorg Anders 18 vrijwilligersorganisaties 3 woningcorporaties 6 maatschappelijke ondernemingen 4 provinciale ondersteuningsorganisaties 2 onderwijsorganisaties 2 GGD 2 zelforganisaties 1 Wmo raad 1 Platform Islamitische organisaties

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Op basis van de werkplannen en voortgangsrapportages zijn de 133 onderwerpen thematisch te rangschikken onder de volgende 18 thema s: - Actief Burgerschap - Armoede

Nadere informatie

Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel)

Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel) Sociale kaart voor doorverwijzingen in Zwolle ( Overijssel) Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Noordwest Veluwe, IJssel-Vecht en Twente Postbus 1058 8001 BB ZWOLLE Postbus 1058 8001 BB ZWOLLE 0800 933

Nadere informatie

Ethiek in de zorgsector

Ethiek in de zorgsector start januari 2016 23e jaargang Part-time postacademische beroepsopleiding Ethiek in de zorgsector Module 1 Ethische vragen rond het begin en einde van het leven Module 2 Zorg en kwaliteit van leven bij

Nadere informatie

Inhoud pagina. Inleiding 3. Hoofdstuk 1 Wat is lokaal volksgezondheidsbeleid 5. Hoofdstuk 2 Landelijke en regionale ontwikkelingen 7

Inhoud pagina. Inleiding 3. Hoofdstuk 1 Wat is lokaal volksgezondheidsbeleid 5. Hoofdstuk 2 Landelijke en regionale ontwikkelingen 7 Inhoudsopgave Deel II. Regionale Paragraaf Noord en Midden Drenthe Inhoud pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wat is lokaal volksgezondheidsbeleid 5 Hoofdstuk 2 Landelijke en regionale ontwikkelingen 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2013. Juli 2014

WGA-instroom grote werkgevers in 2013. Juli 2014 WGA-instroom grote werkgevers in 2013 Juli 2014 Inhoud Agrarisch bedrijf 3 Algemene industrie 3 Baggerbedrijf 4 Bakkerijen 4 Banken 4 Bewakingsondernemingen 5 Bouwbedrijf 6 CHEMISCHE INDUSTRIE 6 Culturele

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Colofon Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Uitgave MOgroep Maliebaan 71 H 3581 CG Utrecht telefoon: 030 721 07 21 e-mail: info@mogroep.nl

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Programmaboek Themamiddag. De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG

Programmaboek Themamiddag. De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG Programmaboek Themamiddag De samenwerking tussen het Veiligheidshuis en het CJG 18 november 2010 PROGRAMMA Introductie Partners+Pröpper organiseert op 18 november 2010 in La Gare te s-hertogenbosch de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. www.rcoak.nl. Terugblik op het jaar 2011. Financieel jaarverslag 2011. Digitaal aanvragen. Donaties. Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid

Inhoudsopgave. www.rcoak.nl. Terugblik op het jaar 2011. Financieel jaarverslag 2011. Digitaal aanvragen. Donaties. Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid Inhoudsopgave Terugblik op het jaar 2011 Jaarverslag 2011 Financieel jaarverslag 2011 Digitaal aanvragen Donaties Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid Ouderen en kunstbeoefening Evaluaties Bureau en bestuur

Nadere informatie

Naam Adres Postcode Plaats Stichting Kentalis Zorg Theerestraat 42 5271 GD SINT-MICHIELSGESTEL Stichting Joods Maatschappelijk Werk (J.M.W.) De Lairessestraat 145 1075 HJ AMSTERDAM Mappa Mondo Postbus

Nadere informatie

BIJLAGEN-RAPPORT Versterking sociale infrastructuur Fryslân

BIJLAGEN-RAPPORT Versterking sociale infrastructuur Fryslân 1 BIJLAGEN-RAPPORT Versterking sociale infrastructuur Fryslân Leeuwarden, 7 mei 2014 2 3 INHOUD I OVERZICHT SOCIALE INFRASTRUCTUUR PER GEMEENTE 5 II AANBOD DIENSTEN PER MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIE 31

Nadere informatie

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp

Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorgwijzer Informatie, advies en begeleiding Emotionele steun Educatie Praktische hulp Respijtzorg en ontspanning Financiën en administratie Materiële hulp Mantelzorg en werk Meedenken en meehelpen

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel 1 Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel samenstelling: Renée Reiss 2 Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel en het specifieke aanbod voor

Nadere informatie

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes!

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Peiling: uw mening over de aanpak van eenzaamheid Welkom Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Vraag 1 Ik ben werkzaam bij / zet mij in voor de volgende

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008 Onderwerp Toekenning middelen WMO bestedingsvoorstel Programma

Nadere informatie

Overzicht Gespreksleiders, inleiders, organisatoren

Overzicht Gespreksleiders, inleiders, organisatoren Vrijwillige voor en door jeugd en gezin Overzicht Gespreksleiders, inleiders, organisatoren 1 Gespreksleiders, inleiders, organisatoren In dit overzicht vindt u een selectie van gespreksleiders, inleiders

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2011. Juli 2012

WGA-instroom grote werkgevers in 2011. Juli 2012 WGA-instroom grote werkgevers in 2011 Juli 2012 Inhoud Agrarisch bedrijf 3 Algemene industrie 3 Baggerbedrijf 4 Bakkerijen 4 Banken 4 Bewakingsondernemingen 6 Bouwbedrijf 6 Culturele instellingen 8 Detailhandel

Nadere informatie

Zorg om zorg. Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem. Gemeente Haarlem. Februari 2012

Zorg om zorg. Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem. Gemeente Haarlem. Februari 2012 Februari 2012 Rekenkamercommissie Haarlem Postbus 511 2003 PB Haarlem 023-511 30 38 jcaffe@haarlem.nl 2012/83057 Gemeente Haarlem Zorg om zorg Onderzoek naar de Wet maatschappelijke ondersteuning in Haarlem

Nadere informatie

Hier zijn we u mee van dienst

Hier zijn we u mee van dienst P a g i n a 1 Hier zijn we u mee van dienst Dienstenboek 2013-2014 P a g i n a 2 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave pag. 2 2. Voorwoord pag. 3 3. Hulp in Crisissituaties pag. 5 3.1. Tijdens kantooruren: CVD

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie

Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie Enschede, 6 oktober 2014 PB/14/1720/fkd dr. Patrick Jansen drs. Peter Bakker Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Aanpak... 6 3. Resultaten...

Nadere informatie

Trainingsbureau Agressietrainingen. opgesteld ten behoeve van. Veiligezorg in ziekenhuizen

Trainingsbureau Agressietrainingen. opgesteld ten behoeve van. Veiligezorg in ziekenhuizen Trainingsbureau Agressietrainingen opgesteld ten behoeve van Veiligezorg in ziekenhuizen m.m.v. Paul van Esveld, Trainingsbureaus agressietrainingen Achtergrond Bij de ziekenhuizen die meedoen aan Veiligezorg

Nadere informatie

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019

NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 NIEUW ROTTERDAMS WELZIJN 2016 2019 Kadernotitie Nieuw Rotterdams Welzijn 2016-2019/06-03-2015 1 HOOFDSTUK 1: INLEIDING...4 HOOFDSTUK 2: VISIE OP WELZIJN...7 HOOFDSTUK 3: DE BASISINFRASTRUCTUUR WELZIJN...

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie

Meedoen doet ertoe. Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie Meedoen doet ertoe Hoe gemeenten, Sociale Diensten en sociaal werkers samen bijdragen aan participatie 10 redenen om voor sociaal werkers te kiezen www.sociaalwerkers.nl 2 Meedoen doet ertoe Participatie

Nadere informatie

Zelfredzaamheid in de wijk

Zelfredzaamheid in de wijk Zelfredzaamheid in de wijk Een literatuurstudie naar methodieken die zelfredzaamheid stimuleren bij ouderen en chronisch zieken Jeanny Engels, Evianne Wijenberg en Marloes Versleijen Postbus 8228, 3503

Nadere informatie

De bedrijfstak Zorg Onderzoek naar economische betekenis van de zorgsector

De bedrijfstak Zorg Onderzoek naar economische betekenis van de zorgsector De bedrijfstak Zorg Onderzoek naar economische betekenis van de zorgsector Den Haag, oktober 2009 Dit rapport is bestemd voor de organisatie van de opdrachtgever. Verspreiding en reproductie van (delen

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie