Bijlage Overzicht Uitvoeringsorganisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Overzicht Uitvoeringsorganisaties"

Transcriptie

1 Bijlage Overzicht Uitvoeringsorganisaties Wmo werkplaats Betrokken Zorg- en sorganisaties Verbijzondering Sector Rotterdam Aafje Thuiszorg breed Verpleeg en thuiszorg Nijmegen Aanzet Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Utrecht Abrona Ondersteuning mensen met een verstandelijke Maatschappelijke zorg en ondersteuning Rotterdam Achmea Zorgverzekeraar Zorgverzekeringen Den Haag en Leiden Achmea Zorgverzekeraar Zorgverzekeringen Achmea/Agis Zorgverzekeraar Zorgverzekeringen Acros, maatschappelijk werk en kinderopvang MWD Rotterdam Actiegroep Oude Westen Zwolle Agathos Ambulant jeugdhulpverlening Jeugdhulpverlening Twente Alifa breed Altra Jeugd en opvoedingsondersteuning Utrecht Amerpoort Ondersteuning mensen met een verstandelijke Maatschappelijke zorg en ondersteuning s Makelpunt Cliëntenbelang Belangenorganisatie cliënten Nijmegen AMW Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Rotterdam Argus Zorggroep Zorg en ondersteuning voor mensen met een Zorg Arkin GGz GGz Rotterdam ASVZ Gehandicaptenzorg (mensen met een verstandelijke Gehandicaptenzorg ) Nijmegen Attent Wonen en Zorg Zorg en Zorg en Utrecht Axxion Continu Zorg en welzijn Zorg en welzijn Utrecht Beweging 3.0 Verzorg, verpleeg en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Utrecht BJZ Jeugdzorg Jeugdzorg Den Haag en Leiden BOOG Opbouwwerk Opbouwwerk Utrecht Boogh Zorg (voor mensen met een hersenletsel Zorg BOOT Wijkaanpak Stedelijke vernieuwing Maatschappelijke onderneming Noord Brabant Avans Brede School de Duizendpoot School en naschoolse opvang Onderwijs Zuyd Bureaus Jeugdzorg Jeugdzorg Jeugdzorg Nijmegen Burenhulporganisatie Zelforganisatie Zelforganisatie Nijmegen Buurt- en bewonersnetwerk vrijwilligersorganisatie Zwolle Buurthulppost Wipstrik Bewonersorganisatie Burgerinitiatief Zwolle Buurtzorg Wijkverpleging Zorg Utrecht Careyn Zorg en welzijn Zorg en welzijn

2 Twente Carint Reggeland Intramurale verzorging, verpleging en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Centram Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Nijmegen Centrum Ontmoeting in Levensvragen Rotterdam Cephir Woonservicegebouw breed Utrecht CJG Zorg en Zorg en Cliëntenbelang Onafhankelijke netwerkorganisatie Belangenorganisatie cliënten Utrecht CliëntenBelang Utrecht Zelforganisatie Belangenorganisatie Cliënten Flevoland CMO Flevoland Centrum maatschappelijke ondersteuning Flevoland Provinciale ondersteuningsorganisatie Noord CMO Groningen Provinciale ondersteuning Z&W Provinciale ondersteuning Z&W Noord CMO Partoer (Friesland) Provinciale ondersteuning Z&W Provinciale ondersteuning Z&W Noord CMO Stamm (Drenthe) Provinciale ondersteuning Z&W Provinciale ondersteuning Z&W Nijmegen Coalitie Erbij breed Combiwel en maatschappelijke dienstverlening Rotterdam Conforte Verpleging, verzorging, thuiszorg (brancheorganisatie) Koepelorganisatie Verpleeg en thuiszorg Friesland Coöperatie Amarillys Eerstelijns Coöperatie Leeuwarden MWD Zuyd CZ Zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Zuyd Daelzicht Intramurale zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten Verstandelijke gehandicaptenzorg Utrecht De Alliantie Woningcorporatie Wonen Utrecht De Bilthuysen (Verpleeg)zorg intramuraal en extramuraal Verpleeg en thuiszorg Nijmegen De Fabriek Friesland De Friese Wouden, Intramurale verzorging, verpleging en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Utrecht De Hooghstraat Revalidatie Revalidatiezorg Zwolle De Kern Maatschappelijke dienstverlening Maatschappelijke zorg en ondersteuning Friesland de MO-zaak Maatschappelijke Ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Twente De Posten Intramurale verzorging, verpleging en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Zwolle De Stuw sorganisatie Rotterdam De Vrijwilligerswinkel breed Noord-Holland De Wering breed Utrecht De Wulvenhorst Zorg Zorg Noord De Zijlen MEE organisatie provincie Groningen MEE organisatie Nijmegen Dichterbij Zorg en ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke handicap Maatschappelijke zorg en ondersteuning

3 Friesland Diverse informele organisaties in Vrijwilligersorganisaties Vrijwilligersorganisaties deze gemeenten (zoals Humanitas, Zonnebloem, dorpssteunpunten, kerkelijke organisaties). Diversity joy Wijkontwikkeling, opbouwwerk Opbouwwerk Rotterdam Dock breed / participatie Noord-Holland DOCK Opbouwwerk Opbouwwerk DOCK Haarlem Opbouwwerk Opbouwwerk Doras Organisatie voor maatschappelijke dienstverlening MWD Eigen Kracht-centrale Empowerment Maatschappelijke ondersteuning Rotterdam Eigenkoers Hoogvliet Antidiscriminatiebureau regio Rijnmond breed Eropaf&Co Landelijk steunpunt terugdringen huisuitzettingen Field Lab Oost Wijkaanpak Stedelijke vernieuwing Maatschappelijke onderneming Rotterdam FlexusJeugdplein Opvoedingsondersteuning Jeugdzorg Zwolle Focus Ondersteuning en belangenbehartiging mensen Maatschappelijke zorg en ondersteuning met psychiatrische achtergrond Zwolle Frion Ondersteuning mensen met een verstandelijke Zorg en Noord Brabant Avans GGD Gezondheid GGD Zuyd GGD Limburg GGD GGD Noord Brabant Avans GGD West Brabant Gezondheid GGD Nijmegen GGz Ggz Ggz Utrecht GGz Centraal GGz GGz GGz Kijk en Duin GGz GGZ Noord Brabant Fontys GGz Oost Brabant GGz GGz Noord Brabant Fontys GGzE GGz GGz Noord Brabant Avans Hart van Brabant GGz GGz Rotterdam Hefgroep Kinderopvang Kinderopvang Noord Het Kopland Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Noord-Holland Het Spalier Jeugd en opvoedingsondersteuning Jeugdzorg Rotterdam House of Hope Christelijk geïnspireerd sociaal project Christelijk geïnspireerd sociaal project Nijmegen Huis van de Wijk Zorg en Zorg en Zuyd Huis voor de zorg Limburg Provinciaal ondersteuningsorgaan voor belangenorganisaties Belangenbehartiging / welzijn Zuyd Huisartsenpraktijken in Landgraaf / In oostelijk Zuid-Limburg hebben 132 huisartsen Eerstelijnszorg HuisartsenOZL zich verenigd in de zorggroep HuisartsenOZL. Rotterdam Humanitas Vrijwilligers Vrijwilligersorganisatie

4 Utrecht Humanitas DMH Zorg en ondersteuning voor mensen met een Vrijwilligersorganisatie Utrecht Humanitas DMH Zorg en ondersteuning voor mensen met een Vrijwilligersorganisatie HVO-Querido Begeleid wonen Maatschappelijke zorg en ondersteuning Zwolle Icare Verpleging en verzorging incl. wijkverpleging Zorg Twente Iemenschoer-kulturhus breed + cultuur IGPB Sociale onderneming gericht op empowerment Maatschappelijke onderneming InGeest GGz GGZ Nijmegen Interlokaal breed Zuyd ISD BOL Sociale dienst in Parkstad Limburg Sociale Zaken JES Doorstroomhuis in eigen beheer Maatschappelijke zorg en ondersteuning Den Haag en Leiden Jes-Rijnland Jeugd en opvoedingsondersteuning Jeugdzorg Utrecht JoU Jongerenwerk Opbouwwerk Den Haag en Leiden JSO Expertisecentrum Jeugd en opvoeding Jeugdzorg Nijmegen KanDoen bemiddeling en begeleiding Zorg en Zorg en bij werk in de buurt Friesland Keam breed Rotterdam Kenniscentrum en leernetwerk Kenniscentrum Diversiteit Diversiteit Noord-Holland Kenniscentrum Adviesbureau Maatschappelijke onderneming Wmo&Wonen& Nijmegen Kerkelijk Beraad vrijwilligersorganisatie Nijmegen Kerngezond breed Noord-Holland Kontext Maatschappelijk Werk en Dienstverlening MWD Rotterdam Kwadraad Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Den Haag en Leiden Kwadraad Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Kwintes Begeleid wonen (RIBW) Maatschappelijke zorg en ondersteuning Utrecht Kwintes persoonlijke begeleiding aan mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning psychische of sociale kwetsbaarheid Flevoland Kwintes Almere Geestelijke gezondheidszorg Landelijk steunpunt thuisadministratie Vrijwilligersorganisatie Rotterdam Laurens (Verpleeg)zorg intramuraal en extramuraal Verpleeg en thuiszorg Rotterdam LED Leger des Heils Religieuze maatschappelijke hulpverleningsorganisatie Maatschappelijke zorg en ondersteuning Noord Brabant Avans Leger des Heils Religieus Maatschappelijke hulpverleningsorganisatie Maatschappelijk opvang, zorg en ondersteuning

5 Rotterdam Leliezorggroep (Verpleeg)zorg intramuraal en extramuraal Verpleeg en thuiszorg Noord Lentis GGz-Groningen GGz Zuyd LEVANTOgroep Is een holding van de werkmaatschappijen GGz RIMO, RIBW H&M, Impuls, Horizon en Blijf van mijn Lijf Parkstad. Utrecht LFB Belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke Belangenorganisatie Cliënten Rotterdam Lokaal Steunpunt Crooswijk breed Utrecht LSR Koepelorganisatie cliëntenraden Belangenorganisatie Cliënten Noord Brabant Fontys Lunetzorg Zorg en ondersteuning Zorg Den Haag en Leiden LWO Leidsche s Organisatie Friesland M.O.S. (Maatschappelijke Onderneming Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Smallingerland) Friesland Maatschappelijk Werk Friesland breed MWD Nijmegen Maatschappelijk Werk NIM Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Rotterdam Maatschappelijke Dienstverlening Maatschappelijke Dienstverlening Alexander MaDi-ZuidOost Organisatie voor maatschappelijke dienstverlening MWD Zuyd Meandergroep Zuid-Limburg Intramurale verzorging, verpleging en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg MEE Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Rotterdam MEE Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Nijmegen MEE Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Noord Brabant Avans MEE Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Nijmegen MEE Gelderse Poort Ondersteuning mensen met een Noord MEE Groningen Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Zwolle MEE IJsseloevers Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Flevoland MEE Ijsselovers Almere Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Nijmegen MEE Midden-Limburg Ondersteuning mensen met een Noord-Holland MEE Noord-West Holland Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Nijmegen MEE Oost-Gelderland Ondersteuning mensen met een Twente MEE Twente Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Twente MEE Twente Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Utrecht MEE Utrecht / Gooi en Vechtstreek Ondersteuning mensen met een MEE-organisatie Utrecht MEE Utrecht / Gooi en Vechtstreek Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Utrecht MEE Utrecht / Gooi en Vechtstreek Ondersteuning mensen met een MEE organisatie

6 Noord Brabant Fontys MEE West Brabant Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Noord Brabant Fontys MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Zuyd MEE Zuid-Limburg Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen MEE organisatie met een Friesland Miks welzijn breed Noord MJD, solciale teams en de achterliggende organisaties primair de sociale teams zelf, de achterliggende organisaties blijven op de achtergrond, maatschappelijke zorg en ondersteuning Zuyd MO Heerlen Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Zorg en Zuyd Mondriaan GGz organisatie GGz Den Haag en Leiden MOOI sorganisatie voor maatschappelijke ondersteuning MWD Zwolle NeboPlus Verpleging en verzorging incl. wijkverpleging Zorg Rotterdam Nieuwe Nachtegaal Charlois Bewonersvereniging breed Friesland Noorderbreedte Zorgorganisatie Zorgorgaanisatie Noord Noorderbrug MEE organisatie MEE organisatie Noord Noordermaat Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Noord Novo Zorg en ondersteuning voor mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning licht verstandelijke handicap Flevoland NPCF, Patiëntenfederatie Koepelorganisatie Zorg Koepelorganisatie patiëntenraden Om het kind Gemeentelijke Jeugdzorg Jeugdzorg Osira Thuiszorg Woon / verpleeg en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Rotterdam Pameijer Zorg en ondersteuning voor mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning Rotterdam Pameijer Zorg en ondersteuning voor mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning Rotterdam Pameijer Zorg en ondersteuning voor mensen met een Zorg Rotterdam Participe Participatie Maatschappelijke ondersteuning Zuyd Partners in breed (Sittard-Geleen) Friesland Partoer breed Noord Brabant Avans Passage Onderwijsondersteuning Onderwijs Nijmegen Perspectief Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Friesland Platform GEEF netwerkorganisatie waarin 14 organisaties vanuit Netwerk organisatie zorg en welzijn de sectoren wonen, zorg, gemeenten en onderwijs participeren Nijmegen Pro Persona Specialistische GGz GGz Noord Promens Care Zorg en ondersteuning Maatschappelijke zorg en ondersteuning Zuyd Punt breed (Weert)

7 Rotterdam Radar Vrijwilligersorganisatie Vrijwilligersorganisatie Zuyd Radar Zorg en ondersteuning voor mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning Den Haag en Leiden Radar-uitvoering Re-integratie, zorg en welzijn Maatschappelijke ondersteuning Nijmegen Radius breed Utrecht Ravelijn Vrijwilligerswerk, mantelzorg en Maatschappelijk werk en dienstverlening Vrijwilligersorganisatie Utrecht React Zorg Zorg Regenboog Opvang dak en thuislozen Vrijwilligersorganisatie Utrecht Reinearde Zorg en welzijn zorg en welzijn Utrecht Reyer ter Burg GGz GGz Utrecht Rhijnhuysen (Zieken)Zorg Ziekenzorg Utrecht Riagg Amersfoort en omstreken Ambulante GGz GGz Nijmegen RIBW Arnhem Zorg en Zorg en welzijn Zwolle RIWB Maatschappelijke zorg en ondersteuning Ondersteuning en begeleid wonen mensen met een psychische Nijmegen RMC (Regionaal Maatschappelijk Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Centrum) Rotterdam Rotterdamse Kenniscentrum Diversiteit Kenniscentrum Diversiteit Kenniscentrum Diversiteit Samen DOEN Z&W, wijkgericht MWD Samen Doen teams (West, Zuid Z&W, wijkgericht MWD en Zuid Oost Samen wonen samen werken Religieus maatschappelijk burgerinitiatief (voor Vrijwilligersorganisatie burgers in een kwetsbare situatie) Twente Scalawelzijn breed Den Haag en Leiden Seinpost Adviesbureau, Adviesbureau wonen, veiligheid, samenleving Maatschappelijke onderneming Nijmegen Sensoor Telefonische hulpverlening Maatschappelijke zorg en ondersteuning SMD Zaanstreek en Waterland Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Twente Social Return on Investment network SROI Social Enterprise Noord-Holland Socius Maatschappelijk Werk en Dienstverlening MWD Spirit Jeugd en opvoedingsondersteuning Jeugdzorg Twente SROI Netwerk Zorg en breed Zorg en Utrecht Stade breed

8 Twente Steunpunt informele zorg Zorg en Zorg en Steunpunt WRAP GGz zelfhulp Maatschappelijke ondersteuning Utrecht Stichting Alleman Stichting Balans Voor kinderen met gedrags en leerstoornissen. MWD Friesland Stichting Bolwerk, breed Utrecht Stichting Dagopvang Utrecht Zorg (Dak en thuislozen) Maatschappelijke zorg en ondersteuning Utrecht Stichting de Binding Flevoland Stichting de Schoor Almere Nijmegen Stichting Gehandicapten Platform vrijwilligersorganisatie (SGO) Overbetuwe Zuyd Stichting Gehandicapten Zorg Zorg en ondersteuning voor mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning Limburg (SGL) lichamelijke Stichting Kontext en Maatschappelijke dienstverlening Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Puur Zuid Friesland Stichting Mienskipssoarch laagdrempelige toegang van diensten op het gebied van welzijn, zorg, wonen en dienstverlening voor alle inwoners binnen een gemeente. MWD Utrecht Stichting Perspectief Empowerment Maatschappelijke ondersteuning Rotterdam Stichting Platform Islamitische Platform Islamitische Organisaties Platform Islamitische Organisaties Organisaties (SPIOR) Zwolle Stichting Present Informele zorgorganisatie/burgerinitiatief Burgerinitiatief/vrijwilligersorganisatie Stichting Samen Wonen - Samen Religieus maatschappelijk burgerinitiatief (voor Vrijwilligersorganisatie Leven burgers in een kwetsbare situatie) Stichting Samen Wonen - Samen Religieus maatschappelijk burgerinitiatief (voor Vrijwilligersorganisatie Leven burgers in een kwetsbare situatie) Nijmegen Stichting Samen Zorgen Utrecht Stichting Stade breed Noord Stichting Trias breed Utrecht Stichting Tussenvoorziening Zorg en ondersteuning Maatschappelijke zorg en ondersteuning Nijmegen Stichting & Maatschappelijke en Maatschappelijke dienstverlening ondersteuning (STUW) Noord Stichting Aa en Hunze breed

9 Noord Stichting Midden Drenthe breed (Thuiswonende kwetsbare wijkbewoners) Utrecht Stichting Nieuwegein Utrecht Stichting Ouderen Vianen ouderen Ouderen Zwolle Stichting WIEL sorganisatie Noord Brabant Fontys Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Zelfhulp en lotgenotencontact Belangenorganisatie cliënten Brabant Noord Brabant Avans Stimulans Nijmegen STMG Zorg en Zorg en Streetcornerwerk Opbouwwerk Opbouwwerk Noord Brabant Avans Surplus MWD Nijmegen Swon Vrijwilligerswerk en mantelzorg Zorg en Zorg en welzijn Nijmegen Tandem breed Noord Brabant Avans Thebe Woon, verpleeg, thuis, kraamzorg Verpleeg en thuiszorg Friesland Thuiszorg Zuid West Friesland, Thuiszorg Thuiszorg Rotterdam Timon Centre for Effective Public Health In the larger Zorg en Rotterdam area Noord Timpaan breed (Thuiswonende kwetsbare wijkbewoners) Friesland Timpaan breed Noord Tinten Maatschappelijke onderneming Maatschappelijke zorg en ondersteuning Noord Torion breed Zuyd Trajekt Maastricht breed Den Haag en Leiden Transmuralis Verpleeg en thuiszorg, revalidatie en ziekenzorg Verpleeg en thuiszorg Zwolle Travers sorganisatie Flevoland Triade Flevoland Beschermd wonen voor kinderen en volwassene Maatschappelijk zorg en ondersteuning met een verstandelijke Utrecht Tussenvoorziening Zorg (Dak en thuislozen, psychiatrisch verleden)) Maatschappelijke zorg en ondersteuning Utrecht U Centraal Vrijwilligerswerk, Maatschappelijk werk en MWD dienstverlening Zwolle Uwoon Wooncorporatie Wooncorporatie Rotterdam Vakmanstad Wijkontwikkeling Maatschappelijke onderneming Nijmegen Venlodroom Wonen, Zorg, breed MWD Utrecht Versa Rotterdam VGZ Zorgverzekeraar Zorgverzekeringen Noord-Holland Vita en Advies breed Utrecht Vitras CMD MWD Nijmegen Vivaan breed

10 Flevoland VMC Almere Vrijwilligers- en mantelzorgersorganisatie Vrijwilligerswerk Utrecht Voedselbanken Utrecht Praktische hulpverlening Vrijwilligersorganisatie Volksbond Ambulante woonbegeleiding MWD Den Haag en Leiden VOOR Rotterdam VoorWerk Reïntegratietraject werkzoekenden breed Vovend-J Nachtopvang beheerd door ervaringsdeskundigen Maatschappelijke zorg en ondersteuning Vrijwilligers academie Vrijwilligersorganisatie Flevoland Vrijwilligers en Mantelzorgcentrale Steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers Almere Nijmegen Vrijwilligerscentrale vrijwilligersorganisatie breed Nijmegen Vrijwilligerscentrale Nijmegen Vrijwilligerswerk Vrijwilligersorganisatie Nijmegen Vrijwilligerscentrale Zutphen Vrijwilligerswerk Vrijwilligersorganisatie Utrecht Vrijwilligersorganisaties Vrijwilligerswerk Vrijwilligersorganisatie Zuyd Wel.Kom breed (Venlo en Roermond) Zuyd Welsun breed Friesland Centraal breed Nijmegen de Meierij Zuyd sgroep Parkstad Limburg breed (Alcander, Impuls) Rotterdam Hoogvliet Blik breed Utrecht Oudewater breed Utrecht Veenendaal Noord sorganisatie Het Oude breed (Mensen met een psychische of Ambt verstandelijke ) Noord sorganisatie Oude Ambt breed sorganisaties in Oost en breed Zuid Oost Utrecht Welzin Rotterdam Werk Loont Vrijwilligersorganisatie Vrijwilligersorganisatie Noord Werkpro Zorg en Maatschappelijke zorg en ondersteuning Zuyd Werkvoorzieningsschap Oostelijk WOZL Sociaal werkvoorzieningsbedrijf Zuid-Limburg (WOZL) Noord Brabant Fontys WIJEindhoven Z&W, wijkgericht MWD Zwolle Wijz sorganisatie en vrijwilligersorganisatie /vrijwilligersorganisatie voor ouderen Zuyd Wmo-adviesraad en commissies in Zuid-Limburg Adviesraad (Wmo) Wmo-raad

11 Nijmegen Woonstichting Valburg Woningcorporatie Wonen Zuyd Xonar Jeugd en opvoedingsondersteuning, pleegzorg Jeugdzorg en vrouwenopvang en vrouwenopvang Den Haag en Leiden Zebra Maatschappelijk werk, ouderenwerk, jongerenwerk MWD en sociaal cultureel werk Nijmegen Zelforganisaties allochtone gemeenschappen Zelforganisatie Zelforganisatie Zwolle ZorgDat sorganisatie Twente Zorgfederatie Oldenzaal (Verpleeg)zorg en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Flevoland Zorggroep Almere Hulpverleners zorg Zorg Zwolle Zorggroep Noordwest Veluwe Verpleging en verzorging Zorg Zorghotel Pitstop Begeleid wonen Maatschappelijke zorg en ondersteuning Utrecht Zorgpalet Baarn/Soest (Verpleeg)zorg intramuraal Verpleegzorg Nijmegen ZZG Zorggroep Zorg Zorg Samengevat: Ruim 290 met naam genoemde uitvoeringsorganisaties en/of uitvoeringsverbanden. Uitvoeringsorganisaties 79 sorganisaties 33 organisaties MWD 12 organisaties maatschappelijke ondersteuning 6 organisaties opbouwwerk Uitvoeringsorganisaties snijvlak zorg/welzijn 27 organisaties Maatschappelijke zorg en ondersteuning 18 MEE organisaties die mensen met een ondersteunen 15 organisaties Zorg en 14 ggz organisaties 10 jeugdzorg (waarvan één jeugdzorg en vrouwenopvang en één jeugdhulpverlening) 7 belangenorganisaties cliënten 1 Netwerk organisatie zorg en welzijn Uitvoeringsorganisaties Zorg 14 organisaties Verpleeg en Thuiszorg 14 zorgorganisaties

12 5 zorgverzekeraars 1 koepelorganisatie patiëntenraden 1 koepelorganisatie Verpleeg en thuiszorg Anders 18 vrijwilligersorganisaties 3 woningcorporaties 6 maatschappelijke ondernemingen 4 provinciale ondersteuningsorganisaties 2 onderwijsorganisaties 2 GGD 2 zelforganisaties 1 Wmo raad 1 Platform Islamitische organisaties

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS)

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) Verschil Instelling Subsector 46 59 13 Amarant Gehz 249.097 3.501 208.598 5.690 34 41 7 Ziekenhuisgroep Twente AZ 275.981 8.264 248.942 1.241 16 22 6 Cordaan Groep Gemengd

Nadere informatie

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2011 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Augustus 2012

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2011 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Augustus 2012 GGZ en Maatschappelijke Opvang Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen Augustus 2012 INHOUD Deel 1 : omzet - Totaal per sector pag. 2 - Geïntegreerde GGZ pag. 3 - Ambulante GGZ pag. 4 - Kind en Jeugd pag.

Nadere informatie

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2010 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Oktober 2011

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2010 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Oktober 2011 GGZ en Maatschappelijke Opvang Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen Oktober 2011 INHOUD Deel 1 : omzet - Totaal per sector pag. 2 - Geïntegreerde GGZ pag. 3 - Ambulante GGZ pag. 4 - Forensische GGZ pag.

Nadere informatie

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Op basis van de werkplannen en voortgangsrapportages zijn de 133 onderwerpen thematisch te rangschikken onder de volgende 18 thema s: - Actief Burgerschap - Armoede

Nadere informatie

Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003

Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003 Baten lasten MO (mln. Euro) Jaar Gemeente subsidie Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003 Balans MO Baten Lasten Totalen Overige Overige Totaal Exploitatie Totaal GGZ Clienten AWBZ Personeel Huisvesting

Nadere informatie

Intermetzo, speciaal voor meervoudige complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk, ook in uw regio.

Intermetzo, speciaal voor meervoudige complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk, ook in uw regio. Kinderen en jongeren met meervoudige complexe problemen kunnen niet altijd alleen vanuit de eersteen tweedelijnszorg worden geholpen. Wij geven ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties

Nadere informatie

Referentielijst Walvis ConsultingGroep

Referentielijst Walvis ConsultingGroep Referentielijst Walvis ConsultingGroep Interne audittrainingen (in company) Naam organisatie 2Samen Abrona Adullam Altra Altrecht Ambulance Oost Ambulancedienst Noord Nederland Nederland Apotheek St Anna

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom 10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie Welkom Groningen 7 oktober 2013 Annemarie Zijlstra, Promens Care a.zijlstra@promens-care.nl In deze bijdrage Kenniscirculatie Partners 3 thema s: praktijk, onderzoek & innovatie,

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009

Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009 Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009 Woensdag 7 oktober Beilen regio Noord Vrijdag 16 oktober Zutphen regio Oost Donderdag 22 oktober Etten-Leur regio Zuid-West Vrijdag 6 november Amsterdam regio

Nadere informatie

Trend- en signaleringsrapportage 2P

Trend- en signaleringsrapportage 2P TP PT Het P helft Trend- en signaleringsrapportage 2P e 2007 Inleiding 1 De signaleringsfunctietp PT is één van de collectieve taken van MEE. Elke MEE-organisatie geeft op eigen wijze invulling aan deze

Nadere informatie

Monitor decentralisatie van de AWBZ - begeleiding naar de Wmo

Monitor decentralisatie van de AWBZ - begeleiding naar de Wmo Monitor decentralisatie van de AWBZ - begeleiding naar de Wmo Verslag derde meting GGZ Nederland, Hester van den Bergh 12 mei 2014 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes!

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Peiling: uw mening over de aanpak van eenzaamheid Welkom Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Vraag 1 Ik ben werkzaam bij / zet mij in voor de volgende

Nadere informatie

Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005

Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005 Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005 Overzicht openbaar vervoerconcessies in Nederland uitgave 2005 Ruim drie jaar na invoering van de Wet personenvervoer is een groot aantal

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo. GGD Flevoland 21mei 2015

Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo. GGD Flevoland 21mei 2015 Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo GGD Flevoland 21mei 2015 Inhoud Sociale netwerkversterking/strategie Zelforganisatie van burgers Combinatie met Wmo Sociaal netwerk en strategie

Nadere informatie

(Wijk)gericht co-creëren

(Wijk)gericht co-creëren (Wijk)gericht co-creëren Landelijk congres Nieuwegein, 20 maart 2012. Jan Lamers, programmaleider VenloDroom, innovatie in wonen, welzijn en zorg Hans Vos,Gebiedsdirecteur ZGG Zorggroep (Wijk)gericht co-creëren

Nadere informatie

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg

Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg Eerste impressie Bovenlokale samenwerking transitie jeugdzorg 30 mei 2011 Leo Cok en Hester Tjalma Wim Hoddenbagh (Transitiebureau Jeugd) Martine Meijers (project Slim Samenwerken) 1 1. Toelichting bij

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Sociale kaart met Liefde

Sociale kaart met Liefde Sociale kaart met Liefde Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling (tel. 0900-1231230) Kindertelefoon (0800-0432) Landelijk Bureau Slachtofferhulp (0900-0101) NIZW Jeugd / Expertisecentrum

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

De nieuwe Wmo. Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014

De nieuwe Wmo. Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014 De nieuwe Wmo Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014 Hervorming langdurige zorg PowerPoint Op 1 januari 2015 presentatie verdwijnt Lelystad de AWBZ: deel gaat

Nadere informatie

Sociale Alliantie. Alliantiedagen 2012 Het moet en kan anders! Een paar armoede-feiten van vandaag

Sociale Alliantie. Alliantiedagen 2012 Het moet en kan anders! Een paar armoede-feiten van vandaag de Sociale Alliantie Alliantiedagen 2012 Het moet en kan anders! Vrijdag 5 oktober Drachten regio Noord door Sociale Alliantie Friesland Vrijdag 12 oktober Deventer Colmschate regio Oost Vrijdag 26 oktober

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015

Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015 Lokale toegang tot jeugdhulp in de Regio IJsselland januari 2015 Dalfsen Deventer Hardenberg Naam toegang Doelgroep Deelnemers Contactpersoon: Beleidsniveau casusniveau CJG Dalfsen en sociaal kernteam

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Kwartaalbeeld Sociaal Team Gouda januari maart 2015

Kwartaalbeeld Sociaal Team Gouda januari maart 2015 Kwartaalbeeld Sociaal Team Gouda januari maart 2015 Het waren zulke goede gesprekken. Dit heeft mij echt geholpen. Ik wist het niet meer, maar nu weet ik hoe ik weer verder kan. Cliënt Mensen nemen een

Nadere informatie

Om overbelasting van de partner van een terminale patiënt in de thuissituatie dreigt.

Om overbelasting van de partner van een terminale patiënt in de thuissituatie dreigt. Bijlage 4: verdeling van de activiteiten naar onderwerp Vrijwilligerscentrale Almere Onderwerp Activiteiten Doel Thuishulp vrijwillig Algemeen Voor mensen die niet meer alles zelf kunnen doen vanwege de

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Analyse NVM openhuizendag

Analyse NVM openhuizendag Analyse NVM openhuizendag Gemaakt door: NVM Data & Research Datum: 1 juli 2011 Resultaten analyse Openhuizenbestand 26 maart 2011 Er doen steeds meer woningen mee aan de NVM-openhuizendag. Op 26 maart

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

De nieuwe Wmo P w o e nf r e P or o P i m n ia t nti n p e r p e ij s e e s n e t n a k t o ie m e L e L l en y los

De nieuwe Wmo P w o e nf r e P or o P i m n ia t nti n p e r p e ij s e e s n e t n a k t o ie m e L e L l en y los De nieuwe Wmo PowerPoint Informatiebijeenkomst presentatie Lelystad november 2014 Hervorming langdurige zorg PowerPoint Op 1 januari 2015 presentatie verdwijnt Lelystad de AWBZ: deel gaat naar de Wet langdurige

Nadere informatie

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres.

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Je kunt via internet een Valentijnskaart bestellen, versturen en betalen. Deze kaart wordt gewoon met

Nadere informatie

collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht

collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht categorie-1 Preventie subcategorie-1 Preventie Signaleren Signaleren 0de lijn collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht Toegang Crisisinterventie PGB,PVB,Gezinsbudget Telefonische toegang 1e lijn

Nadere informatie

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen Afhankelijkheden Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s September 2015 Regio Arnhem Regio Arnhem Regio Groningen Regio Groningen Thema afhankelijkheden Binnen het thema afhankelijkheden brengen we voor

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Onafhankelijke cliëntondersteuning Wim Onafhankelijke cliëntondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning was tijdens de behandeling van de wetsontwerpen WMO en WLZ een thema dat met enige regelmaat terugkeerde. In deze beide wetten

Nadere informatie

Erkende zorginstellingen per opleiding

Erkende zorginstellingen per opleiding Opleiding Ambulanceverpleegkundige Anesthesiemedewerker Instelling Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Conexxion ambulance Services B.V Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden Voorwoord Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013

Rapportage (N)WW 55plus. Augustus 2013 Rapportage (N)WW 55plus Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 14 Rapportage (N)WW 55plus 1 Signalen WW-uitkeringen >=55 jaar - Lopende

Nadere informatie

Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen

Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen De verwijsindex in de provincie Groningen Tuguy Mintes Beleidsmedewerker Jeugd GGD Groningen Divisie LGZ&J Maart 2010 Zorg voor Jeugd Groningen verbindt

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008 Onderwerp Toekenning middelen WMO bestedingsvoorstel Programma

Nadere informatie

Bijlage 2 Takenoverzicht

Bijlage 2 Takenoverzicht Bijlage 2 Takenoverzicht Met welke vragen kan onze inwoner straks bij het wijkteam terecht? Wanneer is het wijkteam bevoegd? Wanneer is er een rol voor het Kennis en Advies Centrum? Wanneer treden wij

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage

Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie. Eindrapportage Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie Eindrapportage Verslagjaar 2014 1. Inleiding... 4 1.1 Doelstelling... 4 1.2 Eindrapportage... 4 1.3 Aanlevering data verslagjaar 2014... 4 1.4 Welke indicatoren

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning Middin WMO Rotterdam. A. Naam organisatie Middin. B. Omschrijving organisatie

Zorg en ondersteuning Middin WMO Rotterdam. A. Naam organisatie Middin. B. Omschrijving organisatie Zorg en ondersteuning Middin WMO Rotterdam A. Naam organisatie Middin B. Omschrijving organisatie Middin ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen op verschillende gebieden: Bij dagelijkse

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Alkmaar Blijf Groep Alkmaar Postbus 8076 1802 KB Alkmaar Tel. 072-562 5125 Fax 072-560 00 08

Alkmaar Blijf Groep Alkmaar Postbus 8076 1802 KB Alkmaar Tel. 072-562 5125 Fax 072-560 00 08 Alkmaar Blijf Groep Alkmaar Postbus 8076 1802 KB Alkmaar Tel. 072-562 5125 Fax 072-560 00 08 Stichting Onderdak Alkmaar Postbus 1018 1810 KA ALKMAAR (072) 5410490 (072) 5410498 info@stichtingonderdak.nl

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid

Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Workshop Verbinden van onderzoek, praktijk en beleid Congres Jeugd in Onderzoek 19 maart 2012 Anna Lichtwarck-Aschoff (Inside-Out) Lucienne van Eijk (C4Youth) Marlie Cerneus (AWJTwente) Programma Academische

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

WELKOM. Studiedag Beschermd Wonen. 15 april 2014

WELKOM. Studiedag Beschermd Wonen. 15 april 2014 WELKOM Studiedag Beschermd Wonen 15 april 2014 Positionering langdurige ggz Decentralisatie beschermd wonen 2 Elly van Kooten directeur maatschappelijke ondersteuning, VWS Inhoud Visie Hervorming Langdurige

Nadere informatie

Beter in de buurt José Manshanden, gemeente Utrecht

Beter in de buurt José Manshanden, gemeente Utrecht Wat komt aan bod? Ambitie Utrechts model op hoofdlijnen s Beter in de buurt José Manshanden, gemeente Utrecht Effectiviteit en kosten Werkkader/afbakening Relatie GGZ - Gemeente 04/12/2013 0 1 Reclassering

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015

Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag Stichting Present Fryslân 2014-2015 Jaarverslag 2014. Inhoud: 1. Inleiding 2. Doelstelling Verduurzaming. 3. Actieplan 2014 4. Bijstelling Plannen 2014/ 2015,Speerpunten 5. Projecten Present

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

Bijlage 1: Format zorgaanbieders basisinformatie op aparte pagina (deellink) van website zorgaanbieder

Bijlage 1: Format zorgaanbieders basisinformatie op aparte pagina (deellink) van website zorgaanbieder Bijlage 1: Format zorgaanbieders basisinformatie op aparte pagina (deellink) van website zorgaanbieder Zorgaanbieders wordt gevraagd de deellink eigen pagina in te richten op de eigen website met onderstaande

Nadere informatie

Pilotproject Lezen & Schrijven in de Opvang

Pilotproject Lezen & Schrijven in de Opvang Pilotproject Lezen & Schrijven in de Opvang Congres Taal voor het Leven 30-10-2013 Marleen van der Kolk (Federatie Opvang) Christine Clement (Stichting Lezen & Schrijven) Programma Voorstellen Taal voor

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

Seminariereeks sociaal werk de toekomst in!

Seminariereeks sociaal werk de toekomst in! Seminariereeks sociaal werk de toekomst in! De juiste balans. Over de complexe relatie tussen formele en informele zorg. Dr. Ir. Rick Kwekkeboom Hogeschool van Amsterdam Volgend gastcollege: 22 maart 2013

Nadere informatie

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel

Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Verslag: Wijkbijeenkomst Capelle aan den IJssel Datum: dinsdag 3 juni 2014 Locatie: HSB de Vijverhof, Reigerlaan 251, Capelle aan den IJssel Thema: wijkgericht werken Georganiseerd door: Kirsten Kirschner

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier

DOC UMENT] gemeentelijk participatiedossier stimuleringsprogramma BORGINGS lokaal centraal 2006-2008 gemeentelijk participatiedossier Wijchen 1 Conclusies De Zorgbelangorganisaties Bron Kenniscentrum Sociaal Beleid Demografische gegevens (prognose)

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei 5/14/2014 Startpunt We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken. Jan Rotmans Maatschappelijke en politieke

Nadere informatie

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011

Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011 Overzicht van openbaarvervoerconcessies in Nederland, uitgave 2011 Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland uitgave 2011 De jaarlijkse uitgave van het Overzicht openbaarvervoerconcessies in Nederland

Nadere informatie