Bijlage Overzicht Uitvoeringsorganisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage Overzicht Uitvoeringsorganisaties"

Transcriptie

1 Bijlage Overzicht Uitvoeringsorganisaties Wmo werkplaats Betrokken Zorg- en sorganisaties Verbijzondering Sector Rotterdam Aafje Thuiszorg breed Verpleeg en thuiszorg Nijmegen Aanzet Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Utrecht Abrona Ondersteuning mensen met een verstandelijke Maatschappelijke zorg en ondersteuning Rotterdam Achmea Zorgverzekeraar Zorgverzekeringen Den Haag en Leiden Achmea Zorgverzekeraar Zorgverzekeringen Achmea/Agis Zorgverzekeraar Zorgverzekeringen Acros, maatschappelijk werk en kinderopvang MWD Rotterdam Actiegroep Oude Westen Zwolle Agathos Ambulant jeugdhulpverlening Jeugdhulpverlening Twente Alifa breed Altra Jeugd en opvoedingsondersteuning Utrecht Amerpoort Ondersteuning mensen met een verstandelijke Maatschappelijke zorg en ondersteuning s Makelpunt Cliëntenbelang Belangenorganisatie cliënten Nijmegen AMW Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Rotterdam Argus Zorggroep Zorg en ondersteuning voor mensen met een Zorg Arkin GGz GGz Rotterdam ASVZ Gehandicaptenzorg (mensen met een verstandelijke Gehandicaptenzorg ) Nijmegen Attent Wonen en Zorg Zorg en Zorg en Utrecht Axxion Continu Zorg en welzijn Zorg en welzijn Utrecht Beweging 3.0 Verzorg, verpleeg en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Utrecht BJZ Jeugdzorg Jeugdzorg Den Haag en Leiden BOOG Opbouwwerk Opbouwwerk Utrecht Boogh Zorg (voor mensen met een hersenletsel Zorg BOOT Wijkaanpak Stedelijke vernieuwing Maatschappelijke onderneming Noord Brabant Avans Brede School de Duizendpoot School en naschoolse opvang Onderwijs Zuyd Bureaus Jeugdzorg Jeugdzorg Jeugdzorg Nijmegen Burenhulporganisatie Zelforganisatie Zelforganisatie Nijmegen Buurt- en bewonersnetwerk vrijwilligersorganisatie Zwolle Buurthulppost Wipstrik Bewonersorganisatie Burgerinitiatief Zwolle Buurtzorg Wijkverpleging Zorg Utrecht Careyn Zorg en welzijn Zorg en welzijn

2 Twente Carint Reggeland Intramurale verzorging, verpleging en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Centram Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Nijmegen Centrum Ontmoeting in Levensvragen Rotterdam Cephir Woonservicegebouw breed Utrecht CJG Zorg en Zorg en Cliëntenbelang Onafhankelijke netwerkorganisatie Belangenorganisatie cliënten Utrecht CliëntenBelang Utrecht Zelforganisatie Belangenorganisatie Cliënten Flevoland CMO Flevoland Centrum maatschappelijke ondersteuning Flevoland Provinciale ondersteuningsorganisatie Noord CMO Groningen Provinciale ondersteuning Z&W Provinciale ondersteuning Z&W Noord CMO Partoer (Friesland) Provinciale ondersteuning Z&W Provinciale ondersteuning Z&W Noord CMO Stamm (Drenthe) Provinciale ondersteuning Z&W Provinciale ondersteuning Z&W Nijmegen Coalitie Erbij breed Combiwel en maatschappelijke dienstverlening Rotterdam Conforte Verpleging, verzorging, thuiszorg (brancheorganisatie) Koepelorganisatie Verpleeg en thuiszorg Friesland Coöperatie Amarillys Eerstelijns Coöperatie Leeuwarden MWD Zuyd CZ Zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Zorgverzekeraar Zuyd Daelzicht Intramurale zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten Verstandelijke gehandicaptenzorg Utrecht De Alliantie Woningcorporatie Wonen Utrecht De Bilthuysen (Verpleeg)zorg intramuraal en extramuraal Verpleeg en thuiszorg Nijmegen De Fabriek Friesland De Friese Wouden, Intramurale verzorging, verpleging en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Utrecht De Hooghstraat Revalidatie Revalidatiezorg Zwolle De Kern Maatschappelijke dienstverlening Maatschappelijke zorg en ondersteuning Friesland de MO-zaak Maatschappelijke Ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Twente De Posten Intramurale verzorging, verpleging en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Zwolle De Stuw sorganisatie Rotterdam De Vrijwilligerswinkel breed Noord-Holland De Wering breed Utrecht De Wulvenhorst Zorg Zorg Noord De Zijlen MEE organisatie provincie Groningen MEE organisatie Nijmegen Dichterbij Zorg en ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke handicap Maatschappelijke zorg en ondersteuning

3 Friesland Diverse informele organisaties in Vrijwilligersorganisaties Vrijwilligersorganisaties deze gemeenten (zoals Humanitas, Zonnebloem, dorpssteunpunten, kerkelijke organisaties). Diversity joy Wijkontwikkeling, opbouwwerk Opbouwwerk Rotterdam Dock breed / participatie Noord-Holland DOCK Opbouwwerk Opbouwwerk DOCK Haarlem Opbouwwerk Opbouwwerk Doras Organisatie voor maatschappelijke dienstverlening MWD Eigen Kracht-centrale Empowerment Maatschappelijke ondersteuning Rotterdam Eigenkoers Hoogvliet Antidiscriminatiebureau regio Rijnmond breed Eropaf&Co Landelijk steunpunt terugdringen huisuitzettingen Field Lab Oost Wijkaanpak Stedelijke vernieuwing Maatschappelijke onderneming Rotterdam FlexusJeugdplein Opvoedingsondersteuning Jeugdzorg Zwolle Focus Ondersteuning en belangenbehartiging mensen Maatschappelijke zorg en ondersteuning met psychiatrische achtergrond Zwolle Frion Ondersteuning mensen met een verstandelijke Zorg en Noord Brabant Avans GGD Gezondheid GGD Zuyd GGD Limburg GGD GGD Noord Brabant Avans GGD West Brabant Gezondheid GGD Nijmegen GGz Ggz Ggz Utrecht GGz Centraal GGz GGz GGz Kijk en Duin GGz GGZ Noord Brabant Fontys GGz Oost Brabant GGz GGz Noord Brabant Fontys GGzE GGz GGz Noord Brabant Avans Hart van Brabant GGz GGz Rotterdam Hefgroep Kinderopvang Kinderopvang Noord Het Kopland Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Noord-Holland Het Spalier Jeugd en opvoedingsondersteuning Jeugdzorg Rotterdam House of Hope Christelijk geïnspireerd sociaal project Christelijk geïnspireerd sociaal project Nijmegen Huis van de Wijk Zorg en Zorg en Zuyd Huis voor de zorg Limburg Provinciaal ondersteuningsorgaan voor belangenorganisaties Belangenbehartiging / welzijn Zuyd Huisartsenpraktijken in Landgraaf / In oostelijk Zuid-Limburg hebben 132 huisartsen Eerstelijnszorg HuisartsenOZL zich verenigd in de zorggroep HuisartsenOZL. Rotterdam Humanitas Vrijwilligers Vrijwilligersorganisatie

4 Utrecht Humanitas DMH Zorg en ondersteuning voor mensen met een Vrijwilligersorganisatie Utrecht Humanitas DMH Zorg en ondersteuning voor mensen met een Vrijwilligersorganisatie HVO-Querido Begeleid wonen Maatschappelijke zorg en ondersteuning Zwolle Icare Verpleging en verzorging incl. wijkverpleging Zorg Twente Iemenschoer-kulturhus breed + cultuur IGPB Sociale onderneming gericht op empowerment Maatschappelijke onderneming InGeest GGz GGZ Nijmegen Interlokaal breed Zuyd ISD BOL Sociale dienst in Parkstad Limburg Sociale Zaken JES Doorstroomhuis in eigen beheer Maatschappelijke zorg en ondersteuning Den Haag en Leiden Jes-Rijnland Jeugd en opvoedingsondersteuning Jeugdzorg Utrecht JoU Jongerenwerk Opbouwwerk Den Haag en Leiden JSO Expertisecentrum Jeugd en opvoeding Jeugdzorg Nijmegen KanDoen bemiddeling en begeleiding Zorg en Zorg en bij werk in de buurt Friesland Keam breed Rotterdam Kenniscentrum en leernetwerk Kenniscentrum Diversiteit Diversiteit Noord-Holland Kenniscentrum Adviesbureau Maatschappelijke onderneming Wmo&Wonen& Nijmegen Kerkelijk Beraad vrijwilligersorganisatie Nijmegen Kerngezond breed Noord-Holland Kontext Maatschappelijk Werk en Dienstverlening MWD Rotterdam Kwadraad Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Den Haag en Leiden Kwadraad Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Kwintes Begeleid wonen (RIBW) Maatschappelijke zorg en ondersteuning Utrecht Kwintes persoonlijke begeleiding aan mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning psychische of sociale kwetsbaarheid Flevoland Kwintes Almere Geestelijke gezondheidszorg Landelijk steunpunt thuisadministratie Vrijwilligersorganisatie Rotterdam Laurens (Verpleeg)zorg intramuraal en extramuraal Verpleeg en thuiszorg Rotterdam LED Leger des Heils Religieuze maatschappelijke hulpverleningsorganisatie Maatschappelijke zorg en ondersteuning Noord Brabant Avans Leger des Heils Religieus Maatschappelijke hulpverleningsorganisatie Maatschappelijk opvang, zorg en ondersteuning

5 Rotterdam Leliezorggroep (Verpleeg)zorg intramuraal en extramuraal Verpleeg en thuiszorg Noord Lentis GGz-Groningen GGz Zuyd LEVANTOgroep Is een holding van de werkmaatschappijen GGz RIMO, RIBW H&M, Impuls, Horizon en Blijf van mijn Lijf Parkstad. Utrecht LFB Belangenvereniging voor mensen met een verstandelijke Belangenorganisatie Cliënten Rotterdam Lokaal Steunpunt Crooswijk breed Utrecht LSR Koepelorganisatie cliëntenraden Belangenorganisatie Cliënten Noord Brabant Fontys Lunetzorg Zorg en ondersteuning Zorg Den Haag en Leiden LWO Leidsche s Organisatie Friesland M.O.S. (Maatschappelijke Onderneming Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Smallingerland) Friesland Maatschappelijk Werk Friesland breed MWD Nijmegen Maatschappelijk Werk NIM Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Rotterdam Maatschappelijke Dienstverlening Maatschappelijke Dienstverlening Alexander MaDi-ZuidOost Organisatie voor maatschappelijke dienstverlening MWD Zuyd Meandergroep Zuid-Limburg Intramurale verzorging, verpleging en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg MEE Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Rotterdam MEE Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Nijmegen MEE Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Noord Brabant Avans MEE Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Nijmegen MEE Gelderse Poort Ondersteuning mensen met een Noord MEE Groningen Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Zwolle MEE IJsseloevers Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Flevoland MEE Ijsselovers Almere Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Nijmegen MEE Midden-Limburg Ondersteuning mensen met een Noord-Holland MEE Noord-West Holland Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Nijmegen MEE Oost-Gelderland Ondersteuning mensen met een Twente MEE Twente Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Twente MEE Twente Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Utrecht MEE Utrecht / Gooi en Vechtstreek Ondersteuning mensen met een MEE-organisatie Utrecht MEE Utrecht / Gooi en Vechtstreek Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Utrecht MEE Utrecht / Gooi en Vechtstreek Ondersteuning mensen met een MEE organisatie

6 Noord Brabant Fontys MEE West Brabant Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Noord Brabant Fontys MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning mensen met een MEE organisatie Zuyd MEE Zuid-Limburg Onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen MEE organisatie met een Friesland Miks welzijn breed Noord MJD, solciale teams en de achterliggende organisaties primair de sociale teams zelf, de achterliggende organisaties blijven op de achtergrond, maatschappelijke zorg en ondersteuning Zuyd MO Heerlen Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Zorg en Zuyd Mondriaan GGz organisatie GGz Den Haag en Leiden MOOI sorganisatie voor maatschappelijke ondersteuning MWD Zwolle NeboPlus Verpleging en verzorging incl. wijkverpleging Zorg Rotterdam Nieuwe Nachtegaal Charlois Bewonersvereniging breed Friesland Noorderbreedte Zorgorganisatie Zorgorgaanisatie Noord Noorderbrug MEE organisatie MEE organisatie Noord Noordermaat Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Noord Novo Zorg en ondersteuning voor mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning licht verstandelijke handicap Flevoland NPCF, Patiëntenfederatie Koepelorganisatie Zorg Koepelorganisatie patiëntenraden Om het kind Gemeentelijke Jeugdzorg Jeugdzorg Osira Thuiszorg Woon / verpleeg en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Rotterdam Pameijer Zorg en ondersteuning voor mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning Rotterdam Pameijer Zorg en ondersteuning voor mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning Rotterdam Pameijer Zorg en ondersteuning voor mensen met een Zorg Rotterdam Participe Participatie Maatschappelijke ondersteuning Zuyd Partners in breed (Sittard-Geleen) Friesland Partoer breed Noord Brabant Avans Passage Onderwijsondersteuning Onderwijs Nijmegen Perspectief Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Friesland Platform GEEF netwerkorganisatie waarin 14 organisaties vanuit Netwerk organisatie zorg en welzijn de sectoren wonen, zorg, gemeenten en onderwijs participeren Nijmegen Pro Persona Specialistische GGz GGz Noord Promens Care Zorg en ondersteuning Maatschappelijke zorg en ondersteuning Zuyd Punt breed (Weert)

7 Rotterdam Radar Vrijwilligersorganisatie Vrijwilligersorganisatie Zuyd Radar Zorg en ondersteuning voor mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning Den Haag en Leiden Radar-uitvoering Re-integratie, zorg en welzijn Maatschappelijke ondersteuning Nijmegen Radius breed Utrecht Ravelijn Vrijwilligerswerk, mantelzorg en Maatschappelijk werk en dienstverlening Vrijwilligersorganisatie Utrecht React Zorg Zorg Regenboog Opvang dak en thuislozen Vrijwilligersorganisatie Utrecht Reinearde Zorg en welzijn zorg en welzijn Utrecht Reyer ter Burg GGz GGz Utrecht Rhijnhuysen (Zieken)Zorg Ziekenzorg Utrecht Riagg Amersfoort en omstreken Ambulante GGz GGz Nijmegen RIBW Arnhem Zorg en Zorg en welzijn Zwolle RIWB Maatschappelijke zorg en ondersteuning Ondersteuning en begeleid wonen mensen met een psychische Nijmegen RMC (Regionaal Maatschappelijk Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Centrum) Rotterdam Rotterdamse Kenniscentrum Diversiteit Kenniscentrum Diversiteit Kenniscentrum Diversiteit Samen DOEN Z&W, wijkgericht MWD Samen Doen teams (West, Zuid Z&W, wijkgericht MWD en Zuid Oost Samen wonen samen werken Religieus maatschappelijk burgerinitiatief (voor Vrijwilligersorganisatie burgers in een kwetsbare situatie) Twente Scalawelzijn breed Den Haag en Leiden Seinpost Adviesbureau, Adviesbureau wonen, veiligheid, samenleving Maatschappelijke onderneming Nijmegen Sensoor Telefonische hulpverlening Maatschappelijke zorg en ondersteuning SMD Zaanstreek en Waterland Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Twente Social Return on Investment network SROI Social Enterprise Noord-Holland Socius Maatschappelijk Werk en Dienstverlening MWD Spirit Jeugd en opvoedingsondersteuning Jeugdzorg Twente SROI Netwerk Zorg en breed Zorg en Utrecht Stade breed

8 Twente Steunpunt informele zorg Zorg en Zorg en Steunpunt WRAP GGz zelfhulp Maatschappelijke ondersteuning Utrecht Stichting Alleman Stichting Balans Voor kinderen met gedrags en leerstoornissen. MWD Friesland Stichting Bolwerk, breed Utrecht Stichting Dagopvang Utrecht Zorg (Dak en thuislozen) Maatschappelijke zorg en ondersteuning Utrecht Stichting de Binding Flevoland Stichting de Schoor Almere Nijmegen Stichting Gehandicapten Platform vrijwilligersorganisatie (SGO) Overbetuwe Zuyd Stichting Gehandicapten Zorg Zorg en ondersteuning voor mensen met een Maatschappelijke zorg en ondersteuning Limburg (SGL) lichamelijke Stichting Kontext en Maatschappelijke dienstverlening Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Maatschappelijk werk en dienstverlening MWD Puur Zuid Friesland Stichting Mienskipssoarch laagdrempelige toegang van diensten op het gebied van welzijn, zorg, wonen en dienstverlening voor alle inwoners binnen een gemeente. MWD Utrecht Stichting Perspectief Empowerment Maatschappelijke ondersteuning Rotterdam Stichting Platform Islamitische Platform Islamitische Organisaties Platform Islamitische Organisaties Organisaties (SPIOR) Zwolle Stichting Present Informele zorgorganisatie/burgerinitiatief Burgerinitiatief/vrijwilligersorganisatie Stichting Samen Wonen - Samen Religieus maatschappelijk burgerinitiatief (voor Vrijwilligersorganisatie Leven burgers in een kwetsbare situatie) Stichting Samen Wonen - Samen Religieus maatschappelijk burgerinitiatief (voor Vrijwilligersorganisatie Leven burgers in een kwetsbare situatie) Nijmegen Stichting Samen Zorgen Utrecht Stichting Stade breed Noord Stichting Trias breed Utrecht Stichting Tussenvoorziening Zorg en ondersteuning Maatschappelijke zorg en ondersteuning Nijmegen Stichting & Maatschappelijke en Maatschappelijke dienstverlening ondersteuning (STUW) Noord Stichting Aa en Hunze breed

9 Noord Stichting Midden Drenthe breed (Thuiswonende kwetsbare wijkbewoners) Utrecht Stichting Nieuwegein Utrecht Stichting Ouderen Vianen ouderen Ouderen Zwolle Stichting WIEL sorganisatie Noord Brabant Fontys Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Zelfhulp en lotgenotencontact Belangenorganisatie cliënten Brabant Noord Brabant Avans Stimulans Nijmegen STMG Zorg en Zorg en Streetcornerwerk Opbouwwerk Opbouwwerk Noord Brabant Avans Surplus MWD Nijmegen Swon Vrijwilligerswerk en mantelzorg Zorg en Zorg en welzijn Nijmegen Tandem breed Noord Brabant Avans Thebe Woon, verpleeg, thuis, kraamzorg Verpleeg en thuiszorg Friesland Thuiszorg Zuid West Friesland, Thuiszorg Thuiszorg Rotterdam Timon Centre for Effective Public Health In the larger Zorg en Rotterdam area Noord Timpaan breed (Thuiswonende kwetsbare wijkbewoners) Friesland Timpaan breed Noord Tinten Maatschappelijke onderneming Maatschappelijke zorg en ondersteuning Noord Torion breed Zuyd Trajekt Maastricht breed Den Haag en Leiden Transmuralis Verpleeg en thuiszorg, revalidatie en ziekenzorg Verpleeg en thuiszorg Zwolle Travers sorganisatie Flevoland Triade Flevoland Beschermd wonen voor kinderen en volwassene Maatschappelijk zorg en ondersteuning met een verstandelijke Utrecht Tussenvoorziening Zorg (Dak en thuislozen, psychiatrisch verleden)) Maatschappelijke zorg en ondersteuning Utrecht U Centraal Vrijwilligerswerk, Maatschappelijk werk en MWD dienstverlening Zwolle Uwoon Wooncorporatie Wooncorporatie Rotterdam Vakmanstad Wijkontwikkeling Maatschappelijke onderneming Nijmegen Venlodroom Wonen, Zorg, breed MWD Utrecht Versa Rotterdam VGZ Zorgverzekeraar Zorgverzekeringen Noord-Holland Vita en Advies breed Utrecht Vitras CMD MWD Nijmegen Vivaan breed

10 Flevoland VMC Almere Vrijwilligers- en mantelzorgersorganisatie Vrijwilligerswerk Utrecht Voedselbanken Utrecht Praktische hulpverlening Vrijwilligersorganisatie Volksbond Ambulante woonbegeleiding MWD Den Haag en Leiden VOOR Rotterdam VoorWerk Reïntegratietraject werkzoekenden breed Vovend-J Nachtopvang beheerd door ervaringsdeskundigen Maatschappelijke zorg en ondersteuning Vrijwilligers academie Vrijwilligersorganisatie Flevoland Vrijwilligers en Mantelzorgcentrale Steunpunt voor vrijwilligers en mantelzorgers Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers Almere Nijmegen Vrijwilligerscentrale vrijwilligersorganisatie breed Nijmegen Vrijwilligerscentrale Nijmegen Vrijwilligerswerk Vrijwilligersorganisatie Nijmegen Vrijwilligerscentrale Zutphen Vrijwilligerswerk Vrijwilligersorganisatie Utrecht Vrijwilligersorganisaties Vrijwilligerswerk Vrijwilligersorganisatie Zuyd Wel.Kom breed (Venlo en Roermond) Zuyd Welsun breed Friesland Centraal breed Nijmegen de Meierij Zuyd sgroep Parkstad Limburg breed (Alcander, Impuls) Rotterdam Hoogvliet Blik breed Utrecht Oudewater breed Utrecht Veenendaal Noord sorganisatie Het Oude breed (Mensen met een psychische of Ambt verstandelijke ) Noord sorganisatie Oude Ambt breed sorganisaties in Oost en breed Zuid Oost Utrecht Welzin Rotterdam Werk Loont Vrijwilligersorganisatie Vrijwilligersorganisatie Noord Werkpro Zorg en Maatschappelijke zorg en ondersteuning Zuyd Werkvoorzieningsschap Oostelijk WOZL Sociaal werkvoorzieningsbedrijf Zuid-Limburg (WOZL) Noord Brabant Fontys WIJEindhoven Z&W, wijkgericht MWD Zwolle Wijz sorganisatie en vrijwilligersorganisatie /vrijwilligersorganisatie voor ouderen Zuyd Wmo-adviesraad en commissies in Zuid-Limburg Adviesraad (Wmo) Wmo-raad

11 Nijmegen Woonstichting Valburg Woningcorporatie Wonen Zuyd Xonar Jeugd en opvoedingsondersteuning, pleegzorg Jeugdzorg en vrouwenopvang en vrouwenopvang Den Haag en Leiden Zebra Maatschappelijk werk, ouderenwerk, jongerenwerk MWD en sociaal cultureel werk Nijmegen Zelforganisaties allochtone gemeenschappen Zelforganisatie Zelforganisatie Zwolle ZorgDat sorganisatie Twente Zorgfederatie Oldenzaal (Verpleeg)zorg en thuiszorg Verpleeg en thuiszorg Flevoland Zorggroep Almere Hulpverleners zorg Zorg Zwolle Zorggroep Noordwest Veluwe Verpleging en verzorging Zorg Zorghotel Pitstop Begeleid wonen Maatschappelijke zorg en ondersteuning Utrecht Zorgpalet Baarn/Soest (Verpleeg)zorg intramuraal Verpleegzorg Nijmegen ZZG Zorggroep Zorg Zorg Samengevat: Ruim 290 met naam genoemde uitvoeringsorganisaties en/of uitvoeringsverbanden. Uitvoeringsorganisaties 79 sorganisaties 33 organisaties MWD 12 organisaties maatschappelijke ondersteuning 6 organisaties opbouwwerk Uitvoeringsorganisaties snijvlak zorg/welzijn 27 organisaties Maatschappelijke zorg en ondersteuning 18 MEE organisaties die mensen met een ondersteunen 15 organisaties Zorg en 14 ggz organisaties 10 jeugdzorg (waarvan één jeugdzorg en vrouwenopvang en één jeugdhulpverlening) 7 belangenorganisaties cliënten 1 Netwerk organisatie zorg en welzijn Uitvoeringsorganisaties Zorg 14 organisaties Verpleeg en Thuiszorg 14 zorgorganisaties

12 5 zorgverzekeraars 1 koepelorganisatie patiëntenraden 1 koepelorganisatie Verpleeg en thuiszorg Anders 18 vrijwilligersorganisaties 3 woningcorporaties 6 maatschappelijke ondernemingen 4 provinciale ondersteuningsorganisaties 2 onderwijsorganisaties 2 GGD 2 zelforganisaties 1 Wmo raad 1 Platform Islamitische organisaties

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche:

Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Toewijzingsvoorstel Jaar: 2015 Tranche: Id Naam Plaats Eindspecialisatie InstroomPersonen InstroomFTE 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Arts infectieziektenbestrijding 1e fase 0 0,00

Nadere informatie

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart

Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart Wachtlijsten WLZ op Zorg op de kaart De gegevens van de wachtlijsten zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Voor Zorg op de kaart zijn gegevens geaggregeerd per zorgkantoorregio. Waarbij de stand

Nadere informatie

Verdeelplan PG Jaar 2018

Verdeelplan PG Jaar 2018 Verdeelplan PG Jaar 2018 ID Naam Plaats Specialisatie Instroom personen Instroom fte 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond Rotterdam Jeugdarts 1e fase 6 6,00 2412004 Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2011 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Augustus 2012

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2011 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Augustus 2012 GGZ en Maatschappelijke Opvang Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen Augustus 2012 INHOUD Deel 1 : omzet - Totaal per sector pag. 2 - Geïntegreerde GGZ pag. 3 - Ambulante GGZ pag. 4 - Kind en Jeugd pag.

Nadere informatie

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS)

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) Verschil Instelling Subsector 46 59 13 Amarant Gehz 249.097 3.501 208.598 5.690 34 41 7 Ziekenhuisgroep Twente AZ 275.981 8.264 248.942 1.241 16 22 6 Cordaan Groep Gemengd

Nadere informatie

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 21

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 21 Wachtlijsten Wlz - Intramurale Geestelijke gezondheidszorg Totaal aantal unieke combinaties AGB-codes - plaats - zorgkantoorcode: 11 Actief wachtenden, korter dan de treeknormen en geen overbruggingszorg

Nadere informatie

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2010 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Oktober 2011

GGZ en Maatschappelijke Opvang 2010 Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen. Oktober 2011 GGZ en Maatschappelijke Opvang Ranking o.b.v. omzet en eigen vermogen Oktober 2011 INHOUD Deel 1 : omzet - Totaal per sector pag. 2 - Geïntegreerde GGZ pag. 3 - Ambulante GGZ pag. 4 - Forensische GGZ pag.

Nadere informatie

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s

Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Bijlage Overzicht onderwerpen en thema s Op basis van de werkplannen en voortgangsrapportages zijn de 133 onderwerpen thematisch te rangschikken onder de volgende 18 thema s: - Actief Burgerschap - Armoede

Nadere informatie

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 7

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 7 Wachtlijsten Wlz - Intramurale Geestelijke gezondheidszorg Totaal aantal unieke combinaties AGB-codes - plaats - zorgkantoorcode: 6 Actief wachtenden, korter dan de treeknormen en geen overbruggingszorg

Nadere informatie

Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003

Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003 Baten lasten MO (mln. Euro) Jaar Gemeente subsidie Federatie Opvang: Flyer tabellen 2003 Balans MO Baten Lasten Totalen Overige Overige Totaal Exploitatie Totaal GGZ Clienten AWBZ Personeel Huisvesting

Nadere informatie

Selectiecriteria gespreksdeelnemers

Selectiecriteria gespreksdeelnemers Bijlage A Selectiecriteria gespreksdeelnemers Selectiecriteria mantelzorgers Aan de groepen mantelzorgers namen mensen deel die geregeld hulp bieden aan familie/bekenden met gezondheidsproblemen die zelfstandig

Nadere informatie

Intermetzo, speciaal voor meervoudige complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk, ook in uw regio.

Intermetzo, speciaal voor meervoudige complexe vraagstukken. Onvoorwaardelijk, ook in uw regio. Kinderen en jongeren met meervoudige complexe problemen kunnen niet altijd alleen vanuit de eersteen tweedelijnszorg worden geholpen. Wij geven ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties

Nadere informatie

Referentielijst Walvis ConsultingGroep

Referentielijst Walvis ConsultingGroep Referentielijst Walvis ConsultingGroep Interne audittrainingen (in company) Naam organisatie 2Samen Abrona Adullam Altra Altrecht Ambulance Oost Ambulancedienst Noord Nederland Nederland Apotheek St Anna

Nadere informatie

BIJLAGEN. Ouderenmishandeling in Nederland

BIJLAGEN. Ouderenmishandeling in Nederland Ouderenmishandeling in Nederland Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling Inger Plaisier (red.) Mirjam de Klerk (red.) BIJLAGEN Bijlage A Aanvullende

Nadere informatie

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 10

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 10 Wachtlijsten Wlz - Intramurale Geestelijke gezondheidszorg Totaal aantal unieke combinaties AGB-codes - plaats - zorgkantoorcode: 7 Actief wachtenden, korter dan de treeknormen en geen overbruggingszorg

Nadere informatie

Welke instellingen (> 100 mln) hebben het beste track-record?

Welke instellingen (> 100 mln) hebben het beste track-record? (Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening + mutaties voorzieningen) / totale opbrengsten 1 St. Jansdal ZKH 134.890.969 12,0% 10,4% 8,1% 6,5% 9,2% 2 Promens Care GHZ 119.641.567 5,4% 7,1% 4,6% 17,3% 8,6%

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom

10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie. Welkom 10 Jaar Lectoraat Rehabilitatie Welkom Groningen 7 oktober 2013 Annemarie Zijlstra, Promens Care a.zijlstra@promens-care.nl In deze bijdrage Kenniscirculatie Partners 3 thema s: praktijk, onderzoek & innovatie,

Nadere informatie

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 5

AGB-code Naam Plaats. Totaal* 5 Wachtlijsten Wlz - Intramurale Geestelijke gezondheidszorg Totaal aantal unieke combinaties AGB-codes - plaats - zorgkantoorcode: 4 Actief wachtenden, korter dan de treeknormen en geen overbruggingszorg

Nadere informatie

Betekenis voor beroepsonderwijs

Betekenis voor beroepsonderwijs Betekenis voor beroepsonderwijs Paul Vlaar Landelijk overleg Wmo-werkplaatsen Opbouw inleiding Transities sociale domein Wat zijn Wmo-werkplaatsen? Waar zitten werkplaatsen en wat doen zij? Urgentie van

Nadere informatie

Referentielijst Walvis ConsultingGroep

Referentielijst Walvis ConsultingGroep Referentielijst Walvis ConsultingGroep Interne audittrainingen (in company) Naam organisatie Branche 2Samen Abrona Adullam Altra Altrecht G Ambulance Oost Ambulancedienst Noord Nederland Ambulancedienst

Nadere informatie

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006

Totaal geleverde zorg per zorgkantoor. DWH Bijgewerkt: 28 juli 2006 Totaal geleverde zorg per zorgkantoor ** Het totaal aantal unieke personen wat in de eerste vijf periodes van het zorgjaar zorg heeft ontvangen. code Zorgkantoor 2004* 2005* 2006* Groei 2005 501 Zorgkantoor

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid

De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid De Wmo adviesraad en het gemeentelijk beleid Alle hens aan dek Presentatie door Gerda van der Lee, Voorzitter Wmo adviesraad s-hertogenbosch 12 maart 2013 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil dat

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop

Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, subsidies en inkoop Transitie sociaal domein Haarlem Basisinfrastructuur, s en Piet Haker Platform Netwerk Vrijwilligerswerk 13 mei 2014 2 Aanleidingen transitie Nieuwe taken voor gemeenten per 2015 Decentralisatie Awbz Decentralisatie

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Uitvoering Wet op het financieel toezicht ( Wft ), De Nederlandsche Bank

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Uitvoering Wet op het financieel toezicht ( Wft ), De Nederlandsche Bank STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5743 15 februari 2016 Uitvoering Wet op het financieel toezicht ( Wft ), De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank N.V.

Nadere informatie

Bijlage 3 Communicatieplan Sociaal Domein 2014: vooral een gereedschapskist

Bijlage 3 Communicatieplan Sociaal Domein 2014: vooral een gereedschapskist Bijlage 3 Communicatieplan Sociaal Domein 2014: vooral een gereedschapskist Uitgangspunt communicatieplan De traditionele wijze van communicatie werkt niet meer in het huidige internettijdperk. Doelgroepen

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Bijlage 4a bij circulaire

Bijlage 4a bij circulaire Bijlage 4a bij circulaire 2010-399096 Asielbudget 2010 asielbudget loon- en prijs bijstelling 2010 Asielbudget 2010 Afroming asielbudget tbv Toedeling cf. V05H03/07- frictie compensatie asielbudget totaal

Nadere informatie

Trend- en signaleringsrapportage 2P

Trend- en signaleringsrapportage 2P TP PT Het P helft Trend- en signaleringsrapportage 2P e 2007 Inleiding 1 De signaleringsfunctietp PT is één van de collectieve taken van MEE. Elke MEE-organisatie geeft op eigen wijze invulling aan deze

Nadere informatie

GGZ EPD-ZIS overzicht 2015 (CONCEPT)

GGZ EPD-ZIS overzicht 2015 (CONCEPT) Accare 665 xmcare/ Horizon (Nexus) xmcare/ Horizon (Nexus) Altrecht 2034 Antes 2021 Nieuw op lijst Combi USER (Impulse) (Bouman GGZ) EZIS (ChipSoft) Delta Anton Constandse 336 Apanta-ggz b.v. 43 MC EPD

Nadere informatie

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet

Sociaal domein. Decentralisatie AWBZ-Wmo. Hoofdlijnen nieuwe Wmo KIDL 27-11-2014. H. Leunessen, gem. Landgraaf 1. Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Sociaal domein Wmo / Jeugzorg / Participatiewet Wat verandert er per 1 januari 2015? Hoofdlijnen nieuwe Wmo Wmo 2007: 1. Welzijnswet 2. Wet voorzieningen Gehandicapten 3. Hulp bij het Huishouden (HbH)

Nadere informatie

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden

Bijlage 6. Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Bijlage 6 Kaart met ligging TOP- en Natura 2000-gebieden Rapport bij de Verdrogingsgevoelige Vegetatiekaart Limburg 2013 127 Bijlage 7 de VVL limburg in zes kaarten 128 VVL-Kaart 1 Noord-Limburg Bergen

Nadere informatie

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth

VISIE. Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth VISIE Op weg naar Maatschappelijke Zorg-, hulp en dienstverlening in de gemeente Nuth Waarom? Welke ontwikkelingen op het gebied van Zorg en Welzijn en de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Het betaalbaar

Nadere informatie

Monitor decentralisatie van de AWBZ - begeleiding naar de Wmo

Monitor decentralisatie van de AWBZ - begeleiding naar de Wmo Monitor decentralisatie van de AWBZ - begeleiding naar de Wmo Verslag derde meting GGZ Nederland, Hester van den Bergh 12 mei 2014 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

Nadere informatie

Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009

Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009 Lokaal sociaal actief Alliantiedagen 2009 Woensdag 7 oktober Beilen regio Noord Vrijdag 16 oktober Zutphen regio Oost Donderdag 22 oktober Etten-Leur regio Zuid-West Vrijdag 6 november Amsterdam regio

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal

Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Onderzoek naar de AWBZ bestedingen in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en met name het deel in relatie tot de grondslag psychosociaal Enschede, 15 november 2006 LD/06/3400/psmo ir L.E. Drouven

Nadere informatie

Sociale kaart met Liefde

Sociale kaart met Liefde Sociale kaart met Liefde Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling (tel. 0900-1231230) Kindertelefoon (0800-0432) Landelijk Bureau Slachtofferhulp (0900-0101) NIZW Jeugd / Expertisecentrum

Nadere informatie

Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005

Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005 Overzicht openbaar vervoer concessies in Nederland uitgave 2005 Overzicht openbaar vervoerconcessies in Nederland uitgave 2005 Ruim drie jaar na invoering van de Wet personenvervoer is een groot aantal

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen

De Sociaal Psychiatrische WMO. Mogelijkheden of valkuilen De Sociaal Psychiatrische WMO Mogelijkheden of valkuilen Top drie geluk over gehele wereld Autonomie sociale contacten zinvol werk/ dagbesteding Typen mens en veranderen 10 % betweters 80 % volgelingen

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

(Wijk)gericht co-creëren

(Wijk)gericht co-creëren (Wijk)gericht co-creëren Landelijk congres Nieuwegein, 20 maart 2012. Jan Lamers, programmaleider VenloDroom, innovatie in wonen, welzijn en zorg Hans Vos,Gebiedsdirecteur ZGG Zorggroep (Wijk)gericht co-creëren

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo. GGD Flevoland 21mei 2015

Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo. GGD Flevoland 21mei 2015 Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo GGD Flevoland 21mei 2015 Inhoud Sociale netwerkversterking/strategie Zelforganisatie van burgers Combinatie met Wmo Sociaal netwerk en strategie

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Sociale wijkteams. 21 maart 2012

Informatiebijeenkomst Sociale wijkteams. 21 maart 2012 Informatiebijeenkomst Sociale wijkteams 21 maart 2012 Het zijn uitdagende tijden Trends Decentralisatie begeleiding en dagbesteding Awbz Transitie Jeugdzorg Wet Werken naar Vermogen Passend Onderwijs Kantelen

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

De nieuwe Wmo. Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014

De nieuwe Wmo. Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014 De nieuwe Wmo Werkconferentie: De krachten bundelen voor samenwerking in de wijk 13 november 2014 Hervorming langdurige zorg PowerPoint Op 1 januari 2015 presentatie verdwijnt Lelystad de AWBZ: deel gaat

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal

BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan gemeente Rozendaal BIJLAGEN 1a en 1b, 2, 3, 5, en 6 bij Wmo- Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 gemeente Rozendaal Bijlage 1a: AMW AWBZ BOS CIZ CJG GGD GGZ Hbh OGGZ Pgb SRAN STMG VGGM VIVA Wmo WRV Wvg WWB ZIN Zvw ZZP Afkortingen

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes!

Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Peiling: uw mening over de aanpak van eenzaamheid Welkom Bedankt voor het meedoen aan deze peiling. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Succes! Vraag 1 Ik ben werkzaam bij / zet mij in voor de volgende

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007

Nota van B&W. Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Nota van B&W Onderwerp Subsidieaanvragen Openbare geestelijke gezondheidszorg en Collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2007 Portefeuille: H. van der Molen Auteur: G. Spijker Telefoon 5115584

Nadere informatie

Openbare zienswijze. Concentratie Vivre en stichting Groenekruis Domicura

Openbare zienswijze. Concentratie Vivre en stichting Groenekruis Domicura Openbare zienswijze Concentratie Vivre en stichting Groenekruis Domicura Inhoud 1. Inleiding 4 2. Conclusie 5 3. Afbakening van de relevante markt 6 3.1 Relevante productmarkt 3.2 Relevante geografische

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

Bewijzen van respect Alliantiedagen 2008

Bewijzen van respect Alliantiedagen 2008 Bewijzen van respect Alliantiedagen 2008 Vrijdag 10 oktober Tilburg regio Zuid Donderdag 16 oktober Amsterdam regio West Vrijdag 24 oktober Zutphen regio Oost Vrijdag 31 oktober Assen regio Noord Bewijzen

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen!

Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Het nieuwe Zorgstelsel Zo is het geregeld in de gemeente Sittard-Geleen! Klik op een van de kwadranten voor meer informatie Klik op de cirkel Zorgstelsel voor een totaaloverzicht WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid

Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid Academische toerusting voor werken binnen de Openbare Gezondheid ZonMw Programma Academische Werkplaatsen Dr. Marijke Janssens Utrecht, 15 juni 2006 Doel: het structureel versterken en verankeren van vraaggestuurde

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Verweer en Vernieuwing

Verweer en Vernieuwing Verweer en Vernieuwing Alliantiedagen 2011 Bijeenkomsten: Vrij 14 oktober Amsterdam regio West Do 20 oktober Bergen op Zoom regio Zuidwest Do 27 oktober Zutphen regio Oost i.s.m. Gelderse Aanpak Vrij 4

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Kinderen 3 20 jaar. Kinderen en jongeren. Tot 16 jaar (esm) Volwassenen. Volwassenen. Volwassenen. Volwassenen vanaf 20 jaar.

Kinderen 3 20 jaar. Kinderen en jongeren. Tot 16 jaar (esm) Volwassenen. Volwassenen. Volwassenen. Volwassenen vanaf 20 jaar. Categorie Kenmerken Doelgroep Leeftijd Organisatie + regio Beschermd Kinderen & Kentalis Regio wonen op grote volwassenen woonvoorziening (2-uurszorg) Voortdurend toezicht; eigen kamers + gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar!

Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Wmo prestatieveld 4? Goed voor Elkaar! Waarom Goed voor Elkaar? In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ontwikkeling) is in prestatieveld 4 vastgelegd dat u als gemeente verantwoordelijk bent voor de ondersteuning

Nadere informatie

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres.

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Je kunt via internet een Valentijnskaart bestellen, versturen en betalen. Deze kaart wordt gewoon met

Nadere informatie

PO2502 SWV Oost Achterhoek ,74% PO2503 SWV Primair Passend Onderwijs ,55%

PO2502 SWV Oost Achterhoek ,74% PO2503 SWV Primair Passend Onderwijs ,55% Bijlage: Overzicht inzet financiële middelen per samenwerkingsverband SWV Naam Saldo baten en lasten 0001 Reformatorisch 2001 Stichting 20-01 2101 Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland

Nadere informatie

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070 RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070 iţemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 7 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk en wethouder Koster Portefeuille(s) : Wonen en

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen

Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen Zorgcoördinatie i.h.k.v. Zorg voor Jeugd Groningen De verwijsindex in de provincie Groningen Tuguy Mintes Beleidsmedewerker Jeugd GGD Groningen Divisie LGZ&J Maart 2010 Zorg voor Jeugd Groningen verbindt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18468 13 april 2016 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 april 2016, 2016-0000091001,

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Wijkverpleegkundig perspectief in sociale teams. Joke Schoehuizen en Yolande van den Brink

Wijkverpleegkundig perspectief in sociale teams. Joke Schoehuizen en Yolande van den Brink Wijkverpleegkundig perspectief in sociale teams Joke Schoehuizen en Yolande van den Brink Doel van deze workshop Inzicht in de samenwerking wijkverpleegkundige als schakel tussen het medische en sociale

Nadere informatie

collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht

collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht categorie-1 Preventie subcategorie-1 Preventie Signaleren Signaleren 0de lijn collectieve voorzieningen Eigen en Lokale kracht Toegang Crisisinterventie PGB,PVB,Gezinsbudget Telefonische toegang 1e lijn

Nadere informatie

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen

Afhankelijkheden. Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s. September 2015. Regio Arnhem Regio Arnhem. Regio Groningen Regio Groningen Afhankelijkheden Werkagenda Menzis, gemeenten en regio s September 2015 Regio Arnhem Regio Arnhem Regio Groningen Regio Groningen Thema afhankelijkheden Binnen het thema afhankelijkheden brengen we voor

Nadere informatie

Zorgaanbieders 2017 Versie 1.xlsx

Zorgaanbieders 2017 Versie 1.xlsx Jeugd 2017 1.01 Advies en Expertise Arkin, Stichting Berkel B Bijzondere Zorg Midden Nederland Harmonie in Hulp & zorg Kabouterhuis, 't M.O.C. Kerstencentrum, Ds. G.H. Kinderkwesties Langenhuizen Psychologie

Nadere informatie

Sectorplannen zorgsector

Sectorplannen zorgsector Sectorplannen zorgsector Tussen 6 mei en 9 september 2014 hebben de zorgsectoren/-regio s de beschikking van SZW ontvangen voor de uitvoering van hun landelijke en regionale sectorplannen. Al in april

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011

Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011 Toelichting Independer.nl Award Beste Hypotheekkantoor 2011 Independer.nl reikt eind 2011 een award uit aan het beste hypotheekkantoor van iedere regio. Deze awards worden dit jaar voor het eerst uitgereikt.

Nadere informatie

Nadere informatie zorginstellingen (Bron: Deskresearch door Onderzoeksbureau HMM)

Nadere informatie zorginstellingen (Bron: Deskresearch door Onderzoeksbureau HMM) Nadere informatie zorginstellingen (Bron: Deskresearch door Onderzoeksbureau HMM) All Care Twente All Care Twente is een kleinschalig dagcentrum nabij het centrum van Enschede. Naast dagbesteding bieden

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Sociale Alliantie. Alliantiedagen 2012 Het moet en kan anders! Een paar armoede-feiten van vandaag

Sociale Alliantie. Alliantiedagen 2012 Het moet en kan anders! Een paar armoede-feiten van vandaag de Sociale Alliantie Alliantiedagen 2012 Het moet en kan anders! Vrijdag 5 oktober Drachten regio Noord door Sociale Alliantie Friesland Vrijdag 12 oktober Deventer Colmschate regio Oost Vrijdag 26 oktober

Nadere informatie

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014

DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN. Raadsvoorstellen 2014 DECENTRALISATIES SOCIAAL DOMEIN Raadsvoorstellen 2014 Presentatie: 11-12 12-20132013 Planning raadsbesluiten Beleidskader (nieuwe Wmo en Jeugdwet): januari 2014 Transitiearrangement Zorg voor Jeugd: :

Nadere informatie

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011

Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven. Eric Lagendijk december 2011 Welzijn Nieuwe Stijl Schoonhoven Eric Lagendijk december 2011 Programma Wat is Welzijn Nieuwe Stijl (WNS)? Traject Schoonhoven Verkenning welzijnsbeleid Burgerkracht/ Eigen kracht: how to do? Regionale

Nadere informatie

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011

Regionale bijeenkomsten overheveling begeleiding en dagbesteding. Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011 Regionale bijeenkomsten overheveling Univé-VGZ-IZA-Trias Zorgkantoren Zorgkantoor Noord-Oost Brabant 29 juni 2011 1 Programma extramurale begeleiding en Cliënten Omvang Zorgaanbieders Budgetten 2 Opening:

Nadere informatie