Gebruikershandleiding voor de Nokia 3610 fold

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding voor de Nokia 3610 fold"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 3610 fold Nummer 2 NL

2 0434 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit product RM-429 voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia, Nokia Connecting People, Navi en Nokia Original Enhancements zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn. Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) voor privé- en nietcommercieel gebruik in verband met informatie die is geëncodeerd volgens de visuele norm MPEG-4 door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT, ZAL NOKIA OF EEN VAN HAAR LICENTIEHOUDERS ONDER GEEN OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN OF VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE OORZAAK DAN OOK. DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTENS HET TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN

3 BETREFFENDE DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE ALLEN TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN OF TE HERROEPEN. De beschikbaarheid van bepaalde producten, toepassingen en diensten voor deze producten kan per regio verschillen. Neem contact op met uw Nokia leverancier voor details en de beschikbaarheid van taalopties. Exportbepalingen Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden. Toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd, kunnen zijn gemaakt door en in eigendom zijn van personen en entiteiten die geen relatie of verband met Nokia hebben. Nokia beschikt niet over de auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten op deze toepassingen van derden. Als zodanig draagt Nokia geen verantwoordelijkheid voor de ondersteuning voor eindgebruikers of de functionaliteit van deze toepassingen of de informatie in deze toepassingen of het materiaal. Nokia biedt geen garantie voor deze toepassingen van derden. MET HET GEBRUIK VAN DE TOEPASSINGEN ACCEPTEERT U DAT DE TOEPASSINGEN WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET, DIT VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT. U ACCEPTEERT TEVENS DAT NOCH NOKIA NOCH GELIEERDE PARTIJEN VERKLARINGEN DOEN OF GARANTIES VERSTREKKEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES BETREFFENDE TITEL, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF DAT DE TOEPASSINGEN GEEN INBREUK MAKEN OP OCTROOIEN, AUTEURSRECHTEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN VAN DERDEN. MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA Dit apparaat kan tv- of radiostoringen veroorzaken (bijvoorbeeld als u in de nabijheid van ontvangstapparatuur een telefoon gebruikt). De Federal Communications Commission (FCC) of Industry Canada kunnen u vragen niet langer uw telefoon te gebruiken als deze storingen niet verholpen kunnen worden. Neem contact op met uw lokale servicedienst als u hulp nodig hebt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen / Nummer 2 NL

4 Inhoudsopgave VEILIGHEID... 6 Algemene informatie... 7 Handige tips... 7 Over dit apparaat... 9 Netwerkdiensten... 9 Gedeeld geheugen Toebehoren Toegangscodes Dienst voor configuratie-instellingen Software-updates Content downloaden Nokia-ondersteuning Beheer van digitale rechten Aan de slag SIM-kaart en batterij installeren De batterij opladen De telefoon in- en uitschakelen De tijd, zone en datum instellen Antenne De telefoon op de pc aansluiten Toetsen en onderdelen microsd-kaart Standby-modus Vluchtmodus Oproepen Bellen Wachtfunctie Opties tijdens een gesprek Tekst invoeren Tekstinvoer met woordenboek Normale tekstinvoer Berichten Berichten invoeren en verzenden Berichten lezen en beantwoorden Multimediaberichten Flitsberichten Nokia Xpress-audioberichten Geheugen vol Mailbox voor Chatberichten Voic s Berichtinstellingen Contacten Zoeken naar een contact Namen en telefoonnummers opslaan Gegevens opslaan Contacten kopiëren of verplaatsen Contactgegevens bewerken Alles synchroniseren Contacten verwijderen Visitekaartjes Instellingen Groepen Snelkeuze Logboek Instellingen Profielen Thema's Tonen Hoofddisplay Minidisplay Datum en tijd Snelkoppelingen Connectiviteit Oproepen Telefoon Toebehoren Configuratie Beveiliging Fabrieksinstellingen terugzetten Operatormenu Galerij Afbeeldingen afdrukken Media Camera Video... 47

5 Muziekspeler Recorder Equalizer Stereoverbreding Organiser Wekker Agenda Takenlijst Notities Rekenmachine Timer Stopwatch Toepassingen Start een spel of toepassing Enkele toepassingsopties Een toepassing downloaden SIM-diensten Web Verbinding maken met een dienst Bookmarks Weergave-instellingen Beveiligingsinstellingen Dienstinbox Browserbeveiliging Pc-verbinding Nokia PC Suite Packet-gegevens, HSCSD en CSD Bluetooth Toepassingen voor datacommunicatie Informatie over de batterij en de lader Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen Behandeling en onderhoud Aanvullende veiligheidsinformatie Index

6 VEILIGHEID Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie. SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS Schakel het apparaat niet in als het gebruik van mobiele telefoon verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren. VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG Houd u aan de lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden uw handen vrij om uw voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt. STORING Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden. SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel het apparaat uit in vliegtuigen en in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt. DESKUNDIG ONDERHOUD Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd. TOEBEHOREN EN BATTERIJEN Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incompatibele producten aan. WATERBESTENDIGHEID Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog. 6 VEILIGHEID

7 Algemene informatie Handige tips Overweeg het volgende voordat u uw telefoon naar een servicepunt brengt Vraag: Hoe kan ik zelf problemen met de werking van mijn telefoon oplossen? Antwoord: Probeer het volgende: Schakel de telefoon uit; verwijder daarna de batterij en plaats deze opnieuw. Herstel de fabrieksinstellingen. Kies Menu > Instellingen > Fabr.inst. terugz. De namen en telefoonnummers die zijn opgeslagen in Contacten, worden niet verwijderd. Werk de software van de telefoon bij met Nokia Software Updater (indien beschikbaar). Zie of kijk op uw lokale website van Nokia. Bluetooth-verbinding Vraag: Waarom kan er geen Bluetooth-apparaat worden gevonden op de telefoon? Antwoord: Controleer het volgende: Op beide apparaten is Bluetooth-verbinding ingeschakeld en beide apparaten zijn compatibel. De afstand tussen de twee apparaten is niet meer dan 10 meter. Er bevinden zich geen muren of andere obstakels tussen de apparaten. Het andere apparaat staat niet in de verborgen modus. Oproepen Vraag: Hoe kan ik de beltoon wijzigen? Antwoord: Selecteer voor de eerste contactpersoon Menu > Contacten > Namen > Nieuw contact. Contacten Vraag: Hoe kan ik een nieuw contact toevoegen? Antwoord: Kies Menu > Contacten > Namen > Opties > Nieuw contact. Vraag: Hoe kan ik extra informatie aan een contact toevoegen? Antwoord: Zoek het betreffende contact en kies Gegevens > Opties > Info toevoegen. Algemene informatie 7

8 Menu s Vraag: Hoe kan ik de weergave van de menu s wijzigen? Antwoord: Als u de menuweergave wilt wijzigen, kiest u Menu > Opties > Hoofdmenuwrgave. Vraag: Hoe kan ik mijn menu personaliseren? Antwoord: Als u de menu s anders wilt indelen, kiest u Menu > Opties > Indelen. Ga naar de menuoptie die u wilt verplaatsen en kies Verplaats. Ga naar de positie waar u het menu naartoe wilt verplaatsen en kies OK. Berichten Vraag: Hoe stel ik de functie in? Antwoord: Om de functie van de telefoon te kunnen gebruiken, hebt u een compatibel systeem nodig. Controleer uw configuratie-instellingen bij uw provider. Pc-verbinding Vraag: Waarom ondervind ik problemen met het aansluiten van de telefoon op mijn pc? Antwoord: Zorg ervoor dat de Nokia PC Suite is geïnstalleerd en op uw pc wordt uitgevoerd. Zie de gebruikershandleiding bij de Nokia PC Suite of the helpfunctie in Nokia PC Suite. Zie ook de supportpagina s op Snelkoppelingen Vraag: Zitten er snelkoppelingen op mijn telefoon? Antwoord: Er zijn verschillende snelkoppelingen op uw telefoon: Als u de lijst met laatst gebelde of ontvangen telefoonnummers wilt openen, drukt u eenmaal op de beltoets. Blader naar het nummer dat of de naam die u wilt bellen, en druk op de beltoets. Als u de webbrowser wilt openen, drukt u op 0 en houdt u deze ingedrukt. Als u uw voic wilt beluisteren, drukt u op 1 en houdt u deze ingedrukt. Gebruik de bladertoets als een snelkoppeling. Zie "Snelkoppelingen" op pagina 36. Als u wilt overschakelen op Stil profiel of terug wilt gaan naar Normaal profiel, drukt u op # en houdt u deze ingedrukt. 8 Algemene informatie

9 Over dit apparaat Het draadloze apparaat zoals beschreven in deze handleiding is goedgekeurd voor gebruik op het EGSM 850- en 900-netwerk en het GSM en 1900-netwerk. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over netwerken. Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat aan alle regelgeving en eerbiedig lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechten kunnen verhinderen dat bepaalde afbeeldingen, muziek en andere inhoud worden gekopieerd, gewijzigd of overgedragen. Uw apparaat beschikt mogelijk over vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden. U kunt met het apparaat ook andere sites van derden bezoeken. Sites van derden zijn niet verbonden met Nokia en Nokia onderschrijft deze niet en neemt er geen aansprakelijkheid voor. Als u dergelijke sites wilt bezoeken, moet u voorzorgsmaatregelen treffen op het gebied van beveiliging of inhoud. Vergeet niet een back-up of een gedrukte kopie te maken van alle belangrijke gegevens die in uw apparaat zijn opgeslagen. Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de handleiding van het desbetreffende apparaat te raadplegen voor uitgebreide veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan. Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan de alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet in wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan veroorzaken. Netwerkdiensten Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van een draadloze verbindingsdienst. Veel van de functies vereisen speciale netwerkfuncties. Deze functies zijn niet op alle netwerken beschikbaar. Er zijn ook netwerken waar u specifieke regelingen met uw serviceprovider moet treffen voordat u gebruik kunt maken van de netwerkdiensten. Uw serviceprovider kan u instructies geven en uitleggen hoeveel het kost. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten. Algemene informatie 9

10 Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schakelen of niet te activeren in uw telefoon. In dat geval worden deze functies niet in het menu van uw telefoon weergegeven. Uw telefoon kan ook beschikken over een speciale configuratie, zoals veranderingen in menunamen, menuvolgorde en pictogrammen. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Dit apparaat ondersteunt WAP 2.0-protocollen (HTTP en SSL) die werken met TCP/IP-protocollen. Voor de technologie van sommige functies van deze telefoon, zoals MMS (Multimedia Messaging), browsen, en, chatten, snel beschikbare contacten, synchroniseren op afstand en het downloaden van content via een browser of MMS, is netwerkondersteuning nodig. Gedeeld geheugen De volgende functies in dit apparaat maken mogelijk gebruik van gedeeld geheugen: Galerij, contacten, tekst-, chat- en multimediaberichten, berichten, agenda, takenlijstnotities, Java TM -spelletjes en -toepassingen, en de notitietoepassing. Door het gebruik van een of meer van deze functies is er mogelijk minder geheugen beschikbaar voor de overige functies die geheugen delen. Als u bijvoorbeeld veel Java-toepassingen opslaat, kan al het beschikbare geheugen worden gebruikt. Wanneer u een functie probeert in te schakelen waarvoor gedeeld geheugen wordt gebruikt, is het mogelijk dat op het apparaat een bericht wordt weergeven dat het geheugen vol is. Verwijder in dit geval voordat u doorgaat een gedeelte van de informatie of registraties die in het gedeelde geheugen zijn opgeslagen. Toebehoren Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn. Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt. Toegangscodes Als u het gebruik van toegangscodes op uw telefoon wilt instellen, selecteert u Menu > Instellingen > Beveiliging. 10 Algemene informatie

11 Met de functie Toetsen blokkeren (toetsblokkering) voorkomt u dat u per ongeluk de toetsen indrukt: 1. Als u de toetsen wilt blokkeren, terwijl de telefoon is opengeklapt, drukt u binnen 3,5 seconden op Menu > *. 2. Als u de blokkering van de toetsen wilt opheffen, terwijl de telefoon is opengeklapt, drukt u binnen 1,5 seconde op Menu > *. Als u wilt opnemen terwijl de toetsen zijn geblokkeerd, drukt u op de beltoets. Wanneer u de oproep beëindigt of niet aanneemt, worden de toetsen weer automatisch geblokkeerd. U kunt ook Menu > Instellingen > Telefoon > Aut. toets.blokk. selecteren of Toetsenblokkering > Aan of Uit. Als de toetsenblokkering is geactiveerd, voert u de beveiligingscode in als hierom wordt gevraagd. De beveiligingscode (5-10 cijfers) beveiligt uw telefoon tegen onbevoegd gebruik. U kunt de code maken of wijzigen, en deze instelling in- of uitschakelen. Als u de code vergeet en de telefoon geblokkeerd is, moet de telefoon worden gerepareerd en kunnen daar extra kosten aan verbonden zijn. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-contactcentrum of uw telefoonleverancier. De PIN-code die met de SIM-kaart wordt geleverd, beveiligt de kaart tegen onbevoegd gebruikt. De PIN2-code, die met sommige SIM-kaarten wordt geleverd, is nodig om toegang te krijgen tot bepaalde diensten. Er kunnen PUK- en PUK-codes met de SIM-kaart worden geleverd. Als u driemaal achtereenvolgens de verkeerde PIN- of PIN2-code invoert, wordt u gevraagd om de PUK- of PUK2-code. Als u deze codes niet hebt, neemt u contact op met uw serviceprovider. Het blokkeerwachtwoord (4 cijfers) is nodig om bepaalde gesprekken naar en van uw telefoon te beperken. Als u de instellingen van de beveiligingsmodule (indien geïnstalleerd) wilt bekijken of wijzigen, selecteert u Inst. beveil.module > Menu > Instellingen > Beveiliging. Algemene informatie 11

12 Dienst voor configuratie-instellingen Voor sommige netwerkdiensten, zoals mobiele internetdiensten, MMS, Nokia Xpress-audioberichten en synchronisatie met een externe internetserver, moeten de juiste configuratie-instellingen op de telefoon worden ingesteld. Informeer bij uw netwerkoperator, serviceprovider of dichtstbijzijnde Nokia-dealer naar de beschikbaarheid, of zie de supportpagina s op Als u de verbindingsinstellingen in een configuratiebericht hebt ontvangen en de instellingen niet automatisch worden opgeslagen en geactiveerd, wordt Configuratie-instellingen ontvangen weergegeven. Als u de instellingen wilt opslaan, selecteert u Tonen > Opslaan. Als dit wordt gevraagd, toetst u de PINcode in die door uw serviceprovider werd meegeleverd. Als u de ontvangen instellingen wilt wegdoen, selecteert u Afsluiten of Tonen > Wegdoen. Software-updates Nokia kan software-updates uitbrengen die nieuwe en/of verbeterde functies of een verbeterde werking bieden. U kunt deze updates aanvragen met de pc-toepassing Nokia Software Updater. Als u de software voor het apparaat wilt bijwerken, hebt u de toepassing Nokia Software Updater nodig en een compatibele pc met het besturingssysteem Microsoft Windows 2000 of XP, een breedbandverbinding en een compatibele gegevenskabel waarmee het apparaat op de pc is aangesloten. Ga naar of naar de lokale Nokia-website voor meer informatie of om de toepassing Nokia Software Updater te downloaden. Bij het downloaden van software-updates worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider overgedragen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht. Mogelijk kan uw serviceprovider telefoonsoftware-updates via de ether rechtstreeks naar uw telefoon zenden. Of deze optie beschikbaar is, is afhankelijk van uw telefoon. Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken. Waarschuwing: Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie is voltooid en het apparaat opnieuw is ingeschakeld. Zorg ervoor dat u een back-up maakt van de gegevens voordat u de installatie van een update aanvaardt. 12 Algemene informatie

13 Content downloaden U kunt mogelijk nieuwe content (bijvoorbeeld thema's) naar de telefoon downloaden (netwerkdienst). Informeer bij de serviceprovider naar de beschikbaarheid en tarieven van de verschillende diensten. Belangrijk: Maak alleen gebruik van diensten die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden tegen schadelijke software. Nokia-ondersteuning Kijk op of uw lokale website van Nokia voor de nieuwste versie van deze handleiding, aanvullende informatie, downloads en diensten voor uw Nokia-product. Op de website vindt u informatie over het gebruik van Nokia-producten en -diensten. Als u contact wilt opnemen met de klantenservice, kunt u de lijst met plaatselijke Nokia Care-contactcentra raadplegen op Als de telefoon onderhoud nodig heeft, kunt u op de dichtstbijzijnde Nokia-servicevestiging zoeken. Beheer van digitale rechten Content-eigenaren kunnen gebruikmaken van verschillende soorten technologieën voor het beheer van digitale rechten (DRM) om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten, te beschermen. Dit apparaat maakt gebruik van verschillende typen DRM-software om toegang te krijgen tot DRM-beveiligde inhoud. Met dit apparaat krijgt u toegang tot inhoud die beschermd is met WMDRM 10. Als de inhoud niet kan worden beschermd met bepaalde DRMsoftware, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen of de mogelijkheid om met die DRM-software toegang te krijgen tot nieuwe DRM-beveiligde inhoud, wordt ingetrokken. Deze intrekking kan het vernieuwen van dergelijke DRM-beveiligde inhoud die al in het apparaat is opgeslagen, verhinderen. Het intrekken van dergelijke DRM-software heeft geen invloed op het gebruik van inhoud die is beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van niet door DRM beveiligde inhoud. Bij inhoud die is beveiligd met een beheersysteem voor digitale rechten (DRM) wordt een bijbehorende activeringssleutel geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert. Als uw apparaat is voorzien van OMA DRM-beveiligde inhoud, gebruikt u de back-upfunctie van Nokia PC Suite om een back-up te maken van zowel de activeringssleutels als de inhoud. Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de activeringssleutels die samen met de Algemene informatie 13

14 inhoud moeten worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de activeringssleutels herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de activeringssleutels als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de activeringssleutels en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de activeringssleutels of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. 1. Aan de slag SIM-kaart en batterij installeren Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijdert. De SIM-kaart en de contactpunten van de kaart kunnen gemakkelijk door krassen of buigen worden beschadigd. Wees daarom voorzichtig wanneer u de kaart vastpakt, plaatst of verwijdert. Plaats de SIM-kaart met het goudkleurige contactpunt naar beneden gericht. De batterij opladen Uw batterij is vooraf opgeladen, maar de oplaadniveaus kunnen variëren. 1. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. 2. Sluit de lader aan op uw telefoon. 3. Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de lader los van de telefoon, en haalt u deze daarna uit het stopcontact. 14 Aan de slag

15 De telefoon in- en uitschakelen 1. Druk op de aan/uit-toets en houdt deze ingedrukt. 2. Als een PIN-code wordt gevraagd, toetst u de code in (bijvoorbeeld weergegeven als ****) en selecteert u OK. Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt en de telefoon in de standby-modus staat, wordt u gevraagd de configuratie-instellingen op te halen bij uw serviceprovider. Bevestig of weiger de aanvraag. Zie "Configuratie" op pagina 44, en "Dienst voor configuratie-instellingen" op pagina 12. De tijd, zone en datum instellen Wanneer u de telefoon voor de eerste keer inschakelt en de telefoon in de standby-modus staat, wordt u gevraagd de tijd en de datum in te stellen. Vul de velden in en selecteer Opslaan. U kunt de tijd- en datuminstellingen wijzigen door Menu > Instellingen > Datum en tijd > Inst. datum en tijd, Datum- en tijdnotatie, or Datum/tijd aut. aanp. (netwerkdienst) te selecteren. Antenne Het apparaat kan interne en externe antennes hebben. Zoals bij alle radiozendapparatuur, geldt dat u onnodig contact met het gebied rond de antenne moet vermijden als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met zo'n antenne kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en ervoor zorgen dat het apparaat meer stroom verbruikt dan anders noodzakelijk is en kan de levensduur van de batterij verkorten. De telefoon op de pc aansluiten De gegevenskabel CA-101 wordt gebruikt voor gegevensoverdracht en het synchroniseren van uw telefoon en pc. Zie "Gegevensoverdracht" op pagina 39. Aan de slag 15

16 U moet Nokia PC Suite 6.83 downloaden voor gebruik met het apparaat. Ga voor meer informatie naar 1. Steek de gegevenskabel CA-101 in de micro USB-aansluiting linksonder op de telefoon. 2. Sluit de gegevenskabel CA-101 aan op de pc of laptop. De tekst USBgegevenskabel aangesloten. Selecteer modus. wordt weergegeven op het weergavescherm van de telefoon. 3. Selecteer OK en Nokia-modus. Toetsen en onderdelen 1. Luistergedeelte 2. Hoofddisplay 3. Middelste selectietoets 4. Linkerselectietoets 5. Rechterselectietoets 6. Navi -toets; hierna bladertoets genoemd 7. Beltoets 8. Toets Einde en aan/uit-toets; beëindigt oproepen (snel indrukken) en schakelt uw telefoon in en uit (ingedrukt houden) 9. Toetsen 10. Hoofdtelefoonaansluiting 11. Laderaansluiting 12. Cameratoets of PTT-toets als PTT is ingeschakeld 13. Volumetoets 14. USB-aansluiting 16 Aan de slag

17 15. Cameralens 16. Minidisplay; analoge klok-screensaver microsd-kaart U kunt een microsd-kaart laden met gegevens als beltonen, thema's, geluiden, beelden en video's. Als u deze kaart wist, vervangt of opnieuw laadt, werken deze functies mogelijk niet meer naar behoren. Gebruik alleen compatibele microsd-kaarten die door Nokia voor gebruik met dit apparaat zijn goedgekeurd. Nokia maakt gebruik van goedgekeurde industriële normen voor geheugenkaarten, maar sommige merken zijn mogelijk niet geheel compatibel met dit apparaat. Incompatibele kaarten kan er schade ontstaan aan de kaart en het apparaat, en kunnen gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken. U kunt een microsd-kaart verwijderen of vervangen tijdens het gebruik van de telefoon zonder deze uit te schakelen. Belangrijk: Verwijder de geheugenkaart niet op het moment dat er een bewerking wordt uitgevoerd waarbij de kaart wordt gebruikt. Als u de kaart tijdens een dergelijke bewerking verwijdert, kan schade ontstaan aan de geheugenkaart en het apparaat en kunnen de gegevens die op de kaart zijn opgeslagen, beschadigd raken. 1. Verwijder de batterijcover en batterij. Open de geheugenkaarthouder. 2. Plaats de geheugenkaart met het goudkleurige contactpunt naar boven gericht. 3. Plaats de kaarthouder terug. 4. Sluit de geheugenkaarthouder. Plaats de achtercover terug. Aan de slag 17

18 Standby-modus Wanneer de telefoon gereed is voor gebruik en geen tekens zijn ingevoerd, bevindt de telefoon zich in de standby-modus. Minidisplay 1 Netwerkmodusindicator 2 Signaalsterkte van het mobiele netwerk 3 Laadstatus van de batterij 4 Indicatoren 5 Naam van het netwerk of het operatorlogo 6 Tijd en datum of profiel Hoofddisplay 1 Netwerkmodusindicator 2 Signaalsterkte van het mobiele netwerk 3 Laadstatus van de batterij 4 Indicatoren 5 Naam van het netwerk of het operatorlogo 6 Klok 7 Hoofddisplay 8 De linkerselectietoets is Favoriet of een snelkoppeling naar een andere functie. Zie "Linker- of rechterselectietoets" op pagina De middelste selectietoets is Menu. 10 De rechterselectietoets kan de volgende functies hebben: Namen voor het openen van de lijst met contacten in het menu Contacten, een operator-specifieke naam voor het openen van een operator-specifieke website, of een snelkoppeling naar een functie die u hebt geselecteerd. Zie "Snelkoppelingen" op pagina 36. Actief standby In de actieve standby-modus wordt op het scherm een lijst met geselecteerde telefoonfuncties en informatie weergegeven waartoe u direct toegang hebt. Als u de modus in- of uit wilt schakelen, selecteert u Menu > Instellingen > Hoofddisplay > Actief standby > Actief standby > Aan of Uit. 18 Aan de slag

Gebruikershandleiding Nokia 6300

Gebruikershandleiding Nokia 6300 Gebruikershandleiding Nokia 6300 9253348 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-217 in overeenstemming is met 0434 de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

Nokia 6110 Navigator Gebruikershandleiding

Nokia 6110 Navigator Gebruikershandleiding Nokia 6110 Navigator Gebruikershandleiding Versie 4 0434 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-122 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 5800 XpressMusic. Uitgave 3

Gebruikershandleiding Nokia 5800 XpressMusic. Uitgave 3 Gebruikershandleiding Nokia 5800 XpressMusic Uitgave 3 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-356 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6021. NL 9237278 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia 6021. NL 9237278 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia 6021 NL 9237278 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RM-94 conform is aan de bepalingen van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia E90 Communicator

Gebruikershandleiding Nokia E90 Communicator Gebruikershandleiding Nokia E90 Communicator 9251246 Uitgave 2 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het productra-6 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 5140. 9230228 Uitgave 1

Gebruikershandleiding Nokia 5140. 9230228 Uitgave 1 Gebruikershandleiding Nokia 5140 9230228 Uitgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product NPL-5conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-01

Gebruikershandleiding Nokia C2-01 Gebruikershandleiding Nokia C2-01 Uitgave 1.2 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Over dit apparaat 5 Netwerkdiensten 5 Aan de slag 7 Toetsen en onderdelen 7 SIM-kaart en batterij plaatsen 7 Een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic

Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic Gebruikershandleiding Nokia 6303 classic 9214015 Uitgave 3 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 Toetsen en onderdelen 5 SIM-kaart en batterij plaatsen 5 De geheugenkaart plaatsen en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mediatoepassingen...38 Music player... 38 Visual Radio... 43 Videocentrum... 45 RealPlayer... 47

Inhoudsopgave. Mediatoepassingen...38 Music player... 38 Visual Radio... 43 Videocentrum... 45 RealPlayer... 47 Nokia N95-1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat dit RM-159-product voldoet aan de vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia E72. Uitgave 4

Gebruikershandleiding Nokia E72. Uitgave 4 Gebruikershandleiding Nokia E72 Uitgave 4 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-530 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mediatoepassingen...38 Muziekspeler... 38 Radio... 43 Nokia Podcasting... 45 Videocentrum... 49

Inhoudsopgave. Mediatoepassingen...38 Muziekspeler... 38 Radio... 43 Nokia Podcasting... 45 Videocentrum... 49 Nokia N95-1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-159 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mediatoepassingen...39 Muziekspeler... 39 Radio... 44 Nokia Podcasting... 46 Nokia Videocentrum... 50

Inhoudsopgave. Mediatoepassingen...39 Muziekspeler... 39 Radio... 44 Nokia Podcasting... 46 Nokia Videocentrum... 50 Nokia N95-1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-159 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia E72. Uitgave 5.1

Gebruikershandleiding Nokia E72. Uitgave 5.1 Gebruikershandleiding Nokia E72 Uitgave 5.1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-530 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 5230. Uitgave 6.0

Gebruikershandleiding Nokia 5230. Uitgave 6.0 Gebruikershandleiding Nokia 5230 Uitgave 6.0 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-588 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia E72. Uitgave 2

Gebruikershandleiding Nokia E72. Uitgave 2 Gebruikershandleiding Nokia E72 Uitgave 2 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-530 in overeenstemming is met de essentiële

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia N97. Uitgave 4

Gebruikershandleiding Nokia N97. Uitgave 4 Gebruikershandleiding Nokia N97 Uitgave 4 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-505 in overeenstemming is met de essentiële

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold

Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold Gebruikershandleiding Nokia 2720 fold 9216120 Uitgave 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 SIM-kaart en batterij plaatsen 5 De batterij opladen 5 Antenne 6 Hoofdtelefoon 6 Magneten

Nadere informatie

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. 0434 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel RM-133 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1

Gebruikershandleiding Nokia 1600. 9239747 Versie 1 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 9300

Gebruikershandleiding Nokia 9300 Gebruikershandleiding Nokia 9300 9233328 Uitgave 2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RAE-6 conform is aan de bepalingen van de volgende

Nadere informatie

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2

Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave 2 Elektronische handleiding als uitgave bij "Nokia Handleidingen - Voorwaarden en bepalingen, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Gebruikershandleiding 9355350 Uitgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C3 00

Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Gebruikershandleiding Nokia C3 00 Uitgave 4.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Ondersteuning 5 Nokia C3 in het kort 5 Belangrijkste functies 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 7 SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210

Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Gebruikershandleiding Nokia Asha 210 Uitgave 1.1 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 301

Gebruikershandleiding Nokia 301 Gebruikershandleiding Nokia 301 Uitgave 1.4 NL Psst... Deze handleiding is niet het enige... Ga voor de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Microsoft Mobile naar www.nokia.com/ privacy. 2 Gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C5 00

Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Gebruikershandleiding Nokia C5 00 Uitgave 3.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 5 Over dit apparaat 5 Office-toepassingen 6 Netwerkdiensten 6 Aan de slag 8 Toetsen en onderdelen 8 SIM-kaart en batterij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 206 Dual SIM

Gebruikershandleiding Nokia 206 Dual SIM Gebruikershandleiding Nokia 06 Dual SIM Uitgave. NL Inhoudsopgave Toetsen en onderdelen...5 Een SIM-kaart en batterij plaatsen...7 Een tweede SIM-kaart plaatsen...8 Een geheugenkaart plaatsen...9 De batterij

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia C2-00

Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Gebruikershandleiding Nokia C2-00 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Uw telefoon in het kort 5 Uw telefoon met dubbele SIM-kaart 5 Toetsen en onderdelen 5 Aan de slag 6 Een SIM-kaart

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia X2-05

Gebruikershandleiding Nokia X2-05 Gebruikershandleiding Nokia X2-05 Uitgave 1.1 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Veiligheid 4 Aan de slag 5 Toetsen en onderdelen 5 Een SIM-kaart en batterij plaatsen 6 Een geheugenkaart plaatsen 7 De batterij

Nadere informatie

Internet Tablet OS 2008 editie Gebruikershandleiding

Internet Tablet OS 2008 editie Gebruikershandleiding Internet Tablet OS 2008 editie Gebruikershandleiding Nokia N800 Internet Tablet Nokia N810 Internet Tablet Uitgave 1 NL CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel RX-34/RX-44

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia 1600

Gebruikershandleiding Nokia 1600 Gebruikershandleiding Nokia 1600 9239747 Versie 4 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende Richtlijn

Nadere informatie