PMS. Maakt organisaties leesbaar!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PMS. Maakt organisaties leesbaar!"

Transcriptie

1 PMS Maakt organisaties leesbaar! 1

2 Koester je vaardigheden, cultuur en persoonlijkheid. Semantix bewijst dat de sleutel tot succes volledig gebaseerd is op menselijke factoren. 2

3 Semantix Semantix is gespecialiseerd in organisatieontwikkeling. Semantix doet dit met behulp van een speciaal ontwikkelde wetenschappelijke applicatie: Communication & Performance Analysis (CPA ). Waarbij bedrijfsprestaties met behulp van een linguïstische en mathematische methode gekoppeld worden aan menselijke karakteristieken, zoals vaardigheden, cultuur en persoonlijkheid. Semantix is koploper op dit gebied. Een gouden management tool Elke organisatie kan zichzelf in een continu proces substantieel verbeteren door onderzoek te doen naar de relatie tussen zakelijke en menselijke informatie. De Semantix software is een baanbrekend managementtool dat knelpunten weergeeft aan de hand van SMART doelen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). De Semantix applicatie maakt effecten van ingrepen direct meetbaar. 3

4 1.1 in place in order 2.2 Vaardigheden 2.1 Puzzelen Verzamelen in relation Klaarzetten in in place place in in place place in place in in order order in order in in place order in order in in relation relation relation in relation in in order in relation 1.1 in place 1.3 in relation 1.2 in order Regels volgen Op volgorde zetten Belichamen en Relatie aangaan Identificeren met Herkennen Voorstellen 2.2 ren leren Calculeren I+ Vertegenwoordigen Belangen behartigen I+ Relaties verzamelen Ondernemen Mediatie II+bieden I Creëren Laten ontstaan IVIII-IV I IIIV n de ID IV (Long (Long Lange ijn Pragmatisme IV Prestatieindicatoren V II ID ID ID ID IDVIDV IDVIDV IIII IIII MASMAS(Femininity) (Femininity) MASMAS(Femininity) (Femininity) IIVriendelijkheid I I IIIIIII I IIIIII I Zorgvuldigheid I I IIIZorgvuldigheid IV- VV- Intellectuele Autonomie MAS(Femininity) IDV (Power Distance) IDV- PDI(Self MAS MAS(Femininity) (Femininity) MASMASIDV (Femininity) (Femininity) MAS- UAI (Play) IDVCollectiviteit (Femininity) MASFemininiteit UAI -UAI PDI(Play) (Self (Play) MASLTP LTP(Femininity) (Short (Long (Short LTPLTPUAI (Short (Play) (Short (Power Distance)(Long PDI- UAI (Play) (Long LTP(Short UAISpelen LTP- Winst Opbrengst Rendement (Power Distance) Distance) (Power (Power Distance) Distance) (Power PDIPDI(Self (Self PDIPDI(Self (Self Ziekteverzuim Retentiepercentages VV IV Emotionele Stabiliteit (Long (Long V Intellectuele Autonomie UAI (Play) LTPLTP(Short Korte ijn Pragmatisme Omzet IV (BIG 5 persoonlijkheidsfactoren, de Raad, Doddema-Winsemius 2006) IDVUAI UAI -- Prestatie-indicatoren II Vriendelijkheid LTP(Culturele consequenties, Hofstede 1980) (Self (Short I+ I+ IIntroversie V (Long (Long I+ I+ I+ Extraversie IDV ID IDV (Play) (Power Distance) (Play) Onzekerheidsvermijding Pe rsoonlijkheid I Emotionele Stabiliteit 4 Masculiniteit ur ltu ions ions IV IIID ID Cu e e ID Individualiteit IIVV- VIV-V Persoonlijkheid II IIID IIIID I I Cultuur II- IIIIIIII II IV-I IVII I I- I+ I Richting I III PDIPDI PDIIIII II MASI geven I III-I III V PDIPDI III (Power Distance) (Power Distance) Distance)(Self (Self (Self (Power Distance)(Femininity) (Self (Power Distance) (Power (Self (Long PDIVerbinden Machtsafstand Zelfsturing Vasthouden (Natuurlijke ontwikkeling, Schalkx 1998) e e 2.3 I+ Vaar dig he 1.3 in relation 2.1 I+ UAI (Play) (Play) UAI (Play) (Play) (Long (Long LTPLTP(Short (Short LTPLTP(Short (Short Kwaliteitscijfers Aantal bezoekers Gemiddelde snelheid LTP(Short

5 Eén platform, drie pijlers Het platform waarop Semantix is gebouwd bestaat uit Performance Indicators (PI s). Deze PI s zijn ijkpunten waar prestaties aan moeten voldoen en ze zijn voor elk bedrijf verschillend. Semantix brengt de specifieke PI s in relatie met vaardigheden, cultuur en persoonlijkheid door alle (relevante) communicatie te analyseren en met elkaar in verband te brengen. Wanneer is CPA interessant? De Semantix CPA applicatie kan dienst doen als permanente ondersteuning bij elke dynamische bedrijfsvoering. Bij een dergelijk gebruik gaat er een sterk proactieve werking van uit. CPA is ook ad hoc inzetbaar. Ons werkveld Compliantie & Preventieve Crisisbeheersing Procesbeheersing en Continue Verbetering Organisatorische Verandering en Ontwikkeling Due Diligence Fusie & Acquisitie Stijl van leidinggeven & Ontwikkelen van medewerkers DNA-bepaling van Bedrijven en Netwerken (zakelijk en sociaal) Branding en Reputatiemanagement Marketing Microsegmentatie Aandelenmarkten 5

6 Het systeem in een notendop CPA meet specifiek taalgebruik voor het beschrijven van vaardigheden, cultuur en persoonlijkheid. CPA kijkt niet naar de inhoud, maar naar hoe zaken verwoord worden. Zoals bijvoorbeeld het beschrijven van situaties en het sturen van activiteiten (Allport 1937 en Maturana en Varela 1992). Nadat de communicatie gemeten is wordt deze verwijderd. CPA correleert op deze wijze taalgebruik aan prestaties. Op maat gemaakt Iedere organisatie heeft zijn eigen dynamiek. Semantix implementeert CPA voor elk bedrijf dan ook op maat. 6

7 Verzamelen Semantix koppelt de CPA software aan uw bedrijfsprestaties: de PI s. Het systeem verzamelt alle digitaal beschikbare communicatie, zoals persberichten, jaarverslagen, klachtenbehandeling en business tweets. Dit is het onderzoeksmateriaal. Concluderen Het zogenaamde Semantix dashboard geeft het actueel en historisch gedrag weer in relatie tot gestelde doelen of aandachtsgebieden. Knelpunten zijn direct zichtbaar in helder leesbare feedback en visualisaties Verbinden De software verwerkt het onderzoeksmateriaal door middel van linguïstische en mathematische technologieën en voert objectieve metingen uit. Deze metingen worden in relatie gebracht met de gemeten prestaties (PI s). Interventie Er volgt op basis van de resultaten een plan van aanpak. De effecten van de ingrepen zijn direct meetbaar. 7

8 Onze projectbenadering Vier stappen 1 contractfase 2 onderzoeksfase Opstellen van doelen en een klantspecifieke benadering belanghebbenden worden hierbij betrokken Afstemmen van verwachtingen voor wat betreft het resultaat Overeenstemming over de te analyseren communicatie en prestatie-indicatoren 3 ontwerpfase 4 Materiaal verzamelen Materiaal structureren ren van kwaliteiten, culturele karakteristieken en persoonlijkheidseigenschappen Gegevens interpreteren en modelleren bijeenkomsten belanghebbenden validatie Ontwerpen van bijeenkomsten voor belanghebbenden Resultaten evalueren Betekenis geven aan data Concrete plannen maken voor de toekomst Interventies uitvoeren In-house personeel trainen voor Semantix CPA 8

9 Onze projectaanpak: drie manieren Semantix voert het onderzoek geheel voor u uit. Semantix voert het onderzoek uit en we leiden u op voor zelfstandig gebruik van CPA in de toekomst. Semantix leidt u op in CPA, zodat u zelf onderzoeken kunt uitvoeren. Voordelen van Semantix CPA Één systeem maakt vaardigheden, cultuur en persoonlijkheid meetbaar in relatie tot de bedrijfsprestaties Geen werkonderbreking voor het invullen van vragenlijsten geen productiviteitsverlies Levert geen sociaal wenselijke antwoorden objectiviteit gegarandeerd Werkt met gemeten waarden kwantitatief Relatie met prestaties kan kwantitatief onderzocht worden zachte en harde factoren Hoge mate van reproduceerbaarheid geen herhaaldelijke 0-metingen Van individu tot culturele groep Desgewenst kan de technologie op elke taal worden toegepast Continu monitoren mogelijk volgen vanuit organisatiespecifiek dashboard Simulaties behoren tot de mogelijkheden scenarioanalyses Onderlinge dwarsverbanden worden zuiver zichtbaar Weergave actuele status in tijdreeksen Feedback in de vorm van een overzichtelijk dashboard en visualisaties Reduceert de besturingscomplexiteit Interventies zijn en blijven direct meetbaar resultaten worden door CPA zichtbaar en meetbaar Vergroot adaptief vermogen CPA methode is zelf in-house te managen 9

10 Cases Enkele praktijkvoorbeelden Vaardigheden Toen bij het personeel van een frisdrankfabrikant de nadruk werd gelegd op presteren, resulteerde dat in een hoog ziekteverzuim. En niet in de wenselijke toename van marge en volume. Dat bleek uit de resultaten van de Semantix CPA methode. Het hoge ziekteverzuim en het verloop van personeel werden aangepakt door te bemiddelen, en door nieuwe relaties te verzamelen. Echter, in de tussentijd was er weinig aandacht voor aansturing op de werkvloer. Dit leek een negatieve uitwerking te hebben op de marges. Ook nam het ziekteverzuim toe. Toen de aansturing weer werd opgepakt en de richting opnieuw bepaald, namen de marges toe. CPA meette bemiddelen, relaties verzamelen en richting geven als vaardigheden. 10

11 Cultuur De samenvoeging van drie bakkersbedrijven leek veel culturele problemen op te leveren. Het uitdrukkelijk werken met de verschillende culturele achtergronden en vaardigheidsniveaus zorgde voor verbetering van de performance alsook voor samenwerking tussen de verschillende groepen. Culturele veranderingen zijn in het algemeen lastiger dan de ontwikkeling van vaardigheden. Semantix zette vaardigheden in als middel om de gewenste cultuur te bereiken. Door juist daar de nadruk op te leggen, lukte het om een structurele cultuurverandering in de hele manier van werken te bewerkstelligen. Persoonlijkheid De assessment van de persoonlijkheden (Big Five) van alle individuele professionals van een energiedistributeur resulteerde in een gezamenlijk profiel. Dit profiel bleek niet voldoende robuust te zijn om om te gaan met het groeiend aantal veranderingen: de aanleiding voor de assessment door Semantix. Het gemeten groepsprofiel werd vergeleken met het gewenste profiel. Semantix ontwikkelde een negendaags programma met een doorlooptijd van een jaar. Dit resulteerde in een veerkrachtig team dat om kon gaan met de nodige veranderingen en dat bovendien zelf zakelijke initiatieven tot veranderingen ondernam. Het ziekteverzuim en de retentiepercentages waren daarna aanzienlijk, en blijvend, lager dan op andere afdelingen van het bedrijf. 11

12 PMS Interesse? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. 12 Hoofdkantoor Tolstraat AX Zaltbommel Nederland

Prestatiegericht personeelsmanagement. Leidraad KPI-gericht sturen en verbeteren

Prestatiegericht personeelsmanagement. Leidraad KPI-gericht sturen en verbeteren Prestatiegericht personeelsmanagement Leidraad KPI-gericht sturen en verbeteren Colofon Titel Prestatiegericht personeelsmanagement Auteurs Drs. Monique D. Stadler en Ir. Jo H.M.M. Spiertz Datum December

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Meten is weten én het begin van verbeteren

Meten is weten én het begin van verbeteren DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 4 Meten is weten én het begin van verbeteren De onmiskenbare kracht van een integraal EMS! Meten is weten, Gissen is missen. Dit spreekwoord wordt zonder twijfel ter

Nadere informatie

Plan van Aanpak Dynamische RI&E

Plan van Aanpak Dynamische RI&E Plan van Aanpak Dynamische RI&E Wim Bakker 2 van 68 Dynamische RI&E Plan van Aanpak Implementatie Wim Bakker Warffum Augustus 2014 www.frieslandcampina.com 3 van 68 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

De Ondernemende Commissaris Testlounge.

De Ondernemende Commissaris Testlounge. u zelf. uw team. uw bedrijf. De Ondernemende Commissaris Testlounge. Goed bestuur: het fundament onder goed ondernemerschap. GOED bestuur gaat over mensen. 1 mensen. In onze testlounge vindt u gevalideerde

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

CHANGE READINESS INVENTORY

CHANGE READINESS INVENTORY CHANGE READINESS INVENTORY INHOUDSOPGAVE Achtergrond en inhoud Kottermodel Inleiding Inzet en toepassing Leeswijzer Score en kleuraanduiding Interpretatie van de score Gemiddelde Terugkoppeling Interventies

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Talentenanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 27/02/2015 VTA PROEFVERSIE

Talentenanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 27/02/2015 VTA PROEFVERSIE Naam: Datum: VTA Inhoudsopgave Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding talentenanalyse Deel 2. Overzicht talenten Deel 3. Persoonlijkheidskenmerken Deel 4. Persoonlijkheidskenmerken in relatie tot competenties

Nadere informatie

verklarende woordenlijst

verklarende woordenlijst Een aantal begrippen, dat soms te pas en te onpas gebruikt wordt, definiëren om er voor te zorgen dat de gebruikte begrippen in dit praktijkboek helder en eenduidig kunnen begrepen worden. De begrippen

Nadere informatie

L ijst met figuren 7. 1 Accountability voor de communicatie 13 Wat is de meerwaarde van communicatie? 14 Waar gaat het bij prestatiemeting om?

L ijst met figuren 7. 1 Accountability voor de communicatie 13 Wat is de meerwaarde van communicatie? 14 Waar gaat het bij prestatiemeting om? I nhoud L ijst met figuren 7 Inleiding 9 1 Accountability voor de communicatie 13 Wat is de meerwaarde van communicatie? 14 Waar gaat het bij prestatiemeting om? 17 2 Visie op communicatie 21 Wat heeft

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan!

Whitepaper. Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Whitepaper Haal meer uit uw HRM-dienstverlening en toon uw toegevoegde waarde aan! Inleiding Wanneer binnen organisaties steeds meer gefocust wordt op kostenposten en investeringen, zoals nu in tijden

Nadere informatie

Resultaatgericht Competentiemanagement

Resultaatgericht Competentiemanagement Resultaatgericht Competentiemanagement Inhoudsopgave 1 Samenvatting...3 2 Inleiding...4 3 Resultaatmanagement als uitgangspunt...5 3.1 Resultaatmanagement...5 3.2 Het proces van leidinggeven...6 3.3 Competentiemanagement

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces

StrΩm Bedrijfsvoerders - White paper Optimaliseren Verkoopproces - White paper Optimaliseren Verkoopproces Veel kansen blijven liggen als gevolg van een gebrek aan focus en structuur Inleiding In deze white paper laten we zien waarom een goed functionerend verkoopproces

Nadere informatie

Regionale uitvoering Bbz. Blauwdruk voor het maken van een veranderplan

Regionale uitvoering Bbz. Blauwdruk voor het maken van een veranderplan Regionale uitvoering Bbz Blauwdruk voor het maken van een veranderplan Inhoudsopgave 1 Introductie 1 2 Samenvatting Stappen in het veranderplan 2 3 Noodzaak van de verandering 3 4 Reikwijdte en het verandervermogen

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Onderzoek naar Customer Centricity binnen toporganisaties in de Benelux WHITE PAPER SAS White Paper Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Van Turen naar Sturen

Van Turen naar Sturen Van Turen naar Sturen Eenmalige uitgave van ROC Eindhoven ten behoeve van Dé Managementconferentie: Netwerken ROC Eindhoven De wereld van ROC Eindhoven is er één van grote getallen: ruim 22.500 studenten,

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Marketing Balanced Scorecard

Marketing Balanced Scorecard Balanced Scorecard Door: Drs. Y. Mandour & Drs. Philip Waalewijn In deze economisch donkere tijden stellen we meer en meer vragen over het effect van onze marketing uitgaven. Met de Balanced Scorecard

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie