DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN"

Transcriptie

1 GERDA HAMMINK Zelfsturende teams in de zorg is een initiatief van DE 5 STAPPEN DIE EEN ZELFSTUREND TEAM SUCCESVOL MAKEN

2 INHOUD Inleiding...3 Zelfsturend, waarom eigenlijk?...6 Wanneer is zelfsturing geen goed idee?...8 Het succes van Buurtzorg...10 In 5 stappen naar een Succesvol Zelfsturend Team...11 Stap 1 Breng de missie van de organisatie in kaart...12 Stap 2 Formuleer de visie op zelfsturing...14 Stap 3 Bepaal de kaders voor zelfsturing...16 Stap 4 Organiseer ondersteuning tijdens het proces...19 Stap 5 Teamontwikkeling...21 Checklist...24 Wie is Gerda Hammink?

3 INLEIDING Kun je van bestaande teams die gewend zijn aan een bepaalde manier van werken vragen om zelfsturend of zelforganiserend te worden? Ja! Natuurlijk kan dat! Mensen willen niets liever dan verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen handelen, zelf keuzes maken en meedenken over verbeteringen. In die zin is dit een interessante tijd, tenminste dat vind ik. Van grootschalige organisaties gaan we weer naar kleinschalig: op wijk- en buurtniveau. DEFINITIE ZELFSTUREND TEAM Een groep mensen die gezamenlijk verantwoordelijk is voor zowel het uitvoeren van het proces van zorgverlening als voor het bewaken en verbeteren van de procesvoortgang. NB: In plaats van zelfsturend wordt ook wel de term zelforganiserend of resultaatverantwoordelijk gebruikt. 3

4 INLEIDING Misschien twijfel je of het wat is voor jouw organisatie of voor jullie teams. Jullie zijn gewend aan een bepaalde manier van werken en hebben geleerd om te gaan met alle regels en tijdschema s. En dan nu weer leren om zelfsturend te worden? Of je hebt zelfsturing al geïntroduceerd maar merkt dat de teams vast blijven houden aan de oude manier van werken. Het goede nieuws is dat je om zelfsturend te worden niets hoeft te leren. Je moet iets afleren. Afleren om voor alles toestemming te moeten vragen, afleren om bij conflicten naar de leidinggevende te stappen, afleren om je alleen maar bezig te houden met die ene taak waarvoor je kwam. En dat is helemaal niet zo moeilijk. 4

5 INLEIDING ZELFSTUREND WORDEN Het vraagt van de organisatie een duidelijke visie, kaders om binnen te werken en begeleiding van het proces. In dit boekje beschrijf ik in 5 STAPPEN hoe je aan de slag kunt met zelfsturende teams binnen jouw organisatie. Doe er je voordeel mee en geniet vooral van het resultaat. GERDA HAMMINK 5

6 ZELFSTUREND WAAROM EIGENLIJK? Het zal niemand ontgaan: de langdurige zorg en de thuiszorg zijn in rap tempo aan het veranderen. Voor minder geld moet er meer gebeuren. We gaan van zorgen voor naar zorgen dat. En dat vraagt om maatwerk. Tegelijkertijd verandert de manier waarop de zorg wordt gefinancierd. De gemeenten en zorgverzekeraars krijgen een veel grotere rol in het bepalen wie wat krijgt. De zorg zal hierdoor veel meer op wijkniveau worden georganiseerd. Dat vraagt om een goed netwerk. 6 Van medewerkers vraagt dit creativiteit en initiatiefkracht. En dat groeit het best wanneer zij eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en ruimte krijgen hun werk in te richten op de wijze die zij het beste vinden.

7 ZELFSTUREND, WAAROM EIGENLIJK? Sturen op resultaat in plaats van op werkprocessen, is daarom een volgende stap in de ontwikkeling van organisaties in de zorg. Zelforganiserende teams zijn daar een logisch gevolg van. Zelfsturing sluit aan bij de trend om minder te leunen op controle en op managers en om meer uit mensen zelf te halen. Zelfsturende teams hebben een groot regelvermogen waardoor ze beter in kunnen spelen op veranderingen. De teamleden hebben meer plezier in hun werk omdat ze hun werk meer in overeenstemming kunnen brengen met eigen wensen en ambities. 7

8 WANNEER IS ZELFSTURING GEEN GOED IDEE? Het invoeren van zelfsturing vraagt nogal wat van bestaande organisaties. Hierbij zijn vertrouwen en tijd de belangrijkste factoren. Natuurlijk wil je als organisatie een doel stellen en een datum noemen wanneer het af is. Gebruik dit als een richtlijn. Omvangrijke trajecten met meer dan 50 teams nemen gemiddeld twee jaar de tijd om tot functionerende zelfsturende teams te komen. En er zijn voorbeelden van kleinere organisaties die in een halfjaar tijd de omslag hebben kunnen maken. Tijd investeren moet. Het team heeft immers tijd nodig om met elkaar te gaan samenwerken, om vertrouwen in elkaar en in de organisatie te krijgen. Om zich de nodige communicatieve vaardigheden eigen te maken. Wanneer deze investering in tijd niet haalbaar is, is zelfsturing geen goed idee. 8

9 WANNEER IS ZELFSTURING GEEN GOED IDEE? Vertrouwen is een lastig begrip en is ook niet te meten. Organisaties willen juist grip op hun medewerkers. Zeker in deze periode waarbij de concurrent staat te trappelen om jouw cliënten over te nemen. Er zal echter ruimte moeten zijn om te mogen experimenteren. Meteen ingrijpen bij een team wanneer een beslissing niet goed uitpakt, creëert geen zelfvertrouwen maar juist afhankelijkheid. GEEN GOED IDEE Wanneer het team niet voldoende autonoom mag werken, wanneer de zelfsturende teams geïsoleerd zijn in een ouderwets werkende organisatie en wanneer de leidinggevende het team niet met rust laat, is zelfsturing geen goed idee. 9

10 HET SUCCES VAN BUURTZORG Bij zelfsturing en thuiszorg denken we al snel aan Buurtzorg. Een voor de hand liggende gedachte. Buurtzorg kwam als eerste met zelfstandig functionerende teams, zonder directleidinggevende. Dit initiatief bleek te werken. En hoe! Wat in 2007 startte met 1 team van wijkverpleegkundigen in Enschede, is inmiddels uitgegroeid naar een netwerk van 380 actieve teams door heel Nederland. Een buurtzorgteam bestaat uit maximaal 12 medewerkers. Tweederde deel van het team bestaat uit (wijk)verpleegkundigen (niveau 4 en 5), eenderde deel uit wijkziekenverzorgenden (niveau 31G). Voldoende vraag naar zorg in een wijk is eigenlijk het enige criterium voor de vorming van een nieuw team. Al deze teams hebben één belangrijke gemene deler: ze hebben goed nagedacht over de 5 uitgangspunten die zelfsturing succesvol maken. Deze punten vind je in het stappenplan op de volgende pagina. 10

11 IN 5 STAPPEN NAAR EEN ZELFSTUREND TEAM Welke stappen moet je zetten om binnen jouw organisatie zelfsturende teams tot een succes te maken? 1 BRENG DE MISSIE VAN DE ORGANISATIE IN KAART 2 FORMULEER DE VISIE OP ZELFSTURING 3 BEPAAL DE KADERS VOOR ZELFSTURING 4 ORGANISEER ONDERSTEUNING TIJDENS HET PROCES 5 TEAMONTWIKKELING 11

12 STAP 1 BRENG DE MISSIE VAN DE ORGANISATIE IN KAART De missie van een organisatie, is die nou zo belangrijk? JA! Sterker nog, medewerkers verbinden zich sneller aan een instelling met een duidelijke missie. MISSIE Waar staan we als organisatie voor en wat zijn onze waarden en overtuigingen? 12 Een missie bedenk je niet zomaar; het gaat om waarden en overtuigingen die al leven in een organisatie. De kunst is om die missie herkenbaar te maken voor iedereen, door er de juiste woorden aan te geven. Het formuleren van een missie dwingt organisaties na te denken over uitgangspunten, die als leidraad fungeren voor beleid en handelen in de organisatie. Een missie verleent identiteit aan een organisatie. Er gaat bovendien een samenbindend effect van uit.

13 BRENG DE MISSIE VAN DE ORGANISATIE IN KAART STAP 1 Vraag je bij het formuleren van een missie het volgende af: 1. Waar staan we voor? 2. Wat zijn onze waarden? 3. Welke overtuigingen motiveren ons? 4. Wat is ons bestaansrecht? 5. Hoe gaan we om met onze cliënten en medewerkers? Tip: Vermijd holle frasen, zorg voor een concrete en aansprekende missie. Een goede missie is beknopt en legt een link naar de doelstellingen van de organisatie. Zorginstelling Marente heeft haar missie en visie samengevat in twee woorden: HOOGSTPERSOONLIJKE ZORG. Dit is zelfs de ondertitel van hun naam (logo), waardoor niet alleen cliënten maar ook medewerkers de missie en visie voortdurend onder ogen krijgen. 13

14 STAP 2 FORMULEER DE VISIE VAN DE ORGANISATIE VISIE Hoe zien we onszelf in de wereld van morgen? Wat wil je als organisatie bereiken? Daarbij kijk je naar de wereld van nu en die van de toekomst en beschrijf je hoe je wilt dat de organisatie er over bijvoorbeeld vijf jaar uitziet. Vraag je bij het formuleren van een visie het volgende af: Welke ontwikkelingen (economisch, sociaal, politiek) zijn belangrijk voor onze organisatie? 2. Hoe ziet onze toekomst eruit en die van onze concurrenten? 3. Wie zijn onze partners en hoe gaan we onze samenwerking vormgeven? 4. Welke ambities hebben wij op langere termijn?

15 FORMULEER DE VISIE VAN DE ORGANISATIE STAP 2 Een visie is inspirerend en geeft een uitdagend beeld van wat de organisatie wil zijn. De stip op de horizon. Als het goed is, is het introduceren van zelforganiserende teams een logisch gevolg van de missie en visie van de organisatie. Ze voeren zelfsturing alleen maar in als middel om te bezuinigen op de kosten voor het management, hoor ik vaak. Dat bewijst voor mij alleen maar dat de visie op zelfsturing niet duidelijk is verwoord en niet is doorgedrongen. Een gemiste kans. CHECK Er is een missie Er is een visie Zelfsturing is een logisch gevolg van de missie en de visie Medewerkers kennen de missie en visie van de organisatie Medewerkers kunnen zich verbinden aan de missie en visie van de organisatie 15

16 STAP 3 BEPAAL DE KADERS VOOR ZELFSTURING Kaders zijn bedoeld om ruimte te geven. Zij geven de vrijheid aan medewerkers om te handelen binnen de gegeven ruimte. Binnen welke kaders vindt zelfsturing plaats en welke resultaten moeten de teams halen binnen welke termijn? De Vierstroom gaf de doelen in cijfers weer: Klanttevredenheid: 8 Medewerkerstevredenheid: 8 Winst: 4% Concrete, meetbare doelen dus, bovendien binnen een bepaalde termijn realiseerbaar. 16

17 BEPAAL DE KADERS VOOR ZELFSTURING STAP 3 Medewerkers willen antwoord op de volgende vragen: Wie regelt het teamoverleg en hoeveel tijd is daarvoor beschikbaar? Wie gaat er over het ziekteverzuim en de langdurig zieken? Wat gebeurt er met de functioneringsgesprekken? Wie mag nieuwe medewerkers aannemen? Uit hoeveel medewerkers mag een team maximaal bestaan en wat is de minimale contractomvang? Heeft de verpleegkundige een specifieke rol, bijvoorbeeld die van coördinator? Of bepaalt het team dat? HET BUURTGERICHTE TEAM VAN FLORENCE Maximaal 14 medewerkers van verschillende functieniveaus. Teamrollen: planning, kwaliteit, facilitaire zaken. 17

18 BEPAAL DE KADERS VOOR ZELFSTURING STAP 3 HET WIJKTEAM BIJ DE VIERSTROOM Maximaal 15 medewerkers van verschillende functieniveaus. Teamrollen: planning, kwaliteit, teamzaken en marketing en innovatie. CHECK Teamgrootte en contractomvang Productiviteit Teamtaken en rollen Budget 18

19 STAP 4 ORGANISEER DE ONDERSTEUNING TIJDENS HET PROCES 19 Het proces naar zelfsturing kan niet zonder praktische en administratieve ondersteuning. Teams hebben inzicht nodig in hun werkzaamheden en resultaten. Dat kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld in de vorm van een dashboard of cockpit. Zo krijgt een team informatie over productiviteit van team en medewerkers, over het aantal klanten per week en/of de invloed van de planning op die cijfers. Met deze gegevens weten teams waarop ze kunnen sturen en dat werkt enorm motiverend. Minstens zo belangrijk is dat de ondersteunende diensten en het management mee ontwikkelen. Het team is op weg naar vraaggerichtheid en ondersteunende afdelingen kunnen niet anders dan volgen. De zorgverleners stellen de externe klant centraal; de ondersteunende diensten richten zich dus op de interne klant, het zelfsturende team.

20 ORGANISEER DE ONDERSTEUNING TIJDENS HET PROCES STAP 4 Het management heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Hoe zelfsturend zijn de managers als team? Hoe is het gesteld met de feedback? Wordt aangestuurd vanuit controle of vanuit vertrouwen? Past een coachende houding binnen hun ontwikkelingsmogelijkheden? Het is zonde van alle inspanningen om teams zelforganiserend te willen laten worden binnen een niet-meebewegende werkomgeving. Tip: Laat de medewerkers die de systemen en procedures bewaken minimaal één keer per jaar een dag meelopen in de praktijk. Zodat ze (steeds) voeling houden met de zorginhoudelijke kant van het werk. CHECK Kiezen voor een teamleider, coördinerend verpleegkundige of teamcoach op afstand Goed werkend en inzichtelijk ICT-systeem (dashboard of cockpit) Medewerkers ondersteunende diensten weten welke cijfers en gegevens de teams nodig hebben en waarom 20

21 STAP 5 TEAMONTWIKKELING Binnen niet-zelfsturende teams, regelt de coördinator of leidinggevende eigenlijk alles: vakantiedagen, implementeren van (nieuwe) afspraken en regels, werkoverleg, etc. Ook de onderlinge communicatie loopt vaak via deze persoon. Een zelfsturend team gaat deze taken zelf op zich nemen binnen de gestelde kaders. Maar wie doet wat, hoe verdeel je de taken? Het is daarom belangrijk dat de teamleden elkaars kwaliteiten kennen en weten welke taak bij ze past. Lang niet alle teams staan te trappelen om zelfsturend te worden. Waarom zouden ze? Het gaat toch lekker zo en wanneer het even niet lekker loopt lost de coördinator de problemen op. Ik kom het niet vaak tegen maar soms lukt het niet de motivatie te vinden die teams in ontwikkeling zet. Dan rest nog maar één ding: confronteren met de realiteit: de wereld van de zorg verandert en wij veranderen mee. 21

22 STAP 5 TEAMONTWIKKELING En wat als dingen niet goed gaan? Hoe los je onderlinge problemen op? Dat kan alleen als teamleden rechtstreeks naar elkaar de zaken benoemen waar ze tegenaan lopen. O nee, ik wil die feedback niet! Laat mij nou maar werken. Begin met het geven van positieve feedback geven. Hierdoor oefent het team in het observeren van de ander en het benoemen van concreet waarneembaar gedrag. Een ander effect is dat teamleden zich gewaardeerd voelen en de sfeer verbetert. Hierdoor groeit het onderlinge vertrouwen en durven collega s elkaar op enig moment aan te spreken op zaken die niet goed gaan. 22 Een team op weg naar zelfsturing heeft medewerkers die (willen) ontwikkelen. Dit gaat een stuk makkelijker als je elkaar kunt aanspreken op dingen die goed gaan en dingen die niet goed gaan. En daarvoor is onderling vertrouwen noodzakelijk.

23 TEAMONTWIKKELING STAP 5 Teamontwikkeling is een doorlopend proces dat tijd nodig heeft. Je zal als organisatie moeten besluiten hoe je dit proces begeleidt. De meeste organisaties beginnen met een externe teamcoach en leiden ondertussen eigen medewerkers op om de rol van coach op zich te kunnen nemen. CHECK De teams worden gecoacht Scholing is geregeld De teamontwikkeling wordt gevolgd (door bijvoorbeeld een teamontwikkelplan) 23

24 CHECKLIST STAP 1 EN 2 MISSIE EN VISIE Er is een missie Er is een visie Zelfsturing is een logisch gevolg van de missie en de visie Medewerkers kennen de missie en visie van de organisatie Medewerkers kunnen zich verbinden aan de missie en visie van de organisatie STAP 3 KADERS Teamgrootte en contractomvang Productiviteit Teamtaken en rollen Budget 24

25 CHECKLIST STAP 4 ONDERSTEUNING Kiezen voor een teamleider, coördinerend verpleegkundige of teamcoach op afstand Goed werkend en inzichtelijk ICT-systeem (dashboard of cockpit) Medewerkers ondersteunende diensten weten welke cijfers en gegevens de teams nodig hebben en waarom STAP 5 TEAMONTWIKKELING De teams worden gecoacht Scholing is geregeld De teamontwikkeling wordt gevolgd (door bijvoorbeeld een teamontwikkelplan) 25

26 WIE IS GERDA HAMMINK? Ik coach teams in de zorg die zelfsturend willen worden. Ik doe dat vanuit de overtuiging dat iedereen een natuurlijke behoefte heeft om zich te ontwikkelen. Zelfsturende, zelforganiserende, zelfregelende of resultaatverantwoordelijke teams sluiten aan bij deze behoefte. Daarom ben ik erg enthousiast over zelfsturing. Een andere reden is dat de langdurige zorg en thuiszorg maatwerk nodig heeft. Zelfsturende teams hebben veel meer mogelijkheden om dat te leveren omdat ze worden gestuurd op resultaten en niet op processen. Wil je meer weten over mij en mij achtergrond? 26 Ik ben natuurlijk ook te vinden op Facebook. Like mijn pagina en ik houd je op de hoogte van ontwikkelingen in de zorgsector.

27 Zelfsturende teams in de zorg is een initiatief van

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn

Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn 1 Kaders bij zelfsturing: financieel gezond zijn Zelfsturende teams hebben in de meeste organisaties 4 doelen: Tevreden cliënten Tevreden medewerkers Kwaliteit van zorg Financieel gezond zijn Financieel

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken!

Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Hoe zelfsturing in de Zorg écht gaat werken! Lees in 2 minuten hoe zelfsturing het werken in teams en ondersteunende diensten verandert, hoe leiderschap vernieuwt, wat het uw klant oplevert en hoe het

Nadere informatie

Fasewaaier zelfsturing Thuiszorg Vivent

Fasewaaier zelfsturing Thuiszorg Vivent Fasewaaier zelfsturing Thuiszorg Vivent Terug naar de bedoeling Inhoudsopgave Inleiding...3 Voorbereiding...6 Fase Viventgroen...7 Doelen...7 Stappen...8 Fase Blauw...11 Doelen...11 Stappen...12 Fase Roze...14

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Zelfsturen of zelforganiseren. Introductie en valkuilen

Zelfsturen of zelforganiseren. Introductie en valkuilen Zelfsturen of zelforganiseren Introductie en valkuilen Zo werkt het niet: Zelfsturende teams worden nog al eens ingesteld als middel om iets anders te bereiken (zoals bezuinigingen, efficiëncy), En niet

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs

Teamontwikkeling. Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams. zorgadviseurs Teamontwikkeling Modulair programma voor de ontwikkeling van zelfstandige en effectieve teams zorgadviseurs Visie op teamontwikkeling Een$effectief$team$maakt$de$client$$ tevredener,$de$zorg$beter$en$het$werk$leuker

Nadere informatie

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman

Nieuwe teams met nieuwe taken. Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman t Nieuwe teams met nieuwe taken Coby Franken - Trainer / adviseur Anita Jonkman i t Teams Zelfsturende teams Zelforganiserende teams Resultaatverantwoordelijke teams Autonome teams Zelf doen teams Bij

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Zelfsturende teams en de OR. 18 december 2013 Themadag LOMOZ

Zelfsturende teams en de OR. 18 december 2013 Themadag LOMOZ Zelfsturende teams en de OR 18 december 2013 Themadag LOMOZ Programma workshop MvMZ en voorstellen/kennismaking Programma Inleiding In twee subgroepen opdracht Gezamenlijke terugkoppeling Zelfsturende

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Coach Geertje Moree van Cappellen

Pagina 1 van 5. Coach Geertje Moree van Cappellen In deze nieuwsbrief Alle organisaties in de langdurige zorg zullen te maken krijgen met veranderende eisen uit de samenleving. De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, zowel voor de cliënt als de

Nadere informatie

Nederland verandert, de zorg verandert en Vecht en IJssel verandert mee

Nederland verandert, de zorg verandert en Vecht en IJssel verandert mee Nederland verandert, de zorg verandert en Vecht en IJssel verandert mee April 2015 We zetten stappen naar een zelforganiserend team We hebben een basis Nederland verandert, de zorg verandert en Vecht en

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Jouw rol in een zelfsturend team. Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2

Jouw rol in een zelfsturend team. Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2 Jouw rol in een zelfsturend team Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2 Waarom? Wijkverpleging Even opwarmen Per 2015 hervorming van de langdurige zorg: Ouderen langer thuis

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op?

Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? 1 2 Betrokkenheid medewerkers, wat levert dat op? Woorden als motivatie, passie, bevlogenheid, engagement en betrokkenheid zijn niet de verantwoordelijkheid van de HR afdeling. Zeker niet als duidelijk

Nadere informatie

Samen aan de slag met Regie op locatie Een ROL voor iedereen

Samen aan de slag met Regie op locatie Een ROL voor iedereen Samen aan de slag met Regie op locatie Een ROL voor iedereen Versie 1.0 september 2010 Verwanten, medewerkers en de teamleider in overleg tijdens de pré-pilot van Regie op locatie aan de Sleutelbloem in

Nadere informatie

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg

4-sporen-aanpak. Wijkverpleging. Verstand van Zorg 4-sporen-aanpak Wijkverpleging Verstand van Zorg Positionering, rolontwikkeling én instroom Vraagstukken wijkverpleging De komende jaren verandert de zorg ingrijpend, waardoor zorgorganisaties voor complexe

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Een sterk team. Maatwerk van vakvrouwen

Een sterk team. Maatwerk van vakvrouwen Een sterk team Maatwerk van vakvrouwen Een echte topkok kookt niet uit een boekje. Natuurlijk kan hij er een openslaan, maar uiteindelijk draait het om gevoel en talent. Bij teamontwikkeling is dat eigenlijk

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

Help! Verzuim voorkomen

Help! Verzuim voorkomen TIP: dit is een interactieve pdf. de inhoudsopgave en het menu onder aan de pagina s zijn clickable. Help! Verzuim voorkomen Een leidraad voor werkoverleg met medewerkers over verzuim Deze publicatie is

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven

Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven Situatie John volgt een opleiding coaching. Hij wil dat vak dolgraag leren. Beschikt ook over de nodige bagage in het begeleiden van mensen, maar

Nadere informatie

Werken met succes én plezier. de zin en onzin van zelfsturende teams

Werken met succes én plezier. de zin en onzin van zelfsturende teams Werken met succes én plezier de zin en onzin van zelfsturende teams Angenieta Snoek Enschede, januari 2016 1 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Zelfsturende teams: een wondermiddel?... 4 3. Vijf klassieke missers

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

DE ONTWIKKELING NAAR RESULTAATVERANTWOORDELIJKE TEAMS ORGANISATIEVERANDERING ZONDER BLAUWDRUK

DE ONTWIKKELING NAAR RESULTAATVERANTWOORDELIJKE TEAMS ORGANISATIEVERANDERING ZONDER BLAUWDRUK DE ONTWIKKELING NAAR RESULTAATVERANTWOORDELIJKE TEAMS ORGANISATIEVERANDERING ZONDER BLAUWDRUK Het perfecte team bestaat niet, zo blijkt uit recent onderzoek van Google naar goed functionerende teams. Een

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Invoeren RvT Creëren vitale teams

Invoeren RvT Creëren vitale teams Invoeren RvT Creëren vitale teams 1 S G O O F VA N A M E L S VO O R T 2 E N G AGE.NU O R G A N I S AT I EA D V I ES Even voorstellen 2 Goof van Amelsvoort, 2engage.nu organisatieadvies. Faciliteren om

Nadere informatie

Wijkgericht werken met zelfsturende teams door ZorgAccent

Wijkgericht werken met zelfsturende teams door ZorgAccent Wijkgericht werken met zelfsturende teams door ZorgAccent De extramurale tak van ZorgAccent heeft met behulp van In voor zorg! een enorme transitie doorgemaakt. De organisatie is verandert in een toekomstbestendige

Nadere informatie

)*.-2%* Thema TEAM. Module 3: Feedback geven en ontvangen "#$%&%&'()*$)+%&'(,-.$'*'%/)+-(,#*0-//%*&$1/

)*.-2%* Thema TEAM. Module 3: Feedback geven en ontvangen #$%&%&'()*$)+%&'(,-.$'*'%/)+-(,#*0-//%*&$1/ Thema TEAM Module 3: Feedback geven en ontvangen Voorbeeld van het begin van de training feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen Het geven van effectieve feedback is een waardevol hulpmiddel

Nadere informatie

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN

Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN g Als je zegt dat je het niet kan, dan heb je gelijk Als je zegt dat je het wel kan, heb je ook gelijk ALBERT EINSTEIN onze waarden: vernieuwend plezier stoer inzicht leiderschap beweging verbinding vertrouwen

Nadere informatie

SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl

SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT FOCUS. 1focus.nl SAMEN WERKEN MET ÉÉN FOCUS GRIP OP RESULTAAT 1focus.nl 1 FOCUS INHOUD Het geheim van veranderen is om al je energie te focussen, niet op het verzet tegen het oude, maar op het bouwen van het nieuwe. Socrates

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA

Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Wie dit niet kan lezen, is niet gek! Laaggeletterdheid bij SITA Het ervaringsverhaal Start met vragen aan u, kort SITA algemeen Laaggeletterdheid bij SITA Afronding met vragen aan u 2 Vraag 1 Heeft u medewerkers

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

STEK: EEN MANIER OM SAMEN TE GROEIEN

STEK: EEN MANIER OM SAMEN TE GROEIEN Versie: mei 2016 STEK: EEN MANIER OM SAMEN TE GROEIEN Samen Toekomstgericht vanuit Eigen Kracht SAMEN TOEKOMSTGERICHT VANUIT EIGEN KRACHT! STEK 2-5-2016 2 Inhoudsopgave Tot Slot 22 Inhoud Pagina Inhoudsopgave

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is.

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Werken aan leiderschap, dialoog en kwaliteit

Werken aan leiderschap, dialoog en kwaliteit Groeien als persoon en als professional is hier blijvend in gang gezet Door Mathilde van Werven De Opleidingsadviseur (Mea Koopman), de voorzitter van de Raad van Bestuur (Johan Gerestein), Coördinerend

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Het waardenkompas van Woonzorggroep Samen

Het waardenkompas van Woonzorggroep Samen Het waardenkompas van Woonzorggroep Samen Waarom een Waardenkompas? In het Waardenkompas hebben we op 1 A4 beschreven wat we binnen Samen bedoelen met onze drie waarden: Actief, Verbindend en Oprecht.

Nadere informatie

Waarom levert Lyvore een bijdrage aan Waardevol ouder worden?

Waarom levert Lyvore een bijdrage aan Waardevol ouder worden? Waarom levert Lyvore een bijdrage aan Waardevol ouder worden? Wat doen we? Visie: Waardevol ouder worden Mensen maken samen met degenen die hen na staan keuzes voor een waardevolle invulling van hun leven,

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Zo word je succesvol als Teamleider. Deel 3: Verhoog jouw teamprestaties voor eens en altijd. Blad 0 van 13. De DAGSTART

Zo word je succesvol als Teamleider. Deel 3: Verhoog jouw teamprestaties voor eens en altijd. Blad 0 van 13. De DAGSTART Blad 0 van 13 H 8 De DAGSTART Blad 1 van 13 Deze E-Course is een uitgave Teamleider in 100 dagen, onderdeel van HGMR HGMR verzorgt resultaatgerichte programma s voor o.a. Teamleiders, Projectmanagers en

Nadere informatie

Van mens tot mens. met hart én hoofd

Van mens tot mens. met hart én hoofd Van mens tot mens met hart én hoofd DEEL 1 WAT WIJ WILLEN BEREIKEN Voorwoord van Jody De afgelopen jaren zijn wij druk bezig geweest om zaken op orde te krijgen binnen SWZ. Dat is ons gelukt en daar zijn

Nadere informatie

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost

Deel 12/12. Ontdek die ene aanpak waarmee je al je problemen oplost Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS.

ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. ONTWIKKELINGSTRAJECTEN EN INTERVENTIES IN HET ONDERWIJS. Chenta biedt begeleiding op persoonlijk-, team- en organisatieniveau: - Persoonlijk functioneren in de rol van teamleider - Ontwikkelen van kennis

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Besluitvorming in kleinschalige zelfstandige teams: een kort en praktisch overzicht

Besluitvorming in kleinschalige zelfstandige teams: een kort en praktisch overzicht Besluitvorming in kleinschalige zelfstandige teams: een kort en praktisch overzicht Algemeen Het is belangrijk om met elkaar stil te staan bij de vraag hoe nemen wij besluiten?. Vaak gebeurt het nemen

Nadere informatie

TEAMMONITOR. VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie. Teamontwikkeling in de zorg

TEAMMONITOR. VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie. Teamontwikkeling in de zorg TEAMMONITOR VOOR ZORGTEAMS ontwikkelen van zelforganisatie Teamontwikkeling in de zorg Zelforganisatie en meer autonome teams in de zorg (thuiszorg, wijkteams, gehandicapten-, jongeren en ouderenzorg,

Nadere informatie

Competenties De Fontein

Competenties De Fontein Competenties De Fontein We werken met de volgende 4 competenties: 1. Verantwoordelijkheid 2. Samenwerken 3. Organisatie en planning, zelfstandigheid 4. Motivatie - In klas 1 wordt gewerkt aan de volgende

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Interculturele managementcompetenties

Interculturele managementcompetenties Handreiking Interculturele managementcompetenties Handreiking voor (opleidings)managers in het hsao HO-raad, oktober 2012 Project intercultureel vakmanschap in het hsao Deelproject van het ZonMw programma

Nadere informatie

Kleinschalig Zorgen. Terug. 09.15 Ontvangst met koffie en thee. 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers

Kleinschalig Zorgen. Terug. 09.15 Ontvangst met koffie en thee. 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers Terug Kleinschalig Zorgen 09.15 Ontvangst met koffie en thee 09.45 Opening door dagvoorzitter Angèle Jonkers 09.55 Kleinschalig wonen: kans of kwetsbaarheid? Het traditionele verpleeghuis is uit. Kleinschalig

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Workshop communicatie

Workshop communicatie Workshop communicatie Feedback is collegiale ondersteuning of toch niet? Wat wil de beroepsvereniging betekenen voor Verzorgenden en Verpleegkundigen? Wij willen onze beroepsgroepen in staat stellen hun

Nadere informatie

Om wijs te zijn, hoeft u nog niet veel te weten. Wijs is hij die zijn kennis, hoe gering die ook is, weet te gebruiken.

Om wijs te zijn, hoeft u nog niet veel te weten. Wijs is hij die zijn kennis, hoe gering die ook is, weet te gebruiken. Mirjam Wagner Om wijs te zijn, hoeft u nog niet veel te weten. Wijs is hij die zijn kennis, hoe gering die ook is, weet te gebruiken. Joodse wijsheid 2 Inhoud Pagina 1. Inleiding 4 2. Waarom een teamtraining

Nadere informatie

Zelf aan het Stuur Training voor zelfsturende teams

Zelf aan het Stuur Training voor zelfsturende teams Zelf aan het Stuur Training voor zelfsturende teams Mooie boel. Moeten we in ons team nu ook nog de taken van de voormalig leidinggevende erbij doen. En hoe doen we het als een teamlid de kantjes er vanaf

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN Naam: C.P.A. Kandidaat Datum onderzoek De resultaten van dit assessment center mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de vraagstelling

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum Mirjam Amajjar HRM adviseur Het loopbaancentrum Activiteiten waar het loopbaancentrum zich op richt: Ontwikkeling van de medewerkers. Het bevorderen van de

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Conferentie duurzame inzetbaarheid in de zorg

Conferentie duurzame inzetbaarheid in de zorg Gezond Gedrag Is (G)een Keuze Conferentie duurzame inzetbaarheid in de zorg Workshop: Op weg naar krachtig zelfleiderschap Congres WGV Zorg en Welzijn Gezond gedrag is geen een keuze Pauline van Dorssen

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap

Een werkdrukplan opzetten. Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten. Aftrap Keuze voor een grote of kleine aanpak: een werkdrukplan opzetten Afhankelijk van uw keuzes voor de aanpak van werkdruk kunt u één of meer stappen van het stappenplan doorlopen. Het werkdrukplan is gebaseerd

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014

ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014 ZELFSTURENDE TEAMS ENKELE THEORIEËN TER OVERDENKING EEUWKE BREMMER, MARK NIJSSEN & ERNST JAN REITSMA 6 NOVEMBER 2014 Basis elementen team 1. Een collectief doel; 2. Onderlinge afhankelijkheid door verschillende

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

!"#$%&'(%)&*+$,)-./.0

!#$%&'(%)&*+$,)-./.0 !"#$%&'(%)&*+$,)-./.0 Leiderschap is het individuele vermogen om richting te geven en anderen er toe aan te zetten om samen op een efficiënte manier, de vooropgezette doelen te realiseren. Zorgzaam leiderschap

Nadere informatie

Je ruimt je eigen spullen op en zorgt beheer en onderhoud Heeft inzicht in de grotere onderhoudswerkzaamheden

Je ruimt je eigen spullen op en zorgt beheer en onderhoud Heeft inzicht in de grotere onderhoudswerkzaamheden Feedback Joke Je bent een harde werker en hebt een actieve houding. Je hebt veel ideeën en kunt je creativiteit goed kwijt in de opdrachten. Uit de brainstormsessies komen altijd veel ideeën waar we meestal

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512

Keuzedeel mbo. Lean en creatief. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0512 Keuzedeel mbo Lean en creatief gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0512 Penvoerder: Sectorkamer voedsel, groen en gastvrijheid Gevalideerd door: Sectorkamer Voedsel, groen en gastvrijheid

Nadere informatie

rithm.nl/zorg

rithm.nl/zorg rithm.nl/zorg zorg@rithm.nl 088-7326 010 Hoe lastig is het om goede zorg te blijven bieden? Wij geloven dat medewerkers beter presteren en gemotiveerd zijn als zij meer verantwoordelijkheden krijgen. Gemotiveerde

Nadere informatie