Let op: Registreren kan slechts met één adres per gebruiker. Controleer of u ingelogd bent als u de cijfers gaat invullen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Let op: Registreren kan slechts met één emailadres per gebruiker. Controleer of u ingelogd bent als u de cijfers gaat invullen."

Transcriptie

1 Instructie voor het invullen van de online tool Op is het in te vullen model te vinden. Voordat u de tool kunt gebruiken, dient u zich eerst te registreren. Dit kunt u doen door op Registreer te klikken. Vervolgens mag u de knop Ja, ik heb al een licentiecode aanklikken. In het scherm dient u vervolgens uw adres in te vullen, uw zelf gekozen wachtwoord en de activatiecode die in dit document staat vermeld. De activatiecode die u dient in te vullen is: <Code wordt persoonlijk gestuurd>. Let op: Registreren kan slechts met één adres per gebruiker. Controleer of u ingelogd bent als u de cijfers gaat invullen. De invultool bestaat uit twee pagina s, namelijk Effectiviteit kapsalon en Efficiëntie kapsalon. Hieronder zullen de begrippen worden opgesomd waarvan we u vragen deze in te vullen met uw eigen cijfers. Sommige aspecten worden vanzelf berekend door het invullen van andere cijfers. Deze kenmerken zich door een grijs vakje. Indien noodzakelijk is er een omschrijving toegevoegd om helder te krijgen wat er bedoeld wordt. Dit ook om ervoor te zorgen dat door iedereen hetzelfde wordt ingevuld. Zo zullen de cijfers beter vergelijkbaar zijn. De omschrijving van de begrippen is ook te vinden door op het? -icoon naast het begrip te klikken in de online tool. Registratie gegevens Het kan voorkomen dat u sommige cijfers niet registreert in een kassasysteem. Dit is niet erg. Probeer voor de eerste workshop een inschatting te maken. Deze tool en de achterliggende modellen zullen in de eerste workshop en de workshops daarna uitvoerig aan bod komen. Uw cijfers en die van andere deelnemers zullen hierbij als voorbeeld dienen. Meerdere salons Wanneer u meerdere salons heeft, vul dan de gegevens in als gemiddelde van alle salons of voor één salon specifiek. Periode De gegevens die u dient te noteren voor de eerstvolgende sessie gaan over kwartaal 1 en 2 in Deze dient u te kiezen bij Tijdsperiode selecteren. U kunt pas verder als u een tijdsperiode heeft gekozen. Gegevens opsturen Wanneer u alle gegevens (zowel effectiviteit van de kapsalon als efficiëntie van de kapsalon) van het desbetreffende kwartaal heeft ingevuld, kunt u ze opsturen door op Gegevens opslaan te klikken. Dit dient u voor de eerstvolgende workshop twee keer te doen, voor kwartaal 1 en kwartaal 2. Gegevens terugzien / bewerken Mocht het zo zijn dat u wilt weten welke gegevens zijn opgeslagen, dan kunt u dit zien onder het tabblad Dashboard. Onder Opgeslagen gegevens kunt u de cijfers die u heeft ingevuld bekijken en eventueel nog aanvullen of aanpassen. Vergeet bij aanpassingen niet om opnieuw op opslaan te klikken. Met Export kunt u de gegevens in een Excel-bestand openen. Overzicht van gegevens en gegevens vergelijken Een ander onderdeel van het tabblad Dashboard is het bekijken en vergelijken van resultaten met het gemiddelde van andere kapsalons. Dit kunt u doen onder de kopjes Resultaten effectiviteit kapsalon en Resultaten efficiëntie kapsalon. Help Onder Help kunt u gemakkelijk nog eens de handleiding downloaden. Voor vragen en/of opmerkingen is er de mogelijkheid om contact op te nemen via .

2 Effectiviteit kapsalon Kolom 1 Verzorgingsgebied (VG) Het aantal inwoners in het gebied dat tot de mogelijke klantenkring behoort van uw salon. Kijk naar de meest voorkomende postcodes in het klantensysteem en pak daarvan alleen de eerste vier cijfers (vb. 6612, 6613 etc.). Kijk per postcode hoe veel mensen er wonen en tel dit bij elkaar op. De link om postcodes te selecteren is de volgende: Ga naar postcodes op 1 januari, daarna druk je op alle postcodes en zoek de postcodes op die in je bestand staan. Daarna klik je op Toon gegevens en tel je alle inwoners bij elkaar op. Unieke bezoekers (UB) Het aantal unieke bezoekers dat (in een kwartaal) uw salon bezocht. Een bezoeker telt maar één keer mee, ook al bezocht deze u vaker. Vaak is het aantal unieke bezoekers standaard in het systeem te vinden. Indien u enkel totaal aantal bezoeken telt, en niet unieke bezoeken, kunt u het beste het totaal aantal bezoeken delen door de gemiddelde bezoekfrequentie. Opkomstindex (OI) Het percentage unieke mensen dat uit uw verzorgingsgebied de kapsalon bezoekt. Deze wordt voor u berekend uit VG en UB. We drukken dit altijd uit in een kommagetal. Voorbeeld 10% = 0,1 in de formule. We delen dus het aantal unieke bezoekers aan de salon door het totale aantal mensen in het verzorgingsgebied. Bezoekfrequentie (BF) Het aantal keer per kwartaal dat een uniek persoon een salon bezoekt. We willen een gemiddelde voor alle klanten. De bezoekfrequentie kan het beste ingevuld worden met behulp van het kassasysteem. Hier staan vaak klanten in geregistreerd. Stel, een klant bezoekt uw kapsalon gemiddeld drie keer in een kwartaal, dan is de bezoekfrequentie drie. Mocht de gemiddelde bezoekfrequentie niet standaard uit te draaien zijn, dan kunt u het totaal aantal bonnen (oftewel bezoeken) in een kwartaal delen door het aantal unieke bezoekers. Attractiekracht (AK) Is het getal dat aangeeft hoe goed de locatie in staat is consumenten aan te trekken. Het beïnvloeden en verbeteren van de attractiekracht kan gedaan worden met de externe marketingmix. Door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van advertenties zou de attractiekracht groter moeten worden. Meten van de resultaten van de marketinginspanningen maakt het mogelijk om de juiste keuzes te maken. Deze wordt voor u berekend uit VG, OI en BF.

3 Kolom 2 Aantal artikelen per klant (APK) Het getal dat we hier invoeren is het gemiddeld aantal gekochte producten per klant. We willen een gemiddelde voor alle klanten die een product hebben gekocht. Het aantal artikelen per klant is gebaseerd op het aantal afzonderlijk in rekening te brengen artikelen. Dit is het gemiddeld aantal gekochte producten die een productkoper afneemt. Klanten die enkel een behandeling nemen en geen product kopen worden niet meegeteld. Het ingevoerde cijfer is altijd minimaal 1. Uit te rekenen door het totaal aantal verkochte artikelen in een kwartaal te delen door het aantal bezoeken met een productaankoop. Stap 1: Aantal verkochte producten in een kwartaal=100 Stap 2: Aantal bezoeken met een productaankoop in een kwartaal=80 Stap 3: Gemiddeld aantal artikelen per klant= 100/80=1,25 Gemiddelde artikelprijs (GAP) De gemiddelde artikelprijs die men heeft uitgegeven bij een productaankoop. We willen een gemiddelde voor alle productaankopen. Gebruik voor deze berekening het kassasysteem. Deel de totale omzet aan productverkopen door het aantal verkochte producten. Omzet productverkopen: Verkochte producten: 400 Gemiddelde artikelprijs: /400= 37,50 Gemiddeld bonbedrag, verkoop (GBB) Dit is de vermenigvuldiging van het aantal artikelen per klant en de gemiddelde artikelprijs. Deze wordt berekend door APK en GAP te vermenigvuldigen. Conversie, verkoop (C) Dit is het percentage productkopers, dus dat deel van alle bezoekers dat daadwerkelijk een productaankoop heeft gedaan. Stel je krijgt 100 bezoeken in een kwartaal, waarvan er 35 met een productaankoop. De conversie is dan 35% (35 productaankopen delen door 100 bezoeken). Transactiekracht, verkoop (TK) Is het getal dat aangeeft hoe goed de locatie in staat is consumenten te laten kopen. Het beïnvloeden en verbeteren van de transactiekracht kan gedaan worden met de interne marketingmix. Door bijvoorbeeld de logistieke aanpak te verbeteren en hiermee de out of stock te verlagen, kan de transactiekracht vergroot worden. Deze wordt voor u berekend door APK, GAP en C te vermenigvuldigen.

4 Kolom 3 Aantal behandelingen per klant (BPK) Het getal dat we hier invoeren is het gemiddeld aantal behandelingen per klantbezoek. We willen een gemiddelde voor alle klantbezoeken. Het aantal behandelingen per klant is gebaseerd op het aantal afzonderlijk in rekening te brengen behandelingen. Zie hieronder het voorbeeld. Het is belangrijk voor de workshop om de behandelingen te splitsen, zodat we zeker weten dat iedereen dezelfde methode heeft gebruikt. wassen, knippen en kleuren zijn drie afzonderlijke behandelingen. Vermenigvuldig dit cijfer met het aantal keer dat deze behandeling in een kwartaal is voorgekomen. Doe dit voor alle behandelingen. Dus ook voor bijvoorbeeld kleuren, etcetera. Stap 1: Wassen, knippen drogen: 500 keer Stap 2: 500 x 3 = behandelingen Stap 3: Totaal aantal bezoeken voor behandeling = 500 Stap 3: 1.500/500 = 3 behandelingen per bezoek Gemiddelde behandelprijs (GBP) De gemiddelde prijs die per behandeling is uitgegeven per klantbezoek. We willen een gemiddelde voor alle behandelingen. Deel de totale omzet aan behandelingen door het aantal uitgevoerde behandelingen. Gebruik voor deze berekening het kassasysteem. Deel de totale omzet aan behandelingen door het totaal aantal behandelingen. Stap 1: Omzet behandelingen: Stap 2: Totaal aantal behandelingen: (deze heb je berekend voor aantal behandelingen per klant ). Stap 3: /1500= 40 Gemiddeld bonbedrag, ambacht (GBB) Dit is de vermenigvuldiging van het aantal behandelingen per klant en de gemiddelde behandelingsprijs. Deze wordt voor u berekend door ABK en GBP met elkaar te vermenigvuldigen. Conversie, ambacht (C) Dit is het percentage kopers, dus dat deel van alle bezoekers dat een behandeling afneemt. Bij kappers is iedere bezoeker een klant. U hoeft dit niet in te vullen. Dit is altijd 100%. Transactiekracht, ambacht (TK) Is het getal dat aangeeft hoe goed de locatie in staat is consumenten behandelingen te laten kopen. Het beïnvloeden en verbeteren van de transactiekracht kan gedaan worden met de interne marketingmix. Deze wordt voor u berekend door ABK, GBP en C met elkaar te vermenigvuldigen.

5 Opbrengst uit verkoop De (fictieve) omzet uit productverkopen. Dit getal wordt berekent aan de hand van de gegevens die hierboven zijn ingevoerd. Voor het uitrekenen van de opbrengsten uit verkoop heeft de volgende vermenigvuldiging plaatsgevonden: VG x OI x BF x C x APK x GAP. Als de cijfers juist zijn ingevoerd moet de omzet in de buurt komen van de daadwerkelijke omzet. Dit kan altijd iets verschillen. Opbrengst uit ambacht Omzet uit behandelingen die wordt berekent uit de gegevens die hierboven zijn ingevoerd. Voor opbrengsten uit ambacht heeft de volgende vermenigvuldiging plaatsgevonden: VG x OI x BF x C x BPK x GPB. Deze omzet moet in de buurt komen van de daadwerkelijke omzet. Efficiëntie kapsalon Kolom 1 (boven de streep) Opbrengsten uit verkoop Omzet uit verkoop van producten inclusief BTW. Uw totale omzet over alle producten inclusief BTW. Opbrengsten uit ambacht Omzet uit behandelingen inclusief BTW. Uw totale omzet over alle behandelingen inclusief BTW. Totale omzet Omzet die zowel uit verkoop producten als behandelingen is verkregen. Deze wordt automatisch voor u berekend door opbrengsten uit verkoop en opbrengsten uit ambacht bij elkaar op te tellen. Kolom 2 (boven de streep) Verkoopvloeroppervlakte Het aantal vierkante meters van de gehele kapsalon. Zie Omschrijving. Fulltime equivalent Het aantal medewerkers teruggerekend naar het aantal voltijdbanen. Ten eerste is het belangrijk om te bepalen wat een fulltime week is in uw kapsalon. In het voorbeeld zullen we werken met 36 uur. Mocht een fulltime week in uw kapsalon 32 uur zijn, dan kunt u de rekensom met dit getal uitvoeren. Stap 1: Een fulltime werkweek is 36 uur Stap 2: 3 medewerkers: 24 uur 2 medewerkers: 36 uur 1 ondernemer (uzelf) in loondienst

6 Stap 3: 3 x 24 uur = 72 uur 2 x 36 uur = 72 uur 1 x 36 uur (ondernemer op loonlijst telt mee als fulltimer) = 36 uur Stap 4: 72 uur + 72 uur + 36 uur= 180 werkuren per week Stap 5: 180 uur / 36 uur = 5 FTE Stoelen Aantal stoelen beschikbaar voor behandelingen. Zie omschrijving. Kolom 3 (boven de streep) Aantal openingsuren per week Het aantal uren per week dat de kapsalon open is voor klanten. Zie Omschrijving Consumentenprijs behandelingen per minuut De consumentenprijs (incl. BTW) die gemiddeld per minuut wordt gerekend voor een behandeling. Dit getal is van belang om te kijken of de opbrengsten en de tijdsduur van een behandeling met elkaar in verhouding staan. De consumentenprijs per minuut wordt in dit geval berekend door van de volgende zeven behandelingen de consumentenprijs en de ingeplande tijd te noteren. Stap 1: knippen dame: 20, 20 minuten knippen heer: 18, 15 minuten knippen kind: 12, 15 minuten wassen/knippen/drogen dame: 25, 30 minuten wassen/knippen/drogen heer: 21, 25 minuten kleuren basis kort (tot 40 cc): 35, 50 minuten kleuren lang haar (tot 80 cc): 40, 60 minuten Stap 2: knippen dame: 20 / 20 minuten knippen heer: 18 / 15 minuten knippen kind: 12 / 15 minuten wassen/knippen/drogen dame: 25 / 30 minuten wassen/knippen/drogen heer: 21, 25 minuten kleuren basis kort (tot 40 cc): 35, 50 minuten kleuren lang haar (tot 80 cc): 45, 60 minuten = 1,00 per minuut = 1,20 per minuut = 0,80 per minuut = 0,83 per minuut = 0,84 per minuut = 0,70 per minuut = 0,75 per minuut Stap 3: 1 + 1,20 + 0,80 + 0,83 + 0,84 + 0,70 + 0,75= 6,12 Stap 4: 6,12 / 7 behandelingen = 0,87 per minuut Kolom 1 en 2 (onder de streep) Stoelproductiviteit Dit getal beschrijft in welke mate het totale aantal stoelen bezet is. Deze wordt voor u berekend door de omzet te delen door het aantal stoelen.

7 Vloerproductiviteit Omzet per vierkante meter. Een daling op dit gebied kan te wijten zijn aan het aantal concurrenten dat er op de markt is bijgekomen. Hierdoor zijn er meer vierkante meters bijgebouwd, waardoor de omzet per vierkante meter in de bestaande salons daalt. Deze wordt voor u berekend door de omzet te delen door de verkoopvloeroppervlakte. Arbeidsproductiviteit Omzet per FTE. Een stijging is positief aangezien een werknemer dan beter is gaan presteren. Een daling of een gemiddeld lagere productiviteit kan worden aangepakt door betere scholing te geven, een betere arbeidsverdeling of investeren in kapitaalgoederen (automatisering). Deze wordt voor u berekend door de omzet te delen door het aantal FTE. Productiviteit per openingsuur Omzet per openingsuur. Dit getal kan onder andere stijgen door de openingsuren aan te passen naar drukte. Indien het s ochtends rustiger is en men s avonds meer behoefte heeft om naar de kapper te gaan, kan dit cijfer positief worden beïnvloed door een uur later open te gaan en een uur later te sluiten. Dit getal wordt voor u berekend door de omzet te delen door het aantal openingsuren per week.

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0

IPMarketing. Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Krijg inzage in uw potentiële klanten door uw website te analyseren! Handleiding 3.0 Voorwoord Welkom bij de handleiding van IP Marketing 3.0. Hier vindt u alle informatie over het gebruik van het vernieuwde

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl

Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Handleiding voor het presenteren van uw kunstwerken op www.kunstinlochem.nl Tip: print deze handleiding uit! Als deelnemer aan de kunstroute kunt u uw kunstaanbod presenteren op de website van kunst in

Nadere informatie

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads.

INHOUD. IQ LEADS Adres: Curieweg 8E Postcode: 2408 BZ Plaats: ALPHEN AAN DEN RIJN Telefoon: (0172) 421411 Email: info@iq-leads. INHOUD INLEIDING... 3 TIP 1: DOELGROEPOVERZICHT... 4 TIP 2: WAAR KOMEN UW BEZOEKERS BINNEN?... 5 TIP 3: HOE KOMEN BEZOEKERS BINNEN?... 8 TIP 4: FILTERS... 9 TIP 5: GOAL TRACKING... 10 TIP 6: INTELLIGENCE

Nadere informatie

BTW verhoging naar 21%

BTW verhoging naar 21% 1 BTW verhoging naar 21% Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr. NL8218.87.920.B.01

Nadere informatie

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl

Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Handleiding Flimer systeem www.flimer.nl Versie: 1.0 Datum: 9-12- 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1. Facturatie 4 2.2. Debiteurenbeheer 5 2.3. Incasso 5 2.4. Administratie 5 3. Gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

Handleiding Cubigo MKB

Handleiding Cubigo MKB Handleiding MKB Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke wijze.

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessmenttool Nieuwbouw

Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessmenttool Nieuwbouw Gebruikershandleiding BREEAM-NL Assessmenttool Nieuwbouw Voor versie 4.0, opleverdatum 1 mei 2012 Mathijs van Vulpen 3-7-2012 Status definitief Datum 20 juli 2012 Versie 4.1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding Winkelwidget

Handleiding Winkelwidget Handleiding Winkelwidget Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoe kan ik de winkelwidget het beste inzetten?... 3 Hoe de winkelwidget te gebruiken?... 4 Stap 1: Menu-items maken en artikelen toevoegen... 4 Stap

Nadere informatie

EasyTrade Lite Exposantenmodule

EasyTrade Lite Exposantenmodule EasyTrade Lite Exposantenmodule 2 Inhoudsopgave 1 EasyTrade starten PC... 4 1.1 Snelkoppeling maken... 4 1.2 EasyTrade starten... 4 2 EasyTrade starten Mac OS / Apple... 5 2.1 Snelkoppeling maken... 5

Nadere informatie

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6

Inhoud 1 Inleiding... 1 Linkbuilding Tool... 4 Werken met een gratis Basic Account van Linkbuilding Tool... 6 Inhoud 1 Inleiding... 1 1.1 Marktanalyse... 1 1.2 Website promotie door adverteren... 1 1.3 Zelfstandig je website promoten... 1 1.4 Google en Linkbuilding... 2 2 Linkbuilding Tool... 4 2.1 Linkbuilding

Nadere informatie

Handleiding gebruik ZorgSucces

Handleiding gebruik ZorgSucces Handleiding gebruik ZorgSucces Titel: Handleiding gebruik ZorgSucces Code: HgZS Versie: versie 1.3 Datum: maandag 14 feb 2011 PAT Learning Solutions, Tilburg Behoudens uitzondering door de wet geregeld,

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2016 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 31 mei

Nadere informatie

Handleiding Hootsuite

Handleiding Hootsuite Oktober 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Account aanmaken... 4 2. Wat is wat?... 6 3. Inrichten... 8 3.1 Tabs aanmaken... 8 3.2 Kolommen aanmaken... 8 4. Inrichten voor monitoring... 10 4.1 Zoekwoorden...

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Handleiding Online Kassa. Maart 2010

Handleiding Online Kassa. Maart 2010 Handleiding Online Kassa Maart 2010 2 Inhoudsopgave handleiding Online Kassa Verkopen Pagina 5 Dagstaat Pagina 7 Periodestaat Pagina 8 Omzet per Periode Pagina 9 Artikelen Pagina 10 Relaties Pagina 11

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Pagina 2 van 96. Kassa software

Pagina 2 van 96. Kassa software Laatste wijziging: 13-02-2008 Pagina 2 van 96 Kassa software Inhoudsopgave De Manager... 5 De manager synchroniseren met het Golfpakket... 6 Importeren horeca clubleden... 6 Importeren horeca mutaties

Nadere informatie

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM

Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Versie 2.0 Oktober 2006 Auteur: J.E. Fromberg WinkelSLIM Voorwoord Gefeliciteerd met de opening van uw webwinkel. Ook al hebben wij het pakket zo gebruikersvriendelijk mogelijk gemaakt, toch is een handleiding

Nadere informatie

Handleiding. versie 20 24 april 2013

Handleiding. versie 20 24 april 2013 Handleiding versie 20 24 april 2013 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW WEBSHOP EN PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN... 5 1.2.1 Afbeeldingen toevoegen... 6 1.2.2 Gerelateerde producten...

Nadere informatie

Handleiding. Support & Helpdesk

Handleiding. Support & Helpdesk Handleiding Support & Helpdesk Inhoudsopgave Handleiding... 1 Inhoudsopgave... 2 Introductie... 3 Wat is de Techtwo helpdesk?... 3 Waarom gebruikt Techtwo deze helpdesk?... 3 Waarom deze handleiding?...

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie.

In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Handleiding digitale zorginkoopapplicatie Achmea Zorgkantoor Zorginkoop 2015 In deze handleiding leest u hoe u een offerte invult en verstuurt met behulp van de webapplicatie. Achmea Zorgkantoor 30 juni

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Laatste wijziging: 15-7-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Zelf een administratie maken...

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Installatiehandleiding. E.ON EnergieAssistent. U de regie, wij de energie

Installatiehandleiding. E.ON EnergieAssistent. U de regie, wij de energie Installatiehandleiding U de regie, wij de energie 1 INHOUD Inleiding Instellingen hardware 1. Gateway 5 2. A. Slimme meter 10 B. Traditionele meter 13 3. Slimme stekkers 25 4. Slimme thermostaat 29 5.

Nadere informatie