NIEUW LAND JAARVERSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUW LAND JAARVERSLAG"

Transcriptie

1 NIEUW LAND JAARVERSLAG 2013

2 Nieuw Land, waar Flevoland begint. Nieuw Land is een actief en attractief museum, archief en studiecentrum in Flevoland, waar de (ontstaans-)geschiedenis van een unieke provincie wordt verteld.

3 3 Op 28 mei 1932 werd de ruim dertig kilometer lange Afsluitdijk gesloten, de eerste fase van het Zuiderzeeproject. (Fotocollectie Nieuw Land, Directie Wieringermeer; J. Potuyt)

4 4 Excursie van het Genootschap Flevo op 6 september Een drooggelegd stuk van de Noordoostpolder. (Fotocollectie Nieuw Land)

5 NIEUW LAND JAARVERSLAG 2013 INHOUD 5

6 inhoud 6 13 VOORWOORD BIJZONDERE PROJECTEN De Culturele Haven Een zee van land Archeologie Festival De Batavier PUBLIEKSPROGRAMMERING Tentoonstellingen Activiteiten en evenementen MARKETING EN COMMUNICATIE Free publicity Museum van de Maand Marketing dashboard Touroperators Amsterdam Marketing Websites en blogs Sociale media EDUCATIE MuseumJeugdUniversiteit Schoolplaten Programma voor het Hoger Onderwijs Afsluiting Gezocht: Persmuskiet! Weekend van de Wetenschap Wisebits COLLECTIES Analoog en digitaal archiefbeheer Nieuw Land en het E-depot Collectie- c.q. publieksoverzicht Calamiteitenplan Publiekscatalogus Flevolands Geheugen Museale voorwerpen Bibliotheek Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Metamorfoze Particulieren archieven Rijksarchivaris, gemeentearchivaris en waterschapsarchivaris Gemeenschappelijke regelingen Gemeenten en het Waterschap Zuiderzeeland PROVINCIAAL MUSEUMCONSULENT STUDIECENTRUM 75 Jaar Genootschap Flevo Nieuw Land in vogelvlucht. Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland Steunpunt Archeologie en jonge Monumenten Flevoland (SAMF) International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF) Wetenschappelijke + voor onderzoek ORGANISATIE 55 BIJLAGEN Bezoekersoverzicht Financiën Schenkingen bibliotheek Vrijwilligers Publicaties Medewerkers

7 voorwoord 7 Voor u ligt het jaarverslag over 2013 van Nieuw Land Erfgoedcentrum (Nieuw Land). Het was een bewogen jaar, waarin we afscheid namen van directeur Arjan Agema, maar ook grote stappen hebben gezet om onze organisatie een bijzondere toekomst te geven. Vele speciale manifestaties kregen waardering en trokken de nodige bezoekers, helaas alleen iets minder dan vorig jaar. Er is een begin gemaakt met een nieuwe opzet van tijdelijke tentoonstellingen, vooral gericht op gezinnen en kinderen. Daarvoor zijn meer Nieuw Landmedewerkers ingezet. Ook werden externe adviseurs bij de opzet betrokken. In gunstige zin viel op dat de deelnemende bestuursorganen tevreden zijn met de kwaliteit van onze dienstverlening. Zij hadden echter wel commentaar op de niet optimale transparantie en snelheid van onze in het bijzonder financiële verantwoording. Wij hebben intussen stappen gezet om hen voortaan inzichtelijker en tijdiger te informeren. We leven nu toe naar het Erfgoedpark Batavialand (werktitel). De afdeling Scheepsarcheologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Bataviawerf en Nieuw Land zullen samenwerken en als het kan per 1 januari 2015 in één organisatorisch verband gaan werken. Er is een koers uitgezet naar een (inter)nationaal centrum voor Nederlands maritiem erfgoed in combinatie met een toonaangevend expertisecentrum annex attractief themapark over Nederland Waterland. Dit vraagt veel voorbereiding en inspanning, terwijl de winkel tijdens de verbouwing open blijft. Aan ons zal het niet liggen om van Batavialand een succes te maken! Tot slot dank ik onze medewerkers en vrijwilligers van harte voor hun toewijding, inzet en betrokkenheid die zij juist ook in het roerige jaar 2013 lieten zien. Namens het bestuur van Nieuw Land, Pauline Terreehorst, voorzitter

8 NIEUW LAND JAARVERSLAG 2013 BIJZONDERE PROJECTEN

9 bijzondere projecten 9 DE CULTURELE HAVEN kick-off 2013, meerjarig project De Culturele Haven bevordert cultuureducatie in het primair onderwijs. Het is een educatief project, waarin Nieuw Land samenwerkt met drie Flevolandse culturele partners (Centrum voor Kunst en Cultuur De Kubus, Jeugdtheatergezelschap BonteHond, Museum De Paviljoens) en met diverse basisscholen in Flevoland. De Culturele Haven is een doorlopende Flevolandse cultuurleerlijn die specifieke lessen onderling verbindt met andere vakken. Zo ontstaat een samenhangend geheel rond de disciplines erfgoed, theater, muziek en beeldende kunst. Samen met de drie culturele instellingen ontving Nieuw Land van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de provincie Flevoland subsidie voor vier jaar. Wat betekent De Culturele Haven in de praktijk? Er komt een website met lessen en activiteiten die de leerkracht direct kan uitvoeren in de nabije omgeving van de school. Ook worden er aanvullende lessen aangeboden op school, gegeven door kunstenaars, wetenschappers en cultuurvakdocenten. Verder biedt De Culturele Haven excursies, speciale activiteiten en een jaarlijkse provinciebrede projectweek. Tot slot voorziet het traject in deskundigheidsbevordering voor leerkrachten, vakdocenten en educatiemedewerkers. Keileem storten (op de voorgrond) en zand opspuiten (foto: K. Maaskant).

10 bijzondere projecten 10 EEN ZEE VAN LAND 26 juli 15 september Ter ere van het vijftigjarig jubileum van Swifterbant richtte Nieuw Land de expositie Een zee van land in op de eerste etage van de Shortgolf in Swifterbant. Hier konden bezoekers zich verdiepen in de opzet van het Zuiderzeeproject, de inrichting van Oostelijk Flevoland en de ontwikkeling van Swifterbant. Een zee van land plaatste drie belangrijke kaarten naast elkaar: een negentiende-eeuwse kaart van de Zuiderzee, het Plan-Lely van 1891 en de provinciekaart van Flevoland. Zo waren in één oogopslag de veranderingen zichtbaar die het voormalige Zuiderzeegebied de laatste twee eeuwen had doorgemaakt. Aan de hand van ontwerpen, schetsen en kaarten werd vervolgens ingegaan op de planning en de inrichting van Oostelijk Flevoland. Foto s en objecten toonden hoe de polder in de praktijk gestalte kreeg: de omvorming van de modderige bodem tot vruchtbare landbouwgrond; de inzet van polderwerkers; landschapsvormgeving en de uitgifte van agrarische bedrijven. Ook was er aandacht voor de vrijetijdsbesteding in Oostelijk Flevoland, de Hanzelijn en de World Jamboree Vanuit het oudheidkundig bodemonderzoek werd gekeken naar de Swifterbantcultuur en de scheepsarcheologie. Een vitrinekast met recente publicaties van Nieuw Land schetste een beeld van de collecties en het onderzoek van Nieuw Land. Op zaterdag 17 augustus werden in de buurt van de Shortgolf demonstraties gegeven met ontginningswerktuigen en oude landbouwmachines. Nieuw Land had hiervoor een aantal machines beschikbaar gesteld, die door enkele enthousiaste Swifterbanters in oude glorie waren hersteld Het plan-lely

11 bijzondere projecten 11 HET ARCHEOLOGIE FESTIVAL 4 en 6 oktober Tijdens Het Archeologie Festival kon een breed publiek zich op een feestelijke manier verdiepen in de archeologie van Flevoland. Het interactieve evenement wierp een aantrekkelijke blik op de archeologie van de Zuiderzeebodem van de prehistorische Swifterbantcultuur, tot aan de vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog. Wat betreft naam, organisatie en invulling was dit festival gestoeld op het Weekend van de Archeologie, dat elke twee jaar in Nijmegen wordt georganiseerd, gelijktijdig met het Romeinenfestival. Op 4 oktober vond de Scholendag plaats, op 6 oktober de Publieksdag. Beide dagen verliepen succesvol. Het Archeologie Festival organiseerde Nieuw Land samen met de Bataviawerf en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling Scheepsarcheologie. Eerder organiseerden de drie instellingen aan de kust van Lelystad samen de tentoonstelling Schipbreuk (oktober 2011 oktober 2012).

12 bijzondere projecten 12 DE BATAVIER, VAN NIEUW LAND NAAR NIEUWLAND 14 juni 23 juni Kunstenaar Arjen Boerstra (1967) stond tien dagen in de Nieuwlandpolder (Striperpolder) op Terschelling, op cultureel festival Oerol, met zijn presentatie De Batavier, van Nieuw Land naar Nieuwland. Boerstra startte het project De Batavier in 2012 in een speciaal ingericht atelier in Nieuw Land. De presentatie toonde het plan Boersma, het fictieve plan voor de inpoldering van de Waddenzee. Boerstra ondersteunde zijn voorstellen met de inpolderingsplannen van Lely, Van Diggelen, Teding van Berkhout en Draisma de Vries. De presentatie sneed thema s aan als inpolderen, werelderfgoed, biologische landbouw, energieopwekking en de stijgende zeespiegel. Hoewel Arjen Boerstra met een duidelijke knipoog vertelde over het inpolderen van de Waddenzee, bleken veel bezoekers toch moeite te hebben met het onderwerp. Indringende en serieuze gesprekken waren het gevolg. De Batavier stond fier op de dijk. Regelmatig werd de houten capsule voor een vaartocht op de Waddenzee te water gelaten. Het werd ingezet als werktuig voor visuele metingen die voor de inpoldering noodzakelijk zouden zijn. De presentatie werd dagelijks bezocht door zo n 400 mensen. Arjen Boerstra in de houten capsule De Batavier (Video still: Wim Warrink).

13 NIEUW LAND JAARVERSLAG 2013 PUBLIEKS- PROGRAMMERING

14 publieksprogrammering 14 TENTOONSTELLINGEN In de CENTRALE HAL waren de volgende tijdelijke tentoonstellingen te zien: PATRONEN 10 november mei Patronen startte in 2012 en toonde Flevoland in vier deeltentoonstellingen als een aaneenschakeling van patronen met dijken, greppels en kanalen. WHEN I OPEN MY EYES 8 juni 8 september In deze tentoonstelling was een fotoserie te zien die fotograaf Wout Berger (1941) maakte van het IJsselmeer. Opvallend was de rust die de foto s uitstraalden. Steeds waren dezelfde onderwerpen te zien: het water, de horizon, de lucht. Geen mensen, vaartuigen of vogels. Toch was geen enkele foto identiek. Het gelijknamige fotoboek was gedurende de tentoonstelling te koop in de winkel van Nieuw Land. Foto uit het boek When I Open My Eyes. Foto: Wout Berger. Uitgever: Courtesy galerie Zic Zerp Rotterdam.

15 publieksprogrammering 15 RADIOPRAATJES 12 september 6 oktober In 2013 waren conservator André Geurts en archeologisch medewerker Dick Velthuizen al zes jaar lang wekelijks te gast in het radioprogramma Goedemorgen Flevoland. De tentoonstelling Radiopraatjes toonde de twintig meest opmerkelijke voorwerpen die zij in de uitzending bespraken. Na afloop kreeg een deel van de tentoonstelling een vaste plek in Nieuw Land. Radiopraatjes, André Geurts en Dick Velthuizen. WERELDBURGERS 13 oktober 5 januari 2014 In de tentoonstelling Wereldburgers hoorden, zagen en lazen bezoekers de verhalen van Amsterdammers, Marokkanen en Surinamers die in de jaren zeventig en tachtig naar Lelystad of Almere waren verhuisd om een nieuw leven op te bouwen. Bezoekers werden in de interactieve tentoonstelling uitgedaagd om in een verhalenkast (een telefooncel) hun eigen verhalen te delen op de verhalensite flevolandsgeheugen.nl. Aanleiding voor het project Wereldburgers was het ontbreken van historische bronnen over de komst van deze mensen naar Flevoland. In de geschreven en gedrukte bronnen komen hun verhalen niet voor; film- of fotomateriaal was nauwelijks voorhanden. Om in dit gebrek te voorzien, zijn zo n dertig mensen geïnterviewd en gevraagd om beeldmateriaal af te staan voor het archief van Nieuw Land. Hun verhalen vormden de basis van de expositie en de publicaties op de verhalenwebsite. De interviews zijn gearchiveerd voor vervolgonderzoek. Dansen in de Agora in Lelystad. Beeld uit Wereldburgers.

16 publieksprogrammering 16 In de Agora in Lelystad wordt de feestelijke Surinaamse Dag gehouden (foto Jan Blom), beeld uit Wereldburgers.

17 publieksprogrammering 17 Kunstexpositie + Vertellende Wereldvrouwen Bij de tentoonstelling werd een expositie georganiseerd met het werk van vier in Flevoland woonachtige kunstenaars. Van 12 oktober tot en met 24 november waren schilderijen te zien van de Braziliaanse beeldend kunstenaar Anna Ferrazzo. Van 27 november tot en met 15 december was er werk te zien van de Surinaamse kunstenaar en beeldend vormgever Robert Borsari en de Amsterdamse fotografe Elsa Blaaser (1949). Van 16 december tot en met 5 januari 2014 sloot de Fin Jari Einiö het programma af. In het kader van het project nodigde Nieuw Land drie Vertellende Wereldvrouwen uit om hun ervaringen te delen over het opbouwen van een nieuw leven in Lelystad, ver van huis. De Braziliaanse Anna Ferrazzo, de Surinaamse Lucia Fer en de Finse Seija Ekman traden drie keer op: 12 oktober tijdens de opening van de tentoonstelling, 17 november en 20 december tijdens de Vriendendag. Wereldburgers was een project van Omroep Flevoland, CMO Flevoland (Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling), Vertellende Wereldvrouwen en Nieuw Land. Omroep Flevoland maakte de vijfdelige televisieserie Veranderen in Lelystad. De serie werd uitgezonden eind oktober en werd ook vertoond tijdens de tentoonstelling. Veel activiteiten in de decembermaand waren gelinkt aan dit project, zie Activiteiten en Evenementen. De SCHATKAMER bood plaats aan de volgende tijdelijke tentoonstellingen: DANKZIJ DE DIJKEN 17 november mei Als onderdeel van Patronen toonde deze expositie een overzicht van de verschillende dijken in en rondom de voormalige Zuiderzee vanaf 1000 na Christus tot heden. STANDPUNT FL. DISCUSSIES OVER HET IJSSELMEERGEBIED 15 juni 2 maart 2014 Deze tentoonstelling was samengesteld ter ere van het 75-jarig bestaan van het Genootschap Flevo, waar Nieuw Land het archief van beheert. Deze oudste vereniging van Flevoland werd in 1938 opgericht om de activiteiten te ondersteunen van de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders. In de jaren vijftig stelde het genootschap de plannen en voornemens voor de inrichting van de Zuidelijke IJsselmeerpolders juist ter discussie. Tegenwoordig maakt de organisatie zich sterk voor het verzamelen en delen van kennis over het IJsselmeergebied. Op vrijdag 14 juni werd de tentoonstelling door de Commissaris van de Koning, Leen Verbeek, officieel geopend.

18 publieksprogrammering 18 In het STUDIECENTRUM werden gedurende het jaar vitrine-exposities ingericht met stukken afkomstig uit de depots van Nieuw Land. De thema s in 2013 waren: + Afsluitdijk 80 jaar (22 november 2012 tot en met 15 januari); + Het nieuwe land (tot en met 1 maart). Naar aanleiding van het verschijnen van het boek Het nieuwe land van Eva Vriend; + Boekbanden uit drie eeuwen (tot en met 16 april); + Beatrix in Nieuw Land: een beeldverslag van de bezoeken die koningin Beatrix bracht aan Nieuw Land, vanaf haar geschiedenis als Poldermuseum (tot en met 22 mei); + Potten en pannen door de tijd heen: vier millennia kookobjecten uit het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten (tot en met 15 juli); + Lang leve de kruik: een groot aantal negentiendeen twintigste-eeuwse kruiken voor alcoholische dranken en bedkruiken (tot en met 9 september); + Restauratie van bodemvondsten: gerestaureerd aardewerk, gevonden in de Noordoostpolder, uit het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten (tot en met 26 november); + Herinneren en herdenken: een verzameling boeken, borden en metalen voorwerpen gemaakt ter ere van de instelling van de provincie Flevoland (tot en met 26 januari 2014). Werkbezoek H.K.H. Prinses Beatrix aan de Noordoostpolder. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Potuyt Vitrine Studiecentrum

19 publieksprogrammering 19 ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN JANUARI FEBRUARI Tijdens de kerstvakantie waren er activiteiten voor jong en oud. Zo konden kinderen speurtochten doen door het museum en landschappen maken en onderzoeken. Op vrijdag 25 januari startte de cursus Oud Schrift. De cursus liep tot 29 maart. Negen cursisten namen deel aan acht lessen van elk twee uur. In het weekend van 2 en 3 februari waren er tijdens het Themaweekend Watersnoodramp Polygoonjournaals te zien met beelden van de watersnoodramp uit Op zondag 3 februari gaf historicus, journalist en schrijver Eva Vriend een lezing over haar boek Het nieuwe land. Het verhaal van een polder die perfect moest zijn. Het boek vertelt hoe tienduizenden Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog droomden van een bestaan als boer in de drooggelegde polders. Voor haar onderzoek werd Eva Vriend geholpen door onderzoekers van Nieuw Land. Zij maakte onder meer gebruik van archieven en oude interviews. Naar aanleiding van het boek werd een compacte presentatie ingericht bij de ingang van Nieuw Land, met foto s en archiefstukken. Ook besteedde de verhalenwebsite flevolandsgeheugen.nl aandacht aan het thema van het boek. In de week van 18 tot en met 22 februari zond Omroep Flevoland Radio in samenwerking met medewerkers van Nieuw Land een kleine serie uitzendingen uit over de Superprovincie (de door de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plassterk, beoogde samenvoeging van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland). Afleveringen gingen onder meer over Almere als hoofdstad van deze provincie, de identiteit van Flevoland en de herkomst van de bewoners van Lelystad en Almere. Tijdens de voorjaarsvakantie, van 16 tot en met 24 februari, stond de dijk als thema centraal. Kinderen konden kijken naar de handpoppenvoorstelling Moffel en Piertje bouwen een dijk, speuropdrachten doen of bouwen met LEGO -steentjes. Op 17 februari konden ze natuurwetenschappelijke proeven doen in het laboratorium van Proefjeslab. De SchoolTV-activiteiten werden georganiseerd in het kader van Xperiment, een samenwerkingsverband tussen SchoolTV en de Vereniging van Science Centra en Samenwerkende Musea in Wetenschap en Techniek (VSC).

20 publieksprogrammering MAART APRIL MEI In maart startte Nieuw Land de Poldercolleges, een nieuwe publieksactiviteit in samenwerking met Waterschap Zuiderzeeland. Deze colleges maakten het publiek bekend met de dijkbouw en de geschiedenis van Flevoland. De Poldercolleges waren bedoeld voor volwassenen en kinderen en sloten aan op de tijdelijke tentoonstelling Dankzij de dijken. In april was Nieuw Land door de initiatiefnemers van de Museummaanden aangewezen als Museum van de Maand. Daarom organiseerde Nieuw Land de hele maand speciale activiteiten rond het thema Ode aan de Polderpionier. In het weekend van 6 en 7 april werd het landelijke Museumweekend gehouden. Tijdens dit weekend bedroeg de entree slechts één euro. Dit jaar luidde het thema Doe een museum. Op zondag 7 april konden de bezoekers de hand schudden van niemand minder dan Cornelis Lely. Op zaterdag 13 april vertelde polderpionier Siem Meijers over zijn leven en werk in het nieuwe land. Daarnaast was er de Masterclass Dijkbeheer, Nut en Noodzaak, georganiseerd in samenwerking met het Waterschap Zuiderzeeland. Tijdens het paasweekend konden kinderen paaseieren zoeken en Flevolandeieren knutselen. Op woensdag 10 april werd de gevel van Nieuw Land voorzien van een vier bij vier meter grote reproductie van het schilderij De Flevolander. Het felgekleurde schilderij van de bekende kunstenaar en cardioloog Menno Baars werd door Nieuw Land aangekocht. Op woensdag 17 april gaf archeologisch medewerker Dick Velthuizen een rondleiding in het archeologisch depot. De rondleiding was speciaal gericht op kinderen. Zij konden in het depot schatten uit de Zuiderzeebodem ontdekken, zoals kanonskogels, ankers en een echt zwaard. Tijdens de meivakantie, van 27 april tot en met 12 mei, waren er diverse activiteiten. Zo konden kinderen schatgraven, op trippen over drassige grond lopen en de kaart van Flevoland inrichten met LEGO. Met een computerspel kon je als jonge bezoeker dijken en polders bouwen. 25 en 26 mei organiseerde Nieuw Land het Jaren 50 Weekend. Bezoekers konden ontdekken hoe het er in de jaren vijftig aan toe ging in het gezinsleven, het kantoor, de politiek en het leven in de nieuwe polder. Uiteraard kwamen typische jaren 50-thema s aan bod, zoals Hollywood, pettycoats en rock n roll. Een van de hoogtepunten was de huiskamer waarvan het jaren 50-interieur door particulieren in bruikleen was gegeven. Met 700 bezoekers was het een succesvol nieuw publieksevenement. Campagnebeeld Jaren 50 Weekend Jaren 50 Weekend

21 publieksprogrammering 21 + Een foto uit 1941 van een polderwerker die afscheid neemt van zijn geliefde op een Amsterdamse kade voor zijn vertrek naar de Noordoostpolder (genoemd De Kus); + Een brief uit 12 december 1941, waarin de Joodse Amsterdammer Paul Josef Danby zijn lidmaatschap van Genootschap Flevo opzegt. De Duitse bezetter bepaalde in 1941 dat Joden geen lid meer mochten zijn van organisaties waarvan ook niet-joden lid waren. Op 16 juli 1943 werd Danby samen met zijn echtgenote in Sobibor omgebracht door de nazi s; + De menukaart van het diner dat op 22 april 1892 aan ir. Cornelis Lely werd aangeboden bij zijn vertrek als technisch adviseur van de Zuiderzeevereeniging; + De kaart van het Hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk, waarop de percelen zijn aangegeven die belast waren met dijkplicht dan wel waalplicht, vervaardigd door Jan Wandelaar, editie Nieuw Land liet deze kaart een jaar eerder restaureren met steun van de vriendenvereniging Stichting FlevoFonds. De foto uit 1941 werd verkozen tot officiële inzending JULI Tijdens de zomervakantie, van 6 juli tot en met 1 september, werd extra aandacht besteed aan de vaste multimediale presentaties Polderen! Verleden en toekomst van het Zuiderzeeproject en De Watermensen. Deze hadden recentelijk een makeover ondergaan. Zo werden grote vitrines toegevoegd met een museale collectie. AUGUSTUS In augustus hield Nieuw Land de voorverkiezing voor het Stuk van het Jaar, de landelijke verkiezing georganiseerd door de Nederlandse archieven. Via , website, Facebook en Twitter riep Nieuw Land mensen op om te stemmen op hun favoriete archiefstuk. De volgende archiefstukken waren genomineerd: Op maandag 5 augustus startte de International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF) met de opgraving van een achttiendeeeuws vrachtschip. Ton van Amerongen, wethouder kunst en cultuur van de gemeente Dronten, gaf het startsein op de opgravingssite, een akker in Dronten. Op 17 augustus vond de open dag plaats, die meer dan 700 bezoekers telde. De opgraving werd uitgevoerd door archeologiestudenten van diverse universiteiten, amateurarcheologen van AWN Vereniging van Vrijwilligers in Archeologie, afdeling Flevoland en een team medewerkers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling Scheepsarcheologie, Rijksuniversiteit Groningen en Nieuw Land onder begeleiding van bijzonder hoogleraar prof. dr. André van Holk en scheepsarcheoloog drs. Laura Koehler. De Kus, Stuk van het Jaar (foto H. Nieuwenhuis).

22 publieksprogrammering SEPTEMBER OKTOBER Op zaterdag 21 september werd in het Waterschapshuis te Lelystad een groot aantal kaarten geëxposeerd over het Zuiderzeeproject en Flevoland. Dit in het kader van de Dag van de dijk, georganiseerd door Waterschap Zuiderzeeland. Op 23 september werd de jaarlijkse Cornelis Lely Lezing (150 bezoekers) in Nieuw Land uitgesproken door prof. dr. Leo Lucassen onder de titel: Het onbekende land: de selectie van migranten in Nederland sinds de zeventiende eeuw. Centraal stond selectie. Van migratie in het verre en recente verleden, de massa-immigratie naar Hollandse steden in de zeventiende eeuw, tot de komst van Oost-Europeanen nu. Coreferent Eva Vriend, auteur van Het nieuwe land, vertelde over de selectie van landbouwers in de Noordoostpolder. Op zondag 29 september gaf fysisch antropoloog Maja d Hollosy van de Universiteit van Amsterdam een lezing over haar specialisatie: het maken van driedimensionale gezichtsreconstructies door een combinatie van forensische wetenschap, archeologie, anatomie en boetseerkunst. Oktober was de Maand van de Geschiedenis met het thema Vorst & Volk. Aansluitend op het thema gaf Jutta Chorus op zondag 27 oktober een lezing over haar boek Beatrix, dwars door alle weerstand heen. De Kus, de inzending voor de landelijke verkiezing Stuk van het Jaar, ging in oktober op tournee door de provincie. Begin oktober vond het Archeologie Festival plaats. Het festival werd geopend tijdens de Scholendag op vrijdag 4 oktober, waar zo n 200 leerlingen aan meededen. Op 6 oktober stonden verschillende archeologische activiteiten op het programma bij Nieuw Land, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, afdeling Scheepsarcheologie en de Bataviawerf. Zo mochten bezoekers zelf archeologische vondsten opgraven en spijkers smeden. Ondertussen kregen ze informatie over de scheepswrakken van de Zuiderzee. Op 5 oktober, tijdens het Weekend van de Wetenschap, gaf de archeoloog en pop-up wetenschapper Sjoerd van der Linde een interactieve lezing over zijn ontdekkingen en opgravingen in een jaar oude stad in Palestina. Op donderdag 17 oktober waren de depots van Nieuw Land open. Bezoekers konden gratis rondleidingen krijgen door de archieven, waarbij collectiemedewerkers als gids optraden. Tijdens de herfstvakantie, van 12 tot en met 27 oktober, knutselden kinderen een kroon of volgden ze een hennaworkshop. Dit was gelinkt aan de tentoonstelling Wereldburgers. Op woensdag 23 oktober lanceerde Nieuw Land een nieuw publieksevenement: NachtVolk, een spannende avond met een bijzonder programma. Kinderen van acht jaar en ouder deden een nachtelijke speurtocht. Met een zaklamp baanden ze zich een weg in een donker museum. De avond duurde tot uur en was een groot succes met circa 300 bezoekers. NachtVolk

23 publieksprogrammering NOVEMBER DECEMBER HET HELE JAAR: Op vrijdag 1 november 2013 eindigde De Kus in de verkiezingsstrijd om de titel Stuk van het Jaar op de 16e plaats van de 41 deelnemers. De foto ontving veel aandacht in de landelijke media (waaronder bij Omroep MAX). Hiermee bewees Nieuw Land dat het ondanks zijn jonge leeftijd toch een rijk archief bezit. In november waren er diverse muzikale activiteiten. Men kon muziek maken met handpercussie en drums. Kinderen volgden de workshop Zelf muziek maken, die werd afgesloten met een optreden voor familie en vrienden. In het kader van de tentoonstelling Wereldburgers gaf beeldend kunstenares Anna Ferrazzo de workshop Schilderen is voor iedereen en buikdanseres Yonina een workshop buikdansen. Op zondag 8 december was er de lezing Mens en dier in de Swifterbantcultuur gegeven door Wietske Prummel, oud-medewerkster archeozoölogie van de Rijksuniversiteit Groningen. De organisatie was in handen van de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie, afdeling Flevoland. De jaarlijkse Vriendendag (120 bezoekers) was een groot succes. Tijdens deze dag werd ook het Cultuur Historisch Jaarboek voor Flevoland 2013 gepresenteerd, getiteld Nieuw Land in vogelvlucht. Tijdens de kerstvakantie, van 21 december tot en met 5 januari 2014, konden bezoekers kerstwensen ophangen aan de kerstboom in de centrale hal. In het Winteratelier hadden ze de mogelijkheid om windlichtjes of kerstballen te maken. Op zondag 22 december was er het MidWinterFeest met muziek, proeverijen en een workshop kerstbal breien. In het teken van Wereldburgers vertelde Lucia Fer op vrijdag 27 december Surinaamse kerst- en winterverhalen bij de boom. Archeologisch Spreekuur Elke eerste vrijdagmiddag van de maand verzorgt de archeologisch medewerker een spreekuur waarin het publiek de gelegenheid krijgt om archeologische vondsten door deskundigen te laten determineren. Getoond werden dit jaar een geslepen stenen bijl gevonden in de jaren veertig bij Kamp Schokland in de Noordoostpolder, een benen vishaak gevonden op eiland De Kreupel in het IJsselmeer en een zilveren hanger gevonden bij Nagele. Hij gaf rondleidingen door het depot en door de tentoonstelling OER! Voorouderspreekuur Elke laatste vrijdag van de maand organiseerde Nieuw Land het Voorouderspreekuur, in samenwerking met de afdeling Flevoland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Bezoekers kunnen dan voor informatie en advies omtrent stamboomonderzoek terecht bij de bestuursleden van de vereniging en het hoofd Collecties & Onderzoek. Radiopraatjes Elke zaterdagochtend bespraken conservator André Geurts en archeologisch medewerker Dick Velthuizen om de beurt een object uit het depot voor het zaterdagochtendmagazine Goedemorgen Flevoland van Omroep Flevoland Radio. Wereldburgers, Vriendendag

24 NIEUW LAND JAARVERSLAG 2013 MARKETING EN COMMUNICATIE

25 marketing en communicatie 25 De werkzaamheden op het gebied van marketing en communicatie waren gericht op het vergroten van de naamsbekendheid, het verhogen van de bezoekersaantallen en het onder de aandacht brengen van tentoonstellingen, educatieve activiteiten, publicaties en collectie gerelateerde diensten. Om de bekendheid en toegankelijkheid van het archief van Nieuw Land te vergroten werden foto s uit de eigen collectie voor alle promotieuitingen gebruikt. FREE PUBLICITY In de media boekte Nieuw Land zeer goede resultaten. Met diverse middelen (persberichten, advertenties, nieuwsbrieven, enzovoorts) werd 1,3 miljoen euro aan free publicity gegenereerd. Dat is bijna twee keer zoveel als in Er waren opvallend hoge scores qua online bezoek en persaandacht in oktober door NachtVolk, Stuk van het Jaar en het Archeologie Festival. De verkiezing Stuk van het Jaar werd in 2013 voor het eerst gehouden en kreeg veel landelijke aandacht. MUSEUM VAN DE MAAND Stichting Museumkaart en de Bankgiro Loterij introduceerden in 2013 de landelijke Museummaanden om het bezoek aan de Nederlandse musea te bevorderen. Ieder maand stonden 4 musea in de schijnwerpers als Museum van de Maand. In de maand april werd Nieuw Land gekozen als Museum van de Maand. Nieuw Land organiseerde hiervoor een aantal speciale publieksevenementen rond het thema Ode aan de Polderpionier. MARKETING DASHBOARD Sinds augustus wordt er maandelijks een dashboard over het bezoek aan Nieuw Land opgesteld. Het dashboard analyseert de gegevens van de kassa, de Museumkaart, de website en de social media kanalen zodat de marketingstrategie beter op de bezoekers afgestemd kan worden. Met diverse middelen werd 1,3 miljoen euro aan free publicity gegenereerd. TOUROPERATORS In samenwerking met café-restaurant De Cantine zijn nieuwe arrangementen voor bezoekers in groepsverband ontwikkeld. Deze zijn gericht op het aantrekken van groepen bezoekers, met name via touroperators. Hiervoor werd een uitgebreid marketingplan geschreven. AMSTERDAM MARKETING Nieuw Land werd in 2013 zilveren partner van Amsterdam Marketing. Deze stichting is de citymarketingorganisatie van Amsterdam. Lelystad is een van de attracties binnen deze metropool. De ambitie is om deze regio op de kaart te zetten als één van de vijf meest aantrekkelijke metropolen van Europa voor bewoners, bezoekers, bedrijven en beïnvloeders. Nieuw Land heeft in diverse uitgaven van Amsterdam Marketing voor buitenlandse bezoekers geadverteerd.

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag

Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag Gemeentearchief Reimerswaal Jaarverslag 2015 2016 Case 17.000173 Datum 28 maart 2017 Hanneke Jansen afdeling Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Inleiding / aanleiding... 4 2. Formatie en werkzaamheden...

Nadere informatie

Register. van gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27. van de. Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Register. van gemeenschappelijke regelingen. als bedoeld in artikel 27. van de. Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Register van regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet regelingen (Wgr) 1 Toelichting Provincies onderling, dan wel provincies en gemeenten en/of waterschappen gezamenlijk kunnen ter behartiging

Nadere informatie

Marketingdashboard 1 t/m 31 maart 2016 Analyse

Marketingdashboard 1 t/m 31 maart 2016 Analyse Marketingdashboard 1 t/m 31 maart 216 Analyse Bezoekersaantallen Maart 216: 2978. Maart 215: 1991. Meerdere zaken kwamen samen in maart. De voorjaarsvakantie (liep nog door t/m 6 maart), veel scholenbezoek

Nadere informatie

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud)

WERKPLAN 2014. Geplande tentoonstellingen 2014 (onder voorbehoud) 1 WERKPLAN 2014 1 COLLECTIE Beheer en behoud collectie. Het hele jaar door worden de gebruikelijke voorzorgs- en controlemaatregelen genomen. Het klimaat (de luchtvochtigheid en de temperatuur) worden

Nadere informatie

Aan: Geachte dames en heren, Hierbij bieden wij u aan de ontwerpbegroting 2016 NLE met toelichting graag ontvangen wij uw zienswijze retour.

Aan: Geachte dames en heren, Hierbij bieden wij u aan de ontwerpbegroting 2016 NLE met toelichting graag ontvangen wij uw zienswijze retour. Aan: - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Provinciale Staten van Flevoland - De Raden van de Gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde - Het Algemeen bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing. Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Netwerkkaart 24 Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed versie 2015 Crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 24 - Cultureel erfgoed 24 Cultureel erfgoed Versie april 2012 crisistypen bedreiging van cultureel erfgoed door rampen, onlusten, bezettingen, aanslagen

Nadere informatie

verder kijken 2011 jaarverslag Nieuw Land

verder kijken 2011 jaarverslag Nieuw Land verder kijken 2011 jaarverslag Nieuw Land voorwoord Nieuw Land Erfgoedcentrum is uitgegroeid tot een vaste waarde in Flevoland op het gebied van cultuur en erfgoed. Het beleefbaar maken van de geschiedenis

Nadere informatie

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling

PROVINCIE FLEVOLAND. Mededeling PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Rapportage prestatie-indicatoren Cultuur Kern mededeling: Met de cultuurnota Cultuur op koers in Flevoland -2016 zijn per drager van het cultuurbeleid prestatie-indicatoren

Nadere informatie

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN REGISTER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN In het register zijn de geldende gemeenschappelijke regelingen opgenomen waaraan de gemeente Urk deelneemt. Krachtens artikel 27 van de Wet op de gemeenschappelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk ,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk , VERORDENING INFORMATIEBEHEER GEMEENTE GRONINGEN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2016, kenmerk 5972394, gelet op de artikelen 30, eerste

Nadere informatie

op de grens Nieuw Land

op de grens Nieuw Land op de grens Nieuw Land Jaarverslag 2012 Samenwerking aan de kust van Lelystad. Groots en meeslepend, dat is het idee, een erfgoedpark van nationale betekenis 4 Op de grens van land & water Arjan Agema

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis. Organisator Nacht van de Geschiedenis. Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis

Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis. Organisator Nacht van de Geschiedenis. Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis Organisator Nacht van de Geschiedenis Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis .Door Achtergrond en verdieping op tv, radio, internet,

Nadere informatie

Informatie Studiecentrum

Informatie Studiecentrum Informatie Studiecentrum Collecties Nieuw Land bewaart en beheert collecties die voor Flevoland van grote cultuurhistorische waarde zijn. Bij elkaar opgeteld tonen de collecties de eeuwenoude geschiedenis

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015

Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015 Beleidsplan 2015 Auteur: Stichting Archeologie West-Friesland Versie: 3.0 Datum : 15 april 2015 Inhoud Introductie... 1 Bestuur... 1 Gegevens... 1 Doelstellingen en activiteiten... 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

VOORBEREIDING DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE

VOORBEREIDING DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE VOORBEREIDING DOCENTENHANDLEIDING INFORMATIE 1 Utrecht, 2013 Beste docent, Wij hopen u en uw groep binnenkort te mogen verwelkomen in het Centraal Museum, waar u met de groep deelneemt aan het programma

Nadere informatie

STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-GRONINGEN JAARVERSLAG 2013

STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-GRONINGEN JAARVERSLAG 2013 STREEKARCHIVARIAAT NOORDOOST-GRONINGEN JAARVERSLAG 2013 1 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2013 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Werkzaamheden... 3 Beheer en behoud. Collectievorming... 3 Dienstverlening... 4

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015.

Agenda 2015. Overzicht activiteiten 2015. Overzicht activiteiten 2015. Studiecentrum Het studiecentrum is elke woensdag- en zaterdagmiddag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. In overleg met H. Dortants is het regelmatig mogelijk om eerder toegang

Nadere informatie

nieuw land in beweging jaarverslag 2014

nieuw land in beweging jaarverslag 2014 nieuw land in beweging jaarverslag 2014 Net als de eeuwenlange relatie van de Nederlanders met land en water, is het verhaal van Nieuw Land ook een verhaal van beweging voorwoord Peter Verdaasdonk 2 voorwoord

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 [Geef de naam van het bedrijf op] 2 Inhoud Meerjarenbeleidsplan 2015 2018... 3 1. UITGANGSPUNTEN... 3 2. CULTUREEL ERFGOED... 3 3. ORGANISATIE... 4 4. BELEID 2015 2018...

Nadere informatie

Publiek en bezoek 2013

Publiek en bezoek 2013 Publiek en bezoek 203 Internationale bezoekers uit 67 verschillende landen 98.862 Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 277.3 30.679 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum VS Top 0 landen

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2013 bereikte resultaten... 3 Aantal donateurs en sponsoren...

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht

Drents Museum. Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht Drents Museum Wat als de stoel van meneer Rietveld kon praten? Groep 3 Thema-overzicht Thema-overzicht Drents Museum Groep 3 Essentie van het thema Beeldcultuur kan omschreven worden als een maatschappelijke

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Deel 1 Toen en nu 13

Deel 1 Toen en nu 13 Deel 1 Toen en nu 13 14 Historie Het huidige typisch Nederlandse landschap met polders en dijken kent een lange historie. Na de laatste grote ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, werd door een stijgende

Nadere informatie

De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs

De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs Inhoudsopgave Inleidend De presentatie van Cultuurwijzer en Cultuurwijs Collecties online via de Cultuurwijzer Jaarverslag EAD studiemiddag den website Aanmelden DEN-brief Wilt u automatisch op de hoogte

Nadere informatie

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011

STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 STICHTING VOOR SURINAAMSE GENEALOGIE JAARVERSLAG 2011 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2011 Bestuurlijke ontwikkelingen... 3 Konmakandra... 3 In 2011 bereikte resultaten... 3 Tienjarig bestaan... 3 Aantal donateurs

Nadere informatie

NIEUW LAND IN BEWEGING JAARVERSLAG 2014

NIEUW LAND IN BEWEGING JAARVERSLAG 2014 NIEUW LAND IN BEWEGING JAARVERSLAG 2014 Net als de eeuwenlange relatie van de Nederlanders met land en water, is het verhaal van Nieuw Land ook een verhaal van beweging VOORWOORD PETER VERDAASDONK 2 voorwoord

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015

Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Beleidspunten Stichting Gispen Collectie 2015 Website & social media pagina s In 2015 wil de Stichting Gispen Collectie de informatie op de website verder uitbreiden door meer producten en catalogi aan

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

What s up Zuiderzeeland? maatschappijleer/geschiedenis theoretische opdracht

What s up Zuiderzeeland? maatschappijleer/geschiedenis theoretische opdracht What s up Zuiderzeeland? Maatschappijleer/ geschiedenis theoretische opdracht, 2VMBO Naam: Klas: Theoretische Opdracht De geschiedenis van Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland begint duizenden jaren geleden.

Nadere informatie

Uw brief van. 8 maart 2007

Uw brief van. 8 maart 2007 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 mei 2007 DCE/07/12175 Uw brief van 8 maart 2007 Uw kenmerk 206070906 Onderwerp Kamervragen

Nadere informatie

Poldermuseum Heerhugowaard.

Poldermuseum Heerhugowaard. Poldermuseum Heerhugowaard. 'WAERT OM TE ZIEN" Terugblik seizoen 2016 via onze Social Media Op deze wijze willen wij u op de hoogte brengen wat er heeft plaatsgevonden en wellicht toch aan uw aandacht

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Bestuur. Catharina Schrader Stichting. Postadres: KNOV, Domus Medica te Utrecht

Jaarverslag 2011. Bestuur. Catharina Schrader Stichting. Postadres: KNOV, Domus Medica te Utrecht Catharina Schrader Stichting Postadres: KNOV, Domus Medica te Utrecht Bezoekadres: Nieuwe s- Gravelandse weg 3, 1405 HH Bussum Email: info@cschraderstichting.nl RABO banknummer: 38.44.95.141 ING 3169613

Nadere informatie

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016

Cultuur in het Groen. Jaarverslag Inleiding. Activiteiten 2016 Cultuur in het Groen Stichting Promotie Groen Midden-Delfland Jaarverslag 2016 Inleiding De stichting Promotie Groen Midden-Delfland is in 2010 opgericht en beschikt sinds 2011 over een ANBI-status. Doel

Nadere informatie

rninisterie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders werkdocument

rninisterie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders werkdocument rninisterie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders werkdocument rninisterie van verkeer en v.aterstaat rijksdienst VOW de ijsselrneerpolders werkdocument scheiding van taken, betreffende

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010

Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Stichting SQPN Jaarverslag voor 2010 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Activiteiten... 4 Publiciteit... 5 Externe Contacten... 5 Interne Organisatie... 5 Conclusies en aanbevelingen... 6 Stichting SQPN - Jaarverslag

Nadere informatie

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr.

OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. reg.nr.: procesverantw. ciass.nr. OMTVANGSTBEVEST!G!NG VERZONDFN Nationaai Archief Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 90520 2509 LM Den Haag Regionaal Archief Nijmegen t.a.v. gemeente archivaris dhr.

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt

JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt JAARVERSLAG Stichting Vrienden Museum Jan van der Togt 2015 Inhoudsopgave pagina Voorwoord... 3 Onze activiteiten in beeld... 5 Financiële verslaglegging... 6 Doelstelling Vrienden van Museum Jan van der

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Archeologie op school. Handleiding voor de leerkracht

Archeologie op school. Handleiding voor de leerkracht Archeologie op school Handleiding voor de leerkracht 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aan de slag: verkorte handleiding 4 3. Verantwoording 5 Archeologie en erfgoededucatie 5 Kerndoelen 5 Didactisch concept

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi

Platform educatie NUMMER 116, 8 APRIL 2016. Vanzelfsprekend mooi NUMMER 116, 8 APRIL 2016 IN DIT NUMMER Platform educatie - lees verder Platform borgen - lees verder Kijkje in de keuken - lees verder Subsidies Themafonds Digitalisering Collecties Groningen - lees verder

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011 Nieuwsbrief december 2011 Burgemeester geeft startsein project Zeister Buitens Burgemeester Koos Janssen gaf op 1 december het startsein voor Zeister Buitens, een gezamenlijk project van vier Zeister erfgoedpartners

Nadere informatie

Overdrachtsovereenkomst

Overdrachtsovereenkomst Overdrachtsovereenkomst Overdrachtsovereenkomst ten behoeve van de collectie archeologie 1, onderdeel van de museale collecties van de gemeente Hilversum, aan de Provincie Noord-Holland. De ondergetekenden:

Nadere informatie

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 39/2008 5 februari 2008 SBA 2008/123996 Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal Aan de Raad der gemeente Haarlem Ingevolge het bepaalde

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? In de begroting 2016 gaven wij aan dat de het ambities en doelen voor de provinciale kerntaak Cultuur en Erfgoed tot en met 2016 benoemd

Nadere informatie

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015

Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Nieuwsbrief VNG Flevoland november 2015 Vacatures. 1. De Algemene Leden Najaarsvergadering op 25 november a.s.in het stadhuis van Almere, gevolgd door de themabijeenkomst over verbonden partijen, zal voor

Nadere informatie

Erfgoededucatie Stadsmuseum Zoetermeer in transitie

Erfgoededucatie Stadsmuseum Zoetermeer in transitie Erfgoededucatie 2017-2018 Stadsmuseum Zoetermeer in transitie Educatieflyer 2017 2018 Met veel plezier bieden wij je het educatie-overzicht Primair Onderwijs van het Stadsmuseum Zoetermeer voor het schooljaar

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). TWEEDE WERELDOORLOG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt

Nadere informatie

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis

Jaarverslag. Stadsmuseum Hellevoetsluis Jaarverslag Stadsmuseum Hellevoetsluis 2014 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van het Stadsmuseum Hellevoetsluis, waarin o.a. voor de subsidiëring op hoofdlijnen verslag wordt gedaan van het reilen

Nadere informatie

IIUilIIIIIIII llllll II Wethouder Miermans Ou

IIUilIIIIIIII llllll II Wethouder Miermans Ou ARCHIEFEXEMPLAAR IffźîL Advies B&W * rjforsele B&W 24 februari 2015 Beslissing Akkoord Bespreken Registratienummer 15.003006 Burgemeester Gelok /v ^ Raadsinformatiebijeenkomst n.v.t. Secretaris Van den

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2016

j a a r v e r s l a g 2016 jaarverslag We ondersteunden erfgoedinstellingen, ondernemers, gemeenten en andere betrokkenen bij het realiseren van zo n 20 projecten rondom de zeven erfgoedlijnen. We beheerden de publiekswebsite www.geschiedenisvanzuidholland.nl,

Nadere informatie

Reizen in de tijd Leren van de plek waar je opgroeit. Leeswijzer bij www.reizenindetijd.nl KUNSTHUIS

Reizen in de tijd Leren van de plek waar je opgroeit. Leeswijzer bij www.reizenindetijd.nl KUNSTHUIS Leeswijzer bij www.reizenindetijd.nl Reizen in de tijd Leren van de plek waar je opgroeit Reizen in de Tijd is een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. De activiteiten gaan over de leerlingen en de plek

Nadere informatie

Help Pake en Beppe de vakantie door

Help Pake en Beppe de vakantie door Bijlage 1 Help Pake en Beppe de vakantie door Organisator: Museumfederatie Fryslân, zij doen dit in samenspraak met musea, archieven en theaters in Friesland. Subsidiënt: Provincie Fryslân. Uitleg over

Nadere informatie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Beleidsplan Stichting Geschiedenis Fysiotherapie 2014-2019 Opgesteld door het Bestuur van de SGF. Geaccordeerd per:2 juni 2014 Beleidsdocument 2014-2019 Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Page 1 Inleiding

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten primair onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle groepen 9 3 Kunsteducatieproject voor

Nadere informatie

Studiedag Digitaal Archiveren

Studiedag Digitaal Archiveren Studiedag Digitaal Archiveren Woensdag 18 april 2007 Provinciehuis s-hertogenbosch Beleidsregel digitale vervanging Bijna is het zover! Ingmar Koch & Yvonne Welings 18 april 2007 Wie ben ik? Ingmar Koch

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht)

Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 (inclusief financiel inzicht) Jaarplan Vereniging Oud Valkenburg 2012 Inleiding Met die jaarplan geeft het bestuur van de Vereniging Oud Valkenburg aan wat de plannen

Nadere informatie

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010

Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Verslag post en archief gemeente Boxmeer over de periode 2009-2010 Boxmeer, 3 februari 2012 O-ID Inhoudsopgave 1. Opdracht 2. Postbehandeling 3. Archieven 3.1 Inleiding 3.2 Dynamische archieven 3.3. Semi

Nadere informatie

Archiefverordening Avri 2016

Archiefverordening Avri 2016 NOTITIE Archiefverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 25 januari 2016 Archiefverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 1 februari

Nadere informatie

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011

Historische Vereniging Warder Bedrijfsplan 2011 Historische Warder Bedrijfsplan 2011 februari 2011 1 van 7 samenvatting Op 21 januari is de Historisch Warder opgericht. De vereniging heeft tot doel om: de geschiedenis van Warder vast te leggen en zo

Nadere informatie

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Na een pre-opening in maart zal Museum aan het Vrijthof in juni 2012 groots openen met de langverwachte expositie over het vermaarde

Nadere informatie

Omschrijving. Bezienswaardigheden. Activiteiten in deze route. Beeldenroute in Hoorn / wandelroute (5 km)

Omschrijving. Bezienswaardigheden. Activiteiten in deze route. Beeldenroute in Hoorn / wandelroute (5 km) Omschrijving Langs de kust van Hoorn staan zo n dertig beelden van verschillende Nederlandse kunstenaars/beeldhouwers. De wandeling langs de beelden start bij schouwburg Het Park en eindigt bij de oostelijke

Nadere informatie

Die groote leegte 150 jaar toekomst van het Markermeer Over de inhoud van een nieuwe expositie

Die groote leegte 150 jaar toekomst van het Markermeer Over de inhoud van een nieuwe expositie Die groote leegte 150 jaar toekomst van het Markermeer Over de inhoud van een nieuwe expositie Wie de kaart van Nederland bekijkt, ontdekt nauwelijks plaatsen die niet op een of andere manier door mensen

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

VERHALEN RONDLEIDINGEN WORKSHOPS ARCHEOLOGIE ONDER WATER FORT DE SCHANS KAAP SKIL MUSEUM VAN JUTTERS & ZEELUI

VERHALEN RONDLEIDINGEN WORKSHOPS ARCHEOLOGIE ONDER WATER FORT DE SCHANS KAAP SKIL MUSEUM VAN JUTTERS & ZEELUI VERHALEN RONDLEIDINGEN FORT DE SCHANS WORKSHOPS 2015 ARCHEOLOGIE ONDER WATER KAAP SKIL MUSEUM VAN JUTTERS & ZEELUI Kaap Skil, de Vuurtoren, de Oudheidkamer en Ecomare zijn onderdeel van Stichting Texels

Nadere informatie

Activiteitenoverzicht Nieuw Land

Activiteitenoverzicht Nieuw Land Activiteitenoverzicht Nieuw Land Maand Datum Tijd Wat WAAR Intern Extern Bijzonderheden 2016 Februari 5-feb Cursus Oud Schrift André G. Februari 12-feb Cursus Oud Schrift André G. Februari 19-feb Cursus

Nadere informatie

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex

Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Archiefverordening gemeenschappelijke regeling Avalex Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Avalex gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 maart 2017 gelet op artikel 40,

Nadere informatie

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het

Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het Bijlage bij het Plan voor de acquisitie van particuliere archieven, 2014-2018 Procedure, voorwaarden en richtlijnen (Handleiding) bij het opnemen van particuliere archieven door het RHC Zuidoost Utrecht

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Nieuw Land

Jaarverslag 2008 Nieuw Land Jaarverslag 2008 Nieuw Land Inhoudsopgave Voorwoord...3 Nieuw Land + Museum... 4 Geregistreerd Museum... 4 Vaste presentaties... 4 Tijdelijke tentoonstellingen... 4 Binnenplein...5 Herinrichting...5 Publieksactiviteiten...

Nadere informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie

REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN. Algemene Informatie REGIONAAL ARCHIEF LEIDEN Algemene Informatie ALGEMENE INFORMATIE Het Regionaal Archief Leiden beheert de archieven van een aantal (voormalige) gemeenten, te weten Hillegom, Leiden, Leiderdorp, Noordwijk,

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006

Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf. 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke. Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 T00354 Inventaris van het archief van de Nederlandse Christen-Vrouwen Bond / vanaf 1999, Passage Christelijk-Maatschappelijke Vrouwenbeweging, afdeling Houten, 1969-2006 (354) Eddy Hinders December 2014

Nadere informatie

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.)

150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (K.O.K.W.) 1861-2011 1 2 3 4 WERKING VAN DE K.O.K.W. 1861: oprichting K.O.K.W. is op één na oudste geschiedkundige vereniging van Vlaanderen

Nadere informatie

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context

Delfland. Actualiseren archiefverordening. 1. Probleemstelling - context Hoogheemraadschap van Delfland Actualiseren archiefverordening 1. Probleemstelling - context De archiefverordening Delfland 2004 (en daarmee het besluit informatiebeheer 2004) sluit niet meer aan bij de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief

WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief WAT ANDEREN DOEN Collectie Tweede Wereldoorlog in het Streekarchief Bij het Streekarchief voor het Gooi en de Vechtstreek in Hilversum bevindt zich een collectie die uitsluitend materiaal over de tweede

Nadere informatie

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Jantje Steenhuis, voorzitter BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) en directeur Gemeentearchief Rotterdam Die plaat voor

Nadere informatie