Werkconferentie Reclame en Beeldkwaliteit van de gemeente Nijmegen d.d. 15 februari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkconferentie Reclame en Beeldkwaliteit van de gemeente Nijmegen d.d. 15 februari 2011"

Transcriptie

1 Werkconferentie Reclame en Beeldkwaliteit van de gemeente Nijmegen d.d. 15 februari 2011 Opening Ed Ram Ed Ram opent de werkconferentie De vele gezichten van Nijmegen en heet de aanwezigen van harte welkom. Het doel van de avond is om ideeën op te doen en input te krijgen om beleid te formuleren op het gebied van reclame in openbare ruimte en beeldkwaliteit. Gesprek met zaal aan de hand van dia s en stemmen Wie zitten er in de zaal? Burgers, mensen die reclame maken in de openbare ruimte, architecten, landschapsinrichters, ambtenaren, politici en bestuurders. Wat vindt u goed of slecht, mooi of lelijk van de getoonde beelden? (Er wordt gestemd door het opsteken van groene of rode stembriefjes.) Beeld 1 Voornamelijk rood. Rood: Ik erger me aan de vermelding Nijmegen 2000 jaar ; het evenement is voorbij. Groen: Het is een vorm van identiteitsgeving. Het past bij de identiteit van onze stad. Rood en groen: Het is mooi dat de stad de mensen welkom heet, maar dat blauwe doek erachter het haalt de kwaliteit van het bord vooraan weg. 1

2 Beeld 2 Groen: Het is een divers beeld met een gezellige uitstraling. Rood: Het is niet gezellig maar wel divers. Het is erg rommelig en weinig samenhangend. Groen: Het is wel levendig. Beeld 3: Voornamelijk rood. Rood: Totale verrommeling. Ik vraag me af wie hier iets aan verdient en of het de gemeente of de stad iets oplevert. De beelden hebben geen enkele relatie met elkaar. Groen: Het is mooie commercie. De stad kan er veel meer van gebruiken maar het is een mooi begin. Er is een beetje openbaar vervoer en heel veel groen. Mensen staan er te wachten en het is een mooi moment om naar reclame te kijken. Rood: 20 jaar geleden was de publieke ruimte nog niet vergeven van de reclame. Onder wethouder Hompe is het publiek aanbesteed en nu hebben wij overal deze rotzooi waar niemand op zit te wachten en waar niemand beter van geworden is. Denk er over na om het weer af te schaffen. Ex-wethouder Hompe: Voordat het werd aanbesteed, waren er allerlei soorten reclameuitingen en allerlei soorten borden op allerlei plekken. Er is toen gekozen voor één vormgeving en er is zorgvuldig gekeken waar de borden geplaatst konden worden. Voor de aanbesteding kostte het de gemeente alleen maar geld maar nu verdient de gemeente eraan en kan van het geld allerlei mooie dingen doen op het gebied van beeldkwaliteit. 2

3 Beeld 4 Voornamelijk groen. Groen: Het lijkt me mooi om er te wonen. Groen: Ik vind het mooi dat er wat diversiteit in de aanblik is. Niet elk huis hoeft hetzelfde te zijn. Groen: Ik vind het er behoorlijk rustig uitzien. Het is mooi. Rood: Ik vind het erg pompeus. Het doet denken aan de Dallas architectuur die niet in Nederland past. Rood: Dit hoort in een dorp, niet in een stad. Het hoort in een suburb in Amerika en dat moeten wij hier niet hebben. De commissie voor beeldkwaliteit moet dit kunnen verbieden. Beeld 5 Voornamelijk rood. Rood: Het is een lelijke kast en verder is het gewoon een rommeltje. Dan geef ik de oudwethouder gelijk dat de borden die overigens altijd in de weg staan waardoor je veel verkeer niet ziet, netter zijn. Rood: Wij organiseren singer-songwriter concerten in de Lutherse kerk in Nijmegen. In de praktijk zijn er weinig mogelijkheden om reclame te maken en dan krijg je dit soort dingen. Groen: Het geeft een podium aan iedereen om iets met een stad of met een aankondiging te doen. Het alternatief is zo n blauw hokje. Vandaag ziet het er zo uit en kom je een week later, dan is het weer heel iets anders. Het leeft en dat maakt het mooi. 3

4 Beeld 6 Een gemengd beeld van rood en groen. Groen: Dit accentueert het bijzondere karakter en inhoud van het gebouw (opleidingsinstituut). Men moet altijd goed kijken naar de omgeving van het gebouw en de functie van het gebouw. Rood: Bij architectuur moet men altijd zoeken naar evenwicht. In dit geval ziet men geen evenwicht in kleur, geen in evenwicht in de uitstraling van de belettering en ook de vormgeving zelf is te rommelig. Het straalt niet de visuele rust uit die het zou moeten hebben. Er komen al zoveel beelden en indrukken op de mensen af dat het goed is dat er sprake is van een zekere harmonie. Beeld 7 Voornamelijk rood. Rood: Ik kan niet eens definiëren waar ik naar kijk; het duurt even voordat doordringt waar je naar kijkt. Rood: Het zijn twee doodskisten. Groen: De containers moeten onder de grond maar het telefoonhokje is nu wel heel erg nostalgisch. 4

5 Beeld 8 Voornamelijk rood. Rood: Er is veel te weinig ruimte. Het staat bovenop elkaar. Het past niet. Rood: Het past absoluut niet bij elkaar qua bouwstijlen en het is heel rommelig. Van de andere kant, drie zulke lelijke dingen bij elkaar is ook wel interessant om naar te kijken; het daagt uit tot discussie. Rood: Het hondenhok op de voorgrond is storend. Wie geeft er voor de reclame in de openbare ruimte een 7,5 of hoger? Een. Wie geeft er voor de reclame in de openbare ruimte een cijfer tussen 5 en 7,5? De grote meerderheid. Wie geeft er voor de reclame in de openbare ruimte een cijfer lager dan 5? Enkelen. 5

6 Verhaal wethouder Tankir (Zie ook het videoverslag op Stellingen en vragen naar aanleiding van het verhaal van wethouder Tankir: Stelling: Reclame in Nijmegen ondersteunt onvoldoende de identiteit van de stad. Eens: De reclame gaat niet of te weinig over Nijmegen, terwijl er in Nijmegen heel veel gebeurt maar dat zie je niet terug. Ik zou graag zien dat de reclame betrekking heeft op Nijmegen, de initiatieven, bedrijven, activiteiten, organisaties, alles. Reactie: Uit de fietsreis van de wethouder bleek juist dat er ook veel over cultuur langs kwam. Oneens: Een gedeelte van de reclame in de openbare ruimte is voor culturele instellingen, betaald of onbetaald, want er is ook een aantal gratis borden waar ook de culturele instellingen kunnen hangen. Echter, de reclame in de openbare ruimte waar bedrijven voor betalen, is niet per definitie bedoeld om de identiteit van de stad te ondersteunen. Het is leuk als het gebeurt, maar men moet er niet van uitgaan. De gemeente heeft de ruimte verkocht en dan moet men niet zeuren. Bovendien zijn er beperkingen opgelegd: geen godsdienst, geen seksistische uitingen. Reactie: De achterkanten van de mupi s worden veel gebruikt door de gemeente, RBT-KAN, VVV, culturele instellingen e.d. De achterkanten hebben een lager tarief. De mupi s zijn in feite een heel goede investering. Oneens: Reclame in de buitenruimte moet in hoge mate ondersteunen wat je als stad bent. De verschillende uitvoeringen, een lantaarnpaal of een bushokje, zijn verdedigbare oplossingen maar het probleem zit in de massa en de optelsom van uitingen in de buitenruimte. Als je je als stad wil manifesteren als fris, schoon en heel en met je culturele aanbod, dan kan de buitenruimte nu worden uitgemest en kan het aantal plekken fors worden teruggebracht. Als men het reduceert tot 10% en als daar digitale schermen komen, kan iedereen aan zijn trekken komen en is de puinhoop in de buitenruimte weg. De digitale borden kunnen voor 70% of 80% gebruikt worden voor commerciële reclame en de omlijsting kan zijn wat je als stad bent: Altijd Nijmegen, Nijmegen Sportstad of Oudste stad. Dan resteert 20 of 30% voor het culturele aanbod. Eens: Een stad die de oudste stad van het land is, moet uitstralen dat die identiteit gekoesterd wordt en dat het meer is dan een naam en een plaatje. Je zou willen dat bezoekers van Nijmegen er de zweem van herkenning hebben. Het is echter uitermate onvoldoende, hoewel dit niet verwonderlijk is. We zijn immers nog maar net begonnen met de oudste stad van het land te zijn. Reactie: Er moet onderscheid gemaakt worden tussen commerciële reclame-uitingen en het verkopen van de stad. De gemeente Nijmegen moet de stad goed verkopen en heeft daar met de Vierdaagse bij uitstek de gelegenheid voor. Op grote digitale borden buiten de stad kunnen de grote activiteiten bekend worden gemaakt. Daarnaast moet er iets worden bedacht voor de commerciële uitingen waar de stad geld voor heeft gekregen. Reactie: Ik wil aandacht voor de bloot-reclames of reclames waar (delen van) vrouwenlichamen gebruikt worden om reclame te maken, want de laatste tijd neemt dit weer toe. Er worden net als in de jaren 60 weer vrouwenlichamen gebruikt om auto s aan de man te brengen. Reactie: Gezien het feit dat Nijmegen de afgelopen jaren een links college heeft gehad, stoor ik mij er ook aan. Als dit soort reclames zich aandienen, zou je in Nijmegen een andere beoordeling verwachten en je zou verwachten dat het niet opgehangen wordt. Conclusie: Het merendeel van de aanwezigen is het eens met de stelling. 6

7 Vraag: Faciliteert de gemeente voldoende? Wat ontbreekt? Hoe kunnen we ondernemers beter faciliteren? Reactie: Bij reclame maken gaat het om effectiviteit. Alles wat je doet, moet effectief zijn; anders kun je net zo goed niets doen. Er zijn wel mogelijkheden maar ze zijn niet effectief. Er zijn wel vrije plakplaatsen (rondo s) maar als je je poster erop geplakt hebt, kan er vijf minuten later iemand komen om er een andere poster overheen te plakken. Ik wil op een nette manier reclame kunnen maken en pleit voor borden rond lantaarnpalen, waarvoor een vergunning wordt verleend. De culturele instellingen kunnen die zelf aanschaffen en plaatsen. In Boxmeer staan in de vergunning de voorwaarden omschreven: het moeten nette, weersbestendige borden zijn; ze mogen het verkeer niet hinderen e.d. Op die manier wordt voorkomen dat het rommelig is. Reactie: Ik vind het onbegrijpelijk dat grote en kleine culturele instellingen zoveel behoefte hebben aan plakken. Het is helemaal niet meer van deze tijd waarin alle social media ingezet kunnen worden. De grootste doelgroep in de reclamewereld is momenteel de whopies (wealthy, healthy, older people). De penetratie van de I-pads en PDA's is in die doelgroep het allergrootst en waarschijnlijk is ook het gebruik van social media substantieel. Daarenboven is het gebruik van social media ook veel effectiever en goedkoper. Het drukken van affiches is weggegooid geld. Reactie: Affiches zijn juist bedoeld voor mensen die social media niet kennen of niet gebruiken. De vorige spreker wil gewoon van alle reclame af. Reactie: Terugkijkend in de tijd kan men vaststellen dat er jaar in jaar uit alleen maar meer reclame is gekomen. De gemeente faciliteert steeds meer; er zijn mupi s en nu komt er weer een voorstel voor borden rond lantaarnpalen. Voldoende is voldoende en dat stadium is nu echt bereikt. Reactie: Nijmegen heeft de mooie Mariënburgkapel waar de Monumentenwet op van toepassing is maar Nijmegen als toezichthouder heeft het verkwanseld. Er hangen heel grote reclameborden aan waarvan ik vermoed dat ze niet legaal zijn. Nijmegen geeft een heel slecht voorbeeld. Reactie: De gemeente kan soms nog wel wat meer faciliteren. Zo zou de gemeente aan de ondernemers op Plein 44, die nu een bouwput voor de deur hebben met grote lelijke hekken er omheen, kunnen toestaan dat zij er ter compensatie gratis reclameborden voor zichzelf aan hangen. Reactie: Het Nationaal Adviesbureau voor Buitenreclame heeft een adviesopdracht voor de gemeente Nijmegen uitgevoerd. Nijmegen heeft het grootste aantal mupi s van Nederland per 1000 inwoners en het aantal A0-formaat (Dazoe netwerk) ligt op een gemiddeld niveau. Voor de rest is er een wirwar van verschillende vormen: vlaggen, spandoeken, rare informatieborden, en die maken het rommelig. De kracht zit in: Minder is meer. Men moet toe naar minder mupi s en minder andere reclameobjecten en deze concentreren. Dit is de kern om uiteindelijk de beeldkwaliteit te verhogen. Reactie: Ik ben het ermee eens dat men, rijdend door Nijmegen, te maken heeft met een rommelig beeld. Op allerlei plekken ziet men losse en heel verschillende reclames. Het beeld op de Oranjesingel is heel storend voor zo n mooie uitrijlaan. Er mag heel veel weg en de resterende reclame moet op enkele plekken geconcentreerd worden. Reactie: De getoonde foto s van de bloemenzaak in de stad en het openbaar toilet met de Hema-poster achterop zijn voorbeelden van goede, gelukte, creatieve vormen van reclame in de stad. We kunnen alle reclame wel willen verbannen, maar de stad krijgt er ook inkomsten door waarmee beleid gemaakt kan worden. Mijn advies is om te zoeken naar vormen om met de reclame de identiteit van de stad te laten terugkomen. Door de mupi s een vorm te geven zodat ze heel oud lijken of door de drie verschillende typen reclameborden op de Oranjesingel te vervangen door borden met één vorm en één stijl en ook de bushokjes in dezelfde tijd uit te geven, stoort reclame minder en wordt reclame steeds meer onderdeel van de openbare ruimte. 7

8 Vraag: Regels over reclame; strenger of soepeler? Reactie: Het gaat mij ook om de inhoud en de kwaliteit van het beeld. Ik zou in de reclame meer van de diversiteit van de inwoners en van de verschillende leefstijlen willen zien, want het is nu een heel eenzijdig, heteroseksistisch beeld en dit is nu al tientallen jaren het geval. Dit geldt met name voor de commerciële reclame-uitingen, maar de culturele en andere instellingen zouden ook mee moeten doen. Het kan op een positieve manier door een prijs uit te loven voor de leukste, meest diverse, creatieve reclame. Reactie: Er zijn maar heel weinig bedrijven die er behoefte aan hebben om gebruik te maken van de buitenreclame. Kijkend naar de commerciële bedrijvigheid, domineren de grote winkelketens het veld en ziet men bijna geen lokaal reclamewerk. Men moet zich dan ook afvragen of de gemeente er wel zoveel ruimte aan moet geven, want overal in het land ziet men dezelfde reclames. Oud-wethouder Hompe: Ik ben betrokken geweest bij de keuze voor de mupi s. Het type heet Nostalgia en is gekozen voor Nijmegen Oudste Stad. Het was de bedoeling dat de andere reclame-uitingen zouden verdwijnen en dat ook de kiosken en bushaltes dezelfde vormgeving zouden krijgen. Vóór de komst van de mupi s kostte het de gemeente veel geld omdat veel reclames illegaal waren en opgeruimd moesten worden. Met de komst van de mupi s kreeg de stad toen al gulden per jaar. Daarbij kwam dat de achterkant gratis was. Reactie: Helmond ontvangt jaarlijks tussen ,- en ,- voor de mupi s. Uit onderzoek naar de openbare ruimte in Helmond blijkt dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de meeste verrommeling. Als de gemeente dit terugdringt en de commerciële en niet-commerciële culturele reclame op borden van JC Decaux en Dazoe uniform laat gebeuren, is de verrommeling voor een groot gedeelte weg. Het advies is te reguleren. Reactie: Ik werk bij CROW, een kennisinstelling over de openbare ruimte. Wij kijken vooral naar wat de openbare ruimte succesvol maakt. Gemeenten kunnen van elkaar leren, als ze maar oplossingen kiezen die passen bij de identiteit van de stad en bij het beleid. Mijn advies is om er slimmer mee om te gaan. Ik ben het eens met de motto s: Meer met minder en Maatwerk per locatie passend in de omgeving. Daarnaast zijn er de bushokjes die verblijfsruimtes zijn waar mensen zitten te wachten en om zich heen kijken. Ze kunnen gebruikt worden voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. Met de aanbesteding van bushaltes kan de gemeente dit op een slimme manier meenemen in de concessieverlening. De gemeente zou dit, inclusief beheer en onderhoud, bij een commerciële reclamepartij kunnen neerleggen. Het is duidelijk dat gemeenten er geld mee kunnen verdienen. Stelling: Wildplakken geeft de stad haar studentikoze uitstraling en is daarom onderdeel van de identiteit van Nijmegen. Reactie: Het werkt de rotzooi in de hand. Reactie: Het is een vooroordeel, alsof studenten van rotzooi houden. Reactie: 15 Jaar geleden hadden wij bij Doornroosje nog een zeefdrukkerij en bij Staddijk plakten wij de hele stad vol en kreeg je boetes van 50 gulden en werd je opgepakt. Het was hartstikke leuk, het was vrolijk en kleurig, het was artistiek. Het kan dan wel rommelig overkomen maar kunst kan soms ook gewoon rommelig zijn. Ik heb dan wel het idee dat er iets gebeurt in die stad. Ik zal het missen, ook de Loesje posters; ze horen er echt bij, eventueel met een mooi randje eromheen. Het wordt er minder rommelig door maar de stad biedt wel de mogelijkheid om te plakken en om de creativiteit te laten zien. Reactie: Ik vind dat plakken niet direct iets van studenten is en dat het de ziel van de stad weergeeft. 8

9 Er is gezegd dat er genoeg andere media zijn voor de wildplakkers, maar die zijn er nog veel meer voor de commerciële bedrijven. De vraag of de commercie gepromoot moet worden door de stad, is een principiële discussie waar simpel overheen wordt gestapt door te zeggen dat het geld oplevert. Dit is te gemakkelijk. Van de andere kant wordt er erg gemakkelijk afgerekend met de wildplakkers. Ik vraag me af of de overheid zich moet bezighouden met de verdere commercialisering van het hele leven. Dan wordt er ook nog een discussie gevoerd over dingen die de vrijheid van meningsuiting betreffen en die kunst en culturele activiteiten betreffen. Die moeten aan de leiband gehouden worden en mogen niet gewoon op een kast links of rechts geplakt worden. Er zijn heel veel van die lelijke elektriciteitskasten die gewoon lekker volgeplakt kunnen worden. Dan ziet men dat deze stad bruist en leeft en niet helemaal beteugeld is door allerlei regeltjes vanuit het stadhuis. Dit geeft de stad kleur en identiteit anders dan via de marketing deskundigen. Conclusie: Het merendeel van de aanwezigen is het niet eens met de stelling. Een laatste advies aan de wethouder? Reactie: Reclame wordt in de discussie van vanavond vooral gezien als een wild beest dat getemd moet worden en dat alleen problemen oproept. Als men zich een stad voorstelt waar geen reclame wordt gemaakt, dan is de hele beleving en de diversiteit aan indrukken sterk verminderd. Het leven in de stad wordt juist voor een belangrijk deel bepaald en gestimuleerd door de communicatie die van uitingen uitgaat, of het nu commerciële, ideële of culturele uitingen zijn. Het zijn allemaal verschillende uitingen die niet alleen maar met Twitter en Facebook te bereiken zijn. Als men door een stad loopt, moet men getroffen worden door bepaalde uitingen en op gedachten gebracht worden. Dit kan heel spontaan gaan of men kan er volledig aan voorbij gaan, maar ik ben er wel voor dat het op bepaalde plaatsen en ingekaderd gebeurt. Affiches moeten ergens een plek hebben en moeten ergens in de stad terecht kunnen komen. Dit is vanzelfsprekend een rommeltje, maar een rommeltje hoort bij de identiteit van de stad. Men kan niet alles tot in de finesses ordenen. Prijsuitreiking Lelijkste gebouw door Rob Jaspers Rob Jaspers geeft een presentatie van de gebouwen die in de reacties het meest genoemd worden en waarom. De prijs gaat naar het gebouw Duthler / PowerSale in de Molenstraat als het lelijkste gebouw van Nijmegen. (Zie ook het videoverslag op 9

10 Verhaal wethouder Kunst (Zie het videoverslag op Wethouder Kunst geeft een presentatie over beeldkwaliteit en welstand. Discussie naar aanleiding van het verhaal van wethouder: Stelling: De prijs van meer vrijheid is meer lelijkheid!? Reactie: Nee, ik zou de stelling willen veranderen in: De prijs van meer vrijheid is meer diversiteit. Reactie: Je krijgt wellicht meer variatie maar je loopt ook een behoorlijk risico. Daarnet hebben we die lelijke gebouwen gezien, waaronder dat pand in de Molenstraat. Als je het helemaal vrij zou geven, zou dat weer opnieuw kunnen gebeuren. Ik ben het hartgrondig eens met wethouder Kunst dat je de entree van de stad, de 19 e- eeuwse schil, de binnenstad als huiskamer van de stad, niet vrij moet geven. De tendens in de maatschappij en zeker ook met dit kabinet is: minder regels, meer vrijheid. Je moet daar goed mee opletten. Reactie: Ik ben het eens met de voorstellen van de wethouder om een goede tweedeling te maken tussen enerzijds de kleinschalige ingrepen en anderzijds de grote gebiedsopgaven. Bij de eerste categorie moet je vertrouwen op de burgers en hen vooral ook goed faciliteren met een kennisexpertsysteem waarbij je goede voorbeelden op de website geeft. De tweede categorie, de grote gebiedsopgaven, de identiteitsdragers van de stad, moet je goed aanpakken. Het betekent iets méér dan zoals het nu gaat. Je moet heel bewust de gebruikers van de openbare ruimte erbij betrekken want het gaat in investeren in gebouwen, particulier eigendom versus publiek eigendom. Recent is er een aantal publicaties verschenen waarin blijkt dat je met kosten-batenanalyses van private en publieke partijen via gebiedsontwikkeling hele mooie dingen kunt doen, ook bij die grote gebiedsdragers. Er zijn een paar goede voorbeelden van in Nijmegen. Kwaliteit kost geld maar je kunt er een heel solide financiële onderbouwing aan geven. Reactie: Met die grotere vrijheid kan men de kwaliteit misschien niet in de hand houden. Misschien gaat de grotere vrijheid ook wel gepaard aan een verlies van de kwaliteit. Reactie: Marchanderen met kwaliteit is niet aan de orde. Het gaat over beeldkwaliteit. Daarbij moet men wel bedenken dat het lelijkste gebouw dat net is afgebroken, destijds fantastisch gevonden werd door de commissie Beeldkwaliteit. Reactie: De prijs van meer vrijheid is minder leefbaarheid. Als mensen zomaar een schutting kunnen neerzetten of zomaar kunnen uitbouwen zonder dat er getoetst wordt, betekend dit minder zoninval in de tuin van de buren. De prijs van meer vrijheid is meer steen in de tuin. Zet je auto maar in de voortuin want er is toch al zo weinig parkeerruimte. Wat blijft er over van het kleine groen in de stad, dat ook zo gewaardeerd wordt? Reactie: Als de één meer vrijheid krijgt, moet je toch zorgen dat de ander op de een of andere manier zijn recht kan krijgen. Ik weet niet wie dat straks gaat betalen. Als de buren fors willen uitbreiden en ik wordt daarmee gedwongen om naar een rechter te stappen, word ik op kosten gejaagd. Reactie: Het valt mij de hele avond al op dat wij prachtige singels en een prachtige binnenstad hebben in Nijmegen die we koesteren, maar blijkbaar hebben we minder aandacht voor de buitenwijken, terwijl deze over 50 of 60 jaar de nieuwe monumenten van Nijmegen moeten worden. Je moet dus niet alles in vrijheid laten. 10

11 Discussie aan de hand van beelden Categorie dakkapellen Voornamelijk rood. Voornamelijk groen. Gemengd rood en groen. Voornamelijk groen. Groen: Het is een kwestie van smaak. Ik neem aan dat je even overlegt met je buren, voordat je dit op je dak zet, als je een goede buur bent. Rood: Het is een voorbeeld van wat je in België ziet. Daar is totaal geen samenhang in bouw. Ik word er niet gelukkig van. Vraag: Mag de regeldruk op dakkapellen aan de voorkant naar nul toe? Antwoord: Voornamelijk rood. 11

12 Categorie schuttingen Gemengd rood en groen Voornamelijk rood. Voornamelijk rood Gemengd rood en groen. Rood: Het is een andere schutting van een ander materiaal dan ik verwacht. Het is vernieuwend; dat mag ik wel. Groen: Het heeft ook te maken met de context. Is dit een schutting in de 19 e- eeuwse schil?! Groen: Ik ben sowieso voor meer vrijheden. We worden beperkt in ons bouwen. Het individu moet veel meer vrijheden krijgen en de overheid mag de grote lijnen uitzetten, maar de overheid moet niet willen gaan over een spijltje links of een spijltje rechts. Vraag: Moet de regeldruk voor schuttingen omlaag? Antwoord: Voornamelijk rood. 12

13 Categorie Bijgebouwen en uitbouwen aan de achterzijde Bij foto 2: Rood: Dit is geen bijgebouw of uitbouw. Een zeecontainer hoort in de haven van Rotterdam. Voornamelijk rood Voornamelijk rood Gemengd rood en groen Voornamelijk rood Groen: Dit heeft dezelfde uitstraling als bij het wildplakken. Het leeft, het is wel rommelig maar het heeft ook wel iets knus, iets burgerlijks. Ik mag dit wel. Groen: Het is typisch Nederlands. Rood: Het is één grote rotzooi en ik hoop dat het niet in Nijmegen staat. Het lijkt nergens op. Die mensen die dit geplaatst hebben, hebben geen enkel gevoel voor verantwoordelijkheid gehad. Vraag: Moet de regeldruk op bijgebouwen en uitbouwen aan de achterzijde omlaag? Antwoord: Fors omlaag maar niet naar nul. 13

14 Categorie carports Vraag: Moet de regeldruk op carports omlaag? Groen: Carports en dakkapellen mogen wat mij betreft allemaal vrij; het is onzin om er regels voor te maken. Als een dakkapel of een schutting echt lelijk is, haalt een volgende eigenaar die zo weer weg. We moeten praten over echt belangrijke dingen zoals hoe er gebouwd in het Goffertpark en hoe daar uitgebreid wordt met dat nieuwe sportcomplex. Dáár moet over gepraat worden. 14

15 Categorie Kleuren Voornamelijk groen Gemengd rood en groen Voornamelijk groen Heeft iemand nog een slotopmerking? Reactie: Ik wil nog wel een dimensie toevoegen aan deze discussie. Gemiddeld 10 tot 12 uur van de dag is de stad in duisternis gehuld. Je ziet dat er nauwelijks of geen regie gevoerd wordt op verlichting en belichting, terwijl dit in hoge mate het kwaliteitsbeeld van de stad beïnvloedt. Een groep ondernemers beijvert zich om gebouwen en objecten op een artistiek onderscheidende manier uit te lichten. De commissie Beeldkwaliteit is nu ongeveer een jaar bezig met de Hezelstraat en het gaat daar voor elkaar komen. Tegelijkertijd wordt er ook heel veel gedoogd op de kwaliteitssingels; geel licht, blauw licht, roze licht, paars licht op de Nassausingel en Oranjesingel. Het zou goed zijn als daar beleid op ontwikkeld wordt. Vrijheid leidt tot verrommeling. Reactie: Ik heb vanavond veel gehoord over mensen die verbeteringen aan hun huis aanbrengen, maar onder beeldkwaliteit valt ook de categorie huizen die volkomen verwaarloosd zijn. Ik vind dat de overheid moet optreden tegen mensen die een prachtig pand bezitten maar er nooit iets aan doen. Ik wil er wel eens oplossingen voor horen. Antwoord wethouder Kunst: Er is een aanschrijfbeleid voor huizen die er langdurig heel slecht bijstaan, maar het is een lange en ingewikkelde procedure. Column van Vincent Cantrijn (Zie het videoverslag op Afsluiting door Ed Ram om uur. 15

Beschrijving en uitgangspunten voor het welstandsbeleid

Beschrijving en uitgangspunten voor het welstandsbeleid 4.10 RECLAMES Beschrijving en uitgangspunten voor het welstandsbeleid Reclame is een publieke aanprijzing van een bedrijf, een product of een dienst. Reclames op borden, lichtreclames en spandoeken of

Nadere informatie

Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht.

Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht. VOORWOORD Geachte Fotoliefhebber, Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht. Gebouwen kunnen bij daglicht heel mooi zijn, maar in

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Steigerdoekreclame in Haarlem. Bestuurlijke context

Nota van B&W. Onderwerp Steigerdoekreclame in Haarlem. Bestuurlijke context Onderwerp Steigerdoekreclame in Haarlem Bestuurlijke context Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. H.F.L. Wals Telefoon 5114845 E-mail: walsh@haarlem.nl SB/BOR Reg.nr. SB/ BOR 2007/ 171839

Nadere informatie

Onderzoek naar regels voor het uiterlijk van gebouwen (Welstandsnota)

Onderzoek naar regels voor het uiterlijk van gebouwen (Welstandsnota) Onderzoek naar regels voor het uiterlijk van gebouwen (Welstandsnota) Gemeente Amersfoort Marlies Visser en Ben van de Burgwal Augustus 2014 In dit rapport vindt u de antwoorden van panelleden over de

Nadere informatie

Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie)

Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie) Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie) Randvoorwaarden reclamevoering Reclame hoort bij deze tijd, en het hoort ook zeker bij het winkelbestand. Maar ook de

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Veel succes met invullen en bedankt voor uw reactie. Inleiding. Wat doet de gemeente met de onderzoeksresultaten?

VRAGENLIJST. Veel succes met invullen en bedankt voor uw reactie. Inleiding. Wat doet de gemeente met de onderzoeksresultaten? VRAGENLIJST Inleiding De kwaliteit van de gebouwde omgeving in Houten is mede tot stand gekomen dankzij een strakke sturing op stedenbouwkundige uitgangspunten. Voor de verlening van vergunningen worden

Nadere informatie

Gemeente Diemen April 2011. Nota Reclame in de openbare ruimte 2011

Gemeente Diemen April 2011. Nota Reclame in de openbare ruimte 2011 Nota Reclame in de openbare ruimte 2011 Gemeente Diemen April 2011 1 1 INHOUD 1 Inhoud... 2 2 Inleiding... 3 3 Huidig juridisch en beleidskader... 5 4 Reclame in Diemen... 7 Financieel overzicht (vertrouwelijke

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

BOR Voorbereiding en Beleid Juni 2008. Contractreclame beleid

BOR Voorbereiding en Beleid Juni 2008. Contractreclame beleid BOR Voorbereiding en Beleid Juni 2008 Contractreclame beleid Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Verschillende vormen van reclame-uitingen, overzicht van reclamecontracten en locaties van reclamemeubilair 3.

Nadere informatie

ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER

ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER Inhoud Kerngebied Veemarktkwartier door Rob Crul / Van de Ven Architectuur door Ed Bergers & Elisabeth Boersma / BBE Gedachten over ideale werkplek door Joost Beelenkamp

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Foto 116: Invloed van reclame op de omgeving. dan met name aan de buitengebieden en met name de open delen daarin.

Foto 116: Invloed van reclame op de omgeving. dan met name aan de buitengebieden en met name de open delen daarin. Welstandsnota gemeente 6 Reclamebeleid Beschrijving en uitgangspunten in het beleid voor reclame-uitingen Met reclame wordt bedoeld een naamsaanduiding of een vorm van publieke aanprijzing van een product,

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar Beschermd Dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar is aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het is het tweede beschermde gezicht in de gemeente Berkelland. In 1972 is de Mallumse molen en de

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 P PARTIJ VAN DE TOEKOMST Partij van de Toekomst Eindhoven heeft een visie en een programma. De visie is om punten aan te pakken die door velen worden toegejuicht maar nooit

Nadere informatie

4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl

4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl Verslag workshop 2 WONEN AAN DE HAVEN NOORDERHAVEN 4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl Op woensdagavond 4 maart is de tweede workshop voor Veld 10 in de oude Broodfabriek gehouden. Op deze avond hebben

Nadere informatie

Notitie. Aanplakbeleid. Reclameborden

Notitie. Aanplakbeleid. Reclameborden Notitie Aanplakbeleid & Reclameborden Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 2 2. Probleemanalyse Pagina 3 A. Plakken en kladden Pagina 3 B. Reclameborden Pagina 3 3. Doelstelling Pagina 4 4. Mogelijke maatregelen

Nadere informatie

Het leukste. eengezinswoningen. wonenophetleukstepunt.nl

Het leukste. eengezinswoningen. wonenophetleukstepunt.nl Het leukste eengezinswoige GROE & Stads wonen in nieuw west wonenophetleukstepunt.nl vrije Sector Huur Osdorper Ban in ontwikkeling Sociale huur start bouw september 2013 FASE 1 eengezinswoningen FASE

Nadere informatie

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is.

Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Goedendag! Als ik even de aandacht mag, ja! Dank u. Dan geef ik nu het woord aan mezelf. Als ik mij eerst eens even mag introduceren.

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

Competentie: Leergebied: Zuid Nederland. In bijna elke stad en elk dorp vind je wel een oud gebouw. Soms is dit het station, soms het stadhuis.

Competentie: Leergebied: Zuid Nederland. In bijna elke stad en elk dorp vind je wel een oud gebouw. Soms is dit het station, soms het stadhuis. Techniekkit: Domein: Competentie: Leergebied: Zuid Nederland Constructies Ontwerpen Geschiedenis In bijna elke stad en elk dorp vind je wel een oud gebouw. Soms is dit het station, soms het stadhuis. 1.

Nadere informatie

RECLAMECRITERIA 'S-HERTOGENBOSCH 2005. Reclamecriteria toe te passen bij de uitvoering van artikel 40 en volgende van de Woningwet.

RECLAMECRITERIA 'S-HERTOGENBOSCH 2005. Reclamecriteria toe te passen bij de uitvoering van artikel 40 en volgende van de Woningwet. RECLAMECRITERIA 'S-HERTOGENBOSCH 2005 Reclamecriteria toe te passen bij de uitvoering van artikel 40 en volgende van de Woningwet. Hoofdstuk 1 Artikel 1 Inleidende bepalingen Begripsomschrijvingen In deze

Nadere informatie

Gemeente Houten: Bouwen zonder welstandsregels. Den Dolder, 11 januari 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Bouwen zonder welstandsregels. Den Dolder, 11 januari 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Bouwen zonder welstandsregels Den Dolder, 11 januari 2011 Rianne van Beek Msc. Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief

Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Verslag participatiedebat deel 2. Het werknemersperspectief Datum: Plaats: Gespreksleiding: Gastsprekers: Participanten: Bezoekers: Thema: vrijdag 17 oktober 2014, 15:00-17:00 uur De Gouden Zaal van DROOMvilla

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur

Publicaties Stadsdeelbestuur Publicaties Stadsdeelbestuur Raadsvoordracht over Aan Aanvullend beleid voor losstaande vlaggen en banieren in de openbare ruimte bij evenementen De stadsdeelraad Wij stellen u voor om het volgende besluit

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

megen Uitwerkingsnota reclamebeleid D Alleen ter besluitvorming door het College GEMEENTE Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Programma Openbare Ruimte

megen Uitwerkingsnota reclamebeleid D Alleen ter besluitvorming door het College GEMEENTE Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Programma Openbare Ruimte Openbaar Onderwerp GEMEENTE megen Uitwerkingsnota reclamebeleid Programma Openbare Ruimte BW-nummer Portefeuillehouder R. Helnner-Englebert Samenvatting Op 15 mei 2013 is de Beleidsnota Reclameboodschap

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek

Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Een dakopbouw in Kogerveld Gemeente Zaanstad Dienst Publiek 14 juni 2007 RA0612792 Samenvatting Een huiseigenaar in de wijk Kogerveld wil zijn huis vergroten met een extra

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Onderzoek Groep energieke restauratie

Onderzoek Groep energieke restauratie Onderzoek Groep energieke restauratie Energie Karakteristieken Boerderijen en Kerken Advies rapport Kerk Thema: 4.3 /4.4 Afstuderen Project: Energieke restauratie Opdrachtgever: B. Boschma Datum: 4-6-2012e

Nadere informatie

KADERSTELLEND BELEID BUITENRECLAME GEMEENTE LEIDEN

KADERSTELLEND BELEID BUITENRECLAME GEMEENTE LEIDEN KADERSTELLEND BELEID BUITENRECLAME GEMEENTE LEIDEN CONCEPT Kaderstellend beleid buitenreclame concept 29 april 2011 1 Samenvatting en Conclusies Kaderstellend beleid buitenreclame concept 29 april 2011

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Reclamebeleid Gemeente Koggenland

Reclamebeleid Gemeente Koggenland Reclamebeleid Gemeente Koggenland *D13.002018* D13.002018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Bestaande regelgeving waar rekening mee gehouden moet worden 4 3 Uitgangspunten voor het maken van reclame 5 4 Huidige

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN UTRECHT SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WINKELWANDELGEBIED OUDE BINNENSTAD GEMEENTE UTRECHT Colofon Oisterwijk, 30 januari 2009 Opgesteld door

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

Zelfreflectierapport Villa des Roses

Zelfreflectierapport Villa des Roses Zelfreflectierapport Villa des Roses Individuele taak opleidingsondersdeel architectuurtypologie Abdoulaye Declerck 1MAK 1b1 COÖRDINATEN Villa des Roses Klokstraat 59050 Gentbrugge Inleiding Villa Des

Nadere informatie

Media & het Medium Lessenserie Mag ik even uw aandacht?

Media & het Medium Lessenserie Mag ik even uw aandacht? Media & het Medium Lessenserie Mag ik even uw aandacht? Docentenhandleiding doelgroep duur 4 havo, vwo 7-8 klokuren Inleiding Reclameposters en billboards schreeuwen om de aandacht op straat. Op de tv

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Fysieke Stad als Lab

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Fysieke Stad als Lab Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Fysieke Stad als Lab Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 Advies over de periode van 20-02-2015 t/m 05-03-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 Advies over de periode van 20-02-2015 t/m 05-03-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 05-03-2015 14-30211 Adres: Brigittenstraat 1 te Utrecht het wijzigen van de indeling en gevels ten behoeve van kantoor op de begane grond

Nadere informatie

PERSBERICHT. Groot draagvlak voor welstand. Amsterdam, 7 april 2006

PERSBERICHT. Groot draagvlak voor welstand. Amsterdam, 7 april 2006 PERSBERICHT Groot draagvlak voor welstand Amsterdam, 7 april 2006 Nederlanders vinden het erg belangrijk dat de gemeente let op het uiterlijk van gebouwen. Bijna tachtig procent van de mensen vindt het

Nadere informatie

Gratis parkeren... wat is het nut? Wat brengt het de ondernemers in Geldermalsen? Wat denken de winkeliers?

Gratis parkeren... wat is het nut? Wat brengt het de ondernemers in Geldermalsen? Wat denken de winkeliers? 7 maart 2014 Gratis parkeren... wat is het nut? Wat brengt het de ondernemers in Geldermalsen? Wat denken de winkeliers? www.gratisparkeren.nu gratisparkeren@sgpgeldermalsen.nl Gratis parkeren.. Heeft

Nadere informatie

PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS. W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist?

PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS. W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist? PRESENTATIE NML DESIGN, VT W ONEN&DESIGN BEURS W aarom zou jij m oeten kiezen voor een interieurstylist? Ik ben Nathali Meurs-Pas, mijn bedrijf heet NML Design Interieurontwerp & Styling. Ik woon in Amsterdam,

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELS RECLAMEBELEID GEMEENTE BERKELLAND

UITVOERINGSREGELS RECLAMEBELEID GEMEENTE BERKELLAND UITVOERINGSREGELS RECLAMEBELEID GEMEENTE BERKELLAND UITVOERINGSREGELS Hoofdstuk 1 3 1.1 begripsbepalingen 1.2 uitgangspunten 1.3 regelgeving 1.4 overgangsrecht Hoofdstuk 2 Eigen terrein 4 2.1 algemene

Nadere informatie

Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen

Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen Wél scoren met je webshop Waardevolle Website & Shop Weetjes: Tips en valkuilen Ronald Otto ( ) en Peter Kolster ( ) hebben naar aanleiding van hun presentatie dit document geschreven waarin heel puntsgewijs

Nadere informatie

Stadsdialoog particuliere woningverbetering

Stadsdialoog particuliere woningverbetering Stadsdialoog particuliere woningverbetering Jasper van der Wal, Hiske de Ridder en Rob van Beek 6 oktober 2013 14.30 uur Opening 14.35 uur Terugkoppeling resultaten van de stadsenqûete 14.45 uur Nadere

Nadere informatie

Afval Anne en de Sorteerbrigade

Afval Anne en de Sorteerbrigade Afval Anne en de Sorteerbrigade Verhaal ontwikkeld voor educatieproject Afval groep 3 School en Cultuur Veenendaal 2014 Geschreven door: Sanne Heymann Tekeningen door: Sjoerd Kreijns Dit is Afval Anne.

Nadere informatie

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal

Kunst en Cultuur. De Stadsgehoorzaal Voorzitter, VV2000/Leefbaar Vlaardingen is diep teleurgesteld en geloof mij, dat is een understatement maar wij moeten het netjes houden. De raad heeft het college op pad gestuurd om alle op- en aanmerkingen

Nadere informatie

Out-of-home markt in 2005

Out-of-home markt in 2005 Out-of-home markt in 2005 Totale omvang circa 246 miljoen, marktaandeel van 5,6% Elk jaar publiceert Nielsen Media Research in samenwerking met de VEA het rapport netto mediabestedingen. In 2005 werd de

Nadere informatie

Lesbrief 6 Productpresentatie

Lesbrief 6 Productpresentatie LESBRIEF 6 PRODUCT- PRESENTATIE Niveau II 1 Productpresentatie. Bij productpresentatie denken we aan de presentatie van alle productgroepen binnen en buiten de winkel. Hoe kunnen we de productgroepen zodanig

Nadere informatie

Rapport. 2^1 kapwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden

Rapport. 2^1 kapwoning. voorbeeld-document bouwmogelijkheden Rapport 2^1 kapwoning voorbeeld-document bouwmogelijkheden 1 INHOUDSOPGAVE 3 Bestemmingsplan 1996 2 4 Toelichting bestemmingsplan 5 Vergunningsvrij bouwen 7 Bouwmogelijkheden 9 Welstandsbeleid 10 Overzichtstabel

Nadere informatie

ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL.

ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL. ENQUÊTE BEZOEKERS GAASPERPLAS ONDERWERP SCHOON, VEILIG EN HEEL. 2014 GEACHTE BEZOEKER/RECREANT GAASPERPLAS, MIDDELS DEZE ENQUÊTE WIL DE AFDELING TOEZICHT VAN GROENGEBIED AMSTELLAND MEER INZICHT KRIJGEN

Nadere informatie

Schriftelijke reacties naar aanleiding van buurtgesprek Tuindorp welstandsvrij? 29 oktober 2014

Schriftelijke reacties naar aanleiding van buurtgesprek Tuindorp welstandsvrij? 29 oktober 2014 Schriftelijke reacties naar aanleiding van buurtgesprek Tuindorp welstandsvrij? 29 oktober 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Schriftelijke reacties 2.1 Reactie 1 4 2.2 Reactie 2 4 2.3 Reactie 3 5 2.4 Reactie

Nadere informatie

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN JAAR VOL SCHOONHEID! Marina Laméris Roel van Norel

WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN JAAR VOL SCHOONHEID! Marina Laméris Roel van Norel WIJ WENSEN U FIJNE FEESTDAGEN EN EEN JAAR VOL SCHOONHEID! Marina Laméris Roel van Norel Beste relatie, Traditiegetrouw ontvangt u van ons een eindejaarsgroet waarin we het een en ander vertellen over het

Nadere informatie

Reclamenota. Strategisch kader. Gemeente Lingewaard. 05 november 2012

Reclamenota. Strategisch kader. Gemeente Lingewaard. 05 november 2012 Reclamenota Strategisch kader Gemeente Lingewaard 05 november 2012 Dit strategisch kader tezamen met de uitvoeringsnota vervangt de nota Tijdelijke reclame en uitstallingen 2009. Deze reclamenota is onlosmakelijk

Nadere informatie

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds

Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Petitie MKB Hoorn met betrekking tot de ingevoerde reclamebelasting Hoorn ten behoeve van het Lokaal Ondernemersfonds Hoorn, 25 augustus 2009 MKB Hoorn constateert - Dat de gemeente Hoorn eind mei de aanslagen

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften

Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 over afdoening bezwaarschriften Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Gewenst aantal koopzondagen

Gewenst aantal koopzondagen KOOPZONDAGEN IN HILVERSUM EEN SP-ONDERZOEK ONDER WINKELIERS Gewenst aantal koopzondagen 50% 6% 32% Minder Evenveel Meer Overig HILVERSUM Naar aanleiding van de aankomende Winkeltijdenverordening Hilversum

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Thema s die landelijk het afgelopen jaar belangrijk waren, en in 2013 blijven spelen zijn:

Thema s die landelijk het afgelopen jaar belangrijk waren, en in 2013 blijven spelen zijn: 2013 Goed u allen met zovelen te zien, ook dat is betrokkenheid. Thema s die landelijk het afgelopen jaar belangrijk waren, en in 2013 blijven spelen zijn: Europa en de financiën! Europees werken we samen:

Nadere informatie

Elke dag beter. Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0. November 2014. elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20

Elke dag beter. Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0. November 2014. elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20 Elke dag beter Kwaliteit in de gehandicaptenzorg Cliëntenversie Visiedocument 2.0 November 2014 elke dag beter_biwerk_def.indd 1 04-11-14 14:20 Inhoud Inleiding 3 1 Wat is goede gehandicaptenzorg? 4 2

Nadere informatie

SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015. utrechtsch studenten corps

SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015. utrechtsch studenten corps SPONSORPROPOSITIE UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 10 T/M 13 AUGUSTUS 2015 utrechtsch studenten corps UTRECHTSE INTRODUCTIE TIJD 2015 In augustus 2015 zal Utrecht traditioneel in de belangstelling staan van

Nadere informatie

GRAFISCHE INTERFACE. Miscommunicaties. Docent: Leon Kranenburg Door: Marijke Steinmann GAR 1B

GRAFISCHE INTERFACE. Miscommunicaties. Docent: Leon Kranenburg Door: Marijke Steinmann GAR 1B GRAFISCHE INTERFACE Miscommunicaties Docent: Leon Kranenburg Door: Marijke Steinmann GAR 1B Orthodontist Er is erg veel te zien op dit praktijkbordje. Het logo is groot en ergens wel grappig, want het

Nadere informatie

Gaudi Parc Guel Barcelona

Gaudi Parc Guel Barcelona voorkant Gaudi Parc Guell Barcelona 12 Gaudi De architectuur die te vinden is Architectuur in het park zegt veel over het werk van Antonio Gaudi. De architectuur is herkenbaar en opvallend. De architectuur

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 22-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 17 Verslag d.d. 22-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2014.1230 RIS 279665 070-353 46 19. 19 december 2014. Agenda Oude Centrum

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2014.1230 RIS 279665 070-353 46 19. 19 december 2014. Agenda Oude Centrum Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling en Buitenruimte en Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur B.A. Revis en J. Wijsmuller Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie

Nadere informatie

MIJN EIGEN STRAAT 8 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN IN DE STRATEN IN VEENENDAAL-OOST

MIJN EIGEN STRAAT 8 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN IN DE STRATEN IN VEENENDAAL-OOST MIJN EIGEN STRAAT TYPE A 8 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN IN DE STRATEN IN VEENENDAAL-OOST Door te luisteren, door samen te kijken naar mogelijkheden en oplossingen en door partijen samen te brengen is er

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 Advies over de periode van 06-02-2015 t/m 19-02-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 19-02-2015 13-05668 Adres: Nieuwegracht 19-21 te Utrecht het verbouwen van het rijksmonument, het plaatsen van dakramen, verlagen van de keldervloer,

Nadere informatie

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS

Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Toelichting behorend bij de Concept Subsidieregeling Historisch Stadsbeeld 2015 (toelichting op de artikelen waar nodig) Afkorting: SHS Artikel 1 Begrippen Dit artikel geeft aan op welke projecten, gebieden

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 29-04-2014 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 18 Verslag d.d. 29-04-2014 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

6. Barbera Wolfensberger. ... over de trends in de reclamewereld

6. Barbera Wolfensberger. ... over de trends in de reclamewereld 6. Barbera Wolfensberger... over de trends in de reclamewereld Hoe mediawijs is de ontvanger? De snelle ontwikkeling van de media creëert nieuwe tweedelingen in de maatschappij, denkt Barbera Wolfensberger,

Nadere informatie

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla

Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Inbreng Tweede Termijn Kaderbrief Gijs Holla Dank u wel voorzitter, Graag wil ik beginnen met het danken van het college en haar ambtenaren voor de uitvoerige beantwoording van alle vragen die wij hadden.

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

Ellen Schild. Tineke Groen

Ellen Schild. Tineke Groen Ellen Schild Tineke Groen Jaar in jaar uit besteden we in Mebest aandacht aan fraaie afbouwprojecten. Achter elk van die projecten zitten vakmensen. Vakmensen die het bedenken, vakmensen die het maken.

Nadere informatie

Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek

Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek Lesbrief voor leerlingen: hoe ontwerp je een omslag voor een boek KIEZEN Een goed begin is het kiezen van het juiste boek. Er zijn zo veel mooie verhalen waardoor het soms lastig is om een goede keuze

Nadere informatie

EEN NIEUW STADHUIS VOOR ALLE WEERTENAREN

EEN NIEUW STADHUIS VOOR ALLE WEERTENAREN EEN NIEUW STADHUIS VOOR ALLE WEERTENAREN BURGEMEESTER JOS HEIJMANS Trots op ons nieuwe stadhuis Onze mooie stad Weert heeft een prachtig nieuw stadhuis. Daar zijn we trots op. De gemeente raad koos na

Nadere informatie

Studie Luifels Jan Evertsenstraat d.d. 21 Februari 2013

Studie Luifels Jan Evertsenstraat d.d. 21 Februari 2013 Studie Luifels Jan Evertsenstraat d.d. 21 Februari 2013 Van der Schaar Investments B.V. Ir. K.H. van der Schaar Jeroen de Vries Architecten Colofon Opdrachtgever: Van der Schaar Investments B.V. ir. K.H.

Nadere informatie

MIJN EIGEN STRAAT 8 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN IN DE STRATEN IN VEENENDAAL-OOST

MIJN EIGEN STRAAT 8 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN IN DE STRATEN IN VEENENDAAL-OOST MIJN EIGEN STRAAT TYPE C1 8 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN IN DE STRATEN IN VEENENDAAL-OOST MIJN EIGEN STRAAT Wonen naar eigen smaak! Zo persoonlijk kan wonen zijn Mijn eigen straat is een nieuwbouwproject

Nadere informatie

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d.

Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. Inspreekreactie Eilandraad Marken Raadsvergadering 5 september 2013 m.b.t. agendapunt bespreken verslag Langs de kernen d.d. 30 januari 2013 Goedenavond Burgemeester en leden van de politiek in de gemeente

Nadere informatie

zoekt gepassioneerde creatieve geesten en bedrijven Ben jij erbij?

zoekt gepassioneerde creatieve geesten en bedrijven Ben jij erbij? zoekt gepassioneerde creatieve geesten en bedrijven Ben jij erbij? De nieuwe Creative Cube. Beste vriend en/of relatie, Na 5 jaar met zeer veel plezier gewerkt te hebben in Creative Cube aan de Delftsestraat

Nadere informatie

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 16-04-2015 Advies over de periode van 03-04-2015 t/m 16-04-2015

Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 16-04-2015 Advies over de periode van 03-04-2015 t/m 16-04-2015 Commissie Welstand en Monumenten - Gemeente Utrecht - Aanmaak: 16-04-2015 15-04812 Adres: Thematerweg 18 te Haarzuilens het verbouwen van een bijgebouw tot Bed & Breakfast 15-04-2015 Commissie: 21-4-2015

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

CREDO. uitgesproken door Brigitte van Bakel

CREDO. uitgesproken door Brigitte van Bakel Credo 1 CREDO uitgesproken door Brigitte van Bakel tijdens het Symposium Kerkgebouwen, Nevengebruik en Herbestemming op 19 mei 2011 in de Maranathakerk te Nijmegen. Organisatie: Stichting Cultuur Criterium.

Nadere informatie

Bijlage 1 Zelfassessment

Bijlage 1 Zelfassessment Bijlage 1 Zelfassessment DEEL 1 Algemeen Altijd Vaak soms Bijna nooit niet Ik hou ervan om in kleine groepjes te werken 4 5 3 2 1 Ik zou het leuk vinden om met studenten en 5 4 3 2 1 docenten te werken

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 24-02-2015

WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T. Verslag d.d. 24-02-2015 WELSTANDSBEOORDELINGEN STADSBOUWMEESTER A M E R S F O O R T weeknummer: 9 Verslag d.d. 24-02-2015 Status: vastgesteld Aanwezig: Stadsbouwmeester: mevr. ir. L.L.M. Oudenaarde Ambtelijke ondersteuning: Secr.

Nadere informatie