Stap 4: 4. Zelfevaluatie in de hand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stap 4: 4. Zelfevaluatie in de hand"

Transcriptie

1 Stap 4: 4. Zelfevaluatie in de hand

2 1 Del De 5 vinger methdiek is een brainstrmtechniek die als del heeft m de deelnemers de huidige werksituatie te analyseren, vanuit een ttaalverzicht, en tevens p zek te gaan naar mgelijke plssingen m deze situatie te verbeteren. 2 Methdiek Dr deze methdiek te gebruiken, wrden de deelnemers gestimuleerd m de huidige werksituatie (AS IS) in kaart te brengen, en cnstructief en creatief na te denken ver mgelijke verbeteracties (TO BE), bekeken vanuit verschillende perspectieven: De duim: ged bezig, meer van dat Er zijn vandaag in ns team al heel wat plssingen aanwezig die we alleen maar meer meten den. Dit is vandaag de uitgangspsitie van het waarderend nderzeken. We waarderen in nze werking wat vandaag ged is en we nemen dit mee als een vertrekpunt vr verbeteren en greien. Waar zijn we sterk in? Uniek in? De truwvinger: bezielen Welke kernwaarden nderschrijven wij? De waarden vinden wij terug in de visie van de rganisatie en zrgt vr binding tussen de medewerkers in het team maar k ver de teams heen. De waarden zijn wat ns bezielt. De kernwaarden zijn die dingen waar we meer tijd en geld insteken dan een ander en die we nit zien als een kst. In welke diepgewrtelde vertuigingen steekt nze rganisatie meer tijd en geld in dan een ander? Waar de nderneming veel tijd en geld insteekt met uiteindelijk de persnlijkheid wrden van de nderneming. In de kernwaarden kan de rganisatie zich nderscheiden van andere gelijkaardige rganisaties. De kernwaarden maken de nderneming herkenbaar. De hekelvinger: weg daarmee? Waarmee willen wij stppen? Wat den wij vandaag waar we van vinden dat het geen f nvldende tegevegde waarde biedt vanuit het standpunt van de verschillende belanghebbenden? Welke regels en prcedures wrden er gevlgd waarvan niemand ng ged weet waarvr ze dienen? Waar wrden nze klanten wel eens lastig van en wat zuden ze graag veranderd zien? Waar klaag ik wel eens ver s avnds als ik thuiskm bij mijn partner? De pink: grt in wrden? Je kan de prblemen van vandaag niet plssen dr hetzelfde manier van denken en handelen te gebruiken die de prblemen hebben verrzaakt.

3 Wat meten wij ng geleerd krijgen? Waar meten wij ng in greien? Op welk srt prblemen hebben wij vandaag ng geen antwrd? De wijsvinger: niet willen maar kiezen Waar wijzen we naar? Welke zijn nze Waanzinnig Belangrijke Objectieven f nze dreams with a deadline? Welke bjectieven zijn van strategisch belang? We definiëren Waanzinnig Belangrijke Objectieven (WBO s) als bjectieven waarvr we werkelijk gaan en waarvr iedereen zich nat wil vr maken. Om de WBO s te ntdekken wrden de verschillende ideeën telkens bekeken vanuit 3 invalsheken: 1. Kunnen wij er geld mee verdienen? 2. Wrden nze belanghebbenden er echt beter van? en draagt het bij tt een wezenlijke verbetering f vernieuwing van de essentie, met name nze kernpdracht. Als we dit bjectief bereiken, wat is dan het effect ervan p de tevredenheid van nze belanghebbenden?

4 3 Instrument Zals bij elke brainstrm, bestaat de het prces van de 5 vinger methdiek k uit drie fasen: 3.1 Vrbereiding Samenstelling van de teams: Werknemers van het bedrijf wrden verdeeld in grepjes van maximaal 15 persnen. Er zijn twee mgelijkheden bij het samenstellen van de teams: De deelnemers veren dezelfde f gelijkaardige functie uit, werken samen in dezelfde afdeling, f in dezelfde pleg. Het vrdeel van deze samenstelling is dat medewerkers elkaar ged begrijpen, gemakkelijk kunnen inpikken p elkaars ideeën en situaties in de diepte kunnen analyseren en mgelijke prjecten gedetailleerd kunnen uitwerken. Bv. Inpakkers van een inpakafdeling zullen gemakkelijk een cncreet verbeterplan kunnen pmaken, vanuit hun kennis en ervaringen. De grep is heel divers samengesteld, en bevat werknemers met verschillende functies, van diverse afdelingen binnen het bedrijf. Deze grepssamenstelling heeft als vrdeel dat de prblematiek vanuit verschillende gpunten wrdt bekeken, en mgelijks andere, meer verrassende plssingen met zich mee zal brengen. Bv. De HR verantwrdelijke zal vanuit zijn/haar psychlgische f scilgische kennis de situatie in de inpakafdeling ttaal anders bekijken dan de ingenieur met zijn/haar technische achtergrnd. Om werknemers p een ngeremde manier aan deze brainstrm te laten deelnemen, wrdt er aangeraden m het management f de directie niet te betrekken bij de uitvering ervan. Aanstellen van een vrzitter: Op vrwaarde dat er vldende vertruwen en penheid kan gegarandeerd wrden, kan de vrzitter een interne werknemer van het bedrijf zijn. Maar indien mgelijk is het aangewezen m een externe vrzitter aan te stellen. Deze vrzitter heeft een neutrale kijk p de situatie, en kan een bjectieve analyse maken. Creatieve denkruimte: Indien er vldende ruimte is, kan deze brainstrm binnen het bedrijf gerganiseerd wrden. Belangrijk is wel dat de deelnemers zich p hun gemak velen, zdat ze hun ideeën de vrije lp kunnen laten. Een psitieve sfeer kan gecreëerd wrden dr de zalen p een aangename manier te bekleden en in te delen, te zrgen vr wat lekkers, Ng meer effect kan men bekmen, dr vr een andere lcatie te kiezen. Een aangename, inspirerende ruimte, vlledig weg van de werkmgeving, kan stimulerend werken vr de creativiteit van de deelnemers.

5 De vrzitter bereidt het bendigde prcesmateriaal vr: Gekleurde metaplankaarten: bijvrbeeld wit vr duim, rd vr wijsvinger, blauw vr hekelvinger, geel vr truwvinger en gren vr pink. Vijf grte wandbladen, plakband Flipver, stiften Beamer en scherm f witte muur Filmpje(s) m creativiteit te stimuleren Afbeelding hand met vijf gekleurde vingers Presentatie met krte telichting van de vijf vingers, eventueel kunnen hiervr k infkaarten gebruikt wrden. 3.2 Ideeën genereren Warming- up Om het ijs te breken en elkaar eens p een ttaal andere manier te leren kennen, kan men een riginele vrstellingsrnde huden. Hiervr zijn er verschillende manieren, waarvan we er twee nader telichten: 1. Aan de hand van een vrwerp: de deelnemers brengen een vrwerp mee dat hen typeert. Dit kan te maken hebben met hun gezinssituatie, hbby, verleden, tekmstdrm, 2. Dr een tekeningetje: p hun naamkaartje schrijven ze niet alleen hun naam en functie, maar maken ze k een klein (cryptisch) tekeningetje f symbl dat hen typeert.

6 De deelnemers lichten aan de anderen te waarm ze dit vrwerp f deze tekening hebben gekzen, en welk verhaal f welke anekdte erachter zit. Om een psitieve sfeer te creëren, een pen mentaliteit te bekmen en creativiteit te stimuleren bij de deelnemers, kan men tal van acties ndernemen, waarvan we er twee nader telichten: 1. Geef de deelnemers een kaartje en laat hen p de ene zijde een kip en p de andere zijde een uil tekenen. Wedden dat ze de kip in zijaanzicht en de uil in vraanzicht tekenen? Dit heeft te maken met gecnditineerd gedrag. Belangrijk is dat we tijdens deze brainstrm nze vaste gewnten en gedachten gaan drbreken, en ruimte gaan geven aan nieuwe, frisse ideeën. 2. Filmpje De nzichtbare grilla (rsprnkelijke naam: The Invisible Grilla) is de naam van een psychlgisch experiment dat de Amerikaanse hgleraren psychlgie en cgnitief psychlgen Christpher Chabris en Daniel Simmns in de jaren '90 van de twintigste eeuw uitverden aan de Universiteit van Harvard. Laat dit filmpje zien waarbij een team basketbalspelers met een wit t- shirt het pnemen tegen een team in het zwart. Vraag aan de deelnemers m te tellen heveel keer het witte team de bal naar elkaar heeft drgespeeld. Drdat de deelnemers gefcust zijn p wit zullen ze niet merken dat er plts een zwarte aap in het beeld verschijnt, die zich naar de camera draait, zich p de brst klpt en het beeld weer uitlpt. De 'nzichtbare grilla'- waarnemingsfut wrdt verrzaakt dr een menselijk gebrek aan aandacht vr het nverwachte. De wetenschappelijke naam hiervr is inattentinal blindness f in het Nederlands 'naandachtigheidsblindheid'. Wanneer mensen hun aandacht p een specifiek gebied f aspect van hun blikveld richten, merken ze nverwachte zaken daarin regelmatig niet p, ngeacht de vrm daarvan en het feit dat die zich recht vr hun neus bevinden. In het werkveld spreekt men ver taakblindheid Het is belangrijk dat de deelnemers hun functie en hun werksituatie bekijken met een pen mind. Ideeën genereren De vrzitter geeft telichting ver het del, de pzet en het prcesverlp van de brainstrmsessie. Vr elk nderdeel (levenslijn, duim, truwvinger, hekelvinger, pink en wijsvinger) van de brainstrm wrden er kleine grepjes gevrmd, zdat iedereen aan het wrd kan kmen. Vr elk nieuw nderdeel wrdt de samenstelling van de grepjes veranderd. Dit geeft de gelegenheid aan de deelnemers m met iedereen van gedachten te kunnen wisselen. Alle ideeën wrden p gekleurde metaplankaarten geschreven en wrden bevestigd p een prikbrd f grt wit blad. De vrzitter bespreekt de resultaten met de vlledige grep, vraagt telichting, ndigt uit m vrbeelden te geven ter verduidelijking, clustert eventueel, waakt erver dat iedereen aan het wrd kmt. De brainstrm eindigt met de wijsvinger. Waar willen we als rganisatie naarte? Er wrden cnclusies getrkken. Er wrdt gezamenlijk gekzen aan welke verbetervrstellen er aan het management zal wrden vrgesteld.

7 Ideeën uitwerken Eventueel wrdt er nmiddellijk na de brainstrmsessie gepeild naar wie interesse heeft m deel te nemen aan een prjectgrep m het prjectvrstel verder uit te werken dit kan gebeuren aan de hand van een prjectfiche. Wie het vrstel wil presenteren en telichten aan het management f de directie. En wie er, bij gedkeuring, bereid is m mee te werken aan de cncrete uitwerking van het prjectidee. Men kan er k vr pteren m de kandidaatstelling achteraf te laten gebeuren, zdat men de ideeën kan laten bezinken en men er rustig kan ver nadenken. Om z k mensen die wat meer tijd ndig hebben m beslissingen te nemen, de kans te geven m mee te werken. 3.3 Evalueren Zals bij elke brainstrm is het belangrijk m achteraf krt te evalueren. Wat vnd men van deze dag? Welk gevel hudt men ver aan deze brainstrm? Vldeed deze brainstrm aan de verwachtingen? Zijn er verbetersuggesties? Heeft iedereen alles kunnen zeggen wat men wu? Het kan vr een afsluitende interactie zrgen m dit mndeling te den, met de hele grep. De vrzitter zrgt ervr dat iedereen aan het wrd is geweest. Men kan er desgewenst k vr kiezen m deze evaluatie schriftelijk te den.

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België

Gevalbeschrijving faciliteren. Accreditatie opleiding tot expert-facilitator Bij dé experts in België Gevalbeschrijving faciliteren Accreditatie pleiding tt expert-facilitatr Bij dé experts in België Faciliteren van grepen betekent het begeleiden van een vergadering f wrkshp p dusdanige manier dat men

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding

Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Door Erica Rijnsburger. Inleiding Vertel me wie je bent een queeste naar het Zelf 1 Dr Erica Rijnsburger Inleiding The desire t questin life cmes frm life itself, frm that part f life which is still hidden. Life prvkes us t questin. It

Nadere informatie

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding

Enhancing ethical practice and critical reflection by the stimul experience in a care-ethics lab. stimul Care Ethics Lab Handleiding Enhancing ethical practice and critical reflectin by the stimul experience in a care-ethics lab stimul Care Ethics Lab Handleiding Ten geleide Het INTERREG IVA 2 Zeeën prject 'Dignity in Care' werd pgestart

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Ontwikkelingen in leiderschap

Ontwikkelingen in leiderschap Ontwikkelingen in leiderschap dr Harrie Aardema 1 Deze tekst is een bewerking van hfdstuk 4 van het in 2010 verschenen bek Vrbij de hypcratie. Wie meer wil lezen kan dit bek bestellen via de link: http://hme.kluwer.nl/kluwer/prtal_klnl/prduct/prd10157409.html.

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie? WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe gin.vanherweghe@pandra.be Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar http://users.pandra.be/gin.vanherweghe/wdatklikt

Nadere informatie

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing:

Hoofdstuk 1:Politiek, Beleid en Sturing: een positiebepaling . Staat: Markt Gemeenschap Beleid: Sturing: Beleidsprcessen Hfdstuk 1:Plitiek, Beleid en Sturing: een psitiebepaling Allcatiemechnismen/verdelingsmechanismen (allcatie is het verdelen, wie beslist er, he? Dr wie wrdt er wat, heveel etc geprduceerd?)

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie