Van Straks en Nu. Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: reflecties over activering en solidariteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Straks en Nu. Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: reflecties over activering en solidariteit"

Transcriptie

1 Van Straks en Nu Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: reflecties over activering en solidariteit Verslagboek van het toekomstverkennend congres van 17 oktober 2002, Brugge

2 Van Straks en Nu Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: reflecties over activering en solidariteit Verslagboek van het toekomstverkennend congres van 17 oktober 2002, Brugge

3 Vooraf: over Van Straks en Nu Armoede en sociale uitsluiting zijn veelzijdige, complexe en dus moeilijk (be)- grijpbare uitdagingen. Het zijn sinds mensenheugenis voorwerpen van bekommernis en steeds terugkerende agendapunten voor de actieve welvaartsstaat. Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding van de Vlaamse regering introduceerde in 2001 de systematiek van twee congressen. Enerzijds een vooruitgangscongres in het voorjaar, waar een concrete stand van zaken wordt gemaakt van welomlijnde en wisselende thema s. Daarnaast in het najaar een toekomstverkennend congres waarin het langetermijndenken centraal staat. Het tweede toekomstverkennend congres over de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting vond plaats te Brugge, op donderdag 17 oktober De organisatie werd gedragen door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brugge 2002 en de Koning Boudewijnstichting. Het toekomstverkennend congres 2001 bood reeds een ruime oogst aan thema s en zette de teneur voor een interessante en beklijvende aanpak. Voor 2002 werden er twee taaie maar erg prikkelende onderwerpen gekozen: 1 Activeren als doelstelling en methode: twee kanten van één medaille? 2 Solidariteit : koude wettelijkheid en/of warme menselijkheid? Naast twee panelgesprekken stonden inleidingen vanuit diverse perspectieven (verenigingen waar armen het woord nemen, academici en veldwerkers) centraal. Alhoewel het congres zich duidelijk aankondigde als eerder abstract en met een duidelijk wetenschappelijke benadering, boden zich ruim vierhonderd deelnemers aan. Hiervan namen de leden en medewerkers van verenigingen waar armen het woord nemen ruim één vierde in. Daarnaast telde het deelnemersveld heel uiteenlopende profielen, van welzijnswerkers tot medewerkers van lokale en bovenlokale overheden. Alhoewel het grote aantal aanwezigen de organisatoren noodzaakte tot heel wat improvisatie en last minute veranderingen, hield het concept stand. Tijdens de debatten vonden heel wat mensen, vooral leden uit verenigingen waar armen het woord nemen, hun weg naar het podium. Het is duidelijk dat de mix van deelnemersprofielen zowel op het vooruitgangs- als op het toekomstverkennend congres, een belangrijke meerwaarde vormt. Gekoppeld aan de prikkelende en pertinente inleidingen, maakte dit het congres tot een belangrijke etappe op weg naar meer en betere bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Dit verslagboek is een gezamenlijke publicatie van de Vlaamse overheid en de Koning Boudewijnstichting. Oprechte dank aan de inleiders, schrijvers en panelleden voor de prettige samenwerking, alsook aan de organisatoren van Brugge 2002 die dit congres mede mogelijk maakten. Mieke Vogels Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelingssamenwerking 2 Vooraf

4 Inleiding Toekomstverkenning: het (be)grijpen van het straks Vanzelfsprekend Elk systeem, mens, instelling of overheid, bekommert zich om de toekomst. Indien deze bekommernis op een rationele, systematische en planmatige wijze gestalte krijgt, dan spreekt men van beleid : het stellen van gewenste doelen en beoogde effecten, dit in een bepaald tijdsschema en via aanwending van middelen en methodes. De laatste jaren promoveerde beleid naar de top van veelgebruikte begrippen 1. Het is onmiskenbaar dat de menselijke soort, soms vertwijfeld maar steeds intensiever, poogt om het straks te (be)grijpen. Moraliseren ligt dan voor de hand, want hoe minder zekerheden, hoe groter de drang naar zekerheid en beheersbaarheid. Kortom: elke beleidsaanpak is dus een rationele poging tot toekomstverkenning. Daarover hoeven geen publicaties meer gepleegd, want het is quasi vanzelfsprekend dat overheden (en andere actoren) tijd maken om nu na te denken over het straks. Plaats in een beleidscyclus Met een toekomstverkenning plaatst men zich helemaal vooraan in een beleidscyclus. Voor een welbepaald thema bouwt men een brug tussen een abstract en erg normatief uitgangspunt (in dit geval: de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting is noodzakelijk en dringend in een rechtvaardige samenleving) en de concrete, operationele en strategische aanpak (in dit geval: we gaan er ook iets concreets aan doen, er komen maatregelen). De toekomstverkenning heeft dus een duidelijk beleidsvoorbereidend doel: de actoren (iedereen die zich betrokken voelt en zou kunnen handelen m.b.t. het thema) beïnvloeden. Deze beïnvloeding betekent: meer beleidsgevoeligheid, meer beleidsbetrokkenheid, meer beleidsenergie, meer actiebereidheid, meer beleidsinzicht, kortom: meer beleidsgoesting. Een toekomstverkenning zou dus moeten uitmonden in meer en beter beleid t.a.v. het gestelde thema. Dit is meteen ook de meest kritische succesfactor van deze aanpak. Een toekomstverkenning eindigt daar waar de strategische en operationele vraagstukken echt beginnen. Daardoor stelt deze aanpak zich boven de directe politiek en het concrete overheidsbeleid maar ze wil deze wel bevorderen. Toekomstverkenning als methode: een contradictie? De positionering van een toekomstverkenning aan het begin van een beleidscyclus, heeft duidelijk methodische consequenties. Hier stelt zich meteen een basisvraag: kan men wel van een methode of methodiek gewagen? Met enige voorzichtigheid kan gesteld worden, vanuit methodisch oogpunt, dat een toekomstverkenning kan be- 1 Een eenvoudige zoekopdracht via Google geeft meteen verwijzingen op het internet. Inleiding 3

5 schreven worden als een mix van concrete instrumenten, liefst toegepast onder strakke regie, maar met een grote mate van openheid en veel en diverse communicatie. Hierbij wordt bewust ruimte gecreëerd voor intellectuele en intuïtieve openheid. Deze aanpak noodzaakt een intellectueel asiel, een zone van vrijheid waarin het denken en redeneren vrijkomt van normale druk van de pragma en volop kansen krijgt. De Koning Boudewijnstichting heeft deze benadering steeds gekoesterd. Het recente verleden (o.a De Basisschool uitgedaagd) en ook de actualiteit (Samenleving en Sport, Accent op talent e.a) bewijzen het mogelijke succes. Ook de Vlaamse overheid heeft hieromtrent reeds duidelijke projecten ontwikkeld, o.a met het zich nog ontplooiende Kleurrijk Vlaanderen. Het tweede toekomstverkennend congres inzake armoedebestrijding: een situering Een plaats in het Vlaams beleid inzake de armoedebestrijding Voor haar beleid inzake de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting ontwikkelde de Vlaamse overheid een structureel kader. Een publieksforum vormt daarin een belangrijk onderdeel. Dit wordt geconcretiseerd via twee congressen. Het voorjaarscongres stelt de concrete praktijk centraal, als toetssteen voor het meten van vooruitgang. In het najaar staat een wetenschappelijke, eerder toekomstverkennende aanpak centraal. Een toekomstgerichte vraag in deze context klinkt duidelijk: welke zijn binnen vijf of tien jaar de uitdagingen waarvoor de bestrijding van armoede en uitsluiting staat? Om deze vraag te beantwoorden moet men (heel even) de dringende en dwingende werkelijkheid achter zich laten. Het toekomstverkennend congres wil bewust afstand nemen van het haalbare, de realiteit van morgen en ruimte bieden om zich te concentreren op de langere termijn. Van Antwerpen naar Brugge Het toekomstverkennend congres 2001 (Antwerpen) bood reeds een ruime oogst aan thema s en zette de teneur voor een interessante en beklijvende aanpak. De publicatie De armoede uitgedaagd 2, verschenen n.a.v dit congres, liet een bonte verzameling geëngageerde Vlamingen aan het woord. Doorheen de grote diversiteit van meningen en verzuchtingen, klonken twee thema s of uitdagingen sterk door: de paradox van de activering en de relatie tussen institutionele solidariteit en menselijk engagement. De themakeuze voor het tweede congres lag dus voor de hand. En aansluitend op het Vivèsproject van de Europese culturele hoofdstad in 2002, werd Brugge gastheer en geëngageerd medespeler. Twee taaie thema s Getrouw aan de doelstelling van het congres, werden de thema s bewust abstract en erg open gehouden. Het zou geen easy listening worden, maar een niet evidente verkenning van weerbarstige stellingen, als volgt weergegeven: 2 Uitgave van Acco tweede oplage 2002 De armoede uitgedaagd. Interviews over armoede en uitsluiting. 4 Inleiding

6 Thema 1 (voormiddag). Activeren als doelstelling en methode: twee kanten van één medaille? Het is duidelijk dat de economische activering (loonarbeid) erg centraal staat. De hypothese klinkt immers in alle eenvoud helder: werk geeft inkomen, inkomen leidt naar volwaardige participatie, integratie en ontplooiing. Hoe verhoudt deze economische activering zich tot de bestrijding van armoede en uitsluiting? Thema 2 (namiddag) Solidariteit: koude wettelijkheid en/of warme menselijkheid? Onze sociale zekerheid garandeert op de meest adequate en eerlijke wijze een zo hoog mogelijk welzijn voor zo veel mogelijk burgers. Tegelijkertijd bestaat er (gelukkig maar) ook heel wat spontane, vrijwillige solidariteit en onderlinge hulp van en tussen mensen. Over de relatie tussen beide belangrijke vormen van solidariteit en verbondenheid kunnen prangende vragen worden gesteld. Hoe deze thema s aanpakken? De keuze om een toekomstverkennend en dus abstract congres te organiseren stelt bijzondere eisen aan het programma. Men nodigt immers deelnemers uit om hen een aantal liefst vernieuwende en grensverleggende inzichten mee te geven. Getrouw aan de nog jonge traditie werden er voor elk onderwerp drie spreekbuizen aangezocht. Zij hebben hun visie, stellingen, (on)zekerheden en vragen aan het publiek meegedeeld: een vereniging waar armen het woord nemen; een middenvelder, een professional uit gespecialiseerde voorzieningen; een wetenschapper. Elk onderwerp besloeg een goed gevuld dagdeel, want volgend op de uiteenzettingen waren er panelgesprekken. Hierbij reageerden een aantal specialisten op de inleidingen. Ze legden hun eigen accenten en werden door Phara de Aguirre verleid tot scherpe uitspraken. Concreet verloop Guido Knops, directeur bij de Koning Boudewijnstichting en congresvoorzitter, opende en zette de doelstellingen kort op een rijtje: het onderwerp (bestrijding van armoede en sociale uitsluiting), de methode (een klassiek congres als element in een Vlaams beleid) en het programma. Hij stelde ook het onverhoopt hoge aantal aanwezigen vast, met wellicht een negatief effect op interactie, maar veel mogelijkheden om onbekenden maar misschien medestanders te ontmoeten. Daarna situeerde Marc Morris, directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, het congres in de ruimere beleidscontext van de Vlaamse overheid. Aansluitend werd het eerste thema aangepakt: de grenzen en mogelijkheden van activering. Liliane Delanote (Vitamine W) en dr. Anne Snick (sociaal wetenschapper) gaven de inleidingen. Tussen beide inleidingen presenteerde Leren Ondernemen, een vereniging waar armen het woord nemen, hun visie op activering. Ze kozen voor het medium film en verhaalden op een eigenzinnige en indrukwekkende wijze De Verandering van Franz Kafka. Inleiding 5

7 Een panel (Monica De Coninck van het OCMW-Antwerpen, Pierre Muylle van Brugge 2002 en Bea Van Robaeys van t Vergiet-Gent) reageerde, waarbij vooral de relatie OCMW versus activering centraal stond. Phara de Aguirre, moderator, nodigde zelfbewuste zaalzitters uit tot interventies, lokte hen op het podium en betrok hen voor zover de grote groep dit toeliet in een toch nog dynamisch gesprek. De middagpauze was hectisch maar gezellig. De foyers van het nieuwe Concertgebouw vulden zich met muziek, geroezemoes en druk badinerende groepjes. De namiddag pakte men het tweede thema aan: de spanning tussen de koude of beter geïnstitutionaliseerde solidariteit (o.a de sociale zekerheid) en de spontane, intermenselijke en vrijwillige verbondenheid. Prof. dr. Koen Pelleriaux (Universiteit Antwerpen) ontwikkelde de stelling dat een samenleving met een sterke sociale zekerheid burgers creëert met een sterke solidaire reflex. André Kiekens (Welzijnszorg) duidde o.a op de noodzaak aan warme actie om een adequaat systeem te verkrijgen en te behouden. Tussen beide sprekers vertoonde de vzw De Keeting haar interpretatie. Ze bouwde een webstek waarin arme mensen, samen met hulpverleners en begeleiders, hun mening verkondigden. Een panel met Lut Goossens (de Link), Luc Notredame (kabinet Vlaams minister Vanhengel), Tijs Vastesaeger (kabinet Vlaams minister Van Grembergen) en Lieve De Grande (ministerie Vlaamse Gemeenschap), reageerde vinnig. Ook uit de zaal kwamen er tal van getuigenissen en interventies. Alvorens het congres af te sluiten bracht Danielle Dierckx (UFSIA/OASeS) verslag uit van het proces dat zich in de twee verenigingen (Leren Ondernemen en De Keeting) afspeelde. Beide organisaties kregen de opdracht om zich op hun eigen manier, maar met intensieve betrokkenheid van hun leden en medewerkers, over beide thema s uit te spreken. Hieruit ontsproten een kortfilm en een webstek vol getuigenissen. Uit haar verslag bleek een boeiende maar niet eenvoudige zoektocht. Maar het is overduidelijk dat deze verenigingen, mits de nodige tijd en middelen, perfect op een abstract en moeilijk thema kunnen inspelen. Hun getuigenissen klonken indringend, fris en beklijvend. Ze vormden een noodzakelijke aanvulling op de verbale interventies van wetenschappers en middenvelders. Vlaams minister Mieke Vogels sloot de dag af. Ze kaderde het congres in het Vlaamse beleid dat nog volop in ontwikkeling is. Hierbij vroeg ze bijzondere aandacht voor het ontwerpdecreet dat voor bespreking in de Commissie Welzijn van het Vlaams Parlement 3 voorligt. Dit decreet zal een kader geven aan o.a de ondersteuning van verenigingen waar armen het woord nemen én aan de vorming van ervaringsdeskundigen. Met deze maatregelen zou de impact van de doelgroepen op een structurele en adequate wijze vorm kunnen krijgen. 3 Ondertussen werd het ontwerp van decreet betreffende de armoedebestrijding op 30 januari 2003 goedgekeurd door de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement. 6 Inleiding

8 Met zin voor traditie nodigde de minister de aanwezigen uit op een meer dan noodzakelijke laving. Het congres bleek immers een taaie maar uitdagende brok informatie en prikkeling, waardoor de receptie een bijna noodzakelijke compensatie werd. Een groot aantal aanwezigen bleef nog in Brugge en overbrugde de tijd. s Avonds, om 20u, vierde ATD-Brugge immers plechtig feest. Het congres: een inhoudelijke vogelvlucht Het voormiddagthema: activeren als doelstelling en methode. Twee kanten van één medaille? Dit thema werd fors ingezet door Liliane Delanote van Vitamine W. Vanuit haar rijke ervaring in de sector van de arbeidszorg en sociale tewerkstelling bepleit zij overduidelijk een beleid van activering. Het sterker maken van mensen blijft voor haar het basismotief. Maar het hebben van werk is als een paspoort tot maatschappelijke participatie en integratie. Dit klinkt uiteraard bekend, maar Liliane Delanote plaatst bij dit adagium duidelijke condities. Zo bevat haar pleidooi heel duidelijk een oproep om de uitkeringen te verhogen. Het probleem van de zgn. werkloosheidsval zit niet vervat in mogelijk hogere uitkeringen, maar vooral in de te lage basislonen. Voor Delanote moeten de nettolonen stijgen. Daarbij wil zij een ruimere definitie van werk. Werk is immers meer dan een betaalde job. En werk moet veel meer op mensenmaat gesneden zijn, waarbij bijv. het tijdskrediet ook van toepassing zou moeten worden voor mensen met een uitkering. Liliane Delanote aarzelt bij de stelling dat er ook cultureel, sociaal en politiek moet geactiveerd worden. Vooral het moeten klinkt haar te zwaar, want activering moet een persoonlijke keuze zijn. Daarnaast hoedt ze zich om nog maar eens (te) hoge eisen aan mensen te stellen een overvloedig appèl op activering resulteert misschien in nog maar eens frustratie en gevoelens van onmacht. En dan werkt het wellicht goed bedoelde appèl juist averechts. Wetenschapper dr. Anne Snick reconstrueerde het discours over activering. De kritiek op de klassieke verzorgingsstaat vormde de basis voor een nieuwe aanpak: de actieve welvaartsstaat. Hierin staat een actief burgerschap centraal en dit zou een antwoord moeten geven op de hulpeloosheid en machteloosheid van o.a arme mensen. Maar blijkbaar heeft ook deze activering een aantal tegengestelde effecten. Vele maatregelen blijken te disciplineren i.p.v. te emanciperen en zo groeit het onvermogen i.p.v. af te nemen. Anne Snick vond een verklaring in de wijze waarop de samenleving (lees: de overheid) een primair sociaal probleem omzette in een zuiver economisch probleem. De economische doelstellingen komen centraal te staan en de sociale aspecten worden in een soort apartheid geïsoleerd. Daar verrichten zij vooral oplapwerk voor de uitval uit het economische systeem. En ondertussen produceert het economische systeem steeds meer uitval dus geen hoopvolle spiraal. Snick pleit onomwonden voor een heroriëntering: de homo economicus dient vervangen te worden door een ethisch-politiek grondmodel. Hierbij moet het recht op verbondenheid het hoogste doel zijn. De keuze daarvoor is uiteraard een opdracht voor de politiek. En besluitend voor activering: activiteit is elke bijdrage van de mens aan de gemeenschap en moet als dusdanig ook gehonoreerd worden. Het werkstuk van vzw Leren Ondernemen, in de vorm van een kortfilm gebaseerd op Franz Kafka s De Verandering, maakte een prachtige brug tussen beide inleidingen. Inleiding 7

9 Het namiddagthema. Solidariteit: koude wettelijkheid en/of warme menselijkheid? Is er nog wel voldoende warmte en solidariteit in de samenleving om het systeem van sociale zekerheid (de koude wettelijkheid) te behouden? Want overwoekert het alom verspreide egoïsme en heilig eigenbelang niet alle kansen op een duurzame herverdelende samenleving? Professor Koen Pelleriaux (Universiteit Antwerpen) onderzocht deze eerder afschrikwekkende stelling en vond er geen bewijzen voor. Toch zijn de indicatoren niet rooskleurig, want het is steeds duidelijker dat de risico s op een problematische levenscyclus (werkloosheid, ziekte ) niet homogeen maar juist heterogeen over de bevolking verspreid zijn. Dit is een erg belangrijk gegeven, want onze solidariteit werd gebouwd op de hypothese van homogeniteit in risico s als iedereen grosso modo evenveel risico op een ongeluk loopt, dan is solidariteit gemakkelijk verkoopbaar. Maar nu stelde men vast dat burgers met een relatief hoog inkomen juist minder risico s op een probleemleven lopen en burgers met een laag inkomen juist meer. Dit zou tot de ineenstorting van ons systeem moeten leiden, want zij die de solidariteit het minst nodig hebben moeten het meest betalen. En vice versa. Dus gedaan met de sociale zekerheid, want het noodzakelijke draagvlak is immers verdwenen. Fout, althans volgens recente onderzoeken. Want burgers blijven geloven in de solidariteit en de bereidheid om bij te dragen, ook voor risicovolle burgers, lijkt hoog. Dit brengt Pelleriaux tot een belangrijk besluit: mensen die in een sterk en performant systeem van solidariteit leven, blijven juist daarom tot meer solidariteit bereid, ook al behoren ze niet tot de meest risicovolle groepen. Om het sloganesk uit te drukken: koude wettelijkheid genereert warme menselijkheid. André Kiekens, directeur van Welzijnszorg, wil bij dit thema bewust koud en warm blazen. Voor hem zoals ook voor zijn voorgangers is er per definitie geen tegenstelling tussen beide vormen van solidariteit. Integendeel, ze zijn beide uiterst noodzakelijk en ze vormen zelfs een voorwaarde voor elkaar. Voor Kiekens is het overduidelijk dat er nooit een wettelijk solidariteitssysteem zou gegroeid zijn, zonder voorafgaande zeer warme strijd. Enkel door het doorgedreven enthousiasme van generaties warme militanten kreeg de sociale zekerheid gestalte. En ook vandaag blijft deze warmte absoluut noodzakelijk, want de wettelijke solidariteit staat constant onder druk en noodzaakt intensieve verdediging en hoge betrokkenheid. Hij waarschuwt ook voor een onderkoelde solidariteit, waarbij het systeem ontmenselijkt en daardoor ook aan efficiëntie verliest. Ook wettelijke stelsels moeten een warmte kunnen uitstralen. Daarnaast stelt hij vast dat structurele solidariteit veel meer omvat dan de sociale zekerheid. Onze samenleving heeft de herverdelende rechtvaardigheid in heel wat aspecten ingebouwd, en ook daar moet de mens centraal in de machine blijven staan. De samenleving mag zeker niet in de valstrik trappen om arme en uitgesloten mensen in een vorm van apartheid te isoleren. Dit vraagt om heel veel aandacht en creativiteit. Daarbij kan filantropie een belangrijke rol spelen op voorwaarde dat ze goed gecoacht wordt en niet verglijdt naar betutteling. De voorstelling van de webstek van vzw De Keeting (Mechelen) bood een hele reeks getuigenissen die, uit het leven gegrepen, de voor- en achterkanten van solidariteit illustreerden. 8 Inleiding

10 Tenslotte Het tweede toekomstverkennend congres werd organisatorisch een beetje slachtoffer van z n eigen succes. Het hoge ritme van meestal korte en beknopte inleidingen zorgde ervoor dat de deelnemers overleefden. Dit is enigszins verbazingwekkend, want de inleidingen waren bewust niet eenvoudig. Ook de presentaties van de twee verenigingen speelden, met een eigen idioom, sterk in op de gestelde thema s. Dit verslagboek bevat daarom heel wat gedachtegoed om beleidsdiscussies te versterken, te verrijken en te herijken. Daarop mag het geëvalueerd worden; het zal de toets con brio doorstaan. Daardoor komt het ook tegemoet aan het gestelde doel van een toekomstverkennend congres. Guy Redig Koning Boudewijnstichting Inleiding 9

11 Een toekomstverkenning moet leiden naar meer betrokkenheid, energie en actiebereidheid kortom naar meer beleidsgoesting. Van straks en nu

12 HEMA 1 VOORMIDDAG Activeren als doelstelling en methode: twee kanten van één medaille? De voorbije decennia stond het concept welvaartsstaat sterk onder druk. De notie actieve welvaartsstaat gaf een duidelijk antwoord: enerzijds een samenleving waarin een zo sluitend mogelijk vangnet van de sociale zekerheid wordt bewaard en versterkt, maar anderzijds de uitgesproken verwachting om zich als burger actief en betrokken in deze samenleving te engageren. Want vóór wat (bescherming, verzorging, verzekering ) hoort wat (werken, participeren, bijdragen ). Het is duidelijk dat de economische activering (loonarbeid) erg centraal staat. De hypothese klinkt immers in alle eenvoud helder: werk geeft inkomen, inkomen leidt naar volwaardige participatie, integratie en ontplooiing. Hoe verhoudt deze economische activering zich tot de bestrijding van armoede en uitsluiting? Waar liggen de ethische, morele, financiële en organisatorische grenzen van de activering? Waar blijft de aandacht voor de sociale, politieke en culturele activering van arme en sociaal uitgesloten burgers? Welke instrumenten, actoren, ervaringen, inzichten, referenties enz. kunnen hierbij worden aangewend? Welke rol en inbreng zijn er weggelegd voor de mensen die worden beschreven als de doelgroep?

13 De foyers van het Concertgebouw vulden zich met muziek, geroezemoes en druk badinerende groepjes. 12 Van straks en nu

14 Van straks en nu Over activering Over activering is de voorbije decennia al heel wat geschreven en gesproken; in menige beleidsnota is er minstens één hoofdstuk aan gewijd. Tal van maatregelen zagen de laatste jaren het levenslicht. Activering is een vlag geworden die vele ladingen dekt. Ik behoor mee tot degenen die de voorbije jaren gepleit hebben voor activering. Mijn pleidooi was en is gebaseerd op mijn ervaring in Vitamine W, een Antwerpse nietgouvernementele organisatie (ngo) die mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt aan werk wil helpen. In onderstaande bijdrage wil ik eerst enkele jaren teruggaan in de tijd, om vervolgens bij een vooruitblik het positieve mee te nemen, en waar nodig nieuwe accenten te leggen. Het is intussen ongeveer 20 jaar geleden dat ik het Tweedekans Onderwijs opstartte en organiseerde in Turnhout. Een groot deel van de deelnemers waren werklozen. De lesgevers waren vooral werkloze leerkrachten, die als vrijwilliger enkele uren per week meewerkten. Voor elke deelnemer, en voor elke leerkracht moest ik vrijstelling van stempelcontrole aanvragen. Het was toen lang niet zo vanzelfsprekend dat mensen die een uitkering kregen, zich wilden ontplooien en hun kansen op de arbeidsmarkt wilden verhogen door een diploma te halen. Het was evenmin vanzelfsprekend voor lesgevers om zich nuttig in te zetten door werk te doen dat (toen nog) geen betaalde job was. De activeringsgedachte groeide vanuit een paradox. Enerzijds is er een grote groep mensen werkloos, en zij krijgen een uitkering op voorwaarde dat ze niets doen. Anderzijds is er heel veel werk dat nu niet gebeurt, zijn er tal van behoeften die (nog) niet in betaalde jobs kunnen omgezet worden. Het lijkt zo eenvoudig: in plaats van mensen een uitkering te geven op voorwaarde dat ze inactief zijn, kan je die uitkering gebruiken (of anders gezegd activeren ) om werk te creëren. De uitkering wordt dan een soort van loonsubsidie, om van werk dat anders niet betaalbaar is, jobs te maken. Liefst jobs voor mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt. We hebben het dan over activering van uitkeringen. De plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA s), sociale werkplaatsen, buurtdiensten, zijn voorbeelden van jobcreatie door activering van uitkeringen. Van straks en nu 13

15 Meer en meer wordt van werkzoekenden verwacht dat ze een periode van inactiviteit gebruiken om hun inzetbaarheid te verhogen; begeleiding, opleiding, werkervaring, e.a. worden dan instrumenten om werkzoekenden te activeren. Werkervaring is geëvolueerd naar meer nadruk op het leren, en sociale tewerkstelling door de OCMW s verschuift van in orde geraken met den dop naar het verhogen van de kansen op de arbeidsmarkt. Beide zijn voorbeelden van activering met als doel de inzetbaarheid te verhogen. Mee onder impuls van de Europese Werkgelegenheidsstrategie is in Vlaanderen net als in de meeste andere lidstaten actief arbeidsmarktbeleid een evidente beleidskeuze geworden. Een actief arbeidsmarktbeleid zet alles in op zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen en ook houden. Want werk is een cruciale sleutel. Werk geeft aan mensen niet enkel een inkomen, maar geeft hen ook sociale status, structuur, enz. Kortom, werk opent de deur naar participatie en integratie. Ik hoop van harte dat deze beleidskeuze stand houdt. Niet enkel bij hoogconjunctuur, maar ook als de economie verder zou blijven achteruit gaan. Ik wil hier pleiten voor een actief arbeidsmarktbeleid met vier nieuwe accenten. 1. Een verhoging van de vervangingsinkomens De verhoging van de vervangingsinkomens is noodzakelijk, met de hoogste prioriteit voor diegenen voor wie de werkloosheidsuitkering of het leefloon het enige inkomen is. De redenering dat een laag vervangingsinkomen mensen ertoe aanzet om werk te zoeken gaat niet zomaar op. Wie rond moet komen met een werkloosheidsuitkering of een leefloon, heeft soms geen tijd meer over om werk te zoeken. Alle beschikbare tijd en energie zijn nodig om de uitgaven binnen de perken te houden en om desnoods iets bij te verdienen. Het probleem of de zogenaamde werkloosheidsval is niet dat de uitkeringen te hoog zijn, maar dat de lage lonen te laag zijn. Ik heb het hier over de netto lonen en niet over de loonkost. 2. Werk is meer dan een betaalde job Voor de meeste mensen valt werk samen met een betaalde job. Maar soms, of voor een bepaalde periode, kunnen andere vormen van werk belangrijker zijn: vrijwilligerswerk, kinderen opvoeden, Dit soort werk leidt dan niet naar meer inkomen, maar misschien wel naar meer participatie en betrokkenheid dan sommige jobs. In dit kader heb ik twee concrete voorstellen. Eén: dat zich actief inzetten erkend wordt als resultaat van een activeringstraject; ook als dat geen betaalde job is, maar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, of een sociale of een culturele activiteit. Twee: dat ook wie werkloos is recht krijgt op tijdskrediet, en dus met behoud van leefloon of werkloosheidsuitkering gedurende een periode vrijgesteld wordt van de plicht om werk te zoeken. 3. Aandacht voor de kwaliteit van het werk Tot hiertoe is aandacht voor de kwaliteit van werk hoofdzakelijk voor hooggeschoolde en goedbetaalde jobs voorbehouden. Maar kwaliteit is minstens even belangrijk aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Als het loon al minder is, zou er juist meer 14 Van straks en nu

16 aandacht moeten gaan naar gezondheid, naar combineerbaarheid met gezin, naar ontplooiingskansen, naar de werksfeer, De inzet van een actief arbeidsmarktbeleid moet zijn om zoveel mogelijk mensen aan gezond en zinvol werk te helpen en te houden. 4. Werk is geen doel, maar een middel Werk is de sleutel tot integratie en participatie. Dat merken we elke dag weer. Mensen die na jaren inactiviteit werk vinden, horen er terug bij. Ook onderzoek toont aan dat werk leidt tot meer deelname aan het verenigingsleven, sociale contacten, culturele activiteiten. Het omgekeerde kan evengoed waar zijn. Dat wie actief is in het verenigingsleven, wie meedoet aan een theaterproductie, ook meer kans heeft om werk te vinden. Activering hoeft zich niet te beperken tot arbeidsmarktgerichte activiteiten. Hier botsen we op de strikte scheiding tussen werkvormen en hun subsidiërende overheden. Een initiatief uit de werkgelegenheidssector wordt verondersteld om arbeidsmarktgerichte activiteiten te ontplooien, en niet om bijvoorbeeld theater te maken. En culturele organisaties worden niet gestimuleerd om mensen aan werk te helpen. Er moet ruimte komen voor experimenten die mensen activeren, zonder dat het er eigenlijk toe doet of dat via een vereniging of muziek of werk gebeurt. Toen mij gevraagd werd om vandaag een bijdrage te leveren, kreeg ik het onderwerp voor de opdracht als volgt omschreven: Naast de economische is ook de sociale, culturele en politieke activering van arme en sociaal uitgesloten mensen absoluut noodzakelijk in/voor een actieve, democratische en vriendelijke samenleving Ik heb lang over deze zin gepiekerd. Ik ben voor de actieve welvaartsstaat; maar ik vind me niet in bovenstaande uitspraak terug. Omdat het wel lijkt of activering iets is voor armen en uitgeslotenen; en dat klopt niet. Omdat het wel lijkt of mensen moeten geactiveerd worden. Actief zijn of worden kan niet anders dan van de mensen zelf uitgaan. Omdat het wel lijkt of armen nu niet alleen moeten gaan werken, maar ook nog sociaal en cultureel en politiek actief zijn. De actieve welvaartsstaat is voor mij een samenleving waarin iedereen het goed heeft. De peiler voor welvaart is activiteit. Economische activiteit, maar ook sociale, culturele en politieke. Van zoveel mogelijk mensen. De actieve welvaartsstaat kan noch mag de samenleving zijn waarin welvaart is voorbehouden voor de actieven. De uitgangspunten van de actieve welvaartsstaat zijn voor mij: Een behoorlijk inkomen Als het kan uit werk, maar als dat niet kan via een uitkering. Mensen stimuleren om te werken hoort erbij, hen een minimale uitkering afpakken als ze niet kunnen werken hoort er niet bij. Wie te weinig geld heeft, zal zeker niets over hebben voor cultuur, sociale contacten, Een slechtbetaalde job lost dit niet op, want dan is er én geen tijd én geen geld. Van straks en nu 15

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING

DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING DEEL 1 : ALGEMENE INLEIDING 12 1. De weg naar het Algemeen verslag over de armoede INLEIDING 13 Wie gelukkig is leeft in een wereld van mogelijkheden L. Apostel Niemand heeft er groot belang bij de waarheid

Nadere informatie

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan.

Deel I: INLEIDING. Getuigenissen en citaten staan schuin gedrukt. Gelieve er met respect mee om te gaan. Deel I: INLEIDING 1 Voorwoord Het dossier Schuldbemiddeling ontoereikend!? 1 is het eindproduct van meer dan twee jaar werken rond het thema inkomen & schulden. We hebben getracht om de menselijke kant

Nadere informatie

Recente evolutie inzake de huisvesting

Recente evolutie inzake de huisvesting Werknota 3 Recente evolutie inzake de huisvesting Armoedebestrijding in Vlaanderen Vooruitgangscongres - Antwerpen,17 mei 2001 Een publicatie van de Koning Boudewijnstichting in opdracht van de Vlaamse

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

kleine dingen die het doen

kleine dingen die het doen kleine dingen die het doen ARMEN NEMEN HET WOORD! we willen armoede uitsluiten / we gaan niet uit van veronderstellingen, maar van dat waar we zeker van zijn / we sluiten niemand uit / we hebben respect

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Speech Bruno Tobback Voorzitter

Speech Bruno Tobback Voorzitter Speech Bruno Tobback Voorzitter 2 Eerst en vooral wil ik iedereen hier en bij uitbreiding ook al onze leden en militanten in Vlaanderen bedanken voor wat we de laatste weken samen hebben gedaan. Kandidatenlijsten

Nadere informatie

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting A RMOEDE Sociaal-cultureel werk in strijd tegen armoede en sociale uitsluiting Marc Jans 538 Voortdurende inzet van middelen blijft tot op vandaag ontoereikend om armoede en sociale uitsluiting volledig

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede In tegenstelling tot het beeld dat sommigen van de armen hebben, zijn de armen niet onproductief, maar zij hebben soms geen inkomen, geen werk,

Nadere informatie

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK

EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK EEN ANDERE BRIL EEN ANDERE KIJK dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord EEN ANDERE BRIL, EEN ANDERE KIJK Dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Beste lezer, Vele

Nadere informatie

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens

Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING. de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens Het FEDERAAL PLAN ARMOEDEBESTRIJDING of de onmogelijkheid een juiste strijd te voeren met de verkeerde wapens BAPN Belgisch Netwerk Armoedebestrijding v.z.w. Vooruitgangstraat 333/6-1030 Brussel - België

Nadere informatie

1. INLEIDING: ONTSTAAN VAN HET PROJECT BETONNEN JUNGLE

1. INLEIDING: ONTSTAAN VAN HET PROJECT BETONNEN JUNGLE WOORD VOORAF INLEIDING DEEL 1: KADER VAN HET PROJECT 1. INLEIDING: ONTSTAAN VAN HET PROJECT BETONNEN JUNGLE 2. DOELGROEP 2.1. ONTSTAAN VAN DE TONEELPLOEG 2.2. SAMENSTELLING VAN DE TONEELPLOEG 2.3. BELEVINGSWERELD

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3

AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 de AANDACHT voor DIVERSITEIT 1+1=3 (samen)werken met allochtone verenigingen Ervaringen uit het project Ondersteuning van allochtone wijkverenigingen van het Antwerps minderhedencentrum de8 en de Federatie

Nadere informatie

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics

Spiral Dynamics integral en onze jeugd. Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. De vier kwadranten van Ken Wilber. 3. Spiral Dynamics Spiral Dynamics integral en onze jeugd (auteur: Leida Schuringa, werkzaam bij Leidraad leertrajecten 030 27 34 199, info@leidraad.com) Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De vier kwadranten van Ken Wilber 3.

Nadere informatie

Deze steun heb ik nodig

Deze steun heb ik nodig Deze steun heb ik nodig Ouders over goed ouderschap en gewenste ondersteuning Dr. Margreth Hoek Bureau Hoek, in opdracht van LOC/LCFJ Inhoudsopgave Inleiding: Ouders willen steun die henzelf en hun kind

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

OPEN HUIS HOUDEN. Welkom in de jeugdhuismethodiek!

OPEN HUIS HOUDEN. Welkom in de jeugdhuismethodiek! OPEN HUIS HOUDEN Welkom in de jeugdhuismethodiek! COLOFON Dit is een uitgave van Formaat Jegdhuiswerk Vlaanderen vzw Auteurs Bart Degryse René De Pauw Leen Lauwers Barbara Redant Kobe Vanhaeren Tom Willox

Nadere informatie

Niets mis met afhankelijk zijn. Gedrag verandert niet louter door financiële prikkels. Cultuurverandering is een uitdaging

Niets mis met afhankelijk zijn. Gedrag verandert niet louter door financiële prikkels. Cultuurverandering is een uitdaging 2012 Niets mis met afhankelijk zijn Gedrag verandert niet louter door financiële prikkels Cultuurverandering is een uitdaging INHOUD Colofon ZELF is een eenmalig magazine van de Landelijke Cliëntenraad

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Bruggen over woelig water

Bruggen over woelig water Bruggen over woelig water (Hoe) kunnen de hulpverlening, het middenveld en de media helpen om de kloof tussen armen en de rest van de samenleving te overbruggen? 1 In en uit de armoede Wat is nodig opdat

Nadere informatie

Verslag van gesprekken met arme huishoudens in Zwolle

Verslag van gesprekken met arme huishoudens in Zwolle Verslag van gesprekken met arme huishoudens in Zwolle In opdracht van de gemeente Zwolle door Stichting CliP Oktober 2010 Raf Janssen, Wilma Kuiper Een opmerking over het gebruik van het woord armen. Sommigen

Nadere informatie