Besondere Landes-und Kulturkunde der niederländischsprachigen Länder: Calvinisme. Het bekeringsproces. in protestants-christelijke jeugdboekjes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besondere Landes-und Kulturkunde der niederländischsprachigen Länder: Calvinisme. Het bekeringsproces. in protestants-christelijke jeugdboekjes"

Transcriptie

1 Besondere Landes-und Kulturkunde der niederländischsprachigen Länder: Calvinisme Het bekeringsproces in protestants-christelijke jeugdboekjes Docent: Drs. P. van der Vorm Sommersemester 2004 Iris Noordegraaf Matrikelnummer: Studienkenzahl: A 332

2 ,QKRXGVRSJDYH Inleiding 2 Hoofdstuk Jantina van de turfschuit Hoe Hanneke een vriendinnetje kreeg Het verloop van het bekeringsproces Jantina en Hanneke: vergelijking 6 Hoofdstuk Jezus Christus Bidden en danken Zonden en genade De zondag Het lijden van Jezus Christus De bijbel 12 Conclusie 14 Literatuurlijst 15 1

3 ,QOHLGLQJ Als vader toch turf verkoopt en daar geld mee verdient en daar brood voor koopt, dan verdient hij dat toch eerlijk? (...) Als de Here ons deed naar wat wij verdienen, nou dan leefden we geen ogenblik langer meer. 1 Op de vraag die de niet-christelijke Jantina Hoogeveen in bovenstaand citaat verwonderd stelt, volgt een niet mis te verstaan antwoord van Moeder Hoekwater. Maar is deze Jantina van de turfschuit nog te redden? Is er nog hoop voor iemand, die zich openlijk afvraagt waarom haar vader zijn geld niet gewoon eerlijk zelf verdient? Kan iemand, die Zijn naam nog nooit gehoord heeft Hem nog wel leren kennen? Een persoon, die niet weet dat wij niets aan ons zelf te danken hebben, maar alles aan God, lijkt toch voor eeuwig verloren? Hier rust een zware taak op de schouders van de familie Hoekwater, dat is zeker. Maar wanneer alle zeilen worden bijgezet en het gezin de handen ineenslaat om dit bekeringsproces tot een bevredigend einde te brengen, zal blijken dat zelfs een ongelovige Jantina van de turfschuit nog een schaapje van de Here Jezus kan worden. Want alleen dan is de bekeringsmissie geslaagd. In dit werkstuk wil ik mij, aan de hand van de boekjes -DQWLQDYDQGHWXUIVFKXLW en +RH+DQQHNHHHQYULHQGLQQHWMHNUHHJ, bezighouden met bovengenoemd bekeringsproces, dat in christelijke jeugdboekjes dikwijls beschreven is 2. De belangrijkste vraag die ik mijzelf hierbij wil stellen is: op welke manieren wordt in deze boekjes geprobeerd een niet-christelijk kind tot geloof te brengen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal ik de verschillende middelen die bij het bekeringsproces worden ingezet nader onderzoeken. Hoe wordt geprobeerd het kind met God en de bijbel kennis te laten maken? Welke lessen worden er geleerd? En hoe wordt de christelijke moraal verkondigd? Uit bovenstaand citaat blijkt reeds dat de lessen die het ongelovige kind over het christelijk geloof leert niet enkel vreugdevol zijn. 1 Dialoog tussen de ongelovige Jantina Hoogeveen en de moeder van de christelijke kinderen Wim en Nel Hoekwater. P.A. de Rover, -DQWLQDYDQGHWXUIVFKXLW (Den Haag) p.29. 2

4 Menigmaal wordt ook geprobeerd het kind te bekeren door middel van bangmakerij en ligt de nadruk op de inprenting van het zondebesef. De negatievere elementen van het christelijk geloof komen hierbij aan bod. 3 Wat zijn de consequenties als je niet gelooft? En hoe gaat God om met zondaars? In hoofdstuk 1 zal ik kort de inhoud van de boekjes beschrijven, waarna ik het algemene verloop van het bekeringsproces in beide boeken bespreek. In hoodstuk 2 zal ik het bekeringsproces aan de hand van een zestal thema s belichten, te weten: Jezus Christus, bidden en danken, zonden en genade, de zondagsrust, het lijden van Jezus Christus en de bijbel. Deze thema s worden in de verhalen met grote regelmaat aangehaald, om het nietgelovige kind met de belangrijkste aspecten van het christendom vertrouwd te maken. Elk van deze zes onderwerpen brengt een korte les over het christelijk geloof met zich mee. Deze lessen zijn er, om het ongelovige kind te bekeren. Of de nadruk nu ligt op de positieve kanten van het geloof of op de inprenting van het zondebesef, duidelijk zal worden dat alle lessen er zijn om het niet-christelijke kind bij te brengen hoe belangrijk het is in Jezus Christus te geloven, zijn voorbeeld te volgen en een goed, christelijk leven te leiden. 2 Deze zondagsschoolboekjes circuleerden in menig protestants-christelijk gezin in het verzuilde Nederland. 3 Begrippen als negatief en positief zijn natuurlijk relatief. Regels die door de christelijke familie als positief ervaren worden (bijv.: zondag is een rustdag), kunnen voor Jantina een stuk minder aantrekkelijk zijn. Zo wordt het haar vader met bovenstaande regel immers onmogelijk gemaakt ook op deze dag geld te verdienen. Positief of negatief bekeren bestaat dus niet. Wanneer ik in dit werkstuk de begrippen positief en negatief in relatie tot het bekeren gebruik, wil ik dat als volgt uitleggen: positief betekent hier zoveel als niet beangstigend en niet gebruikt om schuldgevoelens op te roepen. Wanneer ik het begrip negatief gebruik, heeft dit betrekking op de inprenting van het zondebesef en de angstinboezeming. 3

5 +RRIGVWXN -DQWLQDYDQGHWXUIVFKXLW Het Drenthse schipperskind Jantina Hoogeveen, dochter van een turfverkoper, raakt tijdens een kort verblijf aan wal bevriend met de christelijke kinderen Wim en Nel Hoekwater. De schok is groot wanneer duidelijk wordt dat Jantina geen christelijk meisje is en zelfs nog nooit van Jezus heeft gehoord. Het gezin Hoekwater zet alles op alles om Jantina nog voor zij weer moet vertrekken met het christelijk geloof in aanraking te brengen. Met succes. Zo staat er een kerkbezoek op het programma en wordt Jantina met de Bijbel en het fenomeen bidden geconfronteerd. +RH+DQQHNHHHQYULHQGLQQHWMHNUHHJ Hanneke woont bij haar tante Ans, omdat haar vader het grootste deel van het jaar op zee zit en moeder al tijden in een sanatorium verblijft, om daar van een ziekte te herstellen. Dan raakt Hanneke bevriend met haar nieuwe buurmeisje Corientje Riessen, dat ook een poos in bed moet blijven om beter te worden. Enige afleiding komt dus voor beiden goed van pas. Corientje en haar moeder laten Hanneke kennismaken met de Kinderbijbel. De verhalen over Jezus die zieke mensen beter maakte, zijn een steun voor Corientje en worden dat ook voor Hanneke, die haar zieke moeder vreselijk mist. +HWYHUORRSYDQKHWEHNHULQJVSURFHV -DQWLQDYDQGHWXUIVFKXLW Het bekeringsproces verloopt in beide boekjes ongeveer hetzelfde. Een groot verschil is echter wel, dat we het proces in -DQWLQDYDQGHWXUIVFKXLW grotendeels vanuit de christelijke familie Hoekwater volgen en we het bij +RH+DQQHNHHHQYULHQGLQQHWMH NUHHJ vanuit het perspectief van de heidense Hanneke beleven. Er lijkt een bepaald schema te worden afgewerkt om beide ongelovige meisjes tot geloof te brengen. Allereerst is daar natuurlijk de ontmoeting tussen het christelijke kind en het nietchristelijke. Achter deze ontmoeting gaat al een interessant gegeven schuil: het christelijke kind heeft er nog geen notie van, dat het hier zojuist kennis heeft gemaakt met een heiden. Allereerst ontwikkelt zich dus een ongecompliceerde vriendschap, waarin over het christendom nog niet gesproken wordt. En dan komt de schok: het nieuw verworven vriendinnetje heeft nog nooit van God gehoord. Als de klap is verwerkt, wordt in beide 4

6 boekjes overgegaan tot actie om ook dit kind naar de Heer te brengen. Hier treedt fase twee in werking. Het wordt duidelijk dat de vriendschap alleen stand kan houden, als het nieuwe vriendinnetje bekeerd wordt. Wanneer men ontdekt heeft dat men hier met iemand te maken heeft, die Jezus niet kent komen verschillende emoties aan bod. In -DQWLQDYDQGHWXUIVFKXLWwordt Nel Hoekwater als eerst met de harde werkelijkheid geconfronteerd, wanneer Jantina haar keihard, maar nietsvermoedend meedeelt dat haar vader op zondag net zo lief turf verkoopt: Als de mensen maar kopen willen, gerust hoor. 4 De verbazing bij Wim en Nel is enorm. Verbouwereerd komen ze tot de conclusie dat er mensen blijken te bestaan die niet weten dat God de zondag toch echt niet voor het verkopen van turf heeft ingesteld. Maar als Wim en Nel Jantina hiervan op de hoogte brengen, schiet deze hartelijk in de lach en daarmee is voor Nel de maat vol. Hier maakt de verbazing plaats voor intense teleurstelling en zelfs boosheid: Jantina had iets pijn gedaan in haar hart. Die Jantina hield niet van de Here Jezus, dat was vast. Anders zou ze niet zo ruw gelachen hebben. 5 De volgende fase in het bekeringsproces breekt aan: Vader en Moeder Hoekwater verschijnen in beeld. Nietsvermoedend aanvaardt Jantina de uitnodiging bij Wim en Nel te komen eten. Niets wijst er voor haar op dat de familie Hoekwater, en met name Moeder, zich deze avond tot het uiterste zal inspannen om Jantina op velerlei manieren met het christelijk geloof te confronteren. Ook hier duiken de emoties weer op: Moeder Hoekwater is verdrietig en teleurgesteld over de verdorven geest die hier met ze dineert, maar stelt zich ook streng en belerend naar Jantina op, die hierdoor de nodige vermaningen over zich uitgestort krijgt. Na een grondige inleiding in het christelijk geloof wordt tot de volgende en laatste stap overgegaan: het kerkbezoek. In het huis van God zal Jantina s laatste twijfel definitief moeten verdwijnen. En dat doet het ook. Bij elke uitnodiging die Jantina van de familie Hoekwater krijgt schuilt een addertje onder het gras. Zo lijkt de gedachte erachter steeds te zijn: we zullen haar eens laten zien hoe het hoort en haar met haar zonden confronteren. +RH+DQQHNHHHQYULHQGLQQHWMHNUHHJ Deze addertjes zijn ook in +RH+DQQHNHHHQYULHQGLQQHWMHNUHHJweer van de partij, zij het in mindere mate. Maar ook hier lijkt het schema in grote lijnen te worden gevolgd. In dit boekje is vooral Corientje bijzonder actief bezig haar vriendinnetje te bekeren en is van boosheid en teleurstelling niet zozeer sprake: de schok, zoals aanwezig in -DQWLQD YDQ GH 4 De Rover, -DQWLQDYDQGHWXUIVFKXLW, p.18. 5

7 WXUIVFKXLW, is hier minder duidelijk voelbaar. Corientje en haar moeder proberen door middel van hun enthousiasme omtrent het geloof en de Kinderbijbel op het gemoed van Hanneke te werken en lijken de bekering als een ware uitdaging te beschouwen. Zij gunnen dit meisje al het goede dat een leven onder Gods hoede met zich meebrengt. Zij laten zich niet uit het veld slaan door Hannekes onwetendheid op het gebied van de Bijbel. Het feit dat Hanneke Jezus en de Bijbel niet kent heeft geen invloed op hun humeur en verleidt ze niet tot bestraffende woorden, teleurgestelde gezichtsuitdrukkingen en verdrietige gedachten over het feit dat zoveel zonden zich in één persoon kunnen verenigen. Maar ook in dit boek lijkt de uitnoding van Mevrouw Riessen aan Hanneke eens bij Corientje te komen spelen niet zomaar uit de lucht te komen vallen: ze maakt dankbaar gebruik van de gelegenheid en neemt de Kinderbijbel ter hand om het meisje alles over de wonderlijke gaven van Jezus Christus te vertellen. -DQWLQDHQ+DQQHNHYHUJHOLMNLQJ Moeder en Corientje oordelen minder hard over het niet-christelijke vriendinnetje dan Vader en Moeder Hoekwater. Deze laatsten spelen vooral in op het zondebesef en trachten Jantina door middel van bangmakerij op andere gedachten te brengen, zoals in volgende hoofdstukken zal blijken. Zij pakken het grondiger aan en menen zelfs te moeten bidden voor de ongelovige Jantina. Dit kan mede verklaard worden door de verschillende houdingen die Jantina en Hanneke tegenover het geloof hebben. De familie Hoekwater heeft te maken met een meisje dat niet erg openstaat voor de nieuwe lessen die zij leert. Haar lakse houding zorgt er dus voor, dat de familie nog fanatieker te werk moet gaan. Corientje en haar moeder zijn onvermoeibaar en interesseren Hanneke voor het geloof met hun positiviteit en enthousiasme. Zij hebben een makkelijke prooi aan Hanneke; deze is, in tegenstelling tot Jantina nieuwsgierig naar het christelijke leven en leert er graag meer over. Corientje wordt hierbij een soort voorbeeld voor Hanneke, die haar tevens bewondert om haar uitgebreide bijbelkennis. Het schema wordt in dit boek eveneens positief afgerond. Ook Hanneke heeft haar hart voor Jezus geopend met dank aan de christelijke familie. Tussen beide boekjes zijn enige verschillen met betrekking tot de bekering te ontdekken, toch wordt grotendeels dezelfde lijn gevolgd: er is een ontmoeting, een schok (-DQWLQDYDQGH WXUIVFKXLW) of constatering (+RH+DQQHNHHHQYULHQGLQQHWMHNUHHJ), er wordt tot actie overgegaan middels allerhande hulpmiddelen (de Bijbel, kerkbezoek) en tot slot de positieve afronding: het vriendinnetje is bekeerd. 5 Ibidem, p.18. 6

8 +RRIGVWXN In dit hoofdstuk staan de lessen over Jezus en de bijbel, die de christelijke familie aan de nietchristelijke nieuwkomer leert, centraal. Doel hiervan is het niet-christelijke kind tot geloof te brengen. Aan de hand van citaten uit de boekjes zal ik in dit hoofdstuk de lessen nader verklaren en deze naar onderwerp indelen. Het zal duidelijk worden, dat niet alle lessen per definitie direct aan Jantina zijn gericht, maar ook vanuit de auteur zelf aan het christelijke lezertje. De citaten komen vrijwel allemaal uit de mond van leden van de families Hoekwater en Riessen, slechts een klein aantal citaten is afkomstig van de dominee. Een enkele keer zal een citaat bij meerdere kopjes ondergebracht worden Jezus Christus Als het in de boekjes over Jezus Christus gaat, leren we dat in hem niets dan goedheid huist. Hij is de zoon van God en is op aarde gekomen, om de zonden van de mensen op zich te nemen. Christus is voor ons aan het kruis gestorven. Na zijn wederopstanding is hij terug gegaan naar God in de hemel. Ooit komt hij terug op aarde en zal bepaald worden, wie bij hem in de hemel mag wonen en wie eeuwig zal branden in het vagevuur. Nu kijkt Jantina opeens heel verwonderd. (...). Waarom kwam Hij uit zijn heerlijke hemel (...). Hij kon daar toch veel beter blijven? Maar nu komt het antwoord op haar vraag: Omdat Hij zoveel van de mensen hield. Die mensen hadden zoveel gezondigd, dat ze nooit in de mooie hemel bij Hem zouden kunnen komen. Dat wilde de Heer niet. 6 Hij is expres voor ons op aarde gekomen en Hij houdt zoveel van kinderen. 7 Jezus is een steun en toeverlaat voor iedereen die hem wil kennen. Duidelijk wordt, dat Jezus er altijd voor je is, wanneer je hem nodig hebt. Jezus is er om de mensen te helpen, wanneer zij kampen met zorgen, verdriet en angst. Nu behoefden de mensen niets anders te doen, dan de Here te bidden om van hun zonden verlost te worden. Dan zouden ze Hem liefhebben en dan zou er vreugde komen in hun hart; want dan zouden ze met a l l e moeiten en zorgen in hun leven tot de Heer mogen gaan ( ). 8 6 De Rover, -DQWLQDYDQGHWXUIVFKXLW, p I.van Veen-van der Vlies, +RH+DQQHNHHHQYULHQGLQQHWMHNUHHJ (Delft, ca.1960), p.41. 7

9 Toen is Hij naar de hemel gegaan, terug naar Zijn Vader. Maar Hij hoort en ziet je altijd. 9 (..), maar t allerheerlijkste is, dat we allemaal weer kinderen van de Vader in de hemel mogen zijn. 10 Het volgende citaat is afkomstig van de moeder van Corientje, deze leest de meisjes het bijbelverhaal voor, waarin Christus de melaatse man geneest. Jezus goedheid heeft zowel op innerlijke als ook op uiterlijke kenmerken betrekking. Hij keek naar de Here, en de Here Jezus naar Hem. Niet boos, zoals de andere mensen, maar zo goed en vriendelijk, als alleen Hij kijken kan. 11 Vooral in +RH+DQQHNHHHQYULHQGLQQHWMHNUHHJ wordt gefocust op de krachten waarmee Jezus de zieken geneest. De zieke Corientje voelt zich hierdoor gesterkt en lijkt zijn krachten ook waar te nemen. En dan moet u lezen van de zieke mensen, die de Here Jezus weer beter heeft gemaakt, net als mij Bidden en danken Wanneer men iets graag heeft of wil (voedsel, beter worden) dient men God hierom te vragen in een gebed. Voor alles wat men ontvangt, dient God te worden bedankt. Bidden kan altijd, hardop of zacht. Zowel zorgen als ook blijdschap kan men te allen tijde naar de Heer brengen. En als je graag brood hebt om te leven, dan vraag je toch ook aan God, of je het mag hebben? En als je nu iets hebt ontvangen, dan bedank je de mensen toch ook? Evenzo behoor je God te danken, voor alles wat Hij je geeft. 13 En omdat de Here zo oneindig goed is, dat Hij ons het leven en eten en zoveel andere dingen geeft, daarom zijn wij Hem dankbaar. Daarom bidden wij voor het eten en daarom danken we (...) 14 8 De Rover, -DQWLQDYDQGHWXUIVFKXLW, p.33 9 Van Veen-van der Vlies, +RH+DQQHNHHHQYULHQGLQQHWMHNUHHJ, p Van Veen-Van der Vlies, +RH+DQQHNHHHQYULHQGLQQHWMHNUHHJ, p Ibidem p Ibidem p De Rover, -DQWLQDYDQGHWXUIVFKXLW, p.28. 8

10 Mevrouw Riessen doet haar best de kinderen duidelijk te maken, dat er geen werkelijke afstand tussen de machtige God in de hemel en de nietige mensen op aarde bestaat: je kunt hem dan wel niet zien en ook op aarde loopt hij niet meer rond, maar Hij hoort en ziet je altijd. Ook Jantina wordt duidelijk gemaakt, hoe fijn het is dat je door te bidden al je zorgen bij Jezus neer kunt leggen, dat hij je helpt wanneer je daarom vraagt en dat hij je je zonden vergeeft wanneer je tot hem bidt. Want dan zouden ze met alle moeiten en zorgen in hun leven tot de Heer mogen gaan en Die zou hun troost geven, als ze bedroefd waren en vreugde, als ze verdriet hadden. 15 In +RH +DQQHNH HHQ YULHQGLQQHWMH kreeg wordt, zoals reeds eerder opgemerkt, vooral duidelijk gemaakt dat de mens (Corientje) bij ziekte tot God moet bidden om beter te worden. Wanneer hij je genezen heeft, behoor je te bedanken in gebed. Maar mag ik het ook niet vertellen, dat Hij me weer beter maakt? Corientjes moeder glimlacht, en toch is het of er tranen in haar ogen komen. Ja, zegt ze, jij mag het aan iedereen vertellen. 16 En Hanneke mag ook aan hem vragen of haar moeder weer gauw beter wordt. 17 Dit advies wordt door Hanneke niet in de wind geslagen. Na weken ijverig bidden is daar plots het blijde nieuws, dat moeder gauw weer beter zal zijn. Voor Hanneke het teken, dat haar gebeden zijn verhoord Zonden en genade Over zonden en genade spreekt de christelijke familie voornamelijk in een negatieve context: door middel van angstinboezeming en het aanpraten van schuldgevoelens probeert de familie nu op het gemoed van de zondaar te werken. Er wordt op het kwade gewezen, dat in de mensen huist en waartegen met man en macht gestreden dient te worden. Zondebesef staat hierbij centraal: de mens mag nooit vergeten hoe slecht hij is. We hebben zoveel kwaad gedaan en zoveel gezondigd, dit heeft Jezus verdrietig gemaakt. En toch heeft hij al onze 14 Ibidem, p De Rover, -DQWLQDYDQGHWXUVFKXLW, p Van Veen-van der Vlies, +RH+DQQHNHHHQYULHQGLQQHWMHNUHHJ, p Ibidem, p.32. 9

11 zonden op zich genomen en is hij voor ons gestorven. We kunnen niet anders, dan ons hier schuldig over voelen. We kunnen enkel bidden om vergeving. Omdat Hij zoveel hield van de mensen. Die mensen hadden zóveel gezondigd, dat ze nooit in de mooie hemel bij Hem zouden k u n n en komen (...). 18 De goedheid van de Christus wordt ook meerdere malen aangehaald teneinde de ongelovige zich nog schuldiger te laten voelen: een kwade gedachte lijkt immers nog kwader wanneer je erbij bedenkt dat je er iemand verdriet mee doet, die de goedheid zelve is en het allerbeste met zijn kinderen voor heeft, zijn oneindige goedheid, zoals Moeder Hoekwater het noemt, maakt dat wij ons er nog meer van bewust worden, dat Jezus ondanks onze zonden tóch van ons blijft houden. Zo wordt het voor de Here Jezus, die toch al zo verdrietig is, nóg zieliger. Bij Mevrouw Riessen lijkt deze gedachte eveneens aan te slaan, zoals uit het volgende citaat blijkt: Het is alleen zo jammer voor het kind zelf. Je laat ze zo zonder het allerbeste opgroeien. En het doet de Here Jezus ook verdriet. Hij is expres voor ons op aarde gekomen en Hij houdt zoveel van kinderen. 19 Zoals al eerder duidelijk werd, is het de familie Riessen er vooral om te doen, de blijde kanten van het geloof uit te dragen. Zij gunt Hanneke een leven in Gods hand, zoals zij dat zelf ook leiden. Uit bovenstaand citaat blijkt echter dat ook Mevrouw Riessen de ongelovigen aardig op het gemoed weet te werken en zij lijkt er in bovenstaande passage op te duiden dat de voorbije jaren, die Hanneke doorbracht zonder van God op de hoogte te zijn, toch een verspilling zijn geweest. Mevrouw Hoekwater lijkt het meest te denken dat het bekeringsproces positief af te ronden is, wanneer zij ook de donkere kanten van het christelijk bestaan voldoende uitgedragen heeft: als geen ander lijkt zij zich de intense nietigheid van de mens tegenover God te realiseren. Dat wij überhaupt nog leven, is een wonder op zich. Dit gegeven weet zij Jantina op verrassend heldere wijze duidelijk te maken. En toch...is het niets dan goedheid van de Heer, dat Hij ons wat l a a t verdienen. Weet je wel, dat wij geen dag, geen uur van ons leven zelf verdienen? Als de Here ons deed naar wat wij verdienen, nou dan leefden we geen ogenblik meer De Rover, -DQWLQDYDQGHWXUIVFKXLW, p Van Veen-Van der Vlies, +RH+DQQHNHHHQYULHQGLQQHWMHNUHHJ, p

12 Maar ook de jonge Corientje is zich van het kwade bewust en lijkt al te beseffen, dat Jezus niet alleen voor de boze mensen die leefden ten tijde van de kruisiging gestorven is, maar voor de zondige mens in het algemeen. Verleden en heden spelen hierbij geen rol. En dat heeft de Here Jezus gemaakt, weet je wel, toen Hij stierf aan het kruis. Ja, zegt Corientje eerbiedig, voor ons, omdat wij zo veel kwaad hadden gedaan De zondag Zondag is een rustdag. Dit houdt in dat er op deze dag niet gewerkt wordt. Wie dit gebod negeert, begaat een grote zonde. Men dient de zondag enkel te benutten voor het kerkbezoek. God zelf rustte op deze zevende dag uit, nadat hij in zes dagen de wereld geschapen had. Verkopen jullie soms wel op zondag? vroeg Wim. Als de mensen maar kopen willen, gerust hoor. Maar dat mag toch niet? Van wie niet? (...) Maar Nel zei heel verwonderd: Van God niet. 22 De zondige levensstijl van Jantina blijkt duidelijk zijn weerslag op Nel te hebben. Hier is de nood aan de man: Moeder Hoekwater treedt ten tonele om haar Nel gerust te stellen en heldere antwoorden op haar vragen te geven. Waar nodig komt zij met extra informatie op de proppen. Wanneer Moeder verneemt dat Nel Jantina van een prima uitleg omtrent de zondag heeft voorzien, geeft zij haar dochter een weloverwogen pluim. Nou, Jantina van de turfschuit zei, dat ze wou, dat het nooit zondag was; dan kon haar vader altijd verkopen. Zo, zegt Jantina dat? En wat heb jij toen gezegd Nel? (...) Ik heb gezegd, dat het zonde was. Dat is goed van je, zegt moeders zachte stem (...). 23 Nog een maal slaat de twijfel toe bij Nel, wanneer zij zich openlijk afvraagt of Vader wel een brood op zondag zou verkopen aan iemand die op zaterdag te ziek was om naar de bakker te gaan. Ook hier is Moeder in staat om, dit maal aan de hand van een bijbelverhaal, Nels onzekerheid weg te nemen. Zij weet immers te vertellen, dat de discipelen ook eens op een zondag koren plukten en zich er daarna tegoed aan deden. Maar Jantina zei toch eigenlijk iets anders, moe. Ze zei, dat haar vader gerust zou verkopen op zondag en dat mag toch niet? Nee, Nel, want als we dat doen, komt er niets van naar de kerk gaan De Rover-DQWLQDYDQGHWXUIVFKXLW, p Van Veen-Van der Vlies, +RH+DQQHNHHHQYULHQGLQQHWMHNUHHJ, p De Rover, -DQWLQDYDQGHWXUIVFKXLW, p Ibidem, p

13 Wederom heeft Moeder haar dochter overtuigd. Nel kan weer rustig slapen. Maar niet voordat zij haar avondgebed heeft opgezegd. En voor Jantina van de turfschuit heeft gebeden Het lijden van Christus Jezus Christus is gekruisigd en stierf daarbij voor onze zonden. De pijn die hij leed, leed hij voor ons. Bangmakerij is ook een mogelijkheid om te bekeren. Hierbij wordt vooral benadrukt hoeveel pijn Jezus aan het kruis geleden heeft en dat allemaal voor jou. Ook wordt duidelijk gemaakt dat de hemel slechts is weggelegd voor diegene, die bidt om vergeving en in God gelooft. De hel wordt niet expliciet genoemd, maar steeds valt uit de lessen af te leiden, dat het leven een stuk minder rooskleurig eindigt, als je zondig blijft en niet om vergeving bidt. Nu is dat Kindje niet meer op aarde. Toen het een man geworden was, hebben de mensen Hem aan een kruis gespijkerd. 26 De Here Jezus is aan een kruis gehangen en gestorven. Dat hebben de boze mensen gedaan. Je kunt het op de plaat zien. Wat is dat erg. 27 In het volgende citaat geeft het woord als een kleine nuancering aan. Even lijkt het, of Jantina er al is, of niets haar meer in de weg staat een leven onder Jezus hoede te lijden, maar dan wordt toch nog fijntjes aangegeven, dat ze er zo makkelijk niet vanaf komt: bidden moet men immers tot in eeuwigheid. En waar Jantina tot Hem bidt, zal ze Hem kunnen vinden. Als ze maar bidt...met heel haar hart De bijbel Iedere dag leest men voor en/of na de maaltijd uit de bijbel. En omdat de Here zo oneindig goed is, dat Hij ons het leven en eten en zoveel andere dingen geeft, daarom zijn wij Hem dankbaar. (...) en daarom lezen we iedere dag in zijn Woord. 29 Een mogelijke reden voor het feit dat Corientje al op jonge leeftijd zo vertrouwd is met de bijbel, blijkt wellicht uit het volgende citaat. Net als een hoop van de christelijke lezertjes was 25 Ibidem, p De Rover, -DQWLQDYDQGHWXUIVFKXLW, p Van Veen-Van der Vlies, +RH+DQQHNHHHQYULHQGLQQHWMHNUHHJ, p De Rover, -DQWLQDYDQGHWXUIVFKXLW, p Ibidem, p

14 ook zij al vroeg in het bezit van een kinderbijbel. De kinderbijbel vertelt de verhalen van Jezus en het joodse volk op eenvoudige wijze en laat het kind zo langzaam op niveau de christelijke wereld binnengaan. Maar Corientje roept blij: (...) Ik heb een nieuwe kinderbijbel gekregen, zo n mooie! (...) Kom maar gauw, het zijn zulke mooie platen

15 &RQFOXVLH Menig protestants-christelijk kind dat opgroeide in het Nederland tijdens de Verzuiling is vertrouwd met zondagsschoolboekjes als -DQWLQD YDQ GH WXUIVFKXLW en +RH +DQQHNH HHQ YULHQGLQQHWMHNUHHJ. Dit soort boekjes had tot doel het christelijke kind bij de les te houden en duidelijk te maken dat het leven er een stuk akeliger uitziet wanneer God er geen (hoofd)rol in speelt. Om de dramatische kanten van een goddeloos bestaan scherp af te kunnen tekenen tegen de plezierige effecten die men ondervindt wanneer men in God gelooft, worden er in de boeken vaak twee families tegenover elkaar geplaatst: een christelijke familie en een nietchristelijke familie. En zo komt de schrijver tot de kern van de zaak. Door namelijk een diepgelovige met een zondaar te confronteren, wordt de ultieme kans gecreëerd om tot bekering over te gaan. In de zondagsschoolboekjes -DQWLQD YDQ GH WXUIVFKXLW en +RH +DQQHNH HHQ YULHQGLQQHWMH NUHHJ, lezen wij hoe twee families doelgericht te werk gaan in dit bekeringsproces: om dit proces optimaal te laten verlopen en het met succes af te kunnen sluiten, focussen de schrijvers op een aantal thema s, dat de belangrijkste lessen over het christelijk geloof bij zal brengen. In de besproken boekjes wordt met name aandacht besteed aan het leven van Christus. Enerzijds proberen de families Hoekwater en Riessen te bekeren door over zijn goedheid, zijn wonderen en zijn rol als vader voor diegene die in hem gelooft te spreken. Anderzijds wordt getracht het niet-christelijke kind tot geloof te brengen door middel van angstinboezeming en wekt men eveneens schuldgevoelens op door het kind met zijn zonden te confronteren. Zo wordt er openlijk gesproken over de pijn die Jezus leed aan het kruis en moet het kind zich bewust worden van het feit, dat het door zijn zondige gedrag iemand verdriet doet, die voor ons geleden heeft en gestorven is. Meermaals wordt hiertoe zijn goedheid benadrukt teneinde het kind zich nóg schuldiger te laten voelen over de begane zonden. Met de beschrijving van de ommekeer in het leven van Jantina en Hanneke, die de verandering van heiden naar christen inhoudt, trachten de schrijvers de jonge lezertjes het goede voorbeeld te geven. Zo worden niet alleen onchristelijke kinderen (de Jantina s en de Hanneke s) toegesproken, maar ook de lezers die al christelijk zijn. Zij dienen net als Wim, Nel en Corientje hun vriendjes in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat deze op het rechte pad komen al dan niet blijven. 30 Van Veen-Van der Vlies, +RH+DQQHNHHHQYULHQGLQQHWMHNUHHJ, p

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding

JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN. Onzevader in eerste communievoorbereiding JEZUS LEERT OOK MIJ BIDDEN Onzevader in de voorbereiding op de eerste communie Onzevader in eerste communievoorbereiding Doelgroep: Kinderen die zich voorbereiden op de eerste communie Doelstelling: Met

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn?

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Bij deze preek is geen powerpoint

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring )

De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) De gelijkenis van de onbeschaamde vriend. ( of over gebedsverhoring ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016

NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 NAAMOPGAVE 21 FEBRUARI 2016 Welkom Kinderen: Dag lieve mensen allemaal, wij heten jullie heel hartelijk welkom in deze viering van onze Naamopgave. Wij komen vandaag aan Jezus zeggen dat ons hartje klaar

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.)

Geloofsbelijdenis * (zie de drie voorbeelden) (Als de ouders een doopkaars hebben kan die nu worden aangestoken.) Overzicht van een doopviering, waarin de doop wordt gedaan door Nel Hogervorst van Kampen, pastoraal werker. Zij vindt het prettig als er niet zoveel tekst in het boekje staat, omdat zij dan kan improviseren.

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Het onze Vader. Naam:

Het onze Vader. Naam: Het onze Vader Naam: Onze Vader Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood.

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Jona 2: God is barmhartig a. De koppige Jona wordt een biddend Jona > de Heere redt hem

Jona 2: God is barmhartig a. De koppige Jona wordt een biddend Jona > de Heere redt hem 0.1 Lezing uit de Bijbel: Jona 3 nr. 771 Voorafgaande aan de Schriftlezing: 1. Gods barmhartigheid = Zijn warmhartigheid Rode draad door boekje Jona (en feitelijk door de hele Bijbel). Jona 1: God is barmhartig

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Je bent jong en je wilt wat!

Je bent jong en je wilt wat! Je bent jong en je wilt wat! Logisch, je voelt je geen sukkel. Je bent jong, je zit vol energie en je wilt eruit halen wat er uit dit leven te halen valt. Plezier maken, feesten en doen waar je zin in

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1)

Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Zondag 28 Zondag 28 gaat over het Heilig Avondmaal (1) Lees de tekst van Zondag 28 Vraag 75 : Hoe wordt gij in het Heilig Avondmaal vermaand en verzekerd, dat gij aan de enige offerande van Christus, aan

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN?

HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? HOE KAN IK TOT BEKERING KOMEN? Net zoals er natuurkundige wetten zijn die het leven bepalen zijn er ook een aantal geestelijke wetten die onze relatie met God bepalen. 1. God heeft je lief en wil graag

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij

Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Overdenking 21 juni 2015 Velserbroek - Ds. Mirjam Vermeij Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Wie is hij toch? Die vraag klinkt

Nadere informatie

Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde

Die Jezus volbracht in zijn leven, toen hij in de wildernis leefde Kunt u een verhaal over Jezus vertellen dat veel voor u betekent? Ja, Jezus is erg belangrijk voor mij en anderen die geloven dat hij onze redder en heer der levenden is Een belangrijk verhaal voor mij

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens.

Door onze keuze is er een breuk tussen God en mens. Probleem: breuk tussen en mens Door onze keuze is er een breuk tussen en mens. maakte de mens omdat Hij een vriend wilde. Hij wilde aanhoudend contact met de mens. Hij gaf de mens een verrassend mooi leven.

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God?

Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar God? Geliefde mannen, Nog een poosje en dan wordt de mannenconferentie van 2015 gehouden. Bij het gekozen thema: Het verlangen van God heb ik mij in de afgelopen dagen afgevraagd wat is mijn verlangen naar

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 40 (12-10)

De Bijbel open 2013 40 (12-10) 1 De Bijbel open 2013 40 (12-10) Er was eens een man die de studeerkamer van een predikant binnenkwam. Hij keek om zich heen en zag al die boeken staan die je in een studeerkamer aantreft. Toen zei die

Nadere informatie

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar

GEBEDSPASTORAAT. =bidden voor elkaar,bidden met elkaar GEBEDSPASTORAAT =bidden voor elkaar,bidden met elkaar Mat. 18: 19: Jezus zegt: wanneer 2 van u eensgezind op aarde iets vragen zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is.want waar er 2

Nadere informatie

HC zd. 6 nr. 32. dia 1

HC zd. 6 nr. 32. dia 1 HC zd. 6 nr. 32 wie Jezus wil kennen moet de verhalen over hem lezen beschreven door Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes terecht worden ze evangelisten genoemd ze beschrijven het evangelie ze vertellen

Nadere informatie

Maria, de moeder van Jezus

Maria, de moeder van Jezus Maria, de moeder van Jezus Kerstoverdenking Rotary 2014 1. Maria in de kerkgeschiedenis 2. Maria in de Bijbel 3. Boodschap 1. Wees gegroet Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

Nadere informatie

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk

Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk Liederen solozang Prijs: 7,= euro per stuk GEWASSEN IN WATER Inhoud: Vanuit de dopeling gezien een statement dat hij in het watergraf alles wat oud is achter zich laat. Hij weet niet alles, kent nog niet

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst

Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst Antwoorden 18.1: De wonderbare visvangst a. De mensen komen naar de Heere Jezus om het Woord van God te horen. b. Het Woord van God is belangrijk in het leven van deze mensen. Door Bijbellezen en bidden

Nadere informatie

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer,

Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder. Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28. Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, Hillegom, De Hoeksteen 7 september 2014 Maurits de Ridder Jesaja 56 : 1-7 Mattheus 15 : 21-28 Gemeente van Christus Jezus, onze Heer, "Nu even niet", was ooit de reclameslogan van een landelijk bekend

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij?

Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Een meneer heeft veel ballonnen. Hij roept: Kinderen, kom erbij! Mijn ballonnen die zijn gratis. Wie wil een ballon van mij? Wat een mooie luchtballonnen! Geel, oranje, groen en blauw. Kies maar uit Daan,

Nadere informatie

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Maar waarom is dat paasgebeuren nu belangrijk voor u/jou? Als iemand

Nadere informatie

EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS

EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert EEN TEMPELLEIDER KOMT OP BEZOEK BIJ JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door:

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. De verhalen van vandaag uit het evangelie van Marcus

Nadere informatie

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk

Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk B I J L A G E B I J J A A R B Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden Preek Gemeente van Christus, Het is een vreemde vraag, die de discipelen stellen: Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Ze zien iemand aan de kant van de weg zitten. Iemand die al vanaf zijn geboorte

Nadere informatie