DE MIVB WORDT STEEDS GEBRUIKSVRIENDELIJKER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE MIVB WORDT STEEDS GEBRUIKSVRIENDELIJKER"

Transcriptie

1 4 / juli - augustus - september 2015cl DE MIVB WORDT STEEDS GEBRUIKSVRIENDELIJKER Wie de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft of er al een poosje in vertoefd, zal willens nillens mogen ondervinden dat het inzake mobiliteit iets minder vlot verloopt. Doch het reizen met tram, metro en bus verloopt steeds makkelijker dankzij lagevloerrijtuigen en toegankelijker haltes. Klimpartijen om in een tram te stappen behoren hoe langer hoe meer tot het verleden. Lagevloertrams doorkruisen haast de hele stad. Bussen zijn ook gemakkelijker toegankelijk. En van bij de indienststelling van de metro in 1976 staan perron- en instaphoogten gelijk. Voorts beschikken over een paar jaar alle stations over liften voor rolstoelgebruikers, reizigers met kinderkoets, fietsers e.a. Ook blijven de minibussen voor mindermobielen kriskras door het Brusselse gewest rijden. Deze haast vier decennia jonge minibusdienst valt nu onder de dienst TaxiBus, die personen met een handicap vervoert. Deze dienst op verzoek wordt onder de vorm van een deur-totdeur -bediening aangeboden, van maandag tot en met zaterdag van uur tot uur. Ondanks de inspanningen om heel het openbaarvervoernet nog toegankelijker te maken, blijft een dienst als TaxiBus nog steeds een noodzaak. Deze dienstverlening verdient dan ook even extra in het daglicht te worden gesteld. Wij wensen iedereen fijne zomermaanden. Leo Camerlynck

2 Nieuwtjes van de MIVB 24 uur met de lijnmanager Elk probleem, technisch of menselijk, dat het vervoer in de war kan sturen, sporen zij op. Zij, dat zijn de lijnmanagers (oftewel Bus Line Managers bij de BUB). Ze houden zich met een heel aantal taken bezig, gaande van management van de chauffeurs of regulatie van het verkeur tot de keuring van het net. Ze staan voortdurend aan de frontlinie en kunnen in geval van problemen op elk moment opgeroepen worden. Hun job vereist dan ook een perfecte kennis van het net en de werking ervan, en daarnaast ook uitstekende luisteren bemiddelingsvaardigheden. Op 19 maart jongstleden volgde VLTL een Bus Line Manager en een BUT-lijnmanager. 05 :00 Virgile Volckaert start zijn dienst vanop het nieuwe Support Movement -plateau dat alle real time -teams van de BUB in Haren groepeert. Zijn dag begint voor zijn regulatiepost, vanwaar hij de diensten van de chauffeurs en de verschillende buslijnen waarvoor hij verantwoordelijk is, kan volgen. 06 :00 De wals van bussen kan beginnen! Vanaf nu kan hij op elk moment worden opgeroepen door agenten die vertrekken of zich op het net bevinden. Ondertussen moet hij zelf ook vertragingen bij beginnende diensten signaleren. Als een bus te vroeg is of vertraging oploopt, is het aan Virgile om het verkeer opnieuw te regulariseren. In zekere zin is dit zoals het beroep van opzichter. We moeten toezicht houden op de chauffeurs en dat leidt wel eens tot spanningen als we hen tot de orde moeten roepen, geeft hij toe. 08 :00 De stad ontwaakt. Virgile verlaat dan ook het scherm en begeeft zich mee op het net. Voor hij de stelplaats verlaat, gaat hij nog langs de garages om enkele bussen te controleren en na te kijken of alles in orde is (netheid van de bus, uniform van de chauffeur, bestuurderspost, werking van de MOBIB-toestellen, etc.). 10 :35 Nog steeds in Haren, maar nu in de tramstelplaats, arriveert Mohamed Elaagbani om aan zijn dienst te beginnen. Maar nog voor hij in de stelplaats kan binnengaan, doet er zich een incident voor. Een probleem in de programmering van de wissels zorgt voor file aan de ingang en blokkeert het verkeer. Nadat hij de dispatching en de permanentiepost van de stelplaats heeft verwittigd, houdt Mohamed de situatie onder controle tot het verkeer om 10u42 weer normaal loopt. 2

3 4 / juli - augustus - september 2015cl Mohamed Elaagbani - LijnManager BUT 11 :00 Als hij eenmaal op kantoor is, ontvangt Mohamed een bestuurster die een document wil laten ondertekenen voor de opvolging van haar competenties. Het is altijd belangrijk om op zo n moment tijd te nemen om met de bestuurders te praten. Het laat ons toe om eventuele fouten die we hebben opgemerkt in hun rijstijl te bespreken, maar het is ook een gelegenheid voor hen om ons op de hoogte te brengen van problemen of defecten die ze tijdens hun dienst hebben opgemerkt. Aangezien ze 8 uur per dag onderweg zijn, hebben zij het beste zicht op het net. Hun opmerkingen helpen ons enorm bij ons werk, verklaart hij. 11 :30 Op het busnet begeleidt Virgile, uitgedost in een gele MIVB-vest, ondertussen verschillende chauffeurs op de 34 en de 64. Dankzij de fluovest vallen we meteen op en daardoor komen klanten ons gemakkelijker vragen stellen, zegt hij. Verder verklapt hij ons nog dat de vest ook een positief effect heeft op de regels aan boord van de bus (n.v.d.r.: vooraan instappen, ontwaarden, achteraan uitstappen, etc.). Die praktijkmomenten samen met de chauffeurs zijn goud waard. Ze maken het ook mogelijk om concrete informatie uit te wisselen over de rijstijl van de chauffeur of over problemen op het net. Ter hoogte van de halte Leopoldpark merken we dat er een vrachtwagen staat op de stopplaats die voorbehouden is voor bussen. Aangezien Virgile beëdigd is, stapt hij uit de bus en beboet hij de fout geparkeerde vrachtwagen. ContactLijn 3

4 Nieuwtjes van de MIVB Voor hij zijn dienst beëindigt om 13u, inspecteert Virgile nog enkele haltes en noteert hij op een fiche alle afwijkingen (graffiti, beschadigde of ontbrekende ruiten, een overvolle vuilnisbak, uitgewiste grondmarkering, een beschadigd trottoir, beschadigde signalisatie, etc.). Eenmaal terug op kantoor brengt hij deze gegevens in zodat zijn collega s en de betrokken diensten op de hoogte worden gebracht. 15 :00 Mohamed is opgeroepen door een van zijn collega s van de stelplaats Elsene en door de agenten van Haren. Het betreft een probleem met de seinlichten aan de halte Leopold III. Hij begeeft zich ter plaatse om de ernst van de situatie in te schatten. Het licht brandt inderdaad niet lang genoeg voor de trams die terugkeren naar de stelplaats in Haren vanuit de Generaal Wahislaan via de Leopold III-laan Dit zou voor verkeersproblemen kunnen zorgen. Mohamed noteert alles in zijn logboek zodat hij het probleem kan rapporteren zodra hij weer in de stelplaats is. Op twee passen ervandaan, aan het Meiserplein, werd een gelijkaardig probleem gesignaleerd. Behalve een probleem met het seinlicht is hier ook sprake van een plaatsprobleem, ontdekt Mohamed. De T3000 die vanuit de Rogierstraat naar de Generaal Wahislaan rijden, zijn erg lang en blokkeren het verkeer soms. Dit gebeurt wanneer ze moeten wachten voor het seinlicht, wat tijdens de spits grote gevolgen kan hebben voor het verkeer. Mohamed bestudeert de situatie met het oog op een alternatieve oplossing. Tussen twee trams door maakt hij van de gelegenheid gebruik om de omgeving te inspecteren en te controleren of er geen barsten zijn in de spoorstaven of beschadigingen aan de haltes die hij ook moet signaleren. 16 :40 Aan boord van de 62 richting Eurocontrol, arriveert Mohamed aan de halte Da Vinci, die eveneens het eindstation is van de 55. Ook daar neemt hij de situatie op en stelt hij vast dat er een waterlek is in de sanitaire voorzieningen van de eindhalte. Nog een defect dat hij zal moeten doorgeven aan de herstellingsdiensten zodat die er wat aan kunnen doen. 17 :30 Terugkeer naar de stelplaats. Mohamed geeft er de gegevens in die hij tijdens zijn plaatsbezoeken genoteerd heeft, zodat de betrokken diensten geïnformeerd kunnen worden. Om 19u zit zijn werkdag erop. Astrid Deflandre & Pierre-Philippe Hamoir 4

5 Flash info cl 4/ juli - augustus - september 2015 HEBT U UW VRIJKAART AL TERUG OPGELADEN? De voertuigen van de TEC en van De Lijn worden geleidelijk aan uitgerust met valideertoestellen. Daardoor moet u verplicht uw vrijkaart valideren telkens als u instapt of overstapt in hun voertuigen. We maken van deze gelegenheid gebruik om u eraan te herinneren dat uw contract vrijkaart een geldigheid van vijf jaar heeft. In de Contactlijn van juli 2013 en juli 2014 hebben we u verzocht uw abonnement te vernieuwen op onze valideertoestellen. Als u dat destijds niet heeft gedaan, is uw huidig abonnement waarschijnlijk niet meer geldig en kan u bijgevolg geverbaliseerd worden door de controleurs van onze confraters op de netten van De Lijn en de TEC. Als u uw abonnement nog moet vernieuwen, moet u uw MOBIB-kaart niet terugbezorgen! U moet ze enkel voor een valideertoestel van de MIVB houden (in een metrostation of in een voertuig op grondniveau). Opgelet: er zal alleen een nieuw contract van 5 jaar geladen worden op de MOBIB-kaarten die in het bezit zijn van de begunstigden die voldoen aan de toekenningscriteria! Hoe kan u de juiste datum zien waarop de geldigheid van het contract vrijkaart verstrijkt? Hoe kan u de juiste datum zien waarop de geldigheid van het contract vrijkaart verstrijkt? Het volstaat onze valideertoestellen te ondervragen door eerst op de toets i info van het apparaat te drukken. Vervolgens zal het valideertoestel vragen de MOBIB-kaart te valideren. Zodra dit gedaan is, zal de gewenste informatie automatisch op het scherm verschijnen. Als u ver van Brussel woont, en u twijfelt over het einde van de geldigheid van uw abonnement, kan u van maandag tot vrijdag, van 9 uur tot 12 uur, contact opnemen met de Helpdesk beheer van de vrijkaarten op het nummer Bij problemen met het opladen van het nieuwe contract of indien u hieromtrent een vraag heeft, contacteer dan dezelfde Helpdesk. ContactLijn 5

6 Flash info Focus op de sociale media Twitter, Facebook, LinkedIn Het aantal sociale netwerken groeit voortdurend aan en steeds meer internauten internetgebruikers kunnen de verleiding niet meer weerstaan. Ook de MIVB zelf gaat de dialogeert dialoog aan met haar klanten en vele collega s zijn actief op de sociale netwerkenmedia. Vrijheid van meningsuiting? Zeker, maar die is niet onbegrensd wanneer de werkgever er bij betrokken is. De MIVB heeft daarom besloten voor haar medewerkers duidelijke regels op te stellen en die zijn opgenomen in haar Social Media Policy. Vandaag de dag hebben meer dan 5 miljoen Belgen een Facebook-account. Dat is 48,2% van de bevolking en 62,4% van de internetgebruikers. De MIVB blijft niet achterwege. Wij hebben 2 Facebook-pagina s (1 in het Frans en 1 in het Nederlands) en we zijn ook aanwezig op LinkedIn, You Tube, Twitter, Flickr en Google+, somt Guy Sablon op, als coördinator van het Social Media Team. Op Facebook posten wij algemene content, nieuws over evenementen als de Week van vervoering, campagnes en vooral: we antwoorden er op berichten van klanten, preciseert Guy Sauvage, hoofd van de afdeling Customer Insights & Social Media Marketing. De MIVB heeft ook haar Company Page op LinkedIn, een louter professioneel sociaal netwerk dat begin 2013 in België 1,6 miljoen gebruikers telde. Daarop posten wij geregeld werkaanbiedingen. Hoe meer likes en shares deze pagina telt, hoe efficiënter de rekrutering. Het feit dat een internetgebruiker een werkaanbieding deelt met zijn vrienden verhoogt de geloofwaardigheid van de aankondiging. De MIVB neemt ook deel aan een discussiegroep, wat ons de mogelijkheid biedt informatie uit te wisselen onder professionals. Het is een netwerk waarop het delen van informatie heel efficiënt is en waardoor heel wat tijd bespaard wordt, verduidelijkt Johan Claes, hoofd van de afdeling HR Communication & Employer branding en lid van het Social Media Team. Antwoorden op kritiek épondre aux critiques Voor de MIVB vormt Facebook een mooie opportuniteit in haar globale strategie die erop gericht is dichter bij haar klanten te komen. Het interessante is dat we kunnen antwoorden op kritiek, bepaalde zaken kunnen uitleggen en vergissingen kunnen rechtzetten, aldus Karl Crabbé, beheerder Level 1 Customer Care en verantwoordelijke conversatie van het Social Media Team. Het gebeurt dat bestuurders tussenkomen in de discussie. Sommige van hen doen dat uitstekend en posten bijkomende informatie, met de authenticiteit van de ware fan. Vele medewerkers van de MIVB zijn inderdaad actief op deze netwerken. Wat onze collega s op persoonlijk vlak vertellen op de sociale netwerken gaat ons totaal niet aan. Maar als de MIVB ter sprake komt verandert dat het gegeven, legt Guy Sablon uit. Een negatief bericht over de MIVB of haar klanten dat gepost wordt op Facebook of om het even welk sociaal netwerk kan ongewenste gevolgen hebben. We mogen niet vergeten dat de grens tussen wat privé is en wat openbaar is, verdwijnt,.ik denk bijvoorbeeld aan de bijvoorbeeld aan de 6

7 4/ juli - augustus - september 2015cl bestuurder die een video had gepost waarin hij zich beklaagde, of liever: de spot dreef met de staat van zijn bus. Het is duidelijk dat dit soort gedrag zowel de reputatie van het bedrijf kan schaden als die van de bestuurder zelf. Ook klanten maken gebruik van de sociale media om commentaar te geven op wat wij doen. Maar heeft een klant bijvoorbeeld het recht een bestuurder te filmen die aan het telefoneren is terwijl hij rijdt zonder dat hij het weet en die video dan te verspreiden op een sociaal netwerk, met nog wat commentaar erbij? De vraag is niet zozeer of de klant al dan niet het recht heeft dat te doen. Hij doet het toch!. En het imago van het bedrijf wordt erdoor beklad, constateert Guy Sablon. En ook al is het niet prettig vast te stellen dat de klanten in zekere zin Big Brother spelen, het is gewoon een realiteit en daarvan moeten wij ons bewust zijn. De beste verdediging is ongetwijfeld gedrag te vermijden dat de deur voor kritiek openzet. Voorrang geven aan de dialoog rivilégier le dialogue Om te voorkomen dat medewerkers van de MIVB te ver gaan in het gebruik van de sociale netwerken was het noodzakelijk een referentiekader te definiëren dat specifiek is voor ons bedrijf en dat een toevoegsel is bij het arbeidsreglement, naast een strikt wettelijk kader dat beledigende, racistische en discriminerende uitspraken veroordeelt. Vanuit die filosofie is onze Social Media Policy gegroeid. Dit document bevat een opsomming van de regels die gerespecteerd dienen te worden in de context van het gebruik van de sociale media. Het is gewoon een zaak van gezond verstand, maar het was nodig om die regels eens op papier te zetten omdat daar echt vraag naar was, vervolgt Guy Sablon. In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken is het niet de bedoeling van dit beleid te beletten dat onze collega s hun mening te kennen geven op internet, maar wel hen aan te sporen dit op een behoorlijke manier te doen, vult Karl Crabbé aan. Met andere woorden: we proberen te vermijden dat kritiek van een klant een persoonlijke zaak wordt en we verkiezen de dialoog steeds boven een conflict. Het gebeurt vaak dat gefrustreerde klanten zich publiekelijk verontschuldigen voor wat ze gezegd hebben als een chauffeur of een contactpersoon van Customer Care eerst empathie voor hen getoond heeft. En in geval van twijfel is het beter eerst contact op te nemen met het Social Media Team.» Onze klanten spelen eigenlijk een beetje Big Brother Audrey Dedobbeleer Martine Duprez ContactLijn 7

8 Op het programma Juli 7/7 15/7 Dinsdag 7 Videovoorstelling in de Bowlingzaal te Haren om 14:00. Koffie gratis. Woensdag 15 Bezoek aan het Parlamentarium Het Parlamentarium nodigt u uit om alles wat uniek is aan het Europees parlement te ontdekken. Dankzij persoonlijke multimediagidsen leren de bezoekers van alle leeftijden op een dynamische en ludieke manier op welke manier beslissingen genomen worden en welke impact ze hebben op ons dagdagelijks leven. Een virtuele en interactieve reis doorheen Europa, een verbazingwekkende opgelicht driedimensionale kaart, een videomuur met de boodschappen van onze Europese afgevaardigden, maken dat de activiteiten en tentoonstellingen hier zowel uitzonderlijk als aantrekkelijk zijn. Afspraak, voor diegenen die een diner willen nuttigen vooraleer het bezoek aan te vatten, aan de sociale zetel op de Koloniënstraat om 11u45. Zoniet spreken we direct af voor de parking in het station aan het Luxemburgplein, te 1050 Brussel om 13u30. Bus : TEC : E Metro : Troon Lijn 2 & 6 Inschrijvingen kunnen gebeuren bij Facility Management voor 8 juli. Maximum 25 personen! Yves Terhout GSM : 0476/

9 4 / juli - augustus - september 2015cl Augustus 04/8 Dinsdag 4 Wandeling van 9 km voorgesteld door Antoine Goudaillier (GSM ) die ons via de Ganzepootvijver en Groenendaal van de Grote Hut naar Hoeilaart leidt. Afspraak aan de Hallepoort (niet te Fontainas) aan de De Lijn bushalte 136 om 13u32. De bus passeert eveneens te Bascule om 13u44 20/8 Donderdag 20 Uitstap naar de zee te Nieuwpoort voorgesteld door Henri Franquinet (GSM ). Maaltijd in één van de talrijke restaurants in de stad (voorzie +/- 15 ). In de namiddag, bezoeken wij het nieuwe oorlogsmuseum Westfront (voorzie de toegangsprijs van +/- 5,50 ). Een bezoek van de haven per boot is voorzien voor s ochtends of in de namiddag (voorzie 9,50 ). Afspraak aan het Centraal Station om er de trein te nemen van 9u00 met bestemming Oostende. Aankomst voorzien om 10u30. Vervolgens nemen we de tram naar Nieuwpoort. Opgelet, vergeet uw Mobib-kaart niet! Inschrijving moet verplicht gebeuren bij Facility Management voor 10/08 ContactLijn 9

10 Op het programma September 08/9 Dinsdag 8 Videovoorstelling in de Bowlingzaal te Haren om 14:00. Koffie gratis. 10/9 Donderdag 10 Een fantastische reis naar het land van Bouillon! Wij beginnen met een geleid bezoek aan het fort en wonen een spektakel met de roofvogels bij. Vervolgens doen wij een rondrit met de toeristische trein door de stad. Wij dineren rond 13u00 in één van de talrijke restaurants in de stad. In de namiddag, staat er een bezoek aan de archeoscoop op het programma gevolgd door een bezoek aan de brouwerij van Bouillon te Noirfontaine en de degustatie van de lokale bieren. Wat een programma! En dat alles voor een kleine prijs! Opgelet, er kunnen maximum 50 personen deelnemen. Aarzel niet. Prijs : 60 Vervoer per bus, maaltijd, dranken en bezoeken inbegrepen Réservatie en betaling aan Facility Management voor 26 augustus. Afspraak aan het Simonisplein om 8u30 om daar de bus te nemen. GSM van Henri Franquinet

11 4 / juli - augustus - september 2015cl 17/9 Donderdag 19 Gegidst bezoek van de fabriek van Audi Brussels waar alle A1 auto s verzameld zijn. Vervolgens een maaltijd ter plaatse : Soep - Suggestie of steak - Dessert - Drank. Fototoestellen, videocamera s, geluidsopnames en draagbare telefoons van welke aard ook zijn verboden op de volledige Audi site. Kasten die kunnen afgesloten worden met een sleutel worden ter beschikking gesteld in het bezoekerspaviljoen. Wij raden u aan om gemakkelijke en gesloten schoenen te dragen voor dit bezoek. Afspraak aan de hoofdingang van de fabriek, Brits Tweedelegerlaan 201, 1190 Brussel (poort 2) om 10u45. U kan er toegang krijgen tot de showroom die zich onmiddellijk achter de bewakingsloge bevindt. De bezoekersparking (parking nummer 8) die zich net voor de hoofdingang bevindt wordt ter beschikking gesteld. Prijs : 20 /pers Bus : 54 tot de terminus Reservatie en betaling moet gebeuren bij Facility Management, en dit voor 20 augustus. Wij vragen u bij de reservatie de identiteitskaartnummers en de geboortedatum door te geven 29/9 Dinsdag 29 Wandeling van 4 tot 5 km, tamelijk heuvelachtig maar pittoresk, voorgesteld door Antoine Goudaillier (GSM 0479/ ). Bezoek van het bos van Verrewinkel T Holleken en de Wijnbrondal te Linkebeek. Mogelijk om halverwege te stoppen. Afspraak om 13u30 aan het Dancoplein, halte 4 en 97 om vandaar samen de bus 43 te nemen. ContactLijn 11

12 Ga je mee! Foto s Wandeling 16 april

13 4 / juli - augustus - september 2015cl Feest voor Senioren ContactLijn 13

14 Woord van Geschiedenis Een gelede tram model 4000 Een Standaardtram + een aanhangwagen + een centraal element = een gelede tram model Twee bekommernissen staan op het agenda, de ene betreft de volledige herziening van 170 standaard motorstellen en 154 aanhangwagens wat neerkomt op het aanzienlijk budget van Bf. (op 4 jaar), en de andere betreft belangrijke budgettaire besparingen onmiddellijk na de sluiting van de Wereldtentoonstelling. Men moet weten dat de periode na de Wereldtentoonstelling een redelijk droevige periode is voor de financiën van de jonge maatschappij; het aantal «klanten» daalt aanzienlijk, de auto wordt het belangrijkste transportmiddel voor verplaatsingen. Wij bevinden ons eind 1959, en het rollend materieel informeert de Algemene Directie van de mogelijkheid tot gebruik van gelede voertuigen in Brussel. Het is de bedoeling om 148 «trains» (motorstel + aanhangwagen) te vervangen door 148 gelede trams. Eerst en vooral betekent dit een economische besparing qua personeel ter waarde van 22 miljoen (Bf.) per jaar, en als we daar de energiekosten en onderhoudskosten aftrekken, spreken we toch nog over een winst van 12 miljoen (Bf.). De investering voor de omvorming van 142 voertuigen, zal verspreid worden over bijna 4 jaar en vertegenwoordigt de belangrijke som van 150 miljoen (Bf.). Toch moet er gewacht worden tot 1963, vooraleer er kan begonnen worden met 14 de werken voor de transformatie en bouw van wat «goedkoop gelede trams» zullen worden. Deze werken zullen beëindigd worden midden Het project is gebaseerd op de Duitse trammodellen ; een bezoek aan Turijn was nodig om de spoorbreedte te controleren zodat een centrale wagenbak kon gebouwd worden die zonder problemen de Brusselse bochten kon nemen, en uiteindelijk zal de Maatschappij Ferroviara Saviglian, die eigenaar is van het octrooi voor het maken van een geleding (momenteel opgeslorpt door Alstom), geraadpleegd worden om de centrale geleding van de toekomstige voertuigen te maken. Zonder in te gaan op de details van de verschillende problemen die verbonden waren aan de bouw, moet er toch erkend worden dat onze medewerkers van toen, zowel de ingenieurs als de mekaniekers, pioniers waren in dit avontuur, en het is dank zij de verschillende beroepen die onze maatschappij rijk is, dat de «droom» is kunnen gerealiseerd worden. De voertuigen die op deze manier omgevormd werden, zullen een levensduur van een tiental jaar hebben. De eerste officiële rit van de motorwagen 4001 vindt plaats op een maandagnamiddag op de lijn 58 in de richting van Vilvoorde. Aan de halte Beurs, zullen een aantal personen een nieuwe tram ontdekken van 20,456 meter lang met vooraan een

15 4 / juli - augustus - september 2015cl blauwe gebogen band op geschilderd. Er was relatief weinig volk in de «58» van 14u28, we bevinden ons dan ook in de vakantieperiode en het is dan ook niet mogelijk om een idee te krijgen wat het resultaat is als het kleinste hoekje bezet is. 142 personen kunnen plaats nemen in deze nieuwe gelede trams van het type 4000 (45 zitplaatsen en 97 staanplaatsen), wat exact vier reizigers meer is dan de oude voertuigen (motorstel + aanhangwagen), maar bovenal zijn er 8 zitplaatsen meer beschikbaar. Hierbij vinden jullie een klein uitreksel van de toenmalige directeur van het rollend materieel «het depot van Schaerbeek beschikt over een stelplaats waar 28 aanhangwagens, maar slechts 2 gelede voertuigen kunnen staan» en «het verven van de gelede voertuigen zal slechts mogelijk zijn in het verlengde van het toegangsportaal van het depot..». Er bestaat ook nog een model (4032) dat kan bezocht worden in het trammuseum en dat zo nu en dan nog eens uitrijdt. De foto hiernaast «uniek stuk bewaard door de dienst Archives van de MIVB, die ik hartelijk bedank» toont het prototype dat gerealiseerd moest worden in het atelier van Kureghem, om zo de maat van de centrale wagenbak te bepalen, de plannen voor de verbouwingen uit te werken, en het koetswerk te moderniseren. Vandaag wordt het nummer «4000»toegekend aan de nieuwe motorstellen van de constructeur Bombardier, die technisch moderner zijn en een interieur in de stijl van Horta hebben. Prettig verlof Francis Molkau ContactLijn 15

16 Familieboekje Huwelijk Onze hartelijke gelukwensen aan de jubilarissen! 50 jaar van huwelijk BAEYST JULIEN BENAERENS ETIENNE VANDEN BOSSCHE,ELZA LEEMANS,SIMONNE 60 jaar van huwelijk VANDEWAUWER JAN-BAPTIST VANDERRUSTEN,JENNY 16

17 4 / juli - augustus - september 2015cl Hebben ons verlaten Overlijden BAIROUK AHMED 28/09/ /03/2015 COCHEZ JAN 10/08/ /09/2013 COPPENS JEAN MARIE 21/12/ /10/2014 CROUGHS AUGUSTE 03/12/ /03/2015 DE MEDTS FRANS 14/03/ /01/2015 DE PAEPE CAMIEL 18/06/ /03/2015 DECUYPER FRANS 03/09/ /03/2015 DEKAIRELLE ANDRE 15/01/ /01/2015 EMAEL JOSEPH 08/08/ /01/2015 ERNALSTEEN JEAN JACQUES 29/02/ /02/2015 FARRAUTO FILIPPO 13/02/ /01/2015 MANSU GUY 07/02/ /01/2015 NECHELPUT LOUIS 15/10/ /01/2015 OSSELAER PETRUS 20/11/ /04/2015 VAN NIEUWENHOVE JEAN 04/07/ /05/2015 VANDER SANDEN HERMAN 28/03/ /01/2015 VANDERVEKEN ALFONS 09/08/ /01/2015 VANDEVELDE FRANCOIS 20/02/ /01/2015 VERCKENS GUIDO 19/10/ /01/2015 VERDEYEN FREDERIC 12/02/ /04/2015 VERHAEGEN MARIA 05/07/ /02/2015 VERKOELEN ANTOINE 01/11/ /04/2015 VERMAELEN LUCIEN 25/03/ /03/2015 VLAMINCK ROGER 04/05/ /03/2015 Overleden weduwen BAJART MARCELLE 08/06/ /03/2015 ARTHUR VERHOEVEN BIESEMAN ROSALIE 29/07/ /02/2015 LOUIS HEYVAERT CATTELAIN MARIA 12/03/ /02/2015 ANDRE MASSON COSTERS MARIA 31/03/ /02/2015 FRANS SNEPPE CREEMERS MARIE JOSE 23/03/ /04/2015 ROGER VLAMINCK DE RAEMAKER MARIA 02/09/ /03/2015 EDMOND VANDER VEKEN DE TEMMERMAN RACHELLA 20/01/ /02/2015 ALBERT DE WOLF DELANNOY MARIE 12/08/ /02/2015 EDOUARD JOOSTENS DIERICKX JOANNA 15/04/ /03/2015 JULES MAYNE EEMBEEK CHARLOTTE 20/10/ /02/2015 JEAN DEJONGHE ContactLijn 17

18 Familieboekje FRANCOIS MATHILDE 03/08/ /03/2015 ROGER MOERMAN GYSEN ROSALIE 10/04/ /02/2015 JEAN BAPTISTE WAEGEMANS JANLE ROSALIA 30/04/ /03/2015 ALFONS DE COCK JANSSENS RENEE 04/12/ /02/2015 ROBERT DUBUCQ KANIVEVE JEANNE 14/01/ /02/2015 WILLEM CORSTANJE KESTEMONT LOUISE 14/09/ /01/2015 ANDRE DE SCHAUWER KREMER ALBERTE 22/12/ /12/2014 RENE NATKIEL LAUMEN MARIA 17/02/ /04/2015 LODEWIJK DEVROE MARTENS MARGUERITE 27/01/ /11/2014 WILLY DUBOIS RIDELLE ROSE 18/07/ /02/2015 MARCEL LORIS SADIA ES SELYMY 01/07/ /01/2015 MOHAMED ES SALMI SCHOLIERS MARIA 18/08/ /03/2015 JACQUES MOREELS SWOLFS MARIA 17/01/ /04/2015 JEAN-PHILIPPE CEUPPENS TELLIER JEANNE 13/11/ /01/2015 PETRUS OST VAN BAEL ANDREE 30/12/ /02/2015 JEAN MERCHIERS VAN DE VELDE LEA 02/09/ /03/2015 RENE VANSWALM VAN DEN BOSSCHE LOUISA 15/12/ /02/2015 HENRI VAN VAERENBERGH VAN MELKEBEKE MARIE LOUISE 26/08/ /02/2015 ANDRE VANITSEM VANCAUTEREN MARGUERITE 08/11/ /02/2015 EMILE GEERINCK VANOPDENBOSCH NELLY 22/08/ /03/2015 GUSTAVE FORTHOMME VERHEVICK BERTHE 08/04/ /01/2015 PAUL ALGOET WAUTERS GHISLAINE 04/04/ /01/2015 ALBERT MARCHAL 18

19

20

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

ECHO MEI - JUNI 2011 NR NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL 701 MEI - JUNI 2011 NR ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 BIMENSUEL - TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel NATIONAAL SYNDICAAT VAN HET POLITIE- EN VEILIGHEIDSPERSONEEL

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van de ombudsdienst voor de treinreizigers

Jaarverslag 2014 van de ombudsdienst voor de treinreizigers Jaarverslag 2014 van de ombudsdienst voor de treinreizigers ombudsdienst voor de treinreizigers Jaarverslag 2014 van de ombudsdienst voor de treinreizigers ombudsdienst voor de treinreizigers Het jaarverslag

Nadere informatie

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA

MOBILITY. IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP WEG NAAR HET MOBIELE WALHALLA MOBILITY 2014 MOBIELE TECHNOLOGIEËN VERANDEREN HOE WE WERKEN, COMMUNICEREN EN LEVEN. WAT BETEKENT DAT VOOR DE CFO, DE IT-MANAGER, DE HR-MANAGER,? IEDEREEN BOUWT APPS OOK JIJ EN IK De nieuwste trends OP

Nadere informatie

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot

HANDBOEK GRO. Versie 8 juli 2013. Eugeen Van Aerschot HANDBOEK GRO Versie 8 juli 2013 Eugeen Van Aerschot VOORWOORD Je bent nu met succes geslaagd voor het theorie-examen, maar wat nu? Beslis je om meteen te leren rijden met een begeleider (model 36 maanden)

Nadere informatie

BVVO. Verzekerings- Bijstand en Reisverzekering BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

BVVO. Verzekerings- Bijstand en Reisverzekering BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 2003 Verzekerings- Bijstand en Reisverzekering BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN Verzekeringscahiers Bijstand en Reisverzekering 3 INHOUDSTAFEL 5 7 9 13 Voorwoord I. ALGEMENE INLEIDING

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE C50 OPE6 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 12 november 2002 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR OPENBARE WERKEN, MOBILITEIT EN ENERGIE Interpellatie van de heer Paul Van Malderen tot de heer

Nadere informatie

Fietsen naar je Werk. Acht persoonlijke verhalen. Alles wat je moet weten om slim door Brussel te fietsen

Fietsen naar je Werk. Acht persoonlijke verhalen. Alles wat je moet weten om slim door Brussel te fietsen Fietsen naar je Werk Acht persoonlijke verhalen Alles wat je moet weten om slim door Brussel te fietsen Pro Velo: ook voor na het werk... Fietsevenementen Elk jaar, beging mei, wordt het grote Brusselse

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Inhoudsopgave Onze Manier van Werken Onze Manier van Werken Hoe We Met

Nadere informatie

Learn and discover the world!

Learn and discover the world! schoolprogramma s in het buitenland Learn and discover the world! schoolprogramma s in het buitenland ORIËNTATIEHANDLEIDING voor de student en zijn ouders INHOUDSTAFEL Enkele nuttige nota s 4 Inleiding

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Jonas Van Gerrewey Sales & Account Manager ivalue. Melissa Martens Content Marketeer ivalue. Pagina 1 van 19

Jonas Van Gerrewey Sales & Account Manager ivalue. Melissa Martens Content Marketeer ivalue. Pagina 1 van 19 Jonas Van Gerrewey Sales & Account Manager ivalue Melissa Martens Content Marketeer ivalue Pagina 1 van 19 Inhoud Deel I: Daarom heeft jouw bedrijf sociale media nodig... 3 1. Sociale media zijn de nieuwe

Nadere informatie

Social Media Marketing. Een praktische handleiding voor bedrijven. door Hannes Van de Velde

Social Media Marketing. Een praktische handleiding voor bedrijven. door Hannes Van de Velde Social Media Marketing Een praktische handleiding voor bedrijven door Hannes Van de Velde Woord vooraf Een bachelorproef maak je niet alleen. Een heleboel mensen staat je bij, met alles wat ze te bieden

Nadere informatie

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL

ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 100 tips om het milieu te sparen bij uw verplaatsingen ZICH BETER VERPLAATSEN IN BRUSSEL 1 OVERZICHT Voorwoord 3 10 handige tips in een oogopslag 4 Verplaatsingen en Leefmilieu

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK

SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK Dienst Communicatie SOCIAL MEDIA: VISIE EN AANPAK krachten gebundeld, gedurfd anders digitaal sociaal Oktober 2014 Coördinatie: Tonté Chow, social media manager Stad Gent Inhoudstafel Woord vooraf... 3

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Transport en logistiek in de stad

Transport en logistiek in de stad p.505379 Oktober 2013 nr.08 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Thierry Willemarck, nieuwe BECI-voorzitter Interview: Olivier Deleuze De bedrijfsjurist, een risicomanager Transport

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

Het verhaal van De Conversation Company

Het verhaal van De Conversation Company ......... Het verhaal van De Conversation Company......... Op dinsdag 13 maart werd mijn nieuwe boek officieel gelanceerd in Trouw Amsterdam. Het was super om aan 300 marcom-professionals en klanten van

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL OUDERBLIK Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL 2013 Sociale media, school en ouders Inhoudsopgave Sociale media, school en ouders... 2 Sociale watte?... 3 1. Leren

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

time to 365 dagen werken aan betere service Dossier Modernisering M5-dubbeldekkers Cargo Tien jaar multimodaal: Inter Ferry Boats # 06 > december 2008

time to 365 dagen werken aan betere service Dossier Modernisering M5-dubbeldekkers Cargo Tien jaar multimodaal: Inter Ferry Boats # 06 > december 2008 time to Dossier Modernisering M5-dubbeldekkers # 06 > december 2008 Cargo Tien jaar multimodaal: Inter Ferry Boats 365 dagen werken aan betere service THE FUTURE CANNOT BE PLANNED, BUT EVENTS CAN OFTEN

Nadere informatie

200 jaar Balie Brussel

200 jaar Balie Brussel 200 jaar Balie Brussel Commerciële bijlage. Valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. 2 200 jaar Balie Brussel 3 Voorwoord Tweehonderd jaar geleden werd de Balie van Brussel opgericht als

Nadere informatie

Interview met Neelie Kroes Roamingtarieven komen aan hun einde. Vijf aandachtspunten rond internationaal zakendoen

Interview met Neelie Kroes Roamingtarieven komen aan hun einde. Vijf aandachtspunten rond internationaal zakendoen M IMPROVING YOUR ENTERPRISE MOBILITY Mobistar Nummer 13 Jaargang 5 Juni 2014 Interview met Neelie Kroes Roamingtarieven komen aan hun einde KNOWHOW Vijf aandachtspunten rond internationaal zakendoen REVIEW

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder sectorlink magazine UNIZO THEMA Sectororganisaties in tijden van crisis De economische crisis is ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1 januari 2014. Nieuwjaarsconcert. vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein

Nieuwsbrief. 1 januari 2014. Nieuwjaarsconcert. vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein Nieuwjaarsconcert 1 januari 2014 vanaf 11.30 uur in de verwarmde tent op het Etikhoveplein Vergeet je fluitglas niet, de schuimwijn is gratis! Nieuwsbrief Nieuwjaarswens Beste inwoners, 2014, een nieuw

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie