DE MIVB WORDT STEEDS GEBRUIKSVRIENDELIJKER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE MIVB WORDT STEEDS GEBRUIKSVRIENDELIJKER"

Transcriptie

1 4 / juli - augustus - september 2015cl DE MIVB WORDT STEEDS GEBRUIKSVRIENDELIJKER Wie de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft of er al een poosje in vertoefd, zal willens nillens mogen ondervinden dat het inzake mobiliteit iets minder vlot verloopt. Doch het reizen met tram, metro en bus verloopt steeds makkelijker dankzij lagevloerrijtuigen en toegankelijker haltes. Klimpartijen om in een tram te stappen behoren hoe langer hoe meer tot het verleden. Lagevloertrams doorkruisen haast de hele stad. Bussen zijn ook gemakkelijker toegankelijk. En van bij de indienststelling van de metro in 1976 staan perron- en instaphoogten gelijk. Voorts beschikken over een paar jaar alle stations over liften voor rolstoelgebruikers, reizigers met kinderkoets, fietsers e.a. Ook blijven de minibussen voor mindermobielen kriskras door het Brusselse gewest rijden. Deze haast vier decennia jonge minibusdienst valt nu onder de dienst TaxiBus, die personen met een handicap vervoert. Deze dienst op verzoek wordt onder de vorm van een deur-totdeur -bediening aangeboden, van maandag tot en met zaterdag van uur tot uur. Ondanks de inspanningen om heel het openbaarvervoernet nog toegankelijker te maken, blijft een dienst als TaxiBus nog steeds een noodzaak. Deze dienstverlening verdient dan ook even extra in het daglicht te worden gesteld. Wij wensen iedereen fijne zomermaanden. Leo Camerlynck

2 Nieuwtjes van de MIVB 24 uur met de lijnmanager Elk probleem, technisch of menselijk, dat het vervoer in de war kan sturen, sporen zij op. Zij, dat zijn de lijnmanagers (oftewel Bus Line Managers bij de BUB). Ze houden zich met een heel aantal taken bezig, gaande van management van de chauffeurs of regulatie van het verkeur tot de keuring van het net. Ze staan voortdurend aan de frontlinie en kunnen in geval van problemen op elk moment opgeroepen worden. Hun job vereist dan ook een perfecte kennis van het net en de werking ervan, en daarnaast ook uitstekende luisteren bemiddelingsvaardigheden. Op 19 maart jongstleden volgde VLTL een Bus Line Manager en een BUT-lijnmanager. 05 :00 Virgile Volckaert start zijn dienst vanop het nieuwe Support Movement -plateau dat alle real time -teams van de BUB in Haren groepeert. Zijn dag begint voor zijn regulatiepost, vanwaar hij de diensten van de chauffeurs en de verschillende buslijnen waarvoor hij verantwoordelijk is, kan volgen. 06 :00 De wals van bussen kan beginnen! Vanaf nu kan hij op elk moment worden opgeroepen door agenten die vertrekken of zich op het net bevinden. Ondertussen moet hij zelf ook vertragingen bij beginnende diensten signaleren. Als een bus te vroeg is of vertraging oploopt, is het aan Virgile om het verkeer opnieuw te regulariseren. In zekere zin is dit zoals het beroep van opzichter. We moeten toezicht houden op de chauffeurs en dat leidt wel eens tot spanningen als we hen tot de orde moeten roepen, geeft hij toe. 08 :00 De stad ontwaakt. Virgile verlaat dan ook het scherm en begeeft zich mee op het net. Voor hij de stelplaats verlaat, gaat hij nog langs de garages om enkele bussen te controleren en na te kijken of alles in orde is (netheid van de bus, uniform van de chauffeur, bestuurderspost, werking van de MOBIB-toestellen, etc.). 10 :35 Nog steeds in Haren, maar nu in de tramstelplaats, arriveert Mohamed Elaagbani om aan zijn dienst te beginnen. Maar nog voor hij in de stelplaats kan binnengaan, doet er zich een incident voor. Een probleem in de programmering van de wissels zorgt voor file aan de ingang en blokkeert het verkeer. Nadat hij de dispatching en de permanentiepost van de stelplaats heeft verwittigd, houdt Mohamed de situatie onder controle tot het verkeer om 10u42 weer normaal loopt. 2

3 4 / juli - augustus - september 2015cl Mohamed Elaagbani - LijnManager BUT 11 :00 Als hij eenmaal op kantoor is, ontvangt Mohamed een bestuurster die een document wil laten ondertekenen voor de opvolging van haar competenties. Het is altijd belangrijk om op zo n moment tijd te nemen om met de bestuurders te praten. Het laat ons toe om eventuele fouten die we hebben opgemerkt in hun rijstijl te bespreken, maar het is ook een gelegenheid voor hen om ons op de hoogte te brengen van problemen of defecten die ze tijdens hun dienst hebben opgemerkt. Aangezien ze 8 uur per dag onderweg zijn, hebben zij het beste zicht op het net. Hun opmerkingen helpen ons enorm bij ons werk, verklaart hij. 11 :30 Op het busnet begeleidt Virgile, uitgedost in een gele MIVB-vest, ondertussen verschillende chauffeurs op de 34 en de 64. Dankzij de fluovest vallen we meteen op en daardoor komen klanten ons gemakkelijker vragen stellen, zegt hij. Verder verklapt hij ons nog dat de vest ook een positief effect heeft op de regels aan boord van de bus (n.v.d.r.: vooraan instappen, ontwaarden, achteraan uitstappen, etc.). Die praktijkmomenten samen met de chauffeurs zijn goud waard. Ze maken het ook mogelijk om concrete informatie uit te wisselen over de rijstijl van de chauffeur of over problemen op het net. Ter hoogte van de halte Leopoldpark merken we dat er een vrachtwagen staat op de stopplaats die voorbehouden is voor bussen. Aangezien Virgile beëdigd is, stapt hij uit de bus en beboet hij de fout geparkeerde vrachtwagen. ContactLijn 3

4 Nieuwtjes van de MIVB Voor hij zijn dienst beëindigt om 13u, inspecteert Virgile nog enkele haltes en noteert hij op een fiche alle afwijkingen (graffiti, beschadigde of ontbrekende ruiten, een overvolle vuilnisbak, uitgewiste grondmarkering, een beschadigd trottoir, beschadigde signalisatie, etc.). Eenmaal terug op kantoor brengt hij deze gegevens in zodat zijn collega s en de betrokken diensten op de hoogte worden gebracht. 15 :00 Mohamed is opgeroepen door een van zijn collega s van de stelplaats Elsene en door de agenten van Haren. Het betreft een probleem met de seinlichten aan de halte Leopold III. Hij begeeft zich ter plaatse om de ernst van de situatie in te schatten. Het licht brandt inderdaad niet lang genoeg voor de trams die terugkeren naar de stelplaats in Haren vanuit de Generaal Wahislaan via de Leopold III-laan Dit zou voor verkeersproblemen kunnen zorgen. Mohamed noteert alles in zijn logboek zodat hij het probleem kan rapporteren zodra hij weer in de stelplaats is. Op twee passen ervandaan, aan het Meiserplein, werd een gelijkaardig probleem gesignaleerd. Behalve een probleem met het seinlicht is hier ook sprake van een plaatsprobleem, ontdekt Mohamed. De T3000 die vanuit de Rogierstraat naar de Generaal Wahislaan rijden, zijn erg lang en blokkeren het verkeer soms. Dit gebeurt wanneer ze moeten wachten voor het seinlicht, wat tijdens de spits grote gevolgen kan hebben voor het verkeer. Mohamed bestudeert de situatie met het oog op een alternatieve oplossing. Tussen twee trams door maakt hij van de gelegenheid gebruik om de omgeving te inspecteren en te controleren of er geen barsten zijn in de spoorstaven of beschadigingen aan de haltes die hij ook moet signaleren. 16 :40 Aan boord van de 62 richting Eurocontrol, arriveert Mohamed aan de halte Da Vinci, die eveneens het eindstation is van de 55. Ook daar neemt hij de situatie op en stelt hij vast dat er een waterlek is in de sanitaire voorzieningen van de eindhalte. Nog een defect dat hij zal moeten doorgeven aan de herstellingsdiensten zodat die er wat aan kunnen doen. 17 :30 Terugkeer naar de stelplaats. Mohamed geeft er de gegevens in die hij tijdens zijn plaatsbezoeken genoteerd heeft, zodat de betrokken diensten geïnformeerd kunnen worden. Om 19u zit zijn werkdag erop. Astrid Deflandre & Pierre-Philippe Hamoir 4

5 Flash info cl 4/ juli - augustus - september 2015 HEBT U UW VRIJKAART AL TERUG OPGELADEN? De voertuigen van de TEC en van De Lijn worden geleidelijk aan uitgerust met valideertoestellen. Daardoor moet u verplicht uw vrijkaart valideren telkens als u instapt of overstapt in hun voertuigen. We maken van deze gelegenheid gebruik om u eraan te herinneren dat uw contract vrijkaart een geldigheid van vijf jaar heeft. In de Contactlijn van juli 2013 en juli 2014 hebben we u verzocht uw abonnement te vernieuwen op onze valideertoestellen. Als u dat destijds niet heeft gedaan, is uw huidig abonnement waarschijnlijk niet meer geldig en kan u bijgevolg geverbaliseerd worden door de controleurs van onze confraters op de netten van De Lijn en de TEC. Als u uw abonnement nog moet vernieuwen, moet u uw MOBIB-kaart niet terugbezorgen! U moet ze enkel voor een valideertoestel van de MIVB houden (in een metrostation of in een voertuig op grondniveau). Opgelet: er zal alleen een nieuw contract van 5 jaar geladen worden op de MOBIB-kaarten die in het bezit zijn van de begunstigden die voldoen aan de toekenningscriteria! Hoe kan u de juiste datum zien waarop de geldigheid van het contract vrijkaart verstrijkt? Hoe kan u de juiste datum zien waarop de geldigheid van het contract vrijkaart verstrijkt? Het volstaat onze valideertoestellen te ondervragen door eerst op de toets i info van het apparaat te drukken. Vervolgens zal het valideertoestel vragen de MOBIB-kaart te valideren. Zodra dit gedaan is, zal de gewenste informatie automatisch op het scherm verschijnen. Als u ver van Brussel woont, en u twijfelt over het einde van de geldigheid van uw abonnement, kan u van maandag tot vrijdag, van 9 uur tot 12 uur, contact opnemen met de Helpdesk beheer van de vrijkaarten op het nummer Bij problemen met het opladen van het nieuwe contract of indien u hieromtrent een vraag heeft, contacteer dan dezelfde Helpdesk. ContactLijn 5

6 Flash info Focus op de sociale media Twitter, Facebook, LinkedIn Het aantal sociale netwerken groeit voortdurend aan en steeds meer internauten internetgebruikers kunnen de verleiding niet meer weerstaan. Ook de MIVB zelf gaat de dialogeert dialoog aan met haar klanten en vele collega s zijn actief op de sociale netwerkenmedia. Vrijheid van meningsuiting? Zeker, maar die is niet onbegrensd wanneer de werkgever er bij betrokken is. De MIVB heeft daarom besloten voor haar medewerkers duidelijke regels op te stellen en die zijn opgenomen in haar Social Media Policy. Vandaag de dag hebben meer dan 5 miljoen Belgen een Facebook-account. Dat is 48,2% van de bevolking en 62,4% van de internetgebruikers. De MIVB blijft niet achterwege. Wij hebben 2 Facebook-pagina s (1 in het Frans en 1 in het Nederlands) en we zijn ook aanwezig op LinkedIn, You Tube, Twitter, Flickr en Google+, somt Guy Sablon op, als coördinator van het Social Media Team. Op Facebook posten wij algemene content, nieuws over evenementen als de Week van vervoering, campagnes en vooral: we antwoorden er op berichten van klanten, preciseert Guy Sauvage, hoofd van de afdeling Customer Insights & Social Media Marketing. De MIVB heeft ook haar Company Page op LinkedIn, een louter professioneel sociaal netwerk dat begin 2013 in België 1,6 miljoen gebruikers telde. Daarop posten wij geregeld werkaanbiedingen. Hoe meer likes en shares deze pagina telt, hoe efficiënter de rekrutering. Het feit dat een internetgebruiker een werkaanbieding deelt met zijn vrienden verhoogt de geloofwaardigheid van de aankondiging. De MIVB neemt ook deel aan een discussiegroep, wat ons de mogelijkheid biedt informatie uit te wisselen onder professionals. Het is een netwerk waarop het delen van informatie heel efficiënt is en waardoor heel wat tijd bespaard wordt, verduidelijkt Johan Claes, hoofd van de afdeling HR Communication & Employer branding en lid van het Social Media Team. Antwoorden op kritiek épondre aux critiques Voor de MIVB vormt Facebook een mooie opportuniteit in haar globale strategie die erop gericht is dichter bij haar klanten te komen. Het interessante is dat we kunnen antwoorden op kritiek, bepaalde zaken kunnen uitleggen en vergissingen kunnen rechtzetten, aldus Karl Crabbé, beheerder Level 1 Customer Care en verantwoordelijke conversatie van het Social Media Team. Het gebeurt dat bestuurders tussenkomen in de discussie. Sommige van hen doen dat uitstekend en posten bijkomende informatie, met de authenticiteit van de ware fan. Vele medewerkers van de MIVB zijn inderdaad actief op deze netwerken. Wat onze collega s op persoonlijk vlak vertellen op de sociale netwerken gaat ons totaal niet aan. Maar als de MIVB ter sprake komt verandert dat het gegeven, legt Guy Sablon uit. Een negatief bericht over de MIVB of haar klanten dat gepost wordt op Facebook of om het even welk sociaal netwerk kan ongewenste gevolgen hebben. We mogen niet vergeten dat de grens tussen wat privé is en wat openbaar is, verdwijnt,.ik denk bijvoorbeeld aan de bijvoorbeeld aan de 6

7 4/ juli - augustus - september 2015cl bestuurder die een video had gepost waarin hij zich beklaagde, of liever: de spot dreef met de staat van zijn bus. Het is duidelijk dat dit soort gedrag zowel de reputatie van het bedrijf kan schaden als die van de bestuurder zelf. Ook klanten maken gebruik van de sociale media om commentaar te geven op wat wij doen. Maar heeft een klant bijvoorbeeld het recht een bestuurder te filmen die aan het telefoneren is terwijl hij rijdt zonder dat hij het weet en die video dan te verspreiden op een sociaal netwerk, met nog wat commentaar erbij? De vraag is niet zozeer of de klant al dan niet het recht heeft dat te doen. Hij doet het toch!. En het imago van het bedrijf wordt erdoor beklad, constateert Guy Sablon. En ook al is het niet prettig vast te stellen dat de klanten in zekere zin Big Brother spelen, het is gewoon een realiteit en daarvan moeten wij ons bewust zijn. De beste verdediging is ongetwijfeld gedrag te vermijden dat de deur voor kritiek openzet. Voorrang geven aan de dialoog rivilégier le dialogue Om te voorkomen dat medewerkers van de MIVB te ver gaan in het gebruik van de sociale netwerken was het noodzakelijk een referentiekader te definiëren dat specifiek is voor ons bedrijf en dat een toevoegsel is bij het arbeidsreglement, naast een strikt wettelijk kader dat beledigende, racistische en discriminerende uitspraken veroordeelt. Vanuit die filosofie is onze Social Media Policy gegroeid. Dit document bevat een opsomming van de regels die gerespecteerd dienen te worden in de context van het gebruik van de sociale media. Het is gewoon een zaak van gezond verstand, maar het was nodig om die regels eens op papier te zetten omdat daar echt vraag naar was, vervolgt Guy Sablon. In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken is het niet de bedoeling van dit beleid te beletten dat onze collega s hun mening te kennen geven op internet, maar wel hen aan te sporen dit op een behoorlijke manier te doen, vult Karl Crabbé aan. Met andere woorden: we proberen te vermijden dat kritiek van een klant een persoonlijke zaak wordt en we verkiezen de dialoog steeds boven een conflict. Het gebeurt vaak dat gefrustreerde klanten zich publiekelijk verontschuldigen voor wat ze gezegd hebben als een chauffeur of een contactpersoon van Customer Care eerst empathie voor hen getoond heeft. En in geval van twijfel is het beter eerst contact op te nemen met het Social Media Team.» Onze klanten spelen eigenlijk een beetje Big Brother Audrey Dedobbeleer Martine Duprez ContactLijn 7

8 Op het programma Juli 7/7 15/7 Dinsdag 7 Videovoorstelling in de Bowlingzaal te Haren om 14:00. Koffie gratis. Woensdag 15 Bezoek aan het Parlamentarium Het Parlamentarium nodigt u uit om alles wat uniek is aan het Europees parlement te ontdekken. Dankzij persoonlijke multimediagidsen leren de bezoekers van alle leeftijden op een dynamische en ludieke manier op welke manier beslissingen genomen worden en welke impact ze hebben op ons dagdagelijks leven. Een virtuele en interactieve reis doorheen Europa, een verbazingwekkende opgelicht driedimensionale kaart, een videomuur met de boodschappen van onze Europese afgevaardigden, maken dat de activiteiten en tentoonstellingen hier zowel uitzonderlijk als aantrekkelijk zijn. Afspraak, voor diegenen die een diner willen nuttigen vooraleer het bezoek aan te vatten, aan de sociale zetel op de Koloniënstraat om 11u45. Zoniet spreken we direct af voor de parking in het station aan het Luxemburgplein, te 1050 Brussel om 13u30. Bus : TEC : E Metro : Troon Lijn 2 & 6 Inschrijvingen kunnen gebeuren bij Facility Management voor 8 juli. Maximum 25 personen! Yves Terhout GSM : 0476/

9 4 / juli - augustus - september 2015cl Augustus 04/8 Dinsdag 4 Wandeling van 9 km voorgesteld door Antoine Goudaillier (GSM ) die ons via de Ganzepootvijver en Groenendaal van de Grote Hut naar Hoeilaart leidt. Afspraak aan de Hallepoort (niet te Fontainas) aan de De Lijn bushalte 136 om 13u32. De bus passeert eveneens te Bascule om 13u44 20/8 Donderdag 20 Uitstap naar de zee te Nieuwpoort voorgesteld door Henri Franquinet (GSM ). Maaltijd in één van de talrijke restaurants in de stad (voorzie +/- 15 ). In de namiddag, bezoeken wij het nieuwe oorlogsmuseum Westfront (voorzie de toegangsprijs van +/- 5,50 ). Een bezoek van de haven per boot is voorzien voor s ochtends of in de namiddag (voorzie 9,50 ). Afspraak aan het Centraal Station om er de trein te nemen van 9u00 met bestemming Oostende. Aankomst voorzien om 10u30. Vervolgens nemen we de tram naar Nieuwpoort. Opgelet, vergeet uw Mobib-kaart niet! Inschrijving moet verplicht gebeuren bij Facility Management voor 10/08 ContactLijn 9

10 Op het programma September 08/9 Dinsdag 8 Videovoorstelling in de Bowlingzaal te Haren om 14:00. Koffie gratis. 10/9 Donderdag 10 Een fantastische reis naar het land van Bouillon! Wij beginnen met een geleid bezoek aan het fort en wonen een spektakel met de roofvogels bij. Vervolgens doen wij een rondrit met de toeristische trein door de stad. Wij dineren rond 13u00 in één van de talrijke restaurants in de stad. In de namiddag, staat er een bezoek aan de archeoscoop op het programma gevolgd door een bezoek aan de brouwerij van Bouillon te Noirfontaine en de degustatie van de lokale bieren. Wat een programma! En dat alles voor een kleine prijs! Opgelet, er kunnen maximum 50 personen deelnemen. Aarzel niet. Prijs : 60 Vervoer per bus, maaltijd, dranken en bezoeken inbegrepen Réservatie en betaling aan Facility Management voor 26 augustus. Afspraak aan het Simonisplein om 8u30 om daar de bus te nemen. GSM van Henri Franquinet

11 4 / juli - augustus - september 2015cl 17/9 Donderdag 19 Gegidst bezoek van de fabriek van Audi Brussels waar alle A1 auto s verzameld zijn. Vervolgens een maaltijd ter plaatse : Soep - Suggestie of steak - Dessert - Drank. Fototoestellen, videocamera s, geluidsopnames en draagbare telefoons van welke aard ook zijn verboden op de volledige Audi site. Kasten die kunnen afgesloten worden met een sleutel worden ter beschikking gesteld in het bezoekerspaviljoen. Wij raden u aan om gemakkelijke en gesloten schoenen te dragen voor dit bezoek. Afspraak aan de hoofdingang van de fabriek, Brits Tweedelegerlaan 201, 1190 Brussel (poort 2) om 10u45. U kan er toegang krijgen tot de showroom die zich onmiddellijk achter de bewakingsloge bevindt. De bezoekersparking (parking nummer 8) die zich net voor de hoofdingang bevindt wordt ter beschikking gesteld. Prijs : 20 /pers Bus : 54 tot de terminus Reservatie en betaling moet gebeuren bij Facility Management, en dit voor 20 augustus. Wij vragen u bij de reservatie de identiteitskaartnummers en de geboortedatum door te geven 29/9 Dinsdag 29 Wandeling van 4 tot 5 km, tamelijk heuvelachtig maar pittoresk, voorgesteld door Antoine Goudaillier (GSM 0479/ ). Bezoek van het bos van Verrewinkel T Holleken en de Wijnbrondal te Linkebeek. Mogelijk om halverwege te stoppen. Afspraak om 13u30 aan het Dancoplein, halte 4 en 97 om vandaar samen de bus 43 te nemen. ContactLijn 11

12 Ga je mee! Foto s Wandeling 16 april

13 4 / juli - augustus - september 2015cl Feest voor Senioren ContactLijn 13

14 Woord van Geschiedenis Een gelede tram model 4000 Een Standaardtram + een aanhangwagen + een centraal element = een gelede tram model Twee bekommernissen staan op het agenda, de ene betreft de volledige herziening van 170 standaard motorstellen en 154 aanhangwagens wat neerkomt op het aanzienlijk budget van Bf. (op 4 jaar), en de andere betreft belangrijke budgettaire besparingen onmiddellijk na de sluiting van de Wereldtentoonstelling. Men moet weten dat de periode na de Wereldtentoonstelling een redelijk droevige periode is voor de financiën van de jonge maatschappij; het aantal «klanten» daalt aanzienlijk, de auto wordt het belangrijkste transportmiddel voor verplaatsingen. Wij bevinden ons eind 1959, en het rollend materieel informeert de Algemene Directie van de mogelijkheid tot gebruik van gelede voertuigen in Brussel. Het is de bedoeling om 148 «trains» (motorstel + aanhangwagen) te vervangen door 148 gelede trams. Eerst en vooral betekent dit een economische besparing qua personeel ter waarde van 22 miljoen (Bf.) per jaar, en als we daar de energiekosten en onderhoudskosten aftrekken, spreken we toch nog over een winst van 12 miljoen (Bf.). De investering voor de omvorming van 142 voertuigen, zal verspreid worden over bijna 4 jaar en vertegenwoordigt de belangrijke som van 150 miljoen (Bf.). Toch moet er gewacht worden tot 1963, vooraleer er kan begonnen worden met 14 de werken voor de transformatie en bouw van wat «goedkoop gelede trams» zullen worden. Deze werken zullen beëindigd worden midden Het project is gebaseerd op de Duitse trammodellen ; een bezoek aan Turijn was nodig om de spoorbreedte te controleren zodat een centrale wagenbak kon gebouwd worden die zonder problemen de Brusselse bochten kon nemen, en uiteindelijk zal de Maatschappij Ferroviara Saviglian, die eigenaar is van het octrooi voor het maken van een geleding (momenteel opgeslorpt door Alstom), geraadpleegd worden om de centrale geleding van de toekomstige voertuigen te maken. Zonder in te gaan op de details van de verschillende problemen die verbonden waren aan de bouw, moet er toch erkend worden dat onze medewerkers van toen, zowel de ingenieurs als de mekaniekers, pioniers waren in dit avontuur, en het is dank zij de verschillende beroepen die onze maatschappij rijk is, dat de «droom» is kunnen gerealiseerd worden. De voertuigen die op deze manier omgevormd werden, zullen een levensduur van een tiental jaar hebben. De eerste officiële rit van de motorwagen 4001 vindt plaats op een maandagnamiddag op de lijn 58 in de richting van Vilvoorde. Aan de halte Beurs, zullen een aantal personen een nieuwe tram ontdekken van 20,456 meter lang met vooraan een

15 4 / juli - augustus - september 2015cl blauwe gebogen band op geschilderd. Er was relatief weinig volk in de «58» van 14u28, we bevinden ons dan ook in de vakantieperiode en het is dan ook niet mogelijk om een idee te krijgen wat het resultaat is als het kleinste hoekje bezet is. 142 personen kunnen plaats nemen in deze nieuwe gelede trams van het type 4000 (45 zitplaatsen en 97 staanplaatsen), wat exact vier reizigers meer is dan de oude voertuigen (motorstel + aanhangwagen), maar bovenal zijn er 8 zitplaatsen meer beschikbaar. Hierbij vinden jullie een klein uitreksel van de toenmalige directeur van het rollend materieel «het depot van Schaerbeek beschikt over een stelplaats waar 28 aanhangwagens, maar slechts 2 gelede voertuigen kunnen staan» en «het verven van de gelede voertuigen zal slechts mogelijk zijn in het verlengde van het toegangsportaal van het depot..». Er bestaat ook nog een model (4032) dat kan bezocht worden in het trammuseum en dat zo nu en dan nog eens uitrijdt. De foto hiernaast «uniek stuk bewaard door de dienst Archives van de MIVB, die ik hartelijk bedank» toont het prototype dat gerealiseerd moest worden in het atelier van Kureghem, om zo de maat van de centrale wagenbak te bepalen, de plannen voor de verbouwingen uit te werken, en het koetswerk te moderniseren. Vandaag wordt het nummer «4000»toegekend aan de nieuwe motorstellen van de constructeur Bombardier, die technisch moderner zijn en een interieur in de stijl van Horta hebben. Prettig verlof Francis Molkau ContactLijn 15

16 Familieboekje Huwelijk Onze hartelijke gelukwensen aan de jubilarissen! 50 jaar van huwelijk BAEYST JULIEN BENAERENS ETIENNE VANDEN BOSSCHE,ELZA LEEMANS,SIMONNE 60 jaar van huwelijk VANDEWAUWER JAN-BAPTIST VANDERRUSTEN,JENNY 16

17 4 / juli - augustus - september 2015cl Hebben ons verlaten Overlijden BAIROUK AHMED 28/09/ /03/2015 COCHEZ JAN 10/08/ /09/2013 COPPENS JEAN MARIE 21/12/ /10/2014 CROUGHS AUGUSTE 03/12/ /03/2015 DE MEDTS FRANS 14/03/ /01/2015 DE PAEPE CAMIEL 18/06/ /03/2015 DECUYPER FRANS 03/09/ /03/2015 DEKAIRELLE ANDRE 15/01/ /01/2015 EMAEL JOSEPH 08/08/ /01/2015 ERNALSTEEN JEAN JACQUES 29/02/ /02/2015 FARRAUTO FILIPPO 13/02/ /01/2015 MANSU GUY 07/02/ /01/2015 NECHELPUT LOUIS 15/10/ /01/2015 OSSELAER PETRUS 20/11/ /04/2015 VAN NIEUWENHOVE JEAN 04/07/ /05/2015 VANDER SANDEN HERMAN 28/03/ /01/2015 VANDERVEKEN ALFONS 09/08/ /01/2015 VANDEVELDE FRANCOIS 20/02/ /01/2015 VERCKENS GUIDO 19/10/ /01/2015 VERDEYEN FREDERIC 12/02/ /04/2015 VERHAEGEN MARIA 05/07/ /02/2015 VERKOELEN ANTOINE 01/11/ /04/2015 VERMAELEN LUCIEN 25/03/ /03/2015 VLAMINCK ROGER 04/05/ /03/2015 Overleden weduwen BAJART MARCELLE 08/06/ /03/2015 ARTHUR VERHOEVEN BIESEMAN ROSALIE 29/07/ /02/2015 LOUIS HEYVAERT CATTELAIN MARIA 12/03/ /02/2015 ANDRE MASSON COSTERS MARIA 31/03/ /02/2015 FRANS SNEPPE CREEMERS MARIE JOSE 23/03/ /04/2015 ROGER VLAMINCK DE RAEMAKER MARIA 02/09/ /03/2015 EDMOND VANDER VEKEN DE TEMMERMAN RACHELLA 20/01/ /02/2015 ALBERT DE WOLF DELANNOY MARIE 12/08/ /02/2015 EDOUARD JOOSTENS DIERICKX JOANNA 15/04/ /03/2015 JULES MAYNE EEMBEEK CHARLOTTE 20/10/ /02/2015 JEAN DEJONGHE ContactLijn 17

18 Familieboekje FRANCOIS MATHILDE 03/08/ /03/2015 ROGER MOERMAN GYSEN ROSALIE 10/04/ /02/2015 JEAN BAPTISTE WAEGEMANS JANLE ROSALIA 30/04/ /03/2015 ALFONS DE COCK JANSSENS RENEE 04/12/ /02/2015 ROBERT DUBUCQ KANIVEVE JEANNE 14/01/ /02/2015 WILLEM CORSTANJE KESTEMONT LOUISE 14/09/ /01/2015 ANDRE DE SCHAUWER KREMER ALBERTE 22/12/ /12/2014 RENE NATKIEL LAUMEN MARIA 17/02/ /04/2015 LODEWIJK DEVROE MARTENS MARGUERITE 27/01/ /11/2014 WILLY DUBOIS RIDELLE ROSE 18/07/ /02/2015 MARCEL LORIS SADIA ES SELYMY 01/07/ /01/2015 MOHAMED ES SALMI SCHOLIERS MARIA 18/08/ /03/2015 JACQUES MOREELS SWOLFS MARIA 17/01/ /04/2015 JEAN-PHILIPPE CEUPPENS TELLIER JEANNE 13/11/ /01/2015 PETRUS OST VAN BAEL ANDREE 30/12/ /02/2015 JEAN MERCHIERS VAN DE VELDE LEA 02/09/ /03/2015 RENE VANSWALM VAN DEN BOSSCHE LOUISA 15/12/ /02/2015 HENRI VAN VAERENBERGH VAN MELKEBEKE MARIE LOUISE 26/08/ /02/2015 ANDRE VANITSEM VANCAUTEREN MARGUERITE 08/11/ /02/2015 EMILE GEERINCK VANOPDENBOSCH NELLY 22/08/ /03/2015 GUSTAVE FORTHOMME VERHEVICK BERTHE 08/04/ /01/2015 PAUL ALGOET WAUTERS GHISLAINE 04/04/ /01/2015 ALBERT MARCHAL 18

19

20

Mijn reis met STIMI MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

Mijn reis met STIMI MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL Mijn reis met STIMI MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL Openbaar vervoer is de verzamelnaam voor alle bussen, trams en metro s. Mijn naam is STIMI Ik ben 7 jaar en een grote fan van

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa

leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa 1. Brussel hoofdstad van ons land en Europa Brussel is de hoofdstad van ons land. De koning woont in Brussel en de regering

Nadere informatie

Schooltreinkaart / Campuskaart

Schooltreinkaart / Campuskaart Schooltreinkaart / Campuskaart Bestemming beter NMBS Mobility Schooltreinkaart Dé goedkoopste formule om dagelijks te sporen Kies je voor de Schooltreinkaart dan geniet je van zo maar even 80% korting

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

Dienstregeling & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi

Dienstregeling & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi Het Thalys-netwerk breidt zich uit Alle bestemmingen en aansluitingen vanuit België Thalys Ontdek op uw eigen ritme het

Nadere informatie

Mijn reis met STIMI MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

Mijn reis met STIMI MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL Mijn reis met STIMI MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL Mijn naam is STIMI Openbaar vervoer is de verzamelnaam voor alle bussen, trams en metro s. Ik ben 7 jaar en een grote fan van

Nadere informatie

Metro Indicatoren + normering

Metro Indicatoren + normering Metro Indicatoren + normering Indicatoren vertrek / aankomst station Op het station is duidelijk aangegeven van welk perron de metro in mijn richting vertrekt De roltrappen op het station werken correct

Nadere informatie

Handleiding carpool.be registratie & matching

Handleiding carpool.be registratie & matching 2015 Handleiding carpool.be registratie & matching Met deze handleiding helpen wij jou om onze website www.carpool.be te gebruiken. We doorlopen met jou de registratie en de matching. 1 Inhoudstafel 1

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Handleiding www.thomasmore.carpool.be

Handleiding www.thomasmore.carpool.be Handleiding www.thomasmore.carpool.be STIP Thomas More Versie augustus 2014 Registratie op carpool.be 1.1 Inschrijving Surf naar www.thomasmore.carpool.be. BEN JE AL GEREGISTREERD ALS GEBRUIKER BIJ CARPOOLPLAZA?

Nadere informatie

Dienstregeling 2015-2016

Dienstregeling 2015-2016 Zeeland Tholen Dienstregeling 2015-2016 Geldig vanaf 30 augustus 2015 Kernnet 102 Bergen op Zoom - Tholen - Oude-Tonge 107/108 Bergen op Zoom - St. Maartensdijk Buurtbus 214/614 Anna Jacobapolder - Steenbergen

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014

Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 Amsterdam, Haarlem, Zandvoort Dienstregeling 2015 Geldig vanaf 14 december 2014 8 Haarlem Station - Hogeschool Inholland 80 Zandvoort - Amsterdam Marnixstraat (via Heemstede Station en Haarlem) 81 Zandvoort

Nadere informatie

Lesfiche: openbaar vervoer BASISONDERWIJS. Doelgroep. Eindtermen (ET) Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie

Lesfiche: openbaar vervoer BASISONDERWIJS. Doelgroep. Eindtermen (ET) Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie BASISONDERWIJS Lesfiche: openbaar vervoer Doelgroep Derde graad lager onderwijs Eindtermen (ET) 6.16 De leerlingen kunnen een eenvoudige route uitstippelen met

Nadere informatie

Reizen met het openbaar vervoer. In gesprek over reizen met het openbaar vervoer

Reizen met het openbaar vervoer. In gesprek over reizen met het openbaar vervoer Reizen met het openbaar vervoer In gesprek over reizen met het openbaar vervoer Reizen met het openbaar vervoer In gesprek over reizen met het openbaar vervoer februari 2010 Zorgbelang Gelderland Alle

Nadere informatie

Vernieuwd: forensenlijn Station Gouda - Goudse Poort en Gouwe Park

Vernieuwd: forensenlijn Station Gouda - Goudse Poort en Gouwe Park Vernieuwd: forensenlijn Station Gouda - Goudse Poort en Gouwe Park Vanaf 14 december 2014 rijdt de snelle forensenlijn tussen Station Gouda en bedrijventerrein Goudse Poort door naar Gouwe Park, waar vier

Nadere informatie

Handleiding. www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

Handleiding. www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Handleiding www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Welkom in de wereld van MOBIB Hoe gebruikt u de MOBIB-pass? Proficiat! U bent nu in het bezit van een MOBIB-pass, een pass

Nadere informatie

INBEGREPEN. VOORBEELD! Ik gebruik een auto gedurende 4 uur WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER?

INBEGREPEN. VOORBEELD! Ik gebruik een auto gedurende 4 uur WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Voorne Putten en Rozenburg Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Voorne Putten en Rozenburg connexxion.nl

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Europees boomklimkampioenschap 2010 Praag Tsjechië

Europees boomklimkampioenschap 2010 Praag Tsjechië Europees boomklimkampioenschap 2010 Praag Tsjechië 1) Euro Voor de toekomst heeft de overheid van Tsjechië het plan om de euro in te voeren, omdat Tsjechië in 2004 is toegetreden tot de Europese Unie,

Nadere informatie

BRUSSEL GAAT ER ALWEER OP VOORUIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-OOST. Stad Brussel, Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node. Versie 11.

BRUSSEL GAAT ER ALWEER OP VOORUIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-OOST. Stad Brussel, Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node. Versie 11. BRUSSEL GAAT ER NL ALWEER OP UIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-OOST Stad Brussel, Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node Versie 11.2015 1 INHOUD EEN NIEUW BUSNET WAAROM PRECIES? 1 12 21 : BETERE

Nadere informatie

Tram Indicatoren. halte. Zitgelegenheid bij de halte is schoon

Tram Indicatoren. halte. Zitgelegenheid bij de halte is schoon Tram Indicatoren Indicatoren vertrek / aankomsthalte De stoep / openbare weg bij de halte is schoon Ruiten van de abri zijn heel Er ligt geen zwerfvuil (blikjes, zakjes, papier, etc.) bij de halte Ruiten

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Zeeland connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Uw rechten als treinpassagier in Europa

Uw rechten als treinpassagier in Europa Uw rechten als treinpassagier in Europa De europese Unie wil al haar inwoners dezelfde bescherming en rechten bieden als treinpassagier. De verordening 1371/2007 biedt treinpassagiers een betere informatie,

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

BRUSSEL GAAT ER ALWEER OP VOORUIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-WEST

BRUSSEL GAAT ER ALWEER OP VOORUIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-WEST BRUSSEL GAAT ER NL ALWEER OP UIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-WEST Anderlecht, Brussel Stad, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem Versie 11.2015 1 INHOUD EEN

Nadere informatie

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding

Mobiliteit Bouw. Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Mobiliteit Bouw Verplaatsingskosten & mobiliteitsvergoeding Een uitgave van ACV bouw - industrie & energie Trierstraat 31-1040 Brussel T 02 285 02 11 acvbie@acv-csc.be www.acvbie.be Februari 2015 Hoeveel

Nadere informatie

Met de trein naar Het Beroepenhuis. Naam:

Met de trein naar Het Beroepenhuis. Naam: Met de trein naar Het Beroepenhuis Naam: 1 1) Beroepen - vul in: Bij de Spoorwegen werken meer mensen dan je denkt. Weet jij wie wat moet doen? Kies uit het lijstje van beroepen en schrijf de naam van

Nadere informatie

2A 2Y 2Y 2C. Brus.-Zuid Brus.-West Simonis Jette. Lijn 28

2A 2Y 2Y 2C. Brus.-Zuid Brus.-West Simonis Jette. Lijn 28 2A 2Y 2Y 2C Brus.-Zuid Brus.-West Simonis Jette Lijn 28 Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.2009 1 $ Rijdt tijdens de jaarlijkse vakantieperiode 21.XII.09 31.XII.09-14.V.10-5.VII.10 13.VIII.10-12.XI.10

Nadere informatie

Zon- THALYS.COM VAN HARTE WELKOM. 5900 Brochure Soleil 2013 BNL.indd 1 01/02/13 11:06

Zon- THALYS.COM VAN HARTE WELKOM. 5900 Brochure Soleil 2013 BNL.indd 1 01/02/13 11:06 Zomer 2013 Zon- THALYS.COM Naar het zuiden van Frankrijk vanuit België bestemmingen VAN HARTE WELKOM 5900 Brochure Soleil 2013 BNL.indd 1 01/02/13 11:06 THALYS ZON Bestemmingen & Dienstregeling Zin in

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Turnhout 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Turnhout Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor

Nadere informatie

Connexxion Reisgids Alle informatie voor de reiziger

Connexxion Reisgids Alle informatie voor de reiziger Connexxion wijst de weg Waar u ook heen wilt en wat u ook wilt weten, Connexxion is uw reisgids. Als service voor onze reizigers hebben we in deze folder alle soorten reisinformatie verzameld en toegelicht.

Nadere informatie

Bilan 2002 PERSDOSSIER

Bilan 2002 PERSDOSSIER Bilan 2002 PERSDOSSIER Responsible Young Drivers Stichting van openbaar nut Barricadenplein 9 1000 Brussel Tel. : 02/513.39.94 Fax : 02/502.43.50 www.ryd.be info@ryd.be Inleiding Al voor de negentiende

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

u i t n o d i g i n g www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010

u i t n o d i g i n g www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010 uitnodiging www.fietsersbond.be/ontmoetingsdag2010 v a n h a r t e w e l k o m! De Fietsersbond nodigt alle leden op 9 oktober uit in het Geuzenhuis in Gent, voor een dag boordevol boeiende informatie

Nadere informatie

26,27,28,29,30 en 31 oktober 2014.

26,27,28,29,30 en 31 oktober 2014. De Côte du Rhônewijnreis,... Beste Wijnreis-Liefhebbers, hier zijn de definitieve reisplannen voor de Côte du Rhône op 26,27,28,29,30 en 31 oktober 2014. De valiezen kunnen we afgeven bij ITA Vanhove reizen

Nadere informatie

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS»

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het gemeentehuis Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en)

Nadere informatie

VERO voor voetgangers basisschool Pulle

VERO voor voetgangers basisschool Pulle VERO voor voetgangers basisschool Pulle 1 Stappen in groep Het vertrekpunt veilig verlaten Kloosterstraat 7 Het vertrek en eindpunt van de VERO voor voetgangers is de parking voor de school (Kloosterstraat).

Nadere informatie

HUBrussel Campus Koningstraat Routebeschrijving: Koningsstraat 336, 1030 Brussel Tel.: 02-221 12 11 Fax: 02-219 78 79 info@hubrussel.

HUBrussel Campus Koningstraat Routebeschrijving: Koningsstraat 336, 1030 Brussel Tel.: 02-221 12 11 Fax: 02-219 78 79 info@hubrussel. HUBrussel Campus Koningstraat Routebeschrijving: Koningsstraat 336, 1030 Brussel Tel.: 02-221 12 11 Fax: 02-219 78 79 info@hubrussel.be Met de trein: Het meest nabij gelegen station is het station Brussel-Noord.

Nadere informatie

Buslijnen 2015 Noord Brabant

Buslijnen 2015 Noord Brabant 5 t Hofke } Eindhoven Station 55 t Hofke } Eindhoven Station Buslijnen 205 Noord Brabant Eindhoven - Helmond - De Kempen - De Peel Geldig vanaf 4 december 204 Denk aan het milieu: bewaar deze folder goed!

Nadere informatie

Hoe de reiservaring voor onze passagiers verbeteren? En hoe houden we dat binnen een aanvaardbaar budget?

Hoe de reiservaring voor onze passagiers verbeteren? En hoe houden we dat binnen een aanvaardbaar budget? Hoe de reiservaring voor onze passagiers verbeteren? En hoe houden we dat binnen een aanvaardbaar budget? Breng het voertuig online 1. Draadloos internet aan boord 2. Herevalueer de schermen reeds aanwezig

Nadere informatie

slim op weg De Gentse Feesten: hoe komt u er bij? Te voet Met de fiets Met de moto

slim op weg De Gentse Feesten: hoe komt u er bij? Te voet Met de fiets Met de moto slim op weg De Gentse Feesten: hoe komt u er bij? Per dag zakken gemiddeld 100.000 mensen af naar Gent voor de Fieste. De Stad Gent, De Lijn en de NMBS doen er alles aan om de weg naar en van de Feestenzone

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport De A1GP World Cup of Motorsport is een van de grootste evenementen op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht.

Nadere informatie

Brussel - Opening op 11 december 2015

Brussel - Opening op 11 december 2015 Brussel - Opening op 11 december 2015 2 ADAM is een museum en een kunstcentrum [5.000 m²] is gewijd aan de kunst en het design van de XX e eeuw en nu bevindt zich vlakbij het Atomium [Trade Mart / Heizelvlakte]

Nadere informatie

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart

De Rotterdamse lijst van 10. Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart De Rotterdamse lijst van 10 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek OV-chipkaart Invoering OV-chipkaart: de Rotterdamse lijst van 10 De tien leerpunten worden onderverdeeld in: Leerpunten voor landelijke

Nadere informatie

Nostalgie uit de Antwerpse polders

Nostalgie uit de Antwerpse polders Poldertram Nieuwsbrief De Poldertram Nieuwsbrief is een onregelmatig, hooguit enkele malen per jaar, verschijnend info-bulletin van de initiatiefnemers van de restauratie van NMVB motorwagen 9994. De Poldertram

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

Bus en trein op één lijn. Buslijn 88 en de Valleilijn-trein

Bus en trein op één lijn. Buslijn 88 en de Valleilijn-trein Bus en trein op één lijn Buslijn 88 en de Valleilijn-trein Dienstregeling geldig per 14 december 2014 Beste reiziger, Vanaf 14 december 2014 rijden de bussen van yntus Gelderland volgens een nieuwe dienstregeling.

Nadere informatie

MELDPUNT RANDSTADFAIL

MELDPUNT RANDSTADFAIL Overzichtsrapport van klachten over de RandstadRail MELDPUNT RANDSTADFAIL Samenwerkingsverband tussen de GroenLinks-afdelingen van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Zoetemeer 10-4-2015 Voorwoord 10 april

Nadere informatie

Juni 2015 0900-5495490. (lokaal tarief) Uw vervoer op maat!

Juni 2015 0900-5495490. (lokaal tarief) Uw vervoer op maat! Juni 2015 0900-5495490 (lokaal tarief) Uw vervoer op maat! Regiotaxi s-hertogenbosch: vervoer voor iedereen Regiotaxi s-hertogenbosch is er voor iedereen die geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar

Nadere informatie

WOUDSEND Basis Informatie

WOUDSEND Basis Informatie WOUDSEND Basis Informatie Het gebied en landschap is rustig en bestaat uit groene velden en bossen waar kanalen, meren en waterwegen doorkruisen. Schrik niet als u witte zeilen van een kleine zeilboot

Nadere informatie

http://www.laurette-onkelinx.be/production/article.php?articleid=42&pressreleaseid...

http://www.laurette-onkelinx.be/production/article.php?articleid=42&pressreleaseid... Page 1 sur 5 Persbericht van 18-04-2011 Beliris start de vernieuwing van het metrostation Kunst-Wet Na 42 jaar dienst, is Kunst-Wet, het drukste station van het Brusselse metronet, aan een grondige opknapbeurt

Nadere informatie

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 INHOUD 1. De Lijn 2. MIVB 3. NMBS 4. Taxistop 5. Blue Mobility 6. Andere initiatieven VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS INTEGRAAL VERSLAG. Vergadering van donderdag 27 september 2012. VGC 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE PARLEMENT VOOR 17-PLUSSERS Zitting 2012-2013 Extra nummer INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van donderdag 27 september 2012 Debat over: Gemeenteraadsverkiezingen 14/10 VGC

Nadere informatie

Januari 2013 Editie 407

Januari 2013 Editie 407 Secretariaat: Staf Van Espen Beverlaak 126 3118 Werchter 0478/888108 gustaaf.vanespen@scarlet.be Januari 2013 Editie 407 Nieuwjaarswensen 2013 Wij wensen jullie een jaar als het alfabet Met alle letters

Nadere informatie

KWALITEITSVERSLAG 2012

KWALITEITSVERSLAG 2012 KWALITEITSVERSLAG 2012 1 KWALITEITSVERSLAG 2012 April 2013 (v1) OVERZICHT 1 I INLEIDING 2 I INFORMATIE EN VERVOERBEWIJZEN 3 I STIPTHEID EN BEHEER VAN STORINGEN / UITVALLEN VAN DIENSTEN 4 I NETHEID VAN

Nadere informatie

Gids voor de reiziger

Gids voor de reiziger Gids voor de reiziger Volg de gids www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Inhoud ZICH VERPLAATSEN IN BRUSSEL blz. 4-8 De MIVB heet u welkom Dag-, avond- en nachtlijnen Andere

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station Aalter. 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen

Treinen vanuit en naar uw station Aalter. 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Treinen vanuit en naar uw station Aalter 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Aalter Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de

Nadere informatie

DAG 1 Samenkomst in de luchthaven van Zaventem voor de rechtstreekse lijnvlucht van TAP naar Lissabon. Bij aankomst, onthaal door een lokale gids.

DAG 1 Samenkomst in de luchthaven van Zaventem voor de rechtstreekse lijnvlucht van TAP naar Lissabon. Bij aankomst, onthaal door een lokale gids. LISSABON 2015 1 DAG 1 Samenkomst in de luchthaven van Zaventem voor de rechtstreekse lijnvlucht van TAP naar Lissabon. Bij aankomst, onthaal door een lokale gids. Lissabon, gelegen aan de rivier de Taag,

Nadere informatie

De registratiebladen of tachograafschijven

De registratiebladen of tachograafschijven De registratiebladen of tachograafschijven 1. Omschrijving Een registratieblad of een tachograafschijf is een blad dat ontworpen is om aantekeningen te registreren, dat in eeb analoge tachograafapparatuur

Nadere informatie

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd.

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Wedstrijdreglement! 1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Renault Retail Group waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Pleinlaan 21 (hierna Renault Retail Group of Organisator

Nadere informatie

Breng direct RijnWaalsprinter

Breng direct RijnWaalsprinter Nieuw vanaf 29 augustus: Breng direct RijnWaalsprinter Arnhem Huissen Bemmel Nijmegen Gratis 5x retour Breng me direct langs de file Kijk voor meer info op breng.nl Nieuw: Breng direct RijnWaalsprinter

Nadere informatie

3. MAAK JE KAART MET GOOGLE MAP

3. MAAK JE KAART MET GOOGLE MAP EEN MULTIMODAAL TOEGANGSPLAN OPSTELLEN MET BEHULP VAN GOOGLE MAP 1. INLEIDING Het opstellen van een multimodaal toegangsplan is één van de verplichte maatregelen van het bedrijfsvervoerplan. Veel bedrijven

Nadere informatie

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Inhoud 1. Wat?... 2 2. Heb ik recht op de nationale verminderingskaart?... 2 3. Waarvoor dient de nationale verminderingskaart?... 2 4. Hoe kan ik mijn

Nadere informatie

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Na het kopen van een kaartje / opladen van een chipkaart krijgt men direct een precies advies naar de eindbestemming. Mogelijke optie: automaten krijgen het

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

User Centred Design Blokopdracht blok 1

User Centred Design Blokopdracht blok 1 User Centred Design Blokopdracht blok 1 Door: Klas: Datum: Arjen Tienkamp en Wesley Versteegen 01 Zwart 20 oktober 2011 Inhoudsopgave Inleiding Persona van de gebruikersgroep Problemen van de gebruikersgroep

Nadere informatie

Toegankelijkheidsplan

Toegankelijkheidsplan Toegankelijkheidsplan Mövenpick Hotel 's-hertogenbosch Informatie toegankelijkheid hotel Hartelijk dank voor uw interesse in het Mövenpick Hotel s-hertogenbosch. In dit document kunt u informatie vinden

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010 Kdag Ontdek het leiderschap in jezelf Een uniek, interactief en inspirerend dagtraject voor elke leider. Beste coördinator Beste omkaderingslid Mensen motiveren en inspireren, open en duidelijk communiceren,

Nadere informatie

Feestelijke dagen. Marlies Uyttersprot

Feestelijke dagen. Marlies Uyttersprot Feestelijke dagen Taak 1 : o Zoek op in het woordenboek - feestdag: o Zeg met eigen woorden wat een feestdag is. o Maak 3 samenstellingen met : - - dag voorbeeld verjaardag... - feest- voorbeeld feestmenu

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

NETVERKLARING. Bijlage B.4 Opstellen en publiceren van de dienstregelingen INHOUD

NETVERKLARING. Bijlage B.4 Opstellen en publiceren van de dienstregelingen INHOUD NETVERKLARING Bijlage B.4 Opstellen en publiceren van de dienstregelingen INHOUD 1. ALGEMEENHEDEN... 3 1.1. RIJPERIODE... 3 1.2. WEEKKARAKTERISTIEK... 3 1.2.1. Algemeenheden... 3 1.2.2. Betekenis van de

Nadere informatie

Breng direct RijnWaalsprinter

Breng direct RijnWaalsprinter Nieuw vanaf 29 augustus: Breng direct RijnWaalsprinter Arnhem Huissen Bemmel Nijmegen Gratis 5x retour Breng me direct langs de file Kijk voor meer info op breng.nl Comfortabel én snel langs de files Nieuw:

Nadere informatie

Handleiding 1/06/2012. www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

Handleiding 1/06/2012. www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Handleiding /06/202 www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Welkom in de wereld van MOBIB Hoe gebruikt u de MOBIB-pass? Proficiat! U bent nu in het bezit van een MOBIB-pass,

Nadere informatie

Buslijnen 2015 Noord Brabant

Buslijnen 2015 Noord Brabant 400 Eindhoven Station } Eindhoven Airport (Airport Shuttle) 401 Eindhoven Station } Eindhoven Airport Buslijnen 2015 Noord Brabant Eindhoven - Helmond - De Kempen - De Peel Geldig vanaf 14 december 2014

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

goede doelengeld 213.99

goede doelengeld 213.99 goede doelengeld 213.99 e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Nieuwsbrief 4 december schooljaar 2015-2016 AGENDA Woensdag 2 december Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken

Nadere informatie

W W W. K MK G - M R A H. B E E C D @ K M K G. B E

W W W. K MK G - M R A H. B E E C D @ K M K G. B E E D U C A T I E V E & C U L T U R E L E D IE N S T T E L + 3 2 ( 0 ) 2 7 4 1 7 3 0 3 F A X + 3 2 ( 0 ) 2 7 3 3 4 6 4 7 R E S E R V E R I N G E N + 3 2 ( 0 ) 2 7 4 1 7 2 1 4 m a - d i - d o - v r 9. 3 0-1

Nadere informatie

Braderie 25-26-27-28 juni 2015: hoe komt u er bij?

Braderie 25-26-27-28 juni 2015: hoe komt u er bij? Braderie 25-26-27-28 juni 2015: hoe komt u er bij? De Stad Gent, De Lijn en de NMBS doen er alles aan om de weg naar en van het centrum van de stad op een optimale manier te organiseren. We zetten alle

Nadere informatie

REIZENSYLVIE stelt voor

REIZENSYLVIE stelt voor REIZENSYLVIE stelt voor Groepscruise Oost-Middellandse Zee In samenwerking met : Periode : 05/06/2012-17/6/2012 Het begint met een tijdloze reis aan boord van een ruim, middelgroot schip. Het eindigt met

Nadere informatie

Dienstregeling 2016. Noord-Holland Noord Regio Den Helder en Texel. Geldig vanaf 13 december 2015. 32 Den Helder Station - Station Zuid - Julianadorp

Dienstregeling 2016. Noord-Holland Noord Regio Den Helder en Texel. Geldig vanaf 13 december 2015. 32 Den Helder Station - Station Zuid - Julianadorp Noord-Holland Noord Regio Den Helder en Texel Dienstregeling 206 Geldig vanaf 3 december 205 28 Den Helder Station - Den Burg - De Koog 30 Den Helder Station - Station Zuid - Julianadorp 3 Den Helder Station

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Heb je opmerkingen, vragen, noten, bemerkingen, ideeën, klachten of wat dan ook, of heb je gewoon zin om mij een mailtje te sturen, aarzel dan niet!

Heb je opmerkingen, vragen, noten, bemerkingen, ideeën, klachten of wat dan ook, of heb je gewoon zin om mij een mailtje te sturen, aarzel dan niet! Griekenland 2010 Gegroet mede-griekenlandreizigers! De Griekenlandreis anno 2010 komt stilaan in zicht, wat ongetwijfeld bij eenieder tot veel vreugde leidt! Zoals jullie wel nog weten, hebben we vorig

Nadere informatie

Bereikbaarheid van Campus Waas

Bereikbaarheid van Campus Waas Bereikbaarheid van Campus Waas Inhoudsopgave 1.1. Adresgegevens van onze Campus...3 2. Bereikbaarheid met de trein...4 2.1. Bereikbaarheid...4 2.2. Te voet naar de campus...4 2.3. Met de taxi naar de campus...4

Nadere informatie

REPUTATIE, RELATIES, TIPS & TRAINING DOOR MICHIEL HOLSHEIMER (CONTENT BRIDGES)

REPUTATIE, RELATIES, TIPS & TRAINING DOOR MICHIEL HOLSHEIMER (CONTENT BRIDGES) REPUTATIE, RELATIES, TIPS & TRAINING DOOR MICHIEL HOLSHEIMER (CONTENT BRIDGES) 16 TRENDS, TRUCS, TIPS & TOOLS DIE JE VERDER HELPEN JE REPUTATIE MOET JE VOEDEN EN VERDEDIGEN; OF JE DAT NU WILT OF NIET

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA. Hoe je online je stem kunt laten horen en een -ambassadeur kunt zijn

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA. Hoe je online je stem kunt laten horen en een <uw organisatie>-ambassadeur kunt zijn RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een -ambassadeur kunt zijn Versie: 1.0 Datum: 21 maart 2011 richtlijnen voor het

Nadere informatie

02 413 02 82 secretary@taxisautolux.be

02 413 02 82 secretary@taxisautolux.be Welkom bij Autolux Autolux Autolux is een taxibedrijf dat in 1934 werd opgericht en dat vandaag marktleider is in België. Het richt zich vooral tot bedrijven en particulieren die een transfer willen tussen

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een De Lichtenvoorde ambassadeur kunt zijn Versie: 1.0 Datum: 18 mei 2011 Richtlijn gebruik social media De Lichtenvoorde,

Nadere informatie

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016

Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Concessie Haaglanden Regio Veolia Transport Vervoerplan 2016 Versie 18 maart 2015 In het vervoerplan 2016 worden de wijzigingsvoorstellen van Veolia Transport Haaglanden voor dienstregeling 2016 toegelicht.

Nadere informatie

Van 4 tot 19 september 2013

Van 4 tot 19 september 2013 Van 4 tot 19 september 2013 Je kan ons volgen via de fireobservers FB-pagina In 2013 worden er voorlopig een drietal stages geprogrammeerd, of dit nog verandert, zal later blijken. Wij staan klaar voor

Nadere informatie

Provinciale themadagen

Provinciale themadagen Provinciale themadagen Seniorenadviesraad Communicatie en netwerking Willy Wellens snvl.be 2014 1 Hoe kan ICT de vrijwilligerswerking ondersteunen? Wat zijn de noden en verwachtingen van vrijwilligers

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie