CPD Jubileumuitgave 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CPD Jubileumuitgave 2009"

Transcriptie

1 CPD Jubileumuitgave

2 Significant feliciteert CPD! De inkoopfunctie blijven ontwikkelen, een Significante uitdaging... Mijn uitdaging Mijn naam is Ruud Plu en ik werk als director binnen Significant. Samen met een groot aantal collega s adviseren wij al bijna 20 jaar publieke en private organisaties over hun bedrijfsvoering in het algemeen en inkoopvraagstukken in het bijzonder. Ik vind het steeds weer de uitdaging om te ontdekken hoe ik de klant écht kan helpen. Dat die klant steeds professioneler wordt, vind ik een goede ontwikkeling. De mens centraal NEVI CPD heeft als doel inkoopprofessionals zich verder te laten ontwikkelen op het gebied van persoonlijke groei, kennisontwikkeling en inkoopinnovatie. Dit sluit nauw aan bij de kernstellingen van Significant waarop onze dienstverlening is gebaseerd. Wij werken alleen met excellente professionals die in staat zijn hoge verwachtingen te overtreffen. Zo werken we aan de verdere ontwikkeling van de inkoopfunctie en bereiken we samen met onze klanten innovatieve inkoopoplossingen. Vanuit onze persoonlijke betrokkenheid stellen wij de vragen die anderen niet durven te stellen en beschikken we over het analytisch vermogen om complexe zaken eenvoudig te maken. Door het delen van kennis en ervaring helpen we onze klanten onze klanten steeds weer een stukje verder. Je kunt wel zeggen dat kennisontwikkeling en -overdracht in ons DNA zit. Graag ondersteunen wij ook de komende jaren onze opdrachtgevers om zich nog verder te ontwikkelen tot slagvaardige inkoopprofessionals. Meer weten? Bel of mail Ruud Plu Excellente professionals Solide en oprechte adviezen Daad bij het woord op eigen wijze

3 VOORWOORD Wim Dressel CPD jubileumuitgave 2009 NEVI CPD: een must voor de moderne inkoopprofessional Onder het motto Geef kleur aan je loopbaan heeft de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) het NEVI CPD programma gelanceerd op haar Jaarcongres in november Een initiatief om inkoopprofessionals te stimuleren om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, competenties en groei. De Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement staat meer dan vijftig jaar pal voor de professionalisering van het inkoopproces en de professional, zowel binnen het bedrijfsleven als bij de overheid. NEVI is uitgegroeid tot hét netwerk van en voor (inkoop)professionals en telt ruim leden. Het NEVI Netwerk omvat diverse kringen, platforms en secties, biedt (vak)opleidingen, trainingen en seminars, en organiseert uiteenlopende activiteiten, variërend van ronde tafelsessies tot vakcongressen. Het NEVI CPD programma maakt een bijzonder onderdeel uit van de activiteiten van NEVI. Het inkoopvak is sterk aan verandering onderhevig. De dynamiek is enorm. Er heeft een belangrijke herwaardering van inkoop plaatsgevonden. De betrokkenheid van inkoop bij de realisatie van de strategische organisatiedoelstellingen wordt steeds groter. Meer en meer goed opgeleide mensen stromen het inkoopvak binnen. Van de moderne inkoper wordt verwacht dat hij of zij naast de vakinhoudelijke vaardigheden ook steeds meer sociale vaardigheden en competenties heeft. Enerzijds vraagt dit van de inkoopprofessional een open oog voor de nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied. De moderne inkoper zal zich bij voortduring bezig moeten houden met kennisontwikkeling en inkoopinnovatie. Immers het vak verandert. Daarnaast heeft de moderne inkoper een andere rol binnen de organisatie. Er wordt samengewerkt in multidisciplinaire teams en hij moet inzicht hebben in de doelstellingen van en de andere disciplines binnen de organisatie. De moderne inkoper kan de rol hebben van adviseur en regisseur. Dit vraagt om andere vaardigheden en competenties die zich met name richten op samenwerking en inlevingsvermogen en op een bedrijfskundige aanpak, gericht op de relevante integrale bedrijfsprocessen. Het NEVI CPD programma biedt leden van NEVI de kans om blijvend te leren en elkaar te stimuleren. In de vijf jaar van haar bestaan heeft NEVI CPD aangetoond een uitstekend platform te bieden voor de inkoopprofessional die voorop staat in de ontwikkeling van het vakgebied. De kwaliteit van de bijeenkomsten en de bijdragen van de deelnemers laten dit zien. Ik ben er van overtuigd dat NEVI CPD ook in de toekomst een levendig en onmisbaar platform is binnen de NEVI familie. Ik verwacht dan ook dat steeds meer inkopers zich ook als CPD-er zullen aanmelden. Wim Dressel Voorzitter NEVI 3

4 Op weg naar de volgende top! Op 26 november 2004 is tijdens het NEVI Jaarcongres in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam onder het motto Geef kleur aan je loopbaan het NEVI CPD-programma gelanceerd. Onder het voorzitterschap van Arjan van Weele heeft inkopend Nederland daar voor het eerst kennisgemaakt met dit nieuwe initiatief van NEVI. Het doet mij deugd dat ik als medeoprichter, voorzitter en actief CPD er een bijdrage mag leveren aan dit boek dat volledig in het teken staat van het eerste lustrum van NEVI CPD. Het verleden Inkoop maakt een ongekende snelle ontwikkeling door en dit stelt hoge eisen aan persoonlijke- en sociale vaardigheden van de inkoopprofessional. Wil je als inkoopprofessional mee in deze ontwikkelingen dan moet je de regie zelf in handen nemen. Voor veel inkoopprofessionals is het niet langer toereikend zich uitsluitend vakinhoudelijk te ontwikkelen. Een groeiende groep inkoopprofessionals zoekt naar verdieping en persoonlijke ontwikkeling. Continue bezig zijn met je eigen ontwikkeling, zowel vakmatig als persoonlijk, maakt je als persoon sterker maar nog meer als inkoopprofessional. Dit heeft NEVI in 2004 doen besluiten om NEVI CPD als een education permanente programma op te richten. Een ambitieus programma waarin de deelnemers zich persoonlijk ten doel stellen zich actief in te zetten voor het inkoopvak en zichzelf én het inkoopvak op een proactieve wijze verder te ontwikkelen. De deelnemers delen daartoe op actieve wijze hun persoonlijke kennis en kunde met de werkenden en belangstellenden binnen het inkoopvak. Na het startschot in Rotterdam is het bestuur van NEVI CPD voortvarend van start gegaan: voor de promotie werden een aantal ambassadeurs benoemd, in de vakbladen werd volop over het nieuwe initiatief van NEVI geschreven, alle kringen werden bezocht, de leden van de accreditatiecommissie gingen aan de slag en al snel hadden de eerste deelnemers zich aangemeld. Ondanks dit mooie begin is NEVI CPD niet in staat gebleken haar ambitieuze doelstellingen waar te maken. Hiervoor zijn een aantal redenen te noemen maar de belangrijkste is toch wel dat NEVI CPD zich naar buiten toe te weinig heeft gemanifesteerd. Onbekend maakt onbemind geldt ook voor NEVI CPD. Dit betekent overigens niet dat er geen vooruitgang is geboekt. Naast een behoorlijk aantal aansprekende evenementen, die goed worden bezocht, telt NEVI CPD vandaag de dag zo n 160 deelnemers. Een deel, wordt steeds kleiner, is vanaf de start betrokken maar de laatste twee jaren hebben wij veel nieuwe deelnemers mogen verwelkomen en dat is een positieve ontwikkeling. Het heden Het huidige bestuur heeft het afgelopen jaar gebruikt om terug te blikken maar vooral na te 4

5 denken over de toekomst en de verdere invulling van het programma. Hiervoor hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van alle suggesties, ideeën maar ook de tekortkomingen die wij ontvingen naar aanleiding van het CPD Only Congres en de enquête die is uitgezet zowel binnen als buiten NEVI CPD. Dit alles heeft geresulteerd in een nieuwe missie met kennisontwikkeling, persoonlijke groei en inkoopinnovatie als belangrijkste pijlers. Er is geen sprake meer van een programma maar van een exclusief ontwikkel- en ontmoetingsplatform waar inkoopprofessionals voldoende kansen, mogelijkheden en ondersteuning krijgen om zichzelf te blijven ontwikkelen. NEVI CPD wil hiermee een zichtbare en actieve bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het inkoopvak en haar visie en ambities vertalen naar alle onderdelen van NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management, maar ook buiten NEVI gaan wij ons in de toekomst meer manifesteren. Uit veel onderzoeken en studies op ons vakgebied kan worden geconcludeerd dat het aantal inkoopprofessionals dat op strategisch hun vak uitoefent in de komende jaren alleen maar zal toenemen. Deze ontwikkeling betekent dat de doelgroep voor NEVI CPD ook groeit. Met een actieve benadering in combinatie met een grotere naamsbekendheid moet het mogelijk zijn om meer inkoopcollega s in de toekomst te mogen verwelkomen. De toekomst Voor inkopend Nederland staan alle lichten op groen. Steeds meer bedrijven en publieke organisaties ervaren vandaag de dag de meerwaarde van inkoop. Dat is positief maar we moeten ons er niet op blindstaren in de zin van dat we er al zijn. Zitting nemen in een directie en meepraten over de toekomst van een organisatie zal het nodige van ons gaan vragen. Daar hoeven we niet voor weg te lopen maar we moeten het ons wel realiseren. Een meer strategische rol vereist naast vakinhoudelijke kennis, dat blijft belangrijk, leiderschapskwaliteiten. Niet het bekende rijtje vaardigheden die je voorbij ziet komen, het bekende schaap met vijf poten, maar het vermogen waarmee de inkoopprofessional zich kan aanpassen aan de situatie, zal bepalend zijn voor het succes. Een crisissituatie vraagt nu eenmaal een andere aanpak dan bijvoorbeeld het overnemen van een concurrent of het starten van een nieuwe activiteit. Degenen die deze slag maken, verdienen naar mijn mening het predicaat van inkoopprofessional. Deze inkoopprofessionals gaan het verschil maken tussen waar we nu als inkoop staan en wat we willen bereiken. NEVI CPD heeft met de ingeslagen weg een platform gecreëerd waar deze inkoopprofessionals elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren, kennis kunnen ontwikkelen en deze ervaringen kunnen uitdragen naar de omgeving waarin men werkzaam is. Ook NEVI als kennisnetwerk voor inkoop en supply management gaat profiteren van de 5

6 stappen die nu door NEVI CPD worden gezet. Daarnaast biedt NEVI CPD universiteiten en hogescholen de mogelijkheid om een brug te slaan tussen theorie en praktijk. Het actief benaderen van vergelijkbare initiatieven in het buitenland is een doelstelling voor de komende jaren. Daarnaast zal samenwerking worden gezocht met functiegebieden waar de inkoopprofessional in zijn of haar dagelijks werk steeds meer mee te maken krijgt. Het klinkt ambitieus en dat is het ook! NEVI CPD heeft nog een lange weg te gaan, de eindbestemming is min of meer bekend maar er veel wegen om het gekozen doel te bereiken. Afsluiting Bij de oprichting van NEVI CPD heeft Katja Staartjes, die als eerste Nederlandse vrouw de Mount Everest heeft beklommen, een onuitwisbare indruk op mij achtergelaten. In haar boek TOP Inspiratie: van droom tot succes inspireert Katja de lezer dromen om te zetten in concrete doelen en die vervolgens te realiseren. Met een drietal passages uit haar boek wil ik mijn bijdrage afsluiten. Ontwikkeling is in mijn leven een kernpunt, zowel op het persoonlijke vlak als in de organisaties waar ik werk. Resultaatgerichtheid en vooruitgang boeken zijn mijn belangrijkste drijfveren. Of dat nu een stap hoger, verder of opzij is. Je kunt altijd blijven groeien. Je kunt je talenten ontwikkelen, nieuwe vaardigheden aanleren of je richten op het versterken van je zwakke kanten. Ongetwijfeld zijn er nieuwe dromen die daarop aansluiten. Verder dromen en het bepalen van een nieuw doel zorgt voor stimulerende perspectieven. Idealen zijn inspirerend: blijf daarom altijd dromen! Namens het bestuur van NEVI CPD wil ik een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het jubileumboek en de organisatie van het congres hartelijk danken. Gert van Beek Voorzitter NEVI CPD 6

7 Van het NRI naar de 1e 100 deelnemers aan het NEVI-CPD programma. In 2003 was het toenmalig NRI (Nederlands Register voor Inkopers) met ca 450 leden, in een fase gekomen waarin het bestuur, onder leiding van de toenmalig voorzitter Philip van Beek, ondersteund door de leden zich afvroeg wat de toegevoegde waarde van het NRI voor haar leden was. Het bestuur was van mening dat het NRI meer moest zijn dan alleen maar een re-actieve groep van inkopers. Het bestuur en de leden hebben de moed getoond dit niet alleen ter discussie te stellen maar ook een zeer intensieve discussie daarover aan te gaan. Dit alles resulteerde in de acceptatie van een voorstel om het NRI op te heffen onder voorwaarde dat er een alternatief voor in de plaats kwam. Er werd een zeer actieve werkgroep geformeerd om hieraan gestalte te geven. Deze werkgroep bestond uit: Gert van Beek; Philip van Beek; Hans Beneker; Robert de Boer; Robert Duinstee; Wim van Eck; Andries Feikema; Toine Jochems en Hans Schwarte. Na een intensieve discussie kwam al snel het idee naar voren om een actieve club van inkopers te gaan vormen waarbij het Engelse CIPS model als basis genomen werd. Men kwam tot de navolgende missie van het NEVI-CPD: Het NEVI-CPD is een education permanente programma waarin de deelnemers zich persoonlijk ten doel hebben gesteld zich actief in te blijven zetten voor het inkoopvak en zichzelf en het vak op een proactieve wijze verder te ontwikkelen. De deelnemers delen daartoe op een actieve wijze hun persoonlijke kennis en kunde met de werkenden en belangstellenden binnen het inkoopvak. De deelnemers onderscheiden zich van anderen in het inkoopvak door het uitvoeren van dit programma, wat geborgd wordt door het keurmerk Member of NEVI-CPD. Ook werden een aantal kernpunten vastgelegd: Doelstellingen: Het bevorderen en het (verder) ontwikkelen van het education permanente programma ; Het laten uitvoeren van het programma door de deelnemers; Het borgen van het programma door het ontwikkelen en instand houden van een keurmerk, Het organiseren van activiteiten en het stimuleren en faciliteren van de door de deelnemers zelf te organiseren activiteiten; Het aandragen van ideeën en het zorg dragen voor activiteiten binnen de NEVI op kwalitatief hoog niveau voor en door de deelnemers. Ook een doelstelling was: er naar te streven dat in 2007 in personeelswerving advertenties de kwalificatie, NEVI-CPD, gewoonte geworden is. Het kwantitatieve korte temrijn doel was om binnen 12 maanden > 100 deelnemers te hebben en binnen 3 jaar 450 deelnemers. Doelgroep: De proactieve inkoper die op het strategische en tactische niveau actief is in het inkoopvakgebied. Keurmerk: Er wordt een keurmerk ingevoerd: Member of NEVI-CPD. 7

8 Deelname: Er wordt een (her)inschrijving proces ontwikkeld waarbij registratie van de toelating resp. de herinschrijving door een onafhankelijk orgaan gaat geschieden. Om deelnemer te kunnen worden dient de kandidaat aan te tonen dat hij/zij voldoet aan de vereisten voor (her) inschrijving gericht op opleiding en ervaring. Vooral wordt veel aandacht geschonken aan de actieve opstelling in het inkoopvakgebied. Er wordt een puntensystematiek ontwikkeld waarbij de basis van de Engelse zustervereniging CIPS genomen wordt. De deelnemers moeten in een bepaalde periode op bepaalde gebieden punten behalen om hun deelname aan programma te (her)bevestigen. In het voorjaar van 2004 werd het NEVI-CPD plan van aanpak geïntroduceerd aan de NRI leden. Dit kreeg een positieve respons en het NRI werd daarmede definitief opgeheven. Ook werd in de beginfase een zeer intensief contact gelegd met de toenmalige voorzitter van NEVI, Jan Snijder, waarbij NEVI zich bereid toonde om het initiatief niet alleen van de gedachte maar ook financieel te ondersteunen. Met het programma NEVI-CPD ging NEVI een belangrijke invulling geven aan haar doelstellingen om de inkoopfunctie te professionaliseren. Het programma is namelijk gericht op de persoon van de inkoper zelf. Het NEVI-CPD programma biedt de leden van NEVI professionalisering voor de individuele bestaande inkoper en hem of haar de uitdaging zich voortdurend bij te scholen en op de hoogte te stellen van nieuwe ontwikkelingen. Het NEVI-CPD programma is ook een voortdurend proces om leden van NEVI actief te krijgen en te houden binnen het NEVI Netwerk. Met de doelstelling van 100 NEVI-CPD deelnemers in het eerste jaar tot 450 NEVI-CPD deelnemers in 2008 werd er dus niet alleen een kwantitatieve maar vooral een kwalitatieve injectie gegeven aan het netwerk. Otto van Dijk werd door NEVI als portefeuille houder aangesteld. In het voorjaar van 2004 werd, door het NEVI-DB het plan van aanpak met een positieve aanbeveling ter definitieve besluitvorming voorgelegd aan het NEVI-AB. Het werd dienovereenkomstig goedgekeurd. De publieke start was gepland op de NEVI Algemene Leden Vergadering van het najaar Naast de werkgroepleden werd ook op vrijwillige basis veel ondersteuning en inzet zowel in de opstart als in het verdere vervolg gegeven ook door andere collega s bijvoorbeeld: Bart Vos: Jos Moonen; Hans Schurgers; Klaas Wijma; Duco Boonstra; Mireille Offenberg; Annelies Soede; Karin Andela; Angelique van Sluijs; Henk Oosterbeek; Gabrielle Wezenbeek. Speciaal genoemd moet worden, zonder de anderen tekort te doen, de accreditatie commissie bestaande: Ben Raven; Andries Feikema; Robert Duinstee; Peter Bellekom; Gert van Beek en Han de Rooij. Deze accreditatie commissie heeft vooral veel werk verzet om te komen tot een werkbare (her)inschrijvingsmethodiek. Het 1e bestuur van NEVI-CPD bestond uit: De voorzitter, Hans Schwarte, Toine Jochems, 8

9 Wim van Eck en Harry Eken. Dezen gingen aan de slag om op de NEVI ALV van het najaar 2004 de 1e 50 leden te mogen begroeten. Er werd door het bestuur ondersteund door diverse commissies en andere vrijwilligers zeer enthousiast verder gebouwd aan de promotie, de organisatie, de inhoud en de positie van het NEVI-CPD in inkopend Nederland. De website werd gebouwd. Leaflets en ander promotiemateriaal werd ontwikkeld. Een direct mail actie werd gehouden. De publiciteit werd gezocht via het Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek en Facility Management. Een promotie tour werd gehouden langs de grotere inkoopadviesbureaus. Binnen het NEVI netwerk werd ook het NEVI-CPD uitgebreid gepromoot, onder andere op kringbijeenkomsten en op de ALV. Ook is getracht veel aandacht te schenken aan het in gang zetten van activiteiten voor en door de deelnemers. Jammer genoeg is dat niet goed van de grond gekomen. Ideeën waren er volop maar de aandacht ging in deze fase voornamelijk naar de opbouw van het NEVI-CPD. De mijlpaal van 100 deelnemers werd per eind 2005 ruimschoots gehaald. Daarmee werd de eerste fase van de introductie van het NEVI-CPD met succes afgesloten. In de volgende fase moest het programma verder uitgebouwd gaan worden. Hierbij diende ook een verdere invulling gegeven te worden aan het, vooral inhoudelijk, bereiken van de doelgroepen van het NEVI CPD programma. Het bestuur heeft toen besloten dat in deze volgende fase een nieuwe ploeg bestuurders aan de slag moest gaan. Het eerste bestuur van NEVI CPD werd per 31 maart 2006 gedechargeerd. Een nieuw bestuur werd gezocht dat de ruimte moest hebben om richting te geven aan de nieuwe fase. Het oude bestuur heeft waar mogelijk en wenselijk ook in deze overgang haar bijdrage gegeven. Als medeoprichter en eerste voorzitter van NEVI-CPD ben ik iedereen zeer erkentelijk voor de tijd en energie die gestoken is in deze zware pioniersfase. Mede daardoor heeft NEVI-CPD de eerste mijlpaal kunnen halen. Hans Schwarte Medeoprichter en eerste voorzitter NEVI-CPD 9

10 Onze focus is helder; inkoop logistiek en operations. Supply Chain, dat is hét vakgebied waar wij gespecialiseerd in zijn; voor ons bestaande uit de disciplines inkoop, logistiek en operations. Het is een vakgebied dat soms vanuit de afzondelijke disciplines benaderd wordt, maar steeds vaker vanuit een integraal of ontschot karakter, vanuit de supply chain. Supply chain: daar waar we ons in thuis voelen, waar we verstand van hebben en zeker ook een mening over hebben. Onze benchmarkonderzoeken voor de publieke markt (www.bestofpublicprocurement.nl) en de private markt (www.bestofsupplychain.com) zijn daar uitstekende voorbeelden van. Wij ondersteunen organisaties in zowel de publieke als de private sector, bij vraagstukken op het gebied van inkoop, logistiek en operations. Of integraal, op het gebied van de supply chain. We maken heel bewust een onderscheid tussen de publieke en de private sector. Onderscheid in wat we doen en hoe we het doen, omdat er overeenkomsten zijn, maar wel degelijk ook verschillen. Er zijn soms andere vragen. We doen soms andere projecten. Maar we voelen ons in beide sectoren echt thuis. Onze klanten zien dat en waarderen dat. Ga voor meer informatie over onze referenties en onze vacatures naar www. dpasupplychain.nl. Of maak direct een afspraak voor nadere kennismaking door te bellen naar We komen graag naar u toe. Detachering Business Consultancy Project Consultancy Werving & Selectie Traineeship

11 Inkoop slimmer ondernemend organiseren Succesvol bijdragen met leveranciers aan realisatie organisatiedoelstellingen Jacques J.A.M. Reijniers Gebaseerd op de resultaten van een aanzienlijk aantal onderzoeken en de prestaties van verschillende succesvolle organisaties, is het inmiddels evident dat leveranciers een beleids- en concurrentieonderscheidende bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Helaas wordt nog steeds ervaren dat inkoop onvoldoende aansluiting heeft op het executive management niveau en te veel wordt gezien als een operationele uitvoerende en dienstverlenende activiteit. Daardoor worden de kansen die leveranciers kunnen bieden voor de organisatie in zowel de private als publieke sector onvoldoende benut. Inkoop is nog te veel een verwaarloosde winstbron, zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant. Een intensief veranderingsproces binnen organisaties én ondernemend leiderschap van inkoopchefs zijn voorwaarden voor succes. Ook buiten de inkoopdiscipline zelf ligt een innovatieve kans en dat is een grootse uitdaging. Strategische meerwaarde door leverancier Betalingen ( inkoop is alles waar een factuur tegenover staat 1 ) aan externe leveranciers vormen een steeds groter aandeel van de begroting van organisaties in de publieke sector en de omzetwaarde in de private sector: om een veelheid van redenen wordt er steeds meer uitbesteed. Ook de afhankelijkheid van de prestaties door deze leveranciers voor het functioneren van organisaties wordt daardoor groter. Kleinere voorraden en just in time leveringen vragen een ongestoord logistiek proces. Inkoop is in dit verband geen doel op zichzelf, maar dient als schakel tussen de organisatie en de leveranciersmarkt - bij te dragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen van de organisatie. Inkoop als een strategische meerwaarde voor organisaties. Om de operationele prestaties van leveranciers intern te kunnen waarborgen is een professioneel inkoopproces noodzakelijk en een voorwaarde. De strategische meerwaarde-stem van de inkoper wordt echter nog onvoldoende gehoord en inkopers krijgen onvoldoende medewerking vanuit de organisatie waar dit relevant kan zijn. Ook de inkoopprofessional zal hierbij een essentiële rol dienen te vervullen! Inkoop is zich thans echter aan het ontworstelen uit de vergetelheid als vergeten winstbron. Deze winst beperkt zich overigens niet tot de directe financiële voordelen (transactie/ factuurkosten en proceskosten), maar ook ter versterking van de realisatie van marktpositie en beleidsdoelstellingen (zoals flexibiliteit van levering van producten, versnelde productinnovatie, versterking productstandarisatie, bevorderen duurzaamheid). Er voltrekt zich in vele organisaties een ontwikkelingsproces door inkoop van uitsluitend prijsinkopen naar het initiëren en ontwikkelen van een toegevoegde waarde voor de organisatie met behulp van leveranciers. Er dient inzicht te bestaan in de inkoopdoelstellingen in functie van de beleidsdoelstellingen van de organisatie. Voor het vernieuwingstraject en de impact op de bestaande organisatie maakt het bijvoorbeeld groot verschil uit of de beleidsprioriteit ligt op kostenbesparing óf op het minimaliseren van het aantal juridische procedures tengevolge van aanbestedingsfouten 1 Inzicht en overzicht. De uitdagingen van Beslsiskunde en Inkoopmanagement, J. Telgen, oratie Universiteit Twente,

12 óf op het verhogen van de kwaliteit van de leveranciersprestaties óf het sneller introduceren van nieuwe producten om de concurrentie voor te zijn. Het resultaat leidt tot een urgentiegraad die als eerste voorwaarde voor het succesvol kunnen realiseren van een professionaliseringsvernieuwing. Kotter geeft het bepalen van de urgentiegraad voor de start van een vernieuwing als absolute voorwaarde voor succes. Het executive management zal de genoemde inkoopdoelstellingen als bijdrage leverend aan de beleidsdoelstellingen formeel moeten accorderen en als referentiekader te gebruiken voor het volgen van het vernieuwingsproces. Anders gesteld: wat zijn de consequenties voor het organisatieresultaat indien de inkoopdoelstellingen niet worden gerealiseerd? Om dit alles succesvol te kunnen realiseren is het doorbreken van de impasse om gehoor te vinden bij en aangesloten te raken op het executive management niveau van belang. Vernieuwen en verbeteren vraagt namelijk het kunnen doorvoeren van veranderingen m.b.t. processen, organisatie, procedures en systemen. De daarvoor benodigde investeringen, besluitvorming en implementatie (managen van weerstanden) vragen juist de voorwaardelijke ondersteuning van het executive management. Om dit te kunnen bereiken is een aantoonbare directe relatie met en bijdrage levering aan de oplossing van hun strategische vraagstukken nodig. Deze hoogdringendheid leidt ontegenzeglijk tot hun commitment. De agenda van het executive management als uitgangspunt De externe ontwikkelingen leiden voor vele organisaties in de private sector tot versnelling van productontwikkelingen, toename van wereldwijde concurrentie, continue druk op kosten (zeker in deze crisistijd) en permanent zoeken naar onderscheidende meerwaarde om de eigen positie de versterken in de markt. De publieke sector heeft bijvoorbeeld te maken met steeds stringenter wordende wet- en regelgeving, duurzaamheidsdoelstellingen en ook de permanente aandacht voor kosten. Dit zijn dé agendapunten voor vele organisaties op executive management niveau. De strategische vraag is hierbij steeds opnieuw: Kunnen we deze genoemde doelstellingen alleen realiseren of kunnen we dit succesvoller met derden bereiken?. Met andere woorden: Zelf doen of uitbesteden?, een strategische keuze. Vervolgens komt het thema operationele realisatie aan de orde. De betrokkenheid van en door externe leveranciers leidt voor de organisatie tot het werkveld van inkoop. De financiële belangen en daarbij behorende prestatierisico s voor de interne gebruikers nemen daardoor ook steeds meer toe. De inkoper vormt in dit proces een essentiële regisseur voor het optimaal afwegen van de aanzienlijke verscheidenheid van belangen door de even zovele participanten. De inkoper vormt hierbij de intermediair tussen de eigen organisatie en de leverancier. Inkoop is van de gehele organisatie: de noodzaak van inkoopmarketing Het inkoopproces is niet alleen voorbehouden aan de inkoper (ongeacht waar deze organisatorisch is gepositioneerd). Tijdens de verschillende fasen van het inkoopproces zijn een veelheid van participanten betrokken. Tevens is inkoop meer dan uitsluitend een operatio- 12

13 neel administratief proces. Zoals reeds gememoreerd in de vorige paragraaf is een inkadering in het beleid essentieel. De participanten komen uit verschillende disciplines, bijvoorbeeld behoeftestellers en budgethouders (veelal vakinhoudelijke productdeskundigen), controllers, juristen, beleidsmakers, publiciteitsmedewerkers, politici, gebruikers, leveranciers alsmede aanbestedingsdeskundigen, leveranciers en inkopers. Ieder van deze participanten heeft haar eigen specifieke doelstellingen. Al deze verschillende inzichten dienen ten finale te resulteren in hét ene einddoel van het inkoopproces: een tijdige levering door een leverancier van het juiste product of dienst, op tijd geleverd, tegen een aanvaardbare prijs, voldoend aan de duurzaamheidscriteria en voldoend aan de voorwaarden van rechtmatigheid, doelmatigheid en transparantie: voorwaar geen eenvoudige opgave. Het is daarom van belang te weten wie de dirigent cq regisseur is van dit gehele inkoopproces en wat de finale doelstelling dient te zijn. Het is een complex proces waar een adequate afweging van alle genoemde aspecten dient plaats te vinden. Voor iedere organisatie en voor iedere categorie producten kan dit verschillend zijn. Om deze complexiteit te kunnen managen is het noodzakelijk dat iedere discipline (zowel op het niveau van bestuurders, directie als alle relevante functionele gebieden) bekend is met de meerwaarde van inkoop cq leveranciers voor het realiseren van hun eigen doelstellingen. Het zorgvuldig marketing bedrijven van inkoop en de rol van de leveranciers is hierbij essentieel. Dit kan het meest praktisch plaatsvinden door dit per discipline te realiseren in een workshop of tijdens de voorbereiding en uitvoering van een individueel inkoopproces. Hierbij dient het accent niet te liggen op de inkooptechnische operationele aspecten, maar op de doelstellingen van de participerende discipline (bijvoorbeeld: Ik moet mijn doel realiseren met zo weinig mogelijk operationele mensen. Een kans voor inkoop om daar een creatieve bijdrage aan te leveren). Deze benadering is omgekeerd aan de veelal vigerende werkwijze: uitvoeren wat een behoeftesteller vraagt! Van aanbesteden naar inkopen in de publieke sector: een vernieuwende stap Helaas ligt de prioriteit bij vele organisaties in de publieke sector momenteel bij het contracteren van leveranciers op het voldoen aan de aanbestedingsregelgeving. De inkoper besteedt daardoor buitengewoon veel aandacht aan het voldoen aan deze regelgeving. Op zich geen probleem: regelgeving dient nageleefd te worden. De interne proceskosten zijn daarbij overigens evident! Echter, inkopen is meer dan aanbesteden. In de vorige paragraaf is dit nader toegelicht. Inkoop wordt binnen de publieke sector helaas nog te veel in één adem genoemd met aanbesteden. Aanbesteden is echter een deel van het integrale inkoopproces. Het échte inkopen is vergelijkbaar met het échte verkopen. Inkoop is derhalve de spiegel van verkoop, in vele opzichten. Aan de overkant van de inkoper staat altijd de verkoper. De inkoopdiscipline vervult een aanvullende rol om een optimaal resultaat tussen behoeftesteller en leveranciers te bereiken, dit in het belang van de gehele organisatie. Een aantal voorbeelden zijn: bevorderen van synergievoordelen tussen verschillende behoeftestellers (transactie- én proceskostenvoordeel), nagaan of unieke specificaties noodza- 13

14 kelijk zijn in functie van het doel of dat een leveranciersstandaard geleverd kan worden (transactie- én proceskostenvoordeel, kwaliteitsvoordeel), zijn er alternatieve leveranciers met bijkomende voordelen in de markt beschikbaar (transactie- én proceskostenvoordeel), wordt het contract adequaat nageleefd zowel intern als door leveranciers (transactie- én proceskostenvoordeel), op welke wijze kunnen leveranciers helpen nieuwe oplossingen voor vraagstukken binnen de organisatie op te lossen (transactie- én proceskostenvoordeel, kwaliteitsvoordeel), kan een inkoopproces vereenvoudigd worden (proceskostenvoordeel), wat zijn de grenzen van de aanbestedingsregelgeving (transactie- én proceskostenvoordeel). Het categoriemanagement concept dat thans ook binnen de publieke sector in ontwikkeling is kan hierbij een uitstekende bijdrage leveren. De categoriemanager optimaliseert vanuit verschillende invalshoeken een groep producten en/of diensten die qua inkoopkarakteristieken bij elkaar horen. Op deze wijze wordt organisatorisch een bijdrage geleverd aan het integraal realiseren van beleidsdoelstellingen binnen de organisatie. Een dirigentenrol die inkoop uitstekend kan vervullen. Inkoop kan hierbij overigens nog veel leren van de marketing en verkoop discipline! Inkoper innoveert ter realisatie van de organisatiemeerwaarde In een recent verschenen boek Inkoper innoveer! Kansen grijpen met inkoop geschreven door Jacques Reijniers, Jeff, Gaspersz, Yolanda Maijnen en Jan Roddeman worden een aanzienlijk aantal praktische en nuttige adviezen, kansrijke ideeën en nieuwe perspectieven gegeven om succesvoller als inkoper bij te dragen aan de vernieuwings- en verbeterkracht van een organisatie. De inhoud is gebaseerd op een Nyenrode-onderzoek. Hierbij werden o.a. best in class organisaties geanalyseerd en hun succesbepalende elementen geformuleerd. Innovatie speelt hierbij een essentiële rol. Een organisatie met innovatiekracht is in staat continue waarde voor klanten te creëren de klant te blijven enthousiasmeren. Inkoop kan hieraan een unieke en initiërende bijdrage leveren met de leveranciers. Naast het beheersen van het inkoopvakgebied dient de inkoper daarom ook innovatieadviseur te zijn: een stimulerende uitdaging voor het executive management. Vanuit hun rol beschikken inkopers namelijk over een groot netwerk van leveranciers en kennen zodoende hun innovatieve mogelijkheden. Zij kunnen door hun positie ook de innovatiekracht bij hun leveranciers helpen versnellen, aangezien een commerciële kans een uitdaging vormt. Om de genoemde inkooprol succesvol te kunnen vervullen is het van belang om de executive managementdoelen te kennen: een noodzakelijke relatie met hen voor een wederzijds belang. Om de meerwaarde voor de organisatie vanuit de leveranciers door inkoop te kunnen bereiken zijn tijdens het onderzoek o.a. de volgende adviezen voor de inkoper ontwikkeld:- jezelf als inkoper op de interne kaart zetten door aantoonbaar de strategische meerwaarde te laten zien: inkoopmarketing (bewezen voorbeelden publiceren en uitleggen, proactieve bijdrage leveren aan oplossen strategische vraagstukken met en door leveranciers); 14

15 een focus op het oplossen door en met leveranciers van hoogdringende strategische vraagstukken (prioriteiten); zoeken van een maatje met uitstraling en gezag in de organisatie om de doorbraak voor het realiseren van innovatieve meerwaarde van inkoop te helpen promoten en geaccepteerd te krijgen door het executive management en andere belanghebbenden; uitgaan van de agendapunten van de directie bij het voorbereiden van vernieuwingen door inkoop; zorgen dat in een vroeg stadium de inkoopdeskundige een rol krijgt bij belangrijkste product- en procesvernieuwingen; kiezen of ontwerpen van dié prestatie-indicatoren welke de meerwaarde van de inkoopactiviteiten duidelijk zichtbaar maken in de organisatie; periodiek organiseren van creatieve teams en brainstormsessies om ideeën te ontwikkelen vanuit inkoop; tonen van lef, trots en zelfvertrouwen zonder arrogant te zijn. Bescheidenheid siert de succesvolle inkoper; als voorwaarde zorgen dat de primaire inkoopbehoeften succesvol worden gerealiseerd; ontwikkelen van vertrouwen door het waarmaken wat beloofd is; benoemen van inkopers die qua persoonlijkheid en competenties matchen met de organisatiecultuur en -strategie; leren van de marketeer en verkoopprofessional; investeren in opleiding, training en interne publiciteit gericht op het ontwikkelen van inkoopmeerwaarde voor de organisatie; blijven uitgaan van de markt en de klanten: zij zijn altijd leidend voor inkoop. Ondernemend inkoopleiderschap: een succesbepalende voorwaarde Om de doelstellingen door inkoop te kunnen realiseren is het niet voldoende om de operationele product-, aanbestedings- en administratieve kennis en ervaring te hebben. De inhoud van deze bijdrage geeft aan dat het bouwen van de brug tussen organisatiedoelstellingen en inkoopdoelstelling (directieniveau), het integraal kunnen samenwerken met alle participanten in het inkoopproces (collegadisciplines) en het versterken van de zakelijke relatie met de leveranciersmarkt (leveranciers) essentiële voorwaarden zijn voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Dit vraagt specifieke bedrijfskundige en verandermanagement kennis en vaardigheden. Het kunnen (laten) analyseren van de interne en externe integrale processen, het meekrijgen van participanten, het geborgd krijgen van inkoop op directieniveau, etc vraagt om leiderschapscompetenties. Dit is meer dan het managen van operationele aspecten. Visie, wilskracht, doorzettingsvermogen, rug recht kunnen houden en creativiteit zijn succesbepalend. Dit dient - vanuit een historisch perspectief gezien ontwikkeld en opgebouwd te worden. Een organisatie in zowel de private als de publieke sector die de ambitie heeft om excellent te willen worden door inkoop - heeft de beschikking over verschillende instrumenten om de 15

16 veranderingen succesvol te implementeren. Een en ander hangt af van de fase van professionaliteit van de organisatie. Essentieel is het beschikken over de noodzakelijke (toekomstgerichte) kennis en ervaring als inkoop ondernemer. Indien deze niet intern voorhanden zijn, kunnen externe professionals hierbij ondersteuning verlenen. Echter, het is ook van belang om gekwalificeerde mensen in de eigen organisatie te hebben. Gelet op het overbruggen van de eerder beschreven kloof tussen vereist en huidig is het praktijkgericht opleiden en trainen én het zelfstandig probleem oplossend vermogen vergroten van mensen van groot belang. De vakinhoudelijke inkooptechnische opleidingen - via bijvoorbeeld NEVI worden steeds meer gevolgd. Echter inkoopleiderschap vormt de motor en brandstof voor toekomstige vernieuwingen en veranderingen. Ook de nieuwe MBA in Procurement Management aan Nyenrode Business Universiteit vormt hiervoor een adequate meerwaarde. Zonder vernieuwend bedrijfskundig ondernemend inkoopleiderschap zal de meerwaarde van inkoop voor het bereiken van de organisatiedoelstellingen niet echt kunnen worden gerealiseerd. Dat zou een gemiste kans zijn, want inkoop bewijst haar meerwaarde bij excellent opererende organisaties. Luctor et Emergo : een grootse uitdaging bij de verdere professionalisering! Het NEVI CPD concept vormt voor dit ontwikkelingsproces in de praktijk een grote en waardevolle bijdrage. Het huidige jubileum getuigt van deze bijdrage en de duurzame verankering in de inkoopgemeenschap. Professioneel regisseren voor strategisch succes Uitbesteden is geen sinecure. Helaas vormt kostenbesparing toch té vaak de belangrijkste drijfveer. Het onderschatten van een vakkundige voorbereiding ligt veelal ten grondslag aan de teleurstellingen, na een vaak glorieuze beslissing tot uitbesteding van het executive management. Daardoor is de interne klant veelal de dupe. Bij uitbesteden (inkopen) gaat het om het organisatorisch loskoppelen van de vele (informele) werkwijzen en het opnieuw werken volgens gestructureerde en formele procedures met de leverancier. Voorwaar een grootse opgave. Voor het professioneel regisseren van deze voorbereiding levert inkoop een essentiële bijdrage. De innovatieve creativiteit en de onlosmakelijk verbonden ondersteuning van het executive management zijn hierbij noodzakelijk. Door gebruik te maken van de kansen van leveranciers kan slimmer worden ingekocht. Prof.dr.ing. J.J.A.M. (Jacques) Reijniers MBA is hoogleraar inkoopmanagement NEVIleerstoel aan Nyenrode Business Universiteit en directievoorzitter van Het NIC 16

17 ERRIT GRAVENBERCH Coach & Trainer: Errit Gravenberch Contactinfo: Mobiel Wil je gelijk of geluk? Soms zijn we geneigd de oorzaak van dingen buiten onszelf te leggen. Ik kan er ook niks aan doen of dat gebeurt mij nu altijd hoor je jezelf dan zeggen. Door je te realiseren dat je altijd een keuze hebt, kun je invloed krijgen op de dingen die je dwars zitten. Vaak staat daarbij je eigen ervaring je in de weg. Zie je nu wel, ik heb je toch gezegd dat ik gelijk zou krijgen?. Ervaring kun je zien als een vorm van gelijk krijgen over wat je gelooft. Daarmee wordt elke overtuiging die je hebt een oordeel over de realiteit. Ongelukkig zijn is dan een staat van denken; we denken onszelf ongelukkig. Mobiel Fax +31 (0) Het is lastig om je bewust te worden van de vele overtuigingen die je hebt en hoe deze van invloed zijn op je geluk. Je ervaart vaak alleen je eigen gelijk en bent daar sterk in gaan geloven. De vraag die ik je dan ook graag wil stellen is: wil je liever gelijk hebben of geluk ervaren? ERRIT GRAVENBERCH Einsteindreef 37, 3562XR Utrecht

18 Frits Philips, 10 april 1940 Wie is Drs. Frits Philips? Mijn leven is één grote wisselwerking tussen mijn onderhandelingen met mijn omgeving en mijn onderhandelingen met mijzelf, d.w.z. tussen de verschillende behoeften, die ik heb enerzijds en mijn mogelijkheden, anderzijds. Ik wil in harmonie met mijn omgeving leven zonder over mijn grenzen te (laten) gaan. Ik wil mijzelf ontwikkelen, genieten van wat het leven te bieden heeft en een bijdrage leveren, die voor anderen en mijzelf betekenis heeft. Waardoor mensen iets anders gaan kijken, iets anders gaan zien, en zich iets anders gaan gedragen: daardoor meer zichzelf worden, creatiever zijn en meer voldoening hebben over de relaties die zij met anderen onderhouden en de oplossingen, die zij samen vinden. Al doende en lerende kwam ik een aantal boeiende paradoxen tegen: verbinding in vrijheid, winnen zonder verliezers, proces-sturing door loslaten, verkrijgen door onthechten. I can only be as great as I can admit being small (Ron Smotherman) hoort ook in dit rijtje. Wie van zijn liefde zijn werk maakt hoeft niet met pensioen. Zolang ik kan leren, genieten en anderen daarin kan laten delen, ga ik door. 18

19 Aansluiting op de speerpunten en visie van NEVI CPD Auteur: Arno van der Sijde i.s.m. dhr. J.E.M. de Krijger Gezien de ontwikkelingen die een inkoopprofessional op strategisch level doormaakt zal hun rol daardoor ook aan waarde gaan veranderen. Het accent verschuift de laatste jaren van (alleen) prijs meer en meer naar waardecreatie. Value chain integration en value chain management borgen de beschikbaarheid van de juiste middelen, worden risico s teruggedrongen en wordt getracht gezamenlijk de kosten uit de keten te halen. Omdat waardecreatie een aanzienlijke belangrijkheid heeft doorgemaakt op de agenda binnen organisaties verandert ook de zwaarte van de inkoopfunctie.. Dit heeft als consequentie dat ook de persoonlijke ontwikkeling een essentiële factor wordt voor de professional om zich op diverse lagen te kunnen blijven meten. Zomaar een POP (Persoonlijk Ontwikkeling Plan) samenstellen is niet het enige (redmiddel) meer om dit onderdeel qua gewicht weer in balans te brengen maar zoekt men juist ook een middel om dit in balans te houden! Hier kan bijvoorbeeld de rol van een business of personal coach een belangrijke aanvulling zijn. Met de focus op value chain integration verandert ook de rol tussen opdrachtgever en leverancier. Van een opdrachtgever die goederen en diensten inkoopt en een leverancier die op bestelling levert naar gesprekspartners om gezamenlijk een probleem/levering/dienst in te vullen. Maar de inkoopprofessional zal zich ook meer moeten gaan richten op de interne klant, deze is immers de opdrachtgever in de eigen organisatie. Ook daar kan de inkoopfunctie zich niet meer beperken tot het afsluiten van contracten en bestellen van goederen en diensten (tactisch en operationeel level) maar zal er eveneens waarde moet worden toegevoegd en waarbij de inkoper de spil wordt tussen interne klant en leverancier(s). Deze verschuiving van value chain integration, wat eigenlijk een value chain network is, naar value added partnership wordt steeds meer een begrip waarbij het partneren zowel binnen als buiten de organisatie een belangrijkere rol gaat innemen (businessalignement). Het effect hiervan is dat managementvaardigheden, leiderschap en ondernemersmentaliteit van de inkoper bepalend zullen zijn om de strategische doelstellingen succesvol in de organisatie in te kunnen bedden. Dit vergt vaak een mate van vastberadenheid, sterke communicatie en de kunst van het blijven vertalen van de doelstellingen naar de operationele fundamenten. Vooral dit laatste is van wezenlijk belang om succesvol te kunnen ondernemen. De snelheid van veranderingen hangt uiteraard af van de organisatie waar de inkoopprofessional werkzaam is, maar bij intern blijft het niet bij. Met name door externe veranderingen kunnen organisaties gedwongen worden een andere koers aan te houden om tijdig te kunnen bijsturen. Deze externe factoren kunnen als volgt gekwalificeerd worden: Marktbewegingen (alignement); Van leverancier naar businesspartner; Van cost-focused via value focused naar business-focused. 19

20 Naast het creëren van waarde zowel binnen als buiten de organisatie en de transformatie van leverancier naar businesspartner is ook de beschikbaarheid van voldoende materialen en resources niet langer vanzelfsprekend maar een essentieel onderdeel geworden voor een succesvolle uitvoer. Zoomen we in op de kennisontwikkeling en de innovatieve aspecten van procurement is de rol van NEVI CPD een belangrijk platform om de kennis die de veranderende markt met zich mee brengt onderling te blijven delen en vooral ook te blijven doorontwikkelen. Ook verkoop heeft deze ontwikkelingen de afgelopen jaren doorgemaakt en aangezien dit een continue proces is zal dit volgens mijn persoonlijke visie namelijk ook telkens weer onder de aandacht moeten blijven. Het transformeren van de ontwikkelingen in verkoopland wordt daarom ook door diverse businessschools en universiteiten al enkele jaren nauwlettend op de voet gevolgd en veranderingen wetenschappelijk onder de loep genomen. Vanuit de positie van tactisch verkoop naar strategische key accountmanagement en dit ook in teamverband zowel intern als extern blijven monitoren is een belangrijke omslagpunt geweest om van Preferred Supplier naar Customer of Choice te gaan. Het doorvoeren van een speerpuntbeleid, gericht op een beperkt aantal strategische segmenten zoals innovatie als kernwaarde en de producten of diensten beter aan laten sluiten op de kerncompetenties van de klant, kwamen daardoor steeds vaker boven op de agenda te staan. Persoonlijke toekomstvisie Een visie op de toekomst geven is, gezien de wereldwijde ontwikkelingen soms moeilijk te bepalen maar kijken we door de mist naar de lange termijn zijn er een aantal duidelijke conclusies c.q. trends waar te nemen. Een van de trends die zich voordoet is dat de inkoopspecialist niet meer die afwachtende houding aannemen in de markt, maar juist de rol van regisseur binnen het eigen segment op zich zal nemen. Door deze vernieuwde houding is de inkoopspecialist in staat steeds meer de business (en alle facetten daarom heen) naar zijn of haar team te leiden. Uiteraard zal ook de specialist moeten zoeken naar professionals die hem daarbij kunnen assisteren, zodat hij zich op zijn primaire doelen kan richten en deze professionals de focus kan leggen op deze secundaire activiteiten. Deze trend wordt ook waargenomen door de leverancier die zich daarom de rol van Customer of Choice steeds meer gaat begrijpen. Hierdoor zal in de toekomst tussen beide partijen meer een onderlinge pact gevormd worden, waardoor de verschuiving van leverancier naar strategisch businesspartnership een feit zal worden. 20

Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig!

Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig! Leveranciersbijdrage voor realisatie doelstellingen Ondernemende inkooprol nodig! Executive Platform Supply Chain Excellence Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Breukelen, 27 februari 2013 Leadership

Nadere informatie

Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig!

Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig! Leveranciersbijdrage voor realisatie zorgdoelstellingen Ondernemende inkooprol broodnodig! Zorgcongres 2013 Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Hengelo, 7 februari 2013 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig!

Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig! Inkoopsucces door beleidssucces: inkoopleiderschap Ondernemende inkooprol broodnodig! Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Leadership Entrepreneurship Stewardship 2 Agenda 1. Een introductie 2. Enkele

Nadere informatie

Circulaire inkoop: van droom naar werkelijkheid Inkoop heeft sleutel in handen

Circulaire inkoop: van droom naar werkelijkheid Inkoop heeft sleutel in handen Circulaire inkoop: van droom naar werkelijkheid Inkoop heeft sleutel in handen Green Deal Circulaire Inkoop Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Utrecht, 16 januari 2014 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans

Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans Inkoop en aanbesteden, geen spanningsveld! Goed organiseren i.p.v. procederen: een kans Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA PIANOo-congres 2009 Utrecht, 4 juni 2009 Agenda Introductie Strategisch

Nadere informatie

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis r Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA o o o k a l e Symposium Het nieuwe werken, een schone taak Kaatsheuvel, 6 oktober

Nadere informatie

Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis

Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis Succesvol contractmanagement: start inkoop Strategische beleidsprioriteiten als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Congres 2012 inkoop+beleid=meerwaarde Datum: 7 juni 2012 Leadership Entrepreneurship

Nadere informatie

Professionele inkoop interim management Grootse gevolgen voor de (persoonlijke) verkoop

Professionele inkoop interim management Grootse gevolgen voor de (persoonlijke) verkoop Professionele inkoop interim management Grootse gevolgen voor de (persoonlijke) verkoop Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Het eerste internationale Interim Management Congres Ede, 28 november 2008

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN

CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN CENSES YOUNG TOP CLASS TALENT VERBINDEN ALLES DRAAIT OM TALENT Eigenlijk draait alles bij Censes om talent. Menselijk talent dat bedrijven in staat stelt hun prestaties en klantrelaties op een excellent

Nadere informatie

Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht

Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht Executive Leergang Lean in de Zorg, Breukelen, 3 december 2013 Prof.dr.ing. Jacques Reijniers MBA 2 De hoofdlijnen van de bijdrage Introductie:

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

In augustus 2013 is Primatch Nederland opgericht, waarmee ons landelijk partnermodel is ontstaan.

In augustus 2013 is Primatch Nederland opgericht, waarmee ons landelijk partnermodel is ontstaan. Over Primatch Primatch HR Groep is actief in het inrichten en uitvoeren van werving processen, arbeidsmarktcommunicatie en selectie-dienstverlening. Vanuit een uniek arbeidsmarktconcept ondersteunen we

Nadere informatie

Meerwaarde van een professionele inkoopbenadering

Meerwaarde van een professionele inkoopbenadering Meerwaarde van een professionele inkoopbenadering NEVI Al ruim 55 jaar hét netwerk van en voor inkoopprofessionals Netwerk van ruim 9.000 inkoopprofessionals: leden, cursisten en relaties Circa 6.000 leden

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Verbeteren van de samenwerking met de ander, maar begin bij uzelf!

Verbeteren van de samenwerking met de ander, maar begin bij uzelf! Herkennen en Erkennen van drijfveren Verbeteren van de samenwerking met de ander, maar begin bij uzelf! Drs. J. Roddeman, NEVI Drs. W.R.C. Berenschot, Management Drives 22 juni 21 Stroom A Verbeter uw

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt

Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing. Peter Muilwyk. Waar elke euro telt Visie op de ontwikkelingen in Nethersourcing en Outsourcing Peter Muilwyk Waar elke euro telt 1 Managementondersteuning Advisering Training Waar elke euro telt 2 Missie InkooPManagement is gespecialiseerd

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Ruimte voor ondernemen. uw bedrijf ook in acconditie? Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Gezonde financiële huishouding accountancy belastingadvies strategisch advies accountantscontrole

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

Deel I. Perspectieven op cultuurverandering

Deel I. Perspectieven op cultuurverandering Deel I Perspectieven op cultuurverandering 1 Perspectieven op organisatiecultuur 2 Veranderend denken over cultuurverandering 3 Aanleidingen voor cultuurverandering 4 Conclusies Hoofdstuk 4 Conclusies

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015

Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Projectopdracht PAR in oprichting in het Pilotjaar 2015 Waarom een PAR in Zinzia? De visie en strategie van Zinzia bieden een duidelijke koers aan de organisatie. Vanaf 2013 heeft - met het kompas Ziel

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

(Senior) Consultant ValueCare

(Senior) Consultant ValueCare (Senior) Consultant ValueCare Bedrijfsinformatie ValueCare is een snelgroeiend bedrijf met een mooie propositie en enorme ambitie om wereldwijd marktleiderschap te bereiken. Aantrekkelijk voor klanten

Nadere informatie

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence technology / industry / logistics 2 1 Management search Executive search International management search Interim management Missie Van de Groep & Olsthoorn staat

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6.

INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2. Inleiding 3. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5. Communicatie 6. INHOUDSOPGAVE: Vooraf 2 Inleiding 3 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 4-5 Communicatie 6 Fondsenwerving 7 Personeel & Organisatie 8 Financiele onderbouwing 9 Kernwaarden 10 1 Vooraf

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

Pianoo. Investeren in de dialoog

Pianoo. Investeren in de dialoog Investeren in de dialoog Veel gehoorde opmerkingen/ ervaringen van inkoopfunctionarissen! ik wordt niet gehoord! ze informeren mij niet, te laat of onvolledig! ze begrijpen het niet! ze houden zich niet

Nadere informatie

2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je onderhandelt.

2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je onderhandelt. Eerste stappen: 1. Splits leveranciers op in segmenten. 2. Bepaal de verwachte prestaties van de leveranciers per segment. 3. Onderhandel op inhoud. 4. Waarom je onderhandelt is belangrijker dan hoe je

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

PEOPLE PROCESS PROFIT. www.businesswhisperers.com

PEOPLE PROCESS PROFIT. www.businesswhisperers.com PEOPLE PROCESS PROFIT www.businesswhisperers.com BUSINESS Business Whisperers versterkt uw marktpositie. We zorgen voor nieuwe omzet, stabiele relaties met klanten en een gestroomlijnde, lerende organisatie.

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra

Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra Functieprofiel directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra directeur Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) is een landelijke koepel van zelfstandige

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak

Rapportage. Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak Rapportage Onderzoek: Toekomst van het Communicatievak In opdracht van: DirectResearch & Logeion en d Associatie van hoofden Communicatie Datum: 15 september 2014 Projectnummer: 2013008 Auteur(s): John

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Investeren in de dialoog. -drs. Jan Roddeman-

Investeren in de dialoog. -drs. Jan Roddeman- Investeren in de dialoog -drs. Jan Roddeman- Investeren in de dialoog: inhoud economische/maatschappelijke ontwikkelingen en de eisen die dit aan organisaties en medewerkers stelt; relatie tussen personality

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten. bij. Gemeente Roermond

FUNCTIEPROFIEL. Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten. bij. Gemeente Roermond FUNCTIEPROFIEL Afdelingshoofd Stedelijke Ontwikkeling en Plannen en Projecten bij Gemeente Roermond PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, februari 2017 Organisatie en context Ben jij de strategische

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

professionals met een persoonlijke aanpak

professionals met een persoonlijke aanpak professionals met een persoonlijke aanpak Bij Vanbreda zijn we gedreven om onze kennis en ervaring in te zetten om één gezamenlijk doel te bereiken: uw organisatie nog beter maken. Dit doen we door uw

Nadere informatie

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding

Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Saskia Reijnen Advies, training en procesbegeleiding Missie en droom Mijn droom is om op professionele en vooral op creatieve wijze mijn expertise in te zetten, namelijk het faciliteren van organisatie,

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie