VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN"

Transcriptie

1 1 VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN Bouwen van een appartementencomplex van 17 appartementen en 1 handelsruimte met 20 bergingen en 33 ondergrondse garages met inrit langs Krekelstraat Bouwheer: BVBA IMMO PROJECTS CARPENTIER & PARTNERS Onderstraat Gavere Tel: Fax: Verantwoordelijke: dhr. Bernard Verstraeten Gsm: Algemeen Ontwerp Het geheel wordt gebouwd volgens het ontwerp en plannen van: ARCHITECTENBUREAU SICHIEN BVBA Aard 15C 9260 Schellebelle Sichien Karel: mail: Grondonderzoek TERRA ENGINEERING & CONSULTANCY Industriepark Rosteyne Zelzate Tel: Fax: Stabiliteit De berekeningen, technische voorwaarden en stabiliteitsplannen werden uitgerekend door: E2 INGENIEURS BVBA Port Arthurlaan Gent Tel: Fax: Mail: Rudy Claerbout : Veiligheidscoödinator ontwerp en EPB-verslaggeving ARCHITECTENBUREAU SICHIEN BVBA Aard 15C 9260 Schellebelle Sichien Karel: mail: Algemene aannemer ruwbouwwerken BEYAERT CONSTRUCT Wagenaarstraat Beveren-leie Tel:

2 2 02. Ligging en bereikbaarheid Het gebouwencomplex met 1 handelsruimte en 17 appartementen is gesitueerd in het centrum van Heusden op de hoek van de Tramstraat en de Krekelstraat. Het gebouw is op het gelijkvloers toegankelijk via twee ingangen. Eén ingang langs de Tramstraat en de andere langs de Krekelstraat. Elke gemeenschappelijke toegang beschikt over een algemene inkom waar zich de brievenbussen en de buitenpost van de videofoon bevinden en dat publiek toegankelijk is. De deur tussen de algemene inkom en de gang, deze wordt van op afstand elektrisch bediend d.m.v. videofonie, vormt de grens tussen het openbare (of publiek toegankelijke) en het semiprivate. De semi-private gang geeft op zijn beurt toegang tot enerzijds het trappenhuis en de lift en anderzijds tot de private inkomdeur van de appartementen. Beide liften en het trappenhuizen vertrekken vanuit de kelder en bedienen verder elk niveau waarop zich een inkomdeur bevindt. De ondergrondse garages zijn bereikbaar via een hellende inrit langs de Krekelstraat. Een signalisatie-inrichting regelt het in- en uitgaand autoverkeer. De algemene elektrische toegangspoort (garagepoort) zal door elke eigenaar kunnen bediend worden van op afstand. Op vlak van bereikbaarheid voldoet het volledige bouwproject aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van de toegankelijkheid, hetgeen wil zeggen dat alle appartementen vlot toegankelijk voor zijn mindervalide gebruikers. 03. Indeling TRAMSTRAAT 1 - Gelijkvloers Handelsruimte opp. 612 m² TRAMSTRAAT 3-1 ste verdieping 3/01.02 (App. 1.4) opp. 156 m² + terras 36 m² 3/01.01 (App. 1.5) opp. 115 m² + terras 72 m² 3/01.03 (App. 1.6) opp. 70 m² + terras 2 m² 3/01.04 (App. 1.7) opp. 126 m² + terras 47 m² - 2 de verdieping 3/02.02 (App. 2.4) opp. 156 m² + terras 7m² 3/02.01 (App. 2.5) opp. 115 m² + terras 7m² 3/02.03 (App. 2.6) opp. 72 m² + terras 0 m² 3/02.04 (App. 2.7) opp. 126 m² + terras 17 m² KREKELSTRAAT 1 - Gelijkvloers 1/00.03 (App. 0.1) opp. 137 m² + terras 25 m² 1/00.01 (App. 0.2) opp. 60 m² + terras 0 m² 1/00.02 (App. 0.3) opp. 141 m² + terras 34 m² - 1 ste verdieping 1/01.03 (App. 1.1) opp. 137 m² + terras 10 m² 1/01.01 (App. 1.2) opp. 69 m² + terras 3 m² 1/01.02 (App. 1.3) opp. 141 m² + terras 17 m² - 2 de verdieping 1/02.03 (App. 2.1) opp. 137 m² + terras 7 m² 1/02.01 (App. 2.2) opp. 69 m² + terras 3 m² 1/02.02 (App. 2.3) opp. 141 m² + terras 14 m² Er is een ondergrondse garage met 33 parkeerplaatsen. De ingangspoort wordt van op afstand bediend. Rookafzuiging, branddetectie en de nodige uitrustingen zijn voorzien. Er bevinden zich ook 19 bergingen (1 per appartement). Er is eveneens een gemeenschappelijke fietsenberging en vuilnislokaal.

3 3 De tellerruimtes (elektriciteit gas water) bevinden zich in aparte lokalen in de kelder. 04. Algemene delen Gelijkvloers en bovenliggende verdiepingen: Alle zichtbare wanden en plafonds van de algemene delen, uitgenomen diegene in de kelder en de inrit worden afgewerkt met decoratief spuit- of schilderwerk op pleisterwerk of rechtstreeks op beton. De mogelijkheid wordt voorbehouden om de schilderwerken van de algemene delen enige tijd na de voorlopige aanvaarding uit te voeren ten einde beschadiging door verhuizingen te vermijden. De buitenpost van de videofoon wordt geïnstalleerd in de algemene inkomhal, net als de postbussen. De algemene inkom en de gemeenschapelijke gang op het gelijkvloers en de bovenliggende verdiepingen wordt betegeld met een keramische tegel naar keuze van de bouwheer in overleg met de architect. Kelder (incl. garages en bergingen) en ondergrondse inrit: De binnenwanden van de kelder en inrit worden ofwel gemetseld in zichtbaar blijvend grijze betonblokken en meegaand opgevoegd ofwel te plaatse gestort in gewapend beton. De buitenwanden worden ter plaatse gestort in waterdicht gewapend beton. De betonnen keldervloer wordt gepolierd en de hellende inrit van de ondergrondse parking wordt licht opgeruwd. De meeste private ondergrondse parkeerplaatsen worden uitgerust met een elektrische garagepoort die van op afstand kan bediend worden. Trappenhuis: Alle betontrappen van de algemene delen worden uitgevoerd in geprefabriceerd grijs glad zichtbeton met ingestorte zwarte rubberen trapneus. Deze trappen worden niet meer bekleed. Elke algemene trap wordt aan mistens één zijde van een veilige trapleuning voorzien. Liftinstallatie: De liftinstallatie voldoet integraal aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van de toegankelijkheid. Het merk, type en de afwerkingsmaterialen worden door de bouwheer in overleg met de architect gekozen. Brandbeveiliging: In de algemene delen zijn de nodige alarmen, brandblussers, brandhaspels, branddrukknoppen en pictogrammen voorzien zoals opgelegd in de bouwvergunning. Handelsruimte: Is niet opgenomen in dit verkoopslastenboek. 05. EPB-regelgeving De vloeren, muren en daken worden geïsoleerd zodat het gebouw integraal voldoet aan de EPBregelgeving. Concreet wil dit zeggen dat het gebouw in zijn geheel moet voldoen aan de K-peileis K45 (thermisch isolatiepeil van het gebouw) en dat elk appartement op zich zal voldoen aan de E-peileis E80 (referentie voor het energierverbuik van het appartement). Daarnaast moet ook voldaan zijn aan de maximale U-waarden, de minimale ventilatievoorzieningen en ook het risico op oververhitting moet beperkt worden. 06. Nutsvoorzieningen De aankoppelings-, aansluitings-, plaatsings-, abonnements- en keuringskosten van de nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, riolering, telefoon en TV-FM-distributie) zijn niet inbegrepen in de verkoopprijs en vallen ten laste van de kopers. De kopers zullen op eerste verzoek hun aandeel in deze kosten voldoen. Deze kosten door de nutsmaatschappij aan BVBA IMMO PROJECTS CARPENTIER & PARTNERS aangerekend, worden gedeeld door de eigenaarkopers van de appartementen en wordt vastgesteld op per appartement exclusief BTW.

4 4 07. Uitgraving bouwput Bouwput wordt uitgegraven volgens plannen aanduiding op de plannen. De rand van de bouwput zal onder een talud van 45 afgegraven worden. Waar dit niet mogelijk is zullen beschoeiingen geplaatst worden in vorm van Berlinerwanden en Secanspalenwanden om op die manier een veilige bouwput te creëeren zowel voor de uitvoerders als voor de aangrenzende bebouwing. Dit om de overlast tot een absoluut minimum te beperken. 08. Riolering Volgens de voorschriften van de bouwvergunning wordt het hemelwater apart van het huishoudelijk afvalwater ingezameld (volgens gescheiden stelsel) en aangesloten op de openbare riolering. In totaal wordt er voorzien in een opvang van L hemelwater dat kan aangewend worden voor de toiletspoeling, tuin- en groendakbesproeiing,... Tevens wordt er één septische put geplaatst. Alle rioleringsbuizen zijn Benor-gekeurd en minimaal ø110. Het rioleringsstelsel dat op de architectuurplannen is getekend is slechts ten titel van inlichting en zal zeker nog wijzigingen ondergaan. 09. Metsel- en betonwerken Vochtisolatie in muren Om opstijgend vocht in muren tegen te gaan wordt in het metselwerk van de gelijkvloerse verdieping een zwarte polyethyleenfolie ingemetseld. T.h.v. de funderingsaanzet wordt bijkomend volledig rondom de kelder EPDM aangebracht zodoende elke waterinfiltratie onmogelijk te maken Gevelmetselwerk Het buitenspouwblad wordt van de samengestelde muur wordt van op het plintmetselwerk opgetrokken in licht grijze paramentsteen. Fabrikant: Desimpel (TERCA) Tetro Casa Lena, Formaat: WFD, metselwerk: wildverband. De keuze gevelopvoegwerk geschiedt in overleg tussen bouwheer en architect. De keuze van de gevelsteen en het gevelopvoegwerk geschiedt in overleg tussen bouwheer en architect. Als verankering van het buitenspouwblad met het binnenspouwblad van de samengestelde muren, worden gegalvaniseerde spouwhaken gebruikt Binnenspouwblad en binnenmuren Het binnenspouwblad, welke het dragend gedeelte van de buitenmuur vormt, en de dragende binnenmuren worden in silikaatsteen uitgevoerd. Volgens de stabiliteitsstudie zullen waar nodig de muren in gewapend beton uitgevoerd worden. En volgens de EPB-regelgeving zullen waar nodig de muren in cellenbeton uitgevoerd worden of voorzien van een extra laag isolatie aan de binnenzijde. De aanzet van de muren op het gelijkvloers gebeurd met een isolerende blok (van het merk Ytong, Foamglas, Marmox of gelijkwaardig) om op die manier de bouwknoop EPB-aanvaard uit te voeren. De niet dragende binnenmuren kunnen uitgevoerd worden in hetzij silikaatsteen, hetzij cellenbeton Buitenmuurisolatie en geventileerde spouw Na het metselen van de dragend binnenspouwblad worden harde isolatieplaten tegen dit binnenspouwblad bevestigd. De polyurethaan isolatieplaten zijn minimaal 9 cm dik en de geventileerde luchtspouw zal ongeveer 2,5 cm breed zijn. Dit voldoet ruimschoots aan de EPB-norm, U-waarde van buitenmuren maximaal 0,4 W/m 2 K Appartementscheidende wanden Om de akoestiche isolatie van de appartementen te verhogen, worden alle wanden tussen de appartementen onderling en de wanden tussen appartementen en algemene delen ontdubbeld. Dit houdt in dat twee wanden van elk 15 cm silikaatsteen of gewapende beton van elkaar gescheiden worden door 3 cm minerale wol. Geen enkele starre verbinding mag aanwezig zijn tussen beide muren, die dan ook ankerloos worden uitgevoerd. Bijkomend voldoet deze uitvoering ook steeds aan de EPB-norm, U-waarde van wanden tussen appartementen maximaal 1,0 W/m 2 K Draagvloeren Alle overwelvingen gebeuren in geprefabriceerde draagvloeren in voorgespannen beton, breedplaatvloeren (predallen) of ter plaatse gestorte betonplaten. Druklaag in gewapend beton, dikte en wapening volgens studie ingenieur stabiliteit. Zij zullen voorzien zijn van de nodige uitsparingen voor trappenhuizen, technische kokers en liftkokers.

5 Lintelen en L-ijzers Boven raam- en deuropeningen worden geprefabriceerde lintelen geplaatst in beton of silikaatsteen om het metselwerk op te vangen. Het overspanningen in het paramentmetselwerk worden opgevangen met onzichtbaar geplaatste warm verzinkte L-ijzers Muurafdekplaten en raam- en deurdorpels Alle muurafdekplaten en dorpels worden uitgevoerd in blauwe hardsteen, uitgezonderd de aluminium dorpels t.h.v. de bovendakse ramen in de dakkapellen. De dorpels in blauwe hardsteen, die langs alle zichtbare zijden gezoet zijn, hebben een dikte van 5 cm. De deurdorpels beschikken over een opkant van 1 cm Gevelplint Aan de voet van het gebouw is op het gelijkvloers een gevelplint in blauwe hardsteen voorzien, hoogte van de plint volgens bouwplan. Ook beide inkompartijen worden bekleed met blauwe hardsteen. Deze 2 cm dikke platen zullen vol verkleefd worden tegen het metselwerk in snelbouw Prefab betontrappen Alle betontrappen van de algemene delen worden uitgevoerd in geprefabriceerd grijs glad zichtbeton met ingestorte zwarte rubberen trapneus. Deze trappen worden niet meer bekleed. Elke algemene trap wordt aan mistens één zijde van een veilige trapleuning voorzien Prefab betonterrassen De uitkragende terrassen op de verdiepingen worden uitgevoerd in geprefabriceerd architectonisch beton en zijn voorzien van een akoestische / thermische onderbreking zodoende elke koudebrug / akoestische brug te vermijden. Deze terrassen zijn voorzien van een afwatering en worden niet meer bekleed. Alle terrassen worden voorzien van veilige borstweringen. De borstweringen of balustrades die op de gevels en de visualisaties weergegeven zijn, zijn enkel ten titel van inlichting en dus niet bindend. De bouwheer kiest in overleg met de architect het materiaal en vormgeving van deze balustrades. De Terrassen worden geproduceerd volgens staal 3210C (donker grijs uitgewassen beton) door de firma AGREF Gevelbepleistering Een witte siliconenharsbepleistering wordt aangebracht op de vier uitkragende uitbouwen in de voorgevel. De gevelbepleistering wordt uitgevoerd op metselwerk in snelbouwsteen. Ook deze gevels worden net als de gevels in paramentsteen geïsoleerd met spouwisolatie Ventilatie en verluchting Alle appartementen voldoen individueel aan de EPB-regelgeving. Dit houdt in dat alle droge ruimtes voorzien worden van ventilatieroosters bovenop de ramen om langs hier verse buitenlucht toe te voeren. En alle vochtige ruimtes worden aangesloten op een mechanische ventilatiegroep. Deze groep voert per appartement de vochtige lucht af naar buiten. Om de doorvoer van lucht van droge naar vochtige ruimtes mogelijk te maken moet volgens de EPB-regelgeving onder alle binnendeuren een luchtspleet van +/- 9mm gelaten worden. Elk appartement beschikt bijkomend over één luchtafvoer waarop de damkap (max 450m3/h) zal aangesloten worden, deze bevindt zich in de omgeving van de keuken. Tevens beschikt elk appartement over één luchtafvoer waarop een droogkast kan aangesloten worden, deze bevindt zich in de berging, wasplaats of badkamer. De verluchting van de ondergrondse kelder, bergingen en garages, evenals de RWA gebeurd met een apart ventilatiesysteem. 10. Daktimmerwerken Van toepassing voor de constructie van de hellende daken, inclusief dakuitbouwen en de constructie van het platdak boven de zolderruimtes op de 3 e verdieping. De dakconstructie bestaat uit gedrenkte houten spanten, die geplaatst worden h.o.h. 45 cm. Die houten spanten worden bevestigd op houten muurplaten d.m.v. draadstangen en moeren die op hun beurt verankerd zijn in het gewapend beton, dit kan zijn ofwel een ringbalk ofwel een betonplaat. Tussen de dakspanten van het hellend dak wordt 18 cm dikke minerale wol aangebracht en het geheel wordt naderhand aan de binnenzijde windicht gemaakt d.m.v. een dampscherm. Deze opbouw voldoet aan de EPB-norm, U-waarde van een hellend dak maximaal 0,3 W/m 2 K.

6 6 11. Dakdichtingswerken Dakafdichting platte daken De afwerking van de platte daken is afhankelijk van de draagvloer. Bij een betonnen draagvloer wordt een hellingsbeton voorzien in schuimbeton indien er voor deze platdakconstructie geen thermische isolatie eisen zijn (bvb: het groendak op de ondergrondse parkeergarage). Hierop wordt dan rechtstreeks de dakdichting in EPDM gekleefd. Bij een betonnen draagvloer die thermisch wel moet geïsoleerd zijn, wordt een polystyreen hellingsbeton geplaatst (bvb: op terrassen 1 e verdieping). Hierop wordt dan een dampscherm geplaatst, harde PUR-isolatieplaten en het geheel waterdicht gemaakt met een EPDM-folie. Bij een houten ondergrond worden eerst hellings- of spielatten bevestigd waarop een houten beplating wordt geplaatst die dienst doet als drager voor het dampscherm. Hierop worden dan ook harde PUR-isolatieplaten bevestigd en waterdicht afgewerkt met een EPDM-folie. De dikte van de PUR-platen bedraagt minimaal 10 cm, hetgeen voldoet aan de EPB-norm, U-waarde van platdak maximaal 0,3 W/m 2 K. Alle dakdoorgangen door platte daken, zoals schouwen en bovendakse gevelvlakken worden afgewerkt met EPDM dat vakkundig wordt ingemetseld en vastgekleefd aan de dakdichitng om op die manier te zorgen voor een perfecte waterdichtheid Dakbedekking hellende daken Ter verzekering van een volledig stof- en waterdicht dak wordt op het gehele dakoppervlak een damopen onderdak geplaatst. Bovenop dit onderdak worden pan- en stoflatten vernageld. Daarop komt de dakbedekking in rood-bruine kleidakpannen met de nodige hulpstukken zoals gevelpannen, nokstukken, noordboompannen, Alle dakdoorgangen door hellende daken, zoals schouwen en bovendakse gevelvlakken worden afgewerkt met loketlood dat vakkundig wordt ingemetseld en zorgt voor een perfecte waterdichtheid Dakgoten en aflopen Alle aflopen en hanggoten worden uitgevoerd in zink. De hanggoten worden bevestigd met gootbeugels tegen de boordplank. De ronde zinken aflopen met diameter 100mm (80mm voor de dakuitbouwen) worden aan de gevels bevestigd met beugels. 12. Groendak Het gemeenschappelijke extensief groendak wordt uitgevoerd in 3-lagig systeem (drainage-bufferingbeplanting in substraat) dat garant staat voor een onderhoudsvriendelijke groenzone. Het groendak is enkel toegankelijk voor onderhoudswerken aan het gebouw of het groendak zelf. De vegetatie zal voornamelijk bestaan uit sedums (soort vetplanten). De omranding van het groendak kan gebeuren met een grindstrook. Een deel van het platdak boven de ondergrondse parking moet kunnen dienen als toegangsweg voor de brandweer (brandweerweg), deze wordt dan ook uitgevoerd volgens het rapport van de brandweer afgeleverd bij de bouwvergunning. 13. Buitenschrijnwerk en beglazing De ramen en buitendeuren zijn vervaardigd in thermisch onderbroken aluminium en de kleur ervan wordt bepaald door de bouwheer in overleg met de architect. Draairichting en klikstand van de ramen volgens aanduiding op de uitvoeringsplannen. De ramen in de droge ruimtes (zoals leefruimte, slaapkamer, bureau, ) worden voorzien van de nodige ventilatie toevoerroosters volgens EPBregelgeving. Een dichtingsstrip is bevestigd over de ganse omtrek van de aanslag van de vleugels en de terrasramen uitgevoerd als port fenetre, met een vaste onderregel om een afdoende water- en winddichtheid te verzekeren. De ramen zijn voorzien van verbeterde dubbel isolerende beglazing U-waarde 1,1 W/m 2 K. De voegen tussen het schrijnwerk en het buitenmetselwerk worden afgedicht met een plastische kit. 14. Vloerafwerking Thermische en akoestische vloerisolatie A. Vloer tussen kelder en gelijkvloers

7 7 Het volledige vloer van het gelijkvloers vormt de scheiding tussen enerzijds het verwarmd of volgens EPB-regelgeving beschermd volume (appartementen, gangen, liften en trappen) en anderzijds de onverwarmde kelder (garages, bergingen, ) Hiertoe wordt een laag gespoten PUR geplaatst met een gemiddelde dikte van +/-10 cm. Dit voldoet steeds aan de EPB-norm, U-waarde van vloer boven kelder maximaal 0,4 W/m 2 K. De gespoten PUR wordt vlak geschuurd of minstens afgetopt waar nodig. Bovenop de gespoten PUR wordt een PE-folie gelegd alvorens de zwevende chape wordt geplaatst. B. Tussenvloer tussen gelijkvloers en 1 e verdieping en tussenvloer tussen 1 e en 2 e verdieping De tussenvloeren tussen de appartementen onderling wordt thermisch geïsoleerd zodat voldaan is aan de EPB-regelgeving die stelt dat de U-waarde van een tussenvloer maximaal 1,0 W/m 2 K mag bedragen. Het thermisch isoleren zal gebeuren met gespoten PUR, een isolerend schuimbeton of polystyreenbeton. Omwille van akoestische isolatie worden ook al deze vloeren zwevend uitgevoerd door onder de dekvloer een akoestische isolatiemat aan te brengen of door gebruik te maken van akoestisch verbeterde gespoten PUR-isolatie. C. Zoldervloer dakappartementen Aangezien het platte en het hellende dak reeds geïsoleerd zijn, wordt de zoldervloer niet bijkomend thermisch geïsoleerd. Wel wordt de zolderdekvloer zwevend geplaatst op akoestische isolatiematten, inclusief randisolatie om elke akoestische brug te vermijden. Door de verschillende diktes van de betonplaten (te wijten aan de soms grote overspanningen) en dus de verschillende diktes van de dekvloeren, kan het zijn dat dit zich aftekent in de afwerkingschape Zwevende afwerkingschape Dit kan uitgevoerd worden in een klassieke zand-cement chape ofwel in een anhydriet vloeichape. Alle dekvloeren worden zwevend uitgevoerd zodoende de vloeren akoestisch te isoleren. Dit wil ook zeggen dat langsheen alle muurplinten, tussenschotten, doorvoeren van verticale leidingen en zo meer een rand isolatiestrook wordt aangebracht die uitsteekt tot boven de vloerbekleding. Na het plaatsen van de vloerbekleding wordt de voeg t.h.v. de plint elastisch opgevoegd. Het afgewerkte oppervlak van de dekvloer ligt ongeveer 1 cm onder de pas van de dorpel. De chape wordt volledig effen, vlak en waterpas geplaatst Betegeling Algemeen: De hierna vermelde aankoopwaarden zijn telkens de particuliere handelswaarde (Excl. btw) van de betegeling zonder plaatsing, dus enkel levering. Uiteraard is de plaatsing wel steeds voorzien. Het is steeds mogelijk een duurdere vloertegel, plint en/of faience te kiezen, wat in dit geval voorwerp zal uitmaken van een verrekeningsnota in meer of min op de aankoopprijs. Sommige duurdere vloeren zullen eveneens aanleiding geven tot een duurdere plaatsingsprijs, hetgeen in het voorkomend geval eveneens zal verrekend worden(bvb. plaatsing natuursteen is duurder dan plaatsen van een keramische tegel omdat er wit zand en witte cement of aangepaste kleefmaterialen dienen gebruikt te worden), ook bij parketvloeren wordt een meerprijs gerekend. A. Vloertegels In de hal, leefruimte, keuken, slaapkamer, berging, badkamer en toilet zijn vloertegels voorzien (te verlijmen op de chape) met een minimale afmeting van 20/20 en met een aankoopwaarde van 32 /m 2. In de vertrekken waar vloertegels voorzien zijn, worden muurplinten geplaatst met een winkelwaarde van 7 /lm. De vloertegels en muurplinten zijn te kiezen bij de leverancier aangeduid door de bouwheer. Bij de dakappartementen is op de zolderruimte enkel afwerkingschape voorzien. B. Muurtegels Tegen de wanden van de badkamer en/of douchecel worden muurtegels aangebracht tot op een hoogte van 2 m. De venstertabletten aan de ramen van deze ruimtes worden eveneens mee uitbetegeld. Minimale afmeting 15/15, en met een aankoopwaarde van 32 /m 2, te kiezen bij de leverancier aangeduid door de bouwheer. C. Venstertabletten

8 8 Aan alle ramen die niet tot op de grond komen (zijnde ramen met een borstwering en terrasramen met een klein opstapje) zijn venstertabletten voorzien in natuursteen: mocca, jura, travertin of gelijkwaardig, met een aankoopwaarde van 100 /m 2, te kiezen bij de leverancier aangeduid door de bouwheer. D. Tussendorpels (of entreport) Onder alle binnendeuren zijn tussendorpels voorzien natuursteen: in mocca, jura, travertin of gelijkwaardig, met een aankoopwaarde van 100 /m 2, te kiezen bij de leverancier aangeduid door de bouwheer. De tussendorpels kunnen ook weggelaten worden zodat de vloerbekleding doorloopt, dit geeft geen verrekening tot gevolg. E. Terrasbekleding Het loopvlak van de terrassen (die niet in geprefabiceerd architectonisch beton worden uitgevoerd) wordt bekleed met een houtcomposiet materiaal of een gelijkwaardig materiaal. Het hemelwater moet afgevoerd kunnen worden langs de openingen tussen de planken. 15. Bezetwerken Algemeen Er wordt speciaal de aandacht op gevestigd dat er zich in de eerste jaren, ter plaatse van de voegen in de breedplaat voegen, en daar waar verschillende bouwmaterialen samengevoegd worden, lichte krimpscheurtjes kunnen voordoen, die echter geen gevaar opleveren op gebied van stabiliteit. Deze krimpscheurtjes zijn inherent aan de gebruikte bouwmethode en dienen dus als dusdanig door de kopers aanvaard te worden. Bij een eerstvolgende schilderbeurt kunnen zij op een eenvoudige manier gedicht worden Muren De zichtbare binnenmuren van het hoofdgebouw (uitgezonderd muren in de kelder en inrit) worden van twee lagen bepleistering of dunpleister voorzien ofwel gelijkwaardige bepleistering volgens het één-laag-systeem van Knauf. Uitgezonderd voor de wanden waar wandtegels zijn voorzien. Deze worden immers waterbestendig gecementeerd en opgeruwd om een betere hechting van de wandtegels te bekomen. De buitenhoeken worden versterkt met hoekverstevigers over de volledige hoogte, en de dagkanten van niet beklede openingen worden bepleisterd. Alle oppervlakken worden vlak afgewerkt en zijn klaar voor de voorbereiding van de schilderwerken of betegelingswerken Plafonds De afwerking van de plafonds is afhankelijk van de draagvloer. Bij een betonnen draagvloer wordt het plafond voorzien van ofwel een pleisterwerk uitgevoerd in twee lagen ofwel gelijkwaardige bepleistering volgens het één-laag-systeem van Knauf, ofwel een spuitplamuur in het geval van gladde breedplaatvloeren. Bij een houten ondergrond (onderzijde houten roostering of onderzijde houten dakspanten hellend dak) worden eerst uitvullingslatten geplaatst om op die manier een elektrospouw te creëeren, zodat het dampscherm niet geperforeerd wordt bij het plaatsen van de technische leidingen. Die uitvullingslatten worden dan met stucanet bezet, uitgezonderd het plafond, het hellend dakgedeelte en het knieschot op de zolder. Alle oppervlakken worden vlak afgewerkt en zijn klaar voor de voorbereiding van de schilderwerken. Bij de overgang tussen twee verschillende ondergronden wordt een schaduwvoeg geaccentueerd. Plaatselijk kunnen verlaagde plafonds of omkastingen voorzien zijn : deze dienen om de leidingen van de mechanische ventilatie, dampkap, metalen ligger,.. weg te werken. Deze plafonds en omkastingen zijn uitgevoerd in gips kartonplaat op een metalen of houten draagstructuur. Ook al deze oppervlakken worden vlak afgewerkt en zijn klaar voor de voorbereiding van de schilderwerken. 16. Binnenschrijnwerken Binnendeuren appartementen De binnendeuren zijn effen schilderdeuren met kassement in multiplex en voorzien van handkrukken in inox en het nodige hang- en sluitwerk.

9 Inkomdeuren appartementen De inkomdeuren van de appartementen zijn branddeuren met een brandweerstand van minstens ½ h die bedoeld zijn om te schilderen. Zij zijn voorzien van een cilinderslot in combinatie met het slot van de inkomhal. Er wordt steeds gebruik gemaakt van hoogwaardige veiligheidscilinders, deze zijn beveiligd tegen willekeurige sleutelnamaak of tastmateriaal en tegen inboren. Voor onze gebouwen maken wij gebruik van een centraal sleutelsysteem met hoofdsleutel. De deuren van de algemene delen (zoals algemene inkom, fietsenberging, vuilnislokaal, tellerlokaal, ) worden geopend door alle sleutels uit het sleutelsysteem die op hun beurt allen verschillend zijn, d.w.z. elk appartement heeft een andere sleutel die toegang verschaft tot het eigen appartement en tevens alle gemeenschappelijke deuren. Per appartement worden 3 sleutels geleverd en een eigendomscertificaat behoort bij deze sleutelcombinatie. Alleen de gevolmachtigde of de aangestelde syndicus, kan mits voorlegging eigendomscertificaat en volmacht sleutels en cilinders van deze combinatie bijbestellen Zolderluik appartementen Elk dakappartement dat beschikt over een zolderruimte wordt uitgerust met een uitvouwbaar trapluik dat toegang geeft tot deze zolderruimte Algemene inkomdeur Het betreft hier de deur tussen de algemene inkom en de gang, deze wordt van op afstand elektrisch bediend d.m.v. videofonie. De binnenpost is geplaatst in de leefruimte van het appartement en de buitenpost is geplaatst in de algemene inkom van het bouwblok. 17. Keukenuitrusting Voor het keukenmeubilair (incl. toestellen) is een aankoopwaarde voorzien van (Excl. btw) te kiezen bij de keukenleverancier IXINA. 18. Sanitaire installatie Algemene delen Er is een algemene teller voorzien voor de gemeenschap (water nodig voor het onderhoud van het gebouw). Elk appartement heeft zijn eigen individuele waterteller, deze is geplaatst in een apart lokaal in de kelder Private appartementen A. Sanitaire leidingen Het werk omvat alle toe- en afvoer en verluchtingsleidingen met betrekking tot de gekozen toestellen. De installatie geschiedt volledig overeenkomstig de voorschriften van de waterbedelingsmaatschappij. In de bergingen, de badkamers of de wasplaats is een af- en toevoerleiding voorzien voor wasmachine en droogkast. De toevoerleidingen worden uitgevoerd in een materiaal geschikt voor warm en koud water. Alle onderdelen zowel leidingen als hulpstukken maken deel uit van een globaal waterbedelingssysteem van dezelfde leverancier. Alle sanitaire apparaten zijn voorzien van warm en koud water met uitzondering van het toilet, het handwasbakje en het aansluitpunt voor was en vaatwasmachine. B. Sanitaire toestellen Aantal en type toestellen volgens plan, afhankelijk van het appartement. Opgegeven merken zijn indicatief als basis en kunnen aangepast worden volgens keuze in de toonzaal, opgegeven door de bouwheer,de mogelijkheid bestaat om luxueuzere toestellen te kiezen mits prijsverrekening. Toilet: Er is een hangtoilet voorzien in de gang. - Geberit Sanbloc wc element - Geberit Samba afdekplaat voor sanbloc wit kunststof 2 toetsen - Sax jamaica wandkloset met 6 liter spoeling wit - Eco 500 wc-zitting wit

10 10 - Sonia tecno Project open papierrolhouder chroom Handwasbakje toilet: Handwasbakje in wit porselein, kompleet met bevestiging- en aansluitset met koudwaterkraan,handdoekring,spiegel. - Keramag renova plan fontein met kraangat wit - Fontein plugboutset - Viega bekersifon chroom - Viega crpin chroom - Sax hoekstopbolkraan chroom - Schell buisje met kraag chroom - Sonia tecno Project open handdoekring chroom - Spiegel rechthoek - Spiegelophangset zelfklevend Badkamer Badkamermeubel: - Sax Kreos tablet rechthoekige kommen wit 120 cm, h=3cm - Sax Kreos onderkast met schuif inclusief greep Castelo eik 120 cm - Sax Kreos spiegelpaneel alu + schakelaar zonder verlichting - Sax kreos verlichting alu voor spiegelkast-spiegelpaneel - Hansa delight 1-greeps wastafelmengkraan chroom - Sax hoekstopbolkraan chroom - Viega plaatsbesparende meubelsifon - Walraven pvc reduktie - Nicoll flex afvoerbuis Toilet: - Geberit Sanbloc wc element - Geberit Samba afdekplaat voor sanbloc wit kunststof 2 toetsen - Sax jamaica wandkloset met 6 liter spoeling wit - Eco 500 wc-zitting wit - Sonia tecno Project open papierrolhouder chroom Ligbad: - Villeroy&Boch Cassandra bad acryl rechthoekig duo zonder poten - Villeroy&Boch Cassandra set badpoten - Geberit badgarnituur - Hansa Deligh 1-greeps badmengkraan naakt chroom - Hansgrohe Croma 100 Vario Porter S set chroom Douche: - Ideal Standard Ultra flat tub acryl inbouw wit - Mepa regelbare 5-poot - Viega tempplex douchesifon met afboerbocht - Ideal Standard Ceratherm 50 douchethermostaat chroom - Hansgrohe Unica C/Croma 100 Vario Chroom 65 cm - Huppe Alpha Vierhoek schuifdeur helder glas 2-delig Douchecel Meubel: - Sax Kreos tablet ovale kom wit 70 cm - Sax Kreos onderkast met schuif incl. greep castello eik 70 cm - Sax Kreos spiegelpaneel alu + schakelaar zonder verlichting - Sax Kreos verlichting aluvoor spiegelkast/spiegelpaneel 70 cm - Hansa Deligh 1-greeps badmengkraan chroom - Sax hoekstopbolkraan chroom - Viega plaatsbesparende meubelsifon - Walraven flex afvoerbuis Douche: - Ideal Standard Ultra flat tub acryl inbouw wit - Mepa regelbare 5-poot

11 11 - Viega tempplex douchesifon met afboerbocht - Ideal Standard Ceratherm 50 douchethermostaat chroom - Hansgrohe Unica C/Croma 100 Vario Chroom 65 cm - Huppe Alpha Vierhoek schuifdeur helder glas 2-delig 19. Elektriciteit Algemeen De installatie wordt opgebouwd overeenkomstig de voorschriften van het geldende reglement op de huishoudelijke elektrische installaties (A.R.E.I.) en de voorschriften van de betreffende distributie maatschappijen. Voor ingebruikname wordt de installatie gekeurd door een bevoegde technische keuringsmaatschappij. De tellers bevinden zich in een apart lokaal op de kelderverdieping, deze teller wordt aangekocht en geplaatst door de bouwheer en zal bij afrekening doorgerekend worden aan de koper van het appartement Gemeenschappelijke delen Er is een algemene teller voorzien die geplaatst is in de kelder en die het algemene elekticiteitsverbuik zal meten van o.a. onderstaande elektrische installaties: In de algemene inkomhal, de trappenhuizen, de gangen, de kelder, de inrit wordt een wandlicht of plafondlicht voorzien met de nodige drukknoppen, alles geschakeld op één of meer tijdschakelaars gekoppeld aan bewegingsdetectoren. Verder een aangepaste verlichting in de berglokalen en technische ruimtes met de nodige drukknoppen eveneens geschakeld op tijdschakelaar en gekoppeld aan bewegingsdectoren. Er zijn in contactdozen voorzien voor de stroomtoevoer van de gemeenschappelijke regenwaterpompen, de pompen in de pompput, signalisatie inrit, elektrische toegangspoort inrit, private elektrische garagepooren, automatisch openen van de rookluiken bovenin de trappenhuizen, het ventilatiesysteem in de kelder, de RWA-installatie van de ondergrondse parking, Private appartementen De installatie per appartement is strikt individueel en bevat het plaatsen van alle verbindingen, draden, schakelaars en stopcontacten. In het verdeelbord zijn de nodige automatische zekeringen en de verliesstroomschakelaar geplaatst. De verdeelborden worden in de berging van elk appartement geplaatst. De installatie omvat per appartement de volgende uitrusting. LIVING: INKOMHAL: NACHTHAL: WC: KEUKEN: - 5 stopcontacten - 2 lichtpunten dubbele richting - 2 TV/FM aansluiting met dubbele stopcontacten aan beide zijden. - 1 telefooncontactdoos - 1 internetaansluiting - 1 stopcontact - 1 lichtpunten met 3 aanstekingspunten - 1 stopcontact - 1 lichtpunten met 3 aanstekingspunten - 1 lichtpunt enkele richting - 1 lichtpunt enkele richting - 1 wandlicht enkele richting - 1 contactdoos voor voeding kookplaat - 1 contactdoos voor voeding combi-oven - 1 contactdoos voor voeding dampkap - 1 contactdoos voor voeding vaatwas - 1 contactdoos voor voeding koelkast - 5 stopcontacten waarvan 3 dubbele BERGING (indien het appartement GEEN wasplaats heeft): - 1 lichtpunt enkele richting - 2 dubbele stopcontacten

12 12-1 contactdoos voor telefonie - 1 contactdoos voor voeding ventilatiegroep - 1 contactdoos voor diepvrieskast - 1 contactdoos vrij aan te wenden BERGING (indien het appartement WEL een wasplaats heeft): - 1 lichtpunt enkele richting - 1 stopcontact WASPLAATS: SLAAPKAMERS: BADKAMER: TERRAS: BELINSTALLATIE: - 1 lichtpunt enkele richting - 2 dubbele stopcontacten - 1 contactdoos voor telefonie - 1 contactdoos vrij aan te wenden - 1 lichtpunt dubbele richting - 3 contactdozen - 1 internetaansluiting - 1 TV aansluiting + dubbele contactdoos op manshoogte - 1 lichtpunt bipolair enkele richting voor de spots in het badkamermeubel - 2 wandlichtpunten bipolair enkele richting - 2 contactdozen - 2 contactdozen voor wasautomaat en droogkast indien niet in de berging - 1 lichtpunt enkele richting - 1 stopcontact - 1 videofoon met deuropener (binnenpost in de leefruimte) - 1 drukknop voor bel op de gang - 1 beltransformator Voor de uitvoering van de elektriciteit zal een plan uitgewerkt worden te samen met de koper en de installateur, voor de goedkeuring van de te plaatsen elektrische installatie. De installatie bevat geen verlichtingsarmaturen in de private delen. Per appartement wordt één sokket met lamp voorzien. Ledige buizen voor de distributie en telefonie zijn voorzien. De aansluitingen en indienststellingen van elektriciteit, gas, water, distributie, telefoon is ten laste van de koper. Per appartement wordt een elektrisch dossier opgemaakt ( installatieplan + ééndraadschema). De installatie wordt gekeurd volgens het A.R.E.I. door een erkend keuringsorganisme en de kosten zijn ten laste van de bouwheer. 20. Individuele centrale verwarming. In elk appartement wordt een individuele hoogrendement gaswandketel van het condenserende type (rendement > 107%) in de berging of wasplaats geplaatst. De ketel is van het gesloten type en is aangesloten op het aardgasnet. De ketel wordt gestuurd met een centrale kamerthermostaat in de leefruimte (= referentieruimte). De ingebouwde leidingen naar de radiatoren worden uitgevoerd in meerlagige kunststofbuizen met een aluminium inlage zodat ze zuurstofdicht zijn. Type Henco of gelijkwaardig. De ketel staat ook in voor de productie van het sanitair warm water. In de te verwarmen ruimten komen klassieke plaatstalen radiatoren en deze zijn aangesloten met leidingen uit de muur (behalve wanneer ze tegen wanden staan in gewapend beton). De radiatoren buiten referentieruimte, zijn voorzien van een thermostatische radiatorkraan. De warmteverdeling (bij een buitentemperatuur van 10 C) werd als volgt berekend:

13 13 - woonkamer en keuken 22 C - badkamer 24 C - slaapkamers 20 C - inkom en toilet 18 C De algemene delen worden niet verwarmd. 21. Brandbeveiliging Alle voorzorgsmaatregelen worden genomen teneinde brand te voorkomen, en desgevallend de uitbreiding ervan tegen te gaan, de eerste hulp bij ongevallen te verzekeren en het werk van de brandweer te vergemakkelijken. Het rapport van de brandweer afgeleverd bij de bouwvergunning wordt integraal gevolgd. Het gebouw wordt slechts in gebruik genomen na gunstig advies van de brandweer. 22. Opmerkingen Ereloon architect en ingenieur De erelonen van de architect en de ingenieur zijn inbegrepen in de verkoopprijs. Indien de koper echter zou overgaan tot wijzigingen, zal hiervoor een supplementair ereloon gevraagd worden, rechtstreeks te regelen tussen architect en ingenieur enerzijds en de klant anderzijds Zettingen van het gebouw Krimp- of zettingsbarsten veroorzaakt door temperatuur schommelingen of door de zetting van het gebouw, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de bouwheer en de architect. Zij zijn geen reden tot het uitstellen van betalingen, het gaat immers om verschijnselen inherent aan de natuur van het gebouw Materialen, handelswaarde en merkaanduidingen De bouwheer heeft het recht de plannen te wijzigen en andere materialen van gelijkwaardige kwaliteit te gebruiken dan diegene die in het bestek voorkomen, in de mate dat deze wijzigingen gevorderd worden door de architect, de ingenieur, de bevoegde overheden of de verzekeringsmaatschappijen. Of door de distributiemaatschappijen van water, gas, elektriciteit en dergelijke, of in de mate dat deze wijzigingen nodig zijn omwille van de techniek der bouwkunst, of omdat de bouwheer meent dat deze wijzigingen de gemeenschappelijke of private delen of het nut ervan verbeterd zou worden of nog, in de mate dat de bouwheer in de loop van de bouwwerken meent dat deze wijzigingen nodig of nuttig zijn om ze in overeenstemming te brengen met gebruik van nieuwe materialen. Of ingevolge afwezigheid op de markt van de voorziene materialen, minderwaarde in kwaliteit, onverenigbare vertragingen in de leveringen en faling van de leveranciers of onderaannemers. In het lastenboek wordt een aantal malen de benaming aankoopwaarde of handelswaarde gehanteerd. Hieronder dient verstaan te worden de particuliere verkoopprijs, materiaal geleverd op de werf. De btw en de plaatsing zijn hierin niet inbegrepen. Het kan in het lastenboek voorkomen dat er een merknaam vermeld wordt, deze aanduiding is enkel informatief Toegang tot de werf Om veiligheidsredenen, mag de koper of zijn vertegenwoordiger enkel de werf bezoeken indien hij vergezeld is van een vertegenwoordiger van de verkoper en/of van de werfleider. De bezoeken gebeuren steeds op eigen risico Werken uitgevoerd door derden lastens de koper of door de koper zelf

14 14 Indien de koper beslist zelf werkzaamheden te laten uitvoeren, of zelf uitvoert, kunnen deze slechts uitgevoerd worden na de voorlopige oplevering van het desbetreffend appartement. Deze werken mogen in geen enkel geval de vooruitgang van de totaliteit der werken hinderen. Er dienen vooraf afspraken vastgelegd te worden binnen welke termijn deze werken dienen beëindigd te worden, alsook de bepaling van de bijkomende kosten en hun invloed t.o.v. het totaal project Plannen De plannen van het appartement welk aan de koper overhandigd worden, dienen als basis voor het opstellen van de verkoopovereenkomst en kunnen in de loop van de bouwwerkzaamheden gewijzigd worden. Voor wat de afwerking en inrichting van de appartementen betreffen zijn de aanduidingen op de plannen als louter indicatief te beschouwen, de beschrijving in dit lastenboek heeft steeds voorrang op aanduidingen op de plannen Wijzigingen algemeen Bij de uitvoering van het ontwerp kan het nodig zijn dat er door de aannemer, promotor, in overleg met de ontwerper, aan deze beschrijving evenals aan de bijgevoegde plannen wijzigingen worden aangebracht die geen invloed hebben op het algemeen concept. De eigenaars-kopers kunnen hiertegen geen bezwaren indienen, op voorwaarde dat de waarde van het gehele werk hierdoor niet vermindert Wijzigingen door de kopers Wanneer de koper om welke reden dan ook wijzigingen wenst aan te brengen aan dit bestek (ttz. Aan de afwerking van zijn appartement), kan dit slechts in de mate dat de bouwheer hierover zijn akkoord geeft. Hetzelfde is geldig indien de koper zou wensen zijn materialen bij een andere leverancier te bestellen dan deze welke door de bouwheer aangeduid werd. Het is de koper niet toegelaten zelf (of door derden) werken uit te voeren op de werf (te verstaan voor de voorlopige oplevering). Wanneer dit uitzonderlijk toch wordt toegestaan (dit is wanneer dit door de kopers tijdig gevraagd werd en er geen problemen ontstaan met reeds geplaatste bestellingen of de planning van de werf in het algemeen) dan zal de koper 75 % van het voorziene budget kunnen recupereren. Dit bedrag zal dan in mindering gebracht worden van de laatste schijf. Eventuele wijzigingen kunnen alleen uitgevoerd worden na voorafgaandelijk akkoord aangaande de kostprijs van de wijzigingen. Deze kostprijs wordt bepaald door de promotor in samenspraak met de aannemer, architect en adviserend ingenieur, en zal schriftelijk aan de koper worden meegedeeld. In dit bestek zijn alle afwerkingen duidelijk opgegeven Garantiebewijzen De wettelijk voorziene waarborgtermijnen zijn van toepassing (10 jarige aansprakelijkheid op verborgen gebreken). Voor de toestellen, zoals koelkast,lavabo, douche, oven, enz de fabriekswaarborg periode (1 jaar) en dit vanaf de voorlopige oplevering. De koper verklaart dat het appartement verkocht werd met de afwerking hier in beschreven en dit zonder verdere uitzonderingen, tenzij dit expliciet hieronder genoteerd wordt en door de verkoper ondertekend wordt. De koper BVBA IMMO PROJECTS CARPENTIER & PARTNERS

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99

VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN. Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 VERKOOPLASTENBOEK APPARTEMENTEN Bouwheer : Sbouw bvba Terheugenstraat 22 1670 Bogaarden Tel. 02/356.38.99 1. ALGEMEEN VERKOOPLASTENBOEK Deze omschrijving omvat de opsomming van: - de te gebruiken materialen

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg VERKOOPSLASTENBOEK Residentie Kruisberg MAKELAAR: Century 21 Bruyninckx Vastgoed Rubensstraat 157 2300 ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER: Pluym Van Loon Kanaaldijk 16c 2380

Nadere informatie

DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN. LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke

DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN. LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke 1/24 DOMEIN DE STEELANDER TECHNISCHE OMSCHRIJVING FASE 3 en 4 APPARTEMENTEN LIGGING: Gravin Adelahof 8530 Harelbeke BOUWHEER: PROMOTOR HARBO BVBA Gentsesteenweg 71 8530 Harelbeke ARCHITECT ARCHITECTENBURO

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie

1. VOORBEREIDENDE WERKEN

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 1. VOORBEREIDENDE WERKEN a. AFBRAAK De kosten voor de sloop zijn inbegrepen in de koopprijs. b. BEMALING In functie van de heersende grondwaterstand worden de eventueel nodige bemalingswerken uitgevoerd

Nadere informatie

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE STATIO Wolvertem 30/10/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend

Nadere informatie

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK RESIDENTIE De Biezen - BESTEK HOOFDSTUK 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken : De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie-

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne VERKOOPLASTENBOEK ARTEVELDE - PLAZA De Panne 20/11/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

PROJECT GEBOUW B PARK 51

PROJECT GEBOUW B PARK 51 Project Park 51 Gebouw B Persilstraat 52 - Herent Commercieel lastenboek appartement: versie 20/06/2012 Bijlage 4a COMMERCIEEL LASTENBOEK Appartement voor de koper PROJECT GEBOUW B PARK 51 Persilstraat

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 1. K a r a k t e r i s t i e k e n v a n h e t gebouw 1.1 ALGEMENE VOORZIENINGEN EN AFWERKINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN De afwerkingsmaterialen voor

Nadere informatie

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Index Blz 1. Voorwoord 3 2. Beschrijving van het project 4 3. Bouwkundig lastenboek 5 3.1. Afbraak en voorbereidende werken 3.2. Ondergrondse

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper:

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper: Verkooplastenboek Residentie Terra Verde Winksele Projectontwikkelaar-verkoper: www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina 1 www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina

Nadere informatie

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE LASTENBOEK AFGEWERKT PULDERHOF VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN C. AFWERKING DER PRIVATE WOONGELEGENHEDEN D. ALGEMENE

Nadere informatie

TURNHOUT HOOGSTRATEN TURNHOUT NIEF HOUT TURNHOUT

TURNHOUT HOOGSTRATEN TURNHOUT NIEF HOUT TURNHOUT BR Commercieel lastenboek Appartementen Zomerlinde, Diksmuidestraat 76-78 Lijsterbes, Dokter Nand Peetersstraat 16-18 Vogelkers, Guldensporenlei 33-37 PARTNERS: Bouwheer Hecta bvba of een aan haar gelieerde

Nadere informatie

Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL

Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL Project CA NAL VIEW BRUSSELS 1000 - BRUSSEL Nieuwpoortlaan 19 APPARTEMENTEN CANAL VIEW BRUSSELS DEFINITIEF LASTENBOEK ANTONISSEN Projectontwikkeling bvba 1. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 1.1 Werkwijze Tabakvest

Nadere informatie

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK IMMO-TOP Witte TORENWAL 8 3960 BREE tel 089462525 www.immo-top.be info@immo-top.be RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK Trendy wonen

Nadere informatie

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be RESIDENTIE LARGO OTEGEMVELDE Project: Bouwheer: Projectcoördinatie: Architect: Ingenieursburo: Veiligheidscoördinatie: Basisakte: Verkoop: Residentie Largo Kouterstraat 56-58-60 9240 Zele Berg Real Estate

Nadere informatie

Residentie Oud Ghent LASTENBOEK. Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL: www.mevaco.be

Residentie Oud Ghent LASTENBOEK. Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL: www.mevaco.be Burgstraat - Perkamentstraat, GENT LASTENBOEK INLICHTINGEN EN VERKOOP MEVACO Bouwbedrijf nv AANNEMER - PROMOTOR MEVACO Bouwbedrijf nv Durmelaan 6, 9880 AALTER Tel. 09/325.73.50 e-mail: info@mevaco.be URL:

Nadere informatie

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels kennis ervaring kwaliteit samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier 1 Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave....

Nadere informatie

VERKOOPSBESTEK R E S I D E N T I E H O F T E R E E C K E N APPARTEMENT 1. B & P FINANCE bvba Gasthuisstraat 2 bus 1 B-2400 M O L

VERKOOPSBESTEK R E S I D E N T I E H O F T E R E E C K E N APPARTEMENT 1. B & P FINANCE bvba Gasthuisstraat 2 bus 1 B-2400 M O L VERKOOPSBESTEK LA Pagina 1 R E S I D E N T I E H O F T E R E E C K E N APPARTEMENT 1 VERKOOPSBESTEK B & P FINANCE bvba Gasthuisstraat 2 bus 1 B-2400 M O L VERKOOPSBESTEK LA Pagina 2 INHOUD van dit verkoopsbestek

Nadere informatie

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus 2-1120 Brussel Tel 02-749 95 46 - Fax 02-749 95 25 www.immobam.be Inhoudsopgave 1 Algemeen...4

Nadere informatie

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop:

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop: Koperslastenboek Bouwplaats: Bouwheer: Ontwerp: Klantencoördinatie: Verkoop: Lambert Invest bvba GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke BVBA Vlato, Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt VLAEMYNCK

Nadere informatie

PRESTIGE NIEUWBOUW. Residentie t Kasteelken Avelgemstraat 80 82 te Zwevegem. Beschrijving van de werken

PRESTIGE NIEUWBOUW. Residentie t Kasteelken Avelgemstraat 80 82 te Zwevegem. Beschrijving van de werken PRESTIGE NIEUWBOUW Residentie t Kasteelken Avelgemstraat 80 82 te Zwevegem Beschrijving van de werken Coördinatie Architect Beyaert Projects Geert Vleeschouwers Otegemstraat 235 Speibeekstraat 5 8720 Dentergem

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 VERKOOPSLASTENBOEK Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 INHOUDSTAFEL 1 RUWBOUW EN OMGEVINGSWERKEN... 2 1.1 Grondwerken... 2 1.2 Funderingen... 2 1.3 Riolering... 2 1.4 Ondergrondse

Nadere informatie

Verkoopslastenboek woningen

Verkoopslastenboek woningen Verkoopslastenboek woningen v. 12/03/2015 Vg / Wg / Gdv / Gvkr /Vv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies... 4 4) Nutsvoorzieningen...

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier

VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier VERKOOPSLASTENBOEK COMMERCIËLE RUIMTE (CASCO) Turnhout Residentie Mercier MAKELAAR: Vivendi Vastgoed Neerstraat 6 bus 4 2360 Oud-Turnhout ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER:

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne LIGGING Zeelaan 15-17 8660 De Panne BOUWHEER THV concept Mavibo Amerikalei 160 2000 Antwerpen

Nadere informatie

Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K

Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K RESIDENTIE RODERICK OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN LIGGING: ZANDVOORDSESTRAAT 32 8460 OUDENBURG BOUWHEER: DE RUYTTER BVBA Vaartdijk Noord 25B 8432 LEFFINGE

Nadere informatie