onderhoud en herstelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderhoud en herstelling"

Transcriptie

1 1 onderhoud en herstelling Campus Blairon Turnhout Geldig vanaf 01/01/2010

2 1 Inleiding DE ARK werkt er hard aan om een nieuwe en sterke maatschappij met een goede dienstverlening te kunnen zijn. Daarom is het ook nodig dat we ons op alle vlakken beter organiseren. Om die reden zijn er sinds 2010 enkele nieuwe afspraken. Eén van de nieuwe afspraken is dat vanaf 1 januari 2010 niet meer alle herstellingen uitgevoerd worden door DE ARK. We maken vanaf dan een onderscheid tussen huurderherstellingen en eigenaarherstellingen. Dit is ook zo in de wet voorzien. Maar waar gaat het nu juist over? Dit boekje is speciaal voor jullie opgemaakt, als handige hulp om het verschil in huurder- en eigenaarherstellingen aan te geven. We spreken altijd over woningen in de brede betekenis van woongelegenheid. Een woning kan dus een appartement, een huis of een duowoning zijn. In deel 1 Rechten en plichten vind je informatie over welke rechten en plichten DE ARK als eigenaar heeft. En ook welke rechten en plichten jezelf als huurder hebt. In deel 2 Herstellingen aan en onderhoud vind je duidelijk opgelijst welke herstellingen door jou als huurder zelf moeten uitgevoerd worden (=huurderherstellingen). En welke herstellingen nog steeds ten laste van DE ARK zijn (=eigenaarherstellingen). In uitzonderlijke gevallen kan, wanneer je als huurder daar om vraagt, DE ARK beslissen een huurderherstelling toch uit te voeren. Daar betaal je dan voor. In deel 3 Tarieflijst voor huurderherstellingen kan je zien hoeveel dat dan is. In deel 4 Nuttige adressen vind je een aantal handige adressen terug waarnaar je kan bellen voor informatie of bij storingen. Indien je vragen hebt of bij twijfel, kan je steeds met jouw vragen terecht bij onze technische dienst, te bereiken op het nummer 014/ , via of via contact op

3 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Inhoudsopgave Deel 1: Rechten en plichten 1. Rechten en plichten van DE ARK 5 2. Rechten en plichten van huurder 7 Deel 2: Herstellingen aan en onderhoud van de woning Verklaring van de gebruikte symbolen 9 1. Schrijnwerk 1.1. Keukenkasten Scharnieren Binnendeuren Buitendeuren Sleutels Ramen Rolluiken Dakvlakramen (velux) Glas Trappen Garagepoort Inrichting van de woning 2.1. Vloeren Plinten Gordijnen Verwarming 3.1. Tellers en meters Ketel van de centrale verwarming (CV) Radiator Thermostaat Sanitair 4.1. Tellers en meters Lavabo, bad, douche en gootsteen WC Riolering (afvoer van vuil water) Kranen Waterleiding (toevoer van zuiver water) Regenpomp met de hand Toestellen voor warm water op gas en elektriciteit (boiler) of doorstroomtoestel (geiser) Spiegels 27

4 3 5. Metselwerk 5.1. Dorpels, tabletten en venstertabletten Muren en plafond (bepleistering) Kelder Muurtegels Gevel Balkon en traliewerk Elektriciteit 6.1. Tellers en meters Lichtschakelaar Stopcontact Lichtpunten en lampenhouders Zekeringkast Deurbel / parlofoon Telefoon, TV en internet Toestellen van de keuken die eigendom van TMH-KLE zijn Elektrische waterpomp Dakwerken 7.1. Dak Schoorsteen Dakgoten en afvoerpijpen Rondom de woning 8.1. Ventilatie en roosters voor verluchting Brievenbus Oprit, paden en terras Putten Tuin Afsluitingen en tuinpoortje Enkel voor appartementen: Gemeenschappelijke delen en voorzieningen 9.1. Schade Lift Ventilatiesysteem Koepels Voorstel onderhoudslijstje voor de woning 41 Deel 3: Tarieflijst voor huurderherstellingen Onnodige verplaatsing Schrijnwerk 1.1. Rolluik Glas Sleutels Verwarming Sanitair 3.1. Toestellen voor warm water op gas en elektriciteit (boiler) of doorstroomtoestel (geiser) 44

5 4 4. Elektriciteit 4.1. Lichtschakelaar Stopcontact Zekeringskast Metselwerk 5.1. Gevel Dakwerken 6.1. Dakgoten en regenpijpen 46 Deel 4: Nuttige adressen 1. Contactgegevens DE ARK Contactgegevens nutsvoorzieningen 49

6 5 DEEL 1: RECHTEN EN PLICHTEN 1. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ARK 1.1 DE ARK houdt zich aan de regels voor de toewijzing van een woning DE ARK moet als sociale huisvestingsmaatschappij de toewijzingsregels voor een woning volgen. Deze regels staan beschreven in het Kaderbesluit Sociale Huur van 12 oktober DE ARK moet zich strikt houden aan deze regels en wordt hierop gecontroleerd door inspectie. 1.2 DE ARK geeft de woning in goede staat aan de huurder In goede staat betekent: proper en zonder gebreken. Om hier zeker van te zijn, maakt DE ARK samen met jou als huurder, voor je officieel de sleutels krijgt, van je nieuwe woning een plaatsbeschrijving op bij aanvang huur. Alle zichtbare gebreken aan je woning worden op deze plaatsbeschrijving genoteerd. Tip!: Noteer samen met een medewerker van DE ARK duidelijk alle zichtbare gebreken van je nieuwe woning op de plaatsbeschrijving bij aanvang huur. Dit is belangrijk op het moment dat je opnieuw verhuist. Op dat moment wordt er een nieuwe plaatsbeschrijving bij einde huur opgemaakt. Vergeet je een gebrek te melden bij het begin van de huur, dan kan het op het einde van het huurcontract zo zijn dat het gebrek ten laste is van jezelf als huurder. Wanneer je je woning in goede staat achter laat, stort DE ARK je huurwaarborg (volledig) terug. Let op!: Trek je in een nieuwbouw woning van DE ARK? Dan is het zeer belangrijk dat je alle gebreken zo snel mogelijk aan DE ARK doorgeeft. De reden hiervoor is dat de aannemer in het eerste jaar verplicht is om alle (verborgen) gebreken te herstellen. Breng DE ARK onmiddellijk op de hoogte, DE ARK geeft de herstellingen door aan de aannemer. 1.3 DE ARK controleert je woning op onderhoud DE ARK kan de woning die je huurt controleren op onderhoud of op mogelijke schade. Je wordt hiervan eventueel vooraf op de hoogte gebracht met een brief en/of een telefoontje. Een medewerker van DE ARK komt dan kijken naar je woning. Er wordt afgesproken over wat moet hersteld en verbeterd worden. De medewerker van DE ARK bespreekt ook wie dat moet doen. De afspraken worden eventueel per brief bevestigd.

7 6 1.4 DE ARK voert alle herstellingen ten laste van DE ARK uit Vanaf pagina 9 vind je alle herstellingen terug die door DE ARK als eigenaar uitgevoerd worden. De eigenaarherstellingen duiden we aan met Let op!: Is er in je woning ingebroken en is er schade? Dan moet jij, als huurder, de schade laten vaststellen in een proces verbaal (PV) bij de politie. Het is belangrijk dat je een kopie van het PV binnenbrengt bij DE ARK. DE ARK brengt dan de verzekeringsmaatschappij op de hoogte en zorgt ervoor dat de schade hersteld wordt. 1.5 DE ARK biedt een andere woning aan als de woning die je huurt grondig vernieuwd wordt Als DE ARK je woning volledig renoveert en de werken zijn van die aard dat je niet in de woning kan blijven wonen, zal DE ARK een andere woning aanbieden. 1.6 DE ARK kan het huurcontract opzeggen Je huurcontract kan opgezegd worden door DE ARK, indien je als huurder: - de huur niet betaalt; - je woning slecht onderhoudt; - je de verplichtingen van je huurcontract niet nakomt. Bijvoorbeeld, je deelt je correcte gezinssamenstelling niet mee. -. Je krijgt dan een aangetekende brief van DE ARK met een opzeg van 3 tot 6 maanden.

8 7 2. RECHTEN EN PLICHTEN VAN HUURDER 2.1 Je voert alle herstellingen ten laste van de huurder uit Vanaf pagina 9 vind je een lijst met alle herstellingen die door de huurder zelf moeten uitgevoerd worden. Huurderherstellingen duiden wij aan met Let op! Wat met herstellingen aan en het onderhoud van het openbaar domein? Het gebied tussen de weg en de rooilijn (grens tussen privé en openbaar) is het openbaar domein. De herstellingen en het onderhoud van het openbaar domein zijn ten laste van de gemeente. In deze zone mag de huurder géén beplantingen, constructies, verharding, plaatsen. Vraag altijd eerst aan de gemeente of DE ARK wie voor welk deel verantwoordelijk is. 2.2 Je verwittigt DE ARK altijd bij schade ten laste van DE ARK Is er in de woning schade ten laste van DE ARK? Verwittig altijd DE ARK. Dit noemen we de meldingsplicht. Verwittig je DE ARK niet, dan kan DE ARK later de kosten van schade aan jou aanrekenen. Tip!: Beschrijf zo juist mogelijk het probleem en vermeld altijd duidelijk je naam, adres en wanneer je meestal thuis bent. 2.3 Je laat op het einde van de huur je woning in goede staat achter Bij het begin van de huurperiode maakte je samen met DE ARK een plaatsbeschrijving op. Op het einde van de huur gebeurt dat opnieuw. Is je woning in goede staat en heb je alle huur betaald, dan betaalt DE ARK je waarborg terug.

9 8 2.4 Je vraagt veranderingswerken aan de woning altijd schriftelijk aan bij DE ARK Wil jij bijvoorbeeld: je terras uitbreiden; een afsluiting in de tuin plaatsen; een tuinhuis plaatsen; een hondenhok of ander dierenhok plaatsen; een vloer plaatsen; een nieuwe keuken of badkamer plaatsen; een schotelantenne plaatsen; rolluiken of zonnewering plaatsen; andere verbouwingen aan je huurwoning doen? Vraag dit ALTIJD schriftelijk aan bij DE ARK. Pas NA schriftelijke toestemming van DE ARK mag je de werken uitvoeren. Heb je deze schriftelijke toestemming niet, dan kan DE ARK eisen dat je alles terug afbreekt. Let op! DE ARK vergoedt deze werken niet, ook niet bij vertrek uit de woning. 2.5 Je houdt je aan de regels voor het huisvuil Het huisvuil wordt opgehaald door de gemeente. Je mag het huisvuil op de stoep plaatsen vanaf 19 uur op de avond voor de ophaling. Heb jij vragen over het ophalen van het huisvuil? Neem contact op met je gemeente. Indien je voor langere tijd afwezig bent (ziekte, vakantie, ), moet het vuilnis volledig verwijderd worden zodat het geen ongedierte aantrekt en de buren er geen hinder (stank,ongedierte, ) van ondervinden. 2.6 Je voorkomt ongedierte Ongedierte zoals ratten, muizen, kakkerlakken kan je voorkomen door je woning regelmatig te poetsen. Hygiëne is belangrijk! Bestrijd ongedierte tijdig. Ondervind je grote problemen of heb je vragen, informeer bij DE ARK. Afhankelijk van de oorzaak van het ongedierte zijn de bestrijdingskosten ten laste van huurder of DE ARK.

10 9 DEEL 2: HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD VERKLARING VAN DE GEBRUIKTE SYMBOLEN Huurderherstelling: Je bent als huurder zelf verantwoordelijk voor de herstelling. Je kan de herstelling zelf vakkundig uitvoeren of op eigen kosten een vakman aanspreken. Eigenaarherstelling: DE ARK is verantwoordelijk voor de herstelling. Als huurder ben je verplicht het probleem te melden aan DE ARK. DE ARK of de vakman die DE ARK aanstelt, moet toegang krijgen tot de woning om de herstelling uit te voeren. Voor alle problemen in verband met verwarming en sanitair warm water bel naar de onderhoudsfirma op het gratis nummer: 078/ zaaknummer: 4272 Deze firma is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te bereiken: Geef duidelijk het zaaknummer 4272, jouw naam, adres en telefoonnummer door en probeer het probleem zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Let op! Dit is een aandachtspunt. Wat je zeker niet mag doen of zeker moet doen. Onderaan elke pagina vind je de korte betekenis van elk symbool terug. huurder DE ARK onderhoudsfirma

11 10 1. SCHRIJNWERK 1.1 Keukenkasten Er is schade aan de keukenkast. Er is schade aan de kast omdat een niet bereikbare leiding is gesprongen. Er is schade aan de kast door opstijgend vocht. Poets om de 2 maanden de buitenkant, binnenkant en legplanken van de kasten met water en een niet-bijtend schoonmaakmiddel. Laat even inwerken en veeg het vuil weg. Gebruik nooit een harde spons. Maak de kast goed droog. Let op! Kasten mogen niet geschilderd worden! 1.2 Scharnieren De schroeven van het scharnier zijn los of weg. Het scharnier is stuk. Het scharnier is versleten. Smeer de scharnieren zorgvuldig in met fijne smeerolie. huurder DE ARK onderhoudsfirma

12 Binnendeuren De deur sleept door vuil onder de deur. De deurkruk is los of gebroken. Het slot is stuk. De deur is rot door slecht onderhoud van de huurder. De deur sleept omdat de vloer omhoog komt. Was binnendeuren om de 6 maanden af met water en een niet-bijtend schoonmaakmiddel. Gebruik nooit een harde schuurspons. Maak goed droog. Schilder geverfde deuren om de 5 jaar in een lichte kleur. Let op! Schilder aluminium of kunststof deuren NOOIT! Was ze enkel af. Boor geen gaten in de deuren. 1.4 Buitendeuren De deur sleept door vuil onder de deur. De deurkruk is los of gebroken. Het slot is stuk. De deur is rot. Was buitendeuren om de 6 maanden af met water en een niet-bijtend schoonmaakmiddel. Maak goed droog. huurder DE ARK onderhoudsfirma

13 12 Let op! Schilder aluminium of kunststof deuren NOOIT! Was ze enkel af. Boor geen gaten in de buitendeuren. Let op! DE ARK heeft een onderhoudsplanning waarin de schilderwerken van de buitenkant van de buitendeuren zijn opgenomen. Let op! Wil je een spion (kijkgat) in de buitendeur plaatsen? Vraag dit ALTIJD schriftelijk aan bij DE ARK. Als DE ARK dit toelaat, krijg je hiervoor een schriftelijke toestemming. 1.5 Sleutels De sleutel is stuk of verloren. Laat zelf een slotenmaker komen. Enkel voor appartementen: Woon je in een appartement en ben je de sleutel van de gemeenschappelijke voordeur kwijt, verwittig de conciërge of DE ARK. Je ontvangt een nieuwe sleutel na betaling van 15. Let op! Indien de sleutel enkel kan bijgemaakt worden met een code bel je onze technische dienst. DE ARK laat tegen betaling van 15 een nieuwe sleutel bijmaken. 1.6 Ramen De raamkruk is los of gebroken. De cilinder is stuk. Er is condens (vocht) aan de binnenkant van de ramen. Het glas is gebroken of gescheurd. Dit moet onmiddellijk hersteld worden door een identiek glas! Het slot is stuk (sluitsysteem). Het raam klemt. Er is condens (vocht) tussen het dubbel glas. Er zijn geen afvoergaatjes. Het raam is rot. huurder DE ARK onderhoudsfirma

14 13 Schilder houten ramen om de 5 jaar aan de binnenkant. Maak één keer om de 6 maanden de afvoergaatjes van de ramen vrij. Gebruik hiervoor eventueel een breinaald om de gaatjes naar buiten te ontstoppen. Let op! Schilder aluminium of kunststof ramen NOOIT! Was ze enkel af en maak goed droog. Boor geen gaten in de ramen. Let op! DE ARK heeft een onderhoudsplanning waarin de schilderwerken van de buitenkant van de houten ramen zijn opgenomen. 1.7 Rolluiken Het lint van het rolluik is stuk of eraf geschoten. Het rolluik zit vast in de rolluikkast. Het rolluik rolt niet meer op. Er is een lat van het rolluik gebroken. Het rolluik zit vast omdat de draaias van het rolluik gebroken is. Poets regelmatig de buitenkant van de rolluiken met water en een niet-bijtend schoonmaakmiddel. Maak goed droog. Let op! DE ARK heeft een onderhoudsplanning waarin de schilderwerken van houten rolluiken zijn opgenomen. huurder DE ARK onderhoudsfirma

15 Dakvlakramen (Velux) De hendel is los of afgebroken. Het glas is gebroken of gescheurd. Dit moet onmiddellijk hersteld worden door een identiek glas! Het scharnier is stuk door een fout in de constructie. De hendel is stuk door een fout in de constructie. Er zit condens (vocht) of stof tussen het dubbele glas. Er is een lek aan het dakraam. Poets om de 6 maanden het glas en het hout van de dakvlakramen. Maak goed droog. Smeer de scharnieren in met fijne smeerolie. Let op! Vernis of verf NOOIT een dakvlakraam! 1.9 Glas Het glas is gebroken of gescheurd. Dit moet onmiddellijk hersteld worden door een identiek glas! Er zit condens (vocht) tussen het dubbele glas. Poets elke maand de ramen aan binnen- en buitenkant. Maak goed droog. Gebruik geen schuurspons. Tip! Verlucht je woning regelmatig. Verlucht vooral de keuken, de slaapkamer en de badkamer. Zo voorkom je condens (vocht) op de ramen en schimmelvorming in de woning. huurder DE ARK onderhoudsfirma

16 Trappen De trapleuning staat los. Er is een trede stuk. De trapleuning, de treden en/of de zijkant van de trap zijn rot. In de trapleuning, de treden en/of de zijkant van de trap zit houtworm. Stof de trap om de 2 weken af of was hem af met een zacht schoonmaakmiddel. Maak goed droog. Let op! Schilder NOOIT een verniste trap! 1.11 Garagepoort Het slot is stuk. De sleutel is stuk of verloren. Er zijn deuken in de garagepoort. De poort gaat niet meer dicht. De poort is doorgeroest. De vloerlat aan de garagepoort ligt los of is verroest. De veren van de garagepoort zijn stuk. Poets de garagepoort regelmatig. Let op! DE ARK heeft een onderhoudsplanning waarin de schilderwerken van de buitenkant van de garagepoorten zijn opgenomen. huurder DE ARK onderhoudsfirma

17 16 2. INRICHTING VAN DE WONING 2.1 Vloeren (linoleum, steen en vinyl) Er zijn schrammen, vlekken of gaten in de vloer. De voegen van het linoleum of vinyl zijn losgekomen. De vloer is omhoog gekomen of verzakt. Er zijn scheuren ingekomen door verzakking van het gebouw. Reinig de vloer elke week met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren. Stofzuig tapijten elke week. Reinig linoleum nooit met te veel water. 2.2 Plinten (stenen, houten en plinten in plastic) Eén of enkele plinten hangen los door beschadiging of slecht onderhoud. Er zijn krassen of barsten in de plinten. Plinten hangen los door zetting of opstijgend vocht. Reinig de plinten om de 6 maanden met een vochtige doek. Vernis of schilder houten plinten om de 5 jaar. huurder DE ARK onderhoudsfirma

18 Gordijnen Je zorgt zelf voor gordijnrails. Let op! Je mag de gordijnen niet ophangen met duimspijkers, nagels of plakband. Let op! Je mag geen gordijnrails vastmaken op binnen- of buitendeuren. huurder DE ARK onderhoudsfirma

19 18 3. VERWARMING 3.1. Tellers en meters GAS: Het lood voor de verzegeling is weg. De teller of hoofdkraan is stuk of zit vast Er is een lek in de gasleiding VOOR de gasteller: Verwittig de netbeheerder IVEKA/EANDIS op het gratis nummer:0800/ Uitgezonderd Baarle-Hertog verwittigt INTERGAS op het nummer /9009 of 0800/9009 Er is een lek in de gasleiding ACHTER de gasteller: Verwittig de onderhoudsmaatschappij op het gratis nummer: 078/ Geef duidelijk het zaaknummer 4272, jouw naam, adres en telefoonnummer door en probeer het probleem zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Deze firma is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te bereiken. Er is een lek in de gasleiding door de huurders geplaatst (flexibel). WATER: De teller of hoofdkraan is stuk of zit vast. Er is een lek in de waterleiding VOOR de watermeter: Verwittig PIDPA op het nummer 0800/ Baarle-Hertog verwittigt BRABANT WATER op het nummer / of 0800/9009 Er is een lek in de waterleiding ACHTER de teller: Verwittig de technische dienst van DE ARK. Draai de gaskraan en waterkraan dicht als u voor lange tijd afwezig bent. huurder DE ARK onderhoudsfirma

20 Ketel van de centrale verwarming (CV) Hangt er een gasgeur in uw woning? Bel de onderhoudsfirma op het gratis nummer: 078/ Geef duidelijk het zaaknummer 4272, jouw naam, adres en telefoonnummer door en probeer het probleem zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Deze firma is 7 dagen op 7 en 24uur op 24 te bereiken. OF je belt naar het gratis nummer 0800/ van IVEKA/EANDIS en verwittig DE ARK. Baarle-Hertog vormt het gratis nummer van INTERGAS 0800/ of 0800/9009 Er is een lek in een gasleiding, koppeling of gaskraan ACHTER de teller. Er hangt een gasgeur in de woning. Er is schade aan de cv-ketel en/of de onderdelen door vorst. Er is schade aan de cv-ketel door een fout van de huurder. Er is een lek bij de cv-ketel. De cv-ketel werkt niet zoals het moet. Voor alle problemen met de centrale verwarming, bel je de onderhoudsfirma op het gratis nummer: Uitzondering: Gaskachels 078/ zaaknummer: 4272 Geef duidelijk het zaaknummer 4272, jouw naam, adres en telefoonnummer door en probeer het probleem zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Deze firma is 7 dagen op 7 en 24uur op 24 te bereiken. Gasconvector op de badkamer: te herstellen door DE ARK Privé gaskachel: te herstellen door vakman. Vermits DE ARK in elke woning waar nog geen CV zou zijn, op korte termijn een installatie plaatst, zullen onherstelbare (privé)kachels door DE ARK vervangen worden door een tijdelijke kachel, in afwachting van de nieuwe CV-installatie. huurder DE ARK onderhoudsfirma

21 20 Voor het onderhoud van de centrale verwarming heeft DE ARK een onderhoudscontract afgesloten met een onderhoudsfirma. Je betaalt hiervoor iedere maand een bijdrage via de huurlasten. Enkel wanneer de schade aan de centrale verwarming niet door normaal gebruik komt, rekent DE ARK de kosten door aan de huurder. De onderhoudsfirma komt minstens 1 keer per 2 jaar langs om de centrale verwarming na te zien en te kuisen. Let op! Alle herstellingen zijn voorzien in de bijdrage die de huurder aan DE ARK betaalt. Enkel bij opzettelijke fout door de huurder kunnen de kosten door DE ARK aan de huurder aangerekend worden. Let op! Je mag het onderhoud van de ketel NOOIT zelf doen! Let op! In een zone van 60 cm rond de cv-ketel mag er niets geplaatst worden voor de brandveiligheid Radiator De radiator komt los van de muur door er iets zwaar op te zetten. De radiator maakt vreemde geluiden (bv. tikken ). De radiator wordt niet warm of blijft warm. De radiator komt los van de muur. De radiator of de kraan van de radiator is versleten. Draai de kranen van radiatoren met water elke maand open en dicht. Hang geen natte kleren of handdoeken te drogen op uw radiator. Zo voorkom je roest. huurder DE ARK onderhoudsfirma

22 Thermostaat De thermostaat hangt los, is kapot of weg. De thermostaat werkt niet goed meer. Bel de onderhoudsfirma op het gratis nummer: 078/ zaaknummer: 4272 Geef duidelijk het zaaknummer 4272, jouw naam, adres en telefoonnummer door en probeer het probleem zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Deze firma is 7 dagen op 7 en 24uur op 24 te bereiken. Tip! Laat je woning nooit afkoelen onder 10 graden. Zet dus best ook s nachts de thermostaat nooit onder 15 graden. Dat bespaart je heel wat energie. huurder DE ARK onderhoudsfirma

23 22 4. SANITAIR 4.1. Tellers en meters WATER: Het lood voor de verzegeling is weg. De teller of hoofdkraan is stuk of zit vast Er is een lek in de waterleiding VOOR de teller: Verwittig PIDPA op het gratis nummer: 0800/ Baarle-Hertog verwittigt BRABANT WATER op het gratis nummer: / of 073/ Er is een lek in de waterleiding ACHTER de teller: Verwittig de technische dienst van DE ARK. Wanneer de watertellers in een niet verwarmde ruimte staan, bescherm je de watertellers met een isolatiemat tegen de vorst. Draai de waterkraan dicht als je voor lange tijd afwezig bent Lavabo, bad, douche en gootsteen (en bijhorendheden) De lavabo, het bad, de douche, de gootsteen staan los, zijn kapot of weg. De stop van lavabo of bad is weg. De stang van de douche, het gordijn van de douche, de spiegel of rekjes staan los, zijn kapot of weg. Er is een verstopping door bijvoorbeeld haren, etensresten, olie of vetten. Er is een lek bij de afvoerbuis of in een sifon waar je bij kan. Er is waterschade omdat de silicone rondom de lavabo, het bad, de douche of de gootsteen versleten is. huurder DE ARK onderhoudsfirma

24 23 Er is geurhinder door een gaatje of barst in de afvoerbuis of sifon. Lavabo, bad, douche of gootsteen zijn versleten. Er zit elektriciteit op de kranen, de lavabo, het bad, de douche of de gootsteen. Er is een verstopping door een breuk onder de grond of door slechte constructie. Er is een lek bij de waterleiding. Er is een lek bij de afvoerbuis of sifon waar je niet bij kan. Reinig en droog het bad en de gootsteen na elk gebruik. Verwijder haren uit de afvoer. Reinig de lavabo, het bad, de douche en de gootsteen elke week met de juiste schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit bijtende middelen of schuursponsjes. Tip! Heb je onaangename geuren, giet dan voldoende water in een sifon die droog staat WC De WC-pot of een onderdeel ervan staat los, is kapot of weg. Er is een verstopping door bijvoorbeeld papier, een WC-blokje, olie, vet of een voorwerp. Het water in de WC blijft doorlopen door een defect aan de vlotter. WC-bak vult niet meer (voldoende) met water. Er is een lek bij een waterleiding. Er is geurhinder bij de WC. WC is versleten en werkt hierdoor niet meer goed. Er is een verstopping door een breuk onder de grond. Het rubber aan de afvoer is verduurd. Het water blijft doorlopen aan de sluitklep van het waterreservoir. Lekkage onderaan de wc-pot / vloer huurder DE ARK onderhoudsfirma

25 24 Reinig de WC elke week. Let op! Gooi geen olie, maandverband, tampons, sigarettenpeuken of resten van eten in de WC. Dit kan voor verstopping zorgen. De kosten voor verstopping zijn voor de huurder Riolering (= afvoer van vuil water) Er is een verstopping door een voorwerp, olie of vet. Er is een lek door een gaatje of barst in een afvoerbuis. Er is verstopping door een breuk onder de grond. Er is geurhinder door een kapot putdeksel. De afvoerbuis is versleten en werkt hierdoor niet meer goed. Er is een verzakking door een breuk van een leiding onder de grond Kranen De kraan of een onderdeel is los, kapot, weg, zit vast, draait door of is verkalkt. Er komt bijna geen water uit de kraan door een vuil zeefje of een verkalkte kraantop. Het kraantje onder de WC of achter de gootsteen zit vast. De kraan is versleten. Er komt bijna geen water uit de kraan door verkalkte leidingen. Ontkalk de kranen elk jaar met azijn. Laat in de winter het water af van buitenkranen. huurder DE ARK onderhoudsfirma

26 Waterleiding (= toevoer van zuiver water) Er is een lek in een waterleiding. Er is een lek onder de grond of in de muur. Isoleer de waterleiding bij kans op vorst. Sluit altijd de hoofdkraan af als je langere tijd weg bent Regenpomp met de hand Het afsluitleer of de kleppen van de regenpomp zijn stuk. Er komt bijna geen water uit de pomp omdat de put leeg is. De regenpomp is gebroken. huurder DE ARK onderhoudsfirma

27 Toestellen voor warm water op gas en elektriciteit (boiler) of doorstroomtoestel (geiser) Er is een lek in de gasleiding, de koppeling of de gaskraan. Er hangt een gasgeur in de woning. Bel de onderhoudsfirma op het gratis nummer: 078/ Geef duidelijk het zaaknummer 4272, jouw naam, adres en telefoonnummer door en probeer het probleem zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Deze firma is 7 dagen op 7 en 24uur op 24 te bereiken. OF je belt naar het gratis nummer 0800/ van IVEKA/EANDIS en verwittig DE ARK. Baarle-Hertog vormt het nummer van INTERGAS /9009 of 0800/9009 Er is een lek bij de boiler. Het water wordt niet warm. Tip! Bel naar de onderhoudsfirma op het gratis nummer: 078/ zaaknummer: 4272 Geef duidelijk het zaaknummer 4272, jouw naam, adres en telefoonnummer door en probeer het probleem zo duidelijk mogelijk te beschrijven. Deze firma is 7 dagen op 7 en 24uur op 24 te bereiken. huurder DE ARK onderhoudsfirma

28 27 Let op! Je mag het onderhoud van het warmwatertoestel NOOIT zelf doen. Let op! Er is schade aan het warmwatertoestel door vorst of door een foutief gebruik van de huurder. Dit wordt door de onderhoudsfirma hersteld. De kosten kunnen door DE ARK verhaald worden op de huurder. Tip! Stel jouw boiler nooit in op meer dan 60 graden Spiegels Er zijn vlekken op de spiegel. De spiegel is gebarsten of gebroken. De klemmen om de spiegel te bevestigen zijn weg. De spiegel is versleten. Reinig de spiegels elke week met water en een schoonmaakmiddel. Maak goed droog. huurder DE ARK onderhoudsfirma

29 28 5. METSELWERK 5.1. Dorpels, tabletten en vensterbanken Er is schade door stoten of overbelasting. Er zit vuil, mos of vlekken op de dorpels en/of tabletten door slecht onderhoud. De dorpel komt los of is gebroken. De dorpels of tabletten zijn versleten. Schuur de dorpels en tabletten aan de buitenkant van de woning elk jaar met water en een schuurmiddel of bleekwater. Gebruik nooit bijtende producten! Let op! Je mag niet in dorpels en tabletten boren, zagen of er een nagel in slaan. En je mag dorpels en tabletten niet schilderen Muren en plafond (bepleistering) Er is schade aan de bepleistering. Er is schimmel op de muur door condens (vocht). Er zijn putten in het plafond door stoten. Het pleisterwerk van het plafond valt naar beneden. De bepleistering valt van de muur. Er is vochtschade door opstijgend vocht. Er sijpelt water door het plafond door een lek in het dak. huurder DE ARK onderhoudsfirma

30 29 Reinig het plafond elk jaar met water en een schoonmaakmiddel. Je mag de muren schilderen of behangen. Plafonds mag je enkel in een lichte kleur schilderen. Let op! Je mag zelf géén verlaagd plafond maken zonder schriftelijke toestemming van DE ARK. Let op! Plafonds mogen nooit behangen worden, met uitzondering van overschilderbaar glasvezelbehang Kelder Er staat water in de kelder omdat deze niet waterdicht is. Veeg de kelder om de 6 maanden. Let op! Je mag géén gaten maken in de keldermuren, ook niet om rekken te bevestigen Muurtegels Enkele muurtegels zijn gebarsten of gebroken door er tegen te stoten. Er zijn vlekken op de muurtegels. Er is waterschade omdat er muurtegels ontbreken. De muurtegels komen los van de muur. huurder DE ARK onderhoudsfirma

31 30 Poets de tegels elke week. Let op! Gebruik het bad niet als douche als je muurtegels niet tot aan het plafond komen! 5.5. Gevel Alle herstellingen worden uitgevoerd door DE ARK. Het onderhoud van de gevel doet DE ARK steeds zelf. Let op! Indien de schade door de huurder werd veroorzaakt, zullen de kosten op hem verhaald worden. De kosten hiervan zijn afhankelijk van de soort schade die werd toegebracht. Let op! Je mag geen gaten kappen of boren in de gevel. Je mag geen bloembakken of houten latten vastmaken aan de gevel. Je mag geen schotelantenne vastmaken aan de gevel. Je mag de gevel niet zelf schilderen Balkon en traliewerk De onderdelen van de leuning of de tralies zijn los, kapot of weg. Er zijn stukken beton of tegels losgekomen of gebarsten. Reinig jaarlijks de leuningen en het traliewerk van de balkons. huurder DE ARK onderhoudsfirma

Onderhoudslijstje voor de woning

Onderhoudslijstje voor de woning Onderhoudslijstje voor de woning Elke week Reinig de vloeren met water en een schoonmaakmiddel voor vloeren. Reinig de spiegels met water en een niet schurend schoonmaakmiddel. Reinig de lavabo, bad, douche

Nadere informatie

Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard )

Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard ) Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard ) Hiernavolgend vinden jullie een overzicht van de meest voorkomende herstellingswerken lastens Eigen Haard. Bij vragen hieromtrent

Nadere informatie

C.V. Voor Huisvesting - Gewest Aalst Brochure onderhoud en herstellingen van de woning

C.V. Voor Huisvesting - Gewest Aalst Brochure onderhoud en herstellingen van de woning C.V. Voor Huisvesting - Gewest Aalst Brochure onderhoud en herstellingen van de woning Wat is er voor rekening van de huurder en wat is voor rekening van de maatschappij? Dit vindt u allemaal terug in

Nadere informatie

ONDERHOUD EN HERSTELLING WIE DOET WAT. Herstelling uit te voeren door: huurder: DE ARK: onderhoudsfi rma:

ONDERHOUD EN HERSTELLING WIE DOET WAT. Herstelling uit te voeren door: huurder: DE ARK: onderhoudsfi rma: ONDERHOUD EN HERSTELLING WIE DOET WAT Herstelling uit te voeren door: huurder: DE ARK: onderhoudsfi rma: 1 Inleiding Als huurder heb je soms vragen over je woning. DE ARK wil je zo goed mogelijk helpen

Nadere informatie

ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN IN DE HUURWONINGEN VAN ONS DAK

ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN IN DE HUURWONINGEN VAN ONS DAK ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN IN DE HUURWONINGEN VAN ONS DAK CV ONS DAK B 24/1/6 versie 1 Algemeen Huurders vragen zich vaak af welke herstellingen ten laste zijn van Ons Dak en welke herstellingen voor de

Nadere informatie

Is er iets kapot in uw huis of appartement? Bel naar de technische dienst.

Is er iets kapot in uw huis of appartement? Bel naar de technische dienst. Is er iets kapot in uw huis of appartement? Bel naar de technische dienst. Een defect melden aan de technische dienst 2 Inhoud Bel naar de technische dienst Wat moet u doen? p. 4 Wat zegt u? p. 4 Kent

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Als huurder hebt u soms vragen in verband met uw woning. Deze brochure biedt

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Als huurder hebt u soms vragen in verband met uw woning. Deze brochure geeft

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Als huurder hebt u soms vragen in verband met uw woning. Deze brochure geeft

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Als huurder hebt u soms vragen in verband met uw woning. Deze brochure geeft

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Als huurder hebt u soms vragen in verband met uw woning. Deze brochure biedt

Nadere informatie

Sociale Huisvestingsmaatschappij. ZieZo! Handig boekje voor huurders. ?herstellingen. en onderhoud van de woning alles wat mag / kan / moet

Sociale Huisvestingsmaatschappij. ZieZo! Handig boekje voor huurders. ?herstellingen. en onderhoud van de woning alles wat mag / kan / moet Sociale Huisvestingsmaatschappij ZieZo! Handig boekje voor huurders?herstellingen en onderhoud van de woning alles wat mag / kan / moet Zie... Zo gebruikt u dit boekje Lees dit eerst Hebt u een probleem

Nadere informatie

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1

ZieZo!... Handig boekje voor huurders. herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet 1 Inleiding ZieZo!... Handig boekje voor huurders Mijn raam is kapot, de muren hebben dringend een

Nadere informatie

DEWACO WERKERS WELZIJN

DEWACO WERKERS WELZIJN Brochure onderhoud en herstellingen van de woning Wat is er voor rekening van de huurder en wat is voor rekening van de maatschappij? Dit vindt u allemaal terug in dit handige naslagwerk. boekje indesign.indd

Nadere informatie

ZieZo! Handig boekje voor huurders. ?herstellingen. en onderhoud van de woning alles wat mag / kan / moet

ZieZo! Handig boekje voor huurders. ?herstellingen. en onderhoud van de woning alles wat mag / kan / moet ZieZo! Handig boekje voor huurders?herstellingen en onderhoud van de woning alles wat mag / kan / moet Zie... Zo gebruikt u dit boekje Lees dit eerst Hebt u een probleem in uw woning? Of een vraag over

Nadere informatie

ZieZo! Handig boekje voor huurders. ?herstellingen. en onderhoud van de woning alles wat mag / kan / moet

ZieZo! Handig boekje voor huurders. ?herstellingen. en onderhoud van de woning alles wat mag / kan / moet ZieZo! Handig boekje voor huurders?herstellingen en onderhoud van de woning alles wat mag / kan / moet Zie... Zo gebruik je dit boekje t Lees dit eerst Heb je een probleem in de woning? Of een vraag over

Nadere informatie

HERSTELLINGEN & ONDERHOUD van je sociale woning.

HERSTELLINGEN & ONDERHOUD van je sociale woning. HERSTELLINGEN & ONDERHOUD van je sociale woning. Technisch zakboekje voor huurders van WoninGent Inleiding Als huurder heb je soms vragen over jouw woning: Wat zijn mijn rechten en plichten? Wie moet schade

Nadere informatie

?herstellingen. ZieZo! Handig boekje voor huurders. en onderhoud van de woning alles wat mag / kan / moet

?herstellingen. ZieZo! Handig boekje voor huurders. en onderhoud van de woning alles wat mag / kan / moet zakboekje Vivendo Brugge_Zakboekje de mandel 12/09/14 13:59 Pagina 1 ZieZo! Handig boekje voor huurders?herstellingen en onderhoud van de woning alles wat mag / kan / moet zakboekje Vivendo Brugge_Zakboekje

Nadere informatie

Als huurder hebt u soms vragen in verband met uw woning. Deze brochure geeft antwoorden op vragen zoals: o z gel e en oo ko e z t g d o i d eg

Als huurder hebt u soms vragen in verband met uw woning. Deze brochure geeft antwoorden op vragen zoals: o z gel e en oo ko e z t g d o i d eg Inleiding ZieZo!... Als huurder hebt u soms vragen in verband met uw woning. Deze brochure geeft antwoorden op vragen zoals: Wie moet schade aan mijn woning herstellen? Wie moet herstellingen betalen?

Nadere informatie

Hoe voorkom ik vochtproblemen in mijn woning?

Hoe voorkom ik vochtproblemen in mijn woning? ONDERHOUDTIPS Hoe voorkom ik vochtproblemen in mijn woning? Vocht in huis is een veel voorkomend probleem. Meestal wordt aangenomen dat vochtoverlast van buiten komt. Optrekkend vocht of doorslaande muren

Nadere informatie

ZieZo!... herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet. Handig boekje voor huurders. Sociaal Verhuurkantoor

ZieZo!... herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet. Handig boekje voor huurders. Sociaal Verhuurkantoor ZieZo!... Handig boekje voor huurders herstellingen en onderhoud van de woning alles wat kan/mag/moet Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw 1 Inleiding ZieZo!... Handig boekje voor huurders

Nadere informatie

Herstel en/of vernieuwingen van rolluiklinten (inclusief lintmolen)

Herstel en/of vernieuwingen van rolluiklinten (inclusief lintmolen) Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de huurder De huurder is ertoe gehouden in te staan voor alle kleine onderhouds-en herstellingswerken van de huurwoning. Hiernavolgend vinden jullie een overzicht

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

?herstellingen. ZieZo! Handig boekje voor huurders. en onderhoud van de woning alles wat mag / kan / moet

?herstellingen. ZieZo! Handig boekje voor huurders. en onderhoud van de woning alles wat mag / kan / moet ZIEZO ZWH 2015_210x297 16/11/15 13:09 Pagina 1 ZieZo! Handig boekje voor huurders?herstellingen en onderhoud van de woning alles wat mag / kan / moet ZIEZO ZWH 2015_210x297 16/11/15 13:09 Pagina 2 Zie...

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

Hoe? Zo! Handig boekje voor huurders

Hoe? Zo! Handig boekje voor huurders Hoe? Zo! Handig boekje voor huurders en en onderhoud van de woning, alles wat kan/mag/moet WoonAnker Inleiding In het verleden werden reeds de nodige afspraken gemaakt over de rechten en plichten zowel

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Peter Vanommeslaeghe

Verantwoordelijke uitgever: Peter Vanommeslaeghe nr. 2 jaargang 8 december 2011 Verantwoordelijke uitgever: Peter Vanommeslaeghe Beste huurder, Het oude jaar pakt zijn koffers! 2012 staat voor de deur! Met het nieuwe jaar komt ook de nieuwe huurprijsberekening.

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Peter Vanommeslaeghe

Verantwoordelijke uitgever: Peter Vanommeslaeghe nr. 1 jaargang 8 juni 2011 Verantwoordelijke uitgever: Peter Vanommeslaeghe Juli is aangebroken. Laat de zon maar stralen! Ook DE ARK werkt hard aan zonnige tijden. Nieuwe zonnetjes zijn hiervoor in huis

Nadere informatie

Wie doet wat? gewoon goed wonen

Wie doet wat? gewoon goed wonen Wie doet wat? gewoon goed Wie doet wat? Alles heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Een groot deel van dit onderhoud is voor rekening van. Een ander deel is voor rekening van de. Volgens de wet hebben

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Checklist. Schoon en heel. Alles wat u moet weten bij verhuizing

Checklist. Schoon en heel. Alles wat u moet weten bij verhuizing Checklist Schoon en heel Alles wat u moet weten bij verhuizing Trappen Indien op zolders een slaapkamer of hobbyruimte is ingericht, is een vaste trap verplicht. Anders inrichting zolderkamer te verwijderen.

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning 'in goede staat' aan de huurder geven

De Bouwmaatschappij van Temse moet de woning 'in goede staat' aan de huurder geven Een overzicht van deze rechten en plichten en vooral op het vlak van de onderhouds- en herstellingswerken is opgenomen in onze publicatie "Hoe? Zo!" die in april 2014 aan de huurders is bezorgd. De Bouwmaatschappij

Nadere informatie

Sociaal Verhuurkantoor Bodukam Imeldalaan, Bonheiden Belgium (Antwerpen) 015/525792

Sociaal Verhuurkantoor Bodukam Imeldalaan, Bonheiden Belgium (Antwerpen) 015/525792 Sociaal Verhuurkantoor Bodukam Imeldalaan, 7 2820 Bonheiden Belgium (Antwerpen) 015/525792 Plaatsbeschrijving Lemanstraat, 40/6 2860 Sint- Katelijne-waver Belgium (Antwerpen) Datum: 18/11/2016 Opgesteld

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

Checklist uittredende plaatsbeschrijving huidige woning/appartement

Checklist uittredende plaatsbeschrijving huidige woning/appartement EXEMPLAAR DEWACO Checklist uittredende plaatsbeschrijving huidige woning/appartement Beste Huurder, Naar aanleiding van uw aanvraag tot interne verhuis, bezorg ik u een checklist die u kan helpen uw woning/appartement

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten.

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. Inhoud Verhuizen? We maken het u graag gemakkelijk pagina 3 De huur opzeggen pagina 4 De vooropname pagina 5 De

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG OF VERTREK. en het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, vertegenwoordigd door

PROCES-VERBAAL VAN PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG OF VERTREK. en het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, vertegenwoordigd door PROCES-VERBAAL VAN PLAATSBESCHRIJVING BIJ AANVANG OF VERTREK Voorwerp : een huis/appartement/studio gelegen te Plaatsbeschrijving opgesteld in onderling akkoord tussen: wonende te handelend in hoedanigheid

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

BIJLAGEN AAN HET HUURCONTRACT A. TEGENSPREKELIJKE PLAATSBESCHRIJVING, OPGEMAAKT BIJ HET BETREKKEN VAN SINT MAARTENSDAL 4/ LEUVEN.

BIJLAGEN AAN HET HUURCONTRACT A. TEGENSPREKELIJKE PLAATSBESCHRIJVING, OPGEMAAKT BIJ HET BETREKKEN VAN SINT MAARTENSDAL 4/ LEUVEN. BIJLAGEN AAN HET HUURCONTRACT A. TEGENSPREKELIJKE PLAATSBESCHRIJVING, OPGEMAAKT BIJ HET BETREKKEN VAN SINT MAARTENSDAL 4/ LEUVEN. De ondergetekenden: de heer,, mevrouw, de nieuwe huurder, en Gie De Groe

Nadere informatie

Klussen in je woning

Klussen in je woning Klussen in je woning Je wilt je woning het liefst helemaal naar eigen wens inrichten. Die wensen zijn voor iedereen verschillend: de keuken uit breiden, een dakraam plaatsen of een schuurtje in de tuin.

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds 1 Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het servicefonds 2 Het onderhoud van uw woning Net als elk ander gebruiksvoorwerp heeft uw woning onderhoud nodig. En als er iets kapot gaat, moet

Nadere informatie

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren onderhoudswijzer In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren Dergelijke ongemakken kunnen er voor

Nadere informatie

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren onderhoudswijzer In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren Dergelijke ongemakken kunnen er voor

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

Het opzeggen van uw huur

Het opzeggen van uw huur Het opzeggen van uw huur Heeft u besloten te verhuizen? Heeft u eraan gedacht om de huur op te zeggen? Het is belangrijk dit tijdig te doen en uw zaken goed te regelen. In deze folder kunt u lezen welke

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. (versie 01/01/2016)

INFORMATIEBROCHURE. (versie 01/01/2016) INFORMATIEBROCHURE (versie 01/01/2016) 1 ENKELE VEELVOORKOMENDE VRAGEN: Onderhoud en herstellingen... p 3 A. Algemeen... p. 3 B. Centrale verwarming... p. 3 C. Elektriciteit... p. 4 D. Waterverwarmers...

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

Huur opgezegd? Welke stappen moet u nemen en hoe laat u uw woning netjes achter?

Huur opgezegd? Welke stappen moet u nemen en hoe laat u uw woning netjes achter? Huur opgezegd? Welke stappen moet u nemen en hoe laat u uw woning netjes achter? Gaat u verhuizen? Bij een verhuizing komt vaak heel veel kijken. Het is een drukke periode waarin u veel moet regelen. In

Nadere informatie

Het Klus ABC van Sité

Het Klus ABC van Sité Alle veranderingen en aanpassingen aan uw woning in één duidelijk overzicht! Het Klus ABC van Sité Thuis in woondiensten Welkom thuis! Uw huis, u wilt er graag een thuis van maken. Huurt u bij Sité dan

Nadere informatie

onderhoudswijzer wonen met karakter

onderhoudswijzer wonen met karakter onderhoudswijzer wonen met karakter wonen met karakter In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppelende kraan, slecht sluitende deuren

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

= een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een hoge lamp die langs de weg staat.

= een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een hoge lamp die langs de weg staat. Woordenschat blok 1 gr4 Les 1 De heg De lantaarn De plant Het tuinhek Het terras De garage Het dorp De stad De zwerver De stoep De woonwijk = een rij struiken of planten die dichtbij elkaar staan. = een

Nadere informatie

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren

In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren onderhoudswijzer In een huis waar geleefd wordt, ontstaan snel allerlei (kleine) ongemakken: een los zittende toiletbril, een druppende kraan, slecht sluitende deuren Dergelijke ongemakken kunnen er voor

Nadere informatie

Zo laat u de woning achter bij vertrek. thuis in Deventer

Zo laat u de woning achter bij vertrek. thuis in Deventer Zo laat u de woning achter bij vertrek thuis in Deventer Inhoud Opleveren van de woning p. 3 Overname p. 6 Eindafrekening p. 7 Zelf regelen bij verhuizing p. 8 Heeft u ons nodig? p. 9 Opleveren van de

Nadere informatie

Checklist huis bezichtigen

Checklist huis bezichtigen Checklist huis bezichtigen Een bezichtiging kan erg snel gaan, waardoor u niet alles goed ziet. Het is daarom verstandig om meerdere keren te kijken. Ook praktisch: neem een meetlint, een pen, een potlood

Nadere informatie

Huur opgezegd? Het opleverproces

Huur opgezegd? Het opleverproces U heeft de huur opgezegd en wilt graag weten hoe het verder gaat. In deze informatiewijzer beschrijven we het opleverproces, hoe we omgaan met Zelf Aangebrachte Veranderingen en de kosten van de herstelwerkzaamheden

Nadere informatie

PLAATSBESCHRIJVING BIJ UITTREDING EN AANVANG HUUROVEREENKOMST

PLAATSBESCHRIJVING BIJ UITTREDING EN AANVANG HUUROVEREENKOMST cvba Mijn Huis telefoon 056/72-05-37 Marktstraat 80 telefax 056/70-46-08 8530 HARELBEKE Sociale gronden- en woningbouw erkend door de VHM onder nr. 314 BTW: 405-430-603 PLAATSBESCHRIJVING BIJ UITTREDING

Nadere informatie

Wat als ik het niet eens ben met het SVK?

Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wat als ik het niet eens ben met het SVK? Wij willen op een fijne manier met je samenwerken. Als er toch problemen zijn kan dit altijd met ons besproken worden. Je kan hier best een afspraak voor maken.

Nadere informatie

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies

Sjef Kickken. Kickken Bouwtechnisch Advies Sjef Kickken Kickken Bouwtechnisch Advies 1 Behoud van waarde Voorkomen van schade Lange levensduur 2 Kapconstructie Bitumen dakbedekking PVC dakgoten Zinken dakgoten Houten dakkapel Kunststof dakkapel

Nadere informatie

ZAKBOEKJE VOOR DE BEWONER ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN 3800 SINT-TRUIDEN C.V. NIEUW SINT-TRUIDEN GORSEMWEG 53 TEL: 011 / 68 33 79

ZAKBOEKJE VOOR DE BEWONER ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN 3800 SINT-TRUIDEN C.V. NIEUW SINT-TRUIDEN GORSEMWEG 53 TEL: 011 / 68 33 79 ZAKBOEKJE VOOR DE BEWONER ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN C.V. NIEUW SINT-TRUIDEN GORSEMWEG 53 3800 SINT-TRUIDEN TEL: 011 / 68 33 79 1 2 INHOUD Inleiding 1 Vragen of inlichtingen 3 Centrale Verwarming 4 Belangrijkste

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken Ik ga verhuizen Daar komt van alles bij kijken Bij een verhuizing komt heel wat kijken. Naast allerlei praktische zaken moet u ook nog van alles regelen. De huur opzeggen bijvoorbeeld. Afspraken maken

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

Vakgebied Subvakgebied Prijs per connectie

Vakgebied Subvakgebied Prijs per connectie Vakgebied Subvakgebied Prijs per connectie Aanbouw en opbouw Aanbouw of opbouw plaatsen 45 Balkon (ver)bouwen 15 Carport plaatsen 21 Dakterras (ver)bouwen 15 Funderingen en heiwerken 24 Garage (ver)bouwen

Nadere informatie

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 een hark Een lange steel met een soort kam van ijzer eraan. de fontein Een bak waaruit water spuit. Het is voor de sier. Een wasbak in de badkamer wordt ook

Nadere informatie

Beste student, Met vriendelijke groet, Afdeling Studentenhuisvesting WonenBreburg

Beste student, Met vriendelijke groet, Afdeling Studentenhuisvesting WonenBreburg Beste student, Gefeliciteerd met je appartement in PAX. In je appartement vind je voorzieningen die je misschien nog niet kent of waarvan je niet weet hoe ze werken. Dat leggen we graag aan je uit. Lees

Nadere informatie

Klussen in uw woning

Klussen in uw woning Klussen in uw woning U wilt uw woning en alles wat daarbij hoort het liefst naar eigen wens inrichten. Die wensen kunnen heel verschillend zijn: de keuken uitbreiden, een dakraam aanbrengen of een schuurtje

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder. plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren

Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder. plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder Schilderwerk Witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren Buitenschilderwerk Voorbereidende

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat?

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat? aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In een goed onderhouden woning is het prettig wonen. Samen met aston Wonen kunt u aan het onderhoud van uw huis een steentje bijdragen

Nadere informatie

Opleveren STC Loopplank Juni 2013

Opleveren STC Loopplank Juni 2013 Opleveren STC Loopplank Juni 2013 Beste bewoner, In deze folder vind je alle informatie ten aanzien van het opzeggen van je kamer bij STC-Loopplank. We hebben geprobeerd alles duidelijk en bondig op papier

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen Huuropzegging Het vertrek uit uw woning De beslissing is genomen: u gaat verhuizen. Hoewel uw nieuwe woning veel van uw tijd zal opslokken, komt er nog heel wat kijken bij het

Nadere informatie

Huurovereenkomst opgezegd...

Huurovereenkomst opgezegd... Huurovereenkomst opgezegd... wat nu? ACM Vastgoed Management B.V. helpt u op weg! Inleiding Als u de huurovereenkomst heeft opgezegd en gaat verhuizen, is het van belang dat u de woning netjes achterlaat.

Nadere informatie

Bij een verhuizing komt veel kijken. Hoe zeg je op? Misschien ben je al druk bezig met het opknappen en inrichten van je nieuwe huis.

Bij een verhuizing komt veel kijken. Hoe zeg je op? Misschien ben je al druk bezig met het opknappen en inrichten van je nieuwe huis. Verhuizen Bij een verhuizing komt veel kijken. Misschien ben je al druk bezig met het opknappen en inrichten van je nieuwe huis. Maar de woning die je verlaat, moet er ook netjes uitzien voor de nieuwe

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen ALLES OVER verhuizen 4 U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het servicefonds 2 Het onderhoud van uw woning Net als elk ander gebruiksvoorwerp heeft uw woning onderhoud nodig. En als er iets kapot gaat, moet dat

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN ALS NABESTAANDE

HUUR OPZEGGEN ALS NABESTAANDE HUUR OPZEGGEN ALS NABESTAANDE Een familielid of een andere dierbare is overleden en jij bent de erfgenaam. Dit brengt met zich mee dat je de huuropzegging van de woning van de overledene regelt. Wij helpen

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 juni 2012

nr. 1 jaargang 9 juni 2012 nr. 1 jaargang 9 juni 2012 Verantwoordelijke uitgever: Peter Vanommeslaeghe Vakantie! Laat het zonnetje maar komen! En bij het begin van de zomer hoort natuurlijk ook het nieuwe huurderskrantje. Alweer

Nadere informatie

OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR /A//2017.E077.01/BAT.OL-BH

OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR /A//2017.E077.01/BAT.OL-BH OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR. 2017.144/A//2017.E077.01/BAT.OL-BH Nr. Beschrijving Type Eenh. H EP BTW 1 Algemeenheden 1.1 Werfinstallatie H ff 1,00 1.2 Coördinatie

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie