BEOORDELEN IN HET FRIESLAND COLLEGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEOORDELEN IN HET FRIESLAND COLLEGE"

Transcriptie

1 HANDREIKING BEOORDELEN IN HET FRIESLAND COLLEGE REGIEGROEP BEOORDELEN ZOMER

2 TER INTRODUCTIE In deze uitgave vertellen wij je op welke manier je in het Friesland College beoordeeld wordt. Er bestaan nogal wat misverstanden over dat beoordelen. Cursisten hebben er vaak bijzondere denkbeelden bij. Examendruk, angstzweet, afgerekend worden. Wij streven er naar het beoordelen uit die angstsfeer te houden en je binnen vertrouwde omstandigheden de ruimte te geven je (beroeps)gedrag af te zetten tegen de normen die gelden om goed vakman en burger te worden. Je krijgt door het beoordelen een kans om waar te maken wat je in huis hebt, om daarvoor uiteindelijk een diploma te krijgen. Beoordelen is eerder een kwestie van uitdaging, dan van angst en druk. Dat laatste willen wij vermijden, want het belemmert jouw mogelijkheid om het beste van jezelf te laten zien. Na het lezen van deze handreiking zul je een duidelijker beeld hebben van beoordelen. Je zult ook begrijpen wat in beoordelen veranderd is, nu alle opleidingen competentiegericht zijn. Alle MBO-scholen in ons land zijn verplicht per 2010 hun onderwijs in te richten op competent kunnen handelen. Om dat laatste te kunnen beoordelen, zijn nieuwe examenvormen ingevoerd. Bijvoorbeeld de Proeve van Bekwaamheid. Nieuwe vormen waarvan je de bedoeling goed moet begrijpen om er maximaal profijt van te hebben. 2

3 HET BEOORDELEN VAN GEDRAG Het Friesland College staat voor Praktijkgestuurd Leren, waarmee wij willen bereiken dat het onderwijs je motiveert steeds beter te worden als vakman. Dat doen wij door middel van vraagstukken uit de echte beroepspraktijk, die je uitdagen het beste uit jezelf te laten halen, zodat je uiteindelijk het gedrag van een (beginnend) vakman kan tonen. Dit gevoel steeds beter te worden in je vak noemen wij de kick van het kunnen. Het helpt je te ontdekken waar je echt sterk in bent. Geregeld vragen wij je dat te laten zien: vaak is dat om je te kunnen helpen je verder te ontwikkelen, soms is dat ook omdat wij een bewijs van je bekwaamheid willen zien. In dat laatste geval kunnen wij je prestatie laten verzilveren en je er uiteindelijk een diploma voor uitreiken. Dat verzilveren is aan het eind van je leertraject. Je wordt dan beoordeeld op gedrag (en het resultaat ervan). In je gedrag laat je zien dat je bekwaam bent de handelingen te verrichten die horen bij het door jou gekozen beroep. Je moet ook kunnen tonen dat je weet waaròm je voor bepaalde handelingen koos. Het beste kun je dit alles laten zien op de werkplek zelf. Je wordt dan beoordeeld door vakkundige beoordelaars. Zij beslissen of je voldoende het gedrag toont van een aankomend beroepsbeoefenaar. Hierover lees je meer in deze uitgave. Het zal je nu al wel duidelijk zijn dat beoordelen zoals wij dat nu doen, nauwelijks meer lijkt op de examens van je vorige opleiding. 3

4 TWEE MANIEREN VAN BEOORDELEN In je leertraject kun je op twee manieren beoordeeld worden. Wij spreken van beoordelen om te leren en van beoordelen om te beslissen. Beoordelen om te leren: deze beoordeling is bedoeld om helder te maken hoe ver je bent gekomen in je leertraject. Het wordt je duidelijk wat al in orde is en wat beter kan. Je weet dan ook welke volgende stappen je kunt nemen. Belangrijk in deze beoordeling is je ontwikkeling. Je mag bij deze beoordeling nog fouten maken of minder bekwaam handelen. Dat is normaal als je je ontwikkelt. Belangrijk is wel dat ervan wordt geleerd wat je nog te leren hebt. Je krijgt zoals dat heet feedback op je leerresultaten. Zowel van docenten als van collega-cursisten. Zelf zul je ook gevraagd worden je oordeel te geven op wat je mede-cursist laat zien als leerprestatie. Er is geen betere manier om ook de resultaten van je eigen leren goed te leren inschatten. Beoordelen om te beslissen: deze beoordeling is bedoeld om aan te tonen of je waar maakt dat je leren ertoe geleid heeft dat je een beroep kan uitoefenen volgens de geldende normen voor een beginnend beroepsbeoefenaar. Je zult vakmanschap moeten aantonen, maar ook voldoende inzicht in hoe je je in je verdere loopbaan verder kunt ontwikkelen. Belangrijk in deze beoordeling is dat je laat zien dat je volgens vastgelegde eisen bekwaam bent. De uitslag is simpel: je hebt dat aangetoond of niet. Je kunt niet half of zowat bekwaam zijn. Je bent het of je bent het niet. De uitslag wordt dus niet meer in cijfers op een schaal van 1 10 aangegeven. Je bent geslaagd of niet geslaagd. 4

5 BEOORDELEN OM TE LEREN Bij het beoordelen om te leren maken wij gebruik van een cyclus voor ontwikkeling (zie pagina 6). Die begint bij jezelf. Onderzoek je jezelf wel eens (met hulp van anderen)? Heb je voldoende kennis over jezelf (zelfkennis)? Ken je je karakter, je persoonlijke kwaliteiten, je persoonlijke waarden? Als je weet wie je bent, kun je de volgende stap nemen: aangeven wat je wilt. Welke ambities heb je, welke opleiding of uitstroomprofiel past daar het beste bij? Hier hoort dan ook nog de vraag bij: wat kan ik? Je moet je ambitie dus wel koppelen aan je kwaliteiten. In het Friesland College heb je een coach die je helpt bij het nemen van deze zelfbeoordelingen. In je ontwikkelingscyclus komt dan de vraag: wat doe ik? Dit is het moment om met je coach nog eens goed te kijken naar de kerntaken die bij het beroep passen waarvoor je zou willen kiezen. Wat moet je doen in dit beroep, welke processen zijn daar aan de gang, welke bekwaamheid moet je ervoor hebben? Het is dan een uitdaging in dit arbeidsgebied een werkplek te zoeken waar je je het best kan ontplooien. Je ziet hoe de ervaren werknemers het in die praktijk doen, je kunt hun daar vragen over stellen, nadenken daarover, zelf proberen en de mening van anderen over jouw handelen vragen. Uiteindelijk kom je dan in een fase van de ontwikkelingscyclus, dat je denkt: NU KAN IK HET WAARMAKEN. Je kunt je dan laten beoordelen en wellicht lukt het je een en ander te verzilveren. Naast je vakkundigheid zul je ook je persoonlijke kwaliteit verder ontwikkeld hebben: je bent op het spoor gekomen van je sterke punten. Zo ben je opnieuw in de fase van zelfkennis gekomen. De cirkel is rond, de ontwikkelingscyclus heeft gewerkt. 5

6 6

7 BEOORDELEN OM TE BESLISSEN Belangrijker dan goed leren ( stampen, blokken ), is leren waar je goed in bent. Als je voldoende zelfkennis hebt om te weten waar je sterk in bent, kies je een daarbij passend vakgebied. Werkend aan je vakmanschap ontdek je steeds weer waar je kwaliteiten liggen. Je krijgt ze bevestigd, je ziet waarop je ze kunt verbeteren. Uiteindelijk word je goed in je vakmanschap en kun je dat aantonen met een Proeve van Bekwaamheid. Weet je hoe je je vakmanschap kunt benutten, dan kun je in een panelgesprek laten zien hoe je denkt dat vakmanschap verder te ontwikkelen en als waarde in je verdere leven in te zetten. Als persoonlijke waarde (trots op wat je presteert) en als economische waarde (trots op wat je verdient). Met de termen Proeve van Bekwaamheid en Panelgesprek hebben wij twee belangrijke vormen genoemd van beoordelingen om te beslissen. Met de eerste vorm beoordelen wij je professionele ontwikkeling: voldoe je aan de eisen die de beroepsgroep stelt aan iemand die zich vakman wil noemen. Met de tweede vorm beoordelen wij je persoonlijke ontwikkeling: heb je bij de ontwikkeling van vakmanschap ook geleerd je persoonlijke kwaliteiten te verbeteren? En kun je ze voortaan zo zelfsturend ontwikkelen dat je in je latere leven blijvend van waarde kan zijn op de arbeidsmarkt? Voordat wij deze twee vormen verder bespreken, leggen we eerst het verschil uit tussen handelingsbekwaam zijn en beroepsbekwaam handelen. 7

8 START- EN HANDELINGSBEKWAAM Bij het (praktijkgestuurd) leren op de werkplek, zul je verschillende fases van bekwaamheid ontwikkelen. Als eerste zul je startbekwaam moeten zijn om op de werkplek te kunnen functioneren. Elementaire basiskennis om aan de gang te kunnen. Vergelijk het met iemand die moet leren fietsen: die zal onder meer moeten weten dat het trappen op de pedalen de fiets voortgang geeft. Het verwerven van startbekwaamheid kan trouwens ook op de werkplek plaatsvinden. Je krijgt dan een begeleide introductie in de praktijk. Naarmate je verder werkt en leert, zul je steeds meer het gedrag van een beginnend beroepsbeoefenaar laten zien. De vakexpert op de werkplek zal dat wel opvallen. Als deze meermalen bij jou gedrag ziet dat erop wijst dat je bepaalde werkprocessen goed aan kan, dan kan de beslissing vallen om je te beoordelen op handelingsbekwaam niveau. Als je handelingsbekwaam bent, dan doe je de handelingen volgens het boekje. Je doet het goed, maar nog vrij star en meer gebonden aan regels dan hoe een geoefend beroepsbeoefenaar het zou doen. Je kunt het, maar je moet er wel de hele tijd met je gedachten bij zijn om het te kunnen. Dit laatste is niet erg, als je maar laat zien dat je het kunt. We beoordelen handelingsbekwaam gedrag in de vorm van een praktijkobservatie. De beoordelaar ziet in de praktijk dat je vakkundig handelt. Je kunt een of meer werkprocessen goed aan. 8

9 BEROEPSBEKWAAM Een stap verder dan handelingsbekwaam, ben je beroepsbekwaam. Je kunt dan de beroepshandelingen uitvoeren zonder steeds bewust iedere stap daarin te overwegen. Om de vergelijking met het fietsen nog eens te gebruiken: als het fietsen een beroep zou zijn, dan kun je in de fase van beroepsbekwaamheid zonder na te denken over het fietsen zelf in druk verkeer op veilige wijze je weg vinden. Je kunt omdat je de handelingen onbewust bekwaam uitvoert - je verstand nu aanspreken om een kritische beroepssituatie op te lossen. Bijvoorbeeld: al fietsend kom je plots voor een grindpad. Wat doe je dan? Afstappen en de fiets aan de hand nemen? Snelheid maken en fietsend door het grind zien te komen? Jouw beroep kent tal van situaties waarin je dit soort beslissingen moet nemen. Soms kun je er niet eens goed over nadenken. Je moet meteen handelen. Je kunt dan alleen goed kiezen, als je weet waar je mee bezig bent. Als je alle mogelijke handelingen kan overzien en ze beheerst. Beroepsbekwame keuzes kun je pas goed maken als je de handelingsbekwaamheid in de vingers hebt. Als je beroepsbekwaam gedrag toont, ben je klaar voor de Proeve van bekwaamheid. Dat is een toetsvorm die het volgende van je vraagt: laat zien dat je in een echte beroepssituatie de kerntaken van het beroep zelfsturend kan uitvoeren, ook als zich kritische beroepssituaties voordoen. Dat laatste wil zeggen dat je vanuit jezelf de juiste keuzes weet te maken of een gemaakte keuze professioneel weet te corrigeren als die keuze niet het gewenste effect heeft. 9

10 HET PANELGESPREK Tot nu toe hebben wij twee beoordelingsvormen genoemd die passen bij het verzilveren van competent gedrag: de Praktijkobservatie (voor handelingsbekwaam gedrag) en de Proeve van Bekwaamheid (voor beroepsbekwaam gedrag). Beide beoordelingsvormen zijn vooral bedoeld om je beroepscompetenties te toetsen. Maar naast je professionele ontwikkeling, kijken we ook nog naar je persoonlijke ontwikkeling. Daarvoor gebruiken we een derde beoordelingsvorm: het panelgesprek. Hoe ontwikkel jij je als persoon? Dat gaat verder dan de vraag hoe je je als (toekomstig) werknemer ontwikkelt. Als het gaat om je persoonlijke kwaliteiten gaat het vaak om wat je daarmee in je beroep kunt, maar ook om wat je ermee in je leven doet. Als burger. Houd je jezelf gezond, denk je na over duurzaamheid, ken je je rechten als consument, ken je de waarde van ons democratisch bestel? Maar bovenal: weet je jezelf te sturen in je verdere ontwikkeling, weet je verantwoorde keuzes te maken in je loopbaan, weet je hoe je kunt blijven leren ook buiten de school? Aan het eind van je opleiding laat je aan een panel van twee beoordelaars zien hoe jij je persoonlijk ontwikkeld hebt. Je hebt daarvoor drie (beroeps)situaties gekozen, waarin jij jezelf erg sterk vond. Welke competenties heb je voor die situaties benut? Hoe heb je die competenties verdiept of verbreed? Hoe denk je ze verder te kunnen verdiepen of verbreden? Waarvoor wil je ze in de toekomst benutten? Daar gaat het om in het panelgesprek. Beoordeeld wordt of je hebt nagedacht over en gewerkt aan je leren en je loopbaan. 10

11 HET BEOORDELINGSPALET Op de voorgaande bladzijden hebben wij de drie hoofdvormen van beoordelen om te beslissen genoemd: De Praktijkobservatie De Proeve van Bekwaamheid Het Panelgesprek Je kunt in deze drie vormen ook een logische volgorde van beoordelen terugzien: eerst bekijken wij of je de beroepshandelingen volgens de eisen kunt uitvoeren, daarna beoordelen wij of je die handelingen ook nog beheerst in een kritische beroepssituatie, uiteindelijk bezien we ook nog of je ontwikkeling in beroepsbekwaam handelen hebt kunnen koppelen aan een groei in persoonlijke kwaliteiten. In sommige opleidingen zijn naast of in plaats van deze drie hoofdvormen ook andere beoordelingsvormen ingevoerd. Als bijvoorbeeld het beroepshandelen vooral op papier plaats vindt (tekeningen maken, een behandel- of een bedrijfsplan opzetten, een onderzoek uitvoeren) dan kan naast of in plaats van de praktijkobservatie ook een schriftelijke evaluatie gelden. Als meer met mensen dan met producten wordt gewerkt, kan een Assessment als beoordelingsvorm je helpen te laten zien wat in een Proeve van Bekwaamheid niet kan. 11

12 De beoordeling: het beoordelingspalet Op handelingsbekwaam niveau: - praktijkobservatie - schriftelijke evaluatie Op beroepsbekwaam niveau: - proeve van bekwaamheid - assessment Op niveau van de opleiding: panelgesprek 12

13 VAN BELANG OM OOK NOG TE WETEN Iedere opleiding kent een onderwijs- en examenregeling (OER) waarin precies staat hoe de opleiding op grond van het beoordelingspalet de beoordeling uitvoert. Als je bijvoorbeeld wilt weten hoeveel praktijkobservaties je krijgt en hoeveel Proeves van Bekwaamheid, dan moet je deze OER raadplegen. In de OER staat naast het examenprogramma ook het onderwijsprogramma: hoeveel uren je beroepspraktijkvorming (BPV) krijgt, welke workshops en trainingen je kunt volgen, e.a. Bespreek deze OER met je coach, zodat je een goed beeld krijgt wat er van je verwacht wordt. Iedere opleiding heeft ook een Handboek Waarderen. Dat is een omvangrijk document dat je niet zomaar even doorleest. Maar er staat wel alles in wat met beoordelen te maken heeft. Wil je meer weten over de gang van zaken rond het beoordelen, vraag dan je coach naar dit handboek. Neem bijvoorbeeld het volgende eens samen met hem of haar door: Hoe wordt bewaakt dat de beoordeling objectief door onafhankelijke beoordelaars plaats vindt? Wat mag je precies verwachten van de examencommissie van jouw opleiding? Als je vindt dat de beoordeling onjuist plaats vond, waar kun je dan bezwaar maken? 13

14 14

BEOORDELEN IN HET FRIESLAND COLLEGE

BEOORDELEN IN HET FRIESLAND COLLEGE HANDREIKING BEOORDELEN IN HET FRIESLAND COLLEGE REGIEGROEP BEOORDELEN SEPTEMBER 2009 INLEIDING In deze uitgave vertellen wij je op welke manier je in het Friesland College beoordeeld wordt. Er bestaan

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Allround AV-medewerker Niveau 3

Allround AV-medewerker Niveau 3 Examinering Allround AV-medewerker Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het

Nadere informatie

Podiumtechnicus Niveau 3

Podiumtechnicus Niveau 3 Examinering Podiumtechnicus Cohort 2005-2006 en 2006-2007 Informatie voor cursisten Inhoud: Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Het examendossier. 4 2.1. Inleiding. 4 2.2. Het voorblad.

Nadere informatie

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 1.Beroepshouding Binnen de opleiding is een zeer belangrijk element om te kunnen slagen de zgn Beroepshouding. Het gaat daarbij om de houding t.a.v. jezelf, je

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

Diplomeren, hoe doe je dat?

Diplomeren, hoe doe je dat? Diplomeren, hoe doe je dat? Podium- en evenemententechnicus Crebo: 90330 Versie 2010-2 Inhoud. Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 1.1. Opleidingen. 3 1.2. Examineren. 3 Hoofdstuk 2 Het Diplomeringsdossier. 5 2.1.

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

FC kader LL&B (januari 2010) Het FC kader voor Leren, Loopbaan & Burgerschap (LL&B)

FC kader LL&B (januari 2010) Het FC kader voor Leren, Loopbaan & Burgerschap (LL&B) Het FC kader voor Leren, Loopbaan & Burgerschap (LL&B) 1 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Hoe werken we aan LL&B? pag. 4 Hoe begeleiden we LL&B? pag. 4 Hoe verantwoordt elke unit LL&B? pag. 5 Hoe borgen

Nadere informatie

Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012

Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012 Werkafspraken Podium en Evenemententechniek 2011 2012 Je bent begonnen aan de opleiding Podium en Evenemententechniek bij het Friesland College. Welkom! We hopen voor je dat je een goede tijd tegemoet

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Diplomeren doe je zo!

Diplomeren doe je zo! D Drive, school voor Creatieve industrie & Pedagogisch werk Examinering Diplomeren doe je zo! school voor creatieve industrie & pedagogisch werk INHOUDSOPGAVE 2 COLOFON Redactie Examencommissie D Drive

Nadere informatie

Eindgesprek: in de vorm van een panelgesprek

Eindgesprek: in de vorm van een panelgesprek Eindgesprek: in de vorm van een panelgesprek Cohort 2012 en later Leertrajecten mbo Verpleging & Verzorging April 2013, herziene versie 2 febr 2014 1 Deel 1: Algemene Informatie Inleiding Het Eindgesprek

Nadere informatie

Examenplan. <naam opleiding> <uitstroomrichting> Crebocode: <crebocode> Niveau opleiding 1. <sectorbenaming> <teamcode> <teamnaam>

Examenplan. <naam opleiding> <uitstroomrichting> Crebocode: <crebocode> Niveau opleiding 1. <sectorbenaming> <teamcode> <teamnaam> Examenplan Crebocode: Niveau 1 Nominale sduur jaar Leerweg Kwalificatiedossier geldig vanaf 1 augustus Cohort Sector

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2010. 90534 Medewerker evenementenorganisatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2010. 90534 Medewerker evenementenorganisatie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2010 PRAKTIJKGESTUURD LEREN EN WAARDEREN 90534 Medewerker evenementenorganisatie Versie 2010.0.4 FRIESLAND COLLEGE Brinnummer: 25 LG Onderwijs- en examenregeling (OER) Medewerker

Nadere informatie

PRAKTIJKGESTUURD LEREN EN WAARDEREN

PRAKTIJKGESTUURD LEREN EN WAARDEREN OER Algemeen gedeelte september 2006 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING PRAKTIJKGESTUURD LEREN EN WAARDEREN 2006, pagina 1 1 WOORD VOORAF De Onderwijs- en Examenregeling (afgekort: OER) voor educatie en beroepsopleidingen

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar Dossiers vmbo Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Voorschakeltraject welzijn Crebonummer : 92640 KBB : Calibris Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

Werkafspraken Artiest Muziek Leerjaar 1

Werkafspraken Artiest Muziek Leerjaar 1 Werkafspraken Artiest Muziek Leerjaar 1 Je bent begonnen aan de opleiding Artiest Muziek bij het Friesland College. Welkom! We hopen voor je dat je een goede tijd tegemoet gaat bij ons. Om de colleges,

Nadere informatie

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB

OER. (Onderwijs- en Examenregeling ) Facilitair medewerker niveau 2. Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: KBB: SBB OER (Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016) Facilitair medewerker niveau 2 Opleiding: Facilitair Medewerker Crebonummer: 95751 KBB: SBB Niveau: 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur: 1 jaar 2015-2016 Cohort:

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/ Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding AG Crebonummer 91300/ 91310 Leerweg BOL/BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch Economisch

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Brood en Banket Opleiding : Uitvoerend Bakker Crebonummer : 95747 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3

Inleiding... 2. 1 Het beroepsgericht examen... 3. 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1 Het beroepsgericht examen Handleiding voor de student Inhoud Inleiding... 2 1 Het beroepsgericht examen... 3 1.1 Het uitvoeren van kwalificerende beroepsprestaties... 3 1.2 Het maken van een verantwoordingsverslag...

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO.

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO. Scholen voor Zorg Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding Verzorgende- IG MBO Crebonummer 95530 Leerweg BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch

Nadere informatie

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3

Stage map. Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander. Leerjaar: 3 Stage map Keuzevak: Recreatieve Activiteiten Docent: Marc Hollander Leerjaar: 3 INLEIDING Beroeps Praktijk Vorming, ofwel stage, is een belangrijk onderdeel van de opleiding Sport en Bewegen (SB). Tijdens

Nadere informatie

Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten t/m

Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten t/m Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten 2008-2009 t/m 2011-2012 Inleiding Deze Algemene toetstechnische eisen De groene standaard behoren bij de examenstandaarden

Nadere informatie

producttoets Financiën

producttoets Financiën producttoets 7 Kerntaak 2 producttoets Financiën Toetscode: PR7-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat alle relevante informatie en materialen

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

Beoordelen om te leren is gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling (het model van de ontwikkelspiraal),

Beoordelen om te leren is gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling (het model van de ontwikkelspiraal), Leren en beoordelen In het Friesland College onderscheiden we tussen beoordelen om te leren (formatieve beoordeling) en beoordelen om te beslissen (summatieve beoordeling = verzilveren) Beoordelen om te

Nadere informatie

Graag tot ziens! Het Remind Team

Graag tot ziens! Het Remind Team In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind voor staat, wat er van je verwacht wordt als trainer, welke studenten bij Remind passen, en wat je aankomende vijf maanden kunt verwachten als

Nadere informatie

Beoordelen in de praktijk: Wat en wie bepaalt of leren en beoordelen kwaliteit heeft

Beoordelen in de praktijk: Wat en wie bepaalt of leren en beoordelen kwaliteit heeft Beoordelen in de praktijk: Wat en wie bepaalt of leren en beoordelen kwaliteit heeft Trudy Wiersma Joost Philipsen Match2Learn Friesland College Wat gaan we doen? Informatie over de praktijkcasus Onze

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2011. Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Vormgever productpresentatie)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2011. Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Vormgever productpresentatie) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2011 Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Vormgever productpresentatie) Cohort: 2011 Crebonummer: 91542 Leerweg: BOL Niveau van beroepsuitoefening: 4 Studiejaar:

Nadere informatie

Leren, Loopbaan en Burgerschap 2009 2010 MBO Handel MBO Zakelijke Dienstverlening

Leren, Loopbaan en Burgerschap 2009 2010 MBO Handel MBO Zakelijke Dienstverlening Leren, Loopbaan en Burgerschap 2009 2010 MBO Handel MBO Zakelijke Dienstverlening Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Wat is Leren, Loopbaan en Burgerschap?... 3 Hoe ziet dat eruit tijdens mijn opleiding?...

Nadere informatie

Rapportage Drijfveren en Cultuur. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Drijfveren en Cultuur. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Drijfveren en Cultuur Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 05.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 05.04.2016 / Drijfveren en Cultuur 2 Inleiding Wat motiveert je? Waar krijg jij

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Brood en Banket Opleiding : Leidinggevende Bakkerij Crebonummer : 94242 KBB : SBB Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort 1 : 2015 Versie:1

Nadere informatie

COMPETENTIEGERICHT BEOORDELEN BEOORDELINGSVORMEN KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT

COMPETENTIEGERICHT BEOORDELEN BEOORDELINGSVORMEN KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT COMPETENTIEGERICHT BEOORDELEN BEOORDELINGSVORMEN KENNISCENTRUM VOOR LEREN IN DE PRAKTIJK IN ZORG, WELZIJN EN SPORT 1 HET WERKTERREIN: LEREN IN DE PRAKTIJK Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

Opleidingsgids Allround Metselaar

Opleidingsgids Allround Metselaar Opleidingsgids Allround Metselaar Studiejaar: 2016-2017 Niveau: 3 Crebo: 25102 Leerweg: BBL 1. Woord vooraf 3 2. Leeswijzer 5 3. De opleiding op één A4 6 4. Het beroep Allround Metselaar 7 4.1. Wat doet

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Een toetsprogramma om van te leren. Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra

Een toetsprogramma om van te leren. Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra Een toetsprogramma om van te leren Platform leren van toetsen 2 juni 2017 Wendy Peeters en Nienke Zijlstra Even voorstellen.. Wendy Peeters Nienke Zijlstra Uitgangspunten en doel sessie Uitgangspunten:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008. 90534 Medewerker evenementenorganisatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008. 90534 Medewerker evenementenorganisatie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008 Addendum 2008 PRAKTIJKGESTUURD LEREN EN WAARDEREN 90534 Medewerker evenementenorganisatie Versie 2009.1.2 FRIESLAND COLLEGE Brinnummer: 25 LG Vastgesteld: 9 juni 2009

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Studiegids Praktijkroute Praktijkgestuurd leren met bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids Praktijkroute Praktijkgestuurd leren met bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids 2016-2017 Praktijkroute Praktijkgestuurd leren met bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids deel 2, Praktijkroute 2016-2017 Friesland

Nadere informatie

Informatiewijzer praktijkopleider

Informatiewijzer praktijkopleider Informatiewijzer praktijkopleider Opleiding SOD-I Inhoud 1 De opleiding SOD-I... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Beroepstaken... 3 1.3 Beroepscompetenties... 3 1.4 Programma... 4 1.5 Branchediploma... 4 1.6 Studiebelasting...

Nadere informatie

Wat is leercoaching?

Wat is leercoaching? Wat is leercoaching? 2 zelfstandig sturen Leercoaching is een programma dat als doel heeft leren en ontwikkelen te stimuleren. Diegene die leert, wordt begeleid door een coach. De coach onderzoekt samen

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

TRAINING ASSERTIVITEIT

TRAINING ASSERTIVITEIT BROCHURE TRAINING ASSERTIVITEIT Met succes opkomen voor jezelf Je geeft gemakkelijk grenzen aan Je vergroot je zichtbaarheid IN HET KORT Je bent op zoek naar vaardigheden om je assertiviteit te vergroten.

Nadere informatie

producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo

producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo producttoets 9 Kerntaak 2 producttoets Beleid op kwaliteit, veiligheid, milieu en arbo Toetscode: PR9-KT2 Behorende bij OER creatief vakman / keramist cohort 2009/2010 Inleiding Het volgende document bevat

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3

Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 Damtrainer 3 Informatie over de KNDB-opleidingen Damtrainer 2 en Damtrainer 3 Inleiding Sinds 2009 kent de KNDB nieuwe opleidingen voor Damtrainer 2 (vergelijkbaar met het oude Damleider A) en Damtrainer 3 (was vroeger

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Brood en Banket Opleiding : Zelfstandig Werkend Banketbakker Crebonummer : 95748 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies

Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Op zoek naar nieuwe standaarden voor examinering van Competentie Gericht Onderwijs. Confrontatie tussen twee visies Inleiding Binnen de inspectie wordt gewerkt aan de afstemming en toekomstige integratie

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

L O O P B A A N L E R E N & C O M P E T E N T I E S

L O O P B A A N L E R E N & C O M P E T E N T I E S 3 L O O P B A A N L E R E N & C O M P E T E N T I E S i n h o u d 2 Loopbaanleren Wat zijn competenties? Waarom competenties? De competenties De werkwijze Wat is de winst? 4 Zelfstandig werken competentie

Nadere informatie

HET EVALUATIEGESPREK. Je prestaties onder de loep

HET EVALUATIEGESPREK. Je prestaties onder de loep HET EVALUATIEGESPREK Je prestaties onder de loep Inhoudstafel 1. Wat mag je verwachten van het evaluatiegesprek p4 2. Voorbereiding is alles! p5 3. Hoe herpak je je na een mindere evaluatie p7 4. De verschillen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 01 08 2011 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 4 Crebonummer 92630 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering Bijlage 1, behorende bij artikel 1: standaarden en normering voor kwaliteit van Inhoud standaarden voor kwaliteit van Domein A: Validering door belanghebbenden Standaard 1 (niveau exameneenheid): het beroepenveld

Nadere informatie

Logboek. Leertrajecten Pop en Media / Theatertechniek. Naam:.. Leerjaar: - Periode: In deze periode is uitgevoerd: BPV:. Instapthema:...

Logboek. Leertrajecten Pop en Media / Theatertechniek. Naam:.. Leerjaar: - Periode: In deze periode is uitgevoerd: BPV:. Instapthema:... Leertrajecten Pop en Media / Theatertechniek Logboek Naam:.. Leerjaar: - Periode: In deze periode is uitgevoerd: BPV:. Instapthema:... Prestaties / Projecten: 1. 2. 3. 4. Week 1 Opmerkelijke gebeurtenissen,

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Autotechniek Opleiding : Eerste autotechnicus Crebonummer : 93420 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Werkplaatsmanagement Mobiliteitsbranche Voertuigentechniek Opleiding : Werkplaatsmanager Schadeherstel Crebonummer : 93386

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Serviceadviseur

Maak talenten zichtbaar met EVC. De EVC procedure Serviceadviseur Maak talenten zichtbaar met EVC De EVC procedure Serviceadviseur EVC is ontwikkeld in opdracht van Stichting OOMT Deze EVC procedure geldt voor: Niveau 3: Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Erkennen van

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G

E X A M E N R E G E L I N G E X A M E N R E G E L I N G niveau 1+2 (1 PvB) geldend voor competentiegerichte opleidingen niveau 1 en 2 met 1 PvB gestart vanaf 1 augustus 2010 INHOUD 1. Vaststelling regeling 2. Toelichting competentiegerichte

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden

Competentiegericht opleiden Communicatie De groene standaard en Het Groene LAB Competentiegericht opleiden de nieuwe vorm van opleiden - De groene standaard - Het Groene LAB Competentiegericht opleiden 1 Competentiegericht opleiden:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Horeca Opleiding : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Crebonummer : 94153 KBB : SBB Niveau : 3 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2015-2018 Cohort 1 : 2015

Nadere informatie

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L

E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L E X A M E N R E G E L I N G M B O B E R O E P S G E R I C H T E D E E L niveau 1 en 2 met één PvB geldend voor opleidingen cohort 2014-2015 Examenregeling mbo beroepsgerichte deel voor opleidingen gestart

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Veehouderij

Wat maak jij. morgen mee MBO. Veehouderij Wat maak jij morgen mee MBO Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dat is maar goed ook. We hebben een groene wereld nodig, waarin jij en je omgeving goed kunnen leven. Daar zijn

Nadere informatie