ONAFHANKELIJK BELEGGINGSKANTOOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONAFHANKELIJK BELEGGINGSKANTOOR"

Transcriptie

1 Beperk uw kosten bij pensioensparen ONAFHANKELIJK BELEGGINGSKANTOOR Turnhout, 13 december 2014 Een tak 23 is meer dan ooit fiscaal interessant 12/12/2014 Johan Adriaens Nu de meeste obligatiefondsen en gemende fondsen belast worden op de meerwaarde bij verkoop, wordt de zogenaamde tak 23 terug naar voor geschoven als alternatief. Is dit fiscaal interessanter dan de klassieke fondsen? Een tak 23 kunnen we eigenlijk het best omschrijven als een beleggingsfonds verpakt in een 'verzekeringskleedje'. Vandaar dat men ook spreekt van een beleggingsverzekering. De onderliggende fondsen kunnen aandelenfondsen, obligatiefondsen of gemengde fondsen (aandelen en obligaties) zijn. Tak 23 fondsen worden momenteel terug aangeprezen door verzekeraars omwille van hun fiscaal voordeel ten opzichte van gewone fondsen. Op het obligatiegedeelte van de meerwaarde bij de verkoop van de meeste beleggingsfondsen (obligatiefondsen of gemengde fondsen die voor minstens 25% in vastrentende waarden beleggen) betaal je immers 25% roerende voorheffing. De meerwaarde op een tak 23 fonds daarentegen wordt niet belast, ook niet als je minder dan acht jaar in zo'n fonds belegd hebt. Fiscaal is dit dus een voordeel ten opzichte van de klassieke fondsen. Let wel op de kosten Als je een tak 23 koopt, moet je er wel op letten dit fiscaal voordeel niet verloren gaat door de hoge kosten. Want op een tak 23 betaal je 2% instaptaks, 2% à 6% instapkosten en 1% à 1,6% jaarlijkse beheerskosten. Onderhandel zeker over de instapkosten, maar let zeker ook op die beheerskosten, die betaal je elk jaar opnieuw en daarover kan je ook niet onderhandelen. (JA) KOPPEL DEZE VOORDELEN AAN DE LUXEMBURGSE VOORWAARDEN De toekomst van levensverzekeringen in Luxemburg 05/12/2014 Ilse De Witte Redacteur bij Trends Na de dood van het bankgeheim is zwart geld niet langer veiliger in Luxemburg dan elders en daarmee is het kleine land een belangrijke, maar niet zijn enige troefkaart kwijt. We bekijken de impact op levensverzekeringen in Luxemburg. Luxemburgse levensverzekeringen stonden in België bekend als een van de laatst resterende schuiloorden voor zwart geld. Volgens de statistieken van het Luxemburgse Commissariat aux Assurances zit ongeveer 6 miljard euro Belgisch geld (29% van alle gestorte premies) bij Luxemburgse verzekeraars. Sinds 2014 moeten de Belgen echter aanduiden op hun belastingbrief of ze een buitenlandse levensverzekering hebben en vanaf 1 januari 2017 komt er een automatische gegevensuitwisseling in het kader van de Europese spaarrichtlijn. De Luxemburgse verzekeringswet laat meer creativiteit toe. In België kan een tak23 product enkel geënt worden op een intern of een extern beleggingsfonds. In Luxemburg bestaat er ook zoiets als tak23 levensverzekeringen met fonds dediés. Het gaat in feite om een verzekeringsstrik rond een effectenrekening bij een private bankier in discretionair beheer. Het voordeel is dat geen roerende

2 voorheffing betaald hoeft te worden op de meerwaarde binnen het levensverzekeringscontract. Aan de premietaks van 2 procent ontsnappen de Belgische verzekeringnemers niet. Het gaat om gepersonaliseerde fondsen, maar het is heel belangrijk duidelijk te maken dat het niet om advies gaat. De klant vertrouwt het beheer toe aan een gespecialiseerde bankier. Dat is noodzakelijk omdat de Belgische fiscus anders de antimisbruikbepaling kan inroepen", legt Limbourg uit. Hij zegt er meteen ook bij dat de minimuminleg voor zo'n constructie euro is. Luxemburg blijft aantrekkelijk Luxemburg was, is en blijft een aantrekkelijk financieel centrum. Het bankgeheim is weliswaar dood en begraven, maar het land heeft andere troeven die het aantrekkelijk maken voor (grote maar ook voor alle) vermogens. Trends trok naar Luxemburg en sprak met de vele Belgen die er hun brood verdienen in de financiële sector. Straffen voor daders 'Luxleaks Bron: VMMA 09/12/14 Als uit de onthullingen van 'Luxleaks' blijkt dat Belgische rijke families of bedrijven zich schuldig gemaakt hebben aan fraude, dan zullen die bestraft worden. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt. Volgende maand krijgt de fiscus alle geheime belastingakkoorden die Luxemburg gesloten heeft met Belgische bedrijven in handen. De akkoorden zijn op zich niet illegaal, maar ons land heeft door de financiële constructies wel honderden miljoenen aan belastingen mislopen. Spaarboekjes zien geld wegstromen 05 december 2014 De historisch lage spaarrente heeft de inlagen op spaarboekjes in oktober met 207 miljoen euro doen dalen. Spaarders gaan steeds meer op zoek naar producten met een hoger rendement, zoals beleggingsfondsen. Hoe een hoger rendement op je pensioenspaarverzekering krijgen Johan Adriaens 08/12/2014 Je doet al jaren aan pensioensparen via een pensioenspaarverzekering. Maar het rendement dat je verzekeraar nu geeft voor nieuwe stortingen vind je echt te laag. Wat kan je dan doen en waarop moet je letten? Zoals veel Belgen doe je al jaren aan pensioensparen via een pensioenspaarverzekering omdat je geen risico's wilt nemen. Bij een pensioenspaarverzekering krijg je een gegarandeerd rendement en als alles goed gaat ook een bonus bovenop. Je stelt nu echter vast dat je verzekeraar voor nieuwe stortingen nog slechts een gegarandeerd rendement geeft van 1,25%, terwijl er nog verzekeraars zijn met rendementen van 2% of zelfs van uitzonderlijk 2,5%. Kan je dan gewoon overstappen, want zeker is zeker? Overstappen kan

3 Een mogelijke oplossing is dat je vanaf het volgende jaar nieuwe premies stort bij een verzekeraar met een hoger gegarandeerd rendement en je je premiebetaling bij je huidige verzekeraar stopzet. Wat je opgebouwde reserves betreft, heb je de keuze. Ofwel laat je die reserves gewoon staan bij je oude verzekeraar, ofwel draag je ze over naar je nieuwe verzekeraar. Die overdracht kan belastingvrij. Vraag vooraf wel naar de kosten die je verzekeraar daarvoor aanrekent. Stap je over naar een gegarandeerd rendement van bijvoorbeeld 2%, kijk dan ook zeker na hoelang dat rendement gewaarborgd blijft voor de gedane stortingen. Bij sommige verzekeraars is dat voor slechts één jaar, bij anderen voor acht jaar en bij nog andere verzekeraars is dat voor de volledige looptijd! Belgen plaatsen minder geld op spaarboekje Bron: BELGA Er stond in oktober iets minder geld geparkeerd op de spaarboekjes. In totaal hadden de Belgen in oktober 254,4 miljard euro uitstaan op de gereglementeerde spaardeposito s. Een reden voor de daling wordt niet gegeven. Mogelijk zet de lage rente de Belgen ertoe aan om aankopen te doen in plaats van te sparen, of om voor een andere vorm van beleggen te kiezen Een beurscrash is nu gegarandeerd 3 december 2014 door Jack Hoogland De ECB rente wordt met nog maar eens 0,25% verlaagde. Van 0,50% naar 0,25%. En deze week verklaarde ECB-hoofdeconoom Peter Praet in de Wall Street Journal dat geld printen (aankopen van bankactiva) voor de ECB absoluut een optie is om inflatie weer richting 2% te krijgen. De ECB gaat geld printen. Om inflatie te bevorderen, om (indirect) probleemlanden te ondersteunen, en om tegelijk te voorkomen dat de koers van de euro stijgt tegenover andere geldprintende landen als de VS en Japan. Yellen ziet geen bubbels. We lezen in de Confirmation Hearing van Yellen dat ze geen bubbels in de financiële markten ziet en dat de Amerikaanse economie voorlopig nog steun van de Fed nodig heeft. De Fed blijft dus volop geld printen. Wat verandert voor uw pensioensparen? De regering-michel nam enkele maatregelen die uw pensioensparen de komende jaren zullen beïnvloeden. voor 2014:maximaal 940 in plaats van 950 euro fiscaal in mindering brengen. Wie dit jaar al 950 euro stortte en dus 10 euro te veel betaalde, kan die 10 euro overdragen naar volgend jaar. Op basis van het kapitaal op 31 december 2014 wordt de komende vijf jaar telkens een vervroegde heffing van 1 procent betaald. Op 60-jarige leeftijd wordt de heffing van 8 procent verminderd met de reeds betaalde heffingen. voor bruggepensioneerden: De regering werkt het uitzonderingsregime nu weg waardoor het tarief 33 procent wordt voor bruggepensioneerden die hun kapitaal vóór 60 jaar opvragen. Beperk uw kosten bij pensioensparen

4 Doet u jaarlijks aan pensioensparen? Dan kunt u een mooie besparing realiseren door de instapkosten bij elke storting tot een minimum te beperken. Bijna 3 miljoen Belgen doen jaarlijks aan pensioensparen. Van de storting van maximaal 940 euro die u in 2014 kunt doen, recupereert u via de belastingaangifte 30 procent of maximaal 282 euro. Anders gezegd, voor een belegging van 940 euro betaalt u in werkelijkheid 658 euro. Fonds of verzekering? Welke strategie? Hoeveel instapkosten? Betaalde u te veel voor uw pensioensparen? Er werd pas aan het einde van het jaar beslist om de fiscale uitgaven te bevriezen, en dus zit er aan de maatregel onmiskenbaar een retroactief geurtje. Heel wat belastingplichtigen stortten immers bij het begin van het jaar al het maximaal toegelaten bedrag van 950 euro. Nu de nieuwe overheid de indexering heeft bevroren, bedraagt dat maximum in de praktijk 940 euro. Kansen in de gezondheidssector WOENSDAG 3 DECEMBER 2014 De gezondheidssector was het afgelopen jaar een van de best presterende sectoren. Is het te laat om nog kansen te ontdekken? John Bowler, fondsbeheerder bij Schroders, denkt van niet. Innovatie zal de prestaties van de sector blijven aanjagen. Een cyclus van nieuwe producten biedt volgens Bowler aantrekkelijke beleggingskansen, zo stelt hij in een rapport. Medicijnontwikkeling is een belangrijke groeimotor voor de sector. Dankzij nieuwe technologieën en inzichten op het gebied van genen en proteïnes profiteert de healtcare-sector nu, volgens Bowler. Hierdoor worden ziektebeelden beter begrepen. Dit in combinatie met gezondere investeringscriteria, doet de productiviteit in de sector stijgen. IMF visie op crisis betaling 29 november 2014 door Tom Lassing Als het aan het IMF ligt, dan gaan de (rijke) inwoners van een land in crisis de rekening betalen. Dat lijkt zo logisch, maar is het niet. Kijken we immers naar de huidige crisis, dan is er vooral één ding heel erg fout gegaan en had het nooit mogen gebeuren. Dat ene ding is dat de banken gered zijn. Dat is werkelijk de stomste zet die ooit gedaan had kunnen worden. Tenminste, zoals het nu gedaan is. Banken horen, net als alle andere bedrijven en overheden failliet te kunnen gaan. Je laat de bank failliet gaan en een minuut later neem je als overheid de boedel over. DAT had moeten gebeuren, tenzij je zoals bij DSB, van mening bent dat die bank ook moet verdwijnen. Dan laat je het aan de markt over om delen er van over te nemen. Zoals het nu gedaan is, was het fout omdat de banken beloond zijn, in plaats van gestraft. Ze waren de hoofdschuldige van de crisis, maar betaalden voor hun falen niet de ultieme straf in de

5 vorm van verlies van optierechten, het nieuwe overleg over de hoogte van de vergoeding en zelfs het verlies van baan en vrijheid. Daarmee is de bron voor een toekomstige crisis in feite al duidelijk. Men heeft de rotte plek versterkt! Daarvoor is de faillissement wetgeving nooit bedoeld. Die is er juist om wat rot is uit de economie te halen. Het IMF wil dat mensen met geld de rekening gaan oppakken. Maar dat doen ze vanzelf al vanwege verlies van aandelen, van werk, van vermogen door inflatie en door belastingen. Het actief afnemen van spaargeld is wat het IMF voorstaat, maar dat is in combinatie met het redden van banken belachelijk. Let op voor vervroegde verkopen van een obligatiefonds Johan Adriaens 28/11/2014 Het principe is dat je ook belast wordt op de meerwaarde van een obligatiefonds bij een verkoop. Op de gerealiseerde meerwaarde betaal je 25% roerende voorheffing. Obligatiefonds met einddatum De voorbije jaren kwamen ook kapitaliserende obligatiefondsen op de markt met een vaste vervaldag bijvoorbeeld 5 jaar en soms zelfs zonder zogenaamd Europees paspoort. Het voordeel van zo'n obligatiefonds met vaste looptijd, is dat men vrij goed kan inschatten wat de juiste opbrengst zal zijn van het fonds. Maar hoe zit het fiscaal met deze fondsen? Vervroegd verkopen? Obligatiefondsen met vervaldag ontsnappen niet aan de roerende voorheffing van 25% op het moment van terugbetaling op de vervaldag, zelfs als ze geen Europees paspoort hebben. De beurstaks van voorlopig 1% 1,35% vanaf 1 januari 2015 is wel niet verschuldigd bij terugbetaling op vervaldag. En als u voor de einddatum verkoopt? Het is fiscaal af te raden om een dergelijk fonds vroegtijdig dus voor de vervaldag te verkopen. Je betaalt dan immers 25% roerende voorheffing én 1% beurstaks binnenkort 1,35%, ongeacht of het fonds een Europees paspoort heeft of niet. (JA) Meer vrijheid voor de verdeling van uw nalatenschap 01/12/14 Bart Verdickt, advocaat bij Cazimir Een overzicht van de sleutelmomenten. 1. Trouwen of samenwonen 2. Aankoop van woning 3. Echtscheiding 4. Aankoop van tweede verblijf 5. Hertrouwen 6. Overlijden van ouders 7. Geboorte van kleinkinderen 8. Overlijden van partner

6 Russische economie onder zware druk De verschillende huidige economische en politieke feiten konden haast niet slechter uitpakken voor Rusland. Allereerst is er vooral de zelf opgelegde sanctie naar Europese bedrijven als reactie op de halfslachtige sancties van de EU. Hiermee heeft Rusland zichzelf geen plezier gedaan, want de sancties van de EU stelden in feite weinig voor en waren slechts gericht op enkele extreem rijke Russen en minder op het land zelf. De reactie van Rusland, dat bleek pas de echte straf te zijn en die heeft Rusland zichzelf opgelegd. Door de 40% daling van de roebel maakt het echter niet zo veel uit. Immers zouden die Europese producten nu door de 40% prijsstijging voor de Russen toch al veel minder geïmporteerd worden. Maar dan komt er ook nog eens een forse daling van de olieprijs bij. De inkomsten van Rusland nemen daardoor fors af. Olie-export is goed voor meer dan 50% van de Russische uitvoer. Je kinderen financieel helpen met verbouwen? Doe eens een factuurgift Johan Adriaens 10/12/2014 Werkwijze De techniek komt er op neer dat het kind het geld zelf nooit rechtstreeks in handen krijgt. Zo ben je er 100% zeker van dat het geld juist besteed wordt en niet (voor een stuk) gebruikt wordt voor andere zaken, zoals reizen, de aankoop van een dure wagen,... Als je een dergelijke factuur betaalt, wordt dit juridisch beschouwd als een 'onrechtstreekse schenking', zoals bijvoorbeeld de bankgift (dus ook zonder schenkingsrechten). De schenker moet ook hier nog drie jaar in leven blijven om successierechten te vermijden.

DISCRETIE EN STABILITEIT VERLEIDEN BELGEN

DISCRETIE EN STABILITEIT VERLEIDEN BELGEN www.trends.be FINANCIEEL-ECONOMISCH WEEKBLAD VAN 4 TOT 10 DECEMBER 2014 De regering moet beter communiceren KAREL VAN EETVELT NA HET BANKGEHEIM EN LUXLEAKS LUXEMBURG 2.0 DISCRETIE EN STABILITEIT VERLEIDEN

Nadere informatie

Uw spaarrekening in 1-2-3

Uw spaarrekening in 1-2-3 s Uw spaarrekening in 1-2-3 http://www.sparen-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw spaarrekening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 a. SPAARREKENING...5

Nadere informatie

Beleggen over de grenzen heen

Beleggen over de grenzen heen Beleggen over de grenzen heen De uitbreiding van de Europese spaarrichtlijn viseert een belasting op Luxemburgse verzekeringsbeleggingen, maar die producten beschikken over een valscherm. 10 DOSSIER VERMOGENSBEHEER

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen

Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen Raadgevingen voor het optimaal beheer van uw persoonlijk vermogen 2800 Me c h e l e n Ma i l - P 309 595 16d e Ja a r g a n g - Nr. 10-2 s e p t e m b e r 2013 - Ve r s c h ij n t n i e t in au g u s t

Nadere informatie

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk

Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk Is een Tak 21 nog een goede belegging? MoneyTalk De Tak 21-beleggingsverzekeringen hebben in 2011 sterk geleden onder de eurocrisis en de terugval van de aandelenmarkten. Vooral de lage winstdeelnemingen

Nadere informatie

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen

Beginpagina. Sparen. Spaarvormen Beginpagina Sparen is niets nieuws. Mensen sparen al eeuwen lang voor verschillende doeleinden. Toch is een leidraad binnen de wereld van het sparen ongetwijfeld welkom. Op spaarkennis.nl geven we graag

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld april 2014 Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 U erft? Zo gebeurt de verdeling

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 over bewust omgaan met spaargeld december 2013 Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 Uw geld uit de sluimerstand houden Enkele tips op

Nadere informatie

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan?

Te veel btw bij verkoop auto, wat dan? tipsenadvies-eenmanszaken.be Veertiendaagse belastingadviezen voor wie een eenmanszaak heeft 3 jaargang - nummer 9 21 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Auto Te veel btw bij verkoop

Nadere informatie

ONAFHANKELIJK BELEGGINGSKANTOOR

ONAFHANKELIJK BELEGGINGSKANTOOR Turnhout, 16 januari 2015 Nieuwe spaarboekjes: interessant of niet? Ilse De Witte Redacteur bij Trends 07/01/2015 Bron: MoneyTalk Bpost Bank en Belfius hebben bij de start van het nieuwe jaar elk een nieuw

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006

BELEGGEN VOOR BEGINNERS. PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 BELEGGEN VOOR BEGINNERS PRAKTISCHE GIDS Nationale Beleggerscompetitie 2006 De Nationale Beleggerscompetitie 2006 is een initiatief van Cash, Inside Beleggen en Kanaal Z in samenwerking met Fortis Bank

Nadere informatie

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6 met praktische tips voor uw spaargeld oktober 2013 Karel Puttemans Product Manager Sparen Zo kiest u de beste spaarrekening p. 9 voorzie! Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10

David Jonckheere Product Manager Investments. Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste opstap naar meer rendement. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld oktober 2014 Met handig uitneembaar katern Beleggen in fondsen bij Rabobank.be David Jonckheere Product Manager Investments Bewust kiezen voor de laagste kost is de beste

Nadere informatie

Rabo magazine FISCAAL DOSSIER. Minister Vande Lanotte De consument heeft recht op duidelijkheid. Test-Aankoop Modelportefeuilles voor Raboklanten

Rabo magazine FISCAAL DOSSIER. Minister Vande Lanotte De consument heeft recht op duidelijkheid. Test-Aankoop Modelportefeuilles voor Raboklanten # 2 FISCAAL DOSSIER 2012 Een handig overzicht Minister Vande Lanotte De consument heeft recht op duidelijkheid Test-Aankoop Modelportefeuilles voor Raboklanten Bankieren op vakantie Snel en veilig met

Nadere informatie

Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005)

Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005) Programma wet van 27 december (BS 30 december 2005) bijgewerkt tot 1 januari 2006, www.optima.be INHOUDSTAFEL PROGRAMMA WET VAN 27 DECEMBER (BS 30 DECEMBER 2005)... 1 Voorafgaandelijk... 2 Belasting van

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Beleggingen. Kwaliteit loont, ook op de beurs OPTIMUM QUALITY. ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen!

Beleggingen. Kwaliteit loont, ook op de beurs OPTIMUM QUALITY. ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen! Uw Beleggingen oktober juni 2015 2013 ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen! COACHING Hoe beleggen voor een minderjarige? OPTIMUM QUALITY OPTIMUM QUALITY OPTIMUM QUALITY FOCUS Kwaliteit

Nadere informatie

ONAFHANKELIJK BELEGGINGSKANTOOR

ONAFHANKELIJK BELEGGINGSKANTOOR 15 juni 2014 Sparen op lange termijn levert steeds minder rente op 11 juni 2014 door PETER VAN MALDEGEM Niet alleen de spaarboekjes ondervinden de gevolgen van de rentepolitiek van de Europese Centrale

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management)

Nadere informatie

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN!

STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! UW FINANCIEEL PLAN STRUCTUREREN OP LANGE TERMIJN? BESLISSEN OP KORTE TERMIJN! Financieel geluk of financiële gemoedsrust kent veel vormen. Een appeltje voor de dorst, een regelmatig en behoorlijk inkomen,

Nadere informatie

Die verzekering bij uw lening...

Die verzekering bij uw lening... 20 Budget&Recht 227 - maart/april 2013 Er zijn twee grote nieuwigheden. Mannen mag men niet langer méér laten betalen dan vrouwen met hetzelfde profiel. En AFI ESCA, een vrij nieuwe speler op de Belgische

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Einde van de monsterboete?

Einde van de monsterboete? tipsenadvies-vrijeberoepen.be Veertiendaagse belastingadviezen voor vrije beroepen 21 jaargang - nummer 22 22 augustus 2013 Verschijnt niet in juli In dit nummer... Controle Einde van de monsterboete?...

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Beleggingen. Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden. Technologie: een sector in volle ontwikkeling. Waarom blijft de USD zo zwak?

Beleggingen. Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden. Technologie: een sector in volle ontwikkeling. Waarom blijft de USD zo zwak? Uw Beleggingen oktober juni 2014 2013 FOCUS Technologie: een sector in volle ontwikkeling ACTUA Waarom blijft de USD zo zwak? FOCUS Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden EDITO Het is alweer

Nadere informatie