Sociale Zaken. Zorgkosten en de collectieve zorgverzekering. Nieuwsbrief. nummer 3, november 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Zaken. Zorgkosten en de collectieve zorgverzekering. Nieuwsbrief. www.rijswijk.nl. nummer 3, november 2012"

Transcriptie

1 nummer 3, november In deze uitgave o.a.: > Veranderingen in de zorgverzekering in 2013 > Speciale regelingen voor gezinnen met kinderen > Wet inburgering verandert > Vergoeding Kinderopvang verandert > Strengere regels bij schending inlichtingenplicht > Nieuwe coördinator Rijswijks Werkcentrum Zorgkosten en de collectieve zorgverzekering De gemeente Rijswijk heeft een collectieve zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid voor inwoners van Rijswijk met een laag inkomen (maximaal 110% van de bijstandsnorm). Deelnemers kunnen naast de basisverzekering kiezen uit twee aanvullende verzekeringen, de AV-Gemeente Standaard en de AV-Gemeente Top. Deelname aan de AV-Gemeente Standaard is gratis. Voor de AV- Gemeente Top is een eigen bijdrage verschuldigd. De premie voor de basisverzekering moet u zelf betalen. Aanvullende verzekering dekt meeste zorgkosten Het is belangrijk een goede aanvullende verzekering te hebben. Veel zorgkosten worden namelijk niet vergoed door de basisverzekering, maar wel door de aanvullende verzekering. Vergoedingen die alleen in de aanvullende verzekering zitten zijn bijvoorbeeld de bril, fysiotherapie en de tandarts. Goed verzekerd tegen een aantrekkelijke prijs In principe worden alle noodzakelijke medische kosten vergoed via de AWBZ of de zorgverzekering, alleen in heel bijzondere gevallen kunt u 1

2 vervolg van pagina 1 bijzondere bijstand krijgen voor medische kosten. De collectieve verzekering van de gemeente is daarom een goede regeling, u bent goed verzekerd tegen een aantrekkelijke prijs. Premie In 2013 bedraagt de premie voor de basisverzekering 106,45 per maand voor personen vanaf 18 jaar. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Meld u aan voor 1 januari 2013 Als u nog niet meedoet aan de collectieve verzekering van de gemeente, kunt u zich binnenkort aanmelden. U moet zich dan voor 1 januari 2013 aanmelden. Dat kan met het aanmeldingsformulier dat in deze krant is bijgevoegd. Het formulier is ook te downloaden vanaf onze website Veranderingen in de zorgverzekering in 2013 eigen risico: huisarts, verloskunde, kraamzorg, hulpmiddelen in bruikleen, na-controles van nier- of leverdonoren, ketenzorg. Compensatie 2e lijns GGZ Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is gericht op psychische en psychosociale problemen die te ingewikkeld zijn voor de eerstelijns psychologische hulp. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een aantal aandoeningen tegelijk. De hulpverlener is doorgaans een specialist, zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Vanaf 2013 krijgen verzekerden met een inkomen dat niet meer is dan 110% van de bijstandsnorm een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage voor de behandeling. Dit betekent dat deze verzekerden hun eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) automatisch terugkrijgen. Verplicht eigen risico In 2013 is het bedrag van het verplicht eigen risico 350,00 (dit was 220,00 in 2012). Het verplicht eigen risico is het bedrag dat u moet betalen voordat u een vergoeding krijgt. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Voor de zorg die uw aanvullende verzekering vergoedt, heeft u geen eigen risico. De hoogte van het verplicht eigen risico bepaalt de overheid. De volgende zorg valt niet onder het Experiment mondzorg stopgezet in 2013 In 2012 waren de tarieven in de mondzorg vrij. Tandartsen mochten zelf bepalen wat ze voor hun diensten rekenden. In 2013 wordt dat teruggedraaid naar de situatie zoals die was in De overheid stelt weer wettelijke maximum tarieven in. Dat betekent dat deze tarieven bij elke tandarts, mondhygiënist of orthodontist hetzelfde zijn. 2

3 Speciale regelingen voor gezinnen met kinderen Gezinnen met kinderen hebben vaak te maken met allerlei extra kosten die soms moeilijk zijn op te vangen. De gemeente Rijswijk heeft daarom een aantal regelingen speciaal voor gezinnen met kinderen en een laag inkomen. Zo kunt u een bijdrage vragen voor de schoolkosten op basis- en voortgezet onderwijs en kunnen kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan een computer aanvragen. Nieuw dit jaar is een vergoeding voor sportkleding voor kinderen die lid zijn van een sportvereniging. Voor alle regelingen voor kinderen geldt dat het gezinsinkomen niet hoger mag zijn dan 110% van de bijstandsnorm. Als u nog geen gebruik heeft gemaakt van deze regelingen en u denkt wel aan de voorwaarden te voldoen, dan kunt u gebruik maken van de bijgevoegde aanvraagformulieren. Deze kunt u in de bijgevoegde antwoordenvelop met bewijsstukken terug sturen aan de afdeling Sociale Zaken. De formulieren zijn ook te downloaden op Wet inburgering verandert De Wet inburgering verandert vanaf 1 januari Vanaf die datum moeten mensen die zich blijvend in Nederland willen vestigen en daarvoor ook een verblijfsvergunning krijgen, hun verplichte inburgering zelf regelen en betalen. Dit geldt ook voor asielmigranten. De gemeente mag dan geen inburgeringscursus meer aanbieden. Iemand die na 1 januari 2013 verplicht moet inburgeren, maar die het niet direct zelf kan betalen, heeft de mogelijkheid om een lening af te sluiten bij de dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze lening moet afbetaald worden nadat de inburgering is afgerond. bepaalde tijd. Diegenen die vóór 1 januari 2013 al verplicht zijn om zelf in te burgeren of een cursus volgen die zij hebben aangeboden gekregen van de gemeente, kunnen tot 1 januari 2015 het huidige examen maken. Ook het examen zal worden aangepast. Hoger opgeleide nieuwkomers kunnen gebruik maken van een examen dat beter bij hun kennis en mogelijkheden past. Het blijft mogelijk om het inburgeringsexamen op het minimaal vereiste taalniveau af te leggen. Het niet halen van het inburgeringsexamen kan in bepaalde gevallen leiden tot intrekking van de reguliere verblijfsvergunning 3 3

4 Zet je Ooievaarspas in voor een culturele cursus bij Trias Trias is het centrum voor de kunsten in Rijswijk. Bij Trias kun je cursussen muziek, dans, theater, beeldend en nieuwe media volgen. Wil je leren saxofoon spelen of is hiphop meer jouw ding; bij Trias kun je zowel jaarcursussen als korte cursussen volgen op allerlei verschillende gebieden. En als je een Ooievaarspas hebt kun je deze ook nog eens inzetten voor een culturele cursus! Want kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen bij Trias met de Ooievaarspas één cursus volgen per cursusjaar van maximaal 300,-. Ben je ouder dan 17 dan kom je ook nog in aanmerking voor korting met de Ooievaarspas. Je krijgt 50 % korting op één cursus per cursusjaar met een maximum van 150,-. Kom jouw talent ontdekken bij Trias! Kijk voor ons aanbod op Vergoeding Kinderopvang verandert Heeft u kinderopvang en kreeg u een vergoeding via de gemeente, bijvoorbeeld omdat u een uitkering WWB heeft of een inburgeringscursus van de gemeente volgt, dan gaat er voor u iets belangrijks veranderen! Vanaf 1 januari 2013 verandert de uitbetaling van de vergoeding kinderopvang. Alle vergoedingen gaan dan via de Belastingdienst verlopen. U moet voor 1 januari 2013 een aanvraag bij de Belastingdienst indienen als u in 2013 ook een vergoeding in de kosten voor kinderopvang wilt hebben. Verklaring re-integratie De Belastingdienst controleert bij de gemeente of u daadwerkelijk bezig bent met een re-integratietraject. Voor u de aanvaag bij de Belastingdienst indient, moet u aan uw casemanager een verklaring vragen, waar in staat of u met een re-integratietraject bezig bent. Deze verklaring moet u inleveren bij de Belastingdienst. Voor inburgeraars die een inburgeringscursus volgen gaat DUO (dienst Uitvoering Onderwijs) de informatie aan de Belastingdienst verstrekken. Wat vergoedt de gemeente nog wel: A. Voor mensen die een re-integratietraject volgen en voor alleenstaande ouders van 16 en 17 jaar die nog naar school gaan vergoedt de gemeente Rijswijk een deel van de eigen bijdrage die ouders moeten betalen. Voor het kind met de meeste uren kinderopvang vergoedt de gemeente 4,5% van de eigen bijdrage. Voor het 2 e en volgende kinderen 3,5%. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen, kunt u vanaf 1 december 2012 een aanvraagformulier downloaden op de gemeentelijke website of aanvragen bij de afdeling Sociale Zaken. B. De regeling waarbij op grond van een sociaal-medische indicatie van de ouder(s) of het kind een vergoeding in de kosten kinderopvang wordt verstrekt, blijft onveranderd. 4

5 Schuldhulpverlening Vanaf 1 juli dit jaar is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van kracht. Als gevolg hiervan zijn de beleidsregels voor schuldhulpverlening veranderd. De nieuwe beleidsregels zijn ingegaan op 1 oktober. U kunt ze vinden op de website van de gemeente Rijswijk of opvragen bij de balie van Sociale Zaken. Op dit moment is de gemeente Rijswijk druk bezig om met alle betrokken partijen de schuldhulpverlening opnieuw vorm te geven. Het resultaat daarvan moet rond 1 januari duidelijk worden. In de volgende klantenkrant leest u hier meer over. Strengere regels bij schending inlichtingenplicht Wanneer u een uitkering ontvangt heeft u rechten en plichten. De gemeente Rijswijk is alert op fraude. Als u zich niet aan de afspraken houdt, volgen er sancties. Vanaf januari 2013 veranderen de regels wanneer u de inlichtingenplicht niet of niet behoorlijk nakomt. Nu wordt hiervoor een maatregel opgelegd (een inhouding op de uitkering). Vanaf volgend jaar is de gemeente verplicht een boete op te leggen. Het kabinet heeft de boetebedragen flink verhoogd. Zeker wanneer er sprake is van een herhaling van de fraude loopt de boete hoog op. Bij het vaststellen van de hoogte van de boete wordt net als nu gekeken of er bewust gefraudeerd is of niet (mate van verwijtbaarheid). Terugbetaling verplicht Naast de boete moet ook het bedrag dat u ten onrechte aan uitkering heeft ontvangen helemaal worden terugbetaald. Het kabinet past per 2013 ook de regels over de terugvordering aan. Zo mogen er geen lage bedragen meer worden kwijtgescholden en wordt er over een langere periode teruggevorderd dan nu het geval is. Huisbezoek De regels voor het afleggen van een huisbezoek veranderen ook. Als er onduidelijkheid bestaat over uw leefsituatie, bijvoorbeeld over de vraag of u in de opgegeven gemeente woont en of u alleen of samenwoont, dan kan net als nu een aanbod voor een huisbezoek worden gedaan om daar duidelijkheid over te krijgen. Als dit bezoek wordt geweigerd en de benodigde informatie wordt niet op een andere manier verstrekt, en er zijn ook geen andere mogelijkheden om de ontbrekende inlichtingen te vergaren, dan kan de rechtmatigheid van een uitkering niet worden vastgesteld. In de nieuwe wet heeft een weigering van huisbezoek dan gevolgen voor de uitkering. Dit kan betekenen dat u een lagere uitkering ontvangt. Wat verandert er voor u? Zolang u uw afspraken met Sociale Zaken nakomt en de wijzigingen in bijvoorbeeld uw woon-, leef of inkomenssituatie tijdig doorgeeft, verandert er niets. Als u een uitkering WWB, IOAW of IOAZ ontvangt, krijgt u in januari van de gemeente een informatiebrief over de veranderingen. De precieze regels voor het schenden van de inlichtingenplicht en de terugvordering worden nog door de gemeente vastgesteld. Hierna kunt u de regels vinden op de website van de gemeente 5

6 Nieuwe coördinator Rijswijks Werkcentrum Bob de Jong zet zich actief in voor werkzoekenden Hoewel nog maar kort werkzaam bij het Rijswijks Werkcentrum (RWC), voelt Bob de Jong zich al aardig thuis aan de Steenplaetsstraat. De sociaal bewogen Rotterdammer (46) heeft een opleiding als politicoloog, waarna hij ruime ervaring heeft opgedaan in de re-integratiewereld, onder andere als coördinator van diverse werkgelegenheidsprojecten. Zijn eerste stappen in het nog jonge centrum omschrijft hij als bijzonder. Het is een supermooi gebouw met een leuke combinatie van diensten voor iedereen die werk zoekt. Juist die ene plek waar je als werkzoekende komt, is voor Bob zeer inspirerend. Je kunt je als coördinator tegen veel zaken aanbemoeien. Dat is heel positief. Het draait er immers om mensen aan het werk te helpen en perspectief te bieden. Dat je wat voor hen mag en kunt doen. Bob staat op het standpunt dat werkzoekenden met een uitkering best wat mogen doen voor hun uitkering. Als gemeente mag je wat van hen verwachten. Je mag van ze vragen dat ze zich volledig, vanuit de eigen verantwoordelijkheid, inspannen om aan het werk te gaan. Tegelijkertijd: de gemeente moet ook wel wat te bieden hebben. Nou, dat hebben we. En dat doen we op verschillende manieren. Via ondersteuning in vele soorten en maten, van de aanwezigheid in het werkcentrum van een uitzendbureau tot mogelijkheden om te leren en van persoonlijke coaching tot groepstrainingen. Fotografie: Erwin Dijkgraaf 6

7 Actief op zoek naar werk Hoe actiever de werkzoekende hoe groter de kans op een baan. Maar, gooi je er bewust met de pet naar, dan zijn de consequenties ook voor jou. Het kan zelfs leiden tot gevolgen voor de uitkering. Van de 1100 mensen met wie trajecten lopen, hebben er 1000 een uitkering. We verdelen de mensen, het klinkt misschien niet erg netjes, in categorieën. De afstand die ze hebben tot de arbeidsmarkt hangt onder meer af van hun werkervaring, en hoe lang ze al geen werk hebben. Dit bepaalt de categorie waarin men wordt geplaatst. Hier stemmen wij onze activiteiten op af en kunnen we maatwerk leveren. In Rijswijk kennen we, relatief gezien, wat beter opgeleide mensen. Dat betekent dat we van hen ook mogen vragen vooral zelf actief te zijn. De gemeente is dan meer een regisseur; begeleidt mensen naar (tijdelijk) werk of zorgt dat ze aan de slag kunnen om werkervaring op te doen, vertelt Bob. Bedrijven benaderen Eén van de zaken waarop het RWC zich meer gaat richten is het benaderen van bedrijven, organisaties en instellingen in Rijswijk met het verzoek plek te bieden aan werkzoekenden. We netwerken mogelijk nog te weinig. Wij zouden het liefst zien dat er meer werkervaringsplaatsen bij komen, door ons ook wel oriëntatieplaatsen genoemd. Bob weet dat veel ondernemers in hun achterhoofd hebben dat die gratis extra handjes erg prettig zijn, terecht, maar dat de insteek wel moet zijn dat de mensen op de werkvloer ook concreet wat bijleren. Werkmakelaar Bob gelooft ook in de functie van werkmakelaar. Dat is een medewerker van het RWC die op zoek gaat naar betaald werk. Werkervaring opdoen en actief bezig zijn is voor werkzoekenden een belangrijke voorwaarde, om een goede kandidaat te zijn voor de werkmakelaar. Om dat te bereiken wordt vanuit het werkcentrum meer nadrukkelijk de buitenwereld gezocht. Wij willen bijvoorbeeld vaker langsgaan bij de BBR (Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk) om daar ondernemers enthousiast te maken om meer werkzoekenden een kans te geven, ook al is het voor een jaartje. Maar ik begrijp heel goed dat de economie wel wat moet aantrekken. Toch ben ik niet pessimistisch. Neem alleen al het probleem van vergrijzing. Zeker in de zorg zijn handen aan het bed nodig. Daarom zijn we nu bezig met een traject richting zorg, samen met Delft, Midden-Delfland en de gemeente Westland. Onlangs hadden we op onze Dag van de Zorg een bijeenkomst waar in totaal 80 werklozen op af kwamen, van wie er 30 uit Rijswijk! Nu maar hopen dat zij, onder begeleiding en met trainingen in het vooruitzicht, een baan krijgen. Informatie voor WW-ers Een ander initiatief van het werkcentrum dat Bob enorm ziet zitten, zijn de bijeenkomsten op het werkcentrum voor mensen in de WW, die op het punt staan hun WW-uitkering te moeten inruilen voor de bijstand. Bob: Samen met de gemeente Delft en het UWV informeren we hen nauwgezet over de mogelijkheden en de onmogelijkheden op de arbeidsmarkt. En, uiteraard, op onze werkwijze, op wat wij voor hen kunnen betekenen en wat we van hen verwachten. Dit alles in de hoop dat deze mensen alsnog een baan vinden zodat ik ze nooit meer hoef te zien; ze geen WWB uitkering hoeven aan te vragen. Zo voorkomen wij nieuwe instroom in de WWB en kunnen ook deze mensen weer volledig meedraaien in onze maatschappij. Gratis lid van de bibliotheek Goed nieuws voor de houders van de Ooievaarspas! Bent u in het bezit van een geldige Ooievaarspas? Dan is het abonnement bij de Bibliotheek aan de Vliet ook in 2013 gratis. Bent u nog geen lid van de bibliotheek? Dan betaalt u slechts eenmalig 2,50 inschrijfgeld en kunt u zonder verdere kosten gebruikmaken van de bibliotheek. Om lid te worden hebt u een geldige Ooievaarspas en een legitimatie nodig. Lid zijn van de bibliotheek loont Als lid van de Bibliotheek aan de Vliet kunt u gratis boeken*, tijdschriften, cd s*en dvd s/blu rays* lenen (* met uitzondering van de nieuwste Toptitels). Een ander voordeel van uw lidmaatschap is dat u met korting deel kunt nemen aan de activiteiten van de bibliotheek zoals cursussen, workshops, lezingen of filmvoorstellingen. Voordeel met je biebpas Kijk ook eens op de landelijke website Dit is een website boordevol met acties en voordeel voor bibliotheekleden. Op vertoon van uw bibliotheekpas krijgt u korting of iets extra s bij alle aangesloten attracties/bedrijven. de Bibliotheek aan de Vliet De Bibliotheek aan de Vliet heeft 5 locaties: Leidschendam, Fluitpolderplein 12 De Ottoburg*, Esdoornstraat 3b;* deze vestiging sluit per Rijswijk, Generaal Eisenhowerplein 101 Stompwijk, Zusterdijk 21 Voorburg, Koningin Julianalaan 257 Graag tot ziens bij de Bibliotheek aan de Vliet! (070)

8 Interessant op internet Weet hoe het zit Bijna iedereen in Nederland heeft te maken met sociale wetgeving. Bijvoorbeeld als u een uitkering of AOW-pensioen ontvangt. Dan krijgt u ook te maken met de regels die bij de sociale wetgeving horen. Bijvoorbeeld over wat u wanneer moet melden bij uw gemeente, uitkering- of uitvoeringsinstantie. Maar ook rond arbeidsvoorwaarden, belastingen en veilig en gezond werken. Niet iedereen kent deze regels. Daarom helpt weet hoe het zit.nl u aan de juiste informatie in uw situatie. Adviesraad Sociale Zaken Frauderen is oneerlijk COLUMN Jan Holierhoek, Voorzitter Adviesraad Sociale Zaken In deze klantenkrant wordt onder meer aandacht besteed aan de aanscherping van de handhaving van de fraudebestrijding op de uitvoering van de sociale wetgeving. Dit onderwerp deed me als wielerliefhebber direct denken aan de verwerpelijke praktijken van Lance Armstrong tijdens zijn wielerloopbaan. Volgens officiële instanties heeft hij zich schuldig gemaakt aan stelselmatige dopingfraude. Terecht zijn hem zijn zeven tourzeges ontnomen en zal hij het gewonnen prijzengeld moeten terugbetalen. De bestaande dopingcontroles in de sport blijken ontoereikend en zullen moeten worden aangescherpt. Zijn frauduleus handelen schaadt de maatschappij, is oneerlijk en moet daarom bestreden worden... en niet alleen in de sport! Fraude komt helaas nog veel voor binnen onze samenleving. Blijkbaar ook bij de uitvoering van de sociale wetgeving. Daarom legt de landelijke overheid gemeenten nu stringentere regels op ter bestrijding van sociale fraude. Gemeenten krijgen minder beleidsvrijheid op het gebied van de handhaving van de fraudebestrijding. Met de aanscherping van deze handhaving worden sociale fraudeurs in de toekomst eerder en harder aangepakt. Boetes kunnen worden opgelegd en onrechtmatig verkregen uitkeringen teruggevorderd. Want ook hier geldt dat sociale fraude de maatschappij schaadt, oneerlijk is en dus bestreden moet worden. Colofon Dit is een uitgave van de gemeente Rijswijk, Sociale Zaken Stadhuis, Bogaardplein 15 Postbus 5303, 2280 HH Rijswijk Telefoon (070) Openingstijden: maandag t/m vrijdag van tot uur Telefonisch spreekuur: werkdagen van tot uur Telefoon (070) Spreekuur voor nieuwe cliënten: volgens afspraak Redactie: Melissa Elsink Heeft u suggesties voor de inhoud? Vormgeving: Optima Forma bv, Voorburg Druk: OBT bv, Den Haag Oplage:

Sociale Zaken. Rechten en plichten Wwb. Nieuwsbrief. www.rijswijk.nl. nummer 1, mei 2013. Bijstandsuitkering

Sociale Zaken. Rechten en plichten Wwb. Nieuwsbrief. www.rijswijk.nl. nummer 1, mei 2013. Bijstandsuitkering nummer 1, mei 2013 www.rijswijk.nl In deze uitgave o.a.: > Welke verplichtingen zijn er? > Kinderopvangtoeslag > de Bibliotheek aan de Vliet > Regelingen voor mensen met een laag inkomen > Aad is taalambassadeur

Nadere informatie

Aandacht voor Rijswijkers met minder geld

Aandacht voor Rijswijkers met minder geld Special Gemeente Rijswijk Sociale Zaken Extra nummer, maart 2009 2008 is voor Sociale Zaken een mooi jaar om op terug te kijken. De uitgangspunten voor 2008 van Sociale Zaken waren: meer zelf doen, meer

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2

Voorwoord. Inhoudsopgave. Werk Informatie voor werkgevers 2 Mei 2014 Voorwoord In deze tweede digitale nieuwsbrief weer volop nieuws. Zo kunt u lezen over WeHelpen.nl; een nieuwe, laagdrempelige manier om hulp aan te bieden en te ontvangen. Zo kan iedereen een

Nadere informatie

Fraude sociale zekerheid

Fraude sociale zekerheid Wat staat er in het wetsvoorstel Aanscherping en handhaving SZW-wetgeving? Kortweg dat fraude in 2013 veel zwaarder bestraft zal gaan worden: Burgers moeten bij fraude met een uitkering alles terugbetalen

Nadere informatie

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT

>>> WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT Van bijstand naar Participatiewet WAT ER IN 2015 VERANDERT ALS U EEN UITKERING HEBT >>> VANAF 1 januari 2015 TREEDT DE PARTIcIPATIEWET IN WERKING. DEZE VERVANGT DE WET WERK EN BIjSTAND (WWB), DE IOAW EN

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 september Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 september Nummer :

Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 september Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 september Nummer : Voorstel aan : Gemeenteraad van 30 september 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 17 september 2013 Nummer : Onderwerp : Verordeningen Fraudewet (WWB/IOAW/IOAZ en bestuurlijke boete bij recidive)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Rijswijks Werkcentrum opent zijn deuren. Op 4 november is het Rijswijks Werkcentrum

Nieuwsbrief. Rijswijks Werkcentrum opent zijn deuren. Op 4 november is het Rijswijks Werkcentrum Nieuwsbrief nummer 3, december 2010 Sociale Zaken In deze uitgave o.a.: > Rijswijks Werkcentrum opent zijn deuren > Ooievaarspas ook geldig in 2011 > Nieuw: De Boekerpas > Geld besparen met de Rijswijkse

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Van bijstand naar Participatiewet. Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Van bijstand naar Participatiewet Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand? Wat zijn de belangrijke veranderingen in 2015? Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet.

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ)

Wet investeren in jongeren (WIJ) Wet investeren in jongeren (WIJ) WIJ staat voor Wet investeren in jongeren (WIJ). Dit is een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat alle jongeren tot 27 jaar een opleiding volgen of werken. Wat is de WIJ?

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk

Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Werkloos? Weener XL helpt u op weg naar werk Hulp op weg naar inkomen Soms gebeuren er dingen in het leven die u liever anders had gezien. U wordt werkloos of mag minder uren werken, uw relatie strandt.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen Nieuwsbrief DECEMBER 2016 Alle medewerkers van de IASZ wensen u prettige feestdagen en een goed 2017! Wijzigingen beleid bijzondere bijstand Tevredenheidsonderzoek In dit nummer: Collectieve zorgverzekering

Nadere informatie

Sociale Zaken. Nieuwsbrief. Gezond eten voor weinig geld. www.rijswijk.nl. nummer 2, september 2010. Aanmelden. De cursus

Sociale Zaken. Nieuwsbrief. Gezond eten voor weinig geld. www.rijswijk.nl. nummer 2, september 2010. Aanmelden. De cursus Nieuwsbrief nummer 2, september 2010 Sociale Zaken www.rijswijk.nl In deze uitgave o.a.: > Studentenpas vervangt Ooievaarspas > Aanpassing collectieve zorgverzekering > Rijswijks Werkcentrum opent zijn

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ook in 2016 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet in de gemeente Dongen zoals die sinds 1 januari 2015 gelden. In deze tijd van verandering wil de gemeente Dongen inwoners,

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een

Nieuwe regels voor de bijstandsuitkering. De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een De regels rond de bijstandsuitkering veranderen. Dat is een direct gevolg van de Participatiewet, die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Deze wet vervangt (onder meer) de Wet werk en bijstand. Het doel

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders)

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Dit document is afkomstig van https://www.coa.nl/mycoa/mycoa/, zie https://www.coa.nl/mycoa/hy/printpdf/infosheetprint/1540 Wat moet ik regelen?

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal??

PARTICIPATIEWET. Maar nu.wat verandert er allemaal?? PARTICIPATIEWET Inleiding Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, valt vanaf 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De Participatiewet is er namelijk

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE WWB, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZEEVANG

BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE WWB, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZEEVANG BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE BOETE WWB, IOAW EN IOAZ GEMEENTE ZEEVANG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeevang, Gelet op artikel 18a van de Wet werk en bijstand, artikel 20a van

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN

NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN 1 NU WEET IK WAT BELANGRIJK IS BIJ MIJN BIJSTANDS- UITKERING. Spelregels met duidelijke afspraken. HOUTEN IJSSELSTEIN LOPIK NIEUWEGEIN VIANEN SPELREGELS MET DUIDELIJKE AFSPRAKEN Heeft u geen of onvoldoende

Nadere informatie

De nieuwe regeling Tegemoetkoming Zorgkosten. Jaargang 19 no.10 november 2015

De nieuwe regeling Tegemoetkoming Zorgkosten. Jaargang 19 no.10 november 2015 Jaargang 19 no.10 november 2015 Deze maand: Zorgkosten en een laag inkomen - Tegemoetkoming Zorgkosten - Zorgverzekering VGZ Zuid-Limburgpakket Campagne Burenhulp Vacatures vrijwilligerswerk Sluitingsdagen

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ)

OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) OVERZICHT WIJZIGINGEN WET INKOMENSVOORZIENIGING OUDERE EN GEDEELTELIJK ARBEIDSONGESCHIKTE WERKELOZE WERKNEMERS (IOAW) EN GEWEZEN ZELFSTANDIGEN (IOAZ) Met ingang van 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016

Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016 In te vullen door de Sociale Dienst Veluwerand Cliëntnummer: Aanvraagformulier Maatschappelijke bijdrageregeling 2016 Aanvraagnummer: Datum ontvangst: Uw inkomen mag in de afgelopen 24 maanden (Harderwijk)

Nadere informatie

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012

Brochuretekst SZW. Wet werk en bijstand Januari 2012 Brochuretekst SZW Wet werk en bijstand Januari 2012 Wet werk en bijstand Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk

Nadere informatie

Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders

Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders Folder Kennis van de e Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders U hebt een vergunning gekregen en binnenkort verhuist u naar een woning in een gemeente. Waarschijnlijk hebt u veel vragen over

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Aanscherping Wet werk en bijstand. Huishoudinkomenstoets vervalt Het kabinet heeft besloten om de huishoudinkomenstoets

Nieuwsbrief. Aanscherping Wet werk en bijstand. Huishoudinkomenstoets vervalt Het kabinet heeft besloten om de huishoudinkomenstoets nummer 2, juni 2012 www.rijswijk.nl In deze uitgave o.a.: > De huishoudtoets wordt afgeschaft > Wachttijd voor jongeren onder de 27 jaar > Regelingen voor mensen met een laag inkomen > Nieuws van het Rijswijks

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar

U hebt kinderen in het basis en/of voortgezet (beroeps) onderwijs van 4-18 jaar Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand

Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 1224112 Verordening participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand De raad van de gemeente Delft: - heeft het voorstel gelezen van het college van burgemeester en wethouders van 17 april 2012;

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Sociale Zaken in een nieuw jasje

Nieuwsbrief. Sociale Zaken in een nieuw jasje Nieuwsbrief nummer 1, mei 2010 Sociale Zaken www.rijswijk.nl In deze uitgave o.a.: > Campagne Doe weer mee! > Gratis Lidmaatschap Bibliotheek Rijswijk > Wanbetalers premie zorgverzekering > Minder formulieren

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Hoge kosten - Laag inkomen?

Hoge kosten - Laag inkomen? Hoge kosten - Laag inkomen? Financiële tegemoetkomingen gemeente Olst-Wijhe juni 2017 Hoge kosten Eten en drinken, wonen en kleding. Het zijn normale uitgaven die we allemaal hebben. Maar soms krijgt u

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties Overzicht inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties In dit overzicht (matrix) van inkomensondersteunende voorzieningen van Optimisd en van andere overheidsinstanties

Nadere informatie

Regie over de beste zorg

Regie over de beste zorg Regie over de beste zorg Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2018 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Regie over de beste zorg 3 Wat verzekeren we? 4 De voordelen van een zorgverzekering bij Delta Lloyd 10 Wat

Nadere informatie

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Appingedam. Nr. 0 1 januari 1900 Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Let op! Er zijn meer inkomsten die meetellen. Wilt u precies weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op.

Let op! Er zijn meer inkomsten die meetellen. Wilt u precies weten hoe het zit? Neem dan contact met ons op. NIEUWSBRIEF IGSD september 2013 In dit nummer In deze nieuwsbrief komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. Bijverdienen en een bijstandsuitkering 2. De hoogte van uw uitkering is veranderd per 1 juli

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Wet werk en bijstand. Wanneer hebt u recht op bijstand? Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? Iedereen moet zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud voorzien met werken. Lukt dit niet, dan helpt de overheid u met werk zoeken. Zolang u geen werk hebt gevonden ontvangt u bijstand, via de Wet

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Strengere regels voor recht op bijstand

Nieuwsbrief. Strengere regels voor recht op bijstand Nieuwsbrief g Sociale Zaken nummer 2, december 2014 g www.rijswijk.nl In deze uitgave o.a.: > Meer mensen aan het werk > Strengere regels voor recht op bijstand > Werken loont > Collectieve zorgverzekering

Nadere informatie

Voorkom problemen, houd u aan de regels!

Voorkom problemen, houd u aan de regels! Voorkom problemen, houd u aan de regels! Vanaf 1 januari 2013 worden overtredingen van de uitkeringsregels strenger bestraft. De overheid en het Nederlandse publiek vinden het belangrijk dat geld dat bestemd

Nadere informatie

Rechten en plichten. Wet werk en bijstand (WWB)

Rechten en plichten. Wet werk en bijstand (WWB) Rechten en plichten Wet werk en bijstand (WWB) mei 2014 Wanneer ontvangt u een WWB uitkering? Heeft u onvoldoende inkomsten om in uw eigen levensonderhoud te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage.

Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage. Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage. Dit formulier opsturen naar: Gemeente Hoorn t.a.v. zorg/wmo Postbus 603 Antwoordnummer 98 1620 AR Hoorn www.hoorn.nl

Nadere informatie

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs.

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Financiële hulp voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Heeft u een laag inkomen en hebt u weinig vermogen? In deze folder leest u hoe de gemeente u kan helpen. Wie kan gebruik maken van

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage.

Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage. Tegemoetkoming Chronisch zieken en beperkten en compensatieregeling eigen bijdrage. Dit formulier opsturen naar: Gemeente Hoorn t.a.v. administratie WMO Postbus 603 Antwoordnummer 98 1620 AR Hoorn www.hoorn.nl

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN

AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN AANVRAAGFORMULIER MINIMAREGELINGEN 2014 Invullen door administratie gemeente Utrechtse Heuvelrug Voor personen die een WWB-uitkering ontvangen. Team: Cliëntnummer: 1. Persoonsgegevens 1.a Vul hieronder

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier.

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier. Brochure 2014 1 2 Politie Zorgpolis Politiemensen hebben een speciaal beroep. De Politie Zorgpolis (PZP) is een verzekering op maat voor de politie. Of u nu uitvoerend, administratief, ondersteunend medewerker

Nadere informatie

Regie over de beste zorg

Regie over de beste zorg Regie over de beste zorg Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2017 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Regie over de beste zorg 3 Wat verzekeren we? 4 De voordelen van een zorgverzekering bij Delta Lloyd 10 Wat

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen; Gelet op artikel 18a van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

Regeling aanbieders Ooievaarspas. Kaders voor aanbieders en activiteiten van de Ooievaarspas

Regeling aanbieders Ooievaarspas. Kaders voor aanbieders en activiteiten van de Ooievaarspas Juli 2014 Regeling aanbieders Ooievaarspas Kaders voor aanbieders en activiteiten van de Ooievaarspas Gemeente Den Haag SZW/juli 2014 I Ooievaarspas algemeen Artikel 1.1 Algemene doelstelling Ooievaarspas

Nadere informatie

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015

Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 Veranderingen in de Wet werk en bijstand in 2015 1. Gevolgen voor de alleenstaande ouder Alleenstaande ouderkop Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de meeste alleenstaande bijstandsouders een lagere uitkering.

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie