Sociale Kaart. Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat VC Zoetermeer Tel Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale Kaart. Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell."

Transcriptie

1 Sociale Kaart Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. Schoolstraat VC Zoetermeer Tel Fax

2 Ambulante jeugdhulpverlening Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Bureau Jeugdzorg Integrale Vroeghulp Zoetermeer Jeugdsecties van Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding Bibliotheek Zoetermeer Speel-o-theek Steunpunt Opvoeding (STOP) Stichting Spel en Opvoedingsondersteuning Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding aan ouders met gehandicapte kinderen Bosk Foss Fovig Stichting Down s Syndroom Adoptie Stichting Adoptie Voorzieningen Voorlichting Informatie over Adoptie (VIA) Video Interactie Begeleiding bij Adoptie (VIB) Wegwijzer Adoptie Nazorg (WAN) Algemeen Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Blijf van mijn lijf FIOM GGD Kraamzorg Parnassia Politie Raad voor de Kinderbescherming Rutgersstichting Telefonische hulpdiensten Allochtone vrouwentelefoon Bureau Slachtofferhulp Correlatie De Opvoedtelefoon SOS telefonische hulpdienst Adressen Landelijke telefoonnummers

3 Ambulante hulpverlening Gebruik van ambulante hulpverlening gebeurt in principe vrijwillig door ouder(s) 1, maar in de praktijk komt het er vaak op neer dat ouders en kinderen worden doorverwezen. Pas als vrijwillige hulp niet voldoende blijkt, kan men overgaan tot gedwongen hulp. Ambulant geeft aan dat kinderen nog wel thuis wonen, maar op gezette tijden hulp krijgen. Soms wordt deze hulp thuis verleend. Hieronder staan een aantal voorzieningen op het terrein van de ambulante jeugdhulpverlening. Advies en meldpunt kindermishandeling (AMK) Per regio zijn er AMK s georganiseerd. De bureaus vertrouwensartsen zijn in deze meldpunten opgegaan. Functies meldpunten: het in ontvangst nemen van meldingen; registratie, onderzoek en afwikkeling van meldingen; advisering van melders en de relatie tot de hulpverlening en justitiële regelingen. AMK s zijn onafhankelijk. Particulieren kunnen anoniem melden, professionals niet. De AMK s worden langzamerhand allemaal opgenomen in de Bureaus Jeugdzorg, zodat zij meer vraaggericht kunnen werken. Bureaus Jeugdzorg (BJZ) In de BJZ zijn veel instellingen die zorg aan kinderen en jongeren bieden opgegaan, zodat er binnen de jeugdhulpverlening meer vraaggericht gewerkt kon worden. Er wordt o.a. samengewerkt met huisartsen, GGD, GGZ, Stichting Jeugdzorg (voogdij en gezinsvoogdij), Raad van de Kinderbescherming, Politie, Justitie, Steunpunt Opvoeding (Stop), Maatschappelijk werk, Buurtwerk, Instellingen binnen de Jeugdzorg en Jeugdhulpverlening. Het doel van de BJZ is een herkenbaar, laagdrempelig en bekend punt zijn voor alle vragen en hulp voor kinderen en ouders over opvoeden en/of begeleiden. Alle vragen/aanmeldingen betreffende jeugdhulpverlening verlopen via een BJZ. Kinderen, jongeren, ouders, maar ook mensen die beroepshalve werken met kinderen of jeugd, kunnen terecht bij BJZ voor informatie, advies en/of hulp bijvoorbeeld voor: opvoeden, opgroeien en communicatie en dan zowel van kinderen, jongeren en ouders. De vragen worden beantwoord door medewerkers van BJZ, of ze zorgen ervoor dat de juiste instelling wordt ingeschakeld. Op basis van één/of enkele (max.6) gesprekken onderzoekt BJZ de vraag of het probleem. Samen met alle hulpvragers/aanvragers wordt er een hulpplan gemaakt. 1 Er wordt in dit document alleen over ouders gesproken, maar mede worden hier overige verzorgers bedoelt.

4 Als onduidelijk is wie helpt bij het oplossen van een probleem, dan kan er een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprekgesprek. Dan wordt getracht te achterhalen welke organisatie het beste kan helpen. Daarnaast kan iedereen die zich zorgen maakt over een kind ook bij BJZ terecht. Integrale Vroeghulp Zoetermeer Als de hulpverlening of de ouders merken dat het kind op een ontwikkelingsgebied achterblijft bij die van leeftijdsgenootjes, kunnen die zich wenden tot de Intergrale Vroeghulp. Met vroeghulp wordt bedoeld: in een zo vroeg mogelijk stadium hulp verlenen aan kinderen die problemen ondervinden in hun ontwikkeling. En onder integraal wordt verstaan dat de gehele ontwikkeling van het kind centraal staat en dat alle betrokken hulpverleners samen werken ten behoeve van deze ontwikkeling. Integrale Vroeghulp heeft tot doel de ouders de weg te wijzen naar de juiste instanties en ervoor zorg te dragen dat die instanties goed samenwerken in het belang van het kind. Ouders en/of hulpverleners kunnen het team vragen om advies en hulp. Je kunt daarvoor telefonisch contact opnemen. De hulp en het advies van het team is kosteloos. Hulp wordt op twee manieren geboden: een consult of via een aanmelding. Een consult houdt in dat de ouders en/of hulpverleners (telefonisch) advies krijgen waar zij het beste met hun hulpvragen terecht kunnen. Een aanmelding houdt in dat de casemanager een afspraak maakt voor een huisbezoek, waarin de zorgen en twijfels rondom het kind worden besproken. Met toestemming van de ouders worden medische en ontwikkelingsgegevens opgevraagd. Deze informatie wordt besproken in het team, waarna met de ouders de adviezen of verder te nemen stappen worden besproken. Ouders worden door het team geholpen en begeleid tot hun hulpvraag is beantwoord. Het kernteam Integrale Vroeghulp bestaat uit een coördinator, casemanager gedragskundige (orthopedagoog), jeugdarts, secretaresse, revalidatiearts. Jeugdsecties van Regionale Instellingen voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg (RIAGG) De RIAGG s zijn in 1982 ontstaan door het op regionaal niveau samengaan van een aantal ambulante werksoorten. In principe kan iedereen voor psychiatrische, psychische en psychosociale problemen terecht bij de RIAGG. Taken zijn preventie, hulpverlening met als functies intake en onderzoek; diagnose- en indicatiestelling; verwijzing en bemiddeling; advisering en behandeling en dienstverlening. In het kader van de dienstverlening begeleiden en adviseren de RIAGG s via super- of intervisie professionals van de eerste lijn.

5 In principe kan een cliënt zich rechtstreeks tot het RIAGG wenden, maar in toenemende mate worden cliënten doorverwezen door de eerste lijn ( huisarts). Het werk van de jeugdsecties is in de praktijk nauw verwant met het werk van de ambulante jeugdhulpverlening. Het bijzondere van de RIAGG is het integrale aanbod. Omdat iedereen er terecht kan, is het mogelijk de behandelingen van ouders en kinderen op elkaar af te stemmen. Er is ook een multidisciplinair hulpverleningsaanbod. Er werken psychologen, pedagogen, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, kinderartsen, maatschappelijk werkers en jeugdpsychiaters. Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding Bibliotheek Zoetermeer Voorlezen heeft al vanaf een vroege leeftijd een positieve invloed op de taalontwikkeling van een kind. Zodra een kind (op schoot) kan zitten, kan het voorlezen beginnen. Aanvankelijk is dat niet veel meer dan praten over plaatjes, waarbij het kind leert hoe gezellig het kan zijn om samen met een boekje op schoot te zitten. De bibliotheek kan adviseren in bruikbare boekjes voor die eerste kennismaking. Voor elke leeftijd zijn er boeken die aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Dat maakt het lezen nog aantrekkelijker. Advies bij de keuze wordt graag gegeven. Kleine kinderen kunnen een eigen abonnement krijgen bij de Openbare Bibliotheek in Zoetermeer. Dit is een gratis jeugdabonnement voor kinderen van 0 t/m 15 jaar. Ook is er de jaarlijkse peutermaand en er zijn er extra aantrekkelijke mogelijkheden voor de jongste bezoekertjes. De vestiging heeft een speciale kinderafdeling, met aantrekkelijke voorleesboeken, prentenboeken en boeken op thema. Speel-o-theek Goed speelgoed is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Maar speelgoed kan duur zijn, en soms vindt een kind het maar een korte periode interessant. Soms willen mensen speelgoed eerst proberen voor ze het aanschaffen of ze willen het kind regelmatig nieuw en uitdagend speelgoed aanbieden, zonder daar veel geld voor neer te tellen. Een speel-o-theek is daarbij een uitkomst. Het is een uitleen-gelegenheid voor speelgoed, te vergelijken met een bibliotheek. Zoetermeer telt drie speel-o-theken. Speel-o-theek Meerspel (zie adressenlijst) beschikt ook over aangepast spelmateriaal voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of perceptieve (op waarneming gebaseerde) handicap. Steunpunt Opvoeding (STOP) Dagelijkse omgang met kinderen kan vragen en/of twijfels met zich meebrengen. Onbeantwoorde vragen en onopgeloste problemen kunnen leiden tot verstoorde opvoedingssituaties. Het is belangrijk dat ouders in een vroeg stadium snel en gemakkelijk een passend antwoord kunnen vinden op hun vragen. Daarbij moet dit aanbod laagdrempelig zijn en dicht in de buurt. Een goede bereikbaarheid is belangrijk, waarbij tevens de

6 anonimiteit van de ouders blijft gewaarborgd. Het bovenstaande is een reden om in een informatie- en pedagogische adviesfunctie te voorzien, uitgevoerd in en samen met de eerste lijn, als laagdrempelige basisvoorziening met deskundige beroepskrachten. De functies van STOP zijn: het geven van voorlichting en informatie en lichte pedagogische hulp en doorverwijzen aan ouders van kinderen van 0-18 jaar: STOP is er ook voor beroepskrachten die in hun werk contacten hebben met kinderen en jongeren van 0-18 jaar. Dit zijn beroepskrachten onder andere uit de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang en het sociaal cultureel werk. Stichting spel- en opvoedingsondersteuning (S&O) S&O heeft bijna twee decennia ervaring met de ontwikkeling en de uitvoering van spel aan huisprojecten. Wekelijks brengt een speelster van Spel aan Huis dan een spelbezoek aan een gezin met jonge kinderen in een achterstandssituatie. Het merendeel van deze gezinnen verkeert in een isolement en is van allochtone afkomst. Spel aan Huis heeft de volgende doelstellingen: het stimuleren van de spelontwikkeling van kinderen in gezinnen door spel in huis te brengen of op de bestaande spelervaring voort te bouwen; het vergroten van kennis in het gezin over de waarde van spel en over de spelmogelijkheden thuis én in de wijk; het verlagen van de drempel van voorzieningen in de wijk rond onderwijs, opvoeding en kinderopvang. Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding aan ouders met gehandicapte kinderen Bosk Bosk is een vereniging die er is voor ouders met gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap, hulpverleners met vragen en familieleden. De vereniging organiseert informatieve bijeenkomsten, behartigt belangen, brengt lotgenotencontact tot stand, wisselt kennis en ervaring uit en probeert zelfredzaamheid te bevorderen. Dichtbij huis kunnen er individuele gesprekken plaatsvinden, maar er wordt ook voorlichting over voorzieningen per regio gegeven. De organisatie houdt zich met allerlei regelingen bezig voor gehandicapte kinderen: denk hierbij aan het rugzakje waarin extra middelen zitten voor kinderen die naar school gaan. Er zijn een heleboel handicaps waar Bosk zich mee bezig houdt. Om er een paar te noemen: spraak- en taalstoornissen, schisis (hazenlip), kinderen met een aangeboren of verworven amputatie (verkorte arm of been), waterhoofd, Pierre Robin (combinatie van oorzaken met een groot aantal verschillende kenmerken, combinatie van kenmerken bestaat uit een te

7 kleine kaak, een naar achteren gezakte tong en een gespleten gehemelte). Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd. Thema s zijn onder andere: onderwijs, wonen, vakantie, regelingen en erfelijkheid. Ook op de website wordt een breed scala aan onderwerpen behandelt. Foss De Foss houdt zich bezig met zaken die zowel slechthorende kinderen als kinderen met spraaktaal moeilijkheden betreffen. Reden hiervoor is dat beide groepen kinderen problemen hebben met taal- en spraakverwerving en daarbij gelijksoortige voorzieningen nodig hebben (zoals logopedie e.d.). De doelstelling van de Foss is als volgt omschreven: 'De federatie heeft ten doel de behartiging van de geestelijke en materiële belangen van slechthorende kinderen en kinderen met spraaktaalmoeilijkheden en hun ouders, voorzover deze belangen niet kunnen worden behartigd door de in de federatie vertegenwoordigde oudergroeperingen'. Het is uiteraard in het belang van het kind en de ouders om zo spoedig mogelijk advies te vragen en het kind te laten onderzoeken. Hoe eerder wordt ontdekt dat er met het gehoor van het kind wat aan de hand is, des te eerder kunnen er maatregelen worden genomen die van belang zijn voor het kind (zoals het aanmeten van een hoortoestel), en des te eerder kan gericht worden begonnen aan het stimuleren van geluidsbeleving en de taal- en spraakontwikkeling (bijvoorbeeld door hometraining). Ook kan het kind misschien al geplaatst worden op een afdeling zeer jeugdigen van een school voor slechthorende kinderen. Federatie van Ouders van Visueel gehandicapten (fovig) De fovig is een organisatie van ouders voor ouders die zich verbonden weten door het hebben van een visueel gehandicapt kind. De fovig ondersteunt ouders en naaste betrokkenen om hen in staat te stellen een essentiële bijdrage leveren en optimale omstandigheden en kansen te creëren voor hun blinde en slechtziende kinderen. Stichting Down s Syndroom Doel: datgene bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en de ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom. Zij streeft ernaar hun integratie in de maatschappij te stimuleren en hen een kans te geven een zo normaal leven te leiden. Taken die gedaan worden om dit te realiseren zijn: het inventariseren van kennis over behandelmethoden en begeleidingsvormen van kinderen en volwassenen met Downsyndroom en het bevorderen van een gerichte toepassing daarvan; het geven van voorlichting aan ouders/verzorgers en hulpverleners van de betrokkenen en aan het brede publiek; het bevorderen van contacten tussen ouders onderling, tussen ouders en verzorgers en zo mogelijk tussen de betrokkenen zelf;

8 het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. De stichting helpt graag ouders met jonge kinderen en baby s, waarmee het wel of niet goed gaat. Voor ouders kunnen zij veel betekenen. Intensief contact is mogelijk, met name als het minder goed gaat met het kindje. Stichting Adoptievoorzieningen De doelstellingen van de Stichting Adoptievoorzieningen zijn: het geven van informatie aan personen die belangstelling hebben voor het adopteren van kinderen; het bijdragen aan het proces tot verbetering van de adoptiepraktijk; het zorgdragen voor de uitvoering van de adoptievoorbereiding en nazorg. De stichting adoptievoorzieningen heeft drie afdelingen: 1) VIA: Voorlichting Informatie over Adoptie Geeft telefonisch informatie over adoptie en in opdracht van het Ministerie van Justitie voorlichting over adoptie aan mensen die voor het eerst een kind uit het buitenland of uit Nederland willen adopteren. De VIA Adoptie Informatielijn wil een laagdrempelig informatiepunt zijn voor iedereen die iets over adoptie wil weten of overweegt te adopteren. Belangstellenden kunnen er terecht voor informatie over adoptie in het algemeen, de adoptieprocedure, de activiteiten van de eigen organisatie en andere op het gebied van afstand en adoptie werkzame organisaties. Het doel van de voorlichtingsbijeenkomsten is deelnemers een weloverwogen keuze te laten maken over adoptie. Dit gebeurt door het geven van informatie en deelnemers de mogelijkheid te bieden ideeën, ervaringen en gedachten uit te wisselen. De voorlichtingsbijeenkomsten maken deel uit van de adoptieprocedure. 2) VIB: Video Interactie Begeleiding bij Adoptie Biedt preventieve opvoedingsondersteuning in de vorm van video interactie begeleiding aan ouders in het eerste jaar na aankomst van hun adoptiekind. 3) WAN: Geeft adviezen en informatie bij vragen op het gebied van identiteit en ontwikkeling, opvoedingsondersteuning, roots en hulpverlening op het terrein van afstand en adoptie aan adoptiefouders, geadopteerden, leerkrachten en andere professionals.

9 Algemeen Algemeen Maatschappelijk Werk, stichting Bovos Bovos is een professionele welzijnsorganisatie met een brede functie ter ondersteuning van een goed sociaal klimaat. Kerntaak is het bevorderen van een actieve deelname van de inwoners van Zoetermeer aan de samenleving. Blijf van mijn Lijf De stichtingen Blijf van mijn Lijf bieden bescherming aan vrouwen die vluchten voor huiselijk geweld. Vaak gaat het om vrouwen met kleine kinderen en vrouwen, die tegen de wil van hun man in, een echtscheiding willen aanvragen. Fiom De Fiom is gespecialiseerd in hulpverlening aan iedereen die vragen of problemen heeft op het gebied van onbedoelde zwangerschap, abortus, afstand ter adoptie, ongewenste kinderloosheid, adoptie-/ouderschap, zoekacties naar bloedverwanten, seksueel geweld en huiselijk geweld. De hulp bestaat uit begeleidende gesprekken, het bieden van informatie en het geven van advies. Daarnaast worden er gespreksgroepen georganiseerd waar mensen hun ervaringen kunnen delen met anderen en steun kunnen vinden. De Fiom heeft 9 vestigingen. GGD, afdeling Jeugdgezondheidszorg GGD's dragen bij aan de bevordering en de bewaking van de gezondheidszorg van de Nederlandse bevolking. Je kunt er terecht voor algemene informatie over Jeugdgezondheidszorg en ze houden jeugdonderzoeken, geven informatie over vaccinaties, doen onderzoek op verzoek, geven adviezen aan kinderdagverblijven, houden zich bezig met kindermishandeling, hygiëne, veiligheid, logopedie en tandverzorgingen. De afdeling Jeugd van de GGD heeft tot taak: het bewaken, begeleiden en bevorderen van de gezondheid van de jeugd. De consultatiebureaus van de Thuiszorg verlenen de individuele zorg voor kinderen van 0-4 jaar. De GGD neemt de zorg vanaf 4 jaar over. Verder heeft de GGD een Advies en Meldpunt Kindermishandeling en een Bureau Voorkoming Mishandeling. De afdeling jeugdgezondheidszorg is verantwoordelijk voor de bewaking van jongeren tot 19 jaar. Ook kan op verzoek van leerlingen, ouders of leerkrachten een gericht onderzoek worden gedaan. Daarbij geeft deze afdeling advies en ondersteuning bij lessen en projecten over gezondheidsonderwerpen. Kraamzorgburo Zoetermeer Als iemand een kind verwacht, dan kan er bij de huisarts om een verwijzing naar de verloskundige of gynaecoloog gevraagd worden. Zij maken afspraken voor regelmatige controle tijdens de gehele zwangerschap. In de derde maand van de zwangerschap wordt het tijd om voor de aanmelding voor de kraamzorg. Via het ziekenfonds of een particuliere verzekeraar kan men er achterkomen voor welke vorm van kraamzorg men verzekerd is.

10 Het is handig als dit goed uitgezocht wordt, omdat er in dat stadium nog bij verzekerd kan worden, indien nodig. Voor informatie: Parnassia Voor vragen of informatie over psychische problemen, verslaving en behandelmogelijkheden. Vragen kunnen divers van aard zijn. Het circuit Verslavingszorg heeft tot doel het verbeteren van de levensomstandigheden van personen (en hun omgeving), die problemen hebben met (de gevolgen van) het gebruik van psychotrope stoffen of door gokken. Daartoe wordt behandeling, begeleiding, bescherming, reclassering en consultatie geboden. Het informatiecentrum is er niet om hulp te verlenen, wél voor voorlichting en informatie. Als er naast de vraag om informatie ook een hulpvraag is, verwijst het informatiecentrum diegene zo snel en goed mogelijk door. Voor wie is parnassia bedoeld? Toekomstige cliënten, cliënten en ex-cliënten Familie, vrienden, buren Verwijzers en andere hulpverleners Scholieren, studenten, docenten, etc. Politie Bureau Zoetermeer Iedereen kan bij de politie terecht. Doelen van de politie zijn onder andere het handhaven van de openbare orde en veiligheid in de wijken, het verlenen van hulp en het opsporen van daders van strafbare feiten. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeente, de brandweer, ziekenhuizen en sociale hulpverlening en er wordt contact onderhouden met wijkverenigingen, woningbouwcorporaties, scholen en winkeliersverenigingen. Ook kan er aangifte worden gedaan van alle soorten misdrijven. Het politiebureau is 24 uur per dag geopend. In de vestiging, die genoemd is in de adressenlijst, bevindt zich tevens het bureau slachtofferhulp. Raad voor de Kinderbescherming De missie van de raad voor de kinderbescherming is als volgt: De Raad voor de Kinderbescherming komt op voor de rechten van het kind, van wie de ontwikkeling en opvoeding worden bedreigd. De Raad schept voorwaarden om die bedreiging op te heffen of te voorkomen. De Raad doet onderzoek, adviseert in juridische procedures en kan maatregelen of sancties voorstellen. De Raad werkt nauw samen met andere instanties. De Raad voor de Kinderbescherming is onderdeel van het Ministerie van Justitie en komt op voor kinderen die in de knel zitten. Bij kindermishandeling of verwaarlozing, maar ook bij echtscheiding of strafzaken tegen kinderen kan een beroep worden gedaan op de Raad. De Raad is geen hulpverleningsinstantie. Medewerkers van de Raad gaan niet met het gezin aan de slag om problemen op te lossen. Wel zoeken zij uit welke vorm van hulp het beste is voor ouders en kind, en zorgen ervoor dat die hulp op gang komt. De Raad wil de rechten zoals beschreven in het Verdrag van de rechten van het Kind waarborgen. Het kind komt hierbij altijd op de eerste plaats. De drie belangrijkste taken

11 van de Raad - de kerntaken zijn: bescherming, scheiding en omgang, en strafzaken waarin minderjarigen betrokken zijn. Daarnaast heeft de Raad ook een taak op andere terreinen waarbij de belangen van het kind in het spel zijn, zoals adoptie, naamswijziging of opname pleegkind. Rutgers Stichting De Rutgers Stichting biedt advies en consult op het gebied van geboorteregelingen en seksualiteitsvragen. Telefonische hulpdiensten Allochtone vrouwentelefoon Geeft hulp, advies en informatie aan allochtone vrouwen. Er kunnen in het Turks, Marokkaans Surinaams of in het Nederlands, vragen of problemen naar voren gebracht worden. Bureau Slachtofferhulp Het Bureau Slachtofferhulp is een landelijke organisatie die bestaat uit vrijwilligers en beroepskrachten. Het Bureau is er voor iedereen die met een misdaad of verkeersongeluk te maken heeft gehad. Zowel de slachtoffers, familie, kennissen, getuigen en nabestaanden kunnen hier om hulp vragen. Het Bureau Slachtofferhulp geeft begeleiding, ondersteuning en advies bij zaken als: verkeersongelukken, seksueel misbruik, huiselijk geweld, geweld, stalking, inbraken en allerlei andere misdrijven. Er wordt onder meer informatie gegeven over schadevergoedingen, strafprocessen, emoties en verwerking, de instanties waar men mee te maken krijgt en juridische procedures. De hulp is gratis en ook kan er een medewerker aan huis komen. Correlatie Correlatie luistert, adviseert en wijst de weg naar instanties die hulp of informatie bieden. Correlatie is er óók is voor vragen over gezondheid, voor grote én kleinere problemen, voor informatie, hulp én een deskundig advies. De opvoedtelefoon De opvoedtelefoon is er voor ouders en opvoeders die informatie willen over opvoeden, met vragen zitten, hun verhaal kwijt willen, behoefte hebben aan iemand die meedenkt, of advies willen. Doelgroepen zijn baby s, peuters, kleuters, schoolgaande kinderen en pubers. Er wordt opvoedingsondersteuning en jeugdhulpverlening geboden. Deze advies- en informatielijn kunt u anoniem bellen over alles wat met opvoeding te maken heeft. Aan de telefoon wordt u te woord gestaan deskundigen zijn op het gebied van alledaagse opvoedingsvragen. De Opvoedtelefoon wil ouders en opvoeders graag tot steun zijn. SOS Telefonische Hulpdienst De SOS telefonische hulpdienst is er voor iedereen die ergens mee zit en daar over wil praten. Als je belt krijg je een van de vrijwilligers aan de telefoon.

12 Adressen Stichting Adoptievoorzieningen Oudegracht 161, ingang: Hekelsteeg 8-10/Postbus 290, 3500 AG Utrecht Tel: (ma t/m vrij: uur)/fax: Website: Allochtone Vrouwentelefoon Tel: (ma 18:00-22:00 en vrij 11:00-15:00) Stichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland en AMK Haaglanden Neherkade 1, 2521 VA Den Haag Tel: /Fax: BJZ Vestiging Zoetermeer Nederlandlaan 6, 2711 HT Zoetermeer/Tel: /Fax: Blijf van mijn lijf Rotterdam Tel: /Website: Bureau Slachtofferhulp Zoetermeer Burgemeester Wegstapelplein 1, 2711 AK Zoetermeer Tel: (ma t/m vrij: )/spoedzaken: (In deze vestiging bevindt zich tevens het politiebureau) Algemeen Maatschappelijk Werk, St. Bovos Plesmanstraat 5, 2722 NV Zoetermeer/Tel: / Correlatie Tel: ( 0,10/min; ma t/m vr )/Teksttel: Stichting Down s Syndroom (Zuid-Holland 1 (regio Westland, Delft en Den Haag, WDD) Pauliene Kloosterboer: /Rob Breedeveld Website: Landelijk: Bovenboerseweg 41, 7946 AL Wanneperveen Tel: /Fax: FIOM, het landelijke bureau Kruisstraat 1, 5211 DT Den Bosch/Postbus 1019, 5200 BA Den Bosch Tel: /Fax:

13 Fovig FSB, jaarbeursplein 17-7h, 3521 AN Utrecht/Postbus AN Utrecht Tel: /Fax.: GGD Zuid Holland West, afd. Jeugdgezondheidszorg Brechtzijde 1, 2725 NR Zoetermeer Tel: / Integrale Vroeghulp Zoetermeer Hodenpijlstraat 18, 2729 EA Zoetermeer/ Asvest 28, 2611 PK Delft Tel: (di en do uur) Kraamzorgburo Zoetermeer Kaagkade 57/E, 2725 AA Zoetermeer/Tel: Opvoedtelefoon (ma t/m vrij 9.00 tot en ma, di en wo , ca. 0,20 pm) Parnassia (locatie Monsterseweg) Bep Bakhuijsweg 135, 2553 RE Den Haag Tel /Fax (secretariaat) Politie Zoetermeer Wegstapelplein 1, 2711 AK Zoetermeer/Postbus 7045, 2700 AE Zoetermeer Tel: Raad voor de Kinderbescherming, vestiging Den Haag Neuhuyskade 40,2596 GC Den Haag/Postbus 97745, 2509 GC Den Haag Tel: /Fax: Riagg Nederlandlaan 8, 2711 HT Zoetermeer/Tel: Rutgersstichting Haringkade 163,2584 ED Den Haag Tel/Fax: /Infolijn: ( 0,05/min) Geopend: ma t/m vrij en en , di S&O Jan van Riebeecklaan 101, 2803 WS Gouda/Postbus GJ Utrecht Contactpersoon Den Haag/Delft: Eric Pontier/Tel: ( )

14 Foss Landelijk: De Molen 89A, 3995 AW Houten/Postbus 14, 3990 AW Houten Tel: /Fax: /Website: Sos Telefonische Hulpdienst Tel ( 0,05/min)/ Bibliotheek Stadhuisplein 2, 2711 EC Zoetermeer Tel Website: Speel o theken Dribbel: Groen Blauw laan 133, Zoetermeer/Tel: Toy-Toy: Koeienweide 2, Zoetermeer/Tel: Meerspel: Toverberg 1, 2716 LW Zoetermeer/Tel: Stop Waterlandlaan 61, 1441 RS Purmerend Tel: Landelijke telefoonnummers Regionale preventieteams kindermishandeling : Advies en Meldpunt Kindermishandeling : Correlatie : Kindertelefoon : Landelijk Bureau Slachtofferhulp : Kinderrechtswinkel : Transact : Bureau Jeugdzorg : NIZW/expertisecentrum kindermishandeling : Stichting Ambulante FIOM : Opvoedtelefoon :

Sociale kaart met Liefde

Sociale kaart met Liefde Sociale kaart met Liefde Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling (tel. 0900-1231230) Kindertelefoon (0800-0432) Landelijk Bureau Slachtofferhulp (0900-0101) NIZW Jeugd / Expertisecentrum

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

17. Sociale kaart Flevoland

17. Sociale kaart Flevoland 17. Sociale kaart Flevoland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

17. Sociale kaart Zuid-Holland

17. Sociale kaart Zuid-Holland 17. Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Sociale kaart Zuid-Holland

Sociale kaart Zuid-Holland Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW

Nadere informatie

www.protocolkindermishandelingutrecht.nl

www.protocolkindermishandelingutrecht.nl VII Sociale kaart A. Regionale instellingen Bureau Jeugdzorg Utrecht Bureau Jeugdzorg biedt advies, hulp en bescherming aan jongeren en hun opvoeders. Ook mensen die op een of andere wijze betrokken zijn

Nadere informatie

Wie we zijn en wat we doen

Wie we zijn en wat we doen Wie we zijn en wat we doen Wie we zijn en wat we doen Stichting Adoptievoorzieningen is de landelijke organisatie die voorlichting, voorbereiding en nazorg op het gebied van adoptie in samenhang aanbiedt.

Nadere informatie

17. Sociale kaart Overijssel

17. Sociale kaart Overijssel 17. Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard,

Kindermishandeling. Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, Presentatie Kindermishandeling Is elke vorm van: Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactievan fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie

Nadere informatie

Sociale kaart Zuid-Holland

Sociale kaart Zuid-Holland Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau Stichting

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

17. Sociale kaart Gelderland

17. Sociale kaart Gelderland 17. Sociale kaart Gelderland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

17. Sociale kaart Zuid-Holland

17. Sociale kaart Zuid-Holland 17. Sociale kaart Zuid-Holland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

17. Sociale kaart Overijssel

17. Sociale kaart Overijssel 17. Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004 Versie 24 november 2005 Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord

Nadere informatie

Sociale kaart Overijssel

Sociale kaart Overijssel Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW Jeugd

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling

Rotterdamse Meldcode. huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Waarom een meldcode? De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdhulpverlening Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor u van belang

Nadere informatie

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling

AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling 2 AMK: Bij een vermoeden van kindermishandeling Een kind kan niet altijd voor zichzelf opkomen. Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) is er om kinderen

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling Versie februari 2012 Je huilde Logisch, je was nog zo klein En wat kon je anders Wanneer er niemand voor je kon zijn? Ik heb het geprobeerd Maar ik was

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Brabant

17. Sociale kaart Noord-Brabant 17. Sociale kaart Noord-Brabant Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Werktitel: Kindermishandeling.signaleren vermoedens en dan?

Werktitel: Kindermishandeling.signaleren vermoedens en dan? Werktitel: Kindermishandeling.signaleren vermoedens en dan? Door: Drs. A.M.J.M. Donkers, orthopedagoog en docent bij Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (Fontys/OSO) te Tilburg. Eerder werkzaam geweest

Nadere informatie

17. Sociale kaart Flevoland

17. Sociale kaart Flevoland 17. Sociale kaart Flevoland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau Stichting

Nadere informatie

Zorg Advies Team. 1. Algemeen 2. Schoolarts 3. Leerplichtambtenaar 4. Bureau Jeugdzorg (op afroep) 5. Orthopedagoog 6. GGz Jonx/Lentis 7.

Zorg Advies Team. 1. Algemeen 2. Schoolarts 3. Leerplichtambtenaar 4. Bureau Jeugdzorg (op afroep) 5. Orthopedagoog 6. GGz Jonx/Lentis 7. Zorg Advies Team 1. Algemeen 2. Schoolarts 3. Leerplichtambtenaar 4. Bureau Jeugdzorg (op afroep) 5. Orthopedagoog 6. GGz Jonx/Lentis 7. Jeugdagenten 8. Verwijsindex 1. Algemeen Voor problemen van psychosociale

Nadere informatie

Sociale kaart Zuidoost-Brabant. Landelijke telefoonnummers: Landelijk Bureau Stichting De Kindertelefoon. Kindertelefoon.

Sociale kaart Zuidoost-Brabant. Landelijke telefoonnummers: Landelijk Bureau Stichting De Kindertelefoon. Kindertelefoon. Sociale kaart Zuidoost-Brabant Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis: 0800-2000 Kindertelefoon: 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland: 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut: 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Holland

17. Sociale kaart Noord-Holland 17. Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld) 030-2300666 NJi Nederlands

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS

JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS JEUGDRECLASSERING INFORMATIE VOOR OUDERS/OPVOEDERS 1 INHOUD Jeugdreclassering; informatie voor ouders/opvoeders Algemene informatie Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijgt uw kind met jeugdreclassering

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders

Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Informatiefolder voor ouders 2012 Activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar en hun ouders Jeugd Toeleidingsactiviteiten Mijn kind is groep 3 Naschoolse activiteiten Weerbaarheid Opvoeden doe je niet

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling

Sociale omgeving. 1. Kindermishandeling 1. Kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte

Nadere informatie

17. Sociale kaart Gelderland

17. Sociale kaart Gelderland 17. Sociale kaart Gelderland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT

ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT 2008009130 HOLLAND IJ is ' AANDACHT ONDERSTEUNING BESCHERMING TOEZICHT bij Problemen rond OPGROEIEN EN OPVOEDING NOORD-HOLLAHO BUREAU JEUGDZORG HEEFT 5 SECTOREN Lokaal Jeugdbeleid Jeugdhulpverlening Advies-

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Holland

17. Sociale kaart Noord-Holland 17. Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 0900-0101 Transact (seksueel geweld)

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren

Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Jeugdhulpverlening Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Algemene informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdhulpverlening Aanmelding Zorgmelding Welke regelingen kunnen voor jou van belang zijn? Wanneer

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

Algemeen maatschappelijk werk

Algemeen maatschappelijk werk Algemeen maatschappelijk werk Inhoud 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 Inleiding Werkwijze algemeen maatschappelijk werk Aanmelding Intakegesprek Hulpverlening Hulpverleningsplan Evaluatie en

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE

Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Voor iedereen die beroepshalve met kinderen te maken heeft INFORMATIE Als beroepskracht krijgt u soms of regelmatig te maken met kinderen van wie van u vermoedt dat zij thuis mishandeld worden. In deze

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Opvoeding & Ontwikkeling

Opvoeding & Ontwikkeling MEE Utrecht, Gooi & Vecht Ondersteuning bij leven met een beperking Opvoeding & Ontwikkeling Opvoeding & Ontwikkeling MEE is een organisatie voor iedereen met een beperking of chronische ziekte. MEE biedt

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Zorg en Welzijn Nederland B.V. staat garant voor integer en respectvol handelen. Dit geld voor cliënten als mede ook voor onze begeleiders. Derhalve worden

Nadere informatie

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld Jaarlijks 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld In

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

17. Sociale kaart Noord-Holland

17. Sociale kaart Noord-Holland 17. Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

17. Sociale kaart Gelderland

17. Sociale kaart Gelderland 17. Sociale kaart Gelderland Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp

Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp 10 november 2014 Betreft: Veranderingen in de jeugdhulp en het overgangsrecht - informatie voor ouders en verzorgers van kinderen in jeugdhulp Geachte heer, mevrouw, Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Hulp bij huiselijk geweld

Hulp bij huiselijk geweld Hulp bij huiselijk geweld Beter voor elkaar 2 Huiselijk geweld Wat is huiselijk geweld? Bij huiselijk geweld denk je al gauw aan een man die zijn vrouw of zijn kinderen slaat. Maar er zijn veel meer soorten

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5

A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 A d v i e z e n e n M e l d i n g e n o v e r K i n d e r m i s h a n d e l i n g i n 2 0 0 5 Registratiegegevens van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Elk Bureau Jeugdzorg heeft een Advies-

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Het Downteam van het Martini Ziekenhuis. Het Downteam van het Martini Ziekenhuis 1

Patiënteninformatie. Het Downteam van het Martini Ziekenhuis. Het Downteam van het Martini Ziekenhuis 1 Patiënteninformatie Het Downteam van het Martini Ziekenhuis Het Downteam van het Martini Ziekenhuis 1 Het Downteam van het Martini Ziekenhuis Polikliniek Kindergeneeskunde, route 2.2 Telefoon (050) 524

Nadere informatie

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/

Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/ 1 2 Missie en Waarden http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/missie-en-waarden/ 3 4 Opdracht Kind en Gezin http://www.kindengezin.be/over-kind-en-gezin/wat-doen-we/

Nadere informatie

Zorg voor jeugdigen in Nederland

Zorg voor jeugdigen in Nederland DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Zorg voor jeugdigen in Nederland Presentatie Vlaams-Nederlands Huis deburen, Directie Curatieve Zorg, 14 november 2006 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht 0900-0101 (lokaal tarief) voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer

Nadere informatie

Factsheet 2012 Gemeente Groesbeek

Factsheet 2012 Gemeente Groesbeek MEE Gelderse Poort Ondersteuning bij leven met een beperking Hoofdbureau Arnhem Kadestraat 3 6811 CA Arnhem Postbus 5232 6802 EE Arnhem T 088 633 00 00 F 088 633 00 15 arnhem@meegeldersepoort.nl www.meegeldersepoort.nl

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer van een misdrijf, zoals een

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties

Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Bijlage 1: Achtergrondinformatie Transitie Jeugdzorg en verbinding decentralisaties Achtergrondinformatie: De transitie van de jeugdzorg dient één centrale missie: er voor zorgen dat jeugdigen gezond en

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Sociale kaart Limburg

Sociale kaart Limburg Sociale kaart Limburg Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW Jeugd

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Inhoudsopgave Overeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 3 Toelichting meldcode huiselijk

Nadere informatie

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl

Welkom. Pedagogische verwaarlozing anno 2013. Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Welkom Pedagogische verwaarlozing anno 2013 Bron: Haren de Krant d.d. 22 april 2010 1 2 Het Kind Eerst (juni 2013) www.hetkindeerst.nl Vraagstelling n.a.v. twitterbericht d.d. 12-06-2013 van Chris Klomp

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor verwijzers

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor verwijzers MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor verwijzers Voor verwijzers Werkt u als professional in het onderwijs, de kinderopvang, bij Bureau Jeugdzorg, gemeente of justitie? Of bent u arts, bijvoorbeeld

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Sociale kaart Noord-Holland

Sociale kaart Noord-Holland Sociale kaart Noord-Holland Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 8

Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 8 Achtergrondinformatie opdracht 3, module 5, les 8 Algemeen Goede informatie is belangrijk om de juiste keuze te maken. In de puberteit moeten jongeren veel belangrijke keuzes maken. Op veel plaatsen zijn

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden

Locatie Leeuwarden. E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl. 1 van 5. Ministerie van Justitie. Locatie Leeuwarden Ministerie van Justitie Raad voor de Kinderbescherming Locatie Leeuwarden E-mail: noord.leeuwarden@rvdk.minjus.nl Locatie Leeuwarden Lange Marktstraat 5 Postbus 2203 8901 JE Leeuwarden Telefoon: 058-2343333

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers

Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers Jeugdreclassering Informatie voor ouders/verzorgers Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg uw kind met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering

Nadere informatie

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Marian van Leeuwen 19 november 2012 Doelen JGZ (bron NCJ) 1. preventieve gezondheidszorg bieden aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 2. De lichamelijke, psychische,

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Informatie voor professionals 0900 1 26 26 26 5 cent per minuut Signaleren en samen aanpakken Wat is huiselijk geweld en wat is kindermishandeling? Verplicht

Nadere informatie

17. Sociale kaart Overijssel

17. Sociale kaart Overijssel 17. Sociale kaart Overijssel Landelijke telefoonnummers: Veilig Thuis 0800-2000 Kindertelefoon 0800-0432 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 NJi Nederlands Jeugd instituut 030-2306544 Landelijk Bureau

Nadere informatie

Sociale kaart Noord-Brabant

Sociale kaart Noord-Brabant Sociale kaart Noord-Brabant Landelijke telefoonnummers: Advies en Meldpunt Kindermishandeling 0900-1231230 Kindertelefoon 0800-0432 Landelijk Bureau Slachtofferhulp 030-2340116 Transact 030-2300666 NIZW

Nadere informatie

Stelselwijziging & Jeugdzorg

Stelselwijziging & Jeugdzorg Stelselwijziging & Jeugdzorg Summersymposium 9 juni 2016 Henrique Sachse Arts M&G, jeugdarts, vertrouwensarts 1 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie