In het verslagjaar 2012 heeft het bestuur 4x vergaderd en zijn de volgende projecten geaccordeerd of gedoteerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het verslagjaar 2012 heeft het bestuur 4x vergaderd en zijn de volgende projecten geaccordeerd of gedoteerd."

Transcriptie

1 Bestuursverslag Inleiding Stichting Eleven Flowers Fund, statutair gevestigd te Lunteren, is opgericht op 22 februari 2006 met als doel aan projecten te doneren die betrekking hebben op de verbetering van de positie en de toekomstmogelijkheden van kinderen en jongeren met beperkingen. Daarbij dienen de projecten zowel materiële als immateriële positieverbetering met zich mee te brengen. De projecten dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: a. de begunstigde organisatie dient in Nederland gevestigd te zijn en aan de volgende criteria te voldoen: zij mogen geen doelen nastreven die in tegenstelling zijn met de doelen van Stichting Eleven Flowers Fund; zij dienen zich (mede) te richten op de zorg voor gehandicapten; zij moeten te goeder naam en faam bekend staan; b. de uitvoering van het project moet binnen Nederland plaatsvinden; c. projecten betreffen geen individuele begunstigden, maar gaan via organisaties of instellingen; d. de begunstigde organisatie moet in staat en bereid zijn adequate verantwoording af te leggen over de besteding van de ontvangen donatie; e. projecten dienen bij voorkeur door meerdere financiers te worden gesponsord, geen structurele tekorten aan te vullen (exploitatiesubsidie), en geen (overheid-)subsidies te vervangen; f. projecten moeten eindigen in de tijd, maar mogen wel meerdere jaren beslaan. Bij de uitvoering van de projecten werkt de stichting samen met vrijwilligers die zich nauw verwant weten aan de stichting. Het bestuur bestaat uit Gerard Honkoop, voorzitter, Peter Valk, penningmeester en Jannine van Schothorst, secretaris en Annemarie Baan, lid. Projecten In het verslagjaar 2012 heeft het bestuur 4x vergaderd en zijn de volgende projecten geaccordeerd of gedoteerd. 1. Gevangenzorg Nederland kindercadeauprogramma Gevangenenzorg Nederland (GNL) is een maatschappelijk christelijke vrijwilligersorganisatie met als doel de integratie van (jonge) gevangenen na detentie te bevorderen. SEFF heeft een gift verstrekt voor het kindercadeauprogramma De hoofddoelstelling van het kindercadeauprogramma is om de band tussen ouder en kind te steunen tijdens detentie. 2. Stichting Kinderdiabetes Kookcafe Gelderse Vallei kinderdiabetes kookcafé De stichting heeft tot doel de educatie van kinderen op het gebied van diabetes mellitus te verbeteren en de acceptatie van kinderen met diabetes in de maatschappij te vergroten. Er zijn naar schatting 6000 kinderen met diabetes tussen de 0 en 18 jaar. In Ziekenhuis Gelderse Vallei worden er 140 voor diabetes behandeld SEFF heeft een gift verstrekt voor de aanschaf van de sloven die de patiënten en hun vriendjes bij de workshop krijgen. Stichting Eleven Flowers Fund Bestuursverslag pag. 1

2 3. St. Colour4Kids kleur brengen in het leven van kansarme kinderen Colour4kids brengt kleur in het leven van kansarme kinderen. SEFF heeft een gift verstrekt tbv het samenwerkingsproject Colour4kids en ROC ASA Amersfoort; een ondersteuningsproject met behulp van MBO-studenten waarbij overdracht van expertise op het gebied van zorg en activiteiten voor kinderen en jong volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking centraal staat. 4. St. Geef een Koe verduurzaming project Vrijwilligers Rutger en Maarten hebben aangegeven graag actief mee te willen denken met de verduurzaming van St. Geef een Koe. Zij willen hieraan tot 2015 jaarlijks een gift van schenken. Het onderzoeken, opzetten en uitvoeren van het verduurzamingplan plan kost ongeveer 5 jaar. SEFF wil graag meewerken aan de verduurzaming van St. Geef een Koe, door de kosten ( , ) van een coördinator en medewerker samen met een andere donateur voor de komende vijf jaar te dekken. Zij heeft hiervoor ook in 2012 een gift overgemaakt aan St. Geef een Koe. 5. Ubbo Emmius Fonds Een optimale voeding voor zieke en ondervoede kinderen: zorgen voor het kind van nu en later De Rijksuniversiteit Groningen heeft speciaal voor haar fondsenwerving het Ubbo Emmius Fonds opgericht, genoemd naar de eerste rector magnificus van deze universiteit. Een van haar projecten is het ondervoedingsproject. Het doel van dit project is het vinden en implementeren van betere voedingsinterventies (richtlijnen) voor de behandeling van ondervoeding bij kinderen. SEFF heeft een donatie toegekend, te betalen in drie termijnen Careyn kraamzorg Een goed begin voor ieder kind Careyn Kraamzorg, is een onderdeel van het zorgconcern Careyn. Het project beoogt de geboorte uitkomsten van zwangeren in achterstandssituaties te verbeteren door hen te helpen om eerder en intensiever gebruik te maken van het lokale verloskundig systeem. SEFF heeft een donatie toegekend te betalen in twee termijnen 2013 en 2014). 7. UMC Utrecht - Verbetering van de zorg voor kinderen met ernstig eczeem Het UMC Utrecht is een Universitair Medisch Centrum in Utrecht waar het Wilhelmina Kinderziekenhuis ook toe behoort. Het project betreft de aanvraag voor financiën voor het verblijf voor kinderen met ernstig eczeem die geen machtiging voor een verblijf van 6 weken in het Nederlands Astmacentrum in Davos krijgen van de zorgverzekeraars. Dit in het kader van ontwikkeling van nieuwe zorg voor deze kinderen die in een onderzoeksproject wordt vergeleken met nieuwe zorg in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. SEFF heeft een donatie verstrekt, zodat vijf van de 35 kinderen die op de lijst staan om behandeld te worden in Davos, 6 weken in het NAD behandeld kunnen worden. Stichting Eleven Flowers Fund Bestuursverslag pag. 2

3 8. St. Move - Ouder en kind on the Move voor hun wijk! Stichting Move is een jonge, ambitieuze organisatie die jongeren en studenten aan elkaar verbindt en zich daarmee inzet voor aandachtswijken in studentensteden. De belangrijkste elementen die centraal staan tijdens dit project zijn: ontmoeting studenten en kinderen, kinderen en ouders, ouders en studenten. Verder zorgt het project voor een grote stap richting meer sociale samenhang in de wijk. SEFF vindt het mooi om te zien hoe studenten zich maatschappelijk in willen zetten voor de kinderen/wijk, en wil dit project steunen met een gift. 9. Siriz Social media en e-hulpverlening Siriz is ervan overtuigd dat vanaf de conceptie nieuw leven bestaat. Het ongeboren leven heeft er recht op om zich verder te ontwikkelen en ter wereld te komen. In 2011 heeft SEFF een donatie verstrekt voor het inrichten van de digitale snelweg in de vorm van social media en een chatfunctionaliteit. Dit project betreft een deskundigheidsbevordering voor de medewerkers en vrijwlligers van de chat om de digitale hulpverlening te optimaliseren. SEFF heeft een gift verstrekt tbv deze verdiepingscursus. 10. Nationaal Fonds Kinderhulp 2 jaar spanning, 2 weken ontspanning Nationaal Fonds Kinderhulp biedt financiële hulp aan duizenden kinderen die in achterstandsgezinnen, instellingen of pleeggezinnen wonen, zodat ook zij een onbezorgde vakantie tegemoet kunnen gaan. SEFF heeft een gift verstrekt aan dit mooie project, zodat ruim 33 kinderen een weekje kunnen kamperen. 11. Youth for Christ hulpmiddag De aanvraag betreft het project Hulpmiddag van The Mall Delft en The Mall Den Haag. In deze steden is YfC actief met jongerenwelzijnswerk. Met dit project wil zij een noodzakelijke aanvulling bieden op het bestaande werk voor jongeren. SEFF heeft een gift geschonken aan dit project zodat jongeren een jaar lang één keer per week gebruik kunnen maken van deze hulpmiddag. 12. Fonds Verstandelijk Gehandicapten Buitententoonstelling Down s Upside Barneveld All Inclusive (in het algemeen) en de buitententoonstelling Down s Upside is bedoeld om inwoners en bezoekers te informeren over kinderen en volwassenen die anders begaafd zijn. Het is daarnaast de hartelijke wens dat onze anders begaafden worden geaccepteerd. SEFF heeft een gift verstrekt aan dit project. 13. Stichting Hulp aan Elkaar koelaanhangwagen Voedsel- en kledinghulp voor iedereen. Iedereen kan in de problemen komen. Als dat gebeurt, is het prettig wanneer je hulp krijgt. Zodat je straks weer op eigen benen kunt staan. Dat is de missie van HulpaanElkaar in Barneveld. SEFF heeft een donatie toegezegd voor de aanschaf van een koelaanhangwagen tbv de activiteiten van de voedselbank. Stichting Eleven Flowers Fund Bestuursverslag pag. 3

4 Begroting 2013 De stichting werkt op basis van een toegezegde donatie van ,- per jaar. Op 9 maart 2011 is er opnieuw een toezegging gedaan voor 5 jaar voor de periode Op basis hiervan verwacht het bestuur in 2013 ca. 173,000 te kunnen besteden in het kader van haar doelstellingen. Het bestuur heeft besloten te streven naar een viertal grotere projecten van ca ANBI Op 7 december 2007 is Stichting Eleven Flowers Fund door de Belastingdienst/Oost Brabant gerangschikt als algemeen nut beogende instelling per 1 januari Deze beschikking geldt voor onbepaalde tijd en is gebaseerd op artikel 6.33 Wet inkomstenbelasting Beleid ten aanzien van het Eigen Vermogen Het beleid van het bestuur is om zoveel mogelijk van de middelen direct aan de doelstellingen van de stichting ten goede te laten komen. Er zal geen vermogensvorming binnen de stichting plaatsvinden, anders dan om enige continuïteit in de bedrijfsvoering te garanderen. Een vermogen ter grootte van 12 maanden exploitatiekosten wordt daarvoor toereikend geacht. Sinds 2007 is het besteedbare vermogen gegroeid tot het gewenste niveau van ,-. Het bestuur spreekt haar dank uit voor de vele inspanningen van de bij de projecten betrokken partijen, waaronder in het bijzonder de aanvragers en de vrijwilligers die bij de diverse projecten betrokken zijn geweest. Speciaal ook een woord van dank aan onze ondersteunende stichting, Noaber Philanthropy. Stichting Eleven Flowers Fund heeft in 2011 opnieuw een toezegging van Noaber Philanthropy ontvangen voor verdeeld in 5 gelijke termijnen over de komende vijf jaar ( ) van jaarlijks Lunteren, 28 november 2013 Stichting Eleven Flowers Fund Bestuursverslag pag. 4

5 Staat van baten en lasten over 2012 Alle bedragen in euro's Baten Donaties Lasten Besteding in het kader van de doelstellingen Overige organisatiekosten Totale bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Aangezien bij enkele projecten vertraging is opgetreden bij het voldoen aan de voorwaarden voor onze donatie, is de besteding in het kader van de doelstellingen in 2012 lager uitgevallen dan begroot. Naar verwachting zal dit verschil in 2013 wel kunnen worden besteed. De daadwerkelijke bestedingen in 2012 bedragen 166,500, verdeeld over de volgende thema's: Chronisch zieke kinderen Jongeren met een beperking Jongeren In achterstandssituaties Stichting Eleven Flowers Fund Bestuursverslag pag. 5

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2009. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2009 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Organisatie... 4 1.1 Bestuur... 4 1.2 Vergaderingen... 4 1.3 Contact Malawi... 4 2. Resultaten in 2009... 5 2.1 Algemeen beeld...

Nadere informatie

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht

Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Alle kinderen mogen meedoen in Utrecht Meerjarenbeleidsplan Stichting Leergeld Utrecht (SLU) 2014-2018 Inhoud 1 Kinderen aan de zijlijn... 3 2 Wat doet Leergeld?... 3 2.1 Missie...3 2.2 Werkwijze: de Leergeld

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2014 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1 www.prinsesmaximacentrum.nl

HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM. Jaaroverzicht 2014 VOOR KINDERONCOLOGIE STICHTING STEUN. 1 www.prinsesmaximacentrum.nl STICHTING STEUN HET PRINSES MÁXIMA CENTRUM VOOR KINDERONCOLOGIE 1 Over het Prinses Máxima Centrum In 2012 is Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie B.V. opgericht op initiatief van de beroepsgroep,

Nadere informatie

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Beleidsplan. Burger en Nieuwe Weeshuis. Arnhem

Beleidsplan. Burger en Nieuwe Weeshuis. Arnhem Beleidsplan Burger en Nieuwe Weeshuis Arnhem Jeugd- en jongerenhulp 2008 I N L E I D I N G De werkwijze van de stichting is in belangrijke mate veranderd. Dit heeft geleid tot heroverweging van het gevoerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2013. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 8 5. Financiële

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

INHOUDELIJK JAARVERSLAG

INHOUDELIJK JAARVERSLAG Oud logo =vanaf oktober 2013 nieuw logo INHOUDELIJK JAARVERSLAG 2013 Stichting Leergeld Tilburg Stichting leergeld Tilburg Fax 013-5458499 Rabobank 16 24 46 659 Postbus 178 Tel. 013-580 12 11 K.v.K. 41

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting MedHulp

Beleidsplan Stichting MedHulp Beleidsplan Stichting MedHulp 1. Inleiding Zorgverzekeraars beperken steeds meer de vergoeding op de eigen bijdrage omtrent ADHD medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling gezien de noodzaak van

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 2. Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) WorldWide for Children (WWFC) In liefde werken aan een menswaardige wereld.

J A A R V E R S L A G 2 0 1 2. Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) WorldWide for Children (WWFC) In liefde werken aan een menswaardige wereld. J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Stichting WereldWijd voor Kinderen (WWvK) WorldWide for Children (WWFC) In liefde werken aan een menswaardige wereld. Juni 2013 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Profiel 4

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur

o fonds schiedam vlaardingen e.o. jaarverslag 2013 maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur o fonds schiedam vlaardingen e.o. maatschappelijk welzijn gezondheid natuur en milieu educatie sport en vrije tijd kunst en cultuur voorwoord pagina 3 inhoudsopgave het fonds schiedam vlaardingen e.o.

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes

Beleidsplan. Stichting Alpe d HuZes Beleidsplan Stichting Alpe d HuZes Opgesteld op: 10 junir 2014 Kenmerk: Beleidsplan-2014V02 Stichting Alpe d HuZes p/a Fazantstraat 33 4105 WL CULEMBORG www.opgevenisgeenoptie.nl Pagina 2 Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013

Gouda. Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Davos Rapport betreffende de jaarrekening 2013 Nederland-Oavos RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2013 Pagina INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Bestuursverslag Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven

Beleidsplan 2015-2017. Iselle van Ruijven Beleidsplan 2015-2017 Iselle van Ruijven Inhoudsopgave 1. Visie & Missie ZZF... 2 1.1 Visie... 2 1.2 Missie... 2 2. Doelstellingen 2015... 2 3. Positionering... 3 3.1 Kernwaarden... 3 3.2 USP s... 3 4.

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen!

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Zoetermeer. cultuur onderwijs welzijn sport. Want nu meedoen is straks meetellen! Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Zoetermeer cultuur onderwijs welzijn sport Want nu meedoen is straks meetellen! Inhoud 1. Voorwoord 3 2. Visie en doelstelling 5 3. Organisatie 6 4. Werkwijze 7 5. Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie