Jaarverslag 2014 JIP Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 JIP Den Haag"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 JIP Den Haag Colofon Uitgever: /JIP Den Haag Tekst: Leila Prnjavorac Illustraties: Leila Prnjavorac Datum uitgave: februari 2015 Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda Postbus 540, 2800 AM Gouda T F E Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Gemeente Den Haag. Copyright 2015 Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, retrieval systemen of op welke andere wijze dan ook zonder toestemming van.

2 Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 2

3 Inhoudsopgave Doelstelling... 5 Verantwoording... 7 Producten Projecten Social media Jongerenparticipatie Netwerkontwikkeling en -onderhoud Verwijzingen Verder in Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 3

4 Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 4

5 Doelstelling Het JIP heeft vier doelstellingen: Informatie toegankelijk maken voor en ter beschikking stellen aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar, om hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen en ter preventie van problemen op materieel en immaterieel gebied. Jongeren in staat stellen keuzes voor hun verdere ontwikkeling te maken middels betrouwbare informatie, advies en ondersteuning. Het stimuleren en faciliteren van de participatie van jongeren in de samenleving, hun eigen leefomgeving en binnen het JIP. Jongereninformatie toegankelijk maken voor en ter beschikking stellen aan intermediairs (zowel professioneel als niet-professioneel), om via hen een bijdrage te leveren aan eerstgenoemde doelstelling. Aanleiding Jongeren hebben behoefte aan informatie, advies en ondersteuning, maar weten vaak niet waar ze terecht kunnen voor een betrouwbaar en objectief antwoord op hun vragen. Er is behoefte aan een laagdrempelige plek waar ze dit kunnen krijgen. Het JIP voorziet hierin en informeert, adviseert en ondersteunt hen, zonder dat zij direct een (intensief) hulpverleningstraject in moeten. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 5

6 Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 6

7 Verantwoording Aantal contacten In 2014 heeft het JIP Den Haag in totaal klantcontacten gehad. Deze contacten hebben plaatsgevonden via de vele diensten van het JIP: de balie, telefonische consulten, vragen, WhatsApp, Fonds1818<24, groepsvoorlichtingen, loverboy- en jonge moederproducten, het Loket Jonge Moeders, het Sense-spreekuur en het Contextspreekuur. De bezoekersaantallen van de website, afnemers van de JIP-gidsen en reguliere folders, en abonnees op de JIP-foldercatalogus, worden buiten beschouwing gelaten in het aantal contacten. Deze zullen apart benoemd worden in het jaarverslag Totaal; 5010 Totaal; 5251 Totaal; 5464 Totaal; Via directe diensten (balie, telefoon, en WhatsApp) had het JIP contacten met jongeren en intermediairs. Dit vond in 2014 nog steeds voornamelijk plaats via de balie (891 = 31%) en telefoon (695 = 24%). De WhatsApp-functie (648 = 22%) is in 2014 net zo belangrijk geworden voor jongeren als (642 = 22%). Deze contacten zijn voornamelijk afkomstig uit de leeftijdscategorie jaar en de groep schoolgaande jongeren (vo & mbo). Meest gestelde vragen In 2014 werden de meeste vragen gesteld in de categorieën: 1. Wonen 2. Seksualiteit 3. Geld/inkomen/financiën 1. Op het gebied van huisvesting worden er vragen in de breedste zin van het woord gesteld: van jongeren die nog geen 18 jaar zijn, maar zich wel al willen oriënteren op een kamer of zelfstandige woonruimte, tot jongeren die dakloos zijn of dakloos dreigen te raken, en daarom hulp en onderdak nodig hebben. Ook het recht op een urgentie en het aanmelden voor begeleid wonen, komen vaak naar voren. 2. De meeste vragen die betrekking hebben op seksualiteit gaan over vrijen, soa s, zwangerschap en anticonceptie. 3. Jongeren stellen de meeste vragen in deze categorie op het gebied van schulden, uitkeringen, en het gebrek aan een eigen inkomen. Meer informatie met betrekking tot deze klantcontacten is verkrijgbaar bij JIP Den Haag. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 7

8 WhatsApp Twee jaar geleden is het JIP gestart met de pilot Whatsappen met het JIP. Dagelijks kunnen jongeren via hun smartphone vragen stellen, of problemen voorleggen aan jongerenadviseurs. Jongeren maken kennis met het WhatsApp-nummer via de website, Facebook en Twitter, via de promotie-acties van het JIP op festivals (Parkpop, Meidenbeurs, Schilderswijkfestival e.d.), of bij voorlichtingen en andere bijeenkomsten. Eind december is het aantal van 648 contacten (22%) met een totaal van 800 vragen bereikt. Veel jongeren stellen meer dan één vraag. In 2013 waren er 538 contacten via WhatsApp. Whatsappen is dus een groeiend succes. Gemiddeld besteedt de jongerenadviseur tussen de 5 en 25 minuten aan het beantwoorden van een vraag en het helpen van de jongere. Allerlei vragen passeren de revue; de volgende top 5 is te noemen: 1. Seksualiteit 2. Wonen 3. Hulp 4. Relaties 5. Geld/inkomen/financiën De meeste vragen zijn serieus, en er wordt (waarschijnlijk) weinig misbruik gemaakt van de dienst. Dit kan te maken hebben met het feit dat het nummer van de jongere zichtbaar is en dus traceerbaar. Het JIP communiceert niet naar buiten toe binnen hoeveel tijd jongeren antwoord krijgen. Ongeschreven regel is echter dat een jongere binnen een paar uur een reactie terugkrijgt. In de praktijk lukt het meestal om binnen enkele minuten antwoord te geven. Het JIP is ook s avonds, in het weekend en op feestdagen bereikbaar. De voordelen van het gebruik van WhatsApp zijn dat de jongerenadviseur goed kan doorvragen om de vraag helder te krijgen, en dat direct op elkaar gereageerd kan worden. De voorziening blijkt daarmee een behoefte te vervullen: de jongere bereikt een deskundige organisatie, waar hij of zij gratis en anoniem mee kan praten. Zowel jongeren als professionals zijn lovend over de service. De jongeren bedanken de jongerenadviseur vaak, en zijn tevreden. Al 114 jongeren hebben na het WhatsApp-gesprek contact opgenomen met het JIP voor verdere hulp. Sense-spreekuur Tijdens het wekelijkse Sense-spreekuur bij het JIP kunnen jongeren t/m 24 jaar gratis en anoniem vragen stellen over anticonceptie, seks, zwangerschap en soa s. Tweemaal per maand kunnen jongeren hier zelfs terecht voor een soa-test. In 2014 heeft het Regionaal soa-centrum deze taak uitgevoerd bij het JIP. Er zijn in totaal 128 jongerenconsulten geweest. Meer informatie met betrekking tot deze groep contacten is op te vragen bij het Regionaal soacentrum. Loket voor Jonge Moeders Stichting MOOI verzorgt bij het JIP het Loket voor Jonge Moeders. Deze loketfunctie voor jonge moeders loopt goed, zo ook de samenwerking met de Stichting MOOI. In 2014 zijn er 251 jonge moeders op het spreekuur geweest. In 2013 waren dit er 187. Ook jonge moeders uit de Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 8

9 randgemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar maken gebruik van het loket. De meeste vragen bij het spreekuur waren ook dit jaar praktisch van aard: huisvesting en financiën blijven bovenaan staan. Opvallend is dat er meer stelletjes in beeld zijn. Meer informatie met betrekking tot deze groep contacten is op te vragen bij Stichting MOOI. Contextspreekuur De afdeling Preventie van Context verzorgt sinds april 2012 een wekelijks spreekuur voor jongeren. Op dit spreekuur kunnen jongeren vragen stellen over (hun) middelengebruik en verslaving. Jongeren komen vrijblijvend op gesprek, waar nodig worden zij direct verwezen naar de juiste hulp en begeleiding. In 2014 zijn er 30 jongeren en ouders op dit spreekuur geweest. Meer informatie met betrekking tot deze groep contacten is op te vragen bij Context Preventie (nu Indigo Haaglanden). Voorlichting & events Het geven van voorlichting is nog altijd een belangrijke functie van het JIP. Er worden diverse voorlichtingen gegeven, bijvoorbeeld Wat is het JIP?, om het JIP te profileren. Regelmatig zoeken jongeren contact met het JIP naar aanleiding van een voorlichting die zij op school hebben gehad, of als ze naar een event zijn geweest waar zij het JIP ontmoet hebben. Met groepsvoorlichting heeft het JIP in 2014, jongeren bereikt. Om aan te sluiten bij de behoefte vanuit het werkveld, ontwikkelt het JIP ook voorlichtingen over specifieke onderwerpen, zoals seksualiteit & veilig vrijen (Maand van de Liefde), jongerenparticipatie (Fonds1818<24). Met samenwerkingspartner 125procent, zijn er in het kader van schuldpreventie gastlessen gegeven op vmbo- en praktijkscholen. Het JIP streeft ernaar om jongeren ook buiten het JIP te bereiken, daarom profileert het JIP zich ook op relevante events. Zo heeft het JIP in juni op Parkpop gestaan, in september op de Oh Oh Intro en op het Schilderswijkfestival, in oktober op de jaarlijkse Meidenbeurs Ypenburg/Leidschenveen, en in november op de Boost Your Future carrièrebeurs. Verder geeft het JIP graag een kijkje in de keuken aan bijvoorbeeld samenwerkingspartners en startende JIP s, zoals studenten Social Work België, de PVDA-fractie en de Jutters. Informatiehoeken/distributienetwerken Organisaties kunnen de eigen JIP-folders bestellen; hiervan hebben dertien organisaties binnen Den Haag gebruik gemaakt. Het JIP streeft ernaar om veel van haar folders digitaal aan te bieden op de website. Dit leidt tot het gewenste resultaat, namelijk dat het aantal papieren bestellingen afneemt. Het JIP heeft ook een foldercatalogus ontwikkeld waarin organisaties handvatten aangereikt krijgen om zelf een kwalitatief goed folderassortiment te creëren. In 2014 hebben 27 organisaties, binnen en buiten de Haagse regio, hier gebruik van gemaakt. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 9

10 Bijbanenbord Het JIP heeft een bijbanenbord met een overzicht van verschillende (bij)banen voor de doelgroep. Veel jongeren maken hier gebruik van. Regelmatig komen jongeren, naar aanleiding van berichten op sociale media, naar het JIP voor meer informatie over een geplaatste vacature. Tevens gaat het JIP direct in gesprek over sollicitatievaardigheden en worden jongeren ondersteund bij het schrijven van een sollicitatiebrief of CV. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 10

11 Producten Preventie loverboys Het JIP is deelnemer aan de Preventie Werkgroep Jeugdprostitutie van de Gemeente Den Haag. Vanuit deze werkgroep heeft het JIP een aparte brochure voor beroepskrachten en jongeren ontwikkeld. Daarnaast heeft het JIP in samenwerking met Middin in 2013, de loverboy-brochure voor meiden met een licht verstandelijke beperking (LVB) herontwikkeld. De loverboy-brochures voor LVB-meiden is op aanvraag kosteloos door organisaties in de regio Haaglanden te bestellen bij het JIP. Organisaties buiten de regio Haaglanden kunnen van deze brochure een proefexemplaar aanvragen. In totaal zijn er in 2014,n 156 brochures binnen de regio Haaglanden verstuurd. Buiten de regio Haaglanden zijn er op aanvraag brochures verzonden naar negentien organisaties. De brochure voor jongeren en beroepskrachten is niet meer in papieren versie beschikbaar. In 2014 heeft het JIP gewerkt aan een vernieuwde digitale versie van beide brochures. In de vernieuwde brochures wordt extra aandacht geschonken aan nieuwe manieren van ronselen door loverboys, en worden meerdere voorbeelden uitgelicht, onder andere over de gevaren van internet, zoals webcamgebruik. Beide brochures zijn te downloaden als PDF op de website van het JIP. JIP-gids In oktober 2014 is de huidige editie van de Jongeren Informatie Gids in een oplage van stuks gedrukt. Meer dan stuks zijn direct verspreid onder scholen, jongerencentra en de jeugdhulpverlening in regio Haaglanden. Van het totaal aantal exemplaren is meer dan de helft verspreid onder 77 Haagse bestellers, samen goed voor stuks. Dit jaar heeft het JIP een speciale lesbrief bij de gids ontwikkeld. Met behulp van deze lesbrief kunnen, bijvoorbeeld scholieren kennismaken met het JIP en leren zij vaardigheden voor het vinden van relevante sociale informatie. De lesbrief bevat veel praktische opdrachten, en is geschikt voor gebruik op het praktijkonderwijs en in de vo-onderbouw. In Den Haag is de lesbrief 26 keer aangevraagd door docenten en hulpverleners. Deze kreeg lovende recensies, zoals het oordeel Praktische en goede lesbrief! van een docente aan het ROC Mondriaan Techniek. De JIP-gids en lesbrieven zijn digitaal beschikbaar gesteld via PDF en Sociale kaart Jonge Moeders Den Haag De sociale kaart bestaat uit informatie en adresgegevens van organisaties die een hulpaanbod hebben voor jonge moeders. De kaart van Den Haag is bedoeld voor beroepskrachten en is in 2012 voor het laatst geactualiseerd. De kaart kan gratis digitaal worden aangevraagd bij JIP Den Haag. In 2014 is de sociale kaart 27 keer opgevraagd. Toolkit JIP Den Haag/Delft/Zoetermeer hebben in 2014 een JIP Toolkit ontwikkeld. In deze Toolkit voor jongereninformatie staat het uitgebreide aanbod van cursussen, trainingen en voorlichtingen voor Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 11

12 professionals, jongeren en ouders in de regio. In 2014 is de Toolkit aan alle samenwerkingspartners van het JIP aangeboden en verspreid. In 2014 zijn diverse voorlichtingen uit de Toolkit aangevraagd en uitgevoerd. Deze voorlichtingen zijn door de afnemende partijen zelf gefinancierd (cofinanciering). Het ging hierbij om: social mediavoorlichting tijdens een ouderavond op de Mariaschool in Rijswijk; vier social mediavoorlichtingen tijdens twee ouderavonden op het CLD Molenhuispad in Delft; twaalf voorlichtingen over cyberpesten op het Spieringshoek College in Schiedam; een Jonge Moeder-voorlichting aan Klasse Kraamzorg in Voorburg; social mediavoorlichting tijdens een ouderavond op SBO de Horizon in Zoetermeer; een training Methodische Gespreksvoering aan professionals op het JIP. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 12

13 Projecten Week van de Liefde In 2014 heeft het JIP als deelnemende instelling weer meegedaan aan de Week van de Liefde. De coördinatie lag bij GGD. Het JIP was verantwoordelijk voor: het geven van voorlichting over veilig vrijen aan scholieren; het geven van de Lang Leve de Liefde-lespakket training; de Facebook pagina Liefdedenhaag, die likes kreeg. Hoe word je rijk? Den Haag Omdat het JIP jongeren ondersteunt op het gebied van geld, schulden en inkomen, is het JIP in het najaar van 2013 gevraagd om te participeren in het schuldpreventieproject Hoe word je rijk? van samenwerkingspartner 125Procent en de gemeente Den Haag. Dit project heeft een doorloop in het voorjaar van 2014 gekregen. Wegens succes is het project in het najaar van 2014 voor de tweede keer uitgevoerd. Het JIP heeft in 2014 bijgedragen aan: het verspreiden van relevante folders en brochures; het verzorgen van dertien gastlessen op vo-scholen. Website JIP Den Haag Vanaf april 2014 maken de JIP s gebruik van een nieuwe website waarop jongeren nog beter het antwoord op hun hulpvraag kunnen vinden. Dit wordt gedaan middels een slimme zoekfunctie die gekoppeld is aan alle informatie op de website. Tevens zijn de drie websites (JIP Den Haag, Delft en Zoetermeer) losgekoppeld, en delen zij niet langer een database. Elke website kan nu zelfstandig gevonden worden, zonder doorgeleid te worden via de (voorheen) centrale website JIP Den Haag. De statistieken bieden informatie vanaf april 2014: de website is in totaal keer bezocht, waarvan keer door unieke bezoekers. Dit lijkt een daling ten opzichte van 2013 (resp en ), maar dit is te verklaren doordat de bezoekers voor JIP Delft en JIP Zoetermeer niet langer via een centrale landingspagina langs de website van JIP Den Haag geleid worden, terwijl dat voor hen niet nodig is. Landelijke website Vanuit het Landelijke Bestuur van de Vereniging van JIP s, is er een landelijke website, gekomen. Het JIP levert een bijdrage aan het beheer van deze landelijke website. Via deze website komen veel jongeren uiteindelijk op de eigen lokale JIP-website uit. Het JIP Den Haag beantwoord van de landelijke website de vragen. Dit zijn er ongeveer zes per maand. In 2015 zal deze website echter opgeheven worden, omdat de Landelijke Vereniging opgeheven wordt. Online test loverboys In 2013 is de website en de test vernieuwd. In de vernieuwde test wordt extra aandacht geschonken aan nieuwe manieren van ronselen door de daders, en de gevaren van internet, zoals webcamgebruik. In de loverboy-brochure voor LVB-meiden, jongeren, en beroepskrachten, wordt ook verwezen naar de vernieuwde loverboytest als hulpmiddel om een loverboy te herkennen. Het aantal bezoekers op is vanwege technische redenen Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 13

14 pas vanaf augustus 2014 geregistreerd. De website is in het laatste halfjaar van 2014, 157 keer bezocht door 147 unieke bezoekers. Tienermoeders.nl JIP Den Haag beantwoordt vragen van jongeren afkomstig uit Haaglanden, die op de website worden gesteld. In 2014 zijn er zestien vragen van jonge moeders beantwoord door het JIP. Blixum Sinds 2011 heeft het JIP de provinciale jongerenwebsite in beheer. Blixum is de jongereninformatiewebsite voor heel Zuid-Holland. De doelstelling van Blixum is om aan jongeren het brede aanbod te presenteren op het gebied van Jeugdzorg, informatie en advies, toekomstmogelijkheden (school, werk, wonen), en vrije tijd en uitgaan, door middel van de sociale kaart van de provincie Zuid-Holland. Blixum werkt samen met Kuseema, die alle Jongin-websites in Nederland ontwikkelt en ondersteund. De website trekt gemiddeld bezoekers per maand. De website van Blixum wordt wekelijks geüpdate en gevuld met actuele informatie. Eens in de twee weken schrijven het JIP Delft/Den Haag/Zoetermeer over een thema. Dit artikel komt op alle Jongin-websites van heel Nederland te staan. Jongeren kunnen via de website vragen stellen per . Er zijn in 2014 ruim 167 vragen gesteld, vaak heftige vragen over relaties en seksualiteit. Daarnaast heeft de website een peer-to-peer forum, waarop jongeren op elkaar kunnen reageren met tussenkomst van een moderator. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 14

15 Social media Het JIP besteedt dagelijks tijd aan het onderhouden van sociale mediakanalen. Om de doelgroep in de juiste mate van informatie te voorzien, heeft het JIP een eigen social mediabeleid opgesteld. Dit op basis van bestaand beleid, eigen kennis en ervaring. In 2014 zijn Facebook en Twitter nog steeds populair. Op Twitter heeft het JIP 936 volgers (650 volgers in 2013). Opvallend vaak worden de tweets van het JIP geretweet door de volgers. Hier is het JIP natuurlijk trots op. Dit jaar heeft de Facebookpagina 826 likes bereikt (620 in 2013). Jongeren vinden maatschappelijke thema s interessant. Als voorbeeld hieronder een bericht dat veel exposure kreeg, zonder dat hier betaalde advertenties voor zijn ingezet. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 15

16 Het JIP post informatie over onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn, zoals foto s van nieuwe vacatures in de stad, activiteiten en projecten van het JIP, tips & tricks, en jongereninformatie. Daarnaast wordt het JIP vaak benaderd door partners uit het werkveld die hun nieuws op social media van het JIP willen plaatsen. WeHague app voor smartphones Zie het aparte verslag WeHague Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 16

17 Jongerenparticipatie Fonds 1818<24 Sinds maart 2011 verzorgt het JIP structureel de intakes van Fonds1818<24. Het grote voordeel hiervan is dat het JIP nu de wegwijzer is voor jongeren wat betreft alle jongereninitiatieven in de regio Haaglanden. Aanvragen van jongeren komen rechtstreeks binnen bij het JIP, waar deze gescreend worden op de voorwaarden. De jongeren komen vervolgens op intakegesprek bij het JIP, en de daarvoor aangestelde jongerenadviseur adviseert vervolgens Fonds 1818 over de eventuele toekenning of afwijzing. Zodoende maken jongeren via het Fonds kennis met het JIP; dit kan ertoe leiden dat jongeren later nog eens terugkomen voor een andere (hulp)vraag. In 2014 zijn er 59 aanvragen ingediend, waarbij het JIP met in totaal 177 jongeren gesproken heeft. Uit de kast Op het Wellant College in Den Haag heeft het JIP tijdens de pauze, de activiteit uit de kast uitgevoerd. Het doel was om het referentiekader van de leerlingen omtrent het onderwerp uit de kast komen, te peilen en hier direct op in te spelen. Dit werd gedaan door middel van een quiz. Door deze activiteit heeft het JIP meer positieve aandacht gecreëerd voor het uit de kast komen van jongeren op het Wellant College. Met deze activiteit zijn 200 jongeren bereikt. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 17

18 Jubileumviering JIP en het Straatconsulaat In het jaar 2014 bestond JIP Den Haag 20 jaar, en de Achterban-jongeren van het Straat Consulaat 5 jaar. Om dit te vieren hebben het JIP en het Straatconsulaat gezamenlijk een miniconferentie georganiseerd met als thema samenwerken. Juist de verbinding tussen Haagse partners maakt dat beide organisaties zoveel hebben kunnen bereiken voor en met jongeren. Tijdens de miniconferentie hebben de Achterban-jongeren de Jongeren participatieprijs uitgereikt aan de organisatie die de afgelopen jaren het best met de Achterban jongeren heeft samengewerkt. Daarnaast zijn er vier workshops gegeven over social media, fondsenwerving, medezeggenschap, en ready4work070. In totaal waren ruim 100 professionals aanwezig. Rode brievenbus De Haagse jongerenambassadeurs, die de gemeente adviseren over de wensen en behoeften van Haagse jongeren, voerden in 2014 de Jongeren konden hier hun visie over de stad kwijt. Op verschillende plekken in de stad stond daadwerkelijk een rode brievenbus, zo ook bij het JIP. Via deze campagne probeerden de ambassadeurs meer contact te krijgen met hun achterban. Leerlingen duurzaamheid Het JIP heeft samen met leerlingen van het Hofstadcollege, een project duurzaamheid uitgevoerd. De leerlingen moesten op twee niveau s onderzoeken hoe de duurzaamheid van JIP Den Haag verbeterd kon worden. Hierbij kwamen onder andere de volgende vragen naar voren: hoe kan het pand verduurzamen? Hoe kan het JIP naar jongeren toe verduurzamen? Hoe zorg je ervoor dat de doelgroep bekend raakt met het JIP? Hierover hebben zij een concreet rapport gemaakt, dat is afgerond met een presentatie. Voorlichterspoule In 2014 is het JIP gestart met het opleiden van jonge professionals, zodat zij in 2015 namens het JIP voorlichtingen kunnen geven over allerlei onderwerpen. PR/promotie Het JIP heeft diverse promotieactiviteiten en -producten ontwikkeld om het JIP meer onder de aandacht te brengen. De volgende acties zijn hierop ondernomen: Jongerenfilmpjes Persberichten over JIP-thema's Nieuwsberichten voor eigen netwerkpartners Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 18

19 Fortune cookies en pennen met het WhatsApp-nummer Nieuwe workshops voor beroepskrachten Een digitale JIP-gids met lesbrief Aanwezigheid op diverse evenementen, zoals Parkpop, meidenbeurs etc. Advertenties en wedstrijden op social media Fonds 1818<24 voorlichtingen Interviews voor de radio over jongerenthema s bij de jongerenradiostations FunX en Den Haag FM Young Agga/Den Haag FM radio, wekelijks een korte JIP-talk Nieuwe fluorescerende shirts laten drukken Het 20-jarig jubileum JIP-Medewerkers twitteren op eigen naam, namens het JIP WeHague-acties Verkoop condooms Het JIP biedt tegen een lage prijs condooms aan jongeren aan. Het JIP heeft vier soorten condooms in het assortiment: Balance (10 stuks voor 1,-) Sure XL (4 stuks voor 1,-) Durex (10 voor 3,50) Wingman (3 voor 1,50) De verkoop van condooms loopt goed. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 19

20 Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 20

21 Netwerkontwikkeling en -onderhoud Het JIP Den Haag neemt deel aan diverse overleggen en netwerken of organiseert deze zelf. Doel van deze overleggen is de uitwisseling van informatie, het bespreken of verbeteren van de samenwerking en de signalering van problemen binnen de gemeente. Coördinatiegroep jaar Deelnemers: Den Haag. Frequentie: o.a. JIP Den Haag, Centrum 16/22, de JGZ, de Jutters, het HCO, COC Haaglanden, SWVZHW, Context, Jeugdformaat, en Programmabureau Jeugd gemeente Den Haag. Coördinatie door GGD, afdeling GB zes keer per jaar In deze groep wordt onder andere het preventieaanbod voor het voortgezet onderwijs afgestemd. Ook heeft het JIP de website ontwikkelt, met daarop het preventieaanbod voor scholen. Het JIP is voorzitter van dit overleg en bereidt de vergaderingen samen met de GGD voor. Werkgroep preventie loverboys Deelnemers: Coördinatie: Frequentie: JIP Den Haag/Delft/Zoetermeer, GGD, Centrum 16-22, MEE, St. Mooi,, Middin, gemeente Den Haag GGD Den Haag twee keer per jaar Zwerfjongerenoverleg Deelnemers: Coördinatie: Frequentie: o.a. JIP Den Haag, JIT, Jeugdformaat, Bureau Jeugdzorg, Kessler Stichting, Leger des Heils, CCP, Stichting Luna, Impegno, Duwo Foyer, Dienst Sociale Zaken, Straatconsultaat. minimaal zes keer per jaar + één dagdeel deelname aan de conferentie zwerfjongeren Landelijke vereniging Het JIP zit in het bestuur van de landelijke vereniging voor JIP s en neemt deel aan diverse landelijke werkgroepen. Zo is JIP Den Haag lid van de kwaliteitswerkgroep om JIP s te toetsen aan de hand van kwaliteitscriteria. De coördinator van het JIP geeft regelmatig een adviesgesprek aan partners en geïnteresseerden in het land over het opzetten van een JIP of het vormgeven van de functie jongereninformatie. Per 1 januari 2015 wordt de vereniging opgeheven. Schuldenaanpak Een groeiend probleem onder jongeren is het hebben van schulden. Niet alleen het JIP signaleert dit, ook diverse andere partners in het veld lopen hier tegenaan. Om te bekijken of dit gezamenlijk opgepakt kan worden, is er een bijeenkomst geweest waarbij er gekeken werd naar mogelijke aanpakken. Het JIP is nu samen met het JIT een plan aan het uitwerken om Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 21

22 schuldhulpdienstverlening te realiseren. Via fondsen en (overheids)subsidies zal geprobeerd worden om dit plan gefinancierd te krijgen. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 22

23 Verwijzingen Verwijzingen naar het JIP In het klantregistratiesysteem van het JIP wordt per klantcontact bijgehouden hoe een jongere of intermediair bij het JIP terecht is gekomen. Dit kan via een verwijzing vanuit een professionele organisatie, via een informele verwijzer of bijvoorbeeld via een website geweest zijn. Dit is echter niet in alle gevallen te achterhalen, of irrelevant, bij het beantwoorden van (hulp)vragen. Ook vindt een groot deel van jongeren het JIP op eigen initiatief (30%). Uit de registratiegegevens 2014 komt de volgende top-5 bronnen van verwijzing: 1. JIP Website 2. Website Blixum 3. Vrienden 4. JIP WhatsApp 5. JIP Toelichting: 1. De meeste jongeren en intermediairs nemen contact op met het JIP nadat zij de website bezocht hebben. Dit is positief, omdat de geboden jongereninformatie blijkbaar uitnodigt tot verder contact. Daarnaast is op elke webpagina een formulier te vinden, waarmee direct een vraag gesteld kan worden aan het JIP. Ook staan de contactgegevens, zoals adres en WhatsApp-nummer, op de website van het JIP. Intermediairs vinden hier allerlei producten die zij kunnen aanvragen voor hun doelgroep. 2. De provinciale jongerenwebsite Blixum is de tweede grote verwijzer vanwege de beantwoording die het JIP verzorgd. Veel jongeren maken gebruik van de functie. De WhatsApp-functie van het JIP wordt ook goed onder de aandacht gebracht bij Blixum-jongeren. 3. Op de derde plaats staat verwezen worden door vriend(en). Dit duidt op positieve mond-totmond reclame onder jongeren. 4. Nieuw in de top-5 is het aantal verwijzingen via WhatsApp. Het contact via WhatsApp heeft geleid tot een volgend contact met het JIP. Dit kan een tweede gesprek via de app zijn geweest of bijvoorbeeld een fysiek gesprek aan de balie. 5. Het JIP is vaak haar eigen verwijzer; voor jongeren die eerder geadviseerd zijn om nog eens terug te komen voor de beantwoording van een (hulp)vraag. Ook kan het gaan om een verwijzing vanuit een collega-jip uit Delft of Zoetermeer. Incidenteel komt het voor dat een JIP uit den lande naar JIP Den Haag verwijst. In de registratie wordt hierin geen onderscheid gemaakt. Preventie aan de balie : verwijzingen naar andere hulpverlening In het klantregistratiesysteem van het JIP wordt per klantcontact bijgehouden waar een jongere of intermediair naartoe wordt verwezen voor verdere hulp, indien nodig. Bij een groot deel van de klantcontacten (22%) is een doorverwijzing niet nodig, maar biedt het JIP de juiste ondersteuning, zodat toeleiding naar specifieke of specialistische (jeugd)hulpverlening voorkomen kan worden. Doorverwijzing kan plaatsvinden naar een intern spreekuur, een professionele organisatie, het eigen sociale netwerk, of bijvoorbeeld een website. Uit de registratiegegevens uit 2014 blijkt dat het JIP veel verwezen heeft naar haar eigen diensten en interne spreekuren, maar ook naar externe partijen. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 23

24 De top-5: 1. JIP 2. Sense/soa-spreekuur 3. Loket jonge moeders Stichting MOOI 4. Website Sense 5. Jonge moederspreekuur JIP/Algemeen Maatschappelijk Werk Toelichting: 1. Bij vragen die het JIP per , telefoon of WhatsApp ontvangt, wordt vaak een face-tofacegesprek bij het JIP geadviseerd. Ook jongeren die complexe vragen hebben, worden geadviseerd om nog eens terug te komen. 2. Deze groep wordt gevormd door jongeren die vragen stellen over bijvoorbeeld anticonceptie, ongewenste zwangerschap, en soa s. Zij worden consequent verwezen naar het Sense/soaspreekuur dat elke donderdag plaatsvindt bij het JIP. 3. Meiden die jong zwanger zijn of al jong moeder zijn, en praktische vragen hebben over hun situatie worden verwezen naar het Loket Jonge Moeders, dat elke dinsdag en vrijdag plaatsvind bij het JIP. 4. De landelijke website van Sense (jongereninformatie over seksualiteit) vormt een goede bron van informatie voor jongeren die vragen stellen over seksgerelateerde onderwerpen, en geeft een overzicht van Sense/soa-spreekuren elders in het land. Vragen over seks behoren tot de top-3 van de meest gestelde vragen aan het JIP (zie boven). 5. Opvallend dit jaar is dat er vaker naar het Jonge Moederspreekuur van de JIP s in Zoetermeer en Delft is verwezen. Jonge moeders weten het JIP te vinden via WhatsApp en per ; zij worden dan naar de juiste locatie geleid voor ondersteuning bij hun vragen. Ook het Algemeen Maatschappelijk Werk komt in 2014 vaker in beeld; dit kan als oorzaak hebben dat jongeren vaker om sociaalemotionele hulp vragen. Deskundigheidsbevordering Het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en het kennismaken met mogelijke nieuwe partners, vindt vaak plaats tijdens de teamoverleggen van het JIP. Er wordt tijd en ruimte ingebouwd om gastsprekers aan het woord te laten. Voor het JIP is er in samenwerking met moederorganisatie, een organisatiespecifieke Meldcode Kindermishandeling opgesteld, die ook is bijgesteld op basis van de geactualiseerde basistekst van De Programmaleider van de drie JIP s heeft specifiek hiervoor, de training en de vervolgtrainingen aandachtsfunctionaris kindermishandeling gevolgd bij. Netwerkopbouw en samenwerkingspartners Voor het JIP is het van groot belang om goed op de hoogte te zijn van het aanbod van instellingen en nieuwe ontwikkelingen, op het gebied van jeugd. Zo kan het JIP jongeren goed informeren, adviseren, doorverwijzen, en signaleren waar knelpunten in de hulpverlening zitten. Daarom is er regelmatig overleg met verschillende instellingen om informatie uit te wisselen, samenwerkingsmogelijkheden te bespreken, en de doorverwijzing te verbeteren, bijvoorbeeld met Stichting MOOI/Xtra, de gemeente Den Haag, GGD Den Haag, Bureau Jeugdzorg (CIT), VSV, sluitende aanpak, leerwerkbedrijven, maatjesprojecten, scholen, Jeugdwerk, Stichting Wende, DUO, Bureau Jeugdzorg, KJRW, Kindertelefoon, Context, Impegno, woningbouwcorporaties, JGZ, CJG, STEK, Straatconsulaat en Achterbanjongeren, Jongerenambassadeurs, Anton Constandse, Stichting Mara, JIT, SHOP, bibliotheken, Jeugdformaat, Schoolmaatschappelijk Werk, Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 24

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Monitor Kwetsbare Meiden

Monitor Kwetsbare Meiden Monitor Kwetsbare Meiden Een onderzoek naar de kwaliteit en de effectiviteit van het Expertisecentrum Kwetsbare Meiden Flevoland en van de behoefte van jongeren aan informatie over kwetsbare meiden. 1

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak LOVERBOYPROBLEMATIEK. Gemeente Den Haag

Plan van Aanpak LOVERBOYPROBLEMATIEK. Gemeente Den Haag Plan van Aanpak LOVERBOYPROBLEMATIEK Gemeente Den Haag INHOUDSOPGAVE pagina 1 DE CONTEXT VAN LOVERBOYS 1.1 Achtergrond 1 1.2 Wat zijn loverboys? 1 1.3 Wie zijn de potentiële slachtoffers en wat is de omvang?

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Hulp op afstand in Nederland

Hulp op afstand in Nederland Hulp op afstand in Nederland Onderzoek naar op afstand georganiseerde hulpdiensten voor psychosociale problematiek Enschede, 14 september 2012 HD/12/1958/telehulp drs. Harry Doornink drs. Louise Pansier-Mast

Nadere informatie

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen

Zelf & Samen. 1 Actief in alle wijken 2 Maatschappelijke hulpverlening 3 Kleurrijk en divers 4 Jong, zelf en samen 5 Wij van de MJD Adressen Jaarverslag 2012 Jongeren actief voor de Maand van het geld. Jonge moeders vinden elkaar bij de jonge moedergroep Project Somaliërs. Vertrouwen winnen en samenwerken Schoolmaatschappelijk werk succesvol

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2002 2003

Voortgangsrapportage 2002 2003 Voortgangsrapportage 2002 2003 Platform Verslavingszorg Katwijk Katwijk, november 2003 Voorwoord --------------------------------------------------------------------------------- 3 Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Jong Centraal in beweging. Jaarverslag 2007. Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort

Jong Centraal in beweging. Jaarverslag 2007. Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort Jong Centraal in beweging Jaarverslag 2007 Centrum voor Jeugd en Gezin Amersfoort Jong Centraal heeft een ambitie. Ze wil in toenemende mate koppelingen maken met en verwijzingen maken naar het grotere

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Uitval project Door!

Uitval project Door! Uitval project Door! Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2013 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN

JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN JAARVERSLAG 2012 STIMULANS PEUTERWERK STIMULANS WELZIJN 1 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van 2012 van de Stichtingen Stimulans Welzijn en Stimulans Peuterwerk. In dit verslag worden de resultaten

Nadere informatie

Schuldpreventie en vroeg signalering in woonwijken

Schuldpreventie en vroeg signalering in woonwijken Schuldpreventie en vroeg signalering in woonwijken Pilotprojecten in Apeldoorn, Delft, Hellendoorn, Lelystad en Oss Samen lukt t... Schuldpreventie en vroeg signalering in woonwijken Pilotprojecten in

Nadere informatie

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar!

jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! jaarverslag 2013 Nodig èn beschikbaar! Voorwoord jaarverslag 2013 Geachte lezer, Mede namens het bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers nodig ik u van harte uit om kennis te nemen van ons jaarverslag

Nadere informatie

Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl

Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl Deze scriptie is aangemeld voor de Scriptieprijs Online Hulp 2012. Een overzicht van alle scripties over

Nadere informatie