Jaarverslag 2014 JIP Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 JIP Den Haag"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 JIP Den Haag Colofon Uitgever: /JIP Den Haag Tekst: Leila Prnjavorac Illustraties: Leila Prnjavorac Datum uitgave: februari 2015 Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda Postbus 540, 2800 AM Gouda T F E Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Gemeente Den Haag. Copyright 2015 Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, retrieval systemen of op welke andere wijze dan ook zonder toestemming van.

2 Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 2

3 Inhoudsopgave Doelstelling... 5 Verantwoording... 7 Producten Projecten Social media Jongerenparticipatie Netwerkontwikkeling en -onderhoud Verwijzingen Verder in Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 3

4 Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 4

5 Doelstelling Het JIP heeft vier doelstellingen: Informatie toegankelijk maken voor en ter beschikking stellen aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar, om hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid te bevorderen en ter preventie van problemen op materieel en immaterieel gebied. Jongeren in staat stellen keuzes voor hun verdere ontwikkeling te maken middels betrouwbare informatie, advies en ondersteuning. Het stimuleren en faciliteren van de participatie van jongeren in de samenleving, hun eigen leefomgeving en binnen het JIP. Jongereninformatie toegankelijk maken voor en ter beschikking stellen aan intermediairs (zowel professioneel als niet-professioneel), om via hen een bijdrage te leveren aan eerstgenoemde doelstelling. Aanleiding Jongeren hebben behoefte aan informatie, advies en ondersteuning, maar weten vaak niet waar ze terecht kunnen voor een betrouwbaar en objectief antwoord op hun vragen. Er is behoefte aan een laagdrempelige plek waar ze dit kunnen krijgen. Het JIP voorziet hierin en informeert, adviseert en ondersteunt hen, zonder dat zij direct een (intensief) hulpverleningstraject in moeten. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 5

6 Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 6

7 Verantwoording Aantal contacten In 2014 heeft het JIP Den Haag in totaal klantcontacten gehad. Deze contacten hebben plaatsgevonden via de vele diensten van het JIP: de balie, telefonische consulten, vragen, WhatsApp, Fonds1818<24, groepsvoorlichtingen, loverboy- en jonge moederproducten, het Loket Jonge Moeders, het Sense-spreekuur en het Contextspreekuur. De bezoekersaantallen van de website, afnemers van de JIP-gidsen en reguliere folders, en abonnees op de JIP-foldercatalogus, worden buiten beschouwing gelaten in het aantal contacten. Deze zullen apart benoemd worden in het jaarverslag Totaal; 5010 Totaal; 5251 Totaal; 5464 Totaal; Via directe diensten (balie, telefoon, en WhatsApp) had het JIP contacten met jongeren en intermediairs. Dit vond in 2014 nog steeds voornamelijk plaats via de balie (891 = 31%) en telefoon (695 = 24%). De WhatsApp-functie (648 = 22%) is in 2014 net zo belangrijk geworden voor jongeren als (642 = 22%). Deze contacten zijn voornamelijk afkomstig uit de leeftijdscategorie jaar en de groep schoolgaande jongeren (vo & mbo). Meest gestelde vragen In 2014 werden de meeste vragen gesteld in de categorieën: 1. Wonen 2. Seksualiteit 3. Geld/inkomen/financiën 1. Op het gebied van huisvesting worden er vragen in de breedste zin van het woord gesteld: van jongeren die nog geen 18 jaar zijn, maar zich wel al willen oriënteren op een kamer of zelfstandige woonruimte, tot jongeren die dakloos zijn of dakloos dreigen te raken, en daarom hulp en onderdak nodig hebben. Ook het recht op een urgentie en het aanmelden voor begeleid wonen, komen vaak naar voren. 2. De meeste vragen die betrekking hebben op seksualiteit gaan over vrijen, soa s, zwangerschap en anticonceptie. 3. Jongeren stellen de meeste vragen in deze categorie op het gebied van schulden, uitkeringen, en het gebrek aan een eigen inkomen. Meer informatie met betrekking tot deze klantcontacten is verkrijgbaar bij JIP Den Haag. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 7

8 WhatsApp Twee jaar geleden is het JIP gestart met de pilot Whatsappen met het JIP. Dagelijks kunnen jongeren via hun smartphone vragen stellen, of problemen voorleggen aan jongerenadviseurs. Jongeren maken kennis met het WhatsApp-nummer via de website, Facebook en Twitter, via de promotie-acties van het JIP op festivals (Parkpop, Meidenbeurs, Schilderswijkfestival e.d.), of bij voorlichtingen en andere bijeenkomsten. Eind december is het aantal van 648 contacten (22%) met een totaal van 800 vragen bereikt. Veel jongeren stellen meer dan één vraag. In 2013 waren er 538 contacten via WhatsApp. Whatsappen is dus een groeiend succes. Gemiddeld besteedt de jongerenadviseur tussen de 5 en 25 minuten aan het beantwoorden van een vraag en het helpen van de jongere. Allerlei vragen passeren de revue; de volgende top 5 is te noemen: 1. Seksualiteit 2. Wonen 3. Hulp 4. Relaties 5. Geld/inkomen/financiën De meeste vragen zijn serieus, en er wordt (waarschijnlijk) weinig misbruik gemaakt van de dienst. Dit kan te maken hebben met het feit dat het nummer van de jongere zichtbaar is en dus traceerbaar. Het JIP communiceert niet naar buiten toe binnen hoeveel tijd jongeren antwoord krijgen. Ongeschreven regel is echter dat een jongere binnen een paar uur een reactie terugkrijgt. In de praktijk lukt het meestal om binnen enkele minuten antwoord te geven. Het JIP is ook s avonds, in het weekend en op feestdagen bereikbaar. De voordelen van het gebruik van WhatsApp zijn dat de jongerenadviseur goed kan doorvragen om de vraag helder te krijgen, en dat direct op elkaar gereageerd kan worden. De voorziening blijkt daarmee een behoefte te vervullen: de jongere bereikt een deskundige organisatie, waar hij of zij gratis en anoniem mee kan praten. Zowel jongeren als professionals zijn lovend over de service. De jongeren bedanken de jongerenadviseur vaak, en zijn tevreden. Al 114 jongeren hebben na het WhatsApp-gesprek contact opgenomen met het JIP voor verdere hulp. Sense-spreekuur Tijdens het wekelijkse Sense-spreekuur bij het JIP kunnen jongeren t/m 24 jaar gratis en anoniem vragen stellen over anticonceptie, seks, zwangerschap en soa s. Tweemaal per maand kunnen jongeren hier zelfs terecht voor een soa-test. In 2014 heeft het Regionaal soa-centrum deze taak uitgevoerd bij het JIP. Er zijn in totaal 128 jongerenconsulten geweest. Meer informatie met betrekking tot deze groep contacten is op te vragen bij het Regionaal soacentrum. Loket voor Jonge Moeders Stichting MOOI verzorgt bij het JIP het Loket voor Jonge Moeders. Deze loketfunctie voor jonge moeders loopt goed, zo ook de samenwerking met de Stichting MOOI. In 2014 zijn er 251 jonge moeders op het spreekuur geweest. In 2013 waren dit er 187. Ook jonge moeders uit de Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 8

9 randgemeenten Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar maken gebruik van het loket. De meeste vragen bij het spreekuur waren ook dit jaar praktisch van aard: huisvesting en financiën blijven bovenaan staan. Opvallend is dat er meer stelletjes in beeld zijn. Meer informatie met betrekking tot deze groep contacten is op te vragen bij Stichting MOOI. Contextspreekuur De afdeling Preventie van Context verzorgt sinds april 2012 een wekelijks spreekuur voor jongeren. Op dit spreekuur kunnen jongeren vragen stellen over (hun) middelengebruik en verslaving. Jongeren komen vrijblijvend op gesprek, waar nodig worden zij direct verwezen naar de juiste hulp en begeleiding. In 2014 zijn er 30 jongeren en ouders op dit spreekuur geweest. Meer informatie met betrekking tot deze groep contacten is op te vragen bij Context Preventie (nu Indigo Haaglanden). Voorlichting & events Het geven van voorlichting is nog altijd een belangrijke functie van het JIP. Er worden diverse voorlichtingen gegeven, bijvoorbeeld Wat is het JIP?, om het JIP te profileren. Regelmatig zoeken jongeren contact met het JIP naar aanleiding van een voorlichting die zij op school hebben gehad, of als ze naar een event zijn geweest waar zij het JIP ontmoet hebben. Met groepsvoorlichting heeft het JIP in 2014, jongeren bereikt. Om aan te sluiten bij de behoefte vanuit het werkveld, ontwikkelt het JIP ook voorlichtingen over specifieke onderwerpen, zoals seksualiteit & veilig vrijen (Maand van de Liefde), jongerenparticipatie (Fonds1818<24). Met samenwerkingspartner 125procent, zijn er in het kader van schuldpreventie gastlessen gegeven op vmbo- en praktijkscholen. Het JIP streeft ernaar om jongeren ook buiten het JIP te bereiken, daarom profileert het JIP zich ook op relevante events. Zo heeft het JIP in juni op Parkpop gestaan, in september op de Oh Oh Intro en op het Schilderswijkfestival, in oktober op de jaarlijkse Meidenbeurs Ypenburg/Leidschenveen, en in november op de Boost Your Future carrièrebeurs. Verder geeft het JIP graag een kijkje in de keuken aan bijvoorbeeld samenwerkingspartners en startende JIP s, zoals studenten Social Work België, de PVDA-fractie en de Jutters. Informatiehoeken/distributienetwerken Organisaties kunnen de eigen JIP-folders bestellen; hiervan hebben dertien organisaties binnen Den Haag gebruik gemaakt. Het JIP streeft ernaar om veel van haar folders digitaal aan te bieden op de website. Dit leidt tot het gewenste resultaat, namelijk dat het aantal papieren bestellingen afneemt. Het JIP heeft ook een foldercatalogus ontwikkeld waarin organisaties handvatten aangereikt krijgen om zelf een kwalitatief goed folderassortiment te creëren. In 2014 hebben 27 organisaties, binnen en buiten de Haagse regio, hier gebruik van gemaakt. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 9

10 Bijbanenbord Het JIP heeft een bijbanenbord met een overzicht van verschillende (bij)banen voor de doelgroep. Veel jongeren maken hier gebruik van. Regelmatig komen jongeren, naar aanleiding van berichten op sociale media, naar het JIP voor meer informatie over een geplaatste vacature. Tevens gaat het JIP direct in gesprek over sollicitatievaardigheden en worden jongeren ondersteund bij het schrijven van een sollicitatiebrief of CV. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 10

11 Producten Preventie loverboys Het JIP is deelnemer aan de Preventie Werkgroep Jeugdprostitutie van de Gemeente Den Haag. Vanuit deze werkgroep heeft het JIP een aparte brochure voor beroepskrachten en jongeren ontwikkeld. Daarnaast heeft het JIP in samenwerking met Middin in 2013, de loverboy-brochure voor meiden met een licht verstandelijke beperking (LVB) herontwikkeld. De loverboy-brochures voor LVB-meiden is op aanvraag kosteloos door organisaties in de regio Haaglanden te bestellen bij het JIP. Organisaties buiten de regio Haaglanden kunnen van deze brochure een proefexemplaar aanvragen. In totaal zijn er in 2014,n 156 brochures binnen de regio Haaglanden verstuurd. Buiten de regio Haaglanden zijn er op aanvraag brochures verzonden naar negentien organisaties. De brochure voor jongeren en beroepskrachten is niet meer in papieren versie beschikbaar. In 2014 heeft het JIP gewerkt aan een vernieuwde digitale versie van beide brochures. In de vernieuwde brochures wordt extra aandacht geschonken aan nieuwe manieren van ronselen door loverboys, en worden meerdere voorbeelden uitgelicht, onder andere over de gevaren van internet, zoals webcamgebruik. Beide brochures zijn te downloaden als PDF op de website van het JIP. JIP-gids In oktober 2014 is de huidige editie van de Jongeren Informatie Gids in een oplage van stuks gedrukt. Meer dan stuks zijn direct verspreid onder scholen, jongerencentra en de jeugdhulpverlening in regio Haaglanden. Van het totaal aantal exemplaren is meer dan de helft verspreid onder 77 Haagse bestellers, samen goed voor stuks. Dit jaar heeft het JIP een speciale lesbrief bij de gids ontwikkeld. Met behulp van deze lesbrief kunnen, bijvoorbeeld scholieren kennismaken met het JIP en leren zij vaardigheden voor het vinden van relevante sociale informatie. De lesbrief bevat veel praktische opdrachten, en is geschikt voor gebruik op het praktijkonderwijs en in de vo-onderbouw. In Den Haag is de lesbrief 26 keer aangevraagd door docenten en hulpverleners. Deze kreeg lovende recensies, zoals het oordeel Praktische en goede lesbrief! van een docente aan het ROC Mondriaan Techniek. De JIP-gids en lesbrieven zijn digitaal beschikbaar gesteld via PDF en Sociale kaart Jonge Moeders Den Haag De sociale kaart bestaat uit informatie en adresgegevens van organisaties die een hulpaanbod hebben voor jonge moeders. De kaart van Den Haag is bedoeld voor beroepskrachten en is in 2012 voor het laatst geactualiseerd. De kaart kan gratis digitaal worden aangevraagd bij JIP Den Haag. In 2014 is de sociale kaart 27 keer opgevraagd. Toolkit JIP Den Haag/Delft/Zoetermeer hebben in 2014 een JIP Toolkit ontwikkeld. In deze Toolkit voor jongereninformatie staat het uitgebreide aanbod van cursussen, trainingen en voorlichtingen voor Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 11

12 professionals, jongeren en ouders in de regio. In 2014 is de Toolkit aan alle samenwerkingspartners van het JIP aangeboden en verspreid. In 2014 zijn diverse voorlichtingen uit de Toolkit aangevraagd en uitgevoerd. Deze voorlichtingen zijn door de afnemende partijen zelf gefinancierd (cofinanciering). Het ging hierbij om: social mediavoorlichting tijdens een ouderavond op de Mariaschool in Rijswijk; vier social mediavoorlichtingen tijdens twee ouderavonden op het CLD Molenhuispad in Delft; twaalf voorlichtingen over cyberpesten op het Spieringshoek College in Schiedam; een Jonge Moeder-voorlichting aan Klasse Kraamzorg in Voorburg; social mediavoorlichting tijdens een ouderavond op SBO de Horizon in Zoetermeer; een training Methodische Gespreksvoering aan professionals op het JIP. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 12

13 Projecten Week van de Liefde In 2014 heeft het JIP als deelnemende instelling weer meegedaan aan de Week van de Liefde. De coördinatie lag bij GGD. Het JIP was verantwoordelijk voor: het geven van voorlichting over veilig vrijen aan scholieren; het geven van de Lang Leve de Liefde-lespakket training; de Facebook pagina Liefdedenhaag, die likes kreeg. Hoe word je rijk? Den Haag Omdat het JIP jongeren ondersteunt op het gebied van geld, schulden en inkomen, is het JIP in het najaar van 2013 gevraagd om te participeren in het schuldpreventieproject Hoe word je rijk? van samenwerkingspartner 125Procent en de gemeente Den Haag. Dit project heeft een doorloop in het voorjaar van 2014 gekregen. Wegens succes is het project in het najaar van 2014 voor de tweede keer uitgevoerd. Het JIP heeft in 2014 bijgedragen aan: het verspreiden van relevante folders en brochures; het verzorgen van dertien gastlessen op vo-scholen. Website JIP Den Haag Vanaf april 2014 maken de JIP s gebruik van een nieuwe website waarop jongeren nog beter het antwoord op hun hulpvraag kunnen vinden. Dit wordt gedaan middels een slimme zoekfunctie die gekoppeld is aan alle informatie op de website. Tevens zijn de drie websites (JIP Den Haag, Delft en Zoetermeer) losgekoppeld, en delen zij niet langer een database. Elke website kan nu zelfstandig gevonden worden, zonder doorgeleid te worden via de (voorheen) centrale website JIP Den Haag. De statistieken bieden informatie vanaf april 2014: de website is in totaal keer bezocht, waarvan keer door unieke bezoekers. Dit lijkt een daling ten opzichte van 2013 (resp en ), maar dit is te verklaren doordat de bezoekers voor JIP Delft en JIP Zoetermeer niet langer via een centrale landingspagina langs de website van JIP Den Haag geleid worden, terwijl dat voor hen niet nodig is. Landelijke website Vanuit het Landelijke Bestuur van de Vereniging van JIP s, is er een landelijke website, gekomen. Het JIP levert een bijdrage aan het beheer van deze landelijke website. Via deze website komen veel jongeren uiteindelijk op de eigen lokale JIP-website uit. Het JIP Den Haag beantwoord van de landelijke website de vragen. Dit zijn er ongeveer zes per maand. In 2015 zal deze website echter opgeheven worden, omdat de Landelijke Vereniging opgeheven wordt. Online test loverboys In 2013 is de website en de test vernieuwd. In de vernieuwde test wordt extra aandacht geschonken aan nieuwe manieren van ronselen door de daders, en de gevaren van internet, zoals webcamgebruik. In de loverboy-brochure voor LVB-meiden, jongeren, en beroepskrachten, wordt ook verwezen naar de vernieuwde loverboytest als hulpmiddel om een loverboy te herkennen. Het aantal bezoekers op is vanwege technische redenen Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 13

14 pas vanaf augustus 2014 geregistreerd. De website is in het laatste halfjaar van 2014, 157 keer bezocht door 147 unieke bezoekers. Tienermoeders.nl JIP Den Haag beantwoordt vragen van jongeren afkomstig uit Haaglanden, die op de website worden gesteld. In 2014 zijn er zestien vragen van jonge moeders beantwoord door het JIP. Blixum Sinds 2011 heeft het JIP de provinciale jongerenwebsite in beheer. Blixum is de jongereninformatiewebsite voor heel Zuid-Holland. De doelstelling van Blixum is om aan jongeren het brede aanbod te presenteren op het gebied van Jeugdzorg, informatie en advies, toekomstmogelijkheden (school, werk, wonen), en vrije tijd en uitgaan, door middel van de sociale kaart van de provincie Zuid-Holland. Blixum werkt samen met Kuseema, die alle Jongin-websites in Nederland ontwikkelt en ondersteund. De website trekt gemiddeld bezoekers per maand. De website van Blixum wordt wekelijks geüpdate en gevuld met actuele informatie. Eens in de twee weken schrijven het JIP Delft/Den Haag/Zoetermeer over een thema. Dit artikel komt op alle Jongin-websites van heel Nederland te staan. Jongeren kunnen via de website vragen stellen per . Er zijn in 2014 ruim 167 vragen gesteld, vaak heftige vragen over relaties en seksualiteit. Daarnaast heeft de website een peer-to-peer forum, waarop jongeren op elkaar kunnen reageren met tussenkomst van een moderator. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 14

15 Social media Het JIP besteedt dagelijks tijd aan het onderhouden van sociale mediakanalen. Om de doelgroep in de juiste mate van informatie te voorzien, heeft het JIP een eigen social mediabeleid opgesteld. Dit op basis van bestaand beleid, eigen kennis en ervaring. In 2014 zijn Facebook en Twitter nog steeds populair. Op Twitter heeft het JIP 936 volgers (650 volgers in 2013). Opvallend vaak worden de tweets van het JIP geretweet door de volgers. Hier is het JIP natuurlijk trots op. Dit jaar heeft de Facebookpagina 826 likes bereikt (620 in 2013). Jongeren vinden maatschappelijke thema s interessant. Als voorbeeld hieronder een bericht dat veel exposure kreeg, zonder dat hier betaalde advertenties voor zijn ingezet. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 15

16 Het JIP post informatie over onderwerpen die voor jongeren belangrijk zijn, zoals foto s van nieuwe vacatures in de stad, activiteiten en projecten van het JIP, tips & tricks, en jongereninformatie. Daarnaast wordt het JIP vaak benaderd door partners uit het werkveld die hun nieuws op social media van het JIP willen plaatsen. WeHague app voor smartphones Zie het aparte verslag WeHague Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 16

17 Jongerenparticipatie Fonds 1818<24 Sinds maart 2011 verzorgt het JIP structureel de intakes van Fonds1818<24. Het grote voordeel hiervan is dat het JIP nu de wegwijzer is voor jongeren wat betreft alle jongereninitiatieven in de regio Haaglanden. Aanvragen van jongeren komen rechtstreeks binnen bij het JIP, waar deze gescreend worden op de voorwaarden. De jongeren komen vervolgens op intakegesprek bij het JIP, en de daarvoor aangestelde jongerenadviseur adviseert vervolgens Fonds 1818 over de eventuele toekenning of afwijzing. Zodoende maken jongeren via het Fonds kennis met het JIP; dit kan ertoe leiden dat jongeren later nog eens terugkomen voor een andere (hulp)vraag. In 2014 zijn er 59 aanvragen ingediend, waarbij het JIP met in totaal 177 jongeren gesproken heeft. Uit de kast Op het Wellant College in Den Haag heeft het JIP tijdens de pauze, de activiteit uit de kast uitgevoerd. Het doel was om het referentiekader van de leerlingen omtrent het onderwerp uit de kast komen, te peilen en hier direct op in te spelen. Dit werd gedaan door middel van een quiz. Door deze activiteit heeft het JIP meer positieve aandacht gecreëerd voor het uit de kast komen van jongeren op het Wellant College. Met deze activiteit zijn 200 jongeren bereikt. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 17

18 Jubileumviering JIP en het Straatconsulaat In het jaar 2014 bestond JIP Den Haag 20 jaar, en de Achterban-jongeren van het Straat Consulaat 5 jaar. Om dit te vieren hebben het JIP en het Straatconsulaat gezamenlijk een miniconferentie georganiseerd met als thema samenwerken. Juist de verbinding tussen Haagse partners maakt dat beide organisaties zoveel hebben kunnen bereiken voor en met jongeren. Tijdens de miniconferentie hebben de Achterban-jongeren de Jongeren participatieprijs uitgereikt aan de organisatie die de afgelopen jaren het best met de Achterban jongeren heeft samengewerkt. Daarnaast zijn er vier workshops gegeven over social media, fondsenwerving, medezeggenschap, en ready4work070. In totaal waren ruim 100 professionals aanwezig. Rode brievenbus De Haagse jongerenambassadeurs, die de gemeente adviseren over de wensen en behoeften van Haagse jongeren, voerden in 2014 de Jongeren konden hier hun visie over de stad kwijt. Op verschillende plekken in de stad stond daadwerkelijk een rode brievenbus, zo ook bij het JIP. Via deze campagne probeerden de ambassadeurs meer contact te krijgen met hun achterban. Leerlingen duurzaamheid Het JIP heeft samen met leerlingen van het Hofstadcollege, een project duurzaamheid uitgevoerd. De leerlingen moesten op twee niveau s onderzoeken hoe de duurzaamheid van JIP Den Haag verbeterd kon worden. Hierbij kwamen onder andere de volgende vragen naar voren: hoe kan het pand verduurzamen? Hoe kan het JIP naar jongeren toe verduurzamen? Hoe zorg je ervoor dat de doelgroep bekend raakt met het JIP? Hierover hebben zij een concreet rapport gemaakt, dat is afgerond met een presentatie. Voorlichterspoule In 2014 is het JIP gestart met het opleiden van jonge professionals, zodat zij in 2015 namens het JIP voorlichtingen kunnen geven over allerlei onderwerpen. PR/promotie Het JIP heeft diverse promotieactiviteiten en -producten ontwikkeld om het JIP meer onder de aandacht te brengen. De volgende acties zijn hierop ondernomen: Jongerenfilmpjes Persberichten over JIP-thema's Nieuwsberichten voor eigen netwerkpartners Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 18

19 Fortune cookies en pennen met het WhatsApp-nummer Nieuwe workshops voor beroepskrachten Een digitale JIP-gids met lesbrief Aanwezigheid op diverse evenementen, zoals Parkpop, meidenbeurs etc. Advertenties en wedstrijden op social media Fonds 1818<24 voorlichtingen Interviews voor de radio over jongerenthema s bij de jongerenradiostations FunX en Den Haag FM Young Agga/Den Haag FM radio, wekelijks een korte JIP-talk Nieuwe fluorescerende shirts laten drukken Het 20-jarig jubileum JIP-Medewerkers twitteren op eigen naam, namens het JIP WeHague-acties Verkoop condooms Het JIP biedt tegen een lage prijs condooms aan jongeren aan. Het JIP heeft vier soorten condooms in het assortiment: Balance (10 stuks voor 1,-) Sure XL (4 stuks voor 1,-) Durex (10 voor 3,50) Wingman (3 voor 1,50) De verkoop van condooms loopt goed. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 19

20 Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 20

21 Netwerkontwikkeling en -onderhoud Het JIP Den Haag neemt deel aan diverse overleggen en netwerken of organiseert deze zelf. Doel van deze overleggen is de uitwisseling van informatie, het bespreken of verbeteren van de samenwerking en de signalering van problemen binnen de gemeente. Coördinatiegroep jaar Deelnemers: Den Haag. Frequentie: o.a. JIP Den Haag, Centrum 16/22, de JGZ, de Jutters, het HCO, COC Haaglanden, SWVZHW, Context, Jeugdformaat, en Programmabureau Jeugd gemeente Den Haag. Coördinatie door GGD, afdeling GB zes keer per jaar In deze groep wordt onder andere het preventieaanbod voor het voortgezet onderwijs afgestemd. Ook heeft het JIP de website ontwikkelt, met daarop het preventieaanbod voor scholen. Het JIP is voorzitter van dit overleg en bereidt de vergaderingen samen met de GGD voor. Werkgroep preventie loverboys Deelnemers: Coördinatie: Frequentie: JIP Den Haag/Delft/Zoetermeer, GGD, Centrum 16-22, MEE, St. Mooi,, Middin, gemeente Den Haag GGD Den Haag twee keer per jaar Zwerfjongerenoverleg Deelnemers: Coördinatie: Frequentie: o.a. JIP Den Haag, JIT, Jeugdformaat, Bureau Jeugdzorg, Kessler Stichting, Leger des Heils, CCP, Stichting Luna, Impegno, Duwo Foyer, Dienst Sociale Zaken, Straatconsultaat. minimaal zes keer per jaar + één dagdeel deelname aan de conferentie zwerfjongeren Landelijke vereniging Het JIP zit in het bestuur van de landelijke vereniging voor JIP s en neemt deel aan diverse landelijke werkgroepen. Zo is JIP Den Haag lid van de kwaliteitswerkgroep om JIP s te toetsen aan de hand van kwaliteitscriteria. De coördinator van het JIP geeft regelmatig een adviesgesprek aan partners en geïnteresseerden in het land over het opzetten van een JIP of het vormgeven van de functie jongereninformatie. Per 1 januari 2015 wordt de vereniging opgeheven. Schuldenaanpak Een groeiend probleem onder jongeren is het hebben van schulden. Niet alleen het JIP signaleert dit, ook diverse andere partners in het veld lopen hier tegenaan. Om te bekijken of dit gezamenlijk opgepakt kan worden, is er een bijeenkomst geweest waarbij er gekeken werd naar mogelijke aanpakken. Het JIP is nu samen met het JIT een plan aan het uitwerken om Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 21

22 schuldhulpdienstverlening te realiseren. Via fondsen en (overheids)subsidies zal geprobeerd worden om dit plan gefinancierd te krijgen. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 22

23 Verwijzingen Verwijzingen naar het JIP In het klantregistratiesysteem van het JIP wordt per klantcontact bijgehouden hoe een jongere of intermediair bij het JIP terecht is gekomen. Dit kan via een verwijzing vanuit een professionele organisatie, via een informele verwijzer of bijvoorbeeld via een website geweest zijn. Dit is echter niet in alle gevallen te achterhalen, of irrelevant, bij het beantwoorden van (hulp)vragen. Ook vindt een groot deel van jongeren het JIP op eigen initiatief (30%). Uit de registratiegegevens 2014 komt de volgende top-5 bronnen van verwijzing: 1. JIP Website 2. Website Blixum 3. Vrienden 4. JIP WhatsApp 5. JIP Toelichting: 1. De meeste jongeren en intermediairs nemen contact op met het JIP nadat zij de website bezocht hebben. Dit is positief, omdat de geboden jongereninformatie blijkbaar uitnodigt tot verder contact. Daarnaast is op elke webpagina een formulier te vinden, waarmee direct een vraag gesteld kan worden aan het JIP. Ook staan de contactgegevens, zoals adres en WhatsApp-nummer, op de website van het JIP. Intermediairs vinden hier allerlei producten die zij kunnen aanvragen voor hun doelgroep. 2. De provinciale jongerenwebsite Blixum is de tweede grote verwijzer vanwege de beantwoording die het JIP verzorgd. Veel jongeren maken gebruik van de functie. De WhatsApp-functie van het JIP wordt ook goed onder de aandacht gebracht bij Blixum-jongeren. 3. Op de derde plaats staat verwezen worden door vriend(en). Dit duidt op positieve mond-totmond reclame onder jongeren. 4. Nieuw in de top-5 is het aantal verwijzingen via WhatsApp. Het contact via WhatsApp heeft geleid tot een volgend contact met het JIP. Dit kan een tweede gesprek via de app zijn geweest of bijvoorbeeld een fysiek gesprek aan de balie. 5. Het JIP is vaak haar eigen verwijzer; voor jongeren die eerder geadviseerd zijn om nog eens terug te komen voor de beantwoording van een (hulp)vraag. Ook kan het gaan om een verwijzing vanuit een collega-jip uit Delft of Zoetermeer. Incidenteel komt het voor dat een JIP uit den lande naar JIP Den Haag verwijst. In de registratie wordt hierin geen onderscheid gemaakt. Preventie aan de balie : verwijzingen naar andere hulpverlening In het klantregistratiesysteem van het JIP wordt per klantcontact bijgehouden waar een jongere of intermediair naartoe wordt verwezen voor verdere hulp, indien nodig. Bij een groot deel van de klantcontacten (22%) is een doorverwijzing niet nodig, maar biedt het JIP de juiste ondersteuning, zodat toeleiding naar specifieke of specialistische (jeugd)hulpverlening voorkomen kan worden. Doorverwijzing kan plaatsvinden naar een intern spreekuur, een professionele organisatie, het eigen sociale netwerk, of bijvoorbeeld een website. Uit de registratiegegevens uit 2014 blijkt dat het JIP veel verwezen heeft naar haar eigen diensten en interne spreekuren, maar ook naar externe partijen. Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 23

24 De top-5: 1. JIP 2. Sense/soa-spreekuur 3. Loket jonge moeders Stichting MOOI 4. Website Sense 5. Jonge moederspreekuur JIP/Algemeen Maatschappelijk Werk Toelichting: 1. Bij vragen die het JIP per , telefoon of WhatsApp ontvangt, wordt vaak een face-tofacegesprek bij het JIP geadviseerd. Ook jongeren die complexe vragen hebben, worden geadviseerd om nog eens terug te komen. 2. Deze groep wordt gevormd door jongeren die vragen stellen over bijvoorbeeld anticonceptie, ongewenste zwangerschap, en soa s. Zij worden consequent verwezen naar het Sense/soaspreekuur dat elke donderdag plaatsvindt bij het JIP. 3. Meiden die jong zwanger zijn of al jong moeder zijn, en praktische vragen hebben over hun situatie worden verwezen naar het Loket Jonge Moeders, dat elke dinsdag en vrijdag plaatsvind bij het JIP. 4. De landelijke website van Sense (jongereninformatie over seksualiteit) vormt een goede bron van informatie voor jongeren die vragen stellen over seksgerelateerde onderwerpen, en geeft een overzicht van Sense/soa-spreekuren elders in het land. Vragen over seks behoren tot de top-3 van de meest gestelde vragen aan het JIP (zie boven). 5. Opvallend dit jaar is dat er vaker naar het Jonge Moederspreekuur van de JIP s in Zoetermeer en Delft is verwezen. Jonge moeders weten het JIP te vinden via WhatsApp en per ; zij worden dan naar de juiste locatie geleid voor ondersteuning bij hun vragen. Ook het Algemeen Maatschappelijk Werk komt in 2014 vaker in beeld; dit kan als oorzaak hebben dat jongeren vaker om sociaalemotionele hulp vragen. Deskundigheidsbevordering Het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en het kennismaken met mogelijke nieuwe partners, vindt vaak plaats tijdens de teamoverleggen van het JIP. Er wordt tijd en ruimte ingebouwd om gastsprekers aan het woord te laten. Voor het JIP is er in samenwerking met moederorganisatie, een organisatiespecifieke Meldcode Kindermishandeling opgesteld, die ook is bijgesteld op basis van de geactualiseerde basistekst van De Programmaleider van de drie JIP s heeft specifiek hiervoor, de training en de vervolgtrainingen aandachtsfunctionaris kindermishandeling gevolgd bij. Netwerkopbouw en samenwerkingspartners Voor het JIP is het van groot belang om goed op de hoogte te zijn van het aanbod van instellingen en nieuwe ontwikkelingen, op het gebied van jeugd. Zo kan het JIP jongeren goed informeren, adviseren, doorverwijzen, en signaleren waar knelpunten in de hulpverlening zitten. Daarom is er regelmatig overleg met verschillende instellingen om informatie uit te wisselen, samenwerkingsmogelijkheden te bespreken, en de doorverwijzing te verbeteren, bijvoorbeeld met Stichting MOOI/Xtra, de gemeente Den Haag, GGD Den Haag, Bureau Jeugdzorg (CIT), VSV, sluitende aanpak, leerwerkbedrijven, maatjesprojecten, scholen, Jeugdwerk, Stichting Wende, DUO, Bureau Jeugdzorg, KJRW, Kindertelefoon, Context, Impegno, woningbouwcorporaties, JGZ, CJG, STEK, Straatconsulaat en Achterbanjongeren, Jongerenambassadeurs, Anton Constandse, Stichting Mara, JIT, SHOP, bibliotheken, Jeugdformaat, Schoolmaatschappelijk Werk, Jaarverslag 2014 JIP Den Haag 24

Jaarverslag 2014 JIP Delft

Jaarverslag 2014 JIP Delft Jaarverslag 2014 JIP Delft Colofon Uitgever: Tekst: Rianne Kleijn, JIP Delft Eindredactie: Scarlett Zwartkruis, JIP Delft/Den Haag/Zoetermeer Datum uitgave: februari 2015 Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

Nieuwsbrief project Ketenregie Zwerfjongeren nr. 1, zomer 2005

Nieuwsbrief project Ketenregie Zwerfjongeren nr. 1, zomer 2005 Nieuwsbrief project Ketenregie Zwerfjongeren nr. 1, zomer 2005 Inleiding Dit is de eerste nieuwsbrief van het project Ketenregie voor Zwerfjongeren. Werk jij met jongeren en kom je wel eens een jongere

Nadere informatie

PRODUCTENGIDS. Seksuele gezondheid

PRODUCTENGIDS. Seksuele gezondheid PRODUCTENGIDS Seksuele gezondheid SEKSUELE GEZONDHEID BELANGRIJK? JAZEKER! Een aantal feiten* op een rij: Seksueel actieve jongeren communiceren onvoldoende over gebruik van condooms. Een kleine groep

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School 2014-2015

Menukaart Gezonde School 2014-2015 Menukaart Gezonde School 2014-2015 Gezondheidsaanbod in het mbo Deze menukaart geeft een overzicht van het gezondheidsaanbod voor het middelbaar beroepsonderwijs. Wilt u op uw school met een thema aan

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks

De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks De jeugdgezondheidszorg als bondgenoot bij preventie en begeleiding van jongeren en seks Vanessa Peters, GGD Gelderland Midden Marinka de Feijter, GGD N-O Gelderland Ineke van der Vlugt, Rutgers WPF 1

Nadere informatie

Factsheet pedagogische hulp in Haaglanden 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in Haaglanden 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in Haaglanden 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van gemeenten.

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid

Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema s, is het belangrijk om aan de volgende 4 niveaus aandacht

Nadere informatie

Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe

Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe Rapportage pilot 2GetThere ZO Drenthe coaching vóór en dóór jongeren Periode december mei 2015 Een samenwerking tussen VSV maatregel 5 & Actieplan Jeugdwerkloosheid Regio Zuidoost Drenthe. Voorwoord Voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon?

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Dan vind je hier alle informatie Data komende training: Zaterdag 23 mei 9.30-16.30 Zaterdag 6 juni 9.30-16.30 Zaterdag 27 juni 9.30-16.30 Zaterdag 11 juli 9.30-16.30

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Welzijn Middelburg Klanttevredenheidsonderzoek juli 2014 Voorwoord Met gepaste trots presenteer ik u het klanttevredenheidonderzoek (KTO) naar de dienstverlening en activiteiten van Stichting

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Maart 2010 Deze notitie is bedoeld om het college en de raadscommissie Welzijn te informeren over de ontwikkelingen van het CJG in Goirle.

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin Centrum voor Jeugd en Gezin N o v e m b e r 2 0 1 2 J a a r g an g 1, n u m m e r 2 Week van de Opvoeding voor veel ouders eerste kennismaking met het CJG Inhoud Week van de Opvoeding, terugblik Bereikbaarheid

Nadere informatie

Weerbaarheid: opkomen voor jezelf Cursus MEE Zuidoost-Brabant? Opkomen voor jezelf Training Samenwerking van GGD BZO, OCGH Advies en GGZ Oost-Brabant

Weerbaarheid: opkomen voor jezelf Cursus MEE Zuidoost-Brabant? Opkomen voor jezelf Training Samenwerking van GGD BZO, OCGH Advies en GGZ Oost-Brabant (4-12) Lentekriebels Aandacht voor normen en waarden rondom relaties en Les programma's GGD BZO (4-12) Uitleenmaterialen Smoor! Een interactieve, muzikale theatervoorstelling Aandacht voor normen en waarden

Nadere informatie

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort?

amersfoort Hoe bereik ik CJG Amersfoort? amersfoort Folder voor ouders van 0-8 jarigen Bezoekadres Heiligenbergerweg 36, 3816 AK Amersfoort T 033 47 94 000, E info@cjgamersfoort.nl I www.cjgamersfoort.nl carta U kunt binnenlopen bij CJG Amersfoort.

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013

Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 Aanvullende seksualiteitshulpverlening: de cijfers over 2013 1. Inleiding De aanvullende seksualiteitshulpverlening (ASH) is laagdrempelige zorg waar jongeren tot 25 jaar gratis en indien gewenst anoniem

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting 2014-2015. Stichting Voorlichting Leerlingen

Activiteitenplan en begroting 2014-2015. Stichting Voorlichting Leerlingen Activiteitenplan en begroting 2014-2015 Stichting Voorlichting Leerlingen Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Doelstellingen... 4 2.1 Doelstelling Stichting Voorlichting Leerlingen... 4 2.2 Doelstellingen

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezetonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School voortgezetonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde voortgezetonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Roken & Alcohol School: Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Grenzen stellen, 'nee' durven zeggen Theater Helder Theater

Grenzen stellen, 'nee' durven zeggen Theater Helder Theater (4-12) Week van de Lentekriebels Aandacht voor normen en waarden rondom relaties en Les programma's GGD BZO (4-12) (8-12) Uitleenmaterialen Smoor! Een interactieve, muzikale theatervoorstelling Aandacht

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd

Kwaliteits handvest. Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Kwaliteits handvest Service en kwaliteit binnen de afgesproken tijd Februari 2014 KWALITEITSHANDVEST GEMEENTE ROERMOND afspraak is afspraak De gemeente Roermond is er voor u. Wat wij doen, doen we voor

Nadere informatie

De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie

De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie Christel, vrijwilliger bij de Kindertelefoon: De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie Ik ben Christel, 25 jaar oud en werk sinds maart 2005 als vrijwilliger bij de Kindertelefoonlocatie in Utrecht.

Nadere informatie

Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Boogschutter 88 9602MG HOOGEZAND Registratienummer 106778857

Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Boogschutter 88 9602MG HOOGEZAND Registratienummer 106778857 Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Boogschutter 88 9602MG HOOGEZAND Registratienummer 106778857 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Hoogezand-Sappemeer Datum inspectie: 04-08-2015

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10

Inhoudsopgave. Pagina. Voorwoord 3. Missie 4. Het jaar 2011 4. Registratie gegevens 6. Het jaar 2012 10 Kinderopvang Plus Evaluatie 2011 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Missie 4 Het jaar 2011 4 Registratie gegevens 6 Het jaar 2012 10 2 Voorwoord Voor u ligt de Evaluatie van Kinderopvang Plus over het jaar

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Website hoezitdat.info

Rapportage JongerenPanel Website hoezitdat.info Rapportage JongerenPanel Website hoezitdat.info www.hoezitdat.info is de regionale website voor jongeren tussen de 12 en 23 over studeren, werken, geld en gezondheid, maar ook over opgroeien, seks, drugs

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

School Ex rapportage. Oktober 2010

School Ex rapportage. Oktober 2010 School Ex rapportage Oktober 2010 Inleiding School Ex is een onderdeel van het actieplan jeugdwerkloosheid. Het doel is tweeledig. Enerzijds MBO-jongeren stimuleren om langer door te leren en anderzijds

Nadere informatie

Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers. Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren

Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers. Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren Inzichten werksessies rollen medewerkers en vrijwilligers Onderdeel van toolkit Nieuw Participeren Doel van de sessies Door middel van een groepsgesprek gezamenlijk creëren van inzicht in ieders rol, bijdrage

Nadere informatie

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015

Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Verslag informatiebijeenkomstjeugdzorg Winsum, 3 juni 2015 Op 3 juni jl. was er op het AOC Terra college een informatiebijeenkomst over de jeugdzorg. De bijeenkomst werd georganiseerd door de WMO-adviesraad

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Praten helpt. Informatie voor hulpverleners

Praten helpt. Informatie voor hulpverleners Praten helpt Informatie voor hulpverleners KOPP/KVO preventie voor ouders en kinderen Jaarlijks krijgen in Nederland 1,6 miljoen kinderen en jongeren onder de 22 jaar te maken met een psychische ziekte

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen

Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen Super leuk dat jullie vereniging meedoet aan de Jeugd Sponsor Actie 2014! We zijn er van overtuigd dat de vernieuwde Jeugd Sponsor Actie een

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:coachvoorziening Activiteit: Uitvoerder/regie: ROC Mondriaan Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag Contactgegevens

Nadere informatie

Factsheet pedagogische hulp in de stadsregio Rotterdam 1 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in de stadsregio Rotterdam 1 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in de stadsregio Rotterdam 1 213: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 215 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van

Nadere informatie

cursusaanbod voor professionals februari 2013 - september 2013

cursusaanbod voor professionals februari 2013 - september 2013 gratis februari 2013 - september 2013 Herkennen van en omgaan met kinderen met een licht verstandelijke beperking en hun ouders Signaleren van huiselijk geweld en eergerelateerd geweld Coördinatie van

Nadere informatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie

De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie De GroeiGids implementatie-checklist: hulp bij implementatie Uw organisatie wil graag overstappen op de GroeiGids: een mooie stap naar eenduidige voorlichting. Maar hoe zorgt u ervoor dat iedereen in de

Nadere informatie

VeiligheidNL. Vernieuwde voorlichting. Letsel Informatie Systeem (LIS) Diverse kanalen. (Kosten)effectiviteit

VeiligheidNL. Vernieuwde voorlichting. Letsel Informatie Systeem (LIS) Diverse kanalen. (Kosten)effectiviteit Welkom bij: Preventie: Hoe werkt de nieuwe kinderveiligheidsvoorlichting? Ine Buuron VeiligheidNL VeiligheidNL Nationaal expertisecentrum voor veiligheid en gedrag Doel: voorkómen van de meeste en meest

Nadere informatie

Resultaten Jongerenonderzoek

Resultaten Jongerenonderzoek Resultaten Jongerenonderzoek 2013 Groenewald GGD Zuid Limburg Geleen, april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Resultaten van uw school 2.1 VMBO klas 2 3 2.2 VMBO klas 4 4 2.3 HAVO/VWO klas 2 5 2.4 HAVO/VWO

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

De meest complete en best bezochte website van Alphen aan den Rijn

De meest complete en best bezochte website van Alphen aan den Rijn De meest complete en best bezochte website van Alphen aan den Rijn alphens.nl alphens.nl 3 Introductie juni 0 is de website www.alphens.nl leven in geblazen om een platform te creëren voor alles dat met

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid

Jaarcijfers 2012. Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland. GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Regionaal Centrum voor Seksuele Gezondheid zuidelijk Zuid-Holland GGD Hollands Midden GGD Rotterdam-Rijnmond GGD Zuid-Holland-Zuid Juni 2013 Samenstelling: Hannelore Götz, arts Maatschappij en Gezondheid

Nadere informatie

Financiële Educatie aan Jongeren. Thea Hazel-Stals Netty Blijlevens

Financiële Educatie aan Jongeren. Thea Hazel-Stals Netty Blijlevens Financiële Educatie aan Jongeren Thea Hazel-Stals Netty Blijlevens WWJB richt zich op jongeren en hun financiën Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) richt zich op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid

Nadere informatie

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads

Van lead naar klant. Alles wat u moet weten over leads Van lead naar klant Alles wat u moet weten over leads Leads Voor de meeste websites is hét doel: leads. Ofwel, mensen of bedrijven die interesse hebben in uw product of dienst., potentiële klanten dus.

Nadere informatie

Samenwerking 90% van alle vmbo-scholen in regio Haaglanden maakt gebruik van de website.

Samenwerking 90% van alle vmbo-scholen in regio Haaglanden maakt gebruik van de website. de website over mbo-opleidingen, beroepen en stages in de regio Haaglanden voor het vmbo, mbo en hbo Bezoekers Geen winstoogmerk Bekijkjetoekomstnu wordt per jaar gemiddeld door 135.000 personen bezocht

Nadere informatie

Handreiking. Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente

Handreiking. Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Handreiking Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Prenatale voorlichting, een nieuwe activiteit in opdracht van de gemeente Gemeenten hebben de opdracht een Centrum

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012

Activiteitenaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s Friesland 2012 enaanbod van Verslavingszorg Noord Nederland t.b.v. CJG s 2012 Activiteit KOPP/KVO Doepraatgroepen/jongerencursus (ism GGZ /Kinnik) n.veldhoen@vnn.nl Gezin Aan Bod (ism Jeugdhulp ) g.thomas@vnn.nl De Gezonde

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Convenant Gezonde School Fryslân. Samenwerkingsverband ketenpartners

Convenant Gezonde School Fryslân. Samenwerkingsverband ketenpartners Convenant Gezonde School Fryslân Samenwerkingsverband ketenpartners Colofon Auteur: Anneke Meijer GGD Fryslân, Gezonde School Fryslân Postbus 612 8901 BK Leeuwarden Telefoon: 058 234 70 28 E-mail: gezondeschoolfryslan@ggdfryslan.nl

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid?

Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Factsheet pedagogische hulp in Holland Rijnland 2013: welke plaats in het nieuwe jeugdbeleid? Inleiding Met de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is er veel veranderd in het jeugdbeleid van gemeenten.

Nadere informatie

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken

Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Wat werkt in wijkteams jeugd? Amsterdamse ervaringen doordenken Workshop congres Toegang & Teams Nieuwegein, 7 april 2015 Rob Gilsing, Daphne Wind Wat gaan we doen? Presentatie belangrijkste resultaten

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Visie op TripiO 2014-2017

Visie op TripiO 2014-2017 Visie op TripiO 2014-2017 Met de transitie worden verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de geïndiceerde jeugdzorg naar de gemeentes overgeheveld. Naast de taken die gemeenten al hebben op het terrein

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud

Nieuwsbrief. Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod. Inhoud Nieuwsbrief Landelijk Implementatieteam Wet Tijdelijk Huisverbod Inhoud Waarom een landelijk implementatieteam 3 Samenstelling en rol implementatieteam 4 Voorlichting, opleiding en training 4 Instrumenten

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

Welkom. Stelling 1. Project Opvoedmix. online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders

Welkom. Stelling 1. Project Opvoedmix. online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders Welkom Project Opvoedmix online opvoedingsondersteuning voor Marokkaans-Nederlandse ouders Stelling 1 Als je opvoedingsondersteuning laagdrempeliger wilt maken, betekent dat dat je geen gegevens kunt registreren

Nadere informatie

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne

Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg. Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten. Marian van der Klein Judith Schöne Mentorprojecten en de lokale jeugdzorg Tips voor managers en bestuurders van mentorprojecten Marian van der Klein Judith Schöne Pim & Ethan Oranje Fonds Dé grote meerwaarde van mentoring is dat mentoren

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 JIP Zoetermeer

Jaarverslag 2014 JIP Zoetermeer Jaarverslag 2014 JIP Zoetermeer Colofon Uitgever: Datum uitgave: februari 2015 Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda Postbus 540, 2800 AM Gouda T 0182 547888 F 0182 547889 E info@jso.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis

Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Jaarverslag Klachten 2013 Stichting Kinderopvang Maassluis Mei 2014 Z:\Huidige mappen\algemeen/klachten/2014/jaarverslag klachten 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2013 van Stichting

Nadere informatie

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen?

Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Alcohol en jongeren in de gemeente Noordoostpolder Wat is er al en waar liggen kansen? Door: GGD Flevoland Aanleiding Alcoholgebruik onder jongeren is al enige jaren een belangrijk thema binnen de gemeente

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid

Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Je bent van harte welkom! Voor vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid Gezond en veilig opgroeien, dat wensen we voor alle kinderen! Daarom ziet het Centrum voor Jeugd en Gezin hen regelmatig. Vanaf

Nadere informatie