VOORDRACHTEN. Loek Dullaart 1. Meditatie, maar dan concreet Kosten: 10,- Roger Crijns. Kosten: 10,-

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORDRACHTEN. Loek Dullaart 1. Meditatie, maar dan concreet Kosten: 10,- Roger Crijns. Kosten: 10,-"

Transcriptie

1 VOORDRACHTEN Vrijdag 25 januari 1. Meditatie, maar dan concreet In een viertal voordrachten zal dit jaar het thema Christus in mij in het studiecentrum behandelen aan de hand van meditatie, imaginatie, inspiratie en intuïtie. De navolgende lezingen staan gepland in maart, september en november. De weekspreuken van de zielenkalender zijn door Rudolf Steiner als meditatieweg door het jaarverloop heen gegeven. Beelden van de mens in ontwikkeling worden als een melodielijn met thema s en variaties beleefbaar gemaakt, waarbij de jaarfeesten belangrijke ankerpunten vormen. De zielenkalender is een kunstwerk; een totale compositie, als symfonie van het scheppende Wereldwoord. Het is een meditatieve leidraad om tot een innerlijke ervaring van de Christus te komen in de ontwikkeling van het jaar. Woensdag 6 februari HOE SERIEUS NEMEN WE DE GEESTELIJKE WERELD? Roger Crijns. We spreken wel van anthroposofie en geestwetenschap, maar hoe abstract hanteren we dit en hoe concreet en praktisch zouden we hiermee kunnen omgaan? Kunnen we hier aansluiting vinden bij het boek van Rudolf Steiner: Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden"? Hoe dichtbij is bijvoorbeeld een engel, een gids, of een overledene? Komen verhalen hierover alleen voor in boeken of bij bijzondere mensen en omstandigheden, of is dit in het dagelijkse leven terug te vinden bij ieder van ons? Hoe kunnen we dit concreet werkzaam maken?. Donderdag 21 februari SEKSUALITEIT: LUST, LAST OF.? Bozidar Bonacic De plaats en rol van seksualiteit in ons leven en in onze maatschappij, is in de laatste decennia drastisch aan het veranderen. Wat is de onweerstaanbare aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen die hen brengt tot verstrengeling en seksuele eenwording? In de loop van jaren veranderen intieme relaties, wanneer de aantrekkingskracht begint te verdwijnen, als wij nog eenzijdig gericht zijn op het uiterlijke, werkt uitleven van seksualiteit niet mensenverbindend. Seksualiteit begint steeds meer te dienen om zichzelf te bevredigen door de ander te consumeren. Gevoelens van frustrerende mislukking en radeloosheid vragen naar nieuwe wegen, naar liefdevolle intimiteit en de spirituele dimensie van seksualiteit. Woensdag 13 maart DE OUDER-KIND RELATIE Roger Crijns Over zwangerschap, vaccinaties en (op)voeding Men neme een kind of wordt ons dit gegeven? Hoe dan? Is er contact tussen de geest van de ongeborenen en de moeder c.q. de vader? Wat zegt de bevalling over het kind en de moeder-kind relatie? Kraamtijd voor alle betrokkenen. Voeding en opvoeding en welke specifieke rol kunnen de grootouders hierin hebben? Deze voordracht zal een summiere weergave worden van een cursus van 6x, welke zal starten op donderdagochtenden vanaf 28 maart in Op Hodenpijl te Schipluiden. Zie mijn website: R i o u w s t r a a t G P D e n H a a g a n t h r o p o s o f i e d e n h a a g. n l

2 2 Vrijdag 15 maart 2. Imaginatie, maar dan concreet In een viertal voordrachten zal dit jaar het thema Christus in mij in het studiecentrum behandelen aan de hand van meditatie, imaginatie, inspiratie en intuïtie. De eerste vond plaats in januari, de navolgende lezingen staan gepland in september en november. In navolging van de eerste lezing onder dit thema, vervolgen we de weg van meditatie verder en wordt deze concreet gemaakt in het meer imaginatieve aspect. De vier aartsengel-imaginaties vormen vier maal een ander beeld van het Christuswezen, waarbij dit wezen als de quintessence, het 5 e element, het midden van het kruis beleefbaar kan worden. De Christus als heer der elementen maakt een alchemistische omvorming van de aarde mogelijk als de mens deze helende kracht in zich opneemt. Daarmee is een weg te vinden naar onszelf en naar heling van de wereld. Woensdag 20 maart GOLFBEWEGINGEN IN DE MODERNE GESCHIEDENIS Marc van Delft Sinds de intrede van het bewustzijnsziele-tijdperk in 1413 kan men ontdekken dat er zich een ritmische golfbeweging voordoet in de (cultuur-) geschiedenis. In bijna iedere eeuw, rond een eeuwwisseling is er een grote culturele en spirituele bloeiperiode. Rond 1500 met Leonardo, Raffael, Michelangelo. Rond 1600 met Shakespeare, de Madrigalisten (Gesualdo), Monteverdi (de vroege opera), Gabrieli (Venetiaanse school), het Rozenkruizerdom. Rond 1700 met Bach en het Piëtisme. Rond 1800, het Duits Idealisme, Goethe en de 1 e Weense school. Rond 1900: Theosofie, Antroposofie, Wandervogel, Jugendstil, Impressionisme, symbolisme etc. Vaak is er vanaf de jaren weer een antireactie, zodat er tussen ca vaak weer een duistere tijd aanbreekt van ofwel oorlogen, dictaturen en van materialisme. Dit ritme herhaalt zich bijna iedere eeuw opnieuw weer. Vanuit dit ritme zijn er ook prognoses naar de toekomst toe mogelijk die overeenkomen met de palmbladprofetieën. Men kan de geschiedenis vanaf 1413 dan indelen in steeds perioden van 33 1/3 jaar. Niet iedere eeuw herhaalt zich dit patroon. In de 18 e eeuw is de grote bloeiperiode een fase verschoven naar de periode ca (de tijd van Bach, Händel, Rameau en Vivaldi). In de 20 e eeuw is de bloeiperiode juist vervroegd naar de periode ca Vooral de jaren 60 en nog meer de jaren 70 lijken een grote bloeiperiode van de cultuur te zijn geweest: De hippietijd, idealisme, flower-power, veel interesse in spiritualiteit, grote groei van de Vrije schoolbeweging, enorm geïnspireerde meesterwerken in de muziek, etc. Vanaf 1980 met het Neoliberalisme van Tatcher en Reagan, zien we een steeds rechtsere tijdgeest en een toenemende kloof tussen rijk en arm, bezuinigingen op de kunst, euro-dictatuur, minder belangstelling voor spiritualiteit en minder idealisme etc. Dat lijkt weer een duisterder tijd. Vanaf 2013 komen we weer in een nieuwe fase Wat zou deze fase ons kunnen brengen? Donderdag 28 maart IK-KRACHT EN OPSTANDING Roland van Vliet Drie dinsdagavonden 2, 9 en 16 april SPRAAKVORMING Cynthia v/d Ham Werkingsprincipes van en indicaties voor therapeutische spraakvorming Die höchste Kraft der Natur fliesst Durch den Atem in mich ein Alle Kraft ruht in mir. Von mir strahlt aus alles Gute Dessen ich fähig bin. Rudolf Steiner Acht werkingsprincipes en daaruit voortvloeiende indicaties voor therapeutische spraakvorming ontstonden door samenwerking van artsen en kunstzinnig therapeuten. In een poging tot structurering van de vele aanwijzingen die Rudolf Steiner m.b.t. het thema spraak en spraaktherapie heeft gegeven, heeft Dietrich von Bonin in twee artikelen in Heft 1 van Der Merkurstab van 2012 e.e.a. bijeengebracht. Cinthia van der Ham zal in drie lezingen op basis van haar ervaring als spraaktherapeut deze acht werkingsprincipes verduidelijken.

3 3 Onder andere zullen aan de orde komen: werkingen van de spraakklanken op het lichaam, ontwikkeling van de spraakzintuigen bij het luisteren, de coördinatie van pols- en ademritme, de Griekse vijfkamp, zes grondgebaren in de spraak als uitdrukking van zielehoudingen, het teweegbrengen van de juiste spanning, concentreren en doorwarmen door sturing van de adem, werking van poëzie op het Ik. Er zal worden uitgelegd hoe de verschillende werkingsprincipes kunnen leiden tot indicaties voor therapie bij onder andere astma, spraak- en stemstoornissen, ademproblemen, schildklierstoornissen, burn-out, hartritmestoornissen, hoge bloeddruk constitutieproblemen stress, angststoornissen paniekaanvallen relatieproblemen kanker incarnatiestoornissen verslaving levenscrisis stotteren en hernieuwde oriëntatie. Therapeutische spraakvorming kan vanuit het middengebied met hart en longen de zenuwzintuig- pool en de stofwisselingsledematen- pool van de mens in evenwicht brengen. Demonstratie en het zelf ervaren van oefeningen en gedichten zullen de verschillende werkingsprincipes beleefbaar maken. Donderdag 4 april SPIRITUELE TRANSFORMATIE VAN DE SEKSUELE KRACHTEN Bozidar Bonacic Naar de mysteries van de Heilige Graal Tantra zegt: Seks is de grootste slavernij, desondanks kan seks als voertuig dienen omtot de hoogste vrijheid te komen. Wat is het doel van seksuele kracht? Seksuele liefde biedt lichamelijk plezier en bevrediging. Is dat alles, kan seksuele kracht meer dan dat? Kan seksuele kracht de brug slaan tussen natuur en geest? Wat is daarvoor nodig? Het is niet makkelijk om seksueel plezier en spirituele ontwikkeling te integreren. Hoe kunnen wij vanuit westerse spiritualiteit deze stier bij de hoorns pakken? Rozenkruisers, alchemisten, tempeliers, kabbalisten en andere esoterische Christenen wisten en weten hoe zij tot vergeestelijking van seksuele kracht kunnen komen. Het ware huwelijk van geest en materie vindt plaats in de mysteries van de Heilige Graal. Woensdag 10 april SPIRITUALITEIT WERKT IN DE TUIN John v/d Rest John van der Rest is ecologisch tuinman en journalist. Onlangs verscheen van zijn hand het boek "Op weg naar een fijnzinnige landbouw", waarin hij BD-boer Jan Schrijver interviewt over zijn reis met zijn bedrijf naar een biologische-dynamische landbouw. Hij zal vertellen over hoe je jouw tuin kan bezielen door ook 'innerlijk' te tuinieren. Waarnemen van en zorgdragen voor de natuur om je heen in je tuin, op je balkon of in de straat waar je woont, levert compost op voor je ziel. Vrijdag 12 april DE VERHOUDING TOT RUDOLF STEINER Paul v Panhuys De pioniersfase van de Anthroposofie die zo kenmerkend was ten tijde van Rudolf Steiner, maar die ook in de naoorlogse jaren voor een grote expansie en concretisering van het geestesgoed van de Anthroposofie heeft gezorgd is overgegaan in een fase van bestuurlijke consolidering, waarbij Anthroposofie gemanaged en vaak naar kleinburgerlijke maatstaven vertegenwoordigd wordt. Het gevaar van zich conformeren aan overrijpe bestaande structuren, maar ook de inhaligheid van bestuurders, die nauwelijks bekend zijn met Anthroposofie, laat staan met de vurige geestkracht van Rudolf Steiner heeft er voor gezorgd dat de situatie van de Anthroposofie in de wereld uitermate zorgelijk is. Prominente anthroposofen als Sergei Prokofieff en Peter Selg hebben in verschillende publicaties de noodklok geluid. Wil men de rebelse geestkracht van de Anthroposofie recht doen, dan is een innerlijke verhouding tot haar initiator Rudolf Steiner onontbeerlijk! Donderdag 18 april DE ACTUALITEIT VAN DE ANTHROPOSOFIE Rudolf Janssen We hebben het nog nooit zo goed gehad en ons tegelijkertijd nog nooit zo slecht gevoeld, zo lijkt het wel. Veel mensen lopen vandaag de dag met hun ziel onder de arm. We kunnen ons blind blijven staren op het genot van onze materiële welvaart of we kunnen blijven streven naar het bereiken van een gelukzalig gevoel.

4 4 Maar misschien gaan we ons pas echt beter voelen wanneer we de steven wenden in de richting van een gefundeerde, daadkrachtige spiritualiteit. Het lot van de wereld ligt immers in onze handen en hangt af van onze inspanning. We hoeven ons geen moment te vervelen. In de kansrijke periode die we doormaken, hangt het van onze vrije keuzes af welke toekomst we willen realiseren voor onze cultuur en onze aarde. Onze manier van denken is daarbij beslissend. Het komt daarnaast aan op een lange adem en op geloof in de toekomst. De anthroposofische geesteswetenschap erkent de mens als individu en rekent met ontwikkeling. Ze houdt de belofte in dat we er beter van kunnen worden. Deze innerlijke ontwikkeling vraagt als vanzelf om het willen dragen van verantwoordelijkheid in en voor het maatschappelijke leven. Daarbij gaat het om de kwaliteit van leven, of die nu duurzaamheid heet of zich uit in zelfbewust burgerschap. Door het zuiverende zout dat op een natuurlijke manier helpt om opgewekt te worden, kan de samenleving weer op smaak worden gebracht. Dinsdag 23 april DE KLANKEN VAN DE TAAL Marc van Delft in samenhang met volkeren en geschiedenis In de vokalen A-E-I voltrekt zich (vanuit de woord-eurithmie gezien) een proces van incarnatie. In de A ontvangt men de ziel vanuit de kosmos, in de E maakt men zich sterk om de ziel te beschermen, en met de I is de ziel in het lichaam als IK geïncarneerd. Ook de baby kent deze fasen in de mama-, de nee- en de Ik-fase. De mensheid ondergaat hetzelfde proces in haar geschiedenis. Oude talen zijn A-talen, talen van de gewaarwordingsziel, In. het Sanskriet bijvoorbeeld de A-klanken Mahabharata, Manas, Atman, Brahma, in Europa bv. in het Italiaans: pasta, adagio, baccio. De taal van de volgende fase, die van de verstands- gemoedsziel komt bv. tot uitdrukking in de franse taal met è / ù klanken. Neem bv. je t aime, Milaine, la reine. Tenslotte komen we in de moderne fase van de Bewustzijnsziel, waarbij het Engelse volk toonaangevend wordt, de Engelse taal is een I-taal, een Ik-taal. Zoals bijvoorbeeld bij: please, tea for the queen, it is, isn t it?) Van daaruit kan men zich ook afvragen hoe de taalontwikkeling van de toekomst verder zal gaan Dinsdag 14 mei DE REGENBOOG ALS MEDITATIEF PAD Kees Veenman In alle culturen en in alle tijden werd en wordt de regenboog ervaren als een brug naar de andere wereld. De regenboog inspireert mensen om het contact met de gestorvenen te zoeken. M aar de regenboog kan ook tot meditatief pad worden om de geestelijke wereld te benaderen. De regenboog verschijnt altijd als dubbele boog, de sterkere eerste en daarboven de zwakkere tweede regenboog. Tussen de beide bogen is de hemel duister, eronder en erboven licht. Kleur vormt een bijzondere brug tussen ons en het geestelijke, omdat wij kleur niet alleen in de buitenwereld aantreffen, maar kleur ook sterk tot ons gevoel spreekt en ons innerlijk zelf veelkleurig is. M et andere woorden: de kleuren zijn binnen en buiten ons. Deze avond zullen we vanuit de fenomenologie van Goethe vertrekken. Door een kleur "innerlijk na te bootsen", leer je de kleur van binnenuit kennen. Dan wordt ook het geestelijke in de kleur buiten ons toegankelijk en kunnen we in elke kleur een stemming ervaren die als geestelijke kracht in deze kleur werkt. V anuit deze morele stemming in de verschillende kleuren kan de regenboog vervolgens worden ervaren als een meditatieve weg naar de geestelijke wereld. Dit pad vertrekt vanuit de duisternis tussen de beide regenbogen en mondt via de kleuren uit in de ontmoeting met het licht aan de 'andere kant'. Donderdag 25 mei 10:00 18:00 uur DE MEESTERS VAN DE WITTE LOGE Roland van Vliet Conferentiedag Kosten: 65,- Conferentiedag over M eesters van Wijsheid en S amenklank van Gevoelens, o.l.v. R oland van V liet. In de innerlijke ontwikkeling om tot een hoger bewustzijn te komen, kunnen we de inzichten leren kennen of begeleid worden door de M eesters van oor Wijsheid en S amenklank van Gevoelens. Rudolf S teiner noemde vooral S kythianos, Boeddha, M aitreya Boeddha, M anoe, M ani, Christian Rosenkreutz, M eister Jesu (Zarathoestra); en verder ook nog Kuthumi, M orya, de V enetiaanse M eester, H ilarion, S erapis.

5 5 O p deze conferentiedag willen we proberen de eerste zeven meesters te beschrijven in hun historische en geestelijke werkzaamheid. We onderzoeken hoe op actuele wijze hun kwaliteit opgenomen kan worden in het meditatieve leven V oordracht over M anoe en de Witte Loge M editatie V ragen P a uz e V oordacht over Boeddha M editatie V ragen V oordracht over M eister Jesu M editatie V r a gen Pauze met verzorgde lunch V oordracht over M ani M editatie V r a gen V oordracht over Christian Rosenkreutz M editatie P a uz e V oordracht over Rudolf S teiner M editatie V r a gen M uziek V oordracht over toekomst mensheidsontwikkeling N awoord Afsluiting A anmelding: Paul van Panhuys; hotmail.nl of of R oland van V liet; manisola.nl of Woensdag 5 juni SPIRITUALITEIT WERKT IN DE TUIN Roland van Vliet M anicheïsme en Katharisme horen beide bij de tweede hoofdstroom van het christendom, die als heterodox christendom werd gezien. Beide benoemen de idee van reïncarnatie, de inwijding door de Parakleet en de levenstocht van de liefde. Is er een historische verbinding tussen beide te leggen en in welke mate zijn zij verwant of verschillend aan elkaar? M et dia s van beide stromingen. Waar zijn M anicheïsme en Katharisme in onze tijd te vinden en wat is dan hun signatuur en opgave? Vrijdag 27 september 3. Inspiratie, maar dan concreet In een viertal voordrachten behandelt dit jaar het thema Christus in mij in het studiecentrum aan de hand van meditatie, imaginatie, inspiratie en intuïtie. Twee avonden zijn in het voorjaar geweest. Vanavond deel 3. Bij veel kunstenaars is de Christusimpuls beleefbaar in hun werk. Hoe werken inspiraties in onze tijd? Wat leefde er in schilders als Raffaël of Rothko. Wwlke inspiraties brachten zij tot vorm? Hoe is dat bij dichters als Novalis en Goethe, of waardoor konden Gubaidulina, Grecki of Pärt hun prachtige klankbouwsels creëren? Zoals de Christusimpuls de kunstenaar afzonderlijk heeft geïnspireerd, zo kunnen hun werken ons weer tot en Christuservaring inspireren. De toeschouwer of hoorder wordt her-schepper van het scheppingsmoment, wat geïnspireerd is door de Christuservaring. Vrijdag 8 november (onder voorbehoud)

6 6 4. Intuïtie, maar dan concreet De tempeliers waren hun tijd ver vooruit in hun meditatieve beleving van de Christus. Van daaruit konden zij grote veranderingen doorvoeren op economisch- en cultureel gebied. Hun werken was gestoeld op broederschap, naastenliefde en de beleving van Christus in hun midden. De driegeleding, zoals die later door Rudolf Steiner ontwikkeld is, leefden zij al voor. Hun leven was in volledige verbinding met het Christuswezen, zodat zij konden zeggen: Niet ik, maar Christus in mij.

7 7 CURSUSSEN Vier zaterdagochtenden 2, 9 en 16 februari Malakkastraat 150, Den Haag 10:15 12:15 uur SLUIEREN Diane van Bohemen Kosten: 65,- Sluieren is een techniek, waarbij vele lagen verdunde aquarelverf over elkaar heen worden geschilderd. Elke laag moet drogen, voordat de volgende laag aangebracht kan worden. Door de gelaagdheid lijkt het of er nog licht door de schildering heen speelt. Het werken in contrasten met licht en duisternis, kunnen het resultaat tot een boeiend geheel maken. Het vraagt geduld, aandacht en aanwezig zijn in het hier en nu. Terwijl je op deze manier schildert, kom je in een sfeer, waarbij de aandacht voor jezelf, ontspanning en uitdaging samen komen. De theorie en werkwijze zijn gebaseerd op de kunstenares Liane Collot d Herbois en Rudolf Steiner. Deze drie zaterdagen gaan we vooral aan de gang met regenboogkleuren. Welke kleuren ontstaan, als je deze over elkaar heen schildert en hoe bewegen deze in de atmosfeer? Aanmelden bij Diane van Bohemen-de Grijs tel ). Inschrijven door overmaking op bankrekening t.n.v. Studiecentrum voor antroposofie in Den Haag o.v.v. sluieren Kosten 65,00 / gereduceerd en vriendenpas 40,00 (materiaal inbegrepen) Drie vrijdagavonden 1, 8 en 15 maart Malakkastraat 150, Den Haag 20:00 22:00 uur EXPRESSIONISME Else Hockx Cursus pastelkrijt Kosten: 65,- Wat is dat expressionisme? Een stroming waar zowel Picasso, Marc, Chagal als Kandinsky deel van uitmaken. Zij zijn zo verschillend. Waar is het een reactie op? Waarom is deze kunst zo anders? Dit zijn de vragen waar in de inleiding op ingegaan wordt en waarover tijdens het kopiëren ontdekkingen gedaan worden. Op twee avonden kopiëren we expressionistische kunst met pastelkrijt. De derde avond maken we ons eigen expressionistische werk. Aanmelden bij Else Hockx tel ). Inschrijven door overmaking op bankrekeningnummer t.n.v. Studiecentrum voor Anthroposofie in Den Haag o.v.v. Expressionisme Kosten 65,00 / gereduceerd en vriendenpas 40,00 (materiaal inbegrepen) Vier dinsdagavonden 5, 12, 19 en 26 maart PROJECTIEVE MEETKUNDE Rudolf Klinkenberg Kosten: 50,- Aan de hand van constructies en tekeningen, die we zelf maken, proberen we te ontdekken dat deze meetkunde niet in tegenspraak is met de meetkunde van de oude Grieken, maar wel een stap verder gaat. Hierdoor wordt ons voorstellingsvermogen wel op de proef gesteld. Ook zonder wiskundige achtergrond kan men aan deze cursus deelnemen. Vijf zaterdagochtenden 16 en 23 maart; 6, 13 en 20 april Bosschestraat 26 10:15 12:30 uur KENNISMAKING MET BEELDHOUWEN Noha Obeid Kosten: 125,- De cursus is bedoeld als algemene oriëntatie in beeldhouwen met verschillende materialen: klei, bijenwas, hout en steen. Er is geen voorkennis of ervaring vereist. Iedereen is van harte welkom. In deze cursus is niet alleen belangrijk wat je maakt, maar hoe je het maakt en waarom men de materie wil laten veranderen, welke krachten kun je gebruiken om de materie te laten opstaan. Bij het gebruik van klei en bijenwas is er sprake van toevoegen van materie, bij het gebruik van hout en steen is sprake van weghalen. De cursus zal worden gegeven door Noha Obeid, beeldend kunstenaar. Verdere informatie over haar vindt u op haar website De eerste 3 bijeenkomsten hebben in het najaar plaatsgevonden. Hiervan werd één bijeenkomst besteed aan het werken met klei en twee bijeenkomsten aan het werken met bijenwas. In het voorjaar van 2013 worden nog 5 bijeenkomsten gehouden, waarvan twee bijeenkomsten besteed worden aan het werken met hout en drie aan het werken met steen. Onderdeel vormt hoe je het beste een steen kunt uitzoeken om te bewerken. Deelname is mogelijk per ochtend of per soort materiaal. Informatie en aanmelden bij Noha Obeid tel of mobiel ). Inschrijven door overmaking op bankrekeningnummer t.n.v. Studiecentrum voor Anthroposofie in Den Haag o.v.v. Beeldhouwen Kosten 125,00 voor het resterende deel van de cursus of 25,00 per ochtend (materiaal inbegrepen behalve de kosten van de steen) De cursus wordt gehouden in het atelier van Noha Obeid, in de Bosschestraat 26 in Scheveningen.

Marc van Delft (componist, muziektheoreticus, schrijver, etc.)

Marc van Delft (componist, muziektheoreticus, schrijver, etc.) CURSUS: De Beeldentaal van de kunst en het mythisch bewustzijn I Marc van Delft (componist, muziektheoreticus, schrijver, etc.) Kunstvormen en hun archetypische betekenis, zoals deze in de cultuur en in

Nadere informatie

Meelezen, meeleven: Mijn HealingArt-orakelboek..

Meelezen, meeleven: Mijn HealingArt-orakelboek.. WantToKnow.nl Meelezen, meeleven: Mijn HealingArt-orakelboek.. 25 februari 2014 Door GuidoJ. Aanbevelen Vanaf haar vroegste jeugd heeft Willeke Hendrik via haar ouders, de passie voor kunst en spiritualiteit

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

COACH OPLEIDINGEN bij DE KLEINE JOHANNES

COACH OPLEIDINGEN bij DE KLEINE JOHANNES COACH OPLEIDINGEN bij DE KLEINE JOHANNES Dat we begeleiding en therapie kunnen geven via het beeld, de kleur en de vorm zal een belangrijk gegeven zijn in de toekomst. Mensen redeneren in cirkeltjes en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames

Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Nieuwsbrief Juni uit de Praktijk van Marja Tames Lieve allemaal, Nog een laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Misschien maak je plannen voor je vakantie of heb je die al gemaakt. Sommige van jullie

Nadere informatie

Op weg naar 2012. Groeicursus in het Nieuwe Bewustzijn

Op weg naar 2012. Groeicursus in het Nieuwe Bewustzijn Op weg naar 2012 Groeicursus in het Nieuwe Bewustzijn 29 oktober 2011 tot 21 december 2012 De mensheid en Moeder Aarde staan aan de vooravond van een enorme sprong in de evolutie. Het Aquariustijdperk

Nadere informatie

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW. H4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel.

ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW. H4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel. ART HISTORY DE TWINTIGSTE EEUW H4 algemeen deel Hoofdstuk 4 Expressionisme - Kunst en gevoel. Sigmund Freud (1856-1939) De ideeën van de psychoanalyticus Sigmund Freud hadden veel invloed op de kunstenaars

Nadere informatie

Opleidingen tot Aardeheler Werken aan je innerlijke ontwikkelingswezen en aan de aarde

Opleidingen tot Aardeheler Werken aan je innerlijke ontwikkelingswezen en aan de aarde Opleidingen tot Aardeheler Werken aan je innerlijke ontwikkelingswezen en aan de aarde Voel je de behoefte om mee te helpen aan de transformatie van mensen en de aarde? En daardoor aan de innerlijke groei

Nadere informatie

Niets vragen, niets weigeren

Niets vragen, niets weigeren Franciscus van Sales (1567-1622) leefde in het Franse stadje Annecy, in een tijd van politieke verwarring en godsdienstoorlogen. Hij is bekend als schrijver van twee belangrijke en invloedrijke handleidingen

Nadere informatie

Landschapswerk. Opleidingen Innerlijke ontwikkeling en

Landschapswerk. Opleidingen Innerlijke ontwikkeling en Opleidingen Innerlijke ontwikkeling en Landschapswerk -Leren omgaan met de levenswereld als het werkveld van aarde, ziel en geest. -Leren omgaan met de wezens die werken in en door de levenswerelden in

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 2 20 februari 2015 VOORJAARSVAKANTIE Van maandag 23 februari 2015 t/m zondag 1 maart 2015 zijn er geen yogalessen

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende

Lievegoed Kliniek. Ons aanbod. Behandeldoelen. Opname Je kunt bij ons terecht voor een kortdurende Lievegoed Kliniek De kliniek staat in een rustige, groene omgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden: groepsbehandeling en individuele behandeling, dat kan poliklinisch of in. Ook een korte opname in

Nadere informatie

Ravenswoud. Ons aanbod. Behandeldoel

Ravenswoud. Ons aanbod. Behandeldoel Ravenswoud In de landelijke omgeving van Oosterwolde en Appelscha staat onze boerderij Ravenswoud. Je kunt voor korte tijd opgenomen worden, om een pas op de plaats te maken, voordat je verder aan de slag

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief nr. 6 23 augustus 2015 De lessen gaan weer beginnen! De zomervakantie is voorbij, wat gaat de tijd toch snel.

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 1 9 januari 2015 Lieve mensen, Een mooi en bijzonder nieuw jaar. Ik wens jullie allen een liefdevol, gezond,

Nadere informatie

Over schilderijen van Debbie, een paar gedichten en muziek

Over schilderijen van Debbie, een paar gedichten en muziek 1 Over schilderijen van Debbie, een paar gedichten en muziek Wie Debbies schilderijen en tekeningen van de afgelopen jaren bekijkt, zal zich misschien verwonderen over de ogenschijnlijke stijlbreuk die

Nadere informatie

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen

Nieuw Rijsenburg. Ons aanbod. Behandeldoelen Nieuw Rijsenburg Op de biologisch- dynamische boerderij Nieuw Rijsenburg bieden we psychiatrische zorg voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Ons aanbod Je volgt een intensief behandelprogramma. We combineren

Nadere informatie

DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode

DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode DE KRACHT VAN JE ADEM tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode The Mysticus DE KRACHT VAN JE ADEM, tijdens de zwangerschap en als bevallingsmethode Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is Transformational

Nadere informatie

A: Healing/meditatie-avond met de Stargate (2,5 uur) 25,= B: Individuele sessie in de Stargate (1 uur) 85,= C: Vrijwillige donatie

A: Healing/meditatie-avond met de Stargate (2,5 uur) 25,= B: Individuele sessie in de Stargate (1 uur) 85,= C: Vrijwillige donatie Dit is een unieke kans om kennis te maken met de Stargate! De Stargate is een koperen constructie met een geometrische vorm, die diverse lagen van Heilige Geometrie (gulden snede, flower of life) bevat.

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAP CHEMIN NEUF

DE GEMEENSCHAP CHEMIN NEUF DE GEMEENSCHAP CHEMIN NEUF N HEET U VAN HARTE WELKOM IN DE SINT PAULUSABDIJ Programma 2013-2014 Sint Paulusabdij Oosterhout Het benedictijnenklooster van Oosterhout (nb) begon in 1907 als een stichting

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels

De Tantrische Weg. Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels De Tantrische Weg Een lezing en introductieweekend van de Tantrische Weg onder leiding van Theo de Klein en Sandhya Wessels Tantra is het pad van intimiteit met jezelf. Intimiteit met jezelf is in hoge

Nadere informatie

Waarom natuurlijke kraamzorg?

Waarom natuurlijke kraamzorg? Waarom natuurlijke kraamzorg? Herken jij dat ook dat je tijdens je zwangerschap veel aan je hoofd hebt? Wil jij ook met jouw baby een hart tot hart verbinding en communicatie tot stand brengen en verder

Nadere informatie

Giardino NL 4/1 14-06-2006 12:14 Pagina 1

Giardino NL 4/1 14-06-2006 12:14 Pagina 1 Giardino NL 4/1 14-06-2006 12:14 Pagina 1 1 Giardino NL 4/1 14-06-2006 12:14 Pagina 2 Panta rhei alles stroomt; Mijn schilderijen zijn in beweging, ze lijken te stromen, zoals ook het leven zich geen stilstand

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAAROM DE VRIJESCHOOL De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool

Nadere informatie

Cursus Eenheidshealing. Lieve mensen,

Cursus Eenheidshealing. Lieve mensen, NIEUWSBRIEF 26 augustus 2012 1 Lieve mensen, Fijne zomer Nu de vakanties langzaamaan worden afgerond en iedereen zijn of haar gewone levensritme weer heeft opgepakt stuur ik jullie de eerste nieuwsbrief

Nadere informatie

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE 2 0 1 4 OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE Beste NEI-ers, NLP-ers, Collega s en geïnteresseerden. Trots kunnen we weer een nieuwsbrief vol met workshops en opleidingen laten zien. Het

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Yvonne Kuijsters Kennismaken met mindfulness Wat is mindfulness Wat brengt het mij, wat heb ik eraan? Aandacht Aandacht is een vorm van oplettendheid.

Nadere informatie

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015

Op verhaal komen. Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin. september-december 2015 Op verhaal komen Activiteiten van de Protestantse Gemeente te Schoorl-Groet-Camperduin september-december 2015 In en rond de kerkjes van Schoorl en Groet gebeurt meer dan je denkt. In dit boekje vind je

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen? Wil je mindfulness

Nadere informatie

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012 Nieuwsbrief editie 4 April/Mei 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief heeft als thema: Beweging. Een actueel thema, waarmee ik de afgelopen periode weer regelmatig ben geconfronteerd. Mijn column met als titel:

Nadere informatie

6 daagse reconnecterend energetische yoga retreats.

6 daagse reconnecterend energetische yoga retreats. In samenwerking Yébo holistic academy en Surya. Stellen voor, 6 daagse reconnecterend energetische yoga retreats. Alle retreates zijn op basis van 8 dagen 7 nachten(check-in en uit tijden inbegrepen),met

Nadere informatie

Wonderen, Werk & Geld

Wonderen, Werk & Geld Wonderen, Werk & Geld Marianne WilliaMson UitGeverij de Zaak oorspronkelijke titel: the law of divine Compensation, On Work, Money and Miracles Copyright 2012 Marianne Williamson Published by arrangement

Nadere informatie

ZonE-Nieuws, Nr.5 Januari 2013

ZonE-Nieuws, Nr.5 Januari 2013 ZonE-Nieuws, Nr.5 Januari 2013 Winter in De Zonneboom Kale bomen, lege akkers. Misschien over een paar dagen een dun laagje ijs op het water, sneeuw op de velden? Uiterlijk is het leeg en stil. In de winter

Nadere informatie

55+ Activiteiten Poort 20 ouderenwerk Recreatie Najaar 2013

55+ Activiteiten Poort 20 ouderenwerk Recreatie Najaar 2013 55+ Activiteiten Poort 20 ouderenwerk Recreatie Najaar 2013 Literatuurgroepen maandag 23 september. 1x per maand op maandag of donderdag maandag, donderdag 9.30 11.30 uur 12,50 (uitgaande van 5 bijeenkomsten)

Nadere informatie

17 Hoofdstuk 1. Wie zijn onze kinderen nu eigenlijk? 27 Hoofdstuk 2. Wat kunnen ouders doen?

17 Hoofdstuk 1. Wie zijn onze kinderen nu eigenlijk? 27 Hoofdstuk 2. Wat kunnen ouders doen? Inhoudsopgave 9 Voorwoord 12 Inleiding. Hoe Het grote deugdenboek gebruikt kan worden 17 Hoofdstuk 1. Wie zijn onze kinderen nu eigenlijk? 27 Hoofdstuk 2. Wat kunnen ouders doen? 29 Strategie 1. Herken

Nadere informatie

CURSUSSEN 2013-2014. Espirit spiritueel centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling

CURSUSSEN 2013-2014. Espirit spiritueel centrum. spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling Espirit spiritueel centrum spirituele bewustwording, kosmische kennis (esoterie), intuïtieve ontwikkeling CURSUSSEN 2013-2014 Hoek van het IJ 29 8223 BJ Lelystad www.espirit.nl e-mail: herman.kuik@espirit.nl

Nadere informatie

Onze Veertien Lichamen

Onze Veertien Lichamen Onze Veertien Lichamen We bestaan uit de volgende 14 lichamen: 11: Cel Lichaam 10: DNA Lichaam 9: Universeel Lichaam 8: Sterre Lichaam 7: Kosmisch Lichaam 6: Spiritueel Lichaam 5: Gezamenlijk Lichaam 4:

Nadere informatie

Engel. 100 x 35 x 25 cm. eikenhout en steen

Engel. 100 x 35 x 25 cm. eikenhout en steen Engel 100 x 35 x 25 cm eikenhout en steen Profiel Anja Peterkamp Kunstenaar, kunstzinnig coach, docent Persoonlijk statement: Als je op avontuur durft te gaan ontmoet je de levenskunstenaar in jezelf

Nadere informatie

OUDER IN BALANS 17 OKTOBER 2013 WELKOM!

OUDER IN BALANS 17 OKTOBER 2013 WELKOM! OUDER IN BALANS 17 OKTOBER 2013 WELKOM! Inspiratie- en reflectie avond Luisteren, spreken en doen ACTIE opwarmertje Oefening: je spierspanning voelen Heb je spanning gevoeld? Waar? Wist je dat al voor

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2

Cursus Spirituele en Mediamieke Ontwikkeling 2 NIEUWSBRIEF 14 februari 2015 1 Lieve mensen, Iedere dag is een dag van de liefde, om degenen om je heen te vertellen hoeveel je van ze houdt, het leven in je hart te koesteren en te genieten van de grote

Nadere informatie

HEMEL VERLEIDING EN HEL

HEMEL VERLEIDING EN HEL WETENSCHAPSDEBAT EXPOSITIE WORKSHOPS HEMEL VERLEIDING EN HEL 18 / 25 januari 2014 Rapenburg 47 Verbinden en samenwerken geeft ons zingeving en inspiratie. DeLeidseVerdieping sluit aan bij de maand van

Nadere informatie

EEN WEEK OM TOT JEZELF TE KOMEN AAN DE VOET VAN DE SPAANSE PYRENEEËN. Thema: In vertrouwen Zijn

EEN WEEK OM TOT JEZELF TE KOMEN AAN DE VOET VAN DE SPAANSE PYRENEEËN. Thema: In vertrouwen Zijn EEN WEEK OM TOT JEZELF TE KOMEN AAN DE VOET VAN DE SPAANSE PYRENEEËN Thema: In vertrouwen Zijn Yoga, meditatie, beeldend werken, stilte, de schoonheid van de natuur, samen zijn of alleen, in rust en met

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

Uitkomst onderzoek EFFECTEN ZELFREALISATIE

Uitkomst onderzoek EFFECTEN ZELFREALISATIE Uitkomst onderzoek We geven in dit verslag een aantal samenvattende uitkomsten weer van het onderzoek onder de deelnemers die in de periode 2012-2015 hebben deelgenomen aan de zesdaagse Zelfrealisatie.

Nadere informatie

Overzicht lezingen & workshops

Overzicht lezingen & workshops Overzicht lezingen & workshops Door Sander Videler Lezingen spiritualiteit ~ De ziel en het ego: Belle & het Beest ~ De ziel: Sneeuwwitje, Doornroosje, Belle & Assepoester tegelijk ~ Het pad van je hart

Nadere informatie

Een kunsteducatieve draaischijf

Een kunsteducatieve draaischijf Een kunsteducatieve draaischijf Hoger Secundair Basis Kleuter Buitengewoon Onderwijs Leerkrachten Volwassenen - Pedagogische Studie dagen -... alle groepen die willen proeven van kunst. 2015-2016 mu-zee-um

Nadere informatie

Sekscoaching Sekscoaching voor verbetering van je seksleven Wat betekent seks voor jou? Seks betekent nog meer.

Sekscoaching Sekscoaching voor verbetering van je seksleven Wat betekent seks voor jou? Seks betekent nog meer. Sekscoaching Sekscoaching voor verbetering van je seksleven Wat betekent seks voor jou? Bij het stellen van deze vraag aan de vele mensen die ik de afgelopen jaren heb gecoacht, kreeg ik in eerste instantie

Nadere informatie

Cursusaanbod en workshops 2012-2013

Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Cursusaanbod en workshops 2012-2013 Marc Kuyper Hans van der Pas Atelier: Wateringweg 155 email : art@marckuyper.com en hvdp@telfort.nl 2031EG Haarlem telefoon 06-11204994 (inspreken) Volop gratis parkeergelegenheid

Nadere informatie

LEZING. Beslissen vanuit je hart. Ellen van Son 23 mei 2014

LEZING. Beslissen vanuit je hart. Ellen van Son 23 mei 2014 LEZING Beslissen vanuit je hart Ellen van Son 23 mei 2014 Even voorstellen Nu werk ik als zingevingscounselor Opleiding Zingeving & Spiritualiteit Logotherapie (Viktor Frankl Centrum) Ooit wiskunde gestudeerd

Nadere informatie

Programma 27, 28 & 29 maart

Programma 27, 28 & 29 maart Programma 27, 28 & 29 maart Tijdens dit weekend staat op Ecodorp Ppauw de bodem centraal. De bodem heeft hier jarenlang begraven gelegen en het wordt hoog tijd de bodem weer wat ruimte en lucht te gunnen.

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Extra Nieuwsbrief 19 juni 2015 De komende tijd zullen er bij Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn meerdere activiteiten

Nadere informatie

met dank aan Anton van Oversteeg. Dit keer wordt deze opgesteld in onze nieuwe ruimte boven de winkel.

met dank aan Anton van Oversteeg. Dit keer wordt deze opgesteld in onze nieuwe ruimte boven de winkel. met dank aan Anton van Oversteeg. Dit keer wordt deze opgesteld in onze nieuwe ruimte boven de winkel. Afhankelijk van het weer zijn jullie welkom achter de winkel, of in de kristalschuur voor een kopje

Nadere informatie

Inhoud. Frits Koster 15

Inhoud. Frits Koster 15 Voorwoord Frits Koster 15 Inleiding: Mindfulness bij kanker 19 Over de wetenschappelijke achtergrond van mindfulness 22 Vijf pluspunten 24 Hoe je dit boek kunt gebruiken 26 oefening: waar je ademt, daar

Nadere informatie

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM voor mensen met een beperking Overzicht activiteiten maandag ochtend bakken, computer dinsdag ochtend tekenen & schilderen, creatief met papier, winkel, computer

Nadere informatie

Familie-opstellingen Professional

Familie-opstellingen Professional Familie-opstellingen Professional Verdiepingsopleiding Familieopstellingen Drie modulen van drie dagen Door Guni Baxa Nederlands In all things there is the potential of love And maybe it is our life s

Nadere informatie

weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE

weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE weekend workshop ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE met lichaam en geest naar je essentie workshop begeleid door twee ervaren vakspecialisten Laurence Brian spiritueel lichaamswerker en Monique

Nadere informatie

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent

Voor christenen is de Bijbel met name een geloofsboek. Dat betekent De Bijbel Een geloofsboek EWe kunnen vele wegen gaan met de Bijbel. De één ervaart het vooral als een mooi kunstobject. Vele kunstenaars hebben er inspiratie in gevonden om een kunstwerk te maken. We kennen

Nadere informatie

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels Zoals de Vader mij zond, zend ik ook jullie. Jezus We houden van iemand wanneer we het goede voor hen zoeken als doel op zich. Dallas Willard

Nadere informatie

workshop essentie ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE

workshop essentie ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE workshop essentie ONT-DEK de PERSOONLIJKE DEUR NAAR JE ESSENTIE workshop essentie begeleid door een ervaren vakspecialist Monique Leurink spiritueel astroloog samen met. jou - als mens word je twee keer

Nadere informatie

JAARCURSUSSEN 15/16. Pipe Smet. GC t Blikveld

JAARCURSUSSEN 15/16. Pipe Smet. GC t Blikveld JAARCURSUSSEN 15/16 Pipe Smet GC t Blikveld Elk jaar opnieuw geven een dertigtal enthousiaste lesgevers onze jaarcursussen aan geïnteresseerde deelnemers. Onderstaande cursussen vinden wekelijks plaats

Nadere informatie

Van Bethlehem tot Golgotha

Van Bethlehem tot Golgotha Van Bethlehem tot Golgotha Het Mysterie van Inwijding Esoterische Begrippen Elly Lichtenberg De Bijbel, een mystiek verhaal of..? Deel I De Bijbel: een mystiek verhaal of..? Is het evangelieverhaal juist?

Nadere informatie

festival (te) GEKKE KERK 1 t/m 21 juni 2013 Wat kan je allemaal doen in een lege kerk? Peter Faber Kraayenhof Tango Ensemble Monique Samuel

festival (te) GEKKE KERK 1 t/m 21 juni 2013 Wat kan je allemaal doen in een lege kerk? Peter Faber Kraayenhof Tango Ensemble Monique Samuel 1 t/m 21 juni 2013 Monique Samuel Diane Ranselaar de band Zijlstra (te) GEKKE KERK festival Wat kan je allemaal doen in een lege kerk? Peter Faber Kraayenhof Tango Ensemble (te) GEKKE KERK festival Goddelijk

Nadere informatie

Theorieboek. Knuffel. Mensen zijn afhankelijk van elkaar, want de mens is een sociaal dier dat het liefst in

Theorieboek. Knuffel. Mensen zijn afhankelijk van elkaar, want de mens is een sociaal dier dat het liefst in 4c Relatie 1 Wat is een relatie? Wanneer je deze vraag aan een aantal verschillende mensen stelt dan zullen zij allen een antwoord geven. Want wat een relatie precies is, is voor ieder persoon verschillend.

Nadere informatie

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014

Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Oasemoment 'Leer mij hoe ik bidden moet' Emmaüsparochie - donderdag 26 juni 2014 Muziek: Klokkengelui Gedicht Gij badt op enen berg alleen, en... Jesu, ik en vind er geen waar 'k hoog genoeg kan klimmen

Nadere informatie

waar denkt u aan bij het woord opvoeden? De kracht van Positief opvoeden Overzicht Hoop en verwachting

waar denkt u aan bij het woord opvoeden? De kracht van Positief opvoeden Overzicht Hoop en verwachting Overzicht De kracht van Positief opvoeden 1 Hoop en verwachting Opvoeden in de praktijk Waarom positief opvoeden? De 5 principes van positief opvoeden Tijd voor vragen en discussie 2 Hoop en verwachting

Nadere informatie

Vermoeidheid bij MPD

Vermoeidheid bij MPD Vermoeidheid bij MPD Landelijke contactmiddag MPD Stichting, 10-10-2009 -van Wijlen Psycho-oncologisch therapeut Centrum Amarant Toon Hermans Huis Amersfoort Welke verschijnselen? Gevoelens van totale

Nadere informatie

Vorming en Toerusting. Programma 2012-2013. Ontmoeting en verdieping van religie, kunst en cultuur. Het Witte Kerkje Huis ter Heide

Vorming en Toerusting. Programma 2012-2013. Ontmoeting en verdieping van religie, kunst en cultuur. Het Witte Kerkje Huis ter Heide Vorming en Toerusting Programma 2012-2013 Ontmoeting en verdieping van religie, kunst en cultuur Het Witte Kerkje Huis ter Heide In het seizoen 2012-2013 zet Het Witte Kerkje de traditie van Vorming &

Nadere informatie

Agenda. januari. Agenda. februari. Agenda. 10.30 uur: 10.15 uur: maart. Open dag. zaterdag. klassen. echt niet Jullie zijn VAN 10.00 12.

Agenda. januari. Agenda. februari. Agenda. 10.30 uur: 10.15 uur: maart. Open dag. zaterdag. klassen. echt niet Jullie zijn VAN 10.00 12. Agenda januari 31 jan Open dag: klassen 1 t/m 5 op school Nieuwsbrief 30 januari 20155 (redactie Koos Blasé) Agenda februari (N.B. aanvangstijd ouderavondenn is 20.00 uur tenzij anders vermeld) 3 febr

Nadere informatie

Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland

Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland Groepen en cursussen MEE Gelderse Poort voor inwoners van de regio s Arnhem, Nijmegen en Rivierenland Alle groepen en cursussen die door MEE Gelderse Poort geboden worden zijn toegankelijk voor mensen

Nadere informatie

Bezinning & Bezieling

Bezinning & Bezieling Bezinning & Bezieling + Even op adem komen.. Stel je eens voor hoe zou het zijn om volledig te kunnen genieten van het leven? Niet meer in de kramp te schieten door allerlei belemmerende overtuigingen

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8 Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851 Primair Onderwijs groep 7 en 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a)

LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) LEVEN MET LEF Bijbelstudie 6: Een vrouw voor Izak: Op zoek naar de ware Jacob(a) Bijbelstudie 6 Leven met lef Een vrouw voor Izak: op zoek naar de ware Jacob(a) Hervormde Gemeente van Enter Contact: Ds.

Nadere informatie

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te SAMENVATTING VAN DE REDEVOERINGEN GEHOUDEN VOOR DE JEUGD IN SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Willemstad, 19 oktober 1955, Oranjestad, 22 oktober 1955. Paramaribo, 5 november t 955 WIJ zijn hier gekomen

Nadere informatie

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING

3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING 3-JARIGE YOGA DOCENTENOPLEIDING Start januari 2016 Voldoet aan standaarden IYF en Yoga Alliance De docentenopleiding is een unieke reis waarin je op zoek gaat naar de essentie van je eigen wezen. Een zoektocht

Nadere informatie

completer is beter Meer weten? = leren + U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten.

completer is beter Meer weten? = leren + U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten. Meer weten? completer is beter U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten. Op onze website www.rscollege.nl vindt u alle informatie. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn. Follow your. it knows the way. Zomervakantie. Nieuwsbrief 25 juni 2015

NIEUWSBRIEF. Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn. Follow your. it knows the way. Zomervakantie. Nieuwsbrief 25 juni 2015 NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 25 juni 2015 Zomervakantie Nog enkele weken en dan is het alweer zomervakantie. Hieronder staan de laatste lessen

Nadere informatie

Programma najaar 2013

Programma najaar 2013 Programma najaar 2013 CURSUS: De Kracht van Kunst Kunst is veel meer dan schoonheid alleen. Zij zet ons vertrouwde beeld van de realiteit om in een andere werkelijkheid. Maar welke kracht heeft zij vandaag

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Wortel van Leven (verder genoemd WVL)

Beleidsplan stichting Wortel van Leven (verder genoemd WVL) Beleidsplan stichting Wortel van Leven (verder genoemd WVL) Kern en uitgangspunten van WVL Statutaire doelstellingen: WVL heeft tot doelstelling; a. De Participatie en sociale cohesie van bewoners uit

Nadere informatie

Counseling opleiding, lesmaand 7

Counseling opleiding, lesmaand 7 Counseling opleiding, lesmaand 7 Inhoudsopgave DVD 7a Levensthema s Thema s die je leven bepalen Levensthema s achterhalen Wat is een levensthema? Wat is kenmerkend? Hoe herken je een levensthema? Hoe

Nadere informatie

Schildervakanties. Inspirerende workshops en vrij schilderen

Schildervakanties. Inspirerende workshops en vrij schilderen Schildervakanties Kunstschilder José van den Helder-van Oudenallen geeft met veel enthousiasme schilderworkshops voor beginnende en gevorderde schilders. Op een vrije en toegankelijke manier brengt zij

Nadere informatie

POSITIEF DENKEN. Corné Smeulders

POSITIEF DENKEN. Corné Smeulders POSITIEF DENKEN De persoonlijke noot Niet één dag in ons leven is gelijk. We zijn voortdurend onderhevig aan veranderen. Dát is nu ons evolutieproces. Goudrag Het leven is een gouden draad, maar heel fijn

Nadere informatie

Sjaan de haan draaiboek

Sjaan de haan draaiboek 1 Inhoud INLEIDING 3 AANGENAAM, DE NAAM IS SJAAN 4 DOELEN 5 HET PROJECT Introductie in de klas 6 De week van dag tot dag: een voorbeeld 7 Opbouw project 8 Onderzoek 9 Dialoog en ontmoeting 9 Creatie 10

Nadere informatie

MINDFULNESS TRAINING. MINDFUL ZWANGER ZIJN - Elke dinsdagavond van 17 april tot 22 mei 2012 -

MINDFULNESS TRAINING. MINDFUL ZWANGER ZIJN - Elke dinsdagavond van 17 april tot 22 mei 2012 - MINDFULNESS TRAINING MINDFUL ZWANGER ZIJN - Elke dinsdagavond van 17 april tot 22 mei 2012 - Zwangerschap is meestal een gelukkige en boeiende tijd. Het is ook een tijd van grote veranderingen. Stress

Nadere informatie

ACADEMIE. voor Persoonlijk Meesterschap en Ethische Communicatie. Manisola, Filosofisch Instituut van Roland van Vliet www.manisola.

ACADEMIE. voor Persoonlijk Meesterschap en Ethische Communicatie. Manisola, Filosofisch Instituut van Roland van Vliet www.manisola. ACADEMIE voor Persoonlijk Meesterschap en Ethische Communicatie Manisola, Filosofisch Instituut van Roland van Vliet www.manisola.nl Academie voor praktische filosofie De Academie voor Persoonlijk Meesterschap

Nadere informatie

Ruimte voor zelfontwikkeling en persoonlijke groei

Ruimte voor zelfontwikkeling en persoonlijke groei Ruimte voor zelfontwikkeling en persoonlijke groei Een greep uit het aanbod: meditatie (voor beginnelingen of gevorderden) Reiki-opleiding energetische voetreflexologie zenvolle avonden gezondheidsvoordrachten

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

PAARDENCOACHING VOOR ZWANGERE VROUWEN EN HUN ONGEBOREN KIND

PAARDENCOACHING VOOR ZWANGERE VROUWEN EN HUN ONGEBOREN KIND - Persbericht - Nieuw bij Equiboost: Bébébé PAARDENCOACHING VOOR ZWANGERE VROUWEN EN HUN ONGEBOREN KIND Paardencoaching Center (FR), 1 juni 2013 Equiboost, pionier op het vlak van paardencoaching, blijft

Nadere informatie

Wekelijkse inloopavonden familieopstellingen

Wekelijkse inloopavonden familieopstellingen Subscribe Nieuwsbrief Transparant Juli 2014 View this email in your browser Beste lezer, Vol trots presenteren wij de vernieuwde nieuwsbrief van Transparant. Transparant maakt op dit ogenblik een positieve

Nadere informatie

Het beeld opent een toegang naar verborgen ervarings-lagen in het innerlijke van de mens.

Het beeld opent een toegang naar verborgen ervarings-lagen in het innerlijke van de mens. Zevende Vlaams geestelijke gezondheidscongres Wie ben ik voor u? Mensbeelden in de geestelijke gezondheidszorg 16 en 17 september 2014 Antwerpen, Wilrijk - Campus Drie Eiken Werkwinkel Wie ben ik voor

Nadere informatie

Coach je ziel naar wijsheid

Coach je ziel naar wijsheid Steven Smitt Coach je ziel naar wijsheid Inzicht krijgen in de realiteit van ieder moment Uitgeverij Akasha Inhoud Voorwoord 7 Ontstaan van het spel 9 Werking van het spel 13 De zeven stappen op weg naar

Nadere informatie

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. a. Inleiding Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen met hun buren,

Nadere informatie

Inhoud: Religie voor in bed, op het toilet of in bad

Inhoud: Religie voor in bed, op het toilet of in bad Inhoud: Religie voor in bed, op het toilet of in bad 1. Religie en spiritualiteit 11 Religie voor in bed, op het toilet of in bad 11 De twee hoofdaspecten van religie 11 De vorm en de inhoud 12 Weerstand

Nadere informatie

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb je een vraag? Stel deze dan direct! Weet één van jullie

Nadere informatie