De Via Dolorosa. Station 1: Jezus wordt ter dood veroordeeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Via Dolorosa. Station 1: Jezus wordt ter dood veroordeeld"

Transcriptie

1 De Via Dolorosa De Via Dolorosa ("Lijdensweg ) leidt door de nauwe straatjes van oud Jeruzalem, van het Ecco Homo klooster naar de Heilige Grafkerk. Naar alle waarschijnlijkheid is dit een reconstructie van de traditionele route (maar het is nog niet met zekerheid vastgesteld) die Jezus volgde, toen Hij, beladen met het kruis, van de rechtzaal van Pilatus in de Antoniavesting naar de plaats van Zijn terechtstelling op Golgotha liep. Langs de route bevinden zich 14 kruisstaties, die elk een incident of een herinnering markeren. Bij elke kruisstatie bevindt zich een aan deze gebeurtenis gewijde kerk, klooster of kapel, waar de gelovigen zich aan het gebed kunnen wijden. De laatste staties bevinden zich binnen de Heilige Graf kerk. Station 1: Jezus wordt ter dood veroordeeld Statie 1 is gelegen op de noord west hoek van de Tempelberg, aan de overkant van het Franciscaner klooster van de geseling (station 2). Dit is de huidige positie van een van de Al Omariya school, zoals te zien in de foto hieronder met de ronde teken "I" (dat is "1" in Romeinse cijfers). Dit was in de Romeinse tijd de plaats van de zetel van Pontius Pilatus, gelegen in het Antonia fort, en de plaats van de hal van het arrest. Joh : "Zij dan leidden Jezus van Kajafas tot de hal van het arrest". Jezus wordt ter dood veroordeeld door Pontius Pilatus, volgens Johannes 19:16: "Toen gaf hij Hem dan tot hen om gekruisigd te worden". Het schoolplein is hieronder zichtbaar. Op de achtergrond is de grijze koepel van de Notre Dame de Sion Ecce Homo, een klooster dat gelegen is langs

2 Deze plaats, de vesting Antonia, ligt precies ten noorden van de tempel. De foto hieronder toont het uitzicht vanuit de tuin van de school, met de gouden koepel van de rots aan de linkerkant.

3 De foto hieronder toont een overzicht van het eerste deel van de Via Dolorosa, kijkend naar de Olijfberg (gezien in de verre achtergrond). De Olijfberg is toegankelijk via de Lions '(St. Stephen's) poort die is gelegen aan de rand van deze weg. Langs de linkerkant zijn de muren van het Franciscaner klooster.

4 Station 2: Jezus ontvangt Zijn Kruis De tweede statie is gelegen in de buurt van de verbinding van het Franciscaner klooster, aan de overkant van de eerste statie. Het is te zien achter het bordje met het telefoonnummer "II". Op deze statie ontvangt Jezus het kruis (Johannes 19:17, 19) "En Hij, dragende Zijn kruis ging naar een plaats genaamd de plaats van een schedel, dat is in het Hebreeuws genaamd Golgotha... En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis...".

5 In de Franciscaanse verbinding zijn twee kerken de geseling en de veroordeling. Deze foto toont een beeld van het interieur van de kerk geseling, met 3 opmerkelijke glas inloodramen ter illustratie van Pontius Pilatus die zijn handen wast (links); de geseling van Jezus en het plaatsen van een kroon van doornen over het hoofd (midden) en Barrabbas verheugt zich op zijn vrijlating in plaats van Jezus (aan de rechterkant).

6 Een detail van de voorkant van het glasraam illustreert het geval van statie 1: Jezus wordt veroordeeld, gegeseld, en de soldaten plaats een kroon van doornen. Johannes 19: 1 3: "Toen nam Pilatus dan Jezus, en geselde Hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen, en zet hem op zijn hoofd, en wierpen hem een purperen kleed, En hij zeide: Wees gegroet, Koning der Joden! En zij sloegen hem met hun handen ". Het altaar van de aangrenzende kerk van Veroordeling is hieronder zichtbaar. Volgens de overlevering was dit de plek waar Jezus zijn kruis opnam nadat hij was veroordeeld. Tussen Statie 2 en Statie 3 zijn andere interessante gebeurtenissen. De centrale opening van de boog van Ecce Homo (Latijn voor 'Zie de mens "), is hieronder te zien, deze maakt deel uit van een vroege Romeinse boog. Gebouwd als een triomfboog in 135 AD, ter ere van het bezoek van keizer Hadrianus, was dit deel van de Antonia fort.

7 De noordelijke opening van de Ecce Homo boog is ingebed in de Ecce Homo basiliek (gedateerd 1868). (Johannes 19 5): "Toen ging Jezus, het dragen van de kroon van doornen, en het purperen kleed En Pilatus zeide tot hen: Ziet, de mens! "

8 Station 3: Jezus valt voor de eerste keer onder Zijn Kruis Deze statie is gelegen op de hoek van de Via Dolorosa en de El Wad (Hagai) straat, die wordt

9 gezien op de foto hieronder. Op dit punt maakt de Via Dolorosa een scherpe bocht naar het zuidoosten, in de richting van de westelijke kant van de Tempelberg, tot de vijfde statie. Op de statie 3 valt Jezus voor de eerste keer onder het gewicht van het kruis dat hij bij zich draagt. Een gevelsteen is te zien in het midden van de foto hieronder, met Jezus op de grond gevallen onder het kruis. Op deze plek is de Poolse kerk, gezien onder aan de rechterkant. De Oostenrijks Hongaarse hospice, die fungeert als een ziekenhuis, is te zien links op de achtergrond.

10 De ingang van de kapel van het derde statie is te zien in detail in de foto hieronder. Deze kleine kapel werd gebouwd in de 15e eeuw door de Armeense katholieke kerk. In werd die gerenoveerd met de financiële steun van het Poolse leger. De hal bij de ingang van de kapel is hieronder zichtbaar.

11 Het schilderij aan de muur toont dat Jezus valt onder het gewicht van het kruis, en de engelen kijken en te bidden.

12 Vanuit de entree passeert u een cadeauwinkel, klim de trap af, en dan bereikt u de kapel van de 3e statie.

13 De kapel is eigenlijk gelegen in de crypte van de Poolse katholieke kerk, die hieronder te zien is.

14 Rond de muren van de kerk zijn schilderijen van de weg van het kruis:

15 Een ander schilderij is onderstaand te zien.

16 Station 4: Jezus ontmoet zijn moeder Maria Deze 4e statie is zeer dicht bij statie nr. 3, ten zuiden van de El Wad (Hagai) straat. Hier ontmoette Jezus zijn moeder Maria volgens. Een Armeense kerk ("Armeense kerk van Onze Lieve Vrouw van de spasmen") bevindt zich achter de muren van deze site:. Johannes 19, 26 "Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel van wie hij hield, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon! ".

17 Tussen de 3e en 4e staties zie je een kort gedeelte van en Byzantijnse bestrating. Deze bestrating is onderdeel van het "secundaire" Cardo, zoals ook te zien is in de Madaba kaart. Hoewel de stenen enkele honderden jaren oud zijn, volgden deze dezelfde route van de Romeinse weg die bestond ten tijde van Jezus.

18 Station 5: Simon helpt Jezus om Zijn Kruis De 5e statie is gelegen op de hoek van de Via Dolorosa weg en El Wad ("De Gai") weg. Op deze hoek van de weg is een scherpe bocht naar rechts, en dan begint het beklimmen van de heuvel met een reeks van trappen. Een kleine Franciscaanse kerk bevindt zich op deze statie, gewijd aan Simon de Cyrene, die Jezus bijstond met het kruis. Dit is gebaseerd op Lucas 23, 26: "En als ze Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van het land, en legden hem het het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg". Deze kleine kapel werd opgericht in 1229.

19 Een oude vierkante steen, gelegen aan de rechterkant van de structuur, heeft een holte waarin wordt gezegd dat de hand wordt de afdruk van Jezus.

20 Station 6: Veronica droogt het gezicht van Jezus Statie 6 is verder naar het westen op de heuvel, en is gewijd aan de vrouw (St. Veronica), die veegde Jezus gezicht. Dit is gebaseerd op Lucas 23, 27: "En er volgde hem een grote menigte van volk en van vrouwen, die ook weenden en Hem beklaagden." Haar naam, Veronica, kan zijn gebaseerd op de Latijnse woorden "Vera" Een klein Grieks katholieke kapel bevindt zich op deze statie. Het is genaamd "De Heilige Face", omdat Veronica Jezus veegde met een zijden sluier. De voordeur bevindt zich aan de linkerkant en is meestal gesloten. Achter de blauwe deur rechts is een kleine winkel van de Kleine Zusters van Jezus, die pictogrammen verkopen.

21 Op de oude stenen pilaar, gezien tussen de twee blauwe deuren, is een inscriptie met de naam van de zender.

22 Na het ingaan van de juiste deur, en het draaien van links, sta je op het einde van een lange kamer, zoals hieronder te zien. Het interieur van het Heilig Aanschijn kapel is een kleine grotachtige kamer.

23 Een paar brandende kaarsen geven licht in de duisternis. In tegenstelling tot de drukke straat buiten, is deze kapel een veilige oase van rust. Een nadere detaillering van de eenvoudige stenen altaar is hieronder zichtbaar.

24 Op een lager niveau, ondergedoken in het pikkedonker, zijn de kamers van de crypte.

25 Een stenen plaat herdenkt het bezoek van paus Paulus VI in 1964

26 Jezus valt voor de tweede keer De 7e statie markeert de plaats waar Jezus door de poort des Oordeels ging, langs de straten van Jeruzalem. Deze straat is een van de drukste in de oude stad. Het was een kruising van de Cardo Maximus en een dwarsstraat van het Romeinse Aelia Capitolina en in de moderne tijd een kruispunt van de Via Dolorosa met Khan es Zeit (het Oil Market). Jezus valt hier voor de tweede keer onder het gewicht van het kruis.

27 Achter de deuren is een kleine kapel, met een trap naar het tweede niveau (dat is gesloten voor het publiek). De Franciscanen namen bezit van de kapel in De ingelijste foto toont de scène van Jezus onder het gewicht van het kruis.

28 Onder dit altaar is een muurschildering te zien. Het toont ook de scène van Jezus onder het gewicht van het kruis. Aan de linkerkant van de gevallen Jezus is een Romeinse zuil, die werd gevonden op deze plaats.

29 De tweede kapel bevindt zich aan de rechterkant van de ingang. Een 2e C Romeinse zuil, waarvan de basis wordt gezien in het centrum van de foto hieronder, blokkeert een deel van de passage. De kolom boven de basis is gemaakt van rode steen.

30 Voor de Romeinse zuilen is de kapel van het zevende station. Een gouden standbeeld van Jezus, die valt onder het gewicht van het kruis, hangt aan de muur centrum.

31 De zevende statie ligt op een knooppunt van de drukke straten in het centrum van de oude stad van Jeruzalem. De Via Dolorosa processie vindt plaats elke vrijdag om 3pm, vanaf Station 1, en wordt geleid door de Franciscanen. Het wordt aanbevolen om hen te volgen langs de route.

32 Station 8: Jezus spreekt tot de vrouwen van Jeruzalem Statie 8 ligt het dichtst bij de kerk van het Heilig Graf, en is gewijd door de Grieks orthodoxe naar Saint Charalampos; hun klooster ligt achter de muur. De statie is gebaseerd op Lucas 23, 27: "Maar Jezus zeide tot hen: Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen ".

33 Een steen met een monogram, ingebed in de muur, markeert het station ("IC XC NI KA", betekent: Jezus Christus overwint).

34 De Via Dolorosa optocht op vrijdagmiddag is te zien in de foto hieronder bij station 8. Een Duitse hospice (met het teken van de rode ster) is gelegen nabij de statie, en is te zien op de achtergrond.

35 Station 9: Jezus valt voor de derde keer Verder op de heuvel en dicht bij de plaats Golgotha, valt Jezus voor de 3e keer. De negende statie grenst aan het Heilig Graf van Jezus. Op de weg naar de statie slingert de weg rond het Koptische patriarch gebouw, via een smal steegje. De foto hieronder toont de oostzijde van het Heilige Graf op Golgotha, die wordt gezien op de achtergrond.

36 Pelgrims die het pad van de Via Dolorosa volgen zijn hieronder te zien, zij lezen en zingen verzen bij een houten kruis.

37 Het steegje leidt naar de statie, die is gelegen op de noord oostelijke muur van het Heilige Graf.

38 De statie wordt gemarkeerd door een kruis op een pilaar, die hieronder te zien is, gelegen op de muur van de Koptische Patriarchaat. De groene deur aan de linkerkant leidt naar het plein van het Heilige Graf.

39 De buurt van Statie 9 is een kleine Koptische orthodoxe kerk van St. Helen.

40 Binnen in de kerk van St. Helen is een groot ondergrondse waterreservoir dat wordt bereikt door een trap.

41 Rond de 9e statie zijn verschillende andere interessante gebeurtenissen, gelegen achter het Heilige Graf. De koepel, gezien aan de rechterkant, is de top van de ondergrondse Armeense kapel van St. Helen. Aan de linkerkant van dit dak is de ingang van de Ethiopische kerk van St. Michael.

42 Een Koptische kerk is gelegen in de buurt van deze binnenplaats. Deze kan worden bereikt via een trap vanaf de binnenplaats.

43 Op de rechter muur van dit kleine kerkje is een schilderij van een bijbelse scène (1 Koningen 10:1) Koning Salomo ontvangt de koningin van Sheba.

44 Deze kerk kan ook worden bereikt vanuit de voorzijde van de Heilige Grafkerk. De ingang van de kerk is te zien in onderstaand foto, gelegen aan de rechterkant van het Heilige Graf.

45 De voortuin van het Heilige Graf is hieronder zien, met de Koptische kerk in het centrum, de Ethiopische kapel aan de linkerkant, en de Kapel van de Franken (de locatie van het volgende station) op de uiterst links.

46 Station 10: Jezus wordt van zijn klederen beroofd Op deze statie was Jezus ontdaan van zijn kleding, zoals in Markus 15,24: "En als zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat elke man zou moeten nemen". Statie 10 is gelegen aan de ingang van de kerk van het Heilig Graf, in de kamer Franken genaamd. Het is te zien in de foto hieronder aan de rechterkant, met trappen die leiden naar de kleine kapel.

47 Een beter zicht van de Kapel van de Franken op Statie 10 is hieronder zichtbaar.

48 Het interieur van de kleine kapel is hieronder zichtbaar. De muur aan de linkerzijde is de locatie van statie 11 in de Heilige Grafkerk.

49 Onder de kapel is een Grieks orthodoxe kapel genaamd St. Maria van Egypte, een 5e C kluizenaar die de patroonheilige is van de boetelingen voor de Grieks orthodoxe. De deur is te zien op de begane grond direct onder de Kapel van de Franken. Aan de rechterkant is de ingang van de Ethiopische kapel.

50 Station 11: Jezus wordt aan het kruis genageld Het bereiken van de plaats van de kruisiging, de heuvel genaamd Golgotha, waar Jezus aan het kruis is genageld. Deze statie bevindt zich in de Kerk van het Heilig Graf, vlak achter de muur van de 10e statie. Dit is het Latijnse (Franciscaans) altaar op Golgotha (plaats van de schedel Golgotha).

51 Stations 12: Jezus sterft aan het kruis Jezus is gekruisigd en sterft aan het kruis, eindigend Zijn lijdensweg. De locatie van deze statie, is een Grieks orthodoxe altaar, die is in de Heilige Grafkerk. Een zilveren schijf met een gat in het midden, onder het altaar, markeert de plek waar het kruis stond, en pelgrims knielen en kussen ter plaatse, zoals hieronder te zien. De zilveren iconen van de Maagd Maria en Johannes zijn op Jezus kant.

52 Station 13: Jezus wordt van het kruis Deze statie bevindt zich ook binnen de Kerk van het Heilig Graf. Volgens de overlevering, is hier het lichaam van Jezus gelegd op deze steen na de verwijdering van het kruis. Johannes 19: 40: "Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben te begraven". Op de foto hieronder de steen van de zalving (zalving) begroeten de bezoekers, die knielen, bidden en kussen de steen. Boven de steen zijn lampen, elk geschonken door een van de benamingen.

53 Station 14: Jezus wordt in het graf gelegd Dit is het eindstation van de Via Dolorosa, gelegen in ronde zaal (" Rotonde "). Het graf van Jezus is gelegen in een kleinere structuur in het midden van de cirkel.

54 De eerste kamer heet de kapel van het Angel. Achter de kapel is een smalle deur die leidt tot een kleinere binnenkamer het graf van Jezus. Delen van het graf zijn hieronder zien. Een marmeren deksel dekt het graf. Zo eindigt de reis van de "weg van de Greif". Het eindigde hier, maar een nieuwe reis ontstond vanaf deze kant, het starten van een nieuw geloof, die de wereld veranderde.

55

56 Veertig dagentijd of lijdenszondagen? In de evangeliën neemt de lijdensgeschiedenis van de Heer een zeer ruime plaats in. Ze lopen alle vier uit op het grote verzoenende lijden van Jezus. De evangelisten beschrijven de gang van Jezus van Gethsémané via Gabbata naar Golgotha. Een derde tot een vierde deel van de ruimte wordt er aan besteed. In verschillende kerken wordt er in de zes lijdenszondagen ook grote aandacht aan besteed. In de protestantse kerken hebben de laatste jaren de lijdenszondagen meestal plaats moeten maken voor de zogenoemde "Veertig dagentijd". In die veertig dagen wil men zich voorbereiden op het Paasfeest. Het zijn weken van bezinning en inkeer. Hoe men hierover ook denken mag, duidelijk is toch wel dat het accent nu toch wel meer komt te liggen op wat wij mensen moeten doen in plaats van wat de Heiland voor ons heeft gedaan. In de benaming "Via dolorosa" gaat het over de tranen die de vrouwen plengen over het lijden en sterven van Jezus. Ze stonden huilend langs de kruisweg, die men daarom ook "Via dolorosa' noemde". Maar Jezus zei tot haar "Huil niet over mij, maar huil over jullie zelf en over jullie kinderen (Luc.23:28). De Matteüs Passion begint met hetzelfde motief "Kommt, ihr töchter, helft mir klagen?" terwijl het tweede koor daar doorheen zingt: O, Lamm Gottes, unschuldig. Wij moeten treuren om het Lam Gods, dat onschuldig ter dood veroordeeld is en sterft, terwijl wij die dood verdiend hadden. Dat komt ook nog eens duidelijk tot uiting in het koraal waarmee Bach het eerste deel van de Matteüs Passion afsluit:"o Mensch bewein dein sünden grosz. Zo moet ook dat deel van Bachs passiemuziek gehoord worden als hij het slotkoor laat zingen "Wir setzen uns met tränen nieder" Die tranen waren bij Bach geen tranen van verdriet, maar tranen van berouw. Deze dieptedimensie wordt vaak niet verstaan door de moderne mens. Op de kruisweg worden onze ogen geopend voor onze eigen diepe verlorenheid. Jauchzend zum tode, zum Leben betrübt.

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HUGO BOUTER VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods Boeken om de Bijbel Gouda Copyright H. Bouter Omslagontwerp: Cees van der Steldt

Nadere informatie

HET CHRISTENDOM. 1) Ontstaan

HET CHRISTENDOM. 1) Ontstaan HET CHRISTENDOM 1) Ontstaan Jezus is als jood geboren in Bethlehem, in het jaar dat later in de christelijke jaartelling officieel het jaar 1 heet. De eerste 30 jaren van zijn leven brengt Hij door in

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 12

Handelingen hoofdstuk 12 Handelingen hoofdstuk 12 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 12:1-50 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 12) Maria zalft Jezus op zaterdagavond (12:1-8)... 1

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 11:1-57 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 11) Jezus ontvangt de boodschap dat Lazarus ziek is

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 14 en 15

Handelingen hoofdstuk 14 en 15 Handelingen hoofdstuk 14 en 15 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 20:1-31 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 20) De opstanding vroeg op de eerste dag van de week

Nadere informatie

Een kind er Waldenzen B. Florijn

Een kind er Waldenzen B. Florijn Een kind er Waldenzen B. Florijn DEEL 1 VERJAAGD, VERDREVEN HOOFDSTUK 1 Kom maar, mijn kind, kom maar. Nog even dan zijn we er, dan kun je uitrusten, Jean. Nu is het niet ver meer. Over het met een dikke

Nadere informatie

DBO 10 Zondag 8 maart 2015. Klaagliederen. Inleiding

DBO 10 Zondag 8 maart 2015. Klaagliederen. Inleiding DBO 10 Zondag 8 maart 2015 Klaagliederen Inleiding Stel dat je geen vast patroon hebt bij het Bijbellezen. Je gebruikt bijvoorbeeld niet het leesrooster in het blad Visie. Toch wil je een gedeelte uit

Nadere informatie

Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren?

Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren? Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren? Door Dr. Stephen E. Jones 2 Wanneer is Jezus nu ECHT Geboren? Door Dr. Stephen E. Jones De Bijbelteksten in dit boekje komen uit de HERZIENE STATENVERTALING (HSV) tenzij

Nadere informatie

Handelingen hoofdstuk 20

Handelingen hoofdstuk 20 Handelingen hoofdstuk 20 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2008 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

WAAR BEVINDT ZICH DE POEL DES VUURS?

WAAR BEVINDT ZICH DE POEL DES VUURS? WAAR BEVINDT ZICH DE POEL DES VUURS? Geschreven door: dr. Ernest L. Martin, 1981 Bewerkt door: David W. Sielaff, 2010 Vertaald door: Anke Pronk-Waterlander, 2011 De nieuwe informatie in dit artikel zal

Nadere informatie

Wat moet ik doen om behouden te worden?

Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat moet ik doen om behouden te worden? Er is geen belangrijkere vraag in de wereld dan deze vraag, nl wat moet ik doen om behouden te worden? Elke andere vraag verdwijnt in het niets wanneer iemand bedenkt

Nadere informatie

1. Jezus is heel ver van ons

1. Jezus is heel ver van ons Waar is Jezus nu? 1 Gemeente van de Here Jezus, Waar is Jezus nu? Op dit moment? Een vraag die kinderen zomaar kunnen stellen. Ze zien Bob de Bouwer op tv. Ze zien en horen K3. Zo groeien we op. Alles

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen.

En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Als ik dit schrijf, is Pasen net voorbij. Het feest van de overwinning van Jezus Christus hebben we opnieuw mogen vieren. Jezus

Nadere informatie

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd?

Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Lukas 15 : 1-7 1 En al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen. 2 En de Farizeen en de Schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de

Nadere informatie

Een werk maken, doe je nooit helemaal alleen. Zonder de hulp, steun en raad van welbepaalde personen had ik nooit dit eindresultaat bereikt.

Een werk maken, doe je nooit helemaal alleen. Zonder de hulp, steun en raad van welbepaalde personen had ik nooit dit eindresultaat bereikt. Een werk maken, doe je nooit helemaal alleen. Zonder de hulp, steun en raad van welbepaalde personen had ik nooit dit eindresultaat bereikt. Toch wens ik enkele specifieke woorden van dank te richten.

Nadere informatie

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen.

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. Preek van Kees de Graaf Eerst lezen: I Kor 15:1-34 Tekst 1 Kor 15:20: Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als eerste van de gestorvenen. U heeft vast wel eens gehoord van die bekende joodse

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Jaarthema 2015: Deel je vreugde!

Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Jaarthema 2015: Deel je vreugde! Maria was de eerste om haar vreugde te delen! Na de ontmoeting met de engel Gabriël, toen Maria haar Ja-woord gaf, is ze met spoed zegt Lucas, naar haar nicht Elisabeth

Nadere informatie

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam i ii Winand F. Breuer Wees dan waakzaam www.debazuin.nu 2015 Herziende 2 de druk in PDF formaat, maart 2015 Copyright 2014 by Winand F. Breuer Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS

ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS Hugo Bouter e.a. ASPECTEN VAN HET WERK VAN CHRISTUS De betekenis van de oudtestamentische offeranden in het licht van het kruis Slachtoffers en spijsoffers hebt U niet

Nadere informatie

2 De dienst der Engelen. 1 De dienst der Engelen

2 De dienst der Engelen. 1 De dienst der Engelen 1 De dienst der Engelen Engelen (Lees Hebreeën1) Wanneer wij het over Engelen hebben, denken de meeste mensen aan sprookjes, aan de Efteling of iets dergelijks. In de Bijbel wordt echter heel veel over

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien.

Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien. Zingen: Psalm 92 : 1 en 2 Lezen : Joh. 14 Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 Zingen: Psalm 3 : 4 Zingen: Psalm 2 : 7 Geliefden, het Woord van God, hetwelk wij u

Nadere informatie

God heeft de wereld geschapen

God heeft de wereld geschapen L e s 1 God heeft de wereld geschapen Thema: God roept ons door Zijn werken VOORDAT U BEGINT Het is tegenwoordig een uitdaging om les te geven over het onderwerp dat God de hemel en de aarde schiep. De

Nadere informatie

Wie is de VROUW uit Openbaring 12?

Wie is de VROUW uit Openbaring 12? Een ANDER geluid! Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot LERING, tot WE- DERLEGGING, tot VERBETERING, tot ONDERWIJZING (2 Tim. 3:16 SV) Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd, en kan

Nadere informatie