De Via Dolorosa. Station 1: Jezus wordt ter dood veroordeeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Via Dolorosa. Station 1: Jezus wordt ter dood veroordeeld"

Transcriptie

1 De Via Dolorosa De Via Dolorosa ("Lijdensweg ) leidt door de nauwe straatjes van oud Jeruzalem, van het Ecco Homo klooster naar de Heilige Grafkerk. Naar alle waarschijnlijkheid is dit een reconstructie van de traditionele route (maar het is nog niet met zekerheid vastgesteld) die Jezus volgde, toen Hij, beladen met het kruis, van de rechtzaal van Pilatus in de Antoniavesting naar de plaats van Zijn terechtstelling op Golgotha liep. Langs de route bevinden zich 14 kruisstaties, die elk een incident of een herinnering markeren. Bij elke kruisstatie bevindt zich een aan deze gebeurtenis gewijde kerk, klooster of kapel, waar de gelovigen zich aan het gebed kunnen wijden. De laatste staties bevinden zich binnen de Heilige Graf kerk. Station 1: Jezus wordt ter dood veroordeeld Statie 1 is gelegen op de noord west hoek van de Tempelberg, aan de overkant van het Franciscaner klooster van de geseling (station 2). Dit is de huidige positie van een van de Al Omariya school, zoals te zien in de foto hieronder met de ronde teken "I" (dat is "1" in Romeinse cijfers). Dit was in de Romeinse tijd de plaats van de zetel van Pontius Pilatus, gelegen in het Antonia fort, en de plaats van de hal van het arrest. Joh : "Zij dan leidden Jezus van Kajafas tot de hal van het arrest". Jezus wordt ter dood veroordeeld door Pontius Pilatus, volgens Johannes 19:16: "Toen gaf hij Hem dan tot hen om gekruisigd te worden". Het schoolplein is hieronder zichtbaar. Op de achtergrond is de grijze koepel van de Notre Dame de Sion Ecce Homo, een klooster dat gelegen is langs

2 Deze plaats, de vesting Antonia, ligt precies ten noorden van de tempel. De foto hieronder toont het uitzicht vanuit de tuin van de school, met de gouden koepel van de rots aan de linkerkant.

3 De foto hieronder toont een overzicht van het eerste deel van de Via Dolorosa, kijkend naar de Olijfberg (gezien in de verre achtergrond). De Olijfberg is toegankelijk via de Lions '(St. Stephen's) poort die is gelegen aan de rand van deze weg. Langs de linkerkant zijn de muren van het Franciscaner klooster.

4 Station 2: Jezus ontvangt Zijn Kruis De tweede statie is gelegen in de buurt van de verbinding van het Franciscaner klooster, aan de overkant van de eerste statie. Het is te zien achter het bordje met het telefoonnummer "II". Op deze statie ontvangt Jezus het kruis (Johannes 19:17, 19) "En Hij, dragende Zijn kruis ging naar een plaats genaamd de plaats van een schedel, dat is in het Hebreeuws genaamd Golgotha... En Pilatus schreef ook een opschrift, en zette dat op het kruis...".

5 In de Franciscaanse verbinding zijn twee kerken de geseling en de veroordeling. Deze foto toont een beeld van het interieur van de kerk geseling, met 3 opmerkelijke glas inloodramen ter illustratie van Pontius Pilatus die zijn handen wast (links); de geseling van Jezus en het plaatsen van een kroon van doornen over het hoofd (midden) en Barrabbas verheugt zich op zijn vrijlating in plaats van Jezus (aan de rechterkant).

6 Een detail van de voorkant van het glasraam illustreert het geval van statie 1: Jezus wordt veroordeeld, gegeseld, en de soldaten plaats een kroon van doornen. Johannes 19: 1 3: "Toen nam Pilatus dan Jezus, en geselde Hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen, en zet hem op zijn hoofd, en wierpen hem een purperen kleed, En hij zeide: Wees gegroet, Koning der Joden! En zij sloegen hem met hun handen ". Het altaar van de aangrenzende kerk van Veroordeling is hieronder zichtbaar. Volgens de overlevering was dit de plek waar Jezus zijn kruis opnam nadat hij was veroordeeld. Tussen Statie 2 en Statie 3 zijn andere interessante gebeurtenissen. De centrale opening van de boog van Ecce Homo (Latijn voor 'Zie de mens "), is hieronder te zien, deze maakt deel uit van een vroege Romeinse boog. Gebouwd als een triomfboog in 135 AD, ter ere van het bezoek van keizer Hadrianus, was dit deel van de Antonia fort.

7 De noordelijke opening van de Ecce Homo boog is ingebed in de Ecce Homo basiliek (gedateerd 1868). (Johannes 19 5): "Toen ging Jezus, het dragen van de kroon van doornen, en het purperen kleed En Pilatus zeide tot hen: Ziet, de mens! "

8 Station 3: Jezus valt voor de eerste keer onder Zijn Kruis Deze statie is gelegen op de hoek van de Via Dolorosa en de El Wad (Hagai) straat, die wordt

9 gezien op de foto hieronder. Op dit punt maakt de Via Dolorosa een scherpe bocht naar het zuidoosten, in de richting van de westelijke kant van de Tempelberg, tot de vijfde statie. Op de statie 3 valt Jezus voor de eerste keer onder het gewicht van het kruis dat hij bij zich draagt. Een gevelsteen is te zien in het midden van de foto hieronder, met Jezus op de grond gevallen onder het kruis. Op deze plek is de Poolse kerk, gezien onder aan de rechterkant. De Oostenrijks Hongaarse hospice, die fungeert als een ziekenhuis, is te zien links op de achtergrond.

10 De ingang van de kapel van het derde statie is te zien in detail in de foto hieronder. Deze kleine kapel werd gebouwd in de 15e eeuw door de Armeense katholieke kerk. In werd die gerenoveerd met de financiële steun van het Poolse leger. De hal bij de ingang van de kapel is hieronder zichtbaar.

11 Het schilderij aan de muur toont dat Jezus valt onder het gewicht van het kruis, en de engelen kijken en te bidden.

12 Vanuit de entree passeert u een cadeauwinkel, klim de trap af, en dan bereikt u de kapel van de 3e statie.

13 De kapel is eigenlijk gelegen in de crypte van de Poolse katholieke kerk, die hieronder te zien is.

14 Rond de muren van de kerk zijn schilderijen van de weg van het kruis:

15 Een ander schilderij is onderstaand te zien.

16 Station 4: Jezus ontmoet zijn moeder Maria Deze 4e statie is zeer dicht bij statie nr. 3, ten zuiden van de El Wad (Hagai) straat. Hier ontmoette Jezus zijn moeder Maria volgens. Een Armeense kerk ("Armeense kerk van Onze Lieve Vrouw van de spasmen") bevindt zich achter de muren van deze site:. Johannes 19, 26 "Toen dan Jezus zijn moeder zag en de discipel van wie hij hield, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon! ".

17 Tussen de 3e en 4e staties zie je een kort gedeelte van en Byzantijnse bestrating. Deze bestrating is onderdeel van het "secundaire" Cardo, zoals ook te zien is in de Madaba kaart. Hoewel de stenen enkele honderden jaren oud zijn, volgden deze dezelfde route van de Romeinse weg die bestond ten tijde van Jezus.

18 Station 5: Simon helpt Jezus om Zijn Kruis De 5e statie is gelegen op de hoek van de Via Dolorosa weg en El Wad ("De Gai") weg. Op deze hoek van de weg is een scherpe bocht naar rechts, en dan begint het beklimmen van de heuvel met een reeks van trappen. Een kleine Franciscaanse kerk bevindt zich op deze statie, gewijd aan Simon de Cyrene, die Jezus bijstond met het kruis. Dit is gebaseerd op Lucas 23, 26: "En als ze Hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van het land, en legden hem het het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg". Deze kleine kapel werd opgericht in 1229.

19 Een oude vierkante steen, gelegen aan de rechterkant van de structuur, heeft een holte waarin wordt gezegd dat de hand wordt de afdruk van Jezus.

20 Station 6: Veronica droogt het gezicht van Jezus Statie 6 is verder naar het westen op de heuvel, en is gewijd aan de vrouw (St. Veronica), die veegde Jezus gezicht. Dit is gebaseerd op Lucas 23, 27: "En er volgde hem een grote menigte van volk en van vrouwen, die ook weenden en Hem beklaagden." Haar naam, Veronica, kan zijn gebaseerd op de Latijnse woorden "Vera" Een klein Grieks katholieke kapel bevindt zich op deze statie. Het is genaamd "De Heilige Face", omdat Veronica Jezus veegde met een zijden sluier. De voordeur bevindt zich aan de linkerkant en is meestal gesloten. Achter de blauwe deur rechts is een kleine winkel van de Kleine Zusters van Jezus, die pictogrammen verkopen.

21 Op de oude stenen pilaar, gezien tussen de twee blauwe deuren, is een inscriptie met de naam van de zender.

22 Na het ingaan van de juiste deur, en het draaien van links, sta je op het einde van een lange kamer, zoals hieronder te zien. Het interieur van het Heilig Aanschijn kapel is een kleine grotachtige kamer.

23 Een paar brandende kaarsen geven licht in de duisternis. In tegenstelling tot de drukke straat buiten, is deze kapel een veilige oase van rust. Een nadere detaillering van de eenvoudige stenen altaar is hieronder zichtbaar.

24 Op een lager niveau, ondergedoken in het pikkedonker, zijn de kamers van de crypte.

25 Een stenen plaat herdenkt het bezoek van paus Paulus VI in 1964

26 Jezus valt voor de tweede keer De 7e statie markeert de plaats waar Jezus door de poort des Oordeels ging, langs de straten van Jeruzalem. Deze straat is een van de drukste in de oude stad. Het was een kruising van de Cardo Maximus en een dwarsstraat van het Romeinse Aelia Capitolina en in de moderne tijd een kruispunt van de Via Dolorosa met Khan es Zeit (het Oil Market). Jezus valt hier voor de tweede keer onder het gewicht van het kruis.

27 Achter de deuren is een kleine kapel, met een trap naar het tweede niveau (dat is gesloten voor het publiek). De Franciscanen namen bezit van de kapel in De ingelijste foto toont de scène van Jezus onder het gewicht van het kruis.

28 Onder dit altaar is een muurschildering te zien. Het toont ook de scène van Jezus onder het gewicht van het kruis. Aan de linkerkant van de gevallen Jezus is een Romeinse zuil, die werd gevonden op deze plaats.

29 De tweede kapel bevindt zich aan de rechterkant van de ingang. Een 2e C Romeinse zuil, waarvan de basis wordt gezien in het centrum van de foto hieronder, blokkeert een deel van de passage. De kolom boven de basis is gemaakt van rode steen.

30 Voor de Romeinse zuilen is de kapel van het zevende station. Een gouden standbeeld van Jezus, die valt onder het gewicht van het kruis, hangt aan de muur centrum.

31 De zevende statie ligt op een knooppunt van de drukke straten in het centrum van de oude stad van Jeruzalem. De Via Dolorosa processie vindt plaats elke vrijdag om 3pm, vanaf Station 1, en wordt geleid door de Franciscanen. Het wordt aanbevolen om hen te volgen langs de route.

32 Station 8: Jezus spreekt tot de vrouwen van Jeruzalem Statie 8 ligt het dichtst bij de kerk van het Heilig Graf, en is gewijd door de Grieks orthodoxe naar Saint Charalampos; hun klooster ligt achter de muur. De statie is gebaseerd op Lucas 23, 27: "Maar Jezus zeide tot hen: Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelven, en over uw kinderen ".

33 Een steen met een monogram, ingebed in de muur, markeert het station ("IC XC NI KA", betekent: Jezus Christus overwint).

34 De Via Dolorosa optocht op vrijdagmiddag is te zien in de foto hieronder bij station 8. Een Duitse hospice (met het teken van de rode ster) is gelegen nabij de statie, en is te zien op de achtergrond.

35 Station 9: Jezus valt voor de derde keer Verder op de heuvel en dicht bij de plaats Golgotha, valt Jezus voor de 3e keer. De negende statie grenst aan het Heilig Graf van Jezus. Op de weg naar de statie slingert de weg rond het Koptische patriarch gebouw, via een smal steegje. De foto hieronder toont de oostzijde van het Heilige Graf op Golgotha, die wordt gezien op de achtergrond.

36 Pelgrims die het pad van de Via Dolorosa volgen zijn hieronder te zien, zij lezen en zingen verzen bij een houten kruis.

37 Het steegje leidt naar de statie, die is gelegen op de noord oostelijke muur van het Heilige Graf.

38 De statie wordt gemarkeerd door een kruis op een pilaar, die hieronder te zien is, gelegen op de muur van de Koptische Patriarchaat. De groene deur aan de linkerkant leidt naar het plein van het Heilige Graf.

39 De buurt van Statie 9 is een kleine Koptische orthodoxe kerk van St. Helen.

40 Binnen in de kerk van St. Helen is een groot ondergrondse waterreservoir dat wordt bereikt door een trap.

41 Rond de 9e statie zijn verschillende andere interessante gebeurtenissen, gelegen achter het Heilige Graf. De koepel, gezien aan de rechterkant, is de top van de ondergrondse Armeense kapel van St. Helen. Aan de linkerkant van dit dak is de ingang van de Ethiopische kerk van St. Michael.

42 Een Koptische kerk is gelegen in de buurt van deze binnenplaats. Deze kan worden bereikt via een trap vanaf de binnenplaats.

43 Op de rechter muur van dit kleine kerkje is een schilderij van een bijbelse scène (1 Koningen 10:1) Koning Salomo ontvangt de koningin van Sheba.

44 Deze kerk kan ook worden bereikt vanuit de voorzijde van de Heilige Grafkerk. De ingang van de kerk is te zien in onderstaand foto, gelegen aan de rechterkant van het Heilige Graf.

45 De voortuin van het Heilige Graf is hieronder zien, met de Koptische kerk in het centrum, de Ethiopische kapel aan de linkerkant, en de Kapel van de Franken (de locatie van het volgende station) op de uiterst links.

46 Station 10: Jezus wordt van zijn klederen beroofd Op deze statie was Jezus ontdaan van zijn kleding, zoals in Markus 15,24: "En als zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, werpende het lot over dezelve, wat elke man zou moeten nemen". Statie 10 is gelegen aan de ingang van de kerk van het Heilig Graf, in de kamer Franken genaamd. Het is te zien in de foto hieronder aan de rechterkant, met trappen die leiden naar de kleine kapel.

47 Een beter zicht van de Kapel van de Franken op Statie 10 is hieronder zichtbaar.

48 Het interieur van de kleine kapel is hieronder zichtbaar. De muur aan de linkerzijde is de locatie van statie 11 in de Heilige Grafkerk.

49 Onder de kapel is een Grieks orthodoxe kapel genaamd St. Maria van Egypte, een 5e C kluizenaar die de patroonheilige is van de boetelingen voor de Grieks orthodoxe. De deur is te zien op de begane grond direct onder de Kapel van de Franken. Aan de rechterkant is de ingang van de Ethiopische kapel.

50 Station 11: Jezus wordt aan het kruis genageld Het bereiken van de plaats van de kruisiging, de heuvel genaamd Golgotha, waar Jezus aan het kruis is genageld. Deze statie bevindt zich in de Kerk van het Heilig Graf, vlak achter de muur van de 10e statie. Dit is het Latijnse (Franciscaans) altaar op Golgotha (plaats van de schedel Golgotha).

51 Stations 12: Jezus sterft aan het kruis Jezus is gekruisigd en sterft aan het kruis, eindigend Zijn lijdensweg. De locatie van deze statie, is een Grieks orthodoxe altaar, die is in de Heilige Grafkerk. Een zilveren schijf met een gat in het midden, onder het altaar, markeert de plek waar het kruis stond, en pelgrims knielen en kussen ter plaatse, zoals hieronder te zien. De zilveren iconen van de Maagd Maria en Johannes zijn op Jezus kant.

52 Station 13: Jezus wordt van het kruis Deze statie bevindt zich ook binnen de Kerk van het Heilig Graf. Volgens de overlevering, is hier het lichaam van Jezus gelegd op deze steen na de verwijdering van het kruis. Johannes 19: 40: "Zij namen dan het lichaam van Jezus, en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben te begraven". Op de foto hieronder de steen van de zalving (zalving) begroeten de bezoekers, die knielen, bidden en kussen de steen. Boven de steen zijn lampen, elk geschonken door een van de benamingen.

53 Station 14: Jezus wordt in het graf gelegd Dit is het eindstation van de Via Dolorosa, gelegen in ronde zaal (" Rotonde "). Het graf van Jezus is gelegen in een kleinere structuur in het midden van de cirkel.

54 De eerste kamer heet de kapel van het Angel. Achter de kapel is een smalle deur die leidt tot een kleinere binnenkamer het graf van Jezus. Delen van het graf zijn hieronder zien. Een marmeren deksel dekt het graf. Zo eindigt de reis van de "weg van de Greif". Het eindigde hier, maar een nieuwe reis ontstond vanaf deze kant, het starten van een nieuw geloof, die de wereld veranderde.

55

56 Veertig dagentijd of lijdenszondagen? In de evangeliën neemt de lijdensgeschiedenis van de Heer een zeer ruime plaats in. Ze lopen alle vier uit op het grote verzoenende lijden van Jezus. De evangelisten beschrijven de gang van Jezus van Gethsémané via Gabbata naar Golgotha. Een derde tot een vierde deel van de ruimte wordt er aan besteed. In verschillende kerken wordt er in de zes lijdenszondagen ook grote aandacht aan besteed. In de protestantse kerken hebben de laatste jaren de lijdenszondagen meestal plaats moeten maken voor de zogenoemde "Veertig dagentijd". In die veertig dagen wil men zich voorbereiden op het Paasfeest. Het zijn weken van bezinning en inkeer. Hoe men hierover ook denken mag, duidelijk is toch wel dat het accent nu toch wel meer komt te liggen op wat wij mensen moeten doen in plaats van wat de Heiland voor ons heeft gedaan. In de benaming "Via dolorosa" gaat het over de tranen die de vrouwen plengen over het lijden en sterven van Jezus. Ze stonden huilend langs de kruisweg, die men daarom ook "Via dolorosa' noemde". Maar Jezus zei tot haar "Huil niet over mij, maar huil over jullie zelf en over jullie kinderen (Luc.23:28). De Matteüs Passion begint met hetzelfde motief "Kommt, ihr töchter, helft mir klagen?" terwijl het tweede koor daar doorheen zingt: O, Lamm Gottes, unschuldig. Wij moeten treuren om het Lam Gods, dat onschuldig ter dood veroordeeld is en sterft, terwijl wij die dood verdiend hadden. Dat komt ook nog eens duidelijk tot uiting in het koraal waarmee Bach het eerste deel van de Matteüs Passion afsluit:"o Mensch bewein dein sünden grosz. Zo moet ook dat deel van Bachs passiemuziek gehoord worden als hij het slotkoor laat zingen "Wir setzen uns met tränen nieder" Die tranen waren bij Bach geen tranen van verdriet, maar tranen van berouw. Deze dieptedimensie wordt vaak niet verstaan door de moderne mens. Op de kruisweg worden onze ogen geopend voor onze eigen diepe verlorenheid. Jauchzend zum tode, zum Leben betrübt.

Kapel, Lourdesgrot en kruiswegstaties hellingbos Simpelveld

Kapel, Lourdesgrot en kruiswegstaties hellingbos Simpelveld Kapel, Lourdesgrot en kruiswegstaties hellingbos Simpelveld Ruimtelijke context Achter het Clara Fey klooster bevindt zich een hellingbos, waarin een Lourdesgrot, een vervallen kapel, 14 kruiswegstaties

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

Uit het heilig Evangelie volgens Matteüs (27, 22-23.26).

Uit het heilig Evangelie volgens Matteüs (27, 22-23.26). 1 ste statie Jezus wordt ter dood veroordeeld Uit het heilig Evangelie volgens Matteüs (27, 22-23.26). Pilatus vroeg hun: Wat zal ik doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Zij riepen allen: Aan het

Nadere informatie

Paasviering 2016 ds Jonkersschool. Pasen, het verhaal van Jezus leven, sterven en opstaan. Het leven, sterker dan de dood.

Paasviering 2016 ds Jonkersschool. Pasen, het verhaal van Jezus leven, sterven en opstaan. Het leven, sterker dan de dood. Paasviering 2016 ds Jonkersschool Pasen, het verhaal van Jezus leven, sterven en opstaan. Het leven, sterker dan de dood. 1. Welkom door meester Joop Het dochtertje van Jaïrus. Zij is niet dood, zij slaapt.

Nadere informatie

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten

Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Sterker dan de dood Paasprogramma 2016 Groep 1 t/m 4 Joh. Bogermanschool Houten Kinderen zingen Vertel me eens Heer Jezus Toen u op aarde was Waarom geloofde niemand toen Dat u de koning was? Ze wilden

Nadere informatie

Palmzondag 2015 de zeven kruiswoorden. Na de verkondiging moment van stilte en daarna zingen we: Lied 377 : 1, 2, 3 en 4

Palmzondag 2015 de zeven kruiswoorden. Na de verkondiging moment van stilte en daarna zingen we: Lied 377 : 1, 2, 3 en 4 Palmzondag 2015 de zeven kruiswoorden Na de verkondiging moment van stilte en daarna zingen we: Lied 377 : 1, 2, 3 en 4 Vandaag de zesde zondag in de veertig dagen tijd. Veertig dagen tot Pasen: bedoeld

Nadere informatie

De Lijkwade van Turijn

De Lijkwade van Turijn De Lijkwade van Turijn Wat is de Lijkwade? Is dit de Lijkwade van Jezus? Wat laat de Lijkwade zien over het Lijden van Jezus? Wat is de Lijkwade van Turijn? Lijkwade = een gewaad voor een dood lichaam,

Nadere informatie

Kruisweg. Deze dagen gedenken we de lijdensweg en de dood van Jezus. Vaak gebeurt dit aan de hand van de veertien kruiswegstaties.

Kruisweg. Deze dagen gedenken we de lijdensweg en de dood van Jezus. Vaak gebeurt dit aan de hand van de veertien kruiswegstaties. Kruisweg Deze dagen gedenken we de lijdensweg en de dood van Jezus. Vaak gebeurt dit aan de hand van de veertien kruiswegstaties. In die ene onvergetelijke Mens gedenken we ook het lijden van ontelbare

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

Christelijke Basis School De Brandaris groep 4 t/m 8. Het verhalen waard! Pasen dichterbij!

Christelijke Basis School De Brandaris groep 4 t/m 8. Het verhalen waard! Pasen dichterbij! Christelijke Basis School De Brandaris groep 4 t/m 8 Het verhalen waard! Pasen dichterbij! Gebed Lieve God, Dank U voor het paasfeest: De Heer is opgestaan Jezus heeft overwonnen Dat heeft Hij voor ons

Nadere informatie

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou Paasviering 2016 Bij U komen Jezus, ik wil heel dicht bij u komen in uw nabijheid wil k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein In de schuilplaats van de Allerhoogste

Nadere informatie

Paasgezinsdienst 6 april 2015

Paasgezinsdienst 6 april 2015 Welkom in de Paasgezinsdienst 6 april 2015 God wint, dat geloven wij 1. Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) 2. Welkom en gebed 3. Samenzang Opwekking voor kids 85 4. Uitleg paasproject 5. Samenzang

Nadere informatie

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst

De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst De Rozenkrans Werkboekje voor de Kinderwoorddienst Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds herhaald wordt. Zo is er ook een gebed met herhaling:

Nadere informatie

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel.

Een geopende hemel. Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Een geopende hemel Opb. 4:1 Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Opb. 14:13 Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: Schrijf op. Toen droomde hij, en zie, op de aarde stond een

Nadere informatie

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk

Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Kerk- School- en Gezinsdienst op zondag 29 maart 2015 in de Martinikerk Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda Organist: Kees Nottrot Pianist: Peter Wagenaar Afkondigingen Zingen van een psalm 122: 1 en

Nadere informatie

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje

De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje De Rozenkrans Kinderwoorddienst werkboekje Deze rozenkrans mag je inkleuren, of elke keer dat je een Weesgegroet Maria en Onze Vader hebt gebeden kan je een bijpassende kraal inkleuren. De Weesgegroetkralen

Nadere informatie

Les 7 Jezus Christus

Les 7 Jezus Christus Les 7 Jezus Christus De mensen waren afgedreven van God in de hof van Eden, ze waren bang en verborgen zich voor God. God zocht hen op en wilde door Zijn liefde terug een harmonie opbouwen. God zei hun

Nadere informatie

Quizvragen met spelidee en werkbladen

Quizvragen met spelidee en werkbladen Quizvragen met spelidee en werkbladen De eerste letters van de goede antwoorden maken een nieuwe zin. (rode letters) Schrijf de antwoorden in het rooster van het werkblad, en je leest van boven naar beneden

Nadere informatie

Welkom & Mededelingen

Welkom & Mededelingen Kinderdienst Goede vrijdag 25 maart 2016 m.m.v. Ds. G. Oberink Kinderkoor De Regenboog Orgel: Hendrik Loosman Welkom & Mededelingen Kinderkoor: Heel alleen in de hof Heel alleen in de hof Zo alleen knielt

Nadere informatie

JV-avond Niet langer blind

JV-avond Niet langer blind Ogen zullen niet langer blind zijn, oren luisteren weer aandachtig; de onbezonnen geest verwerft kennis en inzicht, de tong van stotteraars spreekt vloeiend en vlot. Jesaja 32:4-5 JV-avond 22-03 Niet langer

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan.

Samen zingen. Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Samen zingen Zwaai, zwaai, zwaai, met jonge groene takken. Zing, nu nader komt op een ezel nooit bereden Hij die doet wat moet gedaan. Aansteken paaskaars Om te beginnen, goede God geeft U op aarde licht;

Nadere informatie

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Refrein: Wij zingen hosanna de koning ter eer; Gezegend die komt in de naam van de Heer. 1 Teksten Palmzondag (Deze teksten zijn in stroken geknipt en worden op de desbetreffende tafels gelegd.) GvL 525 (t. H.Beex/m. Fl.van der Putt) Toen Jezus naar zijn stede ging Toen Jezus naar zijn stede

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Orde van dienst voor. Witte Donderdag. 16 april 2014 Gereformeerde Kerk te Zwartebroek

Orde van dienst voor. Witte Donderdag. 16 april 2014 Gereformeerde Kerk te Zwartebroek Orde van dienst voor Witte Donderdag 16 april 2014 Gereformeerde Kerk te Zwartebroek Voorganger: Organist: ds. D.J. de Rooij Frits Top Witte Donderdag Toelichting op de bloemschikking Op deze avond staat

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Kruiswegviering voor Goede Vrijdag

Kruiswegviering voor Goede Vrijdag In de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen. Slotlied Christus heeft voor ons geleden als een beeld van ons bestaan dat wij zover zouden gaan in zijn voetstappen te treden. Die geen zonde

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

Steekkaart: nummer 4G

Steekkaart: nummer 4G Steekkaart: nummer 4G Onderwerp Het visualiseren van de Kruisweg van Jezus met behulp van het digitaal fototoestel Leeftijd/Doelgroep 4 e leerjaar Leergebied Godsdienst Organisatie Tijdsduur 50 minuten

Nadere informatie

De rozenkrans... hoe bid je dat?

De rozenkrans... hoe bid je dat? De rozenkrans... hoe bid je dat? Wie naar de WJD in Keulen is geweest, heeft er zeker eentje gekregen: een WJD mini-rozenkrans. En wie er niet bij was, heeft misschien wel eens een rozenkrans zien liggen

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 12 (23-03)

De Bijbel open 2013 12 (23-03) 1 De Bijbel open 2013 12 (23-03) Vandaag hebben we de Bijbel geopend bij een gedeelte uit de lijdensgeschiedenis van Jezus. We letten daarbij in het bijzonder op het feit dat Jezus gekruisigd is en we

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18

Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18 1 e Paasdag 2016 Stap voor stap op weg naar Pasen Lezing van het Paasevangelie naar Johannes 20 : 1-18 Afgelopen vrijdag, Goede Vrijdag, hebben we stilgestaan bij de weg die Jezus is gegaan, zijn kruisweg,

Nadere informatie

Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil

Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil Jongerendienst in de Ontmoetingskerk op zondag 22 maart 2015 Zo stil voorganger: ds. Hans van Walsum muzikale begeleiding: Dedication / m.m.v. de jongeren van de TTV-club SAMENKOMEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Handen die alles hebben gegeven

Handen die alles hebben gegeven GOEDE VRIJDAG Handen die alles hebben gegeven Ds. Henk van Vreeswijk, voorganger Greet Holwerda, Jan Vrieswijk en Atty Westerink, lectoren Korstiaan van Wijngaarden, orgel Cantorij o.l.v. Gyöngyi Kovács

Nadere informatie

Er zijn drie manieren waarop men de toekomst probeert te voorspellen.

Er zijn drie manieren waarop men de toekomst probeert te voorspellen. Een waarmerk De meeste mensen zijn benieuwd naar wat de toekomst zal brengen.vooral in spannende en angstige tijden, zoals onze tijd, is er veel vraag naar wat er staat te gebeuren. Er zijn drie manieren

Nadere informatie

De Openbaring 1:19. De verschijning van de Zoon des Mensen. Wat hierna gebeuren zal. Wat u gezien hebt 1

De Openbaring 1:19. De verschijning van de Zoon des Mensen. Wat hierna gebeuren zal. Wat u gezien hebt 1 De Openbaring 1:19 Wat u gezien hebt 1 Wat is Wat hierna gebeuren zal De verschijning van de Zoon des Mensen De Openbaring 1:19 Wat u gezien hebt Wat is Wat hierna gebeuren zal 1 2-3 7 brieven = 7 beoordelingen

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Gezinsmis 27-03-2010 Palmzaterdag

Gezinsmis 27-03-2010 Palmzaterdag Gezinsmis 27-03-2010 Palmzaterdag Opening: Een voorraad palmtakken. Twee kinderen (Susanne en Kim) lopen met een mand met de palmtakken samen met de communicantjes (met de palmpasenstokken) de kerk in.

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Inleiding. Hallo Kanjers,

Inleiding. Hallo Kanjers, 1 Inleiding. Hallo Kanjers, Soms lijkt of de kerk vooral om grote mensen draait. Natuurlijk is dat niet zo en de Heer Jezus zegt 'Laat de kinderen tot mij komen', want Hij houdt in het bijzonder van kinderen.

Nadere informatie

Hieronder de statiën met de daarbij horende Bijbelverzen. De teksten komen uit: Naardense Bijbel, het Boek en de Willibrord vertaling.

Hieronder de statiën met de daarbij horende Bijbelverzen. De teksten komen uit: Naardense Bijbel, het Boek en de Willibrord vertaling. Passie ikoon Een passie is het Paasverhaal in de vorm van een toneelstuk, een muziekstuk of een beeldend kunstwerk dat het lijden van Jezus Christus als uitgangspunt heeft. Het Passie ikoon is geschilderd

Nadere informatie

VATICAANSTAD FILATELISTISCH GEZIEN

VATICAANSTAD FILATELISTISCH GEZIEN VATICAANSTAD FILATELISTISCH GEZIEN Deel 2, Sint Pieter In mei 2004 heeft ondergetekende met echtgenote, zus en zwager enorm van een fijne vakantie van vier weken Italië genoten. Van deze reis heb ik een

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Liturgie voor Goede Vrijdag. ~ vrijdag 25 maart 2016 ~

Liturgie voor Goede Vrijdag. ~ vrijdag 25 maart 2016 ~ Liturgie voor Goede Vrijdag ~ vrijdag 25 maart 2016 ~ Kijk naar het Lam Voorganger: ds. Inge Eckhardt-Groeneveld Organist: Wim Veerman M.m.v. Het Projectkoor en diverse lectoren Stilte Net als gisteren

Nadere informatie

DE KRUISWEG BIDDEN 1

DE KRUISWEG BIDDEN 1 DE KRUISWEG BIDDEN 1 Toelichting. De kruisweg VERBEELDT een aantal momenten op de weg die Jezus gaat van het gerechtsgebouw van Pilatus tot de tuin van Jozef van Arimathea. We maken daar een meditatieve

Nadere informatie

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep

LITURGIE. Tweede Paasdag 2016. m.m.v. muziekgroep LITURGIE Tweede Paasdag 2016 Voorganger: Organist: Pianist: Ds. J.A. Brussaard Thijs Snoeijer Marcel ten Brinke m.m.v. muziekgroep Zingen: Door Uw genade Vader (Opwekking 369) Door Uw genade, Vader, Nooit

Nadere informatie

De bouw van het Misjkan

De bouw van het Misjkan De bouw van het Misjkan Laten wij nu eens een kijkje nemen op de plaats waar Betsalel en Oholiav en de overige mensen die hen helpen, bezig zijn met de bouw van het Misjkan, terwijl heel het volk hen steunt.

Nadere informatie

- PAROCHIE GELUVELD/ZANDVOORDE/BESELARE - stiltegids bij. onze kruisweg

- PAROCHIE GELUVELD/ZANDVOORDE/BESELARE - stiltegids bij. onze kruisweg - PAROCHIE GELUVELD/ZANDVOORDE/BESELARE - stiltegids bij onze kruisweg Een realisatie van de leerlingen en leerkrachten van de GBS De Regenboog van Geluveld. Geen Pasen zonder Goede Vrijdag Goede Vrijdag

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

1. Is Jezus een echt levend persoon geweest?

1. Is Jezus een echt levend persoon geweest? 1. Is Jezus een echt levend persoon geweest? Bijna alle historici gaan er vanuit dat hij heeft bestaan. Zij gaan er dan vanuit dat hij een joods religieus leraar was Ze gaan er vanuit dat zijn activiteiten

Nadere informatie

Lijden waartoe? Stille week Maranathakerk. Invulling door de jeugd CGK. Lijden. Zoveel mogelijk stilte bij binnenkomst WOORDVELD LIJDEN ZINGEN:

Lijden waartoe? Stille week Maranathakerk. Invulling door de jeugd CGK. Lijden. Zoveel mogelijk stilte bij binnenkomst WOORDVELD LIJDEN ZINGEN: Lijden waartoe? Stille week 2015 Maranathakerk Invulling door de jeugd CGK Lijden Zoveel mogelijk stilte bij binnenkomst WOORDVELD LIJDEN ZINGEN: Liedboek 178:1,6,8,9: Jezus om uw lijden groot 1 Jezus,

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

Hij ging, Hij bleef en Hij komt terug

Hij ging, Hij bleef en Hij komt terug Hij ging, Hij bleef en Hij komt terug blok A - nivo 1 - avond 6 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Herhaling vorige week / Romeinen 6:23 19.20 Woordweb afscheid nemen 19.25 Lezen Handelingen

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Intochtslied: Psalm 92: 1, 2, 3

Intochtslied: Psalm 92: 1, 2, 3 Intochtslied: Psalm 92: 1, 2, 3 2. Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep, die zelf de adem schiep waarmee Hij wordt geprezen; laat alom musiceren, met stem en instrument, maak wijd en zijd bekend

Nadere informatie

Thema: Johannes 3:16 gedecodeerd

Thema: Johannes 3:16 gedecodeerd Thema: Johannes 3:16 gedecodeerd Lucas 2:41-47 41 Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42 Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43 Na afloop

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

KRUISWEG. Niemand heeft een grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden. Met Jezus meegaan op Zijn weg van lijden en sterven.

KRUISWEG. Niemand heeft een grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden. Met Jezus meegaan op Zijn weg van lijden en sterven. KRUISWEG Niemand heeft een grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden Met Jezus meegaan op Zijn weg van lijden en sterven. 1 Bij de voorkant: Het kruis van San Damiano, vanwaar Christus

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek.

Thema: Vrede zij u! Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. *Inleidende muziek. Liturgie voor de 2 e Paasdag op 28 maart 2016 in de Oude Kerk te Veenendaal. Thema: Vrede zij u! *Inleidende muziek *Welkom en Votum *Zingen Op Toonhoogte lied 110 : 1, 2 en 3 en Psalm 97 : 1 en 7 1.U

Nadere informatie

Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5. Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167

Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5. Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167 Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5 Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167 Heeft u al zin in die overheerlijke oliebollen? Dit jaar bakken wij ze tbv Stichting Colours: geef

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 18 (11-05)

De Bijbel Open 2013 18 (11-05) 1 De Bijbel Open 2013 18 (11-05) Op 14 mei is het precies 65 jaar geleden dat in 1948 de staat Israel werd uitgeroepen. U merkt wel dat daar op allerlei manieren publiciteit aan gegeven wordt, positief

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Het is stil in de kerk. De gemeente en het orgel zwijgen DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Het is stil in de kerk. De gemeente en het orgel zwijgen DIENST VAN DE VOORBEREIDING Goede Vrijdag Deze vrijdag lijkt op het eerste gezicht helemaal niet goed. We lezen en zingen immers over de laatste uren van Jezus' leven. We beleven hoe zijn vrienden hem in de steek laten bij zijn proces.

Nadere informatie

THEMA: EEN GEBED GAAT NOOIT VERLOREN.

THEMA: EEN GEBED GAAT NOOIT VERLOREN. THEMA: EEN GEBED GAAT NOOIT VERLOREN. Bijbellezing: Lucas 1 : 5 17 Aankondiging van de geboorte van Johannes 5 Toen Herodes koning van Judea was, leefde er een priester die Zacharias heette en tot de priesterafdeling

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Liturgie Goede Vrijdag. Lezing van het lijdensverhaal. Voorganger: Ds. Dick Steenks Organist: Berend van Surksum Violiste: Carla van der Heijden ***

Liturgie Goede Vrijdag. Lezing van het lijdensverhaal. Voorganger: Ds. Dick Steenks Organist: Berend van Surksum Violiste: Carla van der Heijden *** Liturgie Goede Vrijdag Lezing van het lijdensverhaal Voorganger: Ds. Dick Steenks Organist: Berend van Surksum Violiste: Carla van der Heijden *** Stilte Jezus is in doodstrijd tot nu toe (Blaise Pascal)

Nadere informatie

Jezus is echt opgestaan!!! Laurens Touwen Pasen 2014

Jezus is echt opgestaan!!! Laurens Touwen Pasen 2014 Jezus is echt opgestaan Laurens Touwen Pasen 2014 Lucas 24:1-12 Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen,

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 13 (30-03)

De Bijbel open 2013 13 (30-03) 1 De Bijbel open 2013 13 (30-03) Vandaag is het een bijzondere dag, stille zaterdag. De laatste dag van een bijzondere week. Gisteren was het Goede Vrijdag. We stonden stil bij het lijden en sterven van

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Afgelopen maandag hebben we met de deelnemers van de kring Eigentijds Bijbellezen Paasverhalen gelezen. Vier verhalen van de opstanding, verteld door

Nadere informatie

Welkom in het kartuizerklooster

Welkom in het kartuizerklooster Welkom in het kartuizerklooster Hallo, ik ben monnik Dionysius van Leeuwen. Mijn voornaam spreek je uit als di-o-ni-si-us. Ik ben geboren in 1402. Mijn bijnaam is Dionysius de Kartuizer, omdat ik namelijk

Nadere informatie

De kern van het christelijk geloof

De kern van het christelijk geloof De kern van het christelijk geloof 16 september 2006 28 oktober 2006 25 november 2006 6 januari 2007 24 februari 2007 24 maart 2007 21 april 2007 De Vader De Zoon De Heilige Geest Vrede met God Geloof

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013

Kom tot ons, de wereld wacht. Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kalender voor Advent en Kerst 2013 Kom tot ons, de wereld wacht Deze adventskalender heeft de vorm van een wereldbol. Want Jezus is de Redder voor de hele wereld. De meeste voorouders van Jezus kwamen

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST DOOPLITURGIE

ORDE VAN DIENST DOOPLITURGIE ORDE VAN DIENST DOOPLITURGIE - OPENINGSRITEN - BEGROETING In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. VERWELKOMING OPENINGSLIED: OPENINGSGEBED NAAMGEVING Toen God op de laatste dag van de week

Nadere informatie

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten

Het sacrament van. De eucharistie. Sacramenten Het sacrament van De eucharistie Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

ORDE van dienst Goede Vrijdag 18 april 2014 Michaëlskerk 19.30 uur

ORDE van dienst Goede Vrijdag 18 april 2014 Michaëlskerk 19.30 uur ORDE van dienst Goede Vrijdag 18 april 2014 Michaëlskerk 19.30 uur Op de Goede Vrijdag gedenken we het sterven van Christus. In gedachten staan we bij het kruis. Wat een wonder dat deze zwarte vrijdag

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie?

Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Is Jezus de Enige Weg? Is het christendom de enig ware religie? Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Genesis 20:1-12 1 Abraham

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN

PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN PROTESTANTSE - GEMEENTE - HUISSEN PAASMORGEN Voorganger : Ds. Matthijs Glastra Welkom Zingen: Lied 634 - we gaan staan 1.U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, U zij alle eer! Alle mens'lijk

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Lucas 23: Gods is, de uitverkorene! 36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn,

Lucas 23: Gods is, de uitverkorene! 36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn, Lucas 23:33-49 33 En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. 34 En

Nadere informatie

Kaarsen en ramen Licht van de Heer

Kaarsen en ramen Licht van de Heer Kaarsen en ramen Licht van de Heer Er branden kaarsen op het altaar. Lichtende kaarsen begeleiden het evangelie dat wordt voorgelezen. Licht der wereld De belangrijkste kaars is de paaskaars. Veel mensen

Nadere informatie

"Stel je eens voor "

Stel je eens voor Orde voor de scholendienst 31 januari 2016 om 09.30 uur, Protestantse gemeente i.w. te Vroomshoop in Kerkelijk Centrum Het Anker "Stel je eens voor " Voorganger : ds. J.A. Antonides m.m.v. : Leerlingen

Nadere informatie

Ik ben de opstanding en het leven

Ik ben de opstanding en het leven Ik ben de opstanding en het leven Het evangelie naar Johannes 11: 1-44 1 Inleiding Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus de Christus, dezoon van Godis dat je, gelovend, het leven hebt in zijn naam.

Nadere informatie

14 juni uur LRJ Kramer

14 juni uur LRJ Kramer 14 juni 2015 10.30 uur LRJ Kramer Welkom en mededelingen Votum en zegen Zingen: GK psalm 127: 1 Wet Zingen: GK gezang 119: 1 en 2 Schriftlezing: 1 Korintiërs 1:18-2:5 Zingen: GK psalm 146: 1-3 Tekst: 1

Nadere informatie

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars,

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Preek over Johannes 20 vers 18: Ik heb de HEER gezien! Paasfeest 2011 Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Hoe zou Jezus eruit zien? Wat denken jullie? Ik heb hier een paar plaatjes

Nadere informatie

!" " # # " $ (" ) *+ #, & , # &. " / " "

!  # #  $ ( ) *+ #, & , # &.  /  ! # # $ # Lucas 2 : 10, 11 Wees niet bang, zei hij, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord Het is groot nieuws voor heel het volk Vandaag is in Betlehem de Redder geboren: Christus,

Nadere informatie