Onderzoeksprojecten ( van 840)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (50-100 van 840)"

Transcriptie

1 - 4 Sep :29:31 Onderzoeksprojecten ( van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Understanding the bigger picture: Deeper insights into biology through fusion of heterogeneous data sources Bart De Moor N. N. Malware: ecosystems, mechanisms, detection and countermeasures M Zubair Rafique New programming models for web applications. Abstract: Robuuste en interactieve web applicaties ontwikkelen is moeilijk, omdat ontwikkelaars onder andere, asynchrone events, data consistentie en propagatie van events moeten implementeren terwijl ze aan de client- en serverkant in een andere omgeving ontwikkelen.verschillende aanpakken om deze problemen deels op te lossen bestaan echter al zoals (1) multitier talen (ook wel tierloze talen genoemd) en (2) functioneel reactief programmeren toegepast op het web.multitier programmeertalen zorgen ervoor dat je niet meer in verschillende omgevingen moet werken en unificeren zowel client als server code in één systeem terwijl ze de complexiteit die gerelateerd is aan het maken verbinden van lagen (tiers) verbergen.functioneel reactief programmeren maakt event gedreven programmeren gemakkelijk, veilig, samenstelbaar en dus makkelijker om over te redeneren.bestaande programmeertalen en web raamwerken hebben de twee technieken echter nog ten volste niet gecombineerd.frp is bijvoorbeeld al vaker gecom Frank Piessens Bob Reynders Security of the web and its ecosystems Tom Van Goethem Machine learning with constraints on energy consumption Abstract: Machine learning is een onderzoeksveld binnen artificiële intelligentiedat bestudeert hoe programmas modellen kunnen leren uit gegevens (voorbeelden) en hoe deze modellen kunnen worden toegepast om betere prestaties te bekomen. Deze programmas hebben als doel om relaties of functies,die impliciet voorkomen in de gegevens, te leren of te ontdekken. Machine learning is traditioneel gericht op het leren van maximaal nauwkeurige modellen.omwille van de exponentiële groei van rekenkracht tijdens de laatste decennia krijgt computationele efficiëntie tegenwoordig een relatief lage prioriteit. Dankzij de opkomst van mobiele apparaten die op batterijen werken of zelf hun energie vergaren, wordt dit problematisch omwille van de beperkingen op de hulpmiddelen van deze apparaten: ze werken op batterijen (soms niet-vervangbare en nietoplaadbare batterijen), er is beperkte koeling van de chip, er is beperkt geheugen beschikbaar... We willen onderzoeken hoe we deze hulpmiddelen (resources) effici Hendrik Blockeel Jesse Davis Aäron Verachtert Security and privacy of web and mobile applications Frank Piessens Thomas Vissers Hogere orde support voor data-mining toepassingen Abstract: Specificatietalen zoals FO( ) drukken de constraints en kennis onderliggend aan een probleem uit op een formele en preciese manier. De herbruikbaarheid van zulk soort uitdrukkingen is momenteel laag. Het toevoegen van hogere orde abstracties kan een sterke verbetering van

2 herbruikbaarheid betekenen. Veel hogere orde abstracties kunnen uitgedrukt worden als het toevoegen van recursieve generische types en het opwaarderen van predicaten tot 'first class citizens' waarover de specificatie kan redeneren en uitdrukkingen doen, en dus uitdrukkingen doen over (delen van) zichzelf. Gerda Janssens Matthias van der Hallen A deep learning approach to predicate invention Abstract: Dit onderzoeksproject behandelt statistical predicate invention, het ontdekken van statistische predicaten, in machine learning. Machine learning is een tak van artificiële intelligentie die zich bezighoudt met het ontwikkelen van algoritmes waarvan de efficiëntie verbetert met ervaring. Dergelijke algoritmes leren uit voorbeelden en zijn niet uitdrukkelijk geprogrammeerd voor een specifieke taak. Ze worden vaak gebruikt om problemen op te lossen waarvoor we geen exacte oplossing kennen. Meerbepaald zal dit project passen in het raamwerk van statistical relational learning een deeldiscipline die machine learning combineert met logica. Het ontdekken van predicaten houdt in dat eventuele nieuwe concepten, eigenschappen en verbanden gevonden worden in data en uitgedrukt worden in termen van eerdere vaststellingen. Hierbij worden statistische technieken gebruikt om het proces te sturen en om de onzekerheidbetreffende ontdekte predicaten expliciet te maken. Dit wordt beschouwdals een van Hendrik Blockeel Sebastijan Dumancic Diepe neurale netwerken voor grootschalige data met spatiaal-temporele correlaties Abstract: Diepe neurale netwerken zijn recent ontwikkelde technieken die er in slagen om de onderliggende complexiteit van complexe data te ontwarren. Dit doctoraat wil deze technieken generaliseren om complexe biochemische data te helpen analyseren. Bart De Moor Peter Roelants Use of Probabilistic Topic Models in Machine Translation Marie-Francine Moens Geert Heyman IT verzekering case studies. Abstract: Dit project kadert in een opdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ISACA, de internationale beroepsfederatie van IT governance en audit professionals. UA levert aan ISACA vijf case studies rond IT audit en assurance. Beleidsinformatica Steven De Haes IMAGE : Immersieve attractiefilms voor volgende generatie 5D theaters Universiteit Hasselt Abstract: Met het IMAGE project wil Niceberg Studios een kleinschalige, betaalbare, state-of-the-art, immersieve en circulaire (360 ) 3D attractiefilm ontwikkelen, die bovendien aangevuld kan worden met fysieke 4D theatereffecten. Dergelijke 5D1 attractiefilm dompelt de kijker onder in een multisensoriële beleving die veel verder gaat dan die van een klassieke audiovisuele 3D film. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Philippe BEKAERT Machine Reading and Knowledge Acquisition for Hybrid Search Marie-Francine Moens Denis Lukovnikov Multimodal Analysis and Modeling of White Matter Fibers in Multiple Sclerosis Based on Diffusion MRI

3 Sabine Van Huffel Towards declarative clustering: Novel approaches to semi-supervised clustering based on meta-learning, transfer learning, and generalizing fromexample clusters. Abstract: Clusteren richt zich op het zoeken van structuur in data door verzamelingen van gelijkaardige objecten te identificeren. Tot een goede clustering komen is vaak een lastige taak voor de gebruiker. Om te beginnen kan het moeilijk zijn om te definiëren wat gelijkaardig precies betekent. Verder moet er ook een keuze gemaakt worden uit een uitgebreid aanbod aan clustertaken en -methoden. Beide factoren hebben een grote invloed op de resulterende clustering. In dit project willen we methoden ontwikkelen die deze taken, het definiëren van gelijkaardigheid en de selectie van het clusteralgoritme, automatiseren. Zo wordt een stap gezet naar een meer declaratieve vorm van clusteren, waarbij de gebruiker een taak specificeert en de uitvoeringsstrategie de verantwoordelijkheid is van het systeem. Om dit te verwezenlijken worden semigesuperviseerde clustermethoden ontwikkeld: methoden die gebruik maken van additionele informatie, vaak in de vorm van door de gebruiker opgegeven constraints. Di Hendrik Blockeel Toon Van Craenendonck Sensor-based Platform for the Accurate and Remote monitoring of Kine(ma)tics Linked to E-health (SPARKLE) Abstract: SPARKLE is een interdisciplinair onderzoeksproject gericht op chronische musculoskeletaire condities (cmsc). cmsc is een overkoepelende naam voor een veelvoorkomende reeks aandoeningen die tot 30% van de Europese populatie treffen. Aandoeningen als bv. rheumatoide arthritis, spondyloarthritis, osteoarthritis en chronische pijn in de onderrug leiden tot verminderde zelfredzaamheid en een lagere levenskwaliteit. Dit induceert vaak een hoge kostprijs, zowel voor het individu als voor de maatschappij. Om deze aandoeningen beter op te volgen en te behandelen stelt SPARKLE de volgende doelen: een verbeterde inschatting van bewegingsgerelateerd functioneren bij cmsc-patiënten en anderen door de ontwikkeling van een slim, niet-storend en compact draagbaar sensorsysteemde ontwikkeling van een eerste versie van een menselijk model om causale interacties tussen de ziekteprocessen en de weefselbelasting te bestuderenbijdragen tot de ontwikkeling van patiëntgerichte multidisciplinaire methodes door Sabine Van Huffel Lieven Billiet Dynamic spectrum management and multi-user signal coordination in next generation DSL networks Abstract: DSL (digital subscriber line)-technologie is momenteel de meest gebruikte technologie voor breedbanddiensten. Een van de belangrijkste beperkingen die hogere bitsnelheden belemmert, is elektromagnetische koppeling (overspraak) tussen verschillende DSL-lijnen binnen dezelfde kabelbundel.dynamisch spectrum management (DSM) is een technologie voor het verminderen van de negatieve effecten veroorzaakt door overspraak door het gebruik van spectrum- en signaalcoördinatie tussen de gebruikers, en leidt in theorie tot spectaculaire prestatieverbeteringen. In dit project, hebben we als doel het uitbreiden van de huidige statische fysische laag optimalisatiebenaderingen gebaseerd op DSM naar een dynamische applicatiegedreven cross-layer optimalisatiebenadering. Marc Moonen Wouter Lanneer Establish Pan-European Information Space to Enhance Security of Citizens. Abstract: The analysis will enable the definition of a concept for a common information space. A requirement for a successful pan European information space is the definition of a common taxonomy. The common information space, which implies an EU wide standardization activity, will widen the EU wide market for organization developing solutions and tools for crisis management. Faculteit Theologie en Religiewetensch. OE ICRI / CIR Joseph Dumortier European control system security incident analysis network. Abstract: The protection of critical infrastructures increasingly demands solutions which support incident detection and management at the levels of individual CI, across CI's which are depending on each other, and across borders. An approach is required which really integrates functionalities across all these levels. ECOSSIAN is supposed to be the first attempt to develop this holistic system. Faculteit Theologie en Religiewetensch. OE ICRI / CIR Joseph Dumortier Grenzeloze logistiek: Impact analyse van de proefvaart AB Inbev - Celis. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Binnen het project 'Grenzeloze Logistiek' trachten de POM Vlaams-Brabant en Interleuven de ruimte duurzaam en efficiënt te gebruiken. Onder de noemer 'ruimte' valt ook de transportinfrastructuur, en met name diens duurzaam en efficiënt gebruik. Spoor en waterwegen zijn duurzame transportnetwerken die momenteel onder benut worden. Zeker in vergelijking met het dichtgeslibde wegennet, dat voor dagelijkse overlast zorgt. Het gaat daarbij over geluidsoverlast, maar ook ongevallen, congestie en luchtvervuiling bezorgen onze samenleving, onze economie en ons leefmilieu last. Deze lasten veroorzaken kosten, die weliswaar niet altijd in rekening gebracht worden bij de afrekening van de transport activiteit. Men spreekt daarom ook wel over externe kosten, zijnde de kosten verbonden aan een activiteit van één welbepaalde groep die de welvaart van een andere groep vermindert zonder dat er iemand de kosten van deze geleden schade betaalt.

4 De POM Vlaams-Brabant en Interleuven promoten om die redenen de modal shift van goederen van de weg naar de binnenvaart en het spoor. Zo brachten ze Bouw.Punt André Celis, een grote bouwverhandelaar en AB Inbev, multinationale bierproducent, samen. Bouw.Punt André Celis vervoerde reeds gepalletiseerde bouwmaterialen per schip tussen het Waalse Lixhe en Leuven. De terugvaart op de as Leuven - Lixhe gebeurde echter met een leeg schip. Volumes om deze vaart te vullen werden dus gezocht en gevonden bij AB Inbev. Zij verschepen wekelijks gemiddeld 60 vrachtwagens gevuld met pallets tussen hun productie site in Leuven en hun productie site in Jupille. Via twee proefvaarten willen AB Inbev en Bouw.Punt André Celis onderzoeken of een samenwerking mogelijk is, zowel op organisatorisch, als economisch en maatschappelijk vlak. Daarom werd een impact analyse van de proefvaarten uitgevoerd. De impact is door de Vrije Universiteit Brussel, onderzoeksgroep MOBI berekend op basis van kerncijfers uit de wetenschappelijke literatuur en de door de betrokken partners aangeleverde gegevens. In de volgende secties worden respectievelijk de gebruikte methodologie, de resultaten en de conclusies weergegeven. Business Technologies and Operations Tom VAN LIER Koen MOMMENS CATHY MACHARIS Modelling structured dynamical systems: parametric and non-parametric approaches Johan Suykens Zahra Karevan Signal processing and scalable hardware platforms Marc Moonen Marian Verhelst Alexander Bertrand Fernando de la Hucha Arce Modeleren van complexe percepties met behulp van fuzzy cognitieve maps Universiteit Hasselt Abstract: Complexe zaken zoals percepties over bedrijven en beslissingen gebaseerd op deze percepties zijn moeilijk te verstaan. Er is dan ook continue onderzoek naar nieuwe methoden die percepties en beslissingen kunnen modelleren en die menselijke expertise kunnen representeren. Fuzzy cognitive maps zijn zo een nieuwe representatie van complexe systemen. Voor dit onderzoek hebben wij een grote databank van percepties en beslissingen over bedrijven beschikbaar. De data werd verzameld met het oogpunt op performantie analyses en voor benchmarking studies. De data dekt bedrijven over gans de wereld. Voor alle sectoren en voor alle industriële landen hebben wij de top 30 bedrijven en dit meestal over een periode van 10 jaar. De percepties en beslissingen zijn op verschillende manier gemeten. We hebben drie verschillende formaten die hetzelfde complex systeem beschrijven. Elke informatie formaat steunt op een eigen invalshoek en bevat ruis. We worden dus geconfronteerd met vage informatie en met contradicties. Via co-learning en optimalisatie algorutmen trachten we een scherper en correcter beeld te krijgen van deze complexe systemen. In dit project zullen we meer in detail bestuderen. 1. Hoe kunnen we tijd best modelleren in congnitieve maps per bedrijf. Hoe aggregeren we best cognitieve maps over de tijd heen. 2. Is er behoefte aan specifieke transfer functies en/of fuzzy sets voor percepties en beslissingen? 3. Hoe kunnen we de drie formaten best presenteren en hoe kunnen we via co-learning tot de beste representatie komen. Hoe definieren we 'beste'? 4. Hoe kunnen we de bestaande tool uitbreiden met deze verschillende representaties en co- learning algoritmen? Hoe eenvoudig kunnen we sensitiviteitsanalyse en optimalisatie van een eenvoudige interface voorzien? Op lange termijn hopen we in staat te zijn om percepties beschikbaar op sociale media te modeleren. Beleidsinformatica Koenraad VANHOOF De opbouw van het businessmodel voor COBIT 5. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ISACA, de internationale beroepsfederatie van IT governance en audit professionals. UA levert aan ISACA de onderzoeksresultaten rond de bedrijfswaarde die kan gerealiseerd worden door het toepassen van enterprise governance of IT praktijken zoals beschreven in COBIT 5. Beleidsinformatica Steven De Haes Robust Linear Model Predictive Control Moritz Diehl Adeleh Mohammadi

5 Opacity: Privacyvriendelijke Opvolging van Gedistribueerde Processen. Abstract: Het algemene doel van dit innovatiemandaat is het valideren van het Opacity-concept in de markt en het wegnemen van (markt- )onzekerheden die desuccesvolle lancering van dit idee in een spin-off kunnen vertragen of blokkeren. Afdeling ESAT - COSIC Bart Preneel Roel Peeters NOEL DEFERM-PROFUNDICO Afdeling ESAT - MICAS Patrick Reynaert Coroutines Daniel De Schreye Vincent Nys Middleware for Federated Heterogeneous Data Storages in Hybrid Clouds Bert Lagaisse Ansar Rafique EDA DSE: EDA for hardware/software generation based on design space exploration. TC Elektrotechniek (ESAT) Diepenbeek Kris Aerts Luc De Raedt Ingrid Verbauwhede Nele Mentens Wannes Meert Scate - Smart Computer-Aided Translation Environment. OG ComForT Leuven Patrick Wambacq Frank Van Eynde Marie-Francine Moens Frieda Steurs Computationele modellen voor big data algoritmen. Abstract: Het ontwerp van efficiënte algoritmen is een centraal thema in de informatica. Echter, recente experimenten tonen aan dat vele algoritmen aan efficiëntie inboeten wanneer grote hoeveelheden aan data ("Big Data") aanwezig zijn. Dit geldt met name voor query-evaluatie methoden in de context van databanken. Helaas kunnen de bestaande theoretische technieken voor het analyseren van algoritmen niet onderscheiden of een algoritme al dan niet efficiënt is op big data. Inderdaad, algoritmen die beschouwd worden als efficiënt in de klassieke zin blijken dat niet meer te zijn wanneer het big data betreft. Dit vraagt om een grondige herziening van de klassieke complexiteitstheorie. Het hoofddoel van dit project is dan ook de ontwikkeling van dergelijke theoretische fundamenten met bijhorende computationele complexiteitsanalyse die de efficiëntie van algoritmen in de context van big data kunnen karakteriseren. Ontwikkeling database systemen (ADReM) Floris Geerts Maxime Debosschere Tensor based Blind Source Separation in Magnetic Resonance Spectroscopic Imaging.

6 Sabine Van Huffel Design and evolution of secure software: An opportunity for evidence-based research Riccardo Scandariato Reza Ameri Mahabadi Spaces of possibility for the creative re-use of Europeana's content. OG Literatuur en Cultuur Leuven Frederik Truyen N. N. Design and implementation of robust signal processing algorithms for acoustic detection and classification problems TC Elektrotechniek (ESAT) Geel Toon van Waterschoot Bart Vanrumste Redeneren over Coroutines. Daniel De Schreye Middleware Support for Dynamic Sensing Applications. Wilfried Daniels Frame computing for the simulation of oscillatory phenomena (Waves). Afd. Numer. Analyse en Toeg. Wiskunde Daan Huybrechs Prediction-based optimization for dymanic transport scheduling. Luc De Raedt SAGA Afdeling ESAT - COSIC Bart Preneel Een nieuw paradigma voor het bedieningsproces in wachtlijnsystemen, met toepassingen in computer- en communicatienetwerken. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

7 Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Benny Van Houdt Het expliciet modelleren van debuggen en experimenteren van modellen. Abstract: Het ontwerpen van systemen, gebruik makende van modelleren en simuleren, kan enkel succesvol zijn als de ontwerper (dikwijls een domeinexpert, bijvoorbeeld een elektromechanicus) beschikt over geavanceerde tools, die het mogelijk maken om modellen te creëren en die een framework bieden voor simulatie en het deployen van modellen op hardware. De omgeving moet de ontwerper genoeg controle geven over de uitvoering van de simulatie. Gedurende dit project zal ik huidige best-practices bij het debuggen van code transponeren naar de wereld van modelleren en simuleren en expliciet simulatie-omgevingen modelleren voor een aantal modelleerformalismen en hun combinaties. Dit zal resulteren in een aantal prototypes die ik zal valideren, gebruik makende van industriële cases. Antwerp Systems and software Modelling (AnSyMo) Hans Vangheluwe Simon Van Mierlo MBSE4 Mechatronica. Abstract: Door de steeds toenemende complexiteit van hedendaagse mechatronische systemen, kunnen ontwerpers niet langer alle ontwerp aspecten vatten zonder computerondersteuning. Daarom wil dit project een Modelgebaseerde Systeem Engineering (MB SE) methodologie ontwikkelen voor mechatronische systemen, die de ontwerper zal begeleiden doorheen het volledige ontwerptraject. Door informatie van verschillende ontwerpdisciplines te integreren tijdens alle fases van het ontwerp, zal het mogelijk zijn om optimale producten te ontwerpen op een snelle en efficiënte manier. De twee belangrijkste uitdagingen zijn ondersteuning bieden voor het maken van optimale interdisciplinaire ontwerpkeuzes en het consistent houden van de verschillende discipline-specifieke ontwikkelingen. Antwerp Systems and software Modelling (AnSyMo) Hans Vangheluwe MBSE4 Mechatronics. Abstract: Door de steeds toenemende complexiteit van hedendaagse mechatronische systemen, kunnen ontwerpers niet langer alle ontwerp aspecten vatten zonder computerondersteuning. Daarom wil dit project een Modelgebaseerde Systeem Engineering (MB SE) methodologie ontwikkelen voor mechatronische systemen, die de ontwerper zal begeleiden doorheen het volledige ontwerptraject. Door informatie van verschillende ontwerpdisciplines te integreren tijdens alle fases van het ontwerp, zal het mogelijk zijn om optimale producten te ontwerpen op een snelle en efficiënte manier. De twee belangrijkste uitdagingen zijn ondersteuning bieden voor het maken van optimale interdisciplinaire ontwerpkeuzes en het consistent houden van de verschillende discipline-specifieke ontwikkelingen. Constrained Systems Lab (CoSys-Lab) Paul De Meulenaere Dienst/Hergebruik voor Ondersteunende technologie Levering/Ontwerp (SeRenADe). Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Gouverneur Kinsbergen Centrum. UA levert aan Gouverneur Kinsbergen Centrum de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Constrained Systems Lab (CoSys-Lab) Walter Daems Een nieuwe paradigma voor het bedieningsproces in wachtlijnsystemen, met toepassingen in computer- en communicatienetwerken Universiteit Gent Abstract: Het project onderzoekt een nieuwe klasse van wachtlijnmodellen waarbij het klassieke begrip?bedieningstijd? vervangen wordt door twee nieuwe begrippen?bedieningsvraag? en?bedieningscapaciteit?. De bedieningsvraag geeft de hoeveelheid werk aan die een klant vereist, terwijl de bedieningscapaciteit de hoeveelheid werk voorstelt die in een tijdseenheid kan uitgevoerd worden. Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking Herwig Bruneel Sabine Wittevrongel Redeneren over coroutines Universiteit Gent Abstract: Programmeertaalconcepten gebaseerd op coroutines en zijwaards doorgeven van informatie zijn alomtegenwoordig in moderne programmeertalen, waar ze vele programmeervoordelen bieden. Programma-analyses zijn echter slecht uitgerust om met hen om te gaan. Het gevolg is dat programmeurs zwakke en onbruikbare analyse-feedback krijgen en geen compileroptimalisaties. Om deze situatie recht te zetten ontwikkelt dit project redeneertechnieken specifiek voor programmeertaalconcepten gebaseerd op coroutines. Vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica Tom Schrijvers

8 Analytische vermogenmodellering van heterogene multicore processors Universiteit Gent Abstract: IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/De Pestel Sander/ Analytische vermogenmodellering van heterogene multicore processors Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Lieven Eeckhout Karakterisering van de propagatie voor geavanceerde MIMO Ultra Wideband systemen Universiteit Gent Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Informatietechnologie Wout Joseph

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 840) www.researchportal.be - 3 Nov 2015 02:16:40 Onderzoeksprojecten (1-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Het Internet der Dingen voor een Duurzame Toekomst Abstract: Het

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam.

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Welke hoort in dit rijtje niet thuis? Weg- en waterbouw Huizen- en kantoorbouw Stedenbouw Auto- en vliegtuigbouw

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT

DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT I28NSEPTEMBER T E R T2017 H E 3DTMAKERS H I NZONE G S HAARLEM 2017 DRIVING THE BUSINESS CASE OF IoT Initiated, organized and powered by: What s next. INTERTHETHINGS.COM Het volgende decennium gaat over

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

Examenprogramma informatica havo/vwo

Examenprogramma informatica havo/vwo Examenprogramma informatica havo/vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het schoolexamen Het schoolexamen heeft betrekking op: het gehele domein A in combinatie met: de domeinen

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa)

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Vakgroep Informatietechnologie Onderzoeksgroep WiCa WiCa Wireless 13 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag

Nadere informatie

Systems Engineering en de Modelgebaseerde aanpak. Eric Burgers

Systems Engineering en de Modelgebaseerde aanpak. Eric Burgers Systems Engineering en de Modelgebaseerde aanpak Eric Burgers 2 Context: Toepassing MBSE in tunnelprojecten Modelprecisie / formaliteit LST 1.2 LST 1.1 Nijverdal (2011) SysML Statisch model Dynamisch model

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014

Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten. Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Internet of Things Businesskansen met slimme en internet-verbonden producten en diensten Joris Castermans Workshop Internet of Things 1-12-2014 Intro IoT IoT en business! I-real B.V.: H2g0 Real-time

Nadere informatie

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac. Software Mobiliteit Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.be/~tjdhondt p. 1 Overzicht Stelling Objecttechnologie Distributie Mobiliteit Evolutie Besluit p.

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

Master Software Engineering. Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor

Master Software Engineering. Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor Master Software Engineering Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor Thema Software Architectuur Design Patterns (DP) ir. Sylvia Stuurman, dr.ir. Harrie Passier en dr. Bastiaan

Nadere informatie

NAF Insight. Pieter Buitenhuis Danny Greefhorst Erik Proper

NAF Insight. Pieter Buitenhuis Danny Greefhorst Erik Proper NAF Insight Architectuurprincipes Pieter Buitenhuis Danny Greefhorst Erik Proper 1 Agenda 09.00-09.15 Welkomstwoord door Erik Proper 09.15-09.45 Introductie principes en boek door Danny Greefhorst 09.45-10.15

Nadere informatie

Zelftest Java concepten

Zelftest Java concepten Zelftest Java concepten Document: n0838test.fm 22/03/2012 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST JAVA CONCEPTEN Om de voorkennis nodig

Nadere informatie

Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd

Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd Voor en nadelen (spatieel) gedistribueerd Centraal Dynamische regelbaarheid Gedistribueerd Communicatie hogere systeemlagen Communicatie lagere systeemlagen Fouttolerantie Faalgedrag Schaalbaarheid Complex

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Knowledge Engineering @Work

Knowledge Engineering @Work Knowledge Engineering @Work REGITEL-bijeenkomst Aachen, 22/10/2013 1 Een inleidend filmpje over Knowledge Engineering is hier te bekijken (3 min.) 2 Ons Voorstel β-talent binden aan uw bedrijf Inzet op

Nadere informatie

Slide 1. Slide 2 Introduktie. Slide 3 Deze les: 2 onderwerpen. Les 1 Definities en belang Informatie Technologie. Intro docent Opzet/tentamenstof

Slide 1. Slide 2 Introduktie. Slide 3 Deze les: 2 onderwerpen. Les 1 Definities en belang Informatie Technologie. Intro docent Opzet/tentamenstof Slide 1 Les 1 Definities en belang Informatie Technologie IT A Basics en toepassing Informatie Technologie Versie 4.1 Sept 2014 Slide 2 Introduktie Intro docent Opzet/tentamenstof Stof/vraagstukken behandeld

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3.

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3. 1ste bach TEW Informatiesystemen samenvatting + minicases Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 119 3.50 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Digital human measurement technology

Digital human measurement technology Digital human measurement technology Philip J. Wijers - 27-3-2002 Samenvatting Digital human measurement technology is sterk in opkomst in Japan. Zoals wel vaker het geval is bij de ontwikkeling van industriële

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012 STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË 13 November 2012 De ICT-sector neemt een belangrijke plaats in de economie Toegevoegde waarde 14 miljard EUR Aandeel werkgelegenheid (in % van de

Nadere informatie

MC4ES. Going Multicore for Embedded Software. Jeroen Boydens (KHBO) Marijn Temmerman (KdG)

MC4ES. Going Multicore for Embedded Software. Jeroen Boydens (KHBO) Marijn Temmerman (KdG) MC4ES Going Multicore for Embedded Software Jeroen Boydens (KHBO) Marijn Temmerman (KdG) 13/09/2012 MC4ES 2 Problem Statement Moore s and Amdahl s Law Better performance Parallelism Embedded constraints

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Cao, Lu Title: Biological model representation and analysis Issue Date: 2014-11-20

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Hello, are we your marketing analytics partner?

Hello, are we your marketing analytics partner? Hello, are we your marketing analytics partner? Travel Energy Vergroot het marktaandeel in de specifieke product categorieen door de effectiviteit te optimaliseren van het acquisitie budget. Analiseer

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV Het Sebyde aanbod Secure By Design AUG 2012 Sebyde BV Wat bieden wij aan? 1. Web Applicatie Security Audit 2. Secure Development 3. Security Awareness Training 4. Security Quick Scan 1. Web Applicatie

Nadere informatie

Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld. Testnet 10 april 2014 Paul Rakké

Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld. Testnet 10 april 2014 Paul Rakké Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld Testnet 10 april 2014 Paul Rakké Kernvraag Is het testen van Big Data omgevingen, applicaties en de data anders dan het testen van meer traditionele

Nadere informatie

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity Synopsis onderszoeksplan Afstudeerscriptie Strategisch Management, faculteit Bedrijfskunde, Wendy Poppelaars -

Nadere informatie

Met de Glazen Bol naar. Doelgerichter BWT Toezicht

Met de Glazen Bol naar. Doelgerichter BWT Toezicht Met de Glazen Bol naar Doelgerichter BWT Toezicht Missie SuperGraph realiseert de toepassing van Voorspellende Modellen in het hart van uw organisatie dusdanig dat onzekerheden zoveel mogelijk worden weggenomen

Nadere informatie

slides2.pdf 2 nov 2001 1

slides2.pdf 2 nov 2001 1 Opbouw Inleiding Algemeen 2 Wetenschap Informatica Studeren Wetenschap en Techniek Informatica als wetenschap Informatica studie Wetenschappelijke aanpak Organisatie Universiteit Instituut Piet van Oostrum

Nadere informatie

Bring it Secure. Whitepaper

Bring it Secure. Whitepaper Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech.nl/cs Imtech Vandaag de dag moet security een standaard

Nadere informatie

Het ECM landschap in Nederland

Het ECM landschap in Nederland Het ECM landschap in Nederland Aantrekkelijk door zijn dynamiek Hans Kaashoek Strategy Partners Nederland B.V. Hans.kaashoek@strategy-partners.nl ECM in Nederland Jaar op jaar groei en recessie resistent

Nadere informatie

Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement. 3 oktober 2011. de kwaliteitsmanager krijgt de handreiking met lean.

Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement. 3 oktober 2011. de kwaliteitsmanager krijgt de handreiking met lean. Even voorstellen De Week van Kwaliteitsmanagement Trends en gevolgen voor kwaliteitsmanagement 3 oktober 2011 Barry Derksen Business & IT Trends Institute Barry Derksen, Directeur BITTI B.V., Bedrijf met

Nadere informatie

AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS

AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS Cursus AUTOMATE WITH BIZAGI BPMS XPRESS BizAgi BPMS Xpress is een gebruiksvriendelijke en kostefficiënte Business Process and Workflow software, specifiek ontworpen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

ONTWERP VAN GEDISTRIBUEERDE SOFTWARE ACADEMIEJAAR 2009-2010 1 STE EXAMENPERIODE, 15 JANUARI 2010, 14U 17U30 VRAAG 1: INLEIDENDE BEGRIPPEN[20 MIN]

ONTWERP VAN GEDISTRIBUEERDE SOFTWARE ACADEMIEJAAR 2009-2010 1 STE EXAMENPERIODE, 15 JANUARI 2010, 14U 17U30 VRAAG 1: INLEIDENDE BEGRIPPEN[20 MIN] ONTWERP VAN GEDISTRIBUEERDE SOFTWARE ACADEMIEJAAR 2009-2010 1 STE EXAMENPERIODE, 15 JANUARI 2010, 14U 17U30 Naam :.. Richting :.. Opmerkingen vooraf : - werk verzorgd en duidelijk, zodat er geen dubbelzinnigheden

Nadere informatie

De convergentie naar gemak. Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com

De convergentie naar gemak. Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com De convergentie naar gemak Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com ge mak (het; o) 1. kalmte, bedaardheid: iem. op zijn gemak stellen kalm laten worden 2. het vermogen iets zonder moeite te

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Onderzoeksvaardigheden 2

Onderzoeksvaardigheden 2 Performance van Phonegap Naam: Datum: april 2012 Studentnummer: 0235938 Opleiding: CMD Docenten: Pauline Krebbers Modulecode: MEDMO101DT Modulenaam: Onderzoeksvaardigheden 2 / Media & Onderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1

Socio-technisch systemen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Socio-technisch systemen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 2 Slide 1 Systeem categoriën Technische op computer gesteunde systemen Systemen die HW en SW bevatten, maar waar

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

NAF Insight ArchiMate. 8 maart 2012

NAF Insight ArchiMate. 8 maart 2012 NAF Insight ArchiMate 8 maart 2012 Programma 14:00 14:30 Opening en introductie Marc Lankhorst, Novay en NAF-bestuur 14:30 16:45 Parallelsessies 1 & 2 16:45 18:00 Netwerken en eten 18:00 19:10 Open Space

Nadere informatie

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data

IBM; dataopslag; storage; infrastructuur; analytics; architectuur; big data Asset 1 van 10 Big Data Analytics voor Dummies Gepubliceerd op 30 june 2014 Gelimiteerde editie van de populaire Dummies-reeks, speciaal voor managers. Het boek legt uit waarom Big Data Analytics van cruciaal

Nadere informatie

Resilience engineering

Resilience engineering Resilience engineering Hyper of Hype? Resilience Wat is het? Waarom is het nodig? Waarom willen we er iets mee? Wat gaat het opleveren? Hoe kom ik meer te weten? Resilience, wat is het? Wendbaar heid

Nadere informatie

OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox. Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan

OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox. Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan Grontmij TU Delft Data Hub Functional Modules Your Application

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Continuous Learning in Computer Vision S.L. Pintea

Continuous Learning in Computer Vision S.L. Pintea Continuous Learning in Computer Vision S.L. Pintea Continuous Learning in Computer Vision Natura non facit saltus. Gottfried Leibniz Silvia-Laura Pintea Intelligent Sensory Information Systems University

Nadere informatie

math inside Model orde reductie

math inside Model orde reductie math inside Model orde reductie Model orde reductie Met het voortschrijden van de rekenkracht van computers en numerieke algoritmen is het mogelijk om steeds complexere problemen op te lossen. Was het

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis

Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Opleiding integraal denkende professionals: MSc Urban Environmental Management and Technology SIKB congres 6 Oktober 2010 Tim Grotenhuis Contact opleiding: Marc Spiller (marc.spiller@wur.nl) Integrale

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken

Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken LEUVEN t Master in de ingenieurs - wetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken Faculteit Ingenieurswetenschappen De steeds toenemende computercapaciteit voor de verwerking van metingen, de opslag van

Nadere informatie

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL

WORLDWIDE MONITORING & CONTROL WORLDWIDE MONITORING & CONTROL HOE ZORGT U VOOR PROACTIEVE ONDERHOUD EN SERVICE? 2 KANSEN EN BEDREIGINGEN VAN DEZE TIJD Globalisering: Digitalisering: Customization: Automatisering: Technologieën: Internationaal

Nadere informatie

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER

Het belang van. Data Modellering. GEMINIT Training. Data Modellering. Frédéric BARBIER Het belang van Data Modellering Studiedag Informatiemanagement Politeia, 22 februari 2013, Gent Open data en de cloud: een revolutie in de informatiehuishouding van de overheid Training Data Modellering

Nadere informatie

Belgacom Smart City Surveillance. De toekomst bestaat echt!

Belgacom Smart City Surveillance. De toekomst bestaat echt! Belgacom Smart City Surveillance De toekomst bestaat echt! 25/10/2011 Slide 1 Algemene Trends Ondanks de zwakke economie van het afgelopen jaar, is de vraag naar IP Video Surveillance oplossingen, zowel

Nadere informatie

Belangrijkste ideeën/concepten uit OS, incl. proces

Belangrijkste ideeën/concepten uit OS, incl. proces Operating System Overview (Hfst 2) Wat is een OS? Wat was een OS? Evolutie van OS. OS als virtuele machine OS als beheerder van hulpbronnen (resources) Belangrijkste ideeën/concepten uit OS, incl. proces

Nadere informatie

Dynamics, Models, and Mechanisms of the Cognitive Flexibility of Preschoolers B.M.C.W. van Bers

Dynamics, Models, and Mechanisms of the Cognitive Flexibility of Preschoolers B.M.C.W. van Bers Dynamics, Models, and Mechanisms of the Cognitive Flexibility of Preschoolers B.M.C.W. van Bers Introductie Flexibiliteit is een belangrijke eigenschap in de huidige snel veranderende maatschappij. In

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design

Het Sebyde aanbod. Secure By Design Het Sebyde aanbod Secure By Design Ons aanbod Security Scan Secure Development Security Awareness Security Assessment 1. Security Scan > Scan van uw web applicatie(s) op kwetsbaarheden. Hiervoor gebruiken

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving

Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Aandachtspunten bij de transitie naar een Big Data-omgeving Organisaties worden steeds meer voor de uitdaging gesteld om grote volumes aan data te verwerken en op te slaan. Het gemiddelde volume aan data

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

Opinion Mining. Johan Stortelder s Onderzoeksplan masterscriptie. Mei 2006

Opinion Mining. Johan Stortelder s Onderzoeksplan masterscriptie. Mei 2006 Onderzoeksplan masterscriptie Mei 2006 Johan Stortelder s0355593 johanstortelder@student.ru.nl Probleemstelling Inleiding is een methode waarmee automatisch meningen (opinies) uit teksten kunnen worden

Nadere informatie

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos

Ketenregisseur: hoe managet u het. schaap met de vijf poten? Technology meets Business. dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Ketenregisseur: hoe managet u het schaap met de vijf poten? Technology meets Business dr.ir. Jeroen A.W.M. Vos Inhoud Grote resultaten middels een unieke aanpak Bewezen resultaten in de industriële praktijk

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

De toekomst van de Tax Assurance Provider

De toekomst van de Tax Assurance Provider De toekomst van de Tax Assurance Provider Tax Data Science & Tax Assurance Vakmanschap 2022 RTAP-dag John Piepers 14 juni 2017 Interne beheersing 2 De wereld globaliseert... 3 versnelt, zapt en is on-line!

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Symposium 21 november 2009 Wat is vrije software? Begrip geïntroduceerd door Richard Stallman in 1985 Niet verwarren met gratis software (freeware) 'Free as in free speech, not

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1

Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect. Roel Wieringa Universiteit Twente. 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Competenties van de Informatievoorzieningsarchitect Roel Wieringa Universiteit Twente 12 September 2007 NGI Werkgroep Architectuur 1 Twee onderwerpen 1. Informatievoorziening Informatievoorzieningsarchitectuur

Nadere informatie

Minor Data Science (NIOC april)

Minor Data Science (NIOC april) Minor Data Science 2015-2016 (NIOC 2015-23 april) Tony Busker, Jan Kroon en Sunil Choenni (Instituut voor Communicatie, Media- en Informatietechnologie, Hoegeschool Rotterdam) Sunil Choenni en Mortaza

Nadere informatie

Grenzeloze Workflows: Bedrijfsprocessen in Dynamic Virtual Enterprises. Paul Grefen School of Industrial Engineering

Grenzeloze Workflows: Bedrijfsprocessen in Dynamic Virtual Enterprises. Paul Grefen School of Industrial Engineering Grenzeloze Workflows: Bedrijfsprocessen in Dynamic Virtual Enterprises Paul Grefen School of Industrial Engineering De wereld wil meer en meer Dus. Ontwikkel meer bedrijfsfuncties Neem meer medewerkers

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

integrating your business

integrating your business integrating your business Codit is een IT expert in business integratie en levert wereldwijd diensten in consultancy, technologie en managed services. Door de integratie van een centraal technologisch

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

In deze les. Het experiment. Hoe bereid je het voor? Een beetje wetenschapsfilosofie. Literatuuronderzoek (1) Het onderwerp.

In deze les. Het experiment. Hoe bereid je het voor? Een beetje wetenschapsfilosofie. Literatuuronderzoek (1) Het onderwerp. In deze les Het experiment Bart de Boer Hoe doe je een experiment? Hoe bereid je het voor? De probleemstelling Literatuuronderzoek Bedenken/kiezen experimentele opstelling Bedenken/kiezen analysevorm Hoe

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk.

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk. Planningsfase 1. Afspraken maken over doelstelling en randvoorwaarden De doelstelling van het project: De doelstelling van het project: het maken van het gewenste product. De doelstelling van de student:

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Integratie in de praktijk

Integratie in de praktijk Integratie in de praktijk Werken als integratie consultant bij KLM Werken als integratie consultant bij KLM T. Lansbergen A. Kwekel Hogeschool Rotterdam 13/10/2015 Agenda Introductie - Organisatie Use

Nadere informatie