Onderzoeksprojecten ( van 840)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (50-100 van 840)"

Transcriptie

1 - 4 Sep :29:31 Onderzoeksprojecten ( van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Understanding the bigger picture: Deeper insights into biology through fusion of heterogeneous data sources Bart De Moor N. N. Malware: ecosystems, mechanisms, detection and countermeasures M Zubair Rafique New programming models for web applications. Abstract: Robuuste en interactieve web applicaties ontwikkelen is moeilijk, omdat ontwikkelaars onder andere, asynchrone events, data consistentie en propagatie van events moeten implementeren terwijl ze aan de client- en serverkant in een andere omgeving ontwikkelen.verschillende aanpakken om deze problemen deels op te lossen bestaan echter al zoals (1) multitier talen (ook wel tierloze talen genoemd) en (2) functioneel reactief programmeren toegepast op het web.multitier programmeertalen zorgen ervoor dat je niet meer in verschillende omgevingen moet werken en unificeren zowel client als server code in één systeem terwijl ze de complexiteit die gerelateerd is aan het maken verbinden van lagen (tiers) verbergen.functioneel reactief programmeren maakt event gedreven programmeren gemakkelijk, veilig, samenstelbaar en dus makkelijker om over te redeneren.bestaande programmeertalen en web raamwerken hebben de twee technieken echter nog ten volste niet gecombineerd.frp is bijvoorbeeld al vaker gecom Frank Piessens Bob Reynders Security of the web and its ecosystems Tom Van Goethem Machine learning with constraints on energy consumption Abstract: Machine learning is een onderzoeksveld binnen artificiële intelligentiedat bestudeert hoe programmas modellen kunnen leren uit gegevens (voorbeelden) en hoe deze modellen kunnen worden toegepast om betere prestaties te bekomen. Deze programmas hebben als doel om relaties of functies,die impliciet voorkomen in de gegevens, te leren of te ontdekken. Machine learning is traditioneel gericht op het leren van maximaal nauwkeurige modellen.omwille van de exponentiële groei van rekenkracht tijdens de laatste decennia krijgt computationele efficiëntie tegenwoordig een relatief lage prioriteit. Dankzij de opkomst van mobiele apparaten die op batterijen werken of zelf hun energie vergaren, wordt dit problematisch omwille van de beperkingen op de hulpmiddelen van deze apparaten: ze werken op batterijen (soms niet-vervangbare en nietoplaadbare batterijen), er is beperkte koeling van de chip, er is beperkt geheugen beschikbaar... We willen onderzoeken hoe we deze hulpmiddelen (resources) effici Hendrik Blockeel Jesse Davis Aäron Verachtert Security and privacy of web and mobile applications Frank Piessens Thomas Vissers Hogere orde support voor data-mining toepassingen Abstract: Specificatietalen zoals FO( ) drukken de constraints en kennis onderliggend aan een probleem uit op een formele en preciese manier. De herbruikbaarheid van zulk soort uitdrukkingen is momenteel laag. Het toevoegen van hogere orde abstracties kan een sterke verbetering van

2 herbruikbaarheid betekenen. Veel hogere orde abstracties kunnen uitgedrukt worden als het toevoegen van recursieve generische types en het opwaarderen van predicaten tot 'first class citizens' waarover de specificatie kan redeneren en uitdrukkingen doen, en dus uitdrukkingen doen over (delen van) zichzelf. Gerda Janssens Matthias van der Hallen A deep learning approach to predicate invention Abstract: Dit onderzoeksproject behandelt statistical predicate invention, het ontdekken van statistische predicaten, in machine learning. Machine learning is een tak van artificiële intelligentie die zich bezighoudt met het ontwikkelen van algoritmes waarvan de efficiëntie verbetert met ervaring. Dergelijke algoritmes leren uit voorbeelden en zijn niet uitdrukkelijk geprogrammeerd voor een specifieke taak. Ze worden vaak gebruikt om problemen op te lossen waarvoor we geen exacte oplossing kennen. Meerbepaald zal dit project passen in het raamwerk van statistical relational learning een deeldiscipline die machine learning combineert met logica. Het ontdekken van predicaten houdt in dat eventuele nieuwe concepten, eigenschappen en verbanden gevonden worden in data en uitgedrukt worden in termen van eerdere vaststellingen. Hierbij worden statistische technieken gebruikt om het proces te sturen en om de onzekerheidbetreffende ontdekte predicaten expliciet te maken. Dit wordt beschouwdals een van Hendrik Blockeel Sebastijan Dumancic Diepe neurale netwerken voor grootschalige data met spatiaal-temporele correlaties Abstract: Diepe neurale netwerken zijn recent ontwikkelde technieken die er in slagen om de onderliggende complexiteit van complexe data te ontwarren. Dit doctoraat wil deze technieken generaliseren om complexe biochemische data te helpen analyseren. Bart De Moor Peter Roelants Use of Probabilistic Topic Models in Machine Translation Marie-Francine Moens Geert Heyman IT verzekering case studies. Abstract: Dit project kadert in een opdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ISACA, de internationale beroepsfederatie van IT governance en audit professionals. UA levert aan ISACA vijf case studies rond IT audit en assurance. Beleidsinformatica Steven De Haes IMAGE : Immersieve attractiefilms voor volgende generatie 5D theaters Universiteit Hasselt Abstract: Met het IMAGE project wil Niceberg Studios een kleinschalige, betaalbare, state-of-the-art, immersieve en circulaire (360 ) 3D attractiefilm ontwikkelen, die bovendien aangevuld kan worden met fysieke 4D theatereffecten. Dergelijke 5D1 attractiefilm dompelt de kijker onder in een multisensoriële beleving die veel verder gaat dan die van een klassieke audiovisuele 3D film. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Philippe BEKAERT Machine Reading and Knowledge Acquisition for Hybrid Search Marie-Francine Moens Denis Lukovnikov Multimodal Analysis and Modeling of White Matter Fibers in Multiple Sclerosis Based on Diffusion MRI

3 Sabine Van Huffel Towards declarative clustering: Novel approaches to semi-supervised clustering based on meta-learning, transfer learning, and generalizing fromexample clusters. Abstract: Clusteren richt zich op het zoeken van structuur in data door verzamelingen van gelijkaardige objecten te identificeren. Tot een goede clustering komen is vaak een lastige taak voor de gebruiker. Om te beginnen kan het moeilijk zijn om te definiëren wat gelijkaardig precies betekent. Verder moet er ook een keuze gemaakt worden uit een uitgebreid aanbod aan clustertaken en -methoden. Beide factoren hebben een grote invloed op de resulterende clustering. In dit project willen we methoden ontwikkelen die deze taken, het definiëren van gelijkaardigheid en de selectie van het clusteralgoritme, automatiseren. Zo wordt een stap gezet naar een meer declaratieve vorm van clusteren, waarbij de gebruiker een taak specificeert en de uitvoeringsstrategie de verantwoordelijkheid is van het systeem. Om dit te verwezenlijken worden semigesuperviseerde clustermethoden ontwikkeld: methoden die gebruik maken van additionele informatie, vaak in de vorm van door de gebruiker opgegeven constraints. Di Hendrik Blockeel Toon Van Craenendonck Sensor-based Platform for the Accurate and Remote monitoring of Kine(ma)tics Linked to E-health (SPARKLE) Abstract: SPARKLE is een interdisciplinair onderzoeksproject gericht op chronische musculoskeletaire condities (cmsc). cmsc is een overkoepelende naam voor een veelvoorkomende reeks aandoeningen die tot 30% van de Europese populatie treffen. Aandoeningen als bv. rheumatoide arthritis, spondyloarthritis, osteoarthritis en chronische pijn in de onderrug leiden tot verminderde zelfredzaamheid en een lagere levenskwaliteit. Dit induceert vaak een hoge kostprijs, zowel voor het individu als voor de maatschappij. Om deze aandoeningen beter op te volgen en te behandelen stelt SPARKLE de volgende doelen: een verbeterde inschatting van bewegingsgerelateerd functioneren bij cmsc-patiënten en anderen door de ontwikkeling van een slim, niet-storend en compact draagbaar sensorsysteemde ontwikkeling van een eerste versie van een menselijk model om causale interacties tussen de ziekteprocessen en de weefselbelasting te bestuderenbijdragen tot de ontwikkeling van patiëntgerichte multidisciplinaire methodes door Sabine Van Huffel Lieven Billiet Dynamic spectrum management and multi-user signal coordination in next generation DSL networks Abstract: DSL (digital subscriber line)-technologie is momenteel de meest gebruikte technologie voor breedbanddiensten. Een van de belangrijkste beperkingen die hogere bitsnelheden belemmert, is elektromagnetische koppeling (overspraak) tussen verschillende DSL-lijnen binnen dezelfde kabelbundel.dynamisch spectrum management (DSM) is een technologie voor het verminderen van de negatieve effecten veroorzaakt door overspraak door het gebruik van spectrum- en signaalcoördinatie tussen de gebruikers, en leidt in theorie tot spectaculaire prestatieverbeteringen. In dit project, hebben we als doel het uitbreiden van de huidige statische fysische laag optimalisatiebenaderingen gebaseerd op DSM naar een dynamische applicatiegedreven cross-layer optimalisatiebenadering. Marc Moonen Wouter Lanneer Establish Pan-European Information Space to Enhance Security of Citizens. Abstract: The analysis will enable the definition of a concept for a common information space. A requirement for a successful pan European information space is the definition of a common taxonomy. The common information space, which implies an EU wide standardization activity, will widen the EU wide market for organization developing solutions and tools for crisis management. Faculteit Theologie en Religiewetensch. OE ICRI / CIR Joseph Dumortier European control system security incident analysis network. Abstract: The protection of critical infrastructures increasingly demands solutions which support incident detection and management at the levels of individual CI, across CI's which are depending on each other, and across borders. An approach is required which really integrates functionalities across all these levels. ECOSSIAN is supposed to be the first attempt to develop this holistic system. Faculteit Theologie en Religiewetensch. OE ICRI / CIR Joseph Dumortier Grenzeloze logistiek: Impact analyse van de proefvaart AB Inbev - Celis. Vrije Universiteit Brussel Abstract: Binnen het project 'Grenzeloze Logistiek' trachten de POM Vlaams-Brabant en Interleuven de ruimte duurzaam en efficiënt te gebruiken. Onder de noemer 'ruimte' valt ook de transportinfrastructuur, en met name diens duurzaam en efficiënt gebruik. Spoor en waterwegen zijn duurzame transportnetwerken die momenteel onder benut worden. Zeker in vergelijking met het dichtgeslibde wegennet, dat voor dagelijkse overlast zorgt. Het gaat daarbij over geluidsoverlast, maar ook ongevallen, congestie en luchtvervuiling bezorgen onze samenleving, onze economie en ons leefmilieu last. Deze lasten veroorzaken kosten, die weliswaar niet altijd in rekening gebracht worden bij de afrekening van de transport activiteit. Men spreekt daarom ook wel over externe kosten, zijnde de kosten verbonden aan een activiteit van één welbepaalde groep die de welvaart van een andere groep vermindert zonder dat er iemand de kosten van deze geleden schade betaalt.

4 De POM Vlaams-Brabant en Interleuven promoten om die redenen de modal shift van goederen van de weg naar de binnenvaart en het spoor. Zo brachten ze Bouw.Punt André Celis, een grote bouwverhandelaar en AB Inbev, multinationale bierproducent, samen. Bouw.Punt André Celis vervoerde reeds gepalletiseerde bouwmaterialen per schip tussen het Waalse Lixhe en Leuven. De terugvaart op de as Leuven - Lixhe gebeurde echter met een leeg schip. Volumes om deze vaart te vullen werden dus gezocht en gevonden bij AB Inbev. Zij verschepen wekelijks gemiddeld 60 vrachtwagens gevuld met pallets tussen hun productie site in Leuven en hun productie site in Jupille. Via twee proefvaarten willen AB Inbev en Bouw.Punt André Celis onderzoeken of een samenwerking mogelijk is, zowel op organisatorisch, als economisch en maatschappelijk vlak. Daarom werd een impact analyse van de proefvaarten uitgevoerd. De impact is door de Vrije Universiteit Brussel, onderzoeksgroep MOBI berekend op basis van kerncijfers uit de wetenschappelijke literatuur en de door de betrokken partners aangeleverde gegevens. In de volgende secties worden respectievelijk de gebruikte methodologie, de resultaten en de conclusies weergegeven. Business Technologies and Operations Tom VAN LIER Koen MOMMENS CATHY MACHARIS Modelling structured dynamical systems: parametric and non-parametric approaches Johan Suykens Zahra Karevan Signal processing and scalable hardware platforms Marc Moonen Marian Verhelst Alexander Bertrand Fernando de la Hucha Arce Modeleren van complexe percepties met behulp van fuzzy cognitieve maps Universiteit Hasselt Abstract: Complexe zaken zoals percepties over bedrijven en beslissingen gebaseerd op deze percepties zijn moeilijk te verstaan. Er is dan ook continue onderzoek naar nieuwe methoden die percepties en beslissingen kunnen modelleren en die menselijke expertise kunnen representeren. Fuzzy cognitive maps zijn zo een nieuwe representatie van complexe systemen. Voor dit onderzoek hebben wij een grote databank van percepties en beslissingen over bedrijven beschikbaar. De data werd verzameld met het oogpunt op performantie analyses en voor benchmarking studies. De data dekt bedrijven over gans de wereld. Voor alle sectoren en voor alle industriële landen hebben wij de top 30 bedrijven en dit meestal over een periode van 10 jaar. De percepties en beslissingen zijn op verschillende manier gemeten. We hebben drie verschillende formaten die hetzelfde complex systeem beschrijven. Elke informatie formaat steunt op een eigen invalshoek en bevat ruis. We worden dus geconfronteerd met vage informatie en met contradicties. Via co-learning en optimalisatie algorutmen trachten we een scherper en correcter beeld te krijgen van deze complexe systemen. In dit project zullen we meer in detail bestuderen. 1. Hoe kunnen we tijd best modelleren in congnitieve maps per bedrijf. Hoe aggregeren we best cognitieve maps over de tijd heen. 2. Is er behoefte aan specifieke transfer functies en/of fuzzy sets voor percepties en beslissingen? 3. Hoe kunnen we de drie formaten best presenteren en hoe kunnen we via co-learning tot de beste representatie komen. Hoe definieren we 'beste'? 4. Hoe kunnen we de bestaande tool uitbreiden met deze verschillende representaties en co- learning algoritmen? Hoe eenvoudig kunnen we sensitiviteitsanalyse en optimalisatie van een eenvoudige interface voorzien? Op lange termijn hopen we in staat te zijn om percepties beschikbaar op sociale media te modeleren. Beleidsinformatica Koenraad VANHOOF De opbouw van het businessmodel voor COBIT 5. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ISACA, de internationale beroepsfederatie van IT governance en audit professionals. UA levert aan ISACA de onderzoeksresultaten rond de bedrijfswaarde die kan gerealiseerd worden door het toepassen van enterprise governance of IT praktijken zoals beschreven in COBIT 5. Beleidsinformatica Steven De Haes Robust Linear Model Predictive Control Moritz Diehl Adeleh Mohammadi

5 Opacity: Privacyvriendelijke Opvolging van Gedistribueerde Processen. Abstract: Het algemene doel van dit innovatiemandaat is het valideren van het Opacity-concept in de markt en het wegnemen van (markt- )onzekerheden die desuccesvolle lancering van dit idee in een spin-off kunnen vertragen of blokkeren. Afdeling ESAT - COSIC Bart Preneel Roel Peeters NOEL DEFERM-PROFUNDICO Afdeling ESAT - MICAS Patrick Reynaert Coroutines Daniel De Schreye Vincent Nys Middleware for Federated Heterogeneous Data Storages in Hybrid Clouds Bert Lagaisse Ansar Rafique EDA DSE: EDA for hardware/software generation based on design space exploration. TC Elektrotechniek (ESAT) Diepenbeek Kris Aerts Luc De Raedt Ingrid Verbauwhede Nele Mentens Wannes Meert Scate - Smart Computer-Aided Translation Environment. OG ComForT Leuven Patrick Wambacq Frank Van Eynde Marie-Francine Moens Frieda Steurs Computationele modellen voor big data algoritmen. Abstract: Het ontwerp van efficiënte algoritmen is een centraal thema in de informatica. Echter, recente experimenten tonen aan dat vele algoritmen aan efficiëntie inboeten wanneer grote hoeveelheden aan data ("Big Data") aanwezig zijn. Dit geldt met name voor query-evaluatie methoden in de context van databanken. Helaas kunnen de bestaande theoretische technieken voor het analyseren van algoritmen niet onderscheiden of een algoritme al dan niet efficiënt is op big data. Inderdaad, algoritmen die beschouwd worden als efficiënt in de klassieke zin blijken dat niet meer te zijn wanneer het big data betreft. Dit vraagt om een grondige herziening van de klassieke complexiteitstheorie. Het hoofddoel van dit project is dan ook de ontwikkeling van dergelijke theoretische fundamenten met bijhorende computationele complexiteitsanalyse die de efficiëntie van algoritmen in de context van big data kunnen karakteriseren. Ontwikkeling database systemen (ADReM) Floris Geerts Maxime Debosschere Tensor based Blind Source Separation in Magnetic Resonance Spectroscopic Imaging.

6 Sabine Van Huffel Design and evolution of secure software: An opportunity for evidence-based research Riccardo Scandariato Reza Ameri Mahabadi Spaces of possibility for the creative re-use of Europeana's content. OG Literatuur en Cultuur Leuven Frederik Truyen N. N. Design and implementation of robust signal processing algorithms for acoustic detection and classification problems TC Elektrotechniek (ESAT) Geel Toon van Waterschoot Bart Vanrumste Redeneren over Coroutines. Daniel De Schreye Middleware Support for Dynamic Sensing Applications. Wilfried Daniels Frame computing for the simulation of oscillatory phenomena (Waves). Afd. Numer. Analyse en Toeg. Wiskunde Daan Huybrechs Prediction-based optimization for dymanic transport scheduling. Luc De Raedt SAGA Afdeling ESAT - COSIC Bart Preneel Een nieuw paradigma voor het bedieningsproces in wachtlijnsystemen, met toepassingen in computer- en communicatienetwerken. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

7 Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Benny Van Houdt Het expliciet modelleren van debuggen en experimenteren van modellen. Abstract: Het ontwerpen van systemen, gebruik makende van modelleren en simuleren, kan enkel succesvol zijn als de ontwerper (dikwijls een domeinexpert, bijvoorbeeld een elektromechanicus) beschikt over geavanceerde tools, die het mogelijk maken om modellen te creëren en die een framework bieden voor simulatie en het deployen van modellen op hardware. De omgeving moet de ontwerper genoeg controle geven over de uitvoering van de simulatie. Gedurende dit project zal ik huidige best-practices bij het debuggen van code transponeren naar de wereld van modelleren en simuleren en expliciet simulatie-omgevingen modelleren voor een aantal modelleerformalismen en hun combinaties. Dit zal resulteren in een aantal prototypes die ik zal valideren, gebruik makende van industriële cases. Antwerp Systems and software Modelling (AnSyMo) Hans Vangheluwe Simon Van Mierlo MBSE4 Mechatronica. Abstract: Door de steeds toenemende complexiteit van hedendaagse mechatronische systemen, kunnen ontwerpers niet langer alle ontwerp aspecten vatten zonder computerondersteuning. Daarom wil dit project een Modelgebaseerde Systeem Engineering (MB SE) methodologie ontwikkelen voor mechatronische systemen, die de ontwerper zal begeleiden doorheen het volledige ontwerptraject. Door informatie van verschillende ontwerpdisciplines te integreren tijdens alle fases van het ontwerp, zal het mogelijk zijn om optimale producten te ontwerpen op een snelle en efficiënte manier. De twee belangrijkste uitdagingen zijn ondersteuning bieden voor het maken van optimale interdisciplinaire ontwerpkeuzes en het consistent houden van de verschillende discipline-specifieke ontwikkelingen. Antwerp Systems and software Modelling (AnSyMo) Hans Vangheluwe MBSE4 Mechatronics. Abstract: Door de steeds toenemende complexiteit van hedendaagse mechatronische systemen, kunnen ontwerpers niet langer alle ontwerp aspecten vatten zonder computerondersteuning. Daarom wil dit project een Modelgebaseerde Systeem Engineering (MB SE) methodologie ontwikkelen voor mechatronische systemen, die de ontwerper zal begeleiden doorheen het volledige ontwerptraject. Door informatie van verschillende ontwerpdisciplines te integreren tijdens alle fases van het ontwerp, zal het mogelijk zijn om optimale producten te ontwerpen op een snelle en efficiënte manier. De twee belangrijkste uitdagingen zijn ondersteuning bieden voor het maken van optimale interdisciplinaire ontwerpkeuzes en het consistent houden van de verschillende discipline-specifieke ontwikkelingen. Constrained Systems Lab (CoSys-Lab) Paul De Meulenaere Dienst/Hergebruik voor Ondersteunende technologie Levering/Ontwerp (SeRenADe). Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Gouverneur Kinsbergen Centrum. UA levert aan Gouverneur Kinsbergen Centrum de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Constrained Systems Lab (CoSys-Lab) Walter Daems Een nieuwe paradigma voor het bedieningsproces in wachtlijnsystemen, met toepassingen in computer- en communicatienetwerken Universiteit Gent Abstract: Het project onderzoekt een nieuwe klasse van wachtlijnmodellen waarbij het klassieke begrip?bedieningstijd? vervangen wordt door twee nieuwe begrippen?bedieningsvraag? en?bedieningscapaciteit?. De bedieningsvraag geeft de hoeveelheid werk aan die een klant vereist, terwijl de bedieningscapaciteit de hoeveelheid werk voorstelt die in een tijdseenheid kan uitgevoerd worden. Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking Herwig Bruneel Sabine Wittevrongel Redeneren over coroutines Universiteit Gent Abstract: Programmeertaalconcepten gebaseerd op coroutines en zijwaards doorgeven van informatie zijn alomtegenwoordig in moderne programmeertalen, waar ze vele programmeervoordelen bieden. Programma-analyses zijn echter slecht uitgerust om met hen om te gaan. Het gevolg is dat programmeurs zwakke en onbruikbare analyse-feedback krijgen en geen compileroptimalisaties. Om deze situatie recht te zetten ontwikkelt dit project redeneertechnieken specifiek voor programmeertaalconcepten gebaseerd op coroutines. Vakgroep Toegepaste wiskunde en informatica Tom Schrijvers

8 Analytische vermogenmodellering van heterogene multicore processors Universiteit Gent Abstract: IWT/SB-lichting 2014 IWT/SB/De Pestel Sander/ Analytische vermogenmodellering van heterogene multicore processors Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Lieven Eeckhout Karakterisering van de propagatie voor geavanceerde MIMO Ultra Wideband systemen Universiteit Gent Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Informatietechnologie Wout Joseph

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840)

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 12:13:15 Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie. Yves Moreau Joris De Ranter Geïntegreerde modelgebaseerde predictieve

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:47:59 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 08:42:54 Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 897)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 897) www.researchportal.be - 3 Sep 2015 19:37:04 Onderzoeksprojecten (450-500 van 897) Zoekfilter: Classificaties: Economie, econometrie, economische theorie, economische systemen, economische politiek Doel-

Nadere informatie

Realtime Resource Management met BI 2.0

Realtime Resource Management met BI 2.0 Faculteit Ingenieurswetenschappen Realtime Resource Management met BI 2.0 door Project Manager: Olivier Rosseel & Dries Staelens Lead Architect: Ben Abelshausen Research Manager: Brahim Al Farasi & Pieter

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:01:23 Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) Experimenteel onderzoek in vlammen op industriele schaal. Abstract: Het project is gericht op het gebruik van FTIR

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:48:00 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management Strategieën voor verbeterde schaalbaarheid en flexibiliteit

Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management Strategieën voor verbeterde schaalbaarheid en flexibiliteit Een servicegeoriënteerde architectuur voor Customer Relationship Management Strategieën voor verbeterde schaalbaarheid en flexibiliteit Student: Wolfgang Al Student nr: 9801448 Opleiding: Informatica Datum:

Nadere informatie

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen

Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Onderzoek naar toepassing van Agent Technologie binnen Reaal Verzekeringen Alex Bongers alex.bongers@phil.uu.nl 11 oktober 2004 Software Agents Voorwoord Deze afstudeerscriptie vormt de afsluiting van

Nadere informatie

BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce

BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce BWI Werkstuk Operations Research op het gebied van E-Business en E-Commerce Herman Stofbergen 20 augustus 2002 B W I H.L.N. Stofbergen BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte Wetenschappen

Nadere informatie

béå=âêáíáëåüé=~å~äóëé=î~å=~öéåííéåüåçäçöáé=~äë= çåçéêëíéìåáåö=îççê=äçöáëíáéâé=åéíïéêâéå

béå=âêáíáëåüé=~å~äóëé=î~å=~öéåííéåüåçäçöáé=~äë= çåçéêëíéìåáåö=îççê=äçöáëíáéâé=åéíïéêâéå béå=âêáíáëåüé=~å~äóëé=î~å=~öéåííéåüåçäçöáé=~äë= çåçéêëíéìåáåö=îççê=äçöáëíáéâé=åéíïéêâéå j~êáç=^boqp éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=déêêáí=g^kppbkp ÅçJéêçãçíçê=W mêçñk=çêk=hçéå=s^kellc báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Masterproef Het verbeteren van de beheerbaarheid van bedrijfsprocessen: een framework voor het middle management

Masterproef Het verbeteren van de beheerbaarheid van bedrijfsprocessen: een framework voor het middle management 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Het verbeteren van de beheerbaarheid van bedrijfsprocessen:

Nadere informatie

Van Social Media naar Social CRM

Van Social Media naar Social CRM Van Social Media naar Social CRM In welke mate zijn Vlaamse bedrijven bewust van het bestaan, de mogelijkheden en de beperkingen van Social CRM? Masterproef Guillaume Matton Guillaume.Matton@Ugent.be 0497/21.95.04

Nadere informatie

Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's

Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's TNO-rapport TNO 2014 R10864 Technologieradar Veiligheid 2014 Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft

Nadere informatie

TOEPASSING VAN SEMANTISCH WEB TECHNOLOGIE VOOR HET BEHEER VAN BELEIDSINFORMATIE BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID

TOEPASSING VAN SEMANTISCH WEB TECHNOLOGIE VOOR HET BEHEER VAN BELEIDSINFORMATIE BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID FACULTEIT ECONOMISCHE EN TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN TOEPASSING VAN SEMANTISCH WEB TECHNOLOGIE VOOR HET BEHEER VAN BELEIDSINFORMATIE BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID PHILIPPE

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica 2011 2012 Masterproef Proces simulatie software : een vergelijkende studie

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 03:26:41 Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: Wiskunde logica, verzamelingenleer, combinatoriek, Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P)

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica 2012 2013 Masterproef Welke voor- en nadelen biedt het gebruik van een bedrijfsprocesarchitectuur

Nadere informatie

Bigger BIM P2-rapport

Bigger BIM P2-rapport Bigger BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van lean en ketenintegratie kan bijdragen aan de toepassing van BIM als informatiedrager tussen verschillende partijen P2-rapport Three stone cutters were

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN

BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN BUSINESS INTELLIGENCE VOOR LOKALE OVERHEDEN een studie van het BICC-Thomas More (2012 2013) als bijdrage aan het IWT-project 3 x I. Informatiekwaliteit, Informatieveiligheid en Informatiearchitectuur in

Nadere informatie

Trusted technology Kool, L.; van Schoonhoven, B.; van Lieshout, M.; Vedder, Anton; Fleurke, Floor

Trusted technology Kool, L.; van Schoonhoven, B.; van Lieshout, M.; Vedder, Anton; Fleurke, Floor Tilburg University Trusted technology Kool, L.; van Schoonhoven, B.; van Lieshout, M.; Vedder, Anton; Fleurke, Floor Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date:

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016

Vrijstelling op grond van praktijkervaring 2015-2016 op grond van praktijkervaring 2015-2016 Overzicht van cursussen in de bacheloropleiding Informatica, de bacheloropleiding Informatiekunde, en de premasters Dit document geeft een overzicht van de cursussen

Nadere informatie

Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management -

Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management - Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen

Nadere informatie

voor Cloud Computing Problemen & uitdagingen Sebastiaan Monsieurs Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN

voor Cloud Computing Problemen & uitdagingen Sebastiaan Monsieurs Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Problemen & uitdagingen voor Cloud Computing Sebastiaan Monsieurs Scriptie voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?"

Informatiemanagement en accountinghouses: Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie? Informatiemanagement en accountinghouses: "Wat beïnvloedt een succesvolle implementatie?" Koen Eijkemans 1. Voorwoord Voor u ligt de afronding van mijn postdoctorale controllersopleiding aan de Universiteit

Nadere informatie