5 3 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's Ecologisch voor de planten en (bodem)dieren vastgesteld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 3 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's Ecologisch voor de planten en (bodem)dieren vastgesteld"

Transcriptie

1 Codegroup Code Dutch_description Dutch_value English_description English_Value CASNR Status Modified in version Tag 1 1 Roxit Roxit Roxit Roxit sikb.leverancier 1 2 CSO CSO CSO CSO 1 sikb.leverancier 1 3 Centric Centric Centric Centric 1 sikb.leverancier 1 4 Jess systems Jess systems Jess systems Jess systems 1 sikb.leverancier 1 5 Chemielinco en B3partners Chemielinco en B3partners Chemielinco en B3partners Chemielinco en B3partners 1 sikb.leverancier 1 6 I.T. Works I.T. Works I.T. Works I.T. Works 1 sikb.leverancier 1 7 Tauw Tauw Tauw Tauw 1 sikb.leverancier 1 8 Groome Computer Services Groome Computer Services Groome Computer Services Groome Computer Services 1 sikb.leverancier 1 9 SCG SCG SCG SCG 1 sikb.leverancier 1 10 Genetics bv Genetics bv Genetics bv Genetics bv 1 sikb.leverancier 1 11 Analytico Milieu B.V. Analytico Milieu B.V. Analytico Milieu B.V. Analytico Milieu B.V sikb.leverancier 1 12 AL-West AL-West AL-West AL-West sikb.leverancier 1 13 RealDetection RealDetection RealDetection RealDetection sikb.leverancier 1 14 Amity ICT Solutions & Services Amity ICT Solutions & Services Amity ICT Solutions & Services Amity ICT Solutions & Services sikb.leverancier 1 15 i-theses bvba i-theses bvba i-theses bvba i-theses bvba sikb.leverancier 1 16 Staat der Nederlanden Staat der Nederlanden Staat der Nederlanden Staat der Nederlanden sikb.leverancier 1 17 Nazca IT Solutions B.V. Nazca IT Solutions B.V. Nazca IT Solutions B.V. Nazca IT Solutions B.V sikb.leverancier 2 1 StraBis/Squit Bodem/Squit ibis StraBis/Squit Bodem/Squit ibis StraBis/Squit Bodem StraBis/Squit Bodem sikb.applicatie 2 2 Globis Globis Globis Globis 1 sikb.applicatie 2 3 Nazca Nazca Nazca Nazca 1 sikb.applicatie 2 4 Bis4All Bis4All Bis4All Bis4All 1 sikb.applicatie 2 5 GeoBIS GeoBIS GeoBIS GeoBIS 1 sikb.applicatie 2 6 Lincs Lincs Lincs Lincs 1 sikb.applicatie 2 7 BoorManager BoorManager BoorManager BoorManager 1 sikb.applicatie 2 8 BOM BOM BOM BOM 1 sikb.applicatie 2 9 MiRaS MiRaS MiRaS MiRaS 1 sikb.applicatie 2 10 Advies2000 Advies2000 Advies2000 Advies sikb.applicatie 2 11 MiRaS Rapportage MiRaS Rapportage MiRaS Rapportage MiRaS Rapportage 1 sikb.applicatie 2 12 K-Soil K-Soil K-Soil K-Soil 1 sikb.applicatie 2 13 GmisBIS GmisBIS GmisBIS GmisBIS 1 sikb.applicatie 2 14 LabCom LabCom LabCom LabCom 1 sikb.applicatie 2 15 LCS LCS LCS LCS 1 sikb.applicatie 2 16 AMIS AMIS AMIS AMIS 1 sikb.applicatie 2 17 BSB BSB BSB, Industrial sites soil remediation programme BSB, Industrial sites soil remediation programme sikb.applicatie 2 18 PAIS PAIS PAIS PAIS sikb.applicatie 2 19 StarLIMS StarLIMS StarLIMS StarLIMS sikb.applicatie 2 20 Bodin Bodin Bodin Bodin sikb.applicatie 2 21 Amity Networks & Training Amity Networks & Training Amity Networks & Training Amity Networks & Training sikb.applicatie 2 22 Bodembeheer Informatie Systeem Krimpenerwaard BISK Bodembeheer Informatie Systeem Krimpenerwaard BISK sikb.applicatie 2 23 TerraIndex TerraIndex TerraIndex TerraIndex sikb.applicatie 2 24 TerraBase TerraBase TerraBase TerraBase sikb.applicatie 2 25 Applicatie die ingevulde pdf-bestanden voor de regeling Besluit Uniforme Saneringen BUS-conversieservice omzet in SIKB0101 exports Application that converts filled-in pdf-files for the "Besluit Uniforme Saneringen" to SIKB0101 exportsbus-conversieservice sikb.applicatie 2 26 Squit ibis Squit ibis Squit ibis Squit ibis sikb.applicatie 2 27 Nazca-i Bodem Nazca-i Bodem Nazca-i Bodem Nazca-i Bodem sikb.applicatie 3 1 Oracle Oracle Oracle Oracle 1 sikb.database 3 2 Dbase Dbase Dbase Dbase 1 sikb.database 3 3 Access Access Access Access 1 sikb.database 3 4 Informix Informix Informix Informix 1 sikb.database 3 5 Ingress Ingress Ingress Ingress 1 sikb.database 3 6 Progress Progress Progress Progress 1 sikb.database 3 7 Paradox Paradox Paradox Paradox 1 sikb.database 3 8 Interbase Interbase Interbase Interbase 1 sikb.database 3 9 Sybase Sybase Sybase Sybase 1 sikb.database 3 10 SQL Server SQL Server SQL Server SQL Server 1 sikb.database 3 11 ASCII ASCII ASCII ASCII 1 sikb.database 3 12 FlashFiler 2 FlashFiler 2 FlashFiler 2 FlashFiler sikb.database 3 13 Zope Database ZODB Zope Database ZODB sikb.database 4 1 Niet verontreinigd (geen vervolg) Niet verontreinigd (geen vervolg) Not contaminated (no follow-up) Not contaminated (no follow-up) 2 sikb.status_ver 4 2 Pot. Verontreinigd (geen vervolg) Pot. Verontreinigd (geen vervolg) Potentially contaminated (no follow-up) Potentially contaminated (no follow-up) 2 sikb.status_ver 4 3 Pot. ernstig Pot. ernstig Potentially serious Potentially serious 2 sikb.status_ver 4 4 Pot. urgent Pot. urgent Potentially urgent Potentially urgent 2 sikb.status_ver 4 5 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven Niet dat ernstig de bodem op de locatie niet ernstig is verontreinigd (licht tot matig verontreinigd Not of serious plaatselijk sterk verontreinigd) Not serious sikb.status_ver 4 6 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven ernstig, dat de niet bodem urgent op de locatie ernstig is verontreinigd. De verontreiniging moet door Serious, de eigenaar/gebruiker/gemeente/provincie not urgent worden beheerd of, eerder, bij locatieontwikkeling word Serious, not urgent sikb.status_ver 4 7 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven ernstig, dat de urgentie bodem op niet de bepaald locatie ernstig is verontreinigd. De termijn waarop de verontreiniging Serious, gesaneerd urgency not moet determined worden, is nog niet vastgesteld Serious, urgency not determined sikb.status_ver 4 8 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven urgent dat de san bodem binnen op 4 de jaar locatie ernstig is verontreinigd. De verontreiniging moet binnen Urgent, 4 jaar remediation na afgifte van within de beschikking 4 years worden gesaneerd Urgent, remediation within 4 years sikb.status_ver 4 9 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven urgent dat de san bodem binnen op 5-10 de locatie jaar ernstig is verontreinigd. De verontreiniging moet binnen Urgent, 5 tot 10 remediation jaar na afgifte within van 5-10 de years beschikking worden gesaneerd Urgent, remediation within 5-10 years sikb.status_ver 4 10 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven urgent, dat de start bodem sanering op de voor locatie 2015 ernstig is verontreinigd. De sanering van de verontreiniging Urgent, moet start vóór remediation 1 januari before 2015 zijn 2015 gestart Urgent, start remediation before sikb.status_ver 4 11 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven ernstig, dat de geen bodem spoed op de locatie ernstig is verontreinigd. De verontreiniging moet worden Serious, beheerd not of, urgent eerder, bij locatieontwikkeling worden gesaneerd Serious, not urgent sikb.status_ver 4 12 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven ernstig, dat de spoed, bodem risico's op de wegnemen locatie ernstig en uiterlijk is verontreinigd. saneren voor Op de 2015 locatie moeten zo spoedig Serious, als mogelijk urgent, maatregelen elminate risks, getroffen start remediation worden om before de risico's 2015van de verontreiniging weg te nemen. Serious, urgent, eliminate risks, start remediation before sikb.status_ver 4 13 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven ernstig, dat de geen bodem risico's op de bepaald locatie ernstig is verontreinigd. De risico's van de verontreiniging Serious, voor risks de mens, undetermined ecologie en verspreiding zijn niet vastgesteld Serious, risks undetermined sikb.status_ver 4 14 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven niet dat ernstig, de bodem licht op tot de matig locatie verontreinigd niet ernstig is verontreinigd. De aanwezige verontreinigingen Not serious, overschrijden light to moderate interventiewaarden contaminationvan de Wet Bodembescherming niet. Voor de locatie besnot serious, light to moderate contamination sikb.status_ver 4 15 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven niet dat ernstig, de bodem plaatselijk op de locatie sterk verontreinigd niet ernstig is verontreinigd. De aanwezige verontreinigingen Not serious, overschrijden local high de contamination interventiewaarden van de Wet Bodembescherming plaatselijk. Voor de locanot serious, local high contamination sikb.status_ver 5 1 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's Humaan voor de mens vastgesteld Human Human sikb.risico 5 2 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgesteldheid verspreidingsrisico's Verspreiding vastgesteld Distribution Distribution sikb.risico 5 3 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's Ecologisch voor de planten en (bodem)dieren vastgesteld Ecological Ecological sikb.risico 5 4 Er zijn verdenkingen dat bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's voor de mens Potentieel kunnen humaan worden vastgesteld. De risicobeoordeling is nog niet uitgevoerd 5 5 Er zijn verdenkingen dat bij de huidige omvang en bodemgesteldheid verspreidingsrisico's Potentieel kunnen verspreiding worden vastgesteld. De risicobeoordeling is nog niet uitgevoerd There is a suspicion that this location potentially contains a human risk, but it is not yet possible to pass Potentially through the human remediation criterion entirely sikb.risico There is a suspicion that this location potentially contains a distribution risk, but it is not yet possible Potentially to pass through distribution the remediation criterion entirely sikb.risico 5 6 Er zijn verdenkingen dat bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's voor de planten Potentieel (bodem)dieren ecologisch kunnen worden vastgesteld. De risicobeoordeling is nog niet There uitgevoerd is a suspicion that this location potentially contains a ecological risk, but it is not yet possible to Potentially pass through ecological the remediation criterion entirely sikb.risico 6 1 SUBAT en Werkprogramma tankstations SUBAT en Werkprogramma tankstations SUBAT and Filling stations programme SUBAT and Filling stations programme 1 sikb.convenant 6 2 Bodemsanering NS Bodemsanering NS NS railways soil remediation NS railways soil remediation 1 sikb.convenant 6 3 BSB-operatie/Bedrijvenregeling BSB-operatie/Bedrijvenregeling BSB programme/industrial sites arrangement BSB programme/industrial sites arrangement 1 sikb.convenant 6 4 VINEX-convenanten VINEX-convenanten New housing sites agreements/covenants New housing sites agreements/covenants 1 sikb.convenant 6 5 Bodemsaneringsprogramma staatseigendommen Bodemsaneringsprogramma staatseigendommen State property soil remediation programme State property soil remediation programme 1 sikb.convenant 6 6 Specifieke convenanten Specifieke convenanten Specific agreements/covenants Specific agreements/covenants 1 sikb.convenant 6 7 Gasfabrieken Gasfabrieken Gasworks Gasworks 1 sikb.convenant 6 8 Niet van toepassing Niet van toepassing Not applicable Not applicable 1 sikb.convenant 6 9 BodemCentrum BodemCentrum BodemCentrum BodemCentrum sikb.convenant

2 7 1 Statisch Statisch Static Static 1 sikb.stat_dyn 7 2 Dynamisch Dynamisch Dynamic Dynamic 1 sikb.stat_dyn 8 1 WBB WBB WBB WBB 1 sikb.initiatief 8 2 ISV ISV ISV ISV 1 sikb.initiatief 8 3 SEB SEB SEB SEB 1 sikb.initiatief 8 4 ALG ALG ALG ALG 1 sikb.initiatief 8 5 ILG ILG ILG ILG sikb.initiatief 8 6 Decentralisatie Uitkering Bodem DUB Decentralisatie Uitkering Bodem DUB sikb.initiatief 9 1 In het kader van de Wet bodembescherming moet op de locatie een oriënterend onderzoek uitvoeren worden OO uitgevoerd naar de aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging. Undertake De basis initial voor dit investigation onderzoek is het 'Protocol Oriënterend Onderzoek' (Sdu, 1993) Undertake initial investigation sikb.vervolg 9 2 In het kader van de Wet bodembescherming moet op de locatie een nader onderzoek uitvoeren worden NO uitgevoerd om de omvang en ernst van de vastgestelde verontreiniging te Undertake bepalen. further De basis investigation voor dit onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek deel 1' (Sdu, 1995) of de Undertake further investigation sikb.vervolg 9 3 In het kader van de Wet bodembescherming moet op de locatie een aanvullend onderzoek uitvoeren worden aanvullend uitgevoerd onderzoek naar de aard en ernst van de (mogelijke) verontreinigingundertake supplementary investigation Undertake supplementary investigation sikb.vervolg 9 4 In het kader van de Wet bodembescherming moet voor de vastgestelde verontreiniging uitvoeren een saneringsonderzoek SO worden uitgevoerd. In dit onderzoek worden een aantal Undertake saneringsvarianten remediation tegen investigation elkaar afgewogen en wordt een voorkeursvariant geadviseerd Undertake remediation investigation sikb.vervolg 9 5 In het kader van de Wet bodembescherming moet een saneringsplan voor de vastgestelde opstellen verontreiniging SP worden opgesteld. In dit plan wordt een saneringsvariant uitgewerkt Define remediation plan Define remediation plan sikb.vervolg 9 6 Om de verontreiniging te verwijderen of te beheren moet worden gestart met de sanering starten sanering Start remediation Start remediation sikb.vervolg 9 7 Om bij de verontreiniging risico's voor de mens, ecologie en/of verspreiding weg te uitvoeren nemen moet tijdelijke een tijdelijke beveiliging beveiliging zijn aangebracht of tijdelijke maatregelen zijn Provide genomen temporary protection Provide temporary protection sikb.vervolg 9 8 In het kader van de Wet bodembescherming moet na het uitvoeren van de sanering uitvoeren een evaluatie evaluatie worden opgesteld. In de evaluatie moet naar voren komen in hoeverre Arrange de saneringsdoelstellingen evaluation zijn gehaald die in het saneringsplan zijn geformuleerd Arrange evaluation sikb.vervolg 9 9 In het kader van de Wet bodembescherming vindt na de sanering actieve nazorg plaats uitvoeren om de actieve (rest)verontreiniging nazorg te beheersen en te beheren Provide active follow-up activities Provide active follow-up activities sikb.vervolg 9 10 In het kader van de Wet bodembescherming wordt na de sanering de (rest)verontreiniging monitoring gemonitoord om deze te beheersen en te beheren Monitoring Monitoring sikb.vervolg 9 11 In het kader van de Wet bodembescherming is de achtergebleven verontreiniging na registratie de sanering (restverontreiniging) geregistreerd in het BIS van de overheid, en daarnaast Record bij residual het Kadaster contamination Record residual contamination sikb.vervolg 9 12 voldoende onderzocht en/of gesaneerd voldoende onderzocht en/of gesaneerd Adequately investigated and/or remediated Adequately investigated and/or remediated sikb.vervolg 9 13 In het kader van de Wet bodembescherming moet op de locatie een aanvullend oriënterend Uitvoeren onderzoek aanvullend worden OO uitgevoerd naar de aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging.de Undertake supplementary basis voor initial dit onderzoek investigation is het 'Protocol Oriënterend Onderzoek' (Sdu, 1993) Undertake supplementary initial investigation sikb.vervolg 9 14 In het kader van de Wet bodembescherming moet op de locatie een aanvullend nader Uitvoeren onderzoek aanvullend worden NO uitgevoerd om de omvang en ernst van de vastgestelde verontreiniging Undertake te supplementary bepalen. De basis further voor investigation dit onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek deel 1' (Sdu, 1 Undertake supplementary further investigation sikb.vervolg 9 15 In het kader van de Wet bodembescherming moet voor de vastgestelde verontreiniging Uitvoeren een aanvullend saneringsonderzoek SO worden uitgevoerd. In dit onderzoek worden Undertake een aantal supplementary saneringsvarianten remediation tegen investigation elkaar afgewogen en wordt een voorkeursvariant geadviseerdundertake supplementary remediation investigation sikb.vervolg 9 16 In het kader van de Wet bodembescherming moet een aanvullend saneringsplan voor Uitvoeren de vastgestelde aanvullend verontreiniging SP worden opgesteld. In dit plan wordt een aanvullende Undertake saneringsvariant supplementary uitgewerkt remediation plan Undertake supplementary remediation plan sikb.vervolg 9 17 Om de verontreiniging te verwijderen of te beheren moet worden gestart met de aanvullende Uitvoeren aanvullende sanering sanering Undertake supplementary remediation Undertake supplementary remediation sikb.vervolg 9 18 In het kader van de Wet bodembescherming moet na het uitvoeren van de aanvullende Uitvoeren sanering aanvullende een aanvullende saneringsevaluatie evaluatie worden opgesteld. In de aanvullende evaluatie Undertake moet naar supplementary voren komen remediation in hoeverre evaluation de aanvullende saneringsdoelstellingen zijn gehaald die in Undertake supplementary remediation evaluation sikb.vervolg 9 19 Op de onderzoekslocatie moet een historisch onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit Uitvoeren onderzoek historisch moet blijken onderzoek of op de onderzoekslocatie activiteiten aanwezig zijn (geweest) Undertake die bodem historical mogelijk investigation hebben verontreinigd Undertake historical investigation sikb.vervolg 9 20 De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de voldoende (voormalige) onderzocht activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het Adquately kader van investigated de Wet bodembescherming Adquately investigated sikb.vervolg 9 21 De resultaten van de evaluatie van de sanering geven aan dat de vastgestelde verontreiniging voldoende gesaneerd voldoende is gesaneerd in het kader van de Wet bodembescherming Adequately remediated Adequately remediated sikb.vervolg 9 22 Op basis van de informatie uit het Historisch BodemBestand is op deze locatie in het Hbb-cluster-inactief kader van de bodemsaneringsoperatie geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Op deze HBB locaties (historical pas soil op records) termijn, cluster of eerder inactive bij locatieontwikkeling, een vervolgonderzoek noodza HBB (historical soil records) cluster inactive sikb.vervolg 10 1 Onbekend Onbekend Unknown Unknown 1 sikb.gebruik 10 2 Wonen met moestuin Wonen met moestuin Residential with kitchen garden Residential with kitchen garden 1 sikb.gebruik 10 3 Wonen met tuin Wonen met tuin Residential with garden Residential with garden 1 sikb.gebruik 10 4 Wonen zonder tuin Wonen zonder tuin Residential without garden Residential without garden 1 sikb.gebruik 10 5 Bedrijven, kantoren Bedrijven, kantoren Businesses, offices Businesses, offices 1 sikb.gebruik 10 6 Industrie Industrie Industry Industry 1 sikb.gebruik 10 7 Recreatie Recreatie Recreation Recreation 1 sikb.gebruik 10 8 Braakliggend Braakliggend Not used Not used 1 sikb.gebruik 10 9 Openbaar groen Openbaar groen Public greenery Public greenery 1 sikb.gebruik Infrastructuur/verkeer Infrastructuur/verkeer Infrastructure/traffic Infrastructure/traffic 1 sikb.gebruik Volkstuin Volkstuin Allotments Allotments 1 sikb.gebruik Weiland Weiland Pasture Pasture 1 sikb.gebruik (Glas)tuinbouw (Glas)tuinbouw Horticulture, with or without greenhouses Horticulture, with or without greenhouses 1 sikb.gebruik Akkerbouw Akkerbouw Agriculture Agriculture 1 sikb.gebruik Natuurgebied Natuurgebied Nature Nature 1 sikb.gebruik openbare gebouwen openbare gebouwen Public buildings Public buildings 1 sikb.gebruik Waterbodem Waterbodem Sediment (under water) Sediment (under water) 1 sikb.gebruik School School School School 1 sikb.gebruik Stortplaats Stortplaats Dump Dump sikb.gebruik Wonen Wonen Residential Residential sikb.gebruik Voorzieningen Voorzieningen Support facilities Support facilities sikb.gebruik Recreatie / groenvoorziening Recreatie / groenvoorziening Recreation/greenery Recreation/greenery sikb.gebruik Landbouw Landbouw Agriculture Agriculture sikb.gebruik Water Water Water Water sikb.gebruik 11 1 De vastgestelde verontreiniging op de locatie is volledig gesaneerd. Het gehele geval Volledig van ernstige (locatie) bodemverontreiniging, waar de locatie onderdeel van uit maakt, is (nog) Complete niet volledig (site) gesaneerd Complete (site) sikb.sanering 11 2 De vastgestelde verontreiniging op de locatie wordt gefaseerd gesaneerd. Het gehele Gefaseerd geval van (locatie) ernstige bodemverontreiniging, waar de locatie onderdeel van uit maakt, Staged is (nog) (site) niet volledig gesaneerd Staged (site) sikb.sanering 11 3 De vastgestelde deelverontreiniging(en) op de locatie is/wordt per gedeelte(n) gesaneerd. Deelsanering Hierbij (gedeelte blijven één locatie) of meerdere deelverontreinigingen achter. Het gehele geval Partial van ernstige (part of the bodemverontreiniging, site) waar de locatie onderdeel van uit maakt, is eveneen Partial (part of the site) sikb.sanering 11 4 Het vastgestelde geval van ernstige bodemverontreiniging is volledig gesaneerd Volledig (hele geval) Complete (complete occurrence) Complete (complete occurrence) sikb.sanering 11 5 Het vastgestelde geval van ernstige bodemverontreiniging is gefaseerd volledig gesaneerd Gefaseerd (hele geval) Staged (complete occurrence) Staged (complete occurrence) sikb.sanering 12 1 Onbekend Onbekend Unknown Unknown sikb.bestemming 12 2 Wonen met moestuin Wonen met moestuin Residential with kitchen garden Residential with kitchen garden sikb.bestemming 12 3 Wonen met tuin Wonen met tuin Residential with garden Residential with garden sikb.bestemming 12 4 Wonen zonder tuin Wonen zonder tuin Residential without garden Residential without garden sikb.bestemming 12 5 Bedrijven, kantoren Bedrijven, kantoren Businesses, offices Businesses, offices sikb.bestemming 12 6 Industrie Industrie Industry Industry sikb.bestemming 12 7 Recreatie Recreatie Recreation Recreation sikb.bestemming 12 8 Braakliggend Braakliggend Not used Not used sikb.bestemming 12 9 Openbaar groen Openbaar groen Public greenery Public greenery sikb.bestemming Infrastructuur/verkeer Infrastructuur/verkeer Infrastructure/traffic Infrastructure/traffic sikb.bestemming Volkstuin Volkstuin Allotments Allotments sikb.bestemming Weiland Weiland Pasture Pasture sikb.bestemming (Glas)tuinbouw (Glas)tuinbouw Horticulture, with or without greenhouses Horticulture, with or without greenhouses sikb.bestemming Akkerbouw Akkerbouw Agriculture Agriculture sikb.bestemming Natuurgebied Natuurgebied Nature Nature sikb.bestemming openbare gebouwen openbare gebouwen Public buildings Public buildings sikb.bestemming Waterbodem Waterbodem Sediment (under water) Sediment (under water) sikb.bestemming School School School School sikb.bestemming Stortplaats Stortplaats Dump Dump sikb.bestemming 13 1 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Leeflaag dat als gevolg in stand van houden vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Maintain de locatie clean een top gebruiksbeperking layer bestaat: de op de locatie aangebrachte leeflaag moet te allen Maintain clean top layer sikb.gebruiksbeperking 13 2 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Open dat als verharding gevolg van handhaven de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Maintain de locatie open een paving gebruiksbeperking bestaat: de op de locatie aangebrachte open verharding moet te Maintain open paving sikb.gebruiksbeperking 13 3 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Gesloten dat als gevolg verharding van de handhaven vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Maintain de locatie closed een gebruiksbeperking paving bestaat: de op de locatie aangebrachte gesloten verharding moe Maintain closed paving sikb.gebruiksbeperking 13 4 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Verbod dat als gevolg grazen van vee de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Livestock de locatie grazing een gebruiksbeperking prohibited bestaat: op de locatie is het verboden om vee te laten grazen Livestock grazing prohibited sikb.gebruiksbeperking 13 5 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Verbod dat als gevolg gewasteelt van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Agriculture de locatie een prohibited gebruiksbeperking bestaat: op de locatie is het verboden om gewassen te telen Agriculture prohibited sikb.gebruiksbeperking 13 6 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Verbod dat als gevolg bouwactiviteiten van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Building de locatie prohibited een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie is het verboden om opstallen te bouwen Building prohibited sikb.gebruiksbeperking 13 7 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Verbod dat als gevolg graafactiviteiten van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Digging de locatie prohibited een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie is het verboden graafactiviteiten uit t Digging prohibited sikb.gebruiksbeperking 13 8 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Verbod dat als gevolg betreden van locaties de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Site de locatie access een prohibited gebruiksbeperking bestaat: op het is verboden om de locatie te betreden Site access prohibited sikb.gebruiksbeperking 13 9 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Verbod dat als gevolg onttrekking van de grondwater vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Groundwater de locatie een abstraction gebruiksbeperking prohibitedbestaat: op de locatie is het verboden grondwater te onttrekke Groundwater abstraction prohibited sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Grw dat als onttrekkingssysteem gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Groundwater de locatie een abstraction gebruiksbeperking system bestaat: op de locatie moet een grondwater onttrekkingssysteem Groundwater abstraction system sikb.gebruiksbeperking

3 13 11 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Luchtverversingssysteem dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Aeration de locatie system een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie moet een luchtverversingssysteem worden Aeration system sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Verbod dat als gevolg aanleg van veedrenkputten de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Digging de locatie wells een for gebruiksbeperking livestock prohibited bestaat: op de locatie is het verboden veedrenkputten aan te l Digging wells for livestock prohibited sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Aandacht dat als gevolg voor van drinkwaterleidingen de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Investigate de locatie een drinking gebruiksbeperking water pipes bestaat: op de locatie moet op korte termijn worden onderzocht Investigate drinking water pipes sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Monitoring dat als gevolg grondwater van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Groundwater de locatie een monitoring gebruiksbeperking bestaat: op de locatie moet de vastgestelde grondwaterverontre Groundwater monitoring sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Monitoring dat als gevolg lucht van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Atmosphere de locatie een monitoring gebruiksbeperking bestaat: op de locatie moet de luchtkwaliteit worden gemonitoo Atmosphere monitoring sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Verbod dat als gevolg verwijderen/beschadigen van vastgestelde nazorgvoorzieningen verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Prohibition de locatie een removal/damage gebruiksbeperking follow bestaat: up care op provisions de locatie zijn na de sanering voor de restverontr Prohibition removal/damage follow up care provisions sikb.gebruiksbeperking 14 1 Geen zorg Geen zorg No management No management 2 sikb.zorg 14 2 Registratie Registratie Registration Registration 1 sikb.zorg 14 3 Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring 1 sikb.zorg 14 4 Tijdelijke beveiliging Tijdelijke beveiliging Temporary protection Temporary protection 2 sikb.zorg 14 5 IBC IBC Isolate, manage, monitor Isolate, manage, monitor 1 sikb.zorg 14 6 Op deze locatie is na sanering geen nazorg nodig, of de nazorg is afgerond Geen Nazorg On this location no follow-up care is needed after remediation, or the follow-up care is completed No follow-up care sikb.zorg 15 1 Grond Grond Soil Soil 1 sikb.contour 15 2 Grondwater Grondwater Groundwater Groundwater 1 sikb.contour 15 3 Waterbodem Waterbodem Sediment (under water) Sediment (under water) 1 sikb.contour 15 4 Grond en Grondwater Grond en Grondwater Soil and groundwater Soil and groundwater sikb.contour 16 1 S S S S 1 sikb.overschrijding 16 2 T T T T 1 sikb.overschrijding 16 3 I I I I 1 sikb.overschrijding 16 4 K1 K1 K1 K1 1 sikb.overschrijding 16 5 K2 K2 K2 K2 1 sikb.overschrijding 16 6 K3 K3 K3 K3 1 sikb.overschrijding 16 7 K4 K4 K4 K4 1 sikb.overschrijding 16 8 BGW BGW BGW BGW 1 sikb.overschrijding 16 9 KO KO KO KO 1 sikb.overschrijding Overschrijding van de Maximale Waarde, zoals vastgesteld in de lokale (water)bodemkwaliteitskaart Maximale Waardeof afgeleid uit bodemfunctieklassenkaart (zie Besluit Bodemkwaliteit). Exceeding the maximum value, as determined in the local (water)soilquality map or derived from the Maximum soilfunctionclasses value map (see the Soil Quality Decree (dutch: BBK) sikb.overschrijding Achtergrondwaarde Besluit bodemkwaliteit AW2000 Background concentration (Soil Quality Decree (dutch: BBK)) AW sikb.overschrijding 17 1 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de vastgestelde voll. verw., verontreiniging aanvulgrond is volledig schoon verwijderd. (MF) De ontgraven bodemlaag is aangevuld met Complete schone removal, grond clean backfill (multifunctional) Complete removal, clean backfill (multifunctional) sikb.san_bovengrond 17 2 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de vastgestelde voll. verw., verontreiniging aanvulgrond is volledig achtergrond verwijderd. De ontgraven bodemlaag is aangevuld met Complete grond waarvan removal, de backfill kwaliteit with vergelijkbaar background is concentrations met de kwaliteit van de bovengrond in de omgev Complete removal, backfill with background concentrations sikb.san_bovengrond 17 3 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de vastgestelde voll. verw., verontreiniging aanvulgrond is volledig BGW verwijderd. De ontgraven bodemlaag is aangevuld met Complete grond waarvan removal, de backfill kwaliteit BGWvoldoet aan de BodemGebruiksWaarden (BGW) voor de betreffende l Complete removal, backfill BGW sikb.san_bovengrond 17 4 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: op de vastgestelde aanbrengen verontreiniging schone leeflaag is een leeflaag van schone grond aangebracht Provide clean top layer Provide clean top layer sikb.san_bovengrond 17 5 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: op de vastgestelde aanbrengen verontreiniging leeflaag achtergrondwaarde is een leeflaag aangebracht waarvan de kwaliteit vergelijkbaar Provide is met top de layer kwaliteit with van background de bovengrond concentrations in de omgeving (achtergrondwaarde) Provide top layer with background concentrations sikb.san_bovengrond 17 6 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: op de vastgestelde aanbrengen verontreiniging leeflaag BGWis een leeflaag aangebracht waarvan de kwaliteit voldoet aan Provide BodemGebruiksWaarden top layer to soil standards (BGW) voor de betreffende locatie Provide top layer to soil standards sikb.san_bovengrond 17 7 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: op de vastgestelde aanbrengen verontreiniging verharding/isolatieis een verhardingslaag aangebracht waardoor de verontreiniging Provide is geïsoleerd pavement/isolation Provide pavement/isolation sikb.san_bovengrond 17 8 Er is geen saneringsvariant voor de bovengrond van toepassing Niet van toepassing Not applicable Not applicable sikb.san_bovengrond 17 9 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de verontreiniging Volledig is verwijderen, volledig verwijderd. aanvulgrond De ontgraven Maximale bodemlaag Waarde is aangevuld met grond met Complete een kwaliteit removal gelijk of of contamination, beter dan de Maximale replenished Waarde with soil die geldt of quality op de equal betreffende to or better locatie than (zie the Maximum Complete Value removal, (see the replenish Dutch Soil soil Quality of Maximum Decree Value (BBK)) sikb.san_bovengrond De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: op de vastgestelde Aanbrengen verontreiniging leeflaag Maximale is een leeflaaf Waardeaangebracht waarvan de kwaliteit gelijk of beter Apply dan topsoil de Maximale with quality Waarde equal die or geldt better op than de betreffende the Maximum locatie Value (zie(see Besluit the bodemkwaliteit Dutch Soil Quality Decree Apply (BBK)) topsoil Maximum Value sikb.san_bovengrond De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de verontreiniging Verwijderen is gedeeltelijke tot Maximale verwijderd Waarde, tot aanvulgrond de Maximale schoon Waarde die geldt voor de betreffende Partial locatie removal (zie of Besluit the contamination Bodemkwaliteit until en the bodemfunctieklassenkaart), Maximum Value (see the waarna Dutch Soil schone Quality aanvul Decree (BBK)) Removal whereupon until Maximum clean soil Value, is added. added soil clean sikb.san_bovengrond De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de verontreiniging Verwijderen is gedeeltelijk tot Maximale verwijderd Waarde, tot aanvulgrond de Maximale achtergrond Waarde die geldt voor de betreffende Partial locatie removal (zie Besluit of the contamination Bodemkwaliteit until en bodemfunctieklassenkaart), the Maximum Value (see the waarna Dutch aanvulgrond Soil Quality Decree is (BBK)), Removal whereupon until the soil Maximum is added Value, that is added of a quality soil background equal or cleaner value than the background value sikb.san_bovengrond De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de verontreiniging Verwijderen is gedeeltelijk tot Maximale verwijderd Waarde, tot aanvulgrond de Maximale Maximale Waarde die Waarde geldt voor de betreffende Partial locatie removal (zie Besluit of the contamination Bodemkwaliteit until en bodemfunctieklassenkaart), the Maximum Value (see the waarna Dutch aanvulgrond Soil Quality Decree is (BBK)), Removal whereupon until the soil Maximum is added Value, that is added of a quality soil Maximum equal or Value cleaner than the Maximum Value sikb.san_bovengrond De verontreiniging in de grond is volledig verwijderd, er heeft echter geen aanvulling De plaatsgevonden verontreiniging in de grond is volledig verwijderd, er heeft echter geen aanvulling The plaatsgevonden contamination in the soil is completely removed, there has been no replacement The contamination in the soil is completely removed, there has been no replacement sikb.san_bovengrond 18 1 De volgende saneringsvariant voor de ondergrond is/wordt uitgevoerd: na de sanering stabiel, wordt geen restverontr./zorg/mon. stabiele eindsituatie gerealiseerd zonder restverontreiniging, zorgmaatregelen Stable, no of residual monitoring. contamination/management/monitoring Dit betreft een volledige verwijdering die zowel 'direct' als na ma Stable, no residual contamination/management/monitoring sikb.san_ondergrond 18 2 stabiel, geen restver./zorg, wel mon (1) stabiel, geen restver./zorg, wel mon (1) Stable, no residual contamination/mgmt; mon. (1) Stable, no residual contamination/mgmt; mon. (1) 2 sikb.san_ondergrond 18 3 De volgende saneringsvariant voor de ondergrond is/wordt uitgevoerd: na de sanering stabiel, wordt kl.restver./pas.zorg, een stabiele eindsituatie geen mon gerealiseerd met een kleine restverontreiniging en Stable, passieve minor zorg. res.cont./passive Na de sanering mgmt; is het niet no mon noodzakelijk de bodemverontreiniging te monito Stable, minor res.cont./passive mgmt; no mon sikb.san_ondergrond 18 4 stabiel, kl.restver./pas.zorg, wel mon. (2) stabiel, kl.restver./pas.zorg, wel mon. (2) Stable, minor res.cont./passive mgmt; mon. (2) Stable, minor res.cont./passive mgmt; mon. (2) 2 sikb.san_ondergrond 18 5 De volgende saneringsvariant voor de ondergrond is/wordt uitgevoerd: na de sanering stabiel, wordt gr.restver./pas.zorg, een stabiele eindsituatie geen mon gerealiseerd met een grote restverontreiniging en Stable, passieve minor zorg. res.cont./passive Na de sanering mgmt; is het niet no mon noodzakelijk de bodemverontreiniging te monitor Stable, minor res.cont./passive mgmt; no mon sikb.san_ondergrond 18 6 stabiel, gr.restver./pas.zorg, wel mon. (3) stabiel, gr.restver./pas.zorg, wel mon. (3) Stable, major res.cont./passive mgmt; mon. (3) Stable, major res.cont./passive mgmt; mon. (3) 2 sikb.san_ondergrond 18 7 De volgende saneringsvariant voor de ondergrond is/wordt uitgevoerd: na de sanering restverontreiniging, wordt geen stabiele monitoring eindsituatie gerealiseerd. Er moet actieve nazorg plaatsvinden Residual in de vorm contamination, van een eeuwigdurende monitoring bewaking door middel van montioringssysteem Residual contamination, monitoring sikb.san_ondergrond 18 8 De volgende saneringsvariant voor de ondergrond is/wordt uitgevoerd: na de sanering restverontreiniging, wordt geen stabiele IBC eindsituatie gerealiseerd. Er moet actieve nazorg plaatsvinden Residual in de vorm contamination, van het actief isolate, beheersen mgmt, en/of mon. isoleren (IBC) van de verontreiniging en monit Residual contamination, isolate, mgmt, mon sikb.san_ondergrond 18 9 Er is geen saneringsvariant voor de ondergrond van toepassing Niet van toepassing Not applicable Not applicable sikb.san_ondergrond 19 1 aannemer aannemer Contractor Contractor 1 sikb.subject 19 2 adviseur adviseur Consultant Consultant 1 sikb.subject 19 3 belanghebbende belanghebbende Stakeholder Stakeholder 1 sikb.subject 19 4 eigenaar eigenaar Owner Owner 1 sikb.subject 19 5 erfpachter erfpachter Tenant (land lease) Tenant (land lease) 1 sikb.subject 19 6 gebruiker gebruiker User User 1 sikb.subject 19 7 gemachtigde gemachtigde Representative Representative 1 sikb.subject 19 8 Gemeente Gemeente Municipality Municipality 1 sikb.subject 19 9 huurder huurder Tenant Tenant 1 sikb.subject Inspectie Inspectie Inspectorate Inspectorate 1 sikb.subject Kadaster Kadaster Cadastre Cadastre 1 sikb.subject locatie adres locatie adres Site address Site address 1 sikb.subject melder melder Reported by Reported by 1 sikb.subject provincie provincie Province Province 1 sikb.subject veroorzaker veroorzaker Party who caused the contamination Party who caused the contamination 1 sikb.subject BSB BSB BSB, Industrial sites soil remediation programme BSB, Industrial sites soil remediation programme 1 sikb.subject Opdrachtgever Opdrachtgever Client Client 1 sikb.subject Voormalige eigenaar Voormalige eigenaar Former owner Former owner 1 sikb.subject Waterschap Waterschap Waterschap (water control board) Waterschap (water control board) 1 sikb.subject Initiatief Sanering Initiatief Sanering Initiative for the remediation taken by Initiative for the remediation taken by 1 sikb.subject (on)schuldig eigenaar (on)schuldig eigenaar Culpable/nonculpable owner Culpable/nonculpable owner 1 sikb.subject projectontwikkelaar projectontwikkelaar Project developer Project developer sikb.subject aanvrager subsidie aanvrager subsidie Grant requested by Grant requested by sikb.subject indiener zienswijze indiener zienswijze Formal comments submitted by Formal comments submitted by sikb.subject uitvoerder uitvoerder Subcontractor Subcontractor sikb.subject 20 1 Een inventariserend onderzoek in een speciaal kader Bijzonder inventariserend onderzoek Special initial investigation Special initial investigation sikb.ond_type 20 2 Een archiefonderzoek, inclusief een locatiebezoek of gevelinspectie, naar activiteiten Historisch die op deze onderzoek locatie hebben plaatsgevonden. Met een historisch onderzoek kan voorspeld Historical worden investigation of er een risico is op bodemverontreiniging en kan de strategie voor veldon Historical investigation sikb.ond_type 20 3 Een beperkt bodemonderzoek met als doel te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging Indicatief onderzoek Indicative investigation Indicative investigation sikb.ond_type 20 4 Een bodemonderzoek met als doel te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging Bodemsanering het bedrijven kader van (BSB) de algemene maatregel van bestuur: bodemsanering van Industrial in gebruik sites zijnde soil bedrijfsterreinen remediation programme (BSB) Industrial sites soil remediation programme (BSB) sikb.ond_type 20 5 Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die beschrijft welke bodemonderzoekstrategie Verkennend het onderzoek best voor NEN de betreffende 5740 situatie geschikt is om uiteindelijk een uitspraak Initial te investigation kunnen doen to over NEN de 5740 bodemkwaliteit op een locatie Initial investigation to NEN sikb.ond_type 20 6 Een bodemonderzoek volgens norm NVN 5740 ie beschrijft welke bodemonderzoekstrategie Verkennend het onderzoek best voor de NVN betreffende 5740 situatie geschikt is om uiteindelijk een uitspraak Initial te kunnen investigation doen over to NVN de bodemkwaliteit 5740 op een locatie. De NEN 5740 is de opvolger van deze Initial investigation to NVN sikb.ond_type 20 7 Een algemeen onderzoek waarin gekeken wordt of op een locatie bodemverontreiniging Orienterend voorkomt. bodemonderzoek In veel onderzoeken wordt een onderzoeksstrategie gehanteerd uit de Preliminary NEN 5740investigation Preliminary investigation sikb.ond_type 20 8 Een vervolgonderzoek waarin gekeken wordt naar de omvang en ernst van de eerder Nader aangetroffen onderzoekverontreiniging Further investigation Further investigation sikb.ond_type 20 9 Een onderzoek waarin verschillende mogelijke varianten worden beschreven om een Sanerings vastgestelde onderzoek verontreiniging te saneren Remediation investigation Remediation investigation sikb.ond_type Een plan waarin de voorgestelde aanpak van de bodemsanering wordt beschreven Saneringsplan Remediation plan Remediation plan sikb.ond_type Een evaluatie van de uitgevoerde bodemsanering Sanerings evaluatie Remediation evaluation Remediation evaluation sikb.ond_type Een rapportage die conclusies beschrijft van de uitgevoerde monitoring van een sanering Monitoringsrapportage of verontreiniging Monitoringreport Monitoringreport sikb.ond_type Een rapportage waarin wordt beschreven welke (na)zorgmaatregelen bij een bodemsanering (Na)zorgrapportage zijn getroffen Follow-up report Follow-up report sikb.ond_type

Winkeldijk 19 A (boven) TE VINKEVEEN

Winkeldijk 19 A (boven) TE VINKEVEEN Maandag 17 juni 2013 Felix Meritis, Keizersgracht 324 326 te Amsterdam Ten overstaan van notaris Mr. C. Binnenkade Klein Binnenkade Notarissen Prinses Irenestraat 43, 1077 VW Amsterdam Telefoonnummer 020-5407070

Nadere informatie

Nazorg. SKB Cahier Nazorg

Nazorg. SKB Cahier Nazorg SKB De Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem draagt zorg voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht die eigenaren en beheerders van percelen en terreinen nodig hebben om de kwaliteit van

Nadere informatie

Demonstratie en kennisoverdracht Innovatieve Bodemonderzoektechnieken (DIB)

Demonstratie en kennisoverdracht Innovatieve Bodemonderzoektechnieken (DIB) SKB-project: SV-405 DC-project: 05.02.05 Demonstratie en Kennisoverdracht Innovatieve October 2003 D.C. Milieutechniek Title: Demonstratie en kennisoverdracht Innovatieve Report in Dutch (Demonstration-

Nadere informatie

MNP Rapport 500122002/2007

MNP Rapport 500122002/2007 MNP Rapport 500122002/2007 Maatschappelijke Kosten-BatenAnalyse van de Nederlandse bodemsaneringsoperatie A.P. van Wezel, R.O.G. Franken, E. Drissen, C.W. Versluijs, R. van den Berg Herziene versie Dit

Nadere informatie

Commissie Integraal Waterbeheer. Em issie-immissie. prioritering van bronnen en de immissietoets

Commissie Integraal Waterbeheer. Em issie-immissie. prioritering van bronnen en de immissietoets Commissie Integraal Waterbeheer Em issie-immissie prioritering van bronnen en de immissietoets juni 2000 Overzicht rapporten CIW werkgroep Emissies en diffuse bronnen (werkgroep Vi)... Verf-, lak- en

Nadere informatie

Afstromend wegwater T 070 3518544 F 070 3519078

Afstromend wegwater T 070 3518544 F 070 3519078 Werkgroep Water en milieu 4 Commissie Integraal Waterbeheer Postbus 20906 2500 EX Den Haag Afstromend wegwater T 070 3518544 F 070 3519078 I www.ciw.nl Commissie Integraal Waterbeheer Afstromend wegwater

Nadere informatie

SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo

SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo SV-060 Grondwaterkwaliteitskaarten Hengelo Fase 3 Eindrapport drs. P. Schipper (Grontmij Advies & Techniek bv) drs. M. Vissers (Universiteit Utrecht, Fysische geografie) juli 2003 Gouda, SKB Stichting

Nadere informatie

M E E U W De rol van MEgasites en steden binnen de ontwikkeling van EU Waterbeleid

M E E U W De rol van MEgasites en steden binnen de ontwikkeling van EU Waterbeleid M E E U W De rol van MEgasites en steden binnen de ontwikkeling van EU Waterbeleid deelrapport 2: Beheer van grootschalige grondwaterverontreiniging in relatie tot de Grondwaterrichtlijn. Projectnummer:

Nadere informatie

Deel 3 Bijlagen bij uitvoeringskader VTH

Deel 3 Bijlagen bij uitvoeringskader VTH Vertrouwen verdienen Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2014-2017 Vertrouwen verdienen Deel 3 Bijlagen bij uitvoeringskader VTH Vastgesteld door Gedeputeerde Staten 17 december 2013 Nota

Nadere informatie

Nederlands Onderzoeksprogramma Biotechnologische In-situ Sanering

Nederlands Onderzoeksprogramma Biotechnologische In-situ Sanering NOBIS 98-1-32 KNELPUNTEN EN OPLOSSINGEN BIJ GRONDWATERMONSTERNAME IN DIEPE MONITORINGSPUTTEN MEDE GEBASEERD OP TECHNIEKEN WELKE ROUTINEMATIG WORDEN TOEGEPAST IN DE OLIE- INDUSTRIE drs. B.A. Keet (Geo &

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE O M G E V I N G E N M I L I E U MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE Meerjarenprogramma Bodem & Ondergrond 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT O OMGEVINGSDIENST Gemeente Eindhoven Keizer Karei V Singel i ontvangen 13 NOV. \^ Postbus 8035 5601 KA Eindhoven T: 088 369 03 69 I; vwvw.odzob.ni Gemeente Eindhoven Sector ORVM T.a.v. de heer J.E. Lebon

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Fase 1: Eindrapportage deelresultaten 1 en 2

Fase 1: Eindrapportage deelresultaten 1 en 2 NOBIS 95-2-02 ONDERZOEKSCLUSTER GRONDRADAR (BEHORENDE BIJ HET ONDERZOEKSPROJECT VERBETERING VAN DE POSITIE VAN DE IN-SITU BIODEGRADATIE-VARIANT DOOR TOEVOEGING VAN IMBIBITIE EN DRAINAGE AAN DE BESTAANDE

Nadere informatie

Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 : February 2011

Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 : February 2011 P026: Materials Issue 4 Materials Issue 4 : Company Name: Fleoplast B.V. Site name: Fleoplast B.V. Audit Category: High Hygiene Risk BRC Site Code: 1692398 Audit Result: CERTIFICATED Audit Grade: Audit

Nadere informatie

Bijlage N Overzicht aanvullende generieke maatregelen

Bijlage N Overzicht aanvullende generieke maatregelen Onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de aanvullende maatregelen op het gebied van bodem- en waterbeleid, voor meer informatie verwijzen wij u naar het brondocument generiek beleid op www.kaderrichtlijnwater.nl

Nadere informatie

Nulmeting van het NSL monitoringsprogramma

Nulmeting van het NSL monitoringsprogramma Rapport 680712001/2010 J. Wesseling R. Beijk Nulmeting van het NSL monitoringsprogramma Analyse van de uitgangssituatie van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit RIVM Rapport 680712001/2010

Nadere informatie

Nederlands Onderzoeksprogramma Biotechnologische In-situ Sanering

Nederlands Onderzoeksprogramma Biotechnologische In-situ Sanering NOBIS 96204 DEFINITIESTUDIE BIOTECHNOLOGISCHE SANERING VOORMALIGE GASFABRIEKS TERREINEN Eindrapport dr.ir. P. Doelman (IWACO B.V.) ir. A. Groenewolt (IWACO B.V.) ir. J.A.N.M. Heersche (NV Hanze Milieu)

Nadere informatie

Evaluatierapportage. : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013

Evaluatierapportage. : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013 Bijlage 2 Evaluatierapportage Locatie : Kampstraat 1a te Heesch Opdrachtgever : Gemeente Bernheze Projectnummer : 259461.4 Datum : 16 juli 2013 Onderzoeksgegevens Soort onderzoek evaluatie sanering Doelstelling

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0 CERTIFICATIESCHEMA Edukoppeling en SAAS DATUM 8 januari 2014 STATUS In ontwikkeling VERSIE 1.0 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1 Achtergrond en aanleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel 4

Nadere informatie

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek

Waterbodems in de Waterwet. Praktijkvoorbeeldenboek Waterbodems in de Waterwet Praktijkvoorbeeldenboek Inhoud 1 Inleiding 1 2 Uitbreiding van een watersysteem 6 2.1 Situatiebeschrijving 6 2.2 Situatie voor invoering van de Waterwet 7 2.2.1 Aanpak 7 2.2.2

Nadere informatie

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen

Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Werken in verontreinigde grond bij aanleg van kabels en leidingen Inleiding Dagelijks worden in Nederland kilometers aan kabels en leidingen in de grond gelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken

Nadere informatie

jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---...~. ~ Opdrachtgever: Advies:

jbl ~A~,~~~oo~o~ na~4~c{ad4v~ SANERINGSPLAN ~~ r` ~ NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---...~. ~ Opdrachtgever: Advies: . jbl A,ooo na4c{ad4v SANERINGSPLAN r` NAF-TERREIN ALPHEN AID RIJN 72.065.---... BEHO::;i ;i ti;......-3.. i Advies: Opdrachtgever: NBM Milieu BV Dr. van Stratenweg 5 Postbus 007 4200 CA GORINCHEM Gemeente

Nadere informatie

SV-113 KISsessie gebiedsgericht bodembeheer

SV-113 KISsessie gebiedsgericht bodembeheer SV-113 KISsessie gebiedsgericht bodembeheer mr. ing. G.J. Kremers (TAUW bv) mr. L.A.E. van Dijk (TAUW bv) oktober 2003 Gouda, SKB Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem Auteursrechten Alle

Nadere informatie

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013

Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 BODEMV Bodemvisie Noord-Holland 2009-2013 Colofon Uitgave Provincie Noord-Holland Postbus 123 2000 MD Haarlem Tel.: 023 514 31 43 Fax: 023 514 40 40 www.noord-holland.nl

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002

MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002 MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002 OPERA-PG-COV002 Ewoud Verhoef 5 juli 2011 COVRA N.V. Inhoudopgave 1. Inleiding... 1 1.1. Achtergrond... 1 1.2. Doelstelling Meerjarenplan... 1 1.3. Totstandkoming Meerjarenplan...

Nadere informatie

Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond

Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond Beleidsdocument duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van bodem en ondergrond Vastgesteld door bestuurders van IenM, provincies, gemeenten en waterschappen op >invullen< te Den Haag Hoofddoelsteling

Nadere informatie