5 3 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's Ecologisch voor de planten en (bodem)dieren vastgesteld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 3 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's Ecologisch voor de planten en (bodem)dieren vastgesteld"

Transcriptie

1 Codegroup Code Dutch_description Dutch_value English_description English_Value CASNR Status Modified in version Tag 1 1 Roxit Roxit Roxit Roxit sikb.leverancier 1 2 CSO CSO CSO CSO 1 sikb.leverancier 1 3 Centric Centric Centric Centric 1 sikb.leverancier 1 4 Jess systems Jess systems Jess systems Jess systems 1 sikb.leverancier 1 5 Chemielinco en B3partners Chemielinco en B3partners Chemielinco en B3partners Chemielinco en B3partners 1 sikb.leverancier 1 6 I.T. Works I.T. Works I.T. Works I.T. Works 1 sikb.leverancier 1 7 Tauw Tauw Tauw Tauw 1 sikb.leverancier 1 8 Groome Computer Services Groome Computer Services Groome Computer Services Groome Computer Services 1 sikb.leverancier 1 9 SCG SCG SCG SCG 1 sikb.leverancier 1 10 Genetics bv Genetics bv Genetics bv Genetics bv 1 sikb.leverancier 1 11 Analytico Milieu B.V. Analytico Milieu B.V. Analytico Milieu B.V. Analytico Milieu B.V sikb.leverancier 1 12 AL-West AL-West AL-West AL-West sikb.leverancier 1 13 RealDetection RealDetection RealDetection RealDetection sikb.leverancier 1 14 Amity ICT Solutions & Services Amity ICT Solutions & Services Amity ICT Solutions & Services Amity ICT Solutions & Services sikb.leverancier 1 15 i-theses bvba i-theses bvba i-theses bvba i-theses bvba sikb.leverancier 1 16 Staat der Nederlanden Staat der Nederlanden Staat der Nederlanden Staat der Nederlanden sikb.leverancier 1 17 Nazca IT Solutions B.V. Nazca IT Solutions B.V. Nazca IT Solutions B.V. Nazca IT Solutions B.V sikb.leverancier 2 1 StraBis/Squit Bodem/Squit ibis StraBis/Squit Bodem/Squit ibis StraBis/Squit Bodem StraBis/Squit Bodem sikb.applicatie 2 2 Globis Globis Globis Globis 1 sikb.applicatie 2 3 Nazca Nazca Nazca Nazca 1 sikb.applicatie 2 4 Bis4All Bis4All Bis4All Bis4All 1 sikb.applicatie 2 5 GeoBIS GeoBIS GeoBIS GeoBIS 1 sikb.applicatie 2 6 Lincs Lincs Lincs Lincs 1 sikb.applicatie 2 7 BoorManager BoorManager BoorManager BoorManager 1 sikb.applicatie 2 8 BOM BOM BOM BOM 1 sikb.applicatie 2 9 MiRaS MiRaS MiRaS MiRaS 1 sikb.applicatie 2 10 Advies2000 Advies2000 Advies2000 Advies sikb.applicatie 2 11 MiRaS Rapportage MiRaS Rapportage MiRaS Rapportage MiRaS Rapportage 1 sikb.applicatie 2 12 K-Soil K-Soil K-Soil K-Soil 1 sikb.applicatie 2 13 GmisBIS GmisBIS GmisBIS GmisBIS 1 sikb.applicatie 2 14 LabCom LabCom LabCom LabCom 1 sikb.applicatie 2 15 LCS LCS LCS LCS 1 sikb.applicatie 2 16 AMIS AMIS AMIS AMIS 1 sikb.applicatie 2 17 BSB BSB BSB, Industrial sites soil remediation programme BSB, Industrial sites soil remediation programme sikb.applicatie 2 18 PAIS PAIS PAIS PAIS sikb.applicatie 2 19 StarLIMS StarLIMS StarLIMS StarLIMS sikb.applicatie 2 20 Bodin Bodin Bodin Bodin sikb.applicatie 2 21 Amity Networks & Training Amity Networks & Training Amity Networks & Training Amity Networks & Training sikb.applicatie 2 22 Bodembeheer Informatie Systeem Krimpenerwaard BISK Bodembeheer Informatie Systeem Krimpenerwaard BISK sikb.applicatie 2 23 TerraIndex TerraIndex TerraIndex TerraIndex sikb.applicatie 2 24 TerraBase TerraBase TerraBase TerraBase sikb.applicatie 2 25 Applicatie die ingevulde pdf-bestanden voor de regeling Besluit Uniforme Saneringen BUS-conversieservice omzet in SIKB0101 exports Application that converts filled-in pdf-files for the "Besluit Uniforme Saneringen" to SIKB0101 exportsbus-conversieservice sikb.applicatie 2 26 Squit ibis Squit ibis Squit ibis Squit ibis sikb.applicatie 2 27 Nazca-i Bodem Nazca-i Bodem Nazca-i Bodem Nazca-i Bodem sikb.applicatie 3 1 Oracle Oracle Oracle Oracle 1 sikb.database 3 2 Dbase Dbase Dbase Dbase 1 sikb.database 3 3 Access Access Access Access 1 sikb.database 3 4 Informix Informix Informix Informix 1 sikb.database 3 5 Ingress Ingress Ingress Ingress 1 sikb.database 3 6 Progress Progress Progress Progress 1 sikb.database 3 7 Paradox Paradox Paradox Paradox 1 sikb.database 3 8 Interbase Interbase Interbase Interbase 1 sikb.database 3 9 Sybase Sybase Sybase Sybase 1 sikb.database 3 10 SQL Server SQL Server SQL Server SQL Server 1 sikb.database 3 11 ASCII ASCII ASCII ASCII 1 sikb.database 3 12 FlashFiler 2 FlashFiler 2 FlashFiler 2 FlashFiler sikb.database 3 13 Zope Database ZODB Zope Database ZODB sikb.database 4 1 Niet verontreinigd (geen vervolg) Niet verontreinigd (geen vervolg) Not contaminated (no follow-up) Not contaminated (no follow-up) 2 sikb.status_ver 4 2 Pot. Verontreinigd (geen vervolg) Pot. Verontreinigd (geen vervolg) Potentially contaminated (no follow-up) Potentially contaminated (no follow-up) 2 sikb.status_ver 4 3 Pot. ernstig Pot. ernstig Potentially serious Potentially serious 2 sikb.status_ver 4 4 Pot. urgent Pot. urgent Potentially urgent Potentially urgent 2 sikb.status_ver 4 5 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven Niet dat ernstig de bodem op de locatie niet ernstig is verontreinigd (licht tot matig verontreinigd Not of serious plaatselijk sterk verontreinigd) Not serious sikb.status_ver 4 6 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven ernstig, dat de niet bodem urgent op de locatie ernstig is verontreinigd. De verontreiniging moet door Serious, de eigenaar/gebruiker/gemeente/provincie not urgent worden beheerd of, eerder, bij locatieontwikkeling word Serious, not urgent sikb.status_ver 4 7 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven ernstig, dat de urgentie bodem op niet de bepaald locatie ernstig is verontreinigd. De termijn waarop de verontreiniging Serious, gesaneerd urgency not moet determined worden, is nog niet vastgesteld Serious, urgency not determined sikb.status_ver 4 8 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven urgent dat de san bodem binnen op 4 de jaar locatie ernstig is verontreinigd. De verontreiniging moet binnen Urgent, 4 jaar remediation na afgifte van within de beschikking 4 years worden gesaneerd Urgent, remediation within 4 years sikb.status_ver 4 9 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven urgent dat de san bodem binnen op 5-10 de locatie jaar ernstig is verontreinigd. De verontreiniging moet binnen Urgent, 5 tot 10 remediation jaar na afgifte within van 5-10 de years beschikking worden gesaneerd Urgent, remediation within 5-10 years sikb.status_ver 4 10 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven urgent, dat de start bodem sanering op de voor locatie 2015 ernstig is verontreinigd. De sanering van de verontreiniging Urgent, moet start vóór remediation 1 januari before 2015 zijn 2015 gestart Urgent, start remediation before sikb.status_ver 4 11 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven ernstig, dat de geen bodem spoed op de locatie ernstig is verontreinigd. De verontreiniging moet worden Serious, beheerd not of, urgent eerder, bij locatieontwikkeling worden gesaneerd Serious, not urgent sikb.status_ver 4 12 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven ernstig, dat de spoed, bodem risico's op de wegnemen locatie ernstig en uiterlijk is verontreinigd. saneren voor Op de 2015 locatie moeten zo spoedig Serious, als mogelijk urgent, maatregelen elminate risks, getroffen start remediation worden om before de risico's 2015van de verontreiniging weg te nemen. Serious, urgent, eliminate risks, start remediation before sikb.status_ver 4 13 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven ernstig, dat de geen bodem risico's op de bepaald locatie ernstig is verontreinigd. De risico's van de verontreiniging Serious, voor risks de mens, undetermined ecologie en verspreiding zijn niet vastgesteld Serious, risks undetermined sikb.status_ver 4 14 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven niet dat ernstig, de bodem licht op tot de matig locatie verontreinigd niet ernstig is verontreinigd. De aanwezige verontreinigingen Not serious, overschrijden light to moderate interventiewaarden contaminationvan de Wet Bodembescherming niet. Voor de locatie besnot serious, light to moderate contamination sikb.status_ver 4 15 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft met een beschikking aangegeven niet dat ernstig, de bodem plaatselijk op de locatie sterk verontreinigd niet ernstig is verontreinigd. De aanwezige verontreinigingen Not serious, overschrijden local high de contamination interventiewaarden van de Wet Bodembescherming plaatselijk. Voor de locanot serious, local high contamination sikb.status_ver 5 1 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's Humaan voor de mens vastgesteld Human Human sikb.risico 5 2 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgesteldheid verspreidingsrisico's Verspreiding vastgesteld Distribution Distribution sikb.risico 5 3 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's Ecologisch voor de planten en (bodem)dieren vastgesteld Ecological Ecological sikb.risico 5 4 Er zijn verdenkingen dat bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's voor de mens Potentieel kunnen humaan worden vastgesteld. De risicobeoordeling is nog niet uitgevoerd 5 5 Er zijn verdenkingen dat bij de huidige omvang en bodemgesteldheid verspreidingsrisico's Potentieel kunnen verspreiding worden vastgesteld. De risicobeoordeling is nog niet uitgevoerd There is a suspicion that this location potentially contains a human risk, but it is not yet possible to pass Potentially through the human remediation criterion entirely sikb.risico There is a suspicion that this location potentially contains a distribution risk, but it is not yet possible Potentially to pass through distribution the remediation criterion entirely sikb.risico 5 6 Er zijn verdenkingen dat bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's voor de planten Potentieel (bodem)dieren ecologisch kunnen worden vastgesteld. De risicobeoordeling is nog niet There uitgevoerd is a suspicion that this location potentially contains a ecological risk, but it is not yet possible to Potentially pass through ecological the remediation criterion entirely sikb.risico 6 1 SUBAT en Werkprogramma tankstations SUBAT en Werkprogramma tankstations SUBAT and Filling stations programme SUBAT and Filling stations programme 1 sikb.convenant 6 2 Bodemsanering NS Bodemsanering NS NS railways soil remediation NS railways soil remediation 1 sikb.convenant 6 3 BSB-operatie/Bedrijvenregeling BSB-operatie/Bedrijvenregeling BSB programme/industrial sites arrangement BSB programme/industrial sites arrangement 1 sikb.convenant 6 4 VINEX-convenanten VINEX-convenanten New housing sites agreements/covenants New housing sites agreements/covenants 1 sikb.convenant 6 5 Bodemsaneringsprogramma staatseigendommen Bodemsaneringsprogramma staatseigendommen State property soil remediation programme State property soil remediation programme 1 sikb.convenant 6 6 Specifieke convenanten Specifieke convenanten Specific agreements/covenants Specific agreements/covenants 1 sikb.convenant 6 7 Gasfabrieken Gasfabrieken Gasworks Gasworks 1 sikb.convenant 6 8 Niet van toepassing Niet van toepassing Not applicable Not applicable 1 sikb.convenant 6 9 BodemCentrum BodemCentrum BodemCentrum BodemCentrum sikb.convenant

2 7 1 Statisch Statisch Static Static 1 sikb.stat_dyn 7 2 Dynamisch Dynamisch Dynamic Dynamic 1 sikb.stat_dyn 8 1 WBB WBB WBB WBB 1 sikb.initiatief 8 2 ISV ISV ISV ISV 1 sikb.initiatief 8 3 SEB SEB SEB SEB 1 sikb.initiatief 8 4 ALG ALG ALG ALG 1 sikb.initiatief 8 5 ILG ILG ILG ILG sikb.initiatief 8 6 Decentralisatie Uitkering Bodem DUB Decentralisatie Uitkering Bodem DUB sikb.initiatief 9 1 In het kader van de Wet bodembescherming moet op de locatie een oriënterend onderzoek uitvoeren worden OO uitgevoerd naar de aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging. Undertake De basis initial voor dit investigation onderzoek is het 'Protocol Oriënterend Onderzoek' (Sdu, 1993) Undertake initial investigation sikb.vervolg 9 2 In het kader van de Wet bodembescherming moet op de locatie een nader onderzoek uitvoeren worden NO uitgevoerd om de omvang en ernst van de vastgestelde verontreiniging te Undertake bepalen. further De basis investigation voor dit onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek deel 1' (Sdu, 1995) of de Undertake further investigation sikb.vervolg 9 3 In het kader van de Wet bodembescherming moet op de locatie een aanvullend onderzoek uitvoeren worden aanvullend uitgevoerd onderzoek naar de aard en ernst van de (mogelijke) verontreinigingundertake supplementary investigation Undertake supplementary investigation sikb.vervolg 9 4 In het kader van de Wet bodembescherming moet voor de vastgestelde verontreiniging uitvoeren een saneringsonderzoek SO worden uitgevoerd. In dit onderzoek worden een aantal Undertake saneringsvarianten remediation tegen investigation elkaar afgewogen en wordt een voorkeursvariant geadviseerd Undertake remediation investigation sikb.vervolg 9 5 In het kader van de Wet bodembescherming moet een saneringsplan voor de vastgestelde opstellen verontreiniging SP worden opgesteld. In dit plan wordt een saneringsvariant uitgewerkt Define remediation plan Define remediation plan sikb.vervolg 9 6 Om de verontreiniging te verwijderen of te beheren moet worden gestart met de sanering starten sanering Start remediation Start remediation sikb.vervolg 9 7 Om bij de verontreiniging risico's voor de mens, ecologie en/of verspreiding weg te uitvoeren nemen moet tijdelijke een tijdelijke beveiliging beveiliging zijn aangebracht of tijdelijke maatregelen zijn Provide genomen temporary protection Provide temporary protection sikb.vervolg 9 8 In het kader van de Wet bodembescherming moet na het uitvoeren van de sanering uitvoeren een evaluatie evaluatie worden opgesteld. In de evaluatie moet naar voren komen in hoeverre Arrange de saneringsdoelstellingen evaluation zijn gehaald die in het saneringsplan zijn geformuleerd Arrange evaluation sikb.vervolg 9 9 In het kader van de Wet bodembescherming vindt na de sanering actieve nazorg plaats uitvoeren om de actieve (rest)verontreiniging nazorg te beheersen en te beheren Provide active follow-up activities Provide active follow-up activities sikb.vervolg 9 10 In het kader van de Wet bodembescherming wordt na de sanering de (rest)verontreiniging monitoring gemonitoord om deze te beheersen en te beheren Monitoring Monitoring sikb.vervolg 9 11 In het kader van de Wet bodembescherming is de achtergebleven verontreiniging na registratie de sanering (restverontreiniging) geregistreerd in het BIS van de overheid, en daarnaast Record bij residual het Kadaster contamination Record residual contamination sikb.vervolg 9 12 voldoende onderzocht en/of gesaneerd voldoende onderzocht en/of gesaneerd Adequately investigated and/or remediated Adequately investigated and/or remediated sikb.vervolg 9 13 In het kader van de Wet bodembescherming moet op de locatie een aanvullend oriënterend Uitvoeren onderzoek aanvullend worden OO uitgevoerd naar de aard en ernst van de (mogelijke) verontreiniging.de Undertake supplementary basis voor initial dit onderzoek investigation is het 'Protocol Oriënterend Onderzoek' (Sdu, 1993) Undertake supplementary initial investigation sikb.vervolg 9 14 In het kader van de Wet bodembescherming moet op de locatie een aanvullend nader Uitvoeren onderzoek aanvullend worden NO uitgevoerd om de omvang en ernst van de vastgestelde verontreiniging Undertake te supplementary bepalen. De basis further voor investigation dit onderzoek is het 'Protocol Nader onderzoek deel 1' (Sdu, 1 Undertake supplementary further investigation sikb.vervolg 9 15 In het kader van de Wet bodembescherming moet voor de vastgestelde verontreiniging Uitvoeren een aanvullend saneringsonderzoek SO worden uitgevoerd. In dit onderzoek worden Undertake een aantal supplementary saneringsvarianten remediation tegen investigation elkaar afgewogen en wordt een voorkeursvariant geadviseerdundertake supplementary remediation investigation sikb.vervolg 9 16 In het kader van de Wet bodembescherming moet een aanvullend saneringsplan voor Uitvoeren de vastgestelde aanvullend verontreiniging SP worden opgesteld. In dit plan wordt een aanvullende Undertake saneringsvariant supplementary uitgewerkt remediation plan Undertake supplementary remediation plan sikb.vervolg 9 17 Om de verontreiniging te verwijderen of te beheren moet worden gestart met de aanvullende Uitvoeren aanvullende sanering sanering Undertake supplementary remediation Undertake supplementary remediation sikb.vervolg 9 18 In het kader van de Wet bodembescherming moet na het uitvoeren van de aanvullende Uitvoeren sanering aanvullende een aanvullende saneringsevaluatie evaluatie worden opgesteld. In de aanvullende evaluatie Undertake moet naar supplementary voren komen remediation in hoeverre evaluation de aanvullende saneringsdoelstellingen zijn gehaald die in Undertake supplementary remediation evaluation sikb.vervolg 9 19 Op de onderzoekslocatie moet een historisch onderzoek worden uitgevoerd. Uit dit Uitvoeren onderzoek historisch moet blijken onderzoek of op de onderzoekslocatie activiteiten aanwezig zijn (geweest) Undertake die bodem historical mogelijk investigation hebben verontreinigd Undertake historical investigation sikb.vervolg 9 20 De resultaten van het uitgevoerde (historische) bodemonderzoek geven aan dat de voldoende (voormalige) onderzocht activiteiten en/of de onderzoekslocatie voldoende zijn onderzocht in het Adquately kader van investigated de Wet bodembescherming Adquately investigated sikb.vervolg 9 21 De resultaten van de evaluatie van de sanering geven aan dat de vastgestelde verontreiniging voldoende gesaneerd voldoende is gesaneerd in het kader van de Wet bodembescherming Adequately remediated Adequately remediated sikb.vervolg 9 22 Op basis van de informatie uit het Historisch BodemBestand is op deze locatie in het Hbb-cluster-inactief kader van de bodemsaneringsoperatie geen vervolgonderzoek noodzakelijk. Op deze HBB locaties (historical pas soil op records) termijn, cluster of eerder inactive bij locatieontwikkeling, een vervolgonderzoek noodza HBB (historical soil records) cluster inactive sikb.vervolg 10 1 Onbekend Onbekend Unknown Unknown 1 sikb.gebruik 10 2 Wonen met moestuin Wonen met moestuin Residential with kitchen garden Residential with kitchen garden 1 sikb.gebruik 10 3 Wonen met tuin Wonen met tuin Residential with garden Residential with garden 1 sikb.gebruik 10 4 Wonen zonder tuin Wonen zonder tuin Residential without garden Residential without garden 1 sikb.gebruik 10 5 Bedrijven, kantoren Bedrijven, kantoren Businesses, offices Businesses, offices 1 sikb.gebruik 10 6 Industrie Industrie Industry Industry 1 sikb.gebruik 10 7 Recreatie Recreatie Recreation Recreation 1 sikb.gebruik 10 8 Braakliggend Braakliggend Not used Not used 1 sikb.gebruik 10 9 Openbaar groen Openbaar groen Public greenery Public greenery 1 sikb.gebruik Infrastructuur/verkeer Infrastructuur/verkeer Infrastructure/traffic Infrastructure/traffic 1 sikb.gebruik Volkstuin Volkstuin Allotments Allotments 1 sikb.gebruik Weiland Weiland Pasture Pasture 1 sikb.gebruik (Glas)tuinbouw (Glas)tuinbouw Horticulture, with or without greenhouses Horticulture, with or without greenhouses 1 sikb.gebruik Akkerbouw Akkerbouw Agriculture Agriculture 1 sikb.gebruik Natuurgebied Natuurgebied Nature Nature 1 sikb.gebruik openbare gebouwen openbare gebouwen Public buildings Public buildings 1 sikb.gebruik Waterbodem Waterbodem Sediment (under water) Sediment (under water) 1 sikb.gebruik School School School School 1 sikb.gebruik Stortplaats Stortplaats Dump Dump sikb.gebruik Wonen Wonen Residential Residential sikb.gebruik Voorzieningen Voorzieningen Support facilities Support facilities sikb.gebruik Recreatie / groenvoorziening Recreatie / groenvoorziening Recreation/greenery Recreation/greenery sikb.gebruik Landbouw Landbouw Agriculture Agriculture sikb.gebruik Water Water Water Water sikb.gebruik 11 1 De vastgestelde verontreiniging op de locatie is volledig gesaneerd. Het gehele geval Volledig van ernstige (locatie) bodemverontreiniging, waar de locatie onderdeel van uit maakt, is (nog) Complete niet volledig (site) gesaneerd Complete (site) sikb.sanering 11 2 De vastgestelde verontreiniging op de locatie wordt gefaseerd gesaneerd. Het gehele Gefaseerd geval van (locatie) ernstige bodemverontreiniging, waar de locatie onderdeel van uit maakt, Staged is (nog) (site) niet volledig gesaneerd Staged (site) sikb.sanering 11 3 De vastgestelde deelverontreiniging(en) op de locatie is/wordt per gedeelte(n) gesaneerd. Deelsanering Hierbij (gedeelte blijven één locatie) of meerdere deelverontreinigingen achter. Het gehele geval Partial van ernstige (part of the bodemverontreiniging, site) waar de locatie onderdeel van uit maakt, is eveneen Partial (part of the site) sikb.sanering 11 4 Het vastgestelde geval van ernstige bodemverontreiniging is volledig gesaneerd Volledig (hele geval) Complete (complete occurrence) Complete (complete occurrence) sikb.sanering 11 5 Het vastgestelde geval van ernstige bodemverontreiniging is gefaseerd volledig gesaneerd Gefaseerd (hele geval) Staged (complete occurrence) Staged (complete occurrence) sikb.sanering 12 1 Onbekend Onbekend Unknown Unknown sikb.bestemming 12 2 Wonen met moestuin Wonen met moestuin Residential with kitchen garden Residential with kitchen garden sikb.bestemming 12 3 Wonen met tuin Wonen met tuin Residential with garden Residential with garden sikb.bestemming 12 4 Wonen zonder tuin Wonen zonder tuin Residential without garden Residential without garden sikb.bestemming 12 5 Bedrijven, kantoren Bedrijven, kantoren Businesses, offices Businesses, offices sikb.bestemming 12 6 Industrie Industrie Industry Industry sikb.bestemming 12 7 Recreatie Recreatie Recreation Recreation sikb.bestemming 12 8 Braakliggend Braakliggend Not used Not used sikb.bestemming 12 9 Openbaar groen Openbaar groen Public greenery Public greenery sikb.bestemming Infrastructuur/verkeer Infrastructuur/verkeer Infrastructure/traffic Infrastructure/traffic sikb.bestemming Volkstuin Volkstuin Allotments Allotments sikb.bestemming Weiland Weiland Pasture Pasture sikb.bestemming (Glas)tuinbouw (Glas)tuinbouw Horticulture, with or without greenhouses Horticulture, with or without greenhouses sikb.bestemming Akkerbouw Akkerbouw Agriculture Agriculture sikb.bestemming Natuurgebied Natuurgebied Nature Nature sikb.bestemming openbare gebouwen openbare gebouwen Public buildings Public buildings sikb.bestemming Waterbodem Waterbodem Sediment (under water) Sediment (under water) sikb.bestemming School School School School sikb.bestemming Stortplaats Stortplaats Dump Dump sikb.bestemming 13 1 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Leeflaag dat als gevolg in stand van houden vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Maintain de locatie clean een top gebruiksbeperking layer bestaat: de op de locatie aangebrachte leeflaag moet te allen Maintain clean top layer sikb.gebruiksbeperking 13 2 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Open dat als verharding gevolg van handhaven de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Maintain de locatie open een paving gebruiksbeperking bestaat: de op de locatie aangebrachte open verharding moet te Maintain open paving sikb.gebruiksbeperking 13 3 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Gesloten dat als gevolg verharding van de handhaven vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Maintain de locatie closed een gebruiksbeperking paving bestaat: de op de locatie aangebrachte gesloten verharding moe Maintain closed paving sikb.gebruiksbeperking 13 4 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Verbod dat als gevolg grazen van vee de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Livestock de locatie grazing een gebruiksbeperking prohibited bestaat: op de locatie is het verboden om vee te laten grazen Livestock grazing prohibited sikb.gebruiksbeperking 13 5 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Verbod dat als gevolg gewasteelt van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Agriculture de locatie een prohibited gebruiksbeperking bestaat: op de locatie is het verboden om gewassen te telen Agriculture prohibited sikb.gebruiksbeperking 13 6 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Verbod dat als gevolg bouwactiviteiten van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Building de locatie prohibited een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie is het verboden om opstallen te bouwen Building prohibited sikb.gebruiksbeperking 13 7 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Verbod dat als gevolg graafactiviteiten van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Digging de locatie prohibited een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie is het verboden graafactiviteiten uit t Digging prohibited sikb.gebruiksbeperking 13 8 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Verbod dat als gevolg betreden van locaties de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Site de locatie access een prohibited gebruiksbeperking bestaat: op het is verboden om de locatie te betreden Site access prohibited sikb.gebruiksbeperking 13 9 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Verbod dat als gevolg onttrekking van de grondwater vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Groundwater de locatie een abstraction gebruiksbeperking prohibitedbestaat: op de locatie is het verboden grondwater te onttrekke Groundwater abstraction prohibited sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Grw dat als onttrekkingssysteem gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Groundwater de locatie een abstraction gebruiksbeperking system bestaat: op de locatie moet een grondwater onttrekkingssysteem Groundwater abstraction system sikb.gebruiksbeperking

3 13 11 Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Luchtverversingssysteem dat als gevolg van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Aeration de locatie system een gebruiksbeperking bestaat: op de locatie moet een luchtverversingssysteem worden Aeration system sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Verbod dat als gevolg aanleg van veedrenkputten de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Digging de locatie wells een for gebruiksbeperking livestock prohibited bestaat: op de locatie is het verboden veedrenkputten aan te l Digging wells for livestock prohibited sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Aandacht dat als gevolg voor van drinkwaterleidingen de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Investigate de locatie een drinking gebruiksbeperking water pipes bestaat: op de locatie moet op korte termijn worden onderzocht Investigate drinking water pipes sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Monitoring dat als gevolg grondwater van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Groundwater de locatie een monitoring gebruiksbeperking bestaat: op de locatie moet de vastgestelde grondwaterverontre Groundwater monitoring sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Monitoring dat als gevolg lucht van de vastgestelde verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Atmosphere de locatie een monitoring gebruiksbeperking bestaat: op de locatie moet de luchtkwaliteit worden gemonitoo Atmosphere monitoring sikb.gebruiksbeperking Het bevoegd gezag Wet bodembescherming heeft in een beschikking aangegeven Verbod dat als gevolg verwijderen/beschadigen van vastgestelde nazorgvoorzieningen verontreiniging en/of de uitgevoerde sanering op Prohibition de locatie een removal/damage gebruiksbeperking follow bestaat: up care op provisions de locatie zijn na de sanering voor de restverontr Prohibition removal/damage follow up care provisions sikb.gebruiksbeperking 14 1 Geen zorg Geen zorg No management No management 2 sikb.zorg 14 2 Registratie Registratie Registration Registration 1 sikb.zorg 14 3 Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring 1 sikb.zorg 14 4 Tijdelijke beveiliging Tijdelijke beveiliging Temporary protection Temporary protection 2 sikb.zorg 14 5 IBC IBC Isolate, manage, monitor Isolate, manage, monitor 1 sikb.zorg 14 6 Op deze locatie is na sanering geen nazorg nodig, of de nazorg is afgerond Geen Nazorg On this location no follow-up care is needed after remediation, or the follow-up care is completed No follow-up care sikb.zorg 15 1 Grond Grond Soil Soil 1 sikb.contour 15 2 Grondwater Grondwater Groundwater Groundwater 1 sikb.contour 15 3 Waterbodem Waterbodem Sediment (under water) Sediment (under water) 1 sikb.contour 15 4 Grond en Grondwater Grond en Grondwater Soil and groundwater Soil and groundwater sikb.contour 16 1 S S S S 1 sikb.overschrijding 16 2 T T T T 1 sikb.overschrijding 16 3 I I I I 1 sikb.overschrijding 16 4 K1 K1 K1 K1 1 sikb.overschrijding 16 5 K2 K2 K2 K2 1 sikb.overschrijding 16 6 K3 K3 K3 K3 1 sikb.overschrijding 16 7 K4 K4 K4 K4 1 sikb.overschrijding 16 8 BGW BGW BGW BGW 1 sikb.overschrijding 16 9 KO KO KO KO 1 sikb.overschrijding Overschrijding van de Maximale Waarde, zoals vastgesteld in de lokale (water)bodemkwaliteitskaart Maximale Waardeof afgeleid uit bodemfunctieklassenkaart (zie Besluit Bodemkwaliteit). Exceeding the maximum value, as determined in the local (water)soilquality map or derived from the Maximum soilfunctionclasses value map (see the Soil Quality Decree (dutch: BBK) sikb.overschrijding Achtergrondwaarde Besluit bodemkwaliteit AW2000 Background concentration (Soil Quality Decree (dutch: BBK)) AW sikb.overschrijding 17 1 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de vastgestelde voll. verw., verontreiniging aanvulgrond is volledig schoon verwijderd. (MF) De ontgraven bodemlaag is aangevuld met Complete schone removal, grond clean backfill (multifunctional) Complete removal, clean backfill (multifunctional) sikb.san_bovengrond 17 2 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de vastgestelde voll. verw., verontreiniging aanvulgrond is volledig achtergrond verwijderd. De ontgraven bodemlaag is aangevuld met Complete grond waarvan removal, de backfill kwaliteit with vergelijkbaar background is concentrations met de kwaliteit van de bovengrond in de omgev Complete removal, backfill with background concentrations sikb.san_bovengrond 17 3 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de vastgestelde voll. verw., verontreiniging aanvulgrond is volledig BGW verwijderd. De ontgraven bodemlaag is aangevuld met Complete grond waarvan removal, de backfill kwaliteit BGWvoldoet aan de BodemGebruiksWaarden (BGW) voor de betreffende l Complete removal, backfill BGW sikb.san_bovengrond 17 4 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: op de vastgestelde aanbrengen verontreiniging schone leeflaag is een leeflaag van schone grond aangebracht Provide clean top layer Provide clean top layer sikb.san_bovengrond 17 5 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: op de vastgestelde aanbrengen verontreiniging leeflaag achtergrondwaarde is een leeflaag aangebracht waarvan de kwaliteit vergelijkbaar Provide is met top de layer kwaliteit with van background de bovengrond concentrations in de omgeving (achtergrondwaarde) Provide top layer with background concentrations sikb.san_bovengrond 17 6 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: op de vastgestelde aanbrengen verontreiniging leeflaag BGWis een leeflaag aangebracht waarvan de kwaliteit voldoet aan Provide BodemGebruiksWaarden top layer to soil standards (BGW) voor de betreffende locatie Provide top layer to soil standards sikb.san_bovengrond 17 7 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: op de vastgestelde aanbrengen verontreiniging verharding/isolatieis een verhardingslaag aangebracht waardoor de verontreiniging Provide is geïsoleerd pavement/isolation Provide pavement/isolation sikb.san_bovengrond 17 8 Er is geen saneringsvariant voor de bovengrond van toepassing Niet van toepassing Not applicable Not applicable sikb.san_bovengrond 17 9 De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de verontreiniging Volledig is verwijderen, volledig verwijderd. aanvulgrond De ontgraven Maximale bodemlaag Waarde is aangevuld met grond met Complete een kwaliteit removal gelijk of of contamination, beter dan de Maximale replenished Waarde with soil die geldt of quality op de equal betreffende to or better locatie than (zie the Maximum Complete Value removal, (see the replenish Dutch Soil soil Quality of Maximum Decree Value (BBK)) sikb.san_bovengrond De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: op de vastgestelde Aanbrengen verontreiniging leeflaag Maximale is een leeflaaf Waardeaangebracht waarvan de kwaliteit gelijk of beter Apply dan topsoil de Maximale with quality Waarde equal die or geldt better op than de betreffende the Maximum locatie Value (zie(see Besluit the bodemkwaliteit Dutch Soil Quality Decree Apply (BBK)) topsoil Maximum Value sikb.san_bovengrond De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de verontreiniging Verwijderen is gedeeltelijke tot Maximale verwijderd Waarde, tot aanvulgrond de Maximale schoon Waarde die geldt voor de betreffende Partial locatie removal (zie of Besluit the contamination Bodemkwaliteit until en the bodemfunctieklassenkaart), Maximum Value (see the waarna Dutch Soil schone Quality aanvul Decree (BBK)) Removal whereupon until Maximum clean soil Value, is added. added soil clean sikb.san_bovengrond De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de verontreiniging Verwijderen is gedeeltelijk tot Maximale verwijderd Waarde, tot aanvulgrond de Maximale achtergrond Waarde die geldt voor de betreffende Partial locatie removal (zie Besluit of the contamination Bodemkwaliteit until en bodemfunctieklassenkaart), the Maximum Value (see the waarna Dutch aanvulgrond Soil Quality Decree is (BBK)), Removal whereupon until the soil Maximum is added Value, that is added of a quality soil background equal or cleaner value than the background value sikb.san_bovengrond De volgende saneringsvariant voor de bovengrond is/wordt uitgevoerd: de verontreiniging Verwijderen is gedeeltelijk tot Maximale verwijderd Waarde, tot aanvulgrond de Maximale Maximale Waarde die Waarde geldt voor de betreffende Partial locatie removal (zie Besluit of the contamination Bodemkwaliteit until en bodemfunctieklassenkaart), the Maximum Value (see the waarna Dutch aanvulgrond Soil Quality Decree is (BBK)), Removal whereupon until the soil Maximum is added Value, that is added of a quality soil Maximum equal or Value cleaner than the Maximum Value sikb.san_bovengrond De verontreiniging in de grond is volledig verwijderd, er heeft echter geen aanvulling De plaatsgevonden verontreiniging in de grond is volledig verwijderd, er heeft echter geen aanvulling The plaatsgevonden contamination in the soil is completely removed, there has been no replacement The contamination in the soil is completely removed, there has been no replacement sikb.san_bovengrond 18 1 De volgende saneringsvariant voor de ondergrond is/wordt uitgevoerd: na de sanering stabiel, wordt geen restverontr./zorg/mon. stabiele eindsituatie gerealiseerd zonder restverontreiniging, zorgmaatregelen Stable, no of residual monitoring. contamination/management/monitoring Dit betreft een volledige verwijdering die zowel 'direct' als na ma Stable, no residual contamination/management/monitoring sikb.san_ondergrond 18 2 stabiel, geen restver./zorg, wel mon (1) stabiel, geen restver./zorg, wel mon (1) Stable, no residual contamination/mgmt; mon. (1) Stable, no residual contamination/mgmt; mon. (1) 2 sikb.san_ondergrond 18 3 De volgende saneringsvariant voor de ondergrond is/wordt uitgevoerd: na de sanering stabiel, wordt kl.restver./pas.zorg, een stabiele eindsituatie geen mon gerealiseerd met een kleine restverontreiniging en Stable, passieve minor zorg. res.cont./passive Na de sanering mgmt; is het niet no mon noodzakelijk de bodemverontreiniging te monito Stable, minor res.cont./passive mgmt; no mon sikb.san_ondergrond 18 4 stabiel, kl.restver./pas.zorg, wel mon. (2) stabiel, kl.restver./pas.zorg, wel mon. (2) Stable, minor res.cont./passive mgmt; mon. (2) Stable, minor res.cont./passive mgmt; mon. (2) 2 sikb.san_ondergrond 18 5 De volgende saneringsvariant voor de ondergrond is/wordt uitgevoerd: na de sanering stabiel, wordt gr.restver./pas.zorg, een stabiele eindsituatie geen mon gerealiseerd met een grote restverontreiniging en Stable, passieve minor zorg. res.cont./passive Na de sanering mgmt; is het niet no mon noodzakelijk de bodemverontreiniging te monitor Stable, minor res.cont./passive mgmt; no mon sikb.san_ondergrond 18 6 stabiel, gr.restver./pas.zorg, wel mon. (3) stabiel, gr.restver./pas.zorg, wel mon. (3) Stable, major res.cont./passive mgmt; mon. (3) Stable, major res.cont./passive mgmt; mon. (3) 2 sikb.san_ondergrond 18 7 De volgende saneringsvariant voor de ondergrond is/wordt uitgevoerd: na de sanering restverontreiniging, wordt geen stabiele monitoring eindsituatie gerealiseerd. Er moet actieve nazorg plaatsvinden Residual in de vorm contamination, van een eeuwigdurende monitoring bewaking door middel van montioringssysteem Residual contamination, monitoring sikb.san_ondergrond 18 8 De volgende saneringsvariant voor de ondergrond is/wordt uitgevoerd: na de sanering restverontreiniging, wordt geen stabiele IBC eindsituatie gerealiseerd. Er moet actieve nazorg plaatsvinden Residual in de vorm contamination, van het actief isolate, beheersen mgmt, en/of mon. isoleren (IBC) van de verontreiniging en monit Residual contamination, isolate, mgmt, mon sikb.san_ondergrond 18 9 Er is geen saneringsvariant voor de ondergrond van toepassing Niet van toepassing Not applicable Not applicable sikb.san_ondergrond 19 1 aannemer aannemer Contractor Contractor 1 sikb.subject 19 2 adviseur adviseur Consultant Consultant 1 sikb.subject 19 3 belanghebbende belanghebbende Stakeholder Stakeholder 1 sikb.subject 19 4 eigenaar eigenaar Owner Owner 1 sikb.subject 19 5 erfpachter erfpachter Tenant (land lease) Tenant (land lease) 1 sikb.subject 19 6 gebruiker gebruiker User User 1 sikb.subject 19 7 gemachtigde gemachtigde Representative Representative 1 sikb.subject 19 8 Gemeente Gemeente Municipality Municipality 1 sikb.subject 19 9 huurder huurder Tenant Tenant 1 sikb.subject Inspectie Inspectie Inspectorate Inspectorate 1 sikb.subject Kadaster Kadaster Cadastre Cadastre 1 sikb.subject locatie adres locatie adres Site address Site address 1 sikb.subject melder melder Reported by Reported by 1 sikb.subject provincie provincie Province Province 1 sikb.subject veroorzaker veroorzaker Party who caused the contamination Party who caused the contamination 1 sikb.subject BSB BSB BSB, Industrial sites soil remediation programme BSB, Industrial sites soil remediation programme 1 sikb.subject Opdrachtgever Opdrachtgever Client Client 1 sikb.subject Voormalige eigenaar Voormalige eigenaar Former owner Former owner 1 sikb.subject Waterschap Waterschap Waterschap (water control board) Waterschap (water control board) 1 sikb.subject Initiatief Sanering Initiatief Sanering Initiative for the remediation taken by Initiative for the remediation taken by 1 sikb.subject (on)schuldig eigenaar (on)schuldig eigenaar Culpable/nonculpable owner Culpable/nonculpable owner 1 sikb.subject projectontwikkelaar projectontwikkelaar Project developer Project developer sikb.subject aanvrager subsidie aanvrager subsidie Grant requested by Grant requested by sikb.subject indiener zienswijze indiener zienswijze Formal comments submitted by Formal comments submitted by sikb.subject uitvoerder uitvoerder Subcontractor Subcontractor sikb.subject 20 1 Een inventariserend onderzoek in een speciaal kader Bijzonder inventariserend onderzoek Special initial investigation Special initial investigation sikb.ond_type 20 2 Een archiefonderzoek, inclusief een locatiebezoek of gevelinspectie, naar activiteiten Historisch die op deze onderzoek locatie hebben plaatsgevonden. Met een historisch onderzoek kan voorspeld Historical worden investigation of er een risico is op bodemverontreiniging en kan de strategie voor veldon Historical investigation sikb.ond_type 20 3 Een beperkt bodemonderzoek met als doel te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging Indicatief onderzoek Indicative investigation Indicative investigation sikb.ond_type 20 4 Een bodemonderzoek met als doel te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging Bodemsanering het bedrijven kader van (BSB) de algemene maatregel van bestuur: bodemsanering van Industrial in gebruik sites zijnde soil bedrijfsterreinen remediation programme (BSB) Industrial sites soil remediation programme (BSB) sikb.ond_type 20 5 Een bodemonderzoek volgens norm NEN 5740 die beschrijft welke bodemonderzoekstrategie Verkennend het onderzoek best voor NEN de betreffende 5740 situatie geschikt is om uiteindelijk een uitspraak Initial te investigation kunnen doen to over NEN de 5740 bodemkwaliteit op een locatie Initial investigation to NEN sikb.ond_type 20 6 Een bodemonderzoek volgens norm NVN 5740 ie beschrijft welke bodemonderzoekstrategie Verkennend het onderzoek best voor de NVN betreffende 5740 situatie geschikt is om uiteindelijk een uitspraak Initial te kunnen investigation doen over to NVN de bodemkwaliteit 5740 op een locatie. De NEN 5740 is de opvolger van deze Initial investigation to NVN sikb.ond_type 20 7 Een algemeen onderzoek waarin gekeken wordt of op een locatie bodemverontreiniging Orienterend voorkomt. bodemonderzoek In veel onderzoeken wordt een onderzoeksstrategie gehanteerd uit de Preliminary NEN 5740investigation Preliminary investigation sikb.ond_type 20 8 Een vervolgonderzoek waarin gekeken wordt naar de omvang en ernst van de eerder Nader aangetroffen onderzoekverontreiniging Further investigation Further investigation sikb.ond_type 20 9 Een onderzoek waarin verschillende mogelijke varianten worden beschreven om een Sanerings vastgestelde onderzoek verontreiniging te saneren Remediation investigation Remediation investigation sikb.ond_type Een plan waarin de voorgestelde aanpak van de bodemsanering wordt beschreven Saneringsplan Remediation plan Remediation plan sikb.ond_type Een evaluatie van de uitgevoerde bodemsanering Sanerings evaluatie Remediation evaluation Remediation evaluation sikb.ond_type Een rapportage die conclusies beschrijft van de uitgevoerde monitoring van een sanering Monitoringsrapportage of verontreiniging Monitoringreport Monitoringreport sikb.ond_type Een rapportage waarin wordt beschreven welke (na)zorgmaatregelen bij een bodemsanering (Na)zorgrapportage zijn getroffen Follow-up report Follow-up report sikb.ond_type

4 20 14 Een verkorte rapportage van een bodemonderzoek in briefvorm brf (briefrapport) Report, letter Report, letter sikb.ond_type Een rapport van een bodemonderzoek ter aanvulling op een of meer eerder opgestelde avr (aanvullend rapporten rapport) Report, supplementary Report, supplementary sikb.ond_type Verkorte rapportage van een bodemonderzoek per fax fax Fax Fax sikb.ond_type Een onderzoek om de kwaliteit van de bodem vast te stellen. Met de uitkomsten van Nul dit situatieonderzoek kan in de toekomst bekeken worden of door activiteiten op deze locatie Baseline de bodemkwaliteit investigation is veranderd Baseline investigation sikb.ond_type Een rapport dat het onderzoek naar de kwaliteit van een bouwstof (inclusief grond) Bouwstoffenbesluit beschrijft, is opgesteld in het kader van het voormalige Bouwstoffenbesluit Building Materials Decree Building Materials Decree sikb.ond_type Een onderzoek dat is verricht voorafgaand aan een historisch onderzoek, bijvoorbeeld Pre-HO een archiefinventarisatie Before the historical investigation stage Before the historical investigation stage sikb.ond_type Een bodemonderzoek dat is verricht bij een ondergrondse tank in het kader van het BOOT Besluit Opslag Ondergrondse Tanks (BOOT) Underground storage tanks regulations (BOOT) Underground storage tanks regulations (BOOT) sikb.ond_type Een grondonderzoek naar asbest volgens norm NEN 5707 die beschrijft welke strategie ASB in - asbest bepaalde onderzoek situaties NEN gevolgd 5707moet worden ASB - asbestos survey to NEN 5707 ASB - asbestos survey to NEN sikb.ond_type Een onderzoek waarvan de kwaliteit van een partij grond is onderzocht ten behoeve Partijkeuring van de voorgenomen grond toepassing van deze grond Batch survey soil Batch survey soil sikb.ond_type Een melding van een saneringsplan voor het saneren van een verontreiniging in het Meldingsformulier kader van het Besluit BUS Uniforme saneringsplan Saneringen Declaration table BUS remediation plan Declaration table BUS remediation plan sikb.ond_type Een melding van een evaluatieverslag van een uitgevoerde sanering in het kader van Meldingsformulier het Besluit Uniforme BUS evaluatieverslag Saneringen Declaration table BUS evaluation report Declaration table BUS evaluation report sikb.ond_type Een waterbodemonderzoek volgens norm NVN 5720 die beschrijft welke waterbodemonderzoekstrategie Verkennend onderzoek het voor best waterbodems voor betreffende (NVN 5720) situatie geschikt is om uiteindelijk Exploratory een uitspraak research te kunnen for sediments doen over (under waterbodemkwaliteit water) (NVN 5720) op een locatie Exploratory research for sediments (under water) (NVN 5720) sikb.ond_type Een waterbodemonderzoek volgens richtlijn Nader Onderzoek voor waterbodems (AKWA Rapport , conform RIZA-nota de richtlijn ), NO voor waarin waterbodems gekeken (AKWA wordt , naar de RIZA-nota ernst en urgentie ) Report van de conforming eerder aangetroffen directive NO waterbodemverontreiniging for sediments (under water) (AKWA , RIZA-nota ) Report conforming directive NO for sediments (under water) (AKWA , RIZA-nota ) sikb.ond_type Een rapport volgens de Handleiding sanering waterbodems (AKWA ) Rapport conform de handleiding sanering waterbodems (AKWA ) Report conforming user manual remediation sediments (under water) (AKWA ) Report conforming user manual remediation sediments (under water) (AKWA ) sikb.ond_type Een plan van aanpak voor onderhoudsbaggerwerkzaamheden Plan van aanpak (voor onderhoudsbagger) Action plan (maintenance dredged material) Action plan (maintenance dredged material) sikb.ond_type Een onderzoek volgens norm NTA 5727die beschrijft welke strategie in bepaalde situaties Asbest gevolgd onderzoek moet waterbodem worden voor (NTA asbestonderzoek 5727) in de waterbodem Asbestos survey sediment (under water) (NTA 5727) Asbestos survey sediment (under water) (NTA 5727) sikb.ond_type Een plan waarin wordt beschreven welke (na)zorgmaatregelen bij een bodemsanering Nazorgplan zijn getroffen Follow-up plan Follow-up plan sikb.ond_type Een plan die conclusies beschrijft van de uitgevoerde monitoring van een sanering of Monitoringsplan verontreiniging Monitoring plan Monitoring plan sikb.ond_type Een specifiek onderzoek om de kwaliteit van de lucht vast te stellen. Dit onderzoek Bodemluchtonderzoek is niet gecombineerd uitgevoerd met andere onderzoeken om bijvoorbeeld de kwaliteit Soil-air van grond(water) research, if this vast is not te stellen a part of another investigation Soil-air research sikb.ond_type Een onderzoek dat is uitgevoerd volgens het onderzoeksprotocol voor een eerste evaluatie Verkennend van bodemverontreiniging onderzoek stortplaatsen op voormalige stortplaatsen Onderzoek, uitgevoerd volgens de handreiking Identificatie Spoedlocaties ten behoeve Versnellingsprotocol van snelle schifting Spoedlocaties op potentieel spoed/geen spoed. Investigation, conducted according to the research protocol for a first evaluation of soil contamination Initial on former investigation landfills landfills sikb.ond_type Research according to the guide for Identification Emergeny locations for rapid screening for potential Acceleration emergency/no protocol emergency. Emergency locations sikb.ond_type Onderzoek dat volgens een organisatiespecifieke richtlijn is uitgevoerd. Geef in de entiteit Organisatiespecifiek Opmerking behorende onderzoekbij de entiteit Onderzoek aan om welke organisatie en Research richtlijn het executed gaat. according to a organisation-specific directive. State the organisation and directive Organisation in the entity specific remark, research belonging to the entity research sikb.ond_type 21 1 HO fase HO fase Historical investigation stage Historical investigation stage 1 sikb.fase 21 2 BIO fase BIO fase Special initial investigation stage Special initial investigation stage 1 sikb.fase 21 3 meldingsfase meldingsfase Notification stage Notification stage 1 sikb.fase 21 4 OO fase OO fase Initial investigation stage Initial investigation stage 1 sikb.fase 21 5 NO fase NO fase Further investigation stage Further investigation stage 1 sikb.fase 21 6 SO fase SO fase Remediation investigation stage Remediation investigation stage 1 sikb.fase 21 7 SP fase SP fase Remediation plan stage Remediation plan stage 1 sikb.fase 21 8 saneringsfase saneringsfase Remediation stage Remediation stage 1 sikb.fase 21 9 evaluatie fase evaluatie fase Evaluation stage Evaluation stage 1 sikb.fase zorg fase zorg fase Management stage Management stage sikb.fase Onderzoek is uitgebracht in het kader van de nazorg fase. nazorg fase Research has been released as part of the follow-up phase. follow-up phase sikb.fase 22 1 bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling bestemmingswijziging, VINEX, locatieontwikkeling Change in use, VINEX (housing), site development Change in use, VINEX (housing), site development 1 sikb.aanleiding 22 2 BOOT BOOT Underground storage tanks regulations Underground storage tanks regulations 1 sikb.aanleiding 22 3 Bouwvergunning Bouwvergunning Building permit Building permit 1 sikb.aanleiding 22 4 Civieltechnisch Civieltechnisch Civil engineering Civil engineering 1 sikb.aanleiding 22 5 Calamiteit Calamiteit Emergency Emergency 1 sikb.aanleiding 22 6 Landsdekkend Landsdekkend Nationwide Nationwide 1 sikb.aanleiding 22 7 Nulsituatie Nulsituatie Baseline situation Baseline situation 1 sikb.aanleiding 22 8 Transactie Transactie Transaction Transaction 1 sikb.aanleiding 22 9 Vermoeden of melding verontreiniging Vermoeden of melding verontreiniging Contamination suspected or reported Contamination suspected or reported 1 sikb.aanleiding Voorgaand Voorgaand Previous Previous 1 sikb.aanleiding ISV-programmering ISV-programmering Urban renewal programme Urban renewal programme 1 sikb.aanleiding Onbekend Onbekend Unknown Unknown 1 sikb.aanleiding Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning Environmental permit Environmental permit sikb.aanleiding 23 1 grondboring grondboring borehole borehole 1 sikb.meetpunt 23 2 peilbuis met 1 filter peilbuis met 1 filter monitoring well with 1 filter monitoring well with 1 filter 1 sikb.meetpunt 23 3 peilbuis met 2 filters peilbuis met 2 filters monitoring well with 2 filters monitoring well with 2 filters 1 sikb.meetpunt 23 4 peilbuis met 3 filters peilbuis met 3 filters monitoring well with 3 filters monitoring well with 3 filters 1 sikb.meetpunt 23 5 sondering sondering sonde test sonde test 1 sikb.meetpunt 24 1 Handboorgereedschap met twee verticale schoepen om het bodemmonster vast te edelman houden en schroefachtige punt (NPR) Edelman Edelman sikb.boorapparaat 24 2 Handboorgereedschap met gesloten buis en aan de onderzijde twee boorpunten (NPR) riverside Riverside Riverside sikb.boorapparaat 24 3 pulsboor pulsboor bailer bailer 1 sikb.boorapparaat 24 4 steekbus steekbus core sampler core sampler 1 sikb.boorapparaat 24 5 spiraal spiraal auger auger 1 sikb.boorapparaat 24 6 betonboor betonboor concrete drill concrete drill 1 sikb.boorapparaat 24 7 puinboor puinboor stony soil auger stony soil auger 1 sikb.boorapparaat 24 8 zuigerboor zuigerboor piston sampler piston sampler 1 sikb.boorapparaat 24 9 mantelboor mantelboor core drill core drill 1 sikb.boorapparaat De ramguts is een solide geconstrueerde guts die met behulp van een sloophamer in ramguts de grond wordt gedreven (NPR) window sampler for percussion hammer window sampler for percussion hammer sikb.boorapparaat casing casing casing casing 1 sikb.boorapparaat Half-cylindrische open boor met aan de onderkant een scherpe snijrand (NPR) guts gouge auger gouge auger sikb.boorapparaat Klein steektoestel waar het monster niet in contact komt met kunststoffen of ingesloten Steektoestel lucht (NPR) zonder folie Small core sampler in which the sample has no contact with plastic or enclosed air (NPR (Dutch Practice Core Directive) sampler without foil sikb.boorapparaat Zuigerboor die sonisch trillend met een lichte machine de grond in wordt gebracht. Aqualock-sampler De zuiger wordt met waterdruk geblokkeerd gehouden totdat de punt op de gewenste Piston diepte sampler, is (NPR) sonically inserted in the soil with a light machine. The piston is kept blocked with water Aqualock-sampler until the tip is at the desired depth (NPR) sikb.boorapparaat Opgebouwd uit sterke stangen die zijn omwonden met een brede stalen spiraal. Al Avegaarboor draaiend vijzelt de boor grond omhoog (NPR) Constructed from strong rods, covered with a broad steel spiral. While turning it lifts soil (NPR) Auger sikb.boorapparaat Bestaat uit een snijkop met daaraan bevestigd een doorzichtige polyvinylchloride (PVC)-steekbuis Beeker-samplerdie met verlengstangen de bodem in wordt gedreven. Een zuiger in de It steekbuis consists of zorgt a cutter voor head een onderdruk attached to waardoor transparent het monster polyvinyl gemakkelijker chloride (PVC) de core steekbuis sampler, (monste is driven Beeker-sampler into the soil with plug extension rods. A piston in the sample tube creates a vacuum which makes it easier to get a sample 1in the sampler (sampler tubesikb.boorapparaat Continu boorsysteem om zonder te boren in één keer vanaf het maaiveld een monster Begemann-sampler van tien à twintig meter lengte te steken. Dit is mogelijk doordat een zich afwikkelende Continuous kous drilling en een system boorspoeling to get a wrijving sample of tussen about grondmonster ten to twenty en meters steekapparaat length without vrijwel drilling. geheethis is Begemann-sampler possible because a sikb.boorapparaat Groep van stekers met een grote, ronde, vierkante of rechthoekige steekbuis. De belangrijkste Boxcorer overeenkomst tussen de typen zijn de grote totaalmassa en het feit dat gestoken Group of monsters core samplers praktisch with a ongeroerd large, round, zijn (NPR) square or rectangular core tube. The main resemblance Boxcorer between the types are the large total mass and the fact that core samples are practically undisturbed (NPR) sikb.boorapparaat Metalen buis die is voorzien van een zuiger met een aan de zuiger bevestigde steunkous. Continous De buis soil sampler is verlengbaar. De steunkous is voorafgaand aan het steken opgestroopt Metal in tube de steekkop which has (NPR) a piston with an attached support stocking. The tube is extendable. The support Continous stocking soil is rolled sampler up in the core sampler prior to using (NPR) sikb.boorapparaat Verdringend boorsysteem (tijdens de boring wordt geen grond naar boven gebracht) Drukkend om peilbuis boorsysteem de bodem in te brengen door middel van continue druk (NPR) Displacement drilling system (during the drilling no soil is removed) to get a monitoring well in the soil Displacement by means of drilling continuous systempressure (NPR) sikb.boorapparaat Happer die aan een stang wordt neergelaten (NPR) Ekman-Birge-happer Snapper that is lowered with a rod (NPR) Ekman-Birge-snapper sikb.boorapparaat Klein steektoestel met inlegfolie (NPR) Foliesteektoestel Small core sampling device with inlay film (NPR) Film core sampling device sikb.boorapparaat Handboorgereedschap voor ondiep bodemonderzoek met gesloten buis en aan de onderzijde Grindboor twee boorpunten die naar buiten zijn gebogen waardoor het boorgat groter Hand is dan drilling de diameter tool for superficial van de buis soil (NPR) investigation with a closed tube and at the bottom two drill points Gravelsampler that are bent outside to create a bigger borehole than the diameter of the tube (NPR) sikb.boorapparaat Verdringend boorsysteem (tijdens de boring wordt geen grond naar boven gebracht) Hamerend om peilbuis boorsysteem de bodem in te brengen door middel van hameren (NPR) Displacement drilling system (during the drilling no soil is removed) to place a monitoring well through Hammering hammering drilling (NPR) system sikb.boorapparaat Buis die aan de bovenzijde open is en aan de onderzijde voorzien is van een klepmechanisme Handpuls dat er voor zorgt dat het opgehaalde materiaal niet terugvalt. Wordt handmatig Tube, open de grond top ingedreven and with (NPR) valve mechanism at the bottom, to ensures that the retrieved material does Hand not bailer fall back. Operated manually (NPR) sikb.boorapparaat Opgebouwd uit sterke holle stangen die zijn omwonden met een brede stalen spiraal Holle (NPR) avegaar Constructed from strong hollow rods covered with a broad steel spiral (NPR) Hollow auger sikb.boorapparaat Metalen statief waarin een perspex monsterbuis is bevestigd. De monsterbuis kan met Jenkins-mudsampler kleppen aan beide zijden worden afgesloten (NPR) Metal tripod to which a perspex sampling tube is attached. The sample tube can be closed at the ends Jenkins-mudsampler with valves (NPR) sikb.boorapparaat Machinaal boorsysteem voor harde gesteenten (NPR) Kernboor Mechanical drilling system for hard rock (NPR) Core drill sikb.boorapparaat Kegel met snijdend uiteinde bevestigd aan een gevoerde monsterbuis voor ongeroerde Mostap grondmonsters (NPR) Cone with a cutting mouth at the base, connected to a sampling tube, to take undisturbed soil samples Mostap (NPR) sikb.boorapparaat Transparante buis met de daarin een zuiger die door middel van een zuigerstang en Multi-sampler koord wordt bediend (NPR) Transparent tube in which a piston that is operated through a piston rod and cord (NPR) Multi-sampler sikb.boorapparaat Steektoestel voor grondmechanisch onderzoek (NPR) Puls-/Akkerman-steektoestel Core sampler for soil mechanical research (NPR) Bailer-/Akkerman-core sampler sikb.boorapparaat Buis die aan de bovenzijde open is en aan de onderzijde voorzien is van een klepmechanisme Pulsinstallatie dat machinaal er voor zorgt dat het opgehaalde materiaal niet terugvalt. Wordt machinaal Tube, de open grond top ingedreven and with (NPR) valve mechanism at the bottom, to ensures that the retrieved material does Mechanical not fall bailer back. Operated mechanically (NPR) sikb.boorapparaat Buizen van een betrekkelijk geringe middellijn die in een zodanig snelle trilling (70Hz Sonisch - 200Hz) boorsysteem worden gebracht dat de bodemmassa in een zeer dunne laag rond de punt Tubes en langs of a relatively de buizen small vloeibaar diameter, wordt moved (NPR) in such a fast vibration (70Hz - 200Hz) that the soil is liquefied Sonic drilling in a very system thin layer around the tip and along tube (NPR) sikb.boorapparaat Steekapparaat bestaand uit een stalen steekbuis afgesloten met een zuiger, die met Spitsmuis een standaard sondeerbuis in gesloten toestand wordt weggedrukt tot de gewenste Core monsterdiepte sampling device is bereikt consisting (NPR) of a steel sampling tube closed with a piston. Is pushed into the soil Spitsmuis with a standard probe tube in closed state until the desired depth is reached (NPR) sikb.boorapparaat Monsterbuis in een verzwaarde monsterbuishouder die vanaf een vaartuig in vrije val Valbom uit een hijsarm wordt neergelaten (NPR) Sampling tube in a weighted sampling tube holder. Is lowered by freefall from a vessel with a crane Valbom (NPR) sikb.boorapparaat Handsteektoestel voor grondmechanisch onderzoek (NPR) Van der Horst-steektoestel Manual core sampler for soil mechanical research (NPR) Van der Horst-core sampler sikb.boorapparaat Happer die met een kabel of touw wordt neergelaten tot op de bodem (NPR) Van Veen-bodemhapper Snapper that is lowered to the bottom via a cable or rope (NPR) Van Veen-soil snapper sikb.boorapparaat

5 24 38 Guts met een gesloten punt en een draaibare klep (NPR) Veenboor Gouge with a closed tip and a hinged cover (NPR) Peatdrill sikb.boorapparaat Metalen steekbuis een met daarin een uitneembare PVC-binnenbuis die door een trilkop Vibrocorer de bodem wordt ingedrukt (NPR) Metal sampling tube with a removable PVC inner tube. Is pressed into the soil by a vibrator (NPR) Vibrocorer sikb.boorapparaat Wigvormige RVS-steekbuis die aan een zijde met een schuif kan worden geopend (NPR) Vrijwitboor Wedge-shaped stainless steel sampling tube, can be opened via a slide on one end (NPR) Vrijwit drill sikb.boorapparaat RVS steekbuis die in de bodem wordt gedrukt. Een zuiger in de steekbuis zorgt voor Zuigerboor een onderdruk handmatig waardoor het monster over de volle steekdiepte in de steekbuis wordt Stainless opgenomen. steel tube, Handmatig is pressed bediend into the (NPR) bottom. A piston in the sample tube creates a vacuum which Piston ensures sampler, the taking manual of a sample over the full sample depth. Manually operated (NPR) sikb.boorapparaat RVS steekbuis die in de bodem wordt gedrukt. Een zuiger in de steekbuis zorgt voor Zuigerboor een onderdruk machinaal waardoor het monster over de volle steekdiepte in de steekbuis wordt Stainless opgenomen. steel tube, Machinaal is pressed bediend into (NPR) the bottom. A piston in the sample tube creates a vacuum which Pistion ensures sampler, the taking mechanical of a sample over the full sample depth. Mechanically operated (NPR) sikb.boorapparaat 25 1 Zs1 (Zand zwak siltig) Zs1 (Zand zwak siltig) Zs1 (sand, slightly silty) Zs1 (sand, slightly silty) 1 sikb.grondsoort 25 2 Zs2 (Zand matig siltig) Zs2 (Zand matig siltig) Zs2 (sand, moderately silty) Zs2 (sand, moderately silty) 1 sikb.grondsoort 25 3 Zs3 (Zand sterk siltig) Zs3 (Zand sterk siltig) Zs3 (sand, highly silty) Zs3 (sand, highly silty) 1 sikb.grondsoort 25 4 Zs4 (Zand uiterst siltig) Zs4 (Zand uiterst siltig) Zs4 (sand, extremely) Zs4 (sand, extremely) 1 sikb.grondsoort 25 5 Zk (Zand kleiig) Zk (Zand kleiig) Zk (sand, clayey) Zk (sand, clayey) 1 sikb.grondsoort 25 6 Ks1 (Klei zwak siltig) Ks1 (Klei zwak siltig) Ks1 (clay, slightly silty) Ks1 (clay, slightly silty) 1 sikb.grondsoort 25 7 Ks2 (Klei matig siltig) Ks2 (Klei matig siltig) Ks2 (clay, moderately silty) Ks2 (clay, moderately silty) 1 sikb.grondsoort 25 8 Ks3 (Klei sterk siltig) Ks3 (Klei sterk siltig) Ks3 (clay, highly silty) Ks3 (clay, highly silty) 1 sikb.grondsoort 25 9 Ks4 (Klei uiterst siltig) Ks4 (Klei uiterst siltig) Ks4 (clay, extremely silty) Ks4 (clay, extremely silty) 1 sikb.grondsoort Kz1 (Klei zwak zandig) Kz1 (Klei zwak zandig) Kz1 (clay, slightly sandy) Kz1 (clay, slightly sandy) 1 sikb.grondsoort Kz2 (Klei matig zandig) Kz2 (Klei matig zandig) Kz2 (clay, moderately sandy) Kz2 (clay, moderately sandy) 1 sikb.grondsoort Kz3 (Klei sterk zandig) Kz3 (Klei sterk zandig) Kz3 (clay, highly sandy) Kz3 (clay, highly sandy) 1 sikb.grondsoort Lz1 (Leem zwak zandig) Lz1 (Leem zwak zandig) Lz1 (loam, slightly sandy) Lz1 (loam, slightly sandy) 1 sikb.grondsoort Lz3 (Leem sterk zandig) Lz3 (Leem sterk zandig) Lz3 (loam, highly sandy) Lz3 (loam, highly sandy) 1 sikb.grondsoort Vm (Veen mineraalarm) Vm (Veen mineraalarm) Vm (peat, mineral-poor) Vm (peat, mineral-poor) 1 sikb.grondsoort Vk1 (Veen zwak kleiig) Vk1 (Veen zwak kleiig) Vk1 (peat, slightly clayey) Vk1 (peat, slightly clayey) 1 sikb.grondsoort Vk3 (Veen sterk kleiig) Vk3 (Veen sterk kleiig) Vk3 (peat, highly clayey) Vk3 (peat, highly clayey) 1 sikb.grondsoort Vz1 (Veen zwak zandig) Vz1 (Veen zwak zandig) Vz1 (peat, slightly sandy) Vz1 (peat, slightly sandy) 1 sikb.grondsoort Vz3 (Veen sterk zandig) Vz3 (Veen sterk zandig) Vz3 (peat, highly sandy) Vz3 (peat, highly sandy) 1 sikb.grondsoort Gs (Grind siltig) Gs (Grind siltig) Gs (gravel, silty) Gs (gravel, silty) 1 sikb.grondsoort Gz1 (Grind zwak zandig) Gz1 (Grind zwak zandig) Gz1 (gravel, slightly sandy) Gz1 (gravel, slightly sandy) 1 sikb.grondsoort Gz2 (Grind matig zandig) Gz2 (Grind matig zandig) Gz2 (gravel, moderately sandy) Gz2 (gravel, moderately sandy) 1 sikb.grondsoort Gz3 (Grind sterk zandig) Gz3 (Grind sterk zandig) Gz3 (gravel, highly sandy) Gz3 (gravel, highly sandy) 1 sikb.grondsoort Gz4 (Grind uiterst zandig) Gz4 (Grind uiterst zandig) Gz4 (gravel, extremely sandy) Gz4 (gravel, extremely sandy) 1 sikb.grondsoort Sk1 (Slib zwak kleiig) Sk1 (Slib zwak kleiig) Sk1 (Silt, slightly clayey) Sk1 (Silt, slightly clayey) sikb.grondsoort Sk3 (Slib sterk kleiig) Sk3 (Slib sterk kleiig) Sk3 (Silt, highly clayey) Sk3 (Silt, highly clayey) sikb.grondsoort Ss1 (Slib zwak siltig) Ss1 (Slib zwak siltig) Ss1 (Silt, slightly clayey) Ss1 (Silt, slightly clayey) sikb.grondsoort Ss2 (Slib matig siltig) Ss2 (Slib matig siltig) Ss2 (Silt, moderately clayey) Ss2 (Silt, moderately clayey) sikb.grondsoort Ss3 (Slib sterk siltig) Ss3 (Slib sterk siltig) Ss3 (Silt, highly clayey) Ss3 (Silt, highly clayey) sikb.grondsoort Ss4 (Slib uiterst siltig) Ss4 (Slib uiterst siltig) Ss4 (Silt, extremely clayey) Ss4 (Silt, extremely clayey) sikb.grondsoort Sz1 (Slib zwak zandig) Sz1 (Slib zwak zandig) Sz1 (Silt, slightly sandy) Sz1 (Silt, slightly sandy) sikb.grondsoort Sz2 (Slib matig zandig) Sz2 (Slib matig zandig) Sz2 (Silt, moderately sandy) Sz2 (Silt, moderately sandy) sikb.grondsoort Sz3 (Slib sterk zandig) Sz3 (Slib sterk zandig) Sz3 (Silt, highly sandy) Sz3 (Silt, highly sandy) sikb.grondsoort S (Slib) S (Slib) S (Silt) S (Silt) sikb.grondsoort 26 1 geen lutum geen lutum no argillaceous material no argillaceous material 1 sikb.lutum 26 2 l1 l1 l1 l1 1 sikb.lutum 26 3 l2 l2 l2 l2 1 sikb.lutum 26 4 l3 l3 l3 l3 1 sikb.lutum 26 5 l4 l4 l4 l4 1 sikb.lutum 27 1 geen humus geen humus no humus no humus 1 sikb.humus 27 2 h1 h1 h1 h1 1 sikb.humus 27 3 h2 h2 h2 h2 1 sikb.humus 27 4 h3 h3 h3 h3 1 sikb.humus 28 1 geen grind geen grind no gravel no gravel 1 sikb.grind 28 2 g1 g1 g1 g1 1 sikb.grind 28 3 g2 g2 g2 g2 1 sikb.grind 28 4 g3 g3 g3 g3 1 sikb.grind 29 1 nvt nvt not applicable not applicable 1 sikb.mediaan 29 2 fijn fijn fine fine 1 sikb.mediaan 29 3 uiterst fijn uiterst fijn very fine very fine 1 sikb.mediaan 29 4 zeer fijn zeer fijn extremely fine extremely fine 1 sikb.mediaan 29 5 matig fijn matig fijn moderately fine moderately fine 1 sikb.mediaan 29 6 grof grof coarse coarse 1 sikb.mediaan 29 7 uiterst grof uiterst grof extremely coarse extremely coarse 1 sikb.mediaan 29 8 zeer grof zeer grof very coarse very coarse 1 sikb.mediaan 29 9 matig grof matig grof moderately coarse moderately coarse 1 sikb.mediaan 30 1 kleibrokjes kleibrokjes lumps of clay lumps of clay 1 sikb.bijzonderheid 30 2 veenbrokjes veenbrokjes lumps of peat lumps of peat 1 sikb.bijzonderheid 30 3 schelpen schelpen shells shells 1 sikb.bijzonderheid 30 4 planten planten plants plants 1 sikb.bijzonderheid 30 5 hout hout wood wood 1 sikb.bijzonderheid 30 6 oer oer prehistoric prehistoric 1 sikb.bijzonderheid 30 7 opgebracht opgebracht imported/deposited imported/deposited 1 sikb.bijzonderheid 30 8 slib slib sludge/silt sludge/silt 1 sikb.bijzonderheid 30 9 huisvuil huisvuil domestic refuse domestic refuse 1 sikb.bijzonderheid verbranding verbranding incinerated incinerated 1 sikb.bijzonderheid roest roest rust rust 1 sikb.bijzonderheid kooldeeltjes kooldeeltjes carbon particles carbon particles 1 sikb.bijzonderheid slakken slakken slag slag 1 sikb.bijzonderheid asfalt asfalt asphalt asphalt 1 sikb.bijzonderheid stenen stenen stone/brick stone/brick 1 sikb.bijzonderheid puin puin rubble rubble 1 sikb.bijzonderheid kalk kalk chalk chalk 1 sikb.bijzonderheid br gestaakt br gestaakt drilling ended drilling ended 1 sikb.bijzonderheid verf verf paint paint 1 sikb.bijzonderheid metaal metaal metal metal 1 sikb.bijzonderheid plastic plastic plastic plastic 1 sikb.bijzonderheid glas glas glass glass 1 sikb.bijzonderheid teer teer tar tar 1 sikb.bijzonderheid olie olie oil oil 1 sikb.bijzonderheid cyanide cyanide cyanide cyanide 1 sikb.bijzonderheid oliefilm oliefilm oil film oil film 1 sikb.bijzonderheid olieplaatjes olieplaatjes oil platelets oil platelets 1 sikb.bijzonderheid

6 30 28 leembrokken leembrokken lumps of loam lumps of loam 1 sikb.bijzonderheid vast vast solid solid 1 sikb.bijzonderheid matig vast matig vast moderately solid moderately solid 1 sikb.bijzonderheid slap slap weak weak 1 sikb.bijzonderheid vullaag vullaag filling layer filling layer sikb.bijzonderheid rotsbodem rotsbodem rocky bottom rocky bottom sikb.bijzonderheid siltig zand siltig zand silty sand silty sand sikb.bijzonderheid siltsteen siltsteen siltstone siltstone sikb.bijzonderheid moddersteen moddersteen mudrock mudrock sikb.bijzonderheid conglomeraat conglomeraat conglomeration conglomeration sikb.bijzonderheid breccie breccie breccia breccia sikb.bijzonderheid vulkanische as vulkanische as vulcanic ash vulcanic ash sikb.bijzonderheid sintels sintels slag slag sikb.bijzonderheid industrieel afval industrieel afval industrial refuse industrial refuse sikb.bijzonderheid grind grind gravel gravel sikb.bijzonderheid mijnsteen mijnsteen mine stone mine stone sikb.bijzonderheid asbest asbest asbestos asbestos sikb.bijzonderheid keileem keileem boulder clay boulder clay sikb.bijzonderheid aardewerk aardewerk pottery pottery sikb.bijzonderheid afval afval refuse refuse sikb.bijzonderheid afvalverbrandingsinstallatie-slak AVIslak waste incineration slag waste incineration slag sikb.bijzonderheid baksteen baksteen brick brick sikb.bijzonderheid ballast ballast ballast ballast sikb.bijzonderheid basaltasfalt basaltasfalt basaltasphalt basaltasphalt sikb.bijzonderheid beton beton concrete concrete sikb.bijzonderheid bewerkt steen bewerkt steen shaped rock shaped rock sikb.bijzonderheid bitumen bitumen bitumen bitumen sikb.bijzonderheid blokken blokken blocks blocks sikb.bijzonderheid bot bot bone bone sikb.bijzonderheid brekerzand brekerzand crushersand crushersand sikb.bijzonderheid bruinkool bruinkool brown coal brown coal sikb.bijzonderheid combi deklaag 0/11 combi deklaag 0/11 combi upperlayer 0/11 combi upperlayer 0/ sikb.bijzonderheid combi deklaag 0/16 combi deklaag 0/16 combi upperlayer 0/16 combi upperlayer 0/ sikb.bijzonderheid combi deklaag 0/8 combi deklaag 0/8 combi upperlayer 0/8 combi upperlayer 0/ sikb.bijzonderheid coproliet coproliet coproliet coproliet sikb.bijzonderheid dicht asfaltbeton DAB dense asphaltconcrete dense asphaltconcrete sikb.bijzonderheid dicht asfaltbeton 0/11 DAB 0/11 dense asphaltconcrete 0/11 dense asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid dicht asfaltbeton 0/11-0/16 DAB 0/11-0/16 dense asphaltconcrete 0/11-0/16 dense asphaltconcrete 0/11-0/ sikb.bijzonderheid dicht asfaltbeton 0/16 DAB 0/16 dense asphaltconcrete 0/16 dense asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid dicht asfaltbeton 0/6 DAB 0/6 dense asphaltconcrete 0/6 dense asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid dicht asfaltbeton 0/6-0/8 DAB 0/6-0/8 dense asphaltconcrete 0/6-0/8 dense asphaltconcrete 0/6-0/ sikb.bijzonderheid dicht asfaltbeton 0/8 DAB 0/8 dense asphaltconcrete 0/8 dense asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid dicht asfaltbeton 0/8-0/11 DAB 0/8-0/11 dense asphaltconcrete 0/8-0/11 dense asphaltconcrete 0/8-0/ sikb.bijzonderheid detritus detritus detritus detritus sikb.bijzonderheid dunne deklaag dunne deklaag thin upperlayer thin upperlayer sikb.bijzonderheid dy dy dy dy sikb.bijzonderheid emulsie-asfaltbeton EAB emulsion-asphaltconcrete emulsion-asphaltconcrete sikb.bijzonderheid emulsie-asfaltbeton 0/3 EAB 0/3 emulsion-asphaltconcrete 0/3 emulsion-asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid emulsie-asfaltbeton 0/6 EAB 0/6 emulsion-asphaltconcrete 0/6 emulsion-asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid emulsie-asfaltbeton 0/8 EAB 0/8 emulsion-asphaltconcrete 0/8 emulsion-asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid erts erts ore ore sikb.bijzonderheid fijn asfalt fijn asfalt fine asphalt fine asphalt sikb.bijzonderheid fosfaat fosfaat phosphate phosphate sikb.bijzonderheid grindasfaltbeton GAB gravelasphaltconcrete gravelasphaltconcrete sikb.bijzonderheid grindasfaltbeton 0/16 GAB 0/16 gravelasphaltconcrete 4/16 gravelasphaltconcrete 4/ sikb.bijzonderheid grindasfaltbeton 0/16-0/32 GAB 0/16-0/32 gravelasphaltconcrete 4/16-4/32 gravelasphaltconcrete 4/16-4/ sikb.bijzonderheid grindasfaltbeton 0/32 GAB 0/32 gravelasphaltconcrete 4/32 gravelasphaltconcrete 4/ sikb.bijzonderheid gedesintegreerd asfalt gedesintegreerd asfalt disintegrated asphalt disintegrated asphalt sikb.bijzonderheid gestabiliseerd zand gestabiliseerd zand stabilized sand stabilized sand sikb.bijzonderheid gips gips gypsum gypsum sikb.bijzonderheid glauconiet glauconiet glauconite glauconite sikb.bijzonderheid gley gley gley gley sikb.bijzonderheid goethietzand goethietzand goethitesand goethitesand sikb.bijzonderheid gravel gravel gravel gravel sikb.bijzonderheid gyttja gyttja gyttja gyttja sikb.bijzonderheid houten vloer houten vloer wooden floor wooden floor sikb.bijzonderheid houtskool houtskool charcoal charcoal sikb.bijzonderheid ijzer ijzer iron iron sikb.bijzonderheid ijzerzandsteen ijzerzandsteen ironsandstone ironsandstone sikb.bijzonderheid kalksteen kalksteen limestone limestone sikb.bijzonderheid keien keien boulders boulders sikb.bijzonderheid keramiek keramiek ceramic ceramic sikb.bijzonderheid kleeflaag kleeflaag adhesive layer adhesive layer sikb.bijzonderheid klei klei clay clay sikb.bijzonderheid klinkers klinkers bricks bricks sikb.bijzonderheid kolen kolen coals coals sikb.bijzonderheid kolengruis kolengruis coaldust coaldust sikb.bijzonderheid koolas koolas coalash coalash sikb.bijzonderheid koud asfalt 0/11 koud asfalt 0/11 cold asphalt 0/11 cold asphalt 0/ sikb.bijzonderheid koud asfalt 0/16 koud asfalt 0/16 cold asphalt 0/16 cold asphalt 0/ sikb.bijzonderheid krijt krijt chalk chalk sikb.bijzonderheid lavalith lavalith lavalith lavalith sikb.bijzonderheid leem leem loam loam sikb.bijzonderheid leer leer leather leather sikb.bijzonderheid leisteen leisteen slate slate sikb.bijzonderheid ligniet ligniet lignite lignite sikb.bijzonderheid loss loss loess loess sikb.bijzonderheid mergel mergel marl marl sikb.bijzonderheid

7 metselpuin metselpuin masonry rubble masonry rubble sikb.bijzonderheid Microville Microville Microville Microville sikb.bijzonderheid Novachip 2/6 Novachip 2/6 Novachip 2/6 Novachip 2/ sikb.bijzonderheid Novachip 4/8 Novachip 4/8 Novachip 4/8 Novachip 4/ sikb.bijzonderheid Novachip 8/11 Novachip 8/11 Novachip 8/11 Novachip 8/ sikb.bijzonderheid open asfaltbeton OAB open asphaltconcrete open asphaltconcrete sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/11 OAB 0/11 open asphaltconcrete 0/11 open asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/11-0/16 OAB 0/11-0/16 open asphaltconcrete 0/11-0/16 open asphaltconcrete 0/11-0/ sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/16 OAB 0/16 open asphaltconcrete 0/16 open asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/16-0/22 OAB 0/16-0/22 open asphaltconcrete0/16-0/22 open asphaltconcrete0/16-0/ sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/22 OAB 0/22 open asphaltconcrete 0/22 open asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/8 OAB 0/8 open asphaltconcrete 0/8 open asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/8-0/11 OAB 0/8-0/11 open asphaltconcrete 0/8-0/11 open asphaltconcrete 0/8-0/ sikb.bijzonderheid oker oker ochre ochre sikb.bijzonderheid onbekend onbekend unknown unknown sikb.bijzonderheid penetratie-achtig penetratie-achtig penetration-like penetration-like sikb.bijzonderheid penetratielaag penetratielaag penetration-layer penetration-layer sikb.bijzonderheid potklei potklei pottery clay pottery clay sikb.bijzonderheid repac repac repac repac sikb.bijzonderheid riet riet reed reed sikb.bijzonderheid rode slijtlaag rode slijtlaag red wearing surface red wearing surface sikb.bijzonderheid schalie schalie shale shale sikb.bijzonderheid silex silex silex silex sikb.bijzonderheid slemlaag slemlaag slurrylayer slurrylayer sikb.bijzonderheid slijtlaag slijtlaag wearing surface wearing surface sikb.bijzonderheid steenmastiekasfalt SMA stone bitumastic stone bitumastic sikb.bijzonderheid steenmastiekasfalt 0/11 SMA 0/11 stone bitumastic 0/11 stone bitumastic 0/ sikb.bijzonderheid steenmastiekasfalt 0/5 SMA 0/5 stone bitumastic 0/6 stone bitumastic 0/ sikb.bijzonderheid steenmastiekasfalt 0/6-0/8 SMA 0/6-0/8 stone bitumastic 0/6-0/8 stone bitumastic 0/6-0/ sikb.bijzonderheid steenmastiekasfalt 0/8 SMA 0/8 stone bitumastic 0/8 stone bitumastic 0/ sikb.bijzonderheid steenmastiekasfalt 0/8-0/11 SMA 0/8-0/11 stone bitumastic 0/8-0/11 stone bitumastic 0/8-0/ sikb.bijzonderheid split split broken stone broken stone sikb.bijzonderheid steenslagasfaltbeton STAB broken stone asphaltconcrete broken stone asphaltconcrete sikb.bijzonderheid steenslagasfaltbeton 0/16 STAB 0/16 broken stone asphaltconcrete 0/16 broken stone asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid steenslagasfaltbeton 0/16-0/22 STAB 0/16-0/22 broken stone asphaltconcrete 0/16-0/22 broken stone asphaltconcrete 0/16-0/ sikb.bijzonderheid steenslagasfaltbeton 0/22 STAB 0/22 broken stone asphaltconcrete 0/22 broken stone asphaltconcrete 0/ sikb.bijzonderheid stelcon stelcon stelcon stelcon sikb.bijzonderheid stol stol coagulated matter coagulated matter sikb.bijzonderheid strijkasfalt strijkasfalt smoothing asphalt smoothing asphalt sikb.bijzonderheid teelaarde teelaarde black soil black soil sikb.bijzonderheid tegel tegel tile tile sikb.bijzonderheid textiel textiel textile textile sikb.bijzonderheid turf turf beraudine beraudine sikb.bijzonderheid vast gesteente vast gesteente live rock live rock sikb.bijzonderheid veen veen peat peat sikb.bijzonderheid verbrand bot verbrand bot burned bone burned bone sikb.bijzonderheid verbrande klei verbrande klei burned clay burned clay sikb.bijzonderheid verharding verharding hardening hardening sikb.bijzonderheid vliegas vliegas fly ash fly ash sikb.bijzonderheid vuursteen vuursteen flint flint sikb.bijzonderheid WAB WAB WAB WAB sikb.bijzonderheid WAB 0/16 WAB 0/16 WAB 0/16 WAB 0/ sikb.bijzonderheid WAB 0/22 WAB 0/22 WAB 0/22 WAB 0/ sikb.bijzonderheid waterbodem waterbodem bed bed sikb.bijzonderheid wortels wortels plant roots plant roots sikb.bijzonderheid zand zand sand sand sikb.bijzonderheid zandasfalt zandasfalt sandasphalt sandasphalt sikb.bijzonderheid zandsteen zandsteen sandstone sandstone sikb.bijzonderheid zinkassen zinkassen zinc ash zinc ash sikb.bijzonderheid zeer open asfaltbeton ZOAB ZOAB ZOAB sikb.bijzonderheid zeer open asfaltbeton 0/11 ZOAB 0/11 ZOAB 0/11 ZOAB 0/ sikb.bijzonderheid zeer open asfaltbeton 0/16 ZOAB 0/16 ZOAB 0/16 ZOAB 0/ sikb.bijzonderheid zeer open asfaltbeton 0/8 ZOAB 0/8 ZOAB 0/8 ZOAB 0/ sikb.bijzonderheid zeer open asfaltbeton fijn ZOAB fijn ZOAB fine ZOAB fine sikb.bijzonderheid rubber rubber rubber rubber sikb.bijzonderheid lucht lucht air air sikb.bijzonderheid ? 0/11? 0/11? 0/11? 0/ sikb.bijzonderheid ? 0/16? 0/16? 0/16? 0/ sikb.bijzonderheid ? 0/22? 0/22? 0/22? 0/ sikb.bijzonderheid ? 0/6? 0/6? 0/6? 0/ sikb.bijzonderheid ? 0/8? 0/8? 0/8? 0/ sikb.bijzonderheid ? Asfalt? Asfalt? Asphalt? Asphalt sikb.bijzonderheid Gepenetreerde slakken Gepenetreerde slakken Penetrated slag Penetrated slag sikb.bijzonderheid Gietasfalt Gietasfalt Mastic asphalt Mastic asphalt sikb.bijzonderheid Puin/slakken Puin/slakken Rubble/slag Rubble/slag sikb.bijzonderheid Puin/zand Puin/zand Rubble/sand Rubble/sand sikb.bijzonderheid Slakken/zand Slakken/zand Slag/sand Slag/sand sikb.bijzonderheid Steen Steen Rock Rock sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 16 base AC 16 base asphaltconcrete 16 base AC 16 base sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 22 base AC 22 base asphaltconcrete 22 base AC 22 base sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 32 base AC 32 base asphaltconcrete 32 base AC 32 base sikb.bijzonderheid Asfaltbeton base AC base asphaltconcrete base AC base sikb.bijzonderheid AC base AC base AC base AC base sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 11 bind AC 11 bind asphaltconcrete 11 bind AC 11 bind sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 16 bind AC 16 bind asphaltconcrete 16 bind AC 16 bind sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 22 bind AC 22 bind asphaltconcrete 22 bind AC 22 bind sikb.bijzonderheid Asfaltbeton bind AC bind asphaltconcrete bind AC bind sikb.bijzonderheid Asfaltbeton bind AC bind asphaltconcrete bind AC bind sikb.bijzonderheid

8 Asfaltbeton 8 surf AC 8 surf asphaltconcrete 8 surf AC 8 surf sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 11 surf AC 11 surf asphaltconcrete 11 surf AC 11 surf sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 16 surf AC 16 surf asphaltconcrete 16 surf AC 16 surf sikb.bijzonderheid Asfaltbeton 8-11 surf AC 8-11 surf asphaltconcrete 8-11 surf AC 8-11 surf sikb.bijzonderheid Asfaltbeton surf AC surf asphaltconcrete surf AC surf sikb.bijzonderheid Steenmastiekasfalt NL 5 SMA-NL 5 stone bitumastic NL 5 SMA-NL sikb.bijzonderheid Steenmastiekasfalt NL 8 SMA-NL 8 stone bitumastic NL 8 SMA-NL sikb.bijzonderheid Steenmastiekasfalt NL-11 SMA-NL-11 stone bitumastic NL-11 SMA-NL sikb.bijzonderheid Steenmastiekasfalt NL 5-8 SMA-NL 5-8 stone bitumastic NL 5-8 SMA-NL sikb.bijzonderheid Steenmastiekasfalt NL 8-11 SMA-NL 8-11 stone bitumastic NL 8-11 SMA-NL sikb.bijzonderheid microdeklaag microdeklaag micro coating micro coating sikb.bijzonderheid grindasfaltbeton 0/8 GAB 0/8 gravelasphaltconcrete 0/8 GAB 0/ sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/16 type 1 OAB 0/16 type 1 open asphaltconcrete 0/16 type 1 OAB 0/16 type sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/16 type 2 OAB 0/16 type 2 open asphaltconcrete 0/16 type 2 OAB 0/16 type sikb.bijzonderheid open asfaltbeton 0/16 type 3 OAB 0/16 type 3 open asphaltconcrete 0/16 type 3 OAB 0/16 type sikb.bijzonderheid steenmastiekasfalt 0/11 type 1 SMA 0/11 type 1 stone bitumastic 0/11 type 1 SMA 0/11 type sikb.bijzonderheid steenmastiekasfalt 0/11 type 2 SMA 0/11 type 2 stone bitumastic 0/11 type 2 SMA 0/11 type sikb.bijzonderheid oppervlakbehandeling oppervlakbehandeling surface treatment surface treatment sikb.bijzonderheid menggranulaat menggranulaat composite granules composite granules sikb.bijzonderheid betongranulaat betongranulaat concrete granules concrete granules sikb.bijzonderheid metselwerkgranulaat metselwerkgranulaat masonry granules masonry granules sikb.bijzonderheid hoogovenslakken hoogovenslakken blast furnace slag blast furnace slag sikb.bijzonderheid betonstraatstenen betonstraatstenen concrete paving bricks concrete paving bricks sikb.bijzonderheid brac brac brac brac sikb.bijzonderheid gebakkenstraatstenen gebakkenstraatstenen baked bricks baked bricks sikb.bijzonderheid zandcement zandcement sand-cement sand-cement sikb.bijzonderheid Stabiflex Stabiflex Stabiflex Stabiflex sikb.bijzonderheid Bims Bims Pumice Pumice sikb.bijzonderheid zeer open asfaltbeton 11 ZOAB 11 ZOAB 11 ZOAB sikb.bijzonderheid zeer open asfaltbeton 16 ZOAB 16 ZOAB 16 ZOAB sikb.bijzonderheid zeer open asfaltbeton ZOAB ZOAB ZOAB sikb.bijzonderheid asfaltgranulaat asfaltgranulaat asphalt granules asphalt granules sikb.bijzonderheid 31 1 veengeur veengeur peaty odour peaty odour 1 sikb.geur 31 2 slibgeur slibgeur sludge odour sludge odour 1 sikb.geur 31 3 riool riool sewer sewer 1 sikb.geur 31 4 vuilstort vuilstort landfill (waste tip) landfill (waste tip) 1 sikb.geur 31 5 gas gas gas gas 1 sikb.geur 31 6 rotting rotting decay decay 1 sikb.geur 31 7 brandgeur brandgeur burnt odour burnt odour 1 sikb.geur 31 8 muf muf musty musty 1 sikb.geur 31 9 scherp scherp sharp sharp 1 sikb.geur zoetig zoetig sweet sweet 1 sikb.geur zurig zurig acrid acrid 1 sikb.geur benzine benzine petrol petrol 1 sikb.geur diesel diesel diesel diesel 1 sikb.geur oliegeur oliegeur oily odour oily odour 1 sikb.geur brandstof brandstof fuel fuel 1 sikb.geur teergeur teergeur tar odour tar odour 1 sikb.geur carboleum carboleum carbolineum carbolineum 1 sikb.geur petroleum petroleum petroleum/kerosene petroleum/kerosene 1 sikb.geur terpentine terpentine turps substitute turps substitute 1 sikb.geur verfgeur verfgeur paint odour paint odour 1 sikb.geur oplosmiddel oplosmiddel solvent solvent 1 sikb.geur ammoniak ammoniak ammonia ammonia 1 sikb.geur blauwzuur blauwzuur hydrocyanic acid hydrocyanic acid 1 sikb.geur chloor chloor chlorine chlorine 1 sikb.geur chemisch chemisch chemical chemical 1 sikb.geur onbekend onbekend unknown unknown sikb.geur verdachte geur verdachte geur suspicious odour suspicious odour sikb.geur stookolie stookolie fuel oil fuel oil sikb.geur huisbrandolie huisbrandolie Domestic heating oil Domestic heating oil sikb.geur 32 1 zeer zwak zeer zwak very weak very weak 1 sikb.geur_int 32 2 zwak zwak weak weak 1 sikb.geur_int 32 3 matig matig moderate moderate 1 sikb.geur_int 32 4 sterk sterk strong strong 1 sikb.geur_int 32 5 zeer sterk zeer sterk very strong very strong 1 sikb.geur_int 33 1 wit wit white white 1 sikb.kleur 33 2 grijs grijs grey grey 1 sikb.kleur 33 3 zwart zwart black black 1 sikb.kleur 33 4 rood rood red red 1 sikb.kleur 33 5 oranje oranje orange orange 1 sikb.kleur 33 6 geel geel yellow yellow 1 sikb.kleur 33 7 groen groen green green 1 sikb.kleur 33 8 blauw blauw blue blue 1 sikb.kleur 33 9 paars paars purple purple 1 sikb.kleur bruin bruin brown brown 1 sikb.kleur roestbruin roestbruin rust brown rust brown 1 sikb.kleur beige beige beige beige 1 sikb.kleur creme creme cream cream 1 sikb.kleur 34 1 zeer licht zeer licht very light very light 1 sikb.kleur_int 34 2 licht licht light light 1 sikb.kleur_int 34 3 neutraal neutraal neutral neutral 1 sikb.kleur_int 34 4 donker donker dark dark 1 sikb.kleur_int 34 5 zeer donker zeer donker very dark very dark 1 sikb.kleur_int 35 1 grondwaterstand grondwaterstand groundwater level groundwater level 1 sikb.veldwaarneming 35 2 lutum lutum argillaceous material argillaceous material 1 sikb.veldwaarneming 35 3 humus humus humus humus 1 sikb.veldwaarneming 35 4 pid-waarden pid-waarden PID measurements PID measurements 1 sikb.veldwaarneming

9 35 5 oliepan oliepan oil pan oil pan 1 sikb.veldwaarneming 35 6 zuurgraad zuurgraad acidity acidity 1 sikb.veldwaarneming 35 7 temperatuur temperatuur temperature temperature 1 sikb.veldwaarneming 35 8 geleidbaarheid geleidbaarheid conductivity conductivity 1 sikb.veldwaarneming 35 9 drijflaag drijflaag floating layer floating layer 1 sikb.veldwaarneming kleur water kleur water water colour water colour 1 sikb.veldwaarneming geur water geur water water odour water odour 1 sikb.veldwaarneming 36 1 maaiveld maaiveld grade/land surface grade/land surface 1 sikb.referentie_type 36 2 NAP NAP NAP, Netherlands national datum NAP, Netherlands national datum 1 sikb.referentie_type 36 3 waterspiegel waterspiegel water level water level 1 sikb.referentie_type 36 4 bovenkant peilbuis bovenkant peilbuis top of monitoring well top of monitoring well sikb.referentie_type 36 5 putdeksel putdeksel manhole manhole sikb.referentie_type 37 1 grond grond soil soil 1 sikb.veldmatrix 37 2 grondwater grondwater groundwater groundwater 1 sikb.veldmatrix 37 3 afvalwater afvalwater waste water waste water 1 sikb.veldmatrix 37 4 oppervlaktewater oppervlaktewater surface water surface water 1 sikb.veldmatrix 37 5 slib slib sludge/silt sludge/silt 1 sikb.veldmatrix 37 6 overig overig other other 1 sikb.veldmatrix 37 7 waterbodem waterbodem sediment (under water) sediment (under water) sikb.veldmatrix 38 1 De Ruiter De Ruiter De Ruiter De Ruiter 1 sikb.lab 38 2 Biochem Het MilieuLab Biochem Het MilieuLab Biochem Het MilieuLab Biochem Het MilieuLab 1 sikb.lab 38 3 Heinrici milieulaboratorium b.v. Heinrici milieulaboratorium b.v. Heinrici milieulaboratorium b.v. Heinrici milieulaboratorium b.v. 1 sikb.lab 38 4 Pro Analyse Pro Analyse Pro Analyse Pro Analyse 1 sikb.lab 38 5 Omegam Omegam Omegam Omegam 1 sikb.lab 38 6 GCML GCML GCML GCML 1 sikb.lab 38 7 Alcontrol B.V. Alcontrol B.V. Alcontrol B.V. Alcontrol B.V. 1 sikb.lab 38 8 Daniel C. Griffith (Holland) B.V. Daniel C. Griffith (Holland) B.V. Daniel C. Griffith (Holland) B.V. Daniel C. Griffith (Holland) B.V. 1 sikb.lab 38 9 Oranjewoud Oranjewoud Oranjewoud Oranjewoud 1 sikb.lab Tjaden Tjaden Tjaden Tjaden 1 sikb.lab Witteveen + Bos Witteveen + Bos Witteveen + Bos Witteveen + Bos 1 sikb.lab AL-West AL-West AL-West AL-West 1 sikb.lab Analytico Analytico Analytico Analytico 1 sikb.lab BLGG BLGG BLGG BLGG 1 sikb.lab BCO BCO BCO BCO 1 sikb.lab CBB CBB CBB CBB 1 sikb.lab Acmaa Acmaa Acmaa Acmaa 1 sikb.lab Envirolab Envirolab Envirolab Envirolab 1 sikb.lab SGS SGS SGS SGS 1 sikb.lab Iwaco Iwaco Iwaco Iwaco 1 sikb.lab Envirocontrol BVBA Envirocontrol BVBA Envirocontrol BVBA Envirocontrol BVBA 1 sikb.lab Fibrecount Fibrecount Fibrecount Fibrecount sikb.lab RPS Analyse RPS Analyse RPS Analyse RPS Analyse sikb.lab Sanitas Milieu Services Sanitas Milieu Services Sanitas Milieu Services Sanitas Milieu Services sikb.lab Search BV Search BV Search BV Search BV sikb.lab Ecca NV Ecca NV Ecca NV Ecca NV sikb.lab Servaco NV Servaco NV Servaco NV Servaco NV sikb.lab Stichting Waterproef Stichting Waterproef Stichting Waterproef Stichting Waterproef sikb.lab 40 1 % % % % 1 sikb.loveenheid 40 2 % ds % ds % dm % dm 1 sikb.loveenheid 40 3 % m/m % m/m % m/m % m/m 1 sikb.loveenheid 40 4 % min st % min st % mineral parts % mineral parts 1 sikb.loveenheid 40 5 % v/v % v/v % v/v % v/v 1 sikb.loveenheid 40 6 % van md % van md % of dm % of dm 1 sikb.loveenheid 40 7 % w/w % w/w % of w/w % of w/w 1 sikb.loveenheid 40 8 C C C C 1 sikb.loveenheid 40 9 dh dh dh dh 1 sikb.loveenheid µg abs. µg abs. µg abs. µg abs. 1 sikb.loveenheid µg/buis µg/buis µg/tube µg/tube 1 sikb.loveenheid µg/filt. µg/filt. µg/filt. µg/filt. 1 sikb.loveenheid µg/kg ds µg/kg ds µg/kg dm µg/kg dm 1 sikb.loveenheid µg/l µg/l µg/l µg/l 1 sikb.loveenheid µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 1 sikb.loveenheid µl/l µl/l µl/l µl/l 1 sikb.loveenheid µm µm µm µm 1 sikb.loveenheid µs/cm µs/cm µs/cm µs/cm 1 sikb.loveenheid cm cm cm cm 1 sikb.loveenheid cm2 cm2 cm2 cm2 1 sikb.loveenheid cm3 cm3 cm3 cm3 1 sikb.loveenheid cmol+/kg cmol+/kg cmol+/kg cmol+/kg 1 sikb.loveenheid diversen diversen misc. misc. 1 sikb.loveenheid f/filter f/filter f/filter f/filter 1 sikb.loveenheid f/mm2 f/mm2 f/mm2 f/mm2 1 sikb.loveenheid FTE FTE FTE FTE 1 sikb.loveenheid g g g g 1 sikb.loveenheid g/100g g/100g g/100g g/100g 1 sikb.loveenheid g/cm3 g/cm3 g/cm3 g/cm3 1 sikb.loveenheid g/kg g/kg g/kg g/kg 1 sikb.loveenheid g/kg ds g/kg ds g/kg dm g/kg dm 1 sikb.loveenheid g/kg prod g/kg prod g/kg prod g/kg prod 1 sikb.loveenheid g/l g/l g/l g/l 1 sikb.loveenheid g/ml g/ml g/ml g/ml 1 sikb.loveenheid h h h h 1 sikb.loveenheid hpa hpa hpa hpa 1 sikb.loveenheid kg kg kg kg 1 sikb.loveenheid kg/m3 kg/m3 kg/m3 kg/m3 1 sikb.loveenheid kj/kg kj/kg kg kg 1 sikb.loveenheid kj/l kj/l kj/l kj/l 1 sikb.loveenheid KVE KVE CFU CFU 1 sikb.loveenheid

10 40 42 KVE/g KVE/g CFU/g CFU/g 1 sikb.loveenheid KVE/ml KVE/ml CFU/ml CFU/ml 1 sikb.loveenheid l l l l 1 sikb.loveenheid l/g l/g l/g l/g 1 sikb.loveenheid l/g ds l/g ds l/g dm l/g dm 1 sikb.loveenheid l/l l/l l/l l/l 1 sikb.loveenheid l/min l/min l/min l/min 1 sikb.loveenheid m-1 m-1 m-1 m-1 1 sikb.loveenheid m/etmaal m/etmaal m/day m/day 1 sikb.loveenheid m2 m2 m2 m2 1 sikb.loveenheid m3 m3 m3 m3 1 sikb.loveenheid meq/100g meq/100g meq/100g meq/100g 1 sikb.loveenheid meq/kg meq/kg meq/kg meq/kg 1 sikb.loveenheid meq/l meq/l meq/l meq/l 1 sikb.loveenheid mg mg mg mg 1 sikb.loveenheid mg/100 g mg/100 g mg/100 g mg/100 g 1 sikb.loveenheid mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 1 sikb.loveenheid mg/kg ds mg/kg ds mg/kg mg/kg 1 sikb.loveenheid mg/l mg/l mg/l mg/l 1 sikb.loveenheid mg/m3 mg/m3 m3 m3 1 sikb.loveenheid MJ/kg MJ/kg MJ/kg MJ/kg 1 sikb.loveenheid ml ml ml ml 1 sikb.loveenheid ml/g ml/g ml/g ml/g 1 sikb.loveenheid ml/l ml/l ml/l ml/l 1 sikb.loveenheid mm mm mm mm 1 sikb.loveenheid mm2/s mm2/s mm2/s mm2/s 1 sikb.loveenheid mmol/kg ds mmol/kg ds mmol/kg dm mmol/kg dm 1 sikb.loveenheid mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l 1 sikb.loveenheid mol/kg mol/kg mol/kg mol/kg 1 sikb.loveenheid mol/kg ds mol/kg ds mol/kg dm mol/kg dm 1 sikb.loveenheid mol/l mol/l mol/l mol/l 1 sikb.loveenheid MPN MPN MPN MPN 1 sikb.loveenheid ms/m ms/m ms/m ms/m 1 sikb.loveenheid mv mv mv mv 1 sikb.loveenheid ng/filt. ng/filt. ng/filt. ng/filt. 1 sikb.loveenheid ng/kg ng/kg kg kg 1 sikb.loveenheid ng/kg ds ng/kg ds ng/kg dm ng/kg dm 1 sikb.loveenheid ng/l ng/l ng/l ng/l 1 sikb.loveenheid R R R R 1 sikb.loveenheid S S S S 1 sikb.loveenheid S/m S/m S/m S/m 1 sikb.loveenheid uur uur hour hour 1 sikb.loveenheid Volt Volt Volt Volt 1 sikb.loveenheid eenh./m eenh./m unit/m unit/m 1 sikb.loveenheid kve/25g kve/25g CFU/25g CFU/25g 1 sikb.loveenheid kve/l kve/l CFU/l CFU/l 1 sikb.loveenheid kve/0.1l kve/0.1l CFU/0.1l CFU/0.1l 1 sikb.loveenheid meq/kgds meq/kgds meq/kg dm meq/kg dm 1 sikb.loveenheid mg DOC/l mg DOC/l mg DOC/l mg DOC/l 1 sikb.loveenheid mg N/l mg N/l mg N/l mg N/l 1 sikb.loveenheid mg O2/l mg O2/l mg O2/l mg O2/l 1 sikb.loveenheid mg P/l mg P/l mg P/l mg P/l 1 sikb.loveenheid mg SO4/l mg SO4/l mg SO4/l mg SO4/l 1 sikb.loveenheid mg TC/l mg TC/l mg TC/l mg TC/l 1 sikb.loveenheid mg TIC/l mg TIC/l mg TIC/l mg TIC/l 1 sikb.loveenheid mg TOC/l mg TOC/l mg TOC/l mg TOC/l 1 sikb.loveenheid mg/kg prod. mg/kg prod. mg/kg prod. mg/kg prod. 1 sikb.loveenheid ohm ohm Ohm Ohm 1 sikb.loveenheid µg/prod. µg/prod. µg/prod. µg/prod. 1 sikb.loveenheid g C/kg d g C/kg d g C/kg D g C/kg D 1 sikb.loveenheid mg S/L mg S/L l l 1 sikb.loveenheid µg Sn/kg µg Sn/kg kg kg 1 sikb.loveenheid µg/ml µg/ml µg/ml µg/ml sikb.loveenheid k/g ds kolonies/gram ds c/g dm colonies/gram dm sikb.loveenheid k/ml kolonies per ml c/ml colonies per ml sikb.loveenheid k/100 ml kolonies per 100 ml c/100 ml colonies per 100 ml sikb.loveenheid mg N/kg ds mg stikstof per kilogram ds mg N/kg dm mg Nitrogen per kilogram dm sikb.loveenheid mg P/kg ds mg P per kilogram ds mg P/kg dm mg P per kilogram dm sikb.loveenheid mg C/l mg koolstof per liter mg C/l mg Carbon per liter sikb.loveenheid g C/kg ds gram koolstof per kg ds g C/kg dm gram Carbon per kg dm sikb.loveenheid mg S/kg ds mg zwavel per kg ds mg S/kg dm mg Sulphuric per kg dm sikb.loveenheid mg P2O5/kg mg P2O5 per kilogram ds mg P2O5/kg mg P2O5 per kilogram dm sikb.loveenheid g C/kg gram koolstof per kg g C/kg gram Carbon per kg sikb.loveenheid m meter m meter sikb.loveenheid stuks aantal exemplaren units units sikb.loveenheid m/s meter/seconde m/s meter/second sikb.loveenheid graden degrees sikb.loveenheid sikb.loveenheid pg/l pg/l pg/l pg/l sikb.loveenheid mg P2O5/l mg P2O5/l mg P2O5/l mg P2O5/l sikb.loveenheid g NaCl/l g NaCl/l g NaCl/l g NaCl/l sikb.loveenheid % (m/m) ds % (m/m) ds % (m/m) dm % (m/m) dm sikb.loveenheid F F F F sikb.loveenheid mg LS/l mg LS/l mg LS/l mg LS/l sikb.loveenheid mg Pt/l mg Pt/l mg Pt/l mg Pt/l sikb.loveenheid mg Sn/kg ds mg Sn/kg ds mg Sn/kg dm mg Sn/kg dm sikb.loveenheid % (m/v) % (m/v) % (m/v) % (m/v) sikb.loveenheid mg PO4/l mg PO4/l mg PO4/l mg PO4/l sikb.loveenheid

11 g ds g ds g dm g ds sikb.loveenheid ug/kg ug/kg ug/kg ug/kg sikb.loveenheid ppm parts per million ppm parts per million sikb.loveenheid min minuten minutes minutes sikb.loveenheid µg/monster µg/monster µg/sample µg/sample sikb.loveenheid kw kilowatt kilowatt kilowatt sikb.loveenheid µg Cl/l µg Cl/l µg Cl/l µg Cl/l sikb.loveenheid jaar a year a sikb.loveenheid 41 1 Meetwaarde Meetwaarde measured value measured value 1 sikb.lovreferentie 41 2 Detectielimiet Detectielimiet detection limit detection limit 1 sikb.lovreferentie 41 3 Rapportagelimiet Rapportagelimiet reporting limit reporting limit 1 sikb.lovreferentie 41 4 Opmerking Opmerking comment COMMENT 1 sikb.lovreferentie 41 5 Verhoogde rapportagegrens Verhoogde rapportagegrens Increased reportlevel Increased reportlevel sikb.lovreferentie 41 6 Alle deelparameters kleiner dan rapportagelimiet Alle deelparameters kleiner dan rapportagelimiet All sub-parameters smaller than reporting limit All sub-parameters smaller than reporting limit sikb.lovreferentie 41 7 Alle deelparameters kleiner dan vereiste rapportagelimiet Alle deelparameters kleiner dan vereiste rapportagelimiet All sub-parameters smaller than required reporting limit All sub-parameters smaller than required reporting limit sikb.lovreferentie 41 8 Groter dan aangegeven waarde Groter dan aangegeven waarde Greater than specified value Greater than specified value sikb.lovreferentie ASP 4-ASP 4-ASP 4-ASP 1 sikb.lovanalysetechniek 43 2 AAS-HG AAS-HG AAS-HG AAS-HG 1 sikb.lovanalysetechniek 43 3 AES-ICP AES-ICP AES-ICP AES-ICP 1 sikb.lovanalysetechniek 43 4 CF-SP CF-SP CF-SP CF-SP 1 sikb.lovanalysetechniek 43 5 COUL COUL COUL COUL 1 sikb.lovanalysetechniek 43 6 EX-GC EX-GC EX-GC EX-GC 1 sikb.lovanalysetechniek 43 7 EX-GC EX-GC EX-GC EX-GC sikb.lovanalysetechniek 43 8 EX-GCMS EX-GCMS EX-GCMS EX-GCMS 1 sikb.lovanalysetechniek 43 9 F-AAS F-AAS F-AAS F-AAS 1 sikb.lovanalysetechniek Fotometric Fotometric Photometric Photometric 1 sikb.lovanalysetechniek G-AAF G-AAF G-AAF G-AAF 1 sikb.lovanalysetechniek GC GC GC GC 1 sikb.lovanalysetechniek GC-ECD GC-ECD GC-ECD GC-ECD 1 sikb.lovanalysetechniek GC-EX GC-EX GC-EX GC-EX 1 sikb.lovanalysetechniek GC-FID/IR? GC-FID/IR? GC-FID/IR GC-FID/IR 1 sikb.lovanalysetechniek GCHS GCHS GCHS GCHS 1 sikb.lovanalysetechniek GCMS GCMS GCMS GCMS 1 sikb.lovanalysetechniek GC-NPD GC-NPD GC-NPD GC-NPD 1 sikb.lovanalysetechniek GFAAS GFAAS GFAAS GFAAS 1 sikb.lovanalysetechniek GF-AAS GF-AAS GF-AAS GF-AAS sikb.lovanalysetechniek H-AAS H-AAS H-AAS H-AAS 1 sikb.lovanalysetechniek HES-ICP HES-ICP HES-ICP HES-ICP 1 sikb.lovanalysetechniek HPLC HPLC HPLC HPLC 1 sikb.lovanalysetechniek HPLC HPLC HPLC HPLC sikb.lovanalysetechniek HPLC-UV HPLC-UV HPLC-UV HPLC-UV 1 sikb.lovanalysetechniek IC IC IC IC 1 sikb.lovanalysetechniek KD-AAS KD-AAS CV-AAS CV-AAS 1 sikb.lovanalysetechniek KV-AAS KV-AAS CV-AAS CV-AAS 1 sikb.lovanalysetechniek onderzoeksprotocol onderzoeksprotocol test protocol test protocol 1 sikb.lovanalysetechniek PET TD-GC PET TD-GC PET TD-GC PET TD-GC 1 sikb.lovanalysetechniek POT POT POT POT 1 sikb.lovanalysetechniek PT PT PT PT 1 sikb.lovanalysetechniek T T T T 1 sikb.lovanalysetechniek LC-MS LC-MS LC-MS LC-MS 1 sikb.lovanalysetechniek ASE-extractie ASE-extractie ASE (Accellerated Solvent Extraction) ASE (Accellerated Solvent Extraction) 1 sikb.lovanalysetechniek ASE-extractie met pentaan ASE-extractie met pentaan ASE with pentane ASE with pentane 1 sikb.lovanalysetechniek berekening berekening calculation calculation 1 sikb.lovanalysetechniek calorimetrie calorimetrie calorimetry calorimetry 1 sikb.lovanalysetechniek centrifuge centrifuge centrifuge centrifuge 1 sikb.lovanalysetechniek conductometrie conductometrie conductometry conductometry 1 sikb.lovanalysetechniek cryogeen malen cryogeen malen cryogenic milling cryogenic milling 1 sikb.lovanalysetechniek drogen bij 40 C drogen bij 40 C Drying at 40 C Drying at 40 C 1 sikb.lovanalysetechniek extractie met een mengsel van oxaalzuur en ammoniumoxalaat extractie met een mengsel van oxaalzuur en ammoniumoxalaat extraction with a mixture of oxalic acid and ammonium oxalate extraction with a mixture of oxalic acid and ammonium oxalate 1 sikb.lovanalysetechniek extractie met natriumnitraat extractie met natriumnitraat extraction with sodium nitrate extraction with sodium nitrate 1 sikb.lovanalysetechniek filtratie en gravimetrie and en gravimetrie filtratie en gravimetrie and en gravimetrie filtration and gravimetry filtration and gravimetry 1 sikb.lovanalysetechniek filtratie over een 0.45 µm filter filtratie over een 0.45 µm filter filtration across a 0.45 µm filter filtration across a 0.45 µm filter 1 sikb.lovanalysetechniek fotometrie (met auto-analyzer) fotometrie (met auto-analyzer) photometry (with autoanalyser) photometry (with autoanalyser) 1 sikb.lovanalysetechniek fotometrie (met auto-analyzer) na BZV analyse fotometrie (met auto-analyzer) na BZV analyse photometry (with autoanalyser) after BOD analysis photometry (with autoanalyser) after BOD analysis 1 sikb.lovanalysetechniek fotometrie (met auto-analyzer) na filtratie fotometrie (met auto-analyzer) na filtratie photometry (with autoanalyser) after filtration photometry (with autoanalyser) after filtration 1 sikb.lovanalysetechniek fotometrie na bom-destructie (met auto-analyzer) fotometrie na bom-destructie (met auto-analyzer) photometry after bomb digestion (with autoanalyser) photometry after bomb digestion (with autoanalyser) 1 sikb.lovanalysetechniek FT-IR FT-IR FT-IR FT-IR 1 sikb.lovanalysetechniek GC-ECD/ECD GC-ECD/ECD GC-ECD/ECD GC-ECD/ECD 1 sikb.lovanalysetechniek GC-ECD/ECD na ASE extractie GC-ECD/ECD na ASE extractie GC-ECD/ECD after ASE extraction GC-ECD/ECD after ASE extraction 1 sikb.lovanalysetechniek GC-FID GC-FID GC-FID GC-FID 1 sikb.lovanalysetechniek GC-FID na ASE extractie GC-FID na ASE extractie GC-FID after ASE extraction GC-FID after ASE extraction 1 sikb.lovanalysetechniek GC-FID/ECD GC-FID/ECD GC-FID/ECD GC-FID/ECD 1 sikb.lovanalysetechniek gesloten ontsluiting in een microgolfoven gesloten ontsluiting in een microgolfoven sealed digestion in a microwave oven sealed digestion in a microwave oven 1 sikb.lovanalysetechniek gravimetrie gravimetrie gravimetry gravimetry 1 sikb.lovanalysetechniek gravimetrie (met pipet) gravimetrie (met pipet) gravimetry (with pipette) gravimetry (with pipette) 1 sikb.lovanalysetechniek gravimetrie (met zeef en pipet) gravimetrie (met zeef en pipet) gravimetry (with sieve and pipette) gravimetry (with sieve and pipette) 1 sikb.lovanalysetechniek gravimetrie (met zeef) gravimetrie (met zeef) gravimetry (with sieve) gravimetry (with sieve) 1 sikb.lovanalysetechniek gravimetrie (volgens Wesemael) gravimetrie (volgens Wesemael) gravimetry (Wesemael method) gravimetry (Wesemael method) 1 sikb.lovanalysetechniek gravimetrie na filtratie gravimetrie na filtratie gravimetry after filtration gravimetry after filtration 1 sikb.lovanalysetechniek gravimetrie na malen m.b.v. kogelmolen gravimetrie na malen m.b.v. kogelmolen gravimetry after milling in a ball mill gravimetry after milling in a ball mill 1 sikb.lovanalysetechniek gravimetrie na zeven gravimetrie na zeven gravimetry after screening gravimetry after screening 1 sikb.lovanalysetechniek handmatig homogeniseren handmatig homogeniseren manual homogenisation manual homogenisation 1 sikb.lovanalysetechniek handmatig homogeniseren of m.b.v. maal/mengapparatuur handmatig homogeniseren of m.b.v. maal/mengapparatuur manual homogenisation or using grinder/mixer manual homogenisation or using grinder/mixer 1 sikb.lovanalysetechniek handmatig verdelen handmatig verdelen manual division manual division 1 sikb.lovanalysetechniek headspace GC-MS headspace GC-MS headspace GC-MS headspace GC-MS 1 sikb.lovanalysetechniek homogeniseren homogeniseren homogenisation homogenisation 1 sikb.lovanalysetechniek HPLC met UV- en fluorescentiedetectie HPLC met UV- en fluorescentiedetectie HPLC with UV and fluorescence detection HPLC with UV and fluorescence detection 1 sikb.lovanalysetechniek HPLC met UV- en fluorescentiedetectie na ASE extractie HPLC met UV- en fluorescentiedetectie na ASE extractie HPLC with UV and fluorescence detection after ASE extraction HPLC with UV and fluorescence detection after ASE extraction 1 sikb.lovanalysetechniek

12 43 73 ICP-AES na bomdestructie ICP-AES na bomdestructie ICP-AES after bomb digestion ICP-AES after bomb digestion 1 sikb.lovanalysetechniek ion-selectieve electrode ion-selectieve electrode ion selective electrode ion selective electrode 1 sikb.lovanalysetechniek ion-selectieve electrode na bomdestructie ion-selectieve electrode na bomdestructie ion selective electrode after bomb digestion ion selective electrode after bomb digestion 1 sikb.lovanalysetechniek kaakbreker kaakbreker jaw crusher jaw crusher 1 sikb.lovanalysetechniek kogelmolen kogelmolen ball mill ball mill 1 sikb.lovanalysetechniek kogelmolen malen na drogen kogelmolen malen na drogen grinding in a ball mill after drying grinding in a ball mill after drying 1 sikb.lovanalysetechniek koude-damp-aas na filtratie koude-damp-aas na filtratie CV-AAS after filtration CV-AAS after filtration 1 sikb.lovanalysetechniek kruisslagmolen kruisslagmolen cross beater mill cross beater mill 1 sikb.lovanalysetechniek LC-LVI-GC-MS LC-LVI-GC-MS LC-LVI-GC-MS LC-LVI-GC-MS 1 sikb.lovanalysetechniek maal/mengapparatuur maal/mengapparatuur mixing/grinding equipment mixing/grinding equipment 1 sikb.lovanalysetechniek malen m.b.v. snijmolen malen m.b.v. snijmolen grinding with a cutting mill grinding with a cutting mill 1 sikb.lovanalysetechniek malen/homogeniseren malen/homogeniseren grinding/homogenisation grinding/homogenisation 1 sikb.lovanalysetechniek microcoulometrie microcoulometrie microcoulometry microcoulometry 1 sikb.lovanalysetechniek microcoulometrie na ASE extractie microcoulometrie na ASE extractie microcoulometry after ASE extraction microcoulometry after ASE extraction 1 sikb.lovanalysetechniek on-line purge & trap - microcoulometrie on-line purge & trap - microcoulometrie on-line purge & trap - microcoulometry on-line purge & trap - microcoulometry 1 sikb.lovanalysetechniek on-line purge & trap GC-MS on-line purge & trap GC-MS on-line purge & trap GC-MS on-line purge & trap GC-MS 1 sikb.lovanalysetechniek onsluiten door droge verassing onsluiten door droge verassing destruction by dry ashing destruction by dry ashing 1 sikb.lovanalysetechniek ontsluiting in een microgolfoven met koningswater ontsluiting in een microgolfoven met koningswater destruction in a microwave oven with aqua regia destruction in a microwave oven with aqua regia 1 sikb.lovanalysetechniek ontsluiting met fluorwaterstof ontsluiting met fluorwaterstof destruction with hydrogen fluoride destruction with hydrogen fluoride 1 sikb.lovanalysetechniek ontsluiting met HF/HCl/HNO3 ontsluiting met HF/HCl/HNO3 destruction with HF/HCl/HNO3 destruction with HF/HCl/HNO3 1 sikb.lovanalysetechniek ontsluiting met salpeterzuur ontsluiting met salpeterzuur destruction with nitric acid destruction with nitric acid 1 sikb.lovanalysetechniek ontsluiting met zwavelzuur ontsluiting met zwavelzuur destruction with sulphuric acid destruction with sulphuric acid 1 sikb.lovanalysetechniek open ontsluiting met koningswater open ontsluiting met koningswater open destruction with aqua regia open destruction with aqua regia 1 sikb.lovanalysetechniek open ontsluiting met koningswater na bromering open ontsluiting met koningswater na bromering open destruction with aqua regia after bromination open destruction with aqua regia after bromination 1 sikb.lovanalysetechniek opkoken gedurende 30 minuten opkoken gedurende 30 minuten boiling for 30 minutes boiling for 30 minutes 1 sikb.lovanalysetechniek potentiometrie potentiometrie potentiometry potentiometry 1 sikb.lovanalysetechniek potentiometrische titratie potentiometrische titratie potentiometric titration potentiometric titration 1 sikb.lovanalysetechniek pyknometer en wegen pyknometer en wegen pyknometer and weighing pyknometer and weighing 1 sikb.lovanalysetechniek röntgentransmissie en gravimetrie (met zeef) röntgentransmissie en gravimetrie (met zeef) X-ray transmission and gravimetry (with sieve) X-ray transmission and gravimetry (with sieve) 1 sikb.lovanalysetechniek Samplemate malen Samplemate malen Samplemate grinding Samplemate grinding 1 sikb.lovanalysetechniek Samplemate malen onder cryogene condities Samplemate malen onder cryogene condities Samplemate grinding, cryogenic Samplemate grinding, cryogenic 1 sikb.lovanalysetechniek sedigraaf sedigraaf sedigraph sedigraph 1 sikb.lovanalysetechniek smeltontsluiting smeltontsluiting sample destruction by melting sample destruction by melting 1 sikb.lovanalysetechniek soxhlet extractie, multi-kolom zuivering en GC-MS soxhlet extractie, multi-kolom zuivering en GC-MS Xohlet extraction, multicolumn purification and GC Xohlet extraction, multicolumn purification and GC 1 sikb.lovanalysetechniek spectrofotometrie spectrofotometrie spectrophotometry spectrophotometry 1 sikb.lovanalysetechniek spectrofotometrie na bomdestructie spectrofotometrie na bomdestructie spectrophotometry after bomb digestion spectrophotometry after bomb digestion 1 sikb.lovanalysetechniek stereo- en polarisatiemicroscopie stereo- en polarisatiemicroscopie stereo and polarisation microscopy stereo and polarisation microscopy 1 sikb.lovanalysetechniek titrimetrie titrimetrie titrimetry titrimetry 1 sikb.lovanalysetechniek uitloging uitloging leaching leaching 1 sikb.lovanalysetechniek UV-ontsluiting en IR-detectie UV-ontsluiting en IR-detectie UV destruction and IR detection UV destruction and IR detection 1 sikb.lovanalysetechniek verdelen verdelen division division 1 sikb.lovanalysetechniek verwarmen in een circulatie-oven verwarmen in een circulatie-oven heating in a circulating oven heating in a circulating oven 1 sikb.lovanalysetechniek visueel aflezen visueel aflezen visual reading visual reading 1 sikb.lovanalysetechniek vlam-aas vlam-aas flame AAS flame AAS 1 sikb.lovanalysetechniek volume bepaling na destillatie volume bepaling na destillatie volume measured after distillaton volume measured after distillaton 1 sikb.lovanalysetechniek volume verplaatsing en wegen volume verplaatsing en wegen displacement volume and weighing displacement volume and weighing 1 sikb.lovanalysetechniek zeven zeven screening screening 1 sikb.lovanalysetechniek handmatig samenvoegen van monsters handmatig samenvoegen van monsters manual sample combination manual sample combination 1 sikb.lovanalysetechniek ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS sikb.lovanalysetechniek 48 1 Niet Niet none none 1 sikb.lovcertificering 48 2 RvA RvA RvA RvA sikb.lovcertificering 48 3 AP04 AP04 AP04 AP04 1 sikb.lovcertificering 48 4 OVAM OVAM OVAM OVAM 1 sikb.lovcertificering 48 5 AS3000 AS3000 AS3000 AS sikb.lovcertificering 48 6 AS3000 Water AS3000 Water AS3000 Water AS3000 Water sikb.lovcertificering 48 7 Waals gewest Waals gewest Walloon Region Walloon Region sikb.lovcertificering 48 8 Brussels gewest Brussels gewest Brussels Region Brussels Region sikb.lovcertificering 48 9 Luxemburg Luxemburg Luxembourg Luxembourg sikb.lovcertificering LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie) LNE (Environment, Nature and Energy Department) LEN (Environment, Nature and Energy Department) sikb.lovcertificering 49 1 Bentonietmanchet Bentonietmanchet benonite sleeve benonite sleeve 1 sikb.materiaalafd 49 2 Bentoniet afdichting Bentoniet afdichting bentonite seal bentonite seal 1 sikb.materiaalafd 49 3 Mikolit BK-00 Mikolit BK-00 Mikolit BK-00 Mikolit BK-00 1 sikb.materiaalafd 49 4 Mikolit BK-300 Mikolit BK-300 Mikolit BK-300 Mikolit BK sikb.materiaalafd 49 5 BK-300 BK-300 BK-300 BK sikb.materiaalafd 49 6 BK-00 BK-00 BK-00 BK-00 1 sikb.materiaalafd 49 7 QS QS QS QS 1 sikb.materiaalafd 50 1 Grond Grond Soil Soil 1 sikb.materiaalaanv 50 2 Filtergrind Filtergrind filter gravel filter gravel 1 sikb.materiaalaanv 50 3 Filtergrind 1,7-2,5 mm Filtergrind 1,7-2,5 mm filter gravel mm filter gravel mm 1 sikb.materiaalaanv 50 4 Aanvulgrind Aanvulgrind gravel fill gravel fill 1 sikb.materiaalaanv 50 5 Aanvulgrind 1,0-1,6 mm Aanvulgrind 1,0-1,6 mm Gravel fill mm Gravel fill mm 1 sikb.materiaalaanv 51 1 afvalwater afvalwater waste water waste water 1 sikb.lovmonstertype 51 2 actief kool actief kool activated carbon activated carbon 1 sikb.lovmonstertype 51 3 AP04 AP04 AP04 AP04 1 sikb.lovmonstertype 51 4 bouwstof vormgegeven bouwstof vormgegeven building material, shaped building material, shaped 1 sikb.lovmonstertype 51 5 bouwstof niet vormgegeven bouwstof niet vormgegeven unshaped building material unshaped building material 1 sikb.lovmonstertype 51 6 destruaat destruaat destructed material destructed material 1 sikb.lovmonstertype 51 7 drinkwater drinkwater drinking water drinking water 1 sikb.lovmonstertype 51 8 effluent effluent effluent effluent 1 sikb.lovmonstertype 51 9 eluaat/uitloogwater eluaat/uitloogwater eluate eluate 1 sikb.lovmonstertype gewas gewas vegetation vegetation 1 sikb.lovmonstertype grond grond soil soil 1 sikb.lovmonstertype grondwater grondwater groundwater groundwater 1 sikb.lovmonstertype lucht lucht air air 1 sikb.lovmonstertype olie olie oil oil 1 sikb.lovmonstertype oppervlaktewater oppervlaktewater surface water surface water 1 sikb.lovmonstertype puin puin rubble rubble 1 sikb.lovmonstertype sillicagel sillicagel silica gel silica gel 1 sikb.lovmonstertype

13 51 18 waterbodem waterbodem silt/sediment (watercourse) silt/sediment (watercourse) sikb.lovmonstertype urine urine urine urine 1 sikb.lovmonstertype water water water water 1 sikb.lovmonstertype Compost Compost compost compost 1 sikb.lovmonstertype Hout Hout Wood Wood 1 sikb.lovmonstertype Asbestverdacht Asbestverdacht asbestos suspected asbestos suspected 1 sikb.lovmonstertype (afval)olie (afval)olie oil/waste oil oil/waste oil 1 sikb.lovmonstertype Afvalstof, niet korrelvormig Afvalstof, niet korrelvormig waste oil waste oil sikb.lovmonstertype adsorptie buizen adsorptie buizen absorbtion tubes absorbtion tubes 1 sikb.lovmonstertype filter filter filter filter 1 sikb.lovmonstertype influent influent influent influent 1 sikb.lovmonstertype percolatiewater percolatiewater leachate leachate 1 sikb.lovmonstertype plasma plasma plasma plasma 1 sikb.lovmonstertype schudwater schudwater extraction water extraction water 1 sikb.lovmonstertype zuivelprodukten zuivelprodukten diary products diary products 1 sikb.lovmonstertype AP04 Asbestverdacht AP04 Asbestverdacht AP04 asbestos suspected AP04 asbestos suspected 1 sikb.lovmonstertype eluaat diffusietest eluaat diffusietest diffusion test elutriate diffusion test elutriate 1 sikb.lovmonstertype Diverse vast Diverse vast Various, solid Various, solid 1 sikb.lovmonstertype Diverse vloeibaar Diverse vloeibaar Various, liquid Various, liquid 1 sikb.lovmonstertype eluaat AP04 eluaat AP04 AP04 eluate AP04 eluate 1 sikb.lovmonstertype bouwstof vormgegeven bouwstof vormgegeven building material, shaped building material, shaped sikb.lovmonstertype Eluaat beschikbaarheid Eluaat beschikbaarheid Eluate availability Eluate availability 1 sikb.lovmonstertype Bouwstof niet-vormgegeven asbestverdacht Bouwstof niet-vormgegeven asbestverdacht Building material, not shaped, asbestos suspect Building material, not shaped, asbestos suspect 1 sikb.lovmonstertype Asfalt Asfalt Asphalt Asphalt sikb.lovmonstertype Uitloogwater mg/l (U) Uitloogwater mg/l (U) Leachate mg/l (U) Leachate mg/l (U) sikb.lovmonstertype AS3000 Grond AS3000 Grond AS3000 Soil AS3000 Soil sikb.lovmonstertype AS3000 Water AS3000 Water AS3000 Water AS3000 Water sikb.lovmonstertype Asbestverdachte grond Asbestverdachte grond soil suspected of asbestoscontamination soil suspected of asbestoscontamination sikb.lovmonstertype Asbestverdacht puin Asbestverdacht puin rubble suspected of asbestoscontamination rubble suspected of asbestoscontamination sikb.lovmonstertype Asbestverdacht materiaal Asbestverdacht materiaal material suspected of asbestoscontamination material suspected of asbestoscontamination sikb.lovmonstertype Asbestverdachte lucht Asbestverdachte lucht air suspected of asbestoscontamination air suspected of asbestoscontamination sikb.lovmonstertype Asbestverdacht water Asbestverdacht water water suspected of asbestoscontamination water suspected of asbestoscontamination sikb.lovmonstertype AS3000 Waterbodem AS3000 Waterbodem AS3000 sludge AS3000 sludge sikb.lovmonstertype Zeewater Zeewater AS3000 Sediment (under water) AS3000 Sediment (under water) sikb.lovmonstertype Regenwater Regenwater Rainwater Rainwater sikb.lovmonstertype Asbestverdachte grond AS3000 Asbestverdachte grond AS3000 Asbestos suspecteded soil AS3000 Asbestos suspecteded soil AS sikb.lovmonstertype Asbestverdachte waterbodem AS3000 Asbestverdachte waterbodem AS3000 Asbestos suspecteded sediment (under water) AS3000 Asbestos suspecteded sediment (under water) AS sikb.lovmonstertype Afvalstoffen OVAM, niet korrelvormig Afvalstoffen OVAM, niet korrelvormig Waste (OVAM) Waste (OVAM) sikb.lovmonstertype Grond Wallonie Grond Wallonie Soil Wallonia Soil Wallonia sikb.lovmonstertype Korrelvormige afvalstoffen Korrelvormige afvalstoffen Granular waste Granular waste sikb.lovmonstertype Zuiveringsslib Zuiveringsslib Sludge Sludge sikb.lovmonstertype Shredder Shredder Shredder Shredder sikb.lovmonstertype Verbrandingsrest Verbrandingsrest Combustion residues Combustion residues sikb.lovmonstertype Puur product Puur product Pure product Pure product sikb.lovmonstertype Grondwater Wallonie Grondwater Wallonie Groundwater Wallonia Groundwater Wallonia sikb.lovmonstertype Leidingwater is water, bestemd om te drinken, te koken, voedsel te bereiden of andere Leidingwater huishoudelijke doeleinden, dat door een waterleidingbedrijf of een collectieve watervoorziening Tap is water, aan for derden drinking, ter beschikking cooking, food wordt preparation gesteld or other domestic purposes, that is made Tapwater available to third parties by a waterworks or a collective water supply sikb.lovmonstertype Proceswater is water dat gebruikt wordt bij iedere vorm van fabrieksproces waarbij Proceswater producten gemaakt worden Process water is water that is used in any form of factory process where products are made Process water sikb.lovmonstertype Uitgegraven Grond Uitgegraven Grond Excavated soil Excavated soil sikb.lovmonstertype Uitgegraven Grond Vlaanderen Uitgegraven Grond Vlaanderen Excavated soil Flanders Excavated soil Flanders sikb.lovmonstertype Grond Vlaanderen Grond Vlaanderen Soil Flanders Soil Flanders sikb.lovmonstertype Waterbodem Vlaanderen Waterbodem Vlaanderen Sediment Flanders Sediment Flanders sikb.lovmonstertype 52 1 (Bicyclopentyl)-on (Bicyclopentyl)-on (Bicyclopentyl)-on (Bicyclopentyl)-on 1 sikb.lovcomponent 52 2 (ml 0.1n NaOH per 100ml) (ml 0.1n NaOH per 100ml) (ml 0.1n NaOH per 100 ml) (ml 0.1n NaOH per 100 ml) 1 sikb.lovcomponent ,1,1,2-Tetrachloorethaan 1,1,1,2-Tetrachloorethaan 1,1,1,2-Tetrachloroethane 1,1,1,2-Tetrachloroethane sikb.lovcomponent ,1,1-Trichloorethaan 1,1,1-Trichloorethaan 1,1,1-Trichloroethane 1,1,1-Trichloroethane sikb.lovcomponent ,1,2,2-Tetrachloorethaan 1,1,2,2-Tetrachloorethaan 1,1,2,2-Tetrachloroethane 1,1,2,2-Tetrachloroethane sikb.lovcomponent ,1,2-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloorethaan 1,1,2-Trichloroethane 1,1,2-Trichloroethane sikb.lovcomponent ,1,2-Trichloortrifluorethaan 1,1,2-Trichloortrifluorethaan 1,1,2-Trichlorotrifluorethane 1,1,2-Trichlorotrifluorethane sikb.lovcomponent ,1-Dichloorethaan 1,1-Dichloorethaan 1,1-Dichloroethane 1,1-Dichloroethane sikb.lovcomponent ,1-Dichlooretheen 1,1-Dichlooretheen 1,1-Dichloroethene 1,1-Dichloroethene sikb.lovcomponent ,1-Dichloorpropaan 1,1-Dichloorpropaan 1.1-Dichloropropane 1,1-Dichloropropane sikb.lovcomponent ,2,3,4,6,7,8-Heptachloordibenzodioxine 1,2,3,4,6,7,8-Heptachloordibenzodioxine 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzodioxin 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzodioxin sikb.lovcomponent ,2,3,4,6,7,8-Heptachloordibenzofuraan 1,2,3,4,6,7,8-Heptachloordibenzofuraan 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran 1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran sikb.lovcomponent ,2,3,4,7,8,9-Heptachloordibenzofuraan 1,2,3,4,7,8,9-Heptachloordibenzofuraan 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran 1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran sikb.lovcomponent ,2,3,4,7,8-Hexachloordibenzodioxine 1,2,3,4,7,8-Hexachloordibenzodioxine 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzodioxin 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzodioxin sikb.lovcomponent ,2,3,4,7,8-Hexachloordibenzofuraan 1,2,3,4,7,8-Hexachloordibenzofuraan 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran 1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran sikb.lovcomponent ,2,3,4-Tetrachloorbenzeen 1,2,3,4-Tetrachloorbenzeen 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene sikb.lovcomponent Tetrachloorbenzeen (som 1,2,3,5 + 1,2,4,5) Tetrachloorbenzeen (som 1,2,3,5 + 1,2,4,5) Tetrachlorobenzene (total 1,2,3,5 + 1,2,4,5) Tetrachlorobenzene (total 1,2,3,5 + 1,2,4,5) 1 sikb.lovcomponent ,2,3,5-Tetrachloorbenzeen 1,2,3,5-Tetrachloorbenzeen 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene sikb.lovcomponent ,2,3,5-Tetramethylbenzeen 1,2,3,5-Tetramethylbenzeen 1,2,3,5-Tetramethylbenzene 1,2,3,5-Tetramethylbenzene sikb.lovcomponent ,2,3,6,7,8-Hexachloordibenzodioxine 1,2,3,6,7,8-Hexachloordibenzodioxine 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzodioxin 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzodioxin sikb.lovcomponent ,2,3,6,7,8-Hexachloordibenzofuraan 1,2,3,6,7,8-Hexachloordibenzofuraan 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 1 sikb.lovcomponent ,2,3,7,8,9-Hexachloordibenzodioxine 1,2,3,7,8,9-Hexachloordibenzodioxine 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxin 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzodioxin sikb.lovcomponent ,2,3,7,8,9-Hexachloordibenzofuraan 1,2,3,7,8,9-Hexachloordibenzofuraan 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran sikb.lovcomponent ,2,3,7,8-Pentachloordibenzodioxine 1,2,3,7,8-Pentachloordibenzodioxine 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzodioxin 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzodioxin sikb.lovcomponent ,2,3,7,8-Pentachloordibenzofuraan 1,2,3,7,8-Pentachloordibenzofuraan 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran 1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran sikb.lovcomponent ,2,3-Trichloorbenzeen 1,2,3-Trichloorbenzeen 1,2,3-Trichlorobenzene 1,2,3-Trichlorobenzene sikb.lovcomponent ,2,3-Trichloorpropaan 1,2,3-Trichloorpropaan 1,2,3-Trichloropropane 1,2,3-Trichloropropane sikb.lovcomponent ,2,3-Trichloorpropeen 1,2,3-Trichloorpropeen 1,2,3-Trichloropropene 1,2,3-Trichloropropene sikb.lovcomponent ,2,3-Trimethylbenzeen 1,2,3-Trimethylbenzeen 1,2,3-Trimethylbenzene 1,2,3-Trimethylbenzene sikb.lovcomponent ,2,4,5-Tetrachloorbenzeen 1,2,4,5-Tetrachloorbenzeen 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene sikb.lovcomponent ,2,4,5-Tetramethylbenzeen 1,2,4,5-Tetramethylbenzeen 1,2,4,5-Tetramethylbenzene 1,2,4,5-Tetramethylbenzene sikb.lovcomponent ,2,4-Trichloorbenzeen 1,2,4-Trichloorbenzeen 1,2,4-Trichlorobenzene 1,2,4-Trichlorobenzene sikb.lovcomponent ,2,4-Trimethylbenzeen 1,2,4-Trimethylbenzeen 1,2,4-Trimethylbenzene 1,2,4-Trimethylbenzene sikb.lovcomponent ,2-Dibroom-3-chloorpropaan (DBCP) 1,2-Dibroom-3-chloorpropaan (DBCP) 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) 1,2-Dibromo-3-chloropropane (DBCP) sikb.lovcomponent ,2-Dichloorbenzeen 1,2-Dichloorbenzeen 1,2-Dichlorobenzene 1,2-Dichlorobenzene sikb.lovcomponent ,2-Dichloorethaan 1,2-Dichloorethaan 1,2-Dichloroethane 1,2-Dichloroethane sikb.lovcomponent ,2-Dichloorethenen (som ) 1,2-Dichloorethenen (som ) 1,2-Dichloroethenes (total ) 1,2-Dichloroethenes (total ) sikb.lovcomponent

14 ,2-Dichloorpropaan 1,2-Dichloorpropaan 1,2-Dichloropropane 1,2-Dichloropropane sikb.lovcomponent ,2-Dichloorpropeen 1,2-Dichloorpropeen 1,2-Dichloropropene 1,2-Dichloropropene sikb.lovcomponent ,2-Diethylbenzeen 1,2-Diethylbenzeen 1,2-Diethylbenzene 1,2-Diethylbenzene sikb.lovcomponent ,2-Propaandiol 1,2-Propaandiol 1,2-Propanediol 1,2-Propanediol sikb.lovcomponent ,2-Propyleencarbonaat 1,2-Propyleencarbonaat 1,2-Propylenecarbonate 1,2-Propylenecarbonate sikb.lovcomponent ,2-Propyleenglycol 1,2-Propyleenglycol 1,2-Propyleneglycol 1.2-Propyleneglycol sikb.lovcomponent ,3,5-Trichloorbenzeen 1,3,5-Trichloorbenzeen 1,3,5-Trichlorobenzene 1,3,5-Trichlorobenzene sikb.lovcomponent ,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen) 1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen) 1,3,5-Trimethylbenzene (Mesitylene) 1,3,5-Trimethylbenzene (Mesitylene) sikb.lovcomponent ,3-Butaandiol 1,3-Butaandiol 1,3-Butanediol 1,3-Butanediol sikb.lovcomponent ,3-Dichloorbenzeen 1,3-Dichloorbenzeen 1,3-Dichlorobenzene 1,3-Dichlorobenzene sikb.lovcomponent ,3-Dichloorpropaan 1,3-Dichloorpropaan 1,3-Dichloropropane 1,3-Dichloropropane sikb.lovcomponent ,3-Dichloorpropeen 1,3-Dichloorpropeen 1,3-Dichloropropene 1,3-Dichloropropene sikb.lovcomponent ,3-Diethylbenzeen 1,3-Diethylbenzeen 1,3-Diethylbenzene 1,3-Diethylbenzene sikb.lovcomponent ,3-Hexachloorbutadieen 1,3-Hexachloorbutadieen 1,3-Hexachlorobutadiene 1,3-Hexachlorobutadiene sikb.lovcomponent ,3-Propyleenglycol 1,3-Propyleenglycol 1,3-Propyleneglycol 1,3-Propyleneglycol sikb.lovcomponent ,4-Butaandiol 1,4-Butaandiol 1,4-Butanediol 1,4-Butanediol sikb.lovcomponent ,4-Dichloorbenzeen 1,4-Dichloorbenzeen 1,4-Dichlorobenzene 1,4-Dichlorobenzene sikb.lovcomponent ,4-Diethylbenzeen 1,4-Diethylbenzeen 1,4-Diethylbenzene 1,4-Diethylbenzene sikb.lovcomponent ,4-Dioxaan 1,4-Dioxaan 1,4-Dioxane 1,4-Dioxane sikb.lovcomponent (4-Hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-propanon 1-(4-Hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-propanon 1-(4-Hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-propanone 1-(4-Hydroxy-3-methoxyfenyl)-2-propanone 1 sikb.lovcomponent Butanol 1-Butanol 1-Butanol 1-Butanol sikb.lovcomponent Chloor-2-nitrobenzeen 1-Chloor-2-nitrobenzeen 1-Chloro-2-nitrobenzene 1-Chloro-2-nitrobenzene sikb.lovcomponent Chloor-3-nitrobenzeen 1-Chloor-3-nitrobenzeen 1-Chloro-3-nitrobenzene 1-Chloro-3-nitrobenzene sikb.lovcomponent Chloor-4-nitrobenzeen 1-Chloor-4-nitrobenzeen 1-Chloro-4-nitrobenzene 1-Chloro-4-nitrobenzene sikb.lovcomponent Chloornaftaleen 1-Chloornaftaleen 1-Chloronaphthalene 1-Chloronaphthalene sikb.lovcomponent Cypermethrin 1-Cypermethrin 1-Cypermethrin 1-Cypermethrin sikb.lovcomponent Ethoxy-2-propanol 1-Ethoxy-2-propanol 1-Ethoxy-2-propanol 1-Ethoxy-2-propanol sikb.lovcomponent Methoxy-2-propanol 1-Methoxy-2-propanol 1-Methoxy-2-propanol 1-Methoxy-2-propanol sikb.lovcomponent Methoxy-2-propanolacetaat (PGMMEA) 1-Methoxy-2-propanolacetaat (PGMMEA) 1-Methoxy-2-propanolacetate (PGMMEA) 1-Methoxy-2-propanolacetate (PGMMEA) sikb.lovcomponent Methyl-2-pyrrolidinon 1-Methyl-2-pyrrolidinon 1-Methyl-2-pyrrolidinone 1-Methyl-2-pyrrolidinone sikb.lovcomponent Methylnaftaleen 1-Methylnaftaleen 1-Methylnaphthalene 1-Methylnaphthalene sikb.lovcomponent Naftol 1-Naftol 1-Naphthol 1-Naphthol sikb.lovcomponent Nitropyreen 1-Nitropyreen 1-Nitropyrene 1-Nitropyrene sikb.lovcomponent Octanol 1-Octanol 1-Octanol 1-Octanol sikb.lovcomponent Pentanol 1-Pentanol 1-Pentanol 1-Pentanol sikb.lovcomponent (4-Chloor-2-methylfenoxy)propionzuur (MCPP) 2 -(4-Chloor-2-methylfenoxy)propionzuur (MCPP) 2 -(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid (MCPP) 2 -(4-Chloro-2-methylphenoxy)propionic acid (MCPP) sikb.lovcomponent *Conc(P)/(Conc(Fe)+Conc(Al)) 2*Conc(P)/(Conc(Fe)+Conc(Al)) 2*Conc(P)/(Conc(Fe)+Conc(Al)) 2*Conc(P)/(Conc(Fe)+Conc(Al)) 1 sikb.lovcomponent ,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon 2,2,6,6-Tetramethyl-4-piperidon sikb.lovcomponent ,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propaan (Bisfenol A) 2,2-Bis(4-hydroxyfenyl)propaan (Bisfenol A) 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A) 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A) sikb.lovcomponent ,2-Diethoxypropaan 2,2-Diethoxypropaan 2,2-Diethoxypropane 2,2-Diethoxypropane sikb.lovcomponent ,3,4,5-Tetrachloorfenol 2,3,4,5-Tetrachloorfenol 2,3,4,5-Tetrachlorophenol 2,3,4,5-Tetrachlorophenol sikb.lovcomponent ,3,4,6,7,8-Hexachloordibenzofuraan 2,3,4,6,7,8-Hexachloordibenzofuraan 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran 2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran sikb.lovcomponent ,3,4,6-Tetrachloorfenol 2,3,4,6-Tetrachloorfenol 2,3,4,6-Tetrachlorophenol 2,3,4,6-Tetrachlorophenol sikb.lovcomponent ,3,4,7,8-Pentachloordibenzofuraan 2,3,4,7,8-Pentachloordibenzofuraan 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran 2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran sikb.lovcomponent ,3,4-Trichlooraniline 2,3,4-Trichlooraniline 2,3,4-Trichloroaniline 2,3,4-Trichloroaniline sikb.lovcomponent ,3,4-Trichloorfenol 2,3,4-Trichloorfenol 2,3,4-Trichlorophenol 2,3,4-Trichlorophenol sikb.lovcomponent ,3,5,6-Tetrachloorfenol 2,3,5,6-Tetrachloorfenol 2,3,5,6-Tetrachlorophenol 2,3,5,6-Tetrachlorophenol sikb.lovcomponent ,3,5-Trichloorbenzoëzuur (2,3,5-TBA) 2,3,5-Trichloorbenzoëzuur (2,3,5-TBA) 2,3,5-Trichlorobenzoic acid (2,3,5-TBA) 2,3,5-Trichlorobenzoic acid (2,3,5-TBA) sikb.lovcomponent ,3,5-Trichloorfenol 2,3,5-Trichloorfenol 2,3,5-Trichlorophenol 2,3,5-Trichlorophenol sikb.lovcomponent ,3,5-Trimethylfenol 2,3,5-Trimethylfenol 2,3,5-Trimethyphenol 2,3,5-Trimethyphfenol sikb.lovcomponent ,3,6-Trichloorbenzoëzuur (2,3,6-TBA) 2,3,6-Trichloorbenzoëzuur (2,3,6-TBA) 2,3,6-Trichlorobenzoic acid (2,3,6-TBA) 2,3,6-Trichlorobenzoic acid (2,3,6-TBA) sikb.lovcomponent ,3,6-Trichloorfenol 2,3,6-Trichloorfenol 2,3,6-Trichlorophenol 2,3,6-Trichlorophenol sikb.lovcomponent ,3,7,8-Tetrachloordibenzodioxine 2,3,7,8-Tetrachloordibenzodioxine 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin sikb.lovcomponent ,3,7,8-Tetrachloordibenzodioxine 2,3,7,8-Tetrachloordibenzodioxine 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzodioxin sikb.lovcomponent ,3-Dichloor-1-propeen 2,3-Dichloor-1-propeen 2,3-Dichloro-1-propene 2,3-Dichloro-1-propene sikb.lovcomponent ,3-Dichlooraniline 2,3-Dichlooraniline 3,5-Dichloroaniline 3,5-Dichloroaniline sikb.lovcomponent ,3-Dichloorfenol 2,3-Dichloorfenol 2,3-Dichlorophenol 2,3-Dichlorophenol sikb.lovcomponent ,3-Dichloornitrobenzeen 2,3-Dichloornitrobenzeen 2,3-Dichloronitrobenzene 2,3-Dichloronitrobenzene sikb.lovcomponent ,3-Dimethylbutaan 2,3-Dimethylbutaan 2,3-Dimethylbutane 2,3-Dimethylbutane sikb.lovcomponent ,3-Dimethylfenol 2,3-Dimethylfenol 2,3-Dimethylphenol 2,3-Dimethylphenol sikb.lovcomponent ,3-Dinitrofenol 2,3-Dinitrofenol 2,3-Dinitrophenol 2,3-Dinitrophenol sikb.lovcomponent ,3-Xylenol 2,3-Xylenol 2,3-Xylenol 2,3-Xylenol sikb.lovcomponent ,4,5-Trichlooraniline 2,4,5-Trichlooraniline 2,4,5-Trichloroaniline 2,4,5-Trichloroaniline sikb.lovcomponent ,4,5-Trichloorfenol 2,4,5-Trichloorfenol 2,4,5-Trichlorophenol 2,4,5-Trichlorophenol sikb.lovcomponent ,4,5-Trichloorfenoxy-azijnzuur (2,4,5-T) 2,4,5-Trichloorfenoxy-azijnzuur (2,4,5-T) 2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid (2,4,5-T) 2,4,5-trichlorophenoxy acetic acid (2,4,5-T) sikb.lovcomponent ,4,5-Trichloorfenoxypropaanzuur (2,4,5-TP) 2,4,5-Trichloorfenoxypropaanzuur (2,4,5-TP) 2,4,5-Trichlorophenoxy propanoic acid (2,4,5-TP) 2,4,5-Trichlorophenoxy propanoic acid (2,4,5-TP) sikb.lovcomponent ,4,6-Trichlooraniline 2,4,6-Trichlooraniline 2,4,6-Trichloroaniline 2,4,6-Trichloroaniline sikb.lovcomponent ,4,6-Trichloorbenzoëzuur (2,4,6-TBA) 2,4,6-Trichloorbenzoëzuur (2,4,6-TBA) 2,4,6-Trichlorobenzoic acid (2,4,6-TBA) 2,4,6-Trichlorobenzoic acid (2,4,6-TBA) sikb.lovcomponent ,4,6-Trichloorfenol 2,4,6-Trichloorfenol 2,4,6-Trichlorophenol 2,4,6-Trichlorophenol sikb.lovcomponent ,4,6-Trimethylfenol 2,4,6-Trimethylfenol 2,4,6-Trimethyphenol 2,4,6-Trimethyphenol sikb.lovcomponent Dichlooraniline (som 2,4 + 2,5) Dichlooraniline (som 2,4 + 2,5) Dichloroaniline (total 2,4 + 2,5) Dichloroaniline (total 2,4 + 2,5) 1 sikb.lovcomponent Dichloorfenol (som 2,4 + 2,5) Dichloorfenol (som 2,4 + 2,5) Dichlorophenol (total 2,4 + 2,5) Dichlorophenol (total 2,4 + 2,5) 1 sikb.lovcomponent Dimethylfenol (som 2,4 + 2,5; Xylenol (som 2,4 + 2,5)) Dimethylfenol (som 2,4 + 2,5; Xylenol (som 2,4 + 2,5)) Dimethylphenol (total 2,4 + 2,5; Xylenol (total 2,4 + 2,5)) Dimethylphenol (total 2,4 + 2,5; Xylenol (total 2,4 + 2,5)) 1 sikb.lovcomponent ,4-DDD (ortho, para-ddd) 2,4-DDD (ortho, para-ddd) 2,4-DDD (ortho, para-ddd) 2,4-DDD (ortho, para-ddd) sikb.lovcomponent ,4-DDE (ortho, para-dde) 2,4-DDE (ortho, para-dde) 2,4-DDE (ortho, para-dde) 2,4-DDE (ortho, para-dde) sikb.lovcomponent ,4-DDT (ortho, para-ddt) 2,4-DDT (ortho, para-ddt) 2,4-DDT (ortho, para-ddt) 2,4-DDT (ortho, para-ddt) sikb.lovcomponent ,4-Dichlooraniline 2,4-Dichlooraniline 2.4-Dichloroaniline 2.4-Dichloroaniline sikb.lovcomponent ,4-Dichloorfenol 2,4-Dichloorfenol 2,4-Dichlorophenol 2,4-Dichlorophenol sikb.lovcomponent ,4-Dichloorfenoxyazijnzuur (2,4-D) 2,4-Dichloorfenoxyazijnzuur (2,4-D) 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D) 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D) sikb.lovcomponent ,4-Dichloorfenoxybutaanzuur (2,4-DB) 2,4-Dichloorfenoxybutaanzuur (2,4-DB) 2,4-Dichlorofenoxybutanoic acid (2,4-DB) 2,4-Dichlorofenoxybutanoic acid (2,4-DB) sikb.lovcomponent ,4-Dichloornitrobenzeen 2,4-Dichloornitrobenzeen 2,4-Dichloronitrobenzene 2,4-Dichloronitrobenzene sikb.lovcomponent ,4-Dichloortolueen 2,4-Dichloortolueen 2,4-Dichlorotoluene 2,4-Dichlorotoluene sikb.lovcomponent ,4-Dimethylaniline 2,4-Dimethylaniline 2,4-Dimethylaniline 2,4-Dimethylaniline sikb.lovcomponent ,4-Dimethylfenol 2,4-Dimethylfenol 2,4-Dimethylphenol 2,4-Dimethylphenol sikb.lovcomponent ,4-Dimethylpentaan 2,4-Dimethylpentaan 2,4-Dimethylpentane 2,4-Dimethylpentane sikb.lovcomponent ,4-Dinitrofenol 2,4-Dinitrofenol 2.4-Dinitrophenol 2.4-Dinitrophenol sikb.lovcomponent ,4-Xylenol 2,4-Xylenol 2,4-Xylenol 2,4-Xylenol sikb.lovcomponent ,4-Xylidine 2,4-Xylidine 2,4-Xylidine 2,4-Xylidine sikb.lovcomponent

15 ,5-Dichlooraniline 2,5-Dichlooraniline 2,5-Dichloroaniline 2,5-Dichloroaniline sikb.lovcomponent ,5-Dichloorfenol 2,5-Dichloorfenol 2,5-Dichlorophenol 2,5-Dichlorophenol sikb.lovcomponent ,5-Dichloornitrobenzeen 2,5-Dichloornitrobenzeen 2,5-Dichloronitrobenzene 2,5-Dichloronitrobenzene sikb.lovcomponent ,5-Dimethylfenol 2,5-Dimethylfenol 2,5-Dimethylphenol 2,5-Dimethylphenol sikb.lovcomponent ,5-Dimethylhexaan 2,5-Dimethylhexaan 2,5-Dimethylhexane 2,5-Dimethylhexane sikb.lovcomponent ,5-Dinitrofenol 2,5-Dinitrofenol 2,5-Dinitrophenol 2,5-Dinitrophenol sikb.lovcomponent ,5-Xylenol 2,5-Xylenol 2,5-Xylenol 2,5-Xylenol sikb.lovcomponent Dimethylfenol (som 2,6 + 3,5) Dimethylfenol (som 2,6 + 3,5) Dimethylphenol (total 2,6 + 3,5) Dimethylphenol (total 2,6 + 3,5) 1 sikb.lovcomponent ,6-Dichlooraniline 2,6-Dichlooraniline 2,6-Dichloroaniline 2,6-Dichloroaniline sikb.lovcomponent ,6-Dichloorbenzamide (BAM) 2,6-Dichloorbenzamide (BAM) 2,6-Dichlorobenzamide (BAM) 2,6-Dichlorobenzamide (BAM) sikb.lovcomponent ,6-Dichloorfenol 2,6-Dichloorfenol 2,6-Dichlorophenol 2,6-Dichlorophenol sikb.lovcomponent ,6-Dimethylfenol 2,6-Dimethylfenol 2.6-Dimethylphenol 2.6-Dimethylphenol sikb.lovcomponent ,6-Dinitrofenol 2,6-Dinitrofenol 2,6-Dinitrophenol 2,6-Dinitrophenol sikb.lovcomponent ,6-Xylenol 2,6-Xylenol 2,6-Xylenol 2,6-Xylenol sikb.lovcomponent (2,4-Dichloorfenoxy)-propaanzuur (2,4-DP) 2-(2,4-Dichloorfenoxy)-propaanzuur (2,4-DP) 2-(2,4-Dichlorophenoxy)-propanonic acid (2,4-DP) 2-(2,4-Dichlorophenoxy)-propanonic acid (2,4-DP) sikb.lovcomponent Aminobenzimidazool (2-AB) 2-Aminobenzimidazool (2-AB) 2-Aminobenzimidazole (2-AB) 2-Aminobenzimidazole (2-AB) sikb.lovcomponent Butanol 2-Butanol 2-Butanol 2-Butanol sikb.lovcomponent Chloor-4-methylfenol 2-Chloor-4-methylfenol 2-Chloro-4-methylphenol 2-Chloro-4-methylphenol sikb.lovcomponent Chloor-5-methylfenol 2-Chloor-5-methylfenol 2-Chloro-5-methylphenol 2-Chloro-5-methylphenol sikb.lovcomponent Chlooraniline 2-Chlooraniline 2-Chloroaniline 2-Chloroaniline sikb.lovcomponent Chloorfenol 2-Chloorfenol 2-Chlorophenol 2-Chlorophenol sikb.lovcomponent Chloornaftaleen 2-Chloornaftaleen 2-Chloronaphthalene 2-Chloronaphthalene sikb.lovcomponent Cypermethrin 2-Cypermethrin 2-Cypermethrin 2-Cypermethrin 1 sikb.lovcomponent Ethoxyethanol (Ethylglycol) 2-Ethoxyethanol (Ethylglycol) 2-Ethoxyethanol (Ethylglycol) 2-Ethoxyethanol (Ethylglycol) sikb.lovcomponent Ethoxyethylacetaat 2-Ethoxyethylacetaat 2-Ethoxyethylacetate 2-Ethoxyethylacetate sikb.lovcomponent Ethylfenol 2-Ethylfenol 2-Ethylphenol 2-Ethylphenol sikb.lovcomponent Ethylhexaanzuur 2-Ethylhexaanzuur 2-Ethylhexanoic acid 2-Ethylhexanoic acid sikb.lovcomponent Ethylhexylacrylaat 2-Ethylhexylacrylaat 2-Ethylhexylacrylate 2-Ethylhexylacrylate sikb.lovcomponent Ethyltolueen 2-Ethyltolueen 2-Ethyltoluene 2-Ethyltoluene sikb.lovcomponent Heptanon 2-Heptanon 2-Heptanone 2-Heptanone sikb.lovcomponent Hexanon 2-Hexanon 2-Hexanone 2-Hexanone sikb.lovcomponent Isopropylfenol 2-Isopropylfenol 2-Isopropylphenol 2-Isopropylphenol sikb.lovcomponent Methoxyethanol (Methylglycol) 2-Methoxyethanol (Methylglycol) 2-Methoxyethanol (Methylglycol) 2-Methoxyethanol (Methylglycol) sikb.lovcomponent Methoxyfuraan 2-Methoxyfuraan 2-Methoxyfuran 2-Methoxyfuran sikb.lovcomponent Methoxypropylacetaat 2-Methoxypropylacetaat 2-Methoxypropylacetate 2-Methoxypropylacetate sikb.lovcomponent Methyl-4,6-Dinitrofenol 2-Methyl-4,6-Dinitrofenol 2-Methyl-4,6-Dinitrophenol 2-Methyl-4,6-Dinitrophenol sikb.lovcomponent Methylbutaan 2-Methylbutaan 2-Methylbutane 2-Methylbutane sikb.lovcomponent Methylheptaan 2-Methylheptaan 2-Methylheptane 2-Methylheptane sikb.lovcomponent Methylhexaan 2-Methylhexaan 2-Methylhexane 2-Methylhexane sikb.lovcomponent Methylnaftaleen 2-Methylnaftaleen 2-Methylnaphthalene 2-Methylnaphthalene sikb.lovcomponent Methylpentaan 2-Methylpentaan 2-Methylpentane 2-Methylpentane sikb.lovcomponent Methylpyridine 2-Methylpyridine 2-Methylpyridine 2-Methylpyridine sikb.lovcomponent n-Propylfenol 2-n-Propylfenol 2-n-Propylphenol 2-n-Propylphenol sikb.lovcomponent Naftol 2-Naftol 2-Naphthol 2-Naphthol sikb.lovcomponent Nitrofenol 2-Nitrofenol 2-Nitrophenol 2-Nitrophenol sikb.lovcomponent Octanol 2-Octanol 2-Octanol 2-Octanol sikb.lovcomponent Pentanol 2-Pentanol 2-Pentanol 2-Pentanol sikb.lovcomponent Pentanon 2-Pentanon 2-Pentanone 2-Pentanone sikb.lovcomponent Propanol 2-Propanol 2-Propanol 2-Propanol sikb.lovcomponent ,3-Dichloorbenzidine 3,3-Dichloorbenzidine 3,3-Dichlorobenzidine 3,3-Dichlorobenzidine sikb.lovcomponent ,4,5-Trichlooraniline 3,4,5-Trichlooraniline 3,4,5-Trichloroaniline 3,4,5-Trichloroaniline sikb.lovcomponent ,4,5-Trichloorfenol 3,4,5-Trichloorfenol 3,4,5-Trichlorophenol 3,4,5-Trichlorophenol sikb.lovcomponent ,4-Dichlooraniline 3,4-Dichlooraniline 3.4-Dichloroaniline 3.4-Dichloroaniline sikb.lovcomponent ,4-Dichloorfenol 3,4-Dichloorfenol 3,4-Dichlorophenol 3,4-Dichlorophenol sikb.lovcomponent ,4-Dichloornitrobenzeen 3,4-Dichloornitrobenzeen 3,4-Dichloronitrobenzene 3,4-Dichloronitrobenzene sikb.lovcomponent ,4-Dimethylfenol 3,4-Dimethylfenol 3,4-Dimethylphenol 3,4-Dimethylphenol sikb.lovcomponent ,4-Dinitrofenol 3,4-Dinitrofenol 3,4-Dinitrophenol 3,4-Dinitrophenol sikb.lovcomponent ,4-TDE (ortho, para-tde) 3,4-TDE (ortho, para-tde) 3,4-TDE (ortho, para-tde) 3,4-TDE (ortho, para-tde) 1 sikb.lovcomponent ,4-Xylenol 3,4-Xylenol 3,4-Xylenol 3,4-Xylenol sikb.lovcomponent ,5-Dichlooraniline 3,5-Dichlooraniline 3,5-Dichloroaniline 3,5-Dichloroaniline sikb.lovcomponent ,5-Dichloorfenol 3,5-Dichloorfenol 3,5-Dichlorophenol 3,5-Dichlorophenol sikb.lovcomponent ,5-Dichloornitrobenzeen 3,5-Dichloornitrobenzeen 3,5-Dichloronitrobenzene 3,5-Dichloronitrobenzene sikb.lovcomponent ,5-Dimethylfenol 3,5-Dimethylfenol 3,5-Dimethylphenol 3,5-Dimethylphenol sikb.lovcomponent ,5-Dimethylfenol + 4-Ethylfenol (som) 3,5-Dimethylfenol + 4-Ethylfenol (som) 3,5-Dimethylphenol + 4-Ethylphenol (total) 3,5-Dimethylphenol + 4-Ethylphenol (total) 1 sikb.lovcomponent ,5-Xylenol 3,5-Xylenol 3,5-Xylenol 3,5-Xylenol sikb.lovcomponent Chloorfenol (som 3 + 4) Chloorfenol (som 3 + 4) Chlorophenol (total 3 + 4) Chlorophenol (total 3 + 4) 1 sikb.lovcomponent Ethyltolueen (som 3 + 4) Ethyltolueen (som 3 + 4) Ethyltoluene (total 3 + 4) Ethyltoluene (total 3 + 4) 1 sikb.lovcomponent Methylfenol (som 3 + 4; Cresol (som para + meta)) Methylfenol (som 3 + 4; Cresol (som para + meta)) Methylphenol (total 3 + 4; Cresol (total para + meta)) Methylphenol (total 3 + 4; Cresol (total para + meta)) 1 sikb.lovcomponent Chloor-1-propeen 3-Chloor-1-propeen 3-Chloro-1-propene 3-Chloro-1-propene sikb.lovcomponent Chloor-2-propeen 3-Chloor-2-propeen 3-Chloro-2-propene 3-Chloro-2-propene 1 sikb.lovcomponent Chloor-4-methylaniline 3-Chloor-4-methylaniline 3-Chloro-4-methylaniline 3-Chloro-4-methylaniline sikb.lovcomponent Chlooraniline 3-Chlooraniline 3-Chloroaniline 3-Chloroaniline sikb.lovcomponent Chloorfenol 3-Chloorfenol 3-Chlorophenol 3-Chlorophenol sikb.lovcomponent Chloorpropeen 3-Chloorpropeen 3-chloropropene 3-chloropropene sikb.lovcomponent Cypermethrin 3-Cypermethrin 3-Cypermethrin 3-Cypermethrin 1 sikb.lovcomponent Ethylfenol 3-Ethylfenol 3-Ethylphenol 3-Ethylphenol sikb.lovcomponent Ethyltolueen 3-Ethyltolueen 3-Ethyltoluene 3-Ethyltoluene sikb.lovcomponent Fluortolueen 3-Fluortolueen 3-Fluorotoluene 3-Fluorotoluene 1 sikb.lovcomponent Hydroxy-2-butanon 3-Hydroxy-2-butanon 3-Hydroxy-2-butanone 3-Hydroxy-2-butanone sikb.lovcomponent Hydroxycarbofuran 3-Hydroxycarbofuran 3-Hydroxycarbofuran 3-Hydroxycarbofuran sikb.lovcomponent Isopropylfenol 3-Isopropylfenol 3-Isopropylphenol 3-Isopropylphenol sikb.lovcomponent Methyl-2-butanon 3-Methyl-2-butanon 3-Methyl-2-butanone 3-Methyl-2-butanone sikb.lovcomponent Methylaniline 3-Methylaniline 3-Methylaniline 3-Methylaniline sikb.lovcomponent Methylheptaan 3-Methylheptaan 3-Methylheptane 3-Methylheptane sikb.lovcomponent Methylhexaan 3-Methylhexaan 3-Methylhexane 3-Methylhexane sikb.lovcomponent Methylpentaan 3-Methylpentaan 3-Methylpentane 3-Methylpentane sikb.lovcomponent Methylpyridine 3-Methylpyridine 3-Methylpyridine 3-Methylpyridine sikb.lovcomponent Nitrofenol 3-Nitrofenol 3-Nitrophenol 3-Nitrophenol sikb.lovcomponent

16 Trifluormethylaniline 3-Trifluormethylaniline 3-Trifluormethylaniline 3-Trifluormethylaniline sikb.lovcomponent ,4-DDD (para, para-ddd) 4,4-DDD (para, para-ddd) 4,4-DDD (para, para-ddd) 4,4-DDD (para, para-ddd) sikb.lovcomponent ,4-DDE (para, para-dde) 4,4-DDE (para, para-dde) 4,4-DDE (para, para-dde) 4,4-DDE (para, para-dde) sikb.lovcomponent ,4-DDT (para, para-ddt) 4,4-DDT (para, para-ddt) 4,4-DDT (para, para-ddt) 4,4-DDT (para, para-ddt) sikb.lovcomponent ,4-Diaminodifenylmethaan 4,4-Diaminodifenylmethaan 4,4-Diaminodiphenylmethane 4,4-Diaminodiphenylmethane sikb.lovcomponent ,4-TDE(para, para-tde) 4,4-TDE(para, para-tde) 4,4-TDE(para, para-tde) 4,4-TDE(para, para-tde) sikb.lovcomponent (1-Methoxyfenoxy)aniline 4-(1-Methoxyfenoxy)aniline 4-(1-Methoxyphenoxy)aniline 4-(1-Methoxyphenoxy)aniline 1 sikb.lovcomponent Cytosine Cytosine Cytosine Cytosine sikb.lovcomponent Broom-3-chlooraniline 4-Broom-3-chlooraniline 4-Bromo-3-chloroaniline 4-Bromo-3-chloroaniline sikb.lovcomponent Chloor-2-benzylfenol 4-Chloor-2-benzylfenol 4-Chloro-2-benzylphenol 4-Chloro-2-benzylphenol sikb.lovcomponent Chloor-2-methylfenol 4-Chloor-2-methylfenol 4-Chloro-2-methylphenol 4-Chloro-2-methylphenol sikb.lovcomponent Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur (MCPA) 4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur (MCPA) 4-Chloro-2-methylphenoxy acetic acid (MCPA) 4-Chloro-2-methylphenoxy acetic acid (MCPA) sikb.lovcomponent Chloor-2-methylfenoxybutaanzuur (MCPB) 4-Chloor-2-methylfenoxybutaanzuur (MCPB) 4-Chloro-2-methylphenoxybutanoic acid (MCPB) 4-Chloro-2-methylphenoxybutanoic acid (MCPB) sikb.lovcomponent Chloor-3-methylfenol 4-Chloor-3-methylfenol 4-Chloro-3-methylphenol 4-Chloro-3-methylphenol sikb.lovcomponent Chlooraniline 4-Chlooraniline 4-Chloroaniline 4-Chloroaniline sikb.lovcomponent Chloorfenol 4-Chloorfenol 4-Chlorophenol 4-Chlorophenol sikb.lovcomponent Ethylfenol 4-Ethylfenol 4-Ethylphenol 4-Ethylphenol sikb.lovcomponent Ethylfenol + 3,5-Dimethylfenol 4-Ethylfenol + 3,5-Dimethylfenol 4-Ethylphenol + 3,5-Dimethylphenol 4-Ethylphenol + 3,5-Dimethylphenol 1 sikb.lovcomponent Ethyltolueen 4-Ethyltolueen 4-Ethyltoluene 4-Ethyltoluene sikb.lovcomponent Isopropylfenol 4-Isopropylfenol 4-Isopropylphenol 4-Isopropylphenol sikb.lovcomponent Methylpyridine 4-Methylpyridine 4-Methylpyridine 4-Methylpyridine sikb.lovcomponent Nitrofenol 4-Nitrofenol 4-Nitrophenol 4-Nitrophenol sikb.lovcomponent tert-Butyltolueen 4-tert-Butyltolueen 4-tert-Butyltoluene 4-tert-Butyltoluene sikb.lovcomponent Methyl-2-hexanon 5-Methyl-2-hexanon 5-Methyl-2-hexanone 5-Methyl-2-hexanone sikb.lovcomponent Hydroxybentazon 6-Hydroxybentazon 6-Hydroxybentazone 6-Hydroxybentazone 1 sikb.lovcomponent Methylchryseen 6-Methylchryseen 6-Methylchrysene 6-Methylchrysene sikb.lovcomponent Hydroxybentazon 8-Hydroxybentazon 8-Hydroxybentazone 8-Hydroxybentazone 1 sikb.lovcomponent A-cijfer A-cijfer A value (g water / 100 g soil) A value (g water / 100 g soil) 1 sikb.lovcomponent aangeleverd monster aangeleverd monster submitted sample submitted sample 1 sikb.lovcomponent Aantal getelde vezels (n) Aantal getelde vezels (n) Number of fibres counted (n) Number of fibres counted (n) 1 sikb.lovcomponent Aantal graticulezones (n) Aantal graticulezones (n) Number of graticule zones (n) Number of graticule zones (n) 1 sikb.lovcomponent aantal ml 1 M HNO3 (L/S=10) aantal ml 1 M HNO3 (L/S=10) Number of ml 1 M HNO3 (L/S=10) Number of ml 1 M HNO3 (L/S=10) 1 sikb.lovcomponent Acefaat Acefaat Acephate Acephate sikb.lovcomponent Acenafteen Acenafteen Acenaphthene Acenaphthene sikb.lovcomponent Acenaftyleen Acenaftyleen Acenaphthylene Acenaphthylene sikb.lovcomponent Acetaldehyde Acetaldehyde Acetaldehyde Acetaldehyde sikb.lovcomponent Aceton Aceton Acetone Acetone sikb.lovcomponent Acetonitril Acetonitril Acetonitrile Acetonitrile sikb.lovcomponent Acetylaceton Acetylaceton Acetylacetone Acetylacetone sikb.lovcomponent Acroleïne Acroleïne Acroleine Acroleine sikb.lovcomponent Acrylonitril Acrylonitril Acrylonitrile Acrylonitrile sikb.lovcomponent Acrylzuur Acrylzuur Acrylic acid Acrylic acid sikb.lovcomponent Asbest (groen, actinoliet) Asbest (groen, actinoliet) Asbestos (green, Actinolite) Asbestos (green, Actinolite) sikb.lovcomponent Actuele CEC Actuele CEC Current CEC Current CEC 1 sikb.lovcomponent Acute toxiciteit voor vissen Acute toxiciteit voor vissen Acute toxicity to fish Acute toxicity to fish 1 sikb.lovcomponent Adiponitril Adiponitril Adiponitrile Adiponitrile sikb.lovcomponent Aerobe bacteriën Aerobe bacteriën Aerobic bacteria Aerobic bacteria 1 sikb.lovcomponent Afscheiden zwevende delen Afscheiden zwevende delen Separated suspended particles Separated suspended particles 1 sikb.lovcomponent Agressiviteit t.o.v. beton Agressiviteit t.o.v. beton Corrosiveness to concrete Corrosiveness to concrete 1 sikb.lovcomponent Aktief chloor Aktief chloor Active chlorine Active chlorine 1 sikb.lovcomponent Alachloor Alachloor Alachlor Alachlor sikb.lovcomponent Aldicarb Aldicarb Aldicarb Aldicarb sikb.lovcomponent Aldicarbsulfon Aldicarbsulfon Aldicarbsulfon Aldicarbsulfon sikb.lovcomponent Aldicarbsulfoxide Aldicarbsulfoxide Aldicarb sulphoxide Aldicarb sulphoxide sikb.lovcomponent Aldrin Aldrin Aldrin Aldrin sikb.lovcomponent alfa-endosulfan alfa-endosulfan alpha-endosulfan alpha-endosulfan sikb.lovcomponent alfa-endosulfan + endosulfansulfaat (som) alfa-endosulfan + endosulfansulfaat (som) alpha-endosulfan + endosulfan sulphate (total) alpha-endosulfan + endosulfan sulphate (total) 1 sikb.lovcomponent alfa-hch alfa-hch alpha-hch alpha-hch sikb.lovcomponent cis-heptachloorepoxide cis-heptachloorepoxide cis-heptachloroepoxide cis-heptachloroepoxide sikb.lovcomponent alfa-methylstyreen alfa-methylstyreen alpha-methylstyrene alpha-methylstyrene sikb.lovcomponent Algen Algen Algae Algae 1 sikb.lovcomponent Alifatenindex Alifatenindex Aliphatic compounds index Aliphatic compounds index 1 sikb.lovcomponent Alifatische koolwaterstoffen Alifatische koolwaterstoffen Aliphatic hydrocarbons Aliphatic hydrocarbons 1 sikb.lovcomponent Alifatische verbindingen Alifatische verbindingen Aliphatic compounds Aliphatic compounds 1 sikb.lovcomponent Alkaliteit Alkaliteit Alkalinity Alkalinity 1 sikb.lovcomponent Alkylbenzenen (som C3) Alkylbenzenen (som C3) Alkylbenzenes (total C3) Alkylbenzenes (total C3) 1 sikb.lovcomponent Alkylbenzenen (som C4) Alkylbenzenen (som C4) Alkylbenzenes (total C4) Alkylbenzenes (total C4) 1 sikb.lovcomponent Alkylfenolen Alkylfenolen Alkylphenols Alkylphenols 1 sikb.lovcomponent Allethrin(bio) (som) Allethrin(bio) (som) Allethrin(bio) (total) Allethrin(bio) (total) 1 sikb.lovcomponent Allylalcohol Allylalcohol Allylalcohol Allylalcohol sikb.lovcomponent Aluminium [Al] Aluminium [Al] Aluminium [Al] Aluminium [Al] sikb.lovcomponent Ametryn Ametryn Ametryn Ametryn sikb.lovcomponent Amitraz Amitraz Amitraz Amitraz sikb.lovcomponent Amitrol Amitrol Amitrol Amitrol sikb.lovcomponent Ammoniak Ammoniak Ammonia Ammonia sikb.lovcomponent Ammonium Ammonium Ammonium Ammonium sikb.lovcomponent Ammonium (als N) Ammonium (als N) Ammonium (as N) Ammonium (as N) sikb.lovcomponent Ammonium (als NH4) Ammonium (als NH4) Ammonium (as NH4) Ammonium (as NH4) 1 sikb.lovcomponent AMPA AMPA AMPA AMPA sikb.lovcomponent Amylacetaat Amylacetaat Amylacetate Amylacetate sikb.lovcomponent Anaerobe bacteriën Anaerobe bacteriën Anaerobic bacteria Anaerobic bacteria 1 sikb.lovcomponent Anilazine Anilazine Anilazine Anilazine sikb.lovcomponent Aniline Aniline Aniline Aniline sikb.lovcomponent Anisol Anisol Anisole Anisole sikb.lovcomponent Asbest (geel, anthophylliet) Asbest (geel, anthophylliet) Asbestos (yellow, Anthophyllite) Asbestos (yellow, Anthophyllite) sikb.lovcomponent Anthraceen Anthraceen Anthracene Anthracene sikb.lovcomponent Antrachinon Antrachinon Anthraquinone Anthraquinone sikb.lovcomponent Antimoon Antimoon Antimony Antimony sikb.lovcomponent

17 AOX AOX AOX AOX 1 sikb.lovcomponent Aromaten (som) Aromaten (som) Aromatic compounds (total) Aromatic compounds (total) 1 sikb.lovcomponent Aromaten (vluchtig) Aromaten (vluchtig) Aromatic compounds (volatile) Aromatic compounds (volatile) 1 sikb.lovcomponent Aromaten C10 (som) Aromaten C10 (som) Aromatic compounds C10 (total) Aromatic compounds C10 (total) 1 sikb.lovcomponent Aromaten C11 Aromaten C11 Aromatic compounds C11 Aromatic compounds C11 1 sikb.lovcomponent Aromaten C12 Aromaten C12 Aromatic compounds C12 Aromatic compounds C12 1 sikb.lovcomponent Aromaten C13 Aromaten C13 Aromatic compounds C13 Aromatic compounds C13 1 sikb.lovcomponent Aromaten C9 (som) Aromaten C9 (som) Aromatic compounds C9 (total) Aromatic compounds C9 (total) 1 sikb.lovcomponent Arseen [As] Arseen [As] Arsenic [As] Arsenic [As] sikb.lovcomponent Asbest (blauw, crocidoliet) Asbest (blauw, crocidoliet) Asbestos (blue, crosidolite) Asbestos (blue, crosidolite) sikb.lovcomponent Asbest (bruin, amosiet) Asbest (bruin, amosiet) Asbestos (bruin, amosite) Asbestos (bruin, amosite) 1 sikb.lovcomponent Asbest (som) Asbest (som) Asbestos (total) Asbestos (total) 1 sikb.lovcomponent Asbest (wit, chrysotiel) Asbest (wit, chrysotiel) Asbestos (white, chrysotile) Asbestos (white, chrysotile) 1 sikb.lovcomponent Asbest < 0,5 mm Asbest < 0,5 mm Asbestos < 0.5 mm Asbestos < 0.5 mm sikb.lovcomponent Asbest < 0,5 mm Asbest < 0,5 mm Asbestos < 0.5 mm Asbestos < 0.5 mm sikb.lovcomponent Asbest < 1 mm Asbest < 1 mm Asbestos < 1 mm Asbestos < 1 mm sikb.lovcomponent Asbest < 2 mm Asbest < 2 mm Asbestos < 2 mm Asbestos < 2 mm sikb.lovcomponent Asbest < 4 mm Asbest < 4 mm Asbestos < 4 mm Asbestos < 4 mm sikb.lovcomponent Asbest < 8 mm Asbest < 8 mm Asbestos < 8 mm Asbestos < 8 mm sikb.lovcomponent Asbest < 16 mm Asbest < 16 mm Asbestos < 16 mm Asbestos < 16 mm sikb.lovcomponent Asgehalte Asgehalte Ash content Ash content 1 sikb.lovcomponent Asulam Asulam Asulam Asulam sikb.lovcomponent Atraton Atraton Atraton Atraton sikb.lovcomponent Atrazine Atrazine Atrazine Atrazine sikb.lovcomponent Azijnzuur Azijnzuur Acetic acid Acetic acid sikb.lovcomponent Azinphos-ethyl Azinphos-ethyl Azinphos-ethyl Azinphos-ethyl sikb.lovcomponent Azinphos-methyl Azinphos-methyl Azinphos-methyl Azinphos-methyl sikb.lovcomponent B-cijfer B-cijfer B value (% NaCl in soil) B value (% NaCl in soil) 1 sikb.lovcomponent Bacillus spp. Bacillus spp. Bacillus spp. Bacillus spp. 1 sikb.lovcomponent Bacteriën van de coligroep Bacteriën van de coligroep Coli group bacteria Coli group bacteria 1 sikb.lovcomponent Bap-equivalent Bap-equivalent BaP equivalent BaP equivalent 1 sikb.lovcomponent Barium [Ba] Barium [Ba] Barium [Ba] Barium [Ba] sikb.lovcomponent Bemonsterd volume Bemonsterd volume Sampled volume Sampled volume 1 sikb.lovcomponent Bemonsteringstijd Bemonsteringstijd Sampling time Sampling time 1 sikb.lovcomponent Benalaxyl Benalaxyl Benalaxyl Benalaxyl sikb.lovcomponent Bendiocarb Bendiocarb Bendiocarb Bendiocarb sikb.lovcomponent Benodanil Benodanil Benodanil Benodanil sikb.lovcomponent Benomyl Benomyl Benomyl Benomyl sikb.lovcomponent Bentazon Bentazon Bentazon Bentazon sikb.lovcomponent Bentazon + metabolieten Bentazon + metabolieten Bentazon + metabolites Bentazon + metabolites 1 sikb.lovcomponent Benzeen Benzeen Benzene Benzene sikb.lovcomponent Benzeenazijnzuur Benzeenazijnzuur Benzene acetic acid Benzene acetic acid sikb.lovcomponent Benzimidazolen Benzimidazolen Benzimidazoles Benzimidazoles 1 sikb.lovcomponent Benzo(a)anthraceen Benzo(a)anthraceen Benzo(a)anthracene Benzo(a)anthracene sikb.lovcomponent Benzo(a)pyreen Benzo(a)pyreen Benzo(a)pyrene Benzo(a)pyrene sikb.lovcomponent Benzo(b)fluoranteen + Benzo(k)fluoranteen (som) Benzo(b)fluoranteen + Benzo(k)fluoranteen (som) Benzo(b)fluoranthene + Benzo(k)fluoranthene (total) Benzo(b)fluoranthene + Benzo(k)fluoranthene (total) 1 sikb.lovcomponent Benzo(b)fluorantheen Benzo(b)fluorantheen Benzo(b)fluoranthene Benzo(b)fluoranthene sikb.lovcomponent Benzo(b,k)fluorantenen Benzo(b,k)fluorantenen Benzo(b,k)fluoranthenes Benzo(b,k)fluoranthenes 1 sikb.lovcomponent Benzo(e)pyreen Benzo(e)pyreen Benzo(e)pyrene Benzo(e)pyrene sikb.lovcomponent Benzo(g,h,i)peryleen Benzo(g,h,i)peryleen Benzo(g,h,i)perylene Benzo(g,h,i)perylene sikb.lovcomponent Benzo(j)fluoranteen Benzo(j)fluoranteen Benzo(j)fluoranthene Benzo(j)fluoranthene sikb.lovcomponent Benzo(k)fluorantheen Benzo(k)fluorantheen Benzo(k)fluoranthene Benzo(k)fluoranthene sikb.lovcomponent Benzoëzuur Benzoëzuur Benzoic acid Benzoic acid sikb.lovcomponent Benzofluorantenen Benzofluorantenen Benzofluoranthenes Benzofluoranthenes 1 sikb.lovcomponent Benzonitril Benzonitril Benzonitrile Benzonitrile sikb.lovcomponent Benzopyrenen Benzopyrenen Benzopyrenes Benzopyrenes 1 sikb.lovcomponent Benzothiofeen Benzothiofeen Benzothiophene Benzothiophene sikb.lovcomponent Benzotriazol Benzotriazol Benzotriazole Benzotriazole sikb.lovcomponent Benzylalkohol Benzylalkohol Benzylalcohol Benzylalcohol sikb.lovcomponent Benzylbutylftalaat Benzylbutylftalaat Benzylbutylphthalate Benzylbutylphthalate sikb.lovcomponent Beryllium [Be] Beryllium [Be] Beryllium [Be] Beryllium [Be] sikb.lovcomponent Beschikbaarheidstest Beschikbaarheidstest Availability test Availability test 1 sikb.lovcomponent beta-chloordaan beta-chloordaan beta-chlordane beta-chlordane sikb.lovcomponent beta-endosulfan beta-endosulfan beta-endosulfan beta-endosulfan sikb.lovcomponent beta-hch beta-hch beta-hch beta-hch sikb.lovcomponent beta-heptachloorepoxide beta-heptachloorepoxide beta-heptachloroepoxide beta-heptachloroepoxide sikb.lovcomponent Hydroxynaftaleen 2-Hydroxynaftaleen 2-Hydroxynaphtalene 2-Hydroxynaphtalene sikb.lovcomponent Bezinkselvolume Bezinkselvolume Sediment volume Sediment volume 1 sikb.lovcomponent Bezinkselvolume (30 min) Bezinkselvolume (30 min) Sediment volume (30 min) Sediment volume (30 min) 1 sikb.lovcomponent Bezinkselvolume (60 min) Bezinkselvolume (60 min) Sediment volume (60 min) Sediment volume (60 min) 1 sikb.lovcomponent bi-(chloorbutyl)ether bi-(chloorbutyl)ether bi-(chlorobutyl)ether bi-(chlorobutyl)ether 1 sikb.lovcomponent bi-chromaat bi-chromaat bi-chromate bi-chromate 1 sikb.lovcomponent Bicarbonaat Bicarbonaat Bicarbonate Bicarbonate sikb.lovcomponent Bifenox Bifenox Bifenox Bifenox sikb.lovcomponent Bifenthrin Bifenthrin Bifenthrin Bifenthrin sikb.lovcomponent Bifenyl Bifenyl Biphenyl Biphenyl sikb.lovcomponent Bifenylether Bifenylether Biphenylether Biphenylether 1 sikb.lovcomponent Bifenyloxide Bifenyloxide Biphenyloxide Biphenyloxide 1 sikb.lovcomponent Binaftylsulfon Binaftylsulfon Binaphthylsulphone Binaphthylsulphone 1 sikb.lovcomponent Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) sikb.lovcomponent Bis(ethylhexyl)ftalaat Bis(ethylhexyl)ftalaat Bis(ethylhexyl)phthalate Bis(ethylhexyl)phthalate sikb.lovcomponent Bis-(2-chloordiisopropyl)ether Bis-(2-chloordiisopropyl)ether Bis-(2-chlorodiisopropyl)ether Bis-(2-chlorodiisopropyl)ether 1 sikb.lovcomponent Bismuth [Bi] Bismuth [Bi] Bismuth [Bi] Bismuth [Bi] sikb.lovcomponent Bitertanol (som) Bitertanol (som) Bitertanol (total) Bitertanol (total) 1 sikb.lovcomponent Boor [B] Boor [B] Boron [B] Boron [B] sikb.lovcomponent Boraat (als H3BO3) Boraat (als H3BO3) Borate (as H3BO3) Borate (as H3BO3) 1 sikb.lovcomponent Borneol Borneol Borneol Borneol sikb.lovcomponent Boterzuur Boterzuur Butyric acid Butyric acid sikb.lovcomponent

18 Bromacil Bromacil Bromacil Bromacil sikb.lovcomponent Bromide Bromide Bromide Bromide sikb.lovcomponent Bromophos-ethyl Bromophos-ethyl Bromophos-ethyl Bromophos-ethyl sikb.lovcomponent Bromophos-methyl Bromophos-methyl Bromophos-methyl Bromophos-methyl sikb.lovcomponent Broomoxynil Broomoxynil Bromoxynil Bromoxynil sikb.lovcomponent Broomchloormethaan Broomchloormethaan Bromochloromethane Bromochloromethane sikb.lovcomponent Broomdichloormethaan Broomdichloormethaan Bromodichloromethane Bromodichloromethane sikb.lovcomponent Broomindanol Broomindanol Bromoindanole Bromoindanole sikb.lovcomponent Broomindanol-dimeer Broomindanol-dimeer Bromoindanole-dimer Bromoindanole-dimer 1 sikb.lovcomponent Broommethaan Broommethaan Bromomethane Bromomethane sikb.lovcomponent Broompropylaat Broompropylaat Bromopropylate Bromopropylate sikb.lovcomponent BTEX (som) BTEX (som) BTEX (total) BTEX (total) 1 sikb.lovcomponent BTEX (som) BTEX (som) BTEX (total) BTEX (total) 2 sikb.lovcomponent Bupirimaat Bupirimaat Bupirimate Bupirimate sikb.lovcomponent Buprofezine Buprofezine Buprofezine Buprofezine sikb.lovcomponent Butaandiol Butaandiol Butanediol Butanediol sikb.lovcomponent Butanol Butanol Butanol Butanol sikb.lovcomponent Butocarboxim Butocarboxim Butocarboxim Butocarboxim sikb.lovcomponent Butocarboximsulfon Butocarboximsulfon Butocarboximsulphone Butocarboximsulphone sikb.lovcomponent Butocarboximsulfoxide Butocarboximsulfoxide Butocarboximsulphoxide Butocarboximsulphoxide sikb.lovcomponent Butoxyethylacetaat Butoxyethylacetaat Butoxyethylacetate Butoxyethylacetate sikb.lovcomponent Butylaat Butylaat Butylate Butylate sikb.lovcomponent Butylacetaat Butylacetaat Butylacetate Butylacetate sikb.lovcomponent Butylacrylaat Butylacrylaat Butylacrylate Butylacrylate sikb.lovcomponent Butylamine Butylamine Butylamine Butylamine sikb.lovcomponent Butylbenzeen Butylbenzeen Butylbenzene Butylbenzene sikb.lovcomponent Butylbenzylftalaat Butylbenzylftalaat Butylbenzylphthlate Butylbenzylphthlate sikb.lovcomponent Butylbutanoaat Butylbutanoaat Butylbutanoate Butylbutanoate sikb.lovcomponent Butylglycol Butylglycol Butylglycol Butylglycol sikb.lovcomponent Butoxyethylacetaat 2-Butoxyethylacetaat Butylglycolacetate Butylglycolacetate sikb.lovcomponent Butylmetacrylaat Butylmetacrylaat Butylmetacrylate Butylmetacrylate sikb.lovcomponent Butyronitril Butyronitril Butyronitrile Butyronitrile sikb.lovcomponent BZV-10 BZV-10 BOD-10 BOD-10 1 sikb.lovcomponent BZV-12 BZV-12 BOD-12 BOD-12 1 sikb.lovcomponent BZV-14 BZV-14 BOD-14 BOD-14 1 sikb.lovcomponent BZV-19 BZV-19 BOD-19 BOD-19 1 sikb.lovcomponent BZV-20 BZV-20 BOD-20 BOD-20 1 sikb.lovcomponent BZV-21 BZV-21 BOD-21 BOD-21 1 sikb.lovcomponent BZV-26 BZV-26 BOD-26 BOD-26 1 sikb.lovcomponent BZV-28 BZV-28 BOD-28 BOD-28 1 sikb.lovcomponent BZV-30 BZV-30 BOD-30 BOD-30 1 sikb.lovcomponent BZV-33 BZV-33 BOD-33 BOD-33 1 sikb.lovcomponent BZV-40 BZV-40 BOD-40 BOD-40 1 sikb.lovcomponent BZV-5 BZV-5 BOD-5 BOD-5 1 sikb.lovcomponent BZV-5 (na filtratie) BZV-5 (na filtratie) BOD-5 (after filtration) BOD-5 (after filtration) 1 sikb.lovcomponent BZV-7 BZV-7 BOD-7 BOD-7 1 sikb.lovcomponent BZV-8 BZV-8 BOD-8 BOD-8 1 sikb.lovcomponent C-cijfer C-cijfer C value (% NaCl in water) C value (% NaCl in water) 1 sikb.lovcomponent C/N ratio C/N ratio C/N ratio C/N ratio 1 sikb.lovcomponent C/N ratio organisch C/N ratio organisch C/N ratio organic C/N ratio organic 1 sikb.lovcomponent C10-aromaten (overige) C10-aromaten (overige) C10-aromatic compounts (others) C10-aromatic compounts (others) 1 sikb.lovcomponent Cadmium [Cd] Cadmium [Cd] Cadmium [Cd] Cadmium [Cd] sikb.lovcomponent Caffeine Caffeine Caffeine Caffeine sikb.lovcomponent Calciet Calciet Calcite Calcite sikb.lovcomponent Calcium (als CaO) Calcium (als CaO) Calcium (as CaO) Calcium (as CaO) sikb.lovcomponent Calcium (Ca; uitwisselbaar) Calcium (Ca; uitwisselbaar) Calcium (Ca; exchangeable) Calcium (Ca; exchangeable) 1 sikb.lovcomponent Calcium (II) Calcium (II) Calcium (II) Calcium (II) 1 sikb.lovcomponent Calcium [Ca] Calcium [Ca] Calcium [Ca] Calcium [Ca] sikb.lovcomponent Calcium-hardheid Calcium-hardheid Calcium hardness Calcium hardness 1 sikb.lovcomponent Calorische waarde Calorische waarde Calorific value Calorific value 1 sikb.lovcomponent Camphechloor Camphechloor Camphechlor Camphechlor sikb.lovcomponent Kamfer Kamfer Camphor Camphor sikb.lovcomponent Campylobacter Campylobacter Campylobacter Campylobacter 1 sikb.lovcomponent Caprolactam Caprolactam Caprolactam Caprolactam sikb.lovcomponent Capronzuur Capronzuur Capronic acid Capronic acid sikb.lovcomponent Captafol Captafol Captafol Captafol sikb.lovcomponent Captan Captan Captan Captan sikb.lovcomponent Carbamaten Carbamaten Carbamates Carbamates 1 sikb.lovcomponent Carbaryl Carbaryl Carbaryl Carbaryl sikb.lovcomponent Carbazol Carbazol Carbazole Carbazole sikb.lovcomponent Carbendazim Carbendazim Carbendazim Carbendazim sikb.lovcomponent Carbofenothion Carbofenothion Carbophenothion Carbophenothion sikb.lovcomponent Carbofuran Carbofuran Carbofuran Carbofuran sikb.lovcomponent Carbofuran-3-keto Carbofuran-3-keto Carbofuran-3-keto Carbofuran-3-keto 1 sikb.lovcomponent Carbonaat Carbonaat Carbonate Carbonate sikb.lovcomponent Carboxin Carboxin Carboxin Carboxin sikb.lovcomponent Catechol Catechol Catechol Catechol sikb.lovcomponent Cerium [Ce] Cerium [Ce] Cerium [Ce] Cerium [Ce] sikb.lovcomponent Cesium [Cs] Cesium [Cs] Cesium [Cs] Cesium [Cs] sikb.lovcomponent Chinomethionaat Chinomethionaat Chinomethionate Chinomethionate sikb.lovcomponent Chloor (totaal) Chloor (totaal) Chlorine (total) Chlorine (total) 1 sikb.lovcomponent Chloor (totaal, als chloride) Chloor (totaal, als chloride) Chlorine (total, as chloride) Chlorine (total, as chloride) 1 sikb.lovcomponent Chloor [Cl] (elementair) Chloor [Cl] (elementair) Chlorine [Cl] (elementary) Chlorine [Cl] (elementary) 1 sikb.lovcomponent Chloor-4-methoxyaniline Chloor-4-methoxyaniline Chloro-4-methoxyaniline Chloro-4-methoxyaniline 1 sikb.lovcomponent Chloorallylalcohol (CAAL) Chloorallylalcohol (CAAL) Chloroallylalcohol (CAAL) Chloroallylalcohol (CAAL) 1 sikb.lovcomponent Chlooranilinen (overige) Chlooranilinen (overige) Chloroanilines (others) Chloroanilines (others) 1 sikb.lovcomponent Chloorbenzenen (som) Chloorbenzenen (som) Chlorobenzenes (total) Chlorobenzenes (total) 1 sikb.lovcomponent Chloorbenzilaat Chloorbenzilaat Chlorobenzilate Chlorobenzilate sikb.lovcomponent

19 Chloorbromuron Chloorbromuron Chlorobromuron Chlorobromuron sikb.lovcomponent Chloorbufam Chloorbufam Chlorobufam Chlorobufam sikb.lovcomponent Chloordaan (cis + trans) Chloordaan (cis + trans) Chlordane (cis + trans) Chlordane (cis + trans) sikb.lovcomponent Chloordeen Chloordeen Chlorodene Chlorodene sikb.lovcomponent Chloorfenolen (som ) Chloorfenolen (som ) Chlorophenols (total) Chlorophenols (total) 1 sikb.lovcomponent Chloorfenoxyzuren Chloorfenoxyzuren Chlorophenoxy acids Chlorophenoxy acids 1 sikb.lovcomponent Chloorfenson Chloorfenson Chlorfenson Chlorfenson sikb.lovcomponent cis-chloorfenvinfos cis-chloorfenvinfos cis-chlorfenvinfos cis-chlorfenvinfos sikb.lovcomponent trans-chloorfenvinfos trans-chloorfenvinfos trans-chlorfenvinfos trans-chlorfenvinfos sikb.lovcomponent Chloorfenvinphos (E+Z) Chloorfenvinphos (E+Z) Chlorfenvinphos (E+Z) Chlorfenvinphos (E+Z) sikb.lovcomponent Chloormefos Chloormefos Chlormefos Chlormefos sikb.lovcomponent Chloormethaan Chloormethaan Chloromethane Chloromethane sikb.lovcomponent Chloormethylfenol Chloormethylfenol Chloromethylphenol Chloromethylphenol 1 sikb.lovcomponent Chloornaftaleen Chloornaftaleen Chloronaphthalene Chloronaphthalene 1 sikb.lovcomponent Chloorprofam Chloorprofam Chlorprofam Chlorprofam sikb.lovcomponent Chloorpropylaat Chloorpropylaat Chloropropylate Chloropropylate 1 sikb.lovcomponent Chloorpyrifos Chloorpyrifos Chlorpyrifos Chlorpyrifos sikb.lovcomponent Chloorpyrifos-ethyl Chloorpyrifos-ethyl Chlorpyrifos-ethyl Chlorpyrifos-ethyl sikb.lovcomponent Chloorpyrifos-methyl Chloorpyrifos-methyl Chlorpyrifos-methyl Chlorpyrifos-methyl sikb.lovcomponent Chloorthalonil Chloorthalonil Chlorothalonil Chlorothalonil sikb.lovcomponent Chloorthiamide Chloorthiamide Chlorothiamide Chlorothiamide sikb.lovcomponent Chloorthiofos-1 Chloorthiofos-1 Chlorthiofos-1 Chlorthiofos-1 1 sikb.lovcomponent Chloorthiofos-2 Chloorthiofos-2 Chlorthiofos-2 Chlorthiofos-2 1 sikb.lovcomponent Chloortolueen Chloortolueen Chlorotoluene Chlorotoluene sikb.lovcomponent Chloortolueen (totaal) Chloortolueen (totaal) Chlorotoluene (total) Chlorotoluene (total) 1 sikb.lovcomponent Chloortoluron Chloortoluron Chlorotoluron Chlorotoluron sikb.lovcomponent Chloramben Chloramben Chloramben Chloramben sikb.lovcomponent Chloranil Chloranil Chloranil Chloranil sikb.lovcomponent Chloorbenside Chloorbenside Chlorbenside Chlorbenside sikb.lovcomponent Chloridazon Chloridazon Chloridazon Chloridazon sikb.lovcomponent Chloride Chloride Chloride Chloride sikb.lovcomponent Chloride (na filtratie) Chloride (na filtratie) Chloride (after filtration) Chloride (after filtration) 1 sikb.lovcomponent Chlorofyl a Chlorofyl a Chlorophyl a Chlorophyl a 1 sikb.lovcomponent Chloroneb Chloroneb Chloroneb Chloroneb sikb.lovcomponent Chlorophyl Chlorophyl Chlorophyl Chlorophyl 1 sikb.lovcomponent Chloorthal Chloorthal Chlorthal Chlorthal sikb.lovcomponent Chlozolinaat Chlozolinaat Chlozolinate Chlozolinate sikb.lovcomponent Cholinesterase remmers Cholinesterase remmers Cholinesterase inhibitors Cholinesterase inhibitors 1 sikb.lovcomponent Chroom (VI) Chroom (VI) Chromium (VI) Chromium (VI) sikb.lovcomponent Chroom (totaal) Chroom (totaal) Chromium (total) Chromium (total) sikb.lovcomponent Chryseen Chryseen Chrysene Chrysene sikb.lovcomponent ,2-Dichlooretheen (som cis + trans) 1,2-Dichlooretheen (som cis + trans) 1,2-Dichloroethene (total cis + trans) 1,2-Dichloroethene (total cis + trans) sikb.lovcomponent cis-1,2-dichlooretheen cis-1,2-dichlooretheen cis-1,2-dichloroethene cis-1,2-dichloroethene sikb.lovcomponent cis-1,3-dichloorpropeen cis-1,3-dichloorpropeen cis-1,3-dichloropropene cis-1,3-dichloropropene sikb.lovcomponent cis-chloordaan cis-chloordaan cis-chlordane cis-chlordane sikb.lovcomponent cis-heptachloorepoxide cis-heptachloorepoxide cis-heptachloroepoxide cis-heptachloroepoxide 1 sikb.lovcomponent cis-nonachloor cis-nonachloor cis-nonachlor cis-nonachlor sikb.lovcomponent CKW (som) CKW (som) CHC (total) CHC (total) 1 sikb.lovcomponent Clopyralid Clopyralid Clopyralid Clopyralid sikb.lovcomponent Kobalt [Co] Kobalt [Co] Cobalt [Co] Cobalt [Co] sikb.lovcomponent Componenten GC-ECD (som) Componenten GC-ECD (som) Components GC-ECD (total) Components GC-ECD (total) 1 sikb.lovcomponent Componenten GC-FID (som) Componenten GC-FID (som) Componenten GC-FID (total) Componenten GC-FID (total) 1 sikb.lovcomponent Coumafos Coumafos Coumafos Coumafos sikb.lovcomponent Cresolen (som) Cresolen (som) Cresols (total) Cresols (total) 1 sikb.lovcomponent Cryogeenfactor Cryogeenfactor Cryogenic factor Cryogenic factor 1 sikb.lovcomponent Cyanaat Cyanaat Cyanate Cyanate 1 sikb.lovcomponent Cyanazine Cyanazine Cyanazine Cyanazine sikb.lovcomponent Cyanide (chloorafbreekbaar) Cyanide (chloorafbreekbaar) Cyanide (can be decomposed with chlorine) Cyanide (can be decomposed with chlorine) 1 sikb.lovcomponent Cyanide (totaal) Cyanide (totaal) Cyanide (total) Cyanide (total) 1 sikb.lovcomponent Cyanide (vrij) Cyanide (vrij) Cyanide (free) Cyanide (free) 1 sikb.lovcomponent Cyanofenfos Cyanofenfos Cyanofenfos Cyanofenfos sikb.lovcomponent Cycloaat Cycloaat Cycloate Cycloate sikb.lovcomponent Cyclohexaan Cyclohexaan Cyclohexane Cyclohexane sikb.lovcomponent Cyclohexanol Cyclohexanol Cyclohexanol Cyclohexanol sikb.lovcomponent Cyclohexanon Cyclohexanon Cyclohexanone Cyclohexanone sikb.lovcomponent Cyfluthrin-1 Cyfluthrin-1 Cyfluthrin-1 Cyfluthrin-1 1 sikb.lovcomponent Cyfluthrin-2 Cyfluthrin-2 Cyfluthrin-2 Cyfluthrin-2 1 sikb.lovcomponent Cyfluthrin-3 Cyfluthrin-3 Cyfluthrin-3 Cyfluthrin-3 1 sikb.lovcomponent Cyhalothrin Cyhalothrin Cyhalothrin Cyhalothrin sikb.lovcomponent Cypermethrin Cypermethrin Cypermethrin Cypermethrin sikb.lovcomponent CZV CZV COD COD 1 sikb.lovcomponent CZV (na filtratie) CZV (na filtratie) COD (after filtration) COD (after filtration) 1 sikb.lovcomponent datum einde datum einde End date End date 1 sikb.lovcomponent datum start datum start Start date Start date 1 sikb.lovcomponent DDD (som) DDD (som) DDD (total) DDD (total) 1 sikb.lovcomponent DDE (som) DDE (som) DDE (total) DDE (total) 1 sikb.lovcomponent DDT (som) DDT (som) DDT (total) DDT (total) 1 sikb.lovcomponent DDT + DDE + DDD (som) DDT + DDE + DDD (som) DDT + DDE + DDD (total) DDT + DDE + DDD (total) 1 sikb.lovcomponent DDT + TDE + DDE (som) DDT + TDE + DDE (som) DDT + TDE + DDE (total) DDT + TDE + DDE (total) 1 sikb.lovcomponent Debiet Debiet Flow rate Flow rate 1 sikb.lovcomponent Decaan Decaan Decane Decane sikb.lovcomponent Decaanzuur Decaanzuur Decanoic acid Decanoic acid sikb.lovcomponent Decanal Decanal Decanal Decanal sikb.lovcomponent Deceen Deceen Decene Decene sikb.lovcomponent delta-hch delta-hch delta-hch delta-hch sikb.lovcomponent Deltamethrin Deltamethrin Deltamethrin Deltamethrin sikb.lovcomponent Demeton-o Demeton-o Demeton-o Demeton-o sikb.lovcomponent Demeton-o-methyl Demeton-o-methyl Demeton-o-methyl Demeton-o-methyl sikb.lovcomponent

20 Demeton-s Demeton-s Demeton-s Demeton-s sikb.lovcomponent Demeton-s-methyl Demeton-s-methyl Demeton-s-methyl Demeton-s-methyl sikb.lovcomponent Demeton-s-methyl-sulphoxide Demeton-s-methyl-sulphoxide Demeton-s-methyl-sulphoxide Demeton-s-methyl-sulphoxide sikb.lovcomponent Demetonsulfon Demetonsulfon Demetonsulphone Demetonsulphone 1 sikb.lovcomponent Demetonsulfoxide Demetonsulfoxide Demetonsulphoxide Demetonsulphoxide 1 sikb.lovcomponent Desethylatrazine Desethylatrazine Desethylatrazine Desethylatrazine sikb.lovcomponent Desisopropylatraton Desisopropylatraton Desisopropylatratone Desisopropylatratone 1 sikb.lovcomponent Desisopropylatrazine Desisopropylatrazine Desisopropylatrazine Desisopropylatrazine sikb.lovcomponent Desmetryn Desmetryn Desmetryn Desmetryn sikb.lovcomponent Destruktiefactor Destruktiefactor Destruction factor Destruction factor 1 sikb.lovcomponent Di-isobutyleen Di-isobutyleen Di-isobutylene Di-isobutylene 1 sikb.lovcomponent Di-isobutylftalaat Di-isobutylftalaat Di-isobutylphthlate Di-isobutylphthlate sikb.lovcomponent Di-isobutylketon Di-isobutylketon Di-isobutylketone Di-isobutylketone 1 sikb.lovcomponent Di-isodecylftalaat Di-isodecylftalaat Di-isodecylphthalate Di-isodecylphthalate 1 sikb.lovcomponent Di-isononylftalaat Di-isononylftalaat Di-isononylphthalate Di-isononylphthalate 1 sikb.lovcomponent Di-isooctylftalaat Di-isooctylftalaat Di-isooctylphthalate Di-isooctylphthalate 1 sikb.lovcomponent Di-isopropylamine Di-isopropylamine Di-isopropylamine Di-isopropylamine 1 sikb.lovcomponent Di-isopropylether Di-isopropylether Di-isopropylether Di-isopropylether sikb.lovcomponent Di-isopropylftalaat Di-isopropylftalaat Di-isopropylphthalate Di-isopropylphthalate 1 sikb.lovcomponent Di-n-butylftalaat Di-n-butylftalaat Di-n-butylphthalate Di-n-butylphthalate 1 sikb.lovcomponent Di-n-ethylftalaat Di-n-ethylftalaat Di-n-ethylphthalate Di-n-ethylphthalate 1 sikb.lovcomponent Di-n-octylftalaat Di-n-octylftalaat Di-n-octylphthalate Di-n-octylphthalate sikb.lovcomponent Diacetonalcohol Diacetonalcohol Diacetonalcohol Diacetonalcohol sikb.lovcomponent Dialifos Dialifos Dialifos Dialifos sikb.lovcomponent Diallaat Diallaat Diallate Diallate sikb.lovcomponent Diaminodifenylmethaan Diaminodifenylmethaan Diaminodiphenylmethane Diaminodiphenylmethane sikb.lovcomponent Diazinon Diazinon Diazinon Diazinon sikb.lovcomponent Dibenzo(a,h)anthraceen Dibenzo(a,h)anthraceen Dibenzo(a,h)anthracene Dibenzo(a,h)anthracene sikb.lovcomponent Dibenzofuraan Dibenzofuraan Dibenzofuran Dibenzofuran sikb.lovcomponent Dibenzothiofeen Dibenzothiofeen Dibenzothiophene Dibenzothiophene sikb.lovcomponent Dibenzothiofenen Dibenzothiofenen Dibenzothiophenes Dibenzothiophenes 1 sikb.lovcomponent Dibroomchloormethaan Dibroomchloormethaan Dibromochloromethane Dibromochloromethane sikb.lovcomponent Dibroommethaan Dibroommethaan Dibromomethane Dibromomethane sikb.lovcomponent Dibutylamine Dibutylamine Dibutylamine Dibutylamine sikb.lovcomponent Dibutylftalaat Dibutylftalaat Dibutylphthalate Dibutylphthalate sikb.lovcomponent Dibutyltin Dibutyltin Dibutyltin Dibutyltin sikb.lovcomponent Dicamba Dicamba Dicamba Dicamba sikb.lovcomponent Dichlobenil Dichlobenil Dichlobenil Dichlobenil sikb.lovcomponent Dichlofenthion Dichlofenthion Dichlofenthion Dichlofenthion sikb.lovcomponent Dichlofluanide Dichlofluanide Dichlofluanide Dichlofluanide sikb.lovcomponent Dichlone Dichlone Dichlone Dichlone sikb.lovcomponent Dichloorbenzenen (som) Dichloorbenzenen (som) Dichlorobenzenes (total) Dichlorobenzenes (total) sikb.lovcomponent Dichloorbenzoëzuur Dichloorbenzoëzuur Dichlorobenzoic acid Dichlorobenzoic acid 1 sikb.lovcomponent Dichloorbenzonitril Dichloorbenzonitril Dichlorobenzonitrile Dichlorobenzonitrile 1 sikb.lovcomponent Dichloorbroommethaan Dichloorbroommethaan Dichlorobromomethane Dichlorobromomethane sikb.lovcomponent Dichloorbutaan Dichloorbutaan Dichlorobutane Dichlorobutane 1 sikb.lovcomponent Dichloorethanen (som) Dichloorethanen (som) Dichloroethanes (total) Dichloroethanes (total) 1 sikb.lovcomponent Dichloorethenen (som) Dichloorethenen (som) Dichloroethenes (total) Dichloroethenes (total) 1 sikb.lovcomponent Dichloorfenol Dichloorfenol Dichlorophenol Dichlorophenol 1 sikb.lovcomponent Dichloorfenolen (som) Dichloorfenolen (som) Dichlorophenols (total) Dichlorophenols (total) 1 sikb.lovcomponent Dichloorfluorethaan Dichloorfluorethaan Dichlorofluoroethane Dichlorofluoroethane 1 sikb.lovcomponent Dichloorfluormethaan Dichloorfluormethaan Dichlorofluoromethane Dichlorofluoromethane 1 sikb.lovcomponent Dichloorisopropylether Dichloorisopropylether Dichloroisopropylether Dichloroisopropylether 1 sikb.lovcomponent Dichloormethaan Dichloormethaan Dichloromethane Dichloromethane sikb.lovcomponent Dichloornaftaleen Dichloornaftaleen Dichloronaphthalene Dichloronaphthalene 1 sikb.lovcomponent Dichloornaftalenen (som) Dichloornaftalenen (som) Dichloronapthalenes (total) Dichloronapthalenes (total) 1 sikb.lovcomponent Dichloorpropanen (som) Dichloorpropanen (som) Dichloropropane (total) Dichloropropane (total) sikb.lovcomponent Dichloortoluenen Dichloortoluenen Dichlorotoluenes Dichlorotoluenes 1 sikb.lovcomponent Dichloorvos Dichloorvos Dichlorvos Dichlorvos sikb.lovcomponent Dichloran Dichloran Dichloran Dichloran sikb.lovcomponent Dichlorofen Dichlorofen Dichlorofen Dichlorofen sikb.lovcomponent Dichtheid Dichtheid Density Density 1 sikb.lovcomponent Diclofop Diclofop Diclofop Diclofop sikb.lovcomponent Dicofol Dicofol Dicofol Dicofol sikb.lovcomponent Dicrotofos Dicrotofos Dicrotophos Dicrotophos sikb.lovcomponent Dicyclohexyltin Dicyclohexyltin Dicyclohexyltin Dicyclohexyltin sikb.lovcomponent Dicyclopentadieen Dicyclopentadieen Dicyclopentadiene Dicyclopentadiene sikb.lovcomponent Dieldrin Dieldrin Dieldrin Dieldrin sikb.lovcomponent Diethanolamine Diethanolamine Diethanolamine Diethanolamine sikb.lovcomponent Diethoxymethaan Diethoxymethaan Diethoxymethane Diethoxymethane sikb.lovcomponent Diethylamine Diethylamine Diethylamine Diethylamine sikb.lovcomponent Diethylaniline Diethylaniline Diethylaniline Diethylaniline sikb.lovcomponent Diethylbenzeen Diethylbenzeen Diethylbenzene Diethylbenzene sikb.lovcomponent Diethyleenglycol Diethyleenglycol Diethyleneglycol Diethyleneglycol sikb.lovcomponent Diethyleentriamine Diethyleentriamine Diethylenetriamine Diethylenetriamine sikb.lovcomponent Diethylether Diethylether Diethylether Diethylether sikb.lovcomponent Diethylftalaat Diethylftalaat Diethylphthalate Diethylphthalate sikb.lovcomponent Difenyl-butaandion Difenyl-butaandion Diphenyl-butanedione Diphenyl-butanedione 1 sikb.lovcomponent Difenyl-ethaandion Difenyl-ethaandion Diphenyl-ethanedione Diphenyl-ethanedione 1 sikb.lovcomponent Difenyl-propenon Difenyl-propenon Diphenyl-propenone Diphenyl-propenone 1 sikb.lovcomponent Difenylamine Difenylamine Diphenylamine Diphenylamine sikb.lovcomponent Difenyltin Difenyltin Diphenyltin Diphenyltin sikb.lovcomponent Diflubenzuron Diflubenzuron Diflubenzuron Diflubenzuron sikb.lovcomponent Diheptylftalaat Diheptylftalaat Diheptylphthalate Diheptylphthalate sikb.lovcomponent Dihexylftalaat Dihexylftalaat Dihexylphthalate Dihexylphthalate sikb.lovcomponent Dimefuron Dimefuron Dimefuron Dimefuron sikb.lovcomponent Dimethachloor Dimethachloor Dimethachlor Dimethachlor sikb.lovcomponent Dimethoaat Dimethoaat Dimethoate Dimethoate sikb.lovcomponent

5 3 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's voor Ecologisch de planten en (bodem)dieren vastgesteld

5 3 Voor de ernstige verontreiniging zijn bij de huidige omvang en bodemgebruik risico's voor Ecologisch de planten en (bodem)dieren vastgesteld 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Locatienaam: Onder dit nummer zijn de onderzoeksrapporten opgeslagen bij de gemeente Eindhoven. Indien aanvullende informatie wordt opgevraagd bij de gemeente, dat dient dit nummer

Nadere informatie

Codegroup Code Dutch description Dutch value Description Value CAS-NR Status Modified in version Tag 1 1 Roxit Roxit Roxit Roxit 3 6.1.

Codegroup Code Dutch description Dutch value Description Value CAS-NR Status Modified in version Tag 1 1 Roxit Roxit Roxit Roxit 3 6.1. Codegroup Code Dutch description Dutch value Description Value CAS-NR Status Modified in version Tag 1 1 Roxit Roxit Roxit Roxit 3 6.1.0 sikb.leverancier 1 2 CSO CSO CSO CSO 1 sikb.leverancier 1 3 Centric

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

Domeintabellen IM SIKB0101

Domeintabellen IM SIKB0101 Domeintabellen IM SIKB0101 v12.1.0 Deze domeintabellen, behorend bij het uitwisselmodel IM SIKB0101, versie 12.1.0, zijn op 19 juni 2015 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Datastandaarden

Nadere informatie

Meldingsformulier Wet bodembescherming

Meldingsformulier Wet bodembescherming Meldingsformulier Wet bodembescherming Wanneer dit formulier invullen? Als u een uitspraak wenst inzake de ernst en de noodzaak voor het het uitvoeren van een spoedige sanering Als u instemming behoeft

Nadere informatie

Meldingsformulier B Wet bodembescherming

Meldingsformulier B Wet bodembescherming Meldingsformulier B Wet bodembescherming Gegevens over de voorgenomen sanering Dit formulier volledig* ingevuld en met het meldingsformulier algemeen, eventueel andere formulieren en de gevraagde bijlagen

Nadere informatie

Codegroup Code Dutch description Dutch value Description Value CAS-NR Status Modified in version Tag 1 1 Roxit Roxit Roxit Roxit 3 5.0.

Codegroup Code Dutch description Dutch value Description Value CAS-NR Status Modified in version Tag 1 1 Roxit Roxit Roxit Roxit 3 5.0. Codegroup Code Dutch description Dutch value Description Value CAS-NR Status Modified in version Tag 1 1 Roxit Roxit Roxit Roxit 3 5.0.0 sikb.leverancier 1 2 CSO CSO CSO CSO 1 sikb.leverancier 1 3 Centric

Nadere informatie

Meldingsformulier afronding bodemsanering

Meldingsformulier afronding bodemsanering Meldingsformulier afronding bodemsanering Van dit formulier maakt u gebruik als u een sanering wilt afronden. U vult dit formulier in en stuurt het samen met het evaluatieverslag van de sanering op aan

Nadere informatie

Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING

Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING Meldingsformulier BODEMVERONTREINIGING / -SANERING Dit formulier met bijbehorende stukken moet in viervoud worden ingediend bij het college van de gemeente Tilburg. In te vullen door melder 1 Melding volgens

Nadere informatie

Melding bodemverontreiniging/bodemsanering

Melding bodemverontreiniging/bodemsanering Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden 14 058 gemeente@leeuwarden.nl Melding bodemverontreiniging/bodemsanering Doel van de melding Meerdere

Nadere informatie

Meldingsformulier C Wet bodembescherming

Meldingsformulier C Wet bodembescherming Meldingsformulier C Wet bodembescherming Gegevens evaluatie en nazorg Dit formulier volledig* ingevuld en met het meldingsformulier algemeen, eventueel andere formulieren en de gevraagde bijlagen in tweevoud

Nadere informatie

omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage

omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage omgevingsrapportage Thorbeckestraat 84 Omgevingsrapportage Pagina 1 van 11-19-04-2017 Inhoudsopgave Voorblad Inhoudsopgave Inleiding Thorbeckestraat 88 Thorbeckestraat 80-82 Thorbeckestraat 84 Thorbeckestraat

Nadere informatie

Meldingsformulier bodemverontreiniging en bodemsanering Gemeente Amersfoort (september 2006)

Meldingsformulier bodemverontreiniging en bodemsanering Gemeente Amersfoort (september 2006) Meldingsformulier bodemverontreiniging en bodemsanering Gemeente Amersfoort (september 2006) Aan: Gewest Eemland Team Bodem en Geluid Postbus 4000 3800 EA Amersfoort Lees voor het invullen eerst de toelichting

Nadere informatie

Meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging

Meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging Meldingsformulier onderzoek en aanpak bodemverontreiniging De gemeente Hengelo is bevoegd gezag in het kader van de Wet bodembescherming. Zodoende heeft u in verschillende omstandigheden instemming van

Nadere informatie

Rapport bodeminformatie

Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Rapport bodeminformatie Percelen Perceelnummers Geselecteerd gebied Locatiegegevens Locatienaam Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: x 258014.8 y 492124.2

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties Bodemrapportage Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek Geselecteerde locatie 25-meter contour Bodemlocaties Onderzoek Adreslocaties Tanks Gemeente Heerlen - Pagina 1 van 10-01-06-2016 Welke informatie

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Er kan alleen een beschikking op een saneringsplan worden genomen als ernst en spoed zijn vastgesteld in een eerdere beschikking op het nader onderzoek

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN Dit formulier alleen indienen als de provincie heeft ingestemd met het saneringsplan (Niet van toepassing bij saneringen uitgevoerd in het kader van het Besluit

Nadere informatie

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015 Omgevingsrapportage Kleine Houtstraat 73 te HAARLEM Gegevens aanvraag Datum aanvraag 29 jan 2015 Datum rapportage 29 jan 2015 1/16 Inleiding Voor u ligt een rapportage van de gemeente Haarlem over de milieuhygiënische

Nadere informatie

Bodemrapportage. De Peperbus 10 te Sint Maarten. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. De Peperbus 10 te Sint Maarten. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage De Peperbus 10 te Sint Maarten Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken

Bodeminformatie. Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk. Legenda. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Onderzoeken Vreijenpolderstraat 4 te Oostdijk Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 25-meter straal Perceelgrenzen Locaties Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Historisch Bodembestand (HBB) Overzicht

Nadere informatie

Informatie over bodemgesteldheid

Informatie over bodemgesteldheid gemeente Zaanstad Klantcontact Vergunningen DLA Piper Nederland N.V. T.H.R. Holslag-Broek Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam 1070 AG Amsterdam Telefoon 14 075 antwoord@zaanstad.nl

Nadere informatie

Bodeminformatie. Nieuwegein Bodemrapportage Willem Klooshove 6. Legenda. Bodemonderzoeken en saneringsrapporten

Bodeminformatie. Nieuwegein Bodemrapportage Willem Klooshove 6. Legenda. Bodemonderzoeken en saneringsrapporten Bodeminformatie Nieuwegein Bodemrapportage Willem Klooshove 6 Legenda Geselecteerd perceel 50-meter contour Boomgaarden Wegen Bebouwing Oppervlaktewater Slootdempingen Overige Boerderij-locaties Bodemonderzoeken

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

Meldingsformulier A Wet bodembescherming

Meldingsformulier A Wet bodembescherming Meldingsformulier A Wet bodembescherming Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens Dit formulier volledig ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen toevoegen aan uw zaak. 1a. Ligging

Nadere informatie

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen.

Indien sprake is van een andere gemachtigde, machtigingsformulier ingevuld en ondertekend als bijlage toevoegen. FORMULIER EVALUATIE NAZORG BODEMSANERING IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING OF DIENS GEMACHTIGDE 01 Type evaluatie (aankruisen wat van toepassing is) Tussenevaluatie van fase Eindevaluatie volledige

Nadere informatie

Bodeminformatie. Nieuwegein Gebiedsrapportage. Legenda. Geselecteerd perceel. Bodemonderzoeken en saneringsrapporten.

Bodeminformatie. Nieuwegein Gebiedsrapportage. Legenda. Geselecteerd perceel. Bodemonderzoeken en saneringsrapporten. Nieuwegein Gebiedsrapportage Bodeminformatie Legenda Geselecteerd perceel Boomgaarden Wegen Bebouwing Oppervlaktewater Overige Boerderij-locaties Bodemonderzoeken en saneringsrapporten Wbb-locaties Hbb-locaties

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Benedenkerkstraat 1 te Waspik. bodembedreigende activiteiten. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Overzicht locatiegegevens

Omgevingsrapport. Benedenkerkstraat 1 te Waspik. bodembedreigende activiteiten. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Overzicht locatiegegevens Omgevingsrapport Benedenkerkstraat 1 te Waspik Geselecteerd perceel 25-meter buffer Perceelgrenzen Overzicht onderzoekgegevens Overzicht historische bodembedreigende activiteiten Overzicht aanwezige ondergrondse

Nadere informatie

Meldingsformulier A Wet bodembescherming

Meldingsformulier A Wet bodembescherming Meldingsformulier A Wet bodembescherming Onderzoeks- en verontreinigingsgegevens Dit formulier volledig* ingevuld, ondertekend en met de gevraagde formulieren en bijlagen in tweevoud toezenden aan: Gedeputeerde

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Elisdonk_135. Locatiecontouren

Omgevingsrapport. Elisdonk_135. Locatiecontouren Omgevingsrapport Elisdonk_135 Geselecteerd perceel 25-meter buffer Perceelgrenzen Rapportcontouren Hbb locaties Ondergrondse tanks Locatiecontouren Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

Bodemrapportage. Bachstraat 90 te LEIDEN. Legenda. Bodemlocaties. Onderzoeksrapporten. Geselecteerd perceel

Bodemrapportage. Bachstraat 90 te LEIDEN. Legenda. Bodemlocaties. Onderzoeksrapporten. Geselecteerd perceel Bachstraat 90 te LEIDEN Bodemrapportage Legenda Bodemlocaties Onderzoeksrapporten Historisch bodembestand Kadaster Bebouwing Wegen Water Afscheiding Geselecteerd perceel 25-meter buffer Coördinaten volgens

Nadere informatie

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging

Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging Toelichting bij het Meldingsformulier Bodemverontreiniging De gemeente Leiden is sinds 1 januari 2002 bevoegd gezag Wet bodembescherming (Wbb) voor haar eigen grondgebied. Deze taken zijn overgenomen van

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN

MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN MELDINGENFORMULIER SANERINGSVERSLAG/NAZORGPLAN Dit formulier alleen indienen als de provincie heeft ingestemd met het saneringsplan (Niet van toepassing bij saneringen uitgevoerd in het kader van het Besluit

Nadere informatie

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 12 jul 2016 Datum rapportage 12 jul 2016

Gegevens aanvraag Datum aanvraag 12 jul 2016 Datum rapportage 12 jul 2016 Omgevingsrapportage Palletweg 74 te HAARLEM Gegevens aanvraag Datum aanvraag 12 jul 2016 Datum rapportage 12 jul 2016 1/13 Inleiding Voor u ligt een rapportage van de gemeente Haarlem over de milieuhygiënische

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

Bodeminformatie. SOE00 (Soest) K HBB Bedrijven

Bodeminformatie. SOE00 (Soest) K HBB Bedrijven Bodeminformatie SOE00 (Soest) K 2383 Geselecteerde locatie 25-meter contour percelen gebouwen overig HBB Tankenbestand HBB Overig Onderzoeken Locaties Tanks HBB Bedrijven Gemeente Soest - Pagina 1 van

Nadere informatie

Bodeminformatie. Blokhoeve 1 (Nieuwegein) Legenda. Bodemonderzoeken en saneringsrapporten

Bodeminformatie. Blokhoeve 1 (Nieuwegein) Legenda. Bodemonderzoeken en saneringsrapporten Blokhoeve 1 (Nieuwegein) Bodeminformatie Legenda Geselecteerd perceel 50-meter contour Wegen Oppervlaktewater Bebouwing Overige Boomgaarden Asbestkansenkaart Bodemonderzoeken en saneringsrapporten Wbb-locaties

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Nieuwe Zeine 4 te Waalwijk. bodembedreigende activiteiten. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Overzicht locatiegegevens

Omgevingsrapport. Nieuwe Zeine 4 te Waalwijk. bodembedreigende activiteiten. Overzicht aanwezige ondergrondse tanks. Overzicht locatiegegevens Omgevingsrapport Nieuwe Zeine 4 te Waalwijk Geselecteerd perceel 25-meter buffer Perceelgrenzen Overzicht onderzoekgegevens Overzicht historische bodembedreigende activiteiten Overzicht aanwezige ondergrondse

Nadere informatie

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Historisch onderzoek Hoofddorp Noord Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Cluster Beheer en Onderhoud Team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Oktober 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding...

Nadere informatie

Melding Evaluatie Bodemsanering

Melding Evaluatie Bodemsanering Versie juli 2014 Melding Evaluatie Bodemsanering IN TE VULLEN DOOR OPDRACHTGEVER SANERING (MELDER) OF DIENS GEMACHTIGDE De gebruikte begrippen worden toegelicht in de bij dit formulier behorende toelichting.

Nadere informatie

Bodemrapportage. Industrieweg 50 te ZOETERWOUDE. Legenda. Bodemlocaties. Onderzoeksrapporten. Geselecteerd perceel

Bodemrapportage. Industrieweg 50 te ZOETERWOUDE. Legenda. Bodemlocaties. Onderzoeksrapporten. Geselecteerd perceel Bodemrapportage Industrieweg 50 te ZOETERWOUDE Legenda Bodemlocaties Onderzoeksrapporten Historisch bodembestand Kadaster Bebouwing Wegen Water Afscheiding Geselecteerd perceel 25-meter buffer Coördinaten

Nadere informatie

Informatie over bodemgesteldheid

Informatie over bodemgesteldheid gemeente Zaanstad Klantcontact Vergunningen Van der Stap Notarissen T.a.v. V.D. Sibbes Postbus 2450 3012CN Rotterdam Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14 075 www.zaanstad.nl

Nadere informatie

Via deze website kunnen onder meer de meldingsformulieren worden gedownload.

Via deze website kunnen onder meer de meldingsformulieren worden gedownload. Algemeen deel Dit meldingsformulier is niet van toepassing voor meldingen in het kader van het Besluit en de Regeling uniforme saneringen (BUS-meldingen). Voor een melding in het kader van BUS wordt verwezen

Nadere informatie

Bodemrapportage. Lisdoddeweg 36 LELYSTAD. HBB-locaties

Bodemrapportage. Lisdoddeweg 36 LELYSTAD. HBB-locaties Bodemrapportage Lisdoddeweg 36 LELYSTAD WBB-locaties Geselecteerd gebied HBB-locaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: X 168521 Y 500544 buffer: 250 meter Datum rapportage: 20-03-2013

Nadere informatie

Melding Wet bodembescherming

Melding Wet bodembescherming Melding Wet bodembescherming Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning t.a.v. bureau milieu en duurzaamheid 36040 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl

Nadere informatie

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT INSTEMMING DEELSANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats De Mansberg Plaats

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

Bodeminformatie. Nieuwegein Bodemrapportage Plettenburg 10. Legenda. Bodemonderzoeken en saneringsrapporten

Bodeminformatie. Nieuwegein Bodemrapportage Plettenburg 10. Legenda. Bodemonderzoeken en saneringsrapporten Bodeminformatie Nieuwegein Bodemrapportage Plettenburg 10 Legenda Geselecteerd perceel 50-meter contour Boomgaarden Wegen Bebouwing Oppervlaktewater Slootdempingen Overige Boerderij-locaties Bodemonderzoeken

Nadere informatie

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag (ONTWERP)BESCHIKKING Globiscode Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk DR010900125 ISC Beheer BV Bodemsanering; locatie Monierweg 4 te Coevorden, gemeente Coevorden, ontwerpbeschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

Domeintabellen IM SIKB0101

Domeintabellen IM SIKB0101 Domeintabellen IM SIKB0101 v13.2.0 Deze domeintabellen, behorend bij het uitwisselmodel IM SIKB0101, versie 13.2.0, zijn op 25 november 2016 vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD)

Nadere informatie

Uittreksel bodeminformatie

Uittreksel bodeminformatie Uittreksel bodeminformatie Hyacinthenlaan 62 te Bennebroek Geselecteerd perceel 25-meter buffer Perceelgrenzen Locatiecontouren Hbb locaties Ondergrondse tanks Saneringscontour Verontreinigingscontour

Nadere informatie

Informatie over bodemgesteldheid

Informatie over bodemgesteldheid gemeente Zaanstad Klantcontact Vergunningen CMS Derks Star Busmann T.a.v. B.C. van Gent-de Graaff Newtonlan 203 3508 AG Utrecht Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon 14

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Bodemrapportage. Pascallaan 15 Lelystad. HBB-locaties

Bodemrapportage. Pascallaan 15 Lelystad. HBB-locaties Bodemrapportage Pascallaan 15 Lelystad WBB-locaties Geselecteerd gebied HBB-locaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: X 162746 Y 498700 buffer: 250 meter Datum rapportage: 27-03-2015

Nadere informatie

BESCHIKKING. Globiscode DR 011800247

BESCHIKKING. Globiscode DR 011800247 BESCHIKKING Globiscode DR 011800247 Aanvrager Onderwerp Hofstra Vastgoed BV Bodemsanering; locatie Dr. A. Philipsstraat 12-14 te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

Winkeldijk 19 A (boven) TE VINKEVEEN

Winkeldijk 19 A (boven) TE VINKEVEEN Maandag 17 juni 2013 Felix Meritis, Keizersgracht 324 326 te Amsterdam Ten overstaan van notaris Mr. C. Binnenkade Klein Binnenkade Notarissen Prinses Irenestraat 43, 1077 VW Amsterdam Telefoonnummer 020-5407070

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM. 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM. 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilversum De heer H. van Marsbergen Postbus 9900 1201 GM HILVERSUM Verzenddatum Bijlagen Kenmerk 13 mei 2016 1. 124949/BHZ_BDM_BS-44750 Onderwerp: Wet bodembescherming

Nadere informatie

Winkeldijk 19 A TE VINKEVEEN

Winkeldijk 19 A TE VINKEVEEN Maandag 17 juni 2013 Felix Meritis, Keizersgracht 324 326 te Amsterdam Ten overstaan van notaris Mr. C. Binnenkade Klein Binnenkade Notarissen Prinses Irenestraat 43, 1077 VW Amsterdam Telefoonnummer 020-5407070

Nadere informatie

BESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering. 2. Kadastrale kaart met daarop aangegeven de nazorg.

BESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering. 2. Kadastrale kaart met daarop aangegeven de nazorg. BESCHIKKING Globiscode DR 011900327 Aanvrager Onderwerp de Stichting Bodemsanering NS Bodemsanering; locatie NS-locatie, Wet bodembescherming (WBB), geval 8, 10, 11 en 12, gemeente Meppel, beschikking

Nadere informatie

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp,

Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 1003 3740 BA Baarn. Geachte heer Stolp, Dienst Water en Milieu Aan: Gemeente Baarn T.a.v. de heer W. Stolp Postbus 13 374 BA Baarn Pythagoraslaan 11 Postbus 83 358 TH Utrecht Tel. 3-2589111 Fax 3-258342 http://www.provincie-utrecht.nl Datum

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 21 februari 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2013-017626 Locatie

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 11 februari 2015 Onderwerp : Wet bodembescherming - Locatie van verontreiniging : Molenstraat 123 Plaats

Nadere informatie

Wet bodembescherming (verder: Wbb ) van een voornemen om de bodem op

Wet bodembescherming (verder: Wbb ) van een voornemen om de bodem op Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Gemeente Amsterdam De heer G.M.T. Dolmans Postbus 37608 1030 BB AMSTERDAM Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: beschikking ingevolge de Wet bodembescherming

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Gemeente Vlissingen t.a.v. de heer P, de Koster Postbus 3000 4380 GV Vlissingen B-BSBE140006/00051608 Afdeling: Vergunningen Datum: 10 september

Nadere informatie

Omgevingsrapport. Fuutweg_2. Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt: X 97094 Y 409870 Buffer: 25 meter Datum rapportage: 08-07-2013

Omgevingsrapport. Fuutweg_2. Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt: X 97094 Y 409870 Buffer: 25 meter Datum rapportage: 08-07-2013 Omgevingsrapport Fuutweg_2 Perceelgrenzen Locatiecontouren Rapportcontouren Hbb locaties Ondergrondse tanks Geselecteerd perceel Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt: X 97094 Y 409870

Nadere informatie

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn

provincie:: Utrecht VERZO N D EN 0 1 APR 2003 Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn provincie:: Utrecht Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Aan: Houtkamp, s Bouwbedrijf B. V. t.a.v. de heer ing. P. KeIler Boterdijk 29 1423 NA Uithoorn Tel. 030-2589111

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering (interventiewaardecontour)

ONTWERPBESCHIKKING. Bijlage 1. Kadastrale kaart met daarop de situatie na sanering (interventiewaardecontour) ONTWERPBESCHIKKING Globiscode DR 173100096 Aanvrager Onderwerp Datum Kenmerk gemeente Midden-Drenthe Bodemsanering; locatie Havenstraat 2 en Brunstingerstraat 5 te Beilen, gemeente Midden-Drenthe, ontwerpbeschikking

Nadere informatie

Bodemrapportage. Persduiker Almere Poort. HBB-locaties

Bodemrapportage. Persduiker Almere Poort. HBB-locaties Bodemrapportage Persduiker Almere Poort WBB-locaties Geselecteerd gebied HBB-locaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) middelpunt: X 138765 Y 483550 buffer: 500 meter Datum rapportage: 21-07-2015

Nadere informatie

Uittreksel bodeminformatie

Uittreksel bodeminformatie Uittreksel bodeminformatie perceel WMR00 (Wormer), sectie G, nummer 1867 Geselecteerd perceel 25-meter buffer Perceelgrenzen Rapportcontouren Hbb locaties Ondergrondse tanks Locatiecontouren Coördinaten

Nadere informatie

Bodemverontreiniging bij aankoop en bouw

Bodemverontreiniging bij aankoop en bouw 1 Sprekende Gemeente kopregel Den Haag Dienst Stadsbeheer September 2006 Bodemverontreiniging bij In deze folder leest u meer over bodemverontreiniging en met name over de gevolgen die dat kan hebben voor

Nadere informatie

Bodemrapportage. Westgracht 17 te Den Helder. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Westgracht 17 te Den Helder. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Westgracht 17 te Den Helder Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemen Historisch_bodembestand Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt: X 113298

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Vaartweg 123A te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Vaartweg 123A te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: BP Nederland B.V T.a.v. de heer B. van de A Postbus BC Rotterdam. Geachte heer Van de A,

1 Inleiding. Aan: BP Nederland B.V T.a.v. de heer B. van de A Postbus BC Rotterdam. Geachte heer Van de A, Afdeling Handhaving Aan: BP Nederland B.V T.a.v. de heer B. van de A Postbus 1131 3000 BC Rotterdam Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583042 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Meldingsformulier Wet bodembescherming

Meldingsformulier Wet bodembescherming Gemeente Schiedam Meldingsformulier Wet bodembescherming Meldingsformulier voor het verkrijgen van een uitspraak inzake de ernst van een geval van bodemverontreiniging en de noodzaak van een spoedige sanering

Nadere informatie

BESCHIKKING. Globiscode DR

BESCHIKKING. Globiscode DR BESCHIKKING Globiscode DR 010601763 Aanvrager Onderwerp Gemeente Assen Bodemsanering; beschikking evaluatieverslag voor locatie Dammen in Het Kanaal ter hoogte van de Nobellaan en de Groningerstraat te

Nadere informatie

Brederodestraat!26!B!! Zandvoort!

Brederodestraat!26!B!! Zandvoort! Brederodestraat26B Zandvoort Vraagprijs 700.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Brederodestraat26BIZandvoort DezeVRIJSTAANDEwoningmetOPRITenGARAGEisin1974ontworpendoorarchitectGiesSterrenburg

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Autobedrijf J.H. van Bemmelen T.a.v. de heer J.H. van Bemmelen De Hoef Oostzijde AH De Hoef

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Autobedrijf J.H. van Bemmelen T.a.v. de heer J.H. van Bemmelen De Hoef Oostzijde AH De Hoef Dienst Water en Milieu Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Aan: Autobedrijf J.H. van Bemmelen T.a.v. de heer J.H. van Bemmelen De Hoef Oostzijde 97 1426 AH De Hoef Tel. 030-2589111 Fax 030-2583042

Nadere informatie

Formulier voor het aanvragen van een besluit over instemming met een evaluatieverslag als bedoeld in artikel 39c, van de. Provincie Drenthe.

Formulier voor het aanvragen van een besluit over instemming met een evaluatieverslag als bedoeld in artikel 39c, van de. Provincie Drenthe. Evaluatieverslag Formulier voor het aanvragen van een besluit over instemming met een evaluatieverslag als bedoeld in artikel 39c, van de Wet bodembescherming en de Provinciale Omgeving Verordening Drenthe

Nadere informatie

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Naarderstraat 55 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Naarderstraat 55 te Hilversum Bodeminformatie Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven Brandstoftanks

Nadere informatie

Beschikking Wet bodembescherming instemming saneringsplan Bouwerskamp 15 te Emmeloord

Beschikking Wet bodembescherming instemming saneringsplan Bouwerskamp 15 te Emmeloord Beschikking Wet bodembescherming instemming saneringsplan Bouwerskamp 15 te Emmeloord Beschikking Wet bodembescherming Beschikking op grond van de Wet bodembescherming op het saneringsplan voor het geval

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Gemeente Terneuzen t.a.v. de heer A. Buyck Postbus 35 4530 AA Terneuzen Kenmerk: B-BSBE140042/ 00084997 Afdeling: Vergunningen Datum: 31 oktober 2014

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 2 november 2016 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2016-013199 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

BESCHIKKING. Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag en nazorgplan

BESCHIKKING. Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag en nazorgplan BESCHIKKING Globiscode DR 011800167 Aanvrager Onderwerp J.M. Deurwaarder Projectontwikkeling BV Bodemsanering; locatie: Willemskade 27, gemeente Hoogeveen, beschikking instemming met het evaluatieverslag

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD vastgesteld door het CCvD Bodembeheer

WIJZIGINGSBLAD vastgesteld door het CCvD Bodembeheer - 1 - WIJZIGINGSBLAD vastgesteld door het CCvD Bodembeheer Van toepassing op : BRL SIKB 2100, versie 3.3 van 16 april 2015 Versie en datum vaststelling : 1, 8 oktober 2015 Datum in werking treden : 1 januari

Nadere informatie

Toelichting bodeminformatiekaart

Toelichting bodeminformatiekaart Toelichting bodeminformatiekaart Algemeen De informatie die wordt getoond is afkomstig uit het bodeminformatiesysteem Bis4All van gemeente Leeuwarden. Er worden meerdere soorten gegevens op de kaart getoond.

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Plaats: Datum: Middelburg ^jjtjp&t? Afdeling: " Milieuhygiene Globiscode: ZL070300108 Provincie Zeeland GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aanleiding Op 1 mei 2007 hebben wij een evaluatieverslag op grond

Nadere informatie

Uittreksel bodeminformatie

Uittreksel bodeminformatie Uittreksel bodeminformatie Passage_3F_15_Zandvoort Geselecteerde locatie 25-meter contour Perceelgrenzen Rapportcontouren Hbb locaties Ondergrondse tanks Locatiecontouren Omgevingsdienst IJmond - Pagina

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw,

1 Inleiding. 2 Saneringsplan. Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE. Geachte heer / mevrouw, 1 Afdeling Handhaving Aan: Tekton Projectontwikkeling b.v. T.a.v. Directie Postbus 8054 6710 AB EDE Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT INSTEMMING SANERINGSPLAN VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 27 januari 2015 Onderwerp : Wet Bodembescherming - Locatie van verontreiniging : Dr. Hartogsweg 58 Plaats : Ede Gemeente

Nadere informatie

2. Wie beslist over het volgen van de BUS-procedure? De saneerder of het bevoegd gezag?

2. Wie beslist over het volgen van de BUS-procedure? De saneerder of het bevoegd gezag? Veelgestelde vragen Veel gestelde vragen en antwoorden over BUS Hieronder vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over BUS. 1. Waar is de regelgeving over het BUS te vinden? 2. Wie beslist over het volgen

Nadere informatie

Morinnesteeg!12!! Haarlem!

Morinnesteeg!12!! Haarlem! Morinnesteeg12 Haarlem Vraagprijs 398.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenin2005LUXEverbouwdewoonhuisstaatineenRUSTIG,bijnadorpsaandoendstraatje,

Nadere informatie

Wet bodembescherming (Wbb)

Wet bodembescherming (Wbb) FORMULIER Melding Wet bodembescherming (Wbb) Bezoekadres Zuid-Hollandplein 1 2596 AW Den Haag Postadres Postbus 14060 2501 GB Den Haag E vergunningen@odh.nl I www.odh.nl Lees voor het invullen van dit

Nadere informatie

Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland GZ Breukelen. Geachte heer Rövekamp,

Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland GZ Breukelen. Geachte heer Rövekamp, Aan: Rijn en Vecht Ontwikkeling t.a.v. de heer M.J. Rövekamp Rietland 23 3621 GZ Breukelen Datum 11 juli 2005 Nummer 2005WEM002790i Uw brief van Uw nummer Bijlage Lijst met bijbehorende rapporten Sector

Nadere informatie

Niet. Bevoegd Gezag. Bodem-loket Bodem-loket Algemene locatiegegevens. X X X /bodeminformatie/locatie/@sikb_id

Niet. Bevoegd Gezag. Bodem-loket Bodem-loket Algemene locatiegegevens. X X X /bodeminformatie/locatie/@sikb_id veldnaam volgens protocol SIKB 0101 locatiecode_bevoegd_gezag bis_loccode rapporteur_monitoring gegevensbeheerder naam straat huisnummer huisletter lettertoevoeging postcode omschrijving volgens protocol

Nadere informatie