College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2013"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Sofie Heyrman, mevrouw Annemie Charlier, de heer Gaspard Van Peteghem, mevrouw Marijke Henne, de heer Wout De Meester, de heer Carl Hanssens en de heer Mike Nachtegael, schepenen; met de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. Het college keurt de notulen goed van de zittingen van 21 augustus 2013, 1, 2 en 11 september 2013, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 27 september 2013: kennisneming aanvullende agenda Het college neemt kennis van de aanvullende agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 27 september 2013, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 2. Politieke organen: college: deelneming van schepen Carl Hanssens aan Politiecongres van Vlaamse Stichting Verkeerskunde Het college neemt er kennis van dat schepen Carl Hanssens zal deelnemen aan het Politiecongres van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde op dinsdag 5 november 2013 in De Warande in Turnhout. Het inschrijvingsgeld bedraagt 75 EUR. 3. Politieke organen: OCMW: Dienst Schuldbemiddeling Waasland: kennisneming overzichtslijst beslissingen raad van bestuur In toepassing van artikel 228 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 neemt het college kennis van de beslissingen van 5 september 2013 van de raad van bestuur van de Dienst Schuldbemiddeling Waasland, Lodewijk De Meesterstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, vermeld in de overzichtslijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. CBS 23 september

2 4. Overige algemene en ondersteunende diensten: beleidsondersteuning: beleids- en beheerscyclus: meerjarenplan en budget 2014: verdere besluitvorming Het college gaat akkoord met de timing voor de besluitvorming van het meerjarenplan en het budget Het college geeft opdracht aan de beleidsondersteunende cel om tegen 28 oktober 2013 een ontwerp van overkoepelende visietekst op te stellen. 5. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen kerkraad parochie HH. Andreas en Ghislenus Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 19 augustus 2013 van de kerkraad van de parochie HH. Andreas en Ghislenus, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 6. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen kerkraad parochie Heilig Hart Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 14 augustus 2013 van de kerkraad van de parochie Heilig Hart, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 7. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen kerkraad parochie Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 3 september 2013 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 8. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen kerkraad parochie Sint-Johannes Bosco Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 21 augustus 2013 van de kerkraad van de parochie Sint-Johannes Bosco, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. CBS 23 september

3 10. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: kennisneming informatievergadering rioleringswerken Begijnenstraat Het college neemt kennis van de informatievergadering over de rioleringswerken in de Begijnenstraat op donderdag 10 oktober 2013 om uur in de trouwzaal van het stadhuis. 11. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: officiële opening Stationsstraat: goedkeuring scenario Het college neemt kennis van het scenario voor de officiële opening van de vernieuwde Stationsstraat op zaterdagnamiddag 5 oktober uur: onthaal van de genodigden in het stadhuis; uur: wandeling over de Grote Markt naar de Stationsstraat tot aan de inhuldigingsplaat in de straat, nabij de salons voor schone kunsten; uur: verwelkoming door burgemeester Lieven Dehandschutter; uur: gelegenheidswoord door gouverneur Jan Briers; uur: onthulling van de inhuldigingsplaat door minister Joke Schauvliege en gouverneur Jan Briers; uur: slotwoord door schepen voor economie Carl Hanssens; uur: drink voor de genodigden in de salons voor schone kunsten. 12. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: ingaan op vraag van De Raaklijn voor maken prints voor tentoonstelling trage wegen in gemeentehuis Belsele Het college gaat in op de vraag van De Raaklijn en geeft opdracht aan de dienst belettering om 22 prints van kwaliteitsbeelden uit de atlas der buurtwegen te maken op formaat A1 voor de tentoonstelling over de trage wegen in het gemeentehuis van Belsele. 13. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: deelneming aan campagne 'Telefonie, internet, televisie: durf vergelijken!' Het college beslist deel te nemen aan de campagne 'Telefonie, internet, televisie: durf vergelijken!' van de FOD Economie op basis van de minimale ondersteuning voor 1 dag. 14. Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt het eerste kohier vast inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'schuttingen', belastingjaar 2013, 77 artikelen voor een bedrag van ,07 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. CBS 23 september

4 15. Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het betalend parkeren en het bewonersparkeren, belastingjaar 2013, 640 artikelen voor een totaal bedrag van 9.598,50 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het parkeren in een blauwe zone, belastingjaar 2013, 351 artikelen voor een totaal bedrag van EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. 16. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: toelating aan Boomerang Field Company nv voor verdelen spaarpotjes Het college verleent toelating aan Boomerang Field Company nv, Arianelaan 31, 1200 Sint-Lambrechts- Woluwe, om op zaterdag 26 oktober 2013 aan de voetgangersuitgangen van de ondergrondse parking op de Grote Markt spaarpotjes te verdelen in het kader van een sensibiliseringscampagne van De Lijn, op voorwaarde dat het verkeer niet wordt gehinderd. De belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein, voor een bedrag van 85,50 EUR, moet vooraf worden betaald. 17. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: toelating aan Jong N-VA Sint-Niklaas voor verdelen pamfletten en balpennen Het college verleent toelating aan Jong N-VA Sint-Niklaas, p.a. Parklaan 58, 9100 Sint-Niklaas, om op de donderdagse markt op 26 september 2013 pamfletten en balpennen te verdelen op voorwaarde dat de verdeling gebeurt vanuit een standje en dat eventueel achtergelaten materiaal achteraf wordt opgeruimd. Er wordt vrijstelling verleend van de belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein, op grond van het betreffend belastingreglement. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 18. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: verplaatsbare reclamepanelen en andere reclameobjecten in de Stationsstraat: principebeslissing Het college beslist principieel om vanaf de heropening van de vernieuwde Stationsstraat op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2013 geen toelatingen meer af te leveren voor het plaatsen van reclameborden of andere reclameobjecten in de straat. Van deze beslissing kan worden afgeweken tijdens commerciële evenementen (bijvoorbeeld koopzondagen en terrasjesdagen) ter bevordering van de detailhandel. CBS 23 september

5 Gelet op het feit dat door de plaatsing van reclameborden of andere reclameobjecten de openbare orde en veiligheid in het gedrang kunnen komen omdat de gevels moeten werken als geleidelijn voor blinden en slechtzienden, beslist het college de reeds afgeleverde vergunningen in te trekken met ingang van 1 oktober Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Centrum voor onderwijs en aanbidding 'Jehova s Getuigen' voor plaatsen infostanden Het college verleent toelating aan het Centrum voor onderwijs en aanbidding 'Jehova s Getuigen', Vijfstraten 147 b, 9100 Sint-Niklaas, om infostanden te plaatsen en van hieruit informatiemateriaal te verdelen: - op maandagen: - op de Parklaan, ter hoogte van het Romain De Vidtspark; - op de Grote Markt, ter hoogte van de hoek met de Houtbriel; - op maandagnamiddag: - op het Stationsplein; - op het Hendrik Heymanplein; - aan de bushalte aan het Waasland Shopping Center; - op de hoek Grote Markt/Stationsstraat. Deze toelating wordt verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het advies van de politie strikt wordt nageleefd. Artikel 3 Deze toelating wordt beperkt in tijd, namelijk tot 31 december 2013, waarna een evaluatie volgt. Artikel 4 Indien de aanvrager de intentie heeft om ook op het terrein te komen van andere uitbaters, dan moet hij ook van hen een toelating bekomen. Het betreft hier concreet: - aan de bushalte van het Waasland Shopping Center (toelating van De Lijn); - op het Stationsplein, voor zover de infoverstrekking zou gebeuren aan het stationsgebouw zelf (toelating van de NMBS); - op het Hendrik Heymanplein, voor zover de infoverstrekking zou gebeuren aan de toegang van het grootwarenhuis (toelating van Carrefour). Artikel 5 Het college verleent vrijstelling van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen' op grond van artikel B.c) van de betreffende belastingverordening. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 20. Fiscale aangelegenheden: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstel voor minnelijke aanzuiveringsregeling van meester De Schrijver Het college stemt in met het voorstel van meester De Schrijver voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. CBS 23 september

6 21. Fiscale aangelegenheden: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstellen voor minnelijke aanzuiveringsregeling van meester Saerens Het college stemt in met de 2 voorstellen van meester Saerens voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. 22. Fiscale aangelegenheden: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstel voor minnelijke aanzuiveringsregeling van meester De Prijcker Het college stemt in met het voorstel van meester De Prijcker voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. 23. Fiscale aangelegenheden: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstellen voor minnelijke aanzuiveringsregeling van Dienst Schuldbemiddeling Waasland Het college stemt in met de 3 voorstellen van de Dienst Schuldbemiddeling Waasland voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. 24. Fiscale aangelegenheden: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstel voor minnelijke aanzuiveringsregeling van meester Vergote Het college stemt in met het voorstel van meester Vergote voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. 25. Fiscale aangelegenheden: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstel voor minnelijke aanzuiveringsregeling van meester Verschuuren Het college stemt in met het voorstel van meester Verschuuren voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. CBS 23 september

7 26. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr ; - facturen: van nr tot en met nr ; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr. 1368; - facturen: van nr tot en met nr. 1651; - vastgestelde rechten: van nr. 619 tot en met nr Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: ondersteuning digitalisering: toewijzing Het college beslist, gelet op de ingediende offertes en rekening houdend met het gunstig visum van de financieel beheerder, volgende firma s aan te stellen voor ondersteuning rond digitalisering voor de dienst ICT: - Canon Belgium nv, Berkenlaan 3, 1831 Diegem, als leverancier van de multifunctionals en specialisten van de software Uniflow, voor een bedrag van 800 EUR (exclusief btw) per dag. Vermoedelijke duur: 10 dagen, wat resulteert in een totaal bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR; - Infront nv, Veldkant 33 a, 2550 Kontich, die de basissetup van de CRM infrastructuur verzorgde en de specifieke kennis heeft die de stad kan helpen om de volledige flow uit te werken, voor een bedrag van 750 EUR (exclusief btw) per dag. Vermoedelijke duur: 20 dagen, wat resulteert in een totaal bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR. 29. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: publieke wifi voor specifieke locaties: toewijzing In zitting van 29 juli 2013 besliste het college principieel akkoord te gaan met de uitbreiding van het publieke wifi-netwerk voor volgende 14 locaties: bibliotheekfilialen (Reynaertpark, Clementwijk, Belsele, Sinaai, Nieuwkerken), filialen stedelijke academie voor schone kunsten (Janitor, Holderdebolder vzw, Puivelde, Belsele, Sinaai, Nieuwkerken), Huis Van het Kind (zaal), sporthal Belsele (grote polyvalente zaal) en gemeentehuis Sinaai (zaal). De gemeenteraad stelde in zitting van 30 augustus 2013 de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure na raadpleging, evenals de raming en de voorwaarden vast. De totale kostprijs wordt geraamd op: CBS 23 september

8 - voor de investering: EUR (inclusief btw); - voor het onderhoud: 520 EUR (inclusief btw). Artikel 3 Het college beslist, gelet op de ingediende offertes en het gunstig visum van de financieel beheerder, de uitbreiding van het publieke wifi-netwerk in verschillende stadsgebouwen toe te wijzen als volgt: - aan Sait Zenitel nv, Z.1. Researchpark 110, 1731 Zellik: - leveren van 14 wifi access points: AP121, indoor plenum rated 2 radio 2x a/b/g/n, 1 10/100/1000, USB, configurable regulatory domain, without power supply (AH-AP-121-N-W), voor een bedrag van 509,69 EUR (exclusief btw) per access point, wat resulteert in een totaal bedrag van 7.135,66 EUR ,49 EUR (21 % btw) = 8.634,15 EUR; - leveren van 14 cloud licenties voor 5 jaar: HiveManager Online for one indoor 100 series AP for 5yrs, includes VAD support, level 3 vendor phone support, software subscription, and customer portal access (AH-HMOL-VAD-5YR-100), voor een bedrag van 144,38 EUR (exclusief btw) per licentie (= 28,88 EUR, exclusief btw, per licentie per jaar), wat resulteert in een totaal bedrag van 2.021,32 EUR + 424,48 EUR (21 % btw) = 2.445,80 EUR; - aan EDPnet nv, Van Landeghemstraat 20, 9100 Sint-Niklaas: het voorzien van een VDSL-lijn voor 13 locaties (filiaal stedelijke academie voor schone kunsten Sinaai valt af vermits dit reeds in orde is) tegen volgende eenheidsprijzen: - eenmalige kosten: setup + router, voor een bedrag van 226,45 EUR (exclusief btw) per locatie, wat resulteert in een totaal bedrag van 2.943,85 EUR + 618,21 EUR (21 % btw) = 3.562,06 EUR; - maandelijkse kosten: - VDSL newer & faster, voor een bedrag van 29,71 EUR (exclusief btw per locatie) (in totaal 13 locaties); - huur koper, voor een bedrag van 10,33 EUR (exclusief btw) per locatie, voor de locaties Huis van het Kind, bibliotheekfiliaal Clementwijk, bibliotheekfiliaal Nieuwkerken en filiaal stedelijke academie voor schone kunsten Puivelde, wat resulteert in een maandelijkse kost van 427,55 EUR + 89,79 EUR (21 % btw) = 517,34 EUR. 30. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: leveren van een beamer voor de Vredeszaal: toewijzing Het college beslist, gelet op de ingediende offertes, het leveren van een beamer PA500X voor de Vredeszaal in het stadhuis toe te wijzen aan PC Center bvba, Mercatorstraat 154 b, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 2.078,60 EUR + 436,51 EUR (21 % btw) = 2.515,11 EUR. 31. Overige algemene en ondersteunende diensten: centraal magazijn: aanstellen externe begeleider voor realisatie centraal magazijn: toewijzing Het college beslist, gelet op de ingediende offerte en het gunstig visum van de financieel beheerder, de firma Smart Storage Solutions, Kalverweide 8, 9100 Sint-Niklaas, aan te stellen als externe begeleider voor het realiseren van het centraal magazijn, voor een totaal bedrag van 5.904,50 EUR ,95 EUR (21 % btw) = 7.144,45 EUR. 32. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: raamcontract onderhoudsen depannagewerken aan gasgestookte installaties in stadsgebouwen: aanvraag faillissement door dienstverlener: kennisneming Het college neemt er kennis van dat GSH Belgium nv, Excelsiorlaan 45, 1930 Zaventem, de boeken heeft CBS 23 september

9 neergelegd op vrijdag 20 september 2013 (aanvraag faillissement). Het stadsbestuur Sint-Niklaas heeft 2 onderhoudscontracten met GSH Belgium nv, namelijk: - onderhoudscontract onderhouds- en depannagewerken aan gasgestookte installaties in diverse stadsgebouwen (alle stookinstallaties); - beheerscontract voor de verwarming- en luchtbehandeling bij het SteM, de politie en de brandweer. Het college neemt er kennis van dat de facturen van GSH Belgium nv voor de periode 1 tot en met 31 augustus 2013, voor de beheerscontracten bij het SteM, de politie en de brandweer, werden geprotesteerd. Artikel 3 Het college beslist, gelet op de stand van zaken in beide dossiers de eindafrekening van het onderhoudscontract voor de gasgestookte installaties in mindering te brengen van het waarborgfonds van de beheerscontracten (= fonds voor financiering van de technische interventies en de herstelkosten bij het SteM, de politie en de brandweer). De globale eindafrekening van de contracten bij GSH Belgium nv bedraagt: - saldo waarborgfonds beheerscontracten op 1 oktober 2013: ,62 EUR - afrekening onderhoudscontract gasgestookte installaties op 1 september 2013: ,07 EUR - totaal terug te vorderen van GSH Belgium nv: 3.034,55 EUR 33. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: onderhouds- en depannagewerken aan gasgestookte installaties in stadsgebouwen: aanstellen nieuwe dienstverlener voor uitvoeren dringende herstellingen: toewijzing Het college beslist, gelet op de ingediende offertes en rekening houdend met het gunstig visum van de financieel beheerder, IMC nv, Wondelgemkaai 8, 9000 Gent, met onmiddellijke ingang aan te stellen voor het uitvoeren van dringende herstellingen aan diverse stookinstallaties van stadsgebouwen. De herstellingen worden uitgevoerd in regie tegen volgende eenheidstarieven: - herstellingen tijdens werkuren: 55 EUR + 11,55 EUR (21 % btw) = 66,55 EUR per uur; - herstellingen 's avonds (na 17 uur) en op zaterdag (tot 17 uur): 82,50 EUR + 17,33 EUR (21 % btw) = 99,83 EUR per uur; - herstellingen op zaterdag (na 17 uur), zondag en feestdagen: 110 EUR + 23,10 EUR (21 % btw) = 133,10 EUR per uur; - verplaatsingskosten: 111 EUR + 23,31 EUR (21 % btw) = 134,31 EUR forfaitair heen en terug; - vervangen van wisselstukken volgens catalogusprijs. Artikel 3 Deze overeenkomst wordt uitgebreid met het onderhoud van de gasgestookte installaties in de diverse stadsgebouwen tegen de opgegeven tarieven als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, in afwachting van een nieuwe procedure. Artikel 4 Het saldo van de bestaande bestelbons voor deze opdrachten, opgemaakt op naam van GSH Belgium nv, Excelsiorlaan 45, 1930 Zaventem, zullen worden overgezet naar IMC nv, Wondelgemkaai 8, 9000 Gent. 34. Parken en plantsoenen: leveren van vaste planten: toewijzing Het college beslist, gelet op de ingediende offerte van 30 augustus 2013, het leveren van vaste planten voor de beplanting van de middenbermen op het kruispunt Abingdonstraat/Kardinaal Cardijnlaan door de CBS 23 september

10 groendienst toe te wijzen aan Guido Van de Steen bvba, Kapellekouter 17, 9230 Massemen, voor een totaal bedrag van 1.535,64 EUR + 92,14 EUR (6 % btw) = 1.627,78 EUR. 35. Parken en plantsoenen: raamcontract onderhoud groenzones door derden: opmaken bestelbon Het college beslist akkoord te gaan met het opmaken van een bestelbon, voor een totaal bedrag van ,14 EUR ,86 EUR (21 % btw) = EUR, voor Jomi vzw, Driegaaienstraat 160, 9100 Sint-Niklaas, binnen het raamcontract voor het onderhoud van groenzones door derden. 36. Overige evenementen: leveren van geluidsmateriaal: toewijzing Het college beslist, gelet op de ingediende offerte nr , het leveren van geluidsmateriaal voor de dienst gebouwen - manifestaties toe te wijzen aan Geronika Elektro nv, Antwerpsesteenweg 312, 2390 Westmalle, voor een totaal bedrag van 1.386,98 EUR (inclusief transportkosten) + 291,27 EUR (21 % btw) = 1.678,25 EUR. 37. Openbaar vervoer: levering van lijnkaarten 'Sint-Niklaas Speciaal': betaalbaarstelling factuur - creditnota Het college stelt een bedrag van 842,45 EUR + 50,55 EUR (6 % btw) = 893 EUR, betaalbaar aan de Vlaamse Vervoermaatschappij - Oost-Vlaanderen, Brusselsesteenweg 361, 9050 Gentbrugge. Het betreft het verschil van de factuur nr van 30 juni 2013, voor een totaal bedrag van 7.830,19 EUR + 469,81 EUR (6 % btw) = EUR, voor het leveren van 830 lijnkaarten 'Sint-Niklaas Speciaal' voor de dienst mobiliteit, en de creditnota nr , voor een totaal bedrag van 6.987,74 EUR + 419,26 EUR (6 % btw) = EUR, voor de terugname van 823 lijnkaarten van 9 EUR. 38. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor schone kunsten: leveren van een halfautomatisch lasapparaat voor het atelier beeldhouwen: toewijzing Het college beslist, gelet op de ingediende offertes, het leveren van een halfautomatisch lasapparaat voor het atelier beeldhouwen van de stedelijke academie voor schone kunsten toe te wijzen aan de firma IJzerwaren Vertommen, Gentse Baan 64, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 1.150,45 EUR + 241,59 EUR (21 % btw) = 1.392,04 EUR. 39. Overige verrichtingen betreffende de brandweer: leveren van droogpakken voor duikers stedelijke brandweer: toewijzing In zitting van 5 augustus 2013 besliste het college akkoord te gaan met de aankoop van 8 droogpakken voor de duikers van de stedelijke brandweer. In zitting van 30 augustus 2013 stelde de gemeenteraad de wijze van gunning, namelijk onderhandelings- CBS 23 september

11 procedure na raadpleging, evenals de raming EUR (inclusief btw) en de voorwaarden vast voor het leveren van 8 droogpakken voor de duikers van de stedelijke brandweer. Artikel 3 Het college beslist, gelet op de ingediende offertes en het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren van 8 droogpakken Trilaminaar HD volgens offerte nr. 2013/56 voor de stedelijke brandweer toe te wijzen aan de firma North Sea Diving, Polderstraat 103, 8670 Oostduinkerke, voor een totaal bedrag van 6.148,80 EUR ,25 EUR (21 % btw) = 7.440,05 EUR. De stukprijs per pak bedraagt 930 EUR (inclusief btw). 40. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: vervangen van 3 dienstvoertuigen tijdens het dienstjaar 2013: toewijzing Het college besliste in zitting van 14 januari 2013 principieel akkoord te gaan met het vervangen van 3 dienstvoertuigen met politie-uitrusting voor de politiezone tijdens het dienstjaar De gemeenteraad stelde in zitting van 25 januari 2013 de wijze van gunning, namelijk algemene offerteaanvraag, evenals de raming en de voorwaarden vast. De totale raming hiervoor bedraagt ,17 EUR ,83 EUR (21 % btw) = EUR. Artikel 3 Het college beslist, gelet op de ingediende offertes en rekening houdend met het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren van 3 dienstvoertuigen met politieuitrusting voor de politiezone tijdens het dienstjaar 2013 toe te wijzen als volgt: - aan Garage Houttequiet nv, Kapelanielaan 1, 9140 Temse: - het leveren van een compact politievoertuig Opel Astra 17 DTE 110 pk Enjoy Active met start/stop functie inclusief politieombouw voor de dienst interventie van de politiezone (perceel I), voor een totaal bedrag van ,69 EUR ,81 EUR (21 % btw) = ,50 EUR; - het afsluiten van een full onderhoudscontract (exclusief banden), voor een totaal bedrag op jaarbasis van 1.237,20 EUR + 259,81 EUR (21 % btw) = 1.497,01 EUR; - Garage Houttequiet nv zal tevens het te vervangen voertuig Peugeot deurs - kleur: wit - cilinderinhoud: cc - diesel, 80 kw - in dienst sinds 27 maart km stand op 1 februari 2013: km - chassisnummer: VF33C9HZC , overnemen voor een bedrag van EUR, nadat de stadsgarage alle politiekenmerken heeft verwijderd; - aan Garage & Carrosserie Vanhoecke nv, Prins Boudewijnlaan 117, 9100 Sint-Niklaas: - perceel II - stationwagen: - het leveren van een stationwagen Peugeot 508 SW Active 2.0 HDi 119 kw (163 PK) FAP Man.6 inclusief politieombouw voor de dienst interventie van de politiezone, voor een totaal bedrag van , ,37 EUR (21 % btw) = EUR; - het afsluiten van een full onderhoudscontract (exclusief banden), voor een totaal bedrag op jaarbasis van 1.088,48 EUR + 228,58 EUR (21 % btw) = 1.317,06 EUR; - Garage & Carrosserie Vanhoecke nv zal tevens het te vervangen voertuig Ford Transit bus wit met achterklep en schuifdeur rechts - cilinderinhoud: 2.469cc - diesel, 51 kw - in dienst sinds 5 november km stand op 1 februari 2013: km - chassisnummer: WFOHXXGBVHVK00958, overnemen voor een bedrag van 500 EUR, nadat de stadsgarage alle politiekenmerken heeft verwijderd; - perceel III - stationwagen: - het leveren van een stationwagon Peugeot 508 SW Active 2.0 HDi 163 PK FAP Man.6 inclusief politieombouw voor de dienst interventie van de politiezone, voor een totaal bedrag van ,66 EUR ,34 EUR (21 % btw) = EUR; - het afsluiten van een full onderhoudscontract (exclusief banden), voor een totaal bedrag op jaarbasis van 1.088,48 EUR + 228,58 EUR (21 % btw) = 1.317,06 EUR. CBS 23 september

12 Artikel 4 Het college beslist dat het te vervangen voertuig Peugeot deurs - kleur wit -cilinderinhoud: 1997 cc (diesel, 100 kw) - in dienst sinds 11 december km stand op 1 februari 2013: km - chassisnummer: VF36DRHF uit perceel III niet zal worden overgelaten, vermits deze wagen geaccidenteerd is. 41. Personeelsdienst en vorming: personeelsbeheer: leveren van maaltijdcheques: toewijzing In zitting van 10 juni 2013 besliste het college principieel akkoord te gaan met het opstarten van de procedure, namelijk algemene offerteaanvraag op Europees niveau, voor het leveren van maaltijdcheques gedurende een periode van minimum 3 jaar en maximum 5 jaar, met ingang van 1 januari 2014, in overeenstemming met: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bijbehorende koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; - CAO inzake verplichting toekennen maaltijdcheques aan personeel. In het bestek werden 2 percelen voorzien, namelijk: - perceel 1: papieren maaltijdcheques; - perceel 2: elektronische maaltijdcheques. De mogelijkheid werd geboden om een extra korting te geven indien beide percelen aan dezelfde inschrijver worden gegund. Volgende gunningscriteria werden opgenomen in het bestek: - kostprijs: 70 punten; - overige: veiligheidsaspecten, verzekering en procedure bij verlies cheque/kaart, aangesloten leden, betalingsmodaliteiten, : 30 punten. Artikel 3 Na rondvraag bij de omliggende besturen blijkt dat in totaal 32 besturen wensen deel te nemen aan deze procedure. Artikel 4 Deze aangelegenheid werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap en het Bulletin der aanbestedingen op 18 juli Uit het proces verbaal van opening van 3 september 2013 om 8.45 uur blijkt dat 2 firma s een offerte hebben ingediend, namelijk: - Edenred Belgium nv, Herrmann-Debrouxlaan 54, 1160 Oudergem; - Sodexo Pass Belgium nv, Charles Lemairestraat 1, 1160 Oudergem. Artikel 5 Uit de ingediende offertes blijkt dat de inschrijvers geen extra korting hebben aangeboden bij het gunnen van beide percelen aan dezelfde inschrijver. Artikel 6 Beide inschrijvers werd de mogelijkheid gegeven om de werking van de elektronische maaltijdcheques toe te lichten op 17 september 2013, waarna het gunningsverslag werd opgemaakt. Artikel 7 Uit het gunningsverslag, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, blijkt dat de inschrijvers volgende scores behaalden: CBS 23 september

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 27 mei 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 28 november 2011 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 mei 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw Lieve

Nadere informatie

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over:

Het college keurt de notulen goed van de zitting van 11 maart 2013, waarna wordt beraadslaagd over: College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 maart 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1.

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 augustus 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 16 januari 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 29 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 29 augustus 2012: kennisneming aanvullende agenda

1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 29 augustus 2012: kennisneming aanvullende agenda College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 20 augustus 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012

Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Gemeenteraad Notulen 23 november 2012 Aanwezig: Fractie sp.a SOS 2012 SLP Groen!: - mevrouw Christel Geerts (sp.a), burgemeester; - de heer Wouter Van Bellingen (SOS 2012), mevrouw Sofie Heyrman (Groen!),

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

Gemeenteraad 10 juni 2014

Gemeenteraad 10 juni 2014 BADSTAD Blankenberge, 2 september 2014 8370 BLANKENBERGE 1 Mededelingen van de voorzitter Gemeenteraad 10 juni 2014 OPENBARE ZITTING 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 13 mei 2014. Goedkeuring. Stemming.

Nadere informatie

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels

PUNT 3: Verkavelingsaanvraag Bakelstraat - Zuidlaan, sectie C nr. 351 H², 351 P², 351 M² - 6 kavels Zitting van 28 juni 2012 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams, burgemeester Vital Van Dessel, Koen De Vadder: voorzitter, Marie-Louise Maes en Monique Goris, schepenen; André Wouters, Rosa Van Espen,

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

Zitting van dinsdag 4 februari 2014 Aanwezigen: Peeters Jan - burgemeester en voorzitter Van Olmen Mien, Bertels Jan, Ryken Ingrid, Verheyden Aloïs, Michielsen Jan, Hendrickx Anne-Marie, Michiels Alfons

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem B E S T E K OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 91OO Sint-Niklaas Tel. 03/760.90.00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG SYNOPSIS

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015

23/03/2015 WIFI: 2015roesMAA Afdrukdatum: 16/03/2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 ONTWERP-TOELICHTEND VOORSTEL VAN BESLISSING GEMEENTERAAD DD. 23 MAART 2015 MET OPEN DEUREN: A-punten: 1. Voorlegging tot goedkeuring van de notulen van de vergadering van de gemeenteraad van 23 februari

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013

Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Vergadering gemeenteraad van 09/12/2013 Aanwezig : Vos Mark, Kersten Guy, Pauly Marina, Bamps Christiaan, Cilissen Bert, Eycken Mathieu, Onclin Katja, Schepenen Peumans Jan, Thys Ivo, Stratermans Gerard,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR. OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD SINT-TRUIDEN VAN DINSDAG 31 JANUARI 2012 OM 18.30 UUR Aanwezig: OPENBARE VERGADERING van dinsdag 31 januari 2012 Roland Duchatelet, schepen - voorzitter Ludwig Vandenhove,

Nadere informatie