College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2013"

Transcriptie

1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 september 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw Christel Geerts, de heer Peter Buysrogge, mevrouw Sofie Heyrman, mevrouw Annemie Charlier, de heer Gaspard Van Peteghem, mevrouw Marijke Henne, de heer Wout De Meester, de heer Carl Hanssens en de heer Mike Nachtegael, schepenen; met de heer Johan Verhulst, stadssecretaris; met de heer Ronan Rotthier, adjunct-stadssecretaris. De heer Freddy Willockx is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1. De burgemeester-voorzitter opent de vergadering om uur. Het college keurt de notulen goed van de zittingen van 21 augustus 2013, 1, 2 en 11 september 2013, waarna wordt beraadslaagd over: 1. Politieke organen: gemeenteraad: gemeenteraadszitting 27 september 2013: kennisneming aanvullende agenda Het college neemt kennis van de aanvullende agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 27 september 2013, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 2. Politieke organen: college: deelneming van schepen Carl Hanssens aan Politiecongres van Vlaamse Stichting Verkeerskunde Het college neemt er kennis van dat schepen Carl Hanssens zal deelnemen aan het Politiecongres van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde op dinsdag 5 november 2013 in De Warande in Turnhout. Het inschrijvingsgeld bedraagt 75 EUR. 3. Politieke organen: OCMW: Dienst Schuldbemiddeling Waasland: kennisneming overzichtslijst beslissingen raad van bestuur In toepassing van artikel 228 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 neemt het college kennis van de beslissingen van 5 september 2013 van de raad van bestuur van de Dienst Schuldbemiddeling Waasland, Lodewijk De Meesterstraat 3, 9100 Sint-Niklaas, vermeld in de overzichtslijst als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. CBS 23 september

2 4. Overige algemene en ondersteunende diensten: beleidsondersteuning: beleids- en beheerscyclus: meerjarenplan en budget 2014: verdere besluitvorming Het college gaat akkoord met de timing voor de besluitvorming van het meerjarenplan en het budget Het college geeft opdracht aan de beleidsondersteunende cel om tegen 28 oktober 2013 een ontwerp van overkoepelende visietekst op te stellen. 5. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen kerkraad parochie HH. Andreas en Ghislenus Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 19 augustus 2013 van de kerkraad van de parochie HH. Andreas en Ghislenus, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 6. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen kerkraad parochie Heilig Hart Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 14 augustus 2013 van de kerkraad van de parochie Heilig Hart, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 7. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen kerkraad parochie Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 3 september 2013 van de kerkraad van de parochie Onze-Lieve-Vrouw Bijstand der Christenen, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 8. Overige verrichtingen betreffende de erediensten en niet-confessionele levensbeschouwingen: kerkfabrieken: administratief toezicht: kennisneming notulen kerkraad parochie Sint-Johannes Bosco Overeenkomstig artikel 57 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, neemt het college kennis van de notulen van de vergadering van 21 augustus 2013 van de kerkraad van de parochie Sint-Johannes Bosco, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. CBS 23 september

3 10. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: kennisneming informatievergadering rioleringswerken Begijnenstraat Het college neemt kennis van de informatievergadering over de rioleringswerken in de Begijnenstraat op donderdag 10 oktober 2013 om uur in de trouwzaal van het stadhuis. 11. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: officiële opening Stationsstraat: goedkeuring scenario Het college neemt kennis van het scenario voor de officiële opening van de vernieuwde Stationsstraat op zaterdagnamiddag 5 oktober uur: onthaal van de genodigden in het stadhuis; uur: wandeling over de Grote Markt naar de Stationsstraat tot aan de inhuldigingsplaat in de straat, nabij de salons voor schone kunsten; uur: verwelkoming door burgemeester Lieven Dehandschutter; uur: gelegenheidswoord door gouverneur Jan Briers; uur: onthulling van de inhuldigingsplaat door minister Joke Schauvliege en gouverneur Jan Briers; uur: slotwoord door schepen voor economie Carl Hanssens; uur: drink voor de genodigden in de salons voor schone kunsten. 12. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: ingaan op vraag van De Raaklijn voor maken prints voor tentoonstelling trage wegen in gemeentehuis Belsele Het college gaat in op de vraag van De Raaklijn en geeft opdracht aan de dienst belettering om 22 prints van kwaliteitsbeelden uit de atlas der buurtwegen te maken op formaat A1 voor de tentoonstelling over de trage wegen in het gemeentehuis van Belsele. 13. Overige algemene en ondersteunende diensten: communicatie: deelneming aan campagne 'Telefonie, internet, televisie: durf vergelijken!' Het college beslist deel te nemen aan de campagne 'Telefonie, internet, televisie: durf vergelijken!' van de FOD Economie op basis van de minimale ondersteuning voor 1 dag. 14. Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt het eerste kohier vast inzake de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'schuttingen', belastingjaar 2013, 77 artikelen voor een bedrag van ,07 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. CBS 23 september

4 15. Fiscale aangelegenheden: kohieren inzake belastingen: vaststelling en uitvoerbaarverklaring Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het betalend parkeren en het bewonersparkeren, belastingjaar 2013, 640 artikelen voor een totaal bedrag van 9.598,50 EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. Het college stelt een kohier vast inzake de belasting op het parkeren in een blauwe zone, belastingjaar 2013, 351 artikelen voor een totaal bedrag van EUR, en verklaart dit uitvoerbaar. 16. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: toelating aan Boomerang Field Company nv voor verdelen spaarpotjes Het college verleent toelating aan Boomerang Field Company nv, Arianelaan 31, 1200 Sint-Lambrechts- Woluwe, om op zaterdag 26 oktober 2013 aan de voetgangersuitgangen van de ondergrondse parking op de Grote Markt spaarpotjes te verdelen in het kader van een sensibiliseringscampagne van De Lijn, op voorwaarde dat het verkeer niet wordt gehinderd. De belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein, voor een bedrag van 85,50 EUR, moet vooraf worden betaald. 17. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: toelating aan Jong N-VA Sint-Niklaas voor verdelen pamfletten en balpennen Het college verleent toelating aan Jong N-VA Sint-Niklaas, p.a. Parklaan 58, 9100 Sint-Niklaas, om op de donderdagse markt op 26 september 2013 pamfletten en balpennen te verdelen op voorwaarde dat de verdeling gebeurt vanuit een standje en dat eventueel achtergelaten materiaal achteraf wordt opgeruimd. Er wordt vrijstelling verleend van de belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein, op grond van het betreffend belastingreglement. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 18. Fiscale aangelegenheden: belasting op het maken en verspreiden van commerciële reclame op het openbaar domein: verplaatsbare reclamepanelen en andere reclameobjecten in de Stationsstraat: principebeslissing Het college beslist principieel om vanaf de heropening van de vernieuwde Stationsstraat op vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2013 geen toelatingen meer af te leveren voor het plaatsen van reclameborden of andere reclameobjecten in de straat. Van deze beslissing kan worden afgeweken tijdens commerciële evenementen (bijvoorbeeld koopzondagen en terrasjesdagen) ter bevordering van de detailhandel. CBS 23 september

5 Gelet op het feit dat door de plaatsing van reclameborden of andere reclameobjecten de openbare orde en veiligheid in het gedrang kunnen komen omdat de gevels moeten werken als geleidelijn voor blinden en slechtzienden, beslist het college de reeds afgeleverde vergunningen in te trekken met ingang van 1 oktober Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Centrum voor onderwijs en aanbidding 'Jehova s Getuigen' voor plaatsen infostanden Het college verleent toelating aan het Centrum voor onderwijs en aanbidding 'Jehova s Getuigen', Vijfstraten 147 b, 9100 Sint-Niklaas, om infostanden te plaatsen en van hieruit informatiemateriaal te verdelen: - op maandagen: - op de Parklaan, ter hoogte van het Romain De Vidtspark; - op de Grote Markt, ter hoogte van de hoek met de Houtbriel; - op maandagnamiddag: - op het Stationsplein; - op het Hendrik Heymanplein; - aan de bushalte aan het Waasland Shopping Center; - op de hoek Grote Markt/Stationsstraat. Deze toelating wordt verleend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het advies van de politie strikt wordt nageleefd. Artikel 3 Deze toelating wordt beperkt in tijd, namelijk tot 31 december 2013, waarna een evaluatie volgt. Artikel 4 Indien de aanvrager de intentie heeft om ook op het terrein te komen van andere uitbaters, dan moet hij ook van hen een toelating bekomen. Het betreft hier concreet: - aan de bushalte van het Waasland Shopping Center (toelating van De Lijn); - op het Stationsplein, voor zover de infoverstrekking zou gebeuren aan het stationsgebouw zelf (toelating van de NMBS); - op het Hendrik Heymanplein, voor zover de infoverstrekking zou gebeuren aan de toegang van het grootwarenhuis (toelating van Carrefour). Artikel 5 Het college verleent vrijstelling van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen' op grond van artikel B.c) van de betreffende belastingverordening. Deze vrijstelling zal voor bekrachtiging aan de gemeenteraad worden voorgelegd. 20. Fiscale aangelegenheden: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstel voor minnelijke aanzuiveringsregeling van meester De Schrijver Het college stemt in met het voorstel van meester De Schrijver voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. CBS 23 september

6 21. Fiscale aangelegenheden: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstellen voor minnelijke aanzuiveringsregeling van meester Saerens Het college stemt in met de 2 voorstellen van meester Saerens voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. 22. Fiscale aangelegenheden: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstel voor minnelijke aanzuiveringsregeling van meester De Prijcker Het college stemt in met het voorstel van meester De Prijcker voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. 23. Fiscale aangelegenheden: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstellen voor minnelijke aanzuiveringsregeling van Dienst Schuldbemiddeling Waasland Het college stemt in met de 3 voorstellen van de Dienst Schuldbemiddeling Waasland voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. 24. Fiscale aangelegenheden: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstel voor minnelijke aanzuiveringsregeling van meester Vergote Het college stemt in met het voorstel van meester Vergote voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. 25. Fiscale aangelegenheden: procedure collectieve schuldenregeling: akkoord met voorstel voor minnelijke aanzuiveringsregeling van meester Verschuuren Het college stemt in met het voorstel van meester Verschuuren voor een minnelijke aanzuiveringsregeling inzake de procedure tot collectieve schuldenregeling, zoals vermeld in de bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Deze regeling gebeurt onder voorbehoud dat de minnelijke aanzuiveringsregeling niet wordt herroepen en dat deze regeling op voorstel van de schuldbemiddelaar niet wordt bijgestuurd. CBS 23 september

7 26. Overige algemene financiering: boekhouding: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr ; - facturen: van nr tot en met nr ; - vastgestelde rechten: van nr tot en met nr Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: boekhouding politiezone: dienstjaar 2013: vaststelling definitieve vastleggingen en rechten en goedkeuring facturen Het college stelt de definitieve vastleggingen en de rechten vast en keurt de facturen goed vanaf woensdag voor het voorgaand college tot en met dinsdag voor het huidig college. Het betreft: - definitieve vastleggingen: van nr tot en met nr. 1368; - facturen: van nr tot en met nr. 1651; - vastgestelde rechten: van nr. 619 tot en met nr Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: ondersteuning digitalisering: toewijzing Het college beslist, gelet op de ingediende offertes en rekening houdend met het gunstig visum van de financieel beheerder, volgende firma s aan te stellen voor ondersteuning rond digitalisering voor de dienst ICT: - Canon Belgium nv, Berkenlaan 3, 1831 Diegem, als leverancier van de multifunctionals en specialisten van de software Uniflow, voor een bedrag van 800 EUR (exclusief btw) per dag. Vermoedelijke duur: 10 dagen, wat resulteert in een totaal bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR; - Infront nv, Veldkant 33 a, 2550 Kontich, die de basissetup van de CRM infrastructuur verzorgde en de specifieke kennis heeft die de stad kan helpen om de volledige flow uit te werken, voor een bedrag van 750 EUR (exclusief btw) per dag. Vermoedelijke duur: 20 dagen, wat resulteert in een totaal bedrag van EUR EUR (21 % btw) = EUR. 29. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: publieke wifi voor specifieke locaties: toewijzing In zitting van 29 juli 2013 besliste het college principieel akkoord te gaan met de uitbreiding van het publieke wifi-netwerk voor volgende 14 locaties: bibliotheekfilialen (Reynaertpark, Clementwijk, Belsele, Sinaai, Nieuwkerken), filialen stedelijke academie voor schone kunsten (Janitor, Holderdebolder vzw, Puivelde, Belsele, Sinaai, Nieuwkerken), Huis Van het Kind (zaal), sporthal Belsele (grote polyvalente zaal) en gemeentehuis Sinaai (zaal). De gemeenteraad stelde in zitting van 30 augustus 2013 de wijze van gunning, namelijk onderhandelingsprocedure na raadpleging, evenals de raming en de voorwaarden vast. De totale kostprijs wordt geraamd op: CBS 23 september

8 - voor de investering: EUR (inclusief btw); - voor het onderhoud: 520 EUR (inclusief btw). Artikel 3 Het college beslist, gelet op de ingediende offertes en het gunstig visum van de financieel beheerder, de uitbreiding van het publieke wifi-netwerk in verschillende stadsgebouwen toe te wijzen als volgt: - aan Sait Zenitel nv, Z.1. Researchpark 110, 1731 Zellik: - leveren van 14 wifi access points: AP121, indoor plenum rated 2 radio 2x a/b/g/n, 1 10/100/1000, USB, configurable regulatory domain, without power supply (AH-AP-121-N-W), voor een bedrag van 509,69 EUR (exclusief btw) per access point, wat resulteert in een totaal bedrag van 7.135,66 EUR ,49 EUR (21 % btw) = 8.634,15 EUR; - leveren van 14 cloud licenties voor 5 jaar: HiveManager Online for one indoor 100 series AP for 5yrs, includes VAD support, level 3 vendor phone support, software subscription, and customer portal access (AH-HMOL-VAD-5YR-100), voor een bedrag van 144,38 EUR (exclusief btw) per licentie (= 28,88 EUR, exclusief btw, per licentie per jaar), wat resulteert in een totaal bedrag van 2.021,32 EUR + 424,48 EUR (21 % btw) = 2.445,80 EUR; - aan EDPnet nv, Van Landeghemstraat 20, 9100 Sint-Niklaas: het voorzien van een VDSL-lijn voor 13 locaties (filiaal stedelijke academie voor schone kunsten Sinaai valt af vermits dit reeds in orde is) tegen volgende eenheidsprijzen: - eenmalige kosten: setup + router, voor een bedrag van 226,45 EUR (exclusief btw) per locatie, wat resulteert in een totaal bedrag van 2.943,85 EUR + 618,21 EUR (21 % btw) = 3.562,06 EUR; - maandelijkse kosten: - VDSL newer & faster, voor een bedrag van 29,71 EUR (exclusief btw per locatie) (in totaal 13 locaties); - huur koper, voor een bedrag van 10,33 EUR (exclusief btw) per locatie, voor de locaties Huis van het Kind, bibliotheekfiliaal Clementwijk, bibliotheekfiliaal Nieuwkerken en filiaal stedelijke academie voor schone kunsten Puivelde, wat resulteert in een maandelijkse kost van 427,55 EUR + 89,79 EUR (21 % btw) = 517,34 EUR. 30. Overige algemene en ondersteunende diensten: ICT: leveren van een beamer voor de Vredeszaal: toewijzing Het college beslist, gelet op de ingediende offertes, het leveren van een beamer PA500X voor de Vredeszaal in het stadhuis toe te wijzen aan PC Center bvba, Mercatorstraat 154 b, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 2.078,60 EUR + 436,51 EUR (21 % btw) = 2.515,11 EUR. 31. Overige algemene en ondersteunende diensten: centraal magazijn: aanstellen externe begeleider voor realisatie centraal magazijn: toewijzing Het college beslist, gelet op de ingediende offerte en het gunstig visum van de financieel beheerder, de firma Smart Storage Solutions, Kalverweide 8, 9100 Sint-Niklaas, aan te stellen als externe begeleider voor het realiseren van het centraal magazijn, voor een totaal bedrag van 5.904,50 EUR ,95 EUR (21 % btw) = 7.144,45 EUR. 32. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: raamcontract onderhoudsen depannagewerken aan gasgestookte installaties in stadsgebouwen: aanvraag faillissement door dienstverlener: kennisneming Het college neemt er kennis van dat GSH Belgium nv, Excelsiorlaan 45, 1930 Zaventem, de boeken heeft CBS 23 september

9 neergelegd op vrijdag 20 september 2013 (aanvraag faillissement). Het stadsbestuur Sint-Niklaas heeft 2 onderhoudscontracten met GSH Belgium nv, namelijk: - onderhoudscontract onderhouds- en depannagewerken aan gasgestookte installaties in diverse stadsgebouwen (alle stookinstallaties); - beheerscontract voor de verwarming- en luchtbehandeling bij het SteM, de politie en de brandweer. Het college neemt er kennis van dat de facturen van GSH Belgium nv voor de periode 1 tot en met 31 augustus 2013, voor de beheerscontracten bij het SteM, de politie en de brandweer, werden geprotesteerd. Artikel 3 Het college beslist, gelet op de stand van zaken in beide dossiers de eindafrekening van het onderhoudscontract voor de gasgestookte installaties in mindering te brengen van het waarborgfonds van de beheerscontracten (= fonds voor financiering van de technische interventies en de herstelkosten bij het SteM, de politie en de brandweer). De globale eindafrekening van de contracten bij GSH Belgium nv bedraagt: - saldo waarborgfonds beheerscontracten op 1 oktober 2013: ,62 EUR - afrekening onderhoudscontract gasgestookte installaties op 1 september 2013: ,07 EUR - totaal terug te vorderen van GSH Belgium nv: 3.034,55 EUR 33. Overige algemene en ondersteunende diensten: gebouwen: onderhouds- en depannagewerken aan gasgestookte installaties in stadsgebouwen: aanstellen nieuwe dienstverlener voor uitvoeren dringende herstellingen: toewijzing Het college beslist, gelet op de ingediende offertes en rekening houdend met het gunstig visum van de financieel beheerder, IMC nv, Wondelgemkaai 8, 9000 Gent, met onmiddellijke ingang aan te stellen voor het uitvoeren van dringende herstellingen aan diverse stookinstallaties van stadsgebouwen. De herstellingen worden uitgevoerd in regie tegen volgende eenheidstarieven: - herstellingen tijdens werkuren: 55 EUR + 11,55 EUR (21 % btw) = 66,55 EUR per uur; - herstellingen 's avonds (na 17 uur) en op zaterdag (tot 17 uur): 82,50 EUR + 17,33 EUR (21 % btw) = 99,83 EUR per uur; - herstellingen op zaterdag (na 17 uur), zondag en feestdagen: 110 EUR + 23,10 EUR (21 % btw) = 133,10 EUR per uur; - verplaatsingskosten: 111 EUR + 23,31 EUR (21 % btw) = 134,31 EUR forfaitair heen en terug; - vervangen van wisselstukken volgens catalogusprijs. Artikel 3 Deze overeenkomst wordt uitgebreid met het onderhoud van de gasgestookte installaties in de diverse stadsgebouwen tegen de opgegeven tarieven als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, in afwachting van een nieuwe procedure. Artikel 4 Het saldo van de bestaande bestelbons voor deze opdrachten, opgemaakt op naam van GSH Belgium nv, Excelsiorlaan 45, 1930 Zaventem, zullen worden overgezet naar IMC nv, Wondelgemkaai 8, 9000 Gent. 34. Parken en plantsoenen: leveren van vaste planten: toewijzing Het college beslist, gelet op de ingediende offerte van 30 augustus 2013, het leveren van vaste planten voor de beplanting van de middenbermen op het kruispunt Abingdonstraat/Kardinaal Cardijnlaan door de CBS 23 september

10 groendienst toe te wijzen aan Guido Van de Steen bvba, Kapellekouter 17, 9230 Massemen, voor een totaal bedrag van 1.535,64 EUR + 92,14 EUR (6 % btw) = 1.627,78 EUR. 35. Parken en plantsoenen: raamcontract onderhoud groenzones door derden: opmaken bestelbon Het college beslist akkoord te gaan met het opmaken van een bestelbon, voor een totaal bedrag van ,14 EUR ,86 EUR (21 % btw) = EUR, voor Jomi vzw, Driegaaienstraat 160, 9100 Sint-Niklaas, binnen het raamcontract voor het onderhoud van groenzones door derden. 36. Overige evenementen: leveren van geluidsmateriaal: toewijzing Het college beslist, gelet op de ingediende offerte nr , het leveren van geluidsmateriaal voor de dienst gebouwen - manifestaties toe te wijzen aan Geronika Elektro nv, Antwerpsesteenweg 312, 2390 Westmalle, voor een totaal bedrag van 1.386,98 EUR (inclusief transportkosten) + 291,27 EUR (21 % btw) = 1.678,25 EUR. 37. Openbaar vervoer: levering van lijnkaarten 'Sint-Niklaas Speciaal': betaalbaarstelling factuur - creditnota Het college stelt een bedrag van 842,45 EUR + 50,55 EUR (6 % btw) = 893 EUR, betaalbaar aan de Vlaamse Vervoermaatschappij - Oost-Vlaanderen, Brusselsesteenweg 361, 9050 Gentbrugge. Het betreft het verschil van de factuur nr van 30 juni 2013, voor een totaal bedrag van 7.830,19 EUR + 469,81 EUR (6 % btw) = EUR, voor het leveren van 830 lijnkaarten 'Sint-Niklaas Speciaal' voor de dienst mobiliteit, en de creditnota nr , voor een totaal bedrag van 6.987,74 EUR + 419,26 EUR (6 % btw) = EUR, voor de terugname van 823 lijnkaarten van 9 EUR. 38. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor schone kunsten: leveren van een halfautomatisch lasapparaat voor het atelier beeldhouwen: toewijzing Het college beslist, gelet op de ingediende offertes, het leveren van een halfautomatisch lasapparaat voor het atelier beeldhouwen van de stedelijke academie voor schone kunsten toe te wijzen aan de firma IJzerwaren Vertommen, Gentse Baan 64, 9100 Sint-Niklaas, voor een totaal bedrag van 1.150,45 EUR + 241,59 EUR (21 % btw) = 1.392,04 EUR. 39. Overige verrichtingen betreffende de brandweer: leveren van droogpakken voor duikers stedelijke brandweer: toewijzing In zitting van 5 augustus 2013 besliste het college akkoord te gaan met de aankoop van 8 droogpakken voor de duikers van de stedelijke brandweer. In zitting van 30 augustus 2013 stelde de gemeenteraad de wijze van gunning, namelijk onderhandelings- CBS 23 september

11 procedure na raadpleging, evenals de raming EUR (inclusief btw) en de voorwaarden vast voor het leveren van 8 droogpakken voor de duikers van de stedelijke brandweer. Artikel 3 Het college beslist, gelet op de ingediende offertes en het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren van 8 droogpakken Trilaminaar HD volgens offerte nr. 2013/56 voor de stedelijke brandweer toe te wijzen aan de firma North Sea Diving, Polderstraat 103, 8670 Oostduinkerke, voor een totaal bedrag van 6.148,80 EUR ,25 EUR (21 % btw) = 7.440,05 EUR. De stukprijs per pak bedraagt 930 EUR (inclusief btw). 40. Overige verrichtingen betreffende de politiediensten: vervangen van 3 dienstvoertuigen tijdens het dienstjaar 2013: toewijzing Het college besliste in zitting van 14 januari 2013 principieel akkoord te gaan met het vervangen van 3 dienstvoertuigen met politie-uitrusting voor de politiezone tijdens het dienstjaar De gemeenteraad stelde in zitting van 25 januari 2013 de wijze van gunning, namelijk algemene offerteaanvraag, evenals de raming en de voorwaarden vast. De totale raming hiervoor bedraagt ,17 EUR ,83 EUR (21 % btw) = EUR. Artikel 3 Het college beslist, gelet op de ingediende offertes en rekening houdend met het gunstig visum van de financieel beheerder, het leveren van 3 dienstvoertuigen met politieuitrusting voor de politiezone tijdens het dienstjaar 2013 toe te wijzen als volgt: - aan Garage Houttequiet nv, Kapelanielaan 1, 9140 Temse: - het leveren van een compact politievoertuig Opel Astra 17 DTE 110 pk Enjoy Active met start/stop functie inclusief politieombouw voor de dienst interventie van de politiezone (perceel I), voor een totaal bedrag van ,69 EUR ,81 EUR (21 % btw) = ,50 EUR; - het afsluiten van een full onderhoudscontract (exclusief banden), voor een totaal bedrag op jaarbasis van 1.237,20 EUR + 259,81 EUR (21 % btw) = 1.497,01 EUR; - Garage Houttequiet nv zal tevens het te vervangen voertuig Peugeot deurs - kleur: wit - cilinderinhoud: cc - diesel, 80 kw - in dienst sinds 27 maart km stand op 1 februari 2013: km - chassisnummer: VF33C9HZC , overnemen voor een bedrag van EUR, nadat de stadsgarage alle politiekenmerken heeft verwijderd; - aan Garage & Carrosserie Vanhoecke nv, Prins Boudewijnlaan 117, 9100 Sint-Niklaas: - perceel II - stationwagen: - het leveren van een stationwagen Peugeot 508 SW Active 2.0 HDi 119 kw (163 PK) FAP Man.6 inclusief politieombouw voor de dienst interventie van de politiezone, voor een totaal bedrag van , ,37 EUR (21 % btw) = EUR; - het afsluiten van een full onderhoudscontract (exclusief banden), voor een totaal bedrag op jaarbasis van 1.088,48 EUR + 228,58 EUR (21 % btw) = 1.317,06 EUR; - Garage & Carrosserie Vanhoecke nv zal tevens het te vervangen voertuig Ford Transit bus wit met achterklep en schuifdeur rechts - cilinderinhoud: 2.469cc - diesel, 51 kw - in dienst sinds 5 november km stand op 1 februari 2013: km - chassisnummer: WFOHXXGBVHVK00958, overnemen voor een bedrag van 500 EUR, nadat de stadsgarage alle politiekenmerken heeft verwijderd; - perceel III - stationwagen: - het leveren van een stationwagon Peugeot 508 SW Active 2.0 HDi 163 PK FAP Man.6 inclusief politieombouw voor de dienst interventie van de politiezone, voor een totaal bedrag van ,66 EUR ,34 EUR (21 % btw) = EUR; - het afsluiten van een full onderhoudscontract (exclusief banden), voor een totaal bedrag op jaarbasis van 1.088,48 EUR + 228,58 EUR (21 % btw) = 1.317,06 EUR. CBS 23 september

12 Artikel 4 Het college beslist dat het te vervangen voertuig Peugeot deurs - kleur wit -cilinderinhoud: 1997 cc (diesel, 100 kw) - in dienst sinds 11 december km stand op 1 februari 2013: km - chassisnummer: VF36DRHF uit perceel III niet zal worden overgelaten, vermits deze wagen geaccidenteerd is. 41. Personeelsdienst en vorming: personeelsbeheer: leveren van maaltijdcheques: toewijzing In zitting van 10 juni 2013 besliste het college principieel akkoord te gaan met het opstarten van de procedure, namelijk algemene offerteaanvraag op Europees niveau, voor het leveren van maaltijdcheques gedurende een periode van minimum 3 jaar en maximum 5 jaar, met ingang van 1 januari 2014, in overeenstemming met: - de Europese richtlijn betreffende de nieuwe wettelijke betalingstermijnen voor lokale besturen (richtlijn 2011/7/EU); - de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de bijbehorende koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 en alle latere aanvullingen geldig op datum van bekendmaking; - de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; - CAO inzake verplichting toekennen maaltijdcheques aan personeel. In het bestek werden 2 percelen voorzien, namelijk: - perceel 1: papieren maaltijdcheques; - perceel 2: elektronische maaltijdcheques. De mogelijkheid werd geboden om een extra korting te geven indien beide percelen aan dezelfde inschrijver worden gegund. Volgende gunningscriteria werden opgenomen in het bestek: - kostprijs: 70 punten; - overige: veiligheidsaspecten, verzekering en procedure bij verlies cheque/kaart, aangesloten leden, betalingsmodaliteiten, : 30 punten. Artikel 3 Na rondvraag bij de omliggende besturen blijkt dat in totaal 32 besturen wensen deel te nemen aan deze procedure. Artikel 4 Deze aangelegenheid werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschap en het Bulletin der aanbestedingen op 18 juli Uit het proces verbaal van opening van 3 september 2013 om 8.45 uur blijkt dat 2 firma s een offerte hebben ingediend, namelijk: - Edenred Belgium nv, Herrmann-Debrouxlaan 54, 1160 Oudergem; - Sodexo Pass Belgium nv, Charles Lemairestraat 1, 1160 Oudergem. Artikel 5 Uit de ingediende offertes blijkt dat de inschrijvers geen extra korting hebben aangeboden bij het gunnen van beide percelen aan dezelfde inschrijver. Artikel 6 Beide inschrijvers werd de mogelijkheid gegeven om de werking van de elektronische maaltijdcheques toe te lichten op 17 september 2013, waarna het gunningsverslag werd opgemaakt. Artikel 7 Uit het gunningsverslag, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting, blijkt dat de inschrijvers volgende scores behaalden: CBS 23 september

13 perceel 1 perceel 2 percelen Edenred Belgium nv 100,00/100 99,25/ ,25/200 Sodexo Pass Belgium nv 94,42/100 84,19/ ,61/200 Artikel 8 Het college beslist, gelet op de ingediende offertes en rekening houdend met de gestelde voorwaarden en de gunstige visa van de financieel beheerder van het stadsbestuur en het OCMW, het leveren van maaltijdcheques gedurende een periode van minimum 3 jaar en maximum 5 jaar, met ingang van 1 januari 2014, voor de besturen volgens de lijst als bijlage, toe te wijzen aan Edenred Belgium nv, Herrmann-Debrouxlaan 54, 1160 Oudergem, tegen volgende voorwaarden: - perceel 1: papieren maaltijdcheques: - dienstverleningskost van 0,062 % op de waarde van de maaltijdcheque (exclusief btw); - leveringskost van 10 EUR (exclusief btw) per leveringspunt; - perceel 2: elektronische maaltijdcheques: - dienstverleningskost van 0,062 % op de waarde van de maaltijdcheque (exclusief btw); - eenmalige leveringskost voor de kaarten van 10 EUR (exclusief btw) per leveringspunt; - de kostprijs voor de aanmaak van een verloren of beschadigde kaart bedraagt 5 EUR (exclusief btw). Artikel 9 De deelnemende besturen moeten de keuze maken tussen perceel 1 en perceel 2. 0 Het college beslist te kiezen voor de voordeligste formule voor het stadsbestuur en het OCMW, namelijk het leveren van elektronische maaltijdcheques. De kostprijs op jaarbasis bedraagt hierbij: - voor het stadsbestuur: 1.053,84 EUR+ 221,31 EUR (21 % btw) = 1.275,15 EUR; - voor het OCMW: 777,60 EUR+ 163,30 EUR (21 % btw) = 940,90 EUR. 1 Deze beslissing zal aan alle deelnemende besturen worden bezorgd. 42. Sport: Sinbad: leveren van een evacuatierolstoel en evacuatiematras: toewijzing Het college beslist, gelet op de ingediende offerte, het leveren van een evacuatierolstoel Escape-Chair standaard (artikel nr ) + afdekhoes (artikel nr ) en een evacuatiematras Escape-Matrass Solo (artikel nr ) voor het Sinbad toe te wijzen aan de firma Escape Mobility Company, Kwaadstraat 7, 3630 Maasmechelen, voor een totaal bedrag van EUR + 438,90 EUR (21 % btw) = 2.528,90 EUR. 48. Handel en middenstand: verlenen van afwijking van de wettelijke verplichting tot wekelijkse rustdag voor de handelszaken gelegen in de Kapelstraat en het Kernwinkelgebied In toepassing van artikel 15 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, beslist het college een afwijking van de wettelijke verplichting tot wekelijkse rustdag te verlenen aan de handelszaken, gelegen in de Kapelstraat voor de periode van zondag 13 tot en met zaterdag 19 oktober In toepassing van artikel 15 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, beslist het college een afwijking van de wettelijke verplichting tot wekelijkse rustdag te verlenen aan de handelszaken, gelegen in het Kernwinkelgebied voor de periode van woensdag CBS 23 september

14 11 tot en met dinsdag 17 december Overige algemene en ondersteunende diensten: reinigingsdienst: ontbrekend stadsmateriaal: stopzetten vordering lastens Unizo Middenstand Belsele Het college beslist de vordering van een schadevergoeding van 725,55 EUR lastens Unizo Middenstand Belsele voor de 3 ontbrekende afvalcontainers die werden gebruikt tijdens de kerstmarkt te Belsele op zaterdag 22 december 2012 stop te zetten. 51. Overige algemene en ondersteunende diensten: wagenpark: bestemming van een geaccidenteerd politievoertuig Het college beslist het geaccidenteerd politievoertuig Peugeot 407 met nummerplaat 1-CGB064: - niet te laten herstellen en akkoord te gaan met een schadevergoeding van 6.850,78 EUR; - door de stadsgarage te laten ontmantelen, meer bepaald het ontdoen van alle politie-uitrusting en de bepantsering van de voorportieren; - te verkopen aan de meestbiedende koper. 54. Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie: preventieactie: studay KAHO Sint-Lieven Het college beslist in het kader van de studay van KAHO Sint-Lieven op donderdag 3 oktober alcoholtesters 'Le Ballon Alcoline' te bestellen, voor een bedrag van 208,73 EUR (inclusief btw), bij Alcoline bvba, Mansionstraat 20, 2990 Wuustwezel. Het college beslist 250 kleurenflyers te laten drukken in eigen beheer. 55. Integratiebeleid: kennisneming evaluatie zomerproject voor Romakinderen Het college neemt kennis van de evaluatie van het zomerproject voor Romakinderen. 57. Overige verrichtingen betreffende ouderen: seniorenweek 2013: vaststelling programma en uitgaven Het college beslist de seniorenweek te organiseren volgens het programma, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. Het college beslist de seniorenverenigingen per georganiseerde activiteit een tegemoetkoming te geven van 40 EUR. De totale kostprijs bedraagt 200 EUR. CBS 23 september

15 Artikel 3 Het college beslist EUR ter beschikking te stellen aan mevrouw Gwendoline De Vogel, deskundige sociale zaken, om het orkest Petite Fleur te betalen tijdens het seniorenbal. Artikel 4 Het college beslist EUR te betalen aan het reizend theatergezelschap Paljas, De Lescluzestraat 59, 2600 Berchem, voor de voorstelling 'Uitgewist'. Artikel 5 Het college beslist 131 EUR te betalen voor de huur van zaal Familia, Truweelstraat 138, 9100 Sint-Niklaas, voor de voorstelling 'Uitgewist'. 58. Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting: kansenbeleid: subsidiëring van lokale netwerken voor de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede: betaalbaarstelling subsidie aan VLOS Het college beslist in het kader van het lokale netwerk voor de bevordering van vrijetijdsparticipatie een subsidie van 488,80 EUR betaalbaar te stellen aan VLOS, Kasteelstraat 4 e, 9100 Sint-Niklaas, voor de culturele uitstap naar Knokke-Heist. 59. Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting: kansenbeleid: kennismakingsprojecten: betaalbaarstelling subsidie aan Familiegroep Dementie regio Sint-Niklaas Het college beslist in het kader van de kennismakingsprojecten de gevraagde subsidie van 120 EUR toe te kennen en betaalbaar te stellen aan Familiegroep Dementie regio Sint-Niklaas, p.a. Parklaan 102 bus 7, 9100 Sint-Niklaas, voor de organisatie van de samenkomsten van Familiegroep Dementie regio Sint-Niklaas. 60. Overige evenementen: gebruik 't Bau-huis voor volksraadpleging: betaalbaarstelling eindafrekening Het college beslist de eindafrekening nr E-132 van 9 september 2013, voor een bedrag van 589,32 EUR (inclusief btw), betaalbaar te stellen aan AGB t Bau-huis, Slachthuisstraat 60, 9100 Sint-Niklaas, voor het gebruik van t Bau-huis op zondag 1 september 2013 voor de organisatie van een volksraadpleging. 61. Openbare bibliotheek/cultuurcentrum: deelneming aan gebruikersonderzoek Het college gaat principieel akkoord met de deelneming van de stedelijke openbare bibliotheek (voor de hoofdbibliotheek en de 4 filialen) en van het cultuurcentrum aan het door Locus, het Vlaamse steunpunt voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid, georganiseerde grootschalige gebruikersonderzoek. De totale kostprijs voor deelneming van de bibliotheek aan het gebruikersonderzoek bedraagt EUR EUR (21 % btw) = EUR. De nodige middelen voor deelneming van het cultuurcentrum aan het gebruikersonderzoek, EUR EUR (21 % btw) = EUR, zullen worden voorzien binnen het budget 2014 van ACCSI vzw. CBS 23 september

16 62. Openbare bibliotheek: e-boeken: principeovereenkomst Het college gaat principieel akkoord met de ondertekening van een principeovereenkomst met Bibnet om te kunnen intekenen op het aanbod van e-boeken in de stedelijke openbare bibliotheek. Met deze overeenkomst verklaart het college (de bibliotheek) in te tekenen op e-boeken in de bib. Het maximaal te begroten bedrag bedraagt EUR en is in de beleids- en beheerscyclus van 2014 voorzien in het collectiebudget. 63. Musea: internationaal exlibriscentrum: bruikleen van 51 ex librissen aan Belle Epoque Centrum en van 20 ex librissen aan Heemkring De Drie Rozen vzw Het college stemt in met de bruikleen van 51 ex librissen uit de collectie van het internationaal exlibriscentrum aan het Belle Epoque Centrum, Elisabethstraat 24, 8370 Blankenberge, voor de periode van 23 november 2013 tot en met 7 december De bruikleennemer moet een verzekering van nagel tot nagel afsluiten voor een waarde van EUR. Het college stemt in met de bruikleen van 20 ex librissen uit de collectie van het internationaal exlibriscentrum aan de Heemkring De Drie Rozen vzw, Kerkstraat 41-45, 2970 s Gravenwezel, voor de periode van 29 november 2013 tot en met 8 december De bruikleennemer moet een verzekering van nagel tot nagel afsluiten voor een waarde van EUR. 64. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor muziek, woord en dans: goedkeuring activiteitenkalender schooljaar Het college keurt de activiteitenkalender voor het schooljaar van de stedelijke academie voor muziek, woord en dans goed, als bijlage gevoegd bij de notulen van deze zitting. 65. Deeltijds kunstonderwijs: academie voor muziek, woord en dans: organisatie tweede zittijd examens en toekennen vergoeding aan externe juryleden In mei en juni 2013 hadden in de stedelijke academie voor muziek, woord en dans de overgangs- en eindexamens plaats voor het schooljaar Het college gaat akkoord met de organisatie van een tweede zittijd op maandag 9 september 2013, vanaf 18 uur voor basgitaar pop/jazz en op zaterdag 14 september 2013 vanaf uur voor instrumenten, samenspel en begeleidingspraktijk. 66. Gewoon lager onderwijs: De Droomballon Nieuwkerken: cursus 'Beheer van pc-klassen met FOG-server': betaalbaarstelling factuur Het college beslist de factuur nr. CNO/F12D/29105 van 31 januari 2013, voor een bedrag van 110 EUR (vrijgesteld van btw), betaalbaar te stellen aan Centrum Nascholing Onderwijs - Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, voor de cursus 'Beheer van pc-klassen met FOG-server' die op vrijdag CBS 23 september

17 8 maart 2013 werd gevolgd door ICT-coördinator Frederik Vanhuffel. 67. Hulp aan het buitenland: subsidies aan verenigingen: betaalbaarstelling projectsubsidie aan Piano Posso Het college beslist een projectsubsidie van EUR betaalbaar te stellen aan de vrijwilligersorganisatie Piano Posso, p.a. Nieuwstraat 28, 9100 Sint-Niklaas, voor de uitbouw van een muzieklokaal voor pianolessen in Fortaleza (Brazilië). 68. Buitenlandse relaties: Europese Dag van de Talen: organisatie vertaalwedstrijd Het college stemt ermee in dat de Europese Dag van de Talen (op donderdag 26 september 2013) dit jaar in de verf wordt gezet met een vertaalwedstrijd rond het gedicht 'Jantje zag eens pruimen hangen'. Aan de dienst internationale samenwerking wordt opdracht gegeven dit concreet uit te werken. De deelnemers aan de wedstrijd maken kans op een boekenpakket. Aan mevrouw Tineke De Clercq, deskundige internationale samenwerking, wordt een bedrag van 250 EUR ter beschikking gesteld om boeken aan te kopen. 69. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: ontvangsten: eredekens en laureaten van de arbeid Het college beslist de eredekens en laureaten van de arbeid van Sint-Niklaas en hun partners te ontvangen in het stadhuis op donderdag 3 oktober 2013 om 19 uur voor de uitreiking van de diploma's. De burgemeester houdt een toespraak en na afloop wordt aan de aanwezigen een drankje aangeboden. 70. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: ontvangsten: 50-jarig bestaan De Vrolijke Schutters Het college beslist de schuttersvereniging De Vrolijke Schutters te ontvangen in het stadhuis op zaterdag 21 juni 2014 om 16 uur naar aanleiding van het 50-jarig bestaan. Schepen Peter Buysrogge houdt een toespraak en aan de aanwezigen wordt een drankje aangeboden. 71. Feesten en plechtigheden: feestelijkheden: zijpodia Villa Pace: betaalbaarstelling saldo Het college beslist het resterende saldo voor de zijpodia van Villa Pace betaalbaar te stellen: EUR aan JC Den Eglantier vzw, Apostelstraat 13, 9100 Sint Niklaas; EUR aan De Casino vzw, Stationsstraat 104, 9100 Sint Niklaas. CBS 23 september

18 72. Feesten en plechtigheden: uitzending WK-kwalificatiewedstrijden Rode Duivels op groot scherm: logistieke ondersteuning Het college beslist Hemelrijk vzw, Stationsstraat 133 b, 9100 Sint-Niklaas, logistiek te ondersteunen bij de uitzending van de WK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels op vrijdag 11 en dinsdag 15 oktober 2013 op groot scherm op de Grote Markt door tussen te komen in de kosten voor het scherm (maximaal EUR, exclusief btw) en het licht (maximaal EUR, exclusief btw). 73. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan KLJ Sint-Niklaas voor fuif en eetfestijn Het college verleent toelating aan KLJ Sint-Niklaas, p.a. Weverstraat 53, 9100 Sint-Niklaas, om op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2013 in een tent in de Kiemerstraat, een fuif en eetfestijn te organiseren, op voorwaarde dat de opmerkingen en adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid, strikt worden nageleefd. Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank. 74. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan wijkcomité De Statievrienden voor buurtfeest Het college verleent toelating aan het wijkcomité De Statievrienden, p.a. Nieuwkerkenstraat 272, 9100 Nieuwkerken, om op zondag 6 oktober 2013 een wijkkermis te organiseren in het Schuttershof te Nieuwkerken, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie, de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid en de groendienst worden nageleefd. Het college beslist toepassing te maken van artikel 6 2.B.c van de belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein en vrijstelling van de belasting te verlenen. Deze beslissing zal voor bekrachtiging worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Artikel 3 Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank. 75. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Scouts & Gidsen Vlaanderen Kriko voor 12 uren van Kriko Het college verleent toelating aan Scouts & Gidsen Vlaanderen Kriko, p.a. Walburgstraat 25, 9100 Sint-Niklaas, om op zaterdag 9 november 2013 de 12 uren van Kriko te organiseren met eetfestijn en fuif, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. CBS 23 september

19 Het college beslist toelating te verlenen om sterkedrank te verkopen. Deze toelating wordt verleend op voorwaarde dat de organisator van deze occasionele drankgelegenheid een moraliteitsattest (formulier 240i) voor het schenken van sterkedrank kan voorleggen. 76. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan Parochiale Werken vzw voor vriendenmaal Het college verleent toelating aan Parochiale Werken vzw, p.a. Kolkstraat 86, 9100 Nieuwkerken, om op zaterdag 26 en zondag 27 oktober 2013 in Centrum Ten Bos, Ten Bos 33, 9100 Nieuwkerken, een vriendenmaal te organiseren voor de bewoners van Nieuwkerken, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de politie en de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid worden nageleefd. Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank. 77. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan WTC Blijf Fit vzw voor mountainbiketocht Het college neemt er kennis van dat WTC Blijf Fit vzw, p.a. Wallenhof 8, 9170 Sint-Gillis-Waas, op vrijdag 1 november 2013 een mountainbiketocht zal organiseren te Nieuwkerken, aan de stedelijke basisschool De Droomballon Nieuwkerken. Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid zonder sterkedrank. 78. Fiscale aangelegenheden: belasting op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein, afdeling 'tijdelijke opstellingen': toelating aan vereniging Trapsgewijs voor middagpost tijdens fiets 2-daagse Het college verleent toelating aan de vereniging Trapsgewijs, p.a. Hauwerstraat 57, 9255 Buggenhout, om op zaterdag 28 september 2013 een middagpost te houden aan zaal Ons Huis, Schoolstraat 270, 9100 Sint-Niklaas, tijdens de fiets 2-daagse, op voorwaarde dat de adviezen, geformuleerd door de dienst publieke veiligheid en leefbaarheid en de politie, worden nageleefd. Het college beslist toelating te verlenen voor het inrichten van een occasionele drankgelegenheid met sterkedrank. Deze toelating wordt beperkt tot het verkopen van sterkedrank met een maximaal alcoholgehalte van 21 % volume. CBS 23 september

20 79. Sport: sportpromotie: kennisneming 25ste Vlaamse Veldloopweek voor scholen Het college neemt kennis van de organisatie van de 25ste uitgave van de Vlaamse veldloopweek voor scholen. De scholenveldloop vind plaats in het Gerard Bontinckstadion en in het recreatiepark De Ster op woensdag 25 september Voor het gebruik van de Pretcamionet werd een afsprakennota ondertekend door de jeugddienst en de sportdienst. 80. Sport: sportbeleid: erkenning van Atlas Lions Belsele en Vanomobil Mountainbike Cycling Team als sportvereniging Het college beslist de verenigingen Atlas Lions Belsele en Vanomobil Mountainbike Cycling Team te erkennen als sportvereniging. Ter uitvoering van het stedelijk reglement voor erkenning van sportverenigingen wordt aan de betrokken verenigingen het lidmaatschap van de sportraad aangeboden. 81. Diensten voor toerisme: project moskeegidsen Het college gaat ermee akkoord dat moskeebezoeken worden opgenomen in het reguliere aanbod van de dienst toerisme van Sint-Niklaas. Het college gaat ermee akkoord dat de vrijwillige moskeegidsen een vrijwilligersvergoeding ontvangen van 20 EUR/gidsbeurt. Artikel 3 Het college gaat ermee akkoord Het Huis van het Kind ter beschikking te stellen op zaterdag 16 en zaterdag 23 november 2013 van 9 tot uur en het Walburgkasteel op zaterdag 30 november 2013 van 9 tot uur en zaterdag 7 december 2013 van 9 tot uur voor de cursus voor de moskeegidsen, georganiseerd door het provinciaal centrum voor volwassenenonderwijs Het Perspectief. 82. Toeristische propaganda: toeristische beurs 'European Plaza' Nieuwpoort (Entente Florale) Het college gaat akkoord met het voorzien van enkele Sint-Niklase streekproducten ter presentatie aan de delegaties van de overige steden en dorpen van de wedstrijd Entente Florale Européenne en aan het publiek op de toeristische beurs European Plaza op zaterdag 28 september 2013 te Nieuwpoort. Het college gaat akkoord met de volgende bestellingen: - 2 kg ballonpralines bij chocolatier Vyverman, Begijnenstraat 41, 9100 Sint-Niklaas, aan 60 EUR (inclusief btw en levering); - 2 flessen hopjenever, sinds 2013 officieel als streekproduct erkend, met 150 proefbekertjes, bij Likeuren Verhofstede, Vlasbloemstraat 166, 9100 Nieuwkerken, aan 31,40 EUR (inclusief btw en levering); - 20 Reynaertbonbons, sinds 2013 eveneens officieel als streekproduct erkend, bij patisserie Thierens, Kokkelbeekstraat 47-49, 9100 Sint-Niklaas, aan 36 EUR (inclusief btw en levering). CBS 23 september

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad vrijdag 27 februari 2015. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 12-02-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 6 januari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 4 april 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt:

Wij hebben de eer u mee te delen dat de agenda voor de gemeenteraadszitting van vrijdag 19 december 2014 wordt aangevuld en gewijzigd als volgt: Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 10-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting aanvullende

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 2 maart 2015 Aanwezig: de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS

OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE OPENBARE ZITTING GEMEENTERAAD DINSDAG 6 OKTOBER OM 20 UUR OP HET STADHUIS 1 Mededelingen van de voorzitter 2 Proces-verbaal gemeenteraadszitting 8 september 2015. 3 Verzoekschrift

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 11-09-2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 11-09-2014 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 november 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 november 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 25 november 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 17 februari 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 17 februari 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 17 februari 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Dagorde Zitting van 17 maart 2014 VINCENT VAN QUICKENBORNE Staf 1 2014_CBS_00363 Strategisch Veiligheids- en PreventiePlan (verder: S.V.P.P.). - Planning 2014. - Voorlopige

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 9 februari 2009 98370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 17 februari 2009 om 19.00 uur

Nadere informatie

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit

Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit Aanvraag projectsubsidies inzake samenleven in diversiteit DIS/APISID/09-04-2013 Dienst Internationale Samenwerking/Integratie Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 integratie@waregem.be

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 23 juni 2014 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter Mevrouw

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 07-02-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 07-02-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 november 2012

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 november 2012 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 5 november 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015

Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 Gemeenteraadszitting van 24 september 2015 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 24 september 2015 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 24 OKTOBER 2012 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding budgetwijziging

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel Aan de leden van de gemeenteraad van en te 9200 DENDERMONDE datum 2012-09-18 uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon-toestel sec\edm\mp Maryse Peeleman (052) 25 10 06 agenda gemeenteraad van

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 15 SEPTEMBER 2015. ===================================== Juridische dienst 1. Voorstelling en kennismaking nieuwe zonechef

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 26 november 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012.

ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. NOTULEN VAN DE RAAD ZITTING VAN 16 AUGUSTUS 2012. Aanwezig : De heer Ivan De Clerck, voorzitter. De heer Dirk Tytgat, de heer Chris Conserriere, mevrouw Rika Buyse, de heer Ronny Vanden Broecke, mevrouw

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 8 juli 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 FEBRUARI 2015. ===================================== 1. Aanstelling vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur Imog en Algemene Vergadering WIV naar

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u

Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u OCMW Waasmunster RD 2012/4 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 20 juni 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Voorstelling werking sociaal

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 08-02-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 08-02-2012 Dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 05-06-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 05-06-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 29 SEPTEMBER 2015. ===================================== 1. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Activiteitenkorrels

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in het stadhuis. BADSTAD Blankenberge, 1 oktober 2013 8370 BLANKENBERGE Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 oktober 2013 om 20:00 uur in

Nadere informatie

Subsidiedossier Dakisolatie

Subsidiedossier Dakisolatie Gemeente Sint-Amands Milieudienst Kristin Moens Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier Dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage

18. MEDEDELINGEN EN VRAGEN RAADSLEDEN 18.1. Varia. MDT/KVDB Stukken ter inzage OCMW Waasmunster RD 2010/9 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 13 oktober 2010 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) Zonder voorwerp 12. OPVANG

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van woensdag, 15 december 2010 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. SOCIALE DIENST 1.1. GEMEENTELIJK TOEWIJZINGSREGLEMENT AKTENEMING De raad voor

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 december 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 december 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 30 december 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter;

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 31 januari 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 20 december 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 9 december 2013

College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 9 december 2013 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 9 december 2013 Aanwezig: De heer Lieven Dehandschutter, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 24 maart 2006, te 13.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 05.04.2006 VERSLAG

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1

De heer Jo De Cuyper is als voorzitter van de gemeenteraad aanwezig bij de behandeling van punt nr. 1 College van burgemeester en schepenen Notulen (met uitzondering van de persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie) 13 februari 2012 Aanwezig: mevrouw Christel Geerts, burgemeester-voorzitter; mevrouw

Nadere informatie

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren

Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Reglement voor erkenning / subsidiering van vormingsen /of ontmoetingsactiviteiten voor senioren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 januari 2012 Bekendgemaakt op 26 januari 2012 Voorafgaande bepalingen

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 februari 2015

OCMW-raad van 26 februari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART Artikel 1 Er kunnen volgende soorten gemeentelijke parkeerkaarten uitgereikt worden: 1) Bewonerskaart 2) Autodelen 3) Particulier

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Maandag 28 januari 2008

Maandag 28 januari 2008 BEKNOPTE LIJST GEMEENTERAAD Maandag 28 januari 2008 a a n w e z i g burgemeester-voorzitter: Harry Hendrickx schepenen: Thierry van der Straten Waillet, Jules Mintjens, Wim Jordens, Jan Van Roey, Katleen

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/LV/AD Gemeenteraad dd. 24.03.2011 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn zitting van 1 augustus 2013 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lodewijk De Meesterstraat

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015 2014 Opdrachtencentrale ADCV Quid dir MAT na 1/1/2015 Voorstelling van de dienst MAT Opgericht in 1996 in zijn huidige vorm, maar de geglobaliseerde aankopen werden gecreëerd na de brand in de Innovation

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 september 2015 om 20:00 uur in het stadhuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 september 2015 om 20:00 uur in het stadhuis. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE Blankenberge, 31 augustus 2015 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij hebben de eer u uit te nodigen op de ambtelijke zitting van de gemeenteraad op 08 september 2015 om 20:00

Nadere informatie

De voorzitter deelt mee dat punt 11 wordt afgevoerd omdat het document nog onvolledig was.

De voorzitter deelt mee dat punt 11 wordt afgevoerd omdat het document nog onvolledig was. OCMW-raad van 25 oktober 2012 Aanvang van de zitting om 19.03 uur aanwezig : Jef Foubert, voorzitter Kris Van der Coelden, Liliane Verbeke, Roland Syvertsen, Marc Van de Velde (tot en met punt 18), Antoine

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 14-06-2012 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015

verhuurreglement infrastructuur voorstel GR 28 april 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Het stadsbestuur van Izegem geeft aan de verschillende diensten de opdracht om de beschikbare infrastructuur te verhuren en het volgens de voorwaarden opgenomen in dit reglement,

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN

RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN RETRIBUTIEREGLEMENT CULTUURCENTRUM T SCHALIKEN Voor de berekening van de retributies wordt rekening gehouden met de categorie van de gebruiker(s). 1. Toepassing Vanaf 1/1/2014 en voor een termijn eindigend

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

OCMW-raad van 26 maart 2015

OCMW-raad van 26 maart 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie