Groene ICT volgens KPN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groene ICT volgens KPN"

Transcriptie

1 Groene ICT volgens KPN

2 Groene ICT volgens KPN Voorwoord Door groene ICT te integreren in het eigen programma voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), heeft KPN talrijke opvallende en meetbare resultaten geboekt: KPN heeft voor haar duurzaamheidsverslag het niveau A+ op de extern gecontroleerde GRI-status bereikt, de hoogst mogelijke beoordeling (GRI = Global Reporting Initiative). In 2009 was 56% van de door KPN gebruikte energie al groen. Onderdeel van de strategie Klimaatneutraal 2020 is de doelstelling om in 2011 is 100% groene energie te gebruiken. Financiële instellingen van het Carbon Disclosure Project hebben KPN beoordeeld als het beste telecombedrijf voor wat betreft transparantie over de CO 2 -uitstoot. KPN heeft de CO 2 -uitstoot verminderd met ton door het intern invoeren van Het Nieuwe Werken : werkplekken zijn ingericht volgens Het Nieuwe Werken en de doelstelling om in 8000 vergaderingen in 2010 te vervangen door videoconferenties verloopt volgens planning. In september 2010 is KPN opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index. Daarmee behoort KPN volgens onafhanke lijke experts tot de meest duurzame telecom bedrijven ter wereld. Bij elke samenwerking met klanten brengt KPN het reduceren van de milieubelasting ter sprake. Door hun keuze voor KPN als ICT-dienstverlener weten onze klanten vaak ook betere milieu- en MVO-resultaten te boeken. In dit whitepaper wordt uitgelegd waarom een samenwerking met KPN leidt tot tastbare vooruitgang bij het groen maken van ICT en bij het bevorderen van groen gedrag door het gebruik van hulpmiddelen voor communicatie en samenwerking. KPN helpt leidinggevende ICT-beslissers hun positie in te nemen bij het bepalen van MVO-beleid. We willen onze ervaring delen met teams voor ICT, MVO en Facilities, om ze te helpen hun eigen organisaties naar een groenere en productievere toekomst te leiden. Als u geïnteresseerd bent in het behalen van resultaten die te vergelijken zijn met de onze, en in meer profijt van uw ICT-resources, neemt u dan nu contact met ons op. Coen Olde Olthof Vice President - Marketing, Alliances, Portfolio & Strategy, KPN 2

3 Groene ICT: een geïntegreerde benadering, geen sluitstuk Maatschappelijk verantwoord ondernemen is tegenwoordig voor alle organisaties in de publieke en private sector van belang. Bij hun streven naar een geloofwaardig MVO-imago moeten organisaties wollige en niet door feiten ondersteunde communicatie vermijden. Ze moeten direct op genomen maat regelen en meetbare resultaten kunnen wijzen, zoals KPN dat heeft gedaan. Dit is met name het geval voor energieverbruik, waarbij emissiehandel en de formele meting van de CO 2 - voetafdruk van de onderneming nu harde realiteit is. De ICT-omgeving behoort tot de kern van MVO. Het vermogen om een groen ICT-beleid op te zetten en te handhaven is deel gaan uitmaken van het mandaat van alle leidinggevende beslissers die zich bezighouden met ICT-strategie, -inkoop en -gebruik. Door de milieubelasting van het ICT-gebruik in onze eigen onderneming te minimaliseren dragen we niet alleen bij aan mondiale doelstellingen, maar voegen we tevens meetbare waarde toe aan ons bedrijf: we verminderen de energiekosten en leveren onze stakeholders concreet bewijs dat MVO meer is dan een verklaring van goede voornemens. De nadruk op concrete resultaten is met name van belang voor ICT-beslissers. Uit het onderzoek van Forrester in 2010 (Market Update: The State Of Green IT Adoption, Q2 2010), bleek dat het verlagen van de energiekosten voor IT een van de belangrijkste motieven voor groene initiatieven was. In dit whitepaper presenteert KPN haar visie op duurzaam en verantwoordelijk ICT-gebruik. De kwesties worden vanuit een breed perspectief bekeken, waarbij uit eigen ervaring blijkt dat de milieubelasting van ICT alleen kan worden geminimaliseerd als we verder kijken dan de technologie zelf en ons ook afvragen hoe de bedrijfscultuur moet veranderen. De analyse en methoden die KPN heeft vastgesteld als resultaat van haar eigen groene ICT-strategie zijn er om gedeeld te worden met anderen. De onderneming heeft geen groen aanbod, maar beschouwt milieubewustzijn als integraal onderdeel van alle bedrijfsaspecten. Als ICT-dienstverlener richt KPN zich natuurlijk op groen ICTgebruik, maar onze horizon is breder. Onze eigen positie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de KPN Groep, en geeft als zodanig volledig rekenschap van de sociale en economische gevolgen van veranderingen in digitale communicatie in de ruimste zin van het woord. In dit document wordt uitgelegd hoe we onze eigen geïntegreerde benadering van het groen maken van ICT hebben ontwikkeld. Hopelijk is het een inspiratiebron voor gelijkgestemde deskundigen in hun streven naar een duurzame ICT-strategie. Ons duurzaamheidsrapport (www.kpn.nl/mvo) spreekt voor zich. Iedere onderneming kan vergelijkbare resultaten behalen als men bereid is de gevolgen te onderzoeken van het eigen ICT-gebruik en de mogelijkheden van ICT om groen gedrag te stimuleren. Groene ICT: wat je gebruikt en waarvoor je het gebruikt Wanneer men zich afvraagt hoe de strategie voor het duurzaamste ICT-gebruik het beste kan worden ontwikkeld, is het van belang dat men een goed beeld heeft van het geheel. Als we denken in termen van wat wordt beïnvloed, kunnen we het onderwerp opsplitsen in twee brede categorieën: ICT als vervuiler (Reduceren van de ecologische voetafdruk van IT) naast de zuiver technologische keuzen, moeten hier ook de modellen voor inkoop en bedrijfsvoering in beschouwing worden genomen. We moeten zo ver mogelijk kunnen terug - kijken langs de technologische toeleveringsketen, en vooruit naar de uiteindelijke verwijdering of het hergebruik. ICT als oplosser (Reduceren van de ecologische voetafdruk door IT) als we verder kijken dan de technologie, dan moeten we begrijpen hoe de manier waarop we ICT in de onderneming gebruiken gevolgen heeft voor de milieubelasting van ons werkgedrag, en zeker ook het gedrag van onze klanten en partners. In hoeverre kan multimediale digitale communicatie de reiskilometers van werknemers bijvoorbeeld verminderen? Voor KPN zijn deze twee categorieën onderling nauw 3

4 verbonden: de wijze waarop mensen werken wordt tenslotte sterk beïnvloed door de hulpmiddelen die we hen ter beschikking stellen. Als bijvoorbeeld sterk gecentraliseerde opslagmodellen worden opgezet die toegang op afstand tot applicaties en gegevens ondersteunen, leidt dat in eerste plaats tot gerationaliseerd energiegebruik door datacenters. Maar tegelijk vermindert het de locatieafhankelijkheid onder gebruikers, waardoor reistijden en -kosten gereduceerd kunnen worden. De meeste van de werknemers van KPN werken locatieonafhankelijk. Groene ICT op de MVO-agenda van het bedrijf plaatsen KPN plaatst geïntegreerd denken boven aan de agenda bij het bepalen van haar groene ICT-strategie. Alles houdt verband met elkaar, en het geïsoleerd nemen van groene ICT-beslissingen heeft weinig zin. Beslissingen die worden genomen om de ICT-milieubelasting bewust te reduceren, moeten tevens worden genomen in het kader van de bedrijfsdoelen en -strategieën: hoe hoog een bedrijf MVO ook op de agenda plaatst, kosteneffectiviteit en winstgevendheid blijven het belangrijkst en moeten binnen de groene strategie een plaats krijgen. Uitgaande van de twee brede categorieën die hierboven zijn geschetst, is de eerste stap bij het formuleren van de groene ICT-strategie het samenbrengen van de relevante deskundigheden en gezichtspunten. In de ervaring van KPN is onder steuning op het hoogste niveau van wezenlijk belang. Naarmate het initiatief zich ontwikkelt, zal de werkgroep zowel een top-down- als een bottom-upbenadering gebruiken, maar in het begin zijn duidelijke toezeggingen op het hoogste niveau essentieel. Indien MVO al een goede positie heeft gekregen in het denken op directieniveau, dan is het inpassen van een groene ICT-strategie in het geheel een natuurlijke ontwikkeling. Met bijvoorbeeld een publieke toezegging door de Groep om in 2020 klimaatneutraal te zijn, kon de specifieke waarde van de groene ICT-voorstellen van KPN worden beschouwd in termen van hun bijdrage aan die algemene doelstelling. In gevallen waarin de door de directie ingenomen positie ten aanzien van MVO minder goed ontwikkeld is, is het des te belangrijker om te beargumenteren waarom het ontwikkelen van een groene ICT-strategie gewenst is. Bij KPN optimaliseren we het effect van een groene ICT-strategie door ondersteuning vanuit de directie te koppelen aan een multidisciplinaire werkgroep. Een groene ICT-werkgroep heeft gewoonlijk vertegenwoordigers nodig uit: het bureau van de CIO mensen die het ICT-profiel van het bedrijf uitstekend kennen; directie Inkoop en Facilities de mensen die verantwoordelijk zijn voor de kosteneffectiviteit en de toewijzing van fysieke hulpmiddelen; de bedrijfsonderdelen mensen die de cultuur en het gedrag kennen van werknemers, partners en klanten binnen de verschillende specialismen van de onderneming. Wanneer het team en de goedkeuring van de relevante leidinggevenden er eenmaal zijn, is het tijd de huidige milieusituatie in kaart te brengen, scherpe doelstellingen te formuleren en een gedeeld kader voor uitvoerbare groene beslissingen te ontwerpen en naar buiten te brengen. Daarbij is het vanzelfsprekend essentieel dat diepgaande expertise in ICT en in actuele ICT-ontwikkelingen praktisch wordt benut in het MVO-programma. Recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld in virtualisatie en dienstverlening via internet, kunnen een fundamentele invloed hebben op het groene profiel van een organisatie. Maar om voordeel te kunnen behalen uit dergelijke ontwikkelingen moet een organisatie de overgang en integratie volledig kunnen beheersen. Deelname uitbreiden voor groen succes Iedere dag worden er overal in de onderneming specialistische beslissingen genomen ter ondersteuning van de algehele strategie. Als de groene ICT-strategie geen onderdeel wordt van dat uitgebreide besluitvormingsproces, zal zij mislukken. Waar er ook maar beslissingen worden genomen (en over elk willekeurig onderwerp), altijd moeten groene overwegingen deel gaan uitmaken van de argumentatie en hierbij is groene ICT direct betrokken. Het succes van groene ICT-strategen is niet gelegen in het vormen van een afzonderlijke eenheid, maar hangt af van: hun vermogen zich te profileren in alle besluitvormende lichamen; hun vermogen een helder voorstel te formuleren voor de niet-specialist; hun vermogen om praktische ondersteuningsmechanismes voor te stellen om te helpen bij de besluitvorming en de opvolging. Degenen die voorheen de ICT-strategie hebben bepaald zullen er uiteraard het meest bij betrokken zijn, maar het is belangrijk om te beseffen dat voor het behalen van succes de verantwoordelijkheid bedrijfsbreed moet worden gedeeld. Rather than building a standalone or dedicated environmental consulting practice, KPN is embedding sustainability dimensions and performance indicators in to two of its core it solutions and consulting practices: flexible workspace management and datacenters. The firm has strong internal experience in bringing IT, HR, and facilities together to make teleworking happen. In IT infrastructure, it emphasizes sourcing renewable power, innovative cooling technologies, and helping customers implement green procurement criteria. Uniquely among the outsourcing providers that we have studied, KPN makes a strong case for the green benefits of data center outsourcing, arguing that customers rarely have the scale to operate green data centers with alternative energy sources and highly virtualized and consolidated server/storage/ network gear. Forrester Research, July

5 Beginvragen: de groene ICT-versneller Als men terugkeert naar de twee basiscategorieën, de ICT zelf en de wijze waarop mensen ICT gebruiken, is het gemakkelijker een paar belangrijke vragen te formuleren waarmee men de groene ICT-discussie kan beginnen. In onderstaande tabel zijn enige nuttige beginvragen opgenomen. Als ICT-dienstverlener moet KPN kunnen aantonen over de best practice te beschikken voor alle competenties die zij aan haar klanten voorstelt. Ook als het gaat om Groene ICT. In de tabel op de volgende pagina kunt u zien hoe de praktijkervaring die in ons bedrijf is ontwikkeld, vertaald wordt in capaciteiten die we onze Thema Focus Beginvragen De ICT zelf als verbruiker van energie Actuele investering Sourcingmodellen Toekomstige activiteiten Werknemersgedrag Of deze nu gecentraliseerd of gedecentraliseerd is, kunt u elke ICT-investering beheersen? Wat zijn de belangrijkste mijlpalen van uw ICT-strategie en/of routekaart, en zijn deze bekeken vanuit het oogpunt van best practice voor het milieu? Kunt u de CO2-voetafdruk/energie-effi ciëntie van uw totale ICT-gebruik schatten? Zo ja, hoe valt de vergelijking met de benchmark uit? Is de mate van milieuvriendelijkheid van uw toeleveringsketen duidelijk? Omvat uw sourcingmodel de gehele levenscyclus van het product, inclusief verantwoorde verwijdering? Verwacht u een toename in het gebruik van virtuele leveringen, uitbesteed of via internet? Hoe is dit van invloed op uw positie ten aanzien van milieu? Zullen kwesties inzake het voldoen aan regelgeving van invloed zijn op uw milieuverplichtingen? Denken uw werknemers al groen? In welke mate zijn ze locatieonafhankelijk? Speelt digitale samenwerking een grote rol in hun werk? Klantgedrag Hoe doen uw klanten zaken met u? Hoe zal dit in de komende vijf jaar veranderen? Door deze discussie te beginnen met de verschillende gemeenschappen binnen uw onderneming, zet u mensen aan het denken over de groene ICT-agenda in termen van persoonlijke verantwoordelijkheid en actie. Individuele daden gaan deel uitmaken van een groter patroon van verantwoordelijkheid, en het cumulatieve effect ervan begint al snel een meetbaar verschil uit te maken. Kleine verbeteringen wijzigen niet alleen de perceptie, maar reduceren ook kosten en verspilling. Printmanagement is een klassiek voorbeeld. Als elke printer in een bedrijf standaard op enkelzijdig en beste kwaliteit is ingesteld, zal dat in de meeste gevallen zo blijven mensen hebben de neiging standaardinstellingen ongewijzigd te laten. Als daarentegen printers vanaf het begin zijn ingesteld op dubbelzijdig en concept, dan worden papier-, toner- en elektriciteitsgebruik vanaf de eerste dag verminderd. Als men beseft dat een gebruiker per jaar gemiddeld 8000 pagina s afdrukt, is het duidelijk dat dit een groot verschil maakt. (In dit voorbeeld zijn de besparingen wellicht minimaal, maar wanneer veel bedrijven met flinterdunne marges werken, mogen cumulatieve kostenbesparingen niet genegeerd worden.) Wat KPN intern doet Bij het bepalen van de eigen groene ICT-strategie heeft KPN van het begin af aan begrepen dat de klanten waarschijnlijk twee belangrijke vragen stellen: Wat hebben jullie gedaan om ICT bij jullie zelf milieuvriendelijk te maken? Hoe kunnen jullie ons helpen ICT groen te maken? klanten bieden. De tabel is verticaal enerzijds onder verdeeld in activiteiten waarin ICT rechtstreeks kan worden gebruikt om groen gedrag te stimuleren, en anderzijds in werkwijzen die de milieubelasting van ICT minimaliseren. Er is een rechtstreeks verband tussen de expertise die we in onze eigen bedrijfsvoering toepassen en de expertise die we als dienst - verlening aan onze klanten bieden. Het laat ook zien dat KPN geen geïsoleerde groene ICT-service portfolio ontwikkelt, maar ernaar streeft de praktijkervaringen op onder andere milieugebied in te bedden in alle kernactiviteiten. Ons Groene ICT-plan vormt de enige uitzondering. Het fungeert als springplank voor een volledig geïntegreerde groene strategie voor onze klanten. Zo zorgt KPN ervoor dat zij zich aan de eigen regels houdt en dat milieubewuste ICT een centraal thema blijft bij de ontwikkeling van diensten. Klanten profiteren van de KPN-benadering waarbij de eigen bedrijfsvoering als proeftuin voor groene initiatieven richting klant wordt gebruikt. Drie voordelen springen er met name uit: KPN minimaliseert risico s doordat elk groen voorstel dat door KPN wordt gedaan, in werking kan worden gezien, is het risico voor de klant minimaal. Dit betreft niet slechts het risico dat groene doelstellingen kunstmatig hoog worden gezet, maar ook het risico dat de groene strategie een financiële last voor de organisatie wordt of dat zij de productiviteit en prestaties van het bedrijft aantast. 5

6 KPN behaalt kritische massa toeleveringsketen als toonaangevende internationale ICT-dienstverlener beheert KPN totale zakelijke volumes over de gehele toeleveringsketen die veel groter zijn dan die van haar klanten. Hierdoor heeft KPN de grootte en de relaties die nodig zijn om groene strategieën over de gehele toeleveringsketen te beïnvloeden. Als bijvoorbeeld een klant de werkplekken van zijn bedrijf opnieuw inricht, zou Dell normaal gesproken ieder artikel in een eigen verpakking leveren. KPN heeft dat in samenwerking met Dell veranderd. Als bijvoorbeeld 200 thin clients worden verstuurd, kunnen deze veilig in bundels van 20 worden verzonden, wat overbodige verpakking bespaart. KPN zorgt voor besparingen op investeringsniveau omdat ICT-dienstverlening de kernactiviteit van KPN is, investeert zij in het groen maken van ICT op een schaal die buiten het bereik ligt van de meeste van haar klanten. De voordelen van deze investering worden vervolgens opgenomen in het voorstel aan de klant, en op deze wijze worden groene waarden verspreid. Dit is van toepassing op de ontwikkelingen van methoden en processen, bijvoorbeeld met betrekking tot het op afstand beheren van systemen, wat nodig is voor het afstellen van het stroomverbruik. Het strekt zich uit tot het proces van workspacemanagement en bevordert een dynamischer contractuele betrokkenheid tussen werkgever en werknemer. En men kan het wellicht het duidelijkste zien in de investering van KPN in groene datacenters, zoals hieronder wordt beschreven. Social acceptance Interne Getronicsinitiatieven ICT als katalysator voor groen gedrag ICT Sustainability & Maturity Assesment Workspace Optimization Workspace Online PBX & Unifi ed Communications Managed Printing Service Desk Deskside Support Het Nieuwe Werken Videoconferenties vervangen reizen naar bijeenkomsten Kantoren: papierloos tenzij Portalen, hulpmiddelen voor contentbeheer en samenwerking Duurzaam inkoopbeleid Oplossingen voor milieubeheer Ict groen maken om milieubelasting te minimaliseren Infrastructure Optimazation Server, Storage and converged Solutions Housing Hosting (Outsourced) datacenterdiensten Monitoring Data Center Facilities Virtualisatie en geconsolideerde opslag Verlengde levensduur van apparaten Zet uit! stroombesparing door ontwerp met Intel en andere technologieën Optimalisering datacenters Meting stroomverbruik Basisdoelstellingen voor energieverbruik Basisdoelstellingen voor CO2-uitstoot Verantwoord beleid voor hergebruik Groene datacenters Met de opkomst van virtualisatie, van housing en hosting, en met het ontstaan van nieuwe op internet gebaseerde leveringsmodellen, wordt het datacenter het centrum van zakelijke ICT-activiteiten. Dit geldt wanneer het datacenter eigendom is van het bedrijf, maar ook wanneer het bedrijf diensten gebruikt die geleverd worden door een derde: in beide gevallen wordt uiteindelijk de gebruiker van de diensten verantwoordelijk gehouden voor de milieugevolgen van de gebruikte dienst. KPN heeft een allesomvattende groene strategie bij haar eigen datacenters ingevoerd en daarbij duidelijke doelen geformuleerd en resultaten gemonitord. Warmtewielen (bijvoorbeeld KyotoCooling) zijn een goed voorbeeld. Deze systemen gebruiken innovatieve warmtewielen van aluminium om met een minimaal energieverbruik de temperatuur van het datacenter constant te houden. Sinds het installeren van de systemen heeft KPN het energieverbruik van datacenters verminderd met jaarlijks 5 miljoen kwh, wat neerkomt op een besparing van een half miljoen euro per jaar, vergelijkbaar met het verbruik van 1500 Nederlandse huishoudens. Het groen maken van datacenters wordt verder bevorderd door het geavanceerd balanceren van opslag- en verwerkingsbelasting binnen de grenzen van het gezamenlijk gebruik van resources dat is afgesproken met de afzonderlijke klanten. Net zoals KPN deze benaderingen heeft gebruikt in haar eigen datacenters, kan zij de noodzakelijke expertise bieden aan organisaties die de milieubelasting en kosten van hun eigen datacenters willen minimaliseren. 6

7 In dit whitepaper heeft KPN benadrukt dat het belangrijk is het groen maken van ICT te zien als integraal onderdeel van de algehele ICT- en bedrijfsstrategie. Een goed voorbeeld hiervan is de recente klantervaring van een ministerie en van een klant binnen het openbaar vervoer. Door uitbesteding naar de groene datacenters van KPN en door met ons overeen te komen om workspace technologie te leveren en afvalverwijdering te beheren, hebben deze klanten duidelijke en meetbare groene voordelen behaald. Ze zijn ook een goed voorbeeld geweest voor andere overheidsdepartementen, door te laten zien hoe milieuvraagstukken van doorslaggevend belang zijn voor besluitvorming over ICT. Zo heeft het ministerie het jaarlijkse energieverbruik met meer dan kwh verminderd, wat heeft geleid tot aanzienlijke kostenbesparingen. Het is duidelijk dat het milieuvoordeel gekoppeld is aan duidelijke zakelijke voordelen, met inbegrip van een eenvoudiger beheer van mensen en middelen en een veel grotere flexibiliteit. Voorbeelden van ingebed groen denken vindt men in het gehele bedrijf: Het veranderen van werkpatronen heeft gevolgen voor onroerend goed, en leidt tot panden met meer flexibiliteit, lagere kosten en lagere CO 2 -uitstoot. Fusies en overnames krijgen een groene invalshoek door overname van Talk and Vision, de specialist in videovergaderen, anticipeert KPN op bedrijfsgroei als resultaat van een milieu - bewuster kijk op zakendoen bij de klanten. Het ontwerp en de samenvoeging van datacenters, zoals boven besproken, levert een grote bijdrage. De inkooptak van de groep ondervindt ook de gevolgen van groen denken 20% van alle ingekochte energie moet bijvoorbeeld door windkracht zijn opgewekt. Deze lijst gaat verder. Voor KPN is het vermogen om groen denken in te bedden in de eigen bedrijfsontwikkeling onlosmakelijk verbonden met de aangeboden diensten. Groene ICT inbedden, niet vastpinnen Aan het begin van deze whitepaper hebben we gesteld hoe belangrijk een geïntegreerde benadering is voor het groen maken van ICT. We hebben laten zien hoe belangrijk het is een brede dwarsdoorsnede van het bedrijf erbij te betrekken en steun te verkrijgen op het hoogste niveau. We hebben het proces geschetst waarmee KPN de ontwikkeling van groen denken stimuleert via interne toepassingen, en vervolgens door deze ervaring toe te passen op externe voorstellen. Alvorens te overwegen hoe KPN organisaties kan helpen hun eigen geïntegreerde strategie voor het groen maken van ICT te ontwikkelen, is het de moeite waard kort te bekijken hoe KPN en de KPN Groep zelf groen denken en groene ICT volledig in hun bedrijfsstrategieën hebben ingebed. De KPN-groep combineerteen helder gedefinieerde positie ten aanzien van MVO en milieu met duidelijke en meetbare doelen. Zo krijgen stakeholders een directe en een transparante kijk op de positie van het bedrijf, en tevens een middel om te begrijpen in welke mate het zijn doelen behaalt. Dit heeft een praktische invloed op het karakter en het ethos van het bedrijf. Neem nu eens de focus die KPN richt op Het Nieuwe Werken. Met digitale communicatie en samenwerking kunnen werknemers loskomen van hun vaste werkplek. Door deze benadering bewust te aanvaarden en verder te ontwikkelen, wordt technische capaciteit weerspiegeld in arbeidsovereenkomsten en prestatiebeheer. Door werknemers in staat te stellen hun eigen werkritme te bepalen vermindert het bedrijf reiskosten, brandstofverbruik en files in spitsuren, en bevordert het een cultuur van samenwerking. Dat is goed voor het milieu, goed voor het bedrijf en goed voor de mensen twintig minuten die worden besteed aan het op de fiets brengen van de kinderen naar de crèche is beter (en productiever) dan 1 uur doorgebracht in een verkeersopstopping. Het is ook goed voor personeelszaken en -werving, omdat het KPN een aantrekkelijker werkgever maakt dan minder vooruitstrevende concurrenten. Zuiver uitgedrukt in uren die worden gewonnen met groen gedrag en telewerken, berekent KPN gemiddeld acht uren die per werknemer per week worden vrijgemaakt. 7

8 In elk van deze specialismen vindt voortdurend wederzijdse bevruchting tussen bedrijfsontwikkeling en groene ICT-strategieën plaats, zoals wordt aangegeven in het eerder besproken kwadrant: C Workspace Connectivity Datacenter C Collaboration Device Support Personal Enterprise Customer Interaction Systems Security Availability Consulting C Workspace ontwerpen voor Het Nieuwe Werken: dynamische werkstijlen en een hoge mate van samenwerking en mobiliteit worden gecombineerd met intelligente ontwerpen voor een minimale milieubelasting. Veranderingen aan de werkruimte omvatten cultuur en faciliteiten. Connectivity het samenbrengen van de gecombineerde communicatie- en netwerkervaring van KPN op een manier die de bandbreedte en prestaties levert die nodig zijn voor een verbonden cultuur, terwijl tegelijkertijd stroomvretende netwerkapparatuur wordt uitgebannen ten gunste van gerationaliseerde communicatiemodellen. Datacenters het creëren van betrouwbare, zeer schaalbare bedrijfsknooppunten met ingebouwde voortdurende duurzaamheidsverbetering. Groene vooruitgang is zowel meetbaar als aantoonbaar, waarbij zowel de reductie in CO 2 -uitstoot als het percentage omschakeling naar hernieuwbare producten wordt getoond. Consulting ervoor zorgen dat praktisch groen denken altijd deel uitmaakt van de bedrijfsdiscussie. 8

9 KPN wijst de groene weg In het bedrijfsleven zijn we eraan gewend geraakt om te praten over partnerschap in plaats van het gewonere leverancier. Bij het bepalen van de groene ICT-strategie kan echter met recht van partnerschap worden gesproken. En wel om de volgende reden. De trend naar centralisatie, gedeelde servicemodellen, levering via internet en in het algemeen naar het uitbesteden van ICTdiensten ligt dicht bij de kern van groene ICT. Door rationalisatie van de manier waarop inhoudelijke en samenwerkingsdiensten aan haar werknemers en klanten worden verleend wordt het voor de onderneming onvermijdelijk de kwesties van efficiënt energiegebruik en CO 2 -uitstoot aan te pakken. Daarom, in termen van het meest elementaire idee van partnerschap, kiest de onderneming ervoor door een externe dienstenaanbieder te kiezen de verantwoordelijkheid voor het milieu en de beloning te delen: het kiezen van een derde ontslaat de onderneming niet van die verantwoordelijkheid. Deze gedeelde verantwoordelijkheid gaat wel verder dan het datacenter. Nogmaals, als we terug - keren naar het idee van groene ICT als integraal onderdeel van al het ondernemingsgedrag, kunnen we de workspace in ogen - schouw nemen. De verschuiving van stroom- en materiaalvretende bureaucomputers naar thin client-technologieën zal een stuk uit het dagelijkse energieverbruik snijden, en uiteindelijk uit de eropvolgende hergebruikverplichtingen. Maar dat is nog maar het begin. Als KPN-adviseurs een project aanpakken, zullen ze altijd proberen de groene ICT-strategie vanuit het breedste perspectief op te bouwen. Zodoende gaat de workspace niet over de keuze van apparatuur het gaat over hoe mensen eigenlijk willen werken, over hoe een omgeving te scheppen waarin digitale samenwerking de productiviteit verhoogt, over hoe milieuoverwegingen verder gaan dan de te kiezen technologie en zich uitstrekken tot fundamenteel denken over gedrag en stijl van leven/werken. Er is niets theoretisch aan deze benadering. Zij is gebaseerd op de eigen ervaringen en prestaties van KPN, waarmee organisaties een ICT-routekaart kunnen tekenen waarop: Groene ICT-strategie is ingebed in ICT- en bedrijfsstrategie, en Praktische projecten met helder gedefinieerde zakelijke en groene doelstellingen worden aangegeven. Teneinde deze combinatie van een brede blik en een praktische focus te verwerkelijken, beveelt KPN haar 5P-model aan, dat is samengevat in het volgende diagram. De analyses van mensen, processen, producten/technologieën en partners zijn gericht op prestaties en meetbare resultaten. Net zoals de groene ICT-strategie van KPN wordt gemonitord in termen van kwantificeerbare resultaten, verwachten we dat onze klanten dat ook kunnen. Uw groene ICT-strategie zal tot op zekere hoogte worden bepaald door uw huidige positie. Strategie is een middel om te komen waar je wilt zijn, maar het startpunt moet begrepen worden om de onderneming levens - vatbaar te maken. Om deze reden zal het inschakelen van KPN zowel de deur openen voor toekomstige positionering als een berekening inhouden van de actuele milieubelasting van de ICT in uw bedrijf. (Nogmaals, groene ICT-strategie en ICT-strategie kunnen niet worden gescheiden. In een organisatie waarin bijvoorbeeld de algehele toestand van de ICT minder geavanceerd is en minder consequent beheerd wordt, zal het toepassen van een groene ICT-strategie een veel grotere uitdaging zijn.) Tot besluit Groene ICT is een spannende uitdaging met verreikende gevolgen. Alleen al op gebied van technologie en de levering van diensten kunnen organisaties grote reducties bereiken, zowel wat betreft kosten als wat betreft de milieubelasting van ICT. Het wordt echter pas echt interessant als we verder kijken dan de technologie, en vragen: Hoe kan ICT bijdragen aan nieuwe en meer milieubewuste manieren van zakendoen? Hoe kunnen we de belangen van stakeholders en de regelgeving inzake groene ICT tot een zakelijk voordeel maken? Zoiets simpels als het omschakelen naar volledig IP-gebaseerde communicatie in alle activiteiten van uw contactcenter kan bijvoor - beeld leiden tot een aanzienlijke vermindering van benodigde hardware en van energieverbruik. Door deze omschakeling naar een IP-contactcenter kunt u ook het huidige model radicaal wijzigen in een beter model. Zo kunnen medewerkers, die vanuit huis of andere locaties op afstand werken, op uren werken die passen bij hun leefstijl. Dit vermindert de overheadkosten voor uw organisatie en zorgt bovendien voor gemotiveerde werknemers die meer voldoening halen uit hun werk. Het is een groene maat - regel. Maar de onderneming profiteert pas optimaal wanneer u het geïntegreerde content- en communicatieplatform in uw voordeel gebruikt om nieuwe diensten op nieuwe manieren aan te bieden. People Performance Process Contact Ga in gesprek met KPN over hoe onze ervaringen u kunnen helpen bij het vormgeven van groene ICT. U kunt contact met ons opnemen op Partners Product 9

10 kpn.com/corporatemarket

GROENE ICT VOLGENS GETRONICS

GROENE ICT VOLGENS GETRONICS GROENE ICT VOLGENS GETRONICS VOORWOORD DOOR GROENE ICT TE INTEGREREN IN HET EIGEN PROGRAMMA VOOR MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO), HEBBEN KPN EN GETRONICS TALRIJKE OPVALLENDE EN MEETBARE RESULTATEN

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

ZUINIGE ENERGIE EN KPN

ZUINIGE ENERGIE EN KPN ZUINIGE ENERGIE EN KPN KPN start op 30 oktober 2012 met nieuwe corporate campagne Het netwerk dat geeft om Nederland. Hierbij worden relevante maatschappelijke thema s belicht. In de eerste uiting, We

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence.

Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. Brochure voor leidinggevenden Zie Hallo. De toekomst is aangebroken met Cisco TelePresence. 2010 Cisco en/of gelieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat openbare informatie van Cisco.

Nadere informatie

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business

Whitepaper Integratie Videoconferentie. Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Whitepaper Integratie Videoconferentie Integreer bestaande UC oplossingen met Skype for Business Talk & Vision 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Skype for Business/Lync 4 Hoe doen we dat? 4 3. Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by

mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by mijn zaak poweredbycisco. innovatie. powered by De klanten zijn binnengehaald, de medewerkers zijn aangenomen, de uitdagingen zijn het hoofd geboden. Kortom, uw bedrijf is opgebouwd. En nu kunt u ook nog

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Fors besparen op uw hostingkosten

Fors besparen op uw hostingkosten Whitepaper Fors besparen op uw hostingkosten Hoe kunt u een kostenvoordeel behalen zonder dat dat ten koste gaat van de kwaliteit van uw dienstverlening? INHOUD» De hostingmarkt» Cloud technologie» Uitbesteden

Nadere informatie

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken

Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Het Slimme Connecteren In de praktijk bij Service Centrum Flevolandse Bibliotheken Optimale ondersteuning voor Flevolandse bibliotheken De rol van de Nederlandse bibliotheken verandert. Enerzijds is een

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Uw ICT-systemen of -beheer EN BETROUWBAAR. transparantie en continuïteit.

Uw ICT-systemen of -beheer EN BETROUWBAAR. transparantie en continuïteit. IT-COMPONENTEN MANAGED SERVICES Uw ICT-systemen of -beheer BEWAKEN. uitbesteden. VEILIG, Betrouwbaarheid, SNEL EN BETROUWBAAR transparantie en continuïteit. PST Managed Services De huidige technologische

Nadere informatie

Ontzorgen Met alle denkbare diensten

Ontzorgen Met alle denkbare diensten In 1993 zijn Frank Scholten en Dion Awater een bedrijf gestart, omdat zij een duidelijke visie hadden op de IT-wereld: IT moet eenvoudiger! Samen met een aantal gedreven vakmensen begonnen zij aan hun

Nadere informatie

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY

Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY Maximale ontzorging in eigen regie POWERED BY www.hixonline.nl De zorgsector is voortdurend in beweging. Zorgprocessen worden meer en meer geautomatiseerd en vrijwel alle gegevens van de patiënt worden

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

Introductie Overwegingen bij het gebruik van PUE In de meting op te nemen elementen Ontwerp gebaseerd op volledige capaciteit Toepassing van PUE

Introductie Overwegingen bij het gebruik van PUE In de meting op te nemen elementen Ontwerp gebaseerd op volledige capaciteit Toepassing van PUE PUE Het is algemeen geaccepteerd dat er iets moet gebeuren om het energieverbruik en de CO2-uitstoot van datacenters terug te dringen. Er is immers nu al sprake van een significant energieverbruik en een

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg

Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Bijzondere ICT voor bijzondere zorg Agenda Over Profila Zorg Gezondheidszorg in beweging ICT requirements Profila Zorg Biedt cloud computing de oplossing? Migratie Effecten en besparingen Leerpunten Toekomst

Nadere informatie

Sterker in samenwerking

Sterker in samenwerking Intrakoop-strategie 2014 2016 Sterker in samenwerking Intrakoop helpt zorginstellingen al meer dan vijftig jaar de meeste waarde uit het leveranciersaanbod te realiseren, door kennis, ervaring en inkoopvolume

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

Geeft richting in de wereld

Geeft richting in de wereld Geeft richting in de wereld werled van IT I T- m a k e l a a r IT-makelaar Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility Werkplek Data center Hardware Software Wireless Cloud Virtualisatie Mobility

Nadere informatie

Datum: 31 augustus 2011

Datum: 31 augustus 2011 ICT assessment Methodiek: ITEM-C ICT assessment Ontwikkeld door: ITEM-C advies en interim management Auteur: H.W. Gooskens Datum: 31 augustus 2011 Copyright: ITEM-C advies en interim management Niets uit

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector I. Inleiding Sinds de Europese sociale partners meer dan tien jaar geleden, op 16 juli 2002,

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s

Omarm de cloud. Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Omarm de cloud Een onderzoek naar de acceptatie van cloud computing onder Europese MKB s Introductie Cloud computing symboliseert een grote verschuiving in de manier waarop ITdiensten worden geleverd binnen

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Capitec Bank verbetert de klantbeleving met het digitaal content management systeem van Scala

Capitec Bank verbetert de klantbeleving met het digitaal content management systeem van Scala Capitec Bank verbetert de klantbeleving met het digitaal content management systeem van Scala Elektronisch wachtrijbeheer gecombineerd met digital signage verhoogt de klanttevredenheid en verbetert de

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud

Wat is de cloud? Cloud computing Cloud The Cloud Agenda Wat is de cloud? Ontwikkelingen en trends in de markt Bedrijfsstrategie Voordelen en vraagtekens Werken in de cloud: Hoe? Veiligheid & privacy Toepasbaarheid in breder verband Demo Borrel

Nadere informatie

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming.

De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. De cloud die gebouwd is voor uw onderneming. Dit is de Microsoft Cloud. Elke onderneming is uniek. Van gezondheidszorg tot de detailhandel, van fabricage tot financiële dienstverlening: geen twee ondernemingen

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

School Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet

School Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet School Info Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid

Nadere informatie

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b

IaaS by Proact. datasheet. Uitdaging. Oplossing. U profiteert van: Van IT-afdelingen wordt steeds meer verwacht. Zij moeten e nerzijds de b datasheet Uitdaging Als CIO of IT-manager balanceert u dagelijks t ussen de eisen en w ensen van de business en het efficiënt en effectief omgaan met de b eschikbare financiële middelen. Hoe kunt u s neller

Nadere informatie

MVO Kwartaalbericht Juli 2017

MVO Kwartaalbericht Juli 2017 MVO Kwartaalbericht Juli 2017 1 Iedereen levert een bijdrage pagina 4 Samen werken aan een betere toekomst pagina 6 Ik zie bij BRAND al vele mooie initiatieven ontstaan pagina 8 MVO helpt mij om normen

Nadere informatie

Status: Versie 1.0 Datum opgesteld: 9 januari 2015 Datum gewijzigd: 9 januari 2015 Auteur: M. Bartelink Handtekening:

Status: Versie 1.0 Datum opgesteld: 9 januari 2015 Datum gewijzigd: 9 januari 2015 Auteur: M. Bartelink Handtekening: Ter certificering van de Prestatieladder Status: Versie 1.0 Datum opgesteld: 9 januari 2015 Datum gewijzigd: 9 januari 2015 Auteur: M. Bartelink Handtekening: Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Introductie

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.

EngagementManager UWV. Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur. 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1. EngagementManager UWV Customized IT Key Metrics Analysis Presentatie Raad van Bestuur 9 oktober 2009 Opdracht: 222788710 Versie1.1 Doelstelling Het Directie Team van UWV heeft 5 benchmark eisen (A-E) opgesteld

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

TECHNOLOGIE IN HARMONIE MET HET MILIEU

TECHNOLOGIE IN HARMONIE MET HET MILIEU TECHNOLOGIE IN HARMONIE MET HET MILIEU BETERE PRODUCTEN VOOR EEN BETERE TOEKOMST Als het aankomt op het kiezen van technologie, begrijpen we dat bedrijven betrouwbaarheid en gevolgen voor het milieu boven

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen

Geef uw onderneming vleugels. Met de soepele werkprocessen Geef uw onderneming vleugels Met de soepele werkprocessen van Dutchict Cloud Online functionaliteiten Managed Cloud Online functio U wilt uw documenten overal kunnen beheren en delen. Maar applicaties

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

MVIE Geluidssystemen B.V.

MVIE Geluidssystemen B.V. MILIEUZORGSYSTEEM van MVIE Geluidssystemen B.V. tevens handelend onder: MVIE Audiovisuele Techniek MVIE Home Entertainment De scope van dit kwaliteitssysteem is: MVIE levert, installeert en onderhoud professionele

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MaXXus Communications Winkelhaak 77 Postbus 24021 2490 AA Den Haag Tel. 070 3076666 Fax. 070 3076699 www.maxxus.nl info@maxxus.nl Versie 3.1 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Versie: 3.1 Versie3.1

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

2014 KPMG Advisory N.V

2014 KPMG Advisory N.V 02 Uitbesteding & assurance 23 Overwegingen bij uitbesteding back- en mid-office processen van vermogensbeheer Auteurs: Alex Brouwer en Mark van Duren Is het zinvol voor pensioenfondsen en fiduciair managers

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid

Energie, Afval, Geluid, Diversiteit, Duurzame Inzetbaarheid DUURZAAM ONDERNEMEN bij NS Strategie Mobiliteit per trein heeft een duurzaam karakter en daarmee NS ook. Door het reizen van deur tot deur voor onze klanten zo aantrekkelijk mogelijk te maken draagt NS

Nadere informatie

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare

Zorg dat het goed komt. ENGIE Healthcare Zorg dat het goed komt ENGIE Healthcare 2 Zorg & ICT Energymanagement & Exploitatie Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO) Publiek Private Samenwerking (PPS) Integrale diensten en services Slimmer

Nadere informatie

Vraagstelling: wanneer en hoe

Vraagstelling: wanneer en hoe Vraagstelling: wanneer en hoe In opdracht van AgentschapNL heeft TNO het volgende onderzocht: 1. Wanneer is een cloud oplossing groen?! Wat is een groene cloud?! Welke factoren zijn hierbij van belang?

Nadere informatie

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Oxyma helpt organisaties bij het optimaliseren van marketing- en salesprocessen en verzorgt de uitvoering daarvan. Om een brede groep klanten complete dienstverlening

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES

INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES INTRODUCTIE ICoTec ICT SERVICES Introductie Wij zijn een full service ICT bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft op vele vlakken binnen de ICT-branche. Door veel te investeren in de kennis van onze IT-specialisten

Nadere informatie

Loyaliteitsprogramma GPS-Buddy

Loyaliteitsprogramma GPS-Buddy Loyaliteitsprogramma GPS-Buddy Dagelijks zijn mensen mobiel en reizen om verschillende redenen en op diverse manieren van de ene locatie naar de andere. Per spoor, over het water, te voet, per fiets maar

Nadere informatie

Afdeling Inkoop Januari 2017

Afdeling Inkoop Januari 2017 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen MVI-beleid in de praktijk Afdeling Inkoop Januari 2017 MVI-beleid Doel Waarom MVI-beleid? Als netbeheerder willen wij in de transitie naar een duurzame samenleving onze

Nadere informatie

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud

Welkom. De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Welkom De gang naar hemel of luchtkasteel? Ervaringen in stappen naar de Cloud Even voorstellen Arnold Tuinenburg Over-gemeenten Peter Porte Gemeente Stichtse Vecht Rolf Meursing Odinfo Odinfo Advies en

Nadere informatie

Zonder connectiviteit ligt alles stil

Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder transport staat alles stil. Dit geldt ook binnen de ICT- en telecomsector. Zonder connectiviteit geen toegang tot internet en social media; zijn apps en cloud

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Application Hosting : Intelligent Hosting

Application Hosting : Intelligent Hosting Application Hosting : Intelligent Hosting Januari 2012 [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze

Nadere informatie

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze?

Werkplek anno 2013. De werkplek; maak jij de juiste keuze? Werkplek anno 2013 Welkom Agenda Bas van Dijk & Peter Klix (EIC) Pauze HP Converged infrastructuur Johan Benning Presales consultant HP Diner Wie is wie Bas van Dijk Infrastructuurarchitect Specialisatie

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

D. Deijs. Gebouwautomatisering voor u!

D. Deijs. Gebouwautomatisering voor u! D. Deijs Gebouwautomatisering voor u! Agenda Introductie Regel Partners Case Hogeschool Rotterdam Applicatie software op één locatie Beheer van Software Afstandbeheer GBS optimaliseren & duurzaam automatiseren

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen

IaaS als basis voor maatwerkoplossingen 1 IaaS als basis voor maatwerkoplossingen De specialisten van Fundaments: uw logische partner INHOUD Vooraf Terugblik Cloud De rol van de IaaS Provider IaaS maatwerkoplossingen in het onderwijs Conclusie

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix

Trends in de Campusinfrastuctuur. In samenwerking met Stratix Trends in de Campusinfrastuctuur In samenwerking met Stratix Agenda Workshop Trends in Campusinfrastructuur 30-4-2015 Agenda Introductie: SURFnet Automated Networks IaaS en SaaS Wireless Privacy en Security

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

CO 2 -neutraal drukwerk produceren met Ricoh

CO 2 -neutraal drukwerk produceren met Ricoh CO 2 -neutraal drukwerk produceren met Ricoh De meerwaarde van verantwoord grafisch ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) staat bij grafimediabedrijven hoog op de agenda. Ook opdrachtgevers

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie :

2B4 Managementverklaring. Datum : 3 okt Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2B4 Managementverklaring Datum : 3 okt. 2017 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2017.1 MANAGEMENTVERKLARING CO2 Een van de doelstellingen van het Fens Beheer B.V. is het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Datacenter Netwerk Trends in Nederland. Peter Vermeulen Pb7 Research

Datacenter Netwerk Trends in Nederland. Peter Vermeulen Pb7 Research Datacenter Netwerk Trends in Nederland Peter Vermeulen Pb7 Research Agenda Over het onderzoek Impact van IT trends op het datacenter Investeren in het datacentrum van morgen Visie en draagvlak Conclusies

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Energiezorg management systeem. Symposium Groene ICT

Energiezorg management systeem. Symposium Groene ICT Energiezorg management systeem Symposium Groene ICT Voorstellen Marco Kappe Directeur Service Delivery Vancis 2 fysieke datacenters Housing van de (nationale supercomputer) Leveren van Co locatie Leveren

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen

TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS. Geïntegreerde Operations Support oplossingen TELECOM UTILITIES & MEDIA SOFTWARE SOLUTIONS Geïntegreerde Operations Support oplossingen Geïntegreerde Operations Support voor Telecom, Utilities & Media Als branchespecialist ondersteunt Atos Origin

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Efficiënter inkopen en meer controle over uw uitgaven en kasstromen Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Automatiseer uw Purchase-to-Payproces voor een betere afstemming tussen Inkoop en Finance Uw

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie