Groene ICT volgens KPN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groene ICT volgens KPN"

Transcriptie

1 Groene ICT volgens KPN

2 Groene ICT volgens KPN Voorwoord Door groene ICT te integreren in het eigen programma voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), heeft KPN talrijke opvallende en meetbare resultaten geboekt: KPN heeft voor haar duurzaamheidsverslag het niveau A+ op de extern gecontroleerde GRI-status bereikt, de hoogst mogelijke beoordeling (GRI = Global Reporting Initiative). In 2009 was 56% van de door KPN gebruikte energie al groen. Onderdeel van de strategie Klimaatneutraal 2020 is de doelstelling om in 2011 is 100% groene energie te gebruiken. Financiële instellingen van het Carbon Disclosure Project hebben KPN beoordeeld als het beste telecombedrijf voor wat betreft transparantie over de CO 2 -uitstoot. KPN heeft de CO 2 -uitstoot verminderd met ton door het intern invoeren van Het Nieuwe Werken : werkplekken zijn ingericht volgens Het Nieuwe Werken en de doelstelling om in 8000 vergaderingen in 2010 te vervangen door videoconferenties verloopt volgens planning. In september 2010 is KPN opgenomen in de Dow Jones Sustainability Index. Daarmee behoort KPN volgens onafhanke lijke experts tot de meest duurzame telecom bedrijven ter wereld. Bij elke samenwerking met klanten brengt KPN het reduceren van de milieubelasting ter sprake. Door hun keuze voor KPN als ICT-dienstverlener weten onze klanten vaak ook betere milieu- en MVO-resultaten te boeken. In dit whitepaper wordt uitgelegd waarom een samenwerking met KPN leidt tot tastbare vooruitgang bij het groen maken van ICT en bij het bevorderen van groen gedrag door het gebruik van hulpmiddelen voor communicatie en samenwerking. KPN helpt leidinggevende ICT-beslissers hun positie in te nemen bij het bepalen van MVO-beleid. We willen onze ervaring delen met teams voor ICT, MVO en Facilities, om ze te helpen hun eigen organisaties naar een groenere en productievere toekomst te leiden. Als u geïnteresseerd bent in het behalen van resultaten die te vergelijken zijn met de onze, en in meer profijt van uw ICT-resources, neemt u dan nu contact met ons op. Coen Olde Olthof Vice President - Marketing, Alliances, Portfolio & Strategy, KPN 2

3 Groene ICT: een geïntegreerde benadering, geen sluitstuk Maatschappelijk verantwoord ondernemen is tegenwoordig voor alle organisaties in de publieke en private sector van belang. Bij hun streven naar een geloofwaardig MVO-imago moeten organisaties wollige en niet door feiten ondersteunde communicatie vermijden. Ze moeten direct op genomen maat regelen en meetbare resultaten kunnen wijzen, zoals KPN dat heeft gedaan. Dit is met name het geval voor energieverbruik, waarbij emissiehandel en de formele meting van de CO 2 - voetafdruk van de onderneming nu harde realiteit is. De ICT-omgeving behoort tot de kern van MVO. Het vermogen om een groen ICT-beleid op te zetten en te handhaven is deel gaan uitmaken van het mandaat van alle leidinggevende beslissers die zich bezighouden met ICT-strategie, -inkoop en -gebruik. Door de milieubelasting van het ICT-gebruik in onze eigen onderneming te minimaliseren dragen we niet alleen bij aan mondiale doelstellingen, maar voegen we tevens meetbare waarde toe aan ons bedrijf: we verminderen de energiekosten en leveren onze stakeholders concreet bewijs dat MVO meer is dan een verklaring van goede voornemens. De nadruk op concrete resultaten is met name van belang voor ICT-beslissers. Uit het onderzoek van Forrester in 2010 (Market Update: The State Of Green IT Adoption, Q2 2010), bleek dat het verlagen van de energiekosten voor IT een van de belangrijkste motieven voor groene initiatieven was. In dit whitepaper presenteert KPN haar visie op duurzaam en verantwoordelijk ICT-gebruik. De kwesties worden vanuit een breed perspectief bekeken, waarbij uit eigen ervaring blijkt dat de milieubelasting van ICT alleen kan worden geminimaliseerd als we verder kijken dan de technologie zelf en ons ook afvragen hoe de bedrijfscultuur moet veranderen. De analyse en methoden die KPN heeft vastgesteld als resultaat van haar eigen groene ICT-strategie zijn er om gedeeld te worden met anderen. De onderneming heeft geen groen aanbod, maar beschouwt milieubewustzijn als integraal onderdeel van alle bedrijfsaspecten. Als ICT-dienstverlener richt KPN zich natuurlijk op groen ICTgebruik, maar onze horizon is breder. Onze eigen positie is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de KPN Groep, en geeft als zodanig volledig rekenschap van de sociale en economische gevolgen van veranderingen in digitale communicatie in de ruimste zin van het woord. In dit document wordt uitgelegd hoe we onze eigen geïntegreerde benadering van het groen maken van ICT hebben ontwikkeld. Hopelijk is het een inspiratiebron voor gelijkgestemde deskundigen in hun streven naar een duurzame ICT-strategie. Ons duurzaamheidsrapport (www.kpn.nl/mvo) spreekt voor zich. Iedere onderneming kan vergelijkbare resultaten behalen als men bereid is de gevolgen te onderzoeken van het eigen ICT-gebruik en de mogelijkheden van ICT om groen gedrag te stimuleren. Groene ICT: wat je gebruikt en waarvoor je het gebruikt Wanneer men zich afvraagt hoe de strategie voor het duurzaamste ICT-gebruik het beste kan worden ontwikkeld, is het van belang dat men een goed beeld heeft van het geheel. Als we denken in termen van wat wordt beïnvloed, kunnen we het onderwerp opsplitsen in twee brede categorieën: ICT als vervuiler (Reduceren van de ecologische voetafdruk van IT) naast de zuiver technologische keuzen, moeten hier ook de modellen voor inkoop en bedrijfsvoering in beschouwing worden genomen. We moeten zo ver mogelijk kunnen terug - kijken langs de technologische toeleveringsketen, en vooruit naar de uiteindelijke verwijdering of het hergebruik. ICT als oplosser (Reduceren van de ecologische voetafdruk door IT) als we verder kijken dan de technologie, dan moeten we begrijpen hoe de manier waarop we ICT in de onderneming gebruiken gevolgen heeft voor de milieubelasting van ons werkgedrag, en zeker ook het gedrag van onze klanten en partners. In hoeverre kan multimediale digitale communicatie de reiskilometers van werknemers bijvoorbeeld verminderen? Voor KPN zijn deze twee categorieën onderling nauw 3

4 verbonden: de wijze waarop mensen werken wordt tenslotte sterk beïnvloed door de hulpmiddelen die we hen ter beschikking stellen. Als bijvoorbeeld sterk gecentraliseerde opslagmodellen worden opgezet die toegang op afstand tot applicaties en gegevens ondersteunen, leidt dat in eerste plaats tot gerationaliseerd energiegebruik door datacenters. Maar tegelijk vermindert het de locatieafhankelijkheid onder gebruikers, waardoor reistijden en -kosten gereduceerd kunnen worden. De meeste van de werknemers van KPN werken locatieonafhankelijk. Groene ICT op de MVO-agenda van het bedrijf plaatsen KPN plaatst geïntegreerd denken boven aan de agenda bij het bepalen van haar groene ICT-strategie. Alles houdt verband met elkaar, en het geïsoleerd nemen van groene ICT-beslissingen heeft weinig zin. Beslissingen die worden genomen om de ICT-milieubelasting bewust te reduceren, moeten tevens worden genomen in het kader van de bedrijfsdoelen en -strategieën: hoe hoog een bedrijf MVO ook op de agenda plaatst, kosteneffectiviteit en winstgevendheid blijven het belangrijkst en moeten binnen de groene strategie een plaats krijgen. Uitgaande van de twee brede categorieën die hierboven zijn geschetst, is de eerste stap bij het formuleren van de groene ICT-strategie het samenbrengen van de relevante deskundigheden en gezichtspunten. In de ervaring van KPN is onder steuning op het hoogste niveau van wezenlijk belang. Naarmate het initiatief zich ontwikkelt, zal de werkgroep zowel een top-down- als een bottom-upbenadering gebruiken, maar in het begin zijn duidelijke toezeggingen op het hoogste niveau essentieel. Indien MVO al een goede positie heeft gekregen in het denken op directieniveau, dan is het inpassen van een groene ICT-strategie in het geheel een natuurlijke ontwikkeling. Met bijvoorbeeld een publieke toezegging door de Groep om in 2020 klimaatneutraal te zijn, kon de specifieke waarde van de groene ICT-voorstellen van KPN worden beschouwd in termen van hun bijdrage aan die algemene doelstelling. In gevallen waarin de door de directie ingenomen positie ten aanzien van MVO minder goed ontwikkeld is, is het des te belangrijker om te beargumenteren waarom het ontwikkelen van een groene ICT-strategie gewenst is. Bij KPN optimaliseren we het effect van een groene ICT-strategie door ondersteuning vanuit de directie te koppelen aan een multidisciplinaire werkgroep. Een groene ICT-werkgroep heeft gewoonlijk vertegenwoordigers nodig uit: het bureau van de CIO mensen die het ICT-profiel van het bedrijf uitstekend kennen; directie Inkoop en Facilities de mensen die verantwoordelijk zijn voor de kosteneffectiviteit en de toewijzing van fysieke hulpmiddelen; de bedrijfsonderdelen mensen die de cultuur en het gedrag kennen van werknemers, partners en klanten binnen de verschillende specialismen van de onderneming. Wanneer het team en de goedkeuring van de relevante leidinggevenden er eenmaal zijn, is het tijd de huidige milieusituatie in kaart te brengen, scherpe doelstellingen te formuleren en een gedeeld kader voor uitvoerbare groene beslissingen te ontwerpen en naar buiten te brengen. Daarbij is het vanzelfsprekend essentieel dat diepgaande expertise in ICT en in actuele ICT-ontwikkelingen praktisch wordt benut in het MVO-programma. Recente ontwikkelingen, bijvoorbeeld in virtualisatie en dienstverlening via internet, kunnen een fundamentele invloed hebben op het groene profiel van een organisatie. Maar om voordeel te kunnen behalen uit dergelijke ontwikkelingen moet een organisatie de overgang en integratie volledig kunnen beheersen. Deelname uitbreiden voor groen succes Iedere dag worden er overal in de onderneming specialistische beslissingen genomen ter ondersteuning van de algehele strategie. Als de groene ICT-strategie geen onderdeel wordt van dat uitgebreide besluitvormingsproces, zal zij mislukken. Waar er ook maar beslissingen worden genomen (en over elk willekeurig onderwerp), altijd moeten groene overwegingen deel gaan uitmaken van de argumentatie en hierbij is groene ICT direct betrokken. Het succes van groene ICT-strategen is niet gelegen in het vormen van een afzonderlijke eenheid, maar hangt af van: hun vermogen zich te profileren in alle besluitvormende lichamen; hun vermogen een helder voorstel te formuleren voor de niet-specialist; hun vermogen om praktische ondersteuningsmechanismes voor te stellen om te helpen bij de besluitvorming en de opvolging. Degenen die voorheen de ICT-strategie hebben bepaald zullen er uiteraard het meest bij betrokken zijn, maar het is belangrijk om te beseffen dat voor het behalen van succes de verantwoordelijkheid bedrijfsbreed moet worden gedeeld. Rather than building a standalone or dedicated environmental consulting practice, KPN is embedding sustainability dimensions and performance indicators in to two of its core it solutions and consulting practices: flexible workspace management and datacenters. The firm has strong internal experience in bringing IT, HR, and facilities together to make teleworking happen. In IT infrastructure, it emphasizes sourcing renewable power, innovative cooling technologies, and helping customers implement green procurement criteria. Uniquely among the outsourcing providers that we have studied, KPN makes a strong case for the green benefits of data center outsourcing, arguing that customers rarely have the scale to operate green data centers with alternative energy sources and highly virtualized and consolidated server/storage/ network gear. Forrester Research, July

5 Beginvragen: de groene ICT-versneller Als men terugkeert naar de twee basiscategorieën, de ICT zelf en de wijze waarop mensen ICT gebruiken, is het gemakkelijker een paar belangrijke vragen te formuleren waarmee men de groene ICT-discussie kan beginnen. In onderstaande tabel zijn enige nuttige beginvragen opgenomen. Als ICT-dienstverlener moet KPN kunnen aantonen over de best practice te beschikken voor alle competenties die zij aan haar klanten voorstelt. Ook als het gaat om Groene ICT. In de tabel op de volgende pagina kunt u zien hoe de praktijkervaring die in ons bedrijf is ontwikkeld, vertaald wordt in capaciteiten die we onze Thema Focus Beginvragen De ICT zelf als verbruiker van energie Actuele investering Sourcingmodellen Toekomstige activiteiten Werknemersgedrag Of deze nu gecentraliseerd of gedecentraliseerd is, kunt u elke ICT-investering beheersen? Wat zijn de belangrijkste mijlpalen van uw ICT-strategie en/of routekaart, en zijn deze bekeken vanuit het oogpunt van best practice voor het milieu? Kunt u de CO2-voetafdruk/energie-effi ciëntie van uw totale ICT-gebruik schatten? Zo ja, hoe valt de vergelijking met de benchmark uit? Is de mate van milieuvriendelijkheid van uw toeleveringsketen duidelijk? Omvat uw sourcingmodel de gehele levenscyclus van het product, inclusief verantwoorde verwijdering? Verwacht u een toename in het gebruik van virtuele leveringen, uitbesteed of via internet? Hoe is dit van invloed op uw positie ten aanzien van milieu? Zullen kwesties inzake het voldoen aan regelgeving van invloed zijn op uw milieuverplichtingen? Denken uw werknemers al groen? In welke mate zijn ze locatieonafhankelijk? Speelt digitale samenwerking een grote rol in hun werk? Klantgedrag Hoe doen uw klanten zaken met u? Hoe zal dit in de komende vijf jaar veranderen? Door deze discussie te beginnen met de verschillende gemeenschappen binnen uw onderneming, zet u mensen aan het denken over de groene ICT-agenda in termen van persoonlijke verantwoordelijkheid en actie. Individuele daden gaan deel uitmaken van een groter patroon van verantwoordelijkheid, en het cumulatieve effect ervan begint al snel een meetbaar verschil uit te maken. Kleine verbeteringen wijzigen niet alleen de perceptie, maar reduceren ook kosten en verspilling. Printmanagement is een klassiek voorbeeld. Als elke printer in een bedrijf standaard op enkelzijdig en beste kwaliteit is ingesteld, zal dat in de meeste gevallen zo blijven mensen hebben de neiging standaardinstellingen ongewijzigd te laten. Als daarentegen printers vanaf het begin zijn ingesteld op dubbelzijdig en concept, dan worden papier-, toner- en elektriciteitsgebruik vanaf de eerste dag verminderd. Als men beseft dat een gebruiker per jaar gemiddeld 8000 pagina s afdrukt, is het duidelijk dat dit een groot verschil maakt. (In dit voorbeeld zijn de besparingen wellicht minimaal, maar wanneer veel bedrijven met flinterdunne marges werken, mogen cumulatieve kostenbesparingen niet genegeerd worden.) Wat KPN intern doet Bij het bepalen van de eigen groene ICT-strategie heeft KPN van het begin af aan begrepen dat de klanten waarschijnlijk twee belangrijke vragen stellen: Wat hebben jullie gedaan om ICT bij jullie zelf milieuvriendelijk te maken? Hoe kunnen jullie ons helpen ICT groen te maken? klanten bieden. De tabel is verticaal enerzijds onder verdeeld in activiteiten waarin ICT rechtstreeks kan worden gebruikt om groen gedrag te stimuleren, en anderzijds in werkwijzen die de milieubelasting van ICT minimaliseren. Er is een rechtstreeks verband tussen de expertise die we in onze eigen bedrijfsvoering toepassen en de expertise die we als dienst - verlening aan onze klanten bieden. Het laat ook zien dat KPN geen geïsoleerde groene ICT-service portfolio ontwikkelt, maar ernaar streeft de praktijkervaringen op onder andere milieugebied in te bedden in alle kernactiviteiten. Ons Groene ICT-plan vormt de enige uitzondering. Het fungeert als springplank voor een volledig geïntegreerde groene strategie voor onze klanten. Zo zorgt KPN ervoor dat zij zich aan de eigen regels houdt en dat milieubewuste ICT een centraal thema blijft bij de ontwikkeling van diensten. Klanten profiteren van de KPN-benadering waarbij de eigen bedrijfsvoering als proeftuin voor groene initiatieven richting klant wordt gebruikt. Drie voordelen springen er met name uit: KPN minimaliseert risico s doordat elk groen voorstel dat door KPN wordt gedaan, in werking kan worden gezien, is het risico voor de klant minimaal. Dit betreft niet slechts het risico dat groene doelstellingen kunstmatig hoog worden gezet, maar ook het risico dat de groene strategie een financiële last voor de organisatie wordt of dat zij de productiviteit en prestaties van het bedrijft aantast. 5

6 KPN behaalt kritische massa toeleveringsketen als toonaangevende internationale ICT-dienstverlener beheert KPN totale zakelijke volumes over de gehele toeleveringsketen die veel groter zijn dan die van haar klanten. Hierdoor heeft KPN de grootte en de relaties die nodig zijn om groene strategieën over de gehele toeleveringsketen te beïnvloeden. Als bijvoorbeeld een klant de werkplekken van zijn bedrijf opnieuw inricht, zou Dell normaal gesproken ieder artikel in een eigen verpakking leveren. KPN heeft dat in samenwerking met Dell veranderd. Als bijvoorbeeld 200 thin clients worden verstuurd, kunnen deze veilig in bundels van 20 worden verzonden, wat overbodige verpakking bespaart. KPN zorgt voor besparingen op investeringsniveau omdat ICT-dienstverlening de kernactiviteit van KPN is, investeert zij in het groen maken van ICT op een schaal die buiten het bereik ligt van de meeste van haar klanten. De voordelen van deze investering worden vervolgens opgenomen in het voorstel aan de klant, en op deze wijze worden groene waarden verspreid. Dit is van toepassing op de ontwikkelingen van methoden en processen, bijvoorbeeld met betrekking tot het op afstand beheren van systemen, wat nodig is voor het afstellen van het stroomverbruik. Het strekt zich uit tot het proces van workspacemanagement en bevordert een dynamischer contractuele betrokkenheid tussen werkgever en werknemer. En men kan het wellicht het duidelijkste zien in de investering van KPN in groene datacenters, zoals hieronder wordt beschreven. Social acceptance Interne Getronicsinitiatieven ICT als katalysator voor groen gedrag ICT Sustainability & Maturity Assesment Workspace Optimization Workspace Online PBX & Unifi ed Communications Managed Printing Service Desk Deskside Support Het Nieuwe Werken Videoconferenties vervangen reizen naar bijeenkomsten Kantoren: papierloos tenzij Portalen, hulpmiddelen voor contentbeheer en samenwerking Duurzaam inkoopbeleid Oplossingen voor milieubeheer Ict groen maken om milieubelasting te minimaliseren Infrastructure Optimazation Server, Storage and converged Solutions Housing Hosting (Outsourced) datacenterdiensten Monitoring Data Center Facilities Virtualisatie en geconsolideerde opslag Verlengde levensduur van apparaten Zet uit! stroombesparing door ontwerp met Intel en andere technologieën Optimalisering datacenters Meting stroomverbruik Basisdoelstellingen voor energieverbruik Basisdoelstellingen voor CO2-uitstoot Verantwoord beleid voor hergebruik Groene datacenters Met de opkomst van virtualisatie, van housing en hosting, en met het ontstaan van nieuwe op internet gebaseerde leveringsmodellen, wordt het datacenter het centrum van zakelijke ICT-activiteiten. Dit geldt wanneer het datacenter eigendom is van het bedrijf, maar ook wanneer het bedrijf diensten gebruikt die geleverd worden door een derde: in beide gevallen wordt uiteindelijk de gebruiker van de diensten verantwoordelijk gehouden voor de milieugevolgen van de gebruikte dienst. KPN heeft een allesomvattende groene strategie bij haar eigen datacenters ingevoerd en daarbij duidelijke doelen geformuleerd en resultaten gemonitord. Warmtewielen (bijvoorbeeld KyotoCooling) zijn een goed voorbeeld. Deze systemen gebruiken innovatieve warmtewielen van aluminium om met een minimaal energieverbruik de temperatuur van het datacenter constant te houden. Sinds het installeren van de systemen heeft KPN het energieverbruik van datacenters verminderd met jaarlijks 5 miljoen kwh, wat neerkomt op een besparing van een half miljoen euro per jaar, vergelijkbaar met het verbruik van 1500 Nederlandse huishoudens. Het groen maken van datacenters wordt verder bevorderd door het geavanceerd balanceren van opslag- en verwerkingsbelasting binnen de grenzen van het gezamenlijk gebruik van resources dat is afgesproken met de afzonderlijke klanten. Net zoals KPN deze benaderingen heeft gebruikt in haar eigen datacenters, kan zij de noodzakelijke expertise bieden aan organisaties die de milieubelasting en kosten van hun eigen datacenters willen minimaliseren. 6

7 In dit whitepaper heeft KPN benadrukt dat het belangrijk is het groen maken van ICT te zien als integraal onderdeel van de algehele ICT- en bedrijfsstrategie. Een goed voorbeeld hiervan is de recente klantervaring van een ministerie en van een klant binnen het openbaar vervoer. Door uitbesteding naar de groene datacenters van KPN en door met ons overeen te komen om workspace technologie te leveren en afvalverwijdering te beheren, hebben deze klanten duidelijke en meetbare groene voordelen behaald. Ze zijn ook een goed voorbeeld geweest voor andere overheidsdepartementen, door te laten zien hoe milieuvraagstukken van doorslaggevend belang zijn voor besluitvorming over ICT. Zo heeft het ministerie het jaarlijkse energieverbruik met meer dan kwh verminderd, wat heeft geleid tot aanzienlijke kostenbesparingen. Het is duidelijk dat het milieuvoordeel gekoppeld is aan duidelijke zakelijke voordelen, met inbegrip van een eenvoudiger beheer van mensen en middelen en een veel grotere flexibiliteit. Voorbeelden van ingebed groen denken vindt men in het gehele bedrijf: Het veranderen van werkpatronen heeft gevolgen voor onroerend goed, en leidt tot panden met meer flexibiliteit, lagere kosten en lagere CO 2 -uitstoot. Fusies en overnames krijgen een groene invalshoek door overname van Talk and Vision, de specialist in videovergaderen, anticipeert KPN op bedrijfsgroei als resultaat van een milieu - bewuster kijk op zakendoen bij de klanten. Het ontwerp en de samenvoeging van datacenters, zoals boven besproken, levert een grote bijdrage. De inkooptak van de groep ondervindt ook de gevolgen van groen denken 20% van alle ingekochte energie moet bijvoorbeeld door windkracht zijn opgewekt. Deze lijst gaat verder. Voor KPN is het vermogen om groen denken in te bedden in de eigen bedrijfsontwikkeling onlosmakelijk verbonden met de aangeboden diensten. Groene ICT inbedden, niet vastpinnen Aan het begin van deze whitepaper hebben we gesteld hoe belangrijk een geïntegreerde benadering is voor het groen maken van ICT. We hebben laten zien hoe belangrijk het is een brede dwarsdoorsnede van het bedrijf erbij te betrekken en steun te verkrijgen op het hoogste niveau. We hebben het proces geschetst waarmee KPN de ontwikkeling van groen denken stimuleert via interne toepassingen, en vervolgens door deze ervaring toe te passen op externe voorstellen. Alvorens te overwegen hoe KPN organisaties kan helpen hun eigen geïntegreerde strategie voor het groen maken van ICT te ontwikkelen, is het de moeite waard kort te bekijken hoe KPN en de KPN Groep zelf groen denken en groene ICT volledig in hun bedrijfsstrategieën hebben ingebed. De KPN-groep combineerteen helder gedefinieerde positie ten aanzien van MVO en milieu met duidelijke en meetbare doelen. Zo krijgen stakeholders een directe en een transparante kijk op de positie van het bedrijf, en tevens een middel om te begrijpen in welke mate het zijn doelen behaalt. Dit heeft een praktische invloed op het karakter en het ethos van het bedrijf. Neem nu eens de focus die KPN richt op Het Nieuwe Werken. Met digitale communicatie en samenwerking kunnen werknemers loskomen van hun vaste werkplek. Door deze benadering bewust te aanvaarden en verder te ontwikkelen, wordt technische capaciteit weerspiegeld in arbeidsovereenkomsten en prestatiebeheer. Door werknemers in staat te stellen hun eigen werkritme te bepalen vermindert het bedrijf reiskosten, brandstofverbruik en files in spitsuren, en bevordert het een cultuur van samenwerking. Dat is goed voor het milieu, goed voor het bedrijf en goed voor de mensen twintig minuten die worden besteed aan het op de fiets brengen van de kinderen naar de crèche is beter (en productiever) dan 1 uur doorgebracht in een verkeersopstopping. Het is ook goed voor personeelszaken en -werving, omdat het KPN een aantrekkelijker werkgever maakt dan minder vooruitstrevende concurrenten. Zuiver uitgedrukt in uren die worden gewonnen met groen gedrag en telewerken, berekent KPN gemiddeld acht uren die per werknemer per week worden vrijgemaakt. 7

8 In elk van deze specialismen vindt voortdurend wederzijdse bevruchting tussen bedrijfsontwikkeling en groene ICT-strategieën plaats, zoals wordt aangegeven in het eerder besproken kwadrant: C Workspace Connectivity Datacenter C Collaboration Device Support Personal Enterprise Customer Interaction Systems Security Availability Consulting C Workspace ontwerpen voor Het Nieuwe Werken: dynamische werkstijlen en een hoge mate van samenwerking en mobiliteit worden gecombineerd met intelligente ontwerpen voor een minimale milieubelasting. Veranderingen aan de werkruimte omvatten cultuur en faciliteiten. Connectivity het samenbrengen van de gecombineerde communicatie- en netwerkervaring van KPN op een manier die de bandbreedte en prestaties levert die nodig zijn voor een verbonden cultuur, terwijl tegelijkertijd stroomvretende netwerkapparatuur wordt uitgebannen ten gunste van gerationaliseerde communicatiemodellen. Datacenters het creëren van betrouwbare, zeer schaalbare bedrijfsknooppunten met ingebouwde voortdurende duurzaamheidsverbetering. Groene vooruitgang is zowel meetbaar als aantoonbaar, waarbij zowel de reductie in CO 2 -uitstoot als het percentage omschakeling naar hernieuwbare producten wordt getoond. Consulting ervoor zorgen dat praktisch groen denken altijd deel uitmaakt van de bedrijfsdiscussie. 8

9 KPN wijst de groene weg In het bedrijfsleven zijn we eraan gewend geraakt om te praten over partnerschap in plaats van het gewonere leverancier. Bij het bepalen van de groene ICT-strategie kan echter met recht van partnerschap worden gesproken. En wel om de volgende reden. De trend naar centralisatie, gedeelde servicemodellen, levering via internet en in het algemeen naar het uitbesteden van ICTdiensten ligt dicht bij de kern van groene ICT. Door rationalisatie van de manier waarop inhoudelijke en samenwerkingsdiensten aan haar werknemers en klanten worden verleend wordt het voor de onderneming onvermijdelijk de kwesties van efficiënt energiegebruik en CO 2 -uitstoot aan te pakken. Daarom, in termen van het meest elementaire idee van partnerschap, kiest de onderneming ervoor door een externe dienstenaanbieder te kiezen de verantwoordelijkheid voor het milieu en de beloning te delen: het kiezen van een derde ontslaat de onderneming niet van die verantwoordelijkheid. Deze gedeelde verantwoordelijkheid gaat wel verder dan het datacenter. Nogmaals, als we terug - keren naar het idee van groene ICT als integraal onderdeel van al het ondernemingsgedrag, kunnen we de workspace in ogen - schouw nemen. De verschuiving van stroom- en materiaalvretende bureaucomputers naar thin client-technologieën zal een stuk uit het dagelijkse energieverbruik snijden, en uiteindelijk uit de eropvolgende hergebruikverplichtingen. Maar dat is nog maar het begin. Als KPN-adviseurs een project aanpakken, zullen ze altijd proberen de groene ICT-strategie vanuit het breedste perspectief op te bouwen. Zodoende gaat de workspace niet over de keuze van apparatuur het gaat over hoe mensen eigenlijk willen werken, over hoe een omgeving te scheppen waarin digitale samenwerking de productiviteit verhoogt, over hoe milieuoverwegingen verder gaan dan de te kiezen technologie en zich uitstrekken tot fundamenteel denken over gedrag en stijl van leven/werken. Er is niets theoretisch aan deze benadering. Zij is gebaseerd op de eigen ervaringen en prestaties van KPN, waarmee organisaties een ICT-routekaart kunnen tekenen waarop: Groene ICT-strategie is ingebed in ICT- en bedrijfsstrategie, en Praktische projecten met helder gedefinieerde zakelijke en groene doelstellingen worden aangegeven. Teneinde deze combinatie van een brede blik en een praktische focus te verwerkelijken, beveelt KPN haar 5P-model aan, dat is samengevat in het volgende diagram. De analyses van mensen, processen, producten/technologieën en partners zijn gericht op prestaties en meetbare resultaten. Net zoals de groene ICT-strategie van KPN wordt gemonitord in termen van kwantificeerbare resultaten, verwachten we dat onze klanten dat ook kunnen. Uw groene ICT-strategie zal tot op zekere hoogte worden bepaald door uw huidige positie. Strategie is een middel om te komen waar je wilt zijn, maar het startpunt moet begrepen worden om de onderneming levens - vatbaar te maken. Om deze reden zal het inschakelen van KPN zowel de deur openen voor toekomstige positionering als een berekening inhouden van de actuele milieubelasting van de ICT in uw bedrijf. (Nogmaals, groene ICT-strategie en ICT-strategie kunnen niet worden gescheiden. In een organisatie waarin bijvoorbeeld de algehele toestand van de ICT minder geavanceerd is en minder consequent beheerd wordt, zal het toepassen van een groene ICT-strategie een veel grotere uitdaging zijn.) Tot besluit Groene ICT is een spannende uitdaging met verreikende gevolgen. Alleen al op gebied van technologie en de levering van diensten kunnen organisaties grote reducties bereiken, zowel wat betreft kosten als wat betreft de milieubelasting van ICT. Het wordt echter pas echt interessant als we verder kijken dan de technologie, en vragen: Hoe kan ICT bijdragen aan nieuwe en meer milieubewuste manieren van zakendoen? Hoe kunnen we de belangen van stakeholders en de regelgeving inzake groene ICT tot een zakelijk voordeel maken? Zoiets simpels als het omschakelen naar volledig IP-gebaseerde communicatie in alle activiteiten van uw contactcenter kan bijvoor - beeld leiden tot een aanzienlijke vermindering van benodigde hardware en van energieverbruik. Door deze omschakeling naar een IP-contactcenter kunt u ook het huidige model radicaal wijzigen in een beter model. Zo kunnen medewerkers, die vanuit huis of andere locaties op afstand werken, op uren werken die passen bij hun leefstijl. Dit vermindert de overheadkosten voor uw organisatie en zorgt bovendien voor gemotiveerde werknemers die meer voldoening halen uit hun werk. Het is een groene maat - regel. Maar de onderneming profiteert pas optimaal wanneer u het geïntegreerde content- en communicatieplatform in uw voordeel gebruikt om nieuwe diensten op nieuwe manieren aan te bieden. People Performance Process Contact Ga in gesprek met KPN over hoe onze ervaringen u kunnen helpen bij het vormgeven van groene ICT. U kunt contact met ons opnemen op Partners Product 9

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Onze Duurzaamheidsevaluatie 2011. Better Future

Onze Duurzaamheidsevaluatie 2011. Better Future Onze Duurzaamheidsevaluatie 2011 Better Future over bt We voorzien in de behoeften van consumenten in het Verenigd Koninkrijk en in meer dan 170 landen wereldwijd. We concurreren op diverse markten, waaronder

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn

De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn S o u r c i n g S t r a t e g y W h i t e P a p e r De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn Veel organisaties heroverwegen op regelmatige

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening.

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening. In samenwerkingen met datacenterworks september 2009 management Basisbouwblokken maken het datacenter energievoorziening De impact van overheidsregulering koeling Freonvrij koelen van datacenters en verder

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in het MKB

Het Nieuwe Werken in het MKB Het Nieuwe Werken in het MKB Voorwoord In dit boekje staat vertrouwen centraal. Het Nieuwe Werken gaat niet over technologie of een kantoortuin maar over mensen. Hoe stelt u medewerkers instaat het beste

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Fors besparen dankzij vergroening datacenter

Fors besparen dankzij vergroening datacenter ICT op natuurstroom Groene werkplek rendeert Duurzamer bedrijfsvoering dankzij IT Fors besparen dankzij vergroening datacenter inhoud Colofon Greening the Enterprise is een speciale uitgave van IT Executive.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in het MKB

Het Nieuwe Werken in het MKB Keiko Claassen www.keiko.nu keiko.claassen@keiko.nu Hans van der Meer www.microsoft.nl/hnw hansv@microsoft.com Het Nieuwe Werken in het MKB Aantekeningen Hoofdredactie Keiko Claassen Hans van der Meer

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Travelife Training. Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties

Travelife Training. Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties Travelife Training Duurzaam Toeristisch Ondernemen voor reisorganisaties Colofon Deze training is mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van de volgende organisaties: Toerisme Vlaanderen ECEAT-Projects

Nadere informatie

Visie PQR op de IT van Morgen

Visie PQR op de IT van Morgen Visie PQR op de IT van Morgen 3 Constant contact De vraag achter de vraag Verder in dit nummer: In gesprek met de klant Where do you want to go today? 3D naar de cloud Uw IT-strategie begint bij het PQR

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

De kunst van succesvol ondernemen

De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen De kunst van succesvol ondernemen ISBN 90 13 01745 2 NUR 801 Eindredactie: Truus Koppelaar, Afas Software BV Redactionele adviezen: Knowblesse Consult, Lunteren Cartoons:

Nadere informatie