Verblijf Dagopvang : schoolaanvullend en schoolvervangend (dagbesteding) Begeleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verblijf Dagopvang : schoolaanvullend en schoolvervangend (dagbesteding) Begeleiding"

Transcriptie

1 Vragen naar: zie p.12, hoofdstuk 6 Telefoon: Bijlage(n): / Omzendbrief 10 februari 2014 gericht aan alle voorzieningen met een MFC-werking Richtlijnen MFC versie 2 Hieronder vindt u een aanpassing van de richtlijnen omtrent de hantering van de diverse functies, de toewijzing, registratie en bijdrageregeling binnen een MFC in afwachting van een definitieve regelgeving. Deze richtlijnen gelden vanaf 1/1/2014. De aanpassingen gaan vooral over de definities (dagopvang), registratie (verdere verduidelijking) en bijdrageregeling. 1 DEFINITIES Binnen het MFC worden volgende functies gedefinieerd: Verblijf Dagopvang : schoolaanvullend en schoolvervangend (dagbesteding) Begeleiding Binnen de toegangspoort (zie verder) worden hiernaast nog andere functies aangeboden (bv. behandeling, training, diagnostiek, ) Dit dient om zo accuraat mogelijk ondersteuning toe te wijzen of toegang te krijgen tot bepaalde zorgvormen (diagnostiek dient bv. om toegang te krijgen tot een OBC). Wij gaan er van uit dat in al de bovenstaande MFC- functies de nodige ondersteuning en behandeling vervat zit. In de functies verblijf, dagopvang, dagbesteding zit de nodige behandeling en ondersteuning vervat en dienen dus niet apart geregistreerd te worden. Binnen de functie dagbesteding of dagopvang kan er dus bv. kinesitherapie of ergotherapie voorzien worden. Deze wordt dus niet apart gescoord. Binnen het protocol, charter en individuele dienstverleningsovereenkomst wordt afgesproken met de cliënt hoe de ondersteuning eruit ziet en in welke frequentie deze kan plaatsvinden. 1

2 1.1 Verblijf Het verblijf met overnachting ( met inbegrip van de nodige opvang en ondersteuning gedurende de ochtenden (incl. ontbijt) en de avonduren) Dit is een verschil ten opzichte van de oorspronkelijke definitie van de functie verblijf binnen een MFC waar zowel dag- als nachtopvang gecombineerd werden. Deze definitie is beter afgestemd met degene die we gebruiken binnen IJH en RTH. 1.2 Dagopvang De ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of een aangepaste dagbesteding. Deze functie wordt geconcretiseerd in modules die volgende activiteiten aanbieden: Schoolaanvullende dagopvang: het aanbieden van handicapspecifieke opvang overdag zonder schoolvervangend karakter gericht op het stimuleren van de ontwikkelingskansen en mogelijkheden van het kind of de jongere. Schoolvervangende dagopvang (dagbesteding): opvang waarbij er binnen de schooluren een alternatief programma wordt aangeboden. Deze opvang dient aangeboden zoveel mogelijk in samenwerking en in afstemming met een onderwijsinstelling. Met schoolaanvullende dagopvang wordt vooral de klassieke voor- en naschoolse opvang bedoeld. Ook op dagen wanneer er normaal gezien geen school voorzien is (woensdagnamiddag, weekendopvang overdag, ) wordt de functie dagopvang ook gescoord. Schoolvervangende dagopvang (dagbesteding) wordt geregistreerd op dagen wanneer er normaal gezien onderwijs voorzien is én er een schoolvervangend programma wordt aangeboden (voor tijdelijk geschorste leerlingen of niet-schoolgaande gebruikers). Indien er bij het aanbieden van dagbesteding ook opvang is buiten de normale onderwijsuren wordt dit ook binnen deze functie vervat. Een jongere die in een dagdeel zowel (voor- of na)schoolse opvang krijgt als een schoolvervangende dagopvang dient dus enkel het laatste te registreren. Let op: Voor de niet-schoolgaande jongeren dient er enkel de functie dagbesteding te worden geregistreerd (dus ook tijdens de woensdagnamiddagen, weekendopvang overdag en vakantiedagen). De beide functies mogen gecombineerd worden op één dag (bv. halve dag dagopvang en halve dag dagbesteding) maar mogen samen nooit meer dan één dag vormen. 1.3 Begeleiding Hiermee wordt de algemene psychosociale ondersteuning of ADL-assistentie van minimaal één uur en maximaal twee uur bedoeld. Deze begeleiding kan zowel ambulant (het kind /de jongere en/of zijn netwerk verplaatst zich voor de ondersteuning naar de hulpverlener ) als mobiel (de hulpverlener 2

3 verplaatst zich voor de ondersteuning naar het kind/ de jongere en/of zijn netwerk ) worden aangeboden.. Mobiele begeleiding is dus psychosociale begeleiding of ADL-assistentie van de gebruiker en/of zijn context die plaatsvindt in de thuiscontext of in het secundair opvoedingsmilieu. Deze begeleiding vindt niet plaats op de vestigingsplaats(en) of dezelfde campus van de voorziening. Ambulante begeleiding is psychosociale begeleiding of ADL- assistentie van de gebruiker en/of op de vestigingsplaats of campus van de voorziening. Ambulante begeleiding is enkel mogelijk indien de cliënt op dezelfde dag geen gebruik maakt van (semi-) residentiële ondersteuning vanuit het VAPH. Deze niet rechtstreeks toegankelijke ondersteuning is steeds cliëntgebonden. Enkel binnen rechtstreeks toegankelijke hulpverlening is expliciete subsidiëring voorzien voor handicapspecifieke outreach. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden om dit te verduidelijken: Situatie 1 Dries komt s ochtends toe, ontbijt samen met de leefgroep, gaat naar school en de ouders komen hem na de avondmaaltijd ophalen. Dit wordt gescoord als dagopvang. Indien Dries in deze situatie uit de klas wordt gehaald om kinesitherapie te krijgen wordt dit niet bekeken als dagbesteding of ambulante begeleiding. Zoals gezegd zit ook in dagopvang de nodige ondersteuning en behandeling vervat. Enkel indien het gaat om een echt schoolvervangend programma aanbieden dient dit als dagbesteding te worden gescoord. Situatie 2 Dries komt in de loop van de avond toe (bv. op een zondagavond), blijft slapen en vertrekt na een ontbijt meteen naar school waar hij naar de voorschoolse opvang gaat. Op het einde van de schooldag komen de ouders hem daar ophalen. Dit wordt gescoord als verblijf. Situatie 3 Dries komt s ochtends toe in de leefgroep, ontbijt samen met de leefgroep, gaat een halve dag naar school (niet woensdag), eet in de leefgroep en krijgt in de namiddag een schoolvervangend programma aangeboden. De ouders komen hem meteen na school ophalen. Dit wordt gescoord als een halve dag dagopvang, en een halve dag dagbesteding. Situatie 4 Dries blijft niet meer slapen in het MFC, gaat rechtstreeks vanuit thuis naar het school (die niet op de campus ligt), en krijgt in diezelfde school een uur sociale vaardigheidstraining door een therapeut van het MFC. Dit wordt gescoord als een mobiele begeleiding. Indien de jongere in dezelfde situatie naar het MFC zou komen (of een school die op de vestigingsplaats of campus ligt) om het uur sociale vaardigheidstraining te krijgen wordt dit gescoord als een ambulante begeleiding. 3

4 Situatie 5 Dries komt rechtstreeks naar een school die op dezelfde campus ligt en vertrekt meteen na het school terug naar huis. Hij blijft s middags eten in een leefgroep van het MFC omdat er nood is aan extra ondersteuning. Dit kan gescoord worden als een halve dag dagopvang (er is ondersteuning vanuit de leefgroepbegeleiding nodig voor de maaltijd) omdat er enkel een beperkt deel van dagopvang wordt aangeboden. 2 TOEWIJZING 2.1 Tot de start van de Integrale Toegangspoort Voor de MFC s die nog niet gevat werden door ITP, is tot en met 28 februari 2014 minimum een PECticket semi-internaat nodig om ondersteuning vanuit een MFC te kunnen krijgen. Met dit (PEC-ticket kunnen alle functies worden aangeboden binnen een MFC, hoewel het niet de bedoeling is om met een ticket semi-internaat over te gaan naar een voltijds verblijf Voor logeren blijft t/m 28/2 de gekende procedure gelden (eender welke positieve inschrijving is voldoende). Na 1/3 kan deze module worden ingezet indien deze geïndiceerd is via de Integrale Toegangspoort (logeren wordt als niet-rechtstreeks toegankelijk wordt beschouwd). 2.2 Vanaf de start van de Integrale Toegangspoort Vanaf 1 maart 2014 wordt de toewijzing naar het ondersteuningsaanbod voor jongeren met een handicap geregeld door de Intersectorale Toegangspoort Er worden geen tickets van zorgvormen uitgereikt maar modules (een hulpactiviteit bestaande uit een functie gekoppeld aan frequentie, intensiteit, duur en specifieke acties) geïndiceerd en toegewezen via de Intersectorale Toegangspoort. Door de principes van Integrale Jeugdhulp wordt ons ondersteuningsaanbod dus ook vertaald naar typemodules. Deze typemodules worden niet gemaakt vanuit onze zorgvormen (bv. Internaat) maar op basis van een functie (een specifiek kernproces van jeugdhulpverlening zoals verblijf, behandeling, diagnostiek, begeleiding, ). Er is dus bijgevolg geen typemodule internaat of semi-internaat. Onze huidige zorgvormen combineren diverse functies: in een internaat bv. overnacht je niet enkel (functie verblijf) maar wordt er ook voorzien in opvang overdag binnen een orthopedagogisch kader (functie dagopvang) en krijgen de kinderen therapie (functie behandeling). Een typemodule moet opgebouwd worden op basis van één functie (dus geen combinatie van functies). Aangezien we vanuit het VAPH diverse functies aanbieden aan de gebruikers, resulteert dit ook in een relatief groot aantal typemodules. Integrale Jeugdhulp werkt niet via de principes van ondersteuningsvelden maar wijst ondersteuning via modules toe op basis van de huidige vraag van de gebruiker. Een typemodule verblijf geeft dus geen automatisch recht op typemodules binnen andere functies (bv. dagopvang). Alle typemodules kunnen wel ingezet worden in een lager gewicht dan de geïndiceerde typemodules, maar enkel binnen dezelfde functie. Zo zou men bijvoorbeeld vlot kunnen overschakelen van een voltijds, hoogfrequent verblijf naar een laagfrequent verblijf zonder de toegangspoort te passeren. 4

5 Dit is dus echter niet mogelijk indien men wil veranderen van functie. Een MFC kan dus enkel schakelen tussen de geïndiceerde functies. Indien er dus enkel een typemodule verblijf wordt geïndiceerd kan er dus niet automatisch dagopvang worden aangeboden. Omgekeerd betekent dit ook, dat als er geen typemodule verblijf geïndiceerd is, men geen verblijf kan aanbieden. Om naar een MFC doorverwezen te worden dient men minimaal één van de geïndiceerde modules de NRTH-functie dagopvang te bevatten. Wil men een gebruiker doorverwijzen naar een MFC met erkenning OBC dient minimaal één van de geïndiceerde modules de functie diagnostiek te bevatten. 3 REGISTRATIE Enerzijds worden de begeleidingsovereenkomsten in de Cliëntenregistratie (CR) geregistreerd, anderzijds worden de geboden prestaties geregistreerd in een registratietool MFC. Het is aan te raden tijdens het registreren in CR en in registratietool de onderstaande richtlijnen te gebruiken in combinatie met het document Handleiding dat u kunt vinden via het e-loket. 3.1 Richtlijnen m.b.t. registratie begeleidingsovereenkomsten in de CR voor startende MFC s vanaf Vanaf en tot zolang de definitieve migratie naar MFC nog niet is uitgevoerd, registreren voorlopig alle nieuwe MFC s hun begeleidingsovereenkomsten in de CR nog verder zoals gekend onder hun klassieke services. In principe moet men vanaf vlot kunnen schakelen tussen (semi-)residentiële en ambulante ondersteuning. Maar in afwachting van de definitieve begeleidingsovereenkomsten MFC zullen de eventuele ontbrekende klassieke services niet meer toegevoegd worden. Wat nergens onder de erkende klassieke services hoort, wordt nog niet geregistreerd in deze tussentijdse fase. Zo kan het zijn dat bepaalde nieuwe MFC s voor de cliënten die ambulant worden ondersteund, geen ambulante begeleidingsovereenkomst kunnen registreren omdat zij geen klassieke ambulante services hebben. De registratie van alle geboden prestaties daarentegen, zelfs indien er geen begeleidingsovereenkomst voor kon worden geregistreerd, kan echter wel steeds in de registratietool (zie hiervoor 3.2.2). Het VAPH zal nog verdere richtlijnen bezorgen hoe de migratie zal gebeuren en wat er nog verwacht wordt van de voorzieningen hiervoor. Het is dus wel van belang om reeds zoveel mogelijk te registreren wat logisch wel reeds kan onder een klassieke service, om nadien zo weinig mogelijk nog met terugwerkende kracht te moeten doen. Hieronder vind je een handig overzicht waarbij je voor de functies die je aan een cliënt aanbiedt de corresponderende klassieke werkvormen ziet waarop begeleidingsovereenkomsten kunnen worden geregistreerd. Je registreert dus volgens de functies die je aan een cliënt aanbiedt in de CR begeleidingsovereenkomsten in de corresponderende klassieke werkvormen waarvoor je erkend bent in de CR-webapplicatie. 5

6 Het gekende concept in de CR blijft nog steeds dat je, nadat je een begeleidingsovereenkomst hebt geregistreerd, deze niet beëindigt, tenzij je cliënt definitief stopt om (terug) gebruik te maken van je geboden ondersteuning. MFC verblijf Functies MFC dagopvang schoolvervangend(dagbesteding) MFC dagopvang schoolaanvullend MFC (ambulante en mobiele) begeleiding Huidige werkvormen Internaat GES+ Internaat schoolgaanden Internaat niet-schoolgaanden Internaat kort verblijf Internaat logeren OBC GES+ OBC schoolgaanden OBC niet-schoolgaanden OBC logeren Kort verblijf: kort verblijf Semi-internaat niet-schoolgaand Semi-internaat schoolgaand Internaat ambulante begeleiding Internaat GES+ ambulante begeleiding Internaat begeleide uitgroei GES+ Internaat begeleide uitgroei Semi-internaat ambulante begeleiding OBC Begeleide uitgroei OBC ambulante begeleiding OBC begeleide uitgroei GES+ Voor de MFC s die reeds van start gingen in 2012 resp.2013 en die reeds waren gemigreerd naar de voorlopige MFC-services, verandert er niets en deze registreren verder zoals gekend tot zolang er nieuwe richtlijnen van het VAPH komen. 6

7 3.2 Richtlijnen m.b.t. registratie van prestaties Algemene richtlijnen voor alle MFC s Via een registratie tool dient er geregistreerd te worden welke functies aan de individuele gebruiker worden aangeboden op dagbasis. Binnen de registratietool dienen enkel de functies verblijf, dagbesteding, dagopvang en begeleiding te worden geregistreerd. Deze registratietool vervangt de cliëntenregistratie niet. Het VAPH voorziet via het e-loket een scherm om de nodige MFC registraties te doen. Nadat je bent ingelogd op het e-loket kies je hiervoor "MFC" in de menubalk bovenaan. Het is geen verplichting om langs deze weg de registraties te doen, je automatiseerder kan hiervoor ook schermen voorzien in hun eigen pakket. Indien je in dat pakket nog geen toegang hebt tot deze functionaliteit kan je in afwachting reeds registraties doen via het VAPH e-loket. a) Hoe registreren? Bij de functie verblijf dien je gewoon ja of neen te registreren Bij de functies dagopvang en dagbesteding heb je de mogelijkheid om hele dag, halve dag of geen op te geven. Bij de functie begeleiding tenslotte heb je de mogelijkheid om Ja, Nee of blanco op te geven. Op het scherm worden vier mogelijke begeleidingen (psychosociale ondersteuning, ADL, ambulante diagnostiek, mobiele diagnostiek) weergegeven. Enkel de volgende mogelijkheden dienen gekozen te worden: Psychosociale ondersteuning houdt alle activiteiten in die gericht zijn op de psychologische en sociale begeleiding van de cliënt en/of zijn context: dit kan gaan van oudergesprekken tot cognitieve ondersteuning. ADL is een afkorting voor 'Activiteiten Dagelijks Leven'. Dit is een koepelbegrip voor de al dan niet geplande handelingen uit het dagelijks leven die de cliënt niet zonder hulp kan stellen. Dat kan gaan om opstaan, wassen, aankleden, eten, iets vastnemen, iets oprapen, verplaatsen en dergelijke. Indien hulpverleners hierin de cliënt ondersteunen (bv. door een ergotherapeute) spreken we dus van ADL-ondersteuning. Ambulante en psychosociale diagnostiek dienen dus niet apart te worden geregistreerd. De activiteiten van een OBC kunnen worden gescoord binnen de basisfuncties (verblijf dagopvang/dagbesteding, begeleiding en dienen niet verder gespecifieerd te worden). Daarnaast dient u in de registratietool de locatie aan te geven waar de ondersteuning plaatsvindt. Een ambulante begeleiding is dus locatie op de voorziening, de mobiele ondersteuning is elders. De duur van één begeleiding bedraagt één uur. Van zodra deze begeleiding de duur van twee uur overschreden heeft mogen er twee begeleidingen geregistreerd worden. b) Richtlijnen bij het registreren Per persoon wordt er dagelijks een registratie doorgegeven. De lijst personen worden voorzien vanuit de Cliëntenregistratie aan de hand van de begeleidingsovereenkomsten die geregistreerd zijn. 7

8 Mogelijke combinaties : Toegestane Combinaties op eenzelfde dag : Verblijf dagbesteding- dagopvang Verblijf mobiele begeleiding- dagopvang Verblijf - dagbesteding mobiele begeleiding Verblijf- dagopvang- dagbesteding- mobiele begeleiding Dagopvang mobiele begeleiding Dagopvang dagbesteding Dagopvang dagbesteding mobiele begeleiding Dagbesteding mobiele begeleiding Niet toegestane Combinaties op eenzelfde dag : Ambulante begeleiding kan niet worden aangeboden samen met verblijf, dagopvang en/of dagbesteding c) Wanneer registreren Het VAPH verwacht van elke gebruiker registraties op dagbasis. Deze dienen ten laatste op het einde van de maand volgend op de maand van de registratie ingevoerd te zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld de registraties van de gebruikers van de volledige maand januari ten laatste op 28 februari geregistreerd moeten worden Specifieke richtlijnen voor startende MFC s vanaf m.b.t. registratie prestaties Het VAPH heeft het mogelijk gemaakt dat zowel de huidige als de nieuwe MFC s dagelijks hun prestaties m.b.t kunnen registreren. Alle MFC s kunnen hun prestaties elektronisch registreren in een MFC-registratietool (via e-loket of automatiseerdersapplicatie). De nieuwe MFC s die vanaf starten, registreren vanaf voor de ondersteuning geboden vanaf hun prestaties in de registratietool. Het is dus wel van belang om zo snel mogelijk alle MFC-prestaties te registreren, en maandelijks voldoende ruim voor de gekende deadline te overlopen of alles erin correct geregistreerd werd. De nieuwe MFC s die vanaf van start gaan dienen deze voorlopige registratie van prestaties in een elektronische MFC-registratietool op deze wijze verder te zetten. De 11 MFC-piloten, die reeds van start gingen in 2012 resp.2013 en die reeds waren gemigreerd naar de voorlopige MFC-services, dienen uiteraard al hun prestaties zoals gekend ook verder te registreren 8

9 in hun registratietool. Zij dienen wel op te letten dat zij ook de nieuwe definitie voor verblijf vanaf hanteren (staat vanaf enkel nog voor nachtopvang). 4 BIJDRAGEREGELING Op dit moment is er nog geen nieuwe bijdrageregeling van kracht. We werken dus met richtlijnen die gebaseerd zijn op de huidige bijdrageregeling maar vertaald naar de functies van een MFC. Het grootste verschilpunt met de klassieke bijdrageregeling is dat er een bedrag wordt betaald per functie en niet per zorgvorm. Net zoals vroeger wordt er ook gekeken naar de leeftijd van de gebruiker (dus opdeling in -21 jarigen en + 21 jarigen). We geven hieronder de vertaling weer, samen met eventuele aangepaste bedragen. a. Bijdrage per functie en per leeftijd Dagopvang en dagbesteding -21 jarigen Voor een kind of een jongere die van de functie dagopvang gebruik maakt (voor-en naschoolse opvang) wordt er 5,25 euro per dag aangerekend ( of 2,62 per halve dag) Voor een kind of een jongere die gebruik maakt van de functie dagbesteding als niet-schoolgaande wordt er 11,92 euro per dag en 5,95 euro per halve dag aangerekend. Voor een kind of jongere die ofwel gebruik maakt van de functie dagbesteding (zoals geregistreerd in de registratietool) middels een geïntegreerd aanbod tijdens de schooluren ofwel tijdelijk geschorst is wordt er de bijdrage van dagopvang aangerekend (5.25 euro of 2.62 per halve dag) jarigen Voor jarigen die van de functie dagopvang gebruik maken (voor-en naschoolse opvang) wordt er 9,52 per dag aangerekend( zonder vervoer ) of 11,92 (met vervoer). Indien +21- jarigen gebruik maken van dagbesteding geldt hier dezelfde bijdrage: 9, 52 per dag (zonder vervoer ) of 11,92 (met vervoer). 9

10 Verblijf -21 jarigen Aangezien het hier gaat om nachtopvang (en niet meer dag- en nachtopvang) In dit geval bedraagt de eigen financiële bijdrage voor het kind of de jongere 11,41 euro (16,66-5,25). Er kan ook een minimumbijdrage voor verblijf worden voorzien. Deze bedraagt 4,89 euro (7,14/16,66 x 11,41). +21 jarigen Voor +21-jarigen die van de functie verblijf gebruik maken wordt de bijdrage van euro behouden. Begeleiding In dit geval kan er een financiële bijdrage van maximaal 5,00 euro per begeleiding per dag worden gevraagd. Er mogen maximaal twee begeleidingen per dag gefactureerd worden. Hieronder vindt u de bedragen per ondersteuningsfunctie en per leeftijd -21 jaar/+21jaar. Het betreft de bedragen geldig voor het 1 ste en 2 e semester 2013, en het 1 ste semester Functie Bedrag -21 Bedrag +21 Dagopvang zonder vervoer 5,25 9,52 Met vervoer 11,92 Dagbesteding zonder vervoer Met vervoer 11,92 9,52 11,92 Verblijf 11,41 33,35 Begeleiding 5,00 5,00 b. Aftopping (inclusief bijdrage voor begeleiding) -21 jarigen Voor de -21-jarigen mag de maximum factuur op maandbasis, naast de aftopping op 16,66 euro op dagbasis, nooit hoger zijn dan de huidige internaatsbijdrage per maand (16,66 * max.31). Indien de maximale bijdrage lager is dan de kinderbijslag, wordt de maximale bijdrage gevraagd. Indien de kinderbijslag lager is dan de maximale bijdrage, wordt de kinderbijslag als bovengrens gesteld. Dit bedrag moet wel boven het minimumbedrag * aantal dagen aanwezigheid liggen, zoniet wordt dit opgetrokken tot het minimumbedrag. 10

11 Indien het kind of de jongere in de loop van de maand nog verblijf scoort : Per dag dat het kind of de jongere afwezig is in de voorziening (dus op die dag geen registratie voor verblijf, dagbesteding en/of dagopvang voor de desbetreffende gebruiker) moeten de ouders 4,08 euro van de kinderbijslag behouden. Is het kind minstens 6 dagen per maand afwezig, dan kan de bijdrage beperkt worden tot 2/3 van de kinderbijslag. Indien de beperkingen leiden tot een bedrag lager dan het minimumbedrag, dan wordt dit opgetrokken tot het minimumbedrag. Is een kind of een jongere geplaatst in verblijf door de jeugdrechter of door het comité voor bijzondere jeugdzorg of via OCJ maatschappelijke noodzaak, dan is naast de hierboven vermelde beperkingen, de eigen financiële bijdrage indien voordeliger altijd beperkt tot 2/3 van de kinderbijslag (zelfs als dit bedrag lager is dan het minimumbedrag). Ook binnen de Integrale Toegangspoort blijven deze principes gelden (plaatsing door de jeugdrechter of aanmelding door een gemandateerde voorziening bij de toegangspoort wegens maatschappelijke noodzaak). Dit is dus enkel van toepassing indien de plaatsingsmaatregel verblijf betreft (dus niet voor maatregelen die dagopvang/dagbesteding/ambulant/mobiel betreffen). Deze maatregel voor in verblijf geplaatsten blijft lopen binnen de geldigheid zoals bepaald in de maatregel, op voorwaarde dat deze cliënten verder nog minimum 1x per maand verblijf scoren, waardoor de voordeligere bijdrage voor in verblijf geplaatsten verder kan worden toegepast jarigen Voor +21- jarigen bedraagt het maximum euro op dagbasis of (33.35 * max 31) op maandbasis. Dit bedrag mag in geen geval hoger zijn dan inkomsten gereserveerd inkomen op basis van de doelgroepen die aan de beslissing hangen en matchen met de doelgroepen van de erkenning van de voorziening. De bepaling van het gereserveerd inkomen via de gematchte doelgroepen gebeurt als volgt : ->Indien enkel motorisch en/of zintuiglijk en/of licht verstandelijk : hoog gereserveerd inkomen. ->Indien (ook) de doelgroep matig verstandelijk of ernstig verstandelijk : laag gereserveerd inkomen. Tot slot herinneren we eraan dat conform de Beheersovereenkomst, enkel het volledige totaalbedrag financiële bijdragen overheen het hele MFC, maar zonder de eventueel geïnde bijdragen voor ambulante of mobiele begeleidingen, dienen doorgegeven te worden aan het VAPH na het einde van een jaar om afgetrokken te worden van de subsidie van dat jaar bij de vereffening. 5 Cliëntgebonden supplementen Zakgeld jongeren: kinderen en jongeren die geplaatst zijn in verblijf blijven het recht op zakgeld behouden binnen de periode van de toegekende maatregel, zolang deze cliënten nog 1 maal per maand verblijf scoren. 11

12 Socio-culturele toelage: jarige cliënten hebben in verblijf recht op deze toelage binnen de subsidiabele periode, zolang deze cliënten min. 10 maal op 14 dagen verblijf scoren. Het wordt enkel toegekend voor de dagen waarop verblijf wordt gescoord. Het bedrag socio-culturele toelage wordt bepaald op basis van de doelgroepen die aan de beslissing hangen en matchen met de doelgroepen van de erkenning van de voorziening. De bepaling van de socio-culturele toelage via de gematchte doelgroepen gebeurt als volgt : ->Indien enkel motorisch en/of zintuiglijk : hoog socio-culturele toelage. ->Indien (ook) de doelgroep licht of matig verstandelijk : laag socio-culturele toelage. ->Indien (ook) de doelgroep ernstig verstandelijk : geen socio-culturele toelage. 6 VRAGEN? Voor vragen omtrent bijdrageregeling en registratie kan u terecht bij de Helpdesk Cliëntenadministratie (02/ of Voor vragen omtrent afrekeningen kan u terecht bij de dienst afrekeningen (02/ of Voor verdere inhoudelijke vragen kan u terecht bij Sven Pans (02/ of Met vriendelijke groeten Karine Moykens Waarnemend Administrateur-generaal VAPH 12

Verblijf Dagopvang : schoolaanvullend en schoolvervangend (dagbesteding) Begeleiding

Verblijf Dagopvang : schoolaanvullend en schoolvervangend (dagbesteding) Begeleiding Vragen naar: zie rubriek 5, p.9 Telefoon: E-mail: Bijlage(n): Omzendbrief referentienummer 16 december 2013 gericht aan de Multifunctionele Centra VAPH Richtlijnen MFC Hieronder vindt u verdere verduidelijkende

Nadere informatie

Richtlijnen MFC. Versie 2 bis: 30 oktober van 12

Richtlijnen MFC. Versie 2 bis: 30 oktober van 12 Richtlijnen MFC Versie 2 bis: 30 oktober 2014 1 van 12 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Definities... 3 2.1 Verblijf... 3 2.2 Dagopvang... 3 2.3 Begeleiding... 4 3 Toewijzing... 5 4 Registratie... 6 4.1 Richtlijnen

Nadere informatie

Richtlijnen MFC. Versie maart van 14

Richtlijnen MFC. Versie maart van 14 Richtlijnen MFC Versie maart 2015 1 van 14 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Definities... 4 2.1 Verblijf... 4 2.2 Dagopvang... 4 2.3 Begeleiding... 5 3 Toewijzing... 6 4 Registratie... 7 4.1 Richtlijnen m.b.t.

Nadere informatie

Infosessie Registratie Bijdrageregeling Cliëntgebonden supplementen

Infosessie Registratie Bijdrageregeling Cliëntgebonden supplementen Multifunctionele centra (MFC) Infosessie Registratie Bijdrageregeling Cliëntgebonden supplementen Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Begeleidingsovereenkomsten CR MFC s gestart in 2012/2013

Nadere informatie

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH Omzendbrief IJH 2014/1 10 februari 2014 Gericht aan de multidisciplinaire teams; Gericht aan de voorzieningen die zich richten tot minderjarigen; Gericht aan de contactpersonen zorgregie. VRAGEN NAAR:

Nadere informatie

1 Beheersovereenkomst - infomoment

1 Beheersovereenkomst - infomoment Omzendbrief FAM13.12.24 24 december 2013 gericht aan de voorzieningen die op 1/1/2014 overstappen naar FAM Richtlijnen Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) (Versie december 2013) Op 1 januari 2014 schiet

Nadere informatie

Richtlijnen MFC. Versie april van 22

Richtlijnen MFC. Versie april van 22 Richtlijnen MFC Versie april 2016 1 van 22 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Definities... 3 2.1 Verblijf... 3 2.2 Dagopvang... 3 2.3 Begeleiding... 4 2.4 Diagnostiek... 5 3 Toewijzing... 6 4 Erkenning... 7 5

Nadere informatie

5.5 De forfaitbedragen voor management en vorming zijn nergens vermeld evenals de forfait voor kwaliteitsverbetering en bijkomend conventioneel

5.5 De forfaitbedragen voor management en vorming zijn nergens vermeld evenals de forfait voor kwaliteitsverbetering en bijkomend conventioneel Inhoud 1 Combinaties... 3 1.1 Combinatie MFC en dagcentrum... 3 1.2 Combinatie MFC en begeleid werken... 3 1.3 Waarom kan verblijf/dagbesteding niet gecombineerd worden met ambulante begeleiding? 3 1.4

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening

Kwaliteitshandboek 1. Inleiding 1.2 Beschrijving van het aanbod van de voorziening 1/5 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vanaf: 15/02/2017 Procedurehouder: Directeur Zorg Goedgekeurd: Luc Lemkens Paraaf: 1. Ons aanbod De Meander is een vzw, vergund door het Ministerie van de Vlaamse

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

1 Richtlijnen en uitgangspunten

1 Richtlijnen en uitgangspunten FAM geboden ondersteuning 5 februari 2015 Handleiding registratieschema geboden ondersteuning FAM 1 Richtlijnen en uitgangspunten De FAM-voorziening geeft maandelijks aan het VAPH door welke ondersteuning

Nadere informatie

1 Richtlijnen en uitgangspunten

1 Richtlijnen en uitgangspunten FAM geboden ondersteuning 3 juni 2015 Handleiding registratieschema geboden ondersteuning FAM 1 Richtlijnen en uitgangspunten De FAM-voorziening geeft maandelijks aan het VAPH door welke ondersteuning

Nadere informatie

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update 1 TOEGANGSPOORT PersoonsVolgende Financiering (PVF) TRAP 1 Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM INHOUDSOPGAVE 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN... 1 2 AANVANGSDATUM VAN DE OPNAME OF BEGELEIDING &

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS

KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS KHB Kwaliteitssysteem Protocol van verblijf, behandeling of begeleiding MFC KIDS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM INHOUDSOPGAVE 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN... 1 2 AANVANGSDATUM VAN DE OPNAME OF BEGELEIDING &

Nadere informatie

Omzendbrief 10 december 2012

Omzendbrief 10 december 2012 Omzendbrief 10 december 2012 Gericht aan de directies van de Résidentiële voorzieningen voor Opvang, Behandeling en Begeleiding van Personen met een Handicap Vragen naar: Sven Pans Telefoon: 02 225 85

Nadere informatie

Veelgestelde vragen met betrekking tot FAM

Veelgestelde vragen met betrekking tot FAM Veelgestelde vragen met betrekking tot FAM Versie oktober 2014 1 van 5 Inhoud 1 Zorgregie... 3 1.1 Hoe verhouden de huidige migratievragen zich nu?... 3 2 Registraties... 3 2.1 Waaronder vallen de functies

Nadere informatie

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015)

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) In aanloop naar de overstap naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) worden alle voorzieningen voor meerderjarigen

Nadere informatie

Moduleren is eenvoudig. Om u wegwijs te maken hebben we een kort instructiefilmpje gemaakt:

Moduleren is eenvoudig. Om u wegwijs te maken hebben we een kort instructiefilmpje gemaakt: Datum: 12/11/2013 Contactpersoon technische ondersteuning: ERANOVA, support@ehealth.fgov.be. Telefoon: 02 788 51 55 (beschikbaar van 7u00 tot 20u00) Mevrouw de directeur of geachte mevrouw, Mijnheer de

Nadere informatie

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening door het VAPH. RTH Groot-Gent Samenwerkingsverband Centrum OBRA vzw - Den Dries vzw Baken vzw

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening door het VAPH. RTH Groot-Gent Samenwerkingsverband Centrum OBRA vzw - Den Dries vzw Baken vzw Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening door het VAPH RTH Groot-Gent Samenwerkingsverband Centrum OBRA vzw - Den Dries vzw Baken vzw RTH binnen perspectiefplan 20-20 kritische succesfactor voor zorgvernieuwing

Nadere informatie

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) Voor personen met een (vermoeden van) beperking RTH Oost-Vlaanderen 2 Doelgroep RTH PERSOON MET (EEN VERMOEDEN VAN) EEN BEPERKING Minder- en meerderjarigen

Nadere informatie

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING Flexibel Aanbod Meerderjarigen DE HEIDE vzw

PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING Flexibel Aanbod Meerderjarigen DE HEIDE vzw PROTOCOL VAN DIENSTVERLENING Flexibel Aanbod Meerderjarigen DE HEIDE vzw 1. IDENTIFICATIE Dit protocol van dienstverlening wordt afgesloten tussen: De voorziening: Het Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Richtlijnen Thuisbegeleidingsdiensten

Richtlijnen Thuisbegeleidingsdiensten Richtlijnen Thuisbegeleidingsdiensten Versie 3: maart 2016 Richtlijnen Thuisbegeleiding versie 3: maart 2016 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doelgroep... 3 3 Opdracht... 3 3.1 Niet-rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

Waarom evolueren naar MFC? Studiedag Vlaams Welzijnsverbond 7 november 2014

Waarom evolueren naar MFC? Studiedag Vlaams Welzijnsverbond 7 november 2014 Waarom evolueren naar MFC? Studiedag Vlaams Welzijnsverbond 7 november 2014 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Perspectief 2020 De regie over het eigen leven en van de ondersteuning meer

Nadere informatie

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind?

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind? Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente UW KENMERK CONTACTPERSOON E-MAIL dossiernummer Zie achteraan bijlage ONS KENMERK TELEFOON BIJLAGEN Start integrale jeugdhulp 1 17

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC)

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Versie november 2015 PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge, Begeleidingscentrum

Nadere informatie

1. Kinderbijslag (bedragen geldig vanaf 1 juni spilindex 101,02) 1. Basisbijslag volgens evenredige verdeling

1. Kinderbijslag (bedragen geldig vanaf 1 juni spilindex 101,02) 1. Basisbijslag volgens evenredige verdeling 1. Kinderbijslag (bedragen geldig vanaf 1 juni 2016 - spilindex 101,02) Aantal kinderen 1. Basisbijslag volgens evenredige verdeling Bedrag per kind 3/3 2/3 1 92,09 61,39 2 131,24 87,49 3 172,29 114,86

Nadere informatie

Richtlijnen: Thuisbegeleidingsdiensten

Richtlijnen: Thuisbegeleidingsdiensten Richtlijnen: Thuisbegeleidingsdiensten Richtlijnen Thuisbegeleiding versie 2: juli 2013 1 van 14 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doelgroep... 4 3 Opdracht... 5 3.1 Niet-rechtstreeks toegankelijke hulp... 5 3.2

Nadere informatie

Conceptnota multifunctionele centra. minderjarigen. 1 Aanleidingen voor de uitbouw van multifunctionele centra voor.

Conceptnota multifunctionele centra. minderjarigen. 1 Aanleidingen voor de uitbouw van multifunctionele centra voor. 111006ConceptnotaMFC_v3 17 oktober 2011 Conceptnota multifunctionele centra 1 Aanleidingen voor de uitbouw van multifunctionele centra voor minderjarigen Binnen de jeugdhulp in het algemeen, en ook binnen

Nadere informatie

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Admin.richtlijnen 100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Vragen naar: Julie Brackx / Patrick De Kinder Telefoon: 02 225 85 67

Nadere informatie

Doelgroepen MPC. ronde 3 WS 13 Greet Bonner. MFC GIW-scholen Sint-Franciscus

Doelgroepen MPC. ronde 3 WS 13 Greet Bonner. MFC GIW-scholen Sint-Franciscus MFC GIW-scholen Sint-Franciscus Doelgroepen MPC Kinderen en jongeren met een licht tot matig mentale handicap en bijkomende gedrags- en emotionele problematiek: leunt sterk aan bij bijzondere jeugdzorg

Nadere informatie

Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_4. www.vaph.be

Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_4. www.vaph.be Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 BRUSSEL www.vaph.be Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_4 Beheer Cliëntenadministratie Kostenstaten RTH

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE CENTRA. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1

MULTIFUNCTIONELE CENTRA. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 MULTIFUNCTIONELE CENTRA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 MULTIFUNCTIONELE CENTRA Multifunctionele Centra binnen het Perspectiefplan 2020 Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg Vlaams Agentschap

Nadere informatie

KHB Kwaliteitssysteem Individuele dienstverleningsovereenkomst MFC KIDS 1 OVEREENKOMST

KHB Kwaliteitssysteem Individuele dienstverleningsovereenkomst MFC KIDS 1 OVEREENKOMST KHB Kwaliteitssysteem Individuele dienstverleningsovereenkomst MFC KIDS MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM INHOUDSOPGAVE 1 OVEREENKOMST... 1 2 SPECIFICATIES VAN DE INDIVIDUELE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST... 2 3

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN CHARTER VAN COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. VOORSTELLING: JEUGDZORG TER ELST is een vereniging zonder winstoogmerk. Maatschappelijke zetel: Zandstraat 10 te 2570 DUFFEL. Oprichtingsakte gepubliceerd

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag

Hoofdstuk 7 Kinderbijslag Hoofdstuk 7 Kinderbijslag www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid Inhoud 1 Situering... 3 2 De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag... 3 3 Effect op de 2/3 kinderbijslag... 4 3.1 Bij de

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 5: juni 2017 pagina 1 van 14 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 5 3.1

Nadere informatie

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort

Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort Een aanvraag bij de Intersectorale Toegangspoort COS Antwerpen Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument integrale jeugdhulp Leuven Sociale dienst COS Doornstraat, 331 2610 Wilrijk 03 830 73 10 COS@provincieantwerpen.be

Nadere informatie

Sint-Franciscus Roosdaal

Sint-Franciscus Roosdaal Sint-Franciscus Roosdaal Najaar 2010: oproep VAPH Bespreking op coördinatoren niveau en stafniveau: moeten we hier wel in stappen Hele proces van minder is meer nog bezig Op sommige plaatsen al wel verlichting

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden VR 2016 2312 DOC.1482/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7

Nadere informatie

Het nieuwe hulpverleningslandschap

Het nieuwe hulpverleningslandschap Het nieuwe hulpverleningslandschap Integrale jeugdhulp 1 Hilde Vanautgaerden VCLB Leuven 29/04/2015 Hoe was het voor 1 maart 2014 VAPH Jongerenwelzijn Gezondheidszorg & Welzijnswerk MDV door erkende dienst

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cliëntenadministratie : Opnames-ontslagen in functie van cliëntenregistratie en kostenstaten.

Nieuwsbrief Cliëntenadministratie : Opnames-ontslagen in functie van cliëntenregistratie en kostenstaten. Vragen naar: Nadine Frison / Tine Roels Telefoon: 02/22.58.533 / 681 E-mail: nadine.frison@vaph.be / tine.roels@vaph.be Bijlage(n): 2 Nieuwsbrief 63/hv/nf/0801 25 januari 2008 Aan de directies van de voorzieningen

Nadere informatie

Brussel, 8/3/2007. Geachte budgethouder,

Brussel, 8/3/2007. Geachte budgethouder, Brussel, 8/3/2007 Kenmerk: 50/wdp/mededeling18 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafobe Bijlagen: 4 BETREFT: - PAB en kortverblijf/logeerfunctie

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 3.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING personen met beperking DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW KOOLSKAMPSTRAAT 24 8830 GITS 2016 DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW INLEIDING We zijn op weg naar een belangrijke verandering

Nadere informatie

HANDLEIDING GEINTEGREERDE REGISTRATIETOOL Versie 1.0

HANDLEIDING GEINTEGREERDE REGISTRATIETOOL Versie 1.0 HANDLEIDING GEINTEGREERDE REGISTRATIETOOL Versie 1.0 1 Inhoud 2 De Webapplicatie... 2 3 Inloggen... 2 3.1 Inloggen als beheerder... 2 3.2 Inloggen als medewerker... 2 4 Medewerkers mandateren... 3 4.1

Nadere informatie

nota 1. Situering Alle nieuwe afspraken worden in deze nota opgenomen en kort toegelicht. 2. De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag

nota 1. Situering Alle nieuwe afspraken worden in deze nota opgenomen en kort toegelicht. 2. De typemodules die een effect hebben op de kinderbijslag nota nota aan MC IJH datum 11 maart 2014 uw kenmerk MC 20140317_07 naam lijnmanager Jean-Pierre Vanhee naam auteur Johan Van der Auweraert & Eva Nouwen onderwerp Kinderbijslag 1. Situering Met de opstart

Nadere informatie

Structuur KOCA. Infosessie nieuwe ouders. Structuur KOCA 16/01/2017. Overzicht

Structuur KOCA. Infosessie nieuwe ouders. Structuur KOCA 16/01/2017. Overzicht wie of waar je ook bent, wij staan naast je, opdat je op eigen krachten verder kan WWW.KOCA.BE Infosessie nieuwe ouders Structuur KOCA MFC Basisonderwijs Inschrijven en doorverwijzen Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden

Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke hulp - Wachttijden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 535 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 30 maart 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Integrale toegangspoort niet-rechtstreeks toegankelijke

Nadere informatie

Zorgregierapport VAPH minderjarigen

Zorgregierapport VAPH minderjarigen Zorgregierapport VAPH minderjarigen Intersectorale toegangspoort 1 maart 2014 31 december 2014 Inhoudsopgave Tabeloverzicht... 3 1. INLEIDING... 4 1.1. Situering... 4 1.2. De Intersectorale Toegangspoort...

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 4: 13 maart 2015 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 5 3.1 Persoon

Nadere informatie

17 & 19/06/2015 Update PVF. Rechtstreeks toegankelijke hulp. Fanny De Langhe. Inhoudstabel 1) RTH. 2) Thuisbegeleiding.

17 & 19/06/2015 Update PVF. Rechtstreeks toegankelijke hulp. Fanny De Langhe. Inhoudstabel 1) RTH. 2) Thuisbegeleiding. Rechtstreeks toegankelijke hulp Fanny De Langhe 1 Inhoudstabel 2) Thuisbegeleiding 3) Respijtzorg 2 1 1) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) BVR RTH: - 2013 - zowel minderjarigen als meerderjarigen Wat

Nadere informatie

Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_3.

Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_3. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan 30 1210 BRUSSEL www.vaph.be Handleiding E-loket registratie van de ondersteuning versie 4_3 Beheer Cliëntenadministratie Kostenstaten RTH

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Versie juni 2017 Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum

Nadere informatie

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP editie februari 2016 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP LAAGDREMPELIGE ONDERSTEUNING VAPH VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT? RTH is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 5.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 5.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 5.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn

Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn Nota RTJ worden van dagbegeleiding in groep Jongerenwelzijn nota aan private voorzieningen BJB datum 02/02/2015 uw kenmerk naam lijnmanager David Debrouwere naam auteur Kim Craeynest onderwerp Communicatie

Nadere informatie

Aanvraag en inschaling PAB

Aanvraag en inschaling PAB Aanvraag en inschaling PAB 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Een woordje uitleg over PAB... 3 1.1 Wat is het PAB?... 3 1.2 Waarvoor mag ik het PAB gebruiken?... 3 1.3 Wat mag ik niet doen met het budget?... 4 1.4

Nadere informatie

Intersectorale toegangspoort

Intersectorale toegangspoort Intersectorale toegangspoort Indicatiestelling Op 1 maart 2014 gaat in heel de intersectorale toegangspoort (ITP) van start (na de opstart van voorstartregio Oost- op 16 september 2013). Deze regelt voor

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 31 mei 2013 1 van 15 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 4 3.1 Persoon

Nadere informatie

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen.

Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. 1 maart 2016 Protocol van begeleiding Rechtstreeks toegankelijke hulp volwassenen. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum Spermalie - Het

Nadere informatie

INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE?

INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE? INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE? Inhoud bijdrage Op een drafje door de zorginschalingen in De Okkernoot ifv de omschakeling naar een persoonsvolgend budget Transitie naar PVF De ondersteuning

Nadere informatie

Richtlijnen Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Richtlijnen Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) Richtlijnen Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) Versie januari 2015 1 van 18 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen van FAM... 3 3 Geboden ondersteuning... 4 3.1 Ondersteuningsfuncties... 4 3.2 Registratie

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van ons aanbod

Deel 1: Beschrijving van ons aanbod 1 / 5 Deel 1: Beschrijving van ons aanbod Jeugdzorg biedt als observatie- en behandelingscentrum hulp aan voor 96 minderjarigen, tussen 3 en 18 jaar (instroomleeftijd). Er dient minstens een ernstig vermoeden

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Congres NVKVV Maart 2014

Congres NVKVV Maart 2014 Samen naar een nieuwe in Vlaanderen Congres NVKVV Maart 2014 Sectoren van de Sectoren Jeugdhulp gevat onder het decreet IJH: Agentschap Jongerenwelzijn (AJ) Algemeen Welzijnswerk (AWW) Centra Geestelijke

Nadere informatie

Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier brengt u het VAPH op de hoogte van een eventuele combinatie van het persoonlijkeassistentiebudget

Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier brengt u het VAPH op de hoogte van een eventuele combinatie van het persoonlijkeassistentiebudget Melding van de combinatie van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) met andere zorgvormen Vak voor de administratie Naam van de dossierbeheerder: Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier brengt

Nadere informatie

Een mogelijkheid voor de gezinnen is thuisbegeleiding, een andere is de zorg die ambulante revalidatiecentra aanbieden.

Een mogelijkheid voor de gezinnen is thuisbegeleiding, een andere is de zorg die ambulante revalidatiecentra aanbieden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 300 van BJÖRN ANSEEUW datum: 27 januari 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderen met autismespectrumstoornis - Wachtlijsten en behandeling

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Accenten: Een nieuw decreet Jeugdhulp Vermaatschappelijking van de jeugdhulp Tijdige toegang tot de jeugdhulp Rechtstreeks en niet rechtstreeks

Nadere informatie

Mobiele en ambulante begeleiding

Mobiele en ambulante begeleiding Mobiele en ambulante begeleiding Via mobiele en ambulante begeleidingen van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Gerardus willen we kinderen en jongeren met een (neuro)motorische beperking de ondersteuning

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 5: maart 2016 1 van 15 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Ondersteuning... 4 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 4 2.2 Outreach... 5 3 Doelgroep... 6 3.1 Persoon

Nadere informatie

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster

WIE? Aanmelden bij de toegangspoort. Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen. Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster Aanmelden bij de toegangspoort WIE? Iedere jeugdhulpaanbieder in Vlaanderen Eén voorwaarde: registratie in E-Healthkadaster 3 type aanmelders: jeugdhulpaanbieders uit RTJ of NRTJ jeugdhulpaanbieders buiten

Nadere informatie

RICHTLIJNEN ISIS Versie 1.00

RICHTLIJNEN ISIS Versie 1.00 2014 VAPH RICHTLIJNEN ISIS Versie 1.00 Handleiding ISIS versie 1.00 Pagina 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verschil tussen oude module ppr en webapplicatie ISIS... 5 2.1 Oude module ppr (even opfrissen)...

Nadere informatie

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten De Sociale plattegrond Sector: VAPH (minderjarigen) Spreker: Paul Ongenaert (De Hagewinde) Missie en opdrachten Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie

Nadere informatie

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp

vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp vzw OpWeg Infobrochure rechtstreeks toegankelijke hulp 1 WIE ZIJN WIJ vzw OpWeg is een ambulante dienst voor volwassenen met een beperking, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 2: 12 juli 2013 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 4 3.1 Persoon

Nadere informatie

Mobiele en ambulante begeleiding

Mobiele en ambulante begeleiding Mobiele en ambulante begeleiding Sint-Gerardus 3590 Diepenbeek 011 350 100 post@sintgerardus.be www.sintgerardus.be Via mobiele en ambulante begeleidingen van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Sint-Gerardus

Nadere informatie

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING

PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING Dit exemplaar ondertekend terugbezorgen aan St.-Oda PROTOCOL VAN VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING I OVEREENKOMST MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM (MFC) (-21 JAAR) 1 IDENTITEIT VAN DE PARTIJEN Gegevens, hierna

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

Update INSISTO. Time-outs in de jeugdhulp. Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort MAART 2015

Update INSISTO. Time-outs in de jeugdhulp. Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort MAART 2015 Berichtenblad Intersectorale Toegangspoort 05 19 MAART 2015 De voorbije maanden is gewerkt aan een verbetering van de kaft werkingsprocessen en van INSISTO. De vernieuwde processen treden vanaf nu in werking.

Nadere informatie

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren.

Deel 1: Beschrijving van de structurele externe overlegorganen waar we aan participeren. 1 / 6 Deel 1: Beschrijving van de structurele waar we aan participeren. In deze procedure beschrijven we enkel het permanent of structureel overleg waaraan we verplicht of vrijwillig participeren. Naast

Nadere informatie

Geachte mevrouw Geachte heer

Geachte mevrouw Geachte heer Omzendbrief 3402/AXW/10003 22 december 2010 Aan de voorzieningen/thuisbegeleidingsdiensten die zich richten tot jongeren Vragen naar: Nadine Frison - Annelies Weytjens Telefoon: 02/225.85.33 02/225.84.12

Nadere informatie

Richtlijnen Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Richtlijnen Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) Richtlijnen Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) Versie april 2016 1 van 23 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Doelstellingen van FAM... 4 3 Erkenning... 5 4 Geboden ondersteuning... 5 4.1 Ondersteuningsfuncties...

Nadere informatie

Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over.

Jeugdhulpregie neemt het inhoudelijk advies van indicatiestelling bij de opmaak van de jeugdhulpbeslissing over. Bijlage H3-H4: Termijnen In deze nota bepalen we handvatten voor teams IS en JHR voor bepalen van de geldigheidstermijn van het indicatiestellingsverslag (ISV) en de jeugdhulpbeslissing (JHB). De termijnen

Nadere informatie

Editie juni 2016. Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk?

Editie juni 2016. Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk? Editie juni 2016 Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk? www.vaph.be 2 Begeleiding, opvang of thuis wonen, wat is mogelijk? WAT VINDT U IN DEZE BROCHURE? 1. WELKE MOGELIJKHEDEN VOOR BEGELEIDING

Nadere informatie

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort

Samenwerken met jeugdhulpregie. in de intersectorale toegangspoort Samenwerken met jeugdhulpregie in de intersectorale toegangspoort HULPVRAGER MINDERJARIGE-OUDERS-CONTEXT Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Toegangspoort IRPC MDT BREDE INSTAP Jeugdhulp buiten toep.

Nadere informatie

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod 1 Algemene vragen Vraag 1: Mijn handicap komt (deels) door een ongeval of een medische fout. Een tegenpartij moet mijn kosten vergoeden. Kan ik nog een tussenkomst

Nadere informatie

INFONOTA. Wijzigingen aan het kwaliteitsbesluit. Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan

INFONOTA. Wijzigingen aan het kwaliteitsbesluit. Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 BRUSSEL www.vaph.be INFONOTA Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan 27 april 2017 Contactpersoon E-mail

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013

Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Leveringsvoorwaarden Klokje Rond versie: 2013 Artikel 1: Deze leveringsvoorwaarden van Klokje Rond zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Klokje Rond en op alle leveringen en diensten

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulp. Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent

Integrale Jeugdhulp. Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent Integrale Jeugdhulp Naar een betere jeugdzorg? Jan Naert Vakgroep Orthopedagogiek UGent Geschiedenis 1998: maatschappelijke beleidsnota jeugdzorg verkokering ondoorzichtig kluwen restgroepen aanbodgestuurde

Nadere informatie

Richtlijnen Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Richtlijnen Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) Richtlijnen Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) Versie juni 2015 1 van 21 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Doelstellingen van FAM... 4 3 Geboden ondersteuning... 5 3.1 Ondersteuningsfuncties... 5 3.2 Registratie

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Brugge, 11 februari 2014 Algemene vergadering ROG West-Vlaanderen Janick Appelmans, Coördinator zorgregie West-Vlaanderen

Nadere informatie

SNELLE STARTERGIDS INSISTO

SNELLE STARTERGIDS INSISTO Nota Snelle startergids INSISTO nota aan datum februari 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Jean-Pierre Vanhee naam auteur Dave Geentjens onderwerp Hoe starten met INSISTO SNELLE STARTERGIDS INSISTO 1. Situering

Nadere informatie