VIVIUM Auto. Voorstelformulier. Overeenkomst O nieuwe zaak VIVIUM Auto

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIVIUM Auto. Voorstelformulier. Overeenkomst O nieuwe zaak VIVIUM Auto"

Transcriptie

1 VIVIUM Auto Voorstelformulier Een behoorlijk ingevuld voorstel stelt ons in staat de uitgifte van de contracten te bespoedigen en biedt bijgevolg een kostbare tijdsbesparing. Dit document kan eveneens gebruikt worden voor een verzoek tot wijziging. Wij danken u voor uw medewerking. Overeenkomst O nieuwe zaak VIVIUM Auto Vlootnr. O bijvoegsel polisnr. Vlootnr. O Verandering van voertuig O Wijziging van waarborgen O Toevoegen bestuurder O Terug in voege stelling O Schorsing (reden?) O Andere (preciseer) O maakt deel uit van VIVIUM Business Deal nr. O nieuw O bestaand O maakt deel uit van VIVIUM Comfort Deal nr. O nieuw O bestaand Tussenpersoon Producentnr. Referte FSMA-nr. Naam Voornaam Tel. Fax GSM Rekeningnr. IBAN BIC Betaling van de premie en datum inwerkingtreding te 0u00 Vervaldatum / / Groene kaartnr. van / / tot / / Inschrijvingsaanvraag gezonden op / / O aan DIV O aan maatschappij Betaling premie O Jaarlijks O Zesmaandelijks O Driemaandelijks O Maandelijks (domiciliëring verplicht) Inningswijze O Domiciliëring O Overschrijving Voorsteller Titel Firmanaam Naam Voornaam Straat Nr./Bus Postcode Plaats Tel. thuis Fax GSM Tel. werk Geboortedatum / / Geboorteplaats 8.131N / P

2 Voorsteller (vervolg) Nationaliteit Beroep/Hoofdactiviteit Nr. identiteitskaart _ - _ - Taal Geslacht O man O vrouw Burgerlijke staat O gehuwd O ongehuwd O wettelijk samenwonend O gescheiden O weduw(e)(naar) Rekeningnr. IBAN BIC Ondernemingsnr. _ BTW-nr. _ BTW-stelsel O niet onderworpen O onderworpen Vragenlijst met betrekking tot de gebruikelijke bestuurder en de andere gewone bestuurders Nieuwe zaak Wijziging van verzekeringnemer Bijvoeging van bestuurder Terug in voege stelling Andere bijvoegsels vragenlijst volledig invullen vragenlijst volledig invullen vragenlijst alleen voor de bijgevoegde bestuurder invullen alleen invullen als er wijzigingen zijn in vergelijking met de gegevens hernomen in het contract alleen invullen als er wijzigingen zijn in vergelijking met de gegevens hernomen in het contract Alle personen hieronder hernomen zullen vermeld worden in de bijzondere voorwaarden als mogelijke bestuurder van het te verzekeren voertuig en worden in aanmerking genomen voor de tarifering. Beschikt de echtgeno(o)t(e)/samenwonende van de verzekeringnemer over een rijbewijs? O Ja O Neen Zo ja, moet deze hernomen worden in de kolom Andere gewone bestuurders. Zo niet, naam voornaam geboortedatum / / Is het te verzekeren voertuig eigendom van de verzekeringnemer? O Ja O Neen ingeschreven op naam van de verzekeringnemer? O Ja O Neen Zo niet, personalia van de eigenaar en/of houder van de nummerplaat naam adres voornaam geboortedatum / / Verzekeringnemer Gebruikelijke bestuurder 1 Andere gewone bestuurders Titel Naam Voornaam Straat + Nr./bus Postcode + Plaats Geboortedatum / / / / Beroep Rijbewijs: - type - datum van afgifte - aantal rijverboden (5 laatste jaren) Zo ja, specifieer en kopie rijbewijs toevoegen Vorige verzekering of in voege: - maatschappij - polisnummer - opgezegd, geweigerd, vernietigd of speciale voorwaarden na ongeval door maatschappij Zo ja, specifieer O Ja O Neen O Ja O Neen O Ja O Neen

3 Verzekeringnemer Gebruikelijke bestuurder 1 Andere gewone bestuurders Aantal jaren schadevrij Schadegevallen tijdens de laatste 5 jaar: O Ja O Neen O Ja O Neen O Ja O Neen Zo ja, aantal van: - ongevallen in fout of alleen betrokken - in recht - vandalisme - diefstal of poging tot diefstal Andere omstandigheden die het besturen beïnvloeden - ziekte O Ja O Neen O Ja O Neen O Ja O Neen - handicap O Ja O Neen O Ja O Neen O Ja O Neen Zo ja, omschrijf en voeg het medisch rapport toe 1 Onder gebruikelijke bestuurder verstaan we de bestuurder die in tijd het meest met het voertuig rijdt. Onder gewone bestuurder, elke bestuurder die regelmatig met het voertuig rijdt. Deze gegevens doen geen afbreuk aan de waarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid die wij verlenen aan elke gelegenheidsbestuurder. Auto s en lichte vrachtwagens Aard van het voertuig O Voertuig voor toerisme O Cabriolet O 4 X 4 O Minibus O Mobilhome O Lichte vrachtwagen O Caravan/aanhangwagen Gebruik van het voertuig Gebruik O Privaat + weg van/naar het werk O Professioneel 2 O VER O VRD Leasing O Ja. Zo ja, formulier bijvoegen. O Neen Trekken van een aanhangwagen > 750 kg O Ja O Neen in eigendom O Ja O Neen Kenmerken van het voertuig Merk Model Type Vermogen KW Cilinderinhoud cc Max. toegelaten massa kg Nr. PVG (Proces verbaal van goedkeuring) Aantal zitplaatsen (bestuurder inbegr.) Brandstof O benzine O diesel O LPG O elektriciteit Versnellingsbak O manueel O automatisch Kenmerken van de aanhangwagen Aard O aanhangwagen O caravan Merk Type Max. toegelaten massa kg 2 Onder professioneel gebruik wordt verstaan 50% van de activiteitsdagen met een verplaatsing naar clienteel, agentschappen, opslagplaatsen, filialen of bouwterreinen.

4 Auto s en lichte vrachtwagens (vervolg) Te verzekeren waarde (excl. BTW) (ingeval van afsluiting van de waarborg Omnium) Trekkend voertuig Aanhangwagen - Cataloguswaarde + opties _, EUR _, EUR Waarde van de uitrusting _, EUR _, EUR - Factuurwaarde * _, EUR * _, EUR * *! Enkel invullen indien de formule factuurwaarde gewenst is. Beschrijving van de uitrusting Beveiliging (ingeval van afsluiting van de waarborg Omnium) Is het voertuig uitgerust met een anti diefstalsysteem of anti carjacking? O Ja O Neen Zo ja, welk? O VV1 / IM O VV2 / IA2 O VV3 / AL2 O CJ1 / AT2 O CJ2 / TT3 O CJ0 / TT1 Voertuig s nachts in een individuele gesloten garage? O Ja O Neen Ingeval van afsluiting van de waarborg Omnium voor een TWEEDEHANDS VOERTUIG O Nieuwe zaak, terug in voege stelling of verandering van voertuig. Is het voertuig vrij van schade? O Ja O Neen Zo NEEN, beschrijving van de schade O Bijvoeging van de waarborg in de loop van het contract zonder verandering van voertuig: verplichte expertise. S² Pack (Uitsluitend voor Voertuig voor toerisme, 4x4 of Cabriolet) O Plaatsing van een S² Box Systeem (verklaring S² Pack bijvoegen) Waarborgen trekkend voertuig O BA Bonus Malus Officieel attest 3 O Ja O Neen O Omnium O Mini Omnium O Volledige omnium Vrijstelling Materiële Schade O 2,5% te verzekeren waarde O _ % te verzekeren waarde O Bescherming van de bestuurder O Bijstand Vergoedingsbasis O formule 6+ b O formule 15+ b a niet mogelijk voor lichte vrachtwagens niet mogelijk voor tweedehandsvoertuigen 3 jaar O formule 24+ a,b O formule a,b O werkelijke waarde O Gemeen recht O Forfaitair O Bijstand voertuig O Bijstand personen 3 Onder officieel attest wordt verstaan: - een schade-attest afgeleverd door een verzekeraar voor een voertuig van de verzekeringnemer of een gezinslid - een attest van de werkgever of een leasingmaatschappij voor een voertuig gebruikt door de verzekeringnemer of een gezinslid

5 Auto s en lichte vrachtwagens (vervolg) Waarborgen aanhangwagen O BA O Omnium O Mini Omnium O Volledige omnium Vrijstelling Materiële Schade O 2,5% te verzekeren waarde O _ % te verzekeren waarde Andere voertuigen Vergoedingsbasis O formule 6+ b O formule 15+ b a niet mogelijk als het trekkend voertuig een lichte vrachtwagens is b niet mogelijk voor tweedehandsvoertuigen 3 jaar O formule 24+ a,b O formule a,b O werkelijke waarde Aard van het voertuig O Bromfiets O Klasse A (25 km/u) O Moto O Quad O Klasse B (40 km/u) O Autobus O Aanhangwagen O Oldtimer O Handelaarsplaat O Proefrittenplaat O Landbouwtractor O Vervoer >3,5T O Vrachtwagen O Trekker O Vervoer eigen rekening O Vervoer rekening derden O België O Aangrenzende landen O Internationaal O Vervoer gevaarlijke producten. Zo ja, code ADR O Trekken van een aanhangwagen O Werktuig O Andere: Kenmerken van het trekkend voertuig Merk Model Type Vermogen KW Cilinderinhoud cc Max. toegelaten massa kg Nr. PVG (Proces verbaal van goedkeuring) Aantal zitplaatsen (bestuurder inbegr.) Brandstof O benzine O diesel O LPG O elektriciteit Versnellingsbak O manueel O automatisch Kenmerken van de aanhangwagen Aard O aanhangwagen O caravan Merk Type Max. toegelaten massa kg

6 Andere voertuigen (vervolg) Waarborgen trekkend voertuig O BA O Bijstand (moto) O Bijstand voertuig O Bijstand personen Waarborgen aanhangwagen O BA Allerlei Andere waarborgen - Inningadres - Andere contracten VIVIUM - enz. Waarschuwing Iedere oplichting of poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij brengt niet alleen de opzegging van de verzekeringsovereenkomst mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van het Strafwetboek. De betrokkene zal bovendien opgenomen worden in het bestand van het ESV Datassur, dat de speciaal op te volgen verzekeringsrisico s ter herinnering brengt aan de aangesloten ledenverzekeraars. Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer - De gegevens van persoonlijke aard van de kandidaat-verzekeringnemer en de kandidaat-verzekerde worden opgenomen in de bestanden van VIVIUM. Deze kunnen gebruikt worden voor alle commerciële doeleinden en het beheer van de verzekeringscontracten BODR. De kandidaat-verzekeringnemer en de kandidaat-verzekerde zijn gerechtigd om zich te verzetten tegen gebruik van die gegevens voor direct marketing door dit uitdrukkelijk te vermelden naast hun handtekening op het voorliggende document. Deze personen hebben het recht deze gegevens in te zien en te wijzigen. Eveneens hebben deze de mogelijkheid tot inzage van het openbaar register bijgehouden door de Commissie ter bescherming van de persoonlijke levensfeer (www.privacycommission.be). - De kandidaat-verzekeringnemer en de kandidaat-verzekerde verklaren hierbij toestemming te verlenen aan VIVIUM om zijn/haar persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, te verwerken. Deze verwerking is noodzakelijk voor de beoordeling van het verzekerde risico en voor het beheer van de contracten en desbetreffende schadegevallen. Datassur De kandidaat-verzekeringnemer en de kandidaat-verzekerde stemmen er bij deze mee in dat VIVIUM het ESV Datassur persoonsgegevens meedeelt, die relevant zijn in het exclusieve kader van de beoordeling van de risico s en van het beheer van de contracten en desbetreffende schadegevallen. Iedere persoon die zijn identiteit aantoont, heeft het recht zich tot Datassur te richten om de gegevens die op hem betrekking hebben, in te zien en, in voorkomend geval, te laten rechtzetten. Om dat recht uit te oefenen moet de persoon in kwestie een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, sturen naar het volgende adres : Datassur, dienst Bestanden, de Meeûsplantsoen 29, 1000 Brussel. Opmerkingen - De rechtsbijstandsverzekeraar is ARCES, Belgische naamloze vennootschap, erkend onder het codenummer 1400 (KB van ) voor het beoefenen van verzekeringsverrichtingen Rechtsbijstand (tak 17), waarvan de maatschappelijke zetel zich Route des Canons 2B te 5000 NAMUR bevindt. De schadeaangifte, alsmede alle andere meedelingen betreffende een schadegeval, moeten naar ARCES, op het voorvermelde adres worden gezonden. - Elke klacht met betrekking tot het verzekeringscontract kan gericht worden aan de Ombudsman van VIVIUM (Koningsstraat, 151 te 1210 Brussel Website : Indien de oplossing van de Ombudsman van VIVIUM geen voldoening schenkt, kan het geschil voorgelegd worden aan de vzw Ombudsman van de Verzekeringen (de Meeûsplantsoen, 35 te 1000 Brussel - Website: Het indienen van de klacht doet geen afbreuk aan het recht om juridische stappen te doen. - De Belgische wet is van toepassing op het verzekeringscontract. Dit document verbindt noch de kandidaat-verzekeringnemer, noch de maatschappij tot het sluiten van het contract. De maatschappij verbindt zich evenwel tot het sluiten van het contract dat ten vroegste van kracht wordt op nul uur de dag nadat dit document ontvangen heeft tenzij een latere datum werd vastgesteld als zij haar weigering tot verzekeren niet binnen de dertig dagen na ontvangst van dit document aan de kandidaat-verzekeringnemer betekent heeft of als zij de verzekering niet aan een onderzoek onderworpen heeft. Aangezien de voorafgaande verklaringen als basis voor het verzekeringscontract moeten dienen, bevestigt de kandidaat-verzekeringnemer dat zij tot in detail oprecht en waar zijn, zelfs als hij ze niet eigenhandig geschreven heeft. De ondertekening van dit voorstel betekent niet dat de dekking ingaat. Opgemaakt te, op / / Handtekening van de kandidaat-verzekeringnemer, Aantal bijlagen: VIVIUM N.V. Lid van de P&V Groep Maatschappelijke Zetel Koningsstraat Brussel TEL +32 (0) FAX +32 (0) Desguinlei Antwerpen TEL +32 (0) FAX +32 (0) IBAN BE BIC BBRUBEBB BTW BE RPR Brussel Onderneming toegelaten onder code Zetel Antwerpen

Voorstel motorrijtuigen

Voorstel motorrijtuigen Voorstel motorrijtuigen Nieuwe zaak Vervangt polis met contractnummer Wijziging van polisnummer Polis/contractnummer Offertenummer Producent Producentnummer CBFA-nummer Telefoonnummer Referentie producent

Nadere informatie

Bemiddelaar. Nr... FSMA-nr... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand Ja Neen. Polisreferentie

Bemiddelaar. Nr... FSMA-nr... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand Ja Neen. Polisreferentie Voorstel Tweewielers - Personenwagens - Minibussen - Kampeerwagens - Oldtimers Lichte vrachtwagens (max. 3,5 ton) - Commerciële Platen - Personenvervoer Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam...

Nadere informatie

Auto Verzekeringsvoorstel

Auto Verzekeringsvoorstel Auto Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel Comfort Auto. Verzekering en bijstand Auto

Verzekeringsvoorstel Comfort Auto. Verzekering en bijstand Auto Verzekeringsvoorstel Comfort Auto Verzekering en bijstand Auto Tussenpersoon : Nummer : Tel. : Fax. : Ref. Nieuwe zaak Wijziging aan contractnummer... (Vloot nr..) Bijkomend voertuig Vervanging van voertuig

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORSTEL MOTORRIJTUIGEN

VERZEKERINGSVOORSTEL MOTORRIJTUIGEN OPTIMCO NV, verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 2393 Boomsesteenweg 75 2610 Antwerpen-Wilrijk ' 03.297.51.20 www.optimco.be 7 03.295.96.33 RPR Antwerpen 0862.475.005 info@optimco.be Bank: BE90

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering

Verzekeringsvoorstel. Autoverzekering Verzekeringsvoorstel Autoverzekering AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53 B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664 81 50 Contact : Nieuwbrug

Nadere informatie

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto) Indien een aanvraag voor hetzelfde risico ingediend werd via de toepassing TBONLINE, zal enkel deze behandeld worden. TARIFERINGSAANVRAAG burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen (BA Auto)

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

Reisverzekering Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 007/0653 10-09

Reisverzekering Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 007/0653 10-09 Reisverzekering Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 007/0653 10-09 Reisverzekering 1 DEFINITIES Verzekerden Elke persoon als zodanig aangeduid

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

Save Plan Verzekeringsvoorstel

Save Plan Verzekeringsvoorstel Verzekeringsvoorstel Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand ja neen Code... Polisreferentie Nieuwe zaak Vervanging van polis nr.... Verzekeringnemer Voor bestaande

Nadere informatie

Machinebreuk Algemene voorwaarden 2 0 04

Machinebreuk Algemene voorwaarden 2 0 04 Machinebreuk Algemene voorwaarden 2004 Inhoudstafel DEFINITIES HOOFDSTUK 1 DEKKINGSVOORWAARDEN 1. Basisdekkingen... 2 2. Aanvullende dekkingen... 2 3. Uitsluitingen... 2 HOOFDSTUK 2 GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBL - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE ALGEMENE VOORWAARDEN VOERTUIGSCHADE Referte: VRS.006 200901 VRS.006-V1 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be - www.optimco.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN SUPER

ALGEMENE POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN SUPER ALGEMENE POLISVOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOTORRIJTUIGEN SUPER WAT WORDT VERSTAAN ONDER? Artikel 1. In deze polis gelden volgende begripsbepalingen : 1. De Maatschappij : De NV AUDI. 2. De verzekeringnemer

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package ALGEMENE VOORWAARDEN PP 01052015 B INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering... 3 2. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

Allianz. Algemene voorwaarden 1995. Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties

Allianz. Algemene voorwaarden 1995. Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties Allianz Algemene voorwaarden 1995 Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties VERZEKERING Alle risico's electrische & electronische o Ll'l Ll'l c.. INHOUD Blz Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORSTEL PRODUCTENGAMMA VOOR DE PARTICULIER EN ZIJN GEZIN

VERZEKERINGSVOORSTEL PRODUCTENGAMMA VOOR DE PARTICULIER EN ZIJN GEZIN VERZEKERINGSVOORSTEL PRODUCTENGAMMA VOOR DE PARTICULIER EN ZIJN GEZIN Nieuwe zaak Aanvangsdatum / / Aanvangsdatum ten vroegste om 0u00 de dag volgend op de datum van ontvangst op de maatschappij. Bijvoegsel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Machinebreuk Uitgave P&V 330/06-2009

Algemene Voorwaarden Machinebreuk Uitgave P&V 330/06-2009 Algemene Voorwaarden Machinebreuk Uitgave P&V 330/06-2009 P&V Verzekeringen cvba TEL + 32 (0)2 250 91 11 BANK 877-7939404-64 Koningsstraat 151-1210 Brussel België FAX + 32 (0)2 250 95 67 RPR/BTW BE 0402

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

Ref.: B 3-009-2010-06

Ref.: B 3-009-2010-06 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Gegevens tussenpersoon tussenpersoonnummer. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen)

Aanvraagformulier. Gegevens tussenpersoon tussenpersoonnummer. cliëntnummer (door tussenpersoon in te vullen) AEGON Auto op Maat Aanvraagformulier aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer nieuwe aanvraag op collectiviteitsnummer gewenste ingangsdatum Gegevens tussenpersoon naam adres contactpersoon

Nadere informatie