Onze Gedragscode. Ken ze. Gebruik ze. Pas ze toe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze Gedragscode. Ken ze. Gebruik ze. Pas ze toe"

Transcriptie

1 Onze Gedragscode Ken ze Gebruik ze Pas ze toe

2 Onze Gedragscode Inhoud Bij Serco zijn we allemaal verantwoordelijk voor de kennis, het gebruik en de toepassing van onze Code. 02 Een boodschap van onze Group Chief Executive 14 Onze mensen 16 Mensenrechten 18 Gelijke behandeling 20 Pesten, intimidatie en geweld 22 Een veilige werkplaats 24 Gebruik van verboden middelen 04 De principes achter onze Code 26 Onze business 28 Ons internationaal profiel 30 Eerlijke handel 32 Werken met partners en concurrenten 34 Werken met anderen 36 Ambtenaren en medewerkers van concurrenten aanwerven Onze Gedragscode 06 Ken ze 10 Gebruik ze 12 Pas ze toe 54 Onze informatie 56 Vertrouwelijke informatie 58 Informatie beveiligen 60 Onze systemen gebruiken 62 Sociale media 64 Externe communicatie 38 Politieke activiteiten 40 Omkoping en corruptie 42 Geschenken en gastvrijheid 44 Fraude 46 Handel met voorkennis 48 Belangenconflicten 50 Gemeenschapswerk 52 Respect voor het milieu 66 Onze Code actief toepassen Wat te doen als er een probleem opduikt Als je niet weet wat te doen gebruik ons Beslissingsschema 70 of probeer de SayNo Toolkit Our World Alle documenten waarnaar verwezen wordt in onze Code vormen onderdeel van het Serco Management Systeem (SMS) en zijn terug te vinden op Our World onder: The way we work/serco Management System. Als je een vraag of bekommernis hebt 72 hoe een antwoord vinden Als je denkt dat je iets zou moeten melden... Als u geen toegang krijgt tot Our World, vraag uw manager hoe u een exemplaar krijgt van deze documenten. 74 hoe het Speak Up-proces toepassen 01

3 Onze Gedragscode Welkom Serco moet een bedrijf zijn dat altijd het juiste doet. Een bedrijf waar klanten van op aan kunnen, dat zijn beloften waarmaakt en hun belangen beschermt. En waar de mensen die er werken zich zelfverzekerd, vertrouwd en gerespecteerd voelen. Met andere woorden, een plaats waar we allemaal met trots werken. Hoe kunnen we dit waarmaken? Het antwoord is niet door mooie woorden, maar door de manier waarop we ons elke dag gedragen naar onze klanten, onze collega s, onze leveranciers en de bredere gemeenschap toe. Als er één zin is die u moet onthouden tijdens uw dagelijkse activiteiten bij Serco, dan is dat, wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Behandel anderen zoals u behandeld wilt worden. Een enkele zin is echter niet genoeg om ons te helpen in alle omstandigheden, daarom introduceer ik u onze Gedragscode. De code bestaat om ons de normen en het gedrag die van ons worden verwacht tijdens ons werk bij Serco te helpen begrijpen. En ik neem het zeer serieus om de hoogste gedragsnormen te hanteren voor ons allemaal. Hoe goed onze systemen en processen ook zijn, hoe slim onze commerciële voorstellen ook zijn, ze zijn zinloos en niets waard als klanten en collega s ons niet kunnen vertrouwen. Er zijn mensen die denken dat bedrijven hier misleidend over zijn. Ze zeggen één ding en doen iets anders. Wij niet, niet als ik er bij ben. Dus lees onze Gedragscode goed door en volg deze op. U zult mijn steun hebben als u het doet, maar niet als u het niet doet. Vertrouwen, respect, energie, enthousiasme, toewijding en het waarmaken van onze beloften. Dat zijn de fundamenten van ons bedrijf. Behandel anderen zoals u behandeld zou willen worden. Rupert Soames OBE Group Chief Executive, Serco Group plc en hier trots op 02 03

4 De principes achter onze Code Onze Gedragscode We willen bekend staan en vertrouwd worden als s werelds beste dienstenbedrijf, en een positief verschil maken in het leven van de mensen. Dus werken we met een reeks Beheersprincipes die ons duidelijk maken wat voor ons belangrijk is en welke gedragspatronen we bij Serco verwachten. Een ondernemerscultuur bevorderen Onze beloften nakomen Vertrouwen en respect opbouwen We moeten deze principes allemaal naleven bij onze interactie met collega s, klanten, leveranciers, partners, aandeelhouder en gemeenschappen. Onze mensen de mogelijkheid bieden om uit te blinken We bevorderen een ondernemerscultuur Innovatieve en succesvolle Serco-bedrijven uitbouwen is onze grote passie. We slagen daarin door nieuwe ideeën aan te moedigen en te genereren. We vertrouwen op onze mensen om actief mee te denken. We omarmen veranderingen en bevorderen creatief denken door berekende risico s te nemen. We bieden onze mensen de mogelijkheid om uit te blinken Ons succes is het resultaat van ons engagement en onze energie om grenzen te verleggen. We zijn voor elkaar verantwoordelijk en kunnen steun verwachten wanneer we die het hardst nodig hebben. We verwachten dat onze mensen meer bereiken door de kracht van individuen te erkennen en te ontwikkelen. We waarderen mensen omwille van hun kennis, ideeën en bijdragepotentieel. We komen onze beloften na We doen wat we zeggen dat we zullen doen om aan de verwachtingen te voldoen. We beloven slechts wat we kunnen waarmaken. Als we fouten maken, zetten we ze recht. We zijn duidelijk over onze doelstellingen en we verwachten een eerlijke winst te genereren. We bouwen vertrouwen en respect op We bouwen respect op door op een veilige, sociaal verantwoordelijke, consistente en eerlijke manier te werken. We brengen de veiligheid nooit in gevaar en we werken altijd op een ethische en verantwoordelijke manier. We luisteren. En daarbij behandelen we anderen zoals we zelf behandeld willen worden en vechten we elke overtreding van de regels aan. We integreren in onze gemeenschappen

5 Onze Gedragscode We zijn wat we doen, of niet doen. Ken ze Onze Code: Ken ze 06 Waarvoor dient onze Code? Onze Code maakt ons allen duidelijk wat je van ons kan verwachten en wat wij van jou verwachten. Samen met onze Beheersprincipes en onze beleidsregels en normen vormt ze een integraal deel van het Serco Management System, dat bepaalt hoe we ons bedrijf runnen. Onze Code naleven Onze Code is geen arbeidsovereenkomst, maar zodra je bij ons tewerkgesteld bent, moet je onze Code naleven en toepassen. Als je dat niet doet, kan dat ernstige gevolgen hebben. Een groot deel van onze Code is gebaseerd op officiële wetten en richtlijnen. Als we deze niet naleven, kan dat voor het bedrijf of voor personen boetes, wettelijke straffen of zelfs gevangenisstraffen tot gevolg hebben. Maar het overtreden van onze Code schaadt ook onze reputatie en ondermijnt het vertrouwen van onze klanten, onze mensen en de gemeenschappen waarin we werken. Dus moeten we niet enkel de wetten van het land waarin we werken naleven, maar ook onze Code, en nooit bewust iemand toelaten of aanmoedigen om dingen te doen die in strijd zijn met deze zaken. En als we denken dat er iets gebeurt wat niet mag, moeten we dat melden. Als we dat niet doen, kan ieder van ons ontslagen worden en zelfs strafrechterlijk vervolgd worden. Jij Als onze Code naar Je of Jij verwijst, dan betekent dat niet dat er bepaalde mensen zijn die de code of regel niet moeten naleven. Jij of Je betekent eenieder van ons, ongeacht onze functie bij Serco. Het betekent ook iedereen die bij ons werkt in een full-time, een part-time of tijdelijke functie, en alle onderaannemers waar we wereldwijd mee samenwerken. We streven er eveneens naar om uitsluitend samen te werken met partners, derden en klanten wiens normen gelijkwaardig zijn aan de onze. Meer informatie online Naast de papieren versie is onze Code ook beschikbaar op het internet, via Hier zal je ook extra hulpmiddelen, informatie en advies vinden om je te helpen om altijd correct te handelen. Je moet altijd op de hoogte zijn van de meest recente versie van de Code. We herzien en wijzigen deze zonodig regelmatig. In de online-versie verschijnen eerst de revisies. Jouw feedback We verwelkomen al jouw opmerkingen en suggesties om onze Code en onze andere beleidsregels en normen te verbeteren. Als je denkt dat er iets ontbreekt, of dat er zaken beter kunnen, laat het ons dan weten. Stuur je opmerkingen en suggesties naar of bespreek ze met je Ethics Lead. Je vindt zijn/haar contactgegevens online via 07

6 Onze Gedragscode Serco s verantwoordelijkheden Overal waar Serco actief is, moeten we de plaatselijke wetgeving naleven en mensenrechten en menselijke waardigheid respecteren. We bepalen ook gedragsnormen voor onszelf en staan erop dat deze nageleefd worden. We moeten altijd handelen met integriteit en rechtschapenheid, met oog voor het milieu, de gemeenschappen en samenlevingen waarin we werken. Hier is een lijst met dingen die je van ons mag verwachten. Dit zijn dingen die we altijd zouden moeten doen, maar we hebben ook ieders hulp nodig om ervoor te zorgen dat ze ook altijd gebeuren. We moeten altijd: Zorgen voor een werkomgeving waarin onze Code en onze Beheersprincipes actief ondersteund worden. Verzekeren dat iedereen die voor of met ons werkt onze Code begrijpt en weet hoe ze deze moeten toepassen. Ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat iedereen onze Code naleeft. Iedereen aanmoedigen om hulp en advies te vragen als ze niet zeker zijn wat ze moeten doen, of als ze denken dat onze Code niet nageleefd wordt. Iedereen vertrouwelijke werkbronnen aanreiken voor advies over of melding van inbreuken op onze Code. Elke persoon ondersteunen en beschermen die een inbreuk meldt of helpt bij een onderzoek, en ervoor zorgen dat er geen enkele vorm van vergelding volgt. Doeltreffend omgaan met bekommernissen m.b.t. gedrag. Uitsluitend samenwerken met partners, derden en klanten die onze ethische normen steunen en delen. Verbeteringen doorvoeren zodra deze geïdentificeerd zijn, en alle geïdentificeerde inbreuken zo snel mogelijk corrigeren. Jouw verantwoordelijkheden Wat je functie bij Serco ook is, jij bent verantwoordelijk voor je eigen acties en gedrag, en voor het rapporteren van inbreuken op onze Code. Als je voor ons of met ons werkt, verwachten we dat je altijd. Als je voor ons of met ons werkt, verwachten we dat je altijd: Onze Code kent, gebruikt en actief toepast. Alle opleidingen bijwoont waarvan we vragen dat je ze bijwoont, zodat je leert hoe je onze Code actief kunt toepassen en wetten, beleidsregels en richtlijnen m.b.t. je taak moet naleven. In elke situatie gezond verstand gebruikt, en vragen stelt als je niet zeker bent wat te doen. Alle bekommernissen en problemen meldt wanneer je denkt dat onze Code overtreden wordt, en nooit iemand toelaat of aanmoedigt iets te doen dat een inbreuk is op onze Code. Volledige medewerking verleent als we je vragen om ons te helpen bij het onderzoeken van vermeende inbreuken. Een opmerking voor Managers Jij hebt bijkomende verantwoordelijkheden m.b.t. het voorzien van leiderschap en om ervoor te zorgen dat we nooit een probleem of incident dat aangepakt moet worden voorbij lopen. Je moet ervoor zorgen dat je mensen onze Code en haar implicaties begrijpen en weten hoe ze ze moeten toepassen. Het is ook zeer belangrijk dat u iedereen duidelijk maakt dat ze ondersteund en beschermd zullen worden als ze doen wat juist is. Je vindt nog veel meer informatie over je verantwoordelijkheden, en de beleidsregels en normen van Serco in het Serco Management System. Maar als nog steeds niet duidelijk is wat je moet doen, bespreek dit dan altijd met je line manager

7 Onze Gedragscode Serco s integriteit wordt bepaald door jouw integriteit. Gebruik ze Onze Code: Gebruik ze Onze Code is er om je te helpen te doen wat juist is Ze bevat advies en richtlijnen over wat je moet doen en niet mag doen in de meest voorkomende situaties. Echter, geen enkele gedragscode kan elke mogelijke situatie behandelen. Daarom is onze Code meer dan gewoon een verzameling van regels. Ze is een manier om actief na te denken over wat jij en anderen rondom je doen, en jezelf af te vragen: Is dit nu waar we voor stààn? Onze Code actief toepassen Als je niet weet wat te doen Bespreek de zaak dan met je Line Manager, Human Resources of Ethics Lead. Gebruik dan ons Beslissingsschema om je te helpen. (Je vindt dit schema op pagina 68). Je kunt ook onze SayNo Toolkit en App gebruiken (deze kan je online vinden op waar je de app ook kunt downloaden). Niet vergeten Klachten Het is mogelijk dat je klachten hebt m.b.t. zaken zoals: Iets dat men je vraagt te doen als onderdeel van je job. De algemene voorwaarden van je arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld je loon. De manier waarop je op het werk behandeld wordt, bijvoorbeeld als je niet de promotie krijgt die je volgens je eigen mening verdient. Als je een klacht hebt, gebruik dan je plaatselijke klachtenprocedure om ons op de hoogte te brengen, en wij zorgen er dan voor dat ze behandeld wordt. Als je niet zeker bent, bespreek het dan met je Line Manager of met Human Resources. Veel meer informatie online De papieren versie van onze Code biedt je meer dan voldoende informatie. Maar als je nog meer informatie wenst, kan je verdere details, advies en links naar relevante beleidsregels en gerelateerde problemen online vinden op Als je een vraag hebt of bezorgd bent Gebruik dan onze Get It Answered -gids om te ontdekken waar je terecht kan en aan wie je je vraag kan stellen. Je vindt deze op pagina 70. Niet vergeten Als je denkt dat je iets zou moeten melden Bespreek de zaak dan met je Line Manager, Human Resources of Ethics Lead. Gebruik dan ons Speak Up-proces. Dit is zeer duidelijk en het beschermt je. Je ontdekt hoe je inbreuken kan melden op pagina 74. Meld alles zo snel mogelijk We zullen je altijd steunen als je onze Code actief toepast en onze integriteit beschermt. Mensen die inbreuken op onze Code melden, spreken in naam van ons allen

8 Onze Gedragscode Onze Code: Pas ze toe Soms lijkt er een goede reden om de verkeerde aanpak te kiezen. Iedereen doet het We moeten dit contract binnenhalen Niemand zal het weten Wil je die job of niet? Zo werkt dat hier nu eenmaal Maar die is er nooit. We moeten allemaal onze Code naleven. Niet alleen de regels, maar ook de geest en principes erachter. Pas ze toe 12 13

9 Onze Mensen Onze Gedragscode > Onze Mensen We willen dat Serco een geweldige plek is om te werken. Waar ter wereld we ook werken, we respecteren onze mensen, hun rechten en hun arbeidsvoorwaarden. We bieden ze kansen om te groeien en zich te ontwikkelen. En we creëren een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en waar iedereen gelijke kansen krijgt. Ons succes is afhankelijk van de vaardigheden, integriteit en diversiteit van onze mensen. codeofconduct 14 15

10 Mensenrechten Onze Gedragscode > Onze Mensen Er zijn geen omstandigheden waarin we enig misbruik van mensen of hun rechten zullen accepteren, en we zullen nooit bewust samenwerken met personen die dat wel doen. We steunen de Verklaring van de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Dat betekent dat we, overal ter wereld, de fundamentele rechten en vrijheid van de mens respecteren van iedereen die voor ons of met ons werkt, en van de mensen en gemeenschappen waarmee we in contact komen. We zullen geen enkele schending van de mensenrechten tolereren. We zullen deze altijd beschermen en uitbuiting ervan verhinderen. En we zullen je altijd steunen als je melding maakt van enige schending van de mensenrechten. We zullen nooit bewust deelnemen aan, of profiteren van, enige activiteit of relatie die de mensenrechten rechtstreeks of onrechtstreeks schendt. We zullen nooit gebruik maken van dwangarbeid, illegale arbeid of kinderarbeid of bewust samenwerken met personen of bedrijven die dat wel doen. We hebben een absolute nultolerantie op gebied van enige vorm van mensenhandel, inclusief misbruik van mensen voor commerciële seksuele diensten en voor dwangarbeid. We zullen het dossier en de activiteiten van elke persoon of elk bedrijf waarmee we samenwerken zorgvuldig controleren. Als we ontdekken dat we samenwerken met personen of bedrijven die de mensenrechten schenden, of in het verleden geschonden heeft, zullen we de samenwerking beëindigen en de schending melden. We zijn actief op vele plaatsen in de wereld, ook op enkele plaatsen met een slechte reputatie op gebied van mensenrechten. Daarom moeten alle projecten en zakelijke opportuniteiten goedgekeurd worden door ons Executive Management Team alvorens we er enige activiteit uitvoeren. Als het niet mogelijk is om ons werk te doen zonder de rechten van anderen te schenden, dan doen we het onder geen beding. Mensenrechten & onze Beheersprincipes Mensenrechten zijn de basisrechten en -vrijheden van elke persoon ter wereld. Ze omvatten het recht om te leven, het recht op respect voor het privé- en gezinsleven en vrijheid van denken, godsdienst en meningsuiting. Als basis voor onze eigen Beheersprincipes is er het recht van iedereen op een waardige, eerlijke, gelijke en respectvolle behandeling en we engageren ons om deze principes elke dag, altijd en overal toe te passen in onze activiteiten. Onze waarden en principes actief toepast waarbij mensen gerespecteerd worden en hun mensenrechten beschermd worden. Zowel de wettelijke vereisten als de vereisten van onze Code m.b.t. tewerkstelling en werkpraktijken naleeft. Misbruik nooit zal negeren, je altijd afvraagt: Is dit nu waar we voor stààn? Melding maakt van enig (vermoeden van) misbruik of schending van de mensenrechten. Nooit gebruik zal maken van dwangarbeid, illegale arbeid of kinderarbeid of bewust samen zal werken met personen of bedrijven die dat wel doen. Rechtstreekse en onrechtstreekse schending Als een bedrijf een schending van de mensenrechten veroorzaakt of uitvoert, dan wordt dat beschouwd als rechtstreekse schending. Als een bedrijf gedwongen wordt tot schending van de mensenrechten omwille van de wetgeving van het land waar het activiteiten uitvoert, dan wordt dat eveneens beschouwd als rechtstreekse schending. Een bedrijf kan de mensenrechten echter ook onrechtstreeks schenden. Dit wordt vaak medeplichtigheid aan schending van de mensenrechten genoemd. Het is gewoonlijk het resultaat van een persoon in het netwerk van zakelijke relaties van een bedrijf, zoals een leverancier, een derde partij of zelfs een klant, die de mensenrechten schendt. Serco is voorvechter van de mensenrechten. Blijf waakzaam Wat onze leveranciers, derden en onze klanten doen, is ook onze zaak. Stop en denk na We werken op veel plaatsen in de wereld. Enkele plaatsen daarvan hebben een slechte reputatie op gebied van mensenrechten. Het is uiterst belangrijk om alert te blijven zodat we zelfs niet onrechtstreeks bij misbruik betrokken zijn. Soms kan het argument Dat is hoe de dingen hier gaan zeer overtuigend klinken. Zorg ervoor dat dit je nooit overtuigt. Zorg ervoor dat dit je nooit overtuigt. Wanneer ben jij verantwoordelijk voor schending? Ervaar de dilemma s van onze medewerkers online: Business Conduct en Ethics Group Standard Mensenrechten Beslissingsboom Groepsnorm Bedrijfsprocedure 16 17

11 Gelijke behandeling Onze Gedragscode > Onze Mensen We waarderen verschillen en diversiteit en we geloven dat elke persoon recht heeft op kansen voor tewerkstelling en promotie op basis van zijn/haar talenten en verdiensten. We helpen elkaar uit te blinken in een open, eerlijke en gelijke werkomgeving. We verzetten ons tegen discriminatie en we rapporteren elk geval van discriminatie dat we opmerken. Onze tewerkstellingspraktijken voor de aanwerving en selectie van ons personeel zijn gebaseerd op gelijke en eerlijke behandeling van alle kandidaten. Dat betekent dat we onze beslissingen m.b.t. je aanwerving, tewerkstelling, ontwikkeling en carrièrekansen altijd zullen baseren op je verdiensten en geschiktheid. We zullen je opleidingen bieden en je helpen om je capaciteiten te ontwikkelen, en open en constructieve evaluatiegesprekken met je voeren. We zullen je prestaties erkennen en concurrentieel belonen. We zullen al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat je een gezonde balans vindt tussen werk en privéleven. Als je een flexibele werkregeling of andere aanpassingen van je werkomgeving nodig hebt, zullen we dit naarmate van het mogelijke trachten te verwezenlijken. Als je een flexibele werkregeling hebt, zullen we je dezelfde carrièrekansen bieden als collega s die full-time werken. We zullen ervoor zorgen dat mindervaliden nooit benadeeld worden bij de aanwerving of promotie van werknemers. We zullen onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat derden waarmee we samenwerken hun medewerkers behandelen zoals wij onze medewerkers behandelen. Onze waarden en Beheersprincipes actief toepast en naleeft. Iedereen eerlijk, gelijk en met respect behandelt. Begrijpt welk gedrag ongepast is, zodat je anderen niet onbedoeld discrimineert of oneerlijk behandelt. Onze beleidsregels, arbeidswetgeving en -richtlijnen begrijpt en naleeft. Plaatselijke en persoonlijke culturen en tradities respecteert. Melding maakt van elke vorm van discriminatie of ongelijke behandeling. Geen discriminatie Bij Serco betekent discriminatie een persoon of groep oneerlijk, ongelijk of nadelig behandelen omwille van zijn/haar/hun: geslacht, ras, kleur, nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of -expressie, godsdienst, politieke overtuiging, vakbondactiviteiten, burgerlijke stand, zorgverantwoordelijkheden, invaliditeit, leeftijd of staatsburgerschap. We willen dat iedereen bij Serco duidelijk weet dat: we geen enkele vorm van discriminatie tolereren. Als je discriminatie opmerkt of ervaart, rapporteer het We zullen je steunen en je beschermen tegen elke vorm van vergelding. Raadpleeg pagina 74 voor meer advies over het Speak Up-proces. We zullen al onze mensen altijd eerlijk en gelijk behandelen. Stop en denk na Ongelijke behandeling op basis van vooroordelen en discriminatie kan snel ingeworteld geraken en de norm worden tenzij men het bij de basis in de kiem smoort. Als je denkt dat het gebeurt, en niets zegt, dan neem je er aan deel. Gewoon een grapje? Of discriminatie? Ken jij het verschil? Ervaar de dilemma s van onze medewerkers online: Werknemers Lifecycle Groepsnorm 18 19

12 Pesten, intimidatie en geweld Onze Gedragscode > Onze Mensen Iedereen bij Serco heeft het recht om altijd respectvol behandeld te worden op een werkplek zonder enige vorm van pesten, intimidatie of geweld. We zullen al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat iedereen met respect behandeld wordt op het werk. We zullen geen enkele vorm van pesten, intimidatie of geweld door collega s, derden of anderen tolereren. Elk geval van geweld zal onderzocht worden. Indien nodig en gepast zullen we interventie door de politie steunen en de dader strafrechterlijk vervolgen. We nemen geweld extreem ernstig. Als je het slachtoffer bent van geweld, en als gevolg ervan lichamelijke of mentale schade oploopt, zullen we je steunen bij je revalidatie en bij alle burgerlijke strafzaken tegen de verantwoordelijke(n). Deze zaken zijn onaanvaardbaar, we zullen ze niet tolereren en actie ondernemen tegen iedere persoon die zich op deze manier gedraagt. Iedereen op het werk beleefd, waardig en met respect behandelt. Andere personen nooit vernedert of kwetst, of er negatieve roddels over verspreidt. Verschillen op gebied van cultuur en geloof erkent en respecteert. Alle gevallen van pesten, intimidatie of geweld, of vermoedens ervan, rapporteert. Je nooit gedraagt op een manier die aanstootgevend, intimiderend, gewelddadig of beledigend kan zijn. Nooit iemand bedreigt met fysiek of verbaal geweld. Elk onderzoek naar een incident ondersteunt. Nooit wraak neemt op iemand die melding maakt van inbreuken. Pesten Pesten betekent elk aanstootgevend, kwetsend, intimiterend of beledigend gedrag of machtsmisbruik waardoor iemand zich gekwetst, bedreigd, ondermijnd, vernederd of kwetsbaar voelt. Intimidatie Intimidatie betekent elk gedrag dat aanstootgevend is voor iemand, zijn/haar waardigheid schendt of hem/haar vernedert. Dit omvat: pesten, gebruik van dreigende, aanstootgevende of beledigende taal, fysieke dreigementen of aanslagen, ongewenst lichamelijk of psychologisch contact of openlijke vijandigheid op de werkplaats. Geweld Geweld is niet uitsluitend fysiek geweld. Het is elk soort gedrag waardoor iemand anders zich bedreigd voelt. Voorbeelden van geweld zijn: verbaal geweld, aanstootgevend taalgebruik, racistische of seksistische opmerkingen, bedreigingen of fysieke aanvallen, inclusief spugen en het gooien van objecten. Op de werkplek tolereren we geen enkele vorm van pesten, intimidatie of geweld. Stop en denk na Wat voor jou een onschadelijke commentaar of actie lijdt, kan voor personen met een andere cultuur aanstootgevend zijn. Let er dus op dat jouw gedrag anderen geen onaangenaam gevoel geeft. Als je gewelddadig of intimiderend gedrag hoort of ziet, laat het dan niet zo. Meld zulke zaken altijd - hoe sneller, hoe beter. Niet ernstig genoeg om te melden? Waar trek jij de grens? Ervaar de dilemma s van onze medewerkers online: Vraag jezelf altijd af: Is dit hoe ik behandeld zou willen worden? Is dit nu waar we voor stààn? Werknemers Welzijn Groepsnorm 20 21

13 Een veilige werkplaats Onze Gedragscode > Onze Mensen Onze visie is 100% veiligheid. We willen niemand schade berokkenen, of in gevaar brengen, door het werk dat we doen. Dus we ontwikkelen en verbeteren onze systemen en processen permanent om iedereen veilig en gezond te houden. Dit betekent een leefomgeving creëren waarin iedereen zich bewust is van de veiligheid en gezondheid, hun eigen verantwoordelijkheid begrijpt om de werkplaats veilig te houden voor henzelf en voor anderen, en iedereen opgeleid en alert is op gebied van het verhinderen van ongevallen, near-misses en werkgerelateerde aandoeningen. Onze business units hebben de primaire plicht om problemen op gebied van veiligheid en gezondheid te identificeren en beheren, in elk van hun specifieke activiteiten. Dit vereist een formele en systematische aanpak, zodat risico s geïdentificeerd, beoordeeld, gecorrigeerd en tenslotte geëlimineerd worden. We delen ontwikkelingen, beste praktijken, nieuwe methodes, technologieën, opleidingen en apparatuur die ons kunnen helpen onze visie van 100% in het gehele bedrijf te realiseren. We werken ook samen met onze partners, aannemers en klanten om ervoor te zorgen dat ze onze normen inzake veiligheid en gezondheid naleven of gelijkwaardige normen hanteren. Als we contractueel verplicht zijn om het eigen veiligheidsbeheersysteem van een klant te gebruiken, zorgen we ervoor dat dit systeem overeenstemt met onze eigen normen inzake veiligheid en gezondheid. Onze veiligheidscultuur actief promoot en onze normen inzake veiligheid en gezondheid en onze processen naleeft. Alle beschadigde of niet-werkende apparatuur en alle activiteiten die je onveilig acht rapporteert. Je persoonlijke verantwoordelijkheid en bijdrage tot het handhaven van een veilige werkplaats begrijpt. Je werk stopzet als je van mening bent dat je je taak niet op een veilige manier kan uitvoeren, en dit onmiddellijk meldt. Je eigen gezondheid en welzijn beschermt, en die van iedereen die mogelijk betrokken is bij dingen die je doet - of niet doet. Nooit deelneemt aan opruiend gedrag, misbruik van verboden middelen of enige andere activiteit die jou of anderen kan schaden. Alle methodeverklaringen of risico-analyses die van toepassing zijn op je werk gebruikt. De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt/ gebruikt als dit vereist is, en vervanging ervan vraagt als deze beschadigd zijn. Elk ongeval of gevaarlijke situatie rapporteert. Elk onderzoek naar een ongeval of incident ondersteunt. Apparatuur pas gebruikt nadat je ervoor opgeleid bent en geregistreerd bent als een bevoegd gebruiker. Onveilige omstandigheden of praktijken? Bijkomende opleiding nodig? Meer informatie nodig om het op een veilige manier te doen? Laat het ons weten Ons werk is nooit zo dringend dat we geen tijd hebben om het op een veilige manier te doen. Gezondheid, Veiligheid en Milieu Groepsnorm 22 23

14 alcohol-en drugsmisbruik Onze Gedragscode > Onze Mensen We hebben specifieke beleidsregels om mensen te beschermen tegen de gevolgen van misbruik van drugs, alcohol en andere verboden middelen. We zullen trachten mensen met problemen te helpen, maar we zullen er ook voor zorgen dat onze mensen kunnen werken op een veilige plek, een gezonde plek en een plek zonder misbruik van verboden middelen. Misbruik van verboden middelen veroorzaakt ernstige veiligheids- en gezondheidsrisico s op de werkplaats. Als we van mening zijn dat het nodig is, zullen we procedures implementeren om het te verhinderen. Dit omvat mogelijk drugs- en alcoholcontroles, en je bent verplicht je hieraan te onderwerpen als onderdeel van je arbeidsovereenkomst. Je Line Manager of Human Resources kan je er meer over vertellen. We zullen je trachten te helpen als je een drank- of drugsprobleem hebt, maar je moet ook jezelf helpen en onze regels en richtlijnen naleven. We moeten een veilige werkomgeving handhaven en we zullen slechte prestaties, slecht gedrag of overmatig werkverzuim actief aanpakken. Soms betekent dit dat onze steun op hetzelfde ogenblik gebeurt dan eventuele disciplinaire maatregelen. Als je echt een probleem hebt, zoek dan zo snel mogelijk professionele hulp. Als je dat niet doet, en je misbruik van verboden middelen een gevaar betekent voor jezelf en anderen, nemen we mogelijk disciplinaire maatregelen tegen jou. Als je verlof neemt omwille van je drank-, medicatie- of drugsprobleem, vragen we mogelijk de beoordeling van je geschiktheid door een controlearts alvorens je terugkeert naar het werk. We vragen je dan mogelijk ook akkoord te gaan met opvolging en begeleiding, regelmatige medische controles en onaangekondigde controles. We zullen je privacy zo goed mogelijk respecteren wanneer je in behandeling bent. We zullen met je samenwerken om te trachten je vorige taken terug op te nemen, of je een alternatief te bieden als dat niet mogelijk is. Op het werk niet onder invloed bent van alcohol, drugs of andere middelen die je prestaties kunnen beïnvloeden. Je gezondheid beschermt, en fit en klaar bent om je taken naar behoren uit te voeren. Op het werk nooit illegale drugs of middelen zult gebruiken, meebrengen, verkopen of verdelen en alcohol zult misbruiken. Ons op de hoogte brengt als je arts je geneesmiddelen of medicatie heeft voorgeschreven die je prestaties negatief kunnen beïnvloeden. We zullen je niet straffen, maar we moeten ervoor zorgen dat jij en de mensen waarmee je samenwerkt veilig zijn. Elk vermoeden van misbruik van verboden middelen bij anderen rapporteert. Dat is je plicht. Zo snel mogelijk professionele hulp zult zoeken als je een drugs- of drankprobleem hebt, en al onze vereisten voor je herstel zult naleven. Op het werk moet je altijd fit en klaar zijn om je taken naar behoren uit te voeren. Niet zeker wat het beste is? Vraag het. Je denkt dat een vriend een drankprobleem heeft, maar je bent niet zeker. Wat moet je dan doen? Ervaar de dilemma s van onze medewerkers online: Werknemers Welzijn Groepsnorm 24 25

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1 Onze werkwijze Bedrijfspraktijken van BT Oktober 2013 Pagina 1 Onze werkwijze: Onze bedrijfspraktijken Onze waarden: Het document Onze werkwijze bevat onze bedrijfspraktijken en waarden: het gedrag dat

Nadere informatie

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Inhoudsopgave Onze Manier van Werken Onze Manier van Werken Hoe We Met

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Doen wat juist is, wat er ook gebeurt Onze kernwaarden Integriteit Veiligheid Respect In het bedrijfsleven en in het leven in het algemeen word je vaak

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Tenneco

Bericht van het Bestuur van Tenneco GEDRAGSCODE Bericht van het Bestuur van Tenneco Bericht van Gregg Sherrill, Chairman en Chief Executive Officer Beste Tenneco-teamleden, Dankzij ons vaste streven naar de hoogste ethische normen hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding Gedragsnormen Inhoudsopgave Een bericht van onze president en CEO Onze kernwaarden Inleiding Toepasbaarheid van onze Gedragsnormen Conflicten tussen onze normen en de beleidsregels van Danaher-bedrijven

Nadere informatie

RESPECT FOR OTHERS 1 1

RESPECT FOR OTHERS 1 1 1 RESPECT FOR OTHERS 1 Beste collega, Het langetermijnsucces van ons bedrijf is afhankelijk van veel factoren, maar geen enkele is belangrijker dan uw toewijding aan onze kernwaarden en de MBM leidinggevende

Nadere informatie

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK Een boodschap van de CEO Beste collega s bij Belden, Met grote trots stel ik u de Code voor zakelijk gedrag en ethiek van Belden voor. Dit document slaat een brug tussen

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

Richtlijnen Zakelijk Gedrag

Richtlijnen Zakelijk Gedrag Richtlijnen Zakelijk Gedrag INTEGRITEIT RESPECT VERTROUWEN NASTREVEN VAN UITMUNTENDHEID KLANTEN WERKNEMERS ZAKENPARTNERS LEVERANCIERS AANDEELHOUDERS GEMEENSCHAP MILIEU INHOUDSTABEL Richtlijnen Zakelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

ELKE DAG. OVERAL. Kernwaarden. met betrekking tot ethiek en bedrijfsvoering

ELKE DAG. OVERAL. Kernwaarden. met betrekking tot ethiek en bedrijfsvoering ELKE DAG. OVERAL. Kernwaarden Gedragsregels met betrekking tot ethiek en bedrijfsvoering Bericht van William Meaney, CEO Bij Iron Mountain hechten we evenveel waarde aan onze reputatie voor eerlijkheid

Nadere informatie

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Beste partner, Starbucks is s werelds grootste brander van en handelaar in koffiespecialiteiten. Het merk is in korte tijd wereldwijd

Nadere informatie

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved.

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Gedragscode Presteren met Integriteit 1 mei 2010 Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Integriteitsboodschap van de CEO Presteren met integriteit! Dat is de fundering

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap,

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, teamwerk en verantwoordingsplicht. Fortune Brands Home & Security,

Nadere informatie

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Code Zakelijke of Business gedragscode Conduct 2 Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO David Lesar Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Beste medewerkers, Bijna een eeuw lang hebben

Nadere informatie

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill Onze Leidende principes Gedragscode van Cargill Het beleid op basis waarvan wij altijd onze zaken hebben gedaan is dat ons woord evenveel waard is als onze belofte. John MacMillan, Sr., 1923 Introductie

Nadere informatie

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN 2007 INHOUD DE L ORÉAL SPIRIT VOORWOORD Door Sir Lindsay Owen-Jones en Jean-Paul Agon VOORWOORD Door het managementcomité HET GEBRUIK VAN DEZE CODE RESPECT

Nadere informatie

Ethische gedragscode Versie: augustus 2012

Ethische gedragscode Versie: augustus 2012 Op dit document wordt documentbeheer toegepast. Het is in elektronische vorm gepubliceerd. De versie op de Corporate Governance-website van Regal is de meest actuele versie. Papieren exemplaren vallen

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG

VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE. Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG VERTROUWEN INTEGRITEIT TRANSPARANTIE Nexans ethische en zakelijke gedragscode ENGAGEMENT LOYALITEIT VERTROUWELIJKHEID RESPECT CONFORMITEIT DIALOOG Voorwoord 01 Nexans onderschrijft het Mondiaal Pact 02

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential.

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential. Gedragscode Our pursuit. Life s potential. Onze Gedragscode is een weergave van de leidende ethische principes die de inzet van Allergan voor naleving (compliance) ondersteunen. Dit document dient voor

Nadere informatie