Onze Gedragscode. Ken ze. Gebruik ze. Pas ze toe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze Gedragscode. Ken ze. Gebruik ze. Pas ze toe"

Transcriptie

1 Onze Gedragscode Ken ze Gebruik ze Pas ze toe

2 Onze Gedragscode Inhoud Bij Serco zijn we allemaal verantwoordelijk voor de kennis, het gebruik en de toepassing van onze Code. 02 Een boodschap van onze Group Chief Executive 14 Onze mensen 16 Mensenrechten 18 Gelijke behandeling 20 Pesten, intimidatie en geweld 22 Een veilige werkplaats 24 Gebruik van verboden middelen 04 De principes achter onze Code 26 Onze business 28 Ons internationaal profiel 30 Eerlijke handel 32 Werken met partners en concurrenten 34 Werken met anderen 36 Ambtenaren en medewerkers van concurrenten aanwerven Onze Gedragscode 06 Ken ze 10 Gebruik ze 12 Pas ze toe 54 Onze informatie 56 Vertrouwelijke informatie 58 Informatie beveiligen 60 Onze systemen gebruiken 62 Sociale media 64 Externe communicatie 38 Politieke activiteiten 40 Omkoping en corruptie 42 Geschenken en gastvrijheid 44 Fraude 46 Handel met voorkennis 48 Belangenconflicten 50 Gemeenschapswerk 52 Respect voor het milieu 66 Onze Code actief toepassen Wat te doen als er een probleem opduikt Als je niet weet wat te doen gebruik ons Beslissingsschema 70 of probeer de SayNo Toolkit Our World Alle documenten waarnaar verwezen wordt in onze Code vormen onderdeel van het Serco Management Systeem (SMS) en zijn terug te vinden op Our World onder: The way we work/serco Management System. Als je een vraag of bekommernis hebt 72 hoe een antwoord vinden Als je denkt dat je iets zou moeten melden... Als u geen toegang krijgt tot Our World, vraag uw manager hoe u een exemplaar krijgt van deze documenten. 74 hoe het Speak Up-proces toepassen 01

3 Onze Gedragscode Welkom Serco moet een bedrijf zijn dat altijd het juiste doet. Een bedrijf waar klanten van op aan kunnen, dat zijn beloften waarmaakt en hun belangen beschermt. En waar de mensen die er werken zich zelfverzekerd, vertrouwd en gerespecteerd voelen. Met andere woorden, een plaats waar we allemaal met trots werken. Hoe kunnen we dit waarmaken? Het antwoord is niet door mooie woorden, maar door de manier waarop we ons elke dag gedragen naar onze klanten, onze collega s, onze leveranciers en de bredere gemeenschap toe. Als er één zin is die u moet onthouden tijdens uw dagelijkse activiteiten bij Serco, dan is dat, wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. Behandel anderen zoals u behandeld wilt worden. Een enkele zin is echter niet genoeg om ons te helpen in alle omstandigheden, daarom introduceer ik u onze Gedragscode. De code bestaat om ons de normen en het gedrag die van ons worden verwacht tijdens ons werk bij Serco te helpen begrijpen. En ik neem het zeer serieus om de hoogste gedragsnormen te hanteren voor ons allemaal. Hoe goed onze systemen en processen ook zijn, hoe slim onze commerciële voorstellen ook zijn, ze zijn zinloos en niets waard als klanten en collega s ons niet kunnen vertrouwen. Er zijn mensen die denken dat bedrijven hier misleidend over zijn. Ze zeggen één ding en doen iets anders. Wij niet, niet als ik er bij ben. Dus lees onze Gedragscode goed door en volg deze op. U zult mijn steun hebben als u het doet, maar niet als u het niet doet. Vertrouwen, respect, energie, enthousiasme, toewijding en het waarmaken van onze beloften. Dat zijn de fundamenten van ons bedrijf. Behandel anderen zoals u behandeld zou willen worden. Rupert Soames OBE Group Chief Executive, Serco Group plc en hier trots op 02 03

4 De principes achter onze Code Onze Gedragscode We willen bekend staan en vertrouwd worden als s werelds beste dienstenbedrijf, en een positief verschil maken in het leven van de mensen. Dus werken we met een reeks Beheersprincipes die ons duidelijk maken wat voor ons belangrijk is en welke gedragspatronen we bij Serco verwachten. Een ondernemerscultuur bevorderen Onze beloften nakomen Vertrouwen en respect opbouwen We moeten deze principes allemaal naleven bij onze interactie met collega s, klanten, leveranciers, partners, aandeelhouder en gemeenschappen. Onze mensen de mogelijkheid bieden om uit te blinken We bevorderen een ondernemerscultuur Innovatieve en succesvolle Serco-bedrijven uitbouwen is onze grote passie. We slagen daarin door nieuwe ideeën aan te moedigen en te genereren. We vertrouwen op onze mensen om actief mee te denken. We omarmen veranderingen en bevorderen creatief denken door berekende risico s te nemen. We bieden onze mensen de mogelijkheid om uit te blinken Ons succes is het resultaat van ons engagement en onze energie om grenzen te verleggen. We zijn voor elkaar verantwoordelijk en kunnen steun verwachten wanneer we die het hardst nodig hebben. We verwachten dat onze mensen meer bereiken door de kracht van individuen te erkennen en te ontwikkelen. We waarderen mensen omwille van hun kennis, ideeën en bijdragepotentieel. We komen onze beloften na We doen wat we zeggen dat we zullen doen om aan de verwachtingen te voldoen. We beloven slechts wat we kunnen waarmaken. Als we fouten maken, zetten we ze recht. We zijn duidelijk over onze doelstellingen en we verwachten een eerlijke winst te genereren. We bouwen vertrouwen en respect op We bouwen respect op door op een veilige, sociaal verantwoordelijke, consistente en eerlijke manier te werken. We brengen de veiligheid nooit in gevaar en we werken altijd op een ethische en verantwoordelijke manier. We luisteren. En daarbij behandelen we anderen zoals we zelf behandeld willen worden en vechten we elke overtreding van de regels aan. We integreren in onze gemeenschappen

5 Onze Gedragscode We zijn wat we doen, of niet doen. Ken ze Onze Code: Ken ze 06 Waarvoor dient onze Code? Onze Code maakt ons allen duidelijk wat je van ons kan verwachten en wat wij van jou verwachten. Samen met onze Beheersprincipes en onze beleidsregels en normen vormt ze een integraal deel van het Serco Management System, dat bepaalt hoe we ons bedrijf runnen. Onze Code naleven Onze Code is geen arbeidsovereenkomst, maar zodra je bij ons tewerkgesteld bent, moet je onze Code naleven en toepassen. Als je dat niet doet, kan dat ernstige gevolgen hebben. Een groot deel van onze Code is gebaseerd op officiële wetten en richtlijnen. Als we deze niet naleven, kan dat voor het bedrijf of voor personen boetes, wettelijke straffen of zelfs gevangenisstraffen tot gevolg hebben. Maar het overtreden van onze Code schaadt ook onze reputatie en ondermijnt het vertrouwen van onze klanten, onze mensen en de gemeenschappen waarin we werken. Dus moeten we niet enkel de wetten van het land waarin we werken naleven, maar ook onze Code, en nooit bewust iemand toelaten of aanmoedigen om dingen te doen die in strijd zijn met deze zaken. En als we denken dat er iets gebeurt wat niet mag, moeten we dat melden. Als we dat niet doen, kan ieder van ons ontslagen worden en zelfs strafrechterlijk vervolgd worden. Jij Als onze Code naar Je of Jij verwijst, dan betekent dat niet dat er bepaalde mensen zijn die de code of regel niet moeten naleven. Jij of Je betekent eenieder van ons, ongeacht onze functie bij Serco. Het betekent ook iedereen die bij ons werkt in een full-time, een part-time of tijdelijke functie, en alle onderaannemers waar we wereldwijd mee samenwerken. We streven er eveneens naar om uitsluitend samen te werken met partners, derden en klanten wiens normen gelijkwaardig zijn aan de onze. Meer informatie online Naast de papieren versie is onze Code ook beschikbaar op het internet, via Hier zal je ook extra hulpmiddelen, informatie en advies vinden om je te helpen om altijd correct te handelen. Je moet altijd op de hoogte zijn van de meest recente versie van de Code. We herzien en wijzigen deze zonodig regelmatig. In de online-versie verschijnen eerst de revisies. Jouw feedback We verwelkomen al jouw opmerkingen en suggesties om onze Code en onze andere beleidsregels en normen te verbeteren. Als je denkt dat er iets ontbreekt, of dat er zaken beter kunnen, laat het ons dan weten. Stuur je opmerkingen en suggesties naar of bespreek ze met je Ethics Lead. Je vindt zijn/haar contactgegevens online via 07

6 Onze Gedragscode Serco s verantwoordelijkheden Overal waar Serco actief is, moeten we de plaatselijke wetgeving naleven en mensenrechten en menselijke waardigheid respecteren. We bepalen ook gedragsnormen voor onszelf en staan erop dat deze nageleefd worden. We moeten altijd handelen met integriteit en rechtschapenheid, met oog voor het milieu, de gemeenschappen en samenlevingen waarin we werken. Hier is een lijst met dingen die je van ons mag verwachten. Dit zijn dingen die we altijd zouden moeten doen, maar we hebben ook ieders hulp nodig om ervoor te zorgen dat ze ook altijd gebeuren. We moeten altijd: Zorgen voor een werkomgeving waarin onze Code en onze Beheersprincipes actief ondersteund worden. Verzekeren dat iedereen die voor of met ons werkt onze Code begrijpt en weet hoe ze deze moeten toepassen. Ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat iedereen onze Code naleeft. Iedereen aanmoedigen om hulp en advies te vragen als ze niet zeker zijn wat ze moeten doen, of als ze denken dat onze Code niet nageleefd wordt. Iedereen vertrouwelijke werkbronnen aanreiken voor advies over of melding van inbreuken op onze Code. Elke persoon ondersteunen en beschermen die een inbreuk meldt of helpt bij een onderzoek, en ervoor zorgen dat er geen enkele vorm van vergelding volgt. Doeltreffend omgaan met bekommernissen m.b.t. gedrag. Uitsluitend samenwerken met partners, derden en klanten die onze ethische normen steunen en delen. Verbeteringen doorvoeren zodra deze geïdentificeerd zijn, en alle geïdentificeerde inbreuken zo snel mogelijk corrigeren. Jouw verantwoordelijkheden Wat je functie bij Serco ook is, jij bent verantwoordelijk voor je eigen acties en gedrag, en voor het rapporteren van inbreuken op onze Code. Als je voor ons of met ons werkt, verwachten we dat je altijd. Als je voor ons of met ons werkt, verwachten we dat je altijd: Onze Code kent, gebruikt en actief toepast. Alle opleidingen bijwoont waarvan we vragen dat je ze bijwoont, zodat je leert hoe je onze Code actief kunt toepassen en wetten, beleidsregels en richtlijnen m.b.t. je taak moet naleven. In elke situatie gezond verstand gebruikt, en vragen stelt als je niet zeker bent wat te doen. Alle bekommernissen en problemen meldt wanneer je denkt dat onze Code overtreden wordt, en nooit iemand toelaat of aanmoedigt iets te doen dat een inbreuk is op onze Code. Volledige medewerking verleent als we je vragen om ons te helpen bij het onderzoeken van vermeende inbreuken. Een opmerking voor Managers Jij hebt bijkomende verantwoordelijkheden m.b.t. het voorzien van leiderschap en om ervoor te zorgen dat we nooit een probleem of incident dat aangepakt moet worden voorbij lopen. Je moet ervoor zorgen dat je mensen onze Code en haar implicaties begrijpen en weten hoe ze ze moeten toepassen. Het is ook zeer belangrijk dat u iedereen duidelijk maakt dat ze ondersteund en beschermd zullen worden als ze doen wat juist is. Je vindt nog veel meer informatie over je verantwoordelijkheden, en de beleidsregels en normen van Serco in het Serco Management System. Maar als nog steeds niet duidelijk is wat je moet doen, bespreek dit dan altijd met je line manager

7 Onze Gedragscode Serco s integriteit wordt bepaald door jouw integriteit. Gebruik ze Onze Code: Gebruik ze Onze Code is er om je te helpen te doen wat juist is Ze bevat advies en richtlijnen over wat je moet doen en niet mag doen in de meest voorkomende situaties. Echter, geen enkele gedragscode kan elke mogelijke situatie behandelen. Daarom is onze Code meer dan gewoon een verzameling van regels. Ze is een manier om actief na te denken over wat jij en anderen rondom je doen, en jezelf af te vragen: Is dit nu waar we voor stààn? Onze Code actief toepassen Als je niet weet wat te doen Bespreek de zaak dan met je Line Manager, Human Resources of Ethics Lead. Gebruik dan ons Beslissingsschema om je te helpen. (Je vindt dit schema op pagina 68). Je kunt ook onze SayNo Toolkit en App gebruiken (deze kan je online vinden op waar je de app ook kunt downloaden). Niet vergeten Klachten Het is mogelijk dat je klachten hebt m.b.t. zaken zoals: Iets dat men je vraagt te doen als onderdeel van je job. De algemene voorwaarden van je arbeidsovereenkomst, bijvoorbeeld je loon. De manier waarop je op het werk behandeld wordt, bijvoorbeeld als je niet de promotie krijgt die je volgens je eigen mening verdient. Als je een klacht hebt, gebruik dan je plaatselijke klachtenprocedure om ons op de hoogte te brengen, en wij zorgen er dan voor dat ze behandeld wordt. Als je niet zeker bent, bespreek het dan met je Line Manager of met Human Resources. Veel meer informatie online De papieren versie van onze Code biedt je meer dan voldoende informatie. Maar als je nog meer informatie wenst, kan je verdere details, advies en links naar relevante beleidsregels en gerelateerde problemen online vinden op Als je een vraag hebt of bezorgd bent Gebruik dan onze Get It Answered -gids om te ontdekken waar je terecht kan en aan wie je je vraag kan stellen. Je vindt deze op pagina 70. Niet vergeten Als je denkt dat je iets zou moeten melden Bespreek de zaak dan met je Line Manager, Human Resources of Ethics Lead. Gebruik dan ons Speak Up-proces. Dit is zeer duidelijk en het beschermt je. Je ontdekt hoe je inbreuken kan melden op pagina 74. Meld alles zo snel mogelijk We zullen je altijd steunen als je onze Code actief toepast en onze integriteit beschermt. Mensen die inbreuken op onze Code melden, spreken in naam van ons allen

8 Onze Gedragscode Onze Code: Pas ze toe Soms lijkt er een goede reden om de verkeerde aanpak te kiezen. Iedereen doet het We moeten dit contract binnenhalen Niemand zal het weten Wil je die job of niet? Zo werkt dat hier nu eenmaal Maar die is er nooit. We moeten allemaal onze Code naleven. Niet alleen de regels, maar ook de geest en principes erachter. Pas ze toe 12 13

9 Onze Mensen Onze Gedragscode > Onze Mensen We willen dat Serco een geweldige plek is om te werken. Waar ter wereld we ook werken, we respecteren onze mensen, hun rechten en hun arbeidsvoorwaarden. We bieden ze kansen om te groeien en zich te ontwikkelen. En we creëren een omgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en waar iedereen gelijke kansen krijgt. Ons succes is afhankelijk van de vaardigheden, integriteit en diversiteit van onze mensen. codeofconduct 14 15

10 Mensenrechten Onze Gedragscode > Onze Mensen Er zijn geen omstandigheden waarin we enig misbruik van mensen of hun rechten zullen accepteren, en we zullen nooit bewust samenwerken met personen die dat wel doen. We steunen de Verklaring van de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Dat betekent dat we, overal ter wereld, de fundamentele rechten en vrijheid van de mens respecteren van iedereen die voor ons of met ons werkt, en van de mensen en gemeenschappen waarmee we in contact komen. We zullen geen enkele schending van de mensenrechten tolereren. We zullen deze altijd beschermen en uitbuiting ervan verhinderen. En we zullen je altijd steunen als je melding maakt van enige schending van de mensenrechten. We zullen nooit bewust deelnemen aan, of profiteren van, enige activiteit of relatie die de mensenrechten rechtstreeks of onrechtstreeks schendt. We zullen nooit gebruik maken van dwangarbeid, illegale arbeid of kinderarbeid of bewust samenwerken met personen of bedrijven die dat wel doen. We hebben een absolute nultolerantie op gebied van enige vorm van mensenhandel, inclusief misbruik van mensen voor commerciële seksuele diensten en voor dwangarbeid. We zullen het dossier en de activiteiten van elke persoon of elk bedrijf waarmee we samenwerken zorgvuldig controleren. Als we ontdekken dat we samenwerken met personen of bedrijven die de mensenrechten schenden, of in het verleden geschonden heeft, zullen we de samenwerking beëindigen en de schending melden. We zijn actief op vele plaatsen in de wereld, ook op enkele plaatsen met een slechte reputatie op gebied van mensenrechten. Daarom moeten alle projecten en zakelijke opportuniteiten goedgekeurd worden door ons Executive Management Team alvorens we er enige activiteit uitvoeren. Als het niet mogelijk is om ons werk te doen zonder de rechten van anderen te schenden, dan doen we het onder geen beding. Mensenrechten & onze Beheersprincipes Mensenrechten zijn de basisrechten en -vrijheden van elke persoon ter wereld. Ze omvatten het recht om te leven, het recht op respect voor het privé- en gezinsleven en vrijheid van denken, godsdienst en meningsuiting. Als basis voor onze eigen Beheersprincipes is er het recht van iedereen op een waardige, eerlijke, gelijke en respectvolle behandeling en we engageren ons om deze principes elke dag, altijd en overal toe te passen in onze activiteiten. Onze waarden en principes actief toepast waarbij mensen gerespecteerd worden en hun mensenrechten beschermd worden. Zowel de wettelijke vereisten als de vereisten van onze Code m.b.t. tewerkstelling en werkpraktijken naleeft. Misbruik nooit zal negeren, je altijd afvraagt: Is dit nu waar we voor stààn? Melding maakt van enig (vermoeden van) misbruik of schending van de mensenrechten. Nooit gebruik zal maken van dwangarbeid, illegale arbeid of kinderarbeid of bewust samen zal werken met personen of bedrijven die dat wel doen. Rechtstreekse en onrechtstreekse schending Als een bedrijf een schending van de mensenrechten veroorzaakt of uitvoert, dan wordt dat beschouwd als rechtstreekse schending. Als een bedrijf gedwongen wordt tot schending van de mensenrechten omwille van de wetgeving van het land waar het activiteiten uitvoert, dan wordt dat eveneens beschouwd als rechtstreekse schending. Een bedrijf kan de mensenrechten echter ook onrechtstreeks schenden. Dit wordt vaak medeplichtigheid aan schending van de mensenrechten genoemd. Het is gewoonlijk het resultaat van een persoon in het netwerk van zakelijke relaties van een bedrijf, zoals een leverancier, een derde partij of zelfs een klant, die de mensenrechten schendt. Serco is voorvechter van de mensenrechten. Blijf waakzaam Wat onze leveranciers, derden en onze klanten doen, is ook onze zaak. Stop en denk na We werken op veel plaatsen in de wereld. Enkele plaatsen daarvan hebben een slechte reputatie op gebied van mensenrechten. Het is uiterst belangrijk om alert te blijven zodat we zelfs niet onrechtstreeks bij misbruik betrokken zijn. Soms kan het argument Dat is hoe de dingen hier gaan zeer overtuigend klinken. Zorg ervoor dat dit je nooit overtuigt. Zorg ervoor dat dit je nooit overtuigt. Wanneer ben jij verantwoordelijk voor schending? Ervaar de dilemma s van onze medewerkers online: Business Conduct en Ethics Group Standard Mensenrechten Beslissingsboom Groepsnorm Bedrijfsprocedure 16 17

11 Gelijke behandeling Onze Gedragscode > Onze Mensen We waarderen verschillen en diversiteit en we geloven dat elke persoon recht heeft op kansen voor tewerkstelling en promotie op basis van zijn/haar talenten en verdiensten. We helpen elkaar uit te blinken in een open, eerlijke en gelijke werkomgeving. We verzetten ons tegen discriminatie en we rapporteren elk geval van discriminatie dat we opmerken. Onze tewerkstellingspraktijken voor de aanwerving en selectie van ons personeel zijn gebaseerd op gelijke en eerlijke behandeling van alle kandidaten. Dat betekent dat we onze beslissingen m.b.t. je aanwerving, tewerkstelling, ontwikkeling en carrièrekansen altijd zullen baseren op je verdiensten en geschiktheid. We zullen je opleidingen bieden en je helpen om je capaciteiten te ontwikkelen, en open en constructieve evaluatiegesprekken met je voeren. We zullen je prestaties erkennen en concurrentieel belonen. We zullen al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat je een gezonde balans vindt tussen werk en privéleven. Als je een flexibele werkregeling of andere aanpassingen van je werkomgeving nodig hebt, zullen we dit naarmate van het mogelijke trachten te verwezenlijken. Als je een flexibele werkregeling hebt, zullen we je dezelfde carrièrekansen bieden als collega s die full-time werken. We zullen ervoor zorgen dat mindervaliden nooit benadeeld worden bij de aanwerving of promotie van werknemers. We zullen onze uiterste best doen om ervoor te zorgen dat derden waarmee we samenwerken hun medewerkers behandelen zoals wij onze medewerkers behandelen. Onze waarden en Beheersprincipes actief toepast en naleeft. Iedereen eerlijk, gelijk en met respect behandelt. Begrijpt welk gedrag ongepast is, zodat je anderen niet onbedoeld discrimineert of oneerlijk behandelt. Onze beleidsregels, arbeidswetgeving en -richtlijnen begrijpt en naleeft. Plaatselijke en persoonlijke culturen en tradities respecteert. Melding maakt van elke vorm van discriminatie of ongelijke behandeling. Geen discriminatie Bij Serco betekent discriminatie een persoon of groep oneerlijk, ongelijk of nadelig behandelen omwille van zijn/haar/hun: geslacht, ras, kleur, nationale of etnische afkomst, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit of -expressie, godsdienst, politieke overtuiging, vakbondactiviteiten, burgerlijke stand, zorgverantwoordelijkheden, invaliditeit, leeftijd of staatsburgerschap. We willen dat iedereen bij Serco duidelijk weet dat: we geen enkele vorm van discriminatie tolereren. Als je discriminatie opmerkt of ervaart, rapporteer het We zullen je steunen en je beschermen tegen elke vorm van vergelding. Raadpleeg pagina 74 voor meer advies over het Speak Up-proces. We zullen al onze mensen altijd eerlijk en gelijk behandelen. Stop en denk na Ongelijke behandeling op basis van vooroordelen en discriminatie kan snel ingeworteld geraken en de norm worden tenzij men het bij de basis in de kiem smoort. Als je denkt dat het gebeurt, en niets zegt, dan neem je er aan deel. Gewoon een grapje? Of discriminatie? Ken jij het verschil? Ervaar de dilemma s van onze medewerkers online: Werknemers Lifecycle Groepsnorm 18 19

12 Pesten, intimidatie en geweld Onze Gedragscode > Onze Mensen Iedereen bij Serco heeft het recht om altijd respectvol behandeld te worden op een werkplek zonder enige vorm van pesten, intimidatie of geweld. We zullen al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat iedereen met respect behandeld wordt op het werk. We zullen geen enkele vorm van pesten, intimidatie of geweld door collega s, derden of anderen tolereren. Elk geval van geweld zal onderzocht worden. Indien nodig en gepast zullen we interventie door de politie steunen en de dader strafrechterlijk vervolgen. We nemen geweld extreem ernstig. Als je het slachtoffer bent van geweld, en als gevolg ervan lichamelijke of mentale schade oploopt, zullen we je steunen bij je revalidatie en bij alle burgerlijke strafzaken tegen de verantwoordelijke(n). Deze zaken zijn onaanvaardbaar, we zullen ze niet tolereren en actie ondernemen tegen iedere persoon die zich op deze manier gedraagt. Iedereen op het werk beleefd, waardig en met respect behandelt. Andere personen nooit vernedert of kwetst, of er negatieve roddels over verspreidt. Verschillen op gebied van cultuur en geloof erkent en respecteert. Alle gevallen van pesten, intimidatie of geweld, of vermoedens ervan, rapporteert. Je nooit gedraagt op een manier die aanstootgevend, intimiderend, gewelddadig of beledigend kan zijn. Nooit iemand bedreigt met fysiek of verbaal geweld. Elk onderzoek naar een incident ondersteunt. Nooit wraak neemt op iemand die melding maakt van inbreuken. Pesten Pesten betekent elk aanstootgevend, kwetsend, intimiterend of beledigend gedrag of machtsmisbruik waardoor iemand zich gekwetst, bedreigd, ondermijnd, vernederd of kwetsbaar voelt. Intimidatie Intimidatie betekent elk gedrag dat aanstootgevend is voor iemand, zijn/haar waardigheid schendt of hem/haar vernedert. Dit omvat: pesten, gebruik van dreigende, aanstootgevende of beledigende taal, fysieke dreigementen of aanslagen, ongewenst lichamelijk of psychologisch contact of openlijke vijandigheid op de werkplaats. Geweld Geweld is niet uitsluitend fysiek geweld. Het is elk soort gedrag waardoor iemand anders zich bedreigd voelt. Voorbeelden van geweld zijn: verbaal geweld, aanstootgevend taalgebruik, racistische of seksistische opmerkingen, bedreigingen of fysieke aanvallen, inclusief spugen en het gooien van objecten. Op de werkplek tolereren we geen enkele vorm van pesten, intimidatie of geweld. Stop en denk na Wat voor jou een onschadelijke commentaar of actie lijdt, kan voor personen met een andere cultuur aanstootgevend zijn. Let er dus op dat jouw gedrag anderen geen onaangenaam gevoel geeft. Als je gewelddadig of intimiderend gedrag hoort of ziet, laat het dan niet zo. Meld zulke zaken altijd - hoe sneller, hoe beter. Niet ernstig genoeg om te melden? Waar trek jij de grens? Ervaar de dilemma s van onze medewerkers online: Vraag jezelf altijd af: Is dit hoe ik behandeld zou willen worden? Is dit nu waar we voor stààn? Werknemers Welzijn Groepsnorm 20 21

13 Een veilige werkplaats Onze Gedragscode > Onze Mensen Onze visie is 100% veiligheid. We willen niemand schade berokkenen, of in gevaar brengen, door het werk dat we doen. Dus we ontwikkelen en verbeteren onze systemen en processen permanent om iedereen veilig en gezond te houden. Dit betekent een leefomgeving creëren waarin iedereen zich bewust is van de veiligheid en gezondheid, hun eigen verantwoordelijkheid begrijpt om de werkplaats veilig te houden voor henzelf en voor anderen, en iedereen opgeleid en alert is op gebied van het verhinderen van ongevallen, near-misses en werkgerelateerde aandoeningen. Onze business units hebben de primaire plicht om problemen op gebied van veiligheid en gezondheid te identificeren en beheren, in elk van hun specifieke activiteiten. Dit vereist een formele en systematische aanpak, zodat risico s geïdentificeerd, beoordeeld, gecorrigeerd en tenslotte geëlimineerd worden. We delen ontwikkelingen, beste praktijken, nieuwe methodes, technologieën, opleidingen en apparatuur die ons kunnen helpen onze visie van 100% in het gehele bedrijf te realiseren. We werken ook samen met onze partners, aannemers en klanten om ervoor te zorgen dat ze onze normen inzake veiligheid en gezondheid naleven of gelijkwaardige normen hanteren. Als we contractueel verplicht zijn om het eigen veiligheidsbeheersysteem van een klant te gebruiken, zorgen we ervoor dat dit systeem overeenstemt met onze eigen normen inzake veiligheid en gezondheid. Onze veiligheidscultuur actief promoot en onze normen inzake veiligheid en gezondheid en onze processen naleeft. Alle beschadigde of niet-werkende apparatuur en alle activiteiten die je onveilig acht rapporteert. Je persoonlijke verantwoordelijkheid en bijdrage tot het handhaven van een veilige werkplaats begrijpt. Je werk stopzet als je van mening bent dat je je taak niet op een veilige manier kan uitvoeren, en dit onmiddellijk meldt. Je eigen gezondheid en welzijn beschermt, en die van iedereen die mogelijk betrokken is bij dingen die je doet - of niet doet. Nooit deelneemt aan opruiend gedrag, misbruik van verboden middelen of enige andere activiteit die jou of anderen kan schaden. Alle methodeverklaringen of risico-analyses die van toepassing zijn op je werk gebruikt. De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt/ gebruikt als dit vereist is, en vervanging ervan vraagt als deze beschadigd zijn. Elk ongeval of gevaarlijke situatie rapporteert. Elk onderzoek naar een ongeval of incident ondersteunt. Apparatuur pas gebruikt nadat je ervoor opgeleid bent en geregistreerd bent als een bevoegd gebruiker. Onveilige omstandigheden of praktijken? Bijkomende opleiding nodig? Meer informatie nodig om het op een veilige manier te doen? Laat het ons weten Ons werk is nooit zo dringend dat we geen tijd hebben om het op een veilige manier te doen. Gezondheid, Veiligheid en Milieu Groepsnorm 22 23

14 alcohol-en drugsmisbruik Onze Gedragscode > Onze Mensen We hebben specifieke beleidsregels om mensen te beschermen tegen de gevolgen van misbruik van drugs, alcohol en andere verboden middelen. We zullen trachten mensen met problemen te helpen, maar we zullen er ook voor zorgen dat onze mensen kunnen werken op een veilige plek, een gezonde plek en een plek zonder misbruik van verboden middelen. Misbruik van verboden middelen veroorzaakt ernstige veiligheids- en gezondheidsrisico s op de werkplaats. Als we van mening zijn dat het nodig is, zullen we procedures implementeren om het te verhinderen. Dit omvat mogelijk drugs- en alcoholcontroles, en je bent verplicht je hieraan te onderwerpen als onderdeel van je arbeidsovereenkomst. Je Line Manager of Human Resources kan je er meer over vertellen. We zullen je trachten te helpen als je een drank- of drugsprobleem hebt, maar je moet ook jezelf helpen en onze regels en richtlijnen naleven. We moeten een veilige werkomgeving handhaven en we zullen slechte prestaties, slecht gedrag of overmatig werkverzuim actief aanpakken. Soms betekent dit dat onze steun op hetzelfde ogenblik gebeurt dan eventuele disciplinaire maatregelen. Als je echt een probleem hebt, zoek dan zo snel mogelijk professionele hulp. Als je dat niet doet, en je misbruik van verboden middelen een gevaar betekent voor jezelf en anderen, nemen we mogelijk disciplinaire maatregelen tegen jou. Als je verlof neemt omwille van je drank-, medicatie- of drugsprobleem, vragen we mogelijk de beoordeling van je geschiktheid door een controlearts alvorens je terugkeert naar het werk. We vragen je dan mogelijk ook akkoord te gaan met opvolging en begeleiding, regelmatige medische controles en onaangekondigde controles. We zullen je privacy zo goed mogelijk respecteren wanneer je in behandeling bent. We zullen met je samenwerken om te trachten je vorige taken terug op te nemen, of je een alternatief te bieden als dat niet mogelijk is. Op het werk niet onder invloed bent van alcohol, drugs of andere middelen die je prestaties kunnen beïnvloeden. Je gezondheid beschermt, en fit en klaar bent om je taken naar behoren uit te voeren. Op het werk nooit illegale drugs of middelen zult gebruiken, meebrengen, verkopen of verdelen en alcohol zult misbruiken. Ons op de hoogte brengt als je arts je geneesmiddelen of medicatie heeft voorgeschreven die je prestaties negatief kunnen beïnvloeden. We zullen je niet straffen, maar we moeten ervoor zorgen dat jij en de mensen waarmee je samenwerkt veilig zijn. Elk vermoeden van misbruik van verboden middelen bij anderen rapporteert. Dat is je plicht. Zo snel mogelijk professionele hulp zult zoeken als je een drugs- of drankprobleem hebt, en al onze vereisten voor je herstel zult naleven. Op het werk moet je altijd fit en klaar zijn om je taken naar behoren uit te voeren. Niet zeker wat het beste is? Vraag het. Je denkt dat een vriend een drankprobleem heeft, maar je bent niet zeker. Wat moet je dan doen? Ervaar de dilemma s van onze medewerkers online: Werknemers Welzijn Groepsnorm 24 25

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Onze Gedragscode. Ken hem. Gebruik hem. Breng hem tot leven

Onze Gedragscode. Ken hem. Gebruik hem. Breng hem tot leven Onze Gedragscode Ken hem Gebruik hem Breng hem tot leven Onze Gedragscode Inhoud We zullen u altijd respecteren en beschermen omdat u de moed hebt Onze Code tot leven te brengen. 02 Een bericht van onze

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode Wij handelen professioneel. We zijn integer in ons zakendoen. De reputatie van onze klanten zowel als onze eigen reputatie houden we hoog.

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Gedragscode Thule Group

Gedragscode Thule Group Gedragscode Thule Group Oorspronkelijk goedgekeurd in januari 2008 Bijgewerkt 2010, 2012 en 2015 Thule Group AB Opgesteld door Kajsa von Geijer, SVP HR Goedgekeurd door Magnus Welander, president-directeur

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS HEINEKEN is uitgegroeid tot s werelds meest internationale brouwer en het Heineken merk tot het meest

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Ondernemingsbeleid Grontmij In onze rol als toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en management hebben wij een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Protocol ongewenste omgangsvormen

Protocol ongewenste omgangsvormen Protocol ongewenste omgangsvormen Versiebeheer: revisienummer datum omschrijving verandering 4-03-2013 Vaststelling in bestuursvergadering 4 maart 2013, met ingang van 1 maart 2013 Protocol ongewenste

Nadere informatie

DEONTOLOGISCHE CODE BINNENLANDSE ZAKEN. dienstuitoefening externe relaties. verticale relaties. interne relaties. basiswaarden

DEONTOLOGISCHE CODE BINNENLANDSE ZAKEN. dienstuitoefening externe relaties. verticale relaties. interne relaties. basiswaarden DEONTOLOGISCHE CODE dienstuitoefening externe relaties interne relaties verticale relaties basiswaarden FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN De maatschappij is de laatste jaren sterk geëvolueerd

Nadere informatie

Onze Code in een oogopslag. Begrijp het Pas het toe Leef het na

Onze Code in een oogopslag. Begrijp het Pas het toe Leef het na Onze Code in een oogopslag. Begrijp het Pas het toe Leef het na Inhoud 02 Een boodschap van onze Group Chief Executive 04 Waar is Onze Code voor bedoeld? 08 Onze uitgangspunten 10 Onze Code en het managementsysteem

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode

Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode 1 Beste collega s, Het doel van onze Gedragscode is te zorgen dat we als wereldwijde organisatie altijd volgens geaccepteerde ethische normen handelen,

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV 1. Basisprincipes KBC Asset Management NV verwacht dat haar medewerkers de voorwaarden van hun arbeidscontracten te goeder trouw

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Zelfonderzoek voor de Groep met behulp van de tradities

Zelfonderzoek voor de Groep met behulp van de tradities Zelfonderzoek voor de Groep met behulp van de tradities De Twaalf Tradities zijn voor de groep wat de stappen zijn voor het individu. De tradities helpen om het programma van herstel levend en succesvol

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen

1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Beleid ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon 1. Aanleiding beleid bij ongewenste omgangsvormen Helaas vinden er soms ongewenste situaties op of rondom het voetbalveld plaats die betiteld kunnen

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Wij zijn een toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en

Nadere informatie

Versie 1.0 dd. 23 januari 2014 Pagina 1. Gedragscode

Versie 1.0 dd. 23 januari 2014 Pagina 1. Gedragscode Pagina 1 Gedragscode Inleiding etiqs Integrity Services hecht grote waarde aan ethisch handelen. Kwaliteit en ethiek zijn de verbindende factoren tussen etiqs en haar klanten. EtiQs heeft een gedragscode

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Voor de leesbaarheid spreken wij over de medewerkers en over hij / zijn. Uiteraard worden hiermee ook de vrouwelijke medewerkers bedoeld en kan hij

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap.

Ethisch Charter. Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. 2 Eandis speelt een unieke rol in het energielandschap. Als onafhankelijke dienstverlenende onderneming, zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten die de Vlaamse distributienetbeheerders

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek Inleiding Policy Ethiek Deze Policy geldt voor individuele werknemers, agenten, sponsors, tussenpersonen, consultants of andere personen of instanties die verbonden zijn met SIG plc en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode. ERIKS groep

Gedragscode. ERIKS groep Gedragscode ERIKS groep ERIKS nv Postbus 1088 1810 KB Alkmaar Nederland Tel: +31 72 547 58 88 Fax: +31 72 547 58 89 E-mail: info@eriks.com Deze gedragscode is te vinden op www.eriks.com/csr ERIKS - Gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode NEDERLANDSE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN NOODVERLICHTING (NVFN) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d.

Gedragscode NEDERLANDSE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN NOODVERLICHTING (NVFN) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. NEDERLANDSE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN NOODVERLICHTING (NVFN) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 4 september 2008 I. KERNWAARDEN Integriteit, respect, deskundigheid en betrokkenheid.

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions

Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions Gedragscode Korte versie The global leader in door opening solutions 2 Gedragscode Deze versie van de Gedragscode bevat een samenvatting van de Gedragscode en wordt aan alle medewerkers uitgereikt. De

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE 1. INLEIDING De gedragscode heeft tot doel: de kwaliteit van de dienstverlening, de onpartijdigheid, de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid, de eerlijke mededinging, de goede

Nadere informatie

Zo brengen wij finance verder

Zo brengen wij finance verder Zo brengen wij finance verder HighQ financieel interim bestaat ruim 18 jaar. Kennis(deling), kwaliteit, betrouwbaarheid, ethiek, staan bij ons hoog in het vandaal. En dat willen we graag met elkaar blijven

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Charter voor Duurzame Aankoop

Charter voor Duurzame Aankoop Charter voor Duurzame Aankoop Een boodschap van Marc Grynberg Chief Executive Officer Beste leverancier, Goede relaties tussen leveranciers en klanten zijn essentieel om financiële en economische waarde

Nadere informatie

Een introductie van de IKEA Group Code of Conduct

Een introductie van de IKEA Group Code of Conduct Goed zakendoen met gezond verstand Een introductie van de IKEA Group Code of Conduct Beste IKEA medewerker, We laten ons binnen de IKEA Group altijd leiden en inspireren door onze visie, 'het creëren van

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet

Zo zijn onze manieren. Gedragscode Coloriet Zo zijn onze manieren Gedragscode Coloriet Wij zijn Coloriet Alle medewerkers, vrijwilligers, leerlingen en stagiaires horen bij Coloriet. Bij ons werken vriendelijke, deskundige, gepassioneerde en verantwoordelijke

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek)

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) 1 2 Bericht van de CEO Elke dag en overal waar wij actief zijn kan iedereen bij Securitas helpen bij het opbouwen van onze reputatie en ons merk en bij het

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Gedragscode AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Inhoud Fair play 5 Veiligheid is 6 Respect is 7 Professionaliteit is 8 Integriteit is... 9 Duurzaamheid is 10 Interne samenwerking is 11 Transparantie

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg

Omgaan met ongewenst gedrag in de thuiszorg Inleiding: Ongewenst gedrag, zoals in dit document beschreven wordt, is een veel voorkomend verschijnsel geworden in onze samenleving. Het veroorzaakt in het algemeen gevoelens van onveiligheid en machteloosheid.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE (vrijwillige) medewerkers Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige of verstandelijk beperkte

GEDRAGSCODE (vrijwillige) medewerkers Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige of verstandelijk beperkte GEDRAGSCODE (vrijwillige) medewerkers Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarige of verstandelijk beperkte deelnemers ( te noemen Deelnemer) aan de activiteiten van de

Nadere informatie

Code of Conduct. ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com

Code of Conduct. ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com Code of Conduct ara Shoes AG 40764 Langenfeld Postfach 2161 Tel.: (+49)2173/105-0 www.ara-shoes.com Inhoud ara Code of Conduct...3 Regel 1: Geen kinderarbeid...4 Regel 2: Geen dwangarbeid...4 Regel 3:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht

Code of Conduct. Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Code of Conduct Omgangsregels van de Universiteit Utrecht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING De Code of Conduct is het kader voor gedrag en reflectie voor medewerkers en studenten

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Onze bedrijfsreputatie is een waardevol bezit Inleiding Als landelijke aanbieder van informatie, communicatie en enter tainment speelt Ziggo een

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode oktober 2015 Voorwoord SNS Bank N.V. gelooft in de cultuur van normaal bankieren. Wij willen bouwen aan een maatschappij waarin vol vertrouwen en optimisme wordt

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

Gedragscode medewerkers en cliënten

Gedragscode medewerkers en cliënten Gedragscode medewerkers en cliënten 2014 1/9 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Werkwijze... 3 3. Samenvatting gedragscode... 4 4. Gedragscode medewerkers stichting Zorg Almere... 5 - clientgerichtheid....5

Nadere informatie

Gedragscode. Solvay Group

Gedragscode. Solvay Group Gedragscode Solvay Group Gedragscode Inhoud 1. Boodschap van de CEO...2 2. Inleiding...4 Hoe deze Gedragscode gebruiken 3. Ethiek en integriteit op het werk...6 Gezondheid en veiligheid op het werk Gelijke

Nadere informatie

HIJS HOKIJ DEN HAAG GEDRAGSCODE

HIJS HOKIJ DEN HAAG GEDRAGSCODE Waarom een gedragscode? Eén van de methodes om ongewenst gedrag zoals agressie, vandalisme e.d. te beperken, is het opstellen van een gedragscode. De twee belangrijkste oorzaken van ongewenst gedrag zijn

Nadere informatie