Betrokkenheid met onze waarden TE CONNECTIVITY LEIDRAAD VOOR ETHISCH GEDRAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betrokkenheid met onze waarden TE CONNECTIVITY LEIDRAAD VOOR ETHISCH GEDRAG"

Transcriptie

1 Betrokkenheid met onze waarden TE CONNECTIVITY LEIDRAAD VOOR ETHISCH GEDRAG

2 ONZE WAARDEN Deze waarden vormen het karakter van ons bedrijf. INTEGRITEIT We moeten van onszelf en van elkaar de hoogste normen van individuele en zakelijke integriteit eisen. Wij beschermen de bezittingen van het bedrijf. We leven alle wetten en het bedrijfsbeleid na. We zetten ons in voor diversiteit, eerlijke behandeling, wederzijds respect en vertrouwen. TEAMWERK Wij stimuleren een omgeving waarin innovatie, creativiteit, uitmuntendheid en resultaten door teamwerk aangemoedigd worden. We beoefenen leiderschap dat instrueert, inspireert en volledige deelname en loopbaanontwikkeling stimuleert. We bevorderen open en effectieve communicatie en interactie. AANSPRAKELIJKHEID We komen onze afspraken na en nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor alle handelingen en resultaten. We creëren een bedrijfsdiscipline van doorlopende verbetering die een integraal onderdeel is van onze cultuur. INNOVATIE Wij erkennen dat innovatie de grondslag van ons bedrijf is. Wij dagen onszelf uit om nieuwe en verbeterde ideeën te ontwikkelen voor alles wat we doen. We stimuleren, verwachten en waarderen creativiteit, bereidheid tot verandering en frisse benaderingen. 2 Onze waarden TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 3

3 EEN BERICHT VAN ONZE CEO Bij TE Connectivity (TE) zijn wij van mening dat er meer nodig is dan sterke resultaten om een groots bedrijf op te bouwen. Het vereist ook een niet-aflatende toewijding aan de hoogste normen van ethiek en integriteit. Als een grote multinationale beursgenoteerde onderneming en een leider in onze industrie, is deze toewijding belangrijker dan ooit. Onze toewijding begint bij onze waarden: integriteit, aansprakelijkheid, teamwerk en innovatie. Deze waarden geven vorm aan het karakter van ons bedrijf, liggen ten grondslag aan een ethisch verantwoorde werkplek en bieden een raamwerk voor deze Leidraad voor ethisch gedrag. Ik wil er voor zorgen dat iedereen op elke plek deze waarden begrijpt en laat zien, op individuele, team- en bedrijfsniveaus. Onze Leidraad, samen met ons bedrijfsbeleid, geeft een overzicht om u te helpen begrijpen wat er van u wordt verwacht en biedt u de hulpmiddelen die u nodig heeft om het juiste te doen. Onthoud dat het vertrouwen in ons en het zelfvertrouwen van onze belanghebbenden, inclusief onze klanten, collega s en de gemeenschappen waarin we werkzaam zijn, tot ons grootste goed behoren. Ik vraag u om uw gezond verstand te gebruiken, ethisch verantwoorde beslissingen te nemen en om hulp te vragen wanneer u ooit onzeker bent over wat u moet doen. Samen bouwen we een sterker TE en behouden we de reputatie die we als een ethisch bedrijf verdiend hebben. Tom Lynch 4 Een bericht van onze CEO TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 5

4 1 ONZE LEIDRAAD: VERBONDENHEID MET ONZE WAARDEN 8 2 ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN 12 3 ONZE WAARDEN Integriteit 20 We kiezen voor diversiteit. We bevorderen gelijke kansen en eerlijke behandeling. We ondersteunen een vrije en open markt. We geven of ontvangen geen steekpenningen. We begrijpen de regels voor het zakendoen met overheden. We tolereren geen fraude. We handelen niet met voorkennis. We leven import- en exportwetten na. Teamwerk 36 We tolereren geen pesterijen. We werken eraan om een veilige en gezonde werkplek te behouden. We bevorderen een TE zonder misbruik van middelen. We beschermen de bezittingen en onroerende goederen van het bedrijf. We zijn voorzichtig in de communicatie over ons bedrijf. Aansprakelijkheid 48 We vermijden belangenverstrengeling. We begrijpen de regels voor geschenken en gastvrijheid. We beschermen eigen bedrijfsinformatie. We zijn nauwkeurig in onze documentatie. Innovatie 60 We handelen als een goede huisvader en respecteren de rechten van de mens. We hechten waarde aan onze plaats in de wereldmaatschappij. We respecteren elkaars rechten als burgers. We zijn verantwoordelijk voor ons gebruik van sociale media. We denken op creatieve wijze na over alle aspecten van ons werk. 4 ONZE MIDDELEN: VRAGEN STELLEN EN BEZORGDHEDEN UITEN 68 5 MIJN VERBINTENISVERKLARING 73 6 Inhoud TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 7

5 ONZE LEIDRAAD Verbondenheid met onze waarden Onze Leidraad voor ethisch gedrag ( Leidraad ) geeft vorm aan de ethische normen voor zakelijk gedrag van TE en biedt een raamwerk om ervoor te zorgen dat we volgens de hoogste normen van integriteit handelen tijdens onze dagelijkse werkzaamheden. Deze Leidraad is een hulpmiddel om informatie over het beleid van het bedrijf te verschaffen en over de wetten en regelgevingen die van toepassing zijn op onze wereldwijde werkzaamheden. 8 Onze leidraad TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 9

6 ONZE LEIDRAAD Verbondenheid met onze waarden Onze leidraad is van toepassing op iedereen. Handelen met integriteit is van cruciaal belang voor ons succes, dus maak uzelf vertrouwd met deze Leidraad en met de wetten en regelgevingen die op u van toepassing zijn bij uw functie binnen TE. Onze Leidraad is op onze Raad van Bestuur, functionarissen van TE en onze werknemers wereldwijd van toepassing. We verwachten ook dat individuen of entiteiten die voor of namens TE handelen, inclusief personeel geleverd door een agentschap, agenten, vertegenwoordigers, contractanten en andere derden, onze Leidraad naleven. Onze Leidraad vertegenwoordigt een toewijding aan een eerlijke en ethische werkplek. Door voor TE te werken, heeft u de verantwoordelijkheid om deze toewijding hoog te houden. Vraag om hulp. TE is werkzaam in een wereldwijde markt en we hebben binnen ons bedrijf een ruime diversiteit aan sociale gewoontes en culturen. We erkennen dat deze Leidraad niet elke situatie die u mogelijk tegenkomt in uw werk kan behandelen, gebruik daarom dus uw gezond verstand, vraag om advies en stel vragen wanneer u niet zeker bent van de juiste koers van handelen. Houd in gedachten dat deze Leidraad bedoeld is als aanvulling op het beleid, de procedures en arbeidscontracten van TE. Als u een inconsistentie of conflict tegenkomt, vraag dan om hulp aan uw supervisor, uw lokale vertegenwoordiger van Personeelszaken, de juridische afdeling, de afdeling voor interne controle of het kantoor van de Ombudsman. We hebben een verplichting om alle toepasselijke wetten na te leven waar ter wereld we ook werkzaam zijn. Bezorgdheden melden. Als u zich niet laat horen, kan TE niets aan het probleem doen. In sommige gevallen kan het nalaten om een overtreding van de wet, van deze Leidraad of van andere beleidsregels, praktijken en voorschriften van TE te melden, leiden tot disciplinaire maatregelen, wat tevens een beëindiging van uw dienstverband kan betekenen. Onthoud dat u verantwoordelijk bent voor uw beslissingen en handelingen. Uw deelname en toewijding speelt een grote rol bij het behoud van onze ethische cultuur. Vraag om advies wanneer u het nodig heeft en meld mogelijk wangedrag wanneer u het ziet. 10 Onze leidraad TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 11

7 ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN Als onderdeel van het TE team heeft u de verantwoordelijkheid naar uzelf, uw collega s en TE om zaken op legale en ethische wijze uit te voeren. Wees alert op activiteiten die rondom u plaatsvinden en laat het weten wanneer u illegaal of onethisch gedrag vermoedt door een TE medewerker, contractant, verkoper, leverancier, klant of andere persoon die voor of namens TE werkt. Soms lijkt het gemakkelijker om de andere kant op te kijken, maar niets doen is op zichzelf een handeling die serieuze consequenties voor u en ons bedrijf kan hebben. Doe het juiste. 12 Onze verantwoordelijkheden TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 13

8 ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN Een ethische werkplek in stand houden. We bieden verschillende manieren om mensen binnen TE te bereiken die willen luisteren en helpen als u vragen heeft of denkt dat iemand onze Leidraad mogelijkerwijs overtreedt. Door bezorgdheden vroegtijdig te melden hebben we de kans om problemen aan te pakken en op te lossen, voordat ze escaleren, anderen schade berokkenen of schadelijk zijn voor het bedrijf. Alle problemen worden onmiddellijk en discreet afgehandeld. Laat uw toewijding zien. Om uw toewijding aan de waarden en principes van TE zoals uiteengezet in deze Leidraad te tonen, vragen we u om jaarlijks een verklaring te tekenen, welke bevestigt dat u deze Leidraad heeft gelezen en begrepen en dat u het beleid dat het beschrijft volledig zult naleven. Uw deelname en bevestiging is een essentieel onderdeel van de verbinding met de waarden van TE en het waarborgen van ons succes. Wees niet bang voor represailles. Als u om advies vraagt of een bezorgdheid of vermeend wangedrag in goed vertrouwen meldt, handelt u volgens de Leidraad en doet u hetgeen dat juist is. Overtredingen of bezorgdheden melden in goed vertrouwen betekent dat u een oprechte poging heeft gedaan om eerlijke en nauwkeurige informatie te verschaffen, zelfs als later blijkt dat u het niet bij het rechte eind had. We nemen claims over represailles ernstig. Beschuldigingen van represailles zullen worden onderzocht en iedereen die schuldig wordt bevonden aan het plegen van represailles, zal onderhevig zijn aan disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband. Voor verdere richtlijnen, zie TEC voor het beleid en procedures inzake de afhandeling van klachten en bezorgdheden in relatie tot boekhouding, interne controle, financiële controle en andere zaken. 14 Onze verantwoordelijkheden TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 15

9 ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN Sluit nooit een compromis met betrekking tot integriteit. TE zal alleen via legale en ethische weg zaken doen. Laat de druk om te slagen onze waarden niet compromitteren of u dwingen tot dingen, waarvan u weet dat ze fout zijn. Laat onze waarden richting geven aan uw acties. Soms kan een beslissingsmodel, zoals deze hieronder, u helpen als u tegenover een ethisch dilemma komt te staan. Nee Nee Nee Nee Nee Is het legaal? Als het antwoord Nee is op enige van deze vragen, doe het dan niet. Als u niet zeker bent, vraag dan om hulp. Bovendien, als u denkt dat u gevraagd wordt om iets te doen wat fout is, neem dan eerst contact op met het kantoor van de Ombudsman voordat u aanwijzingen opvolgt van iemand anders, van welk Zou u zich goed Stemt het Voldoet niveau binnen het bedrijf dan ook. voelen, als het JA overeen met de JA het aan JA als voorpaginanieuws zou JA waarden van TE? ons beleid? verschijnen? Heeft het een positieve impact op ons bedrijf en haar belanghebbenden? Ik weet het Ik weet het Ik weet het Ik weet het niet zeker niet zeker niet zeker niet zeker Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ik weet het niet zeker Zou u zich Zou goed u zich goed Heeft het Heeft een het een Stemt het Stemt het Voldoet Voldoet voelen, als voelen, het als het positieve positieve impact impact Is het legaal? Is het legaal? JA JAovereen overeen met de met JAde JA het aan het aan JA JAals voorpaginanieuwnanieuws zou zou haar belangheb- haar belangheb- als voorpagi- JA JA op ons bedrijf op ons en bedrijf en waarden waarden van TE? van TE? ons ons beleid? beleid? verschijnen? verschijnen? benden? benden? Vraag om hulp. Doe het niet. De acties kunnen ernstige consequenties hebben. Vraag om hulp. Ik weet Ik het weet het niet zeker niet zeker Ik weet Ik het weet het niet zeker niet zeker Ik weet Ik het weet het niet zeker niet zeker Ik weet Ik het weet het niet zeker niet zeker Ik weet Ik het weet het niet zeker niet zeker Vraag om Vraag hulp. om hulp. Doe het niet. Doe De het acties niet. kunnen De acties ernstige kunnen ernstige consequenties consequenties hebben. Vraag hebben. om Vraag hulp. om hulp. 16 Onze verantwoordelijkheden TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 17

10 ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN Supervisors hebben zelfs een nog grotere verantwoordelijkheid. Als u een supervisor bent, dan heeft u een cruciale rol in het bevorderen en toepassen van deze Leidraad. Terwijl het uw belangrijkste verantwoordelijkheid is om een goed voorbeeld te stellen en volgens de waarden en het beleid van TE te werken, heeft u ook een verplichting om een open dialoog over ethische kwesties te promoten en uw werknemers aan te moedigen om zich uit te spreken over situaties die niet echt goed aanvoelen. Ken deze Leidraad. Zorg ervoor dat u bekend bent met deze Leidraad en de wetten en het beleid die op uw team van toepassing zijn. Wanneer werknemers met vragen naar u toekomen, zorg er dan voor dat u naar deze Leidraad verwijst voor antwoorden en vraag om hulp, als u verdere begeleiding nodig heeft. Voeg de daad bij het woord laat de waarden en het beleid van TE zien in de ethiek van uw werk en ga dit niet uit de weg. Als werknemers zien dat u het juiste doet, zullen ze waarschijnlijk hetzelfde doen. Zorg dat u een open-deur-beleid heeft. Het is belangrijk dat uw medewerkers zich gesterkt voelen om bezorgdheden onder uw aandacht te brengen of zich comfortabel voelen om in goed vertrouwen een bekende of vermoedelijke overtreding te melden, zonder de angst voor intimidatie of represailles. Benadruk dat als ze zich niet comfortabel voelen om met u te spreken, er andere mensen zijn die kunnen luisteren en helpen. Zorg ervoor dat ze bekend zijn met de gratis ConcernLINE, het online ConcernNET en andere hulpmiddelen die hen ter beschikking staan. Luister. Als een werknemer naar u komt met een vraag of bezorgdheid, is de eerste en meest belangrijke stap om te luisteren zonder te onderbreken. Laat via woorden en lichaamstaal blijken dat u betrokken bent en maak goede aantekeningen om ervoor te zorgen dat u de informatie nauwkeurig vastlegt. Leg uit dat informatie die met u gedeeld wordt verder alleen gedeeld zal worden met diegenen die het moeten weten en dat het vertrouwelijk behandeld zal worden. Ethische bezorgdheden of vragen naar voren brengen, kan stressvol zijn voor de melder. Vergeet niet om ze te bedanken voor het aankaarten van de kwestie bij u. Onderneem actie. Als een ethische kwestie onder uw aandacht is gebracht, heeft u als supervisor de plicht om deze aan Personeelszaken, de juridische afdeling of het kantoor van de Ombudsman te melden. Als de kwestie door een medewerker is gemeld, houd dan deze medewerker op de hoogte van de status ervan, voor zover dat mogelijk is voor u. Ga nooit zelf op onderzoek uit, huur nooit een externe onderzoeker in, antwoord nooit op een manier die represailles impliceert of sta nooit represailles van anderen toe. 18 Onze verantwoordelijkheden TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 19

11 INTEGRITEIT De hoogste normen stellen Integriteit begint bij u Behandel anderen met respect en waardigheid. Als u discriminatie ziet of vermoedt, aarzel dan niet om dit te melden. Voldoe aan antitrust-en concurrentiewetten, waar we ook zaken doen. Bied geen steekpenningen of ongepaste betalingen aan en accepteer ze ook niet. Ken en volg de regels met betrekking tot het zakendoen met klanten van de overheid. Deze regels zijn ingewikkeld, dus neem contact op met de juridische afdeling als u niet zeker bent of advies nodig heeft. Onthoud dat, behalve in noodgevallen zoals omschreven in het anti-corruptiebeleid van TE, de betaling van steekpenningen verboden wordt door TE. Wees in staat om gedragingen te herkennen die als frauduleus worden aangemerkt. Handel nooit in effecten van TE, gebaseerd op relevante, niet-openbare informatie ( voorkennis ). Leef de wetten, regelgevingen en beperkingen na die met import en export geassocieerd worden. 20 Integriteit TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 21

12 INTEGRITEIT We kiezen voor diversiteit. TE vertegenwoordigt een mix van verschillende individuen met een divers scala aan ervaringen, culturen en achtergronden. We waarderen en bejubelen onze diversiteit overal ter wereld waar we werkzaam zijn en we zorgen ervoor dat begrip, respect, betrokkenheid en voortdurend leren een basis is voor iedereen in het TE team. We bevorderen gelijke kansen en eerlijke behandeling. De manier waarop we zaken doen is net zo belangrijk als de zaken die we doen. Als bedrijf zijn we toegewijd aan gelijke kansen en eerlijke behandeling en we verbieden discriminatie op basis van ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, leeftijd, land van herkomst, staatsburgerschap, handicap, seksuele geaardheid, status als oorlogsveteraan of een andere beschermde status. Deze toewijding wordt weerspiegeld in al onze werkzaamheden, inclusief beslissingen over werving, indienstneming en training; promoties, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden; overplaatsingen en personeelsafvloeiingen. Deze beslissingen worden enkel gebaseerd op de kwalificaties van de werknemer die betrekking hebben op zijn of haar functie en op mogelijke toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten. TE leeft alle toepasselijke wetten na inzake burgerrechten, mensenrechten en arbeidswetten in alle locaties overal ter wereld waar het bedrijf zaken doet. We eisen dat werknemers schone en veilige werkomgevingen hebben. Waar u ook werkt, het is verboden om u met activiteiten in te laten, waardoor de waardigheid en het respect van individuele personen niet wordt behouden, zelfs als dit door de van toepassing zijnde wet wordt toegestaan. We werken overal op de wereldmarkt met integriteit. Overtredingen van het recht op gelijke behandeling lijken op... Elke dag tijdens de lunch buigt mijn collega zijn hoofd aan zijn bureau en bidt. Nadat andere mensen hadden geklaagd, vertelde mijn manager hem dat hij niet op het terrein van het bedrijf kan bidden. De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven V: Ik denk dat ik gepasseerd ben voor een promotie door mijn leeftijd. Wat moet ik doen? A: TE eist dat alle beslissingen in verband met tewerkstelling gemaakt moeten worden zonder acht te slaan op de leeftijd van de kandidaat. Als u het gevoel heeft dat u oneerlijk werd behandeld, neem dan contact op met Personeelszaken, de juridische afdeling of het kantoor van de Ombudsman. Voor verdere richtlijnen, zie TEC voor het beleid inzake gelijke arbeidskansen 22 Integriteit TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 23

13 INTEGRITEIT We ondersteunen een vrije en open markt. De meeste landen hebben wetten die concurrentie bevorderen en de markt laten gedijen. Wij voldoen aan antitrust- en concurrentiewetten waar we ook zaken doen. Deze wetten zijn ingewikkeld en verschillen per land en hebben een impact op bijna elk aspect van onze handel. Het is belangrijk dat u begrijpt hoe ze uw dagelijkse werkzaamheden beïnvloeden en dat u gedrag moet vermijden dat zelfs maar de suggestie kan wekken van een overtreding. Doe uw deel om op ethische wijze en in overeenstemming met de wet wereldwijd te concurreren. Voor de specifieke regels die op uw zaken van toepassing zijn, raadpleeg de juridische afdeling. Voorbeelden van anti-concurrerend gedrag: Aanbiedingen of prijzen bespreken met concurrenten of overeenkomen om klanten, markten of territoria te delen. Discrimineren in prijzen, voorwaarden en diensten die u aan klanten in vergelijkbare situaties aanbiedt. In zee gaan met bindende overeenkomsten, waarbij van de klant wordt vereist dat deze, als voorwaarde voor het kopen van één product, nog een ander product moet kopen. Onrespectvolle of niet-complimenteuze opmerkingen maken over de producten en diensten van de concurrent. Concurrentiewetten zijn op bijna elk aspect van onze werkzaamheden van toepassing. Anti-concurrentiegedrag ziet er als volgt uit... Bij een vergadering van de handelsorganisatie werd vernomen dat concurrenten prijsbeleid en verkoopstrategieën met elkaar bespraken. Wat is... prijszetting? Het is een illegale zakelijke praktijk, waarbij twee of meerdere concurrerende bedrijven overeenkomen om een product of dienst voor een bepaalde prijs te verkopen, meestal met het doel om de prijs op te drijven. Prijszetting wordt vaak als overtreding van de antitrustwetten gezien, omdat het vraag en aanbod bepaalt en voorkomt dat prijzen op natuurlijke wijze fluctueren in een vrije markt. Voor verdere richtlijnen, zie TEC voor het antitrustbeleid 24 Integriteit TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 25

14 INTEGRITEIT We geven of ontvangen geen steekpenningen. Handelingen met betrekking tot omkoping of corruptie kunnen onherstelbare schade aanrichten aan de reputatie van het bedrijf. Daarom hanteren we een nultolerantie -beleid voor omkoping, waar we ook zaken doen. Ons beleid verbiedt u om financieel of ander voordeel aan te bieden, te beloven of te geven, om zodoende een ongepast voordeel te behalen of om iemand over te halen tot of te belonen voor een beslissing om handel te behouden of te verkrijgen. Het verbiedt u tevens om een financieel of enig ander voordeel aan te vragen, om overeen te komen om te ontvangen of daadwerkelijk te ontvangen van iemand, met als doel om u over te halen tot een ongepaste handeling ten gunste van hem of haar. We zijn verantwoordelijk voor steekpenningen die door derden namens TE worden aangeboden, zoals consulenten, leveranciers, distributeurs en commerciële verkoopsagenten, dus wees op uw hoede wanneer u zakenpartners selecteert. Zorg ervoor dat ze achtenswaardig zijn en schriftelijk overeenkomen om hun zaken in overeenstemming met de anti-omkoopwetten en regelgevingen te verrichten. Als wereldwijd bedrijf zijn we onderhevig aan wetten in relatie tot omkoping en ongepaste betalingen aan individuen en overheidsfunctionarissen van meerdere landen. Wetten zoals de U.S. Foreign Corrupt Practices Act (de wet op corrupte praktijken in het buitenland) (FCPA) en de U.K. Bribery Act (de Britse omkopingswet) kunnen van toepassing zijn, ongeacht uw handelwijze of locatie. Overtredingen van de anti-omkoopwetten kunnen leiden tot rechtszaken, aanzienlijke boetes en zelfs gevangenisstraf voor individuen. Het is belangrijk dat u de anti-omkoopwetten kent en ernaar handelt en ons helpt met het behouden van de reputatie die we hebben verdiend voor het ethisch en eerlijk uitvoeren van onze werkzaamheden overal ter wereld. We willen dat ons toekomstige succes verbonden is aan de verdiensten van onze producten en diensten die we op de markt brengen, niet aan onethische of illegale praktijken. Onder de anti-omkoopwetgeving kunt u aansprakelijk zijn voor het geven of ontvangen van een steekpenning. Wat is... een steekpenning? Een steekpenning vindt plaats, wanneer iets van waarde aangeboden is om iemand over te halen of te belonen om iets te doen dat niet gepast is. Omkoping voorkomt dat we volgens de verdiensten van onze producten of diensten kunnen verkopen. De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven V: Een vertrouwde verkoper, waar we al jaren zaken mee doen, bood me een commissie aan in ruil voor het vastleggen van een jaarcontract voor zijn bedrijf. Is dit een probleem? A: Ja. Een commissie om zaken te doen is een ander woord voor smeergeld of steekpenning, beiden zijn onethisch en mogelijk illegaal. V: Tijdens de offerte gaf één van mijn leveranciers een bijdrage van $100 uit mijn naam aan een liefdadigheidsinstelling. Wordt dat als steekpenning gezien? A: Dat zou kunnen. Alles van waarde dat wordt aangeboden voor een kans om zaken te doen met TE, kan als steekpenning worden gezien. Omkoping lijkt op... Een leverancier die een bod op een contract doet, heeft me een contante betaling aangeboden, om hem de details te geven van het laagste bod dat ik tot nu toe heb ontvangen. Nadat ons bedrijf met een groot overheidscontract was beloond, vereiste mijn contactpersoon dat een week lang sightseeing aan hem en zijn familie werd aangeboden, nadat hij een rondleiding op ons bedrijfsterrein had gekregen. Voor verdere richtlijnen, zie TEC voor het anti-corruptiebeleid 26 Integriteit TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 27

15 INTEGRITEIT We begrijpen de regels voor het zakendoen met overheden. De verkoop van goederen en diensten aan klanten die gedeeltelijk of helemaal aan een overheid toebehoren is zwaar gereguleerd en volgt strengere regels dan verkopen aan commerciële klanten. Als u met klanten van de overheid werkt, bent u verplicht om de desbetreffende wetten en regelgevingen te kennen en te volgen, de hoogste vorm van integriteit aan de dag te leggen en zelfs de schijn van ongepastheid te vermijden. We vertrouwen erop dat u eerlijk en nauwkeurig bent in rapportering, verklaringen, certificaties, prijsopgaven, offertes en claims aan of voor agentschappen van overheden. TE s eigen financiële en andere documentatie moet tevens altijd nauwkeurig zijn. U heeft ook de plicht om ervoor te zorgen dat betalingen die aan overheidsfunctionarissen worden gemaakt tijdig, compleet en nauwkeurig vastgelegd zijn en redelijk gedetailleerd zijn, zoals voorgeschreven door het beleid van TE voor documentatiebeheer. Aan overheidsbeambten verstrekte geschenken en gastvrijheid moeten altijd wettelijk en redelijk zijn, het TE-beleid naleven, en mogen nooit bedoeld zijn om een officiële beslissing op onbetamelijke wijze te beïnvloeden. Betalingen, inclusief geschenken en gastvrijheid, moeten naar behoren worden gedocumenteerd volgens het beleid van TE en de vereisten voor het vastleggen van uitgaven. Behalve wanneer uitdrukkelijk voorzien in het beleid van TE en de lokale wetgeving, zijn directe of indirecte betalingen aan overheidsbeambten, hun familieleden of tussenpersonen ten strengste verboden. Voor verdere richtlijnen, zie TEC voor het anti-corruptiebeleid TE verbiedt de betaling van steekpenningen of smeergeld aan overheidsbeambten, behalve in noodgevallen, zoals uiteengezet in het anti-corruptiebeleid van TE. Wat is... smeergeld? Een bescheiden betaling die aan een lager geplaatste overheidsmedewerker wordt gedaan om voor routinematige overheidshandelingen te zorgen, zoals het verwerken van overheidsformulieren, het leveren van politiebescherming of het vrijgeven van goederen die bij de douane in bewaring worden gehouden. TE verbiedt in het algemeen betalingen aan overheidsbeambten, inclusief steekpenningen of smeergeld, behalve in noodgevallen, zoals uiteengezet in het anti-corruptiebeleid van TE. De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven V: We werken samen met een consulent van het belastingkantoor van een buitenlandse overheid. Hij stuurt ons maandelijks een rekening met werktijd omschreven als uren voor engineering. Is dat oké? A: Nee. Betalingen moeten volledig en nauwkeurig worden gedocumenteerd. De mate van detail in uw boekhouding moet voldoende zijn, zodat een willekeurig persoon kan bepalen waar de transactie voor heeft gediend. V: Moet ik van te voren goedkeuring aanvragen, voordat ik een overheidsbeambte mee neem voor lunch? A: Dat hangt af van de omstandigheden. Het anti-corruptiebeleid van TE behandelt de regels inzake geschenken en gastvrijheid aan overheidsbeambten. Deze regels zijn ingewikkeld en variëren per land, dus neem contact op met de juridische afdeling indien u niet zeker bent of advies nodig heeft. Ongepast gedrag lijkt op... Ik wacht al een tijdje op een vergunning in het buitenland. Een beambte bij ruimtelijke ordening vertelde me dat dingen wat sneller gaan als ik een express-toeslag betaal, direct op de buitenlandse rekening van de beambte. 28 Integriteit TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 29

16 INTEGRITEIT We tolereren geen fraude. Verdraaide weergave van de werkelijkheid, bedriegen, stelen en misleiding zijn potentiële frauduleuze handelingen en passen niet binnen een bedrijf dat integriteit nastreeft. Zorg dat u de soorten handelingen herkent die frauduleus worden geacht en dat u het meldt, wanneer u oneerlijkheid ziet of vermoedt. Voorbeelden van frauduleuze activiteiten zijn: Verdraaide weergave van de werkelijkheid op urenstaten of documentatie van uitgaven Misbruik of verkeerd gebruik van eigendommen en apparatuur van het bedrijf Oneerlijke boekhoudkundige praktijkens Het stelen van contanten, afvalmateriaal of inboedel Voor verdere richtlijnen, zie de pagina met het beleid voor financiën en controle Frauduleuze handelingen passen niet in een bedrijf dat waarde toekent aan integriteit. De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven V: Terwijl ik op zakenreis was, nam ik contact op met mijn broer die in de buurt woont. We gingen uit eten en mijn broer stelde voor dat ik zowel zijn maaltijd als de mijne op mijn bedrijfspasje zette ter betaling. Kan ik dat doen? A: Nee. Vertel uw broer dat ook al kunt u uw maaltijd laten vergoeden, u niet zijn maaltijd kunt betalen, want het is niet gerelateerd aan zaken. U heeft de verantwoording om eerlijk en nauwkeurig uitgaven te documenteren. Voor verdere richtlijnen, zie het beleid van TE voor wereldwijde zakenreizen. Fraude lijkt op... Mijn baas leent me geld afkomstig van het bedrijf, berekent rente door en stort vervolgens mijn terugbetalingen op haar persoonlijke bankrekening. Ik heb afvalmateriaal en metalen weggehaald uit de laadruimte waar ik werkzaam ben, heb ze doorverkocht en houd de opbrengst voor mezelf. Mijn werknemers hebben zich uit de naad gewerkt de laatste tijd, dus ik heb besloten om hen een bonus te geven door hen voor vijf uur te betalen die ze niet hebben gewerkt. 30 Integriteit TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 31

17 INTEGRITEIT We handelen niet met voorkennis. Uw positie bij TE kan u blootstellen aan relevante, niet-openbare informatie (of voorkennis ) over uw bedrijf of bedrijven waar we zaken mee doen (zoals klanten van TE, leveranciers, verkopers, subcontractanten en zakenpartners of bedrijven die we mogelijk gaan opkopen). Voorkennis is informatie over een bedrijf dat niet voor het publiek beschikbaar is, maar indien dat wel het geval was, het een investeerder zou kunnen beïnvloeden om effecten in dat bedrijf te kopen, verkopen of in bewaring te stellen. Het handelen in effecten van TE (inclusief aandelen, beursgenoteerde effecten en obligaties) of in effecten van een ander beursgenoteerd bedrijf, gebaseerd op voorkennis is illegaal. U, uw familieleden en iedereen met wie u een aanzienlijke persoonlijke relatie heeft, mag dit soort informatie nooit gebruiken om in effecten van een bedrijf te handelen. Een zogenaamde tip aan iemand anders doorgeven is ook een vorm van handelen met voorkennis. Houd in gedachten dat zelfs de schijn van een ongepaste transactie vermeden moet worden. Voor verdere details en om de speciale vereisten te begrijpen die van toepassing zijn op directieleden en veel van de hogergeplaatste medewerkers van TE, bekijk dan het beleid van TE voor handelen met voorkennis. Nog niet gepubliceerd materiaal over nieuwe producten of diensten Nog niet gepubliceerd materiaal over nieuwe producten of diensten Voorgestelde fusies en aankopen Financiële informatie, zoals verwachtingen van toekomstige verdiensten of verliezen De aanwinst of het verlies van een grote klant of leverancier Voor verdere richtlijnen, zie het TEC beleid voor handelen met voorkennis met het publiek. Zelfs de schijn van een ongepaste transactie moet vermeden worden. De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven V: Mij werd vertrouwelijk medegedeeld door één van onze klanten dat haar bedrijf op het punt staat om een faillissement aan te vragen. Ik heb een vriend die aandelen in dat bedrijf heeft. Is het goed om mijn vriend over deze ontwikkeling te vertellen, aangezien ik geen medewerker van dat bedrijf ben? A: Nee. U heeft voorkennis ontvangen over het bedrijf als gevolg van uw positie bij TE. Het is relevante, niet-openbare informatie en het mag niet aan anderen worden onthuld. V: Een collega gaf me een beurstip over één van de leveranciers van TE. Is het goed om wat aandelen in hun bedrijf te kopen? A: Nee, de informatie die u ontving was relevant en niet-openbaar en u mag het niet gebruiken om in effecten van dat bedrijf te handelen. Toen uw collega u de tip gaf, kan hij of zij een vorm van handelen met voorkennis hebben gepleegd. Handelen met voorkennis lijkt op... Ik heb in een vergadering vernomen dat TE aan het onderhandelen is om een kleinere organisatie te kopen met technologie die TE nodig heeft, dus ik heb wat converteerbare obligaties gekocht in het bedrijf dat ze van plan zijn om te kopen. Ik heb zojuist vernomen dat een distributeur van TE een fusie met een ander bedrijf overweegt dat hun wereldwijde vertegenwoordiging zal verbeteren, dus ik heb onmiddellijk contact met mijn familie opgenomen en heb hen aangemoedigd om aandelen in deze distributeur te kopen. 32 Integriteit TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 33

18 INTEGRITEIT We leven import- en exportwetten na. De meeste landen hebben wetten voor import en export om hun producten en technologieën te beschermen. Deze wetten reguleren waar TE haar producten naar toe mag versturen en haar technologieën mag delen en met wie we zaken mogen doen. We moeten aan alle toepasselijke wetten, regelgevingen en beperkingen voldoen in de import en export van producten, diensten, informatie of technologie, waar ter wereld we ook werkzaam zijn. Het is belangrijk om te begrijpen dat voor sommige transacties wetten van meerdere landen van toepassing kunnen zijn. Bijvoorbeeld, de V.S. controleert op producten en technologieën die in de V.S. werden ontwikkeld of gefabriceerd, ongeacht waar de items zich bevinden. Veel landen voorzien bijkomende beperkingen op items en daaraan gerelateerde technische gegevens die werden ontworpen, afgestemd, gemaakt of aangepast voor militair of verdedigend gebruik of voor gebruik in de ruimte. U bent verantwoordelijk voor het begrijpen en naleven van de wetten in het land waarin u werkzaam bent en van alle bijkomende wetten die relevant zijn voor uw import- en exportwerkzaamheden. U wordt aangemoedigd om navraag te doen of bezorgdheden te uiten bij uw Compliancemedewerker voor internationale handel (ITCO) of de juridische afdeling. Raadpleeg de volgende beleidsstukken van TE voor verdere richtlijnen: TEC internationaal handelsbeleid TEC beleid voor screenings van niet-sap locaties geweigerde partijlijsten TEC antiboycotbeleid TEC beleid voor compliance met regelgeving van douane en FCPA-beleid TEC internationale handel wereldwijd douanebeleid TEC internationale handel beleid voor land van herkomst TEC beleid voor management van wereldwijde documentatie We voldoen aan alle toepasselijke wetten, regelgevingen en beperkingen, waar we ook ter wereld werkzaam zijn. Een overtreding van het beleid voor export of import lijkt op... Ik hoorde enkele ingenieurs een aankomend technisch of verkoopvoorstel met buitenlandse klanten bespreken. Ik vermoedde dat de producten en technische gegevens gereguleerd zijn voor de export en zei tegen mijn baas dat een onthulling aan de klant een overtreding van de exportwet kan zijn. Hij vertelde me dat de concurrentie de zaken zullen binnenslepen als we de deadline voor indiening missen. Ik ging terug naar mijn werk zonder mijn bezorgdheden te uiten bij het Compliance team voor handel. Gedurende een interne administratieve controle ontdekte ik dat één van onze medewerkers voor douane foutief een belastingvrije status had ingediend bij verschillende verzendingen van producten die vorig jaar werden verstuurd. Ik vertelde mijn supervisor van de fout en dat we de juiste belasting aan de douane moeten betalen, maar hij vertelde me dat ik me er niet druk over moest maken. Tijdens een recente zakenreis naar het buitenland, liet ik wettelijke documenten met betrekking tot export op de harde schijf van mijn laptop staan. 34 Integriteit TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 35

19 TEAMWERK Innovatie, creativiteit, uitmuntendheid en resultaten bevorderen Teamwerk begint bij u Als u het vermoeden heeft dat een collega wordt gepest, aarzel dan niet om dit te melden. Streef er actief naar om uw eigen veiligheid te waarborgen door aan alle regels voor een veilige werkplek te voldoen. Voldoe aan het beleid van TE voor wapens en meld alle vormen van bedreiging of geweld. Ken en voldoe aan ons beleid met betrekking tot drugs en alcohol. Bescherm goederen van het bedrijf tegen verlies, schade en misbruik. Stuur alle vragen van de media door naar het Marcom-team van uw bedrijfseenheid of naar de PR-afdeling van TE. 36 Teamwerk TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 37

20 TEAMWERK We tolereren geen pesterijen. Teamwerk begint met respect. We zijn verplicht om een werkomgeving te behouden, waarin u uw werk vrij van pesterijen en ander ongepast gedrag kunt uitvoeren. Overal ter wereld bij TE faciliteiten wordt er van ons verwacht dat we elkaar met waardigheid en respect behandelen en onmiddellijk gedrag melden dat een intimiderende, vijandige of beledigende werkplek creëert. Pesterijen kan onwelkom fysiek, verbaal of visueel gedrag inhouden dat is gebaseerd op de beschermde status van een persoon (ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, leeftijd, land van herkomst, staatsburgerschap, handicap, seksuele geaardheid, status als oorlogsveteraan of een andere beschermde status). Beledigend taalgebruik, agressieve handelingen, aanstootgevend gedrag en intimidatie kunnen ook vormen van pesterijen zijn en zouden onmiddellijk moeten worden gemeld, of ze nu aan uzelf of iemand anders gericht zijn. Seksuele intimidatie is ook ten strengste verboden bij TE en omvat handelingen die naar een persoon van hetzelfde of het andere geslacht gericht zijn, inclusief onwelkome seksuele avances, verzoeken om seksuele diensten, evenals andere vormen van fysiek, verbaal of visueel gedrag van seksuele aard, wanneer: Onderwerping aan het gedrag een expliciete of impliciete voorwaarde is om tewerkgesteld te worden; Het gedrag een onredelijke inmenging in iemands werkprestatie tot doel of als gevolg heeft door het scheppen van een vijandige, aanstootgevende of intimiderende werksfeer. Onze beleid voor een werkplek die vrij is van pesterijen strekt zich uit naar onze bedrijfspartners, zoals verkopers/leveranciers, personeel verstrekt door agentschappen, deskundigen, bezoekers en anderen met wie we wereldwijd zaken doen. Het is zowel op werkgerelateerde kringen, als op door het werk gesponsorde activiteiten van toepassing. Iedereen die voor of namens TE werkt heeft recht op een werkplek die vrij is van onveilige praktijken, pesterijen en gewelddadige dreigingen. Pesterijen lijken op... Eén van de jongens van marketing heeft de gewoonte om pornografische moppen via aan iedereen in het kantoor te sturen. Ik ben een tijdelijke werknemer. Mijn supervisor heeft aangegeven op een romantische manier geïnteresseerd te zijn in mij en heeft verklaard dat hij me voor vast aanneemt, als ik instem om met hem uit te gaan. De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven V: Ik heb het gevoel dat een aantal van de acties van mijn manager onfatsoenlijk zijn, maar ik ben bang dat als ik klaag, ik mijn baan verlies. Wat moet ik doen? A: U heeft het recht om uw werk vrij van intimiderend, vijandig of beledigend gedrag van wie dan ook te kunnen doen, inclusief uw manager. Er zullen geen represailles tegen u worden gebruikt, omdat u een bezorgdheid in goed vertrouwen heeft gemeld. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Personeelszaken, de juridische afdeling of het kantoor van de Ombudsman. Voor verdere richtlijnen, zie het TEC beleid voor een werkplek vrij van pesterijen 38 Teamwerk TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 39

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken

Over EthicsPoint. Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Meldingen algemeen Veiligheid en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitvoerig en vertrouwelijk meldingsinstrument

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

Onze normen en waarden

Onze normen en waarden Gedragscode Onze normen en waarden De Basis van Ons Succes Uitgave IV Ons Bedrijf Vanaf het begin is het geloof in het juiste te doen, de leidraad geweest in de geschiedenis van MSD. George Merck benadrukte

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint)

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers

GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers GEDRAGSCODE voor patiënten en bezoekers de regels, de toelichting, de actie bij overtreding juni 2010 Bergen op Zoom, juni 2010 Het Lievensberg ziekenhuis wil graag een gastvrij ziekenhuis voor zijn patiënten

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

1 Inleiding Onze waarden Onze ondernemingsprincipes Respecteren van de Code Niet-naleving & rapportage...

1 Inleiding Onze waarden Onze ondernemingsprincipes Respecteren van de Code Niet-naleving & rapportage... GEDRAGS- CODE INHOUD 1 Inleiding... 03 2 Onze waarden... 04 3 Onze ondernemingsprincipes... 06 4 Respecteren van de Code... 12 5 Niet-naleving & rapportage... 14 Onze Gedragscode is een uitbreiding op

Nadere informatie

VERBONDENHEID MET ONZE WAARDEN. Een Leidraad voor managers

VERBONDENHEID MET ONZE WAARDEN. Een Leidraad voor managers VERBONDENHEID MET ONZE WAARDEN Een Leidraad voor managers EEN BERICHT VAN ONZE CEO INHOUD Beste TE-collega's: Als leiders van TE zijn wij er verantwoordelijk voor om de waarden, de principes en het beleid

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Gedragscode voor Distributeurs

Gedragscode voor Distributeurs Gedragscode voor Distributeurs Inleiding In de Gedragscode voor distributeurs van Parker Hannifin (Code) worden de minimumvereisten en verwachtingen met betrekking tot de naleving van wetten en acceptabel

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector I. Inleiding Sinds de Europese sociale partners meer dan tien jaar geleden, op 16 juli 2002,

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

BCD Travel. Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BCD Travel

BCD Travel. Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BCD Travel BCD Travel Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen BCD Travel Copyright 2016 BCD Travel. Het is verboden om deze teksten te gebruiken zonder onze toestemming. Pagina 1 Principes voor maatschappelijk

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 Beleidseigenaar/-sponsor: Legal Compliance Datum herzien door Policy Review Committee: mei 2017 Vervangt: Geen Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 [wordt ingevuld door Policy Review Committee] Antitrustbeleid DOEL

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie

Gedragscode voor leveranciers

Gedragscode voor leveranciers Gedragscode voor leveranciers Gedragscode voor leveranciers 1. EEN DIENSTBETREKKING WORDT OP VRIJWILLIGE BASIS GEKOZEN 1.1 Er is geen sprake van gedwongen arbeid, schuldarbeid, mensenhandel of onvrijwillig

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie