Betrokkenheid met onze waarden TE CONNECTIVITY LEIDRAAD VOOR ETHISCH GEDRAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betrokkenheid met onze waarden TE CONNECTIVITY LEIDRAAD VOOR ETHISCH GEDRAG"

Transcriptie

1 Betrokkenheid met onze waarden TE CONNECTIVITY LEIDRAAD VOOR ETHISCH GEDRAG

2 ONZE WAARDEN Deze waarden vormen het karakter van ons bedrijf. INTEGRITEIT We moeten van onszelf en van elkaar de hoogste normen van individuele en zakelijke integriteit eisen. Wij beschermen de bezittingen van het bedrijf. We leven alle wetten en het bedrijfsbeleid na. We zetten ons in voor diversiteit, eerlijke behandeling, wederzijds respect en vertrouwen. TEAMWERK Wij stimuleren een omgeving waarin innovatie, creativiteit, uitmuntendheid en resultaten door teamwerk aangemoedigd worden. We beoefenen leiderschap dat instrueert, inspireert en volledige deelname en loopbaanontwikkeling stimuleert. We bevorderen open en effectieve communicatie en interactie. AANSPRAKELIJKHEID We komen onze afspraken na en nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor alle handelingen en resultaten. We creëren een bedrijfsdiscipline van doorlopende verbetering die een integraal onderdeel is van onze cultuur. INNOVATIE Wij erkennen dat innovatie de grondslag van ons bedrijf is. Wij dagen onszelf uit om nieuwe en verbeterde ideeën te ontwikkelen voor alles wat we doen. We stimuleren, verwachten en waarderen creativiteit, bereidheid tot verandering en frisse benaderingen. 2 Onze waarden TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 3

3 EEN BERICHT VAN ONZE CEO Bij TE Connectivity (TE) zijn wij van mening dat er meer nodig is dan sterke resultaten om een groots bedrijf op te bouwen. Het vereist ook een niet-aflatende toewijding aan de hoogste normen van ethiek en integriteit. Als een grote multinationale beursgenoteerde onderneming en een leider in onze industrie, is deze toewijding belangrijker dan ooit. Onze toewijding begint bij onze waarden: integriteit, aansprakelijkheid, teamwerk en innovatie. Deze waarden geven vorm aan het karakter van ons bedrijf, liggen ten grondslag aan een ethisch verantwoorde werkplek en bieden een raamwerk voor deze Leidraad voor ethisch gedrag. Ik wil er voor zorgen dat iedereen op elke plek deze waarden begrijpt en laat zien, op individuele, team- en bedrijfsniveaus. Onze Leidraad, samen met ons bedrijfsbeleid, geeft een overzicht om u te helpen begrijpen wat er van u wordt verwacht en biedt u de hulpmiddelen die u nodig heeft om het juiste te doen. Onthoud dat het vertrouwen in ons en het zelfvertrouwen van onze belanghebbenden, inclusief onze klanten, collega s en de gemeenschappen waarin we werkzaam zijn, tot ons grootste goed behoren. Ik vraag u om uw gezond verstand te gebruiken, ethisch verantwoorde beslissingen te nemen en om hulp te vragen wanneer u ooit onzeker bent over wat u moet doen. Samen bouwen we een sterker TE en behouden we de reputatie die we als een ethisch bedrijf verdiend hebben. Tom Lynch 4 Een bericht van onze CEO TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 5

4 1 ONZE LEIDRAAD: VERBONDENHEID MET ONZE WAARDEN 8 2 ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN 12 3 ONZE WAARDEN Integriteit 20 We kiezen voor diversiteit. We bevorderen gelijke kansen en eerlijke behandeling. We ondersteunen een vrije en open markt. We geven of ontvangen geen steekpenningen. We begrijpen de regels voor het zakendoen met overheden. We tolereren geen fraude. We handelen niet met voorkennis. We leven import- en exportwetten na. Teamwerk 36 We tolereren geen pesterijen. We werken eraan om een veilige en gezonde werkplek te behouden. We bevorderen een TE zonder misbruik van middelen. We beschermen de bezittingen en onroerende goederen van het bedrijf. We zijn voorzichtig in de communicatie over ons bedrijf. Aansprakelijkheid 48 We vermijden belangenverstrengeling. We begrijpen de regels voor geschenken en gastvrijheid. We beschermen eigen bedrijfsinformatie. We zijn nauwkeurig in onze documentatie. Innovatie 60 We handelen als een goede huisvader en respecteren de rechten van de mens. We hechten waarde aan onze plaats in de wereldmaatschappij. We respecteren elkaars rechten als burgers. We zijn verantwoordelijk voor ons gebruik van sociale media. We denken op creatieve wijze na over alle aspecten van ons werk. 4 ONZE MIDDELEN: VRAGEN STELLEN EN BEZORGDHEDEN UITEN 68 5 MIJN VERBINTENISVERKLARING 73 6 Inhoud TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 7

5 ONZE LEIDRAAD Verbondenheid met onze waarden Onze Leidraad voor ethisch gedrag ( Leidraad ) geeft vorm aan de ethische normen voor zakelijk gedrag van TE en biedt een raamwerk om ervoor te zorgen dat we volgens de hoogste normen van integriteit handelen tijdens onze dagelijkse werkzaamheden. Deze Leidraad is een hulpmiddel om informatie over het beleid van het bedrijf te verschaffen en over de wetten en regelgevingen die van toepassing zijn op onze wereldwijde werkzaamheden. 8 Onze leidraad TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 9

6 ONZE LEIDRAAD Verbondenheid met onze waarden Onze leidraad is van toepassing op iedereen. Handelen met integriteit is van cruciaal belang voor ons succes, dus maak uzelf vertrouwd met deze Leidraad en met de wetten en regelgevingen die op u van toepassing zijn bij uw functie binnen TE. Onze Leidraad is op onze Raad van Bestuur, functionarissen van TE en onze werknemers wereldwijd van toepassing. We verwachten ook dat individuen of entiteiten die voor of namens TE handelen, inclusief personeel geleverd door een agentschap, agenten, vertegenwoordigers, contractanten en andere derden, onze Leidraad naleven. Onze Leidraad vertegenwoordigt een toewijding aan een eerlijke en ethische werkplek. Door voor TE te werken, heeft u de verantwoordelijkheid om deze toewijding hoog te houden. Vraag om hulp. TE is werkzaam in een wereldwijde markt en we hebben binnen ons bedrijf een ruime diversiteit aan sociale gewoontes en culturen. We erkennen dat deze Leidraad niet elke situatie die u mogelijk tegenkomt in uw werk kan behandelen, gebruik daarom dus uw gezond verstand, vraag om advies en stel vragen wanneer u niet zeker bent van de juiste koers van handelen. Houd in gedachten dat deze Leidraad bedoeld is als aanvulling op het beleid, de procedures en arbeidscontracten van TE. Als u een inconsistentie of conflict tegenkomt, vraag dan om hulp aan uw supervisor, uw lokale vertegenwoordiger van Personeelszaken, de juridische afdeling, de afdeling voor interne controle of het kantoor van de Ombudsman. We hebben een verplichting om alle toepasselijke wetten na te leven waar ter wereld we ook werkzaam zijn. Bezorgdheden melden. Als u zich niet laat horen, kan TE niets aan het probleem doen. In sommige gevallen kan het nalaten om een overtreding van de wet, van deze Leidraad of van andere beleidsregels, praktijken en voorschriften van TE te melden, leiden tot disciplinaire maatregelen, wat tevens een beëindiging van uw dienstverband kan betekenen. Onthoud dat u verantwoordelijk bent voor uw beslissingen en handelingen. Uw deelname en toewijding speelt een grote rol bij het behoud van onze ethische cultuur. Vraag om advies wanneer u het nodig heeft en meld mogelijk wangedrag wanneer u het ziet. 10 Onze leidraad TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 11

7 ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN Als onderdeel van het TE team heeft u de verantwoordelijkheid naar uzelf, uw collega s en TE om zaken op legale en ethische wijze uit te voeren. Wees alert op activiteiten die rondom u plaatsvinden en laat het weten wanneer u illegaal of onethisch gedrag vermoedt door een TE medewerker, contractant, verkoper, leverancier, klant of andere persoon die voor of namens TE werkt. Soms lijkt het gemakkelijker om de andere kant op te kijken, maar niets doen is op zichzelf een handeling die serieuze consequenties voor u en ons bedrijf kan hebben. Doe het juiste. 12 Onze verantwoordelijkheden TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 13

8 ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN Een ethische werkplek in stand houden. We bieden verschillende manieren om mensen binnen TE te bereiken die willen luisteren en helpen als u vragen heeft of denkt dat iemand onze Leidraad mogelijkerwijs overtreedt. Door bezorgdheden vroegtijdig te melden hebben we de kans om problemen aan te pakken en op te lossen, voordat ze escaleren, anderen schade berokkenen of schadelijk zijn voor het bedrijf. Alle problemen worden onmiddellijk en discreet afgehandeld. Laat uw toewijding zien. Om uw toewijding aan de waarden en principes van TE zoals uiteengezet in deze Leidraad te tonen, vragen we u om jaarlijks een verklaring te tekenen, welke bevestigt dat u deze Leidraad heeft gelezen en begrepen en dat u het beleid dat het beschrijft volledig zult naleven. Uw deelname en bevestiging is een essentieel onderdeel van de verbinding met de waarden van TE en het waarborgen van ons succes. Wees niet bang voor represailles. Als u om advies vraagt of een bezorgdheid of vermeend wangedrag in goed vertrouwen meldt, handelt u volgens de Leidraad en doet u hetgeen dat juist is. Overtredingen of bezorgdheden melden in goed vertrouwen betekent dat u een oprechte poging heeft gedaan om eerlijke en nauwkeurige informatie te verschaffen, zelfs als later blijkt dat u het niet bij het rechte eind had. We nemen claims over represailles ernstig. Beschuldigingen van represailles zullen worden onderzocht en iedereen die schuldig wordt bevonden aan het plegen van represailles, zal onderhevig zijn aan disciplinaire maatregelen tot en met beëindiging van het dienstverband. Voor verdere richtlijnen, zie TEC voor het beleid en procedures inzake de afhandeling van klachten en bezorgdheden in relatie tot boekhouding, interne controle, financiële controle en andere zaken. 14 Onze verantwoordelijkheden TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 15

9 ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN Sluit nooit een compromis met betrekking tot integriteit. TE zal alleen via legale en ethische weg zaken doen. Laat de druk om te slagen onze waarden niet compromitteren of u dwingen tot dingen, waarvan u weet dat ze fout zijn. Laat onze waarden richting geven aan uw acties. Soms kan een beslissingsmodel, zoals deze hieronder, u helpen als u tegenover een ethisch dilemma komt te staan. Nee Nee Nee Nee Nee Is het legaal? Als het antwoord Nee is op enige van deze vragen, doe het dan niet. Als u niet zeker bent, vraag dan om hulp. Bovendien, als u denkt dat u gevraagd wordt om iets te doen wat fout is, neem dan eerst contact op met het kantoor van de Ombudsman voordat u aanwijzingen opvolgt van iemand anders, van welk Zou u zich goed Stemt het Voldoet niveau binnen het bedrijf dan ook. voelen, als het JA overeen met de JA het aan JA als voorpaginanieuws zou JA waarden van TE? ons beleid? verschijnen? Heeft het een positieve impact op ons bedrijf en haar belanghebbenden? Ik weet het Ik weet het Ik weet het Ik weet het niet zeker niet zeker niet zeker niet zeker Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Ik weet het niet zeker Zou u zich Zou goed u zich goed Heeft het Heeft een het een Stemt het Stemt het Voldoet Voldoet voelen, als voelen, het als het positieve positieve impact impact Is het legaal? Is het legaal? JA JAovereen overeen met de met JAde JA het aan het aan JA JAals voorpaginanieuwnanieuws zou zou haar belangheb- haar belangheb- als voorpagi- JA JA op ons bedrijf op ons en bedrijf en waarden waarden van TE? van TE? ons ons beleid? beleid? verschijnen? verschijnen? benden? benden? Vraag om hulp. Doe het niet. De acties kunnen ernstige consequenties hebben. Vraag om hulp. Ik weet Ik het weet het niet zeker niet zeker Ik weet Ik het weet het niet zeker niet zeker Ik weet Ik het weet het niet zeker niet zeker Ik weet Ik het weet het niet zeker niet zeker Ik weet Ik het weet het niet zeker niet zeker Vraag om Vraag hulp. om hulp. Doe het niet. Doe De het acties niet. kunnen De acties ernstige kunnen ernstige consequenties consequenties hebben. Vraag hebben. om Vraag hulp. om hulp. 16 Onze verantwoordelijkheden TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 17

10 ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN Supervisors hebben zelfs een nog grotere verantwoordelijkheid. Als u een supervisor bent, dan heeft u een cruciale rol in het bevorderen en toepassen van deze Leidraad. Terwijl het uw belangrijkste verantwoordelijkheid is om een goed voorbeeld te stellen en volgens de waarden en het beleid van TE te werken, heeft u ook een verplichting om een open dialoog over ethische kwesties te promoten en uw werknemers aan te moedigen om zich uit te spreken over situaties die niet echt goed aanvoelen. Ken deze Leidraad. Zorg ervoor dat u bekend bent met deze Leidraad en de wetten en het beleid die op uw team van toepassing zijn. Wanneer werknemers met vragen naar u toekomen, zorg er dan voor dat u naar deze Leidraad verwijst voor antwoorden en vraag om hulp, als u verdere begeleiding nodig heeft. Voeg de daad bij het woord laat de waarden en het beleid van TE zien in de ethiek van uw werk en ga dit niet uit de weg. Als werknemers zien dat u het juiste doet, zullen ze waarschijnlijk hetzelfde doen. Zorg dat u een open-deur-beleid heeft. Het is belangrijk dat uw medewerkers zich gesterkt voelen om bezorgdheden onder uw aandacht te brengen of zich comfortabel voelen om in goed vertrouwen een bekende of vermoedelijke overtreding te melden, zonder de angst voor intimidatie of represailles. Benadruk dat als ze zich niet comfortabel voelen om met u te spreken, er andere mensen zijn die kunnen luisteren en helpen. Zorg ervoor dat ze bekend zijn met de gratis ConcernLINE, het online ConcernNET en andere hulpmiddelen die hen ter beschikking staan. Luister. Als een werknemer naar u komt met een vraag of bezorgdheid, is de eerste en meest belangrijke stap om te luisteren zonder te onderbreken. Laat via woorden en lichaamstaal blijken dat u betrokken bent en maak goede aantekeningen om ervoor te zorgen dat u de informatie nauwkeurig vastlegt. Leg uit dat informatie die met u gedeeld wordt verder alleen gedeeld zal worden met diegenen die het moeten weten en dat het vertrouwelijk behandeld zal worden. Ethische bezorgdheden of vragen naar voren brengen, kan stressvol zijn voor de melder. Vergeet niet om ze te bedanken voor het aankaarten van de kwestie bij u. Onderneem actie. Als een ethische kwestie onder uw aandacht is gebracht, heeft u als supervisor de plicht om deze aan Personeelszaken, de juridische afdeling of het kantoor van de Ombudsman te melden. Als de kwestie door een medewerker is gemeld, houd dan deze medewerker op de hoogte van de status ervan, voor zover dat mogelijk is voor u. Ga nooit zelf op onderzoek uit, huur nooit een externe onderzoeker in, antwoord nooit op een manier die represailles impliceert of sta nooit represailles van anderen toe. 18 Onze verantwoordelijkheden TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 19

11 INTEGRITEIT De hoogste normen stellen Integriteit begint bij u Behandel anderen met respect en waardigheid. Als u discriminatie ziet of vermoedt, aarzel dan niet om dit te melden. Voldoe aan antitrust-en concurrentiewetten, waar we ook zaken doen. Bied geen steekpenningen of ongepaste betalingen aan en accepteer ze ook niet. Ken en volg de regels met betrekking tot het zakendoen met klanten van de overheid. Deze regels zijn ingewikkeld, dus neem contact op met de juridische afdeling als u niet zeker bent of advies nodig heeft. Onthoud dat, behalve in noodgevallen zoals omschreven in het anti-corruptiebeleid van TE, de betaling van steekpenningen verboden wordt door TE. Wees in staat om gedragingen te herkennen die als frauduleus worden aangemerkt. Handel nooit in effecten van TE, gebaseerd op relevante, niet-openbare informatie ( voorkennis ). Leef de wetten, regelgevingen en beperkingen na die met import en export geassocieerd worden. 20 Integriteit TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 21

12 INTEGRITEIT We kiezen voor diversiteit. TE vertegenwoordigt een mix van verschillende individuen met een divers scala aan ervaringen, culturen en achtergronden. We waarderen en bejubelen onze diversiteit overal ter wereld waar we werkzaam zijn en we zorgen ervoor dat begrip, respect, betrokkenheid en voortdurend leren een basis is voor iedereen in het TE team. We bevorderen gelijke kansen en eerlijke behandeling. De manier waarop we zaken doen is net zo belangrijk als de zaken die we doen. Als bedrijf zijn we toegewijd aan gelijke kansen en eerlijke behandeling en we verbieden discriminatie op basis van ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, leeftijd, land van herkomst, staatsburgerschap, handicap, seksuele geaardheid, status als oorlogsveteraan of een andere beschermde status. Deze toewijding wordt weerspiegeld in al onze werkzaamheden, inclusief beslissingen over werving, indienstneming en training; promoties, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden; overplaatsingen en personeelsafvloeiingen. Deze beslissingen worden enkel gebaseerd op de kwalificaties van de werknemer die betrekking hebben op zijn of haar functie en op mogelijke toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomsten. TE leeft alle toepasselijke wetten na inzake burgerrechten, mensenrechten en arbeidswetten in alle locaties overal ter wereld waar het bedrijf zaken doet. We eisen dat werknemers schone en veilige werkomgevingen hebben. Waar u ook werkt, het is verboden om u met activiteiten in te laten, waardoor de waardigheid en het respect van individuele personen niet wordt behouden, zelfs als dit door de van toepassing zijnde wet wordt toegestaan. We werken overal op de wereldmarkt met integriteit. Overtredingen van het recht op gelijke behandeling lijken op... Elke dag tijdens de lunch buigt mijn collega zijn hoofd aan zijn bureau en bidt. Nadat andere mensen hadden geklaagd, vertelde mijn manager hem dat hij niet op het terrein van het bedrijf kan bidden. De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven V: Ik denk dat ik gepasseerd ben voor een promotie door mijn leeftijd. Wat moet ik doen? A: TE eist dat alle beslissingen in verband met tewerkstelling gemaakt moeten worden zonder acht te slaan op de leeftijd van de kandidaat. Als u het gevoel heeft dat u oneerlijk werd behandeld, neem dan contact op met Personeelszaken, de juridische afdeling of het kantoor van de Ombudsman. Voor verdere richtlijnen, zie TEC voor het beleid inzake gelijke arbeidskansen 22 Integriteit TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 23

13 INTEGRITEIT We ondersteunen een vrije en open markt. De meeste landen hebben wetten die concurrentie bevorderen en de markt laten gedijen. Wij voldoen aan antitrust- en concurrentiewetten waar we ook zaken doen. Deze wetten zijn ingewikkeld en verschillen per land en hebben een impact op bijna elk aspect van onze handel. Het is belangrijk dat u begrijpt hoe ze uw dagelijkse werkzaamheden beïnvloeden en dat u gedrag moet vermijden dat zelfs maar de suggestie kan wekken van een overtreding. Doe uw deel om op ethische wijze en in overeenstemming met de wet wereldwijd te concurreren. Voor de specifieke regels die op uw zaken van toepassing zijn, raadpleeg de juridische afdeling. Voorbeelden van anti-concurrerend gedrag: Aanbiedingen of prijzen bespreken met concurrenten of overeenkomen om klanten, markten of territoria te delen. Discrimineren in prijzen, voorwaarden en diensten die u aan klanten in vergelijkbare situaties aanbiedt. In zee gaan met bindende overeenkomsten, waarbij van de klant wordt vereist dat deze, als voorwaarde voor het kopen van één product, nog een ander product moet kopen. Onrespectvolle of niet-complimenteuze opmerkingen maken over de producten en diensten van de concurrent. Concurrentiewetten zijn op bijna elk aspect van onze werkzaamheden van toepassing. Anti-concurrentiegedrag ziet er als volgt uit... Bij een vergadering van de handelsorganisatie werd vernomen dat concurrenten prijsbeleid en verkoopstrategieën met elkaar bespraken. Wat is... prijszetting? Het is een illegale zakelijke praktijk, waarbij twee of meerdere concurrerende bedrijven overeenkomen om een product of dienst voor een bepaalde prijs te verkopen, meestal met het doel om de prijs op te drijven. Prijszetting wordt vaak als overtreding van de antitrustwetten gezien, omdat het vraag en aanbod bepaalt en voorkomt dat prijzen op natuurlijke wijze fluctueren in een vrije markt. Voor verdere richtlijnen, zie TEC voor het antitrustbeleid 24 Integriteit TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 25

14 INTEGRITEIT We geven of ontvangen geen steekpenningen. Handelingen met betrekking tot omkoping of corruptie kunnen onherstelbare schade aanrichten aan de reputatie van het bedrijf. Daarom hanteren we een nultolerantie -beleid voor omkoping, waar we ook zaken doen. Ons beleid verbiedt u om financieel of ander voordeel aan te bieden, te beloven of te geven, om zodoende een ongepast voordeel te behalen of om iemand over te halen tot of te belonen voor een beslissing om handel te behouden of te verkrijgen. Het verbiedt u tevens om een financieel of enig ander voordeel aan te vragen, om overeen te komen om te ontvangen of daadwerkelijk te ontvangen van iemand, met als doel om u over te halen tot een ongepaste handeling ten gunste van hem of haar. We zijn verantwoordelijk voor steekpenningen die door derden namens TE worden aangeboden, zoals consulenten, leveranciers, distributeurs en commerciële verkoopsagenten, dus wees op uw hoede wanneer u zakenpartners selecteert. Zorg ervoor dat ze achtenswaardig zijn en schriftelijk overeenkomen om hun zaken in overeenstemming met de anti-omkoopwetten en regelgevingen te verrichten. Als wereldwijd bedrijf zijn we onderhevig aan wetten in relatie tot omkoping en ongepaste betalingen aan individuen en overheidsfunctionarissen van meerdere landen. Wetten zoals de U.S. Foreign Corrupt Practices Act (de wet op corrupte praktijken in het buitenland) (FCPA) en de U.K. Bribery Act (de Britse omkopingswet) kunnen van toepassing zijn, ongeacht uw handelwijze of locatie. Overtredingen van de anti-omkoopwetten kunnen leiden tot rechtszaken, aanzienlijke boetes en zelfs gevangenisstraf voor individuen. Het is belangrijk dat u de anti-omkoopwetten kent en ernaar handelt en ons helpt met het behouden van de reputatie die we hebben verdiend voor het ethisch en eerlijk uitvoeren van onze werkzaamheden overal ter wereld. We willen dat ons toekomstige succes verbonden is aan de verdiensten van onze producten en diensten die we op de markt brengen, niet aan onethische of illegale praktijken. Onder de anti-omkoopwetgeving kunt u aansprakelijk zijn voor het geven of ontvangen van een steekpenning. Wat is... een steekpenning? Een steekpenning vindt plaats, wanneer iets van waarde aangeboden is om iemand over te halen of te belonen om iets te doen dat niet gepast is. Omkoping voorkomt dat we volgens de verdiensten van onze producten of diensten kunnen verkopen. De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven V: Een vertrouwde verkoper, waar we al jaren zaken mee doen, bood me een commissie aan in ruil voor het vastleggen van een jaarcontract voor zijn bedrijf. Is dit een probleem? A: Ja. Een commissie om zaken te doen is een ander woord voor smeergeld of steekpenning, beiden zijn onethisch en mogelijk illegaal. V: Tijdens de offerte gaf één van mijn leveranciers een bijdrage van $100 uit mijn naam aan een liefdadigheidsinstelling. Wordt dat als steekpenning gezien? A: Dat zou kunnen. Alles van waarde dat wordt aangeboden voor een kans om zaken te doen met TE, kan als steekpenning worden gezien. Omkoping lijkt op... Een leverancier die een bod op een contract doet, heeft me een contante betaling aangeboden, om hem de details te geven van het laagste bod dat ik tot nu toe heb ontvangen. Nadat ons bedrijf met een groot overheidscontract was beloond, vereiste mijn contactpersoon dat een week lang sightseeing aan hem en zijn familie werd aangeboden, nadat hij een rondleiding op ons bedrijfsterrein had gekregen. Voor verdere richtlijnen, zie TEC voor het anti-corruptiebeleid 26 Integriteit TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 27

15 INTEGRITEIT We begrijpen de regels voor het zakendoen met overheden. De verkoop van goederen en diensten aan klanten die gedeeltelijk of helemaal aan een overheid toebehoren is zwaar gereguleerd en volgt strengere regels dan verkopen aan commerciële klanten. Als u met klanten van de overheid werkt, bent u verplicht om de desbetreffende wetten en regelgevingen te kennen en te volgen, de hoogste vorm van integriteit aan de dag te leggen en zelfs de schijn van ongepastheid te vermijden. We vertrouwen erop dat u eerlijk en nauwkeurig bent in rapportering, verklaringen, certificaties, prijsopgaven, offertes en claims aan of voor agentschappen van overheden. TE s eigen financiële en andere documentatie moet tevens altijd nauwkeurig zijn. U heeft ook de plicht om ervoor te zorgen dat betalingen die aan overheidsfunctionarissen worden gemaakt tijdig, compleet en nauwkeurig vastgelegd zijn en redelijk gedetailleerd zijn, zoals voorgeschreven door het beleid van TE voor documentatiebeheer. Aan overheidsbeambten verstrekte geschenken en gastvrijheid moeten altijd wettelijk en redelijk zijn, het TE-beleid naleven, en mogen nooit bedoeld zijn om een officiële beslissing op onbetamelijke wijze te beïnvloeden. Betalingen, inclusief geschenken en gastvrijheid, moeten naar behoren worden gedocumenteerd volgens het beleid van TE en de vereisten voor het vastleggen van uitgaven. Behalve wanneer uitdrukkelijk voorzien in het beleid van TE en de lokale wetgeving, zijn directe of indirecte betalingen aan overheidsbeambten, hun familieleden of tussenpersonen ten strengste verboden. Voor verdere richtlijnen, zie TEC voor het anti-corruptiebeleid TE verbiedt de betaling van steekpenningen of smeergeld aan overheidsbeambten, behalve in noodgevallen, zoals uiteengezet in het anti-corruptiebeleid van TE. Wat is... smeergeld? Een bescheiden betaling die aan een lager geplaatste overheidsmedewerker wordt gedaan om voor routinematige overheidshandelingen te zorgen, zoals het verwerken van overheidsformulieren, het leveren van politiebescherming of het vrijgeven van goederen die bij de douane in bewaring worden gehouden. TE verbiedt in het algemeen betalingen aan overheidsbeambten, inclusief steekpenningen of smeergeld, behalve in noodgevallen, zoals uiteengezet in het anti-corruptiebeleid van TE. De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven V: We werken samen met een consulent van het belastingkantoor van een buitenlandse overheid. Hij stuurt ons maandelijks een rekening met werktijd omschreven als uren voor engineering. Is dat oké? A: Nee. Betalingen moeten volledig en nauwkeurig worden gedocumenteerd. De mate van detail in uw boekhouding moet voldoende zijn, zodat een willekeurig persoon kan bepalen waar de transactie voor heeft gediend. V: Moet ik van te voren goedkeuring aanvragen, voordat ik een overheidsbeambte mee neem voor lunch? A: Dat hangt af van de omstandigheden. Het anti-corruptiebeleid van TE behandelt de regels inzake geschenken en gastvrijheid aan overheidsbeambten. Deze regels zijn ingewikkeld en variëren per land, dus neem contact op met de juridische afdeling indien u niet zeker bent of advies nodig heeft. Ongepast gedrag lijkt op... Ik wacht al een tijdje op een vergunning in het buitenland. Een beambte bij ruimtelijke ordening vertelde me dat dingen wat sneller gaan als ik een express-toeslag betaal, direct op de buitenlandse rekening van de beambte. 28 Integriteit TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 29

16 INTEGRITEIT We tolereren geen fraude. Verdraaide weergave van de werkelijkheid, bedriegen, stelen en misleiding zijn potentiële frauduleuze handelingen en passen niet binnen een bedrijf dat integriteit nastreeft. Zorg dat u de soorten handelingen herkent die frauduleus worden geacht en dat u het meldt, wanneer u oneerlijkheid ziet of vermoedt. Voorbeelden van frauduleuze activiteiten zijn: Verdraaide weergave van de werkelijkheid op urenstaten of documentatie van uitgaven Misbruik of verkeerd gebruik van eigendommen en apparatuur van het bedrijf Oneerlijke boekhoudkundige praktijkens Het stelen van contanten, afvalmateriaal of inboedel Voor verdere richtlijnen, zie de pagina met het beleid voor financiën en controle Frauduleuze handelingen passen niet in een bedrijf dat waarde toekent aan integriteit. De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven V: Terwijl ik op zakenreis was, nam ik contact op met mijn broer die in de buurt woont. We gingen uit eten en mijn broer stelde voor dat ik zowel zijn maaltijd als de mijne op mijn bedrijfspasje zette ter betaling. Kan ik dat doen? A: Nee. Vertel uw broer dat ook al kunt u uw maaltijd laten vergoeden, u niet zijn maaltijd kunt betalen, want het is niet gerelateerd aan zaken. U heeft de verantwoording om eerlijk en nauwkeurig uitgaven te documenteren. Voor verdere richtlijnen, zie het beleid van TE voor wereldwijde zakenreizen. Fraude lijkt op... Mijn baas leent me geld afkomstig van het bedrijf, berekent rente door en stort vervolgens mijn terugbetalingen op haar persoonlijke bankrekening. Ik heb afvalmateriaal en metalen weggehaald uit de laadruimte waar ik werkzaam ben, heb ze doorverkocht en houd de opbrengst voor mezelf. Mijn werknemers hebben zich uit de naad gewerkt de laatste tijd, dus ik heb besloten om hen een bonus te geven door hen voor vijf uur te betalen die ze niet hebben gewerkt. 30 Integriteit TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 31

17 INTEGRITEIT We handelen niet met voorkennis. Uw positie bij TE kan u blootstellen aan relevante, niet-openbare informatie (of voorkennis ) over uw bedrijf of bedrijven waar we zaken mee doen (zoals klanten van TE, leveranciers, verkopers, subcontractanten en zakenpartners of bedrijven die we mogelijk gaan opkopen). Voorkennis is informatie over een bedrijf dat niet voor het publiek beschikbaar is, maar indien dat wel het geval was, het een investeerder zou kunnen beïnvloeden om effecten in dat bedrijf te kopen, verkopen of in bewaring te stellen. Het handelen in effecten van TE (inclusief aandelen, beursgenoteerde effecten en obligaties) of in effecten van een ander beursgenoteerd bedrijf, gebaseerd op voorkennis is illegaal. U, uw familieleden en iedereen met wie u een aanzienlijke persoonlijke relatie heeft, mag dit soort informatie nooit gebruiken om in effecten van een bedrijf te handelen. Een zogenaamde tip aan iemand anders doorgeven is ook een vorm van handelen met voorkennis. Houd in gedachten dat zelfs de schijn van een ongepaste transactie vermeden moet worden. Voor verdere details en om de speciale vereisten te begrijpen die van toepassing zijn op directieleden en veel van de hogergeplaatste medewerkers van TE, bekijk dan het beleid van TE voor handelen met voorkennis. Nog niet gepubliceerd materiaal over nieuwe producten of diensten Nog niet gepubliceerd materiaal over nieuwe producten of diensten Voorgestelde fusies en aankopen Financiële informatie, zoals verwachtingen van toekomstige verdiensten of verliezen De aanwinst of het verlies van een grote klant of leverancier Voor verdere richtlijnen, zie het TEC beleid voor handelen met voorkennis met het publiek. Zelfs de schijn van een ongepaste transactie moet vermeden worden. De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven V: Mij werd vertrouwelijk medegedeeld door één van onze klanten dat haar bedrijf op het punt staat om een faillissement aan te vragen. Ik heb een vriend die aandelen in dat bedrijf heeft. Is het goed om mijn vriend over deze ontwikkeling te vertellen, aangezien ik geen medewerker van dat bedrijf ben? A: Nee. U heeft voorkennis ontvangen over het bedrijf als gevolg van uw positie bij TE. Het is relevante, niet-openbare informatie en het mag niet aan anderen worden onthuld. V: Een collega gaf me een beurstip over één van de leveranciers van TE. Is het goed om wat aandelen in hun bedrijf te kopen? A: Nee, de informatie die u ontving was relevant en niet-openbaar en u mag het niet gebruiken om in effecten van dat bedrijf te handelen. Toen uw collega u de tip gaf, kan hij of zij een vorm van handelen met voorkennis hebben gepleegd. Handelen met voorkennis lijkt op... Ik heb in een vergadering vernomen dat TE aan het onderhandelen is om een kleinere organisatie te kopen met technologie die TE nodig heeft, dus ik heb wat converteerbare obligaties gekocht in het bedrijf dat ze van plan zijn om te kopen. Ik heb zojuist vernomen dat een distributeur van TE een fusie met een ander bedrijf overweegt dat hun wereldwijde vertegenwoordiging zal verbeteren, dus ik heb onmiddellijk contact met mijn familie opgenomen en heb hen aangemoedigd om aandelen in deze distributeur te kopen. 32 Integriteit TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 33

18 INTEGRITEIT We leven import- en exportwetten na. De meeste landen hebben wetten voor import en export om hun producten en technologieën te beschermen. Deze wetten reguleren waar TE haar producten naar toe mag versturen en haar technologieën mag delen en met wie we zaken mogen doen. We moeten aan alle toepasselijke wetten, regelgevingen en beperkingen voldoen in de import en export van producten, diensten, informatie of technologie, waar ter wereld we ook werkzaam zijn. Het is belangrijk om te begrijpen dat voor sommige transacties wetten van meerdere landen van toepassing kunnen zijn. Bijvoorbeeld, de V.S. controleert op producten en technologieën die in de V.S. werden ontwikkeld of gefabriceerd, ongeacht waar de items zich bevinden. Veel landen voorzien bijkomende beperkingen op items en daaraan gerelateerde technische gegevens die werden ontworpen, afgestemd, gemaakt of aangepast voor militair of verdedigend gebruik of voor gebruik in de ruimte. U bent verantwoordelijk voor het begrijpen en naleven van de wetten in het land waarin u werkzaam bent en van alle bijkomende wetten die relevant zijn voor uw import- en exportwerkzaamheden. U wordt aangemoedigd om navraag te doen of bezorgdheden te uiten bij uw Compliancemedewerker voor internationale handel (ITCO) of de juridische afdeling. Raadpleeg de volgende beleidsstukken van TE voor verdere richtlijnen: TEC internationaal handelsbeleid TEC beleid voor screenings van niet-sap locaties geweigerde partijlijsten TEC antiboycotbeleid TEC beleid voor compliance met regelgeving van douane en FCPA-beleid TEC internationale handel wereldwijd douanebeleid TEC internationale handel beleid voor land van herkomst TEC beleid voor management van wereldwijde documentatie We voldoen aan alle toepasselijke wetten, regelgevingen en beperkingen, waar we ook ter wereld werkzaam zijn. Een overtreding van het beleid voor export of import lijkt op... Ik hoorde enkele ingenieurs een aankomend technisch of verkoopvoorstel met buitenlandse klanten bespreken. Ik vermoedde dat de producten en technische gegevens gereguleerd zijn voor de export en zei tegen mijn baas dat een onthulling aan de klant een overtreding van de exportwet kan zijn. Hij vertelde me dat de concurrentie de zaken zullen binnenslepen als we de deadline voor indiening missen. Ik ging terug naar mijn werk zonder mijn bezorgdheden te uiten bij het Compliance team voor handel. Gedurende een interne administratieve controle ontdekte ik dat één van onze medewerkers voor douane foutief een belastingvrije status had ingediend bij verschillende verzendingen van producten die vorig jaar werden verstuurd. Ik vertelde mijn supervisor van de fout en dat we de juiste belasting aan de douane moeten betalen, maar hij vertelde me dat ik me er niet druk over moest maken. Tijdens een recente zakenreis naar het buitenland, liet ik wettelijke documenten met betrekking tot export op de harde schijf van mijn laptop staan. 34 Integriteit TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 35

19 TEAMWERK Innovatie, creativiteit, uitmuntendheid en resultaten bevorderen Teamwerk begint bij u Als u het vermoeden heeft dat een collega wordt gepest, aarzel dan niet om dit te melden. Streef er actief naar om uw eigen veiligheid te waarborgen door aan alle regels voor een veilige werkplek te voldoen. Voldoe aan het beleid van TE voor wapens en meld alle vormen van bedreiging of geweld. Ken en voldoe aan ons beleid met betrekking tot drugs en alcohol. Bescherm goederen van het bedrijf tegen verlies, schade en misbruik. Stuur alle vragen van de media door naar het Marcom-team van uw bedrijfseenheid of naar de PR-afdeling van TE. 36 Teamwerk TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 37

20 TEAMWERK We tolereren geen pesterijen. Teamwerk begint met respect. We zijn verplicht om een werkomgeving te behouden, waarin u uw werk vrij van pesterijen en ander ongepast gedrag kunt uitvoeren. Overal ter wereld bij TE faciliteiten wordt er van ons verwacht dat we elkaar met waardigheid en respect behandelen en onmiddellijk gedrag melden dat een intimiderende, vijandige of beledigende werkplek creëert. Pesterijen kan onwelkom fysiek, verbaal of visueel gedrag inhouden dat is gebaseerd op de beschermde status van een persoon (ras, huidskleur, godsdienst, geslacht, leeftijd, land van herkomst, staatsburgerschap, handicap, seksuele geaardheid, status als oorlogsveteraan of een andere beschermde status). Beledigend taalgebruik, agressieve handelingen, aanstootgevend gedrag en intimidatie kunnen ook vormen van pesterijen zijn en zouden onmiddellijk moeten worden gemeld, of ze nu aan uzelf of iemand anders gericht zijn. Seksuele intimidatie is ook ten strengste verboden bij TE en omvat handelingen die naar een persoon van hetzelfde of het andere geslacht gericht zijn, inclusief onwelkome seksuele avances, verzoeken om seksuele diensten, evenals andere vormen van fysiek, verbaal of visueel gedrag van seksuele aard, wanneer: Onderwerping aan het gedrag een expliciete of impliciete voorwaarde is om tewerkgesteld te worden; Het gedrag een onredelijke inmenging in iemands werkprestatie tot doel of als gevolg heeft door het scheppen van een vijandige, aanstootgevende of intimiderende werksfeer. Onze beleid voor een werkplek die vrij is van pesterijen strekt zich uit naar onze bedrijfspartners, zoals verkopers/leveranciers, personeel verstrekt door agentschappen, deskundigen, bezoekers en anderen met wie we wereldwijd zaken doen. Het is zowel op werkgerelateerde kringen, als op door het werk gesponsorde activiteiten van toepassing. Iedereen die voor of namens TE werkt heeft recht op een werkplek die vrij is van onveilige praktijken, pesterijen en gewelddadige dreigingen. Pesterijen lijken op... Eén van de jongens van marketing heeft de gewoonte om pornografische moppen via aan iedereen in het kantoor te sturen. Ik ben een tijdelijke werknemer. Mijn supervisor heeft aangegeven op een romantische manier geïnteresseerd te zijn in mij en heeft verklaard dat hij me voor vast aanneemt, als ik instem om met hem uit te gaan. De Leidraad gebruiken in het dagelijkse leven V: Ik heb het gevoel dat een aantal van de acties van mijn manager onfatsoenlijk zijn, maar ik ben bang dat als ik klaag, ik mijn baan verlies. Wat moet ik doen? A: U heeft het recht om uw werk vrij van intimiderend, vijandig of beledigend gedrag van wie dan ook te kunnen doen, inclusief uw manager. Er zullen geen represailles tegen u worden gebruikt, omdat u een bezorgdheid in goed vertrouwen heeft gemeld. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger van Personeelszaken, de juridische afdeling of het kantoor van de Ombudsman. Voor verdere richtlijnen, zie het TEC beleid voor een werkplek vrij van pesterijen 38 Teamwerk TOEGANG TOT WAARDE Inhoud Hulpmiddelen Leidraad voor ethisch gedrag 39

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

ELKE DAG. OVERAL. Kernwaarden. met betrekking tot ethiek en bedrijfsvoering

ELKE DAG. OVERAL. Kernwaarden. met betrekking tot ethiek en bedrijfsvoering ELKE DAG. OVERAL. Kernwaarden Gedragsregels met betrekking tot ethiek en bedrijfsvoering Bericht van William Meaney, CEO Bij Iron Mountain hechten we evenveel waarde aan onze reputatie voor eerlijkheid

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Tenneco

Bericht van het Bestuur van Tenneco GEDRAGSCODE Bericht van het Bestuur van Tenneco Bericht van Gregg Sherrill, Chairman en Chief Executive Officer Beste Tenneco-teamleden, Dankzij ons vaste streven naar de hoogste ethische normen hebben

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding Gedragsnormen Inhoudsopgave Een bericht van onze president en CEO Onze kernwaarden Inleiding Toepasbaarheid van onze Gedragsnormen Conflicten tussen onze normen en de beleidsregels van Danaher-bedrijven

Nadere informatie

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill Onze Leidende principes Gedragscode van Cargill Het beleid op basis waarvan wij altijd onze zaken hebben gedaan is dat ons woord evenveel waard is als onze belofte. John MacMillan, Sr., 1923 Introductie

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK Een boodschap van de CEO Beste collega s bij Belden, Met grote trots stel ik u de Code voor zakelijk gedrag en ethiek van Belden voor. Dit document slaat een brug tussen

Nadere informatie

RESPECT FOR OTHERS 1 1

RESPECT FOR OTHERS 1 1 1 RESPECT FOR OTHERS 1 Beste collega, Het langetermijnsucces van ons bedrijf is afhankelijk van veel factoren, maar geen enkele is belangrijker dan uw toewijding aan onze kernwaarden en de MBM leidinggevende

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Code Zakelijke of Business gedragscode Conduct 2 Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO David Lesar Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Beste medewerkers, Bijna een eeuw lang hebben

Nadere informatie

Richtlijnen Zakelijk Gedrag

Richtlijnen Zakelijk Gedrag Richtlijnen Zakelijk Gedrag INTEGRITEIT RESPECT VERTROUWEN NASTREVEN VAN UITMUNTENDHEID KLANTEN WERKNEMERS ZAKENPARTNERS LEVERANCIERS AANDEELHOUDERS GEMEENSCHAP MILIEU INHOUDSTABEL Richtlijnen Zakelijk

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1 Onze werkwijze Bedrijfspraktijken van BT Oktober 2013 Pagina 1 Onze werkwijze: Onze bedrijfspraktijken Onze waarden: Het document Onze werkwijze bevat onze bedrijfspraktijken en waarden: het gedrag dat

Nadere informatie

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 Een aantal opmerkingen over zakelijk gedrag Als wereldleider in onze branche is Sun Chemical verplicht om een gevestigd waardensysteem na te leven. Een van de belangrijkste

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap,

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, teamwerk en verantwoordingsplicht. Fortune Brands Home & Security,

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text]

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text] Zakelijke Gedragscode Beleid inzake Ethiek en Naleving [Type text] INHOUDSTABEL INLEIDING Bericht van de CEO 2 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE 1. KERNWAARDEN 3 Responsible Care 3 Respect en integriteit 3 Verantwoording

Nadere informatie

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Inhoudsopgave Onze Manier van Werken Onze Manier van Werken Hoe We Met

Nadere informatie

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN 2007 INHOUD DE L ORÉAL SPIRIT VOORWOORD Door Sir Lindsay Owen-Jones en Jean-Paul Agon VOORWOORD Door het managementcomité HET GEBRUIK VAN DEZE CODE RESPECT

Nadere informatie

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential.

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential. Gedragscode Our pursuit. Life s potential. Onze Gedragscode is een weergave van de leidende ethische principes die de inzet van Allergan voor naleving (compliance) ondersteunen. Dit document dient voor

Nadere informatie

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Beste partner, Starbucks is s werelds grootste brander van en handelaar in koffiespecialiteiten. Het merk is in korte tijd wereldwijd

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode

Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode Leiden door het voorbeeld te geven op basis van onze sterke internationale gedragscode Bedrijfsvoering is essentieel voor ons succes. Mensen willen werken

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode

Zakelijke Gedragscode Zakelijke Gedragscode Handelen met Integriteit Wereldwijd Het ECHTE Op de JUISTE manier Handel met integriteit. Wees eerlijk. Houd u aan de wet. Schik u naar de Code. Wees verantwoordelijk. COCA-COLA PLAZA

Nadere informatie

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Doen wat juist is, wat er ook gebeurt Onze kernwaarden Integriteit Veiligheid Respect In het bedrijfsleven en in het leven in het algemeen word je vaak

Nadere informatie