Gedragscode van NewMarket. Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode van NewMarket. Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation"

Transcriptie

1 Gedragscode van NewMarket Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation

2 Van onze President en CEO Al vanaf de oprichting van NewMarket in 1887 vormt een ethische bedrijfsvoering een van onze hoekstenen van ons bedrijf. Iedereen met wie wij hebben te maken - werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en gemeenschappen - heeft het recht om erop te vertrouwen dat NewMarket en haar werknemers eerlijk, integer en rechtvaardig handelen. Als werknemer of vertegenwoordiger van NewMarket moet u te allen tijde NewMarket-bedrijfsactiviteiten verrichten volgens onze beleidslijnen, praktijken en waarden. De Gedragscode van NewMarket bevat al deze beleidslijnen en nog veel meer. De Gedragscode geeft een duidelijke uiteenzetting van onze verwachtingen voor de manier waarop wij als bedrijf en als persoon zaken doen. Neem de tijd om de Gedragscode aandachtig door te lezen. Ieder van ons heeft te maken met moeilijke beslissingen in een zeer concurrerende en snelle wereld. Vandaag de dag bevestigen wij onze collectieve inzet voor een gemeenschappelijke overtuiging en onze wil om te handelen met zo veel mogelijk professionalisme en integriteit. In de afgelopen 120 jaar heeft NewMarket een naam opgebouwd, en dat is een van onze belangrijkste kwaliteiten. NewMarket-werknemers en -vertegenwoordigers staan bekend om hun hoogstaande ethische normen en integriteit. Het is uw plicht om de belangen van NewMarket te dienen door deze richtlijnen zowel naar de letter als naar de geest te begrijpen en in de praktijk te brengen. Wij zijn verantwoordelijk voor het creëren en in stand houden van een werkomgeving waarin iedereen weet dat ethisch en wettelijk verantwoord gedrag van hem of haar wordt verwacht. Voor een dergelijke omgeving is niet alleen een open en eerlijke communicatie nodig, maar ook alertheid op tekenen van onethisch of onwettig gedrag. Dat zijn we minstens verschuldigd aan elkaar en aan iedereen met wie wij contact hebben. Ons succes hangt af van het feit dat elk van ons zich houdt aan onze waarden, de principes in de Gedragscode volgt en een onbetwistbare integriteit aan de dag legt. Voor integriteit is morele moed nodig, want we moeten doen wat goed is, zelfs al kost ons dat tijd of geld. Dat is de NewMarket-manier. Dank u. Thomas E. Gottwald President en Chief Executive Officer i

3 Onze waarden Respect voor mensen Het bereiken van onze visie hangt volledig af van het vermogen van het NewMarketpersoneel om individueel en gezamenlijk bij te dragen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, te werken in een omgeving waarop men trots is en deel te nemen aan de bijdragen aan het succes van het bedrijf. Dit succes vereist een cultuur die het mogelijk maakt voor het NewMarket-personeel om hun volledige potentieel te bereiken. Een dergelijke cultuur is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Onbetwistbare integriteit Persoonlijke integriteit en bedrijfsintegriteit vormen de grondslag voor alles wat we doen. Integriteit is een bezit dat we koesteren en nooit willen verliezen. Voortdurende kwaliteitsverbetering Kwaliteit betekent het bevredigen van de behoeften van de klanten, zowel nu als in de toekomst. Met dat doel moeten we voortdurend de kwaliteit verbeteren van alles wat we maken of doen. Onze partners: Klanten en leveranciers Om de geprefereerde leverancier van onze klanten te zijn moeten we hun partners worden. Dit betekent dat we hun doelstellingen moeten delen, hun belangen moeten steunen en onze middelen moeten afstemmen op die van hun, zodat we klaar zijn voor toekomstige behoeften. Bovendien moeten en zullen we het partnerschap van onze leveranciers stimuleren om de doelstellingen en behoeften van onze klanten te ondersteunen. Verantwoordelijkheid voor veiligheid en milieu NewMarket heeft als doelstelling om haar werknemers een veilige, gezonde en milieuverantwoorde werkomgeving te bieden. Evenzo heeft onze aanwezigheid in gemeenschappen geen schadelijke invloed op veiligheid, gezondheid en milieu van onze buren. Tenslotte nemen we deel aan continue activiteiten, zoals Responsible Care, die gezondheid, veiligheid en milieu in de wereld verbeteren. Goed burgerschap Wij streven naar goed burgerschap, waar dan ook in de wereld. Dat houdt in dat we ons niet simpelweg aan de wet houden, maar dat wij ons ook inzetten voor doelen die bijdragen aan de gemeenschap. Wij zetten ons als bedrijf in voor dergelijke doelen en moedigen NewMarket-mensen aan om een actieve rol te spelen als de maatschappij dat vraagt. Economische levensvatbaarheid Om deze visie te realiseren moet NewMarket een economisch levensvatbare en winstgevende organisatie zijn. NewMarket zal op de lange termijn blijven groeien en onze prestatie zal voortdurend verbeteren doordat wij onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren volgens onze visie en waarden. ii

4 Inhoudsopgave Inleiding 1 Naleving van de wetgeving 2 Anti-omkopingswetten 2 Steekpenningen en smeergeld 2 Vastleggen van gegevens 2 Geschenken en entertainment voor overheidsfunctionarissen die niet uit de VS afkomstig zijn 3 Geschenken en entertainment voor overheidsfunctionarissen die uit de VS afkomstig zijn 3 Geschenken en entertainment voor andere klanten 3 Exportcontrolewetgeving 4 Economische sancties en handelsembargo s 4 Anti-boycotwetten van de VS 4 Eerlijke concurrentie 5 Omgaan met concurrenten 5 Deelname aan bedrijfstakverenigingen 5 Benchmarking 6 Omgaan met klanten 6 Misbruik van marktmacht 6 Verzamelen van bedrijfsinformatie 7 Bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu 9 Creëren van een respectvolle werkomgeving 10 Vermijden van belangenconflicten 11 Wederzijdse giften en entertainment 11 Zakendoen met familie en vrienden 12 Aannemen van werk buiten het bedrijf 12 Privégebruik van bedrijfsmogelijkheden 12 Omgaan met belangenconflicten 130 Bescherming van bedrijfsactiva 13 Computer- en communicatiesystemen 13 Vertrouwelijke informatie 14 Handel met voorkennis 15 Politieke bijdragen en activiteiten 15 Een nauwkeurige boekhouding bijhouden 16 Verzekeren van de nauwkeurigheid van de financiële informatie van het bedrijf 17 Afstand van de Gedragscode 17 Advies inwinnen en rapportagekwesties 18 Het omgaan met rapporten 18 Bescherming van klokkenluiders 18 Conclusie 19 iii

5 Inleiding Inleiding NewMarket zet zich ervoor in haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren volgens de hoogste normen op het gebied van eerlijkheid, integriteit, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en respect. De inzet voor een onbetwistbare integriteit staat vermeld in onze waardenverklaring. Deze vormt een richtlijn voor hoe we onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren met klanten, zakenpartners, leveranciers en onze werknemers. Persoonlijke integriteit en bedrijfsintegriteit vormen de grondslag voor alles wat we doen. Integriteit vereist consistentie van onze principes en onze acties; integriteit vereist dat wij allen, ongeacht onze positie, onze inzet voor ethiek niet alleen met woorden aantonen, maar ook door middel van onze acties. De Gedragscode stelt de norm voor de manier waarop wij onze NewMarket bedrijfsactiviteiten uitvoeren. De principes in deze Code gelden voor ons allemaal: werknemers, functionarissen en directeuren, evenals agenten, consultants en distributeurs. Wij allen moeten ons bij het uitvoeren van NewMarket-bedrijfsactiviteiten aan de Code houden. Schendingen van de Code worden serieus genomen door NewMarket en kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van de overeenkomst. De Code dient als een richtlijn voor ethisch gedrag. De Code vermeldt niet iedere situatie of kwestie waar u mee te maken kunt krijgen. Als u wordt geconfronteerd met een dilemma waarvoor u advies nodig hebt of als u kennis krijgt van gedrag dat een schending van de wet of de Code vormt, moet u de situatie bespreken met uw supervisor, uw HRmanager, de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. U kunt ook bellen met de Integrity Hotline op nummer (gratis in de Verenigde Staten), via het AT&T-nummer voor rechtstreekse toegang als u niet in de Verenigde Staten woont, of via internet op https://www. compliance-helpline. com/welcomepagenewmarket.jsp. U kunt gebruik maken van deze middelen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw baan of vertegenwoordigende functie, want vergeldingsacties tegen personen die schendingen van de Code melden, worden door NewMarket ten strengste verboden. Het getuigt van moed en integriteit als we onszelf en onze collega s houden aan de normen van NewMarket en gedrag melden dat in strijd is met de Code of de wet. 1

6 Naleving van de wetgeving Wij voldoen overal waar we zaken doen aan alle geldende wetten. Wij respecteren ook de gebruiken en tradities van de gemeenschappen waarin we werken. Tegelijkertijd mogen wij ons niet gedragen op een manier die, zelfs als dit in de betreffende gemeenschap legaal, gebruikelijk of geaccepteerd is, in strijd is met deze Code of het bedrijfsbeleid. Anti-omkopingswetten NewMarket heeft haar goede reputatie verworven door de kwaliteit van haar producten en haar werknemers, niet door ongepaste, onethische of betwistbare bedrijfspraktijken. Wij houden ons aan alle internationale wetten, verdragen en regels op dit vlak, waaronder vooral de Foreign Corrupt Practices Act van de VS en de Bribery Act 2010 van het VK. NewMarket verbiedt haar werknemers en agenten het aanbieden of ontvangen van steekpenningen om zakelijke activiteiten te verkrijgen of te behouden. Naleving van de wetgeving Steekpenningen en smeergeld Inzet voor integriteit is de essentie van de Gedragscode van NewMarket. Daarom is het aanbieden, geven, verzoeken om of ontvangen van steekpenningen of smeergeld in welke vorm dan ook onaanvaardbaar. Dit geldt voor alle werknemers, agenten en distributeurs van NewMarket wereldwijd, ongeacht de locatie. Onder omkoping worden geldbedragen en gunsten verstaan die als doel hebben de beoordeling of het gedrag van iemand anders te beïnvloeden of om een bepaalde uitkomst of actie te verzekeren. Omkoping is niet beperkt tot het geven van geld, maar omvat ook het aanbieden van extravagant amusement of het betalen van een buitensporig hoge prijs voor goederen of diensten van een andere persoon. Smeergeld is het teruggeven van een geldbedrag dat al is betaald of nog is verschuldigd als onderdeel van een wettelijke overeenkomst, als beloning voor het tot stand brengen of aanmoedigen van zakelijke overeenkomsten. Zowel directe als indirecte betalingen, in welke vorm dan ook, zijn onder alle omstandigheden verboden. We mogen geen derden inhuren om namens ons te doen wat we zelf niet kunnen doen. NewMarket kan aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke betalingen, want zelfs als we er niet van op de hoogte waren, hadden we moeten weten dat de betaling voor omkoping bestemd was. NewMarket kan ook aansprakelijk worden gehouden voor louter een voorstel tot een onrechtmatige betaling. Gevolgen van schending van de FCPA en andere antiomkopingswetten zijn ernstig, zoals boetes voor zowel de persoon die betaling doet als voor het bedrijf, en gevangenisstraffen voor de betrokken personen. Vastleggen van gegevens De FCPA, Amerikaanse effectenwetten en deze Code vereisen van elke werknemer dat hij/zij verzekert dat de financiële boekhouding en verslaglegging van het bedrijf nauwkeurig zijn. Alle financiële posten moeten de ware aard, het correcte bedrag en het doel van het uitgegeven geld weergeven. Elke werknemer moet de formulieren voor terugbetaling van reis- en entertainmentkosten volledig en nauwkeurig invullen; de manager mag het formulier alleen goedkeuren als het volledig is ingevuld en in overeenstemming is met de 2

7 Naleving van de wetgeving wet en deze Code. Werknemers of agenten van NewMarket mogen geen geldbedragen of activa vaststellen of buiten de boeken houden die bestemd zijn voor steekpenningen of enig ander doel, en mogen ze geen valse of kunstmatige posten vermelden op onkostenrekeningen of andere boeken en gegevens van het bedrijf. Geschenken en entertainment voor overheidsfunctionarissen die niet uit de VS afkomstig zijn In sommige landen zijn bedrijven geheel of gedeeltelijk eigendom van de overheid. Dat houdt in dat de bedrijfsleiding en/of de werknemers als buitenlandse overheidsfunctionarissen kunnen worden beschouwd. In dergelijke situaties zijn entertainment en giften van normale en redelijke aard toegestaan als deze gebruikelijk en wettelijk toegestaan zijn en niet door deze Code verboden zijn. Redelijke en te goeder trouw gemaakte kosten, zoals reis- en verblijfkosten voor de promotie van de producten en diensten van NewMarket, zijn eveneens aanvaardbaar. Het is echter van belang om zelfs maar de schijn van ongepastheid te vermijden, vraag daarom aanvullende richtsnoeren van de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket bij onthaal van een directielid of een werknemer van een bedrijf dat eigendom van de overheid is. Geschenken en entertainment voor overheidsfunctionarissen die uit de V afkomstig zijn In vele bedrijfstakken vormen kleine giften en beperkt entertainment een normaal onderdeel van de zakelijke relaties. Wanneer het Amerikaanse overheidsfunctionarissen betreft, zijn de regels strenger. NewMarket verbiedt het geven van giften, zelfs van nominale waarde, aan iedere Amerikaanse overheidsfunctionaris of -werknemer. Beperkte kosten voor voedingsmiddelen en dranken zijn toegestaan als duidelijk is dat de maaltijd met de functionaris plaatsvindt voor correcte zakelijke doeleinden. Nogmaals, het is van groot belang om zelfs maar de schijn van ongepastheid te vermijden, neem daarom bij eventuele vragen contact op met de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. Geschenken en entertainment voor andere klanten Entertainment of giften van normale en redelijke aard zijn toegestaan als deze gebruikelijk en wettelijk toegestaan zijn en niet door deze Code verboden zijn. Redelijke en te goeder trouw gemaakte kosten, zoals reis- en verblijfkosten voor de promotie van de producten en diensten van NewMarket, zijn eveneens aanvaardbaar. Extravagant amusement of giften die als doel hebben de beoordeling of het gedrag van iemand anders te beïnvloeden om een bepaalde uitkomst of actie te verzekeren, zijn verboden. Het is belangrijk om zelfs maar de schijn van ongepastheid te vermijden, neem daarom bij eventuele vragen over de gepastheid van een dergelijke activiteit contact op met de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. 3

8 Exportcontrolewetgeving Omdat NewMarket actief is op de wereldmarkt moeten wij bekend zijn met en voldoen aan internationale handelswetten- en beperkingen. De export van goederen en technologie uit de Verenigde Staten, en in bepaalde gevallen uit overzeese landen, is aan strenge regels onderhevig. Of een product of technologie mag worden geëxporteerd hangt af van een aantal factoren, zoals de aard van het artikel, het land van bestemming en het eindgebruik of de eindgebruiker. NewMarket ondersteunt de Amerikaanse overheid bij haar inspanningen om terroristische activiteiten een halt toe te roepen. Wij hebben allen de taak om te verzekeren dat wij weten wie onze klanten zijn, hoe onze producten worden gebruikt en wat de eindbestemming ervan is. Wij mogen geen handel drijven met verboden landen, personen en instellingen. Naleving van de wetgeving De export van goederen of technologie zonder de toepasselijke overheidstoestemmingen kan het verlies van exportprivileges en zowel civiel- of strafrechtelijke maatregelen tot gevolg hebben. Neem voor advies omtrent de complexe vereisten voor export contact op met de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. Economische sancties en handelsembargo s Deze wetten en restrictiemaatregelen omvatten zowel de door de VS opgelegde economische sancties en handelsembargo s als de verbodsbepalingen van de Amerikaanse regering met betrekking tot boycots door derden. De voornaamste embargo s die momenteel van kracht zijn, zijn deze tegen Iran, Syrië, Soedan en Cuba. Als u kennis krijgt van een product dat voor export naar deze landen bestemd is, hetzij direct of indirect, neem dan onmiddellijk contact op met de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket om te verzekeren dat de Amerikaanse exportwetgeving wordt nageleefd. Anti-boycotwetten van de VS Men spreekt van een boycot als een persoon, groep of land weigert om zaken te doen met bepaalde mensen of landen. De Amerikaanse antiboycot-wetgeving verbiedt Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen om deel te nemen aan of samen te werken met internationale boycots die niet zijn goedgekeurd door de VS, zoals de boycot van Israel door de Arabische Liga. Werknemers die het verzoek krijgen om deel te nemen aan een boycot moeten onmiddellijk contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken. Wij zijn wettelijk verplicht om verzoeken tot deelname aan een ongesanctioneerde boycot of om informatie die een ongesanctioneerde boycot ondersteunt te rapporteren, zelfs als dergelijke verzoeken worden afgewezen. Let wel: het slechts negeren van een verzoek is niet voldoende en wordt vaak behandeld alsof u ermee akkoord bent gegaan. De betreffende wetgeving van de VS en andere landen kan zeer complex zijn. Als zich een boycot-situatie voordoet, moet u contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. 4

9 Eerlijke concurrentie Eerlijke concurrentie NewMarket zet zich in voor het verwerven van bedrijfsactiviteiten op basis van de kwaliteit van onze producten en diensten, ongeacht waar wij actief zijn. Wij voldoen aan wetten die wereldwijd concurrentie en vrijheid van ondernemerschap beschermen. Concurrentieschendingen zijn een probleem voor de chemische sector, daarom is het des te belangrijker dat u de concurrentiewetten begrijpt en weet hoe u potentiële problemen kunt vermijden. NewMarket concurreert krachtig maar eerlijk. Schending van concurrentiewetgeving kan enorm grote civiel- en strafrechtelijke sancties voor zowel NewMarket als de bij het ongeoorloofde gedrag betrokken werknemer tot gevolg hebben. Omgaan met concurrenten Werknemers en vertegenwoordigers van NewMarket mogen geen overeenkomsten aangaan met een concurrent die een wettelijk ongeoorloofde concurrentieschending vormt. Een illegale overeenkomst hoeft geen ondertekend contract te zijn, maar kan ook slechts een afspraak tussen twee partijen zijn. Coördinatie met concurrenten is ernstig en daardoor loopt zowel u als het bedrijf ernstig risico. Bij gesprekken of communicatie met concurrenten mogen de volgende zaken niet ter sprake komen: Verdeling van het gebied; Verdeling van klanten; Het aan klanten in rekening brengen van een bepaalde prijs; Het aan leveranciers betalen van een bepaalde prijs; Het bieden van overeenkomstige kortingen en verkoopvoorwaarden; Het aan klanten in rekening brengen van een bepaalde wederverkoopprijs; of het boycotten van een bepaalde klant of leverancier. Als bij een gesprek met een concurrent een van deze onderwerpen aan de orde komt, moet u de conversatie onmiddellijk stoppen en dit rapporteren aan de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. Deelname aan bedrijfstakverenigingen Bedrijfstakverenigingen kunnen fantastische mogelijkheden voor netwerken en bedrijfsontwikkeling zijn, maar ze vormen ook een risico voor u. Als u dergelijke 5

10 bijeenkomsten bijwoont, moet u ervoor waken om zelfs maar de schijn van oneerlijke bedrijfspraktijken te vermijden. Als u bij een bijeenkomst van een bedrijfstakvereniging kennis krijgt van een eventuele formele of informele bespreking met betrekking tot prijzen, boycots, verkoopvoorwaarden of standaardisatie van voorwaarden, garanties of productspecificaties, moet u de bijeenkomst onmiddellijk verlaten en contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. Benchmarking Sommige van de markten waarin NewMarket opereert hebben slechts een beperkt aantal deelnemers. U dient uiterst voorzichtig te zijn als concurrenten u om benchmarkinggegevens van NewMarket vragen, omdat dit kan worden beschouwd als een versluierd verzoek tot samenspanning. Als iemand u vraagt naar benchmarking-gegevens, neem dan contact op met de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. Eerlijke concurrentie Omgaan met klanten NewMarket behandelt haar klanten op een eerlijke manier en houdt zich aan de concurrentiewetten met betrekking tot prijsstelling, prijsdiscriminatie, koppelverkoop en andere potentieel oneerlijke bedrijfspraktijken. De concurrentiewetgeving staat toe dat NewMarket zelf de bedrijven kan kiezen met wie ze zaken doet, maar deze keuzes moeten wel zelfstandige beslissingen zijn en mogen niet worden afgesproken met concurrenten. Om de klant op een eerlijke manier te behandelen en om te voorkomen dat concurrrentiewetten worden geschonden, mag u in het algemeen geen: vergelijkbare goederen verkopen tegen verschillende prijzen in dezelfde periode aan kopers die met elkaar concurreren; onware, ongegronde of misleidende beweringen doen over producten of diensten van onze concurrenten of onjuiste vergelijkingen met onze producten en diensten; of toezeggingen doen of beloftes doen die u of NewMarket niet kunnen waarmaken. Als u van plan bent een prijsafspraak te maken waarbij een koper voordeel geniet ten opzichte van een concurrent, neem dan contact op met de Afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket om te verzekeren dat de prijsafspraak niet in strijd is met de concurrentiewetgeving. Misbruik van marktmacht Concurrentiewetten beperken tevens bedrijven die een sterke marktpositie hebben in het ondernemen van acties die innovatie en concurrentie ontmoedigen. Om misbruik van marktmacht te voorkomen, is het niet toegestaan: 6

11 Eerlijke concurrentie Onze goederen en diensten onder de kostprijs te verkopen met de intentie om concurrenten uit de markt te prijzen; De verkoop van bepaalde goederen en diensten te koppelen aan de koop van extra artikelen; Wederzijdse deals te sluiten met klanten waarin wordt afgesproken om elkaars producten te kopen, tenzij dit vooraf is goedgekeurd door de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. of Exclusiviteitsafspraken te maken, zonder voorafgaande toestemming van de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. Omdat deze activiteiten in sommige gevallen legaal zijn en in andere gevallen niet, dient u contact op te nemen met de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket voordat u actie onderneemt. Verzamelen van bedrijfsinformatie Het verzamelen van nauwkeurige informatie omtrent de activiteiten van onze concurrenten is nodig en kan deel uitmaken van uw werk. De concurrentiewetgeving verbiedt het uitwisselen van informatie met concurrenten, maar het is wel wettelijk toegestaan om andere informatiebronnen te gebruiken, zoals klanten, agenten, leveranciers, andere marktpartijen en de overheid. De bedoeling van de richtlijnen in de Gedragscode is niet u te ontmoedigen om dergelijke informatie te verzamelen, maar meer om te regelen hoe u deze verzamelt. De wetgeving van vele landen verbiedt expliciet de diefstal van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en bedrijfsgeheimen. Bepaalde methodes, zoals afluisteren en omkoping, zijn verboden. Andere, zoals het heimelijk op de band opnemen van gesprekken met een klant of meenemen van documenten uit het kantoor van een derde zijn onethisch en vormen een schending van de waarden van NewMarket. Het is verstandiger om collega s, klanten en leveranciers te vragen naar concurrentie- moet Emma doen? Wat moet Emma doen? Emma, die werkzaam is op de afdeling R&D, zit met smart te wachten op een fax van een consultant met wie ze aan een belangrijk project werkt. Als ze kijkt of de fax al is gearriveerd, ziet ze een fax liggen die is gericht aan een van de concurrenten van NewMarket, met daarop de mededeling Vertrouwelijk. Emma beseft dat de consultant ook werkzaam is voor de concurrerende organisatie en dat hij het onjuiste faxnummer heeft ingetoetst. Wat moet Emma doen? Emma mag dergelijke informatie niet gebruiken. Als ze dat wel doet, kan dat worden beschouwd als diefstal of misbruik van geheime informatie of handelsgeheimen, waardoor zowel Emma als NewMarket juridisch in de problemen kunnen komen. Ze moet onmiddellijk contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken, want alleen al het ontvangen van de informatie, ook onbedoeld, kan het bedrijf in de problemen brengen. 7

12 Eerlijke concurrentie informatie die zij vrijelijk kunnen delen. U mag hun echter niet vragen om informatie te delen als dat een schending zou vormen van een geheimhoudingsovereenkomst of als ze hierdoor in de problemen kunnen komen. Als u vragen hebt over het eventuele gebruik van de informatie die u hebt verzameld of die aan u werd aangeboden, dient u advies te vragen aan de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket, zelfs al bent u er tamelijk zeker van dat de informatie op de juiste manier werd verzameld. 8

13 Bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu Bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu NewMarket streeft ernaar om elke werknemer een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. De manier waarop wij ons werk doen is van invloed op milieu, gezondheid en veiligheid van onszelf, onze collega s, onze klanten en onze gemeenschappen. Veiligheid komt op de eerste plaats. Wij voeren geen activiteiten uit zonder de juiste veiligheidsmaatregelen. Bovendien verbieden wij bedreigingen of geweld tegen werknemers, gasten, leveranciers, verkopers en klanten, evenals opzettelijke beschadiging van eigendommen van het bedrijf of personen. NewMarket zet zich in voor een doelmatig gebruik van natuurlijke bronnen. We doen ons uiterste best om het milieueffect van onze producten, van productie tot de definitieve verwijdering, zoveel mogelijk te beperken en het milieu te beschermen van de gemeenschappen waarin we actief zijn. NewMarket streeft naar het best haalbare resultaat volgens het Responsible Care -initiatief van het American Chemistry Council. NewMarket houdt zich aan alle toepasselijke wetten en regels met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu in de gemeenschappen waar wij actief zijn. Vraag uitleg als een bepaalde regel u niet duidelijk is. Als u hoort van een onveilige situatie of een mogelijke schending van regels betreffende gezondheid, veiligheid en milieu, stel uw supervisor of zakelijke contactpersoon bij NewMarket hier dan onmiddellijk van op de hoogte. moet Robert doen? Wat moet Robert doen? Robert heeft onlangs ontdekt dat het goedkope afvalbeheersbedrijf het afval van zijn locatie niet op de juiste wijze verwerkt. Het gebruik van andere leveranciers zou de kosten aanzienlijk verhogen, zodat zijn afdeling de begroting zou overschrijden en de financiële doelstellingen niet zou halen. Wat moet Robert doen? Als werknemers van NewMarket hebben wij de plicht om ecosystemen te beschermen, het milieueffect op onze toeleveringsketen te beheren, de naleving van de plaatselijke milieuregels te verzekeren en waar mogelijk samen te werken met leveranciers om deze doelstellingen te bereiken. Robert dient onmiddellijk de bedrijfsleiding op de hoogte te stellen, zodat deze de opties kan beoordelen die NewMarket uit hoofde van het contract met de aanbieder heeft, om te bepalen wat het beste is. NewMarket vereist naleving van alle milieuwetten en -regels. Dit betekent dat we onze nalevingsprocessen op het gebied van milieu nooit veronachtzamen, zelfs al is het maar voor even. 9

14 Creëren van een respectvolle werkomgeving Wij voldoen aan alle geldende wetten waar we ook zaken doen. Wij respecteren ook de gebruiken en tradities van de gemeenschappen waarin we werken. Tegelijkertijd mogen wij ons niet gedragen op een manier die, zelfs als dit in de betreffende gemeenschap legaal, gebruikelijk of geaccepteerd is, in strijd is met deze Code of het bedrijfsbeleid. NewMarket streeft ernaar een werkomgeving te creëren waarin respect bestaat voor alle werknemers, klanten, leveranciers een aannemers, en die bovendien de diversiteit weerspiegelt van de gemeenschappen waarin wij actief zijn. We nemen alle benoemingsbeslissingen op basis van wat iemand kan, zonder te kijken naar ras, huidskleur, nationaliteit, religie, geslacht, huwelijkse staat, arbeidsongeschiktheid, veteranenstatus of welke andere beschermde classificatie ook. Wij eisen een werkomgeving zonder intimidatie. Onder intimidatie wordt elke vorm van ongewenst gedrag ten opzichte van een ander verstaan die een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving creëert. Onder seksuele intimidatie worden ongewenste seksuele avances, verzoeken om seksuele diensten of ander fysiek of verbaal gedrag van seksuele aard verstaan. Alle vormen van intimidatie kunnen een nadelige invloed hebben op de arbeidsprestatie of de werkgelegenheid van personen. Creëren van een respectvolle werkomgeving Wij tolereren geen intimidatie op de bedrijfslocaties of bij activiteiten buiten de locaties, zoals verjaardagsfeesten of zakenreizen. Intimidatie kan een reden vormen voor ontslag en kan leiden tot zware strafrechtelijke sancties voor zowel u als het bedrijf. Als u last hebt van intimidatie of als u kennis krijgt van een geval van intimidatie, moet u onmiddellijk uw supervisor, HR-manager, de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket op de hoogte stellen. Vergeldingsmaatregelen tegen werknemers of vertegenwoordigers die discriminatie of intimidatie rapporteren zijn absoluut verboden. 10

15 Vermijden van belangenconflicten Vermijden van belangenconflicten Er is sprake van strijdige belangen als de persoonlijke belangen of familiebelangen van een werknemer of vertegenwoordiger diens vermogen om namens NewMarket zuivere beslissingen te nemen in de weg staan of als dat gevaar dreigt. We dienen te voorkomen dat we in een situatie terechtkomen waarbij we tweestrijd voelen tussen het handhaven van onze loyaliteit ten opzichte van het bedrijf en voordeel voor de behoeften van onszelf of onze familie. Belangenconflicten doen zich typisch voor in de volgende situaties: Wederzijdse giften en entertainment; Zakendoen met familie en vrienden; Aannemen van werk buiten het bedrijf, in het geval van een werknemer van NewMarket; en Privégebruik van bedrijfsmogelijkheden. Wederzijdse giften en entertainment Zakelijke giften zijn beleefdheden die zijn bedoeld om een goede werkrelatie en goodwill bij klanten en leveranciers op te bouwen. Giften zijn echter niet gepast als ze een verplichting scheppen of als ze worden gegeven met de bedoeling om een zakelijke beslissing te beïnvloeden. Giften zijn toegestaan als ze: nominaal in waarde zijn; niet frequent zijn; van goede smaak zijn; ongevraagd zijn; en geen contant geld of equivalenten daarvan zijn. Tot giften behoren waardevolle voorwerpen, reizen, accommodatie, goederen, diensten, maaltijden en entertainment, oftewel alles dat wordt aangeboden of gegeven vanwege een zakelijke betrekking. Deze regels blijven het hele jaar van kracht, ook tijdens de vakantie, voor zowel werknemers als hun echtgenoten, partners en familieleden. 11

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK Een boodschap van de CEO Beste collega s bij Belden, Met grote trots stel ik u de Code voor zakelijk gedrag en ethiek van Belden voor. Dit document slaat een brug tussen

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text]

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text] Zakelijke Gedragscode Beleid inzake Ethiek en Naleving [Type text] INHOUDSTABEL INLEIDING Bericht van de CEO 2 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE 1. KERNWAARDEN 3 Responsible Care 3 Respect en integriteit 3 Verantwoording

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding Gedragsnormen Inhoudsopgave Een bericht van onze president en CEO Onze kernwaarden Inleiding Toepasbaarheid van onze Gedragsnormen Conflicten tussen onze normen en de beleidsregels van Danaher-bedrijven

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Tenneco

Bericht van het Bestuur van Tenneco GEDRAGSCODE Bericht van het Bestuur van Tenneco Bericht van Gregg Sherrill, Chairman en Chief Executive Officer Beste Tenneco-teamleden, Dankzij ons vaste streven naar de hoogste ethische normen hebben

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap,

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, teamwerk en verantwoordingsplicht. Fortune Brands Home & Security,

Nadere informatie

Ethische gedragscode Versie: augustus 2012

Ethische gedragscode Versie: augustus 2012 Op dit document wordt documentbeheer toegepast. Het is in elektronische vorm gepubliceerd. De versie op de Corporate Governance-website van Regal is de meest actuele versie. Papieren exemplaren vallen

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1 Onze werkwijze Bedrijfspraktijken van BT Oktober 2013 Pagina 1 Onze werkwijze: Onze bedrijfspraktijken Onze waarden: Het document Onze werkwijze bevat onze bedrijfspraktijken en waarden: het gedrag dat

Nadere informatie

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Code Zakelijke of Business gedragscode Conduct 2 Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO David Lesar Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Beste medewerkers, Bijna een eeuw lang hebben

Nadere informatie

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill Onze Leidende principes Gedragscode van Cargill Het beleid op basis waarvan wij altijd onze zaken hebben gedaan is dat ons woord evenveel waard is als onze belofte. John MacMillan, Sr., 1923 Introductie

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 Een aantal opmerkingen over zakelijk gedrag Als wereldleider in onze branche is Sun Chemical verplicht om een gevestigd waardensysteem na te leven. Een van de belangrijkste

Nadere informatie

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Beste partner, Starbucks is s werelds grootste brander van en handelaar in koffiespecialiteiten. Het merk is in korte tijd wereldwijd

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode. Sectietitel 1

Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode. Sectietitel 1 Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode Sectietitel 1 Inhoud Brief van de CEO 03 Onze waarden en acties 04 De belofte van de Baxalta-vonk 07 Bedrijfsoverzicht 08 Beslissingskader voor

Nadere informatie

Gedragscode voor. bedrijfsvoering

Gedragscode voor. bedrijfsvoering Gedragscode voor bedrijfsvoering 1 Een bericht van AlanKrause MWH Global, Inc. is een bedrijf dat constant in beweging is. Voor een bedrijf dat zo dynamisch is als het onze hebben we hard moeten werken

Nadere informatie

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009)

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009) QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK (Als zodanig gewijzigd in november 2009) Inleiding Quest Software, Inc. ( Quest ) spant zich ten volle in voor de naleving van de strengste normen

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode

Zakelijke Gedragscode Zakelijke Gedragscode De CAE-gedragscode vat de minimale aansprakelijkheid en verwachtingen van CAE samen inzake geschiktindividueel en bedrijfsgedrag. De bedoeling is het verschaffen van informatie over

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

Richtlijnen Zakelijk Gedrag

Richtlijnen Zakelijk Gedrag Richtlijnen Zakelijk Gedrag INTEGRITEIT RESPECT VERTROUWEN NASTREVEN VAN UITMUNTENDHEID KLANTEN WERKNEMERS ZAKENPARTNERS LEVERANCIERS AANDEELHOUDERS GEMEENSCHAP MILIEU INHOUDSTABEL Richtlijnen Zakelijk

Nadere informatie

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Van kracht vanaf 1 januari 2013 Oxbow Carbon LLC en zuster-/dochterondernemingen Integriteit De reputatie

Nadere informatie

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen.

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen. Het Blauwe Boek Samenvatting van de beleidsregels van Pfizer met betrekking tot zakelijk gedrag Inzetten voor COMPLIANCE Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie