Gedragscode van NewMarket. Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode van NewMarket. Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation"

Transcriptie

1 Gedragscode van NewMarket Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation

2 Van onze President en CEO Al vanaf de oprichting van NewMarket in 1887 vormt een ethische bedrijfsvoering een van onze hoekstenen van ons bedrijf. Iedereen met wie wij hebben te maken - werknemers, klanten, leveranciers, aandeelhouders en gemeenschappen - heeft het recht om erop te vertrouwen dat NewMarket en haar werknemers eerlijk, integer en rechtvaardig handelen. Als werknemer of vertegenwoordiger van NewMarket moet u te allen tijde NewMarket-bedrijfsactiviteiten verrichten volgens onze beleidslijnen, praktijken en waarden. De Gedragscode van NewMarket bevat al deze beleidslijnen en nog veel meer. De Gedragscode geeft een duidelijke uiteenzetting van onze verwachtingen voor de manier waarop wij als bedrijf en als persoon zaken doen. Neem de tijd om de Gedragscode aandachtig door te lezen. Ieder van ons heeft te maken met moeilijke beslissingen in een zeer concurrerende en snelle wereld. Vandaag de dag bevestigen wij onze collectieve inzet voor een gemeenschappelijke overtuiging en onze wil om te handelen met zo veel mogelijk professionalisme en integriteit. In de afgelopen 120 jaar heeft NewMarket een naam opgebouwd, en dat is een van onze belangrijkste kwaliteiten. NewMarket-werknemers en -vertegenwoordigers staan bekend om hun hoogstaande ethische normen en integriteit. Het is uw plicht om de belangen van NewMarket te dienen door deze richtlijnen zowel naar de letter als naar de geest te begrijpen en in de praktijk te brengen. Wij zijn verantwoordelijk voor het creëren en in stand houden van een werkomgeving waarin iedereen weet dat ethisch en wettelijk verantwoord gedrag van hem of haar wordt verwacht. Voor een dergelijke omgeving is niet alleen een open en eerlijke communicatie nodig, maar ook alertheid op tekenen van onethisch of onwettig gedrag. Dat zijn we minstens verschuldigd aan elkaar en aan iedereen met wie wij contact hebben. Ons succes hangt af van het feit dat elk van ons zich houdt aan onze waarden, de principes in de Gedragscode volgt en een onbetwistbare integriteit aan de dag legt. Voor integriteit is morele moed nodig, want we moeten doen wat goed is, zelfs al kost ons dat tijd of geld. Dat is de NewMarket-manier. Dank u. Thomas E. Gottwald President en Chief Executive Officer i

3 Onze waarden Respect voor mensen Het bereiken van onze visie hangt volledig af van het vermogen van het NewMarketpersoneel om individueel en gezamenlijk bij te dragen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, te werken in een omgeving waarop men trots is en deel te nemen aan de bijdragen aan het succes van het bedrijf. Dit succes vereist een cultuur die het mogelijk maakt voor het NewMarket-personeel om hun volledige potentieel te bereiken. Een dergelijke cultuur is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect. Onbetwistbare integriteit Persoonlijke integriteit en bedrijfsintegriteit vormen de grondslag voor alles wat we doen. Integriteit is een bezit dat we koesteren en nooit willen verliezen. Voortdurende kwaliteitsverbetering Kwaliteit betekent het bevredigen van de behoeften van de klanten, zowel nu als in de toekomst. Met dat doel moeten we voortdurend de kwaliteit verbeteren van alles wat we maken of doen. Onze partners: Klanten en leveranciers Om de geprefereerde leverancier van onze klanten te zijn moeten we hun partners worden. Dit betekent dat we hun doelstellingen moeten delen, hun belangen moeten steunen en onze middelen moeten afstemmen op die van hun, zodat we klaar zijn voor toekomstige behoeften. Bovendien moeten en zullen we het partnerschap van onze leveranciers stimuleren om de doelstellingen en behoeften van onze klanten te ondersteunen. Verantwoordelijkheid voor veiligheid en milieu NewMarket heeft als doelstelling om haar werknemers een veilige, gezonde en milieuverantwoorde werkomgeving te bieden. Evenzo heeft onze aanwezigheid in gemeenschappen geen schadelijke invloed op veiligheid, gezondheid en milieu van onze buren. Tenslotte nemen we deel aan continue activiteiten, zoals Responsible Care, die gezondheid, veiligheid en milieu in de wereld verbeteren. Goed burgerschap Wij streven naar goed burgerschap, waar dan ook in de wereld. Dat houdt in dat we ons niet simpelweg aan de wet houden, maar dat wij ons ook inzetten voor doelen die bijdragen aan de gemeenschap. Wij zetten ons als bedrijf in voor dergelijke doelen en moedigen NewMarket-mensen aan om een actieve rol te spelen als de maatschappij dat vraagt. Economische levensvatbaarheid Om deze visie te realiseren moet NewMarket een economisch levensvatbare en winstgevende organisatie zijn. NewMarket zal op de lange termijn blijven groeien en onze prestatie zal voortdurend verbeteren doordat wij onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren volgens onze visie en waarden. ii

4 Inhoudsopgave Inleiding 1 Naleving van de wetgeving 2 Anti-omkopingswetten 2 Steekpenningen en smeergeld 2 Vastleggen van gegevens 2 Geschenken en entertainment voor overheidsfunctionarissen die niet uit de VS afkomstig zijn 3 Geschenken en entertainment voor overheidsfunctionarissen die uit de VS afkomstig zijn 3 Geschenken en entertainment voor andere klanten 3 Exportcontrolewetgeving 4 Economische sancties en handelsembargo s 4 Anti-boycotwetten van de VS 4 Eerlijke concurrentie 5 Omgaan met concurrenten 5 Deelname aan bedrijfstakverenigingen 5 Benchmarking 6 Omgaan met klanten 6 Misbruik van marktmacht 6 Verzamelen van bedrijfsinformatie 7 Bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu 9 Creëren van een respectvolle werkomgeving 10 Vermijden van belangenconflicten 11 Wederzijdse giften en entertainment 11 Zakendoen met familie en vrienden 12 Aannemen van werk buiten het bedrijf 12 Privégebruik van bedrijfsmogelijkheden 12 Omgaan met belangenconflicten 130 Bescherming van bedrijfsactiva 13 Computer- en communicatiesystemen 13 Vertrouwelijke informatie 14 Handel met voorkennis 15 Politieke bijdragen en activiteiten 15 Een nauwkeurige boekhouding bijhouden 16 Verzekeren van de nauwkeurigheid van de financiële informatie van het bedrijf 17 Afstand van de Gedragscode 17 Advies inwinnen en rapportagekwesties 18 Het omgaan met rapporten 18 Bescherming van klokkenluiders 18 Conclusie 19 iii

5 Inleiding Inleiding NewMarket zet zich ervoor in haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren volgens de hoogste normen op het gebied van eerlijkheid, integriteit, verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid en respect. De inzet voor een onbetwistbare integriteit staat vermeld in onze waardenverklaring. Deze vormt een richtlijn voor hoe we onze bedrijfsactiviteiten uitvoeren met klanten, zakenpartners, leveranciers en onze werknemers. Persoonlijke integriteit en bedrijfsintegriteit vormen de grondslag voor alles wat we doen. Integriteit vereist consistentie van onze principes en onze acties; integriteit vereist dat wij allen, ongeacht onze positie, onze inzet voor ethiek niet alleen met woorden aantonen, maar ook door middel van onze acties. De Gedragscode stelt de norm voor de manier waarop wij onze NewMarket bedrijfsactiviteiten uitvoeren. De principes in deze Code gelden voor ons allemaal: werknemers, functionarissen en directeuren, evenals agenten, consultants en distributeurs. Wij allen moeten ons bij het uitvoeren van NewMarket-bedrijfsactiviteiten aan de Code houden. Schendingen van de Code worden serieus genomen door NewMarket en kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van de overeenkomst. De Code dient als een richtlijn voor ethisch gedrag. De Code vermeldt niet iedere situatie of kwestie waar u mee te maken kunt krijgen. Als u wordt geconfronteerd met een dilemma waarvoor u advies nodig hebt of als u kennis krijgt van gedrag dat een schending van de wet of de Code vormt, moet u de situatie bespreken met uw supervisor, uw HRmanager, de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. U kunt ook bellen met de Integrity Hotline op nummer (gratis in de Verenigde Staten), via het AT&T-nummer voor rechtstreekse toegang als u niet in de Verenigde Staten woont, of via internet op https://www. compliance-helpline. com/welcomepagenewmarket.jsp. U kunt gebruik maken van deze middelen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw baan of vertegenwoordigende functie, want vergeldingsacties tegen personen die schendingen van de Code melden, worden door NewMarket ten strengste verboden. Het getuigt van moed en integriteit als we onszelf en onze collega s houden aan de normen van NewMarket en gedrag melden dat in strijd is met de Code of de wet. 1

6 Naleving van de wetgeving Wij voldoen overal waar we zaken doen aan alle geldende wetten. Wij respecteren ook de gebruiken en tradities van de gemeenschappen waarin we werken. Tegelijkertijd mogen wij ons niet gedragen op een manier die, zelfs als dit in de betreffende gemeenschap legaal, gebruikelijk of geaccepteerd is, in strijd is met deze Code of het bedrijfsbeleid. Anti-omkopingswetten NewMarket heeft haar goede reputatie verworven door de kwaliteit van haar producten en haar werknemers, niet door ongepaste, onethische of betwistbare bedrijfspraktijken. Wij houden ons aan alle internationale wetten, verdragen en regels op dit vlak, waaronder vooral de Foreign Corrupt Practices Act van de VS en de Bribery Act 2010 van het VK. NewMarket verbiedt haar werknemers en agenten het aanbieden of ontvangen van steekpenningen om zakelijke activiteiten te verkrijgen of te behouden. Naleving van de wetgeving Steekpenningen en smeergeld Inzet voor integriteit is de essentie van de Gedragscode van NewMarket. Daarom is het aanbieden, geven, verzoeken om of ontvangen van steekpenningen of smeergeld in welke vorm dan ook onaanvaardbaar. Dit geldt voor alle werknemers, agenten en distributeurs van NewMarket wereldwijd, ongeacht de locatie. Onder omkoping worden geldbedragen en gunsten verstaan die als doel hebben de beoordeling of het gedrag van iemand anders te beïnvloeden of om een bepaalde uitkomst of actie te verzekeren. Omkoping is niet beperkt tot het geven van geld, maar omvat ook het aanbieden van extravagant amusement of het betalen van een buitensporig hoge prijs voor goederen of diensten van een andere persoon. Smeergeld is het teruggeven van een geldbedrag dat al is betaald of nog is verschuldigd als onderdeel van een wettelijke overeenkomst, als beloning voor het tot stand brengen of aanmoedigen van zakelijke overeenkomsten. Zowel directe als indirecte betalingen, in welke vorm dan ook, zijn onder alle omstandigheden verboden. We mogen geen derden inhuren om namens ons te doen wat we zelf niet kunnen doen. NewMarket kan aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke betalingen, want zelfs als we er niet van op de hoogte waren, hadden we moeten weten dat de betaling voor omkoping bestemd was. NewMarket kan ook aansprakelijk worden gehouden voor louter een voorstel tot een onrechtmatige betaling. Gevolgen van schending van de FCPA en andere antiomkopingswetten zijn ernstig, zoals boetes voor zowel de persoon die betaling doet als voor het bedrijf, en gevangenisstraffen voor de betrokken personen. Vastleggen van gegevens De FCPA, Amerikaanse effectenwetten en deze Code vereisen van elke werknemer dat hij/zij verzekert dat de financiële boekhouding en verslaglegging van het bedrijf nauwkeurig zijn. Alle financiële posten moeten de ware aard, het correcte bedrag en het doel van het uitgegeven geld weergeven. Elke werknemer moet de formulieren voor terugbetaling van reis- en entertainmentkosten volledig en nauwkeurig invullen; de manager mag het formulier alleen goedkeuren als het volledig is ingevuld en in overeenstemming is met de 2

7 Naleving van de wetgeving wet en deze Code. Werknemers of agenten van NewMarket mogen geen geldbedragen of activa vaststellen of buiten de boeken houden die bestemd zijn voor steekpenningen of enig ander doel, en mogen ze geen valse of kunstmatige posten vermelden op onkostenrekeningen of andere boeken en gegevens van het bedrijf. Geschenken en entertainment voor overheidsfunctionarissen die niet uit de VS afkomstig zijn In sommige landen zijn bedrijven geheel of gedeeltelijk eigendom van de overheid. Dat houdt in dat de bedrijfsleiding en/of de werknemers als buitenlandse overheidsfunctionarissen kunnen worden beschouwd. In dergelijke situaties zijn entertainment en giften van normale en redelijke aard toegestaan als deze gebruikelijk en wettelijk toegestaan zijn en niet door deze Code verboden zijn. Redelijke en te goeder trouw gemaakte kosten, zoals reis- en verblijfkosten voor de promotie van de producten en diensten van NewMarket, zijn eveneens aanvaardbaar. Het is echter van belang om zelfs maar de schijn van ongepastheid te vermijden, vraag daarom aanvullende richtsnoeren van de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket bij onthaal van een directielid of een werknemer van een bedrijf dat eigendom van de overheid is. Geschenken en entertainment voor overheidsfunctionarissen die uit de V afkomstig zijn In vele bedrijfstakken vormen kleine giften en beperkt entertainment een normaal onderdeel van de zakelijke relaties. Wanneer het Amerikaanse overheidsfunctionarissen betreft, zijn de regels strenger. NewMarket verbiedt het geven van giften, zelfs van nominale waarde, aan iedere Amerikaanse overheidsfunctionaris of -werknemer. Beperkte kosten voor voedingsmiddelen en dranken zijn toegestaan als duidelijk is dat de maaltijd met de functionaris plaatsvindt voor correcte zakelijke doeleinden. Nogmaals, het is van groot belang om zelfs maar de schijn van ongepastheid te vermijden, neem daarom bij eventuele vragen contact op met de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. Geschenken en entertainment voor andere klanten Entertainment of giften van normale en redelijke aard zijn toegestaan als deze gebruikelijk en wettelijk toegestaan zijn en niet door deze Code verboden zijn. Redelijke en te goeder trouw gemaakte kosten, zoals reis- en verblijfkosten voor de promotie van de producten en diensten van NewMarket, zijn eveneens aanvaardbaar. Extravagant amusement of giften die als doel hebben de beoordeling of het gedrag van iemand anders te beïnvloeden om een bepaalde uitkomst of actie te verzekeren, zijn verboden. Het is belangrijk om zelfs maar de schijn van ongepastheid te vermijden, neem daarom bij eventuele vragen over de gepastheid van een dergelijke activiteit contact op met de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. 3

8 Exportcontrolewetgeving Omdat NewMarket actief is op de wereldmarkt moeten wij bekend zijn met en voldoen aan internationale handelswetten- en beperkingen. De export van goederen en technologie uit de Verenigde Staten, en in bepaalde gevallen uit overzeese landen, is aan strenge regels onderhevig. Of een product of technologie mag worden geëxporteerd hangt af van een aantal factoren, zoals de aard van het artikel, het land van bestemming en het eindgebruik of de eindgebruiker. NewMarket ondersteunt de Amerikaanse overheid bij haar inspanningen om terroristische activiteiten een halt toe te roepen. Wij hebben allen de taak om te verzekeren dat wij weten wie onze klanten zijn, hoe onze producten worden gebruikt en wat de eindbestemming ervan is. Wij mogen geen handel drijven met verboden landen, personen en instellingen. Naleving van de wetgeving De export van goederen of technologie zonder de toepasselijke overheidstoestemmingen kan het verlies van exportprivileges en zowel civiel- of strafrechtelijke maatregelen tot gevolg hebben. Neem voor advies omtrent de complexe vereisten voor export contact op met de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. Economische sancties en handelsembargo s Deze wetten en restrictiemaatregelen omvatten zowel de door de VS opgelegde economische sancties en handelsembargo s als de verbodsbepalingen van de Amerikaanse regering met betrekking tot boycots door derden. De voornaamste embargo s die momenteel van kracht zijn, zijn deze tegen Iran, Syrië, Soedan en Cuba. Als u kennis krijgt van een product dat voor export naar deze landen bestemd is, hetzij direct of indirect, neem dan onmiddellijk contact op met de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket om te verzekeren dat de Amerikaanse exportwetgeving wordt nageleefd. Anti-boycotwetten van de VS Men spreekt van een boycot als een persoon, groep of land weigert om zaken te doen met bepaalde mensen of landen. De Amerikaanse antiboycot-wetgeving verbiedt Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen om deel te nemen aan of samen te werken met internationale boycots die niet zijn goedgekeurd door de VS, zoals de boycot van Israel door de Arabische Liga. Werknemers die het verzoek krijgen om deel te nemen aan een boycot moeten onmiddellijk contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken. Wij zijn wettelijk verplicht om verzoeken tot deelname aan een ongesanctioneerde boycot of om informatie die een ongesanctioneerde boycot ondersteunt te rapporteren, zelfs als dergelijke verzoeken worden afgewezen. Let wel: het slechts negeren van een verzoek is niet voldoende en wordt vaak behandeld alsof u ermee akkoord bent gegaan. De betreffende wetgeving van de VS en andere landen kan zeer complex zijn. Als zich een boycot-situatie voordoet, moet u contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. 4

9 Eerlijke concurrentie Eerlijke concurrentie NewMarket zet zich in voor het verwerven van bedrijfsactiviteiten op basis van de kwaliteit van onze producten en diensten, ongeacht waar wij actief zijn. Wij voldoen aan wetten die wereldwijd concurrentie en vrijheid van ondernemerschap beschermen. Concurrentieschendingen zijn een probleem voor de chemische sector, daarom is het des te belangrijker dat u de concurrentiewetten begrijpt en weet hoe u potentiële problemen kunt vermijden. NewMarket concurreert krachtig maar eerlijk. Schending van concurrentiewetgeving kan enorm grote civiel- en strafrechtelijke sancties voor zowel NewMarket als de bij het ongeoorloofde gedrag betrokken werknemer tot gevolg hebben. Omgaan met concurrenten Werknemers en vertegenwoordigers van NewMarket mogen geen overeenkomsten aangaan met een concurrent die een wettelijk ongeoorloofde concurrentieschending vormt. Een illegale overeenkomst hoeft geen ondertekend contract te zijn, maar kan ook slechts een afspraak tussen twee partijen zijn. Coördinatie met concurrenten is ernstig en daardoor loopt zowel u als het bedrijf ernstig risico. Bij gesprekken of communicatie met concurrenten mogen de volgende zaken niet ter sprake komen: Verdeling van het gebied; Verdeling van klanten; Het aan klanten in rekening brengen van een bepaalde prijs; Het aan leveranciers betalen van een bepaalde prijs; Het bieden van overeenkomstige kortingen en verkoopvoorwaarden; Het aan klanten in rekening brengen van een bepaalde wederverkoopprijs; of het boycotten van een bepaalde klant of leverancier. Als bij een gesprek met een concurrent een van deze onderwerpen aan de orde komt, moet u de conversatie onmiddellijk stoppen en dit rapporteren aan de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. Deelname aan bedrijfstakverenigingen Bedrijfstakverenigingen kunnen fantastische mogelijkheden voor netwerken en bedrijfsontwikkeling zijn, maar ze vormen ook een risico voor u. Als u dergelijke 5

10 bijeenkomsten bijwoont, moet u ervoor waken om zelfs maar de schijn van oneerlijke bedrijfspraktijken te vermijden. Als u bij een bijeenkomst van een bedrijfstakvereniging kennis krijgt van een eventuele formele of informele bespreking met betrekking tot prijzen, boycots, verkoopvoorwaarden of standaardisatie van voorwaarden, garanties of productspecificaties, moet u de bijeenkomst onmiddellijk verlaten en contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. Benchmarking Sommige van de markten waarin NewMarket opereert hebben slechts een beperkt aantal deelnemers. U dient uiterst voorzichtig te zijn als concurrenten u om benchmarkinggegevens van NewMarket vragen, omdat dit kan worden beschouwd als een versluierd verzoek tot samenspanning. Als iemand u vraagt naar benchmarking-gegevens, neem dan contact op met de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. Eerlijke concurrentie Omgaan met klanten NewMarket behandelt haar klanten op een eerlijke manier en houdt zich aan de concurrentiewetten met betrekking tot prijsstelling, prijsdiscriminatie, koppelverkoop en andere potentieel oneerlijke bedrijfspraktijken. De concurrentiewetgeving staat toe dat NewMarket zelf de bedrijven kan kiezen met wie ze zaken doet, maar deze keuzes moeten wel zelfstandige beslissingen zijn en mogen niet worden afgesproken met concurrenten. Om de klant op een eerlijke manier te behandelen en om te voorkomen dat concurrrentiewetten worden geschonden, mag u in het algemeen geen: vergelijkbare goederen verkopen tegen verschillende prijzen in dezelfde periode aan kopers die met elkaar concurreren; onware, ongegronde of misleidende beweringen doen over producten of diensten van onze concurrenten of onjuiste vergelijkingen met onze producten en diensten; of toezeggingen doen of beloftes doen die u of NewMarket niet kunnen waarmaken. Als u van plan bent een prijsafspraak te maken waarbij een koper voordeel geniet ten opzichte van een concurrent, neem dan contact op met de Afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket om te verzekeren dat de prijsafspraak niet in strijd is met de concurrentiewetgeving. Misbruik van marktmacht Concurrentiewetten beperken tevens bedrijven die een sterke marktpositie hebben in het ondernemen van acties die innovatie en concurrentie ontmoedigen. Om misbruik van marktmacht te voorkomen, is het niet toegestaan: 6

11 Eerlijke concurrentie Onze goederen en diensten onder de kostprijs te verkopen met de intentie om concurrenten uit de markt te prijzen; De verkoop van bepaalde goederen en diensten te koppelen aan de koop van extra artikelen; Wederzijdse deals te sluiten met klanten waarin wordt afgesproken om elkaars producten te kopen, tenzij dit vooraf is goedgekeurd door de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. of Exclusiviteitsafspraken te maken, zonder voorafgaande toestemming van de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. Omdat deze activiteiten in sommige gevallen legaal zijn en in andere gevallen niet, dient u contact op te nemen met de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket voordat u actie onderneemt. Verzamelen van bedrijfsinformatie Het verzamelen van nauwkeurige informatie omtrent de activiteiten van onze concurrenten is nodig en kan deel uitmaken van uw werk. De concurrentiewetgeving verbiedt het uitwisselen van informatie met concurrenten, maar het is wel wettelijk toegestaan om andere informatiebronnen te gebruiken, zoals klanten, agenten, leveranciers, andere marktpartijen en de overheid. De bedoeling van de richtlijnen in de Gedragscode is niet u te ontmoedigen om dergelijke informatie te verzamelen, maar meer om te regelen hoe u deze verzamelt. De wetgeving van vele landen verbiedt expliciet de diefstal van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en bedrijfsgeheimen. Bepaalde methodes, zoals afluisteren en omkoping, zijn verboden. Andere, zoals het heimelijk op de band opnemen van gesprekken met een klant of meenemen van documenten uit het kantoor van een derde zijn onethisch en vormen een schending van de waarden van NewMarket. Het is verstandiger om collega s, klanten en leveranciers te vragen naar concurrentie- moet Emma doen? Wat moet Emma doen? Emma, die werkzaam is op de afdeling R&D, zit met smart te wachten op een fax van een consultant met wie ze aan een belangrijk project werkt. Als ze kijkt of de fax al is gearriveerd, ziet ze een fax liggen die is gericht aan een van de concurrenten van NewMarket, met daarop de mededeling Vertrouwelijk. Emma beseft dat de consultant ook werkzaam is voor de concurrerende organisatie en dat hij het onjuiste faxnummer heeft ingetoetst. Wat moet Emma doen? Emma mag dergelijke informatie niet gebruiken. Als ze dat wel doet, kan dat worden beschouwd als diefstal of misbruik van geheime informatie of handelsgeheimen, waardoor zowel Emma als NewMarket juridisch in de problemen kunnen komen. Ze moet onmiddellijk contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken, want alleen al het ontvangen van de informatie, ook onbedoeld, kan het bedrijf in de problemen brengen. 7

12 Eerlijke concurrentie informatie die zij vrijelijk kunnen delen. U mag hun echter niet vragen om informatie te delen als dat een schending zou vormen van een geheimhoudingsovereenkomst of als ze hierdoor in de problemen kunnen komen. Als u vragen hebt over het eventuele gebruik van de informatie die u hebt verzameld of die aan u werd aangeboden, dient u advies te vragen aan de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket, zelfs al bent u er tamelijk zeker van dat de informatie op de juiste manier werd verzameld. 8

13 Bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu Bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu NewMarket streeft ernaar om elke werknemer een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. De manier waarop wij ons werk doen is van invloed op milieu, gezondheid en veiligheid van onszelf, onze collega s, onze klanten en onze gemeenschappen. Veiligheid komt op de eerste plaats. Wij voeren geen activiteiten uit zonder de juiste veiligheidsmaatregelen. Bovendien verbieden wij bedreigingen of geweld tegen werknemers, gasten, leveranciers, verkopers en klanten, evenals opzettelijke beschadiging van eigendommen van het bedrijf of personen. NewMarket zet zich in voor een doelmatig gebruik van natuurlijke bronnen. We doen ons uiterste best om het milieueffect van onze producten, van productie tot de definitieve verwijdering, zoveel mogelijk te beperken en het milieu te beschermen van de gemeenschappen waarin we actief zijn. NewMarket streeft naar het best haalbare resultaat volgens het Responsible Care -initiatief van het American Chemistry Council. NewMarket houdt zich aan alle toepasselijke wetten en regels met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu in de gemeenschappen waar wij actief zijn. Vraag uitleg als een bepaalde regel u niet duidelijk is. Als u hoort van een onveilige situatie of een mogelijke schending van regels betreffende gezondheid, veiligheid en milieu, stel uw supervisor of zakelijke contactpersoon bij NewMarket hier dan onmiddellijk van op de hoogte. moet Robert doen? Wat moet Robert doen? Robert heeft onlangs ontdekt dat het goedkope afvalbeheersbedrijf het afval van zijn locatie niet op de juiste wijze verwerkt. Het gebruik van andere leveranciers zou de kosten aanzienlijk verhogen, zodat zijn afdeling de begroting zou overschrijden en de financiële doelstellingen niet zou halen. Wat moet Robert doen? Als werknemers van NewMarket hebben wij de plicht om ecosystemen te beschermen, het milieueffect op onze toeleveringsketen te beheren, de naleving van de plaatselijke milieuregels te verzekeren en waar mogelijk samen te werken met leveranciers om deze doelstellingen te bereiken. Robert dient onmiddellijk de bedrijfsleiding op de hoogte te stellen, zodat deze de opties kan beoordelen die NewMarket uit hoofde van het contract met de aanbieder heeft, om te bepalen wat het beste is. NewMarket vereist naleving van alle milieuwetten en -regels. Dit betekent dat we onze nalevingsprocessen op het gebied van milieu nooit veronachtzamen, zelfs al is het maar voor even. 9

14 Creëren van een respectvolle werkomgeving Wij voldoen aan alle geldende wetten waar we ook zaken doen. Wij respecteren ook de gebruiken en tradities van de gemeenschappen waarin we werken. Tegelijkertijd mogen wij ons niet gedragen op een manier die, zelfs als dit in de betreffende gemeenschap legaal, gebruikelijk of geaccepteerd is, in strijd is met deze Code of het bedrijfsbeleid. NewMarket streeft ernaar een werkomgeving te creëren waarin respect bestaat voor alle werknemers, klanten, leveranciers een aannemers, en die bovendien de diversiteit weerspiegelt van de gemeenschappen waarin wij actief zijn. We nemen alle benoemingsbeslissingen op basis van wat iemand kan, zonder te kijken naar ras, huidskleur, nationaliteit, religie, geslacht, huwelijkse staat, arbeidsongeschiktheid, veteranenstatus of welke andere beschermde classificatie ook. Wij eisen een werkomgeving zonder intimidatie. Onder intimidatie wordt elke vorm van ongewenst gedrag ten opzichte van een ander verstaan die een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving creëert. Onder seksuele intimidatie worden ongewenste seksuele avances, verzoeken om seksuele diensten of ander fysiek of verbaal gedrag van seksuele aard verstaan. Alle vormen van intimidatie kunnen een nadelige invloed hebben op de arbeidsprestatie of de werkgelegenheid van personen. Creëren van een respectvolle werkomgeving Wij tolereren geen intimidatie op de bedrijfslocaties of bij activiteiten buiten de locaties, zoals verjaardagsfeesten of zakenreizen. Intimidatie kan een reden vormen voor ontslag en kan leiden tot zware strafrechtelijke sancties voor zowel u als het bedrijf. Als u last hebt van intimidatie of als u kennis krijgt van een geval van intimidatie, moet u onmiddellijk uw supervisor, HR-manager, de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket op de hoogte stellen. Vergeldingsmaatregelen tegen werknemers of vertegenwoordigers die discriminatie of intimidatie rapporteren zijn absoluut verboden. 10

15 Vermijden van belangenconflicten Vermijden van belangenconflicten Er is sprake van strijdige belangen als de persoonlijke belangen of familiebelangen van een werknemer of vertegenwoordiger diens vermogen om namens NewMarket zuivere beslissingen te nemen in de weg staan of als dat gevaar dreigt. We dienen te voorkomen dat we in een situatie terechtkomen waarbij we tweestrijd voelen tussen het handhaven van onze loyaliteit ten opzichte van het bedrijf en voordeel voor de behoeften van onszelf of onze familie. Belangenconflicten doen zich typisch voor in de volgende situaties: Wederzijdse giften en entertainment; Zakendoen met familie en vrienden; Aannemen van werk buiten het bedrijf, in het geval van een werknemer van NewMarket; en Privégebruik van bedrijfsmogelijkheden. Wederzijdse giften en entertainment Zakelijke giften zijn beleefdheden die zijn bedoeld om een goede werkrelatie en goodwill bij klanten en leveranciers op te bouwen. Giften zijn echter niet gepast als ze een verplichting scheppen of als ze worden gegeven met de bedoeling om een zakelijke beslissing te beïnvloeden. Giften zijn toegestaan als ze: nominaal in waarde zijn; niet frequent zijn; van goede smaak zijn; ongevraagd zijn; en geen contant geld of equivalenten daarvan zijn. Tot giften behoren waardevolle voorwerpen, reizen, accommodatie, goederen, diensten, maaltijden en entertainment, oftewel alles dat wordt aangeboden of gegeven vanwege een zakelijke betrekking. Deze regels blijven het hele jaar van kracht, ook tijdens de vakantie, voor zowel werknemers als hun echtgenoten, partners en familieleden. 11

16 Als u ongepast(e) giften of entertainment worden aangeboden dient u deze te weigeren. Als u onverhoopt in een situatie terechtkomt waarbij het weigeren van een gift gênant of pijnlijk voor de aanbieder zou zijn, kunt u de gift accepteren namens NewMarket en deze daarna rapporteren aan uw supervisor of zakelijke contactpersoon bij NewMarket. Het is van belang om in gedachten te houden dat u niets mag aanbieden, geven of ontvangen dat inbreuk kan maken - of de schijn daarvan kan wekken - op het vermogen van de ontvanger om eerlijke, onpartijdige en evenwichtige zakelijke beslissingen te nemen. Zakendoen met familie en vrienden Er kan sprake zijn van strijdige belangen als u of uw echtgeno(o)t(e), een familielid of een goede vriend een persoonlijk belang heeft in een bedrijf dat goederen of diensten levert aan NewMarket, een klant of potentiële klant van NewMarket is of een concurrent van NewMarket is. Vermijden van belangenconflicten Als u in die situatie terechtkomt, mag u uw positie niet gebruiken om het biedings- of onderhandelingsproces op enigerlei wijze te beïnvloeden. Als u rechtstreeks betrokken bent bij leverancierskeuze, neem dan onmiddellijk contact op met uw supervisor of zakelijke contactpersoon bij NewMarket en trek u terug uit het beslissingsproces. Als u een familielid of vriend hebt die voor een concurrent werkt, moet u uw supervisor of zakelijke contactpersoon bij NewMarket daarvan op de hoogte stellen. Aannemen van werk buiten het bedrijf Hoewel NewMarket niet de wens heeft om zich te bemoeien met uw privéleven, kan het aannemen van werk buiten het bedrijf door werknemers van NewMarket potentiële strijdige belangen met zich meebrengen. Werknemers mogen geen niet-bedrijfsactiviteiten uitvoeren die van invloed zijn op de correcte uitvoering van onze werkzaamheden voor NewMarket, zoals het voeren van een bedrijf buiten werktijd of het gebruik van eigendommen, apparatuur of informatie van het bedrijf voor niet-bedrijfsdoeleinden. Bovendien mogen werknemers geen werk buiten het bedrijf aannemen voor een concurrent, klant of leverancier van NewMarket. Privégebruik van bedrijfsmogelijkheden In sommige gevallen kunnen werknemers van NewMarket als gevolg van hun contacten met leveranciers of klanten of anderszins kennis krijgen van een kans om een aanschaf of een investering te doen waarin NewMarket geïnteresseerd kan zijn. U moet onmiddellijk uw supervisor op de hoogte stellen om de betreffende kans te laten beoordelen door het bedrijf en eventueel toestemming te verkrijgen voordat u hiervan privé gebruik mag maken. 12

17 Bescherming van bedrijfsactiva Omgaan met belangenconflicten NewMarket erkent dat een belangenconflict zich kan voordoen zonder enige opzettelijke actie van onze zijde en dat zich wijzigingen in omstandigheden kunnen voordoen die een conflict of de schijn daarvan creëren waar dat eerst niet bestond. Als wij kennis krijgen van een mogelijk belangenconflict moeten wij onze supervisor of zakelijke contactpersoon bij NewMarket daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. In overleg met de afdeling Juridische Zaken bepaalt de supervisor of contactpersoon wat we moeten doen om het conflict op te lossen of om toestemming te geven om door te gaan. Als u het niet prettig vindt om de kwestie te bespreken met uw supervisor of zakelijke contactpersoon bij NewMarket kunt u rechtstreeks contact opnemen met de afdeling Juridische Zaken. Bekendmaking van een belangenconflict is verplicht, en als dat wordt nagelaten is dat strijdig met de Gedragscode. Bescherming van bedrijfsactiva De faciliteiten, apparatuur, materialen, eigendommen, technologie en goede naam van NewMarket zijn het resultaat van de inzet en investering van veel belanghebbenden. Wij hebben allen belang bij het succes van het bedrijf en we hebben allen de plicht om de activa van het bedrijf te beschermen tegen diefstal, schade, verlies of misbruik en om te verzekeren dat deze uitsluitend worden gebruikt voor zakelijke of andere door de bedrijfsleiding goedgekeurde doelen. Werknemers krijgen bij gelegenheid toestemming voor beperkt privégebruik van bedrijfsapparatuur tijdens het werk, zoals voor het uitvoeren van routinematige privétaken, het voeren van privé-telefoongesprekken, het versturen van berichten of het maken van kopieën. Voor meer dan minimaal gebruik van bedrijfsmiddelen voor persoonlijk gebruik en gemeenschaps- of liefdadigheidsdoeleinden moet u eerst toestemming van uw supervisor vragen. Computer- en communicatiesystemen Internet is natuurlijk een prachtig instrument voor bedrijfsdoeleinden en om te 13

18 leren, maar het gebruik ervan blijft onderhevig aan de NewMarket-waarden van respect, eerlijkheid en integriteit. Zoals staat vermeld in het NewMarket-beleid voor Informatiebeveiliging is het gebruik van de NewMarket-informatietechnologie door werknemers voor het verzamelen of verspreiden van beledigende, seksueel suggestieve, discriminerende, intimiderende, pornografische of andere ongepaste gegevens of informatie niet toegestaan, zowel tijdens als na het werk. berichten van werknemers dienen te worden opgesteld met dezelfde zorg als u besteedt aan het opstellen van brief met een NewMarket-briefhoofd of een ander NewMarket-document. We mogen het systeem niet gebruiken om persoonlijke of politieke meningen te uiten, grappen of ongepaste, seksueel expliciete of beledigende teksten door te sturen, ongewenste verzoeken of kettingbrieven te versturen of bedrijfsactiviteiten uit te voeren voor een andere organisatie. Het gebruik van godslasterlijke, minachtende, discriminerende of intimiderende opmerkingen, toespelingen en dreigende of beledigende taal is ten strengste verboden. Bescherming van bedrijfsactiva Om ongeoorloofde toegang tot de informatiesystemen van het bedrijf te voorkomen moeten werknemers de veiligheid, integriteit en zakelijke doelstellingen van onze diverse informatietechnologieën handhaven en de noodzakelijke acties ondernemen om alle wachtwoorden en identificatiecodes te beveiligen. NewMarket behoudt zich het recht voor om beledigende, illegale en nietbedrijfsgerelateerde sites te blokkeren en te controleren en de gehele inhoud van eventuele berichten die in haar systeem zijn verzonden of opgeslagen te onderscheppen, met inbegrip van informatie die door gebruikers is gewist. Bij gebruik van en internet hoeven werknemers geen privacy te verwachten. Het bedrijf kan het gebruik van deze bedrijfsmiddelen controleren om te verzekeren dat ze op een verantwoorde en professionele manier worden gebruikt. Wanneer er controleactiviteiten worden uitgevoerd voldoen deze aan eventuele wettelijke vereisten. Als werknemers ongepaste berichten ontvangen, dienen zij onmiddellijk hun supervisor of de afdeling Juridische Zaken op de hoogte te stellen. Vertrouwelijke informatie Informatie is een belangrijk bedrijfsbezit en omvat ons intellectueel eigendom, zoals handelsgeheimen, octrooien, handelsmerken en auteursrechten, bedrijfs-, marketing- en serviceplannen en eventuele ongepubliceerde financiële gegevens en verslagen. Hoewel het delen van informatie vaak nodig is, moeten werknemers en vertegenwoordigers van NewMarket de informatie die toebehoort aan NewMarket beschermen en mogen ze deze uitsluitend gebruiken voor legitieme bedrijfsdoeleinden. Ook moeten we informatie die aan NewMarket is toevertrouwd door onze partners, klanten en leveranciers beschermen tegen ongeoorloofd bekendmaken en gebruiken. 14

19 Bescherming van bedrijfsactiva Vertrouwelijke informatie is niet altijd als zodanig aangegeven, raadpleeg daarom bij twijfel uw supervisor, de afdeling Juridische Zaken of uw zakelijke contactpersoon bij NewMarket. Handel met voorkennis NewMarket-werknemers hebben toegang tot informatie over ons bedrijf of de bedrijven waarmee we zaken doen, dit in tegenstelling tot externe aandeelhouders. Deze kennis omvat onder meer niet-openbare informatie die de beslissing van investeerders om bedrijfsaandelen, te kopen of te verkopen, zoals overname of afstoting, veranderingen in de bedrijfsleiding of bepaalde niet-openbare financiële resultaten en prognoses. Handel met voorkennis is het onwettig kopen of verkopen van aandelen of andere effecten terwijl iemand in bezit is van materiaal, niet-openbare informatie over NewMarket, haar klanten of leveranciers. Dit is een ernstige schending van zowel de Gedragscode als de effectenwetgeving van de VS en kan de betrokken personen blootstellen aan onmiddellijk ontslag en mogelijke strafvervolging. Ook het geven van tips vormt een schending van zowel de Gedragscode als de effectenwetgeving, en kan dezelfde gevolgen hebben. Er is sprake van tips als u nietopenbare informatie van materieel belang verstrekt aan anderen, zelfs onbedoeld, en als diegene op basis van dergelijke informatie besluit bedrijfsaandelen te kopen of te verkopen. Iedereen dient ervoor te waken om geen niet-publieke informatie over het bedrijf bekend te maken aan familie of vrienden. Neem contact op met de afdeling Juridische Zaken als u vragen of bedenkingen hebt over het handelen in effecten terwijl u voorkennis hebt. Politieke bijdragen en activiteiten NewMarket stimuleert haar werknemers om deel te nemen aan activiteiten in de gemeenschap en in de politiek. Eventuele politieke activiteiten moeten echter plaatsvinden namens uzelf en niet namens het bedrijf. De wetten en regels die gelden voor politieke bijdragen door bedrijven kunnen ingewikkeld zijn. Zonder voorafgaande goedkeuring van de Vice-President voor Bedrijfsmiddelen mogen wij echter niets doen dat de schijn kan wekken dat NewMarket een kandidaat of een initiatief steunt. Wij mogen bijvoorbeeld geen politieke bijdragen doen namens NewMarket, een groot boord of spandoek op bedrijfsgebouwen hangen of politieke aanplakbiljetten in bedrijfsruimtes ophangen. Onder politieke bijdragen worden zowel contante bijdragen als het gebruik van middelen verstaan. Daarom moet u uw eigen tijd en middelen inzetten in plaats van die van het bedrijf. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om het kopieerapparaat van het bedrijf te gebruiken voor het kopiëren van 200 folders voor een campagne of verkiezing, tenzij u daar toestemming voor hebt van de Vice-President voor Bedrijfsmiddelen. 15

20 Een nauwkeurige boekhouding bij houden Informatie vormt de basis voor onze zakelijke beslissingen. Om goede besluiten te kunnen nemen moeten we een volledige, eerlijke, nauwkeurige en tijdige boekhouding en rapportage bijhouden van alle zakelijke transacties, inclusief de gewerkte uren, de gemaakte bedrijfskosten, onderzoek, productiegegevens, emissie in het milieu en alle overige bedrijfsgerelateerde activiteiten. Velen werknemers maken gebruik van een bedrijfsrekening. We moeten ervoor zorgen dat onze onkostendeclaraties tijdig en nauwkeurig worden ingediend. Deze onkostendeclaraties mogen alleen worden goedgekeurd als ze volledig, nauwkeurig en in overeenstemming zijn met de wet en met deze Code. Raadpleeg uw supervisor als u twijfelt of een bepaalde uitgave een rechtmatige bedrijfsuitgave is. We mogen nooit een contract voor verwerking of betaling versturen zonder volledige en toepasselijke onderliggende informatie. Nauwkeurige dossiers zijn ook van kritisch belang om te voldoen aan de verplichtingen op financieel en juridisch gebied en in verband met rapportageverplichtingen. Wij zijn aan onze aandeelhouders en aan elkaar verplicht om te zorgen dat onze rapporten aan overheidsinstellingen nauwkeurig en volledig zijn. Een nauwkeurige boekhouding bij houden Het is eveneens van belang om de bedrijfsgegevens goed te bewaren. Voor dat doel hanteert NewMarket een beleid voor gegevensbewaring waarin staat welke gegevens moeten worden bewaard voor welke periode en wanneer ze kunnen worden vernietigd. Werknemers moeten dit beleid raadplegen en dienen zich te houden aan het voor de regio van elke werknemer geldende schema voor gegevensbewaring. Onthoud dat u ingeval van daadwerkelijke of dreigende geschillen of overheidsonderzoeken alle toepasselijke gegevens moet bewaren en daarbij het advies van de afdeling Juridische Zaken moet opvolgen. 16

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Gedragscode voor Distributeurs

Gedragscode voor Distributeurs Gedragscode voor Distributeurs Inleiding In de Gedragscode voor distributeurs van Parker Hannifin (Code) worden de minimumvereisten en verwachtingen met betrekking tot de naleving van wetten en acceptabel

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK

WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK Inleiding Deze Code Bedrijfsvoering en Ethiek ("Code") omvat een breed scala aan zakelijke praktijken en procedures. Het dekt niet elke situatie die

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc.

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc. ANTI-CORRUPTEBELEID Internationaal Compliancebeleid Maart 2017 Freeport-McMoRan Inc. INTRODUCTIE Doel Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport- McMoRan

Nadere informatie

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20%

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20% Gedragscode 2 Vesuvius / Gedragscode 3 Bericht van de CEO Deze gedragscode onderstreept het belang dat wij hechten aan ethisch handelen en naleving van wet- en regelgeving Beste collega s, Deze gedragscode

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen:

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen: Privacy 11 September 2017 Privacybeleid Flexx4Nu Services is sinds 10 augustus 2017 onderdeel van HelloFlex People. Dit privacybeleid is geld voor: Flexx4Nu personeelsdiensten werving en selectie en Flexx4Nu

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Bedrijfsgedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Document Informatie Korte omschrijving: Deze bedrijfsgedragscode is bedoeld om de ethische en de wettelijke verplichtingen van

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN Februari 2014 Tube City IMS Corporation en haar directe en indirecte dochterondernemingen (hierna: het Bedrijf ) streven ernaar om zaken te doen volgens de hoogste

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor raadsleden van de stad Antwerpen Raadsleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Ze zijn voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie