HET IMC-KOMPAS: ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR GOED ZAKELIJK GEDRAG DUTCH VERSION

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET IMC-KOMPAS: ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR GOED ZAKELIJK GEDRAG DUTCH VERSION"

Transcriptie

1 )Version 2014( HET IMC-KOMPAS: ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR GOED ZAKELIJK GEDRAG DUTCH VERSION 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 NE SW S SE

2 ISCAR Complete Tooling Solutions for Metal Removal IT.TE.DI. Special State of the Art Modular PCD Tools for Aluminum UNITAC Complete Range of Deep Hole Drills TAEGUTEC Complete Tooling Solutions for Metal Removal and Industrial Products UOP Solid Carbide and High Speed Steel Tools for Metal Removal METALDUR Special Production of CBN Inserts and Grip Tools INGERSOLL Cutting Tools for the Automotive and Die & Mold Industries OUTILTEC Standard Drills, Special Gundrills and Stepdrills IMCD Production Center Tool Production Facilities Located in Eastern Asia TUNGALOY Complete Tooling Solutions for Metal Removal WERTEC Standard Tools, Special Indexable Reamers, Boring Bars and Tools MORSE Production of Standard and Special Solid Carbide Endmills

3 00 April 24 th 2014 Beste leden, managers en werknemers van IMC Innovatie, pragmatisme, integriteit en motivatie zijn altijd al de motor voor het succes van IMC geweest. Deze essentiële punten stellen ons in staat om elke dag tientallen nationaliteiten en een groot aantal talen te combineren om onze bijzondere cultuur en unieke werkwijze te creëren. Hoewel elk IMC-merk (Iscar, TaeguTec, Tungaloy, Ingersoll en alle IMC-nichemerken) zijn eigen cultuur heeft ontwikkeld, streven alle merken naar dezelfde hoge ethiek, moraal en normen. Wij duiden deze aan als het IMC-kompas. Het IMC-kompas heeft ons geleid naar wat we nu zijn: een gerenommeerde en toonaangevende wereldwijde tooling groep met een gezonde groei en superieure prestaties, ongeëvenaard door onze concurrenten. Ons concurrerentievoordeel, waardoor wij een duurzame waardering van klanten en aanhoudende preferentie bereiken, is een gevolg van uw voortdurende inspanningen, harde werk en vastberaden commitment voor het succes van elk IMC-merk. Hoewel dit de hoekstenen van het IMC-kompas zijn, is het cement waardoor deze bij elkaar worden gehouden belichaamd in onze integriteit, respect en naleving van alle wetgeving en in onze hoge ethische en morele normen. De richting die het IMC-kompas aangeeft, bevat geen sluiproutes en is daarom voor mij de enige weg. Onze wereldwijde en lokale activiteiten worden steeds complexer en de concurrentie wordt steeds sterker. Sommige van onze concurrenten hanteren andere normen dan wij. Als erkenning van die uitdagingen en om onze vastberaden loyaliteit aan het IMC-kompas schriftelijk te herhalen, wil ik graag de introductie aankondigen van het IMC-kompas Ethische gedragscode en normen voor goed zakelijk gedrag. Deze Code is een update van het bestaande nalevingsbeleid zoals dat is vastgesteld door Berkshire Hathaway en in het verleden aan u uitgereikt, en zoals dat ook is opgenomen op de financiële website van IMC (waarvan een kopie aan het IMC-kompas is gehecht). De nieuwe Code combineert dus formeel beleid en gedragscodes van Berkshire Hathaway en IMC en bevat tevens een gedetailleerde routekaart en een kompas die de richting van het IMC-kompas aangeven door onze bijzondere cultuur, visie, normen, ethiek en filosofie stevig te verwoorden om duidelijk te maken dat die richting geen sluiproutes bevat. Ik verwacht dat ieder van u, samen met de andere leidinggevenden, functionarissen, werknemers, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en partners van IMC, het IMC-kompas Ethische gedragscode en normen voor goed zakelijk gedrag zal omarmen, toepassen en nastreven. Het management en het juridische team van IMC zijn voortdurend beschikbaar om zo nodig ondersteuning en advies te geven. Integriteit en loyaliteit aan een gekozen weg vormen een stevig fundament in de geschiedenis van alle succesvolle organisaties. In dit kader verdienen de reputatie van IMC en onze opmerkelijke prestaties zeker hun eigen erkenning. Samen zullen wij de richting van het IMC-kompas moeten blijven volgen door een voorbeeld te stellen en een gezonde en bevlogen motivatie te bieden die anderen kunnen volgen, terwijl wij de door ons gekozen weg veilig stellen om ons te leiden tijdens onze reis om IMC te positioneren als s werelds leidende en meest geavanceerde fabrikant van snijgereedschappen. Met vriendelijke groet, Jacob Harpaz President IMC Group 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 NE E 320 SW SE

4 300 IMC-KOMPAS ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR GOED ZAKELIJK GEDRAG I. HET IMC-KOMPAS:... 2 A. Leiden door het goede voorbeeld te geven... 2 B. Eerlijk handelen Beschermen van bedrijfsactiva Eerlijke concurrentie en interactie met derde partijen Transparantie, correcte verslaglegging en documentatie Geen tegenstrijdige belangen, geen handel met voorkennis en geen corruptie... 5 C. Motiveren naar uitmuntendheid goed arbeidsmanagement... 7 D. Relaties met onze stakeholders Stakeholderevenementen Geschenken en giveaways... 7 E. Uniforme wereldwijde naleving Handelscontroles Sancties buitenlands beleid... 8 II. ONDERSTEUNENDE DOCUMENTEN: Bijlage A Kopieën van de Ethische gedragscode en normen voor zakelijk gedrag en Beleid voor verboden zakelijke praktijken van Berkshire Hathaway Inc Bijlage B Formeel erkennings- en verklaringsformulier Bijlage C Standaard feedback antwoordformulier IMCCOMPASS 0 N NW NE 80 W E SW SE

5 220 I HET IMC-KOMPAS A Leiden door het goede voorbeeld te geven W IMCCOMPASS 280 NW SW 0 N S 20 N Onze bondgenoten en stakeholders herkennen ons door de unieke manier waarop wij zaken doen, die wordt aangestuurd door ons algemene gemeenschappelijke IMC-kompas. Integriteit, eerlijkheid, naleving van alle wetgeving en eerlijk spelen zijn de essentiële punten die het ons mogelijk maken om te leiden door het goede voorbeeld te geven. Als onderdeel van Berkshire Hathaway zijn wij allemaal onderworpen aan de van tijd tot tijd gewijzigde en online gepubliceerde ethische codes en overig beleid van Berkshire Hathaway. Een actuele versie van de Ethische Code van Berkshire is online beschikbaar op berkshirehathaway.com/govern/ethics.pdf en is ook aan deze Code gehecht. Deze normen bepalen de minimumdrempel voor het IMC-kompas bij het zakendoen en moeten te allen tijde worden nageleefd door alle leden, leidinggevenden en vertegenwoordigers van IMC en door werknemers van IMC-dochterondernemingen. Bovendien en daarnaast doet IMC grote inspanningen om interne normen voor zakelijk gedrag vast te stellen, naast wereldwijd erkende wettelijke eisen en gebruikelijke zakelijke praktijken. Deze moeten allemaal in lijn zijn met de ethische code van Berkshire en moeten te allen tijde worden gelezen en toegepast met inachtneming van de Berkshire-code. Alle IMC-leden, met inbegrip van al hun personeel en iedereen die door hen is gemachtigd om namens IMC-leden te opereren (hierna IMC-leden ), worden geacht daadwerkelijk actieve maatregelen te nemen door het IMC-kompas toe te passen en te handelen met persoonlijke integriteit, loyaliteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, verantwoording, verantwoordelijkheid en oprecht respect voor anderen. Een krachtige toepassing van deze normen is een kernaspect van onze dagelijkse activiteiten. Wij verwachten dat alle IMC-leden ervoor zorgen dat ook bij activiteiten met externe zakelijke partners, leveranciers en klanten, ( stakeholders ) dezelfde normen en waarden worden gehanteerd. Als erkenning van het dynamische karakter van wetgeving en ethiek zullen wij onze leidende beginselen blijven verfijnen om ervoor te zorgen dat het IMC-kompas in alle gedragingen en zakelijke interacties van alle IMC-leden wordt nageleefd en opgevolgd. In feite erkennen wij ook dat niet alle risico s vooraf te voorzien zijn. Om het effect van die risico s te minimaliseren kan het volgende als vuistregel dienen: IMC-klanten bezoeken het hoofdkantoor van het bedrijf 2

6 (i) Vragen stellen: in de meeste situaties is het vrijwel onmogelijk om zonder kennis van alle feiten en de bedoelde context vooraf alle risico s in te schatten of echte oplossingen te bedenken. Goed handelen begint met een duidelijke interpretatie, aandacht voor details en vooruitplannen. (ii) Als uw instinct vragen oproept, vertrouw er dan op: de meeste zakelijke activiteiten worden, terecht, vooraf voorbereid en goedgekeurd ten behoeve van het bedrijf waarvoor ze worden uitgevoerd en door naleving van onze hoge normen en waarden. Persoonlijke belangen, privévoordelen of ongepast gebruik van bedrijfsactiva of informatie voor persoonlijk voordeel van de uitvoerder of anderen moeten volledig worden uitgesloten en mogen nimmer worden nagestreefd. Als uw instinct u bij een transactie of activiteit zegt dat iets ongepast is, stop er dan mee en stel vragen. Het is nooit gerechtvaardigd om iets te doen waarvan uw instinct u zegt dat het ongepast is. Vraag in deze gevallen advies voordat u verdergaat. (iii) Zorg dat u op de hoogte bent van de risico s: het uitvoeren van actuele periodieke risicobeoordelingen, bedrijfsplanningen en achtergrondcontroles verkleint de kans dat u voor verrassingen komt te staan. Voordat u deelneemt aan activiteiten moet u altijd weten met wie u te maken heeft, met inbegrip van de relevante achtergrond, de overige vroegere en huidige activiteiten en de reputatie van de persoon en de organisatie. (iv) Beoordeel connecties: net als in andere sociale kaders is het alleen veilig om langdurige zakelijke relaties aan te gaan na onderzoek van de feiten betreffende de identiteit en het vroegere gedrag van derde partijen. Voordat u met een derde partij in contact treedt, moet u zich afvragen of u erop kunt vertrouwen dat deze derde partij in naam van IMC handelt en voldoet aan alle codes, beleidsbeslissingen en wettelijke voorschriften. (v) Administratie bijhouden: het terughalen van gebeurtenissen en ex post facto -onderzoek is erg moeilijk. IMC-leden worden geacht een ordelijke en volledige bedrijfsboekhouding te voeren en hun financiën, transacties en relaties met derde partijen te documenteren. Alle transacties en handelingen inclusief betalingen, verplichtingen, rechten en alle afspraken met welke personen of bedrijven dan ook moeten altijd correct en tijdig zijn weergegeven in de boeken en bescheiden van het bedrijf. (vi) Informatie bekendmaken: uw rapporten aan uw directe manager of het hogere management van IMC zijn erg belangrijk. Alleen met correcte rapporten kunnen we vooraf risico s incalculeren en inspelen op grijze gebieden. (vii) Zoek hulp: ons management is altijd beschikbaar voor contact, ongeacht het bedrijf, de regio of het land. Als u van mening bent dat een kwestie beter of sneller opgelost kan worden door onze Tefenleidinggevenden of onze juridische afdeling, dan verwachten wij dat u ons onmiddellijk de relevante gegevens verstrekt. (viii) Train uw team: alle teams van IMC-leden moeten goed geschoold en getraind worden in ethische en nalevingskwesties. Na verloop van tijd zal ons IMC-management regelmatig updates en cursusmateriaal verstrekken. Om blijvende twijfel te voorkomen kunt u door middel van het bijgevoegde feedback antwoordformulier contact met ons opnemen. IMC-hoofdkantoor productiefaciliteiten 3

7 220 B Eerlijk handelen 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 N 1 Beschermen van bedrijfsactiva Wij spannen ons in om bedrijfsactiva en vertrouwelijke informatie te beschermen. S Het is evident dat misbruik van bedrijfsactiva niet alleen kan leiden tot ernstige schade voor de bedrijfsactiviteiten maar ook tot onherstelbare schade, kosten, juridische procedures, winstderving en schade aan reputatie en goodwill SW S Een dergelijk risico bestaat ongeacht of het desbetreffende activum toebehoort aan IMC-leden of aan een van onze stakeholders. IMC-leden zullen dus te allen tijde een redelijke mate van zorg betrachten om opzettelijke onthulling van vertrouwelijke eigendomsinformatie te beperken en om misbruik en/of onthulling van informatie door andere derde partijen te voorkomen. Verder wordt van alle IMC-werknemers verwacht dat zij het van tijd tot tijd door de IT-afdeling van IMC gepubliceerde IMC-beleid en de instructies voor het gebruik van computers en online media nauwgezet opvolgen. 2 Eerlijke concurrentie en interactie met derde partijen Onze motivatie ligt in een praktische en zakelijke bedrijfsaanpak. Wij doen dit door te handelen met volledige integriteit, door eerlijk te spelen en nooit te zoeken naar sluiproutes, door erkenning van het inherente wederzijdse voordeel van handelen in overeenstemming met alle wet- en regelgeving en door te goeder trouw interacties aan te gaan met derde partijen, waaronder overheidsinstanties. IMC hanteert en verbetert continu bepaalde interne controlemaatregelen waarmee wordt gecontroleerd en gewaarborgd dat publicaties of materialen van IMC de rechten van derde partijen niet onrechtmatig schenden en geen gegevens, informatie of verwijzingen bevatten die onze eindgebruikers kunnen misleiden. Manipulatie, verzwijging, onjuiste voorstelling, aansporing van anderen om geheimhoudingsverplichtingen te schenden en andere oneerlijke concurrentiepraktijken zijn in strijd met het IMC-kompas, zijn uitdrukkelijk verboden en zullen door alle IMC-leden absoluut worden vermeden. IMC Research and Development Center 4

8 3 Transparantie, correcte verslaglegging en documentatie Openbare bekendmakingen worden door IMC-leden volledig, waarheidsgetrouw, correct, tijdig, begrijpelijk en leesbaar opgesteld en in overeenstemming met de instructies van de relevante ontvangende autoriteit of andere instantie. Elke manager wordt geacht ervoor te zorgen dat het bedrijf opereert binnen en voldoet aan de lokale regelgeving, onder meer met betrekking tot de deponering van bedrijfsverslagen, rapportages en overige informatie. Voor advies over deze aangelegenheden kunnen alle managers contact opnemen met het juridische en/of financiële team van IMC in Tefen. Indien van toepassing zullen onze waarheidsgetrouwe en correcte financiële gegevens samen met kopieën van de relevante documentatie worden verstrekt. Deze relevante documentatie van de bedrijfsactiviteiten wordt conform de lokale regelgeving op een ordelijke en georganiseerde manier bewaard op de kantoren van IMC. Documenten, dossiers, verslagleggingen of weergaven van gebeurtenissen zullen nimmer, om welke reden dan ook, met terugwerkende kracht worden geantidateerd, gereconstrueerd of gewijzigd. Onze interne gecentraliseerde online systemen maken realtime verslaglegging door IMC-leden mogelijk, evenals regelmatige individuele monitoring. Door deze maatregelen kan het IMCmanagement een brede langetermijn-bedrijfsplanning opstellen en middelen toedelen, en ook de risico s van onbevoegde of ongepaste transacties vooraf voorkomen en verkleinen. 4 Geen tegenstrijdige belangen, geen handel met voorkennis en geen corruptie Niet-openbare informatie mag nimmer aan derde partijen verstrekt worden, behalve indien dit vooraf is goedgekeurd door het IMC-management en alleen indien dit ten goede komt aan IMC-leden en hun belangen veiligstelt. Dit gebeurt om belangrijke redenen, zoals het voorkomen van onopzettelijke risico s van transacties met voorkennis in de effectenhandel en andere slechte keuzes van wie dan ook. Elk IMC-lid wordt geacht actief te vermijden en voor zover dat binnen zijn/haar vermogen ligt te voorkomen dat hij/zij zich begeeft in situaties waarin de privébelangen van een persoon strijdig kunnen zijn met belangen en/of voordelen van IMC, of problemen opleveren bij het functioneren van die persoon voor de IMC Group. Bestaande of mogelijke tegenstrijdigheden als gevolg van persoonlijke relaties of connecties moeten vooraf worden gemeld aan het hogere management van IMC, voordat een dienstverband wordt aangegaan. Van iedereen die in dienst treedt bij IMC-leden, ongeacht of het gaat om werknemers, functionarissen of externe adviseurs, verwachten wij dat zij hun diensten objectief, waarheidsgetrouw en naar beste kunnen en professionele vaardigheden aan de IMC-leden leveren. Wij verwachten eveneens van onze stakeholders dat zij positieve maatregelen nemen om andere derde partijen die op enigerlei wijze aan de IMC Group verbonden zijn of die tijdens de bedrijfsuitoefening informatie over de INC Group verkrijgen, te verplichten om alert te IMC-campagnestart voor belangrijke klanten en distributeurs 5

9 220 zijn op die handel met voorkennis of ongepaste activiteiten als gevolg van tegenstrijdige 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 N belangen en om deze te voorkomen. Verder zijn alle IMC-leden gebonden aan lokale, wereldwijde en Amerikaanse wettelijke en ethische antitrust - en anticorruptie -normen. SW SW 260 S Het is IMC-leden met name verboden activiteiten uit te oefenen die kunnen leiden tot: 240 i verboden zakelijke afspraken zoals monopolies, kartels of trusts ii beïnvloeding van een regerings- of overheidsfunctionaris iii verwerven van ongepaste voordelen van een regerings- of overheidsfunctionaris iv onrechtmatige beïnvloeding van het besluitvormingsproces van een regerings- of overheidsfunctionaris v onrechtmatig zekerstellen van zaken als gevolg van de beïnvloeding van regerings- of overheidsfunctionarissen Voor alle duidelijkheid: het volledige verbod van IMC op corruptie omvat alle directe of indirecte aanbiedingen, betalingen, geldtransacties en geldelijke geschenken, alsook minder duidelijk gedefinieerde of onduidelijke verstrekking van andere voordelen, of iets anders van waarde met de corrupte bedoeling om een tegenprestatie, quid pro quo van een regerings- of overheidsfunctionaris of van een andere partij te verwerven. Daartoe behoren particulieren en organisaties. Via ons realtime financieel verslagleggingssysteem zal het hogere management van IMC de praktijken van IMC-leden periodiek onderzoeken, monitoren en analyseren om de risico s van ongepaste praktijken te neutraliseren. Ook zal aan de leden een passende training worden aangeboden om volledige naleving te waarborgen en om te voorkomen dat er een oogje wordt dichtgeknepen. 6

10 C Motiveren naar uitmuntendheid goed arbeidsmanagement Als multinationaal concern stimuleren wij onze leden om lokale arbeidsdiversiteit, gelijke kansen en strikte naleving van de relevante lokale arbeids- en sociale beschermingsvoorschriften te bevorderen. Wij geloven in het motiveren van onze teams naar uitmuntendheid in hun IMC-taken en ook in de persoonlijke ontwikkeling van hun individuele carrière. Op alle locaties van IMC-leden streven wij ernaar onze teams bepaalde voordelen te verschaffen boven de wettelijke minimumeisen, zodat onze werknemers vrij en tevreden zijn en zich op hun werk kunnen concentreren. Onze afdelingen Human Resources en Safety werken regelmatig samen bij het opstellen en verbeteren van intern groepsbeleid, waarbij wij ervoor zorgen dat te allen tijde een veilige risicovrije en intimidatievrije werkomgeving wordt gehandhaafd. D Relaties met onze stakeholders 1 Stakeholderevenementen Als strategische marketingpraktijk starten wij technische workshops en/of marketingpresentatie-evenementen voor onze werknemers en/of stakeholders ( stakeholderevenementen ). Onze standaarduitnodiging voor die evenementen dient plaats te vinden volgens vooraf goedgekeurde IMC-richtlijnen, transparant te zijn met en gericht te zijn op de medewerking van de werkgever van de genodigde. Voor alle locaties, inhoud, deelnemers en doelen van alle stakeholderevenementen die aangemerkt kunnen worden als niet behorend tot de redelijke normale bedrijfspraktijken of die bedoeld zijn voor andere doeleinden dan het presenteren van IMC-producten, is de goedkeuring van het IMC-management vereist. 2 Geschenken en giveaways IMC-werknemers en IMC-leden zullen geen geschenken, betalingen, voordelen, amusement of andere gunsten (in natura of anderszins) ( Gunst ) aanbieden of accepteren, tenzij deze een symbolische waarde hebben en redelijk zijn als rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden. Een Gunst mag nimmer: (i) de ontvanger en/of verschaffer ertoe aanzetten of anderszins beïnvloeden om iets al dan niet te doen, en/of (ii) de gever en/of de ontvanger en/of een IMC-lid, al dan niet publiekelijk, in verlegenheid brengen. Start van de wereldwijde marketingcampagne van IMC 0 N NW IMCCOMPASS NE W E SW S SE

11 E Uniforme wereldwijde naleving 1 Handelscontroles Als multinationale groep met bedrijfsactiviteiten op diverse wereldwijde markten moeten onze IMCleden erkennen, onderzoeken en de verantwoordelijkheid nemen voor het volledig naleven van de relevante wet- en regelgeving, naar de letter en de geest. Hoewel onze managers niet geacht worden kennis te hebben van elk wetsvoorschrift, wordt van hen wel verwacht dat zij redelijke zorg en discretie betrachten en dat zij inlichtingen, informatie en advies inwinnen over handelsgerelateerde controles die vastgesteld kunnen zijn met betrekking tot entiteiten in de plaats van vestiging van het IMC-lid, in de Verenigde Staten en/of in de plaats van vestiging van de betrokken zakelijke partner. Elk IMC-lid moet dus nauwgezet de voorgeschreven procedure volgen voor alle noodzakelijke onthullingen, herzieningen, inspecties, vergunningen, licenties, goedkeuringen en/of machtigingen met inbegrip van maar niet beperkt tot import- en exportgerelateerde verboden, douanevoorschriften, fiscale bepalingen en overige instructies inzake handelscontroles. Deelname van IMC aan internationale beurzen 8

12 2 Sancties buitenlands beleid IMC-leden moeten zich ook houden aan de van toepassing zijnde lokale wetgeving, VNresoluties en de Amerikaanse handelsbeperkende sancties, zoals die van tijd tot tijd kunnen zijn uitgevaardigd, geactualiseerd en/of ingetrokken en gepubliceerd, ongeacht of dit online of in gedrukte versie heeft plaatsgevonden. De huidige Amerikaanse sanctieprogramma s zijn vermeld op de website van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën: Verder verbieden bepaalde op een lijst gebaseerde sanctieprogramma s transacties met entiteiten of personen die aangeduid worden als Specially Designated Nationals en die vermeld staan op de hoofdlijst die wordt bijgehouden door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, de SDN-lijst : In overeenstemming met de huidige sanctieprogramma s zullen IMC-leden geen zakelijke interacties aangaan met entiteiten die activiteiten uitoefenen in, vanuit of onder auspiciën van: Cuba, Iran, Noord-Korea, Sudan en Syrië. Verder zullen de leden due-diligence maatregelen en passend onderzoek uitvoeren alvorens samen te werken met een derde partij, om te voorkomen dat zij bestraft worden of zich liëren met personen/entiteiten waarop sancties van toepassing zijn in overeenstemming met de SDNhoofdlijst. Het IMC-management en de juridische afdeling zullen te allen tijde continu beschikbare publicaties monitoren om op de hoogte te blijven en bekend te zijn met de van toepassing zijnde maatregelen op het gebied van antiterrorisme, boycot, handelscontroles, eigendomsbevriezing, transactieverboden of andere buitenlandse handelssancties. 9

13 220 II ONDERSTEUNENDE DOCUMENTEN Bijlage A Ethische gedragscode en normen voor zakelijk gedrag en Beleid voor verboden zakelijke praktijken van Berkshire Hathaway 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 NE E SW S SE IMC-hoofdkantoor 10

14 BELEID VOOR VERBODEN ZAKELIJKE PRAKTIJKEN ==================================================================== Inleiding en instructies: Het hierna beschreven beleid (of een wijziging daarvan, zoals van toepassing) dient door elke dochteronderneming van Berkshire Hathaway aangenomen te worden ter beperking van nalevingsrisico s die voortvloeien uit de internationale activiteiten van die dochteronderneming en dient opgenomen te worden in de beleids- en procedurehandleiding van elke dochteronderneming. Dit beleid is niet bedoeld om binnenlandse risico s te beperken of om meer restrictief, gedetailleerd of specifiek beleid te vervangen dat reeds van kracht is bij of hierna wordt aangenomen door een dochteronderneming van Berkshire Hathaway. Behalve voor zover aangepast om te voldoen aan buitenlandse wetgeving zoals hierna besproken in de instructies bij paragraaf III en IV van dit beleid of zoals anderszins toegestaan in paragraaf III van dit beleid, bevat dit beleid de minimumnorm waaraan alle dochterondernemingen van Berkshire Hathaway moeten voldoen. Elke dochteronderneming moet haar individuele activiteiten en nalevingsrisico s evalueren en aanvullend beleid en procedures aannemen die geschikt zijn om die risico s te beperken. ==================================================================== Het beleid van Berkshire Hathaway Inc. en haar dochterondernemingen is om strikt te voldoen aan alle weten regelgeving die van toepassing is op hun activiteiten en werkzaamheden, of die een aansprakelijkheidsrisico kan vormen voor Berkshire, haar dochterondernemingen of personen die bij hen in dienst zijn. Dit Beleid voor verboden zakelijke praktijken is van toepassing op alle functionarissen, directeuren en werknemers van Berkshire en op elk van haar dochterondernemingen. Al deze personen moeten dit Beleid naleven, zich strikt houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en grote zorgvuldigheid betrachten om geen handelingen te verrichten of goed te keuren die zelfs maar de schijn zouden kunnen oproepen van onrechtmatig gedrag of ander laakbar gedrag. Tegen personen die dit Beleid overtreden zullen passende disciplinaire maatregelen worden genomen. I. VERPLICHTE NALEVING VAN ZOWEL AMERIKAANS ALS BUITENLANDS RECHT Dit Beleid (1) identificeert bepaalde specifieke wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op de activiteiten van een Berkshire-bedrijf, en (2) bevat de minimumnormen waaraan voldaan moet worden om de naleving van die wet- en regelgeving te waarborgen. De toepasselijke wet- en regelgeving omvat niet alleen de federale, nationale en lokale wet- en regelgeving van de Verenigde Staten, maar ook de wet- en regelgeving van de andere landen waar een Berkshire-bedrijf actief is. Dit Beleid is niet uitputtend en er kan, hier niet besproken, aanvullende wet- en regelgeving van toepassing zijn op de activiteiten van een Berkshire-bedrijf. Ook als een bepaalde wet of regeling hier niet besproken wordt, bestaat het beleid van elk Berkshire-bedrijf erin om naleving van die wet of regeling te waarborgen. Elke werknemer van een Berkshire-bedrijf die zich afvraagt of een bepaalde gedraging onrechtmatig is of een onethische of ongepaste handeling met zich meebrengt, moet zijn of haar bezorgdheid onmiddellijk melden. Elk Berkshire-bedrijf of in het geval van een groep Berkshire-bedrijven het Berkshire-bedrijf dat de moedermaatschappij is van die groep, zal een nalevingsfunctionaris aanwijzen die deze meldingen in ontvangst neemt en onderzoekt en dit Beleid uitvoert. Werknemers kunnen hun bezorgdheid ook melden aan hun leidinggevende of manager. [Herzien ] 1 11

15 Anonieme meldingen kunnen ingediend worden via de Hotline Ethiek en Naleving ( ) of de meldingswebsite van Berkshire die te vinden is op https://www.brk hotline.com. Werknemers in de Europese Unie kunnen gebruikmaken van een afzonderlijke meldingswebsite die te vinden is op https://brk-hotline.com/cnil.jsp.1 In geval van twijfel over de rechtmatigheid of gepastheid van een bepaalde gedraging van een Berkshire-bedrijf moet de betreffende kwestie worden gemeld, zodat de zaak kan worden onderzocht. De Berkshire-bedrijven verbieden elke vorm van vergelding voor het indienen van een dergelijke melding, ook als blijkt dat het gemelde gedrag niet onrechtmatig of ongepast is. II. VERBODEN AANBIEDINGEN OF BETALINGEN Elk Berkshire-bedrijf moet strikt voldoen aan de Amerikaanse wet Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA = de Amerikaanse wet op corrupte praktijken in het buitenland). In lekentaal: de FCPA verbiedt omkoping, smeergeld en gunsten aan buitenlandse overheidsfunctionarissen voor het verkrijgen van een ongepast voordeel, zoals het gunnen van een overheidscontract. Verboden doelen. Om de naleving van de FCPA te waarborgen, mogen Berkshire-bedrijven of hun agenten nimmer iets van waarde corrupt verstrekken of aanbieden aan een buitenlandse functionaris voor een van de volgende doelen: beïnvloeden van de functionaris; verkrijgen van een ongepast voordeel; beïnvloeden van een formeel besluit; of het Berkshire-bedrijf helpen om zaken te verkrijgen of te behouden of aan andere personen of bedrijven te verstrekken. Corrupte betalingen. De FCPA verbiedt het verstrekken of aanbieden van zaken van waarde als dat met een corrupte intentie gebeurt. Dit betekent dat de betaler de intentie of de wens heeft om de ontvanger onrechtmatig te beïnvloeden en daarvoor iets terug te krijgen, d.w.z. een quid pro quo. Het woord corrupt wordt in de terminologie van de FCPA gebruikt om duidelijk te maken dat een aanbod, betaling, belofte of gift bedoeld moet zijn om de functionaris ertoe te bewegen zijn of haar officiële functie te misbruiken. Buitenlandse functionarissen. Verschillende soorten buitenlandse functionarissen vallen onder de FCPA. Daartoe behoren onder meer: buitenlandse overheidsfunctionarissen, zoals douanemedewerkers; functionarissen van een publieke internationale organisatie; buitenlandse politieke partijen en hun werknemers; en kandidaten voor een buitenlandse politieke functie. Onder bepaalde omstandigheden kunnen werknemers van bij de staat in eigendom zijnde of onder zeggenschap van de staat staande entiteiten (ongeacht of deze gedeeltelijk of volledig eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de staat) worden aangemerkt als buitenlandse functionarissen krachtens de FCPA. Een bedrijf kan ook als het beursgenoteerd is onder zeggenschap van de staat staan, zelfs als niet alle aandelen in handen van de staat zijn. 1 De hotline van de Europese Unie zal voldoen aan Opinie 1/2006 van Werkgroep 29 [Article 29 Data Protection Working Party] van 1 februari [Herzien ] 2 12

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text]

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text] Zakelijke Gedragscode Beleid inzake Ethiek en Naleving [Type text] INHOUDSTABEL INLEIDING Bericht van de CEO 2 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE 1. KERNWAARDEN 3 Responsible Care 3 Respect en integriteit 3 Verantwoording

Nadere informatie

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Van kracht vanaf 1 januari 2013 Oxbow Carbon LLC en zuster-/dochterondernemingen Integriteit De reputatie

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding Gedragsnormen Inhoudsopgave Een bericht van onze president en CEO Onze kernwaarden Inleiding Toepasbaarheid van onze Gedragsnormen Conflicten tussen onze normen en de beleidsregels van Danaher-bedrijven

Nadere informatie

Ethische gedragscode Versie: augustus 2012

Ethische gedragscode Versie: augustus 2012 Op dit document wordt documentbeheer toegepast. Het is in elektronische vorm gepubliceerd. De versie op de Corporate Governance-website van Regal is de meest actuele versie. Papieren exemplaren vallen

Nadere informatie

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 Een aantal opmerkingen over zakelijk gedrag Als wereldleider in onze branche is Sun Chemical verplicht om een gevestigd waardensysteem na te leven. Een van de belangrijkste

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Gedragscode voor. bedrijfsvoering

Gedragscode voor. bedrijfsvoering Gedragscode voor bedrijfsvoering 1 Een bericht van AlanKrause MWH Global, Inc. is een bedrijf dat constant in beweging is. Voor een bedrijf dat zo dynamisch is als het onze hebben we hard moeten werken

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap,

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, teamwerk en verantwoordingsplicht. Fortune Brands Home & Security,

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009)

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009) QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK (Als zodanig gewijzigd in november 2009) Inleiding Quest Software, Inc. ( Quest ) spant zich ten volle in voor de naleving van de strengste normen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL

GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL 2010 GEDRAGSCODE GEDRAGSCODE FIAT INDUSTRIAL INHOUDSTAFEL ALGEMENE PRINCIPES 2 1. HANDLEIDING BIJ HET GEBRUIK VAN DE CODE 3 2. HANDELSWIJZE IN HET BEDRIJF 4 Belangenvermenging 4 Verplichting tot confidentialiteit

Nadere informatie

GREIF, INC. GEDRAGSCODE

GREIF, INC. GEDRAGSCODE ANNEX A GREIF, INC. GEDRAGSCODE Geldig vanaf 1 februari 2004 Management en medewerkers van Greif, Inc. en haar dochterondernemingen ("Greif") worden geacht zich in de uitoefening van hun functie op ethische,

Nadere informatie

Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode. Sectietitel 1

Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode. Sectietitel 1 Onze vonk van integriteit Baxalta - Mondiale gedragscode Sectietitel 1 Inhoud Brief van de CEO 03 Onze waarden en acties 04 De belofte van de Baxalta-vonk 07 Bedrijfsoverzicht 08 Beslissingskader voor

Nadere informatie

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK Een boodschap van de CEO Beste collega s bij Belden, Met grote trots stel ik u de Code voor zakelijk gedrag en ethiek van Belden voor. Dit document slaat een brug tussen

Nadere informatie

De raad van bestuur van Graco Inc. heeft het volgende strategische beleidsstandpunt aangenomen.

De raad van bestuur van Graco Inc. heeft het volgende strategische beleidsstandpunt aangenomen. INLEIDING Graco's strategisch beleidsstandpunt De raad van bestuur van Graco Inc. heeft het volgende strategische beleidsstandpunt aangenomen. Graco zal op ethische en integere manier zaken doen met respect

Nadere informatie

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE. CTM No. A210

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE. CTM No. A210 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EEN MEDEDELING VAN DE VOORZITTER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER EN PRESIDENT Wij bij Northrop Grumman zijn trots op onze traditie van dienst aan ons land en het handhaven van de hoogste

Nadere informatie

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1 Onze werkwijze Bedrijfspraktijken van BT Oktober 2013 Pagina 1 Onze werkwijze: Onze bedrijfspraktijken Onze waarden: Het document Onze werkwijze bevat onze bedrijfspraktijken en waarden: het gedrag dat

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode

Zakelijke Gedragscode Zakelijke Gedragscode De CAE-gedragscode vat de minimale aansprakelijkheid en verwachtingen van CAE samen inzake geschiktindividueel en bedrijfsgedrag. De bedoeling is het verschaffen van informatie over

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill Onze Leidende principes Gedragscode van Cargill Het beleid op basis waarvan wij altijd onze zaken hebben gedaan is dat ons woord evenveel waard is als onze belofte. John MacMillan, Sr., 1923 Introductie

Nadere informatie

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved.

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Gedragscode Presteren met Integriteit 1 mei 2010 Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Integriteitsboodschap van de CEO Presteren met integriteit! Dat is de fundering

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) Dit is bedrijfsbeleid van Armstrong World Industries, Inc. Dat geldt voor u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, en aan alle medewerkers, bestuurders en functionarissen

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie