HET IMC-KOMPAS: ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR GOED ZAKELIJK GEDRAG DUTCH VERSION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET IMC-KOMPAS: ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR GOED ZAKELIJK GEDRAG DUTCH VERSION"

Transcriptie

1 )Version 2014( HET IMC-KOMPAS: ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR GOED ZAKELIJK GEDRAG DUTCH VERSION 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 NE SW S SE

2 ISCAR Complete Tooling Solutions for Metal Removal IT.TE.DI. Special State of the Art Modular PCD Tools for Aluminum UNITAC Complete Range of Deep Hole Drills TAEGUTEC Complete Tooling Solutions for Metal Removal and Industrial Products UOP Solid Carbide and High Speed Steel Tools for Metal Removal METALDUR Special Production of CBN Inserts and Grip Tools INGERSOLL Cutting Tools for the Automotive and Die & Mold Industries OUTILTEC Standard Drills, Special Gundrills and Stepdrills IMCD Production Center Tool Production Facilities Located in Eastern Asia TUNGALOY Complete Tooling Solutions for Metal Removal WERTEC Standard Tools, Special Indexable Reamers, Boring Bars and Tools MORSE Production of Standard and Special Solid Carbide Endmills

3 00 April 24 th 2014 Beste leden, managers en werknemers van IMC Innovatie, pragmatisme, integriteit en motivatie zijn altijd al de motor voor het succes van IMC geweest. Deze essentiële punten stellen ons in staat om elke dag tientallen nationaliteiten en een groot aantal talen te combineren om onze bijzondere cultuur en unieke werkwijze te creëren. Hoewel elk IMC-merk (Iscar, TaeguTec, Tungaloy, Ingersoll en alle IMC-nichemerken) zijn eigen cultuur heeft ontwikkeld, streven alle merken naar dezelfde hoge ethiek, moraal en normen. Wij duiden deze aan als het IMC-kompas. Het IMC-kompas heeft ons geleid naar wat we nu zijn: een gerenommeerde en toonaangevende wereldwijde tooling groep met een gezonde groei en superieure prestaties, ongeëvenaard door onze concurrenten. Ons concurrerentievoordeel, waardoor wij een duurzame waardering van klanten en aanhoudende preferentie bereiken, is een gevolg van uw voortdurende inspanningen, harde werk en vastberaden commitment voor het succes van elk IMC-merk. Hoewel dit de hoekstenen van het IMC-kompas zijn, is het cement waardoor deze bij elkaar worden gehouden belichaamd in onze integriteit, respect en naleving van alle wetgeving en in onze hoge ethische en morele normen. De richting die het IMC-kompas aangeeft, bevat geen sluiproutes en is daarom voor mij de enige weg. Onze wereldwijde en lokale activiteiten worden steeds complexer en de concurrentie wordt steeds sterker. Sommige van onze concurrenten hanteren andere normen dan wij. Als erkenning van die uitdagingen en om onze vastberaden loyaliteit aan het IMC-kompas schriftelijk te herhalen, wil ik graag de introductie aankondigen van het IMC-kompas Ethische gedragscode en normen voor goed zakelijk gedrag. Deze Code is een update van het bestaande nalevingsbeleid zoals dat is vastgesteld door Berkshire Hathaway en in het verleden aan u uitgereikt, en zoals dat ook is opgenomen op de financiële website van IMC (waarvan een kopie aan het IMC-kompas is gehecht). De nieuwe Code combineert dus formeel beleid en gedragscodes van Berkshire Hathaway en IMC en bevat tevens een gedetailleerde routekaart en een kompas die de richting van het IMC-kompas aangeven door onze bijzondere cultuur, visie, normen, ethiek en filosofie stevig te verwoorden om duidelijk te maken dat die richting geen sluiproutes bevat. Ik verwacht dat ieder van u, samen met de andere leidinggevenden, functionarissen, werknemers, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en partners van IMC, het IMC-kompas Ethische gedragscode en normen voor goed zakelijk gedrag zal omarmen, toepassen en nastreven. Het management en het juridische team van IMC zijn voortdurend beschikbaar om zo nodig ondersteuning en advies te geven. Integriteit en loyaliteit aan een gekozen weg vormen een stevig fundament in de geschiedenis van alle succesvolle organisaties. In dit kader verdienen de reputatie van IMC en onze opmerkelijke prestaties zeker hun eigen erkenning. Samen zullen wij de richting van het IMC-kompas moeten blijven volgen door een voorbeeld te stellen en een gezonde en bevlogen motivatie te bieden die anderen kunnen volgen, terwijl wij de door ons gekozen weg veilig stellen om ons te leiden tijdens onze reis om IMC te positioneren als s werelds leidende en meest geavanceerde fabrikant van snijgereedschappen. Met vriendelijke groet, Jacob Harpaz President IMC Group 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 NE E 320 SW SE

4 300 IMC-KOMPAS ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR GOED ZAKELIJK GEDRAG I. HET IMC-KOMPAS:... 2 A. Leiden door het goede voorbeeld te geven... 2 B. Eerlijk handelen Beschermen van bedrijfsactiva Eerlijke concurrentie en interactie met derde partijen Transparantie, correcte verslaglegging en documentatie Geen tegenstrijdige belangen, geen handel met voorkennis en geen corruptie... 5 C. Motiveren naar uitmuntendheid goed arbeidsmanagement... 7 D. Relaties met onze stakeholders Stakeholderevenementen Geschenken en giveaways... 7 E. Uniforme wereldwijde naleving Handelscontroles Sancties buitenlands beleid... 8 II. ONDERSTEUNENDE DOCUMENTEN: Bijlage A Kopieën van de Ethische gedragscode en normen voor zakelijk gedrag en Beleid voor verboden zakelijke praktijken van Berkshire Hathaway Inc Bijlage B Formeel erkennings- en verklaringsformulier Bijlage C Standaard feedback antwoordformulier IMCCOMPASS 0 N NW NE 80 W E SW SE

5 220 I HET IMC-KOMPAS A Leiden door het goede voorbeeld te geven W IMCCOMPASS 280 NW SW 0 N S 20 N Onze bondgenoten en stakeholders herkennen ons door de unieke manier waarop wij zaken doen, die wordt aangestuurd door ons algemene gemeenschappelijke IMC-kompas. Integriteit, eerlijkheid, naleving van alle wetgeving en eerlijk spelen zijn de essentiële punten die het ons mogelijk maken om te leiden door het goede voorbeeld te geven. Als onderdeel van Berkshire Hathaway zijn wij allemaal onderworpen aan de van tijd tot tijd gewijzigde en online gepubliceerde ethische codes en overig beleid van Berkshire Hathaway. Een actuele versie van de Ethische Code van Berkshire is online beschikbaar op berkshirehathaway.com/govern/ethics.pdf en is ook aan deze Code gehecht. Deze normen bepalen de minimumdrempel voor het IMC-kompas bij het zakendoen en moeten te allen tijde worden nageleefd door alle leden, leidinggevenden en vertegenwoordigers van IMC en door werknemers van IMC-dochterondernemingen. Bovendien en daarnaast doet IMC grote inspanningen om interne normen voor zakelijk gedrag vast te stellen, naast wereldwijd erkende wettelijke eisen en gebruikelijke zakelijke praktijken. Deze moeten allemaal in lijn zijn met de ethische code van Berkshire en moeten te allen tijde worden gelezen en toegepast met inachtneming van de Berkshire-code. Alle IMC-leden, met inbegrip van al hun personeel en iedereen die door hen is gemachtigd om namens IMC-leden te opereren (hierna IMC-leden ), worden geacht daadwerkelijk actieve maatregelen te nemen door het IMC-kompas toe te passen en te handelen met persoonlijke integriteit, loyaliteit, geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, verantwoording, verantwoordelijkheid en oprecht respect voor anderen. Een krachtige toepassing van deze normen is een kernaspect van onze dagelijkse activiteiten. Wij verwachten dat alle IMC-leden ervoor zorgen dat ook bij activiteiten met externe zakelijke partners, leveranciers en klanten, ( stakeholders ) dezelfde normen en waarden worden gehanteerd. Als erkenning van het dynamische karakter van wetgeving en ethiek zullen wij onze leidende beginselen blijven verfijnen om ervoor te zorgen dat het IMC-kompas in alle gedragingen en zakelijke interacties van alle IMC-leden wordt nageleefd en opgevolgd. In feite erkennen wij ook dat niet alle risico s vooraf te voorzien zijn. Om het effect van die risico s te minimaliseren kan het volgende als vuistregel dienen: IMC-klanten bezoeken het hoofdkantoor van het bedrijf 2

6 (i) Vragen stellen: in de meeste situaties is het vrijwel onmogelijk om zonder kennis van alle feiten en de bedoelde context vooraf alle risico s in te schatten of echte oplossingen te bedenken. Goed handelen begint met een duidelijke interpretatie, aandacht voor details en vooruitplannen. (ii) Als uw instinct vragen oproept, vertrouw er dan op: de meeste zakelijke activiteiten worden, terecht, vooraf voorbereid en goedgekeurd ten behoeve van het bedrijf waarvoor ze worden uitgevoerd en door naleving van onze hoge normen en waarden. Persoonlijke belangen, privévoordelen of ongepast gebruik van bedrijfsactiva of informatie voor persoonlijk voordeel van de uitvoerder of anderen moeten volledig worden uitgesloten en mogen nimmer worden nagestreefd. Als uw instinct u bij een transactie of activiteit zegt dat iets ongepast is, stop er dan mee en stel vragen. Het is nooit gerechtvaardigd om iets te doen waarvan uw instinct u zegt dat het ongepast is. Vraag in deze gevallen advies voordat u verdergaat. (iii) Zorg dat u op de hoogte bent van de risico s: het uitvoeren van actuele periodieke risicobeoordelingen, bedrijfsplanningen en achtergrondcontroles verkleint de kans dat u voor verrassingen komt te staan. Voordat u deelneemt aan activiteiten moet u altijd weten met wie u te maken heeft, met inbegrip van de relevante achtergrond, de overige vroegere en huidige activiteiten en de reputatie van de persoon en de organisatie. (iv) Beoordeel connecties: net als in andere sociale kaders is het alleen veilig om langdurige zakelijke relaties aan te gaan na onderzoek van de feiten betreffende de identiteit en het vroegere gedrag van derde partijen. Voordat u met een derde partij in contact treedt, moet u zich afvragen of u erop kunt vertrouwen dat deze derde partij in naam van IMC handelt en voldoet aan alle codes, beleidsbeslissingen en wettelijke voorschriften. (v) Administratie bijhouden: het terughalen van gebeurtenissen en ex post facto -onderzoek is erg moeilijk. IMC-leden worden geacht een ordelijke en volledige bedrijfsboekhouding te voeren en hun financiën, transacties en relaties met derde partijen te documenteren. Alle transacties en handelingen inclusief betalingen, verplichtingen, rechten en alle afspraken met welke personen of bedrijven dan ook moeten altijd correct en tijdig zijn weergegeven in de boeken en bescheiden van het bedrijf. (vi) Informatie bekendmaken: uw rapporten aan uw directe manager of het hogere management van IMC zijn erg belangrijk. Alleen met correcte rapporten kunnen we vooraf risico s incalculeren en inspelen op grijze gebieden. (vii) Zoek hulp: ons management is altijd beschikbaar voor contact, ongeacht het bedrijf, de regio of het land. Als u van mening bent dat een kwestie beter of sneller opgelost kan worden door onze Tefenleidinggevenden of onze juridische afdeling, dan verwachten wij dat u ons onmiddellijk de relevante gegevens verstrekt. (viii) Train uw team: alle teams van IMC-leden moeten goed geschoold en getraind worden in ethische en nalevingskwesties. Na verloop van tijd zal ons IMC-management regelmatig updates en cursusmateriaal verstrekken. Om blijvende twijfel te voorkomen kunt u door middel van het bijgevoegde feedback antwoordformulier contact met ons opnemen. IMC-hoofdkantoor productiefaciliteiten 3

7 220 B Eerlijk handelen 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 N 1 Beschermen van bedrijfsactiva Wij spannen ons in om bedrijfsactiva en vertrouwelijke informatie te beschermen. S Het is evident dat misbruik van bedrijfsactiva niet alleen kan leiden tot ernstige schade voor de bedrijfsactiviteiten maar ook tot onherstelbare schade, kosten, juridische procedures, winstderving en schade aan reputatie en goodwill SW S Een dergelijk risico bestaat ongeacht of het desbetreffende activum toebehoort aan IMC-leden of aan een van onze stakeholders. IMC-leden zullen dus te allen tijde een redelijke mate van zorg betrachten om opzettelijke onthulling van vertrouwelijke eigendomsinformatie te beperken en om misbruik en/of onthulling van informatie door andere derde partijen te voorkomen. Verder wordt van alle IMC-werknemers verwacht dat zij het van tijd tot tijd door de IT-afdeling van IMC gepubliceerde IMC-beleid en de instructies voor het gebruik van computers en online media nauwgezet opvolgen. 2 Eerlijke concurrentie en interactie met derde partijen Onze motivatie ligt in een praktische en zakelijke bedrijfsaanpak. Wij doen dit door te handelen met volledige integriteit, door eerlijk te spelen en nooit te zoeken naar sluiproutes, door erkenning van het inherente wederzijdse voordeel van handelen in overeenstemming met alle wet- en regelgeving en door te goeder trouw interacties aan te gaan met derde partijen, waaronder overheidsinstanties. IMC hanteert en verbetert continu bepaalde interne controlemaatregelen waarmee wordt gecontroleerd en gewaarborgd dat publicaties of materialen van IMC de rechten van derde partijen niet onrechtmatig schenden en geen gegevens, informatie of verwijzingen bevatten die onze eindgebruikers kunnen misleiden. Manipulatie, verzwijging, onjuiste voorstelling, aansporing van anderen om geheimhoudingsverplichtingen te schenden en andere oneerlijke concurrentiepraktijken zijn in strijd met het IMC-kompas, zijn uitdrukkelijk verboden en zullen door alle IMC-leden absoluut worden vermeden. IMC Research and Development Center 4

8 3 Transparantie, correcte verslaglegging en documentatie Openbare bekendmakingen worden door IMC-leden volledig, waarheidsgetrouw, correct, tijdig, begrijpelijk en leesbaar opgesteld en in overeenstemming met de instructies van de relevante ontvangende autoriteit of andere instantie. Elke manager wordt geacht ervoor te zorgen dat het bedrijf opereert binnen en voldoet aan de lokale regelgeving, onder meer met betrekking tot de deponering van bedrijfsverslagen, rapportages en overige informatie. Voor advies over deze aangelegenheden kunnen alle managers contact opnemen met het juridische en/of financiële team van IMC in Tefen. Indien van toepassing zullen onze waarheidsgetrouwe en correcte financiële gegevens samen met kopieën van de relevante documentatie worden verstrekt. Deze relevante documentatie van de bedrijfsactiviteiten wordt conform de lokale regelgeving op een ordelijke en georganiseerde manier bewaard op de kantoren van IMC. Documenten, dossiers, verslagleggingen of weergaven van gebeurtenissen zullen nimmer, om welke reden dan ook, met terugwerkende kracht worden geantidateerd, gereconstrueerd of gewijzigd. Onze interne gecentraliseerde online systemen maken realtime verslaglegging door IMC-leden mogelijk, evenals regelmatige individuele monitoring. Door deze maatregelen kan het IMCmanagement een brede langetermijn-bedrijfsplanning opstellen en middelen toedelen, en ook de risico s van onbevoegde of ongepaste transacties vooraf voorkomen en verkleinen. 4 Geen tegenstrijdige belangen, geen handel met voorkennis en geen corruptie Niet-openbare informatie mag nimmer aan derde partijen verstrekt worden, behalve indien dit vooraf is goedgekeurd door het IMC-management en alleen indien dit ten goede komt aan IMC-leden en hun belangen veiligstelt. Dit gebeurt om belangrijke redenen, zoals het voorkomen van onopzettelijke risico s van transacties met voorkennis in de effectenhandel en andere slechte keuzes van wie dan ook. Elk IMC-lid wordt geacht actief te vermijden en voor zover dat binnen zijn/haar vermogen ligt te voorkomen dat hij/zij zich begeeft in situaties waarin de privébelangen van een persoon strijdig kunnen zijn met belangen en/of voordelen van IMC, of problemen opleveren bij het functioneren van die persoon voor de IMC Group. Bestaande of mogelijke tegenstrijdigheden als gevolg van persoonlijke relaties of connecties moeten vooraf worden gemeld aan het hogere management van IMC, voordat een dienstverband wordt aangegaan. Van iedereen die in dienst treedt bij IMC-leden, ongeacht of het gaat om werknemers, functionarissen of externe adviseurs, verwachten wij dat zij hun diensten objectief, waarheidsgetrouw en naar beste kunnen en professionele vaardigheden aan de IMC-leden leveren. Wij verwachten eveneens van onze stakeholders dat zij positieve maatregelen nemen om andere derde partijen die op enigerlei wijze aan de IMC Group verbonden zijn of die tijdens de bedrijfsuitoefening informatie over de INC Group verkrijgen, te verplichten om alert te IMC-campagnestart voor belangrijke klanten en distributeurs 5

9 220 zijn op die handel met voorkennis of ongepaste activiteiten als gevolg van tegenstrijdige 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 N belangen en om deze te voorkomen. Verder zijn alle IMC-leden gebonden aan lokale, wereldwijde en Amerikaanse wettelijke en ethische antitrust - en anticorruptie -normen. SW SW 260 S Het is IMC-leden met name verboden activiteiten uit te oefenen die kunnen leiden tot: 240 i verboden zakelijke afspraken zoals monopolies, kartels of trusts ii beïnvloeding van een regerings- of overheidsfunctionaris iii verwerven van ongepaste voordelen van een regerings- of overheidsfunctionaris iv onrechtmatige beïnvloeding van het besluitvormingsproces van een regerings- of overheidsfunctionaris v onrechtmatig zekerstellen van zaken als gevolg van de beïnvloeding van regerings- of overheidsfunctionarissen Voor alle duidelijkheid: het volledige verbod van IMC op corruptie omvat alle directe of indirecte aanbiedingen, betalingen, geldtransacties en geldelijke geschenken, alsook minder duidelijk gedefinieerde of onduidelijke verstrekking van andere voordelen, of iets anders van waarde met de corrupte bedoeling om een tegenprestatie, quid pro quo van een regerings- of overheidsfunctionaris of van een andere partij te verwerven. Daartoe behoren particulieren en organisaties. Via ons realtime financieel verslagleggingssysteem zal het hogere management van IMC de praktijken van IMC-leden periodiek onderzoeken, monitoren en analyseren om de risico s van ongepaste praktijken te neutraliseren. Ook zal aan de leden een passende training worden aangeboden om volledige naleving te waarborgen en om te voorkomen dat er een oogje wordt dichtgeknepen. 6

10 C Motiveren naar uitmuntendheid goed arbeidsmanagement Als multinationaal concern stimuleren wij onze leden om lokale arbeidsdiversiteit, gelijke kansen en strikte naleving van de relevante lokale arbeids- en sociale beschermingsvoorschriften te bevorderen. Wij geloven in het motiveren van onze teams naar uitmuntendheid in hun IMC-taken en ook in de persoonlijke ontwikkeling van hun individuele carrière. Op alle locaties van IMC-leden streven wij ernaar onze teams bepaalde voordelen te verschaffen boven de wettelijke minimumeisen, zodat onze werknemers vrij en tevreden zijn en zich op hun werk kunnen concentreren. Onze afdelingen Human Resources en Safety werken regelmatig samen bij het opstellen en verbeteren van intern groepsbeleid, waarbij wij ervoor zorgen dat te allen tijde een veilige risicovrije en intimidatievrije werkomgeving wordt gehandhaafd. D Relaties met onze stakeholders 1 Stakeholderevenementen Als strategische marketingpraktijk starten wij technische workshops en/of marketingpresentatie-evenementen voor onze werknemers en/of stakeholders ( stakeholderevenementen ). Onze standaarduitnodiging voor die evenementen dient plaats te vinden volgens vooraf goedgekeurde IMC-richtlijnen, transparant te zijn met en gericht te zijn op de medewerking van de werkgever van de genodigde. Voor alle locaties, inhoud, deelnemers en doelen van alle stakeholderevenementen die aangemerkt kunnen worden als niet behorend tot de redelijke normale bedrijfspraktijken of die bedoeld zijn voor andere doeleinden dan het presenteren van IMC-producten, is de goedkeuring van het IMC-management vereist. 2 Geschenken en giveaways IMC-werknemers en IMC-leden zullen geen geschenken, betalingen, voordelen, amusement of andere gunsten (in natura of anderszins) ( Gunst ) aanbieden of accepteren, tenzij deze een symbolische waarde hebben en redelijk zijn als rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden. Een Gunst mag nimmer: (i) de ontvanger en/of verschaffer ertoe aanzetten of anderszins beïnvloeden om iets al dan niet te doen, en/of (ii) de gever en/of de ontvanger en/of een IMC-lid, al dan niet publiekelijk, in verlegenheid brengen. Start van de wereldwijde marketingcampagne van IMC 0 N NW IMCCOMPASS NE W E SW S SE

11 E Uniforme wereldwijde naleving 1 Handelscontroles Als multinationale groep met bedrijfsactiviteiten op diverse wereldwijde markten moeten onze IMCleden erkennen, onderzoeken en de verantwoordelijkheid nemen voor het volledig naleven van de relevante wet- en regelgeving, naar de letter en de geest. Hoewel onze managers niet geacht worden kennis te hebben van elk wetsvoorschrift, wordt van hen wel verwacht dat zij redelijke zorg en discretie betrachten en dat zij inlichtingen, informatie en advies inwinnen over handelsgerelateerde controles die vastgesteld kunnen zijn met betrekking tot entiteiten in de plaats van vestiging van het IMC-lid, in de Verenigde Staten en/of in de plaats van vestiging van de betrokken zakelijke partner. Elk IMC-lid moet dus nauwgezet de voorgeschreven procedure volgen voor alle noodzakelijke onthullingen, herzieningen, inspecties, vergunningen, licenties, goedkeuringen en/of machtigingen met inbegrip van maar niet beperkt tot import- en exportgerelateerde verboden, douanevoorschriften, fiscale bepalingen en overige instructies inzake handelscontroles. Deelname van IMC aan internationale beurzen 8

12 2 Sancties buitenlands beleid IMC-leden moeten zich ook houden aan de van toepassing zijnde lokale wetgeving, VNresoluties en de Amerikaanse handelsbeperkende sancties, zoals die van tijd tot tijd kunnen zijn uitgevaardigd, geactualiseerd en/of ingetrokken en gepubliceerd, ongeacht of dit online of in gedrukte versie heeft plaatsgevonden. De huidige Amerikaanse sanctieprogramma s zijn vermeld op de website van het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën: Verder verbieden bepaalde op een lijst gebaseerde sanctieprogramma s transacties met entiteiten of personen die aangeduid worden als Specially Designated Nationals en die vermeld staan op de hoofdlijst die wordt bijgehouden door het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën, de SDN-lijst : In overeenstemming met de huidige sanctieprogramma s zullen IMC-leden geen zakelijke interacties aangaan met entiteiten die activiteiten uitoefenen in, vanuit of onder auspiciën van: Cuba, Iran, Noord-Korea, Sudan en Syrië. Verder zullen de leden due-diligence maatregelen en passend onderzoek uitvoeren alvorens samen te werken met een derde partij, om te voorkomen dat zij bestraft worden of zich liëren met personen/entiteiten waarop sancties van toepassing zijn in overeenstemming met de SDNhoofdlijst. Het IMC-management en de juridische afdeling zullen te allen tijde continu beschikbare publicaties monitoren om op de hoogte te blijven en bekend te zijn met de van toepassing zijnde maatregelen op het gebied van antiterrorisme, boycot, handelscontroles, eigendomsbevriezing, transactieverboden of andere buitenlandse handelssancties. 9

13 220 II ONDERSTEUNENDE DOCUMENTEN Bijlage A Ethische gedragscode en normen voor zakelijk gedrag en Beleid voor verboden zakelijke praktijken van Berkshire Hathaway 340 W IMCCOMPASS NW 0 N 20 NE E SW S SE IMC-hoofdkantoor 10

14 BELEID VOOR VERBODEN ZAKELIJKE PRAKTIJKEN ==================================================================== Inleiding en instructies: Het hierna beschreven beleid (of een wijziging daarvan, zoals van toepassing) dient door elke dochteronderneming van Berkshire Hathaway aangenomen te worden ter beperking van nalevingsrisico s die voortvloeien uit de internationale activiteiten van die dochteronderneming en dient opgenomen te worden in de beleids- en procedurehandleiding van elke dochteronderneming. Dit beleid is niet bedoeld om binnenlandse risico s te beperken of om meer restrictief, gedetailleerd of specifiek beleid te vervangen dat reeds van kracht is bij of hierna wordt aangenomen door een dochteronderneming van Berkshire Hathaway. Behalve voor zover aangepast om te voldoen aan buitenlandse wetgeving zoals hierna besproken in de instructies bij paragraaf III en IV van dit beleid of zoals anderszins toegestaan in paragraaf III van dit beleid, bevat dit beleid de minimumnorm waaraan alle dochterondernemingen van Berkshire Hathaway moeten voldoen. Elke dochteronderneming moet haar individuele activiteiten en nalevingsrisico s evalueren en aanvullend beleid en procedures aannemen die geschikt zijn om die risico s te beperken. ==================================================================== Het beleid van Berkshire Hathaway Inc. en haar dochterondernemingen is om strikt te voldoen aan alle weten regelgeving die van toepassing is op hun activiteiten en werkzaamheden, of die een aansprakelijkheidsrisico kan vormen voor Berkshire, haar dochterondernemingen of personen die bij hen in dienst zijn. Dit Beleid voor verboden zakelijke praktijken is van toepassing op alle functionarissen, directeuren en werknemers van Berkshire en op elk van haar dochterondernemingen. Al deze personen moeten dit Beleid naleven, zich strikt houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en grote zorgvuldigheid betrachten om geen handelingen te verrichten of goed te keuren die zelfs maar de schijn zouden kunnen oproepen van onrechtmatig gedrag of ander laakbar gedrag. Tegen personen die dit Beleid overtreden zullen passende disciplinaire maatregelen worden genomen. I. VERPLICHTE NALEVING VAN ZOWEL AMERIKAANS ALS BUITENLANDS RECHT Dit Beleid (1) identificeert bepaalde specifieke wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op de activiteiten van een Berkshire-bedrijf, en (2) bevat de minimumnormen waaraan voldaan moet worden om de naleving van die wet- en regelgeving te waarborgen. De toepasselijke wet- en regelgeving omvat niet alleen de federale, nationale en lokale wet- en regelgeving van de Verenigde Staten, maar ook de wet- en regelgeving van de andere landen waar een Berkshire-bedrijf actief is. Dit Beleid is niet uitputtend en er kan, hier niet besproken, aanvullende wet- en regelgeving van toepassing zijn op de activiteiten van een Berkshire-bedrijf. Ook als een bepaalde wet of regeling hier niet besproken wordt, bestaat het beleid van elk Berkshire-bedrijf erin om naleving van die wet of regeling te waarborgen. Elke werknemer van een Berkshire-bedrijf die zich afvraagt of een bepaalde gedraging onrechtmatig is of een onethische of ongepaste handeling met zich meebrengt, moet zijn of haar bezorgdheid onmiddellijk melden. Elk Berkshire-bedrijf of in het geval van een groep Berkshire-bedrijven het Berkshire-bedrijf dat de moedermaatschappij is van die groep, zal een nalevingsfunctionaris aanwijzen die deze meldingen in ontvangst neemt en onderzoekt en dit Beleid uitvoert. Werknemers kunnen hun bezorgdheid ook melden aan hun leidinggevende of manager. [Herzien ] 1 11

15 Anonieme meldingen kunnen ingediend worden via de Hotline Ethiek en Naleving ( ) of de meldingswebsite van Berkshire die te vinden is op https://www.brk hotline.com. Werknemers in de Europese Unie kunnen gebruikmaken van een afzonderlijke meldingswebsite die te vinden is op https://brk-hotline.com/cnil.jsp.1 In geval van twijfel over de rechtmatigheid of gepastheid van een bepaalde gedraging van een Berkshire-bedrijf moet de betreffende kwestie worden gemeld, zodat de zaak kan worden onderzocht. De Berkshire-bedrijven verbieden elke vorm van vergelding voor het indienen van een dergelijke melding, ook als blijkt dat het gemelde gedrag niet onrechtmatig of ongepast is. II. VERBODEN AANBIEDINGEN OF BETALINGEN Elk Berkshire-bedrijf moet strikt voldoen aan de Amerikaanse wet Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA = de Amerikaanse wet op corrupte praktijken in het buitenland). In lekentaal: de FCPA verbiedt omkoping, smeergeld en gunsten aan buitenlandse overheidsfunctionarissen voor het verkrijgen van een ongepast voordeel, zoals het gunnen van een overheidscontract. Verboden doelen. Om de naleving van de FCPA te waarborgen, mogen Berkshire-bedrijven of hun agenten nimmer iets van waarde corrupt verstrekken of aanbieden aan een buitenlandse functionaris voor een van de volgende doelen: beïnvloeden van de functionaris; verkrijgen van een ongepast voordeel; beïnvloeden van een formeel besluit; of het Berkshire-bedrijf helpen om zaken te verkrijgen of te behouden of aan andere personen of bedrijven te verstrekken. Corrupte betalingen. De FCPA verbiedt het verstrekken of aanbieden van zaken van waarde als dat met een corrupte intentie gebeurt. Dit betekent dat de betaler de intentie of de wens heeft om de ontvanger onrechtmatig te beïnvloeden en daarvoor iets terug te krijgen, d.w.z. een quid pro quo. Het woord corrupt wordt in de terminologie van de FCPA gebruikt om duidelijk te maken dat een aanbod, betaling, belofte of gift bedoeld moet zijn om de functionaris ertoe te bewegen zijn of haar officiële functie te misbruiken. Buitenlandse functionarissen. Verschillende soorten buitenlandse functionarissen vallen onder de FCPA. Daartoe behoren onder meer: buitenlandse overheidsfunctionarissen, zoals douanemedewerkers; functionarissen van een publieke internationale organisatie; buitenlandse politieke partijen en hun werknemers; en kandidaten voor een buitenlandse politieke functie. Onder bepaalde omstandigheden kunnen werknemers van bij de staat in eigendom zijnde of onder zeggenschap van de staat staande entiteiten (ongeacht of deze gedeeltelijk of volledig eigendom zijn van of onder zeggenschap staan van de staat) worden aangemerkt als buitenlandse functionarissen krachtens de FCPA. Een bedrijf kan ook als het beursgenoteerd is onder zeggenschap van de staat staan, zelfs als niet alle aandelen in handen van de staat zijn. 1 De hotline van de Europese Unie zal voldoen aan Opinie 1/2006 van Werkgroep 29 [Article 29 Data Protection Working Party] van 1 februari [Herzien ] 2 12

16 In sommige landen is zeggenschap van de staat over beursgenoteerde bedrijven gebruikelijk. Dit Beleid verbiedt het verstrekken of aanbieden van iets van waarde aan werknemers of agenten van bij de staat in eigendom zijnde of onder zeggenschap van de staat staande bedrijven voor de hierboven beschreven verboden doelen, ook als die bedrijven zich bezighouden met zuiver commerciële activiteiten. Indirecte en directe betalingen. Het verbod is niet alleen van toepassing op directe betalingen of aangeboden betalingen, maar ook op indirecte aanbiedingen of betalingen die via tussenpersonen of agenten worden gedaan. Voorkomen moet worden dat externe vertegenwoordigers van een Berkshire-bedrijf, zoals handelsvertegenwoordigers, consultants, adviseurs, lobbyisten en andere contractanten, iets van waarde aanbieden of verstrekken aan een buitenlandse functionaris voor een van de hierboven beschreven verboden doelen. Iets van waarde. De term iets van waarde wordt onder de FCPA zeer ruim uitgelegd. Elk van de onderstaande zaken kan iets van waarde zijn: geldelijke geschenken in elke vorm (contant, cheque, elektronisch, etc.); andere soorten geschenken; maaltijden (inclusief drankjes); ontspanning, zoals golfuitjes of sportevenementen; en reizen, in binnen- en buitenland. De term is ook van toepassing op immateriële voordelen zoals bijdragen aan het favoriete liefdadigheidsdoel van een functionaris, aanbieden van een baan aan vrienden of familie van een functionaris of andere vormen van hulp of ondersteuning aan functionarissen of hun vrienden en familie. Dit Beleid is evenzeer van toepassing op aangeboden betalingen en betalingen aan familie- en gezinsleden van buitenlandse functionarissen als aan de buitenlandse functionarissen zelf. Nominale geschenken en ontspanning. Er zijn omstandigheden waaronder het verstrekken van goedkope zaken aan een buitenlandse functionaris onder de FCPA mogelijk kan zijn. Zo is bijvoorbeeld het verstrekken van geschenken met een nominale waarde, zoals pennen of bekers met het bedrijfslogo, zonder de intentie om de functionaris te beïnvloeden, niet onrechtmatig. Ook alvorens nominale geschenken te verstrekken aan een buitenlandse functionaris moeten werknemers van een Berkshire-bedrijf zich ervan overtuigen dat de lokale wetgeving dit toestaat. Sommige landen verbieden het verstrekken van iets van waarde aan overheidsfunctionarissen, ook geschenken met een nominale waarde; in die landen verbiedt dit Beleid het verstrekken van geschenken van welke aard ook aan buitenlandse functionarissen. Indien de lokale wetgeving dit toestaat, mogen geschenken aan buitenlandse functionarissen krachtens dit Beleid uitsluitend worden verstrekt wanneer ze (1) worden verstrekt om de algemene goodwill te bevorderen en niet als een quid pro quo voor de handeling van een functionaris, (2) een zeer bescheiden waarde hebben, (3) niet worden verstrekt in de vorm van contant geld, (4) gebruikelijk zijn qua aard en waarde in het land waar ze worden verstrekt, (5) openlijk en niet heimelijk worden gegeven, en (6) correct worden weergegeven in de betreffende boeken en bescheiden van het Berkshire-bedrijf. Een oogje dichtknijpen is geen verweer. De FCPA kan van toepassing zijn op bedrijven en personen die een oogje dichtknijpen voor ongepaste betalingen of aangeboden betalingen. Werknemers die vermoeden of aanwijzingen zien dat corrupte betalingen of aangeboden betalingen plaatsvinden namens een Berkshire-bedrijf, mogen niet de andere kant op kijken of de aanwijzingen negeren. Als bijvoorbeeld een werknemer kennis neemt van feiten die erop duiden dat geld dat aan een verkoopagent betaald wordt, [Herzien ] 3 13

17 aan een buitenlandse functionaris kan worden verstrekt, ook als dat niet het aangegeven doel is, dan moet die bezorgdheid onmiddellijk worden gemeld. Evenzo moet elke werknemer er alert op zijn en prompt zijn bezorgdheid melden dat andere werknemers betrokken kunnen zijn bij dergelijke betalingen. Bonafide en redelijke bedrijfskosten. De FCPA staat het betalen van bonafide en redelijke reis- en verblijfkosten voor overheidsfunctionarissen toe als de kosten direct verband houden met (1) de promotie, demonstratie of uitleg van producten of diensten, of (2) de uitvoering of nakoming van een contract. Om naleving van de FCPA te waarborgen, staat dit Beleid het betalen van die kosten alleen toe na de voorafgaande schriftelijke toestemming van de nalevingsfunctionaris van het betreffende Berkshire-bedrijf. Indien betaling van die kosten is goedgekeurd, moet de betaling indien mogelijk worden gedaan aan de externe leverancier (bijvoorbeeld een luchtvaartmaatschappij of hotel) en niet aan de buitenlandse functionaris, en die betalingen moeten worden gestaafd met bewijsstukken en correct worden gedocumenteerd en vastgelegd in de boeken en bescheiden van het betrokken Berkshire-bedrijf. In geen geval zullen per diem betalingen of vergoedingen worden verstrekt aan een buitenlandse functionaris, en een Berkshire-bedrijf zal evenmin een deel van de kosten betalen die zijn gemaakt door een echtgenoot of ander gezinslid van een buitenlandse functionaris. Faciliterende betalingen. De FCPA staat faciliterende of bespoedigende betalingen toe die worden gedaan ter bevordering van routinematige overheidshandelingen. Voorbeelden van routinematige overheidshandelingen zijn onder andere het verwerken van visa of douaneformulieren. Discretionaire handelingen, zoals een besluit om nieuwe handel te gunnen of om de handel met een bepaalde partij voort te zetten, behoren niet tot de routinematige overheidshandelingen. Het betalen van een gering bedrag aan een functionaris om een fabriek aan te sluiten op het elektriciteitsnet kan dus krachtens de FCPA een faciliterende betaling zijn, maar een betaling doen aan een inspecteur om het feit te negeren dat het bedrijf niet beschikt over een geldige vergunning om de fabriek te laten draaien is dat niet. Sommige landen hebben een meer restrictieve regelgeving ten aanzien van faciliterende betalingen; krachtens de Engelse Bribery Act [Omkoopwetgeving] zijn bijvoorbeeld alle faciliterende betalingen onrechtmatig. Alvorens faciliterende of bespoedigende betalingen te doen, moeten de werknemers van Berkshire-bedrijven zich ervan overtuigen dat dit krachtens de lokale wetgeving is toegestaan. Voor zover toegestaan krachtens de lokale wetgeving staat dit Beleid faciliterende of bespoedigende betalingen alleen toe wanneer deze een nominale waarde hebben en uitsluitend bedoeld zijn om een routinematige overheidshandeling waarop het Berkshire-bedrijf recht heeft, te bespoedigen. Twijfels of een faciliterende of bespoedigende betaling mag worden gedaan, dienen onmiddellijk, indien mogelijk vooraf, ter kennis van de verantwoordelijke nalevingsfunctionaris van het betrokken Berkshire-bedrijf te worden gebracht. De bepalingen van de FCPA inzake administratieve verantwoording, verslaglegging en interne controle. De FCPA verlangt dat emittenten van Amerikaanse effecten en de dochterondernemingen waarin zij een meerderheidsbelang hebben (1) beschikken over procedures die waarborgen dat elke transactie en vervreemding van activa correct wordt weergegeven in de boeken en bescheiden van het bedrijf, en (2) een systeem van interne verantwoordings- en verslagleggingscontrole ontwerpen en handhaven dat voldoende controle, autoriteit en verantwoordelijkheid van het management waarborgt met betrekking tot de activa van het bedrijf. Elk Berkshirebedrijf hanteert het beleid dat alle transacties tijdig, consistent en correct worden vastgelegd wat betreft het bedrag, de verslagleggingsperiode, het doel en de verslagleggingsclassificatie. Verder moet elk Berkshire-bedrijf zich aan de volgende regels houden: Aan elke transactie of vervreemding van activa door een Berkshire-bedrijf ligt een passende autorisatie ten grondslag. Van reizen, geschenken of amusement die aan een overheidsfunctionaris worden verstrekt, moeten bewijsstukken worden ontvangen en bewaard. [Herzien ] 4 14

18 Berkshire-bedrijven zullen geen geheime of niet-geregistreerde fondsen of activa in het leven roepen of handhaven, en er worden geen verslagleggingssaldi gevormd of gehandhaafd die niet met documenten gestaafd zijn, die geheel of gedeeltelijk gefingeerd zijn of geen redelijke basis hebben. Berkshire-bedrijven mogen geen cheques uitschrijven voor contant, aan toonder, of aan aangewezen derden van een partij die recht heeft op betaling. Anders dan gedocumenteerde kleine contante betalingen zullen geen contante transacties plaatsvinden, tenzij die transactie wordt gestaafd door een kwitantie met daarop de handtekening van de ontvanger en de ontvanger een partij is waarmee het betrokken Berkshire-bedrijf een schriftelijk contract heeft afgesloten. Er zal geen toegang tot systemen voor verantwoording en verslaglegging of financiële administratie worden verleend aan personen zonder passende autorisatie. Vernietiging of verwijdering van de administratie van een Berkshire-bedrijf kan alleen plaatsvinden in overeenstemming met het interne beleid van dat Berkshire-bedrijf en het beleid van Berkshire. Personen die reden hebben om aan te nemen dat de bovenstaande regels zijn geschonden door een Berkshire-bedrijf (inclusief een foutieve weergave van een betaling aan een buitenlandse functionaris in de boeken en bescheiden van een Berkshire-bedrijf) moeten die bezorgdheid terstond melden aan hun leidinggevende of nalevingsfunctionaris, of via de Hotline Ethiek en Naleving van Berkshire. Op verzoeken om informatie van de interne of onafhankelijke auditors van een Berkshire-bedrijf moet volledig en prompt worden gereageerd. Verbod op alle ongepaste betalingen. Hoewel de FCPA alleen van toepassing is op steekpenningen en smeergeld die betaald zijn aan buitenlandse functionarissen, kunnen ongepaste betalingen aan andere personen een overtreding vormen van andere Amerikaanse wetgeving of de lokale wetgeving van het land waar die betalingen hebben plaatsgevonden. Dit Beleid verbiedt expliciet het aanbieden of betalen van steekpenningen of smeergeld aan personen onder alle omstandigheden, ongeacht of de ontvanger in het binnenland of het buitenland woont en ongeacht of de ontvanger een buitenlandse functionaris is. Werknemers van Berkshire-bedrijven mogen dus bijvoorbeeld nimmer iets van waarde aanbieden of betalen aan klanten of toekomstige klanten of hun werknemers om hen ertoe te bewegen handel te gunnen aan een Berkshire-bedrijf of om een ander ongepast voordeel te verkrijgen. Evenmin mogen zij dergelijke betalingen ontvangen van een persoon of bedrijf in ruil voor het verstrekken van een ongepast voordeel zoals het gunnen van handel aan die persoon of dat bedrijf. [Herzien ] 5 15

19 Instructies bij paragraaf III en IV ==================================================== Dit beleid richt zich met name op de Amerikaanse wet- en regelgeving. Omdat de Amerikaanse wetgeving in strijd kan zijn met de wetgeving van andere landen waar een dochteronderneming activiteiten verricht, moet elke dochteronderneming van Berkshire Hathaway die is opgericht buiten de Verenigde Staten of die haar bedrijfsactiviteiten buiten de Verenigde Staten verricht, een analyse uitvoeren voordat zij paragraaf III en IV van dit beleid overneemt, teneinde te bevestigen dat die paragrafen geen onderdelen bevatten die een overtreding zijn van niet-amerikaanse wetgeving die erop van toepassing is, en die paragrafen aanpassen voor zover dat noodzakelijk is om aan die wetgeving te voldoen. ==================================================== Ill. VERBODEN TRANSACTIES MET BEPAALDE LANDEN EN PERSONEN Alle Berkshire-bedrijven en hun werknemers moeten strikt voldoen aan alle van toepassing zijnde economische en handelssancties en embargoprogramma s krachtens de Amerikaanse wetgeving, de resoluties van de Verenigde Naties en de buitenlandse wet- en regelgeving. Naleving vergt een nauwgezette monitoring van en soms een verbod op transacties met beoogde landen en regimes en beoogde personen en/of groepen personen (bijvoorbeeld terroristen en drugssmokkelaars). Overtredingen kunnen leiden tot aanzienlijke boetes, gevangenisstraf en ernstige beperkingen van de mogelijkheden van een bedrijf om handel te drijven in de Verenigde Staten en in het buitenland. De hierna beschreven handelsrestricties zijn van toepassing op Amerikaanse personen, waartoe alle bedrijven behoren die zijn opgericht in de Verenigde Staten en hun buitenlandse vestigingen, alle in de Verenigde Staten gevestigde bedrijven en woonachtige werknemers en alle werknemers die Amerikaans staatsburger zijn of die permanent in de Verenigde Staten woonachtige buitenlanders zijn, ongeacht waar ze wonen. De hierna beschreven Amerikaanse handelsrestricties tegen Cuba zijn ook van toepassing op dochterondernemingen van Amerikaanse bedrijven die opgericht zijn buiten de Verenigde Staten. Het in deze paragraaf III beschreven beleid moet worden overgenomen door alle Berkshire-bedrijven die opgericht zijn in de Verenigde Staten of bedrijfsactiviteiten verrichten binnen de VS. Berkshire-bedrijven die zijn opgericht buiten de Verenigde Staten en geen bedrijfsactiviteiten binnen de VS verrichten, moeten nauwgezet hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot deze handelsrestricties beoordelen en rekening houden met factoren als het staatsburgerschap van hun werknemers en de aard en locatie van hun bedrijfsactiviteiten, en ze moeten alle delen van dit Beleid overnemen die van toepassing zijn op hun bedrijfsactiviteiten of anderszins zinvol zijn voor zover ze in overeenstemming zijn met de lokale wetgeving. Een potentieel conflict tussen de lokale wetgeving en de hierna beschreven handelsrestricties moet worden behandeld door de nalevingsfunctionaris van het betrokken Berkshire-bedrijf in overleg met een juridisch adviseur en de financieel directeur van Berkshire of een andere persoon die is aangewezen door de financieel directeur van Berkshire. Transacties met Cuba, Sudan, Iran, Noord-Korea en Syrië. De Verenigde Staten hebben uitgebreide embargo s en sanctieprogramma s ingesteld tegen de volgende landen: Cuba Iran en Sudan (behalve bepaalde specifieke gebieden in Sudan, en in het algemeen met uitzondering van de Republiek Zuid-Sudan) [Herzien ] 6 16

20 Deze embargo s en sanctieprogramma s verbieden Amerikaanse personen om commerciële of financiële transacties aan te gaan of feitelijk te faciliteren waarbij onder het embargo vallende landen betrokken zijn. Enkele voorbeelden van transacties waarop restricties kunnen rusten zijn: import in de Verenigde Staten van goederen, technologie of diensten uit of van oorsprong afkomstig uit het onder het embargo vallende land; export, rechtstreeks of via tussenpersonen, vanuit de Verenigde Staten naar het onder het embargo vallende land van goederen, technologie of diensten; de verkoop tot stand brengen van goederen, technologie of diensten naar of vanuit het onder het embargo vallende land, ook als de transactie volledig buiten de Verenigde Staten plaatsvindt; handel of eigendommen verzekeren of herverzekeren van het onder het embargo vallende land of zijn burgers, of import uit of export naar het onder het embargo vallende land of zijn burgers; en andere transacties waarbij een financiële instelling of een andere persoon die namens het onder het embargo vallende land handelt, een belang heeft. IOnder Amerikaanse en buitenlandse wet- en regelgeving zijn gedeeltelijke embargo s ingesteld tegen Noord- Korea en Syrië. Momenteel zijn de volgende regels van kracht: Noord-Korea. Import, rechtstreeks of via tussenpersonen, in de Verenigde Staten van goederen, technologie of diensten met een Noord-Koreaanse herkomst is verboden zonder toestemming van de Amerikaanse regering. Dit brede verbod is van toepassing op goederen, technologie en diensten uit Noord-Korea die gebruikt worden als onderdelen van eindproducten van, of substantieel getransformeerd in, een derde land. Amerikaanse economische sanctieprogramma s verbieden niet langer de meeste export en verkopen aan Noord-Korea, maar de door de Verenigde Naties opgelegde sancties (die juridisch bindend zijn voor alle lidstaten) beperken de export naar Noord-Korea van bepaalde goederen, technologie en diensten, waaronder defensieapparatuur, gerelateerde defensiediensten en luxe goederen. Bovendien kan de export, afhankelijk van de betrokken goederen (bijvoorbeeld luxe goederen), onderworpen zijn aan andere Amerikaanse exportcontroles, zoals de door het Amerikaanse ministerie van Handel uitgevoerde controles. Syrië. Vrijwel alle export naar Syrië van goederen met een volledig of gedeeltelijk Amerikaanse herkomst, hetzij rechtstreeks vanuit de Verenigde Staten geëxporteerd of indirect via een ander land, is niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van de Amerikaanse regering. Amerikaanse economische sanctieprogramma s verbieden in het algemeen geen import in de Verenigde Staten vanuit Syrië, hoewel er enkele uitzonderingen zijn (bijvoorbeeld de import van Syrische aardolie en aardolieproducten). Om de naleving van de bovenstaande wetgeving te waarborgen, mag geen enkel Berkshire-bedrijf waarop deze afdeling III van toepassing is transacties of gedragingen van het hierboven beschreven type aangaan of vertonen, faciliteren of goedkeuren waarbij Cuba, Iran, Sudan, Noord-Korea of Syrië direct of indirect betrokken zijn, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de nalevingsfunctionaris van het betrokken Berkshire-bedrijf. [Herzien ] 7 17

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Greif gedragscode inzake economische en handelssancties

Greif gedragscode inzake economische en handelssancties Greif gedragscode inzake economische en handelssancties Inleiding Greif, (waaronder Greif groepsondernemingen gezamenlijk aangeduid als Greif ) hecht groot belang aan de naleving van alle toepasselijke

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc.

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc. ANTI-CORRUPTEBELEID Internationaal Compliancebeleid Maart 2017 Freeport-McMoRan Inc. INTRODUCTIE Doel Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport- McMoRan

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie Please consider the environment before printing this document Gedragscode voor het ETHISCH zakendoen SPIE, een gezamenlijke ambitie De NORMEN van SPIE DE 10 LEIDENDE BEGINSELEN ETHISCH GEDRAG MILIEU De

Nadere informatie

CEO, COO, General Counsel

CEO, COO, General Counsel Functie / bedrijfseenheid: Legal (Ethics & Compliance Office) Inhoudelijke expert: Laurel Burke, Assoc. Gen. Counsel Compliance, laurel.burke@regalbeloit.com Datum eerste publicatie: Juli 2011 Versie:

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.2.2015 COM(2015) 48 final ANNEXES 1 to 3 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) Dit is bedrijfsbeleid van Armstrong World Industries, Inc. Dat geldt voor u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, en aan alle medewerkers, bestuurders en functionarissen

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc.

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc. I. Inleiding De Verenigde Staten namen in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA ) aan om wereldwijd Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen en medewerkers te weerhouden van het doen van

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

Gedragscode voor Distributeurs

Gedragscode voor Distributeurs Gedragscode voor Distributeurs Inleiding In de Gedragscode voor distributeurs van Parker Hannifin (Code) worden de minimumvereisten en verwachtingen met betrekking tot de naleving van wetten en acceptabel

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Inleiding Het vertrouwen dat onze klanten in de GLS Group stellen behoort tot onze waardevolste assets. Wij moeten ons allemaal tot het uiterste

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 260 COMMUNICATIE OVER CONTROLE-AANGELEGENHEDEN MET HET TOEZICHTHOUDEND ORGAAN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-4 Relevant orgaan... 5-10 Te communiceren controle-aangelegenheden

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT:

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT: INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: november 2015 Ingestemd door MR: december 2015 Goedgekeurd door RvT: december 2015 1 Bedoeling De integriteitscode van Het Baken Almere betreft de uitgangspunten

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 okkenluidersregeling Inhoud 1. Integriteitscode... 3 1.1 Uitgangspunten integriteitscode... 3 1. Respectvol gedrag... 3 2. Relaties zijn zakelijk...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE NIK VERORDENING 240

GEDRAGSCODE NIK VERORDENING 240 VERORDENING 240 GEDRAGSCODE NIK Doel van de Gedragscode Het NIK is het overkoepelend orgaan van Joodse Gemeenten in Nederland. In een wereld waar meer op waarden en normen wordt gelet, waarin het NIK,

Nadere informatie

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Bedrijfsgedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Document Informatie Korte omschrijving: Deze bedrijfsgedragscode is bedoeld om de ethische en de wettelijke verplichtingen van

Nadere informatie

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend dienen te worden vermeden. Fondsen die betrekking hebben op zakelijke transacties met Oracle moeten worden afgehandeld en uitbetaald op grond van een behoorlijk gemachtigd schriftelijk Oracle contract

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR

ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR ABN AMRO VOORWAARDEN GEDELEGEERDE RAPPORTAGE EMIR 1. INLEIDING EN DEFINITIES 1.1 EMIR verplicht ondernemingen om te rapporteren over de OTC-derivatentransacties die zij aangaan. Dit betekent dat zowel

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

Regeling privébeleggingstransacties

Regeling privébeleggingstransacties Versie 2014 Group Compliance Document information Title Regeling privébeleggingstransacties Author Version Date Maart 2014 Status Approved by MB File name Project code 1. Inleiding Robeco kan als vermogensbeheerder

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG VERTEGENWOORDIGT GEDRAGSCODE INTERACTIES MET ZORGPROFESSIONALS

GEZONDHEIDSZORG VERTEGENWOORDIGT GEDRAGSCODE INTERACTIES MET ZORGPROFESSIONALS GEDRAGSCODE INTERACTIES MET ZORGPROFESSIONALS Verklaring door alle bedrijfsleden van COCIR COCIR legt zich toe op het bevorderen van de medische wetenschap en het verbeteren van de patiëntenzorg. Als deelnemers

Nadere informatie

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten.

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Gedragscode Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 februari 2013 Inhoud

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie