Gedragscodetraining voor tijdelijke medewerkers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscodetraining voor tijdelijke medewerkers"

Transcriptie

1 Gedragscodetraining voor tijdelijke medewerkers Afdrukbare versie van cursusmaterialen HP vertrouwelijk 4 december 2012, versie 1.1 Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscodetraining voor tijdelijke medewerkers... 4 Navigatie... 5 Juridische informatie... 7 Gedragscode... 8 Onze integriteitscultuur... 9 Gelijke kansen Werkomgeving, 1 van Werkomgeving, 2 van Werkomgeving, 3 van Scenario: Gelijke kansen en intimidatie Antwoord scenario: Gelijke kansen en intimidatie Wapens zijn verboden op de werkplek Voorbereiding op noodgevallen Anti-corruptie Anti-corruptie in één oogopslag Omkoperij Facilitaire betalingen Vindersloon Records Scenario: Anti-corruptie, 1 van Antwoord scenario: Anti-corruptie, 1 van Scenario: Anti-corruptie, 2 van Antwoord scenario: Anti-corruptie, 2 van Geen persoonlijke winst of persoonlijk voordeel Belangenconflicten Samenwerken met derden Zakendoen met familie of vrienden Scenario: Belangenconflict, 2 van Antwoord scenario: Belangenconflict, 2 van Gebruik van HP-bedrijfsmiddelen Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging: Uw rol Computergebruik december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 2

3 Inhoudsopgave Gedrag Educatie Scenario: Gebruik van HP-bedrijfsmiddelen, 1 van Antwoord scenario: Gebruik van HP-bedrijfsmiddelen, 1 van Scenario: Gebruik van HP-bedrijfsmiddelen, 2 van Antwoord scenario: Gebruik van HP-bedrijfsmiddelen, 2 van Vertrouwelijke informatie van derden Scenario: Vertrouwelijkheid Antwoord scenario: Belangenconflict, 2 van Records Records beheren Scenario: Records bijhouden Antwoord scenario: Records bijhouden Grijze markt Scenario: Grijze markt Antwoord scenario: Grijze markt Handel met voorkennis Scenario: Handel met voorkennis Antwoord scenario: Handel met voorkennis Werken in het buitenland Gesprekken met pers of media Privacy, 1 van Privacy, 2 van Scenario: Privacy Antwoord scenario: Privacy Acquisitieverbod Medewerking met onderzoeken of audits Scenario: Acquisitie Antwoord scenario: Acquisitie Laatste overwegingen Samenvatting Problemen melden Bronnen Een certificaat behalen voor deze cursus december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 3

4 Gedragscodetraining voor tijdelijke medewerkers Gedragscodetraining voor tijdelijke medewerkers Welkom bij de gedragscodetraining voor tijdelijke medewerkers. HP hanteert de strengste normen voor bedrijfsethiek en de naleving ervan. We winnen vertrouwen door anderen met integriteit, respect en rechtvaardigheid te behandelen. We moeten deze waarden iedere dag en in al onze contacten toepassen. Deze cursus beschikt over audio. Zorg dat uw geluid aan staat. Als u gereed bent om door te gaan, drukt u op Enter. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 4

5 Navigatie Navigatie U kunt in deze cursus navigeren met de knoppen op de weergavebalk, boven aan het venster. Soms kunt u ook een opdracht geven via het toetsenbord in plaats van te klikken op een knop. Let op: als u buiten het contentgebied van deze cursus klikt, werken toetsenbordopdrachten niet. Voor een juiste werking van deze opdrachten klikt u in het contentgebied. De knoppen die u het meest zult gebruiken, zijn de knoppen Volgende en Vorige. Voor deze knoppen bestaan toetsenbordopdrachten. Om naar de volgende pagina te gaan, kunt u op de knop Volgende klikken op de weergavebalk of op Enter drukken op uw toetsenbord. Om naar de vorige pagina te gaan, kunt u op de knop Vorige klikken of op Backspace drukken. Met de knop Opnieuw opstarten wordt de cursus afgespeeld vanaf het begin. Met de knop Afspelen of Pauze wordt de cursus afgespeeld of gepauzeerd. De voortgangsbalk laat zien hoe ver u bent in de cursus. Met de knop Geluid kunt u het geluid aan- en uitzetten. De knop CC opent en sluit de weergave van de ondertiteling. Mogelijk moet u de ondertiteling tijdelijk sluiten, als deze content op een pagina verbergt. De knop TOC opent en sluit de weergave van de inhoudsopgave. Als u naar een bepaalde pagina wilt gaan, klikt u op de knop TOC. Klik vervolgens op een paginatitel. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 5

6 Navigatie Als u deze cursus voor de eerste keer bekijkt, raden we het gebruik van de inhoudsopgave af, omdat u dan verschillende pagina's zou kunnen missen. De knop Afsluiten sluit het cursusvenster. Als u een afdrukbaar afschrift van deze cursus wilt downloaden, klikt u op de knop Afschrift onder aan deze pagina, of u drukt op 1. Dit is de enige pagina waar een afschrift beschikbaar is. Als u gereed bent om naar de volgende pagina te gaan, klikt u op de knop Volgende of drukt u op Enter. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 6

7 Juridische informatie Juridische informatie De hierin opgenomen informatie kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Dit is een auteursrechtelijk beschermd werk van HP dat niet mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van HP. Dit is een product uit de Verenigde Staten en vertrouwelijk materiaal van HP. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 7

8 Gedragscode Gedragscode Bij HP hebben we een integriteitscultuur opgebouwd en samen met onze werknemers vertrouwen we op u, onze tijdelijke medewerkers, bij het helpen in stand houden van deze cultuur. Dit houdt in dat iedereen zich inzet voor het nemen van ethische beslissingen. We gaan open, eerlijk en ethisch te werk bij al onze activiteiten met onze klanten, partners, concurrenten, en met elkaar. De gedragscode voor tijdelijke medewerkers is van toepassing op alle niet-medewerkers die diensten uitvoeren voor HP in een vestiging van Hewlett Packard of die het gezicht van HP zijn of HP vertegenwoordigen bij klanten van HP. Tijdelijke medewerkers moeten voldoen aan de bepalingen in de gedragscode en alle wetten, regels en overheidsbesluiten die van toepassing zijn op de vestiging van HP waar ze werken. Dit is de enige pagina waar de koppeling naar de gedragscode beschikbaar is en het is dus raadzaam deze koppeling nu te openen of op C te drukken. Als u gereed bent om door te gaan, klikt u op de knop Volgende of drukt u op Enter. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 8

9 Onze integriteitscultuur Onze integriteitscultuur Als hulp bij het maken van ethische beslissingen bij HP gebruiken we een besluitvormingsmodel genaamd de "krantenkoptest". Dit eenvoudige maar krachtige hulpmiddel is ontworpen om ervoor te zorgen dat we op de juiste manier over de correctheid en impact van onze zakelijke beslissingen nadenken. Neem de krantenkoptest in overweging als u voor een ethisch dilemma staat. Bijvoorbeeld, "Voor ik een beslissing neem, vraag ik mezelf af hoe dit eruit zou zien in een nieuwsbericht." "Is het wettelijk toegestaan?" "Komt het overeen met de HP-waarden, de SBC (Standards of Business Conduct, normen voor zakelijk gedrag) en het HP-beleid?" "Zouden anderen dit goedkeuren als ze dit in een nieuwsbericht zouden lezen?" Als u niet zeker bent van uw antwoord op een van de drie vragen, raadpleegt u uw werkgever, uw HP engagement manager, of u kunt een sturen naar 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 9

10 Gelijke kansen Gelijke kansen HP zet zich in voor respect voor iedereen op de werkvloer. Onwettige discriminatie op de werkplek is verboden. Tijdelijke medewerkers mogen niemand discrimineren op basis van: leeftijd, huidskleur, veteranenstatus, handicap, etniciteit, geslacht, genderidentiteit en -expressie, burgerlijke staat, land van herkomst, politieke overtuiging, zwangerschap, beschermde genetische informatie, ras, geloof, seksuele geaardheid of een andere eigenschap die door de wet wordt beschermd. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 10

11 Werkomgeving, 1 van 3 Werkomgeving, 1 van 3 Hier is een fragment van de gedragscode voor tijdelijke medewerkers in de werkomgeving. Hierin staat dat tijdelijke medewerkers zich bij het uitvoeren van HP-werkzaamheden niet op een respectloze, vijandige, gewelddadige, intimiderende, bedreigende of pestende manier mogen gedragen. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 11

12 Werkomgeving, 2 van 3 Werkomgeving, 2 van 3 Alle vormen van seksuele intimidatie zijn onaanvaardbaar. Dit omvat ongewenste seksuele toenaderingen, verzoeken om seksuele gunsten, het fysiek of op een computer weergeven van seksueel expliciete posters, afbeeldingen, cartoons of tekeningen, of ander ongewenst verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 12

13 Werkomgeving, 3 van 3 Werkomgeving, 3 van 3 Geweld op de werkplek wordt niet getolereerd. Tijdelijke medewerkers moeten zich houden aan het beleid en de procedures op het gebied van veiligheid, gezondheid en beveiliging, en moeten alle risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid of beveiliging corrigeren of melden. Geweld op het werk wordt niet getolereerd. Onder geweld op het werk vallen het plegen van of dreigen met lichamelijk geweld, en elk gedrag dat zo ernstig, beledigend of intimiderend is dat iemand anders met reden angstig of ongerust wordt over zijn/haar veiligheid of de veiligheid van zijn/haar gezin of eigendom. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 13

14 Scenario: Gelijke kansen en intimidatie Scenario: Gelijke kansen en intimidatie In dit scenario met betrekking tot gelijke kansen en intimidatie leest of hoort u het scenario, de vraag en de keuzemogelijkheden waarmee u kunt bepalen wat de beste optie is. Marie werkt voor XQ onder contract bij HP. Voor haar werk moet ze in de namiddag en avond aanwezig zijn op de HP-locatie. De afgelopen week hing Dave, een collega van Marie die ook voor XQ werkt, enkele avonden bij Marie's bureau rond. Op een avond maakte Dave wat opmerkingen tegen Marie over haar uiterlijk. Marie heeft geprobeerd Dave uit de weg te gaan, maar hij lijkt altijd bij haar in de buurt te zijn. In eerste instantie was ze gevleid, maar toen het nog een keer gebeurde, voelde Marie zich ongemakkelijk en zei ze tegen Dave dat ze aan het werk moest. Wat moet Marie doen? Keuze A) Marie moet niet zo overgevoelig doen. Keuze B) Marie moet met haar XQ-supervisor gaan praten. Om uw antwoord te controleren, klikt u op uw selectie of drukt u op de bijbehorende letter op uw toetsenbord. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 14

15 Antwoord scenario: Gelijke kansen en intimidatie Antwoord scenario: Gelijke kansen en intimidatie Het juiste antwoord is B. Marie moet met haar XQ-supervisor gaan praten, omdat alle vormen van seksuele intimidatie onaanvaardbaar zijn, inclusief ongewenste seksuele toenaderingen, verzoeken om seksuele gunsten of het fysiek of op een computer weergeven van seksueel expliciete posters, afbeeldingen, cartoons of tekeningen, en ander verbaal of fysiek gedrag van seksuele aard. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 15

16 Wapens zijn verboden op de werkplek Wapens zijn verboden op de werkplek HP verbiedt het bezit van wapens van welke aard dan ook in werkruimtes van HP ten strengste, inclusief onroerend goed dat eigendom is van, geleased wordt door of in het bezit is van HP. Tenzij een dergelijk verbod in strijd is met de plaatselijke wetgeving, geldt dit ook voor de parkeerplaatsen van HP. Het verbod omvat ook specifiek wapens van welke aard dan ook waar de persoon in kwestie een vergunning voor heeft en/of een vergunning om dit wapen als verborgen wapen te dragen. Voorbeelden van verboden wapens op HP-werkplekken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, vuurwapens, messen, pijlen en bogen, en vergelijkbare wapens die door hun ontwerp of beoogde gebruik ernstig of fataal lichamelijk letsel kunnen toebrengen. Voorbeelden van verboden wapens op HP-werkplekken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, vuurwapens, messen, pijlen en bogen, en vergelijkbare wapens die door hun ontwerp of beoogde gebruik ernstig of fataal lichamelijk letsel kunnen toebrengen. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 16

17 Voorbereiding op noodgevallen Voorbereiding op noodgevallen Wees voorbereid voordat zich een noodgeval voordoet: * Zorg dat u op de hoogte bent van de plaatselijke procedures op uw HP-vestiging of als u ergens anders werkzaam bent, zoals bij een klant op locatie. * Tip: Ga naar de HP-webpagina met informatie over het voorbereiden en reageren op noodgevallen en volg de stappen om toegang te krijgen tot de procedures voor noodgevallen op uw HP-vestiging. Informatie zoals evacuatieplannen en -instructies vindt u over het algemeen ook in belangrijke gangen en gemeenschappelijke ruimtes op uw werkplek. * Informeer aannemers en bezoekers aan het begin van elk bezoek over de procedures in geval van nood. Geef ook instructies over de dichtstbijzijnde nooduitgang en verzamelplaats buiten. In geval van nood: * Bel het speciale nummer als u getuige bent van of zich bewust bent van een noodsituatie zoals een brand of medisch noodgeval. * Volg de plaatselijke noodprocedures en alle instructies van de beveiliging of andere leden van het team voor noodgevallen. * Als u gevraagd wordt het gebouw te verlaten, doet u dit op een snelle, maar veilige manier. Ga naar de speciale verzamelpunten. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 17

18 Anti-corruptie Anti-corruptie De Amerikaanse FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) en de Engelse UKBA (UK Bribery Act) verbieden iedere betaling of geschenk aan ambtenaren, politieke partijen of kandidaten bij verkiezingen met als doel het verkrijgen of behouden van opdrachten. De UKBA verbiedt ook iedere betaling of geschenk aan commerciële ondernemingen met als doel het verkrijgen of behouden van opdrachten. De FCPA en de UKBA zijn van toepassing op de handelingen van alle medewerkers, dochtermaatschappijen, joint ventures, tussenpersonen en vertegenwoordigers van HP. Anti-corruptie betekent geen acceptatie of betaling van: * Alles van waarde dat wordt geleverd met als doel het winnen of behouden van opdrachten * Smeergeld * Elke vorm van omkoping Tijdelijke medewerkers mogen geen enkele commissie- of provisieregeling aangaan, tenzij door middel van schriftelijke overeenkomsten met bonafide (wettige) commerciële distributeurs, vertegenwoordigers, tussenpersonen of consultants. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 18

19 Anti-corruptie in één oogopslag Anti-corruptie in één oogopslag We zullen de vier punten van zorg met betrekking tot anti-corruptie in overweging nemen. Dit zijn omkoperij, faciliterende betalingen, vergoedingen en records. Klik op elke knop om de details weer te geven of druk op: 1 voor omkoperij 2 voor facilitaire betalingen 3 voor vindersloon, en 4 voor records 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 19

20 Omkoperij Omkoperij Laten we eerst eens naar omkoperij kijken. HP staat het aanbieden of verstrekken van steekpenningen, smeergeld of geschenken om opdrachten te verkrijgen of behouden, of om een zakelijke beslissing te beïnvloeden, niet toe. Dit geldt voor het, direct of indirect, via tijdelijke medewerkers of andere partijen, aanbieden of verstrekken van geld of waardevolle goederen aan vertegenwoordigers van ondernemingen of ambtenaren, met als doel het verkrijgen of behouden van opdrachten, in welk land dan ook. De Amerikaanse FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) en de Engelse UKBA (UK Bribery Act) verbieden iedere betaling aan ambtenaren, politieke partijen of kandidaten bij verkiezingen met als doel het verkrijgen of behouden van opdrachten. De UKBA verbiedt ook iedere betaling aan vertegenwoordigers van commerciële ondernemingen met als doel het verkrijgen of behouden van opdrachten. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 20

21 Facilitaire betalingen Facilitaire betalingen Laten we nu eens naar de facilitaire betalingen kijken. Tijdelijke medewerkers mogen geen facilitaire betalingen aanbieden of verstrekken tenzij er sprake is van dwang of afpersing. Er is sprake van dwang of afpersing wanneer de tijdelijke medewerker lichamelijke schade of gevangenisstraf vreest als hij/zij de facilitaire betaling niet uitvoert en er geen veilig alternatief is om aan de eis te voldoen. Elke uitbetaling van facilitaire betalingen moet binnen 24 uur bij de juridische afdeling van HP worden gemeld. Dit is van toepassing op eenmalige betalingen van een klein bedrag. Herhaalde facilitaire betalingen of grote bedragen zijn niet toegestaan. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 21

22 Vindersloon Vindersloon Het volgende punt is vindersloon. Tijdelijke medewerkers mogen geen enkele commissie- of provisieregeling aangaan, tenzij door middel van schriftelijke overeenkomsten met bonafide commerciële distributeurs, vertegenwoordigers, tussenpersonen of consultants tenzij in een goedgekeurd schriftelijk document. De entiteiten moeten bonafide distributeurs, verkoopvertegenwoordigers, tussenpersonen of consultants zijn. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 22

23 Records Records En laten we ten slotte records behandelen met betrekking tot anti-corruptie. Alle betalingen of beslissingen namens HP moeten goed gedocumenteerd zijn. Raadpleeg uw HP-manager voor de juiste documentatieprocedures en het beleid en de procedures voor records management. Als u klaar bent om naar de volgende pagina in deze cursus te gaan, klikt u op de knop Volgende op de weergavebalk of drukt u op Enter. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 23

24 Scenario: Anti-corruptie, 1 van 2 Scenario: Anti-corruptie, 1 van 2 In dit scenario met betrekking tot anti-corruptie leest of hoort u het scenario, de vraag en de keuzemogelijkheden waarmee u kunt bepalen wat de beste optie is. Horatio is een tijdelijke medewerker in een verkoopfunctie en hij verkoopt HP-printers. Horatio staat op het punt een grote verkoop af te sluiten als Ana Lucia, de vertegenwoordigster van de klant, naar een printer voor zichzelf informeert. Ze zegt dat ze de printer zal gebruiken om vanuit huis te werken, en het zal garanderen dat de verkoop aan HP wordt toegewezen. Moet Horatio de printer leveren om er zo voor te zorgen dat HP de opdracht krijgt? Keuze A) Ja Keuze B) Nee Om uw antwoord te controleren, klikt u op uw selectie of drukt u op de bijbehorende letter op uw toetsenbord. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 24

25 Antwoord scenario: Anti-corruptie, 1 van 2 Antwoord scenario: Anti-corruptie, 1 van 2 Het juiste antwoord is "Nee". Het leveren van de printer, ook al is het er maar één, om een transactie af te sluiten, wordt als omkoperij beschouwd. De FCPA en de UKBA verbieden het leveren van alles van waarde met als doel het winnen of behouden van opdrachten. Deze wetten zijn wereldwijd van toepassing. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 25

26 Scenario: Anti-corruptie, 2 van 2 Scenario: Anti-corruptie, 2 van 2 In dit aanvullende scenario met betrekking tot anti-corruptie leest of hoort u het scenario, de vraag en de keuzemogelijkheden waarmee u kunt bepalen wat de beste optie is. Song is een tijdelijke medewerker die een IT-oplossing van HP ter waarde van $30 miljoen aan het ministerie van Onderwijs wil verkopen, maar hij heeft moeite met het maken van een afspraak met het ministerie. Harry, een werknemer op het ministerie, heeft Song gezegd dat hij hem bij de purchasing officer van het ministerie kan introduceren. Harry is uitgenodigd voor een komende HP-conferentie en vraagt Song voor zijn familie te betalen zodat ze hem naar de conferentie kunnen vergezellen. Moet Song de reiskosten voor Harry's familie betalen? Keuze A) Ja Keuze B) Nee Om uw antwoord te controleren, klikt u op uw selectie of drukt u op de bijbehorende letter op uw toetsenbord. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 26

27 Antwoord scenario: Anti-corruptie, 2 van 2 Antwoord scenario: Anti-corruptie, 2 van 2 Het juiste antwoord is "Nee". Ook al zorgt Harry voor een introductie, en zijn de reiskosten laag vergeleken met de waarde van de transactie, het is verboden om geschenken, reizen of ontspanning aan te bieden om zo opdrachten te winnen. Er is geen wettig bedrijfsdoel om in welke omstandigheid dan ook de reiskosten voor familieleden of verwanten te betalen. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 27

28 Geen persoonlijke winst of persoonlijk voordeel Geen persoonlijke winst of persoonlijk voordeel Er zijn drie punten van zorg met betrekking tot persoonlijke winst of voordeel voor tijdelijke medewerkers. Klik op elke knop of druk op het bijbehorende nummer op uw toetsenbord om alle punten te bekijken. 1 voor belangenconflicten 2 voor derden, en 3 voor familie of vrienden 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 28

29 Belangenconflicten Belangenconflicten Tijdelijke medewerkers moeten altijd het belang van HP vooropstellen wanneer ze voor HP werken. Tijdelijke medewerkers mogen afgezien van hun vergoeding (salaris) geen persoonlijke winst of ander voordeel ontvangen in verband met HP-transacties. Tijdelijke medewerkers mogen zich niet bezighouden met: * Activiteiten die een belangenconflict met hun werkgever en/of HP zouden opleveren. * Activiteiten die kunnen worden opgevat als mogelijk belangenconflict met hun werkgever en/of HP. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 29

30 Samenwerken met derden Samenwerken met derden Tijdelijke medewerkers mogen niet voor derden werken terwijl ze een opdracht voor HP uitvoeren als dit in het contract met hun werkgever is gespecificeerd of opgenomen. In het HP-contract met de leverancier moeten de regels zijn opgenomen voor de relatie met alle derden, zoals kanaalpartners, concurrenten en klanten die niet in het contract zijn gedefinieerd. Tijdelijke medewerkers mogen niet werken voor een eindklant van HP bij de aankoop of ondersteuning van HP-producten of -diensten terwijl ze een opdracht voor HP uitvoeren. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 30

31 Zakendoen met familie of vrienden Zakendoen met familie of vrienden Met betrekking tot het derde punt, zakendoen met familie of vrienden: Wanneer ze een opdracht voor HP uitvoeren, moeten tijdelijke medewerkers hun werkgever en HP op de hoogte stellen van alle situaties waarin ze mogelijk zaken doen met familieleden, vrienden of anderen met wie ze een nauwe persoonlijke relatie hebben. Als u klaar bent om naar de volgende pagina in deze cursus te gaan, klikt u op de knop Volgende op de weergavebalk of drukt u op Enter. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 31

32 Scenario: Belangenconflict, 2 van 2 Scenario: Belangenconflict, 2 van 2 In dit scenario met betrekking tot belangenconflicten leest of hoort u het scenario, de vraag en de keuzemogelijkheden waarmee u kunt bepalen wat de beste optie is. Kye heeft een tijdelijk contract als inkoper voor de serverproductieorganisatie van HP. Een van de productiebedrijven waar ze bij koopt is eigendom van haar broer. Wat moet Kye aan deze situatie doen? Keuze A) Deze relatie aan haar werkgever bekendmaken. Keuze B) Deze relatie aan haar werkgever en haar HP-manager bekendmaken. Keuze C) Er is geen actie nodig. Om uw antwoord te controleren, klikt u op uw selectie of drukt u op de bijbehorende letter op uw toetsenbord. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 32

33 Antwoord scenario: Belangenconflict, 2 van 2 Antwoord scenario: Belangenconflict, 2 van 2 Het juiste antwoord is B. Kye moet haar werkgever en HP-manager waarschuwen die kunnen bepalen of er een belangenconflict is en indien nodig moeten er plannen worden gemaakt om het conflict of de schijn van een conflict te voorkomen. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 33

34 Gebruik van HP-bedrijfsmiddelen Gebruik van HP-bedrijfsmiddelen Er zijn allerlei HP-bedrijfsmiddelen waaronder: * HP-computers * Servers en systemen * Telefoons en voic * systemen * Bureaus, kluisjes en kasten * Voertuigen en andere apparatuur van HP HP-bedrijfsmiddelen mogen uitsluitend voor HP-bedrijfsdoeleinden worden gebruikt. HP heeft toegang tot alle HP-bedrijfsmiddelen en mag deze inspecteren; verwacht geen persoonlijke privacy met betrekking tot berichten of records die met behulp van HP-bedrijfsmiddelen zijn gemaakt. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 34

35 Informatiebeveiliging Informatiebeveiliging Wij zijn het aan onze klanten, aandeelhouders en werknemers verplicht de gegevens die aan ons worden toevertrouwd, te beschermen. Onze klanten vertrouwen erop dat wij veilige producten en diensten leveren. Cyberaanvallen die proberen misbruik te maken van de kwetsbaarheden van de onderneming worden steeds geavanceerder. Beveiligingslekken en gehackte informatie kunnen van invloed zijn op het concurrentievoordeel van HP, ons merk beschadigen en kostbaar zijn voor HP en onze klanten. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 35

36 Informatiebeveiliging: Uw rol Informatiebeveiliging: Uw rol U speelt een belangrijke rol bij het verminderen van de risico's voor informatiebeveiliging. Klik op elke knop om de drie rollen weer te geven die u speelt bij het verminderen van de risico's voor informatiebeveiliging of cyberbeveiliging, of druk op: 1 voor computergebruik 2 voor gedrag, en 3 voor educatie 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 36

37 Computergebruik Computergebruik U speelt een belangrijke rol bij het verminderen van de risico's voor informatiebeveiliging of cyberbeveiliging. Informatiebeveiliging is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Bij het gebruik van computers is zorgvuldige beveiliging vereist. Beveilig uw pc's, laptop, USB-geheugensticks, aanmeldingsgegevens, smartphones, etc. fysiek. Versleutel uw pc. Gebruik sterke wachtwoorden en deel of onthul uw wachtwoorden nooit. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 37

38 Gedrag Gedrag Uw gedrag is een ander punt waardoor HP aan beveiligingsrisico's kan worden blootgesteld. Denk na voordat u klikt om schadelijke s en websites te vermijden. Bescherm gevoelige gegevens in elke vorm (elektronisch, afgedrukt, intellectueel). 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 38

39 Educatie Educatie Het is uw verantwoordelijkheid als tijdelijke medewerker om op de hoogte te zijn van informatiebeveiliging en cyberbeveiliging. Rond de training "Informatiebeveiliging bij HP voor tijdelijke medewerkers" (cursus-id ) binnen 30 dagen na ingang van uw contract bij HP af. Zorg dat u de beleidsregels en normen van HP met betrekking tot de beveiliging begrijpt. Ga voor meer begeleiding en bronnen over informatiebeveiliging naar de website over informatiebeveiliging op Als u klaar bent om naar de volgende pagina in deze cursus te gaan, klikt u op de knop Volgende op de weergavebalk of drukt u op Enter. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 39

40 Scenario: Gebruik van HP-bedrijfsmiddelen, 1 van 2 Scenario: Gebruik van HP-bedrijfsmiddelen, 1 van 2 In dit eerste scenario met betrekking tot het gebruik van HP-bedrijfsmiddelen leest of hoort u het scenario, de vraag en de keuzemogelijkheden waarmee u kunt bepalen wat de beste optie is. Tijdens zijn werkzaamheden op de financiële afdeling van HP mag Marcus gebruikmaken van een HPlaptop. Naast zijn werkzaamheden voor HP heeft Marcus een bedrijf dat klokken repareert. Mag hij factureringssoftware op de HP-laptop laden om in zijn reparatiebedrijf te gebruiken? Keuze A) Het repareren van klokken valt niet onder de bedrijfsactiviteiten van HP. Marcus mag de software laden. Keuze B) Nee, aangezien de software niet voor HP-doeleinden wordt gebruikt. Om uw antwoord te controleren, klikt u op uw selectie of drukt u op de bijbehorende letter op uw toetsenbord. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 40

41 Antwoord scenario: Gebruik van HP-bedrijfsmiddelen, 1 van 2 Antwoord scenario: Gebruik van HP-bedrijfsmiddelen, 1 van 2 Het juiste antwoord is "Nee", aangezien de software niet voor HP-doeleinden wordt gebruikt. Marcus mag HP-apparatuur niet voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Het downloaden of installeren van onbevoegde software op apparatuur die wordt gebruikt voor HPbedrijfsdoeleinden kan de financiële afdeling van HP en andere HP-groepen in gevaar brengen door schadelijke software en computervirussen met ernstige gevolgen voor het merk en de reputatie van HP. Het op deze manier laden van de software kan de softwarelicentie ook schenden. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 41

42 Scenario: Gebruik van HP-bedrijfsmiddelen, 2 van 2 Scenario: Gebruik van HP-bedrijfsmiddelen, 2 van 2 In dit tweede scenario met betrekking tot het gebruik van HP-bedrijfsmiddelen leest of hoort u het scenario, de vraag en de keuzemogelijkheden waarmee u kunt bepalen wat de beste optie is. Eric werkt bij HP aan een opdracht van zijn werkgever waarbij hij contractgegevens in een computerdatabase invoert. Tijdens zijn pauzes surft hij op het web waar hij bestellingen plaatst en af en toe sites voor volwassenen bezoekt. Is een van de acties van Eric een schending van de code? Keuze A) Ja Keuze B) Nee Om uw antwoord te controleren, klikt u op uw selectie of drukt u op de bijbehorende letter op uw toetsenbord. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 42

43 Antwoord scenario: Gebruik van HP-bedrijfsmiddelen, 2 van 2 Antwoord scenario: Gebruik van HP-bedrijfsmiddelen, 2 van 2 Het juiste antwoord is "Ja". Het persoonlijke computergebruik van Eric zou als excessief beschouwd worden en het bekijken van dit seksueel expliciete materiaal is niet toegestaan. Door het openen van dergelijke websites kunnen medewerkers en HP daarnaast risico lopen door schade aan HP-computersystemen en het lekken van gevoelige informatie. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 43

44 Vertrouwelijke informatie van derden Vertrouwelijke informatie van derden Net zoals u geen vertrouwelijke informatie van HP mag delen, mag u ook geen vertrouwelijke informatie van uw vorige werkgevers, concurrenten of andere derden delen. Dergelijke informatie mag niet worden meegenomen naar HP-gebouwen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever. Als de informatie die tijdens de werkzaamheden voor HP is verkregen "niet openbaar" is, mag deze informatie op geen enkele manier worden gedeeld of gebruikt. Laten we de drie groepen eens bekijken: Voormalige werkgevers: Tijdelijke medewerkers worden geacht alle geldige beperkingen aan de bekendmaking of het gebruik van vertrouwelijke informatie van hun huidige of voormalige werkgevers te respecteren. Zulke informatie mag niet in tastbare of leesbare vorm worden meegenomen naar HP-gebouwen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende voormalige werkgever. Concurrenten: Tijdelijke medewerkers mogen niet vragen om vertrouwelijke informatie over concurrenten van HP en deze niet accepteren, gebruiken of delen. Andere derden: Tijdelijke medewerkers mogen geen vertrouwelijke informatie van klanten, zakenpartners of leveranciers bekendmaken, inclusief niet-openbare prijsinformatie. De andere kant van de medaille is dat tijdelijke medewerkers nooit iemand mogen bewegen tot het schenden van een geheimhoudingsplicht. 4 december 2012, versie 1.1 HP vertrouwelijk Pagina 44

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Interne gedragscode voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties Wat is een interne gedragscode? Een gedragscode beschrijft expliciet de gedragsnormen en regels voor medewerkers (inclusief vrijwilligers

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites

Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites Rapport Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites Je rechten en plichten eenvoudig uitgelegd Colofon Praktische gids voor het gebruik van sociale netwerksites auteur(s): Ellen Wauters,

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

BCD Travel. Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BCD Travel

BCD Travel. Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BCD Travel BCD Travel Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen BCD Travel Copyright 2016 BCD Travel. Het is verboden om deze teksten te gebruiken zonder onze toestemming. Pagina 1 Principes voor maatschappelijk

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

KENNISGEVING OVER PRIVACY VAN SOLLICITANTEN

KENNISGEVING OVER PRIVACY VAN SOLLICITANTEN KENNISGEVING OVER PRIVACY VAN SOLLICITANTEN Inhoud 1. Doel... 3 2. Welke persoonlijke gegevens ADM verzamelt... 3 3. Hoe ADM uw persoonlijke gegevens gebruikt... 4 4. Hoe ADM uw persoonlijke gegevens beschermt...

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017

Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Gedragscode Versie: januari 2016 Vastgesteld: januari 2016 Door: Coördinatieteam Netwerk Gewoon Samen Evaluatiedatum: Januari 2017 Beste vrijwilliger van Netwerk Gewoon Samen, Netwerk Gewoon Samen heeft

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland.

Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Effectieve datum: 22 september, 2012 Introductie Deze website wordt beheerd en is eigendom van BrowserTech. Een bedrijf geregistreerd in Nederland. Definities BrowserTech product(en) wordt gebruikt als

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken:

We kunnen de volgende informatie over jou verzamelen en verwerken: Privacybeleid Maxi Miliaan BV, handelend onder de naam Dorel Netherlands ("Dorel", "wij", "ons"), hecht er belang aan jouw privacy en persoonlijke gegevens te beschermen en te respecteren. Dit privacybeleid

Nadere informatie

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint) Rapportering - Algemeen Beveiliging rapportering Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming Over de Generali Group Compliance hulplijn (EthicsPoint)

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services

Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Privacy statement voor de gebruiker van de RadiologieNetwerk-Services Missie XS2RA B.V. tevens handelend onder de naam RadiologieNetwerk ( RadiologieNetwerk ) heeft als missie om via haar RadiologieNetwerk

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek De raad van bestuur (het "bestuur") van Kelly Services, Inc. ("de onderneming") heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen

Nadere informatie

PRIVACY POLICY BATAVIA STAD

PRIVACY POLICY BATAVIA STAD PRIVACY POLICY BATAVIA STAD Batavia Stad Outlet Shopping B.V. (hierna: 'ons', 'wij' en 'onze') hecht belang aan bescherming van en respect voor de privacy van u, de eindgebruiker (hierna: 'u' of 'uw').

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN

4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 4PEOPLE GEDRAGSCODE VOOR GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 1. Algemeen 1.1 Deze regeling bevat afspraken over een verantwoord gebruik van elektronische communicatiemiddelen door allen die

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Staples EthicsLink Veelgestelde vragen

Staples EthicsLink Veelgestelde vragen Staples EthicsLink Veelgestelde vragen Inleiding We willen met dit document de collega's van Staples inlichten over de hulplijn inzake ethiek en conformiteit, gekend als de Staples EthicsLink, en de voorwaarden

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

Informatie over EthicsPoint

Informatie over EthicsPoint Informatie over EthicsPoint Melden algemeen Beveiliging en vertrouwelijkheid van meldingen Tips en beste praktijken Informatie over EthicsPoint Wat is EthicsPoint? EthicsPoint is een uitgebreid en vertrouwelijk

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3

Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Mediaprotocol voor leerlingen Versie 0.3 Inhoudsopgave 0. Inleiding 1. Uitgangspunten 2. Afspraken 2.1 Internet 2.2 Schoolwebsite 2.3 E-mail / chatten 2.4 Mobiele telefoons / MP3 spelers 3. Eventuele maatregelen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Welkom bij BOEKLEZER

Welkom bij BOEKLEZER Welkom bij BOEKLEZER Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode versie 05 januari 2015 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle

Nadere informatie

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing.

Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. DISCLAIMER Op toegang tot en gebruik van deze website van Artilan BV is deze disclaimer, alsmede het Nederlands recht van toepassing. Klik op de link voor meer informatie over: 1. Algemeen 2. Acceptatie

Nadere informatie

Univar s grondbeginselen

Univar s grondbeginselen Gedragscode Onze visie Een bedrijf waar de beste mensen willen werken. De wereldleider op het gebied van de distributie van chemicaliën, die ongeëvenaarde connectiviteit biedt tussen klanten en leveranciers.

Nadere informatie

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid Inhoudsopgave ANTICORRUPTIEBELEID I. DOEL...3 II. III. DIT BELEID GELDT VOOR IEDEREEN BIJ MANPOWERGROUP...3 TOEZICHT EN BEHEER...4 IX. WIJ MOETEN NAUWKEURIGE BOEKEN

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder.

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder. Insurance Aanvraagformulier Bericht aan de aanvragende onderneming Het ondertekenen of invullen van dit document, bindt noch de aanvragende onderneming, noch enig ander individu of entiteit, die hij of

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie

Sinterklaas Privacy statement

Sinterklaas Privacy statement Sinterklaas Privacy statement Sinterklaasgedichten.net respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt

Nadere informatie

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd.

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. DISCLAIMER De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions van Memesyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

mlocal Products & Services B.V. KvK nr 59014202

mlocal Products & Services B.V. KvK nr 59014202 Privacy Beleid mlocal Products & Services B.V. KvK nr 59014202 Privacybeleid 01-01-2014 mlocal Products & Services B.V. ( mlocal of wij ) hecht er waarde aan uw online privacy te respecteren en erkent

Nadere informatie