VIA Almere College Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIA Almere College Schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 VIA Almere College Schooljaar

2 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen en benodigdheden 9. School en ouders 10. Varia

3 Inleiding Beste leerling en ouders/verzorgers, Voor jullie ligt het nieuwe boekje van Via 2.0 voor het leerjaar Vorig schooljaar zijn we voor het eerst begonnen met de eerste en tweede klassen op het VIA. Dit was voor iedereen even wennen maar uiteindelijk voor iedereen een succesvol jaar geworden. Dit jaar hebben we voor het eerst zes weken vakantie gehad in plaats van zeven. Maar ook in zes weken is iedereen vast genoeg uitgerust. Na zo n lange tijd zit je vast met allerlei vragen, in dit boekje hopen we hier antwoord op te geven. Zoals bijvoorbeeld; - Wanneer starten de lessen - Wat heb ik allemaal nodig - Hoe zit het met de lesuren - Welke docenten zijn er Lees dit boekje op je gemak door, heb je nog vragen, de school is al gewoon open! Heb je nog vragen dan kun je nog altijd in de laatste vakantieweek bellen naar school, want die is dan al open. Wij hebben er zin in en hopelijk jullie ook! Frank Wagenmans, Teamleider VIA 2.0 Mailadres:

4 1. Algemene gegevens Huisvesting Locatie VIA VMBO klas 1 t/m 4 Flevoweg PL Kampen Postadres: Postbus Al Kampen Telefonische bereikbaarheid De school is bereikbaar via telefoonnummer (038) Conciërges In het gebouw zijn drie conciërges werkzaam. Wanneer u belt, wordt u door één van hen te woord gestaan. Bij ziekmelding van uw kind kunt u dat bij één van hen doen. Zij zorgen eveneens voor orde en netheid binnen de school. Tijdens de pauzes houden zij, met behulp van docenten toezicht in de gangen en in de aula. Leerlingen kunnen voor allerlei vragen ook bij hen terecht. Ook zij zijn de EHBO-post; ze leggen indien nodig verbandjes aan en plakken pleisters, ook voor ander klein leed. Plaats binnen de school: in de hal bij binnenkomst. Conciërges: mevrouw G. Dalsem de heer M. Diender de heer C. Veraar.

5 Mentoren 1f 1BBL Mevr. S. van t Zand 1g 1KBL Mevr. M. Ceelen 2f 2BBL Dhr. J. van Wel 2g 2 KBL Mevr. H. Hoksbergen 3f (BBL) 3g (KBL) 4f (BBL) 4g (BBL) 4h (KBL) 3 BBL/KBL Handel & Administratie Dhr. N. Barthmuss 3 BBL/KBL Zorg & Welzijn Mevr. J. Vedder 3 BBL/KBL Electrotechniek Dhr. J. W. Spruijt 3 BBL/KBL Bouwtechniek Mevr. T. Janke 4 BBL/KBL Handel & Administratie Dhr. T. Spronk 4 BBL/KBL Zorg & Welzijn Mevr. R. van Zon 4 BBL/KBL Electrotechniek Dhr. J.W. Spruijt 4 BBL/KBL Bouwtechniek Mevr. T. Janke

6 2. Begeleiding Mentor De mentor is in feite de klassenleerkracht van de basisschool. Hij/zij volgt de leerprestaties van de leerlingen, biedt een luisterend oor voor kleine problemen van leerlingen, is het eerste aanspreekpunt voor ouders, verzorgt de mentorlessen, begeleidingsuren en de gezamenlijke klassenactiviteiten. Coördinator leerlingbegeleiding De coördinator leerlingbegeleiding ondersteunt het docententeam en helpt ze daar waar nodig. De zorgcoördinator zoekt de juiste hulp bij de leerling. De zorgcoördinator is Mevr. S. de Bruijn. Remedial teaching Voor leerlingen die dyslectisch zijn, ernstige leerproblemen hebben, of die door sociaal-emotionele problematiek moeite hebben met het aanbrengen van structuur is er een remedial teacher en een orthopedagoog op school. GVL-toets Door al onze eersteklassers wordt na de herfstvakantie de Gelderse schoolvragenlijst (GVL) ingevuld. In deze vragenlijst staan vragen over de werkhouding, motivatie, het welbevinden en het zelfvertrouwen. Aan de hand van de uitkomst wordt mede bepaald welke leerlingen in aanmerking komen voor de faalangstreductietraining of de sociale vaardigheidstraining. Faalangstreductietraining Deze cursus is bedoeld voor leerlingen die tijdens repetities en proefwerken zoveel spanning voelen, dat zij daardoor dichtslaan en onder hun niveau presteren. Plaatsing geschiedt mede naar aanleiding van de uitkomst van de GVL en altijd in overleg met de ouders en leerling.

7 Vertrouwenspersonen Bij hen kunnen leerlingen terecht voor een persoonlijk gesprek over kleine en grote problemen, zoals ruzies, pesterijen, een geheim dat je aan iemand kwijt wilt, enz. Praten lost niet altijd iets op maar kan vaak wel ontzettend opluchten. De vertrouwenspersoon is Mevr. G. Dalsem. ZAS melding (ziekte als signaal) Op onze school werken we samen met de GGD en leerplicht om veelvuldig absentie door ziekte vroegtijdig te signaleren. Wanneer een leerling twee weken aaneengesloten ziek thuis is of vier keer per schooljaar ziek thuis is nemen wij contact met u op. Na beoordeling door de zorgcoördinator kijken we of we een Zas-melding bij de GGD doen. Wanneer dit gedaan wordt, kan het zijn dat uw kind opgeroepen wordt door de schoolarts. Kompas. (begeleidingslokaal) Het Kompas is een ruimte waar leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen werken in een rustige omgeving met een leerlingbegeleider. Er zijn aparte werkplekken met voorzieningen. Vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling werken we planmatig, doelgericht en effectief aan gestelde doelen. In het begeleidingslokaal is er ook ruimte voor gesprekken of het nemen van een time-out. Daarnaast is er ondersteuning op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en begeleiding bij het plannen, maken en leren van het huiswerk gericht op de zelfstandigheidsontwikkeling van de leerlingen. Hierbij kunt u denken aan; Steunlessen Huiswerkbegeleiding Examenvreestraining Faalangsttraining Remedial-Teaching (RT) Ambulante begeleiding Sociale vaardigheidstraining

8 Daarnaast is er ook een extern begeleidingsteam (EBT). Dit team bestaat uit; Medewerker CJG, Teamleider, Orthopedagoog, Zorgcoördinator, Eventueel schoolarts en leerplicht. Voor elke leerling wordt passende, eventueel externe hulpverlening ingeschakeld. Ouders worden altijd geïnformeerd over de externe hulpverlening. De begeleiding wordt gegeven vanuit ruimte 1.36, Het Kompas.

9 3. Vakantieregeling Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Pasen Koningsdag Meivakantie Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie Extra vrije dagen voor de leerlingen: (studiedag docenten) (rapportenvergadering) (studiedag docenten) (studiedag docenten) Ouder spreekavonden: Maandag Maandag

10 4. Gedragsregels VIA 1. Bij de eerst bel gaat de leerling naar het lokaal. Pas als de docent aanwezig is, mogen de leerlingen het lokaal betreden. Mocht de docent niet verschijnen, dan informeert de teamleider de klas middels de lichtkrant. 2. Het is niet toegestaan om in het gebouw, buiten de overblijfruimtes te eten, of te drinken. 3. De bediening van alle, in de lokalen aanwezige apparatuur en hulpmiddelen (zoals luxaflex, projectoren, smartboards, kranen, e.d.) en het openen en sluiten van ramen, is een verantwoordelijkheid van de docent. 4. Het afspelen van meegenomen geluidsapparatuur en/of telefoons is in de lokalen en leerwerkpleinen verboden, tenzij de docent of aanwezige onderwijsassistenten uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik hiervan tijdens zijn of haar lessen of huiswerkklassen. Bij het niet opvolgen van deze regel zal de telefoon of vergelijkbare apparatuur mogen worden ingenomen voor eigen risico van de eigenaar en niet van school of docent. Docent of bevoegd onderwijspersoneel zal bij inname met de leerling persoonlijk afspreken waar de telefoon aan het einde van de lesdag opgehaald kan worden. Dit blijft ten alle tijden jouw eigen verantwoording. Gebruik van o.a. telefoons in de overblijfruimten is toegestaan. Foto s en ander opnames nemen van een docent, medeleerling of gebeurtenis in school, zonder toestemming van de ander is uitdrukkelijk verboden en zal mogelijke schorsing als gevolg hebben. 5. Indien je naar het oordeel van de docent de voorgang van de les verstoort, kun je verplicht worden de les te verlaten. Je dient zonder discussie de klas daarop rustig te verlaten en je vervolgens te melden bij de teamleider. Daar kun je je verhaal kwijt en een gele brief ophalen. Deze gele brief moet ingevuld worden. Na de les meld je je met de gele brief bij de docent.

11 6. Een ieder is verplicht de door hem/haar gebruikte ruimtes opgeruimd achter te laten. 7. Je dient bij het verlaten van de tribune of begane grond je afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren. Indien je knoeit, ruim je de zelf de boel weer op. Laat alles weer netjes achter. 8. In het kader van het streven naar een gezonde school is het meenemen van genotsmiddelen zoals alcohol en drugs, alsmede het verhandelen en/of gebruik ervan in of in de nabijheid van de school verboden. Tegen leerlingen die dit verbod overtreden, zullen strenge maatregelen worden genomen, waarbij definitieve verwijdering niet uitgesloten is. (Zie reglement gezonde school en genotsmiddelen.) In de gebouwen en op het schoolterrein mag niet worden gerookt. Bij het overtreden van dit verbod volgt er verplicht 1 uur corveedienst. 9. Naast een gezonde school wil het VIA College ook een veilige school zijn. Het meenemen van voorwerpen (bijv. vuurwerk, messen, slagwapen, e.d.) die deze veiligheid in gevaar kunnen brengen, is derhalve verboden. Bij overtreding volgt meldingsplicht bij de politie. 10. Tijdens de pauzes mag men zich zonder toestemming niet in de lokalen of de gangen ophouden. Zitten mag je alleen op de daarvoor bestemde plekken (dus niet op de verwarming). 11. In de gangen mag niet worden gerend. 12. Tijdens de pauzes zetten de leerlingen de tassen in de kluisjes of voor eigen risico in de tassenrekken.

12 13. Na iedere pauze en na afloop van de lessen wordt er bij toerbeurt door leerlingen corvee verricht in de overblijfruimtes en rond de school. Indien je je niet meldt bij de conciërge, zal je een extra week worden ingezet voor corvee. Het corveerooster wordt op de leerwerkpleinen bekend gemaakt. 14. Het dragen van petten en jassen in de klaslokalen en leerwerkpleinen is verboden. Deze behoren op de kapstok of in je kluisje en is ten alle tijden voor eigen risico. Bij het niet opvolgen mag je in de les worden geweigerd. Uitzonderingen moete aangevraagd worden bij de directie en/of teamleider. 15. In de pauze blijven leerlingen op het schoolterrein binnen de hekken. 16. In het gebouw is het nuttigen van kauwgom verboden. 17. De leerlingen van het praktijkonderwijs komen zonder toestemming niet in de afdeling van het VMBO. De leerlingen van het VMBO komen zonder toestemming niet in de afdeling van het Praktijkonderwijs. 18. Fietsen worden opgehangen in de rekken. Bromfietsen en scooters staan op een apart terrein.

13 5. Verzuimprotocol Ziekmelden Een leerling die ziek is moet vóór uur telefonisch bij de receptie afgemeld worden door een ouder/verzorger op telefoonnummer: (038) Wordt een leerling in de loop van de dag ziek, dan moet hij /zij toestemming vragen aan de conciërge/receptie om naar huis te gaan. De conciërge/receptie belt dan naar de ouders/verzorgers. Er moet verplicht beter worden gemeld d.m.v. een blauwe en/of groene kaart, ingevuld en ondertekend door ouders/verzorgers. Indien deze kaart niet binnen 2 dagen ingeleverd wordt, volgt er 1 uur corveedienst. Leerlingen die voor de vierde keer in een schooljaar of twee weken aaneengesloten ziek zijn, worden aangemeld bij de GGD (zie hiervoor Begeleiding: ZAS melding). Spijbelen Leerlingen die spijbelen, dienen de gemiste uren dubbel in te halen. Bij meerdere keren spijbelen stellen we de leerplichtambtenaar van de gemeente Kampen op de hoogte. Verlof Voor leerlingen die om bepaalde redenen niet op school kunnen zijn, dienen de ouders/verzorgers daarvoor tijdig toestemming aan te vragen. Bijzonder verlof Aanvragen van buitengewoon verlof (o.a. trouwen, begrafenis) dient schriftelijk te gebeuren bij de teamleider. Verlof langer dan tien dagen moet u bij de leerplichtambtenaar van de gemeente aanvragen. Voor meer info:

14 6. Roosters Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind het rooster. De mentor legt aan de leerlingen uit hoe het rooster werkt. In de loop van het jaar kunnen er roosterwijzigingen plaatsvinden die kunt u altijd terug vinden op onze website of in Magister (schooladministratiesysteem). Ook kan het zijn dat er een docent ziek is en dat daardoor een roosterwijziging plaatsvindt. Ook dit wordt dagelijks vermeld op de site. Mocht het zo zijn dat er een eerste uur uitvalt dan wordt de telefoonketen, die iedere klas heeft, in werking gesteld.

15 7. Schooltijden 1 e uur e uur e uur PAUZE e uur e uur e uur PAUZE e uur e uur PAUZE e uur e uur Te laat komen Vijf minuten voor aanvang van de school en vijf minuten voor het verstrijken van de pauze gaat de eerste bel. De leerlingen moeten dan naar het leslokaal gaan. De leerling is te laat als de tweede bel heeft geklonken en hij/zij nog niet in het leslokaal is. Hij/zij moet dan bij de conciërge een te-laat-briefje halen. Na twee keer te laat komen, moet de leerling zich de volgende morgen een kwartier voor aanvang van de lessen bij de conciërge melden. Bij herhaaldelijk te laat komen, wordt hiervan bericht naar huis gedaan en melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.

16 8. Leermiddelen en benodigdheden Boeken De schoolboeken worden gratis verstrekt. De boeken die je nodig hebt voor schooljaar worden bij jou thuis bezorgd door Van Dijk Educatie. Voor de boeken gelden de volgende regels: 1 Elk boek is het hele jaar netjes gekaft. 2 De boeken zitten in stevige tassen of rugzakken. 3 Voor zoekgeraakte of beschadigde boeken wordt een schadevergoeding gevraagd. Laptops Iedere leerling beschikt dit schooljaar over een eigen laptop. Kosten.. etc. eigendom etc... Dit betekent dat elke leerling een laptop heeft die gebruikt kan worden ter ondersteuning van het onderwijs van vandaag en morgen. De laptop kan naar gelang klassikaal en/ of individueel ingezet worden. Op deze manier kan er meer en beter gebruik gemaakt worden van de moderne ICT-middelen die er binnen school (het VIA) aanwezig zijn. Het lesprogramma bij steeds meer vakken vereist steeds meer flexibiliteit en ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal en ook het digitaal afnemen van toetsen. Daarbij zal het gebruik van zgn. Cloud computing hieraan een grote bijdrage leveren. De leerling kan waar dan ook ter wereld bij zijn documenten. Een bijkomend voordeel is ook dat digitaal ingeleverde werkstukken en documenten niet meer verloren gaan. Daarnaast worden veel trainingen en toetsen digitaal aangeboden. Agenda Een agenda moet overzichtelijk zijn. Sommige agenda s staan vol met kleuren en plaatjes. Kies voor een agenda met een wat rustiger lay-out. Let er goed op dat je genoeg ruimte hebt om je huiswerk op te schrijven. Koop geen kleine agenda. Kleine agenda s plannen vaak per dag en niet per week. Als je nog niet goed bent in plannen dan is de één-blik agenda een aanrader!

17 Etui In je etui moet het volgende zitten: blauwe, rode en groene pen(nen), grijs potlood, gum, puntenslijper, passer, kleurpotloden, schaar, plakband, lijm, stiften en een zwarte fijnschrijver. Andere benodigdheden Geo-driehoek, liniaal, rekenmachine CASIO fx-82ms, snelhechters, schriften en een multomap. Voor een aantal vakken is een USB-stick (minimaal 2GB) nodig voor het uitwisselen van gegevens tussen docenten en leerlingen onderling. Lichamelijke opvoeding Tijdens deze lessen dragen de leerlingen verplichte sportkleding. (Hiermee bedoelen wij een korte broek of een lange trainingsbroek een ruim zittend t-shirt dat goed in de broek gestopt kan worden én sportschoenen voor binnen en buiten met witte zolen).

18 9. School en ouders Ouderraad De ouderraad heeft als taak de band tussen school en thuis te verstevigen. Periodiek komen de leden ervan met de directie bijeen om het reilen en zeilen op de vestiging te bespreken. Jaarlijks houdt de ouderraad een vergadering waarin zij verantwoording aan de ouders aflegt. Op die bijeenkomst vindt ook de bestuursverkiezing plaats. Verzekering Alle leerlingen, die aan de financiële verplichtingen voldaan hebben, zijn opgenomen in een collectieve scholieren-ongevallenverzekering. Let wel: De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar spullen. Zoekgeraakte of kapotte spullen vallen niet onder de verzekering van de school. Wij raden dan ook aan om de spullen zoveel mogelijk in de kluisjes te bewaren en de fietsen te voorzien van een goed slot. Vrijwillige ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 70 euro per schooljaar. Hierover ontvangt u nader bericht in oktober 2013.

19 10. Varia Garderobekastjes Iedere leerling krijgt een afsluitbaar garderobekastje om persoonlijke en kostbare zaken in op te bergen. Ook tassen en jassen kunnen hierin worden opgeborgen. Leerlingen huren de garderobekastjes voor een bescheiden bedrag dat is opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage. Bij verlies van de sleutel zal 5 euro betaald moeten worden aan de conciërge. De school is niet aansprakelijk voor beschadigde of zoekgeraakte eigendommen. Rookvrije school Het VIA is een rookvrije school. Dit houdt in dat er in en om de school niet wordt gerookt. In de pauzes is het de bedoeling dat de leerlingen op het (rookvrije) plein blijven. Hier zal toezicht op worden gehouden door het docententeam en de conciërges. Wij vragen u als ouders om ook uw steentje hier in bij te dragen om uw kinderen op deze regel te wijzen. Samen kunnen en willen wij een gezonde school naleven. Almere College Locatie VIA Flevoweg PL Kampen Postbus: AL Kampen Telefoon (038)

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om

Lyceum Ypenburg. Zo gaan we met elkaar om Zo gaan we met elkaar om 2014-2015 1 Beste leerling, Dit boekje leert je om een goede Lyceum-Ypenburger te worden. De sfeer op school is heel plezierig. Op kan veel. Leerlingen mógen een heleboel, maar

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd een mailtje naar je mentor sturen.

Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je natuurlijk altijd een mailtje naar je mentor sturen. Beste nieuwe brugklasser, Leuk dat je nu echt bij ons op het Willem zit! Je hebt vast al veel gehoord over de veranderingen die je te wachten staan bij de overstap van de basisschool naar de middelbare

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS

EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS EEN LEERLING MET CYSTIC FIBROSIS Hoe hou je hem bij de les? Praktisch handboek voor de leraar Landelijk Netwerk Ziek-zijn & Onderwijs ( ZIEZON ) april 20 Onderwijsmap Landelijk Netwerk Ziek - zijn & onderwijs

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN

VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN VEILIG OP SCHOOL PROTOCOL OVER OMGANGSVORMEN BINNEN DE ONDERWIJSSPECIALISTEN Arnhem, juni 2009 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gehanteerde begrippen 4 2.1 De veilige school 4 2.2 Preventie 4 2.3 Meldingsprocedure

Nadere informatie

Mocht u vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben op dit document dan horen wij dit graag van u. Nout Sterk 06 83224590

Mocht u vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben op dit document dan horen wij dit graag van u. Nout Sterk 06 83224590 Regels en manier van draaien Tilburg, 17 september 2014 Beste Explorers, geachte ouders/verzorgers, Voor jullie liggen de regels en gedragslijnen die wij bij de speltak Explorers verwachten van de leden

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie