VIA Almere College Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIA Almere College Schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 VIA Almere College Schooljaar

2 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen en benodigdheden 9. School en ouders 10. Varia

3 Inleiding Beste leerling en ouders/verzorgers, Voor jullie ligt het nieuwe boekje van Via 2.0 voor het leerjaar Vorig schooljaar zijn we voor het eerst begonnen met de eerste en tweede klassen op het VIA. Dit was voor iedereen even wennen maar uiteindelijk voor iedereen een succesvol jaar geworden. Dit jaar hebben we voor het eerst zes weken vakantie gehad in plaats van zeven. Maar ook in zes weken is iedereen vast genoeg uitgerust. Na zo n lange tijd zit je vast met allerlei vragen, in dit boekje hopen we hier antwoord op te geven. Zoals bijvoorbeeld; - Wanneer starten de lessen - Wat heb ik allemaal nodig - Hoe zit het met de lesuren - Welke docenten zijn er Lees dit boekje op je gemak door, heb je nog vragen, de school is al gewoon open! Heb je nog vragen dan kun je nog altijd in de laatste vakantieweek bellen naar school, want die is dan al open. Wij hebben er zin in en hopelijk jullie ook! Frank Wagenmans, Teamleider VIA 2.0 Mailadres:

4 1. Algemene gegevens Huisvesting Locatie VIA VMBO klas 1 t/m 4 Flevoweg PL Kampen Postadres: Postbus Al Kampen Telefonische bereikbaarheid De school is bereikbaar via telefoonnummer (038) Conciërges In het gebouw zijn drie conciërges werkzaam. Wanneer u belt, wordt u door één van hen te woord gestaan. Bij ziekmelding van uw kind kunt u dat bij één van hen doen. Zij zorgen eveneens voor orde en netheid binnen de school. Tijdens de pauzes houden zij, met behulp van docenten toezicht in de gangen en in de aula. Leerlingen kunnen voor allerlei vragen ook bij hen terecht. Ook zij zijn de EHBO-post; ze leggen indien nodig verbandjes aan en plakken pleisters, ook voor ander klein leed. Plaats binnen de school: in de hal bij binnenkomst. Conciërges: mevrouw G. Dalsem de heer M. Diender de heer C. Veraar.

5 Mentoren 1f 1BBL Mevr. S. van t Zand 1g 1KBL Mevr. M. Ceelen 2f 2BBL Dhr. J. van Wel 2g 2 KBL Mevr. H. Hoksbergen 3f (BBL) 3g (KBL) 4f (BBL) 4g (BBL) 4h (KBL) 3 BBL/KBL Handel & Administratie Dhr. N. Barthmuss 3 BBL/KBL Zorg & Welzijn Mevr. J. Vedder 3 BBL/KBL Electrotechniek Dhr. J. W. Spruijt 3 BBL/KBL Bouwtechniek Mevr. T. Janke 4 BBL/KBL Handel & Administratie Dhr. T. Spronk 4 BBL/KBL Zorg & Welzijn Mevr. R. van Zon 4 BBL/KBL Electrotechniek Dhr. J.W. Spruijt 4 BBL/KBL Bouwtechniek Mevr. T. Janke

6 2. Begeleiding Mentor De mentor is in feite de klassenleerkracht van de basisschool. Hij/zij volgt de leerprestaties van de leerlingen, biedt een luisterend oor voor kleine problemen van leerlingen, is het eerste aanspreekpunt voor ouders, verzorgt de mentorlessen, begeleidingsuren en de gezamenlijke klassenactiviteiten. Coördinator leerlingbegeleiding De coördinator leerlingbegeleiding ondersteunt het docententeam en helpt ze daar waar nodig. De zorgcoördinator zoekt de juiste hulp bij de leerling. De zorgcoördinator is Mevr. S. de Bruijn. Remedial teaching Voor leerlingen die dyslectisch zijn, ernstige leerproblemen hebben, of die door sociaal-emotionele problematiek moeite hebben met het aanbrengen van structuur is er een remedial teacher en een orthopedagoog op school. GVL-toets Door al onze eersteklassers wordt na de herfstvakantie de Gelderse schoolvragenlijst (GVL) ingevuld. In deze vragenlijst staan vragen over de werkhouding, motivatie, het welbevinden en het zelfvertrouwen. Aan de hand van de uitkomst wordt mede bepaald welke leerlingen in aanmerking komen voor de faalangstreductietraining of de sociale vaardigheidstraining. Faalangstreductietraining Deze cursus is bedoeld voor leerlingen die tijdens repetities en proefwerken zoveel spanning voelen, dat zij daardoor dichtslaan en onder hun niveau presteren. Plaatsing geschiedt mede naar aanleiding van de uitkomst van de GVL en altijd in overleg met de ouders en leerling.

7 Vertrouwenspersonen Bij hen kunnen leerlingen terecht voor een persoonlijk gesprek over kleine en grote problemen, zoals ruzies, pesterijen, een geheim dat je aan iemand kwijt wilt, enz. Praten lost niet altijd iets op maar kan vaak wel ontzettend opluchten. De vertrouwenspersoon is Mevr. G. Dalsem. ZAS melding (ziekte als signaal) Op onze school werken we samen met de GGD en leerplicht om veelvuldig absentie door ziekte vroegtijdig te signaleren. Wanneer een leerling twee weken aaneengesloten ziek thuis is of vier keer per schooljaar ziek thuis is nemen wij contact met u op. Na beoordeling door de zorgcoördinator kijken we of we een Zas-melding bij de GGD doen. Wanneer dit gedaan wordt, kan het zijn dat uw kind opgeroepen wordt door de schoolarts. Kompas. (begeleidingslokaal) Het Kompas is een ruimte waar leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen werken in een rustige omgeving met een leerlingbegeleider. Er zijn aparte werkplekken met voorzieningen. Vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling werken we planmatig, doelgericht en effectief aan gestelde doelen. In het begeleidingslokaal is er ook ruimte voor gesprekken of het nemen van een time-out. Daarnaast is er ondersteuning op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling en begeleiding bij het plannen, maken en leren van het huiswerk gericht op de zelfstandigheidsontwikkeling van de leerlingen. Hierbij kunt u denken aan; Steunlessen Huiswerkbegeleiding Examenvreestraining Faalangsttraining Remedial-Teaching (RT) Ambulante begeleiding Sociale vaardigheidstraining

8 Daarnaast is er ook een extern begeleidingsteam (EBT). Dit team bestaat uit; Medewerker CJG, Teamleider, Orthopedagoog, Zorgcoördinator, Eventueel schoolarts en leerplicht. Voor elke leerling wordt passende, eventueel externe hulpverlening ingeschakeld. Ouders worden altijd geïnformeerd over de externe hulpverlening. De begeleiding wordt gegeven vanuit ruimte 1.36, Het Kompas.

9 3. Vakantieregeling Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Pasen Koningsdag Meivakantie Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie Extra vrije dagen voor de leerlingen: (studiedag docenten) (rapportenvergadering) (studiedag docenten) (studiedag docenten) Ouder spreekavonden: Maandag Maandag

10 4. Gedragsregels VIA 1. Bij de eerst bel gaat de leerling naar het lokaal. Pas als de docent aanwezig is, mogen de leerlingen het lokaal betreden. Mocht de docent niet verschijnen, dan informeert de teamleider de klas middels de lichtkrant. 2. Het is niet toegestaan om in het gebouw, buiten de overblijfruimtes te eten, of te drinken. 3. De bediening van alle, in de lokalen aanwezige apparatuur en hulpmiddelen (zoals luxaflex, projectoren, smartboards, kranen, e.d.) en het openen en sluiten van ramen, is een verantwoordelijkheid van de docent. 4. Het afspelen van meegenomen geluidsapparatuur en/of telefoons is in de lokalen en leerwerkpleinen verboden, tenzij de docent of aanwezige onderwijsassistenten uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik hiervan tijdens zijn of haar lessen of huiswerkklassen. Bij het niet opvolgen van deze regel zal de telefoon of vergelijkbare apparatuur mogen worden ingenomen voor eigen risico van de eigenaar en niet van school of docent. Docent of bevoegd onderwijspersoneel zal bij inname met de leerling persoonlijk afspreken waar de telefoon aan het einde van de lesdag opgehaald kan worden. Dit blijft ten alle tijden jouw eigen verantwoording. Gebruik van o.a. telefoons in de overblijfruimten is toegestaan. Foto s en ander opnames nemen van een docent, medeleerling of gebeurtenis in school, zonder toestemming van de ander is uitdrukkelijk verboden en zal mogelijke schorsing als gevolg hebben. 5. Indien je naar het oordeel van de docent de voorgang van de les verstoort, kun je verplicht worden de les te verlaten. Je dient zonder discussie de klas daarop rustig te verlaten en je vervolgens te melden bij de teamleider. Daar kun je je verhaal kwijt en een gele brief ophalen. Deze gele brief moet ingevuld worden. Na de les meld je je met de gele brief bij de docent.

11 6. Een ieder is verplicht de door hem/haar gebruikte ruimtes opgeruimd achter te laten. 7. Je dient bij het verlaten van de tribune of begane grond je afval in de daarvoor bestemde bakken te deponeren. Indien je knoeit, ruim je de zelf de boel weer op. Laat alles weer netjes achter. 8. In het kader van het streven naar een gezonde school is het meenemen van genotsmiddelen zoals alcohol en drugs, alsmede het verhandelen en/of gebruik ervan in of in de nabijheid van de school verboden. Tegen leerlingen die dit verbod overtreden, zullen strenge maatregelen worden genomen, waarbij definitieve verwijdering niet uitgesloten is. (Zie reglement gezonde school en genotsmiddelen.) In de gebouwen en op het schoolterrein mag niet worden gerookt. Bij het overtreden van dit verbod volgt er verplicht 1 uur corveedienst. 9. Naast een gezonde school wil het VIA College ook een veilige school zijn. Het meenemen van voorwerpen (bijv. vuurwerk, messen, slagwapen, e.d.) die deze veiligheid in gevaar kunnen brengen, is derhalve verboden. Bij overtreding volgt meldingsplicht bij de politie. 10. Tijdens de pauzes mag men zich zonder toestemming niet in de lokalen of de gangen ophouden. Zitten mag je alleen op de daarvoor bestemde plekken (dus niet op de verwarming). 11. In de gangen mag niet worden gerend. 12. Tijdens de pauzes zetten de leerlingen de tassen in de kluisjes of voor eigen risico in de tassenrekken.

12 13. Na iedere pauze en na afloop van de lessen wordt er bij toerbeurt door leerlingen corvee verricht in de overblijfruimtes en rond de school. Indien je je niet meldt bij de conciërge, zal je een extra week worden ingezet voor corvee. Het corveerooster wordt op de leerwerkpleinen bekend gemaakt. 14. Het dragen van petten en jassen in de klaslokalen en leerwerkpleinen is verboden. Deze behoren op de kapstok of in je kluisje en is ten alle tijden voor eigen risico. Bij het niet opvolgen mag je in de les worden geweigerd. Uitzonderingen moete aangevraagd worden bij de directie en/of teamleider. 15. In de pauze blijven leerlingen op het schoolterrein binnen de hekken. 16. In het gebouw is het nuttigen van kauwgom verboden. 17. De leerlingen van het praktijkonderwijs komen zonder toestemming niet in de afdeling van het VMBO. De leerlingen van het VMBO komen zonder toestemming niet in de afdeling van het Praktijkonderwijs. 18. Fietsen worden opgehangen in de rekken. Bromfietsen en scooters staan op een apart terrein.

13 5. Verzuimprotocol Ziekmelden Een leerling die ziek is moet vóór uur telefonisch bij de receptie afgemeld worden door een ouder/verzorger op telefoonnummer: (038) Wordt een leerling in de loop van de dag ziek, dan moet hij /zij toestemming vragen aan de conciërge/receptie om naar huis te gaan. De conciërge/receptie belt dan naar de ouders/verzorgers. Er moet verplicht beter worden gemeld d.m.v. een blauwe en/of groene kaart, ingevuld en ondertekend door ouders/verzorgers. Indien deze kaart niet binnen 2 dagen ingeleverd wordt, volgt er 1 uur corveedienst. Leerlingen die voor de vierde keer in een schooljaar of twee weken aaneengesloten ziek zijn, worden aangemeld bij de GGD (zie hiervoor Begeleiding: ZAS melding). Spijbelen Leerlingen die spijbelen, dienen de gemiste uren dubbel in te halen. Bij meerdere keren spijbelen stellen we de leerplichtambtenaar van de gemeente Kampen op de hoogte. Verlof Voor leerlingen die om bepaalde redenen niet op school kunnen zijn, dienen de ouders/verzorgers daarvoor tijdig toestemming aan te vragen. Bijzonder verlof Aanvragen van buitengewoon verlof (o.a. trouwen, begrafenis) dient schriftelijk te gebeuren bij de teamleider. Verlof langer dan tien dagen moet u bij de leerplichtambtenaar van de gemeente aanvragen. Voor meer info:

14 6. Roosters Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind het rooster. De mentor legt aan de leerlingen uit hoe het rooster werkt. In de loop van het jaar kunnen er roosterwijzigingen plaatsvinden die kunt u altijd terug vinden op onze website of in Magister (schooladministratiesysteem). Ook kan het zijn dat er een docent ziek is en dat daardoor een roosterwijziging plaatsvindt. Ook dit wordt dagelijks vermeld op de site. Mocht het zo zijn dat er een eerste uur uitvalt dan wordt de telefoonketen, die iedere klas heeft, in werking gesteld.

15 7. Schooltijden 1 e uur e uur e uur PAUZE e uur e uur e uur PAUZE e uur e uur PAUZE e uur e uur Te laat komen Vijf minuten voor aanvang van de school en vijf minuten voor het verstrijken van de pauze gaat de eerste bel. De leerlingen moeten dan naar het leslokaal gaan. De leerling is te laat als de tweede bel heeft geklonken en hij/zij nog niet in het leslokaal is. Hij/zij moet dan bij de conciërge een te-laat-briefje halen. Na twee keer te laat komen, moet de leerling zich de volgende morgen een kwartier voor aanvang van de lessen bij de conciërge melden. Bij herhaaldelijk te laat komen, wordt hiervan bericht naar huis gedaan en melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.

16 8. Leermiddelen en benodigdheden Boeken De schoolboeken worden gratis verstrekt. De boeken die je nodig hebt voor schooljaar worden bij jou thuis bezorgd door Van Dijk Educatie. Voor de boeken gelden de volgende regels: 1 Elk boek is het hele jaar netjes gekaft. 2 De boeken zitten in stevige tassen of rugzakken. 3 Voor zoekgeraakte of beschadigde boeken wordt een schadevergoeding gevraagd. Laptops Iedere leerling beschikt dit schooljaar over een eigen laptop. Kosten.. etc. eigendom etc... Dit betekent dat elke leerling een laptop heeft die gebruikt kan worden ter ondersteuning van het onderwijs van vandaag en morgen. De laptop kan naar gelang klassikaal en/ of individueel ingezet worden. Op deze manier kan er meer en beter gebruik gemaakt worden van de moderne ICT-middelen die er binnen school (het VIA) aanwezig zijn. Het lesprogramma bij steeds meer vakken vereist steeds meer flexibiliteit en ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal en ook het digitaal afnemen van toetsen. Daarbij zal het gebruik van zgn. Cloud computing hieraan een grote bijdrage leveren. De leerling kan waar dan ook ter wereld bij zijn documenten. Een bijkomend voordeel is ook dat digitaal ingeleverde werkstukken en documenten niet meer verloren gaan. Daarnaast worden veel trainingen en toetsen digitaal aangeboden. Agenda Een agenda moet overzichtelijk zijn. Sommige agenda s staan vol met kleuren en plaatjes. Kies voor een agenda met een wat rustiger lay-out. Let er goed op dat je genoeg ruimte hebt om je huiswerk op te schrijven. Koop geen kleine agenda. Kleine agenda s plannen vaak per dag en niet per week. Als je nog niet goed bent in plannen dan is de één-blik agenda een aanrader!

17 Etui In je etui moet het volgende zitten: blauwe, rode en groene pen(nen), grijs potlood, gum, puntenslijper, passer, kleurpotloden, schaar, plakband, lijm, stiften en een zwarte fijnschrijver. Andere benodigdheden Geo-driehoek, liniaal, rekenmachine CASIO fx-82ms, snelhechters, schriften en een multomap. Voor een aantal vakken is een USB-stick (minimaal 2GB) nodig voor het uitwisselen van gegevens tussen docenten en leerlingen onderling. Lichamelijke opvoeding Tijdens deze lessen dragen de leerlingen verplichte sportkleding. (Hiermee bedoelen wij een korte broek of een lange trainingsbroek een ruim zittend t-shirt dat goed in de broek gestopt kan worden én sportschoenen voor binnen en buiten met witte zolen).

18 9. School en ouders Ouderraad De ouderraad heeft als taak de band tussen school en thuis te verstevigen. Periodiek komen de leden ervan met de directie bijeen om het reilen en zeilen op de vestiging te bespreken. Jaarlijks houdt de ouderraad een vergadering waarin zij verantwoording aan de ouders aflegt. Op die bijeenkomst vindt ook de bestuursverkiezing plaats. Verzekering Alle leerlingen, die aan de financiële verplichtingen voldaan hebben, zijn opgenomen in een collectieve scholieren-ongevallenverzekering. Let wel: De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar spullen. Zoekgeraakte of kapotte spullen vallen niet onder de verzekering van de school. Wij raden dan ook aan om de spullen zoveel mogelijk in de kluisjes te bewaren en de fietsen te voorzien van een goed slot. Vrijwillige ouderbijdrage De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt 70 euro per schooljaar. Hierover ontvangt u nader bericht in oktober 2013.

19 10. Varia Garderobekastjes Iedere leerling krijgt een afsluitbaar garderobekastje om persoonlijke en kostbare zaken in op te bergen. Ook tassen en jassen kunnen hierin worden opgeborgen. Leerlingen huren de garderobekastjes voor een bescheiden bedrag dat is opgenomen in de vrijwillige ouderbijdrage. Bij verlies van de sleutel zal 5 euro betaald moeten worden aan de conciërge. De school is niet aansprakelijk voor beschadigde of zoekgeraakte eigendommen. Rookvrije school Het VIA is een rookvrije school. Dit houdt in dat er in en om de school niet wordt gerookt. In de pauzes is het de bedoeling dat de leerlingen op het (rookvrije) plein blijven. Hier zal toezicht op worden gehouden door het docententeam en de conciërges. Wij vragen u als ouders om ook uw steentje hier in bij te dragen om uw kinderen op deze regel te wijzen. Samen kunnen en willen wij een gezonde school naleven. Almere College Locatie VIA Flevoweg PL Kampen Postbus: AL Kampen Telefoon (038)

VIA Almere College Schooljaar 2015-2016

VIA Almere College Schooljaar 2015-2016 VIA Almere College Schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Begeleiding 3. Vakantieregeling 2015-2016 4. Gedragsregels VIA 5. Verzuimprotocol 6. Roosters 7. Schooltijden 8. Leermiddelen

Nadere informatie

VIA Almere College - 1 -

VIA Almere College - 1 - VIA Almere College - 1 - Schooljaar 2016-2017 - 2 - Inleiding Beste leerling en ouders/verzorgers, Voor je ligt het nieuwe boekje van VIA Almere College voor het leerjaar 2016-2017. Natuurlijk is dit boekje

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw

Beste brugklasser, Veel plezier op onze school en een fijne vakantie, Namens iedereen van het Reviuslyceum, mevrouw Van Koten teamleider onderbouw KENNISMAKINGSAGENDA woensdag 17 juni 2009 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum! Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010

KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 KENNISMAKINGSMIDDAG woensdag 16 juni 2010 Beste brugklasser, Welkom op het Reviuslyceum. Je bent vanaf 1 augustus leerling van deze school, maar vandaag kun je alvast een beetje aan ons wennen! Wat gaan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

Beste jongens en meisjes,

Beste jongens en meisjes, blad 1 van 13 Beste jongens en meisjes, Hartelijk welkom op Calvijn, vestiging Meerpaal. Na de zomervakantie is het zover, je gaat naar een nieuwe school!!! Best wel spannend en een beetje eng. Je bent

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan

Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan INFORMATIEBOEKJE NIEUWE LEERLINGEN START SCHOOLJAAR 2016-2017 Almere College Kampen, Locatie Marinus Postlaan Pagina 1 Dinsdag 30 augustus 2016 en Woensdag 31 augustus 2016 Klas 1 heeft op dinsdag 30 en

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, pauzeplaats en toiletblokken. De ruimte bij de ingangen

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

De volgende onderwerpen zijn belangrijk om te vertellen voor jullie zomervakantie echt gaat beginnen.

De volgende onderwerpen zijn belangrijk om te vertellen voor jullie zomervakantie echt gaat beginnen. afdeling (H)TL Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, Maandag 24 augustus is het zover. Jullie gaan dan starten op een nieuwe school: het Gemini College. In dit boekje vinden jullie informatie die

Nadere informatie

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS

HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS INFORMATIE VOOR DE EERSTE KLAS LEERLINGEN EN HUN OUDERS HET LYCEUM VOS LOCATIE KONINGINNELAAN TEL: 010-8503500 E-MAIL: INFO@HETLYCEUMVOS.NL VOORWOORD Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze

Nadere informatie

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ]

DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie ] DE 20 VAN CAMPHUYSEN. [versie 20120824] 1. SPULLEN. Bij elke les heb je zelf de benodigde spullen (boeken, schriften, kleding e.d) bij je. Dus niet samen uit één boek werken. Voor elk vak gebruik je een

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek 2015-2016 Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Welkom Esdal College Oosterhesselen

Welkom Esdal College Oosterhesselen Welkom Esdal College Oosterhesselen Beste jongens en meisjes, Het schooljaar in groep 8 is bijna voorbij en dan komt de vakantie. Toch kijken we even vooruit naar het nieuwe schooljaar. De eerste kennismakingsmiddag

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan Inhoudsopgave Huisregels blz. 2 Voordat de les begint 2 Het rooster en dagrooster / Kom je te laat 3 Absentie en verlof 4 Tijdens

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie

Welkom op onze school. Informatie voor de brugklas

Welkom op onze school. Informatie voor de brugklas Welkom op onze school Informatie voor de brugklas 2016-2017 Welkom op onze school Na de zomervakantie is het zover, dan start je bij ons op school. In dit document staat globale informatie over allerlei

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen.

Bestel op tijd om er zeker van te zijn dat uw zoon/dochter het lesmateriaal vóór aanvang van het schooljaar heeft ontvangen. Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 1 Geldermalsen, 17 juni 2015 Betreft : belangrijke informatie voor schooljaar 2015-2016 Kenmerk : 15.333/bri-oud/VLI/ksl-sol Geachte ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO TWEETALIG HAVO ATHENEUM GYMNASIUM TWEETALIG VWO Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 013

Nadere informatie

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016

LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 LEEFREGELS EIJKHAGEN 2015 2016 1. Leefregels 15 16 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Daar waar veel mensen bij elkaar komen zullen afspraken gemaakt moeten worden hoe we met elkaar

Nadere informatie

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2016-2017 2 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennisgemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de zomervakantie

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

Bredero Mavo. Brugklas informatieboekje 2015-2016

Bredero Mavo. Brugklas informatieboekje 2015-2016 Bredero Mavo Brugklas informatieboekje 2015-2016 bbbbbbbbrbbbbbbrugklad informatieboekje 2015-2016 Voorwoord Welkom nieuwe leerling! Eindelijk is dan zover: je gaat naar de middelbare school. En nog wel

Nadere informatie

Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016

Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016 Klas 1 Basis-Kader en Kader-TL op de SGL 2015-2016 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennis gemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de

Nadere informatie

Inlichtingen. Adres. Postadres Postbus 4269 3006 AG ROTTERDAM. Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij:

Inlichtingen. Adres. Postadres Postbus 4269 3006 AG ROTTERDAM. Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij: Inlichtingen Telefonisch tijdens de schooluren (08.00 16.30 uur) bij: Dhr. J. Meester Afdelingshoofd onderbouw jmeester@melanchthon.nl Adres Onderbouw Bovenbouw Melanchthon Kralingen Crooswijksesingel

Nadere informatie

Calvijn Meerpaal. Eerste klas krant 2014-2015. Projectnaam : LOGO. Laatste correctie : 07-09-04. Status : Operator : Lex

Calvijn Meerpaal. Eerste klas krant 2014-2015. Projectnaam : LOGO. Laatste correctie : 07-09-04. Status : Operator : Lex Calvijn Meerpaal Klantnaam : CALVIJN Projectnaam : LOGO Projectnummer : 15820005 Documentnaam : 15820005_Calvijn_logo_fc.eps Laatste correctie : 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum voor de leerlingen van de eerste klas van de afdeling vwo schooljaar 2016-2017 Welkom op het Ostrea Lyceum! Nog even een paar

Nadere informatie

Zo doen wij het hier. Onderbouw Vakcollege en Praktijkonderwijs Lage Woerd DG Naaldwijk Telefoon:

Zo doen wij het hier. Onderbouw Vakcollege en Praktijkonderwijs Lage Woerd DG Naaldwijk Telefoon: 1 Zo doen wij het hier Onderbouw Vakcollege en Praktijkonderwijs Lage Woerd 2 2671 DG Naaldwijk Telefoon: 0174-615 310 E-mail: lagewoerd@isw.info 2 Afspraken ISW locatie Lage Woerd In dit boekje vind je

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016

Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016 Klas 1 TH, HV en HVT op de SGL 2015-2016 Welkom op de SGL Vandaag heb je kennis gemaakt met je nieuwe klas en je nieuwe mentor. We hopen dat je een prettige kennismakingsdag hebt gehad. Na de zomervakantie

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 3 en 4. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 3 en 4 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Fax: 013-456 01 37 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail:

Nadere informatie

1. De jassen worden uitgetrokken en in de garderobe of in het eigen kluisje opgeborgen.

1. De jassen worden uitgetrokken en in de garderobe of in het eigen kluisje opgeborgen. Lijst met afspraken voor een prettig verblijf op de school 1. De jassen worden uitgetrokken en in de garderobe of in het eigen kluisje opgeborgen. 2. Als je jas niet in je kluisje past en je durft hem

Nadere informatie

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk

5.Kom op tijd op school en in de les Kom je veelvuldig te laat, vanaf 6x, dan krijg je strafwerk Huisregels Kijkduin In deze huisregels staan belangrijke afspraken over de manier waarop we op het Maris College met elkaar omgaan en hoe we een ordelijk en veilig schoolklimaat kunnen houden. 1.Respect

Nadere informatie

Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld. Brugklas 2015 / 2016. Vmbo theoretische leerweg

Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld. Brugklas 2015 / 2016. Vmbo theoretische leerweg Charles de Foucauld Mavo Ontdek de wereld Vmbo theoretische leerweg Lisstraat 13 3202 JG SPIJKENISSE T: 0181-614583 E: info.cf@lmc-vo.nl www.cdfmavo.nl Brugklas 2015 / 2016 De school als wereld, de wereld

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2016 SCHOOLJAAR 2017 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ISW Sweelincklaan pagina 1

Huishoudelijk reglement ISW Sweelincklaan pagina 1 Huishoudelijk reglement ISW Sweelincklaan pagina 1 Inhoud sectie 1 Algemene zaken...3 sectie 2 Gedrag tijdens de schooldagen...6 sectie 3 Strafmaatregelen...7 sectie 4 Toetsing, beoordeling en rapportage...7

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers,

Geachte ouders/verzorgers, Geachte ouders/verzorgers, In de Schoolgids 2016/2017, die aan het begin van het schooljaar op de website geplaatst wordt, vindt u een groot aantal belangrijke wetenswaardigheden betreffende de school.

Nadere informatie

Hier alvast een aantal belangrijke data voor het nieuwe schooljaar 2015-2016.

Hier alvast een aantal belangrijke data voor het nieuwe schooljaar 2015-2016. Zaandijk, 17 juni 2015 Aan de ouder(s) / verzorger(s) van «Roepnaam» «Tussenv» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Woonplaats» «Klas» Betreft: Belangrijke data Geachte ouder(s) / verzorger(s), beste «Roepnaam»,

Nadere informatie

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids

Hardenberg. Schitteren in Zijn licht. Vooraf gids Hardenberg Schitteren in Zijn licht Vooraf gids Cursusjaar 2014-2015 1 Inhoud Vooraf 1 1. Opening van het schooljaar en het ophalen van je rooster 2 2. Lestijden 2 3. Wat we op school verwachten van elkaar

Nadere informatie

September. Weekopening

September. Weekopening September Jaargang 6, nummer 1, 17 september 2012 Weekopening Nieuw dit schooljaar is dat we elke maandagmorgen starten met een weekopening voor de klassen 1, 2 en 3. Dit doen we van 8.45-9.30 uur. Tijdens

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN REGELS EN RICHTLIJNEN Een woord vooraf Om een school als de onze, met drie gebouwen, zo n 2300 leerlingen, 200 docenten en 40 leden van het ondersteunend personeel, goed te laten functioneren, hebben we

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. verkort lesrooster Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school. Voor onze eerste klassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk de laatste

Nadere informatie

2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR. hetstreek.nl. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst!

2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR. hetstreek.nl. Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! 2014-2015 OMGAAN MET ELKAAR Ondernemende school, een goede basis voor een succesvolle toekomst! hetstreek.nl Waar herken je Het Streek aan Christelijk Wij zien de bijbel als bron en wij volgen Jezus. Voor

Nadere informatie

: ADOBE ILLUSTRATOR. De kleuren op deze print zijn niet representatief voor het uiteindelijk drukresultaat tenzij dit een proefdruk is.

: ADOBE ILLUSTRATOR. De kleuren op deze print zijn niet representatief voor het uiteindelijk drukresultaat tenzij dit een proefdruk is. Calvijn Meerpaal Klantnaam : CALVIJN Projectnaam : LOGO Projectnummer : 15820005 Documentnaam : 15820005_Calvijn_logo_fc.eps Laatste correctie : 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

Info 2014 2015. Praktijkonderwijs Emmalaan

Info 2014 2015. Praktijkonderwijs Emmalaan Info 2014 2015 Praktijkonderwijs Emmalaan Inhoud pagina Voorwoord 3 College van Bestuur, schoolleiding, sectorleiding 4 Informatie voor ouders/verzorgers 6 Informatie voor leerlingen 11 Postadres Bezoekadres

Nadere informatie

De jaargids voor het schooljaar 2014-2015 kunt u t.z.t. vinden via een link op de site van de school (www.zwijsencollege.nl).

De jaargids voor het schooljaar 2014-2015 kunt u t.z.t. vinden via een link op de site van de school (www.zwijsencollege.nl). Kennismakingsbijeenkomst Brugklassen Juni 2014 WELKOM Geachte ouder(s)/ verzorger(s), Beste bijna brugklasleerling, Met de kennismakingsmiddag begint het leven op het Zwijsen College al wat dichterbij

Nadere informatie

Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam Afspraken en regels Leerlingen Het Lyceum Rotterdam 1 / 6 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gedragsregels.. 3 1.1 Basis Huisregels 3 1.2 Schoolwacht 4 1.3 Corvee.. 4 1.4 Leswisselingen. 4 2. Veiligheid.. 4 2.1

Nadere informatie

5-Ik zet mijn telefoon op stil en stop hem met mijn geluidsdrager en oortjes in mijn tas.

5-Ik zet mijn telefoon op stil en stop hem met mijn geluidsdrager en oortjes in mijn tas. Stappenplan Leerling (ouders/verzorgers) De basisregels Regels voor leerlingen op het Sint Laurenscollege 1-Ik ga respectvol met iedereen om. 2-Ik bereid mijn les in alle opzichten goed voor. 3-Ik ben

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE 2008-2009 (eerste editie) Vestiging Kampen

INFORMATIEBOEKJE 2008-2009 (eerste editie) Vestiging Kampen INFORMATIEBOEKJE 2008-2009 (eerste editie) Vestiging Kampen Almere College ONTMOETINGSSCHOOL voor LWOO - VMBO - HAVO - VWO (atheneum en gymnasium) vestiging Kampen Locatie Marinus Postlaan Marinus Postlaan

Nadere informatie

Karel de Grote College. Schoolreglement 2014-2015. bijlage bij het leerlingenstatuut

Karel de Grote College. Schoolreglement 2014-2015. bijlage bij het leerlingenstatuut Karel de Grote College Schoolreglement 2014-2015 bijlage bij het leerlingenstatuut Geldig van 1 augustus 2014 tot (ten minste) 1 augustus 2015 Woord vooraf aan de leerlingen van de 7 e en 8 e klassen Het

Nadere informatie

Groenewald. Welkom op

Groenewald. Welkom op Praktische gids Welkom op Groenewald Een school met respect voor een rijke traditie en een vooruitziende blik op de toekomst. Dit boekje is een beknopte versie van de schoolgids van Groenewald met vooral

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

De administratie meldt het in Magister. De mentor praat met je. Magister. De teamleider geeft het door aan de leerplichtambtenaar.

De administratie meldt het in Magister. De mentor praat met je. Magister. De teamleider geeft het door aan de leerplichtambtenaar. TE LAAT Je komt te laat met een geldige De conciërge meldt het in Magister. Jouw ouder/verzorger belt de reden. administratie 035-6950172. zonder geldige reden Je komt te laat zonder geldige reden. Je

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Locatie Oranjelaan / Vmbo TL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Locatie Oranjelaan / Vmbo TL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Locatie Oranjelaan / Vmbo TL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Materialen en studieboeken; Elke deelnemer dient te beschikken over een materialenset, dat aangeschaft is bij KCL. De materialenset dient tijdens

Nadere informatie

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum

Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum Wat je moet weten en hebben om goed te kunnen starten op het Ostrea Lyceum voor leerlingen van de eerste klas van de afdeling havo schooljaar 2013-2014 Welkom op het Ostrea Lyceum! Na een welverdiende

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

2.3 2.3. VERZUIM TEN BEHOEVE VAN BEZOEK AAN MEDISCH SPECIALISTEN TIJDENS TOETSEN

2.3 2.3. VERZUIM TEN BEHOEVE VAN BEZOEK AAN MEDISCH SPECIALISTEN TIJDENS TOETSEN SCHOOLREGLEMENT Ieder van ons is gebaat bij een goede gang van zaken in de school. Om die reden is het belangrijk om regels op te stellen die iedereen kent en waar iedereen zich binnen de school aan moet

Nadere informatie

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Jouw wereld Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Dagelijks gebruiken we ons Heister- en Essenpasgebouw met verschillende mensen. Om dit drukke verkeer op een goede manier te laten verlopen,

Nadere informatie

Bepaal je eigen ruimte!

Bepaal je eigen ruimte! Bepaal je eigen ruimte! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 fax (0592) 333 134 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl

Nadere informatie

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Doetinchem, 15 augustus 2016 Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op 2016 start het nieuwe schooljaar. Dat lijkt op dit moment misschien nog ver weg, maar toch sturen we jou en je ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

artikel 1 Lestijden Lestijden Het onderwijs wordt gegeven tussen 08.15 en 16.15 uur. De lessen duren 60 minuten.

artikel 1 Lestijden Lestijden Het onderwijs wordt gegeven tussen 08.15 en 16.15 uur. De lessen duren 60 minuten. NAAM PROTOCOL : SCHOOLREGLEMENT Handboeknummer : 2.1.1 Datum : 31 maart 2006 (bijgesteld 20 februari 2015) Auteur : Peter Harlaar Verantwoordelijk : SL4/CvB Definitieve vaststelling SL2/CvB na besluitvormingsprocedure:

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders, verzorgers,

Beste leerlingen, ouders, verzorgers, Mini-gids 2013-2014 Beste leerlingen, ouders, verzorgers, In juni 2011 startte het Hyperion Lyceum met veertig leerlingen die een jaar lang les kregen in het schoolgebouw van het Bredero Lyceum aan de

Nadere informatie

Informatieboekje Klas 1

Informatieboekje Klas 1 Informatieboekje Klas 1 2016-2017 Welkom op Melanchthon Mathenesse! Maandag 22 augustus 2016 begint voor jou het nieuwe schooljaar. In de laatste week van de vakantie krijg je een brief met daarin informatie

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

Regels, rechten en plichten op het

Regels, rechten en plichten op het Regels, rechten en plichten op het VELLESAN COLLEGE Op het Vellesan College leren en werken veel leerlingen, docenten en medewerkers dicht op elkaar. Daarom is het nodig dat we rekening met elkaar houden

Nadere informatie

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl op de ouder avond Mijn voorwerp Communicatie telefoon 045 5473500 e mail info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl Voor reguliere leerlingzaken of het maken van een afspraak svp telefonisch

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders, verzorgers,

Beste leerlingen, ouders, verzorgers, Mini-gids 2014-2015 Beste leerlingen, ouders, verzorgers, Komend schooljaar heeft onze school rond de 500 leerlingen en krijgen we alweer de tweede uitbouw van ons eigen schoolgebouw op Overhoeks. Er is

Nadere informatie

Basishandboek 2012 Leerlingen

Basishandboek 2012 Leerlingen G EREFORMEERDE S C H O LENGEMEENSC H A P R AN DS TA D L O CAT IE R IJSWIJK Basishandboek 2012 Leerlingen Wat doe jij als je te laat bent? Hoe gedraag jij je op school? Als je zus gaat trouwen, mag je dan

Nadere informatie

Afsprakenlijst voor in de klassenmap

Afsprakenlijst voor in de klassenmap Afsprakenlijst voor in de klassenmap Afsprakenlijst OBS de Springplank september 2015 Buiten het gebouw - Geen kinderen naar binnen zonder toestemming. - Om 8.35 uur gaan de deuren open. De leerkrachten

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

School- gedragsregels

School- gedragsregels School- en gedragsregels Inleiding Een prettig en veilig leefklimaat is nodig voor een goed leerklimaat. Op een veilige school voelt iedereen zich op zijn gemak. Op het Jac. P. Thijsse College hebben we

Nadere informatie

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels

VERZUIMADMINISTRATIE. Kennismaken met de verzuimregels VERZUIMADMINISTRATIE Kennismaken met de verzuimregels Voorstellen: Mevrouwvan der Oost (receptie NH en Verzuimadministratie bovenbouw: Havo 4, 5 en VWO 4, 5 en 6). Werkdagen van dinsdag tot en met vrijdag

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

NSG Verzuimprotocol 2012-2013

NSG Verzuimprotocol 2012-2013 NSG Verzuimprotocol 2012-2013 Inleiding Scholen in Nederland zijn wettelijk verplicht om alle vormen van verzuim te registreren. Regelmatig wordt de juistheid van deze registratie gecontroleerd door de

Nadere informatie

basismaterialenlijst schoo 2009-2010

basismaterialenlijst schoo 2009-2010 basismaterialenlijst schoo chooljaar 2009-2010 2010 Basismaterialen Basisvorming leerjaar 1, 2 vmbo leerjaar 3, 4 Boekentas 1 Agenda 2 USB stick Etui Pen Plakstift Markeerstift Gum Schaar Verstelbare passer

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister.

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister. Amsterdam, augustus 2014 Aan: de ouders/verzorgers van IVKO-leerlingen Betreft: verzuimprotocol Beste ouders/verzorgers, Bijgaand ontvangt u het verzuimprotocol van onze school. Mocht u, na het lezen van

Nadere informatie

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn.

Dinsdag 27 augustus Je wordt om 8.45 uur op school verwacht voor de introductiedag. Op de roosterborden komt te staan in welk lokaal je moet zijn. Oog voor elkaar! Locatie Quintus (havo en vwo) Mr. Groen van Prinstererlaan 98 Postbus 186 9400 AD Assen tel (0592) 333 130 quintus@dr.nassaucollege.nl www.dr.nassaucollege.nl Aan de leerlingen die nieuw

Nadere informatie

Leefregels. Canisius College locatie De Goffert

Leefregels. Canisius College locatie De Goffert Leefregels Canisius College locatie De Goffert Leefregels De Goffert werkt vanuit een aantal kernwaarden, die worden ondersteund vanuit de PBSgedachte (Positive Behaviour Support). Deze kernwaarden zijn

Nadere informatie