NIMA B MARKETING EXAMEN ONDERDEEL B1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B MARKETING MANAGER ONDERDEEL B1 (CASE) 26 JANUARI 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIMA B MARKETING EXAMEN ONDERDEEL B1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B MARKETING MANAGER ONDERDEEL B1 (CASE) 26 JANUARI 2016"

Transcriptie

1 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B MARKETING MANAGER ONDERDEEL B1 (CASE) 26 JANUARI

2 Vragen bij de CASE ZZV: Uw verzekeraar ontzorgd? (totaal 84 punten) Vraag 1 (10 punten) ZZV levert zorgverzekeringen voor verschillende doelgroepen. Beoordeel de prestaties van dit product per doelgroep, op basis van kwantitatieve en kwalitatieve maatstaven. Antwoord vraag 1 Wanneer de cijfers van tabel 1 en tabel 2 vergeleken worden ontstaat een beeld per doelgroep van ZZV: Particulieren Kwantitatief Particulieren: Marktaandeel was in 2012: (261909/ ) x 100% = 1.9% Marktaandeel in 2015: / x 100% = 1.9%. Oordeel: marktaandeel is constant Wanneer binnen dit segment op basis van leeftijdscategorie wordt gekeken, dan blijkt dat ZZV bij het (volgens de case aantrekkelijke) segment jaar ondervertegenwoordigd is Percentage overstappers is lager dan het gemiddelde percentage. Dit is positief, hoewel niet duidelijk is of dat een prestatie van ZZV is of te maken heeft met de (hoge) leeftijdsgroep waar ZZV goed scoort Kwalitatief: Prijs ZZV zit op een gemiddeld prijsniveau. Is hiermee niet onderscheidend tov de concurrenten. Op het gebied van traditionele communicatie en service verlening scoort ZZV goed en maakt het de claim zeker en vertrouwd waar, maar op online communicatie scoort ZZV slecht. Verzekeringsproducten ofwel diensten die ZZV op de markt zet zijn niet onderscheidend Oordeel: ZZV presteert rond het marktgemiddelde Collectieve verzekeringen voor MKB Kwantitatief: Marktaandeel 2012: (209677/ ) x 100% = 1.6% Marktaandeel 2015: (182304/ ) x 100% = 1.8% Oordeel: Marktaandeel van ZZV is licht gegroeid. 2

3 Collectieve verzekeringen voor organisaties >250 medewerkers Marktaandeel 2012: (131309/ ) x 100% = 1.20 Marktaandeel 2015: (134766/ ) x 100% = 1.23 Oordeel: Marktaandeel nagenoeg hetzelfde gebleven Collectieve verzekeringen voor verenigingen Marktaandeel 2012: (58641/ ) x 100% = 1.4% Marktaandeel 2015: (95052/ ) x 100% = 1.5% Markaandeel licht gestegen in dit snel groeiende segment. Vraag 2 (5 punten) Vorig jaar stapten ruim 1 miljoen verzekerden over naar een andere zorgverzekeraar. Beoordeel de wijze waarop ZZV social media inzet in de jaarlijkse slag om de verzekerde. Antwoord vraag 2 Doelstellingen: wat wil je bereiken? ZZV wil de huidige klanten vasthouden (voorkomen dat ze overstappen naar de concurrent) en nieuwe klanten binnenhalen. Dit probeert ze o.a. te doen door vast te houden aan het 'zeker en vertrouwd' imago. Hoe ze dit doet m.b.v. social media komt niet naar voren in de tekst: wellicht dat ze dit niet bewust probeert te doen? Doelgroep/segmentatie: wie wil je bereiken en met welke boodschap Met name het jongere segment van jaar die weinig gebruik hoeven te maken van de zorg, en dus lage kosten meebrengen voor VVZ maar wel inkomsten genereren d.m.v. premies vertrekken. Dit is ook de groep die het meeste gebruik maakt van social media en via deze weg goed te bereiken is. Dit jongere segment is juist ook de groep die het vaakste overstapt. Voor hen is niet alleen de prijs maar ook de mate van informatieverstrekking en duidelijkheid over betalingen een belangrijke factor bij het kiezen van een zorgverzekeraar. ZZV zou zich hier beter/duidelijker in kunnen profileren om zo meer onderscheidend te zijn t.o.v. de concurrentie. Middelen: effectief/ efficiënt ingezet Beschikbare social media platforms: twitter, facebook, LinkedIn, Youtube, Google+, Instagram. ZZV maakt alleen gebruik van Facebook en Twitter. En van de middelen die zij gebruikt, zijn ze ook nog niet erg effectief in het bereiken van de doelgroepen aangezien ZZV slechts <20000 volgers heeft en de concurrent Gulden Kruis ed. > (dus 10x meer). De organisatie van ZZV is nu nog qua communicatie niet zo efficiënt als zou moeten. Zij kan hierdoor minder goed flexibel en snel reageren op reacties van klanten / potentiele klanten. Als klanten een bericht posten via Social Media, moet ZZV hier snel, op alle momenten en accuraat op reageren, om engagement bij de doelgroep te creëren. Als men dit niet doet, heeft het gebruik van Social Media weinig toegevoegde waarde bovenop de website. 3

4 De beoordeling van de website is ook niet zo best, vergeleken met de concurrenten. Het is belangrijk om ook op de website mensen door te linken naar / te informeren over de social media pagina s waar ZZV actief is. Zodat mensen hen makkelijker daar kunnen vinden. Conclusie: ZZV heeft geprobeerd om iets met social media te doen, maar dit had veel succesvoller gekund. ZZV had van meer social media platforms gebruik moeten maken en deze beter moeten/kunnen benutten. Evt door bijv. speciaal personeel op te zetten om dit te beheren. Ze is bij de jaarwisseling niet veel klanten verloren, maar het klantenbestand blijft vrij constant (veel ouderen --> vergrijzing, en weinig jongeren). Om het doel (verjonging v.h. klantenbestand) te behalen, is de inzet van social media uitermate geschikt. Afgelopen jaar heeft ZZV nog meer ingezet op de traditionele communicatiemethoden (telefoon, website). Advies: volgend jaar actiever en met een duidelijk beleid het social media beleid gaan toepassen en beheren. Aanvulling op standaard antwoordindicatie: Deze vraag valt op verschillende manieren te beantwoorden. Zowel een positief als een negatief oordeel is mits goed onderbouwd mogelijk. Wel zijn er een aantal criteria waar het antwoord aan moet voldoen: De jaarlijkse slag om de verzekerde vindt aan et einde van het jaar plaats. Hiermee wordt de overstapperiode bedoeld. Dus het oordeel moet specifiek betrekking hebben op de vraag of de inzet van social media een belangrijke rol spelen tijdens deze overstapperiode. Duidelijk is dat in de overstapperiode de belangrijkste bronnen van informatie zich online bevinden, met name de websites van verzekeraars, prijsvergelijkers en consumentenorganisaties. Maar ook advertenties spelen een belangrijke rol. Bij het oordeel dient de kandidaat rekening te houden met het feit dat deze bronnen bepalend zijn tijdens de overstapperiode Iedere communicatie uiting van ZZV dient te passen binnen de focus van ZZV op zeker en vertrouwd. De kandidaat moet hiermee rekening houden bij de beoordeling. Sowieso moet iedere communicatie uiting passen binnen de communicatiedoelstellingen en de communicatiestrategie van ZZV. Ook dit punt zou de kandidaat bij zijn oordeel moeten betrekken. In de case worden een aantal harde cijfers over het gebruik van sociale media door ZZV en haar concurrenten genoemd. De kandidaat dient deze cijfers bij zijn oordeel te betrekken. Vraag 3 (15 punten) a. Porter heeft drie generieke strategieën gedefinieerd. Welke strategie lijkt ZZV te volgen op dit moment? Licht uw keuze toe. b. Beoordeel de huidige positionering van ZZV. Betrek in uw antwoord de kritische succesfactoren die gelden voor de marktsegmenten waarin ZZV actief is. 4

5 Antwoord vraag 3a Er wordt hier gevraagd welke strategie volgt ZZV dus het antwoord dient uitsluitend op deze vraag betrekking te hebben. Er wordt niet gevraagd welke strategie ZZV niet voert. Het eerste onderdeel van het antwoord is als volgt: Er is sprake van een (brede) differentiatiestrategie aangezien ZZV zich niet op een specifiek segment richt. Daarna volgen twee mogelijke antwoorden: Er is sprake van differentiatie aangezien ZZV zich in redelijke mate weet te onderscheiden in de markt op basis van zeker en vertrouwd. Er zijn diverse argumenten te vinden om dit standpunt nader te onderbouwen. Onder meer: o het deskundige en gemotiveerde personeel, o de goede en snelle serviceverlening en de daarbij behorende wijze van communiceren Er is geen of althans nauwelijks sprake van differentiatie. ZZV slaagt er niet in zich te onderscheiden in de markt. ZZV neemt een gemiddelde positie in qua prijs, aanbod van verzekeringsproducten en diensten en in de wijze van communiceren. Derhalve is ZZV stuck in the middle. Ook voor dit standpunt zijn diverse argumenten te vinden. Onder meer: o Prijsbeleid identiek aan concurrentie o Aanbod van verzekeringsvormen geheel niet onderscheidend o Achterstand op online gebied en data analyse, niet in staat tot gepersonaliseerde dienstverlening Antwoord vraag 3b Om tot een oordeel te komen dient de kandidaat een aantal KSF s te benoemen. Het voldoen aan hygiënische KSF s kan nimmer tot een onderscheidende positie leiden en deze KSF s kunnen dan ook buiten beschouwing blijven. Wat zijn nu de positieve of visionaire KSF s? a) Een groot marktaandeel maakt het mogelijk om goedkoper in te kopen, en hiermee hogere marges te behalen of goedkopere pakketten aan verzekerden aan te bieden. b) Ook geeft een fors marktaandeel en dus schaalgrootte de mogelijkheid tot een zekere mate van voorwaartse integratie ofwel intensieve samenwerking met bepaalde zorgaanbieders, waardoor betere service aan de verzekerden kan ontstaan c) Nieuwe datamining technieken bieden de mogelijkheid tot communicatie en dienstverlening met/aan verzekerden op maat, ofwel geïndividualiseerde dienstverlening. Deze wijze van dienst verlenen kan de band met de verzekerde vergroten, en de kritische houding t.o.v de verzekeraar verminderen d) De consument staat kritisch ten opzichte van verzekeraars. Door zorgvuldige dienstverlening zal deze kritische houding verminderd worden en zal een verzekerde minder snel overstappen naar een andere verzekeraar. Beoordeling positionering 5

6 Per saldo is een kan worden gesteld dat ZZV door te focussen op de aspecten zeker en vertrouwd slechts in (zeer) beperkte mate weet aan te sluiten op de bovengenoemde KSF s. Op zich is deze wijze van positionering de enige manier waarop ZZV zich kan onderscheiden, dankzij het bekwame en betrokken personeel. Dus deze wijze van positioneren is niet onverstandig. Maar het is (zeer) de vraag of dit ook voldoende is. Gelet op het zeer kleine marktaandeel blijkt de mate van onderscheidenheid beperkt. ZZV maakt volstrekt onvoldoende gebruik van de technologische mogelijkheden om zich op het gebied van dienstverlening en communicatie te verbeteren Vraag 4 (10 punten) ZZV wil haar klanten vooral goede service bieden, en een gevoel van zekerheid en vertrouwen creëren. Geef beargumenteerd aan op welke wijze dit terug te zien is in de waarde-propositie van ZZV, met name in het productbeleid en communicatiebeleid. Antwoord vraag 4 De waarde propositie zou zich moeten vertalen in de volgende marketing mix elementen: a) Kwaliteit van de communicatie en de dienstverlening (= onderdeel productbeleid). Dankzij kundig en gemotiveerd personeel weet ZZV zich te onderscheiden op de service, de snelheid waarmee de service wordt afgehandeld en de wijze van communiceren. Dit levert een goede score op betrouwbaarheid. Maar anderzijds slaagt ZZV er niet in om met behulp van de beschikbare technologie tot een goede gepersonaliseerde dienstverlening te komen. b) De keuze in verschillende productvormen (o.a. basis verzekering, natura en restitutie). De productvormen doe ZZV biedt onderscheiden zich in niets van de concurrentie. Dus niet zekerder. c) Er is geen sprake van een bijzondere band met de dienstverleners in de zorg. ZZV kan dus geen betere gezondheidszorg leveren. In die zin in ZZV even (on)betrouwbaar als de meeste van haar concurrenten. Vraag 5 (22 punten) De SWOT-analyse die voor ZZV is opgesteld, is te vinden in bijlage 3. a. Formuleer op basis van deze SWOT-elementen de key issues waar ZZV zich mee geconfronteerd ziet. b. Definieer het Centraal Probleem van ZZV (maximaal 150 woorden). Antwoord vraag 5a Geen standaardantwoord mogelijk. Het antwoord hangt immers af van de wijze waarop de kandidaat de confrontatiematrix heeft ingevuld. De door de kandidaat geformuleerde key issues moeten hierop zijn gebaseerd. De confrontatiematrix is niet gevraagd, maar van de kandidaten mag worden verwacht dat ze dit denkmodel impliciet of expliciet hebben gebruikt. De beoordeling van de negatieve key issues is gebaseerd op de volgende criteria: 6

7 De negatieve key issues dienen uitsluitend voort te vloeien uit de in bijlage 3 genoemde zwakten/bedreigingen. Daarbij dient gekozen te worden uit de meest in het oog springende combinatie van extern en intern, ofwel zwakten en bedreigingen. Dit is de combinatie waarbij het effect van de bedreiging versterkt wordt door de aanwezigheid van de zwakte Er zijn geen wetmatigheden, maar het lijkt bij deze case redelijk om tot twee of drie belangrijke negatieve key issues te formuleren De beoordeling van de positieve key issues is gebaseerd op de volgende criteria: De positieve key issues dienen uitsluitend voort te vloeien uit de in bijlage 3 genoemde kansen en sterkten Daarbij dient gekozen te worden uit de meest in het oog springende combinatie van extern en intern ofwel kansen en bedreigingen. Dit is de combinatie waarbij de mogelijkheid om te profiteren van de kans versterkt wordt door de aanwezigheid van de sterkte Er zijn geen wetmatigheden, maar het lijkt bij deze case redelijk om twee of drie belangrijke positieve key issues te formuleren Antwoord vraag 5b Geen standaardantwoord mogelijk. Antwoord hangt immers af van hetgeen de kandidaat bij vraag 5 a heeft gesteld. Een helder geformuleerd kernprobleem dient aan de volgende eisen te voldoen: Vloeit logisch voort uit de voorgaande twee stappen (SWOT, key issues) Moet oorzaak en gevolg noemen Er zijn in deze case meerdere oorzaken te benoemen, die kunnen voortvloeien uit de negatieve key issues. De genoemde oorzaken moeten voortvloeien uit de combinatie van extern en intern. Oorzaken kunnen ook voortvloeien uit de (niet gevraagde) K/Z en B/S velden. Zo kan een zwakte leiden tot het niet kunnen profiteren van bepaalde kansen. Juist dat laatste lijkt in deze case aan de hand. Kandidaat die daarmee komt verdient lof. Het gevolg moet in termen van marktpositie zoals markaandeelverlies en/of verlies is aantal verzekerden. Vervolgens in bedrijfseconomische termen en de daaruit voortvloeiende effecten op het bedrijfsresultaat In deze case zal het effect van verder teruglopend resultaat direct leiden tot verlies. Dat moet de kandidaat naar voren brengen. Vraag 6 (12 punten) Een van de opties die ZZV overweegt in termen van Porter, is een differentiatiestrategie. Deze wordt vorm gegeven door de ontwikkeling van een avatar als digitale zorgverlener. a. Beoordeel de geschiktheid van deze optie op kwalitatieve basis. Betrek in uw antwoord of het Centraal Probleem wordt opgelost, of er een duurzaam concurrentievoordeel wordt gecreëerd, en in welke mate deze optie aansluit op de SWOT-analyse. 7

8 b. Beoordeel de geschiktheid van deze optie op kwantitatieve basis. Antwoord vraag 6a Een standaardantwoord is niet mogelijk aangezien het antwoord afhankelijk is van hetgeen de kandidaat bij antwoord 5 a en 5 b heeft gesteld. De evaluatiecriteria die de kandidaat dient te hanteren zijn als volgt: Suitablility: Lost de optie het centraal probleem op? Benut de optie sterkten en kansen? Minimaliseert de optie zwakten en bedreigingen? Wordt doelstelling behaald? Valt bij deze case weg. Doelstelling niet gegeven. Feasibility: Beschikt de de organsiatie over de kennis, kunde en de middelen op de optie uit te voeren? Acceptability Is de optie aanvaardbaar voor de verschillende stakeholders, zoals personeel, aandeelhouders, CBP (= de privacy waakhond), AFM en/of DNB, de medische beroepsgroepen, het ministerie van volksgezondheid en vakbonden. Is in deze case lastig te beoordelen want veel gegevens ontbreken om tot een oordeel De optie kan derhalve positief of negatief worden beoordeeld. Wel staat vast dat een ongenuanceerd positief oordeel bepaald niet voor de hand ligt. De optie houdt in het geheel geen rekening met een tweetal zwakten: geen big data kennis, en een veel simpeler automatiseringsproject is geheel mislukt en herstel duurt tot Nu al met een veel geavanceerder project starten is vragen om moeilijkheden. Daarnaast is het project in flagrante strijd met de binnen de gezondheidszorg zeer stringente privacy wetgeving en zal tot ingrijpen door het CBP leiden. Antwoord vraag 6b Totale kosten vaste kosten Bij elkaar opgeteld is de totale investering bijna 2,8 miljoen. Dit is een forse investering. De vraag of deze investering verantwoord is kan op basis van de case informatie op geheel verschillende wijze worden beoordeeld: Alternatief 1: De in de case beschreven optie 1 zwijgt geheel over de opbrengst zijde. Zal een dergelijke aanpak tot een (forse) stijging van het marktaandeel leiden? Wat is het effect van een dergelijke stijging op de winstgevendheid? En/of: tot welke besparingen leidt deze optie? 8

9 De besparing vindt kennelijk plaats binnen de eerstelijnszorg. Wat is het gevolg daarvan voor ZZV? Zo lang de opbrengsten en kostenbesparing volstrekt onduidelijk zijn is een afgewogen oordeel onmogelijk en is de investering van 2.8 miljoen niet verantwoord. Alternatief 2: Er kan een voorzichtige schatting gemaakt worden van de verwachte daling van de kosten. Op dit moment bedragen de bruto schaden 629 miljoen. Een enorm bedrag voor VVZ. Stel dat deze kosten met 0,5% zouden dalen, dat kan deze investering zich al binnen een jaar terug verdienen. Want 0,5% van 629 miljoen is 3,15 miljoen. Of dit echt gebeurt is onzeker, maar niet onrealistisch. Vraag 7 (10 punten) Veronderstel dat de directie van ZZV uiteindelijk besluit om te kiezen voor de andere oplossing, het opzetten van poliklinieken in eigen beheer. Beargumenteer wat een verstandige positionering zou zijn waarmee ZZV op succesvolle wijze deze vorm van verticale integratie tot stand kan brengen. Antwoord vraag 7 Er worden in essentie twee zaken gevraagd: Wat zou een verstandige positionering zijn? Geef aan waarom deze positionering verstandig (ofwel relevant) is. Geen standaardantwoord mogelijk. Geen standaardantwoord mogelijk. Uiteraard is het wel mogelijk om criteria te formuleren waar deze verstandige positionering op moet zijn gebaseerd Een relevante positionering dient: Specifiek in te spelen op bepaalde behoeften van de doelgroep Duidelijk te maken op welke wijze ZZV zich gaat onderscheiden van de concurrentie Bij voorkeur meer dan een onderscheidend element te bevatten In dit geval duidelijk voor te vloeien uit de in de vraag genoemde optie De gevraagde onderbouwing (in de vraag: beargumenteer..): Dient juist weer gebruik te maken van bovengenoemde criteria. Want zo wordt duidelijk waarom deze positionering verstandig is. EINDE ONDERDEEL B1 9

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

De SWOT analyse en confrontatiematrix

De SWOT analyse en confrontatiematrix De SWOT analyse en confrontatiematrix swotanalyse Instrument om de sterkten en zwakten (intern) van een organisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen (extern) te onderzoeken Vanuit de SWOT

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 24 juni 2014

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 24 juni 2014 Vragen bij de case Totaal 93 punten Vraag 1 (18 punten) Maak een bedrijfstakanalyse met behulp van het vijfkrachtenmodel van Porter vanuit het perspectief van Displayz. Maak per concurrentiekracht een

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETING ONDERDEEL B1 21 JUNI 2016 NIMA B EXAMEN MARKETING MANAGER ONDERDEEL B1 EXAMENOPGAVEN & ANTWOORDINDICATIES EXAMEN 21 JUNI 2016

NIMA B EXAMEN MARKETING ONDERDEEL B1 21 JUNI 2016 NIMA B EXAMEN MARKETING MANAGER ONDERDEEL B1 EXAMENOPGAVEN & ANTWOORDINDICATIES EXAMEN 21 JUNI 2016 NIMA B EXAMEN MARKETING MANAGER ONDERDEEL B1 EXAMENOPGAVEN & ANTWOORDINDICATIES EXAMEN 21 JUNI 2016 1 Vragen bij de case Zorggroep Friesland, in goede handen? (totaal 83 punten) Vraag 1 (12 punten) a.

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 1 NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING Vragen bij de case: BlueSim: goed op weg? (totaal

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE EXAMENMODULE B1 24 JANUARI 2017 EXAMEN NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL 2

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE EXAMENMODULE B1 24 JANUARI 2017 EXAMEN NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL 2 EXAMEN NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL 2 ANTWOORDINDICATIES EN CORRECTORENINSTRUCTIE 24 JANUARI 2017 1 Vragen bij de case Einde van het klassieke warenhuis (totaal 90 punten) Vraag 7 (20 punten)

Nadere informatie

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse

Internationale Marketing H4. Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Internationale Marketing H4 Week 1 1. Executive summary 2. Inhoudsopgave 3. Inleiding en achtergrond 4. Externe analyse Executive summary Een samenvatting voor het management 1 à 2 pagina s belangrijkste

Nadere informatie

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van NIMA.

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van NIMA. EXAMENOPGAVEN Tijd: 10.00 13.00 uur (3 uur) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren. Aantal vragen bij dit onderdeel: Aantal pagina s: 7 (10 deelvragen) 13 (inclusief voorblad) Controleer

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.2 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.2 Tijd: 14.15 15.15 uur (60 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie

Nieuw relatiemanagement- SCRM. Bestaande communities. Doelstellingen en strategie Nieuw relatiemanagement- SCRM 1 Social media audit Bestaande communities Doelgroep Doelstellingen en strategie Bestaande online communities Op welke social Media is het bedrijf Proximus reeds aanwezig?

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JUNI NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING (o.b.v. exameneisen 2015)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JUNI NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING (o.b.v. exameneisen 2015) NIMA B EAMEN BUSINESS MARKETING (o.b.v. exameneisen 2015) EAMENOPGAVEN & ANTWOORDINDICATIES ONDERDEEL B1.1 HEREAMEN 21 JUNI 2016 1 Vragen bij de case: BlueSim: goed op weg? (totaal 95 punten) Vraag 1 (9

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN CONSUMENTENMARKETING ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B CONSUMENTENMARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN CONSUMENTENMARKETING ONDERDEEL B1.1 26 JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B CONSUMENTENMARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B CONSUMENTENMARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case Herry Sport (totaal 105 punten) Vraag 1 (10 punten) Herry Sport heeft een breed assortiment

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort

Inleiding Veterinair communicatiemanagement. 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement 20 maart 2010, Amersfoort Inleiding Veterinair communicatiemanagement Ochtendprogramma Wat verstaan we onder communicatie? Hoe belangrijk is communicatie voor

Nadere informatie

NIMA CONSUMENTENMARKETING-B EXAMEN 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA CONSUMENTENMARKETING-B EXAMEN B1-2 27 JANUARI 2015

NIMA CONSUMENTENMARKETING-B EXAMEN 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA CONSUMENTENMARKETING-B EXAMEN B1-2 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDEN NIMA CONSUMENTENMARKETING-B EXAMEN B1-2 27 JANUARI 2015 Copyright NIMA NIMA, Nederlands Instituut voor Marketing Hogehilweg 16 1101 CD Amsterdam Zuidoost Postadres Postbus

Nadere informatie

Prijs onderzoek Wat zijn 10 methodes die jouw prospects kunnen gebruiken om hun gewenste resultaten te behalen? Wat betalen ze voor die methodes?

Prijs onderzoek Wat zijn 10 methodes die jouw prospects kunnen gebruiken om hun gewenste resultaten te behalen? Wat betalen ze voor die methodes? SWOT-analyse Aangezien je nu precies weet wat jouw doelgroep wilt kun je gaan kijken naar wat jij hen te bieden hebt. Kan jouw doelgroep de allerbeste oplossingen halen bij jou in je praktijk of zijn er

Nadere informatie

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door.

De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het overstappen in 2012. Stijging van het aantal overstappers zet door. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma- van Rooijen, Anne Brabers en Judith de Jong. De aanvullende verzekering speelt een grotere rol bij het

Nadere informatie

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE

INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE INTRODUCTIE WIJ GELOVEN IN EEN LANGDURIGE RELATIE Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten en optimaliseren van online marketing en het ontwikkelen van websites. Voor het bereiken van uw doelgroep kunnen

Nadere informatie

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO

WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO WORKSHOP SWOT HOE CORRECT GEBRUIKEN? 29 april 2014 Nico Croes- Senior strategisch planner BBDO AGENDA VAN DE DAG 13.15u 13.45u: toelichting SWOT model en confrontatiematrix 13.45u 14.45u: oefening in kleine

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 24 JUNI 2014 EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL B1.1 Tijd: 10.00 13.00 uur (180 minuten) U wordt verzocht uw antwoorden kort en bondig te formuleren, de vragen op het aan u uitgereikte antwoordpapier te beantwoorden, goed aan

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE, ONDERDEEL 1 (case)

NIMA B EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE ONDERDEEL B1.1 23 JUNI 2015. VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE, ONDERDEEL 1 (case) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B MARKETINGCOMMUNICATIE, ONDERDEEL 1 (case) 23 JUNI 2015 1 Vragen bij examencase De Reservebank (totaal 72 punten) Vraag 1 (13 punten) a. Maak een SWOT-analyse voor de

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Percentage overstappers in 2005, 2006, 2007 en 2008 per leeftijdscategorie 4% 2% 4% 2%

Percentage overstappers in 2005, 2006, 2007 en 2008 per leeftijdscategorie 4% 2% 4% 2% Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u vindt dit factsheet en alle andere Aanvullende

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Marktonderzoek Instagram pagina. Remke Petersen Medewerker marketing en communicatie

Marktonderzoek Instagram pagina. Remke Petersen Medewerker marketing en communicatie Marktonderzoek Instagram pagina Remke Petersen Medewerker marketing en communicatie 1. Waarom een marktonderzoek? 2. Mijn onderzoeksvraag 3. Enquête 4. Concurrentieanalyse 5. SWOT-Analyse 6. Conclusie

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE 1 ONDERDEEL 2 VRAGEN BIJ CASE De nieuwe digitale strategie van NRC Onderbouw uw antwoord met theorie en modellen uit de bestudeerde literatuur. Vraag 1 (max. 8 punten) De commerciële mogelijkheden

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen.

Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren de belangrijkste reden om te wisselen. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A. Brabers, A. Verleun, R. Hoefman en J. de Jong, Percentage wisselaars blijft gelijk. Premie net als in eerdere jaren

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

Promotieplan. Naam: Tim Jansen. Klas: IV4B. Examennummer: PROMOTIEPLAN kerntaak 3 werkproces 3.2 mei Mediacollege Amsterdam.

Promotieplan. Naam: Tim Jansen. Klas: IV4B. Examennummer: PROMOTIEPLAN kerntaak 3 werkproces 3.2 mei Mediacollege Amsterdam. PROMOTIEPLAN kerntaak 3 werkproces 3.2 mei 2014 Promotieplan Naam: Tim Jansen Klas: IV4B Examennummer: 09406 Mediacollege Amsterdam Afdeling MIG Opleiding Interactief Vormgever Inleiding In een steeds

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Social Media Pakketten

Social Media Pakketten Social Media Pakketten Ons bedrijf op social media? Dat kost zoveel tijd... Als ondernemer kunt u uw kostbare tijd wel beter besteden. Daarom bieden wij u de mogelijkheid dit aan ons uit te besteden met

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 07 07 HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Doel van een concurrentenanalyse: F inzicht verkrijgen in sterke en zwakke punten van

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek

MrWork Social Media Recruitment Onderzoek MrWork Social Media Recruitment Onderzoek 2016 SOCIAL MEDIA RECRUITMENT Van de respondenten is 29% man en 71% vrouw. Hun functies zijn... Het MrWork Social Media Recruitment onderzoek is een jaarlijks

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

WHITEPAPER INBOUND MARKETING

WHITEPAPER INBOUND MARKETING WHITEPAPER INBOUND MARKETING TeamForce Web Solutions BV Energieweg 47 4906 CG Oosterhout Nederland Postbus 6015 4900 HA Oosterhout Nederland Tel. +31 (0)162 468190 Fax +31 (0)162 468199 E mail:info@teamforce.com

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten)

NIMA Business Marketing B1 - Examennummer 12495-3 juli 2010. Case: Transport Exceptionel (100 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot

E-sessions Breda woensdag 9 november. 1 jaar Social Media @Roompot E-sessions Breda woensdag 9 november 1 jaar Social Media @Roompot Wie ben ik? Jesper Stoel, 25 jaar Internet Marketeer bij Roompot Vakanties, verantwoordelijk voor alles rondom Social Media! Volg mij via

Nadere informatie

1 De Jong J., Delnoij D., Groenewegen P. Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn

1 De Jong J., Delnoij D., Groenewegen P. Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Michelle Hendriks, Diana Delnoij, Peter Groenewegen. Massale overstap van in 2006 lijkt eenmalig. Dit jaar

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL,

2006. 1 Delnoij D., van der Schee E. Collectief aanbod nodigt uit tot wisselen van zorgverzekeraar, NIVEL, Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Diana Delnoij, Peter Groenewegen, Verzekerdenmobiliteit is hoog. Ook ouderen zijn overgestapt, NIVEL, 2006)

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Een marketingplan in twaalf stappen

Een marketingplan in twaalf stappen Reekx is gespecialiseerd in het adviseren van organisaties en detacheren van specialisten op het gebied van het efficiënt managen van informatiestromen. Kijk op onze website www.reekx.nl voor actuele informatie

Nadere informatie

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg

Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Effectieve online marketing en communicatie in de zorg Onderzoek naar marketingdoelen en resultaten van zorgaanbieders Hoe vinden en verbinden zorgaanbieders hun klanten? November 2015 De zorg is in beweging.

Nadere informatie

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering.

8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker inhoudelijke overwegingen mee te nemen bij keuze zorgverzekering. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (W. van der Schors, A.E.M. Brabers, & J.D. de Jong. 8% wisselt van zorgverzekeraar. Deel verzekerden lijkt steeds vaker

Nadere informatie

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht)

FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) FORMAT BUSINESSCASE Inkoop Dagbesteding (licht) Aanvrager Organisatie Overige initiatiefnemers Naam Contactpersoon Telefoon E-mail 1 Naam business case Klantsegment DAGBESTEDING CATEGORIE LICHT Cliënten

Nadere informatie

Social media around the world Door: David Kok

Social media around the world Door: David Kok Social media around the world Door: David Kok Tussen 19 maart en 24 juni zijn ongeveer 400 steden in de wereld via e-mail en Twitter benaderd om mee te werken aan een internationaal onderzoek. De steden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

NIMA EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE B1 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES EXAMEN NIMA B, ONDERDEEL 1 MARKETINGCOMMUNICATIE

NIMA EXAMEN MARKETINGCOMMUNICATIE B1 27 JANUARI 2015 VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES EXAMEN NIMA B, ONDERDEEL 1 MARKETINGCOMMUNICATIE VRAGEN EN DEFINITIEVE ANTWOORDINDICATIES EXAMEN NIMA B, ONDERDEEL 1 MARKETINGCOMMUNICATIE 27 JANUARI 2015 Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. 1 Vragen bij

Nadere informatie

Integratie. Strategisch marketingplan in tien stappen. S. van Leeuwen

Integratie. Strategisch marketingplan in tien stappen. S. van Leeuwen Integratie Strategisch marketingplan in tien stappen S. van Leeuwen STRATEGISCHE MARKETING Strategisch marketingplan in tie Zorgaanbieders moeten sneller inspelen op nieuwe ontwikkelingen, concurrentieverhoudingen

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 1 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 1 maart 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Nieuw relatiemanagement / SCRM

Nieuw relatiemanagement / SCRM Nieuw relatiemanagement / SCRM Deze opdracht betreft de analyse van een bedrijf/organisatie (naar eigen keuze) in relatie tot nieuw relatiemanagement, SCRM. Ik heb gekozen voor het jong bedrijf Stampix

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant il 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï.

BU$trN{s5 S$f{Àr# $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h. tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x DO Ê[.e f oepxtuzs. }}r n ${ 5ï1p Ê0 t} u cï. s - r.ëí ljii $ BU$trN{s5 S$f{Àr# ÍXïf*{ttf à$rllysi Ifi rë.ri,të Àt{AtYsE Ktfrli lpt8a![ë]4 $? [íts sílt Rtnfil Fr', xtêz*h rli.'1 t{ar K[ ï Ir* GflOtLSTf;:"l"llifi tdc f l'! Iltï[Rr Ít í'05iïi0ïrnf x

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13

Consumentengedrag. H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij. maandag 25 februari 13 Consumentengedrag H7 Marketingcommunicatiedoelstellingen Floor en van Raaij DAGMAR model bekendheid begrip overtuiging actie bekendheid begrip overtuiging actie Defining Advertising Goals for Measured

Nadere informatie

DE KLEINTJES AAN KOP

DE KLEINTJES AAN KOP SERVICE ZORGVERZEKERAARS ZORGVERZEKERAARS BEOORDEELD DE KLEINTJES AAN KOP Jaarlijks vragen we zo n 10.000 panelleden wat ze van hun zorgverzekeraar vinden. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen?

Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? Hoe de strijd tussen Marketing en Verkoop oplossen? voorstellen Chris Goes van Affekt: 3 x 3 Vraagstukken Hoedanigheid - Marketing management Consultant - Verkoop management Opleider/trainer-coach - Innovatie

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D.

Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een polis Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne E.M. Brabers en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Reitsma-van Rooijen, M., Brabers, A.E.M., Jong, J.D. de. Vrije keuze van zorgaanbieders van belang bij het kiezen van een

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps

Workshop Communicatie. Hans Donkers CEO Concapps Workshop Communicatie Hans Donkers CEO Concapps Intro Communicatie in Sport Wat gaan we doen komende uur? Workshop Communicatie Wat is communicatie? Voorstel rondje Wie ben je? Welke vereniging vertegenwoordig

Nadere informatie

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12

Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk. Thursday 16 February 12 Seminar Social Media Marketing IFFI netwerk @mcoster Social Media Social media is de, ook in het Nederlandse taalgebied gangbare, Engelse benaming voor online platformen waar de gebruikers, met geen of

Nadere informatie

Case 4: Consultancy KC Tennis

Case 4: Consultancy KC Tennis Case 4: Consultancy KC Tennis Projectgroep 6 Jordy Bakker Bas Heijnen Bart Janssen 21 april 2015 Arlon Biemans 1 Inhoudsopgave 1. Hoofddoel: Analyse m.b.t. strategie... 3 1.1 Verschillen doelgroep online

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland

Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Do s and dont s sociale media Alzheimer Nederland Voor afdelingsvrijwilligers Digitale media hebben de laatste jaren gezorgd voor een enorme verschuiving in de manier waarop mensen informatie zoeken, nieuws

Nadere informatie

Eindexamen vwo economie pilot I

Eindexamen vwo economie pilot I Opgave 1 1 maximumscore 2 Een antwoord waaruit blijkt dat de principaal te maken kan krijgen met keuzemogelijkheden en daardoor kosten moet maken om de kwaliteit van de zorgproducenten te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014

FAQ FNV 4 machtiging fysiotherapie/ oefentherapie versie 16-12-2014 Vraag Is er sprake van een chronische aandoening die voorkomt op de lijst van chronische ziekten 2015 zoals deze door het Ministerie van VWS is opgesteld? Uw fysiotherapeut kan u aangeven of dit in 2015

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Praktijkopgave: Kleenext

Praktijkopgave: Kleenext Praktijkopgave: Kleenext De firma Kleenext is actief in het marktsegment van onderhoudsproducten voor huis en tuin. Er wordt in de loop van de volgende budgetperiode een nieuw product gelanceerd. Het gamma

Nadere informatie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie

Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Op zoek naar de rol van de raadsgriffie Door: Simone van den Hurk en David Kok Uit het onderzoek hoe gemeenten sociale media gebruiken, blijkt dat raadsleden veel gebruik maken van sociale media. De vraag

Nadere informatie

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels

Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Structurele Sponsor- en Fondsenwerving Kansen & hobbels Voor het goede begrip - Vermogensfondsen en loterijen - Particulieren zoals leden,vrienden, donateurs, grote giften van vermogende particulieren,

Nadere informatie

Meer consumenten actief rondom overstappen Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 17 februari 2015

Meer consumenten actief rondom overstappen Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 17 februari 2015 Meer consumenten actief rondom overstappen Rapport consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 17 februari 2015 Inhoudsopgave Colofon in opdracht van 1. Aanleiding 2. Conclusies 3. Resultaten 1. Overstapgedrag

Nadere informatie

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 9A

STRATEGISCHE MARKETINGPLANNING 9A 9A HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 SWOT(-i) analyse M, waar het om gaat: F voorspelmethoden, gebaseerd op kansen en bedeigingen,

Nadere informatie

RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media

RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media RITHO Online Print Sign & events Doeltreffend gebruikmaken van social media 12 Tips & tricks 1. Social media - cijfers januari 2017 Bron: www.frankwatching.com 2. Social media - is voor alle leeftijden,

Nadere informatie

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook

het Ashridge-missiemodel: Doel strategie - waarden en gedragsnormen mag ook Open vragen 01 Visie/missie en marktomvang Bij de ontwikkeling van een visie en een missie speelt de vraag hoe de markten en de behoefte van de afnemers op die markten er uit zien, een belangrijke rol

Nadere informatie

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops.

Om Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn zakelijk goed te kunnen inzetten, organiseren wij de onderstaande 3 workshops. Social media zijn niet meer weg te denken in de huidige wereld. De ontwikkelingen gaan razend snel en de mogelijkheden zijn onbegrensd. We hebben allemaal wel een Facebook, Twitter of Linkedin account.

Nadere informatie