Geachte collega s, Mike Corbat Chief Executive Officer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte collega s, Mike Corbat Chief Executive Officer"

Transcriptie

1 Gedragscode 2013

2 Geachte collega s, Al 200 jaar lang bouwen we aan sterke relaties met onze klanten, aandeelhouders en gemeenschappen door uitstekende service te verlenen en zaken te doen conform de hoogste ethische standaards, ongeacht waar we zakendoen en ongeacht de situatie. Onze inzet voor de principes van gezamenlijke doelstellingen, verantwoordelijk financieel beleid, inventiviteit en leiderschap helpt ons de uitdagingen waarmee we ons geconfronteerd zien, te overwinnen en het vertrouwen van onze belanghebbenden, waar dan ook ter wereld, te behouden. De Gedragscode van Citi geeft de normen aan die ons gedrag moeten sturen. In de economische omstandigheden van vandaag is het van essentieel belang dat we verantwoordelijk en ethisch zakendoen om onze reputatie voor integriteit te beschermen en ons concurrentievoordeel te behouden. Als u vragen hebt of u zorgen maakt over uw eigen gedrag of dat van anderen, verzoek ik u dringend om hulp te zoeken bij een van de informatiebronnen die in deze Code vermeld staan. Al onze mensen moeten niet alleen de Code lezen, maar zich ook naar de letter en geest daarvan gedragen. De cultuur en de reputatie van Citi worden gedefinieerd door onze handelingen en de beslissingen die we elke dag nemen. Door onze eigen individuele inzet voor de Code, kunnen we de erfenis van Citi hooghouden en onze toekomst als een financieel instituut van topkwaliteit zeker stellen. Dank u voor alles wat jullie doen voor ons bedrijf en onze klanten. Mike Corbat Chief Executive Officer

3 Alleen voor personen die nieuw in dienst zijn getreden: Ik bevestig hierbij dat ik de Gedragscode van Citi heb ontvangen en begrijp dat ik verplicht ben om de Code te lezen en de principes, beleidsregels en wetten zoals beschreven in de Code met inbegrip van eventueel door Citi aangebrachte wijzigingen, na te leven. Ik weet dat de laatste versie van de Gedragscode op de website van Citi staat. Ik weet dat mijn aanvaarding van de Gedragscode van Citi geen arbeidscontract voor bepaalde tijd of een garantie van een vaste baan vormt en evenmin als zodanig moet worden opgevat. Zet hier uw handtekening: Datum: Vul hier uw naam in blokletters in: GEID-nummer: Dit ondertekende en ingevulde formulier moet binnen 30 dagen na ontvangst van dit boekje worden teruggestuurd aan uw vertegenwoordiger van Human Resources. De Gedragscode of de bepalingen daarin die op u van toepassing zijn, blijven van kracht, ook als u het formulier niet binnen 30 dagen terugstuurt. 01

4

5 Inhoudsopgave Inleiding 04 Ethische kwesties aan de kaak stellen 07 Contact opnemen met de Citi Ethics Hotline (ethische hotline van Citi) 08 Verbod op vergeldingspraktijken op de werkvloer 09 Crimineel gedrag of fraude 09 Onderzoeken 09 Hoe wij zakendoen 10 Escaleren van problemen 10 Vrije en eerlijke concurrentie 11 Eigendommen van Citi beschermen 11 Antiomkoping en corruptie 11 Melden van verdachte activiteiten 12 Naleving van antiwitwasmaatregelen ( AML ) 13 Antiboycotwetten 14 Sancties en embargo s 14 Antikartelwetgeving en eerlijke concurrentie 15 Gekoppelde zakelijke deals 15 Vertrouwelijke omgang met klanteninformatie en de beveiliging daarvan 15 Eerlijke behandeling 17 Fiduciaire plichten 17 Leveranciersrelaties 17 Financiële rapportage en belastingaangifte 18 Bedrijfscontinuïteit 18 Inzet voor het milieu 19 Inzet voor mensenrechten 19 Ons gedrag op de werkvloer 20 Privacy voor de medewerkers van Citi 20 Discriminatie en hinderlijk gedrag 21 Eerlijke omgang met medewerkers en diversiteit 22 Communicatie, apparatuur, systemen en voorzieningen 22 Een veilige werkomgeving 23 Een drugsvrije werkomgeving 23 Beschermen van persoonlijke, eigendomsen vertrouwelijke informatie 23 Onkostenbeheer 24 Omgang met de media en optreden in het openbaar 25 Gebruik van de naam, faciliteiten of relaties van Citi 26 Informatie en dossiers aanmaken en beheren 26 Handel met voorkennis 27 Informatiebarrières 28 Persoonlijk beleggen in Citi en andere effecten 28 Verplicht melden door medewerker 29 Terugbetalen van juridische kosten 29 Looncompensatieplannen, -programma s en -regelingen 29 Belangenverstrengelingen 30 Geschenken en entertainment 31 Politieke activiteiten en bijdragen 32 Charitatieve bijdragen 32 Externe handelsactiviteiten 33 In dienst nemen van familieleden 33 Bedrijfskansen 34 Zakelijke activiteiten van relaties van Citi 34 Persoonlijke zakelijke activiteiten 34 Conclusie 35 Nuttige adressen en telefoonnummers 36 Citi Ethics Hotline 37 03

6 Inleiding Als medewerkers en vertegenwoordigers van Citi zijn we allen verantwoordelijk voor het beschermen van de reputatie van Citi als integer bedrijf. We moeten altijd onze inzet tonen voor de hoogste standaards van ethiek en professioneel gedrag in onze omgang met onze klanten, collega s, aandeelhouders, gemeenschappen en elkaar. Wij vragen u deze Code te gebruiken om u te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen en om met zorgen of vragen die u mogelijk hebt over uw eigen gedrag of dat van anderen, naar voren te komen, hetzij via de Citi Ethics Hotline of via een van de andere contactpersonen die in de Code staan vermeld.

7 Hoe wij zakendoen Wij streven ernaar om de beste resultaten voor onze klanten, aandeelhouders en gemeenschappen te bereiken met financiële oplossingen die simpel, creatief en verantwoordelijk zijn. Onze klanten eerlijk en op een nietdiscriminerende manier behandelen is diep geworteld in ons kernprincipe van verantwoordelijke financiële dienstverlening. Al onze producten, diensten en programma s zijn een afspiegeling van onze inzet om onze klanten met eerlijkheid, transparantie, voorzichtigheid en betrouwbaarheid te dienen. We moeten deze inzet blijven uitstralen door naar onze klanten te luisteren, te begrijpen waar hun behoeftes liggen en de juiste oplossingen aan te dragen zodat we dat wat van het grootste belang is, namelijk hun vertrouwen, kunnen blijven verdienen. Wij moeten de cultuur respecteren en een actieve rol spelen in de gemeenschappen waar we werken en wonen. We moeten onszelf gedragen op een manier die transparant, voorzichtig en betrouwbaar is om de erfenis van Citi te handhaven. Ons gedrag op de werkvloer Wij streven ernaar een meritocratie te zijn die bestaat uit mensen met talent die voortdurend uitmuntendheid, initiatief en durf uitstralen. Wij streven er daarom naar onze mensen de beste mogelijkheden te bieden om hun potentieel te realiseren en om onze opmerkelijke diversiteit uit te diepen. Van ons wordt verwacht dat we te allen tijde respectvol omgaan met onze collega s, de verantwoordelijkheid voor onze successen delen en de verantwoordelijkheid voor onze fouten aanvaarden. Belangenverstrengelingen De langetermijnbelangen van Citi gaan vóór de kortetermijnbelangen en we moeten zeer goede resultaten behalen voor onze belanghebbenden. Van ons als medewerkers of vertegenwoordigers van Citi wordt verwacht dat we optreden conform de hoogste standaards van persoonlijke en professionele integriteit, en dat we alle toepasselijke wet- en regelgeving, en het beleid en de richtlijnen van Citi naleven. Wij mogen nooit die integriteit op het spel zetten ten gunste van persoonlijk gewin of voordeel voor Citi. Bij het accepteren van een betrekking bij of opdracht voor Citi is ieder van ons verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag, met inbegrip van naleving van de wet, deze Gedragscode, de beleidsregels van Citi en de beleidsregels en procedures van onze respectieve bedrijven en juridische entiteiten. Optreden met integriteit Deze code geeft een overzicht van de belangrijkste beleidsregels van Citi. Mogelijk heeft uw eigen bedrijf en juridische entiteit ook zijn eigen beleid en procedures die u moet volgen. Banken, effectenmakelaars en andere entiteiten onder licentie zijn in het bijzonder onderworpen aan specifieke regelgeving en beperkingen voor wat betreft de reikwijdte van hun activiteiten. Deze beperkingen komen tot uitdrukking in het specifiek voor hen bestemde beleid. Als dergelijke beleidsregels verschillen van de beleidsregels van Citi met betrekking tot hetzelfde onderwerp, dan prevaleert het restrictievere beleid. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om vertrouwd te raken met deze beleidsregels en om u hieraan te houden, met inbegrip van eventueel aanvullende beleidsregels en procedures die voor uw specifieke bedrijf en juridische entiteit gelden. Als u vragen hebt of als u zich zorgen maakt over hoe deze Code of de beleidsregels van Citi op u of anderen betrekking hebben, moet u dat bespreken met uw leidinggevende, uw interne juridische dienst, uw compliance officer of uw personeelsfunctionaris. Als deze Gedragscode in strijd lijkt met de V: Waar kan ik de beleidsregels en procedures van Citi vinden? A: Op de Citi Policy Directory die u aantreft op U bent verantwoordelijk voor het begrijpen en volgen van de beleidsregels en procedures van Citi. Als u vragen hebt over hoe zij op u van toepassing zijn, raadpleegt u uw leidinggevende of de personen die in het betreffende beleid vermeld staan. lokale wetgeving of als u vragen hebt over de interpretatie van geldende wetten, dient u contact op te nemen met uw interne juridische dienst. Als algemene regel geldt dat het restrictievere beleid prevaleert wanneer er sprake is van een verschil tussen Citi-bedrijfsbeleidsregels die op u van toepassing zijn of tussen de wetten van de rechtsgebieden waarin u zakendoet. 05

8 Als de bepalingen in deze Gedragscode, het beleid en/of de procedures van Citi die op uw werkzaamheden en juridische entiteit van toepassing zijn, niet worden nageleefd, kunnen er disciplinaire maatregelen volgen, waaronder de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst of andere relatie met Citi, in overeenstemmimng met Citi s Global Disciplinary Review Policy, beschikbaar op citigroup.net/. Inbreuken op deze gedragscode kunnen bovendien tevens inbreuken zijn op de wet en kunnen burgerrechterlijke of strafrechtelijke vervolging van uzelf, uw leidinggevenden en/of Citi tot gevolg hebben. Voor meer informatie over de beleidsregels van Citi, zie de Citi Policy Directory op policies.citigroup.net/ en het medewerkershandboek dat op u van toepassing is. Om onze klanten en belanghebbenden te kunnen dienen en om te voldoen aan de verplichtingen die ons zijn opgelegd door de wet en de toezichthoudende instanties, wordt er van ons verwacht dat we over de vaardigheden en kennis beschikken die relevant zijn voor, en de beleidsregels begrijpen die van toepassing zijn op de prestaties van onze verantwoordelijkheden op de werkvloer, en dat we deze vaardigheden en kennis op peil houden. U wordt hierbij geholpen door Gedragscodetraining en andere opleidingen. Als er training van u verwacht of geëist wordt voor uw functie, moet u een dergelijke training tijdig volgen. Daarnaast wordt er van u verwacht dat u voldoet aan de vereisten voor training of certificering die opgesteld zijn door toezichthouders of die wettelijk verplicht zijn. Deze Code is aangenomen door de raad van bestuur en is van toepassing op elke directeur, functionaris en medewerker van Citigroup Inc. ( Citi ) en al zijn dochtermaatschappijen, inclusief Citibank N.A. Hoewel Citi werkzaam is in vele landen ter wereld en onze medewerkers burgers van verschillende landen zijn waarin diverse wetten, regels en gebruiken van toepassing zijn, gaat de inzet van Citi om zaken te doen conform de hoogste standaards, verder dan de landsgrenzen. Alle medewerkers, directeuren en functionarissen moeten daarom deze Gedragscode doorlezen en ernaar handelen. Daarnaast zijn mogelijk ook andere personen die voor Citi diensten verlenen, contractueel of krachtens andere overeenkomsten, onderworpen aan deze Gedragscode. Voor zover kan worden afgeweken van Citi-beleidsregels, wordt hiervan melding gemaakt in de specifieke beleidstekst, evenals de procedure die voor de afwijkingen moet worden gevolgd. In andere gevallen kan er uitsluitend vrijstelling worden verleend door de General Counsel of Chief Compliance Officer. Leidinggevenden of directeuren mogen uitsluitend van deze code afwijken als de raad van bestuur of een bestuurscommissie daarover een gedocumenteerde beslissing heeft genomen die onmiddellijk openbaar moet worden gemaakt. Deze Gedragscode vormt geen arbeidscontract voor bepaalde tijd of een garantie van een vaste baan en mag evenmin als zodanig worden opgevat. Deze Code is in meerdere talen beschikbaar op com/citi/investor/corporate_ governance.html 06

9 Ethische kwesties aan de kaak stellen Als essentieel onderdeel van uw verantwoordelijkheden moet u zich houden aan de hoogste ethische standaards en elk van ons heeft een verantwoordelijkheid om deze Gedragscode te volgen. Citi moedigt u nadrukkelijk aan om vragen over of problemen met ethische zaken, discriminatie of hinderlijk gedrag kenbaar te maken en om melding te maken van vermoede inbreuken op deze en andere van toepassing zijnde wetten, voorschriften en beleidsregels. Het vroegtijdig opsporen en oplossen van deze problemen is van cruciaal belang om de sterke banden van Citi met zijn klanten, medewerkers en belanghebbenden te handhaven. De Gedragscode geeft een overzicht van de centrale beleidsregels waarvan u op de hoogte moet zijn. U moet daarnaast ook bekend zijn met de specifiek voor uw werk, functie en juridische entiteit geldende gedetailleerde beleidsregels, procedures en voorschriften. De Code kan echter niet elk probleem voorzien waarmee u te maken kunt krijgen. Er kunnen zich op de werkvloer situaties voordoen waarbij mogelijk niet duidelijk is hoe er moet worden opgetreden of waarbij u zich ongemakkelijk voelt. Als u in een situatie terechtkomt waarover u geen goed gevoel hebt, moet u stoppen en erover nadenken. Als iets u onethisch of ongepast lijkt, kan het dat zeker ook zo zijn. Voordat u actie gaat ondernemen, moet u zichzelf de volgende vragen stellen: Klopt hier iets niet? Zou wat ik van plan ben om te doen, niet in strijd zijn met deze Gedragscode, geldend beleid en van toepassing zijnde procedures en wetten? Welke invloed heeft mijn besluit op anderen? Zou wat ik van plan ben om te doen, of als ik niets doe, leiden tot een gevoel van ongepastheid of zelfs maar de schijn daarvan? Wat kunnen de gevolgen zijn van wat ik van plan ben om te doen of als ik niets doe? Mocht u vragen hebben over wat u het best kunt doen in een bepaalde situatie of als u redelijkerwijs vermoedt of kennis hebt van mogelijke inbreuken op een wet, voorschrift, beleidsregel of ethische norm van Citi, dan moet u direct contact opnemen met een van de volgende personen: De aangewezen persoon onder een geldende lokale bekendmakingsprocedure De beleidsmaker of de contactpersoon die vermeld wordt op het beleidsdocument Uw leidinggevende of een ander lid van het management Uw vertegenwoordiger van Human Resources, uw vertegenwoordiger van medewerkers- of vakbondsrelaties Uw interne juridische dienst Uw compliance officer ( nalevingsfunctionaris ) Een telefoonnummer voor medewerkers ( hotline ) dat op uw werk speciaal daartoe is ingesteld (en dat in het handboek voor medewerkers of soortgelijk boekwerk wordt vermeld) Interne audit (Internal Audit (IA)) De veiligheids- en onderzoeksdienst van Citi (Citi Security and Investigative Services, CSIS) De raad van bestuur van Citi, via de Corporate Secretary van Citi 07

10 Contact opnemen met de Citi Ethics Hotline (ethische hotline van Citi) Als u zich ongemakkelijk voelt om bij de vermelde contactpersonen problemen aan te kaarten, kunt u contact opnemen met het Citi Ethics Office, dat gevestigd is in de Verenigde Staten. Het Citi Ethics Office kan op de volgende manier bereikt worden: U kunt de ethische hotline (Ethics Hotline) bellen. Dit is een gratis nummer (24 uur per dag, 7 dagen per week in verscheidene talen bereikbaar): 866 ETHIC 99 ( ) of draai de landcode voor uw land en vervolgens of (direct of collect) en naar Bericht via website versturen op: Of per post: Citi Ethics Office One Court Square Long Island City, NY U.S.A. Faxen naar: V: Hoe kan ik een kwestie melden bij de Ethics Office, anders dan per telefoon? A: U kunt een kwestie en naar insturen via de website op corporategovernance/ ethicsconcern.htm, en u kunt uw kwestie ook per post of fax naar het Ethics Office sturen. Alle contacten en onderzoeken worden zo vertrouwelijk mogelijk behandeld, in overeenstemming met de noodzaak om de kwestie in onderzoek en behandeling te nemen, en toepasselijke wetten en voorschriften. Citi moedigt u aan om klachten of vragen kenbaar te maken. Klachten kunnen anoniem worden gemeld voor zover de van toepassing zijnde wetten en voorschriften dit toelaten. U dient echter op de hoogte te zijn van het feit dat als u een klacht anoniem meldt, wij dan mogelijk niet de noodzakelijke aanvullende informatie kunnen verkrijgen om uw melding of probleem te onderzoeken. Op de achterkant van deze Gedragscode staat nadere contactinformatie. Als u melding hebt gemaakt van een ethische kwestie en hieraan is volgens u nog geen aandacht besteed, dan kunt u het best contact opnemen met een van de andere vermelde contactpersonen. Raadpleeg de website van de Ethische hotline voor de volledige lijst van de toegangscodes per land voor de Ethische hotline op ethicshotline/. 08

11 Verbod op vergeldingspraktijken op de werkvloer Citi verbiedt vergeldingspraktijken jegens medewerkers voor het in goed vertrouwen melden van een kwestie of voor het deelnemen aan een onderzoek. Als u van mening bent dat u, of een andere collega, te maken heeft gehad met vergeldingspraktijken voor het in goed vertrouwen melden van een kwestie, moet u de zaak rapporteren bij de Ethische hotline of bij een van de contactpersonen die in deze Code staan vermeld. Hoewel het misschien eenvoudiger lijkt om niets te zeggen als u geconfronteerd wordt met mogelijk wangedrag, of illegaal of onethisch gedrag, kunt u alleen het juiste doen door een kwestie of vraag over uw eigen gedrag of dat van anderen aan de kaak te stellen. Citi vertrouwt erop dat u de waarden en normen die in deze Code en de beleidsregels van Citi worden uiteengezet, hooghoudt en dat u de reputatie van Citi voor integriteit door middel van open communicatie beschermt. We respecteren de rechten van alle bij de zaak betrokken partijen voor zover toegestaan door geldende wetten en voorschriften. Citi verbiedt wraakacties tegen eenieder die in goed vertrouwen zijn bezwaren of vragen kenbaar maakt over ethische zaken, discriminatie of hinderlijk gedrag of eenieder die melding maakt van vermoede inbreuken op geldende wetten, voorschriften of dito beleid, of die deelneemt aan het hierop volgende onderzoek naar dergelijke bezwaren. Vergeldingspraktijken tegen een medewerker die in goed vertrouwen een kwestie of vraag gemeld heeft, is reden voor disciplinaire acties, met inbegrip van beëindiging van het dienstverband of andere relatie met Citi, conform de Citi Global Disciplinary Review Policy, te raadplegen op: citigroup.net/. Crimineel gedrag of fraude Van u wordt verwacht dat u onmiddellijk melding maakt van het vermoeden van fraude of poging daartoe en elke onverklaarbare verdwijning van gelden of waardepapieren, of aandelen of andere vermoede criminele activiteit zoals beschreven staat in het Citibeleid voor fraudemanagement en standaards (Citi Fraud Management and Standards), dat beschikbaar is op Dit kunt u doen door contact op te nemen met de personen die vermeld staan op pagina 7 van deze Code, waaronder de City Security and Investigative Services (CSIS). Onderzoeken U moet ook direct eventuele bedreigingen of geweld op de werkvloer melden, zoals aangegeven staat in het Citi Security and Fire Safety Policy (Citi-beleid voor beveiliging en brandveiligheid). Dit vindt u op U kunt in de Verenigde Staten gratis telefonisch contact opnemen met de CSIS Hotline op t , of direct of collect op of per op Een volledige lijst van regionale en internationale CSIStelefoonnummers is te raadplegen op Van u wordt geëist dat u volledig meewerkt aan een eventueel intern of extern onderzoek waarvoor op de juiste wijze toestemming is gegeven, waaronder onderzoeken naar ethische kwesties of klachten over discriminatie of hinderlijk gedrag. U mag relevante informatie nooit achterhouden, wijzigen of niet bekendmaken in verband met een onderzoek. Bovendien wordt er van u verwacht dat u de vertrouwelijkheid van een onderzoek zo veel mogelijk behoudt en beschermt. Valse verklaringen of het misleiden van interne of externe auditors, onderzoekers, de bedrijfsjurist, vertegenwoordigers van Citi, toezichthoudende of andere overheidsinstanties kunnen leiden tot onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst of andere relatie met Citi en mogelijk betreft het een strafbaar feit dat kan leiden tot zware straffen. 09

12 Hoe wij zakendoen Escaleren van problemen Het is van essentieel belang voor onze franchise en voor de reputatie van Citi dat we bij alles wat we doen, ons oordelend vermogen en gezond verstand gebruiken en dat we nadenken over alle aspecten van de mogelijke gevolgen van transacties waar we bij betrokken zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om problemen met betrekking tot potentiële franchise of in het nauw komen van de reputatie te escaleren naar uw leidinggevende, interne juridisch adviseur, compliance officer of onafhankelijk risicomanagement, die deze kwestie verder kunnen escaleren naar de betreffende Business Practices Committee. De Business Practices Committees (commissies voor bedrijfspraktijken) van Citi, zowel op groepsniveau als voor elk bedrijf afzonderlijk, controleren de bedrijfsactiviteiten, verkooppraktijken, productontwerp, potentiële belangenconflicten en andere reputatiegerelateerde aangelegenheden die aandacht behoeven, en bieden advies zodat de bedrijfspraktijken van Citi voldoen aan de hoogste standaards van ethiek, integriteit en professioneel gedrag. Deze commissies, waarin onze hoogste executives zitting hebben, richten zich op reputatierisico s terwijl onze bedrijven er verantwoordelijk voor zijn dat onze beleidsregels worden nageleefd en ons streven bevestigen ons te houden aan verantwoordelijk financieel beleid en het beschermen van de franchise. Juist handelen staat centraal in de identiteit en reputatie van Citi. Wij dragen allen de verantwoordelijkheid voor het melden van kwesties met betrekking tot daadwerkelijke of potentiële risico s voor Citi om onze standaards hoog te kunnen houden.

13 Vrije en eerlijke concurrentie Citi zet zich in voor de bevordering van vrije en concurrerende markten. Elke poging door een vertegenwoordiger van Citi tot manipulatie of vervalsing van markten of de prijzen van aandelen, opties, futures of andere financiële instrumenten, wordt niet getolereerd. Citi streeft ernaar om op een transparante, oprechte en eerlijke wijze te handelen ten opzichte van onder meer Amerikaanse of niet-amerikaanse federale, staats- of lokale overheidslichamen of elke zelfregulerende organisatie waarvan Citi of een van zijn filialen lid is, en het publiek. Eigendommen van Citi beschermen U bent verantwoordelijk voor het beschermen van materiële en immateriële bedrijfsmiddelen van Citi en onze klanten, leveranciers en distributeurs die onder uw toezicht vallen. Eigendommen van Citi, klanten, leveranciers en andere externe partijen mogen uitsluitend gebruikt worden voor goedgekeurde doeleinden en conform toepasselijke licenties en algemene voorwaarden. Tot deze eigendommen behoren contant geld, waardepapieren, fysieke eigendommen, diensten, bedrijfsplannen, informatie over klanten, medewerkers, leveranciers en distributeurs, intellectueel eigendom (computerprogramma s, -modellen en andere zaken) en alle overige persoonlijke, eigendoms- en vertrouwelijke informatie. Voordat u bij Citi gaat werken, moet u uw leidinggevende op de hoogte stellen van het bestaan van rechten of belangen die u hebt bij een uitvinding of technologie die verband kan houden met uw werk bij Citi en men kan u vragen dergelijke rechten over te dragen aan Citi. Bovendien wordt van u geëist dat u alle belangen in een technologie, software, uitvinding, creatie, verbetering, ontdekking, knowhow, ontwerp of teksten waarop auteursrecht berust en die door u of door een groep waarvan u deel uitmaakt, gemaakt of bedacht zijn, en die voortkomen uit uw werkzaamheden of verband houden met uw werkzaamheden of opdracht bij Citi, aan Citi bekendmaakt en aan Citi overdraagt. Er wordt ook van u geëist dat u Citi helpt bij alle inspanningen om een dergelijke opdracht te perfectioneren of bij pogingen de juiste bescherming van het intellectuele eigendom van het voorgaande veilig te stellen. Als er om een of andere reden een einde komt aan de relatie met Citi, zullen alle rechten op eigendom, technologie en informatie die zijn verworven of verkregen tijdens uw relatie, het exclusieve eigendom van Citi blijven. Het zich wederrechtelijk toe-eigenen of ongeautoriseerd openbaar maken van eigendommen van Citi wordt beschouwd als plichtsverzuim naar Citi toe en er kan daarbij sprake zijn van een frauduleuze handeling tegen Citi. Op soortgelijke wijze worden onachtzaamheid, verspilling of ongeautoriseerd gebruik met betrekking tot eigendommen van Citi ook als plichtsverzuim ten overstaan van Citi aangemerkt. Voor meer informatie raadpleegt u de Citi Fraud Management and Standards (Citi-beleid voor fraudemanagement en -standaards) op Antiomkoping en corruptie In vrijwel alle landen is het omkopen van overheidsfunctionarissen verboden. Alle bedrijven van Citi zijn onderworpen aan de antiomkoopwetgeving van de landen waarin Citi werkt en aan de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act van 1977 ( FCPA ). De FCPA strekt zich verder uit dan de landsgrenzen van de Verenigde Staten en verbiedt het omkopen van buitenlandse (niet-amerikaanse) overheidsfunctionarissen. Ook de Britse Bribery Act strekt zich verder uit dan het Verenigd Koninkrijk en verbiedt het omkopen helemaal. Citi heeft beleidsregels, procedures en interne controles ontwikkeld om antiomkopings- en corruptiewetten na te leven, en verbiedt elke ongepaste betaling, belofte te betalen of aanbieden van een baan, of het ongepast overhandigen van alles van waarde aan overheidsfunctionarissen (waaronder, maar niet beperkt tot, alle personen die in dienst zijn van een overheid of deze vertegenwoordigen, functionarissen van een politieke partij, functionarissen van publieke internationale organisaties, kandidaten voor instanties en medewerkers van staatsbedrijven), of aan om het even welke andere persoon voor het doel van het verkrijgen of behouden van zakelijke activiteiten of het beïnvloeden van overheidshandelingen. U mag niets van waarde geven, aanbieden of beloven aan een niet-amerikaanse overheidsfunctionaris of een familielid van een niet-amerikaanse overheidsfunctionaris zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende Regional Anti-Bribery and Corruption Approver (regionale goedkeurder voor antiomkoping en corruptie) of diens plaatsvervanger, tenzij u over een schriftelijke uitzondering beschikt op deze vereiste voorafgaande goedkeuring van een Regional Approver. Voor het aanbieden van iets van waarde aan een Amerikaanse overheidsfunctionaris is voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Global Compliance Political Activities noodzakelijk. Onder geen enkele omstandigheid mag u iets van waarde aanbieden, beloven of toekennen, waaronder het aanbieden van tewerkstellingskansen, aan overheidsfunctionarissen, of aan eender welke persoon, of leden van hun familie, of aan derden of een liefdadigheidsorganisatie voorgesteld door de ontvanger, met als doel het beïnvloeden van de ontvanger om een officiële handeling uit te voeren of het uitvoeren ervan 11

14 V: Wat is iets van waarde? A: Iets van waarde bestaat uit een voordeel, financieel of anderszins, en omvat niet alleen contant geld, maar ook geschenken, entertainment, diensten, voorzieningen, beloften voor tewerkstelling, enz. Er is geen minimumbedrag of drempel waarboven een betaling of geschenk als illegaal wordt beschouwd. na te laten, of om de ontvanger te bewegen zaken te doen met Citi. Betalingen die indirect gedaan worden via een advocaat, adviseur, makelaar, contractant of andere derde partij, zijn onderworpen aan dezelfde restricties en het is uw plicht te begrijpen wat een dergelijke partij namens u doet. Geen enkele medewerker, noch andere persoon die optreedt namens Citi, mag een betaling of iets van waarde aanbieden, beloven of overhandigen, dat bedoeld is om een overheidsfunctionaris of andere persoon op ongepaste manier te beïnvloeden of daar maar de schijn van te hebben, of om een oneerlijk zakelijk voordeel te verkrijgen. Daarnaast mag u geen faciliterende betaling van welke soort dan ook doen, ongeacht de bepalingen in toepasselijke wetgeving. Faciliterende betalingen zijn kleine betalingen aan overheidsfunctionarissen om het uitvoeren van niet-discretionaire, routineoverheidshandelingen te versnellen of zeker te stellen, zoals het uitgeven van vergunningen of andere officiële documenten die noodzakelijk zijn om zaken te doen, of het verwerken van overheidsdocumenten zoals visa, of het leveren van postdiensten of nutsvoorzieningen. Om te voldoen aan toepasselijke antiomkopings- en corruptiewetgeving, is het uw verantwoordelijkheid om alle Citi-vereisten voor wat betreft voorafgaande toestemming en rapportage na te leven. Voor meer informatie raadpleegt u de Anti-Bribery and Corruption (AB&C) Policy (Beleid voor antiomkoping en corruptie) van Citi, de Gifts and Entertainment Policy (Beleid voor geschenken en entertainment) van Citi, de Policy on Activities Involving U.S. Public Officials (Beleid voor activiteiten waarbij Amerikaanse overheidsfunctionarissen betrokken zijn), de Policy on Legislative Lobbying and Corporate Political Contributions Involving Non-U.S. Government Officials (Beleid voor lobbyen bij toezichthoudende instanties en politieke bijdragen van de onderneming waarbij niet-amerikaanse overheidsfunctionarissen betrokken zijn) en de Expense Management Policy van Citi (Beleid voor beheer van onkosten), die u vindt op Melden van verdachte activiteiten In de Verenigde Staten en de meeste andere landen zijn financiële instellingen, via hun medewerkers, verplicht om verdachte rekeningen of transacties die verband kunnen houden met mogelijke wetsovertredingen, te herkennen en te melden bij overheidsinstanties, waaronder witwassen van zwart geld, financieren van terroristen, handel met voorkennis of misbruik van voorkennis, fraude en verduistering van gelden. Citi verplicht al zijn ondernemingen om procedures te implementeren die ervoor moeten zorgen dat verdachte activiteit met betrekking tot rekeningen en transacties wordt opgemerkt zodat de verdachte activiteit, indien nodig, bij de juiste overheidsinstantie kan worden gemeld. U bent verantwoordelijk voor het begrijpen en opvolgen van de AML- en rapportageprocedures voor verdachte activiteiten die in uw werk en juridische entiteit gelden. Dit is in het bijzonder van belang als u handelt met klanten, transacties of financiële dossiers. Als u niet zeker weet wat uw verantwoordelijkheden zijn, neem dan contact op met de AML compliance officer voor uw bedrijf. 12

15 Naleving van antiwitwasmaatregelen ( AML ) Het witwassen van zwart geld is een wereldwijd probleem met potentieel vernietigende gevolgen. Het witwassen van zwart geld is het proces van omzetten van illegaal verkregen middelen zodat deze rechtmatig verkregen lijken en hierdoor de handelsstroom binnenkomen. Het beperkt zich niet tot transacties met contant geld, maar kan monetaire instrumenten en andere opbrengsten van illegale activiteiten omvatten. Het financieren van terroristen omvat het financieren van terroristen, van witwassen van zwart geld en het financieren van terrorisme. Citi zet zich in de wettelijke toegestane mate volledig in voor het bestrijden van witwassen van zwart geld, het financieren van terroristische organisaties en andere misdaden. In overeenstemming met het mondiale AML-beleid van Citi, ontwikkelen en implementeren ondernemingen van Citi effectieve AML-programma s om te voldoen aan geldende wetten en om te zorgen dat Citi niet wordt gebruikt U moet bekend zijn met de vereisten die uiteengezet worden in de Citi Global AML Policy en hieraan gerelateerde beleidsregels en procedures, waaronder diegene die op uw specifieke bedrijfsonderdeel en juridische entiteit van toepassing zijn, en u moet zich hieraan houden. Uw verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit het toepassen van het juiste niveau van due diligence bij het aangaan van relaties met klanten en, waar van toepassing, individuele transacties. Geen V: Wat te doen als u en een collega er niet uit kunnen komen of een ongebruikelijke transactie van een klant geëscaleerd moet worden of niet? A: U moet de zaak voorleggen aan uw leidinggevende of aan de AML compliance officer voor uw bedrijfsonderdeel. Iedereen is verantwoordelijk voor het identificeren van mogelijke ongebruikelijke of verdachte transacties, en het melden hiervan aan hun meerderen. Als u dat doet, kunt u zichzelf en Citi beschermen tegen betrokkenheid bij twijfelachtige of illegale activiteiten. terroristische activiteiten en terroristische organisaties. Bij het financieren van terroristen kunnen winsten uit zowel illegale als legale bronnen betrokken zijn. Citi en zijn medewerkers moeten met zorgvuldigheid handelen teneinde te voorkomen dat onze producten en diensten gebruikt worden om het witwassen van geld en het financieren van terroristische organisaties te faciliteren en teneinde verdachte activiteiten op te sporen en te rapporteren overeenkomstig toepasselijke weten regelgeving. Citi houdt zich aan de internationale AML-principes in de branche die de rol stimuleren die financiële instanties kunnen en moeten spelen bij het voorkomen voor het witwassen van zwart geld of het financieren van terroristische organisaties. Deze programma s beklemtonen het belang te weten en te begrijpen met wie Citi te maken heeft ( Ken uw klant ), de partijen te identificeren die bij transacties betrokken zijn, evenals bepaalde activiteiten en transacties te monitoren om alle ongebruikelijke activiteiten op te sporen. enkele klantenrelatie is concessies waard aan onze strijd tegen witwaspraktijken, financiering van terroristische organisaties en ander crimineel gedrag. Raadpleeg voor meer informatie het Citi-beleid voor witwaspreventie (Global Anti-Money Laundering Policy) op Uw verantwoordelijkheden bestaan onder andere uit het toepassen van het juiste niveau van due diligence bij het aangaan van relaties met klanten en, waar van toepassing, individuele transacties. Geen enkele klantenrelatie is concessies waard aan onze strijd tegen witwaspraktijken, financiering van terroristische organisaties en ander crimineel gedrag. 13

16 Antiboycotwetten De Amerikaanse wetgeving verbiedt Amerikaanse staatsburgers om actie te ondernemen of overeenkomsten te sluiten die enige nietgesanctioneerde boycot in de hand werkt van een land dat vriendschappelijke betrekkingen met de Verenigde Staten onderhoudt. Dit verbod is van toepassing op personen in de Verenigde Staten (met inbegrip van individuele personen en bedrijven), Amerikaanse staatsburgers en vaste inwoners overal ter wereld, en op veel activiteiten van Amerikaanse dochterondernemingen in het buitenland. Over het algemeen verbieden deze wetten de volgende acties (en overeenkomsten om dergelijke acties te nemen) die een bepaalde boycot in de hand werken die niet is goedgekeurd door de Verenigde Staten: (1) weigeren om zaken te doen met andere personen of bedrijven (bijvoorbeeld vanwege hun nationaliteit); (2) discrimineren bij in dienst nemen van medewerkers; (3) informatie geven over ras, religie, geslacht of nationale oorsprong van Amerikaanse personen; (4) informatie geven over iemands connecties of zakenrelaties met een geboycot land of met personen van wie wordt aangenomen dat zij door een geboycot land op een zwarte lijst zijn geplaatst; of (5) gebruik van kredietbrieven die verboden boycotbepalingen bevatten. Citi is verplicht om melding te maken van elk verzoek om actie te ondernemen (of elke poging om overeenstemming daarover te bereiken) die strijdig zou zijn met deze verboden. U moet er ook op bedacht zijn dat boycotgerelateerde verzoeken nauwelijks als zodanig herkenbaar en indirect kunnen zijn. Sancties en embargo s Citi heeft beleidsregels, procedures en interne controles ontwikkeld om zich volledig te houden aan Amerikaanse economische sancties en embargo s die Amerikaanse personen, bedrijven en in sommige gevallen buitenlandse dochterondernemingen beperkingen opleggen wat betreft het zakendoen met bepaalde landen, groepen en personen, met inbegrip van organisaties die in verband worden gebracht met terroristische activiteiten, drugshandel en proliferatie van nucleaire wapens. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan is door de Office of Foreign Assets Control van de Amerikaanse Treasury Department of andere federale instantie, verbieden economische sancties het doen van zaken van welke soort dan ook met personen, instanties of landen waarop de sancties gericht zijn, of die hun eigendommen zijn of onder hun controle vallen, evenals met personen en entiteiten die namens hen optreden. Sancties kunnen ook beperkingen opleggen aan investeringen in een bepaald land, evenals aan de handel in goederen, technologie en diensten (waaronder financiële diensten) met een bepaald land. Amerikaanse personen mogen transacties door derden niet goedkeuren of mogelijk maken die deze Amerikaanse personen niet rechtstreeks konden doen. Bovendien kunnen Citi-bedrijven ook onderworpen zijn aan sancties die opgelegd worden onder de plaatselijke wetgeving van het land waarin ze zich bevinden. Daarnaast kan de implementatie van sancties die verplicht zijn door de Verenigde Naties of de Europese Unie, ook beperkingen aan Citi opleggen. U bent verantwoordelijk voor het begrijpen van het Citi-beleid in de landen waarin u zich bevindt, evenals de Amerikaanse wetgeving, en u daaraan te houden. Als er een conflict is tussen de plaatselijke wetgeving en de Amerikaanse wetgeving, moet u zowel uw interne juridisch adviseur als uw compliance officer waarschuwen. Voor meer informatie over Amerikaanse economische sancties en handelsembargo s raadpleegt u de Citi Sanctions Screening Policy (Screeningsbeleid van Citi inzake sancties) op Voor meer informatie over juridische hulp bij en het naleven van antiboycotwetgeving raadpleegt u de Anti- Boycott Legal Guidance and Compliance Manual op 14

17 Antikartelwetgeving en eerlijke concurrentie In veel landen heeft Citi te maken met complexe wetten die ervoor moeten zorgen dat er sprake is van echte concurrentie tussen bedrijven en dat consumenten worden beschermd tegen oneerlijke onderlinge afspraken tussen bedrijven en onoorbare praktijken. Van u wordt verwacht dat u bekend bent met deze wetten en zich er te allen tijde aan houdt. Situaties waarin de kans bestaat dat er concurrentievervalsend gedrag kan voorkomen, moeten worden vermeden. Deze omvatten bijvoorbeeld: Voorstellen van concurrenten om prijs- of andere marketinginformatie uit te wisselen of om elkaar markten of klanten toe te wijzen; Pogingen door klanten of potentiële klanten om te voorkomen dat Citi zakendoet of een contract afsluit met een andere klant; Besprekingen tijdens bijeenkomsten van bedrijfstakorganisaties over bedrijfsgevoelige onderwerpen, zoals prijzen, prijsbeleid, kosten en marketingstrategieën. Als een concurrent of een cliënt een onderwerp met u probeert te bespreken en u krijgt het vermoeden dat er sprake is van concurrentievervalsend gedrag, dient u dit te weigeren en de persoon vriendelijk te vragen om daarmee op te houden. Indien nodig, moet u zich uit het gesprek terugtrekken of het gesprek anderszins beëindigen en het voorval onmiddellijk melden bij uw interne juridische dienst of aan het Corporate Law Department. Gekoppelde zakelijke deals Als u een klant zegt dat de prijs of beschikbaarheid van een product of dienst van Citi afhankelijk is van het door de klant akkoord gaan met het kopen van of leveren aan Citi van een ander product of een andere service ( tying ), is dat in bepaalde instanties onwettig. Als u vragen hebt over naleving van de tying -wetgeving, waaronder de toepassing daarvan op een bepaalde situatie, of andere toepasselijke bedrijfsbeleidsregels of procedures, moet u uw interne juridische dienst, juridisch adviseur op het gebied van banktoezichthouders of compliance officer om advies vragen. Raadpleeg voor meer informatie de Citi Anti-Tying Policy op Vertrouwelijke omgang met klanteninformatie en de beveiliging daarvan Citi verplicht zich om persoonlijke en vertrouwelijke informatie over onze klanten te beschermen en op de juiste wijze te gebruiken. Wij verzamelen, onderhouden en gebruiken persoonlijke en vertrouwelijke informatie van onze klanten zodanig dat we hen keuzes en opties kunnen bieden inzake producten en diensten, zoals toegestaan door de wet. Om dit te kunnen doen, streven we naar het onderhouden van geschikte systemen en technologieën en leiden we onze medewerkers met toegang tot dergelijke informatie op. Als we andere ondernemingen inhuren om bepaalde diensten voor ons te verrichten, eisen we dat ook zij vertrouwelijk omgaan met persoonlijke en vertrouwelijke informatie die ze ontvangen. Citi moet zich houden aan de vele wetten en voorschriften over de bescherming van het privéleven en van de informatie. Wij houden ons ook aan Citi s eigen, hoge beveiligingsnormen, waaronder, maar niet beperkt tot de Citi Information Technology Management Policy (Beleid over informatietechnologiebeheer van Citi), de Citi Information Technology Management Standards (Beleidsstandaards over informatietechnologiebeheer van Citi) en de Citi Information Security Standards (Informatiebeschermingsnormen van Citi), die te raadplegen zijn op Alle persoonlijke informatie die klanten ons in vertrouwen geven, moet u beschermen door te zorgen dat klanteninformatie uitsluitend wordt gebruikt voor geautoriseerde doeleinden met betrekking tot uw functie en alleen doorgegeven wordt aan bevoegde personen en organisaties, en op een juiste en beveiligde wijze bewaard wordt. Veel landen hebben wetgeving voor gegevensbescherming en privacywetten met regels over het verzamelen, gebruiken, bewaren en overdragen van persoonlijke en vertrouwelijke klanteninformatie. Dit is een snel veranderend rechtsgebied en als u vragen hebt over hoe u moet omgaan met klanteninformatie, kunt u het best te rade gaan bij uw interne juridische dienst of compliance officer. 15

18 U bent verantwoordelijk voor het beschermen van persoonlijke en vertrouwelijke informatie, en onder eigendomsrecht vallende informatie met betrekking tot de klanten, leveranciers en distributeurs van Citi. Om dat te doen: Zorgt u voor beveiligde toegang tot uw werkplek, computer, laptop, telefoons, voic , BlackBerry en fax conform de Information Security Standards (Informatiebeschermingsnormen) van Citi. Deelt u nooit uw wachtwoorden met andere collega s, meldt u zich nooit aan op de computer van andere collega s en geeft u hen geen toestemming om zich op uw computer aan te melden, zelfs niet als u in de nabijheid blijft en uw wachtwoorden regelmatig vervangt. Bespreekt u geen gevoelige of vertrouwelijke onderwerpen of onderwerpen onder eigendomsrecht in openbare ruimtes, waaronder open werkplekken of via de luidspreker op uw telefoon, in het openbaar vervoer of via het internet. Bent u voorzichtig met het gebruik van uw mobiele telefoon of ander communicatieapparaat of messagingservice. Gebruik deze niet op een manier die niet voldoet aan toepasselijke wetgeving, of aan de beleidsregels en prodecures van Citi. 16

19 Eerlijke behandeling Citi spant zich in om op een eerlijke wijze om te gaan met zijn klanten, leveranciers, distributeurs, concurrenten en medewerkers. Niemand mag namens Citi iemand anders misbruiken door te manipuleren, informatie achter te houden, misbruik te maken van vertrouwelijke informatie, een valse voorstelling van zaken te geven of door andere oneerlijke bejegening of praktijken. Citi verbindt zich ertoe eerlijke toegang te bieden tot kredieten en kredietbeslissingen te nemen op basis van objectieve criteria. Bovendien leeft Citi de wet- en regelgeving van een groeiend aantal landen na voor eerlijke leningen of eerlijke toegang die discriminatie tegen potentiële of bestaande klanten op basis van ras, geslacht, religie of andere factoren specifiek verbieden. Voor hieraan gerelateerde informatie raadpleegt u de U.S. Fair Lending Policy and Standards (Beleid over eerlijke leningen en standaards en de U.S. Consumer Fairness Policy (Beleid over redelijkheid t.o.v. VS-consumenten) van Citi op Fiduciaire plichten Citi treedt op als fiduciair bij bepaald beleggingsadvieswerk en andere klantrelaties. U moet zelf nagaan of er sprake is van fiduciaire plichten en onthouden dat een fiduciair de wettelijke plicht heeft om in het belang van de klant te handelen, waarbij de belangen van de klant vóór zijn eigen belangen of die van gelieerde ondernemingen of medewerkers gaan. Een fiduciair heeft ook de plicht zorgvuldig te handelen, klanten eerlijk te behandelen, de vertrouwelijkheid van klanteninformatie te beschermen, fiduciaire middelen te beschermen en uitgebreide informatie te verstrekken. Deze plicht behelst ook dat klanten worden ingelicht over eventuele belangenverstrengelingen of, indien dat wettelijk vereist is, dat dergelijke conflicten in hun geheel worden vermeden. Voor meer informatie raadpleegt u de Citi Activities Subject to OCC Regulation 9 (Activiteiten van Citi die onderworpen zijn aan OCC Regulation 9) en de Fiduciary Activities and Standards Policy (Beleid met betrekking tot fiduciaire activiteiten en standaards) van Citi op Leveranciersrelaties Om het vermogen van Citi het best te benutten en onze koopkracht aan te wenden om goede resultaten te behalen voor onze klanten en belanghebbenden, verwerft Citi alle goederen en diensten op grond van prijs, kwaliteit, beschikbaarheid, voorwaarden en service. Alle Als u te maken hebt met een leverancier of klant, mag u geen enkel aanbod van een quid pro quo aanbieden of aanvaarden, of suggereren dat elke levering van een product of service toegekend of teruggetrokken kan worden in ruil voor het leveren van een financieel of ander voordeel. ondernemingen moeten voldoen aan het Citi Supplier Selection and Management Policy (Leverancierskeuzeen -beheerbeleid). Als een bedrijfsonderdeel of -regio behoefte heeft aan een product of dienst, moet het Strategic Sourcing and Procurement Services ( SS&PS, Strategische inkoop- en aankoopdiensten) inschakelen om tot overeenstemming te komen over de leverancierskeuze, indien dat van toepassing is. Het hieruit voortvloeiende contract voor het leveren van goederen en/of diensten moet aangegaan worden via SS&PS. Als Citi te maken heeft met andere Citi-ondernemingen of klanten, moeten dergelijke transacties overeenkomen met arm s-length - marktvoorwaarden en geldende wetten. Er zijn specifieke wetten van toepassing op transacties waarbij bankfilialen betrokken zijn. U mag geen leverancier inschakelen voor het leveren van goederen en/of diensten zonder hiervoor de juiste goedkeuringen ontvangen te hebben conform de Citi Supplier Selection and Management Policy (het Leverancierskeuze- en -beheerbeleid van Citi). Het gebruikmaken van diensten van leveranciers die door vrouwen en minderheden worden geleid, wordt door Citi nadrukkelijk aangemoedigd in lijn met het Citi Supplier Diversity Program (Programma voor diversiteit van leveranciers). 17

20 Leveranciers moeten zich aan alle geldende wetten, deze gedragscode en het beleid van Citi houden en ermee instemmen om elke relatie met Citi vertrouwelijk te houden, tenzij bekendmaking daarvan is goedgekeurd en geautoriseerd door Citi. Leveranciers worden gestimuleerd om de ethische, sociale en milieubeleidsregels zoals die uiteengezet zijn in de Citi Statement of Supplier Principles (Verklaring van Citi met betrekking tot leveranciersprincipes), te communiceren en zich eraan te houden, en deze principes te communiceren binnen hun organisaties en in hun gehele toeleveringsketen. Voor deze relaties gelden mogelijk andere restricties of verplichtingen tot openbaar maken krachtens veiligheids- of andere wetgeving. Als u verantwoordelijk bent voor een leveranciersof klantrelatie, mag u een leverancier of klant nooit de indruk geven dat ze op ongepaste wijze invloed kunnen uitoefenen op enig besluit van Citi over de verwerving van goederen of diensten. In verband met het aanbieden van werk aan een leverancier of het verkopen van een dienst of product aan een klant, mag u geen enkele vergoeding aanbieden of suggereren dat in ruil daarvoor ander werk of andere diensten kunnen worden ingetrokken of toegekend. Werkelijk bestaande of als zodanig beschouwde belangenconflicten in het aankoopbeleid moeten in eerste instantie vermeden worden, en in geval ze onvermijdelijk of onopzettelijk gebeuren, onmiddellijk bekend worden gemaakt. Informatie betreffende de aankoop van goederen en diensten van Citi is onderworpen aan beleidsregels en procedures van Citi met betrekking tot eigendomsen vertrouwelijke informatie. Deze informatie mag uitsluitend intern worden gedeeld met door bevoegd personeel aangewezen personen en mag niet buiten Citi kenbaar worden gemaakt, tenzij men daartoe bevoegd is. Alle communicatie van informatie over leveranciers moet voldoen aan plaatselijke overheidsvoorschriften en -regelgeving. Voor meer informatie raadpleegt u de Citi Supplier Selection and Management Policy (Leverancierskeuzeen -beheerbeleid van Citi) op citigroup.net/ en de Citi Statement of Supplier Principles (Verklaring van Citi met betrekking tot leveranciersprincipes) op procurement/statement.htm. Financiële rapportage en belastingaangifte Financiële verklaringen moeten altijd worden opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde accountingprincipes en moeten op eerlijke wijze, in alle materiële opzichten, de financiële positie en werkresultaten van Citi weergeven. Citi verplicht zich ook tot nauwkeurigheid wat betreft belastingdocumenten en belastingaangifte naar de algemene bedoeling en letter van geldende wetten. De financiële deskundigen van Citi zijn niet alleen gebonden aan deze Code, maar ook aan de Code of Ethics for Financial Professionals (Ethische code voor financiële deskundigen) die u kunt raadplegen op investor/corporate_governance.html. Bedrijfscontinuïteit Citi zorgt voor continuïteit van bedrijfsplannen om financiële verliezen tot een minimum te beperken en om aan de behoeften van onze markt en klanten te voldoen bij stroomuitval, brand of andere ramp, crisis, ontwrichting of noodsituatie. Citi moet voorbereid zijn op ieder voorval dat de normale bedrijfsuitoefening kan verstoren. U moet weten wie uw Business Recovery-coördinator is en u moet bekend zijn met de procedures voor crisisbeheer en bedrijfsherstel voor uw bedrijfsonderdeel en hoe deze op u van toepassing zijn. Raadpleeg voor meer informatie de Citi Continuity of Business (CoB) Policy (Beleid voor bedrijfscontinuïteit) op 18

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Een boodschap van Mike Corbat, Chief Executive Officer

Een boodschap van Mike Corbat, Chief Executive Officer Onze Gedragscode Gedragscode van Citi Een boodschap van Mike Corbat Een boodschap van Mike Corbat, Chief Executive Officer Geachte collega's, Zoals u weet heb ik ethiek als een van de belangrijkste aandachtspunten

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Gedragscode voor Distributeurs

Gedragscode voor Distributeurs Gedragscode voor Distributeurs Inleiding In de Gedragscode voor distributeurs van Parker Hannifin (Code) worden de minimumvereisten en verwachtingen met betrekking tot de naleving van wetten en acceptabel

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Een Citi van leiders:

Een Citi van leiders: Een Citi van leiders: Groei en vooruitgang mogelijk maken Onze Gedragscode Een boodschap van Mike Corbat Een boodschap van Mike Corbat Geachte collega's, Ik ben er elke dag weer trots op dat ik werk voor

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 Beleidseigenaar/-sponsor: Legal Compliance Datum herzien door Policy Review Committee: mei 2017 Vervangt: Geen Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 [wordt ingevuld door Policy Review Committee] Antitrustbeleid DOEL

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

MELDPROCEDURE SPEAK UP

MELDPROCEDURE SPEAK UP MELDPROCEDURE SPEAK UP KPN hecht grote waarde aan eerlijkheid, transparantie en integriteit. We werken continu aan een klimaat waarin iedereen zich vrij voelt om ongewenst gedrag te melden. Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

PostNL groepsprocedure

PostNL groepsprocedure 1 juli 2016 PostNL N.V. PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel Versie 2.0 PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Dit document is een vertaling

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

BCD Travel. Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BCD Travel

BCD Travel. Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BCD Travel BCD Travel Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen BCD Travel Copyright 2016 BCD Travel. Het is verboden om deze teksten te gebruiken zonder onze toestemming. Pagina 1 Principes voor maatschappelijk

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

Servicevoorwaarden van My-TOC

Servicevoorwaarden van My-TOC Servicevoorwaarden van My-TOC Deze Servicevoorwaarden van My-TOC zijn van kracht vanaf 1 januari 2012. Laatst aangepast: 15 september 2014. Welkom bij My-TOC! Hartelijk dank dat u onze producten en services

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-378, titel: Gedragscode integriteit 2017 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op Gemeentewet, artikel 15 lid 3; BESLUIT Vast te stellen de gedragscode 2017

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc.

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc. ANTI-CORRUPTEBELEID Internationaal Compliancebeleid Maart 2017 Freeport-McMoRan Inc. INTRODUCTIE Doel Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport- McMoRan

Nadere informatie

CEO, COO, General Counsel

CEO, COO, General Counsel Functie / bedrijfseenheid: Legal (Ethics & Compliance Office) Inhoudelijke expert: Laurel Burke, Assoc. Gen. Counsel Compliance, laurel.burke@regalbeloit.com Datum eerste publicatie: Juli 2011 Versie:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

RWE Gedragscode (mei 2016)

RWE Gedragscode (mei 2016) RWE Gedragscode (mei 2016) RWE Gedragsregels Integriteit en naleving van de wet zijn de kenmerken van ons zakelijk handelen. Dit verwachten we tevens van onze partners. Wij hebben ons in het bijzonder

Nadere informatie

ANIXTER INC. BELANGENVERMENGING BEDRIJFSBELEID NOVEMBER REIKWIJDTE Wereldwijd. 1. Doelstelling. RUBRIEK Juridisch en Compliance

ANIXTER INC. BELANGENVERMENGING BEDRIJFSBELEID NOVEMBER REIKWIJDTE Wereldwijd. 1. Doelstelling. RUBRIEK Juridisch en Compliance 1. Doelstelling REIKWIJDTE Wereldwijd Dit Wereldwijde beleid inzake belangenvermenging biedt specifieke richtlijnen voor het voldoen aan de ethische verplichtingen en meldingsplicht ten aanzien van vormen

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Greif gedragscode inzake economische en handelssancties

Greif gedragscode inzake economische en handelssancties Greif gedragscode inzake economische en handelssancties Inleiding Greif, (waaronder Greif groepsondernemingen gezamenlijk aangeduid als Greif ) hecht groot belang aan de naleving van alle toepasselijke

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie