Geachte collega s, Mike Corbat Chief Executive Officer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geachte collega s, Mike Corbat Chief Executive Officer"

Transcriptie

1 Gedragscode 2013

2 Geachte collega s, Al 200 jaar lang bouwen we aan sterke relaties met onze klanten, aandeelhouders en gemeenschappen door uitstekende service te verlenen en zaken te doen conform de hoogste ethische standaards, ongeacht waar we zakendoen en ongeacht de situatie. Onze inzet voor de principes van gezamenlijke doelstellingen, verantwoordelijk financieel beleid, inventiviteit en leiderschap helpt ons de uitdagingen waarmee we ons geconfronteerd zien, te overwinnen en het vertrouwen van onze belanghebbenden, waar dan ook ter wereld, te behouden. De Gedragscode van Citi geeft de normen aan die ons gedrag moeten sturen. In de economische omstandigheden van vandaag is het van essentieel belang dat we verantwoordelijk en ethisch zakendoen om onze reputatie voor integriteit te beschermen en ons concurrentievoordeel te behouden. Als u vragen hebt of u zorgen maakt over uw eigen gedrag of dat van anderen, verzoek ik u dringend om hulp te zoeken bij een van de informatiebronnen die in deze Code vermeld staan. Al onze mensen moeten niet alleen de Code lezen, maar zich ook naar de letter en geest daarvan gedragen. De cultuur en de reputatie van Citi worden gedefinieerd door onze handelingen en de beslissingen die we elke dag nemen. Door onze eigen individuele inzet voor de Code, kunnen we de erfenis van Citi hooghouden en onze toekomst als een financieel instituut van topkwaliteit zeker stellen. Dank u voor alles wat jullie doen voor ons bedrijf en onze klanten. Mike Corbat Chief Executive Officer

3 Alleen voor personen die nieuw in dienst zijn getreden: Ik bevestig hierbij dat ik de Gedragscode van Citi heb ontvangen en begrijp dat ik verplicht ben om de Code te lezen en de principes, beleidsregels en wetten zoals beschreven in de Code met inbegrip van eventueel door Citi aangebrachte wijzigingen, na te leven. Ik weet dat de laatste versie van de Gedragscode op de website van Citi staat. Ik weet dat mijn aanvaarding van de Gedragscode van Citi geen arbeidscontract voor bepaalde tijd of een garantie van een vaste baan vormt en evenmin als zodanig moet worden opgevat. Zet hier uw handtekening: Datum: Vul hier uw naam in blokletters in: GEID-nummer: Dit ondertekende en ingevulde formulier moet binnen 30 dagen na ontvangst van dit boekje worden teruggestuurd aan uw vertegenwoordiger van Human Resources. De Gedragscode of de bepalingen daarin die op u van toepassing zijn, blijven van kracht, ook als u het formulier niet binnen 30 dagen terugstuurt. 01

4

5 Inhoudsopgave Inleiding 04 Ethische kwesties aan de kaak stellen 07 Contact opnemen met de Citi Ethics Hotline (ethische hotline van Citi) 08 Verbod op vergeldingspraktijken op de werkvloer 09 Crimineel gedrag of fraude 09 Onderzoeken 09 Hoe wij zakendoen 10 Escaleren van problemen 10 Vrije en eerlijke concurrentie 11 Eigendommen van Citi beschermen 11 Antiomkoping en corruptie 11 Melden van verdachte activiteiten 12 Naleving van antiwitwasmaatregelen ( AML ) 13 Antiboycotwetten 14 Sancties en embargo s 14 Antikartelwetgeving en eerlijke concurrentie 15 Gekoppelde zakelijke deals 15 Vertrouwelijke omgang met klanteninformatie en de beveiliging daarvan 15 Eerlijke behandeling 17 Fiduciaire plichten 17 Leveranciersrelaties 17 Financiële rapportage en belastingaangifte 18 Bedrijfscontinuïteit 18 Inzet voor het milieu 19 Inzet voor mensenrechten 19 Ons gedrag op de werkvloer 20 Privacy voor de medewerkers van Citi 20 Discriminatie en hinderlijk gedrag 21 Eerlijke omgang met medewerkers en diversiteit 22 Communicatie, apparatuur, systemen en voorzieningen 22 Een veilige werkomgeving 23 Een drugsvrije werkomgeving 23 Beschermen van persoonlijke, eigendomsen vertrouwelijke informatie 23 Onkostenbeheer 24 Omgang met de media en optreden in het openbaar 25 Gebruik van de naam, faciliteiten of relaties van Citi 26 Informatie en dossiers aanmaken en beheren 26 Handel met voorkennis 27 Informatiebarrières 28 Persoonlijk beleggen in Citi en andere effecten 28 Verplicht melden door medewerker 29 Terugbetalen van juridische kosten 29 Looncompensatieplannen, -programma s en -regelingen 29 Belangenverstrengelingen 30 Geschenken en entertainment 31 Politieke activiteiten en bijdragen 32 Charitatieve bijdragen 32 Externe handelsactiviteiten 33 In dienst nemen van familieleden 33 Bedrijfskansen 34 Zakelijke activiteiten van relaties van Citi 34 Persoonlijke zakelijke activiteiten 34 Conclusie 35 Nuttige adressen en telefoonnummers 36 Citi Ethics Hotline 37 03

6 Inleiding Als medewerkers en vertegenwoordigers van Citi zijn we allen verantwoordelijk voor het beschermen van de reputatie van Citi als integer bedrijf. We moeten altijd onze inzet tonen voor de hoogste standaards van ethiek en professioneel gedrag in onze omgang met onze klanten, collega s, aandeelhouders, gemeenschappen en elkaar. Wij vragen u deze Code te gebruiken om u te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen en om met zorgen of vragen die u mogelijk hebt over uw eigen gedrag of dat van anderen, naar voren te komen, hetzij via de Citi Ethics Hotline of via een van de andere contactpersonen die in de Code staan vermeld.

7 Hoe wij zakendoen Wij streven ernaar om de beste resultaten voor onze klanten, aandeelhouders en gemeenschappen te bereiken met financiële oplossingen die simpel, creatief en verantwoordelijk zijn. Onze klanten eerlijk en op een nietdiscriminerende manier behandelen is diep geworteld in ons kernprincipe van verantwoordelijke financiële dienstverlening. Al onze producten, diensten en programma s zijn een afspiegeling van onze inzet om onze klanten met eerlijkheid, transparantie, voorzichtigheid en betrouwbaarheid te dienen. We moeten deze inzet blijven uitstralen door naar onze klanten te luisteren, te begrijpen waar hun behoeftes liggen en de juiste oplossingen aan te dragen zodat we dat wat van het grootste belang is, namelijk hun vertrouwen, kunnen blijven verdienen. Wij moeten de cultuur respecteren en een actieve rol spelen in de gemeenschappen waar we werken en wonen. We moeten onszelf gedragen op een manier die transparant, voorzichtig en betrouwbaar is om de erfenis van Citi te handhaven. Ons gedrag op de werkvloer Wij streven ernaar een meritocratie te zijn die bestaat uit mensen met talent die voortdurend uitmuntendheid, initiatief en durf uitstralen. Wij streven er daarom naar onze mensen de beste mogelijkheden te bieden om hun potentieel te realiseren en om onze opmerkelijke diversiteit uit te diepen. Van ons wordt verwacht dat we te allen tijde respectvol omgaan met onze collega s, de verantwoordelijkheid voor onze successen delen en de verantwoordelijkheid voor onze fouten aanvaarden. Belangenverstrengelingen De langetermijnbelangen van Citi gaan vóór de kortetermijnbelangen en we moeten zeer goede resultaten behalen voor onze belanghebbenden. Van ons als medewerkers of vertegenwoordigers van Citi wordt verwacht dat we optreden conform de hoogste standaards van persoonlijke en professionele integriteit, en dat we alle toepasselijke wet- en regelgeving, en het beleid en de richtlijnen van Citi naleven. Wij mogen nooit die integriteit op het spel zetten ten gunste van persoonlijk gewin of voordeel voor Citi. Bij het accepteren van een betrekking bij of opdracht voor Citi is ieder van ons verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag, met inbegrip van naleving van de wet, deze Gedragscode, de beleidsregels van Citi en de beleidsregels en procedures van onze respectieve bedrijven en juridische entiteiten. Optreden met integriteit Deze code geeft een overzicht van de belangrijkste beleidsregels van Citi. Mogelijk heeft uw eigen bedrijf en juridische entiteit ook zijn eigen beleid en procedures die u moet volgen. Banken, effectenmakelaars en andere entiteiten onder licentie zijn in het bijzonder onderworpen aan specifieke regelgeving en beperkingen voor wat betreft de reikwijdte van hun activiteiten. Deze beperkingen komen tot uitdrukking in het specifiek voor hen bestemde beleid. Als dergelijke beleidsregels verschillen van de beleidsregels van Citi met betrekking tot hetzelfde onderwerp, dan prevaleert het restrictievere beleid. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om vertrouwd te raken met deze beleidsregels en om u hieraan te houden, met inbegrip van eventueel aanvullende beleidsregels en procedures die voor uw specifieke bedrijf en juridische entiteit gelden. Als u vragen hebt of als u zich zorgen maakt over hoe deze Code of de beleidsregels van Citi op u of anderen betrekking hebben, moet u dat bespreken met uw leidinggevende, uw interne juridische dienst, uw compliance officer of uw personeelsfunctionaris. Als deze Gedragscode in strijd lijkt met de V: Waar kan ik de beleidsregels en procedures van Citi vinden? A: Op de Citi Policy Directory die u aantreft op U bent verantwoordelijk voor het begrijpen en volgen van de beleidsregels en procedures van Citi. Als u vragen hebt over hoe zij op u van toepassing zijn, raadpleegt u uw leidinggevende of de personen die in het betreffende beleid vermeld staan. lokale wetgeving of als u vragen hebt over de interpretatie van geldende wetten, dient u contact op te nemen met uw interne juridische dienst. Als algemene regel geldt dat het restrictievere beleid prevaleert wanneer er sprake is van een verschil tussen Citi-bedrijfsbeleidsregels die op u van toepassing zijn of tussen de wetten van de rechtsgebieden waarin u zakendoet. 05

8 Als de bepalingen in deze Gedragscode, het beleid en/of de procedures van Citi die op uw werkzaamheden en juridische entiteit van toepassing zijn, niet worden nageleefd, kunnen er disciplinaire maatregelen volgen, waaronder de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst of andere relatie met Citi, in overeenstemmimng met Citi s Global Disciplinary Review Policy, beschikbaar op citigroup.net/. Inbreuken op deze gedragscode kunnen bovendien tevens inbreuken zijn op de wet en kunnen burgerrechterlijke of strafrechtelijke vervolging van uzelf, uw leidinggevenden en/of Citi tot gevolg hebben. Voor meer informatie over de beleidsregels van Citi, zie de Citi Policy Directory op policies.citigroup.net/ en het medewerkershandboek dat op u van toepassing is. Om onze klanten en belanghebbenden te kunnen dienen en om te voldoen aan de verplichtingen die ons zijn opgelegd door de wet en de toezichthoudende instanties, wordt er van ons verwacht dat we over de vaardigheden en kennis beschikken die relevant zijn voor, en de beleidsregels begrijpen die van toepassing zijn op de prestaties van onze verantwoordelijkheden op de werkvloer, en dat we deze vaardigheden en kennis op peil houden. U wordt hierbij geholpen door Gedragscodetraining en andere opleidingen. Als er training van u verwacht of geëist wordt voor uw functie, moet u een dergelijke training tijdig volgen. Daarnaast wordt er van u verwacht dat u voldoet aan de vereisten voor training of certificering die opgesteld zijn door toezichthouders of die wettelijk verplicht zijn. Deze Code is aangenomen door de raad van bestuur en is van toepassing op elke directeur, functionaris en medewerker van Citigroup Inc. ( Citi ) en al zijn dochtermaatschappijen, inclusief Citibank N.A. Hoewel Citi werkzaam is in vele landen ter wereld en onze medewerkers burgers van verschillende landen zijn waarin diverse wetten, regels en gebruiken van toepassing zijn, gaat de inzet van Citi om zaken te doen conform de hoogste standaards, verder dan de landsgrenzen. Alle medewerkers, directeuren en functionarissen moeten daarom deze Gedragscode doorlezen en ernaar handelen. Daarnaast zijn mogelijk ook andere personen die voor Citi diensten verlenen, contractueel of krachtens andere overeenkomsten, onderworpen aan deze Gedragscode. Voor zover kan worden afgeweken van Citi-beleidsregels, wordt hiervan melding gemaakt in de specifieke beleidstekst, evenals de procedure die voor de afwijkingen moet worden gevolgd. In andere gevallen kan er uitsluitend vrijstelling worden verleend door de General Counsel of Chief Compliance Officer. Leidinggevenden of directeuren mogen uitsluitend van deze code afwijken als de raad van bestuur of een bestuurscommissie daarover een gedocumenteerde beslissing heeft genomen die onmiddellijk openbaar moet worden gemaakt. Deze Gedragscode vormt geen arbeidscontract voor bepaalde tijd of een garantie van een vaste baan en mag evenmin als zodanig worden opgevat. Deze Code is in meerdere talen beschikbaar op com/citi/investor/corporate_ governance.html 06

9 Ethische kwesties aan de kaak stellen Als essentieel onderdeel van uw verantwoordelijkheden moet u zich houden aan de hoogste ethische standaards en elk van ons heeft een verantwoordelijkheid om deze Gedragscode te volgen. Citi moedigt u nadrukkelijk aan om vragen over of problemen met ethische zaken, discriminatie of hinderlijk gedrag kenbaar te maken en om melding te maken van vermoede inbreuken op deze en andere van toepassing zijnde wetten, voorschriften en beleidsregels. Het vroegtijdig opsporen en oplossen van deze problemen is van cruciaal belang om de sterke banden van Citi met zijn klanten, medewerkers en belanghebbenden te handhaven. De Gedragscode geeft een overzicht van de centrale beleidsregels waarvan u op de hoogte moet zijn. U moet daarnaast ook bekend zijn met de specifiek voor uw werk, functie en juridische entiteit geldende gedetailleerde beleidsregels, procedures en voorschriften. De Code kan echter niet elk probleem voorzien waarmee u te maken kunt krijgen. Er kunnen zich op de werkvloer situaties voordoen waarbij mogelijk niet duidelijk is hoe er moet worden opgetreden of waarbij u zich ongemakkelijk voelt. Als u in een situatie terechtkomt waarover u geen goed gevoel hebt, moet u stoppen en erover nadenken. Als iets u onethisch of ongepast lijkt, kan het dat zeker ook zo zijn. Voordat u actie gaat ondernemen, moet u zichzelf de volgende vragen stellen: Klopt hier iets niet? Zou wat ik van plan ben om te doen, niet in strijd zijn met deze Gedragscode, geldend beleid en van toepassing zijnde procedures en wetten? Welke invloed heeft mijn besluit op anderen? Zou wat ik van plan ben om te doen, of als ik niets doe, leiden tot een gevoel van ongepastheid of zelfs maar de schijn daarvan? Wat kunnen de gevolgen zijn van wat ik van plan ben om te doen of als ik niets doe? Mocht u vragen hebben over wat u het best kunt doen in een bepaalde situatie of als u redelijkerwijs vermoedt of kennis hebt van mogelijke inbreuken op een wet, voorschrift, beleidsregel of ethische norm van Citi, dan moet u direct contact opnemen met een van de volgende personen: De aangewezen persoon onder een geldende lokale bekendmakingsprocedure De beleidsmaker of de contactpersoon die vermeld wordt op het beleidsdocument Uw leidinggevende of een ander lid van het management Uw vertegenwoordiger van Human Resources, uw vertegenwoordiger van medewerkers- of vakbondsrelaties Uw interne juridische dienst Uw compliance officer ( nalevingsfunctionaris ) Een telefoonnummer voor medewerkers ( hotline ) dat op uw werk speciaal daartoe is ingesteld (en dat in het handboek voor medewerkers of soortgelijk boekwerk wordt vermeld) Interne audit (Internal Audit (IA)) De veiligheids- en onderzoeksdienst van Citi (Citi Security and Investigative Services, CSIS) De raad van bestuur van Citi, via de Corporate Secretary van Citi 07

10 Contact opnemen met de Citi Ethics Hotline (ethische hotline van Citi) Als u zich ongemakkelijk voelt om bij de vermelde contactpersonen problemen aan te kaarten, kunt u contact opnemen met het Citi Ethics Office, dat gevestigd is in de Verenigde Staten. Het Citi Ethics Office kan op de volgende manier bereikt worden: U kunt de ethische hotline (Ethics Hotline) bellen. Dit is een gratis nummer (24 uur per dag, 7 dagen per week in verscheidene talen bereikbaar): 866 ETHIC 99 ( ) of draai de landcode voor uw land en vervolgens of (direct of collect) en naar Bericht via website versturen op: Of per post: Citi Ethics Office One Court Square Long Island City, NY U.S.A. Faxen naar: V: Hoe kan ik een kwestie melden bij de Ethics Office, anders dan per telefoon? A: U kunt een kwestie en naar insturen via de website op corporategovernance/ ethicsconcern.htm, en u kunt uw kwestie ook per post of fax naar het Ethics Office sturen. Alle contacten en onderzoeken worden zo vertrouwelijk mogelijk behandeld, in overeenstemming met de noodzaak om de kwestie in onderzoek en behandeling te nemen, en toepasselijke wetten en voorschriften. Citi moedigt u aan om klachten of vragen kenbaar te maken. Klachten kunnen anoniem worden gemeld voor zover de van toepassing zijnde wetten en voorschriften dit toelaten. U dient echter op de hoogte te zijn van het feit dat als u een klacht anoniem meldt, wij dan mogelijk niet de noodzakelijke aanvullende informatie kunnen verkrijgen om uw melding of probleem te onderzoeken. Op de achterkant van deze Gedragscode staat nadere contactinformatie. Als u melding hebt gemaakt van een ethische kwestie en hieraan is volgens u nog geen aandacht besteed, dan kunt u het best contact opnemen met een van de andere vermelde contactpersonen. Raadpleeg de website van de Ethische hotline voor de volledige lijst van de toegangscodes per land voor de Ethische hotline op ethicshotline/. 08

11 Verbod op vergeldingspraktijken op de werkvloer Citi verbiedt vergeldingspraktijken jegens medewerkers voor het in goed vertrouwen melden van een kwestie of voor het deelnemen aan een onderzoek. Als u van mening bent dat u, of een andere collega, te maken heeft gehad met vergeldingspraktijken voor het in goed vertrouwen melden van een kwestie, moet u de zaak rapporteren bij de Ethische hotline of bij een van de contactpersonen die in deze Code staan vermeld. Hoewel het misschien eenvoudiger lijkt om niets te zeggen als u geconfronteerd wordt met mogelijk wangedrag, of illegaal of onethisch gedrag, kunt u alleen het juiste doen door een kwestie of vraag over uw eigen gedrag of dat van anderen aan de kaak te stellen. Citi vertrouwt erop dat u de waarden en normen die in deze Code en de beleidsregels van Citi worden uiteengezet, hooghoudt en dat u de reputatie van Citi voor integriteit door middel van open communicatie beschermt. We respecteren de rechten van alle bij de zaak betrokken partijen voor zover toegestaan door geldende wetten en voorschriften. Citi verbiedt wraakacties tegen eenieder die in goed vertrouwen zijn bezwaren of vragen kenbaar maakt over ethische zaken, discriminatie of hinderlijk gedrag of eenieder die melding maakt van vermoede inbreuken op geldende wetten, voorschriften of dito beleid, of die deelneemt aan het hierop volgende onderzoek naar dergelijke bezwaren. Vergeldingspraktijken tegen een medewerker die in goed vertrouwen een kwestie of vraag gemeld heeft, is reden voor disciplinaire acties, met inbegrip van beëindiging van het dienstverband of andere relatie met Citi, conform de Citi Global Disciplinary Review Policy, te raadplegen op: citigroup.net/. Crimineel gedrag of fraude Van u wordt verwacht dat u onmiddellijk melding maakt van het vermoeden van fraude of poging daartoe en elke onverklaarbare verdwijning van gelden of waardepapieren, of aandelen of andere vermoede criminele activiteit zoals beschreven staat in het Citibeleid voor fraudemanagement en standaards (Citi Fraud Management and Standards), dat beschikbaar is op Dit kunt u doen door contact op te nemen met de personen die vermeld staan op pagina 7 van deze Code, waaronder de City Security and Investigative Services (CSIS). Onderzoeken U moet ook direct eventuele bedreigingen of geweld op de werkvloer melden, zoals aangegeven staat in het Citi Security and Fire Safety Policy (Citi-beleid voor beveiliging en brandveiligheid). Dit vindt u op U kunt in de Verenigde Staten gratis telefonisch contact opnemen met de CSIS Hotline op t , of direct of collect op of per op Een volledige lijst van regionale en internationale CSIStelefoonnummers is te raadplegen op Van u wordt geëist dat u volledig meewerkt aan een eventueel intern of extern onderzoek waarvoor op de juiste wijze toestemming is gegeven, waaronder onderzoeken naar ethische kwesties of klachten over discriminatie of hinderlijk gedrag. U mag relevante informatie nooit achterhouden, wijzigen of niet bekendmaken in verband met een onderzoek. Bovendien wordt er van u verwacht dat u de vertrouwelijkheid van een onderzoek zo veel mogelijk behoudt en beschermt. Valse verklaringen of het misleiden van interne of externe auditors, onderzoekers, de bedrijfsjurist, vertegenwoordigers van Citi, toezichthoudende of andere overheidsinstanties kunnen leiden tot onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst of andere relatie met Citi en mogelijk betreft het een strafbaar feit dat kan leiden tot zware straffen. 09

12 Hoe wij zakendoen Escaleren van problemen Het is van essentieel belang voor onze franchise en voor de reputatie van Citi dat we bij alles wat we doen, ons oordelend vermogen en gezond verstand gebruiken en dat we nadenken over alle aspecten van de mogelijke gevolgen van transacties waar we bij betrokken zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om problemen met betrekking tot potentiële franchise of in het nauw komen van de reputatie te escaleren naar uw leidinggevende, interne juridisch adviseur, compliance officer of onafhankelijk risicomanagement, die deze kwestie verder kunnen escaleren naar de betreffende Business Practices Committee. De Business Practices Committees (commissies voor bedrijfspraktijken) van Citi, zowel op groepsniveau als voor elk bedrijf afzonderlijk, controleren de bedrijfsactiviteiten, verkooppraktijken, productontwerp, potentiële belangenconflicten en andere reputatiegerelateerde aangelegenheden die aandacht behoeven, en bieden advies zodat de bedrijfspraktijken van Citi voldoen aan de hoogste standaards van ethiek, integriteit en professioneel gedrag. Deze commissies, waarin onze hoogste executives zitting hebben, richten zich op reputatierisico s terwijl onze bedrijven er verantwoordelijk voor zijn dat onze beleidsregels worden nageleefd en ons streven bevestigen ons te houden aan verantwoordelijk financieel beleid en het beschermen van de franchise. Juist handelen staat centraal in de identiteit en reputatie van Citi. Wij dragen allen de verantwoordelijkheid voor het melden van kwesties met betrekking tot daadwerkelijke of potentiële risico s voor Citi om onze standaards hoog te kunnen houden.

13 Vrije en eerlijke concurrentie Citi zet zich in voor de bevordering van vrije en concurrerende markten. Elke poging door een vertegenwoordiger van Citi tot manipulatie of vervalsing van markten of de prijzen van aandelen, opties, futures of andere financiële instrumenten, wordt niet getolereerd. Citi streeft ernaar om op een transparante, oprechte en eerlijke wijze te handelen ten opzichte van onder meer Amerikaanse of niet-amerikaanse federale, staats- of lokale overheidslichamen of elke zelfregulerende organisatie waarvan Citi of een van zijn filialen lid is, en het publiek. Eigendommen van Citi beschermen U bent verantwoordelijk voor het beschermen van materiële en immateriële bedrijfsmiddelen van Citi en onze klanten, leveranciers en distributeurs die onder uw toezicht vallen. Eigendommen van Citi, klanten, leveranciers en andere externe partijen mogen uitsluitend gebruikt worden voor goedgekeurde doeleinden en conform toepasselijke licenties en algemene voorwaarden. Tot deze eigendommen behoren contant geld, waardepapieren, fysieke eigendommen, diensten, bedrijfsplannen, informatie over klanten, medewerkers, leveranciers en distributeurs, intellectueel eigendom (computerprogramma s, -modellen en andere zaken) en alle overige persoonlijke, eigendoms- en vertrouwelijke informatie. Voordat u bij Citi gaat werken, moet u uw leidinggevende op de hoogte stellen van het bestaan van rechten of belangen die u hebt bij een uitvinding of technologie die verband kan houden met uw werk bij Citi en men kan u vragen dergelijke rechten over te dragen aan Citi. Bovendien wordt van u geëist dat u alle belangen in een technologie, software, uitvinding, creatie, verbetering, ontdekking, knowhow, ontwerp of teksten waarop auteursrecht berust en die door u of door een groep waarvan u deel uitmaakt, gemaakt of bedacht zijn, en die voortkomen uit uw werkzaamheden of verband houden met uw werkzaamheden of opdracht bij Citi, aan Citi bekendmaakt en aan Citi overdraagt. Er wordt ook van u geëist dat u Citi helpt bij alle inspanningen om een dergelijke opdracht te perfectioneren of bij pogingen de juiste bescherming van het intellectuele eigendom van het voorgaande veilig te stellen. Als er om een of andere reden een einde komt aan de relatie met Citi, zullen alle rechten op eigendom, technologie en informatie die zijn verworven of verkregen tijdens uw relatie, het exclusieve eigendom van Citi blijven. Het zich wederrechtelijk toe-eigenen of ongeautoriseerd openbaar maken van eigendommen van Citi wordt beschouwd als plichtsverzuim naar Citi toe en er kan daarbij sprake zijn van een frauduleuze handeling tegen Citi. Op soortgelijke wijze worden onachtzaamheid, verspilling of ongeautoriseerd gebruik met betrekking tot eigendommen van Citi ook als plichtsverzuim ten overstaan van Citi aangemerkt. Voor meer informatie raadpleegt u de Citi Fraud Management and Standards (Citi-beleid voor fraudemanagement en -standaards) op Antiomkoping en corruptie In vrijwel alle landen is het omkopen van overheidsfunctionarissen verboden. Alle bedrijven van Citi zijn onderworpen aan de antiomkoopwetgeving van de landen waarin Citi werkt en aan de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act van 1977 ( FCPA ). De FCPA strekt zich verder uit dan de landsgrenzen van de Verenigde Staten en verbiedt het omkopen van buitenlandse (niet-amerikaanse) overheidsfunctionarissen. Ook de Britse Bribery Act strekt zich verder uit dan het Verenigd Koninkrijk en verbiedt het omkopen helemaal. Citi heeft beleidsregels, procedures en interne controles ontwikkeld om antiomkopings- en corruptiewetten na te leven, en verbiedt elke ongepaste betaling, belofte te betalen of aanbieden van een baan, of het ongepast overhandigen van alles van waarde aan overheidsfunctionarissen (waaronder, maar niet beperkt tot, alle personen die in dienst zijn van een overheid of deze vertegenwoordigen, functionarissen van een politieke partij, functionarissen van publieke internationale organisaties, kandidaten voor instanties en medewerkers van staatsbedrijven), of aan om het even welke andere persoon voor het doel van het verkrijgen of behouden van zakelijke activiteiten of het beïnvloeden van overheidshandelingen. U mag niets van waarde geven, aanbieden of beloven aan een niet-amerikaanse overheidsfunctionaris of een familielid van een niet-amerikaanse overheidsfunctionaris zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende Regional Anti-Bribery and Corruption Approver (regionale goedkeurder voor antiomkoping en corruptie) of diens plaatsvervanger, tenzij u over een schriftelijke uitzondering beschikt op deze vereiste voorafgaande goedkeuring van een Regional Approver. Voor het aanbieden van iets van waarde aan een Amerikaanse overheidsfunctionaris is voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Global Compliance Political Activities noodzakelijk. Onder geen enkele omstandigheid mag u iets van waarde aanbieden, beloven of toekennen, waaronder het aanbieden van tewerkstellingskansen, aan overheidsfunctionarissen, of aan eender welke persoon, of leden van hun familie, of aan derden of een liefdadigheidsorganisatie voorgesteld door de ontvanger, met als doel het beïnvloeden van de ontvanger om een officiële handeling uit te voeren of het uitvoeren ervan 11

14 V: Wat is iets van waarde? A: Iets van waarde bestaat uit een voordeel, financieel of anderszins, en omvat niet alleen contant geld, maar ook geschenken, entertainment, diensten, voorzieningen, beloften voor tewerkstelling, enz. Er is geen minimumbedrag of drempel waarboven een betaling of geschenk als illegaal wordt beschouwd. na te laten, of om de ontvanger te bewegen zaken te doen met Citi. Betalingen die indirect gedaan worden via een advocaat, adviseur, makelaar, contractant of andere derde partij, zijn onderworpen aan dezelfde restricties en het is uw plicht te begrijpen wat een dergelijke partij namens u doet. Geen enkele medewerker, noch andere persoon die optreedt namens Citi, mag een betaling of iets van waarde aanbieden, beloven of overhandigen, dat bedoeld is om een overheidsfunctionaris of andere persoon op ongepaste manier te beïnvloeden of daar maar de schijn van te hebben, of om een oneerlijk zakelijk voordeel te verkrijgen. Daarnaast mag u geen faciliterende betaling van welke soort dan ook doen, ongeacht de bepalingen in toepasselijke wetgeving. Faciliterende betalingen zijn kleine betalingen aan overheidsfunctionarissen om het uitvoeren van niet-discretionaire, routineoverheidshandelingen te versnellen of zeker te stellen, zoals het uitgeven van vergunningen of andere officiële documenten die noodzakelijk zijn om zaken te doen, of het verwerken van overheidsdocumenten zoals visa, of het leveren van postdiensten of nutsvoorzieningen. Om te voldoen aan toepasselijke antiomkopings- en corruptiewetgeving, is het uw verantwoordelijkheid om alle Citi-vereisten voor wat betreft voorafgaande toestemming en rapportage na te leven. Voor meer informatie raadpleegt u de Anti-Bribery and Corruption (AB&C) Policy (Beleid voor antiomkoping en corruptie) van Citi, de Gifts and Entertainment Policy (Beleid voor geschenken en entertainment) van Citi, de Policy on Activities Involving U.S. Public Officials (Beleid voor activiteiten waarbij Amerikaanse overheidsfunctionarissen betrokken zijn), de Policy on Legislative Lobbying and Corporate Political Contributions Involving Non-U.S. Government Officials (Beleid voor lobbyen bij toezichthoudende instanties en politieke bijdragen van de onderneming waarbij niet-amerikaanse overheidsfunctionarissen betrokken zijn) en de Expense Management Policy van Citi (Beleid voor beheer van onkosten), die u vindt op Melden van verdachte activiteiten In de Verenigde Staten en de meeste andere landen zijn financiële instellingen, via hun medewerkers, verplicht om verdachte rekeningen of transacties die verband kunnen houden met mogelijke wetsovertredingen, te herkennen en te melden bij overheidsinstanties, waaronder witwassen van zwart geld, financieren van terroristen, handel met voorkennis of misbruik van voorkennis, fraude en verduistering van gelden. Citi verplicht al zijn ondernemingen om procedures te implementeren die ervoor moeten zorgen dat verdachte activiteit met betrekking tot rekeningen en transacties wordt opgemerkt zodat de verdachte activiteit, indien nodig, bij de juiste overheidsinstantie kan worden gemeld. U bent verantwoordelijk voor het begrijpen en opvolgen van de AML- en rapportageprocedures voor verdachte activiteiten die in uw werk en juridische entiteit gelden. Dit is in het bijzonder van belang als u handelt met klanten, transacties of financiële dossiers. Als u niet zeker weet wat uw verantwoordelijkheden zijn, neem dan contact op met de AML compliance officer voor uw bedrijf. 12

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text]

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text] Zakelijke Gedragscode Beleid inzake Ethiek en Naleving [Type text] INHOUDSTABEL INLEIDING Bericht van de CEO 2 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE 1. KERNWAARDEN 3 Responsible Care 3 Respect en integriteit 3 Verantwoording

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Bericht van het Bestuur van Tenneco

Bericht van het Bestuur van Tenneco GEDRAGSCODE Bericht van het Bestuur van Tenneco Bericht van Gregg Sherrill, Chairman en Chief Executive Officer Beste Tenneco-teamleden, Dankzij ons vaste streven naar de hoogste ethische normen hebben

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1 Onze werkwijze Bedrijfspraktijken van BT Oktober 2013 Pagina 1 Onze werkwijze: Onze bedrijfspraktijken Onze waarden: Het document Onze werkwijze bevat onze bedrijfspraktijken en waarden: het gedrag dat

Nadere informatie

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK Een boodschap van de CEO Beste collega s bij Belden, Met grote trots stel ik u de Code voor zakelijk gedrag en ethiek van Belden voor. Dit document slaat een brug tussen

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen.

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen. Het Blauwe Boek Samenvatting van de beleidsregels van Pfizer met betrekking tot zakelijk gedrag Inzetten voor COMPLIANCE Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de

Nadere informatie

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Van kracht vanaf 1 januari 2013 Oxbow Carbon LLC en zuster-/dochterondernemingen Integriteit De reputatie

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE. CTM No. A210

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE. CTM No. A210 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EEN MEDEDELING VAN DE VOORZITTER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER EN PRESIDENT Wij bij Northrop Grumman zijn trots op onze traditie van dienst aan ons land en het handhaven van de hoogste

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

RESPECT FOR OTHERS 1 1

RESPECT FOR OTHERS 1 1 1 RESPECT FOR OTHERS 1 Beste collega, Het langetermijnsucces van ons bedrijf is afhankelijk van veel factoren, maar geen enkele is belangrijker dan uw toewijding aan onze kernwaarden en de MBM leidinggevende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding Gedragsnormen Inhoudsopgave Een bericht van onze president en CEO Onze kernwaarden Inleiding Toepasbaarheid van onze Gedragsnormen Conflicten tussen onze normen en de beleidsregels van Danaher-bedrijven

Nadere informatie

GREIF, INC. GEDRAGSCODE

GREIF, INC. GEDRAGSCODE ANNEX A GREIF, INC. GEDRAGSCODE Geldig vanaf 1 februari 2004 Management en medewerkers van Greif, Inc. en haar dochterondernemingen ("Greif") worden geacht zich in de uitoefening van hun functie op ethische,

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Code Zakelijke of Business gedragscode Conduct 2 Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO David Lesar Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Beste medewerkers, Bijna een eeuw lang hebben

Nadere informatie

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit.

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit. Code of Ethics Vertrouwen. Respect. Integriteit. Onze verplichtingen De verplichtingen van UTC bepalen wie we zijn en hoe we werken. Ze zorgen dat onze bedrijven gericht werken en vooruitgaan. Prestaties

Nadere informatie

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 Een aantal opmerkingen over zakelijk gedrag Als wereldleider in onze branche is Sun Chemical verplicht om een gevestigd waardensysteem na te leven. Een van de belangrijkste

Nadere informatie

Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode

Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode Leiden door het voorbeeld te geven op basis van onze sterke internationale gedragscode Bedrijfsvoering is essentieel voor ons succes. Mensen willen werken

Nadere informatie

Ethische gedragscode Versie: augustus 2012

Ethische gedragscode Versie: augustus 2012 Op dit document wordt documentbeheer toegepast. Het is in elektronische vorm gepubliceerd. De versie op de Corporate Governance-website van Regal is de meest actuele versie. Papieren exemplaren vallen

Nadere informatie

Gedragscode voor. bedrijfsvoering

Gedragscode voor. bedrijfsvoering Gedragscode voor bedrijfsvoering 1 Een bericht van AlanKrause MWH Global, Inc. is een bedrijf dat constant in beweging is. Voor een bedrijf dat zo dynamisch is als het onze hebben we hard moeten werken

Nadere informatie

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill Onze Leidende principes Gedragscode van Cargill Het beleid op basis waarvan wij altijd onze zaken hebben gedaan is dat ons woord evenveel waard is als onze belofte. John MacMillan, Sr., 1923 Introductie

Nadere informatie

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009)

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009) QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK (Als zodanig gewijzigd in november 2009) Inleiding Quest Software, Inc. ( Quest ) spant zich ten volle in voor de naleving van de strengste normen

Nadere informatie