Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013"

Transcriptie

1 Documentnummer: 276-RP dut Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Niet gecontroleerde papieren exemplaren - Controleer ingangsdatum voor gebruik Functie: Juridisch Titel: Anti-corruptie Goedgekeurd door: Senior vice-president Algemeen Advies en Secretaris 1. Status 2. Doel 1.1 Nieuw beleid 2.1 Dit beleid bevestigt nogmaals het duurzame streven van Raytheon om ervoor te zorgen dat diegenen die wereldwijd namens het Bedrijf zaken doen, dit op een integere, eerlijke manier doen die volledig in overeenstemming is met toepasselijke wetgeving zoals de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de Britse Bribery Act van 2010 (UK Bribery Act) en consistent is met de strekking van anticorruptieverdragen, waaronder het Verdrag betreffende de bestrijding van omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het VN-verdrag tegen Corruptie. Beleidsregels, processen en interne controles van Raytheon zijn opgesteld om naleving te stimuleren en schendingen te ontmoedigen, op te sporen en te corrigeren. Onze Gedragscode en Zakelijke ethiek en nalevingsprogramma benadrukken de verwachtingen van Raytheon dat haar leiders, werknemers en zakelijke partners handelen volgens onze zakelijke waarden, ethische kernprincipes, toepasselijke wet- en regelgeving en bedrijfsbeleid en -procedures. Dit beleid benadrukt nogmaals dat het de verantwoordelijkheid is van het leiderschap, alle Raytheon-werknemers en iedereen die ons vertegenwoordigt om ervoor te zorgen dat het Bedrijf wereldwijd zaken doet volgens de hoogste ethische normen en met naleving van alle toepasselijke wetgeving. 3. Toepasselijkheid 3.1 Dit beleid is van toepassing op alle Bedrijfsorganisaties, waaronder Amerikaanse binnenlandse en niet- Amerikaanse of buitenlandse bedrijfsvestigingen en gecontroleerde filialen. 3.2 Alle gedekte personen vallen onder dit beleid. 3.3 Gedekte personen die een derde partij zijn in dienst van het Bedrijf en die een rol of functie bekleden die betrekking heeft op het verstrekken van diensten aan het Bedrijf of het vertegenwoordigen van het Bedrijf bij overheids- of niet-overheidsentiteiten, functionarissen, of werknemers, waaronder externe tussenpersonen zoals verkoopvertegenwoordigers, adviseurs of offsetdienstverleners, zijn verantwoordelijk voor het in hun eigen organisaties implementeren van beleid, procedures en interne controles waardoor zij aan kunnen tonen dat zij de toepasselijke onderdelen van dit beleid naleven in de uitvoering van hun diensten of andere zakelijke ondersteunde activiteiten. Bedrijfsvestigingen die dergelijke externe Gedekte personen in dienst nemen, moeten kopieën van dit beleid (en ander relevant bedrijfsbeleid) overhandigen aan dergelijke Gedekte personen en in overleg met het Algemeen Adviesbureau (Office of General Counsel, OGC) ervoor zorgen dat Bedrijfsovereenkomsten met dergelijke externe Gedekte personen een schriftelijk ontvangstbewijs, auditrechten, nalevingscertificaten en nalevingsopleidingen omvatten, zoals van toepassing. 4. Definities 4.1 Zakelijke activiteiten Alle operaties van Integrated Defense Systems (IDS); Intelligence, Information and Services (IIS); Missile Systems (MS) en Space and Airborne Systems (SAS). Pagina: 1

2 5. Beleid 4.2 Bedrijf Alle operationele entiteiten van Raytheon Company, waaronder Amerikaanse binnenlandse en buitenlandse vestigingen en gecontroleerde filialen. 4.3 Gedekte personen Leiders, werknemers en zakelijke partners van Raytheon die in dienst zijn van het Bedrijf, en, zoals beschreven in Hoofdstuk 3.3 van dit beleid, derde partijen die in dienst zijn genomen door Raytheon. 4.4 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), zoals gewijzigd Een Amerikaanse wet die omkopingsbetalingen aan buitenlandse functionarissen verbiedt. Onder de FCPA vallen onder andere het direct of indirect aanbieden of geven, via agenten of tussenpersonen, van iets van waarde, waaronder illegale of ongepaste zakelijke beleefdheden, aan buitenlandse functionarissen in verband met zakelijke activiteiten van Amerikaanse bedrijven in het buitenland, ten behoeve van het verkrijgen of behouden van zakelijke activiteiten of het veilig stellen van een ongepast zakelijk voordeel. De FCPA omvat eveneens boekhoudkundige bepalingen op grond waarvan Amerikaanse overheidsbedrijven verplicht worden doeltreffende systemen van interne controle te hanteren ter ontmoediging en opsporing van omkoping (waaronder nauwkeurig bijgehouden boeken en bestanden die een weergave zijn van alle zakelijke transacties). De FCPA vereist een nauwkeurige en transparante boekhouding van financiële transacties zodat betalingen aan buitenlandse overheidsfunctionarissen niet vermomd of verborgen kunnen worden in de boeken en bestanden van een bedrijf, en bestanden altijd worden bijgehouden op een redelijk detailniveau dat een nauwkeurige en transparante weergave van alle transacties mogelijk maakt. Schending van de FCPA kan leiden tot strafrechtelijke sancties, waaronder gevangenisstraf, burgerrechtelijke boetes en uitsluiting van levering aan de overheid. Boetes voor schendingen van de FCPA-bepalingen betreffende boeken en bestanden kunnen even hoog oplopen als voor schending van de omkopingbepalingen. 4.5 OESO-verdrag Het verdrag betreffende de bestrijding van omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen (1997) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), dat van ondertekenaars vereist dat zij wetgeving instellen die het omkopen van buitenlandse functionarissen strafbaar stelt. Vanaf 21 november 2012 hebben 40 staten het verdrag ondertekend. 4.6 UK Bribery Act Een Britse wet die het geven, beloven, aanbieden, verzoeken om of ontvangen van smeergeld evenals het omkopen van buitenlandse overheidsfunctionarissen strafbaar stelt. De UK Bribery Act creëert tevens een specifieke bedrijfsovertreding die bestaat uit het niet-vookomen dat met het bedrijf geassocieerde personen (zoals werknemers, agenten, zakelijke partners of vertegenwoordigers) zich inlaten met omkoping. Voorts stelt de Act hogere bedrijfsfunctionarissen aansprakelijk als zij betrokken lijken te zijn bij een van deze overtredingen. De UK Bribery Act verbiedt omkoping in de privésector evenals omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen. Net als de FCPA is de Act extraterritoriaal van toepassing, dat wil zeggen dat bedrijven die zaken doen in het VK en hun werknemers vervolgd kunnen worden voor overtredingen buiten het VK. 4.7 Het Verdrag tegen corruptie van de Verenigde Naties (2000) De ondertekenaars van het VN-verdrag -op 10 september 2013 reeds 167 landen -besloten wetgeving in te stellen die corruptie strafbaar stelt indien hun binnenlandse wetgeving dit nog niet verbood, en samen te werken in de bestrijding van corruptie, waaronder preventie, onderzoek en vervolging van overtreders. Landen zijn op grond van het verdrag verplicht specifieke wederzijdse juridische hulp te verlenen bij het verzamelen en overdragen van bewijs dat in gerechtelijke procedures wordt gebruikt. 5.1 Algemeen Het is Bedrijfsbeleid van Raytheon Company om ervoor te zorgen dat haar leiders, werknemers en Gedekte personen, waaronder vertegenwoordigers, consulenten en andere ingehuurde derde partijen de FCPA, de Britse Bribery Act en alle andere toepasselijke anti-corruptiewetgeving naleven. Het bedrijf concurreert op basis van de prijs en de kwaliteit van onze producten en diensten en de vaardigheden van onze werknemers en onderaannemers, en niet op basis van enig ongepast voordeel Documentnummer: 276-RP dut Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Pagina: 2 Van: 7

3 dat buiten de regels voor eerlijke concurrentie valt. Het Bedrijf erkent dat naleving van dit beleid een uitdaging kan zijn omdat corruptie en gerelateerde problemen vrij veel voorkomen, lokale gebruiken en normen onduidelijk kunnen zijn en juridische normen en handhavingsbeleid steeds in ontwikkeling zijn. Daarom kan in sommige gevallen het strikt naleven van dit beleid tot zakelijk verlies leiden. Toch is het in dergelijke gevallen belangrijker te voldoen aan alle relevante wetgeving en de reputatie en integriteit van het Bedrijf te beschermen dan om zakelijke activiteiten zeker te stellen door het compromitteren van onze basisprincipes Raytheon heeft een adequate set beleidsregels, processen en interne controles ingesteld die worden uiteengezet in Hoofdstuk 8.2 van dit beleid, ander relevant Raytheon-beleid, dat opgesteld is om naleving van de FCPA en andere toepasselijke anti-corruptiewetgeving te verzekeren. Deze beleidsregels, processen en interne controles zorgen er samen met dit beleid voor dat Raytheon en haar werknemers zich verplichten tot het naleven van de hoogste normen van eerlijkheid en integriteit bij de uitvoering van wereldwijde Bedrijfsactiviteiten. Deze beleidsregels, procedures en controles zijn een leidraad voor de maatregelen van de leiders van Raytheon bij het opstellen van de strategische Bedrijfsoriëntatie en voor alle Raytheon-werknemers bij de uitvoering van wereldwijde zakelijke Bedrijfsactiviteiten. Op die manier kunnen Raytheon-werknemers, klanten, agenten, consulenten, vertegenwoordigers, leveranciers en anderen erop rekenen dat het Bedrijf haar wereldwijde zakelijke activiteiten uitvoert volgens de hoogste ethische normen en in naleving van de wet- en regelgeving en regels van de jurisdicties waar het Bedrijf zaken doet Raytheon streeft naar het creëren van een vrije en open sfeer waarin het voor werknemers en andere mogelijk is vragen te stellen, werkgerelateerde zorgen te uiten over ethische en nalevingsonderwerpen, schendingen of vermoedelijke schendingen van wet- en regelgeving, Bedrijfsbeleid, procedures of regels of de Gedragscode van Raytheon te melden Anti-corruptie activiteiten van Raytheon zijn duurzaam en continu en worden geregeld gecontroleerd en indien nodig herzien. Het proces begint in het vroege stadium van zakelijke ontwikkeling en gaat door gedurende de hele levenscyclus van projecten of toekenningen. Daarom blijft het Bedrijf voortdurend zelfbeoordelingen uitvoeren van het anti-corruptiebeleid, procedures en controles om vervolgens de naleving van deze anti-corruptienormen te controleren via het interne auditproces dat wordt uiteengezet in Raytheon-beleid 56-RP, Interne audit. Werknemers moeten zich baseren op beleid, processen en interne controles die uiteengezet worden in Hoofdstuk 8.2 van dit beleid, maar voor specifiek advies zijn de hoofdprincipes en kernpunten van ons anticorruptiebeleid hieronder uiteengezet. 5.2 Zakelijke beleefdheden Sterke relaties zijn essentieel voor het ontwikkelen en behouden van zakelijke belangen. Zakelijke beleefdheden zijn soms passend in de bouw- en onderhoudssector in relaties met de overheid en commerciële klanten. Werknemers van Raytheon moeten echter bij hun zakelijke bedrijfsactiviteiten elke schijn vermijden van ongepast zakelijk voordeel of enig ander wangedrag dat nadelige gevolgen kan hebben voor de reputatie van Raytheon. Raytheon-beleid 97-RP, Aanbieden en accepteren van zakelijke beleefdheden, geschenken en andere giften, bepaalt het proces dat werknemers moeten volgen alvorens het aanbieden, geven of ontvangen van zakelijke beleefdheden, geschenken of andere giften. De specifieke grenzen in dollars en de goedkeuringsprocedures worden in dit beleid uiteengezet, maar werknemers moeten zich ervan verzekeren dat zakelijke beleefdheden: (i) bescheiden en passend zijn in de betreffende situatie, (ii) een bona fide zakelijk doel hebben, en (iii) voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en beleidsregels. Het is nooit toegestaan een zakelijke beleefdheid aan te bieden of uit te breiden die redelijkerwijs geïnterpreteerd zou kunnen worden als een poging tot het verkrijgen of behouden van een ongepast zakelijk voordeel of dat Raytheon in verlegenheid kan brengen of negatieve gevolgen kan hebben voor de reputatie van Raytheon. 5.3 Politieke activiteiten en bijdragen aan goede doelen Raytheon voldoet aan wetgeving en ethische regelgeving die van toepassing is op lobbyactiviteiten en zorgt ervoor dat bijdragen aan politiek partijen, beambten, kandidaten, organisaties of goede doelen met een gerechtvaardigd doel plaatsvinden en niet gebruikt worden voor het veilig stellen van een ongepast zakelijk voordeel. Raytheon-beleid 197-RP, Federale lobbyactiviteiten - melding en openbaarmaking, waarin ons beleid inzake naleving m.b.t. lobbyen Documentnummer: 276-RP dut Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Pagina: 3 Van: 7

4 wordt uiteengezet. Raytheon-beleid 117-RP, Bedrijfsbijdragen en overeenstemmende geschenken, geeft richtlijnen voor het beheer van bijdragen en geschenken en bepaalt een proces ten behoeve van naleving van Raytheon-beleid 74 -RP, Zakelijke en ethische gedragscode en nalevingsprogramma, en 124 -RP, Belangenverstrengeling. 5.4 Derde partijen Raytheon werkt vaak met derde partijen in de uitvoering van haar wereldwijde zakelijke activiteiten. Raytheon kan echter onder de FCPA en andere anti-coruptiewetten aansprakelijk zijn voor zowel de handelingen van haar werknemers als die van derde partijen. Raytheon kan aansprakelijk zijn als zij wist of had moeten weten dat haar agent, joint venture-partner, leverancier, aannemer, tussenpersoon, distributeur, herverkoper of andere derde partij zich inlaat met ongepaste activiteiten en geen passende maatregelen heeft getroffen om dergelijk wangedrag te voorkomen. Daarom moet het Bedrijf speciale aandacht besteden aan het werken met derde partijen en nooit proberen of toestaan dat een derde partij probeert activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met dit beleid. Voordat een overeenkomst wordt afgesloten met een derde partij waarover Raytheon controle uitoefent, moet Raytheon zoals van toepassing, een verklaring van de derde partij ontvangen betreffende het feit dat de derde partij onze anti-corruptiebeleidsregels en de Gedragscode van Raytheon heeft begrepen en na zal leven. Specifiek advies over de omgang met derde partijen is te vinden in Raytheon-beleid , Autorisatie en verwerking van internationale vertegenwoordigersen consulentenovereenkomsten, 21-RP, Kosten internationale verkoopvertegenwoordigers en consulenten, aanbestedingen, boekhouding en betaling; 67-RP, Internationale inkoop; 109-RP, Internationale industriële samenwerking (Offsets); en Toeleveringsketen document TC 004, Internationale algemene inkoopvoorwaarden. 5.5 Grondig achtergrondonderzoek Het is beleid van Raytheon om een passende op risico gebaseerde zorgvuldigheidscontrole uit te voeren voor alle derde partijen en transacties zowel voor als tijdens de zakelijke relatie. Het Bedrijf heeft gedetailleerde, grondige procedures opgesteld die voorzien in een proces voor grondig achtergrondonderzoek van partijen en transacties voor alle zakelijke transacties met een internationale component. Zoals uiteengezet is in Raytheon-beleid 251-RP, Grondig achtergrondonderzoek voor internationale partijen en transacties, moet grondig achtergrondonderzoek worden uitgevoerd voor internationale agenten en vertegenwoordigers evenals voor internationale transacties. Raytheon-beleid 67- RP, Internationale inkoop geeft op een soortgelijke manier gedetailleerd het proces en de procedures weer die gevolgd moeten worden voor de uitvoering van grondig achtergrondonderzoek voor internationale leveranciers en aannemers. Daarnaast wordt in Raytheon-beleid 109-RP, Internationale industriële samenwerking (Offsets) het proces, de verantwoordelijkheden en procedures uiteengezet voor het voldoen aan internationale Offset-vereisten in naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. Deze beleidsregels vormen drie essentiële componenten van het Bedrijfsbrede internationale programma voor grondig achtergrondonderzoek van Raytheon, dat samen met de Handleiding Anti-corruptie grondig achtergrondonderzoek cross-functionele samenwerking vereist tussen de afdelingen Toeleveringsketen, Contracten, Naleving, Financiën en Juridisch voor het uitvoeren van adequate interne corruptiecontroles. De hoeksteen van het proces van Raytheon voor grondig achtergrondonderzoek is het proactief identificeren van red flags via het achtergrondonderzoeksproces en er daarna voor zorgen dat er iets aan deze zorgpunten wordt gedaan - indien nodig in samenwerking met juridische adviseurs - om de potentiële corruptierisico s tot een minimum te beperken. De resultaten van alle grondig achtergrondonderzoekbeoordelingen worden gedocumenteerd en bijgehouden in de 3D-databank van Raytheon die Bedrijfsbreed alle Raytheonwerknemers toegang geeft tot de resultaten van alle grondig achtergrondonderzoek. 5.6 Faciliterende betalingen Faciliterende betalingen zijn kleine betalingen voor het versnellen van routinematige overheidshandelingen zoals het verwerken van visa s en werkvergunningen of inklaring en douaneaangifte. Faciliterende betalingen omvatten geen discretionaire handelingen zoals een besluit over het al dan niet toekennen van een vergunning en zo ja, onder welk voorwaarden. Hoewel de FCAP een beperkte uitzondering voor faciliterende betalingen toestaat, is dit niet het geval voor de meeste anti-corruptiewetten. Bovendien is het verschil tussen een onwettige smeergeldbetaling en een wettige faciliterende betaling heel moeilijk vast te stellen, zelfs voor een ervaren adviseur. Raytheon raadt faciliterende betalingen sterk af en als ondertekenaar van de Wereldwijde principes van zakelijke ethiek in de ruimte- en luchtvaart en defensiesector heeft Raytheon ermee ingestemd Documentnummer: 276-RP dut Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Pagina: 4 Van: 7

5 te streven naar het elimineren van faciliterende betalingen. Daarom zijn faciliterende betalingen onder dit beleid verboden en elk verzoek om een faciliterende betalingen moet onmiddellijk gemeld worden bij de OGC Voor uitzonderingen op dit beleid is het volgende vereist: (1) voorafgaande schriftelijke toestemming van de OGC na een grondige analyse van de toepasselijke anti-corruptiewetgeving en de feiten en omstandigheden van het geval, en (2) een passende en nauwkeurige verantwoording voor de betaling in de Bedrijfsboeken en bestanden die duidelijk gemarkeerd is als faciliterende betaling Dit verbod op faciliterende betalingen heeft niet tot doel de fysieke veiligheid van personen in gevaar te brengen. Indien een Raytheon-werknemer zich in een situatie bevindt waarin een faciliterende betaling wordt gevraagd die een bedreiging vormt voor de fysieke veiligheid, moet de werknemer redelijke maatregelen treffen die in overeenstemming zijn met dit beleid en lokale en Amerikaanse wetgeving om de veiligheid te garanderen. Zodra de Raytheon-werknemer de onmiddellijke bedreiging voor de fysieke veiligheid heeft opgelost, moet hij of zij het incident direct melden bij de OGC. 5.7 Boeken en bestanden Het is het beleid van Raytheon om boeken, bestanden en rekeningen bij te houden die een eerlijke en nauwkeurige weergave zijn van de transacties en bestedingen en het gebruik van de Bedrijfsactiva. Alle contracten of documenten moeten transacties waarop zij betrekking hebben nauwkeurig beschrijven en er mogen om ongeacht welke reden geen valse of misleidende gegevens worden opgevoerd in de boeken, bestanden of op rekeningen van het Bedrijf. Daarnaast moeten betalingen die namens Raytheon worden gedaan adequate ondersteunende documentatie bevatten die de aard en het doel van de betaling nauwkeurig beschrijft. Algemene informatie over het nauwkeurig bijhouden van boeken en bestanden is te vinden in Raytheon-beleid 17-RP, Integriteitsnormen kostendocumentatie. Gedetailleerde informatie over naleving van specifieke vereisten voor boeken en bestanden is te vinden in Raytheon-beleid 247-RP, Algemene vereisten grootboekrekening. 5.8 Schendingen en disciplinaire maatregelen Naleving van dit beleid is verplicht. Schendingen van dit beleid kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag van Bedrijfswerknemers, of beëindiging van de zakelijke relatie(s) met derde partijen. Schending van anti-corruptiewetgeving kunnen personen ook blootstellen aan burgerrechtelijke of strafrechtelijke sancties. Werknemers zullen geen nadelige gevolgen ondervinden voor het weigeren om smeergeld te betalen of het naleven van dit beleid, zelfs als dit zakelijk verlies voor het Bedrijf oplevert. 5.9 Communicatie en Melding Dit beleid zet de leidende principes van het anti-corruptieprogramma van Raytheon uiteen en is niet bedoeld als uitputtend beleid dat alle situaties waarin corruptie voor kan komen, behandelt. Alle personeelsleden en Gedekte personen zoals beschreven in Hoofdstuk 3.3 van dit beleid worden aangemoedigd open en eerlijk vragen over bepaalde situaties in verband met de principes die zijn opgenomen in dit beleid met de OGC of het Bureau Ethiek en Naleving (Office of Ethics and Compliance, OEC) te bespreken Werknemers die denken dat mogelijke schendingen van de Bedrijfsnormen zoals opgenomen in dit beleid hebben plaatsgevonden, melden dit bij de OGC of de OEC. Meldingen kunnen persoonlijk, via of telefonisch worden gedaan, rechtstreeks bij een OGC-raadsman of een Ethiekfunctionaris, anoniem of vertrouwelijk, via de Bedrijfsethiek- hulplijn of via de FCPAwebsite. Vergelding tegen personen die potentieel wangedrag melden is bij wet verboden en Raytheon tolereert geen enkele vergelding tegen werknemers die in goed vertrouwen potentieel wangedrag melden. Documentnummer: 276-RP dut Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Pagina: 5 Van: 7

6 6. Training 6.1 Elke Raytheon-vestiging is verantwoordelijk voor het periodiek voltooien van kerntraining over anticorruptie door werknemers die hiervoor in aanmerking komen, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten. Naast de kerntraining over anti-corruptie, worden vestigingen aangemoedigd aanvullende functiespecifieke anti-corruptietrainingen aan te bieden (bijv. financiën, toeleveringsketen, contracten), indien van toepassing. 6.2 Middelen voor het verstrekken van kerntraining over anti-corruptie en alle aanvullende trainingen zijn beschikbaar op de FCPA-website of door contact op te nemen met het Bureau Ethiek en Naleving. 7. Verantwoordelijkheden 7.1 De president van elke bedrijfsvestiging, alle leden van zakelijke en programmabeheerteams van het Bedrijf en alle functionele leiders zijn verantwoordelijk voor het implementeren en naleven van dit beleid binnen hun respectievelijke organisaties. 7.2 Alle Gedekte personen zijn verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen in dit beleid. 7.3 Het Algemeen Adviesbureau en het Bureau Ethiek en Naleving verstrekken advies en opleiding betreffende dit beleid. 8. Gerelateerde informatie 8.1 Intranet startpagina van Raytheon bevat links naar andere online middelen waartoe werknemers toegang hebben om regels, regelgeving of beleid te bekijken, evenals gerelateerde formulieren en opleidingsmateriaal dat relevant is voor hun functies. Business Ethics and Compliance Website (website Zakelijke ethiek en naleving) geeft informatie over de leidende zakelijke waarden en ethische kernprincipes van Raytheon, bedrijfsbeleid en -procedures, opleiding ethisch bewustzijn, opleiding naleving en het Bedrijfsprogramma Zakelijke ethiek en naleving. Werknemers en andere belanghebbenden worden tevens geïnformeerd over hoe ze contact kunnen opnemen met de Ethieklijn en de bedrijfsfunctionarissen ethiek van Raytheon. Het Desktop Ethics and Compliance Resource Center (Desktop Hulpcentrum ethiek en naleving) van het Bedrijf is via deze site toegankelijk. 8.2 Ander relevant Raytheon-beleid Documentnummer 3-RP 17-RP 21-RP 24-RP 32-RP 56-RP 58-RP 63-RP 67-RP 74-RP 93-RP 94-RP Beleidstitel Zakelijke reizen, bijeenkomsten, amusement en overige uitgaven Integriteitsnormen kostendocumentatie Kosten internationale verkoopvertegenwoordigers en consulenten, aanbestedingen, boekhouding en betaling van Bestandbeheer Bestudering van voorstellen en contractdocumenten Interne audit In dienst nemen van huidige of voormalige Amerikaanse overheidswerknemers Melden van politieke bijdragen, toeslagen en commissies met betrekking tot buitenlandse verkoop van defensieartikelen/diensten Internationale inkoop Zakelijke en ethische gedragscode en nalevingsprogramma Verzoeken om bankoverschrijving - waaronder overschrijvingen geheel in USD, overschrijving in buitenlandse valuta en afschrijvingen buitenlandse valuta Autorisaties bankrekeningen Documentnummer: 276-RP dut Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Pagina: 6 Van: 7

7 Documentnummer Beleidstitel 96-RP 97-RP 109-RP 117-RP 124-RP 128-RP 138-RP 156-RP 197-RP 215-RP 247-RP 251-RP Verwerken van cheques, harde valuta en munten door vestigingskantoren van Raytheon Aanbieden en accepteren van zakelijke beleefdheden, geschenken en andere giften Internationale industriële samenwerking (Offsets) Bedrijfsbijdragen en overeenstemmende geschenken Belangenverstrengeling Export-, herexport- en importcontrole Interne controle over financiële rapportage Inkoopkaart-programma Federale lobbyactiviteiten - melding en openbaarmaking Bedrijfskaart-programma Algemene vereisten grootboekrekening Grondig achtergrondonderzoek voor internationale partijen en transacties Goedkeuring en verwerking van internationale vertegenwoordigers- en consulentenovereenkomsten XX-RP Buitenlandse nationale en derde land nationale inhuur en werving (concept in de maak) 8.3 Ander Bedrijfsbeleid en -procedures, waaronder wijzigingen in hierboven vermeld gerelateerd beleid en procedures, zijn te vinden op de Bedrijfsintranetsite Beleid, procedures en formulieren. 8.4 Bedrijfsethiek en naleving website van Raytheon 8.5 Juridische FCPA-website van Raytheon 8.6 Gedragscode van Raytheon 8.7 Desktop Ethics and Compliance Resource Center Einde document Documentnummer: 276-RP dut Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Pagina: 7 Van: 7

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc.

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc. ANTI-CORRUPTEBELEID Internationaal Compliancebeleid Maart 2017 Freeport-McMoRan Inc. INTRODUCTIE Doel Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport- McMoRan

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc.

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc. I. Inleiding De Verenigde Staten namen in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA ) aan om wereldwijd Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen en medewerkers te weerhouden van het doen van

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

CEO, COO, General Counsel

CEO, COO, General Counsel Functie / bedrijfseenheid: Legal (Ethics & Compliance Office) Inhoudelijke expert: Laurel Burke, Assoc. Gen. Counsel Compliance, laurel.burke@regalbeloit.com Datum eerste publicatie: Juli 2011 Versie:

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

VESUVIUS plc. Anticorruptie - en anti-omkoopbeleid RICHTLIJNEN VOOR HANDELSACTIVITEITEN TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

VESUVIUS plc. Anticorruptie - en anti-omkoopbeleid RICHTLIJNEN VOOR HANDELSACTIVITEITEN TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE VESUVIUS plc Anticorruptie - en anti-omkoopbeleid RICHTLIJNEN VOOR HANDELSACTIVITEITEN TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE 1.0 Inleiding 1.1 Dit beleid werd opgesteld om richtlijnen voor handelsethiek

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie

Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie Inleiding Greif, Inc. en haar groepsondernemingen, waaronder joint ventures (gezamenlijk aangeduid als Greif ) hechten groot belang aan de naleving van alle

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid Inhoudsopgave ANTICORRUPTIEBELEID I. DOEL...3 II. III. DIT BELEID GELDT VOOR IEDEREEN BIJ MANPOWERGROUP...3 TOEZICHT EN BEHEER...4 IX. WIJ MOETEN NAUWKEURIGE BOEKEN

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) Dit is bedrijfsbeleid van Armstrong World Industries, Inc. Dat geldt voor u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, en aan alle medewerkers, bestuurders en functionarissen

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid PHOENIX group Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Inhoudsopgave pagina 1. Introductie 3 2. Doelstelling 3 3. Reikwijdte van dit beleid 3 4. Conflicterende belangen 3 5. Wetgeving 4 6. Wat is omkoping en

Nadere informatie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie Please consider the environment before printing this document Gedragscode voor het ETHISCH zakendoen SPIE, een gezamenlijke ambitie De NORMEN van SPIE DE 10 LEIDENDE BEGINSELEN ETHISCH GEDRAG MILIEU De

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

PostNL groepsprocedure

PostNL groepsprocedure 1 juli 2016 PostNL N.V. PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel Versie 2.0 PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Dit document is een vertaling

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID In overeenstemming met de gedragscodee van de DPx Group moeten alle directieleden, werknemers, externee tussenpersonen en adviseurs van alle

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Algemeen anti-omkopings & anti-corruptiebeleid Ingangsdatum: 1 juli 2017

Algemeen anti-omkopings & anti-corruptiebeleid Ingangsdatum: 1 juli 2017 Algemeen anti-omkopings & anti-corruptiebeleid Ingangsdatum: 1 juli 2017 Inleiding 21st Century Fox (het "Bedrijf") zet zich in om wereldwijd op een integere en transparante wijze zaken te doen, en in

Nadere informatie

Groepsprocedure Fraude preventie

Groepsprocedure Fraude preventie 1 januari 2017 PostNL Holding B.V. Audit & Security Groepsprocedure Fraude preventie Auteur Directeur Audit & Security Groepsprocedure Fraude preventie Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Doel van deze groepsprocedure

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

Anti-corruptie beleid de Volksbank N.V.

Anti-corruptie beleid de Volksbank N.V. Anti-corruptie beleid de Volksbank N.V. RISK POLICY Versie: 1.0 / Datum vaststelling: 1 juli 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 1.1 Doelstelling en scope... 2 1.2 Naleving... 2 2. BELEIDSUITWERKING...

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

COMMSCOPE HOLDING COMPANY, INC. S RETENTIEBELEID DERDE ZAKENPARTNERS. LEGL.POL.102 Naleving Senior Vicepresident en de Algemeen Adviseur

COMMSCOPE HOLDING COMPANY, INC. S RETENTIEBELEID DERDE ZAKENPARTNERS. LEGL.POL.102 Naleving Senior Vicepresident en de Algemeen Adviseur Juridisch Beleidsnaam: Beleidsnummer: Beleidsonderdeel: Beleidsmaker: Ingangsdatum: 12-10-2009 Versienummer: Ver. 2.0 COMMSCOPE HOLDING COMPANY, INC. S RETENTIEBELEID DERDE ZAKENPARTNERS Laatste herziening:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

Gedragscode voor Distributeurs

Gedragscode voor Distributeurs Gedragscode voor Distributeurs Inleiding In de Gedragscode voor distributeurs van Parker Hannifin (Code) worden de minimumvereisten en verwachtingen met betrekking tot de naleving van wetten en acceptabel

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson. I Toelichting op de Gedragscode

Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson. I Toelichting op de Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson Gedragscode 2015 I Toelichting op de Gedragscode De verbonden personen (bestuursleden, leden VO, ambtelijk secretaris en de interne administrateur) dienen jaarlijks een

Nadere informatie

ESTERLINE CHARTER ANTICORRUPTIEPROGRAMMA

ESTERLINE CHARTER ANTICORRUPTIEPROGRAMMA ESTERLINE CHARTER ANTICORRUPTIEPROGRAMMA Overzicht anticorruptieprogramma Inleiding Bij Esterline winnen we deals op basis van de superioriteit van onze producten en services, nooit ten gevolge van omkoping

Nadere informatie

Due Diligence-proces voor distributeurs. Snelle feiten

Due Diligence-proces voor distributeurs. Snelle feiten Due Diligence-proces voor distributeurs Snelle feiten Inhoudsopgave Welkom bij het Due Diligence-proces van Coloplast 3 Waarom is Due Diligence belangrijk? 4 Wat zijn de voordelen van Due Diligence? 4

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI-CORRUPTIEBELEID Pagina 1 van 9

WERELDWIJD ANTI-CORRUPTIEBELEID Pagina 1 van 9 1-JAN-016 WERELDWIJD ANTI-CORRUPTIEBELEID Pagina 1 van 9 1 Doelstelling Volgens het bedrijfsbeleid voert Hill-Rom alle handelingen en activiteiten uit naar de letter en de geest van de van toepassing zijnde

Nadere informatie

Speak up Interne meldingsprocedure

Speak up Interne meldingsprocedure Speak up Interne meldingsprocedure Interne meldingsprocedure bij BAM 1 In deze leidraad: 1 Definities / 3 2 Vermoeden van een misstand / 4 3 Meldingsprocedure / 4 4 Toekenning van verantwoordelijkheden

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Anticorruptiehandleiding

Anticorruptiehandleiding Anticorruptiehandleiding Integer leiding geven Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming

Nadere informatie

CEVA s Anticorruptie Beleid

CEVA s Anticorruptie Beleid 1 CEVA s Anticorruptie Beleid CONTENTS 1.0 INTRODUCTIE 1.1 Doel 1.2 Toepassing 1.3 Anticorruptie nalevings functie 1.4 CEVA's verplichting tot continue verbetering 2.0 CORRUPTIE & OMKOPING 2.1 Wat is corruptie?

Nadere informatie

Voorwoord Directie. Inhoud. Waarom deze Gedragscode? Doel... 5 Toepasselijkheid... 6

Voorwoord Directie. Inhoud. Waarom deze Gedragscode? Doel... 5 Toepasselijkheid... 6 1 Gedragscode Inhoud gedragscode Voorwoord Directie 3 Doel.... 5 Toepasselijkheid.... 6 1 Leiderschap.... 7 2 Mensen.... 8 2.1 Respect voor elkaar.... 8 2.2 Communicatie.... 8 2.3 Vertrouwelijke informatie....

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

CRH Gedragscode Ethisch Inkopen

CRH Gedragscode Ethisch Inkopen CRH Gedragscode Ethisch Inkopen CRH Gedragscode Ethisch Inkopen Leading with Integrity CRH Gedragscode Ethisch Inkopen CRH Gedragscode Ethisch Inkopen Inleiding MVO-eisen voor alle leveranciers Aanvullende

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES

IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES Governance, risk en compliance Internationale anticorruptiewetgeving IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES Het World Economic Forum schat de financiële schade door fraude en corruptie wereldwijd op 2600

Nadere informatie

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING Groep Compliance Risk Management BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES WWW.COMPLIANCERISKMANAGEMENT.INTRANET Informatieblad

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie