Doorrijden na een ongeval

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorrijden na een ongeval"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Het zal je maar gebeuren.. Je raakt betrokken bij een ongeval. Een ongeval waar je geen schuld aan hebt. Een ongeval dat plotseling gebeurt. Je rijdt rustig op je fiets naar huis en het volgende moment word je wakker in een ziekenhuisbed. Aangereden door iemand die het om wat voor reden dan ook niet nodig vond om zich om je te bekommeren, je gewoon achterliet en doorreed. Het zal je maar gebeuren Je gezin moet het een tijdlang zonder je stellen, je kunt weken of misschien zelfs maanden niet naar je werk; je sociale leven ligt ineens lam, want je vrienden en kennissen vinden zo n ziekenhuis maar vervelend. Je durft na je langdurige herstel niet meer goed het verkeer in en je bezoekt therapeuten om je weer over je angst heen te helpen. En daar bovenop komt dan nog de frustratie dat degene die al dat leed veroorzaakte onvindbaar is en blijft. Maar het wordt nog erger als het niet jou, maar je kind overkomt. Een heel jong kind nog, dat levenslang de littekens van dat ongeval met zich mee zal dragen. En jij zult levenslang het leed dragen van een ouder die zo n onschuldig kind, met een heel leven voor zich, ineens ziet veranderen in een mens die voorgoed dagelijkse zorg behoeft. In dit jaarverslag laten wij de mensen achter het ongeval aan het woord. Een slachtoffer van een ernstig ongeval in dit speciale geval niet het fysieke slachtoffer, maar de vader van dit kind dus wel degelijk een slachtoffer. Daarnaast een tweetal belangenbehartigers, die alle zakelijke beslommeringen rond de vergoeding van zorg uit handen nemen. Een psycholoog vertelt in dit verslag meer over de psychische impact van een ongeval, Slachtofferhulp Nederland vertelt over hun ervaringen en we laten ook een per sonenschadebehandelaar van het Waarborgfonds meer vertellen over hoe hij met de behandeling van een dergelijk schade aan de slag gaat. Uit de interviews met deze mensen ontstaat een beeld van wat slachtoffers mee kunnen maken, de diepere laag onder wat hen is overkomen. Een beeld dat nooit écht recht kan doen aan de werkelijkheid, maar dat aantoont dat zorg voor deze mensen, wellicht niet in de laatste plaats van de kant van het Waarborgfonds, van groot belang is. Gelukkig vormt het aantal dossiers waarin sprake is van letsel, slechts een kleine minderheid van alle schaden die het Waarborgfonds jaarlijks in behandeling neemt. Vanwege de ernst en de impact, hebben wij er des - ondanks toch voor gekozen om juist aan dit onderwerp extra aandacht te geven.

3 Doorrijden na een ongeval Jaarverslag 2012

4 Personalia Het Bestuur mr drs R.J. Hof voorzitter drs F. van Bruggen (vanaf 1 januari 2013) mr L.J.H. Ceelen (vanaf 1 december 2012) mw M.M. Heezen (vanaf 24 mei 2012) mr J.M.J. Hommel MMO (tot 24 mei 2012) mr T.L.W.M. Mallant mw mr S.M.A.J. den Ouden-Huijgen (t/m 31 december 2012) mr F.J.D. Wiegerink (tot 1 december 2012) Contactpersonen mr dr C.B. van der Net Ministerie van Justitie drs F.C. Keppels Ministerie van Financiën Directie Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. voor deze: mr F.J. Blees N.J.M. Barendse RA Jaarverslag 2012

5 Inhoud 1 Inleiding 6 2 Financieel resultaat 7 3 Prestaties 10 4 Ineas/IIC 17 5 Het Waarborgfonds als schadevergoedingsorgaan 20 6 Governance 21 7 Risicomanagement en compliance 24 8 Bestuur 28 9 Toekomstverwachting 29 Jaarrekening 30 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Toelichting 33 Overige gegevens 48 Kerncijfers 50 Jaarverslag

6 T YC H O DAV I D S - VA D E R VA N S L AC H T O F F E R Dat we het goed konden regelen, bracht veel rust Tycho Davids is de vader van Sam Davids (7). Sam werd vijf jaar geleden aangereden door een scooter. De dader reed door en is nooit gevonden, ondanks massale mediaaandacht en een goed lijkende compositietekening. Sam liep een drievoudige schedelbreuk op en kreeg kort na het ongeval een hersenbloeding die hem deels verlamde. Het eerste jaar na het ongeval zaten mijn vrouw en ik in de overlevingsstand. Sam was er slecht aan toe. Het was ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Artsen durfden weinig te voorspellen over hoe het met Sam zou gaan als hij groter zou worden. Op het moment van het ongeluk was onze dochter bovendien een paar weken oud. Je kunt je niet voorstellen wat er op dat moment op je afkomt. Pas na maanden was er tijd voor emoties. We waren boos, gefrustreerd. Ik vervloekte de dader. Dat hij een weerloos jongetje voor dood heeft achtergelaten op straat en niet het lef heeft gehad om zich te melden. Dat is dus de harde maatschappij waar we in leven. En mijn zoon is daar het slachtoffer van. Daarnaast moesten wij leren leven met het feit dat onze lieve, aardige, aanhankelijke, grappige en eindeloos geduldige Sam in één klap een invalide jongetje werd. Het allerbeste Voor mijn vrouw en mij stond meteen als een paal boven water dat Sam het allerbeste verdiende. Maar we hadden geen idee waar we moesten beginnen. Gelukkig kregen we in het ziekenhuis van de maatschappelijk werker het kaartje van letselschadebureau Kloppenburg. Zo kwam Peter Sonder bij ons in beeld en dat is tot op de dag van vandaag heel plezierig voor ons. Hij bracht ons bovendien in contact met het Waarborgfonds. Dat was nodig, want inmiddels zaten we financieel behoorlijk aan de grond. Je moet je voorstellen dat allerlei kosten op ons terechtkwamen, er was immers geen dader. Het Waarborgfonds heeft onmiddellijk gezorgd dat we weer ons dagelijks brood konden kopen. Rust Als ik moet omschrijven wat het Waarborgfonds ons heeft gegeven, dan is het antwoord: rust. Zij hebben ervoor gezorgd dat we een geschikt vervoermiddel konden kopen, zodat we mobieler zijn. Zij hebben ons geholpen toen we moesten verhuizen, want in onze bovenwoning met spiltrap konden wij niet meer blijven. En dat allemaal in goed overleg en op basis van wederzijds vertrouwen. Die erkenning, die krijg je niet van elke instantie. De afgelopen jaren is Sam met vallen en opstaan een originele, goedgehumeurde jongen geworden, die zich met een looprek redelijk kan voortbewegen. Hij gaat naar een speciale school, en volgens de juf maakt hij daar grote sprongen vooruit. Sinds de geboorte van zijn tweeling - zusjes, nu anderhalf jaar geleden, praat en loopt hij beter. Maar er is ook veel wat niet goed gaat. Sam is oversensitief. Hij is niet zindelijk. Er is zoveel dat hij nooit zal kunnen. Het doet soms pijn als ik zie hoe gemakkelijk onze oudste dochter van bijna vijf zich door het leven beweegt. Ja, ik vind dat confronterend. Glimlach We kijken naar de toekomst. Dat kan nu weer met een glimlach, ook dankzij de geboorte van onze tweeling. Maar de pijn blijft, die kan ook een Waarborgfonds niet wegnemen. Sam is voorgoed veranderd, van onze sociale kring is niets meer over, onze plannen om te emigreren zijn voorgoed van de baan. Ons leven is anders. Door één asociale jonge heer op een scooter.

7

8 1. Inleiding Ook in 2012 werd het nieuws vaak bepaald door alle ontwikkelingen rond de Eurocrisis. Hoewel een aantal regeringen bezuinigingsmaatregelen heeft aangekondigd soms van draconische omvang - lijkt het einde van de crisis nog niet in zicht. Het was ook een jaar van nationale turbulentie, met de val van een kabinet, verkiezingen en de samenstelling van een nieuw kabinet. Gebouwd op een coalitie die is veroordeeld tot het sluiten van compromissen, heeft dit kabinet de opdracht om diezelfde Eurocrisis, de toenemende werkloosheid en het begrotingstekort het hoofd te bieden. Het Waarborgfonds Motorverkeer wordt in zijn taak niet gehinderd door het komen en gaan van kabinetten of door de Eurocrisis. Nog steeds helpen wij slachtoffers die door toedoen van onbekende of onverzekerde daders schade hebben geleden die zij niet bij hun verzekeraar kunnen claimen. De veroorzakers van dat leed, de doorrijders, zijn dit jaar onderwerp van aandacht in de media geweest, waardoor ook het Waarborgfonds extra aandacht kreeg. De commerciële zenders voorop, gevolgd door regionale zenders en de landelijke pers gaven kort na elkaar te kennen meer te willen weten over de taak van het Waarborgfonds. Mede getriggerd door die publiciteit, heeft het fonds besloten om extra aandacht aan die taakbekendheid te geven, wat in 2012 heeft geleid tot de eerste praktische stappen in die richting. Ook de keuze van het thema van dit jaarverslag werd bepaald door de aandacht vanuit de samenleving. Dit jaar staat daarom het leed dat de doorrijder veroorzaakt centraal en laten we een slachtoffer, een tweetal belangenbehartigers, de behandelaar van het Waarborgfonds, een psycholoog en Slachtofferhulp Nederland aan het woord over de impact van een ongeval waar een doorrijder bij betrokken was. De uitbouw van ons digitaal klantenportaal nadert aan het einde van 2012 haar voltooiing, zodat begin 2013 zowel particuliere klanten als tussenpersonen alle soorten schaden via het medium internet bij ons kunnen indienen. We verwachten dat de tevredenheid van onze klanten hiermee een nieuwe impuls krijgt, vanwege zowel het gemak dat dit portaal hen biedt, als de verbeterde efficiency en dus snelheid - bij de verwerking van hun verzoek om schadevergoeding. Aan professionele aanbieders van schaden bieden wij nu de mogelijkheid om via claims in te dienen. De digitale snelweg raakt zodoende steeds dieper verankerd in onze processen, wat in dit verslagjaar tot uitdrukking komt in een consolidatie van onze doorlooptijden. Ons team medewerkers heeft dit jaar opnieuw blijk gegeven van een hoge mate van betrokkenheid, inzet en professionaliteit. Zonder dit team zou het Waarborgfonds niet in staat zijn om zijn dienst - verlening succesvol uit te voeren en dus gaat onze dank naar de leden daarvan uit. Rijswijk, 24 april 2013 Het bestuur mr drs R.J. Hof, voorzitter drs F. van Bruggen mr L.J.H. Ceelen mw M.M. Heezen mr T.L.W.M. Mallant De directie Verenigde Assurantiebedrijven Nederland N.V. Voor dezen mr F.J. Blees N.J.M. Barendse RA 6 Jaarverslag 2012

9 2. Financieel resultaat De door Verzekeraars en de Staat te betalen bijdrage aan het Waarborgfonds is voor 2012 verhoogd met ruim 16% omdat eind 2011 de nagestreefde afbouw van de liquide middelen nagenoeg gerealiseerd was. De verhoging van de bijdrage werd ook nodig geacht doordat voor 2012 een verdere verhoging van het aantal claims ten opzichte van 2011 werd verwacht. Deze verwachte stijging in aantal claims is niet uitgekomen. Het aantal ontvangen claims in 2012 ligt 10,7% onder het aantal in 2011 ontvangen schaden. Deze daling in ontvangen schaden is ook zichtbaar in de daling van de bruto (betaalde) schade. De schadelast over 2012 werd daarnaast positief beïnvloed ten opzichte van 2011 door een vrijval in de afwikkeling van oude schaden ad 5,5 miljoen terwijl in 2011 de afwikkeling van oude schaden nog een extra last opleverde van 5,7 miljoen. De bedrijfskosten bleven binnen de begroting. Het saldo van baten en lasten wordt verrekend met de in komende jaren van verzekeringsmaatschappijen en de Staat te ontvangen bijdragen. Jaarverslag

10 P E T E R S O N D E R - BEL A N G E N B E H A RT I G E R Geen houtjetouwtjeoplossingen Peter Sonder is belangenbehartiger bij letselschade - bureau Kloppenburg. In die hoedanigheid heeft hij regelmatig te maken met het Waarborgfonds. Zoals in het geval van Sam Davids, het jongetje dat ernstig hersenletsel opliep nadat een scooter hem aanreed en doorreed. Letselschadekantoren heb je in allerlei soorten en met verschillende stijlen. Onze filosofie is om praktische oplossingen te zoeken voor problemen die ontstaan na een ongeval. Wij zijn er vooral om mensen verder te helpen, ook met niet-materiële zaken. Ik heb cliënten met een gebroken arm die ik één keer zie en ik heb cliënten zoals Sam. Door het jarenlange contact met hem en zijn ouders ontstaat een vertrouwensrelatie. Zaken zoals met Sam zijn uitzonderlijk. Daar moet je er geen tien van hebben, daarvoor hebben ze te veel impact. Dat het om een kind gaat, maakt het heftiger. Ik heb vier zaken in behandeling waarbij de dader on - bekend is. Dat vreet aan mensen. Ik heb ze eraan kapot zien gaan. De woede is heel begrijpelijk, maar uiteindelijk contraproductief. Het staat herstel in de weg, en je ziet bovendien dat in dit soort situaties heel veel relaties stuklopen. Ik probeer dat in mijn gesprekken aan te geven: denk ook aan elkaar. een slachtoffer een voorschot op de schadevergoeding ontvangt. Bij het Waarborgfonds heb ik een heel andere ervaring. Zij zijn meestal welwillend, luisteren goed en gaan daadwerkelijk op zoek naar de beste oplossing. Daarin gaan ze best ver. In het geval van Sam hebben we een unieke constructie bedacht, waardoor het mogelijk werd dat de familie een huis kocht waar ze als een gewoon gezin konden gaan bouwen aan de toekomst. De manier waarop we dat gezamenlijk hebben opgepakt de klant, ons bureau en het Waarborgfonds is wat mij betreft een voorbeeld van hoe het zou moeten. Geen houtje-touwtjeoplossingen, maar samen nadenken over wat het beste is voor het slachtoffer. Op de langere termijn zijn alle partijen daar het meest bij gebaat. Dat vraagt trouwens een inspanning van iedereen, ook van de klant. Het is bij het Waarborgfonds niet: U vraagt, wij draaien. Zo is het nou ook weer niet. Maar ze begrijpen wel beter dan de meeste partijen dat het harmoniemodel uiteindelijk het meeste oplevert. Goed geregeld Het maakt het voor mensen gemakkelijker als ze weten dat de randvoorwaarden goed geregeld kunnen worden. En dan gaat het echt niet alleen om geld, maar ook om allerlei praktische zaken. Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen loop ik tegen muren op. Ze zijn vaak weinig coöperatief, wijzen zaken per definitie af of willen eerst van alle schade bewijsstukken ontvangen voor ze tot betalen overgaan. Dan kan het soms maanden duren voor

11

12 3. Prestaties Aan de hand van aantallen, bedragen en percentages, gaan wij in dit hoofdstuk in op onze werkzaamheden, waarbij ook de historie wordt betrokken. Ontvangen schadeclaims Wij kunnen de door ons ontvangen claims in twee groepen verdelen, namelijk schaden toegebracht door onbekend gebleven veroorzakers (a) en die, waarbij de veroorzaker onverzekerd was ten tijde van het ongeval (b tot e). De onverzekerde veroorzaker b. is zijn verplichting tot het verzekeren van zijn voertuig niet nagekomen c. reed in een door diefstal of geweld verkregen voertuig d. was verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij die insolvent is geraakt e. is van de verzekeringsplicht vrijgesteld wegens gemoedsbezwaren óf reed op een zogenaamde elobike. Hieronder worden de aantallen uit deze categorieën over de afgelopen jaren getoond: onbekend onverzekerd a b c d e totaal Het verslagjaar 2012 laat ten aanzien van voorgaande jaren een forse terugloop (10,7%) van het aantal door ons ontvangen schadeclaims zien. Wat de precieze oorzaken van deze vermindering zijn, is moeilijk in te schatten, maar omvat zeker een stelsel van factoren zoals de verbeterde verkeersveiligheid, minder verreden kilometers vanwege de economische crisis, minder vrachtverkeer, meer OV, enzovoort. Dit jaar werden geen nieuwe claims meer in behandeling genomen inzake het in faillissement geraakte Ineas/IIC. Bij de verwerking van de claims, hanteren wij een uitsplitsing van claims, gebaseerd op de wijze waarop onze interne processen zijn ingericht. Daarbij maken wij onderscheid naar schaden waarbij sprake was van letsel, schaden aan voertuigen die zijn toegebracht tijdens parkeerstand, de zogenaamde weg - meubilairschaden (schaden aan vangrails, lichtmasten, etc.) en overige materiële schaden. In de groep personenschaden zien wij van 2011 naar 2012 een daling van 9,5%, namelijk van naar Gezien de vaak ernstige gevolgen voor betrokkenen is het verheugend een dergelijke daling te kunnen signaleren. Het aantal claims inzake parkeerschaden, bedroeg in Dit betekent een daling van 8,5% ten opzichte van de in het verslag over 2011 vermelde Ten aanzien van wegmeubilairschaden kunnen wij over het verslagjaar een daling melden van 13,8%, namelijk van claims in 2011 naar in Onze belangrijkste aanbieders van claims in dit segment zijn onzeker over de oorzaak van deze plotselinge terugloop. Duidelijk is dat deze daling een niet onaanzienlijk effect op onze totalen heeft. 10 Jaarverslag 2012

13 Ontwikkeling ontvangen claims vs wagenpark Index: 2005= wagenpark wegmeubilair personenschade totaal parkeer overige materiële schaden De groep overige materiële schadeclaims vertoont over 2012 een daling van 11,9%, namelijk van in 2011 naar in Vanaf 2008 zien we een grillig verloop in de ontwikkeling van de aantallen claims, waarbij opvalt dat in 2012 voor het eerst een verandering is te zien die duidelijk afwijkt van ons statistisch gemiddelde. Daarom is het moeilijk om een toekomstverwachting over deze ontwikkeling uit te spreken. Beslissingen in schadeclaims Gedurende het jaar 2012 werd in (2011: ) dossiers een toe- of afwijzende beslissing genomen. 74,3% (37.704) van die claims werd geheel of gedeeltelijk toegewezen, een afname van 1,2% ten opzichte van het jaar 2011 (75,5%). Hieronder ziet u een grafiek met daarin de uitkomsten per categorie. Het toewijzingspercentage bij wegmeubilairschaden van 96,2% (in 2011: 94,4) is uiteraard een factor die het totaal sterk bepaalt. Dit hoge percentage ontstaat doordat het bij wegmeubilair eenvoudiger is aan de bewijseisen te voldoen en omdat wij met de partijen die deze claims indienen op intensieve wijze afstemmen welke claims wel of niet voor vergoeding in aanmerking komen. Toewijzingspercentage naar categorie parkeerschaden wegmeubilairschaden overige materiële schaden personenschaden totaal Jaarverslag

14 Onze klanttevredenheid hangt nauw samen met het al dan niet toewijzen van de claim. Daarom willen wij de taakbekendheid van het Waarborgfonds verbeteren en zodoende niet alleen de professionele markt, maar uiteindelijk ook particuliere klanten vooraf duidelijk maken of de claim die zij willen indienen enige kans van slagen heeft. In het komend jaar zal daartoe een nieuwe website schadezonderdader.nl worden ingericht. De bezoeker weet direct na beantwoording van een klein aantal eenvoudige vragen of de schade in beginsel door het Waarborgfonds vergoed kan worden. Doorlooptijden Onze processen zijn in de laatste jaren geoptimaliseerd in de richting van een vlot klantencontact en een snelle behandeling van de verzoeken om schadevergoeding. Dat blijkt uit een herhaling van het cijfer uit het voorgaande jaar: gemiddeld bedroeg de behandelingstijd van een claim in kalenderdagen. Een kanttekening bij het streven naar een korte doorlooptijd is echter op zijn plaats: uit ons jaarlijks uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek blijkt, dat men in het algemeen een nóg kortere behandelingstijd niet als bijzonder waardevol beoordeelt. Een zeer korte doorlooptijd zou de indruk kunnen wekken dat wij ons onvoldoende in een dossier verdiepen; een beeld dat wij zeker niet willen oproepen en dat ook niet aan de werkelijkheid beantwoordt. De effectieve tijd die de behandelaar aan een dossier besteedt is namelijk niet minder. Wel worden processen efficiënter ingericht. Doorlooptijd in kalenderdagen naar categorie parkeerschade wegmeubilair overige materiële schade gemiddeld materieel De verschillen in gemiddelde doorlooptijden tussen de onderlinge categorieën zijn logisch verklaarbaar uit de aard van de schade. Behandeling van een wegmeubilairclaim neemt nu eenmaal veel minder tijd in beslag dan van een claim in het rijdend verkeer, waarbij schuldvraag- of toedrachtonderzoek moet worden uitgevoerd. Omdat de herstelperiode van een slachtoffer vaak bepalend is voor de doorlooptijd van het dossier, tonen wij de doorlooptijd van personenschaden niet in dit overzicht. Daarbij geldt natuurlijk wel, dat wij ook bij personenschaden het streven hebben tot een zo vlot mogelijke afwikkeling te komen. Daarom meten wij de doorlooptijden van personenschaden niet alleen op grond van de snelheid waarmee wij tot een beslissing komen, maar ook op grond van het aantal nog openstaande dossiers uit voorafgaande schadejaren. De meting op basis van deze factoren is onderdeel van de Gedragscode behandeling personenschade (GBL), die wij hebben ondertekend. In de categorie letselschaden die langer lopen dan 2 jaar hebben wij niet meer dan 5% openstaande dossiers. 12 Jaarverslag 2012

15 Schade-uitkeringen Tijdens het verslagjaar 2012 keerden wij 59,0 miljoen uit. In 2011 lag dat bedrag op 68,0 miljoen. U vindt een uitsplitsing naar schadecategorieën van dit bedrag op pagina 51 van dit verslag. Klanttevredenheid Sinds vele jaren laat het Waarborgfonds jaarlijks de tevredenheid van onze klanten meten. De uitkomst van dit onderzoek, die wordt aangegeven als Net Promoter Score (NPS), is de aftreksom van promoters zij die ons beoordelen met het rapportcijfer 8 of hoger en de detractors de groep die ons beoordeelt met rapportcijfer 5 of lager. De groep respondenten die ons een 6 of 7 geeft, de passives, wordt als neutraal beschouwd en wordt daarom in de vergelijking niet meegenomen. Klanten die hun claim toegewezen hebben gekregen zijn eerder geneigd om hun medewerking aan het klant - tevredenheidsonderzoek te geven dan zij die hun claim afgewezen zien worden. Daarom heeft het bureau dat het onderzoek verricht besloten een weging op zowel de score van voorgaande jaren als van het verslagjaar toe te passen. verloop NPS gewogen ongewogen De daling van 7 punten in de gewogen NPS score wordt als niet wezenlijk beoordeeld. In het algemeen roemen de promoters onze processen en vlotheid. De detractors zijn vooral niet te spreken over de strengheid die wij hanteren ten aanzien van bewijslevering. Deze wordt vaak als onredelijk ervaren. De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek hebben in ieder geval aangetoond dat wij onze inspanningen nog meer moeten richten op een deugdelijk verwachtingsmanagement. Als, al voordat de claim wordt ingediend, onze klant meer duidelijkheid krijgt over hoe kansrijk zijn claim is, dan voorkomt dat veel frustratie en ontevredenheid over een afwijzende beslissing. Sinds 2010 ontvangen wij geregeld terugkoppeling over onze dienstverlening vanuit een klantenpanel, waarin een aantal zakelijke claimanten is vertegenwoordigd. Opnieuw heeft dit panel goede diensten bewezen, vooral bij afstemming van onze wederzijdse processen en blijkt daarom veel waardevoller voor ons dan een jaarlijks onderzoek, dat meestal onder dezelfde, vaste contacten plaats heeft. In samenwerking met het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV) wordt jaarlijks een klant - tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Voor 2012 kwam het rapportcijfer van dit onderzoek uit op 8,0 (2011: 7,8). Dit heeft uiteraard alleen betrekking op de door het fonds behandelde personenschaden. Ons interne klachtenbureau ontving in klachten (2011: 38), waarvan er uiteindelijk 4 gegrond werden verklaard. In 2012 richtten 10 personen zich tot het KiFiD met een klacht over het Waarborgfonds (2011: 14). In één geval werd de klacht ingetrokken; in de overige 9 gevallen verklaarde de Ombudsman 6 keer ongegrond, werd 1 klacht niet in behandeling genomen, is 1 klacht nog steeds in behandeling en is in 1 klacht een gedeeltelijke schadevergoeding toegewezen. Jaarverslag

16 F RA N K E M M E R I G - TEAMLEIDER P E R S O N E N S C H A D E De uitdaging is om het slachtoffer optimaal te helpen Frank Emmerig is teamleider personenschade bij het Waarborgfonds. Onze afdeling behandelt rond de 1700 schades per jaar. In ongeveer driekwart van de gevallen reed de dader door na een ongeval, in de overige gevallen gaat het om een onverzekerde dader. Het Waarborgfonds treedt in dit soort zaken op als de aansprakelijke partij. Dat is een gekke situatie. Wij weten immers ook niets van de dader. Als een geval bij ons wordt aangemeld, beginnen wij met een beoordeling. Bij ernstige gevallen brengt één van de drie mensen in de buitendienst, onder wie ik, een bezoek aan de betrokkene. Dat is vaak confronterend voor deze persoon, wij zijn in zekere zin toch het verlengstuk van de dader. Het is belangrijk dat we vooraf goed uitleggen wat we komen doen. Ook bezoeken wij de betrokkene het liefst in de huiselijke omgeving, zodat zijn verhaal écht centraal staat. Meestal is ook zijn of haar belangenbehartiger aan - wezig. Dat kan iemand van een letselschadebureau zijn of een rechtsbijstandverzekeraar. Passende oplossing In zo n gesprek inventariseren we wat er is gebeurd en hoe het nu met iemand gaat. We stellen vragen over de persoonlijke, sociale situatie van onze klant. Bij het beoordelen van het letsel laten we ons bijstaan door medisch adviseurs. De belangrijkste vraag is eigenlijk: waar loop je tegenaan sinds het ongeluk? Het is aan ons om daar een passende oplossing voor te bieden. In het eerste gesprek merk je vaak al dat er een grote psychische component is. Mensen voelen zich aan hun lot overgelaten als de dader onbekend of onverzekerd is. De woede en het onbegrip die dit oplevert, vertragen de genezing. Wij kunnen als Waarborgfonds de pijn wel iets verlichten, door uit te leggen dat wij ze financieel tegemoet kunnen komen. Maar de dader achterhalen kunnen wij niet, en je merkt dat dit blijft knagen. Ook in latere gesprekken. Hoeveel gesprekken je hebt met mensen hangt af van de ernst van het letsel. Er zijn mensen die je één of twee keer bezoekt. Er zijn ook mensen die je jaar in jaar uit blijft zien, minimaal één keer per jaar. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het jongetje Sam, die een ongeluk kreeg toen hij tweeënhalf was. Nu is hij zeven en voorlopig blijven wij wel in beeld, misschien wel altijd. Wel weeg je voortdurend af hoeveel contact er moet zijn. Sam en zijn ouders moeten zich er prettig bij voelen. Knuffelbeertje Het is in dit werk heel belangrijk om een mensen-mens te zijn en stevig in je schoenen te staan. Je komt veel ellendige verhalen tegen. Veel verdriet en woede. Er zijn wel opleidingen die je kunnen ondersteunen, maar veel komt op jou neer. Toen ik voor de eerste keer naar Sam ging, vond ik dat best moeilijk. Ik heb toen een knuffelbeertje gekocht. Dat brak in elk geval het ijs. Wat mij inspireert is dat je veel voor mensen kunt betekenen. De uitdaging is om iemand het optimale te bieden, binnen de bestaande regels natuurlijk. Ik probeer een schade zo snel en transparant mogelijk af te handelen. Kan iemand niet meer in zijn huidige woning blijven? Dan schakel ik partijen in om die verhuiswens te realiseren. Doorrijden na een ongeval is helaas van alle tijden. De consequentie daarvan is ernstig. Daar mag best meer aandacht voor komen. Eigenlijk, bedacht ik laatst, zou er bij het rij-examen al aandacht voor moeten zijn. Enerzijds denken toekomstige weggebruikers dan misschien beter na voordat ze doorrijden na een ongeval. Anderzijds leren ze dan ook al over het bestaan van het Waarborgfonds. Misschien dat ik toch maar eens contact moet opnemen met het CBR.

17

18 Verhaal op onverzekerden De uitgekeerde schaden in claims waarbij sprake was van een aansprakelijke, onverzekerde veroorzaker, worden door het Waarborgfonds verhaald op die dader. Het recht van verhaal is vastgelegd in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (Wam) en dient meerdere maatschappelijke doelen. Naast de inspanningen van de overheid om de verzekeringsplicht te handhaven is het onmisbaar als instrument om het verzekeringssysteem van de Wam in stand te houden. De kans om na het onver - zekerd veroorzaken van een ongeval voor de volledige schade te worden aangesproken is bovendien een goede stimulans om zich te verzekeren. Met onze verhaalsacties voorkomen wij ook dat de verzekerden een hogere bijdrage aan het Waarborgfonds zouden moeten opbrengen. De verzekerden brengen via hun verzekeringspremie immers de middelen op waarmee de slachtoffers van onverzekerde weggebruikers door het Waarborgfonds schadeloos worden gesteld. Daarnaast ervaren slachtoffers vooral als er sprake was van personenschade - het als een vorm van immateriële genoegdoening dat de onverzekerde dader de financiële dans niet ontspringt. In 2012 incasseerde het Waarborgfonds een bedrag van 2,6 miljoen; gelijk aan dat van Ontwikkelingen In de loop van het verslagjaar werd onze aandacht gevestigd op een fenomeen dat steeds vaker wordt gehanteerd in de Nederlandse gemeenten om het verkeer in gewenste banen te leiden, namelijk de beweegbare blokkade of poller. Het betreft hier een paal in de weg die door middel van een elek - tronisch signaal omlaag kan worden bewogen, waarna deze weer automatisch terug omhoog komt, zodra een enkel voertuig de barrière is gepasseerd. Wij stellen vast dat deze pollers met hoger dan redelijk te verwachten frequentie worden beschadigd door aanrijdingen; in enkele gevallen zelfs meerdere tientallen malen per jaar. Wij hebben onderzoek laten doen naar de rechten en plichten van zowel de schade vorderende gemeenten en het Waarborgfonds en de conclusie die uit het onderzoek volgde, is dat een deel van de schade aan de eigen schuld van de gemeente is toe te rekenen als zij geen passende maatregelen treft om het aantal schaden te beperken, of de genomen maatregelen kennelijk geen effect hebben. Wij zullen in 2013 de betreffende gemeenten inlichten over ons standpunt hierin en onze interne processen hierop aanpassen. Fraudebestrijding Het bestrijden van fraude is sinds jaar en dag een belangrijk item bij het Waarborgfonds. Net als verzekeraars staan ook wij bloot aan pogingen tot misbruik. Het grote verschil met verzekeraars is dat wij geen verzekerden hebben, maar aangesproken worden door personen waar wij geen (polis)relatie mee hebben. Kort gezegd: sommige benadeelden pogen met behulp van onjuiste gegevens een uitkering te verkrijgen terwijl daar geen recht op bestaat. Zij zetten daarbij niet alleen beproefde middelen in maar worden steeds inventiever. Wij besteden veel tijd en energie aan de beheersing en bestrijding van fraude. De kwaliteit daarvan wordt uiteraard mede bepaald door ons kennisniveau. Dat bewaken wij continue door het volgen van opleidingen en training en door het verzorgen van workshops voor de schadebehandelaren. Doel van dergelijke workshops is het bereiken van een groter fraudebewustzijn en het creëren van alertheid door kennis van risico-indicatoren, het gebruik van stroomschema s die de processen meer inzichtelijk maken, een betere beoordeling van bewijs en gebruik van (externe) databases. De afdeling Speciale Zaken werkt nauw samen met marktpartijen zoals onder meer het Verbond van Verzekeraars. Het Waarborgfonds heeft 2 medewerkers van Speciale Zaken in het register coördinator fraudebeheersing van het NIVRE. Aanpak en opleiding hebben een positief gevolg gehad. In 2012 is een bespaard bedrag gerealiseerd van 2,8 miljoen, ruim 1,1 miljoen meer dan vorig jaar. Dat heeft voor een deel te maken met een aantal grote schaden. 16 Jaarverslag 2012

19 4. Ineas/IIC Op basis van artikel 25 eerste lid, onder d van de Wam heeft het Waarborgfonds een taak bij het vergoeden van schade aan benadeelden van een veroorzaker van wie de verzekeraar in staat van onvermogen is geraakt. De afgelopen decennia had zo n situatie zich in Nederland niet voorgedaan, maar op 24 juni 2010 heeft de rechtbank Amsterdam de noodregeling uitgesproken over de Nederlandse internet autoverzekeraar International Insurance Corporation (IIC), handelend onder de naam Ineas, gevolgd door een faillissement op 20 oktober Ook omdat wij onze overige uitkomsten in dit jaarverslag helder willen vergelijken met 2010, presenteren wij de gevolgen van het faillissement in dit aparte hoofdstuk. Ineas sloot niet alleen autoverzekeringen in Nederland maar bood in dienstverrichting ook autopolissen aan in een aantal andere landen, totaal ruim contracten verspreid over Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje. Deze polissen zijn door de curator beëindigd per 1 september Evenals in Nederland geven de waarborgfondsen in Duitsland en Frankrijk dekking in geval van een onvermogende verzekeraar. Het Spaanse Waarborgfonds echter geeft daarvoor geen dekking als het een buitenlandse verzekeraar betreft die in dienstverrichting Spaanse motorrijtuigen heeft verzekerd. Op basis van een in 1995 gesloten overeenkomst tussen waarborgfondsen betaalt het waarborgfonds in het land van vestiging van de verzekeraar de uitgekeerde schade terug aan het fonds dat in het land van dienstverrichting in eerste instantie garant staat jegens de benadeelden. Terwijl daarover eerst onduidelijkheid bestond, is inmiddels vast komen te staan dat deze overeenkomst alleen van toepassing is, als het waarborgfonds van de lidstaat van dienstverrichting zelf gehouden is het slachtoffer schadeloos te stellen. Concreet betekent dit dat wij in deze de uitkeringen van het Duitse en Franse Waarborgfonds restitueren, maar van het Spaanse Waarborgfonds niet. De in 1995 gesloten overeenkomst is inmiddels gecontinueerd en in zoverre aangepast dat enerzijds ook waarborgfondsen die niet gehouden zijn om op te treden bij insolventie van motorrijtuigverzekeraars kunnen toetreden, anderzijds is tevens overeen gekomen dat het waarborgfonds van de lidstaat van vestiging van de verzekeraar jaarlijks niet meer behoeft te restitueren aan het waarborgfonds van de lidstaat van dienstverrichting dan overeenkomt met 0,5 % van het totale jaarlijkse marktpremie-inkomen uit Wam-verzekeringen. Op deze wijze worden liquiditeitsproblemen bij het waarborgfonds uit de lidstaat van vestiging van de verzekeraar voorkomen. Er zijn in 2012 geen nieuwe claims meer in behandeling genomen inzake het in faillissement geraakte Ineas/lIC. Jaarverslag

20 G E O R G E S M I T S - PSYC H O L O O G Het kan helpen als de schuldige bekend is George Smits is psycholoog bij de Bossche praktijk Smits en Beerends. Hij behandelt zo n vijf tot tien verkeersslachtoffers per jaar en geeft trainingen aan onder meer letselschade-experts en arbeidsdeskundigen. Het helpt als de dader bekend is, zegt hij. In mijn praktijk heb ik geleerd dat ieder mens anders reageert na een verkeersongeval. Niet alle mensen hoeven na zo n gebeurtenis standaard naar de psycholoog. De verwerking heeft simpelweg ook tijd nodig. Maar als iemand angstklachten houdt, slecht slaapt, nare dromen heeft, het ongeluk voortdurend herbeleeft of erg somber is, dan heeft zo iemand misschien baat bij een bezoek aan een psycholoog. Vaak kan een schade-expert of arbeidsdeskundige goed inschatten of dat nodig is. En de directe omgeving voelt het vaak nóg beter aan. Schuldige Ook hebben sommige mensen er last van dat er geen confrontatie met een dader kan plaatsvinden. Die is vaak wel gewenst, als de tijd daar rijp voor is. Ik heb in mijn praktijk gemerkt dat het beide partijen, zelfs de dader, verder kan helpen. De dader doet er dus zeker toe. Het kan de verwerking echt vergemakkelijken als er iemand is die berouw toont en voor wie je misschien enig begrip kunt krijgen. Als je op lange termijn altijd in wrok naar de veroorzaker van jouw trauma blijft kijken, houd je een probleem. Die boosheid, daar lijd je ook zelf onder. In therapie kun je werken aan het uiten van die boosheid. Die moet letterlijk eruit, zeg ik altijd. Je moet erover praten, want een geuite emotie is een zakkende emotie. En blijvende boosheid vreet aan je. Groeiende angst Angst kan diep doorwerken. Stel je bent aangereden door een grijze Opel. Dan kun je bang worden voor grijze Opels, maar ook voor alle grijze auto s, alle Opels, of zelfs voor alle auto s. Om dat te voorkomen, is het goed om open over je angst te praten, maar ook om zo snel mogelijk gewoon weer te gaan rijden. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat de angst alleen maar groter wordt. Het verwerken van zo n trauma kan veel moeilijker zijn als de dader na het ongeluk is doorgereden. Zeker als er sprake is van ernstig letsel. Hoewel je ook veel last kunt houden van een ongeluk waar je met een schrammetje of een kapotte fiets vanaf komt. Slachtoffers kunnen zich heel gefrustreerd en machteloos voelen als ze het gevoel hebben dat ze wel dood hadden kunnen zijn, terwijl de dader niet eens de moeite nam zich om hen te bekommeren.

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Een beetje bijzonder In een aantal opzichten is het Waarborgfonds Motorverkeer een bijzonder bedrijf in verzekeringsland. Zo hebben we geen eigen verzekerden en geen winstoogmerk. En soms

Nadere informatie

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter Jaarverslag 2008 Personalia Bestuur mr A.J. Jutte voorzitter mr J.M.J. Hommel MMO J.C. Jansen mw mr S.M.A.J. den Ouden-Huijgen mr F.J.D. Wiegerink Contactpersonen mw mr I.M. Nathan-Kaarsemaker Ministerie

Nadere informatie

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter

Personalia. Bestuur. Contactpersonen. Directie. mr A.J. Jutte voorzitter Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Personalia Bestuur mr A.J. Jutte voorzitter mr J.M.J. Hommel MMO J.C. Jansen mw mr S.M.A.J. den Ouden-Huijgen mr F.J.D. Wiegerink Contactpersonen mw mr I.M. Nathan-Kaarsemaker

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Inhoud. Gedragscode Behandeling. Letselschade. In het nieuws... 2 Letseljournaal Oktober 2009

Inhoud. Gedragscode Behandeling. Letselschade. In het nieuws... 2 Letseljournaal Oktober 2009 Vereniging voor Letselschade-Slachtoffers Letseljournaal Nieuwsjournaal voor Letselschadeland, een uitgave van de VvLS Gedragscode Behandeling Letselschade Ervaringen van Letselschade-Slachtoffers met

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Detachering & Projecten. Regres. Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER

Detachering & Projecten. Regres. Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER Detachering & Projecten Regres Pionieren in een groeimarkt WHITEPAPER WHITEPAPER Regres Pionieren in een groeimarkt 2 Whitepaper - Regres Voorwoord Op de Nederlandse markt is regres een betrekkelijk nieuw

Nadere informatie

Lichtpuntjes in de letselschade

Lichtpuntjes in de letselschade WHIPLASH MAGAZINE HÉT WHIPLASH LIJFBLAD 25e jaargang nummer 3 december 2013 Lichtpuntjes in de letselschade Mark Reekers: Mijn persoonlijke motto is glunder! 2 Voorwoord Lichter Heb ik geluk bij mijn ongeluk?

Nadere informatie

Pagina 16 Agenda. Autoverzekeraars branchebreed aan de slag met Gedragscode Behandeling Letselschade

Pagina 16 Agenda. Autoverzekeraars branchebreed aan de slag met Gedragscode Behandeling Letselschade piv Bulletin 1 Inhoud Pagina 2 Ten Geleide Pagina 6 Werkgeversaansprakelijkheid & ingeleend personeel Pagina 8 4 Docenten over leergang MzL Pagina 10 Mediation in letselschade; praktijkervaring Pagina

Nadere informatie

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wie is er aansprakelijk? Hebt u recht op schadevergoeding of smartengeld? Wie helpt u bij het afwikkelen van letselschade? Inleiding Maartje: al met al een hele nare

Nadere informatie

IN EEN HOGERE VERSNELLING IN EEN HOGERE VERSNELLING JAAR VER SLAG. De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1

IN EEN HOGERE VERSNELLING IN EEN HOGERE VERSNELLING JAAR VER SLAG. De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1 IN EEN HOGERE IN EEN HOGERE JAAR VER SLAG De Letselschade Raad Jaarverslag 2014 1 2 IN EEN HOGERE Over De Letselschade Raad De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van letselschade

Nadere informatie

De Gedragscode Behandeling Letselschade: een goed bewaard geheim?

De Gedragscode Behandeling Letselschade: een goed bewaard geheim? De Gedragscode Behandeling Letselschade: een goed bewaard geheim? Stichting De Ombudsman Februari 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 9 1.1 Letselschade en Stichting De Ombudsman 9 1.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Behandeling Letselschade

Behandeling Letselschade >> Gedragscode Behandeling Letselschade Goede praktijken bij het regelen van schade Maurits Barendrecht, Peter Kamminga en Corry van Zeeland In samenwerking met Janneke van der Linden en Sabrina van Willigenburg

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

Over leven. in de medische letselschadepraktijk

Over leven. in de medische letselschadepraktijk Het slachtoffer van letselschade Over leven in de medische letselschadepraktijk Een onderzoek naar de positie van de patiënt en de rol van de ketenpartners tijdens de afhandeling van een medische letselschadezaak

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 167 Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2014 Nr. 2 VERSLAG VAN DE NATIONALE OMBUDSMAN OVER 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Uw Nationale ombudsman

Nadere informatie

Welkomstwoord mevr. J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga- Autsema, voorzitter Instituut Asbestslachtoffers

Welkomstwoord mevr. J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga- Autsema, voorzitter Instituut Asbestslachtoffers Welkomstwoord mevr. J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga- Autsema, voorzitter Instituut Asbestslachtoffers Vandaag, 26 januari 2005, bestaat het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) op de kop af vijf jaar. Dat is een

Nadere informatie

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Gebruik, bereik en draagvlak C.J. Maas-de Waal Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2006 Het Sociaal

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Het financiële klachteninstituut

Het financiële klachteninstituut Het financiële klachteninstituut Jaarverslag 2010 Het financiële klachteninstituut Voorwoord Kifid kwam in 2007 tot stand door een flitsfusie van klachteninstellingen in de financiële dienstverlening.

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie