Asielbeleid en Belangen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Asielbeleid en Belangen"

Transcriptie

1 Asielbeleid en Belangen Het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in de jaren Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtsgeleerdheid PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Katholieke Universiteit Nijmegen volgens besluit van het College van Decanen in het openbaar te verdedigen op dinsdag 2 november 1993 des namiddags te 3.30 mir precies door JAN WILLEM TEN DOESSCHATE geboren op 5 juni 1953 te Wadenoyen Hilversum Verloren 1993

2 Inhoudsopgave Voorwoord 9 Lijst van afkortingen 10 Hoofdstuk 1 Inleiding Probleemstelling De groepen vluchtelingen ten aanzien van wie het toelatingsbeleid wordt onderzocht De betekenis van beleid De stand van het onderzoek De onderzoeksvragen De bronnen Opbouw van deze Studie 25 Hoofdstuk 2 Het juridische kader en de participanten die formeel bij het toelatingsbeleid waren betrokken De wettelijke regeling inzake de toelating van vluchtelingen De verblijfstitels De asielaanvraag De rechtsmiddelen Het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in het licht van het algemene toelatingsbeleid ten aanzien van vreemdelingen Departementen en organisaties die formeel bij de besluitvorming betrokken waren Het ministerie van Justitie Het ministerie van Buitenlandse Zaken De Interdepartementale Commissie voor Vluchtelingenzaken (ICV) en het Interdepartementaal Overleg inzake Hulpverlening aan Vluchtelingen (IO) De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACV) De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) Overzicht van de kabinetten en de voor het toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen verantwoordelijke bewindslieden in de jaren

3 6 Asielbeleid en belangen Hoofdstuk 3 Het toelatingsbeleid ten aanzien van acht groepen vluchtelingen in de periode De Tsjechen ( ) Inleiding De eerste voorbereidingen op de komst van Tsjechen (augustus 1968) De richtlijnen (September 1968 tot juli 1970) Uitkomst van het beleid De Portugezen ( ) Inleiding De eerste aandacht in het parlement voor Portugese asielzoekers (1969) Protesten tegen het Justitie-beleid en de eerste richtlijnen (najaar 1969 tot najaar 1970) De afgifte van mandaatverklaringen aan Portugese asielzoekers ter discussie (december 1969 tot September 1970) Het contact tussen Justitie, Sociale Zaken en CRM ( ) Aandacht voor de rechtspositie en een gewijzigd beleid ( ) Uitkomst van het beleid De Oegandezen ( ) Inleiding Het eerste verzoek van de UNHCR aan Nederland (augustus 1972 tot november 1972J& Het tweede verzoek van de UNHCR aan Nederland (januari 1973 tot Oktober 1973) Uitkomst van het beleid De Chilenen ( ) Inleiding De vluchtelingen in de Nederlandse ambassade (September 1973 tot mei 1974) De toelating van niet-chileense vluchtelingen uit Chili (oktober 1973 tot 1977) Toelating van veroordeelden tot langdurige gevangenisstraffen (augustus 1974 tot September 1975) Opnieuw vluchtelingen uit Chili toegelaten (september 1975 tot mei 1976) Uitkomst van het beleid De Iraakse Koerden ( ) Inleiding Een eerste groep Iraakse Koerden vraagt asiel in Nederland (mei 1975 tot augustus 1975) Verzoeken van de UNHCR om Iraakse Koerden op te nemen (augustus 1975 tot augustus 1978) Uitkomst van het beleid De Turkse christenen ( ) Inleiding Tweemaal de grens gesloten (juli 1976 tot maart 1977) De aanscherping van het toelatingsbeleid (mei 1978 tot juni 1979) De afwikkeling van het beleid (september 1979 tot januari 1983) Uitkomst van het beleid De Vietnamezen ( ) Inleiding De eerste reactie van Nederland op de Vietnamese vluchtelingen (mei 1975 tot juni 1975) Een terughoudende opstelling ( ) 117

4 Inhoudsopgave De tragiek van de Vietnamese bootvluchtelingen leidt tot een ruimhartig beleid (1979) Twijfels aan het vluchtelingenschap en streven naar een beheersing van het aantal toelatingen ( ) Uitkomst van het beleid De Polen ( ) Inleiding Een oproep van de UNHCR en de eerste voorbereidingen op de komst van Polen naar Nederland (december 1981 tot januari 1982) Uitwerking van richtlijnen ten aanzien van drie categorieen vluchtelingen Uitkomst van het beleid Het beleid voor acht groepen vergeleken De uitkomsten van het beleid De participanten bij het beleid Patronen en instrumenten van beleid 139 Hoofdstuk 4 De belangen Inleiding De buitenlandse betrekkingen Inleiding De bemoeienis van vertegenwoordigers van het vluchtland De Nederlandse diplomatieke vertegenwoordigers in het vluchtland De rol van de buitenlandse betrekkingen in de besluitvorming De rol van het toelatingsbeleid van andere landen De UNHCR Inleiding De ITNHCR en de toelating van uitgenodigde vluchtelingen De UNHCR en de toelating van asielzoekers De inschakeling van de UNHCR door de regering Conclusie De arbeidsmarkt Inleiding De arbeidsmarkt en het aantal uitgenodigde vluchtelingen De arbeidsmarkt en de selectie van uitgenodigde vluchtelingen De arbeidsmarkt en de toelating van asielzoekers De arbeidsmarkt en het visumbeleid Conclusie Opvangmogelijkheden en integratiekansen Inleiding De opvangcapaciteit en het aantal uitgenodigde vluchtelingen De integratiekansen en de toelating van uitgenodigde vluchtelingen Conclusie Het recht Inleiding Beperking van de beleidsvrijheid De anticipatie op de rechter Het proefproces 192

5 8 Asielbeleid en belangen Conclusie De belangenorganisaties voor vluchtelingen Inleiding Een typering van de opeenvolgende vluchtelingenorganisaties in de periode De rol van vluchtelingenorganisaties als financier en Organisator van de opvang van asielzoekers en vluchtelingen De rol van vluchtelingenorganisaties bij de uitnodiging van vluchtelingen De rol van vluchtelingenorganisaties bij het toelatingsbeleid ten aanzien van asielzoekers Conclusie 205 Hoofdstuk 5 Conclusies Een vergelijking tussen het onderzochte toelatingsbeleid en het totale toelatingsbeleid in de periode Andere determinanten van het toelatingsbeleid De relatieve betekenis van de factoren Vergelijking tussen het toelatingsbeleid van Nederland, Duitsland en de VS 223 Bijlage 229 Bibliografie 233 Overzicht van tabellen 240 Summary 241 Curriculum vitae 245 Register van organisaties en instellingen 246 Register van personen 248

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is an author's version which may differ from the publisher's version. For additional information about this

Nadere informatie

Rapport Onderzoekscommissie Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

Rapport Onderzoekscommissie Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Rapport Onderzoekscommissie Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Rapport Onderzoekscommissie Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Samenstelling Commissie: Prof. mr. Michiel Scheltema Drs. Jacqueline

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

Het topje van de ijsberg? advies over het tegengaan van identiteits- en documentfraude in de vreemdelingenketen

Het topje van de ijsberg? advies over het tegengaan van identiteits- en documentfraude in de vreemdelingenketen Het topje van de ijsberg? advies over het tegengaan van identiteits- en documentfraude in de vreemdelingenketen A D V I E S De ACVZ De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) bestaat uit tien deskundigen.

Nadere informatie

Advies Arbeidsmigratiebeleid

Advies Arbeidsmigratiebeleid Advies Arbeidsmigratiebeleid Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Staatssecretaris van Justitie Minister van Economische Zaken Staatssecretaris voor

Nadere informatie

VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011

VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 Geesje Werkman, Kerk in Actie, Postbus 456, 3500 AL Utrecht Tel. (030) 880 17 56 Fax (030) 880 17 67 E-mail: g.werkman@kerkinactie.nl UITNODIGING UPDATEDAG

Nadere informatie

RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT

RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT RUKSUNTVERSITEIT GRONINGEN OPEN EN BESLOTEN BU COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAPPEN EN FONDSEN VOOR GEMENE REKENING PROEFSCHRIFT ter verkrijging van het doctoraat in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Wobka. Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

Evaluatieonderzoek Wobka. Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie Evaluatieonderzoek Wobka Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie Evaluatieonderzoek Wobka Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

Nadere informatie

Een sterkere stem. Voorwoord

Een sterkere stem. Voorwoord Jaarverslag 2010 Inhoud Voorwoord 3 Resultaten 4 1. Asiel 5 2. Integratie 12 3. Communicatie 20 4. Vereniging & organisatie 26 5. Bestuur en toezicht 29 6. Financiën 32 Colofon Het jaarverslag 2010 is

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSGAVE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 J VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

INDIAC NL EMN NCP AUGUSTUS 2012 IMMIGRATIE VAN INTERNATIONALE STUDENTEN NAAR NEDERLAND

INDIAC NL EMN NCP AUGUSTUS 2012 IMMIGRATIE VAN INTERNATIONALE STUDENTEN NAAR NEDERLAND IMMIGRATIE VAN INTERNATIONALE STUDENTEN NAAR NEDERLAND IMMIGRATIE VAN INTERNATIONALE STUDENTEN NAAR NEDERLAND Augustus 2012 Colofon Titel Auteurs Immigratie van internationale studenten naar Nederland

Nadere informatie

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten

NOTA het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag van de EU over de mensenrechten RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2000 (05.10) (OR. fr,en) 11317/00 LIMITE PESC 395 COHOM 5 RELEX 32 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Ontwerp-jaarverslag

Nadere informatie

Mensenrechten in Nederland. Jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens

Mensenrechten in Nederland. Jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens Mensenrechten in Nederland Jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens 30% van de Nederlanders kan spontaan geen enkel mensenrecht noemen. Terwijl kennis in de praktijk juist bijdraagt

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Niet-begeleide. minderjarigen

Niet-begeleide. minderjarigen Niet-begeleide Niet-begeleide minderjarigen minderjarigen in België in België onthaal, terugkeer en integratie europees migratienetwerk 1 belgisch contactpunt 2 1 Het EMN heeft als doel om op het vlak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Kinderhandel in Nederland

Kinderhandel in Nederland Majorie Kaandorp en Mirjam Blaak Kinderhandel in Nederland De aanpak van kinderhandel en de bescherming van minderjarige slachtoffers in Nederland UNICEF NEDERLAND DEFENCE FOR CHILDREN ECPAT NEDERLAND

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78658

Nadere informatie

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra juni 2009 Voorwoord Voor u ligt Kind in het centrum:

Nadere informatie

Kwaliteit van de rechtsbijstand door advocaten in vreemdelingenzaken:

Kwaliteit van de rechtsbijstand door advocaten in vreemdelingenzaken: Kwaliteit van de rechtsbijstand door advocaten in vreemdelingenzaken: Een pilotonderzoek Tamara Butter Miek Laemers Ashley Terlouw 2 Inhoudsopgave Lijst van afkortingen... 5 Samenvatting... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Het leven gaat door. Een onderzoek naar de effecten van het illegalenbeleid op het leven van uitgeprocedeerde asielzoekers in Utrecht

Het leven gaat door. Een onderzoek naar de effecten van het illegalenbeleid op het leven van uitgeprocedeerde asielzoekers in Utrecht Het leven gaat door Een onderzoek naar de effecten van het illegalenbeleid op het leven van uitgeprocedeerde asielzoekers in Utrecht Mieke Kox Stichting LOS 31 december 2009 1 Voorwoord Dit onderzoek is

Nadere informatie

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013 Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2013 Brussel, november 2013 Samenstelling Lieselot Vanduynslager en Johan Wets (Steunpunt Inburgering en Integratie HIVA) Jo Noppe (Studiedienst van de Vlaamse Regering)

Nadere informatie

De positie van vrouwen en meiden in de asielopvang

De positie van vrouwen en meiden in de asielopvang 7 Leven in niemandsland De positie van vrouwen en meiden in de asielopvang Christel Kohlmann Niemand is niet meer is niet minder Vecht of valt Bijt in het zand op t veld van eer in niemandsland Uit: Fréderique

Nadere informatie

Evaluatie. Wet afbreking zwangerschap

Evaluatie. Wet afbreking zwangerschap Evaluatie Wet afbreking zwangerschap M.R.M. Visser 1 A.J.G.M. Janssen 2 M. Enschedé 1 A.F.M.N. Willems 1 Th.A.M. te Braake 2 K. Harmsen 2 E.M.A. Smets 1 J.C.J.M. de Haes 1 J.K.M. Gevers 2 1 Academisch

Nadere informatie

KINDERRECHTENMONITOR - 2013 -

KINDERRECHTENMONITOR - 2013 - KINDERRECHTENMONITOR - 2013 - KINDERRECHTENMONITOR 2013 Colofon De feitelijke informatie in deze Kinderrechtenmonitor 2013 is in opdracht van de Kinderombudsman bijeengebracht door de Afdeling Jeugdrecht

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Tot het huwelijk gedwongen. een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang

Tot het huwelijk gedwongen. een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang Tot het huwelijk gedwongen een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang A D V I E S De ACVZ De Adviescommissie voor vreemdelingenzaken is een bij

Nadere informatie

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht

Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Op weg naar een uniforme uitvoering van de afnameplicht Francis Riethoff stagiaire bij de Raad voor Rechtsbijstand, afdeling Bureau Wbtv. Een onderzoek naar een uniforme toepassing van de afnameplicht

Nadere informatie