COOL BRUIST! MEERJARENBELEIDSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COOL BRUIST! MEERJARENBELEIDSPLAN 2013 2016"

Transcriptie

1 COOL BRUIST! MEERJARENBELEIDSPLAN

2 INHOUD 1. VOORWOORD 3 2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN Consumentengedrag 4 3. POSITIONERING VAN COOL Ongedwongen plezierzoekers en inspiratiedelers 5 4. MISSIE, VISIE EN DOEL Missie Visie Strategie en doelstellingen 6 5. ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN Cool kunsteducatie, cultuureducatie De productlijnen (kunsteducatie nader beschreven) Cool Theater, Podiumkunst Basisprogrammering: Programmalijnen Podium van de Stad: iedereen is welkom Café Cool: Horeca Cool Rent-a-Theatre: Verhuur MARKETING ORGANISATIE Personeel Automatisering Duurzaamheid FINANCIEN Financiering van de activiteiten Financieel beheer Prijsbeleid Sponsoring Meerjarenraming MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 2 VAN 15

3 1. VOORWOORD. Voor jong en oud, individuen of groepen, bedrijven of particulieren heeft Cool kunst en cultuur aanbod van voorstellingen, cursussen, activiteiten en ontmoetingen. Professionele voorstellingen en amateurvoorstellingen en concerten wisselen elkaar af. Bezoekers komen in Cool om zelf kunst te maken of juist om zich te laten inspireren. Amateurs en professionals staan naast elkaar op de planken, werken samen en beïnvloeden elkaar. Cool wil zoveel mogelijk mensen uit Heerhugowaard en omgeving kunst laten ervaren, beoefenen en waarderen. Meedoen aan kunst en cultuur (actief of passief) binnen Cool geeft mensen het gevoel ergens bij te horen. In Cool kunst en cultuur zijn alle kunsten verenigd. Het is een gastvrij huis van creatie, ontmoeting en beleving. In Cool draait alles om beleving. Om het oproepen van emoties, het prikkelen van zintuigen en het scheppen van unieke ervaringen. Om het samenbrengen van mensen en hun werelden. Om het creëren en overdragen van buitengewone positieve energie. Het markante gebouw maakt Cool tot een niet te missen fenomeen in de stad. De eigenzinnige opzet, met de integratie van kunsteducatie en theater als elkaar versterkende functies maken van Cool een uniek cultuurcentrum in Heerhugowaard en de regio. Cool is gastvrij en laagdrempelig, dynamisch en creatief. Onze ideeën sprankelen, verwonderen, bruisen, en zijn in staat om een onuitwisbare indruk achter te laten. Voor onze klanten, onze gasten, en ook voor onszelf. In Cool combineren we passie met professionaliteit. Wij helpen mensen op weg hun talenten te ontwikkelen en bieden een gastvrij huis om écht een avond uit te zijn. Je gaat naar Cool voor de meest inspirerende live-ervaring: Cool Bruist! MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 3 VAN 15

4 2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN. De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Er zijn sterke veranderingen op allerlei gebieden; van financiële crisissen en verschuivende economische machten tot milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. De snelle en ingrijpende ontwikkelingen van technologie en de nog steeds groeiende invloed van het web dragen bij aan de snelle veranderingen en verkorten de levenscycli van organisaties en businessmodellen. Onze maatschappij ontwikkelt zich steeds meer tot een netwerkmaatschappij mede onder invloed van het gebruik van social media. Tegelijkertijd zien we een grote toename in het gebruik van mobiele applicaties, en wordt een sterk groeiend aandeel van de consumentenaankopen gedaan via webwinkels. Door deze snelle veranderingen om ons heen gaat de mens op zoek naar veiligheid, nieuwe zekerheden, zingeving, continuïteit en vertrouwde nabijheid. In het consumentengedrag zien we dit terug in behoefte aan positivisme, zingeving, spiritualiteit en mediaconsumptie; ook in spontane korte- termijn aankopen, gemak (24/7 aankopen), gewenning aan veel keuze en comfort. Kortom, de consument stelt hoge eisen aan de dienstverlening en wil graag verleid worden. Het gezag van de 'kenner' is niet langer een leidend argument, het publiek of de klant is zelfbewust en kieskeurig. Zij willen betrokken worden bij de keuzes. Volgens vooraanstaande trendwatchers als Esmée Schönfeldt, Christine Boland (genomineerd voor Trendwatcher van het jaar 2012) en Adjiedj Bakas, gaan ook de volgende aspecten een belangrijke rol spelen de komende jaren: duurzaamheid en maatschappelijk bewustzijn wordt steeds belangrijk; de ruileconomie zal groeien, we gaan herwaarderen wat goed is geweest. Nostalgie en cultureel erfgoed in een moderne setting maken een opmars; door ons dynamisch bestaan moeten we af en toe opladen. Dat kan enerzijds door naar binnen te keren, door verstilling, mindfulness en minimaliseren van impulsen, maar anderzijds juist door de energie die wordt opgewekt door verwondering, verrassing en verbeelding; crowdfunding en crowdsourcing gaan sterk groeien: de consument gaat mede bepalen welke producten of diensten worden opgezet, uitgevoerd en gefinancierd; het Nieuwe Werken gaat een nog grotere rol spelen; er is een groeiende aandacht voor combinaties van inhoud en ontspanning binnen een event (netwerken, ontspannen, workshops) in plaats van luxe events. Trends in de culturele sector zijn onlosmakelijk verbonden met deze actuele maatschappelijke ontwikkelingen CONSUMENTENGEDRAG. Ontwikkelingen in het consumentengedrag die waarneembaar zijn binnen de culturele sector: uitstellen van het koopmoment en meer last minute-verkoop (spontane beslissingen); van producten en diensten naar belevenissen (verleiding); bewuste keuze en duurzaamheid zijn belangrijk in het beslistraject en het productaanbod; de klant is zelfbewust en weet wat hij wil: van probeerconsumentisme naar beslisconsumentisme; vaste doelgroepen bestaan haast niet meer, consumenten behoren tot vele doelgroepen; verlangen naar authenticiteit en echtheid; bezoekers kiezen voor goedkopere voorstellingen (VSCD), cursisten kiezen voor kortlopende cursussen. Cool zal een scherp oog hebben voor de heersende trends en ontwikkelingen in de wereld om haar heen. Deze zullen mede bepalend zijn voor de producten en productcombinaties die worden aangeboden en de manier waarop dit aanbod in de markt wordt gezet en gecommuniceerd. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 4 VAN 15

5 3. POSTITIONERING VAN COOL. Je gaat naar Cool voor de meest inspirerende live-ervaring! Cool is open en maakt theater, kunsteducatie en cultuur voor iedereen toegankelijk. Cool is vriendelijk en gastvrij. Ze heeft een breed blikveld en verschaft je toegang tot het huis van verbeelding, waar ze je verrast en waar je verder kunt kijken. Ze biedt een blik buiten de werkelijkheid. Ze heeft diepgang en is ook wel beetje buitenissig. Cool heeft passie en creatieve bezieling en dat inspireert. Daar praten het publiek en de cursisten over. Ze heeft passie; passie voor kunst en cultuur. Ze blijft publiek en cursisten verrassen en treedt buiten de gebaande paden. Cool wijst je de weg naar nieuwe prikkels en inzichten. Je gaat naar Cool voor het opdoen en delen van inspiratie. Je kunt er geraakt en ontroerd worden, je eigen emoties beter leren begrijpen en tot uitdrukking leren brengen. Het met elkaar delen van de ervaring heeft daar zeker een rol in. Het gaat om plezierige emotionele ervaringen die raken aan het dagelijks leven van gasten en cursisten. Cool geeft dat emotionele inzicht, anders dan bijv. de bioscoop, door de échte ervaring; de live-ervaring. Cool biedt ook de gelegenheid om na te praten om die emotionele ervaringen met elkaar te kunnen delen ONGEDWONGEN PLEZIERZOEKERS EN INSPIRATIEDELERS. We differentiëren cultureel bezoek of deelname aan culturele activiteiten naar motivatie. Op sociaal gebied varieert deze van individuele verrijking tot gezamenlijk plezier; van boodschap en inhoud naar ongedwongen genieten en delen. Op psychologisch gebied zien we een differentiatie van open beleving naar gecontroleerde beleving: van openstaan voor nieuwe opvattingen en hang naar diepgang naar ervaringen binnen de grenzen van eigen opvattingen en gevoelens. Het grootste deel van onze gasten vinden we in de groep gasten, bezoekers en cursisten die hoofdzakelijk geïnteresseerd zijn in gezamenlijk plezier in een gecontroleerde beleving: de ongedwongen plezierzoekers. Een iets kleiner deel vinden we bij de geïnteresseerden in gezamenlijk plezier in een open beleving: de inspiratiedelers. Het bieden van gezamenlijk plezier voor ongedwongen plezierzoekers en inspiratiedelers biedt uitstekende aanknopingspunten voor zowel cultureel als zakelijk succes. Deze positionering past beter bij het huidige tijdsbeeld en biedt meer houvast dan een meer individueel verrijkende positionering. Ze sluit goed aan op de gestelde identiteitswaarden van Cool: Gastvrij en laagdrempelig: past bij ongedwongen plezierzoekers. Dynamisch en creatief: past bij inspiratiedelers. (Gebaseerd op brandingtraject met I AM Creative januari 2012) Cool probeert met haar aanbod ongedwongen plezierzoekers te verleiden inspiratiedeler te worden. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 5 VAN 15

6 4. MISSIE, VISIE EN DOEL MISSIE. Cool is het de bruisende cultuurcentrum in Heerhugowaard dat de vonk voor kunst en cultuur overbrengt door inspirerende ontmoetingen en live-ervaringen. Cool is er voor mensen die actief of receptief kennis willen maken met kunst met een grote en een kleine K, maar ook met elkaar. Cool biedt een aantrekkelijke en inspirerende ontmoetingsplek voor alle inwoners en bezoekers van Heerhugowaard, niet alleen in het eigen gebouw, maar ook op tal van locaties in de stad, zoals scholen en wijkcentra. Cool wil zoveel mogelijk mensen kunst laten ervaren, beoefenen en waarderen en bijdragen aan het ontdekken en ontwikkelen van hun persoonlijk talent. Kwaliteit en gastvrijheid staat daarbij voorop bij alles wat we doen. Cool staat voor: beleven, ontdekken, bekwamen en ontmoeten VISIE. Cool kunst en cultuur wil een gastvrij huis zijn voor kwalitatieve en inspirerende podiumkunsten en kunsteducatie. Een huis waar makers en liefhebbers van deze kunsten elkaar treffen in de meest optimale omstandigheden. Cool wil een culturele bemiddelaar en initiator zijn met een belangrijke rol in het onderhouden en versterken van een breed draagvlak voor het lokale culturele leven in Heerhugowaard. Daarbij geldt dat ze midden in de samenleving staat. Cool wil fungeren als intermediair en aanjager tussen vraag en aanbod in de cultuur, en als een spin in het web van cultuur fungeren als bruisend podium èn ontmoetings- en werkplaats voor projecten, producties en evenementen STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN. De belangrijkste doelstelling van Cool is het op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau aanbieden van een breed scala aan kunstuitingen op het gebied van podiumkunsten en kunsteducatie aan de bevolking van Heerhugowaard en omgeving. Cool is een gastvrij thuis voor bezoekers, bespelers en cursisten. Zij wil door excellente klantenbinding en hoogstaande persoonlijke service verwachtingen overtreffen en gasten een positieve beleving aanbieden met een groot wow-effect. Cool wil het kloppende culturele hart van de stad zijn door niet alleen in het eigen gebouw, maar ook op tal van locaties in de stad, zoals scholen en wijkcentra, een aanbod op maat aan te bieden. Cool doet dit door samenwerkingsverbanden aan te gaan met het onderwijs, welzijnsinstellingen en een breed scala aan kunsten cultuuraanbieders en aansluiting te zoeken bij zoveel mogelijk instellingen en activiteiten, al dan niet van culturele aard. Cool profileert zich als het Podium van de Stad en stelt haar faciliteiten en kennis beschikbaar voor het verenigingsleven, amateurbespelers en het bedrijfsleven uit de regio. De strategie van Cool zal er op gericht zijn om, door het bieden van een divers aanbod, binnen de gekozen positionering, laagdrempelig te zijn en blijven, met kwaliteit en gastvrijheid hoog in het vaandel. Cool willen dit realiseren door: zich op te stellen als cultureel ondernemer: Cool wordt gesubsidieerd door de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk, maar is cultureel ondernemer en genereert aanvullende financiële middelen die verdere ontwikkeling van producten en diensten mogelijk maken; kwaliteit en gastvrijheid in alles het uitgangspunt te laten zijn; de klant en de markt centraal te stellen; MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 6 VAN 15

7 samenwerking en samenspel als uitgangspunt te nemen (binnen disciplines, amateurs en professionals, tussen Cool en andere instellingen etc.); toevoegen van extra waarde: iedere klant krijgt meer dan hij/zij verwacht: bijvoorbeeld extra randprogrammering, extra service, contact met de artiesten, totaalavonden, etcetera; investeren in kinderen; daar waar mogelijk krijgen juist kinderen kansen zich te ontwikkelen. Om dit alles te bereiken dient er balans te zijn binnen de organisatie. Een balans tussen het culturele programma, tevreden, steeds weer terugkerende gasten, deskundige, vitale en creatieve medewerkers, voldoende financiële middelen en een voortdurende stroom aan innovatieve ideeën, plannen en producten. Deze keuzes, de trends in de wereld om ons heen en de gekozen positionering hebben effecten op de verschillende producten en bedrijfsonderdelen van Cool. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 7 VAN 15

8 5. ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN. Cool onderscheidt zich in de regio door de eigenzinnige opzet, met de integratie van kunsteducatie en theater als elkaar versterkende functies. Cool wil zich in al haar activiteiten onderscheiden door haar gastvrijheid en kwaliteit, laagdrempeligheid, het brede aanbod, de unieke mogelijkheden voor cross-overs tussen podiumkunsten en kunsteducatie en het aanbod van een totaalbeleving. De producten die Cool aanbiedt onderscheiden we in de volgende groepen: 1. Cool Kunsteducatie: cultuureducatie. 2. Cool Theater: podiumkunsten. 3. Café Cool. 4. Cool Rent-a-Theatre COOL KUNSTEDUCATIE, CULTUUREDUCATIE. Cool biedt disciplinebreed hoogwaardig aanbod gedurende de hele culturele loopbaan van een mens. Vanaf het seizoen onderscheiden we vier productlijnen op het gebied van kunsteducatie. Binnen deze productlijnen vinden de verschillende fases van kunsteducatie plaats: kennismaken, ontwikkelen & verdiepen en talentontwikkeling. Ieder van deze fases kent eigen aanbod, structuur, methodes en organisatie PRODUCTLIJNEN KUNSTEDUCATIE. A. Kunst proeven.. Hoofddoel: het bieden van een breed kunst en cultuuraanbod binnen de schoolomgeving van kinderen: Cool voor School. Bijvoorbeeld het bezoeken van schoolvoorstellingen in Cool, voorbereiden en verdiepende workshops in scholen, en grootschalige muziekprojecten als Klasse, Rondje Cultuur, enzovoort. Activiteiten binnen deze productgroep zijn toegankelijk, in groepsverband en gericht op kennismaken en ervaren. B. Kunst ervaren Hoofddoel: Bevorderen van sociale cohesie en het bieden van laagdrempelige ontmoeting met kunst en cultuur bij de mensen in hun wijk; Cool Local. In projecten waarbij de sociaal bindende factor van kunst voorop staat laat Cool kinderen en volwassenen binnen de veilige omgeving van de eigen wijk, straat of stad kennismaken met kunstactiviteiten. Community artprojecten als Planetenwijk en Schrijverswijk zijn hier voorbeelden van. Samenwerking vindt plaats tussen Cool en Kern 8, wijkpanels, wijkgebouwen, bibliotheek en andere instellingen. C. Kunsten ontwikkelen & verdiepen. Hoofddoel: het bieden van een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor particulieren en bedrijven in groepsverband of individueel. Together Coo.l Kinderen en volwassenen die een keuze hebben gemaakt zichzelf verder te willen ontwikkelen krijgen lessen op het gebied van muziek, beeldende kunst en theater en musical. Cursorisch onderwijs, individueel, in duo s of in groepen vormt de basis van het leertraject. Daarnaast vullen interdisciplinaire projecten, samenspel en podiumpresentatie het aanbod aan. Voor bedrijven, instellingen of organisaties maakt Cool aanbod op maat. D. Talentontwikkeling en excelleren Hoofddoel: uitzonderlijk talent herkennen, begeleiden en stimuleren. Cool Talent. Bijvoorbeeld de Zangtalentklas. Speerpunten voor de komende jaren: uitbreiding educatief aanbod naar andere gemeenten; samenwerkingsmogelijkheden met Artiance Alkmaar in de regio verder ontwikkelen, mede door gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden met behoud van toegekende provinciale subsidie; herbezien subsidierelatie met gemeente Langedijk; ontwikkelen van andere toekomstscenario's; subsidie hoofdzakelijk inzetten voor de productgroepen kunst proeven, kunst ervaren en kunst ontwikkelen; cross-overs tussen kunsteducatie en podiumkunsten verder ontwikkelen. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 8 VAN 15

9 Het onderscheidend vermogen van Cool toont zich in de aanwezigheid van topdocenten, de focus op samenspel en ontmoeting en de genre & discipline overstijgende mogelijkheden in het aanbod COOL THEATER, PODIUMKUNST. Cool biedt hoogwaardig podiumkunstenaanbod voor de inspiratiedeler en de plezierzoeker. Uitgangspunt is dat Cool een brede, representatieve doorsnede van het landelijke theateraanbod presenteert, waarbij een optimale balans wordt gezocht tussen kunst en amusement, gevestigde namen en aankomend talent. In de programmering wordt aansluiting gezocht met het educatieve aanbod van Cool. Cool ondervindt concurrentie in haar omgeving van Theater De Vest in Alkmaar, de bioscoop, de bowling, poppodia en overige culturele organisaties in de omgeving. Het avondje uit, het avondje thuis, de verleidingen van televisie, internet, games en dvd s als substituut producten, en de steeds verder toenemende leisure-mogelijkheden. Het onderscheidend vermogen van Cool zit in het aanbod van een live-ervaring in een gastvrij huis, tegen een betaalbare prijs. Er wordt voor productgroep Cool Theater een onderverdeling gemaakt in twee productlijnen: Basisprogrammering; programmering van Podium van de Stad BASISPROGRAMMERING: PROGRAMMALIJNEN. A. Theaterhelden. In de programmalijn Theaterhelden wordt ruimte gegeven aan populaire genres zoals cabaret, musical, stand up en show. Bekende artiesten die al een vast publiek hebben in Heerhugowaard komen terug, artiesten die bekend zijn, maar niet eerder in Heerhugowaard hebben gestaan komen voor het eerst. De populaire voorstellingen moeten zorgen voor een groot publieksbereik van Cool. Ook Theaterhelden in wording krijgen binnen Cool een plek. Potentie, belofte en kwaliteit zijn de criteria. B. Nieuwe Lente. Verdieping en verbreding van het aanbod verrast en brengt nieuwe publiekgroepen in het theater. Binnen de programmalijn Nieuwe Lente voorziet Cool het aanbod van markante, verassende en vernieuwende voorstellingen van veelal jonge makers die gepresenteerd worden in de vorm van toneel op toneel. C. Café Cool Live. Café Cool heeft een podium en dat wordt geprogrammeerd met singer-songwriters, bandjes, open podia, jazz en jamsessions en allerhande optredens. Het is een plek waar gevorderden kunnen spelen, maar waar ook leerlingen kunnen uitproberen hoe het is om op een podium te staan. Café Cool is laagdrempelig, zowel voor de bezoeker als artiest. Het draagt in hoge mate bij aan de ontmoetingsfunctie van Cool. Speerpunten voor de komende jaren: uitvoeren van doorlopende tevredenheidonderzoeken; in overleg met gemeente Heerhugowaard ontwikkelen en verkennen van popbeleid; meer gebruik van multifunctionele mogelijkheden van de Rodi Media Zaal; contacten aanhalen met amateurkunstverenigingen en gezamenlijke activiteiten opzetten PODIUM VAN DE STAD: IEDEREEN IS WELKOM. Cool verbindt en faciliteert inwoners van Heerhugowaard die podium zoeken voor hun kunsten. In de programmalijn Podium van de Stad vallen alle producties, bijeenkomsten, concerten en activiteiten die bijdragen aan presentatie, ontmoeting en verbinding van groepen inwoners van Heerhugowaard en omgeving. Cool wil in de toekomst nog nadrukkelijker initiatieven die voor en door de stad bedacht en geproduceerd worden, ondersteunen en faciliteren en helpen mogelijk maken. Cool zet daarvoor haar deskundigheid op het gebied van techniek, productie, publiciteit en evenementenorganisatie in voor begeleiding en ondersteuning. Ze is daarmee Podium van de Stad en gastvrij cultuurhuis in Heerhugowaard. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 9 VAN 15

10 A. Podium van de Stad: eigen producties. Cool ontwikkelt en produceert eigen initiatieven op haar podia. Zij doet dit waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties. Jaarlijks zijn er meerdere festivals die Cool (mede)produceert zoals bijvoorbeeld het BoNoZeKa-festival voor regionale popbands. Daarnaast zijn er de producties die Cool zelf maakt en die vaak ontstaan in combinatie met het aanbod vanuit de kunsteducatie: o.a. de presentaties in de Rodi Media Zaal van de theater- en musicalcursussen. Voor veel van deze producties wordt aanvullende subsidie of sponsoring gezocht om deze mogelijk te maken. B. Podium van de Stad: samenwerking. Cool fungeert ook als loket voor al het andere aanbod door dit te faciliteren binnen haar pand. Denk aan de Balletschool Heerhugowaard, JCSU, Sizzling Salsa, en anderen. Cool voor School: Cool brengt kinderen in contact met kunst. Cool brengt peuters, kleuters, basisschoolleerlingen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs in contact met kunst. Maar ook met bioscoop en kwalitatieve jeugdfilms met randprogrammering. De school speelt in deze opzet een sleutelrol. C. Podium van de Stad: randprogrammering. Het publiek heeft behoefte aan een totaal avond uit, en streeft naar belevenissen, waar het op een of andere manier intrinsiek bij betrokken is. Om tegemoet te komen aan deze behoefte organiseert Cool (vanuit de inhoud) inleidingen, nagesprekken, workshops, speciale diners, en diverse salons. Speerpunten voor de komende jaren: Podium van de Stad / ontmoetingsfunctie uitbreiden; een kans geven aan initiatieven die ontstaan in de stad en daarbij fungeren als partner; het faciliteren van groepen die zelf activiteiten willen organiseren in Cool CAFÉ COOL: HORECA. Café Cool wil een modern en fulltime geopend café worden. Goede horecafaciliteiten maken een cultuurcentrum extra aantrekkelijk voor bezoekers. Enerzijds als belevingsversterker voor de theaterbezoeker, dus als essentieel onderdeel van het Cool-theater uitgaansconcept, met o.a. podiumactiviteiten die aansluiten op de theatervoorstelling. Daarmee worden avondvoorstellingen rendabeler gemaakt en genereert het Café extra inkomsten. Anderzijds wil Café Cool betekenis krijgen als, opzichzelfstaande en inspirerende horecagelegenheid. Horeca in Cool wordt voortaan gezien als primair proces dat in de onderlinge samenhang met het theater, de kunsteducatie en het overig aanbod, de kwaliteit van de dienstverlening in hoge mate bepaald en ondersteunt. Café Cool versterkt de ontmoetingsfunctie van Cool kunst en cultuur als Podium van de Stad, en maakt het mogelijk dat ervaringen worden gedeeld. Het is een service-instrument dat een meerwaarde geeft aan de productgroepen Cool Kunsteducatie en Cool Theater. Daarnaast zal de horeca ingezet worden als extra verdiencapaciteit rondom verhuur en commerciële activiteiten. Café Cool wil zich meer profileren als uitgaansgelegenheid in het nieuwe stadshart van Heerhugowaard. Het wil haar horecafaciliteiten sterker profileren, zowel richting de reguliere bezoekers als naar de zakelijke markt. Cool onderscheidt zich van de overige aanwezige horecagelegenheden door de content; steeds weer een nieuwe live beleving'. Speerpunten voor de komende jaren: afronden upgrading Café Cool en foyers; ontwikkelen aansprekend horecabeleid; theatercafé meer in de markt zetten als café waar je kunt lunchen, kunt werken, thematisch dineren; waar makers en genieters van podiumkunsten en educatie elkaar kunnen treffen, als inspirerende netwerkmogelijkheid voor het bedrijfsleven; versterking van de dagfunctie, door het ontwikkelen van activiteiten; kwaliteitsniveau van de horeca verhogen, de term gastvrijheid meer betekenis geven; verhogen van inkomsten uit theaterhoreca door verlengen van de gemiddelde verblijfstijd van gasten; totaalaanbod Coolplein mede vormgeven. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 10 VAN 15

11 5.4. COOL RENT-A-THEATRE: VERHUUR Cool biedt alle faciliteiten van het gebouw aan voor verhuur. We maken daarbij vanaf onderscheid in verschillende soorten verhuur en tariefgroepen: Cultureel Professioneel: de inzet als o.a. montagetheater; Cultureel Amateur: verhuur aan lokale en regionale amateurgezelschappen. Goed voor draagvlak binnen de lokale samenleving en de positionering van Cool, en in lijn met de profilering als Podium van de Stad. Hiermee is een cultureel maatschappelijk belang gediend; Sociaal Maatschappelijk: verhuur aan niet culturele verenigingen en organisaties, belangrijk voor de maatschappelijke verankering, zoals bijvoorbeeld het Trinitas College; Commercieel: onder deze noemer vallen alle symposia, congressen, personeelsverenigingen, ledenraadvergaderingen, en meer. Voor de inkomsten uit verhuur is deze tak, samen met de cultureel professionele verhuur verreweg de meest interessante. Voor de toekomst benoemen we meerdere vormen van commerciële verhuur: a. Een compleet avondje uit, gerelateerd aan het podium, waarbij een arrangement wordt aangeboden rondom een culturele activiteit die al plaats vindt in Cool. b. Cool als evenementenbureau voor bedrijven die een bedrijfsfeest of activiteit willen organiseren in Cool. Cool biedt een standaardprogramma en maatwerk. c. Creatief met ruimte door het inzetten van de gehele accommodatie van Cool voor symposia en congressen. Bij alle vormen van verhuur zal waar mogelijk worden samengewerkt met externe partijen, zowel op het gebied van catering als op het gebied van aanvullende activiteiten. Kernwoorden zijn kwaliteit, efficiency, service, gastvrijheid en creativiteit. Gasten krijgen een positieve beleving aangeboden met een groot wow-effect. Het onderscheidende vermogen van Cool ten opzichte van overige aanbieders van zalen en catering zit in het feit dat je bij Cool eigenlijk de magie van het theater huurt, inclusief alles wat er maar in het theater mogelijk is. Speerpunten voor de komende jaren: opstellen van een salesplan voor de zakelijke markt; stimuleren van verhuur/vergader- en congresfunctie en de mogelijkheid voor het houden van bedrijfsfeesten. Cool niet alleen een cultureel, maar ook een commercieel succes; actieve acquisitie voor verhuur vanuit kernbegrippen als kwaliteit, efficiency, service en creativiteit; goede afstemming met betrekking tot de programmering o.a. mogelijk maken door inzet van geautomatiseerde systemen. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 11 VAN 15

12 6. MARKETING & COMMUNICATIE. Het consumentengedrag binnen de culturele sector en de hele vrijetijdsmarkt is sterk veranderd de afgelopen jaren en zal blijven veranderen. Mensen raken minder geïnteresseerd in een product op zich. Men zoekt ook naar waardegestuurde ervaringen die een emotionele kant raken. Er is een duidelijke verschuiving waarneembaar van interesse in producten en diensten naar zoeken naar belevenissen. Daarnaast worden aankoopbeslissingen bewuster en kritischer. De gast wil: de laagste prijs, de beste service, een attractief aanbod en een totaalbeleving; en het liefst alle vier tegelijk. Als het kan het liefst ook nog duurzaam, groen en gezond. Daarbij wordt ook het koopmoment langer uitgesteld. Dit stelt nieuwe eisen aan marketing en publiciteit, en sterke ontwikkelingen op het terrein van communicatie. Accenten die Cool de komende jaren gaat leggen zijn: Branding, doelgroepen en middelen: branding van het merk 'Cool'; meer integreren van social media in de marketingstrategie; nieuwe media een groot aandeel naast de oude media; klantreis inzichtelijk maken en automatiseren waar mogelijk; segmentatie in communicatie met verschillende klantgroepen; ontwikkelen verleidkundige instrumenten voor bezoek of deelname aan activiteiten. Klantrelatie: Cool zal steeds meer een relatie aangaan met haar klant en de gast het gevoel van verbondenheid en cocreatie geven, door: opzetten van doelgroeplijnen en loyaliteitsprogramma s voor het binden van gasten; het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken; klant centraal stellen, klantpanels instellen, meer aansluiten bij de vraag vanuit de markt, het inzetten van gastprogrammeurs; CRM inzetten voor verbeteren van de klantrelatie: hoe meer kennis over klanten, hoe gerichter aanbod en dienstverlening is af te stemmen, hoe groter de kans op tevredenheid; creëren van een duidelijk gezicht van de organisatie is belangrijk voor de identificatie met de organisatie (inzetten social media, bloggen, twitteren, klantpanels). Communicatie: van massacommunicatie naar meer individuele communicatie; van zenden naar communiceren; persoonlijke, menselijke stijl: Cool een gezicht geven; collectieve productie van aanbod, ontwikkelingen en vormgeving met de gast/bezoeker/cursist (crowdsourcing); focussen op mogelijkheden voor zelfexpressie (reactiemogelijkheden via website of communities, direct contact voor interactie en meningvorming met bespeler of docent, inzetten digitale middelen voor cocreatie). Verkoopstrategiën: inzet gedifferentieerde prijzen naar moment van aanschaf, klantsegment of voorstellingstijdstip bij het theateraanbod door middel van geautomatiseerde systemen; verschillende prijzen voor verschillende waarden; verhogen van de bezoekfrequentie van verschillende segmenten theatergasten of cursisten. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 12 VAN 15

13 7. ORGANISATIE. Cultureel ondernemerschap, nieuwe product-markt-combinaties, effectief marketingbeleid, actieve acquisitie, publieksgerichte horeca, doelgerichte automatisering, up-to-date theatertechniek, adequate arbeidsomstandigheden zijn allemaal onontbeerlijk. Cool zet ook in de komende beleidsperiode alle zeilen bij om haar bezoekers de diensten te kunnen bieden die zij verlangen PERSONEEL. Om te kunnen voldoen aan onze doelstellingen zal er aandacht zijn voor verder professionalisering van de organisatie en het personeel. Er moet meer gedacht gaan worden in termen van productiviteit/verdienen dan in termen van bezuinigen. Meer dan ooit wordt er van medewerkers analytisch en probleemoplossend vermogen gevraagd, naast meedenken en resultaatgerichtheid: ondernemend werknemerschap. De kwaliteit van de medewerkers is een kritische succesfactor voor Cool kunst en cultuur. Deskundigheid, lerend vermogen, flexibiliteit, gastvrijheid en creativiteit zijn van belang. Cool wil investeren in de kennis en ervaring van haar medewerkers door scholing en training. Hiertoe wordt personeelsbeleid ontwikkeld dat zowel bijdraagt aan het welbevinden, motivatie en de groei van medewerkers als aan het bereiken van de gestelde doelen. Een overweging zal steeds zijn: wat zijn kerntaken en wat kan worden uitbesteed? Dit kan gebeuren door het opstarten van samenwerkingsverbanden met andere organisaties bij bepaalde functies, of door het inhuren van tijdelijke medewerkers op projectbasis. Het functiegebouw zal onder de loep genomen worden en getoetst. Er wordt een nieuw personeelsplan opgesteld met een vernieuwde beoordelingsstructuur en loopbaanbeleid AUTOMATISERING. Het is ons streven de mogelijkheden van automatisering en het gebruik van netwerken en internet optimaal te benutten. Nieuwe softwaresystemen zijn geïmplementeerd om de efficiëntie binnen de organisatie en de service naar de klant te verbeteren, verder onderzoek wordt gedaan naar verdere automatiserings mogelijkheden om de volgende efficiencyslag te maken DUURZAAMHEID. Heerhugowaard zet zich op de kaart als duurzame gemeente. Ook Cool wil duurzaam beleid ontwikkelen. Theaters en cultuurcentra zijn over het algemeen energieslurpers. Waar mogelijk zullen energiebesparende maatregelen worden genomen. Ook bij de keuze voor leveranciers zal gekeken worden naar hun duurzaamheid. Kansen op het gebied van duurzaamheid met betrekking tot afvalverwerking, inzet van promotiematerialen, watergebruik, schoonmaak en dergelijke dienen gezien en benut te worden. Daarnaast wil Cool bij de catering van haar gasten waar mogelijk gebruik maken van Fair Trade producten. Speerpunten voor de komende jaren: training en vorming van onze medewerkers is van groot belang. De markt verandert, de gasten stellen hogere eisen, de instrumenten veranderen. Cool dient daar alert op in te spelen; kwaliteitstraject voor gehele organisatie vormgeven, kwaliteitsbeleid ontwikkelen; vormgeven scholingsbeleid; vormgeven en actualiseren vrijwilligersbeleid; innovatieve ideeën een kans geven, out-of-the box denken om dingen te realiseren; ontwikkelen duurzaamheids beleid; verdere samenwerking met andere culturele organisaties in de regio, het bouwen van netwerken met organisaties binnen en buiten de kunsten; samenwerking Theater de Vest en Artiance in Alkmaar verder onderzoeken. Alle ambities van Cool worden verder geconcretiseerd en uitgewerkt in jaarplannen. De bijbehorende operationele doelstellingen worden SMART vastgesteld. Ze zijn richtinggevend voor alle beleidsterreinen. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 13 VAN 15

14 8. FINANCIËN FINANCIERING VAN DE ACTIVITEITEN. Financiële haalbaarheid blijft bij alles een achterliggend criterium. Dat betekent niet dat we op alles moeten verdienen of nooit risico's mogen lopen (want dat is inherent aan cultureel ondernemerschap), maar het betekent wel dat beleid en keuzes ook vanuit financiële overwegingen gemaakt moeten worden. Eenvoudigweg om de reden dat Cool in de toekomst een financieel gezond bedrijf wil zijn. Kosten beheersen en meer eigen inkomsten genereren is het belangrijkste uitgangspunt. Het is van belang dat horeca en verhuur hun steentje bijdragen aan de exploitatie FINANCIEEL BEHEER. Cool wordt gesubsidieerd door de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk voor de invulling van de culturele functie, maar stelt zich op als ondernemer en genereert zelf aanvullende middelen die verdere ontwikkeling van producten en diensten mogelijk maken. Voor de voorliggende beleidsperiode wil Cool gedegen afspraken maken met de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk over budgetfinanciering. Streven is het afsluiten van een meerjarige budgetovereenkomst met de gemeente Heerhugowaard en onderzoek naar mogelijkheden voor alternatieve vormen van dienstverlening aan de gemeente Langedijk. In de komende jaren wil Cool bouwen aan een positief eigen vermogen om zo fluctuaties in de exploitatie zelf te kunnen opvangen. Voor speciale, incidentele projecten zal Cool ook in de komende jaren op andere fondsen een beroep blijven doen voor subsidiegelden PRIJSBELEID. Cool voert een actief en strak beleid om kosten te beheersen en inkomsten te genereren. Zo trachten we toegangsprijzen op een acceptabel niveau houden, zowel voor podiumkunsten, educatie als verhuur SPONSORING. Sponsoring binnen Cool wordt uitgewerkt in een sponsorplan. Hiervoor worden een aantal sponsorpakketten samengesteld, bestaande uit een keuzereeks van tegenprestaties door Cool te leveren, afhankelijk van het prijsniveau van de sponsoring. Naast de mogelijkheid tot het sponsoren van activiteiten of locaties wordt ingezet op het opzetten van een businessclub voor het cultureel geïnteresseerde bedrijfsleven. Het sponsorplan wordt uitgewerkt in De verantwoordelijkheid voor de werving van sponsors ligt bij de directie, waarbij de voorkeur uit gaat naar een klein aantal grotere sponsors, bij voorkeur voor een langere periode, en een groot aantal leden voor de businessclub. Speerpunten voor de komende jaren: opstellen sponsortraject; actieve acquisitie door directeur; opzetten businessclub voor bedrijven; Vrienden van Cool verder ontwikkelen. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 14 VAN 15

15 8.5. MEERJARENRAMING Kengetallen resultatenrekening (bedragen x 1000 euro) Per jaar Resultaat Podium Resultaat Kunsteducatie HHW Resultaat Cool voor School Resultaat huisvestingskosten Resultaat Muziekeducatie LD Resultaat Verhuur en Horeca Personeelskosten Algemene kosten Doorbelaste kosten Resultaat voor subsidie Subsidie Heerhugowaard Subsidie Langedijk RESULTAAT Uitgangspunten: bezettingsgraad theater stijgt naar 70%; kunsteducatie Langedijk: afname 20% per jaar door afbouw; alleen indexering lestarieven; verdubbeling in inkomsten uit horeca in 4 jaar; per jaar 5 extra grote verhuringen in Rodi Media Zaal; subsidie gemeente Heerhugowaard op peil 2012 minus incidentele subsidies; afname personeelslasten door vermindering lesuren Langedijk. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 15 VAN 15

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten

De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten OPEN ACADEMIE LINGEWAARD De onweerstaanbare verleiding om van kunst te genieten Kunst en cultuur zijn essentieel om ons staande te houden BEELDENDE KUNST THEATER FOTO/VIDEO D A N S M U Z I E K Lingewaard,

Nadere informatie

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER

STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER STICHTING DE LICHTING MUZIEK THEATER DANS BELEIDSPLAN 2014-2017 Inleiding Stichting de Lichting is opgericht in 1986 en heeft als algemene doelstelling het stimuleren van podiumkunsten, en het verrichten

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de. aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS

Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de. aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS Cultuur vormt een belangrijke factor die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente... THEATER LUDENS BELEIDSVISIE 2014-2018 1 Inleiding Het Theater Ludens heeft haar eerste jaar achter de rug.

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden

Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Inkoop van buitenschoolse theatereducatie seizoen 2015/2016 Uitgangspunten en voorwaarden Mei 2015 Inleiding Westland Cultuurweb is op zeer korte termijn op zoek naar aanbieders voor lessen theater aan

Nadere informatie

TStichting Marketing Haagse Binnenstad

TStichting Marketing Haagse Binnenstad TStichting Marketing Haagse Binnenstad de Etalage Den Haag Wanneer samen meer is Is samen een succes En smaakt samen naar meer Wat zijn de uitgangspunten? Gericht op we in plaats van ik Durven zoeken

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR HET LAAGLAND Het Laagland is dé professionele jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway

Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Verbreden en verzilveren 2.0 Beleidsplan Stichting Skyway Inleiding Stichting Skyway staat symbool voor vernieuwing, integriteit, ruimdenkendheid, creativiteit en inspiratie. In de afgelopen 10 jaar heeft

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015

STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 STAND VAN ZAKEN CMK SCHIJNDEL Juni 2015 De Beemd Done Assement - Done Ambitiegesprek Kaders aanbrengen in bestaande vaardigheden waardoor er meer lijn ontstaat, waar binnen alle aandacht voor bewustzijn

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Kristal Samen Leven 2014-2016

Kristal Samen Leven 2014-2016 Beleidsplan Stichting Kristal Samen Leven 2014-2016 Stichting Kristal Samen Leven Citroenvlinder 77 7323 RC Apeldoorn Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Stichting Kristal Samen Leven.

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT

Beleidsnota 2013-2016. in het KORT Beleidsnota 2013-2016 in het KORT Het Prinses Christina Concours vindt het belangrijk dat in Nederland alle kinderen en jongeren kennismaken met (klassieke) muziek. Ook wil het Prinses Christina Concours

Nadere informatie

Cultuuragenda Tilburg 2011-2015

Cultuuragenda Tilburg 2011-2015 Analyses, keuzes en aanbevelingen voor de kadernota cultuur Cultuuragenda Tilburg 2011-2015 Tilburg : Podium voor Amateurs, Talent en Productie De instellingen* staan voor een cultuur van openheid, verbinding,

Nadere informatie

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS -

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Ontmoeting aan de Amstel In 2016 opent aan de promenade/boulevard in het hart van Uithoorn een nieuwe ontmoetingsplaats. Onder de naam Confucius wordt een plek gecreëerd

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen

Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen Concept Kader cultuur Gemeente Hoogeveen Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Ontwikkelingen en visie 1.1 Ontwikkelingen rijk, provincie en lokaal 1.2 Cultuur in samenhang met andere beleidsterreinen

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg. Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep

Talentontwikkeling. http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg. Dynamo is onderdeel van de Lumens Groep Talentontwikkeling http://www.youtube.com/watch?v=kvv1ga-lffg Missie Dynamo is een (in)formele, dynamische leer/werkomgeving voor jongeren met een passie voor alternatieve, dans, muziek, kunst en sport

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Voorwoord. Graag tot ziens bij een van de diverse initiatieven die bij Kargadoor worden georganiseerd. Met vriendelijke groet,

Voorwoord. Graag tot ziens bij een van de diverse initiatieven die bij Kargadoor worden georganiseerd. Met vriendelijke groet, Voorwoord 2014 was een goed jaar voor de Kargadoor. Het bezoekersaantal van ons cultureel podium nam toe, mede doordat de vrijdagavond met live muziek een iets andere opzet kreeg en de comedy avonden een

Nadere informatie

Centrum voor de kunsten

Centrum voor de kunsten regio Ontdek jezelf bij De Muzehof 2014 2015 Centrum voor de kunsten Muzehof Coehoornsingel 1, Zutphen - info@muzehof.nl - muzehof.nl muzehof Centrum voor de kunsten is dé ontmoetingsplek op het gebied

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie?

Op welke manier zou een evenementenloket u kunnen helpen bij de organisatie? Uitslag enquête In november en december 2013 werden evenementenorganisaties via een digitale enquête gevraagd naar hun knelpunten en problemen. Het aantal ondervraagden was niet groot, maar de uitkomst

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en

Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en Inkoop van buitenschoolse cultuureducatie seizoen 2015/2016 - Rondom de (brede) school - Popmuziek - Dans - Beeldende Kunst Visie, uitgangspunten en voorwaarden December 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Visie

Nadere informatie

Doelstelling: Doelstelling:

Doelstelling: Doelstelling: Presentatie KIDL donderdag 27 november 2014 door Natalie Savelsbergh directeur Vrije Akademie Kunstonderwijs in Kerkrade & Landgraaf; Wat doet de Vrije Akademie en wat is er mogelijk? Doelstelling: Basisvoorziening

Nadere informatie

Notitie Professioneel theater

Notitie Professioneel theater Notitie Professioneel theater Inleiding Professioneel theater is in Cultureel Centrum Cascade gegroeid met het argument van Stichting Cascade dat er geen meerkosten aan verbonden zijn. Uit onderzoek van

Nadere informatie

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding

Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX. 1. Inleiding Werktitel: Cultuur incubator Boxtel: CIBOX 1. Inleiding In Boxtel, net als in de rest van Brabant en Nederland bruist het van de creativiteit en energie. Ook in Boxtel steekt actief burgerschap veelvuldig

Nadere informatie

Aan de slag met vrienden en donateurs werven. VSCD ALV 21 november 2011 1

Aan de slag met vrienden en donateurs werven. VSCD ALV 21 november 2011 1 Aan de slag met vrienden en donateurs werven VSCD ALV 21 november 2011 1 Leenaers Verloop Ervaren en gepassioneerde professionals Thuis in alle wervingsdisciplines Strategie & creatieve én werkbare ideeën

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Aan de slag met het Business Model Canvas

Aan de slag met het Business Model Canvas 1 Aan de slag met het Business Model Canvas De Wereld van de Ondernemer Gerard Aaftink November 2014 2 Inhoud Deel 1: Het Business Model Canvas Het Business Model Canvas Wat is het? Hoe werkt het? Hoe

Nadere informatie

Morgen begint vandaag

Morgen begint vandaag Morgen begint vandaag naar een nieuwe Nieuwe Veste Samenvatting strategiedocument September 2012 2 3 Morgen begint vandaag Inhoudsopgave Onze missie 4 Cultureel ondernemerschap 5 Onze missie 5 Onze kernwaarden

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015

MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN. Ruysdael onderzoek 2015 MEDEZEGGENSCHAP EN SUCCESFACTOREN Ruysdael onderzoek 2015 Succes maak je samen Ruysdael is gespecialiseerd in innovatie van mens en organisatie. Vanuit de overtuiging dat je samen duurzame meerwaarde creëert.

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Bouwstenen voor een levensvatbaar en toekomstgericht Vlaams audiovisueel vertonerveld

Bouwstenen voor een levensvatbaar en toekomstgericht Vlaams audiovisueel vertonerveld Bouwstenen voor een levensvatbaar en toekomstgericht Vlaams audiovisueel vertonerveld vertoners, distributeurs, reflectie en omkadering, educatie en archivering culturele vertoners stellen vast VOD, thuisconsumptie,

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau

bijeenkomst markt! 12 maart het paleis 2010, statement communicatieadviesbureau bijeenkomst markt! 12 maart het paleis ron overbeek directeur statement communicatieadviesbureau overbeek@statement.nl www.statement.nl nl.linkedin.com/in/ronoverbeek twitter.com/ronoverbeek wie ben ik?

Nadere informatie

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8

Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Gratis cultuuronderwijs voor Haagse basisscholen: een digitale ladekast met 128 projecten voor de groepen 1-8 Cultuuronderwijs op zijn Haags Met het project Cultuuronderwijs op zijn Haags (COH) zorgen

Nadere informatie

Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing!

Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing! Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing! Flavours to go Het flexibele concept voor uw interne catering waar u de smaak van te pakken krijgt! Flexibiliteit! Kwaliteit! Gastvrijheid! Kostenbesparing!

Nadere informatie

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk

Gandhitraining. Ongekende effecten in de praktijk Gandhitraining Ongekende effecten in de praktijk Van persoonlijk naar inspirerend leiderschap Wil je jouw persoonlijke leiderschap verdiepen tot inspirerend leiderschap; je ambities vormgeven en anderen

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

2. Back Office. Momenteel wordt onderzocht of samenwerking in de backoffice

2. Back Office. Momenteel wordt onderzocht of samenwerking in de backoffice Aanhangsel nr 358105 Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden,

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving.

jaarplan mensen die zich inzetten voor de acceptatie van lesbiennes, homo s, biseksuelen en transgenders in de samenleving. Homoseksualiteit de normaalste zaak van de wereld maken. Dat is waar we ook in 2015 voor gaan. In dit jaarplan vind je meer informatie over onze doelstellingen voor het komende jaar. Onmisbaar daarbij

Nadere informatie

Amateurkunst & publiek

Amateurkunst & publiek Amateurkunst & publiek 2011 inhoudsopgave Inleiding 05 Bezoeken 06 Formele podia 07 Informele podia 10 Vergelijking formele en informele podia 15 Amateurs en professionals 17 Colofon 18 Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Inspirerend onderwijs

Inspirerend onderwijs Inspirerend onderwijs Voor u ligt de verkorte versie van het strategisch beleidsplan 2006 2010 van de Una Scholengroep. Het spoorboekje voor de komende jaren. Er staat in wie we zijn en wat we willen.

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties

Podia 2010 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES. Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Podia 21 CIJFERS EN KENGETALLEN VAN DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties Inhoud Samenvatting gegevens 21 3 Aantal leden, stoelen

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Studio BliQ. Het future center van de gemeente Oss

Studio BliQ. Het future center van de gemeente Oss Studio BliQ Het future center van de gemeente Oss Studio BliQ is Studio BliQ is het future center van de gemeente Oss. Met studio BliQ wil de gemeente Oss een klimaat stimuleren waarin creativiteit, innovatie

Nadere informatie

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad.

Van glasfusion tot streetdance in Deventer. Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Van glasfusion tot streetdance in Deventer Wiebren Buma over de Leeuwenkuil, Lowlands, sexy blokfluitles en Deventer als culturele stad. Wie in Deventer iets wil leren op het gebied van kunst, kan niet

Nadere informatie

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers

EtuConsult. cursus Cultuur en Creativiteit. Voor pedagogisch medewerkers EtuConsult cursus Cultuur en Creativiteit in de BSO Voor pedagogisch medewerkers Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom bieden steeds meer bso s culturele activiteiten

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Product- en dienstontwikkeling. 6 februari 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Product- en dienstontwikkeling 6 februari 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Strategie 2014 2016 HV Haarlemmerland 25 september 2013 Ter bespreking ALV 25-09-13

Strategie 2014 2016 HV Haarlemmerland 25 september 2013 Ter bespreking ALV 25-09-13 Strategie 2014 2016 HV Haarlemmerland 25 september 2013 Ter bespreking ALV 25-09-13 Humanistisch Verbond afdeling Haarlemmerland Inhoud Aanleiding en aanpak: durf te kiezen 3 Huidige situatie 4 Tien uitgangspunten

Nadere informatie

!"#$"%!"&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren

!#$%!&%'(! 550 m2. 450 m2. 1500 m2. 400 m2. 900 m2. 4200 m2. ontmoeting & idee. verbeelding & verbinding. experimenten & leren !"#$%"#&' 400 m2 ontmoeting & idee 400 m2 550 m2 experimenten & leren verbeelding & verbinding ()*+#,-#'%)#* 900 m2 innovatie & ondernemerschap 1500 m2 maken & doen 450 m2 presenteren & ontspanning Herontwikkeling

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie