COOL BRUIST! MEERJARENBELEIDSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COOL BRUIST! MEERJARENBELEIDSPLAN 2013 2016"

Transcriptie

1 COOL BRUIST! MEERJARENBELEIDSPLAN

2 INHOUD 1. VOORWOORD 3 2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN Consumentengedrag 4 3. POSITIONERING VAN COOL Ongedwongen plezierzoekers en inspiratiedelers 5 4. MISSIE, VISIE EN DOEL Missie Visie Strategie en doelstellingen 6 5. ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN Cool kunsteducatie, cultuureducatie De productlijnen (kunsteducatie nader beschreven) Cool Theater, Podiumkunst Basisprogrammering: Programmalijnen Podium van de Stad: iedereen is welkom Café Cool: Horeca Cool Rent-a-Theatre: Verhuur MARKETING ORGANISATIE Personeel Automatisering Duurzaamheid FINANCIEN Financiering van de activiteiten Financieel beheer Prijsbeleid Sponsoring Meerjarenraming MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 2 VAN 15

3 1. VOORWOORD. Voor jong en oud, individuen of groepen, bedrijven of particulieren heeft Cool kunst en cultuur aanbod van voorstellingen, cursussen, activiteiten en ontmoetingen. Professionele voorstellingen en amateurvoorstellingen en concerten wisselen elkaar af. Bezoekers komen in Cool om zelf kunst te maken of juist om zich te laten inspireren. Amateurs en professionals staan naast elkaar op de planken, werken samen en beïnvloeden elkaar. Cool wil zoveel mogelijk mensen uit Heerhugowaard en omgeving kunst laten ervaren, beoefenen en waarderen. Meedoen aan kunst en cultuur (actief of passief) binnen Cool geeft mensen het gevoel ergens bij te horen. In Cool kunst en cultuur zijn alle kunsten verenigd. Het is een gastvrij huis van creatie, ontmoeting en beleving. In Cool draait alles om beleving. Om het oproepen van emoties, het prikkelen van zintuigen en het scheppen van unieke ervaringen. Om het samenbrengen van mensen en hun werelden. Om het creëren en overdragen van buitengewone positieve energie. Het markante gebouw maakt Cool tot een niet te missen fenomeen in de stad. De eigenzinnige opzet, met de integratie van kunsteducatie en theater als elkaar versterkende functies maken van Cool een uniek cultuurcentrum in Heerhugowaard en de regio. Cool is gastvrij en laagdrempelig, dynamisch en creatief. Onze ideeën sprankelen, verwonderen, bruisen, en zijn in staat om een onuitwisbare indruk achter te laten. Voor onze klanten, onze gasten, en ook voor onszelf. In Cool combineren we passie met professionaliteit. Wij helpen mensen op weg hun talenten te ontwikkelen en bieden een gastvrij huis om écht een avond uit te zijn. Je gaat naar Cool voor de meest inspirerende live-ervaring: Cool Bruist! MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 3 VAN 15

4 2. TRENDS EN ONTWIKKELINGEN. De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Er zijn sterke veranderingen op allerlei gebieden; van financiële crisissen en verschuivende economische machten tot milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. De snelle en ingrijpende ontwikkelingen van technologie en de nog steeds groeiende invloed van het web dragen bij aan de snelle veranderingen en verkorten de levenscycli van organisaties en businessmodellen. Onze maatschappij ontwikkelt zich steeds meer tot een netwerkmaatschappij mede onder invloed van het gebruik van social media. Tegelijkertijd zien we een grote toename in het gebruik van mobiele applicaties, en wordt een sterk groeiend aandeel van de consumentenaankopen gedaan via webwinkels. Door deze snelle veranderingen om ons heen gaat de mens op zoek naar veiligheid, nieuwe zekerheden, zingeving, continuïteit en vertrouwde nabijheid. In het consumentengedrag zien we dit terug in behoefte aan positivisme, zingeving, spiritualiteit en mediaconsumptie; ook in spontane korte- termijn aankopen, gemak (24/7 aankopen), gewenning aan veel keuze en comfort. Kortom, de consument stelt hoge eisen aan de dienstverlening en wil graag verleid worden. Het gezag van de 'kenner' is niet langer een leidend argument, het publiek of de klant is zelfbewust en kieskeurig. Zij willen betrokken worden bij de keuzes. Volgens vooraanstaande trendwatchers als Esmée Schönfeldt, Christine Boland (genomineerd voor Trendwatcher van het jaar 2012) en Adjiedj Bakas, gaan ook de volgende aspecten een belangrijke rol spelen de komende jaren: duurzaamheid en maatschappelijk bewustzijn wordt steeds belangrijk; de ruileconomie zal groeien, we gaan herwaarderen wat goed is geweest. Nostalgie en cultureel erfgoed in een moderne setting maken een opmars; door ons dynamisch bestaan moeten we af en toe opladen. Dat kan enerzijds door naar binnen te keren, door verstilling, mindfulness en minimaliseren van impulsen, maar anderzijds juist door de energie die wordt opgewekt door verwondering, verrassing en verbeelding; crowdfunding en crowdsourcing gaan sterk groeien: de consument gaat mede bepalen welke producten of diensten worden opgezet, uitgevoerd en gefinancierd; het Nieuwe Werken gaat een nog grotere rol spelen; er is een groeiende aandacht voor combinaties van inhoud en ontspanning binnen een event (netwerken, ontspannen, workshops) in plaats van luxe events. Trends in de culturele sector zijn onlosmakelijk verbonden met deze actuele maatschappelijke ontwikkelingen CONSUMENTENGEDRAG. Ontwikkelingen in het consumentengedrag die waarneembaar zijn binnen de culturele sector: uitstellen van het koopmoment en meer last minute-verkoop (spontane beslissingen); van producten en diensten naar belevenissen (verleiding); bewuste keuze en duurzaamheid zijn belangrijk in het beslistraject en het productaanbod; de klant is zelfbewust en weet wat hij wil: van probeerconsumentisme naar beslisconsumentisme; vaste doelgroepen bestaan haast niet meer, consumenten behoren tot vele doelgroepen; verlangen naar authenticiteit en echtheid; bezoekers kiezen voor goedkopere voorstellingen (VSCD), cursisten kiezen voor kortlopende cursussen. Cool zal een scherp oog hebben voor de heersende trends en ontwikkelingen in de wereld om haar heen. Deze zullen mede bepalend zijn voor de producten en productcombinaties die worden aangeboden en de manier waarop dit aanbod in de markt wordt gezet en gecommuniceerd. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 4 VAN 15

5 3. POSTITIONERING VAN COOL. Je gaat naar Cool voor de meest inspirerende live-ervaring! Cool is open en maakt theater, kunsteducatie en cultuur voor iedereen toegankelijk. Cool is vriendelijk en gastvrij. Ze heeft een breed blikveld en verschaft je toegang tot het huis van verbeelding, waar ze je verrast en waar je verder kunt kijken. Ze biedt een blik buiten de werkelijkheid. Ze heeft diepgang en is ook wel beetje buitenissig. Cool heeft passie en creatieve bezieling en dat inspireert. Daar praten het publiek en de cursisten over. Ze heeft passie; passie voor kunst en cultuur. Ze blijft publiek en cursisten verrassen en treedt buiten de gebaande paden. Cool wijst je de weg naar nieuwe prikkels en inzichten. Je gaat naar Cool voor het opdoen en delen van inspiratie. Je kunt er geraakt en ontroerd worden, je eigen emoties beter leren begrijpen en tot uitdrukking leren brengen. Het met elkaar delen van de ervaring heeft daar zeker een rol in. Het gaat om plezierige emotionele ervaringen die raken aan het dagelijks leven van gasten en cursisten. Cool geeft dat emotionele inzicht, anders dan bijv. de bioscoop, door de échte ervaring; de live-ervaring. Cool biedt ook de gelegenheid om na te praten om die emotionele ervaringen met elkaar te kunnen delen ONGEDWONGEN PLEZIERZOEKERS EN INSPIRATIEDELERS. We differentiëren cultureel bezoek of deelname aan culturele activiteiten naar motivatie. Op sociaal gebied varieert deze van individuele verrijking tot gezamenlijk plezier; van boodschap en inhoud naar ongedwongen genieten en delen. Op psychologisch gebied zien we een differentiatie van open beleving naar gecontroleerde beleving: van openstaan voor nieuwe opvattingen en hang naar diepgang naar ervaringen binnen de grenzen van eigen opvattingen en gevoelens. Het grootste deel van onze gasten vinden we in de groep gasten, bezoekers en cursisten die hoofdzakelijk geïnteresseerd zijn in gezamenlijk plezier in een gecontroleerde beleving: de ongedwongen plezierzoekers. Een iets kleiner deel vinden we bij de geïnteresseerden in gezamenlijk plezier in een open beleving: de inspiratiedelers. Het bieden van gezamenlijk plezier voor ongedwongen plezierzoekers en inspiratiedelers biedt uitstekende aanknopingspunten voor zowel cultureel als zakelijk succes. Deze positionering past beter bij het huidige tijdsbeeld en biedt meer houvast dan een meer individueel verrijkende positionering. Ze sluit goed aan op de gestelde identiteitswaarden van Cool: Gastvrij en laagdrempelig: past bij ongedwongen plezierzoekers. Dynamisch en creatief: past bij inspiratiedelers. (Gebaseerd op brandingtraject met I AM Creative januari 2012) Cool probeert met haar aanbod ongedwongen plezierzoekers te verleiden inspiratiedeler te worden. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 5 VAN 15

6 4. MISSIE, VISIE EN DOEL MISSIE. Cool is het de bruisende cultuurcentrum in Heerhugowaard dat de vonk voor kunst en cultuur overbrengt door inspirerende ontmoetingen en live-ervaringen. Cool is er voor mensen die actief of receptief kennis willen maken met kunst met een grote en een kleine K, maar ook met elkaar. Cool biedt een aantrekkelijke en inspirerende ontmoetingsplek voor alle inwoners en bezoekers van Heerhugowaard, niet alleen in het eigen gebouw, maar ook op tal van locaties in de stad, zoals scholen en wijkcentra. Cool wil zoveel mogelijk mensen kunst laten ervaren, beoefenen en waarderen en bijdragen aan het ontdekken en ontwikkelen van hun persoonlijk talent. Kwaliteit en gastvrijheid staat daarbij voorop bij alles wat we doen. Cool staat voor: beleven, ontdekken, bekwamen en ontmoeten VISIE. Cool kunst en cultuur wil een gastvrij huis zijn voor kwalitatieve en inspirerende podiumkunsten en kunsteducatie. Een huis waar makers en liefhebbers van deze kunsten elkaar treffen in de meest optimale omstandigheden. Cool wil een culturele bemiddelaar en initiator zijn met een belangrijke rol in het onderhouden en versterken van een breed draagvlak voor het lokale culturele leven in Heerhugowaard. Daarbij geldt dat ze midden in de samenleving staat. Cool wil fungeren als intermediair en aanjager tussen vraag en aanbod in de cultuur, en als een spin in het web van cultuur fungeren als bruisend podium èn ontmoetings- en werkplaats voor projecten, producties en evenementen STRATEGIE EN DOELSTELLINGEN. De belangrijkste doelstelling van Cool is het op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau aanbieden van een breed scala aan kunstuitingen op het gebied van podiumkunsten en kunsteducatie aan de bevolking van Heerhugowaard en omgeving. Cool is een gastvrij thuis voor bezoekers, bespelers en cursisten. Zij wil door excellente klantenbinding en hoogstaande persoonlijke service verwachtingen overtreffen en gasten een positieve beleving aanbieden met een groot wow-effect. Cool wil het kloppende culturele hart van de stad zijn door niet alleen in het eigen gebouw, maar ook op tal van locaties in de stad, zoals scholen en wijkcentra, een aanbod op maat aan te bieden. Cool doet dit door samenwerkingsverbanden aan te gaan met het onderwijs, welzijnsinstellingen en een breed scala aan kunsten cultuuraanbieders en aansluiting te zoeken bij zoveel mogelijk instellingen en activiteiten, al dan niet van culturele aard. Cool profileert zich als het Podium van de Stad en stelt haar faciliteiten en kennis beschikbaar voor het verenigingsleven, amateurbespelers en het bedrijfsleven uit de regio. De strategie van Cool zal er op gericht zijn om, door het bieden van een divers aanbod, binnen de gekozen positionering, laagdrempelig te zijn en blijven, met kwaliteit en gastvrijheid hoog in het vaandel. Cool willen dit realiseren door: zich op te stellen als cultureel ondernemer: Cool wordt gesubsidieerd door de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk, maar is cultureel ondernemer en genereert aanvullende financiële middelen die verdere ontwikkeling van producten en diensten mogelijk maken; kwaliteit en gastvrijheid in alles het uitgangspunt te laten zijn; de klant en de markt centraal te stellen; MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 6 VAN 15

7 samenwerking en samenspel als uitgangspunt te nemen (binnen disciplines, amateurs en professionals, tussen Cool en andere instellingen etc.); toevoegen van extra waarde: iedere klant krijgt meer dan hij/zij verwacht: bijvoorbeeld extra randprogrammering, extra service, contact met de artiesten, totaalavonden, etcetera; investeren in kinderen; daar waar mogelijk krijgen juist kinderen kansen zich te ontwikkelen. Om dit alles te bereiken dient er balans te zijn binnen de organisatie. Een balans tussen het culturele programma, tevreden, steeds weer terugkerende gasten, deskundige, vitale en creatieve medewerkers, voldoende financiële middelen en een voortdurende stroom aan innovatieve ideeën, plannen en producten. Deze keuzes, de trends in de wereld om ons heen en de gekozen positionering hebben effecten op de verschillende producten en bedrijfsonderdelen van Cool. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 7 VAN 15

8 5. ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN. Cool onderscheidt zich in de regio door de eigenzinnige opzet, met de integratie van kunsteducatie en theater als elkaar versterkende functies. Cool wil zich in al haar activiteiten onderscheiden door haar gastvrijheid en kwaliteit, laagdrempeligheid, het brede aanbod, de unieke mogelijkheden voor cross-overs tussen podiumkunsten en kunsteducatie en het aanbod van een totaalbeleving. De producten die Cool aanbiedt onderscheiden we in de volgende groepen: 1. Cool Kunsteducatie: cultuureducatie. 2. Cool Theater: podiumkunsten. 3. Café Cool. 4. Cool Rent-a-Theatre COOL KUNSTEDUCATIE, CULTUUREDUCATIE. Cool biedt disciplinebreed hoogwaardig aanbod gedurende de hele culturele loopbaan van een mens. Vanaf het seizoen onderscheiden we vier productlijnen op het gebied van kunsteducatie. Binnen deze productlijnen vinden de verschillende fases van kunsteducatie plaats: kennismaken, ontwikkelen & verdiepen en talentontwikkeling. Ieder van deze fases kent eigen aanbod, structuur, methodes en organisatie PRODUCTLIJNEN KUNSTEDUCATIE. A. Kunst proeven.. Hoofddoel: het bieden van een breed kunst en cultuuraanbod binnen de schoolomgeving van kinderen: Cool voor School. Bijvoorbeeld het bezoeken van schoolvoorstellingen in Cool, voorbereiden en verdiepende workshops in scholen, en grootschalige muziekprojecten als Klasse, Rondje Cultuur, enzovoort. Activiteiten binnen deze productgroep zijn toegankelijk, in groepsverband en gericht op kennismaken en ervaren. B. Kunst ervaren Hoofddoel: Bevorderen van sociale cohesie en het bieden van laagdrempelige ontmoeting met kunst en cultuur bij de mensen in hun wijk; Cool Local. In projecten waarbij de sociaal bindende factor van kunst voorop staat laat Cool kinderen en volwassenen binnen de veilige omgeving van de eigen wijk, straat of stad kennismaken met kunstactiviteiten. Community artprojecten als Planetenwijk en Schrijverswijk zijn hier voorbeelden van. Samenwerking vindt plaats tussen Cool en Kern 8, wijkpanels, wijkgebouwen, bibliotheek en andere instellingen. C. Kunsten ontwikkelen & verdiepen. Hoofddoel: het bieden van een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor particulieren en bedrijven in groepsverband of individueel. Together Coo.l Kinderen en volwassenen die een keuze hebben gemaakt zichzelf verder te willen ontwikkelen krijgen lessen op het gebied van muziek, beeldende kunst en theater en musical. Cursorisch onderwijs, individueel, in duo s of in groepen vormt de basis van het leertraject. Daarnaast vullen interdisciplinaire projecten, samenspel en podiumpresentatie het aanbod aan. Voor bedrijven, instellingen of organisaties maakt Cool aanbod op maat. D. Talentontwikkeling en excelleren Hoofddoel: uitzonderlijk talent herkennen, begeleiden en stimuleren. Cool Talent. Bijvoorbeeld de Zangtalentklas. Speerpunten voor de komende jaren: uitbreiding educatief aanbod naar andere gemeenten; samenwerkingsmogelijkheden met Artiance Alkmaar in de regio verder ontwikkelen, mede door gezamenlijk onderzoek naar mogelijkheden met behoud van toegekende provinciale subsidie; herbezien subsidierelatie met gemeente Langedijk; ontwikkelen van andere toekomstscenario's; subsidie hoofdzakelijk inzetten voor de productgroepen kunst proeven, kunst ervaren en kunst ontwikkelen; cross-overs tussen kunsteducatie en podiumkunsten verder ontwikkelen. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 8 VAN 15

9 Het onderscheidend vermogen van Cool toont zich in de aanwezigheid van topdocenten, de focus op samenspel en ontmoeting en de genre & discipline overstijgende mogelijkheden in het aanbod COOL THEATER, PODIUMKUNST. Cool biedt hoogwaardig podiumkunstenaanbod voor de inspiratiedeler en de plezierzoeker. Uitgangspunt is dat Cool een brede, representatieve doorsnede van het landelijke theateraanbod presenteert, waarbij een optimale balans wordt gezocht tussen kunst en amusement, gevestigde namen en aankomend talent. In de programmering wordt aansluiting gezocht met het educatieve aanbod van Cool. Cool ondervindt concurrentie in haar omgeving van Theater De Vest in Alkmaar, de bioscoop, de bowling, poppodia en overige culturele organisaties in de omgeving. Het avondje uit, het avondje thuis, de verleidingen van televisie, internet, games en dvd s als substituut producten, en de steeds verder toenemende leisure-mogelijkheden. Het onderscheidend vermogen van Cool zit in het aanbod van een live-ervaring in een gastvrij huis, tegen een betaalbare prijs. Er wordt voor productgroep Cool Theater een onderverdeling gemaakt in twee productlijnen: Basisprogrammering; programmering van Podium van de Stad BASISPROGRAMMERING: PROGRAMMALIJNEN. A. Theaterhelden. In de programmalijn Theaterhelden wordt ruimte gegeven aan populaire genres zoals cabaret, musical, stand up en show. Bekende artiesten die al een vast publiek hebben in Heerhugowaard komen terug, artiesten die bekend zijn, maar niet eerder in Heerhugowaard hebben gestaan komen voor het eerst. De populaire voorstellingen moeten zorgen voor een groot publieksbereik van Cool. Ook Theaterhelden in wording krijgen binnen Cool een plek. Potentie, belofte en kwaliteit zijn de criteria. B. Nieuwe Lente. Verdieping en verbreding van het aanbod verrast en brengt nieuwe publiekgroepen in het theater. Binnen de programmalijn Nieuwe Lente voorziet Cool het aanbod van markante, verassende en vernieuwende voorstellingen van veelal jonge makers die gepresenteerd worden in de vorm van toneel op toneel. C. Café Cool Live. Café Cool heeft een podium en dat wordt geprogrammeerd met singer-songwriters, bandjes, open podia, jazz en jamsessions en allerhande optredens. Het is een plek waar gevorderden kunnen spelen, maar waar ook leerlingen kunnen uitproberen hoe het is om op een podium te staan. Café Cool is laagdrempelig, zowel voor de bezoeker als artiest. Het draagt in hoge mate bij aan de ontmoetingsfunctie van Cool. Speerpunten voor de komende jaren: uitvoeren van doorlopende tevredenheidonderzoeken; in overleg met gemeente Heerhugowaard ontwikkelen en verkennen van popbeleid; meer gebruik van multifunctionele mogelijkheden van de Rodi Media Zaal; contacten aanhalen met amateurkunstverenigingen en gezamenlijke activiteiten opzetten PODIUM VAN DE STAD: IEDEREEN IS WELKOM. Cool verbindt en faciliteert inwoners van Heerhugowaard die podium zoeken voor hun kunsten. In de programmalijn Podium van de Stad vallen alle producties, bijeenkomsten, concerten en activiteiten die bijdragen aan presentatie, ontmoeting en verbinding van groepen inwoners van Heerhugowaard en omgeving. Cool wil in de toekomst nog nadrukkelijker initiatieven die voor en door de stad bedacht en geproduceerd worden, ondersteunen en faciliteren en helpen mogelijk maken. Cool zet daarvoor haar deskundigheid op het gebied van techniek, productie, publiciteit en evenementenorganisatie in voor begeleiding en ondersteuning. Ze is daarmee Podium van de Stad en gastvrij cultuurhuis in Heerhugowaard. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 9 VAN 15

10 A. Podium van de Stad: eigen producties. Cool ontwikkelt en produceert eigen initiatieven op haar podia. Zij doet dit waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties. Jaarlijks zijn er meerdere festivals die Cool (mede)produceert zoals bijvoorbeeld het BoNoZeKa-festival voor regionale popbands. Daarnaast zijn er de producties die Cool zelf maakt en die vaak ontstaan in combinatie met het aanbod vanuit de kunsteducatie: o.a. de presentaties in de Rodi Media Zaal van de theater- en musicalcursussen. Voor veel van deze producties wordt aanvullende subsidie of sponsoring gezocht om deze mogelijk te maken. B. Podium van de Stad: samenwerking. Cool fungeert ook als loket voor al het andere aanbod door dit te faciliteren binnen haar pand. Denk aan de Balletschool Heerhugowaard, JCSU, Sizzling Salsa, en anderen. Cool voor School: Cool brengt kinderen in contact met kunst. Cool brengt peuters, kleuters, basisschoolleerlingen en leerlingen uit het voortgezet onderwijs in contact met kunst. Maar ook met bioscoop en kwalitatieve jeugdfilms met randprogrammering. De school speelt in deze opzet een sleutelrol. C. Podium van de Stad: randprogrammering. Het publiek heeft behoefte aan een totaal avond uit, en streeft naar belevenissen, waar het op een of andere manier intrinsiek bij betrokken is. Om tegemoet te komen aan deze behoefte organiseert Cool (vanuit de inhoud) inleidingen, nagesprekken, workshops, speciale diners, en diverse salons. Speerpunten voor de komende jaren: Podium van de Stad / ontmoetingsfunctie uitbreiden; een kans geven aan initiatieven die ontstaan in de stad en daarbij fungeren als partner; het faciliteren van groepen die zelf activiteiten willen organiseren in Cool CAFÉ COOL: HORECA. Café Cool wil een modern en fulltime geopend café worden. Goede horecafaciliteiten maken een cultuurcentrum extra aantrekkelijk voor bezoekers. Enerzijds als belevingsversterker voor de theaterbezoeker, dus als essentieel onderdeel van het Cool-theater uitgaansconcept, met o.a. podiumactiviteiten die aansluiten op de theatervoorstelling. Daarmee worden avondvoorstellingen rendabeler gemaakt en genereert het Café extra inkomsten. Anderzijds wil Café Cool betekenis krijgen als, opzichzelfstaande en inspirerende horecagelegenheid. Horeca in Cool wordt voortaan gezien als primair proces dat in de onderlinge samenhang met het theater, de kunsteducatie en het overig aanbod, de kwaliteit van de dienstverlening in hoge mate bepaald en ondersteunt. Café Cool versterkt de ontmoetingsfunctie van Cool kunst en cultuur als Podium van de Stad, en maakt het mogelijk dat ervaringen worden gedeeld. Het is een service-instrument dat een meerwaarde geeft aan de productgroepen Cool Kunsteducatie en Cool Theater. Daarnaast zal de horeca ingezet worden als extra verdiencapaciteit rondom verhuur en commerciële activiteiten. Café Cool wil zich meer profileren als uitgaansgelegenheid in het nieuwe stadshart van Heerhugowaard. Het wil haar horecafaciliteiten sterker profileren, zowel richting de reguliere bezoekers als naar de zakelijke markt. Cool onderscheidt zich van de overige aanwezige horecagelegenheden door de content; steeds weer een nieuwe live beleving'. Speerpunten voor de komende jaren: afronden upgrading Café Cool en foyers; ontwikkelen aansprekend horecabeleid; theatercafé meer in de markt zetten als café waar je kunt lunchen, kunt werken, thematisch dineren; waar makers en genieters van podiumkunsten en educatie elkaar kunnen treffen, als inspirerende netwerkmogelijkheid voor het bedrijfsleven; versterking van de dagfunctie, door het ontwikkelen van activiteiten; kwaliteitsniveau van de horeca verhogen, de term gastvrijheid meer betekenis geven; verhogen van inkomsten uit theaterhoreca door verlengen van de gemiddelde verblijfstijd van gasten; totaalaanbod Coolplein mede vormgeven. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 10 VAN 15

11 5.4. COOL RENT-A-THEATRE: VERHUUR Cool biedt alle faciliteiten van het gebouw aan voor verhuur. We maken daarbij vanaf onderscheid in verschillende soorten verhuur en tariefgroepen: Cultureel Professioneel: de inzet als o.a. montagetheater; Cultureel Amateur: verhuur aan lokale en regionale amateurgezelschappen. Goed voor draagvlak binnen de lokale samenleving en de positionering van Cool, en in lijn met de profilering als Podium van de Stad. Hiermee is een cultureel maatschappelijk belang gediend; Sociaal Maatschappelijk: verhuur aan niet culturele verenigingen en organisaties, belangrijk voor de maatschappelijke verankering, zoals bijvoorbeeld het Trinitas College; Commercieel: onder deze noemer vallen alle symposia, congressen, personeelsverenigingen, ledenraadvergaderingen, en meer. Voor de inkomsten uit verhuur is deze tak, samen met de cultureel professionele verhuur verreweg de meest interessante. Voor de toekomst benoemen we meerdere vormen van commerciële verhuur: a. Een compleet avondje uit, gerelateerd aan het podium, waarbij een arrangement wordt aangeboden rondom een culturele activiteit die al plaats vindt in Cool. b. Cool als evenementenbureau voor bedrijven die een bedrijfsfeest of activiteit willen organiseren in Cool. Cool biedt een standaardprogramma en maatwerk. c. Creatief met ruimte door het inzetten van de gehele accommodatie van Cool voor symposia en congressen. Bij alle vormen van verhuur zal waar mogelijk worden samengewerkt met externe partijen, zowel op het gebied van catering als op het gebied van aanvullende activiteiten. Kernwoorden zijn kwaliteit, efficiency, service, gastvrijheid en creativiteit. Gasten krijgen een positieve beleving aangeboden met een groot wow-effect. Het onderscheidende vermogen van Cool ten opzichte van overige aanbieders van zalen en catering zit in het feit dat je bij Cool eigenlijk de magie van het theater huurt, inclusief alles wat er maar in het theater mogelijk is. Speerpunten voor de komende jaren: opstellen van een salesplan voor de zakelijke markt; stimuleren van verhuur/vergader- en congresfunctie en de mogelijkheid voor het houden van bedrijfsfeesten. Cool niet alleen een cultureel, maar ook een commercieel succes; actieve acquisitie voor verhuur vanuit kernbegrippen als kwaliteit, efficiency, service en creativiteit; goede afstemming met betrekking tot de programmering o.a. mogelijk maken door inzet van geautomatiseerde systemen. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 11 VAN 15

12 6. MARKETING & COMMUNICATIE. Het consumentengedrag binnen de culturele sector en de hele vrijetijdsmarkt is sterk veranderd de afgelopen jaren en zal blijven veranderen. Mensen raken minder geïnteresseerd in een product op zich. Men zoekt ook naar waardegestuurde ervaringen die een emotionele kant raken. Er is een duidelijke verschuiving waarneembaar van interesse in producten en diensten naar zoeken naar belevenissen. Daarnaast worden aankoopbeslissingen bewuster en kritischer. De gast wil: de laagste prijs, de beste service, een attractief aanbod en een totaalbeleving; en het liefst alle vier tegelijk. Als het kan het liefst ook nog duurzaam, groen en gezond. Daarbij wordt ook het koopmoment langer uitgesteld. Dit stelt nieuwe eisen aan marketing en publiciteit, en sterke ontwikkelingen op het terrein van communicatie. Accenten die Cool de komende jaren gaat leggen zijn: Branding, doelgroepen en middelen: branding van het merk 'Cool'; meer integreren van social media in de marketingstrategie; nieuwe media een groot aandeel naast de oude media; klantreis inzichtelijk maken en automatiseren waar mogelijk; segmentatie in communicatie met verschillende klantgroepen; ontwikkelen verleidkundige instrumenten voor bezoek of deelname aan activiteiten. Klantrelatie: Cool zal steeds meer een relatie aangaan met haar klant en de gast het gevoel van verbondenheid en cocreatie geven, door: opzetten van doelgroeplijnen en loyaliteitsprogramma s voor het binden van gasten; het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken; klant centraal stellen, klantpanels instellen, meer aansluiten bij de vraag vanuit de markt, het inzetten van gastprogrammeurs; CRM inzetten voor verbeteren van de klantrelatie: hoe meer kennis over klanten, hoe gerichter aanbod en dienstverlening is af te stemmen, hoe groter de kans op tevredenheid; creëren van een duidelijk gezicht van de organisatie is belangrijk voor de identificatie met de organisatie (inzetten social media, bloggen, twitteren, klantpanels). Communicatie: van massacommunicatie naar meer individuele communicatie; van zenden naar communiceren; persoonlijke, menselijke stijl: Cool een gezicht geven; collectieve productie van aanbod, ontwikkelingen en vormgeving met de gast/bezoeker/cursist (crowdsourcing); focussen op mogelijkheden voor zelfexpressie (reactiemogelijkheden via website of communities, direct contact voor interactie en meningvorming met bespeler of docent, inzetten digitale middelen voor cocreatie). Verkoopstrategiën: inzet gedifferentieerde prijzen naar moment van aanschaf, klantsegment of voorstellingstijdstip bij het theateraanbod door middel van geautomatiseerde systemen; verschillende prijzen voor verschillende waarden; verhogen van de bezoekfrequentie van verschillende segmenten theatergasten of cursisten. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 12 VAN 15

13 7. ORGANISATIE. Cultureel ondernemerschap, nieuwe product-markt-combinaties, effectief marketingbeleid, actieve acquisitie, publieksgerichte horeca, doelgerichte automatisering, up-to-date theatertechniek, adequate arbeidsomstandigheden zijn allemaal onontbeerlijk. Cool zet ook in de komende beleidsperiode alle zeilen bij om haar bezoekers de diensten te kunnen bieden die zij verlangen PERSONEEL. Om te kunnen voldoen aan onze doelstellingen zal er aandacht zijn voor verder professionalisering van de organisatie en het personeel. Er moet meer gedacht gaan worden in termen van productiviteit/verdienen dan in termen van bezuinigen. Meer dan ooit wordt er van medewerkers analytisch en probleemoplossend vermogen gevraagd, naast meedenken en resultaatgerichtheid: ondernemend werknemerschap. De kwaliteit van de medewerkers is een kritische succesfactor voor Cool kunst en cultuur. Deskundigheid, lerend vermogen, flexibiliteit, gastvrijheid en creativiteit zijn van belang. Cool wil investeren in de kennis en ervaring van haar medewerkers door scholing en training. Hiertoe wordt personeelsbeleid ontwikkeld dat zowel bijdraagt aan het welbevinden, motivatie en de groei van medewerkers als aan het bereiken van de gestelde doelen. Een overweging zal steeds zijn: wat zijn kerntaken en wat kan worden uitbesteed? Dit kan gebeuren door het opstarten van samenwerkingsverbanden met andere organisaties bij bepaalde functies, of door het inhuren van tijdelijke medewerkers op projectbasis. Het functiegebouw zal onder de loep genomen worden en getoetst. Er wordt een nieuw personeelsplan opgesteld met een vernieuwde beoordelingsstructuur en loopbaanbeleid AUTOMATISERING. Het is ons streven de mogelijkheden van automatisering en het gebruik van netwerken en internet optimaal te benutten. Nieuwe softwaresystemen zijn geïmplementeerd om de efficiëntie binnen de organisatie en de service naar de klant te verbeteren, verder onderzoek wordt gedaan naar verdere automatiserings mogelijkheden om de volgende efficiencyslag te maken DUURZAAMHEID. Heerhugowaard zet zich op de kaart als duurzame gemeente. Ook Cool wil duurzaam beleid ontwikkelen. Theaters en cultuurcentra zijn over het algemeen energieslurpers. Waar mogelijk zullen energiebesparende maatregelen worden genomen. Ook bij de keuze voor leveranciers zal gekeken worden naar hun duurzaamheid. Kansen op het gebied van duurzaamheid met betrekking tot afvalverwerking, inzet van promotiematerialen, watergebruik, schoonmaak en dergelijke dienen gezien en benut te worden. Daarnaast wil Cool bij de catering van haar gasten waar mogelijk gebruik maken van Fair Trade producten. Speerpunten voor de komende jaren: training en vorming van onze medewerkers is van groot belang. De markt verandert, de gasten stellen hogere eisen, de instrumenten veranderen. Cool dient daar alert op in te spelen; kwaliteitstraject voor gehele organisatie vormgeven, kwaliteitsbeleid ontwikkelen; vormgeven scholingsbeleid; vormgeven en actualiseren vrijwilligersbeleid; innovatieve ideeën een kans geven, out-of-the box denken om dingen te realiseren; ontwikkelen duurzaamheids beleid; verdere samenwerking met andere culturele organisaties in de regio, het bouwen van netwerken met organisaties binnen en buiten de kunsten; samenwerking Theater de Vest en Artiance in Alkmaar verder onderzoeken. Alle ambities van Cool worden verder geconcretiseerd en uitgewerkt in jaarplannen. De bijbehorende operationele doelstellingen worden SMART vastgesteld. Ze zijn richtinggevend voor alle beleidsterreinen. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 13 VAN 15

14 8. FINANCIËN FINANCIERING VAN DE ACTIVITEITEN. Financiële haalbaarheid blijft bij alles een achterliggend criterium. Dat betekent niet dat we op alles moeten verdienen of nooit risico's mogen lopen (want dat is inherent aan cultureel ondernemerschap), maar het betekent wel dat beleid en keuzes ook vanuit financiële overwegingen gemaakt moeten worden. Eenvoudigweg om de reden dat Cool in de toekomst een financieel gezond bedrijf wil zijn. Kosten beheersen en meer eigen inkomsten genereren is het belangrijkste uitgangspunt. Het is van belang dat horeca en verhuur hun steentje bijdragen aan de exploitatie FINANCIEEL BEHEER. Cool wordt gesubsidieerd door de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk voor de invulling van de culturele functie, maar stelt zich op als ondernemer en genereert zelf aanvullende middelen die verdere ontwikkeling van producten en diensten mogelijk maken. Voor de voorliggende beleidsperiode wil Cool gedegen afspraken maken met de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk over budgetfinanciering. Streven is het afsluiten van een meerjarige budgetovereenkomst met de gemeente Heerhugowaard en onderzoek naar mogelijkheden voor alternatieve vormen van dienstverlening aan de gemeente Langedijk. In de komende jaren wil Cool bouwen aan een positief eigen vermogen om zo fluctuaties in de exploitatie zelf te kunnen opvangen. Voor speciale, incidentele projecten zal Cool ook in de komende jaren op andere fondsen een beroep blijven doen voor subsidiegelden PRIJSBELEID. Cool voert een actief en strak beleid om kosten te beheersen en inkomsten te genereren. Zo trachten we toegangsprijzen op een acceptabel niveau houden, zowel voor podiumkunsten, educatie als verhuur SPONSORING. Sponsoring binnen Cool wordt uitgewerkt in een sponsorplan. Hiervoor worden een aantal sponsorpakketten samengesteld, bestaande uit een keuzereeks van tegenprestaties door Cool te leveren, afhankelijk van het prijsniveau van de sponsoring. Naast de mogelijkheid tot het sponsoren van activiteiten of locaties wordt ingezet op het opzetten van een businessclub voor het cultureel geïnteresseerde bedrijfsleven. Het sponsorplan wordt uitgewerkt in De verantwoordelijkheid voor de werving van sponsors ligt bij de directie, waarbij de voorkeur uit gaat naar een klein aantal grotere sponsors, bij voorkeur voor een langere periode, en een groot aantal leden voor de businessclub. Speerpunten voor de komende jaren: opstellen sponsortraject; actieve acquisitie door directeur; opzetten businessclub voor bedrijven; Vrienden van Cool verder ontwikkelen. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 14 VAN 15

15 8.5. MEERJARENRAMING Kengetallen resultatenrekening (bedragen x 1000 euro) Per jaar Resultaat Podium Resultaat Kunsteducatie HHW Resultaat Cool voor School Resultaat huisvestingskosten Resultaat Muziekeducatie LD Resultaat Verhuur en Horeca Personeelskosten Algemene kosten Doorbelaste kosten Resultaat voor subsidie Subsidie Heerhugowaard Subsidie Langedijk RESULTAAT Uitgangspunten: bezettingsgraad theater stijgt naar 70%; kunsteducatie Langedijk: afname 20% per jaar door afbouw; alleen indexering lestarieven; verdubbeling in inkomsten uit horeca in 4 jaar; per jaar 5 extra grote verhuringen in Rodi Media Zaal; subsidie gemeente Heerhugowaard op peil 2012 minus incidentele subsidies; afname personeelslasten door vermindering lesuren Langedijk. MEERJARENBELEIDSPLAN APRIL 2012 PAGINA 15 VAN 15

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13

MARKETING EN PROMOTIE 11 Activiteiten 11 Sponsoring 12 Sales 13 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE DEEL I VOORWOORD 3 INLEIDING 4 ACTIVITEITEN 4 Kunsteducatie 4 Podiumkunsten 6 Popbeleid 7 Cool voor School 8 Projecten 9 Samenwerking 10 Café Cool: horeca en ontvangst 10

Nadere informatie

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1

Scala in Bedrijf. Bedrijfsplan Scala Centrum voor de Kunsten. Bedrijfsplan Scala Pagina 1 Scala in Bedrijf Centrum voor de Kunsten Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Introductie 3 3. Missie, Visie en Bedrijfscultuur 3 3.1 Missie 3 3.2 De Visie 3 3.3 Bedrijfscultuur 4 4. Markt, trends

Nadere informatie

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016

Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 1 Eerste Concept Beleidsplan 2012-2016 2 Hoofdstuk 1 Inleiding In 2007 nam de gemeenteraad de beslissing om het Hoftheater aan te kopen en goede prestatie afspraken te gaan maken om het gemeentelijke cultuurbeleid

Nadere informatie

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Ondernemingsplan 2014 tot en met 2017 Inhoud Voorwoord 5 Missie, ambitie en kompas 6 Wat vooraf ging 9 Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Inspireren 1. Het culturele programma

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Strategisch plan 2014_2017

Strategisch plan 2014_2017 Strategisch plan 2014_2017 1 Managementsamenvatting Boeken en werkelijkheid en kunst zijn voor mij soortgelijk Vincent van Gogh aan zijn broer Theo op 2 juni 1875 Het Strategisch Plan van het Van Gogh

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (na reorganisatie 2012) Theater Zuidplein

Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (na reorganisatie 2012) Theater Zuidplein Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 (na reorganisatie 2012) Theater Zuidplein 14 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Meerjarenbeleid 2013-2016: missie, visie en doelstellingen... 3 2. Inhoudelijke ambities voor

Nadere informatie

inleiding ambities missie, visie, doelstellingen terugblik En EvaluatiE ambities activiteitenprogramma BElang voor utrecht

inleiding ambities missie, visie, doelstellingen terugblik En EvaluatiE ambities activiteitenprogramma BElang voor utrecht inhoudsopgave A inleiding 2 B ambities 3 missie, visie, doelstellingen 3 2 terugblik En EvaluatiE 5 3 ambities 203206 8 4 activiteitenprogramma 203206 8 5 BElang voor utrecht 0 6 diversiteit En internationale

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016

BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 BELEIDSPLAN STICHTING ALMELO PROMOTIE 2012-2016 VOORWOORD Almelo profileren als aantrekkelijke stad met kwalitatief hoogwaardige, attractieve en opvallende evenementen, zo luidt de missie van Stichting

Nadere informatie

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht

Creatieve Kracht. CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018. Creatieve Kracht Creatieve Kracht CREATIEVE KRACHT Ondernemingsplan 2015-2018 Creatieve Kracht 1 2 3 De cultuur is wat er overblijft als je alles vergeten bent wat je geleerd hebt. Selma Lagerlöf 4 Creatieve Kracht Inhoud

Nadere informatie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie

Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. Cultuurnota gemeente Groningen 2013-2016. Eindversie Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in Eindversie 2 Inhoud Voorwoord... 4 Samenvatting... 6 Inleiding... 8 Proces... 8 Bezuinigingen... 8 Budget... 9 Beleidsplannen instellingen en advies Kunstraad...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016

Beleidsplan. Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Beleidsplan Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe 2013-2016 Voorwoord Inhoud Voor u ligt het beleidsplan 2013-2016 van de Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe. In een periode die gekenmerkt wordt door

Nadere informatie

DE KOM, stadstheater en kunstencentrum te Nieuwegein bedrijfsplan 2012-2016 definitief concept

DE KOM, stadstheater en kunstencentrum te Nieuwegein bedrijfsplan 2012-2016 definitief concept DE KOM, stadstheater en kunstencentrum te Nieuwegein bedrijfsplan 2012-2016 definitief concept mei 2011 De Kom, theater en kunstencentrum pagina 1 van 54 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING &

Nadere informatie

beleidsplan 2013-2016

beleidsplan 2013-2016 beleidsplan 2013-2016 inhoud 1 Nieuw gebouw, nieuw museum, nieuw logo 4 2 Publiekstaak 11 3 Collectietaak 21 4 Bedrijfsvoering 29 Tot slot 35 Beleidsplan Fries Museum 2013-2016 3 1nieuw gebouw, nieuw

Nadere informatie

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal"

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. Er is niets mooiers dan een mooi verhaal DOK Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal" Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1: Dok: Meer dan een bibliotheek! pagina 1 pagina 2 Hoofdstuk 2: DOK's Missie pagina 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018)

SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL. Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) SAMEN VOOR GROEN EN SOCIAAL Programma GroenLinks Amersfoort (2014-2018) Beste kiezer, Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Ook Amersfoort kiest een nieuwe raad. Die zal in de komende

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Voorwoord. Na een lange periode van intensief werken is dit onderzoeksrapport, als kroon op mijn opleiding, met trots afgerond. Delft, januari 2014

Voorwoord. Na een lange periode van intensief werken is dit onderzoeksrapport, als kroon op mijn opleiding, met trots afgerond. Delft, januari 2014 Voorwoord Dit onderzoeksrapport is geschreven door een student van Hogeschool Inholland Rotterdam, School of Communication & Media. De opdracht vanuit de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties,

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie