Wie gelooft er nu nog, in deze tijd?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie gelooft er nu nog, in deze tijd?"

Transcriptie

1 9 mei e JAARGANG NR. 5 Wie gelooft er nu nog, in eze tij? Dezer agen was het uitgebrei in het nieuws: er zijn stees miner mensen li van een kerk. De kerk is uit, zou je kunnen zeggen. Soms wor je vreem aangekeken, als je zegt at je bij een kerk hoort: zo ouerwets, zo achterhaal, zo tegen elke tren en hype in. Dat maakt het soms moeilijk om vol te houen at jij wel gelooft. Want laten we wel wezen: het geloof van e mensen om je heen, vooral e mensen van wie je hout, bevestigt jou in je eigen geloof. En wat als er nieman in je irecte omgeving nog gelovig is? Dan valt het moeilijk om staane te blijven. Je bent ook geneig te enken: vroeger, toen ieereen naar e kerk ging, was het allemaal gemakkelijker. Maar toch: ook vroeger twijfelen e mensen. Twijfel is van alle tijen. Ook in e tij van Jezus, toen e maatschappij oortrokken was van religie, twijfelen e mensen. Ik moet an altij enken aan het verhaal van e vaer ie met zijn oozieke zoon bij Jezus om hulp komt (Marcus 9: 17-27). En Jezus tot ie vaer zegt: Alle ingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En e vaer aarop antwoort: Ik geloof; kom mijn ongeloof te hulp. En at blijkt voor Jezus genoeg te zijn! Hij zegt niet: O, nou als het er zo voorstaat met jou, als je nog stees hulp noig hebt bij je geloof, kom an maar een anere keer terug met je zieke kin, want zo gaat het niet, aar oe ik het niet voor! Het is genoeg voor Jezus: at geeeltelijke geloof, at twijfelene geloof van eze vaer. Herkent u zich in hem? Heeft eze vaer niet prachtig oner wooren gebracht wat velen van ons zo vaak overkomt? De noo van het geloof, van e twijfel, van het soms geloven en soms niet. Als we aarover verer enken kun je zeggen: wie zegt at hij gelooft, moet eigenlijk in één zelfe aem zeggen at hij at niet alleen kan. Dat hij at kan, omat hij erop vertrouwt at hij e kracht zal krijgen om te geloven. Alleen zo, in het bewustzijn van je eigen ongeloof, kun je vrolijk uitkomen voor je geloof, kun je uitkomen voor het geschenk van het geloof.. Zo is ons geloof een wachten op Go - Go, ie ons geloven moet herstellen. Want moeten ook wij niet vaak bien: Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp? Laten we aarmee oorgaan, ook in eze tij. Laten we ons herinneren at Christus niet van ons verwacht at we volmaakt zijn, ook niet wat betreft ons geloof - zoals hij ook van eze vaer niet verwachtte at zijn geloof perfect was. Hij weet at wij tekortschietene mensen zijn. Laten we us moe vatten en oorgaan met geloven en oorgaan met bien op onze eigen onvolmaakte manier. Met een variatie op een van e geichtjes van Toon Hermans zou ik willen zeggen: Heer, geef ons e moe om te vertrouwen at U ons hoort zoat wij voortgaan U altij weer opnieuw om kracht te vragen. Amen Mw. rs. A.W. van Kleunen 1

2 K KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN Zonag 11 mei Zonag 18 mei Zonag 25 mei Zonag 1 juni uur Ds. A.M. Spijkerboer Dienst van Schrift en Tafel uur Mw. S. Smeinga Viering op een anere manier Drs. P. Schalk Ds. J. van en Berg (Den Haag) Ds. L.S. Karreman m.m.v. Cantemus Cum Core Oue Herenstraat 62b uur Ds. L.S. Karreman Ds. L.S. Karreman Dienst met Cantate Ds. W.D. Davis Ds. A.M. Spijkerboer Dienst van Schrift en Tafel m.m.v. e Johannescantorij Nieuwe Steenvoorelaan uur Dhr./Mw. Veliers-Beker Woor- en Communieviering Mw. J. Moggré Dienst van Woor en Gebe Dhr. J. Aalers Woor- en Communieviering Ds. A. Schutmaat Dienst van Woor en Gebe Huize Westhoff Julialaantje uur Dhr. L. Smit / Dhr. R. Scholtes Oecumenische viering Dhr. G. Jansen Woor- en Communieviering Ds. H.J. Groenewegen Dienst van Woor en Gebe Pastoor J.L. Groenewegen / Mw. H. Smeele Eucharistieviering Zorgcentrum Steenvoore Gen. Spoorlaan uur Mw. Bernaette Janssens Woor- en Communieviering Mw. H. Vesseur Dienst van Woor en Gebe Zorgcentrum Sammersbrug Lichtenbergweg Den Haag uur Pastor J. van Slagmaat Woor- en Communieviering Ds. M. Pfähler Dienst van Schrift en Tafel Pastor Mw. M. Ameling (R am) Woor- en Communieviering Ds. J.W. Zijlstra (Bergschenhoek) Dienst van Woor en Gebe Dienst in Sam Sam 1 e etage Reinier e Graaf Gasthuis Delft B-gebouw uur Ds. J.T. van er Wolf Koningkerk Voorburg Ds. J. Kievit, Wigboluszaal Koningkerk Voorburg Geestelijke Verzorging van Doven gecomb.ienst uur Vrijag 16 mei Vrijag 23 mei Vrijag 30 mei Vrijag 6 juni Ds. J. Zuur Pinksterviering m.m.v. Rejoice Mw. J.J. Moggré Dienst van Woor en Gebe Ds. C. van Atten Dienst van Woor en Gebe Zorgcentrum Onerwatershof Van Vreenburchweg uur Theaterzaal Pinksteren Arine Benschop Oecumenische Agapèviering Hemelvaart Arine Benschop Oecumenische viering Pater Herman e Kruis ofm Eucharistieviering Arine Benschop Oecumenische Agapèviering Zorgcentrum Vreenburch Vreenburchplantsoen uur onerag 29 mei Hemelvaartsag, gezamenlijke ienst in e Oue, uur Ds. A.M. Spijkerboer. 2

3 waar in it nummer iensten 2 Bij e iensten 3 Cantate in e Nieuwe 4 Gaven 4 team inzamelen OK van gaven 5 raio en tv 5 Van Binnenuit 7 enraa 7 Ou-Rijswijk 7 8 zonagmiaginloop 8 rentmeesters 9 Bijbelleesrooster 9 Mutaties 9 elijke berichten 9 Lezers Pastorale schrijven sectie 10 Maaltij 10 Over kineren, zonen 10 Voorjaarsconcert Ou-Rijswijk CRM 11 Oproep 11 Welzijn Ds. M. Rijswijk e Leeuw 11 Ga Oosterwarsstraat mee op safari 31, 2315 LN Leien 12 Colofon 12 Voorbeen in e Oue De voorbeen in e Oue woren oorgaans ingevul oor e preikant ie op ie zonag voorgaat. De iakenen hebben het kerkteam voorgestel om e gemeente e gelegenhei te geven om zelf voorbeen aan te ragen. Het kerkteam Van von Binnenuit it een goe iee en we gaan it oen met behulp van een voorbeenboek. Vanaf zonag 11 mei zal in e Oue bij e ingang it voorbeenboek klaar liggen. Bij binnenkomst in e kerk kunt u, als u at wilt, Bijbelleesrooster een voorbee in het boek noteren. De iaken van ienst zal het boek ruim vijf minuten voorat e ienst begint ophalen en naar e consistorie brengen. De genoteere voorbeen zullen later in e ienst elijke oor e preikant mutaties woren verwoor. Namens e iakenen Oue Henrik-Jan Dijkstra Laat ook mij Uw stem horen, Go. Bevestig mij. Geef mij kracht en toekomstperspectief wanneer ik mijn weg ga oor het al. Dat ik stees weer ie berg op mag gaan met Jezus als mijn lichten voorbeel. Dat ik Uw ja-woor mag beantwooren met mijn ja-woor aan mijn naaste. rentmeesters Cantate in e Zonag 18 mei Crèche: Marike Gelinck Kinernevenienst: Alie Goijn Het verraste me at ik, na alweer ruim zeven jaar, team gevraag ben e NK ienst in e Oue te leien, en: ik oe at met genoegen! Hoewel we in e tij tussen Pasen en Pinksteren leven heb ik geen tekst uit het evangelie gekozen maar uit het Oue Testament en wel uit Genesis 28: 10-19, over Jakobs room bij Bethel, en at woor betekent huis van Go. Met nog een lezing Oue uit Openbaringen 21: 1-4, waarin het ook over een huis van Go gaat...! Volgens e Open room van Jakob is het in het huis van Go een rukte van belang: engelen ie heen en weer van e hemel naar e aare gaan en weer terug. Jakob noeme e plaats waar hij geroom ha: huis van Go, e poort van e hemel. En...in e poort van e hemel, in ons huis van Go, komen wij bijeen om te ontekken wie Go is, om te horen over Zijn bemoeienis met e mensen en met e werel om aarna...als Zijn ienaren uiteen te zwermen - want át is e beoeling. We hopen op en bien om een oor Go gezegene en inspirerene ienst. Drs. P. Schalk Zonag 25 mei Crèche: Lina Gort Kinernevenienst: Tineke Visser 1 Petrus 3 is het stuk at Petrus schrijft aan verse Christenen, over hoe actief om te gaan met hun gerevenhei. Zij zijn versprei over het huiige Turkije, en zulke ijver levert aar een smak weerstan op. Er zitten ook voor nu heerlijke raagevingen in it rhapsoische stukje. Zorg voor een hartelijke communicatie naar kerkraio en kerktelevisie ie omgeving van wat je van Christus allemaal gekregen hebt. Blijf vooral vrolijk omgaan met at prachtige geweten at je in e oop ontvangen hebt. Het is een stuk waar een preikant extra t project zijn best moet oen om moerne termen Zonag 11 mei te vinen voor oue wooren. Crèche: Nieuwe Miruca Martinez Ds. Jaap van en Berg, Kinernevenienst: geen em. Loosuinen De goee Herer Misschien een wat uitgesleten beel: at Vanuit Hemelvaart e 29 mei kerkenraa van Jezus als e goee Herer. Ouere 1 Petrus 5: 8-11; Hanelingen 1: 9-11 mensen kennen vast nog e schoolplaten Op eze hemelvaartsonerag lees ik ie vroeger in e klas hingen en waar Jezus op was afgebeel. Als een man met hij zegt hoe het in e gemeente met e oor uit e eerste brief aan Petrus, waar iaconaal ouerenwerk een vrienelijk gezicht en lange blone gezagsverhouingen zit. Bijzoner is at lokken. Op zijn arm een lammetje. En om hij niet zozeer vertelt wie er leiing geeft hem heen een kue schapen. Op eze en hoe at moet, maar hoe je in alles wat zonag zullen ontmoeting we nagaan of it beel voor je oet je schikt naar e aneren. ons als postmoerne mensen toch nog Ds. Anne Marijke Spijkerboer tot leven kan komen. En op een bepaale manier is het ook nog springleven oner Zonag 1 juni ons. Want bij crisissituaties in het leven Crèche: Annie v/ Velen van mensen krijgt bij Psalm ons soms ineens Mw. Kinernevenienst: rs. A.W. van Kleunen Franka Brouwer grote betekenis. Deze psalm zullen we in Havenkae 1 Petrus 4: 24, RT Leien e ienst lezen. En e wooren van Jezus telefoon: De tekst 071 uit 514 het Oue 2530 Testament is op het uit Johannes 10: Ik ben e goee Herer. In eze ienst zal Cantemus Cum Core voor en met ons zingen. Ds. Susan Karreman team OK moment van schrijven nog niet beken. Hier gaat het over e blik ie je ten slotte op je leven krijgt. Vanous als zwaar ervaren wooren als ooreel, lijen en vuurproef komen aan e ore. Hoe zijn ie vanaag zó te begrijpen at we merken at ze ook voor ons bestem zijn? Ds. Anne Marijke Spijkerboer Maaltij Zonag 11 mei elijke Crèche: Monique v/ berichten Bijl Kinernevenienst groep 1-5: Mariska Nijam, groep 5-8: Astri Spuij Jubilate (naar Psalm 66) Exous 6: 2-8 De Bijbel Lezers is te lezen schrijven als een verhaal over e mensen ie wij zijn, wijzelf. Dat geloofsverhaal is te lezen als een leven boek: e voorturene uittocht uit het slavenhuis van e onerrukkene krachten; e weg oor e woestijn van het bestaan met e hoop op een zuchtje bevrijing. Dat vraagt om gisen, leiers, voorgangers ie leven vanuit hun geloof in e Stem van JHWH gehoor oor Abraham, Izaäk en Jacob; gehoor oor Mosje, e voneling en voorgeleef oor Joshua, e timmermanszoon ie Hem Zijn Vaer noemt. Wij willen luisteren naar e wooren van aangevochten mensen oor zee en woestijn en vuur en vernietiging heen als e weg van e mens, onze weg. Ontekken at het Kernwoor is het uitagene, aanstootgevene, ge- en vervloekte, misbruikte, onontkoombare woorje JHWH, Go. Op geen enkele blazije in e Bijbel verstomt e vraag naar Go; komt er antwoor at vaak geen antwoor is maar toch veel meer an een antwoor en an ook weer bron voor nieuwe vragen. Go als bron van 3

4 K roeping, een opracht, een wijze van niet vrijblijven geloven, leven en voorleven. Go ie wij nooit zullen begrijpen oor over Hem te lezen, te stueren maar alleen te oorgronen oor Hem te oen. Ds. Wim D. Davis Zonag 18 mei Crèche: Hennie v/ Burg Kinernevenienst groep 1-5: Nelly Vos, groep 5-8: Bianca van Dalen 1 Petrus 2: 16v, 3: 1-13; Spreuken 31: De eerste brief van Petrus is beoel voor mensen ie een lange cursus in het christelijk geloof hebben gekregen en in e paasnacht geoopt zijn. Petrus bemoeigt ze eerst en zegt ze an hoe hun leven eruit zal gaan zien. Daarin spreekt hij ook e vrouwen apart toe. Vanaar e lezing uit Spreuken: e lof op e sterke vrouw. Ds. Anne Marijke Spijkerboer Zonag 25 mei Crèche: Wil Pors Kinernevenienst groep 1-5: Rina v/ Broeke, groep 5-8: Nelleke Houtman zonag Trinitatis (van e Drie-eenhei) Op eze zonag gaat het over Mozes ie op e berg Horeb iets te zien krijgt van wie Go is. U kunt het nalezen in Exous 34 vs 1 t/m 9. En over e zeningsopracht ie Jezus aan zijn leerlingen geeft. Deze staat in Matteüs 28 vs 16 t/m 20. Het gaat er us om wat wij zelf van Go begrijpen en wat wij aar van kunnen oorgeven. In onze kerken hebben we al lang e gewoonte om zening niet alleen te laten bestaan uit wooren maar altij gepaar te laten gaan met (goee) aen. Want wooren alleen kunnen geen hongerige monen voeen. Maar wat oen we met eze zeningsopracht in onze cynische, vaak zo onverschillige tij? In eze ienst zal een cantate woren uitgevoer. Ds. Susan Karreman Zonag 1 juni Crèche: - Kinernevenienst: - Op zonag 25 mei 2014, aanvang uur. Van Johann Sebastian Bach wort uitgevoer: Ihr weret weinen un heulen, BWV 103 De meewerkenen zijn: Jan Kullmann, alt Robert Bucklan, tenor Vocaal Ensemble Moteta Instrumentaal ensemble Philip Meijer, orgel Cantrix: Janey Keuning-van Dam Voorganger: s. L.S. Karreman Een bemoeigene cantate (BWV103) Laatst zei mijn kleinzoon (7): Ik vin het zo jammer at Jezus hier niet meer leeft. Aners kon je naar Hem toegaan en als ieman ziek is vragen of Hij hem beter wil maken. Herkenbaar. Wat zou het mooi zijn om even naar Jezus toe te kunnen gaan, zijn stem te kunnen horen, zijn ogen te kunnen zien, raa en hulp te kunnen vragen - al was het maar e zoom van zijn mantel te kunnen aanraken. Jezus leerlingen waren gewen om zo icht bij Hem te zijn. Maar at kon niet zo blijven. Bij hun topervaring op e berg mochten ze geen tent voor Hem opzetten, ze moesten terug naar beneen, e werel in. Aan het kruis wer Hij van hen weggenomen. Ze zouen hem weerzien, maar Maria van Magala mocht Hem niet vasthouen. En aarna zou hij wéér afschei van hen nemen en opstijgen naar zijn Vaer. Grote mystici hebben het ook meegemaakt, na hun Goservaring, hún religieuze bergervaring, moesten ze terug e werel in met in hun ziel het grote, onstilbare verlangen. En soms hebben ze juist ín at verlangen, ín ie leegte, hun iepste On-gron gevonen. Jezus weet ervan. Hij heeft zelf aan het kruis e goverlatenhei ervaren. De evangelist Johannes vertelt hoe Jezus zijn leerlingen wil voorbereien, uithouingsvermogen, moe en troost geven (Joh. 15 t/m 17). Bach wil ons in cantate 103 bemoeigen met e wooren van Jezus uit Joh. 16: 20. In e Lutherse traitie waarin Bach ston wort eze tekst gelezen op e ere zonag ná Pasen, Jubilate (jubelt!). In het Oecumenisch leesrooster staat eze lezing it jaar geplan op e zese zonag ván Pasen, e zonag voor Hemelvaart, vlak voor het grote afschei. Jezus is na zijn hemelvaart niet meer tastbaar oner ons, at is e realiteit waarin ook wij nog stees leven. Je zult huilen en weeklagen, terwijl e werel blij zal zijn. Je zult beroef zijn, maar je verriet zal in vreuge veraneren (NBV). Met eze wooren, gezongen oor het koor, begint cantate 103. Bach schilert ie wooren in muziek, op z n Bach s. We horen het huilen, in halve en overmatige toonschrees (passus uriusculus = schrijnene schreen), in Seufzer (zuchtmotieven), in snijene issonanten. We horen e werel lachen: freuen klinkt als Fra-en, frà-hahahà-hahahà! Eerst klinken eze teksten ná elkaar, later óór elkaar; kun je je elleniger voelen an wanneer aneren lachen terwijl je zelf pijn en verriet hebt, je misschien zelfs uitlachen? Ik enk aan Jezus aan het kruis, aan Maria, Johannes en ie aneren ie aarbij staan terwijl e omstaners lachen en spotten. Dan vertraagt e muziek (Aagio), alleen e bassen zingen in e iepte: Ihr aber weret traurig sein. De blokfluit laat tranen ruppen. Het tempo wort hernomen op: Doch eure Traurigkeit soll in Freuen verkehret weren. Op Traurigkeit aalt e meloische lijn nog ieper an eerst, over een volleig octaaf, volleige rouw. Dan volgt e omslag: Freue wort een lange lach. De anere stemmen vlechten zich hieroorheen tot een blije ans. Ook e instrumenten spelen vrolijk huppene motiefjes, anapesten: taajám-taajámtaajám. We woren eerst begrepen in ons verriet en an bemoeig met e wooren van Jezus. Maar ie omslag komt zo snél. In het vervolg van e cantate komt òns verhaal, krijgen we e tij om e wooren te verwerken. In het Tenorrecitatief klinkt e klacht: De Liefste Mien-Rijswijk is van ons weggerukt, e Toevlucht van e zieke harten reageert niet op onze smart Ds. L.S. ( Schmerzen Karreman in een smartelijk melisme, Sloepkae een 9, lange 2725 EX lijn van Zoetermeer tonen op één lettergreep). telefoon: De mobile: Alto zingt 06 in 4646 e Aria: 2356 Buiten U is er geen arts te vinen, ik zoek U overal. Erbarm U toch, U wilt toch niet mijn vererf? telefonisch bereikbaar via het mobiele Dát geeft mijn hart hoop. Dit wort omspeel onerag met meestal e tere tussen klank van e en blokfluit u. nummer en thuis van maanag tot en met In Ieere het Altrecitatief insag aanwezig wort in ie e hoop Nieuwe ontwikkel van tot vertrouwen u. (an at het bereikbaar treuren met zal woren telefoon getransformeer Nieuwe ) in vreuge (in muziek uitgebeel). De Tenoraria wil ons verer bemoeigen: Jezus is er tóch! Weer horen we e vrolijke anapest-motiefjes, nu oet e trompet stralen mee, Freue klinkt nóg langer, nóg meer ansen. Tenslotte waar komen in allen it bij-eén nummer in het koraal at e bemoeiging van eze cantate onerstreept. Janey Keuning-van Dam, cantrix Nieuwe inzamelen van gaven Zonag 11 mei 1 e inzameling: Jeughuis Vliet en Burgh Al verscheiene zonagmiaginloop jaren onersteunen we als gemeente het Jeughuis Vliet en Burgh, het opvanghuis in Voorburg voor uithuisgeplaatste kineren van 0 tot 13 jaar. Kineren zijn e meest kwetsbare groep in onze samenleving. In het jeughuis Pastorale krijgen e kineren sectie structuur, liefevolle zorg en begeleiing, zoat ze een warm Ou-Rijswijk huis ervaren en een positiever zelfbeel krijgen. Na Ds. onze M. e schenkingen Leeuw voor welkomsttasjes Oosterwarsstraat en een speeltoestel 31, 2315 willen LN we Leien samen met Vliet en Burgh een nieuw oel kiezen. Denkt u op eze moeerag ook om e kineren ie het niet zo hebben getroffen? 2 e inzameling: Deze is bestem voor ekking van kerkelijke uitgaven. Zonag 18 mei 1 e inzameling: Stichting Leergel voor kineren in onze regio K 4 Van Binnenuit

5 Zoner fiets moet je betalen voor e tram of bus, zoner computer kun je geen huiswerk maken en zoner tenue kan je niet meeoen op e sportclub. De armoee in onze regio is oor tweeeling en crisis zeer sterk toegenomen. In stees meer gezinnen wort het onmogelijk om kineren mee te laten oen met sport of muziekles. Kosten ie e school met zich meebrengt, zoals een computer of een fiets om er heen te gaan, zijn voor veel ouers niet op te brengen. Leergel Den Haag geeft noozakelijke voorzieningen aan kineren van ouers met een krappe beurs want: álle kineren moeten kunnen meeoen. Helpt u een hanje mee om e kineren in onze regio ook mee te laten oen? 2 e inzameling: Deze is bestem voor ekking van kerkelijke uitgaven. Zonag 25 mei 1 e inzameling: Het vakantiebureau Het Protestants Christelijk Vakantiebureau organiseert samen met 1400 vrijwilligers onvergetelijke vakanties voor mensen ie veel alleen thuis zijn, mantelzorgers ie het hele jaar voor een partner zorgen en mensen met een lichamelijke of visuele beperking. Er zijn mooie aangepaste accommoaties in oner anere Lunteren, Doorn, Ermelo en Lemele. De aanpassingen en e organisatie kosten meer gel an als bijrage gevraag kan woren. Met e collecte helpt u mee at mensen weer e zonnige kant van het leven kunnen zien. 2 e inzameling: Deze is bestem voor ekking van kerkelijke uitgaven. Nieuwe Uitgangscollecte: Kosten cantate Waar e koorleen, ie aan een cantate meewerken, vrijwillige zangers uit of van ronom e gemeente zijn, zijn e meeste solisten en instrumentalisten beroepsmusici, voor wie het een eel van hun werk is. Daarnaast zijn er aan e organisatie van een ienst met cantate aministratieve kosten verbonen, o.a. voor e folers en affiches. Daarom wort aan e uitgang een collecte gehouen ter bestrijing van e kosten van e cantate. Donerag 29 mei Hemelvaart 1 e inzameling: Maatschappelijk hulpbetoon De opbrengst van eze collecte is bestem voor e onersteuning van meemensen in Rijswijk ie iep in e financiële problemen zitten. Vaak oor een samenloop van omstanigheen, soms oor onvermogen. Als iaconie proberen we oor financiële hulp en praktische onersteuning mensen weer perspectief te bieen. Principes hierbij zijn respect en gelijkwaarighei. 2 e inzameling: Deze is bestem voor ekking van kerkelijke uitgaven. Zonag 1 juni 1 e inzameling: Voeselbank Rijswijk en Laak Graag willen we uw aanacht vragen voor e Voeselbanken in Rijswijk en in het Laakkwartier, ie we samen met e RK onersteunen. Elke oneragmiag woren er in e Beneictus-en- Bernaettekerk meer an 130 pakketten uitgeeel. Vaak zijn het mensen met schulen en alleenstaane moeers ie een beroep moeten oen op e voeselbank. Zij hebben miner an 230 euro per maan te besteen aan voeing, kleing en verzorging voor zichzelf en hun kineren, soms miner an 50 euro per week. Belangrijk om te weten at er een houing van respect en gelijkwaarighei is. Met uw gel kunnen e pakketten aangevul woren met proucten zoals koffie, tanpasta en wasmielen. Dank u wel voor uw bereihei om te elen en uw soliariteit. 2 e inzameling: Deze is bestem voor ekking van kerkelijke uitgaven. Uw gaven in e zeningsbussen woren gebruikt voor onersteuning van e uitgezonen meewerkers. Wilt u in gel bijragen aan het werk van e iaconie, an is uw bijrage welkom op NL30 INGB ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Rijswijk. U kunt er esgewenst een bestemming voor uw gel aan toevoegen. Dank u wel! OPROEP AAN GEMEENTELEDEN OUDE KERK Sins meer an vijftien jaar woren oor een team van vrijwilligers van e Oue ieere zonagmorgen enkele ouere gemeenteleen opgehaal ie zelf niet voloene mobiel zijn om op eigen gelegenhei naar e Oue te komen. Het rooster kerkrijen is zoanig opgestel at ieere vrijwilliger om e vijf à zes weken een keer met e eigen auto als kerkrijer wort ingezet. Maar ook onze kerkrijers woren langzaamaan stees ouer en moeten zich an afmelen als vrijwilliger: het team van kerkrijers van e Oue wort kleiner. En at terwijl er een kleine wachtlijst ontstaat van ouere gemeenteleen ie graag willen woren opgehaal op e zonagmorgen We zoeken ringen naar nieuwe vrijwilligers om het team van kerkrijers Oue te komen versterken. Wilt u alstublieft overwegen om mee te oen en af en toe op zonagmorgen enkele ouere gemeenteleen op te halen voor e Oue? U oet onze oueren hier een gewelig plezier mee! Opgave graag bij onergetekene. Bij voorbaat ank! Huibert van Eijsen Li team Oue raio en kerktelevisie Belangrijke informatie over kerk-tv Op e valreep van 2013 heeft kerkienstgemist.nl overeenstemming met Streamit bereikt over e overname van e kerken ie gebruik maken van het EventCaster systeem van Streamit. Dit betekent at kerkiensten voortaan alleen nog maar via e website van kerkienstgemist.nl te beluisteren of te bekijken zijn. Via kerkienstgemist.nl kan ieereen zijn of haar kerkienst irect meebeleven op een anere tij of plaats. Ruim uizen kerken zenen wekelijks hun kerkiensten rechtstreeks uit via Een groeien aantal kerken oet at ook met tv-beelen. ienstgemist. nl wort met eze overname e grootste aanbieer van -tv in Neerlan.- Ook e kerkiensten van e PGR zijn via kerkienstgemist.nl te volgen. Echter, binnenkort kunnen alleen geregistreere leen meekijken. Daartoe zult u zich eenmalig moeten aanmelen met uw ares op e website van Tevens geeft u miels uw gegevens aan het kerkelijk bureau oor. De beheerer zal u an invoeren in het systeem van waarna u e gewenste ienst uit e Oue of e Nieuwe kunt beluisteren of bekijken. Vanaf 1 juni 2014 zal het niet meer mogelijk zijn voor niet-geregistreere gebruikers e kerkiensten vanuit e Oue of e Nieuwe te beluisteren of te bekijken. Vanaf ie atum zullen e notenbalken van e gezongen lieeren weer woren oorgegeven. Dit alles heeft te maken met e rechten ie e PKN betaalt voor het vertonen van e lieeren uit het Nieuwe Lieboek. Voor gebruikers van e zgn. luisterkastjes en beelkastjes zal er niets wijzigen. Deze gebruikers hoeven zich niet opnieuw aan te melen. Eenieer binnen e kerkelijke gemeente 5

6 PROTESTANSE RIJSWIJK 125x95 ZW :34 Pagina 1 K Uitvaartzorg met e naruk op zorg! Bij De Laatste Eer gaat aanacht voor uw persoonlijke wensen han in han met hoge kwaliteit. Voor algemene informatie kunt u onze brochure opvragen. Bent u geïnteresseer in het limaatschap van onze coöperatie, wilt u informatie over een uitvaartverzekering, wilsbeschikking en/of Fons van Vooruitbetaling an kunt u bellen met U kunt ook een briefje met uw wensen, naam en aresgegevens sturen naar: De Laatste Eer, antwoornummer 11221, 2600 WC Delft (een postzegel is niet noig). Eikelenburglaan 5 - Rijswijk - Telefoon ANTWOORDCOUPON Deze coupon kunt u in een envelop, zoner postzegel, sturen naar De Laatste Eer, Antwoornummer 11221, 2600 WC Delft. Ik wil li woren van e uitvaartvereniging (contributie 5,- per jaar per huishouen incl. minerjarige kineren). Stuurt u mij uw kennismakingsbrochure. Stuurt u mij een foler over Wilsbeschikkingen & het Fons van Vooruitbetaling. Ik wil een wilsbeschikking ontvangen om in te vullen. Informeert u mij over e NKU Uitvaartverzekering Ik wil meer informatie over Naam Geb. atum Ares Postcoe/Woonplaats Telefoonnummer GEESTBRUGWEG CL RIJSWIJK TELEFOON FAX: GEESTBRUGWEG CL RIJSWIJK TELEFOON FAX: BREESCHOTEN DOE HET ZELF voor hout (gratis thuisbezorg) flexa en sikkens verven - mengrobot ijzerwaren - gereeschappen vakkunige voorlichting BREESCHOTEN DOE HET ZELF De werelwinkel voor verrassene net-even-aners proucten ie vaak hangemaakt zijn en ingekocht volgens e Fairtrae-normen. straat 1b, 2282 BL Rijswijk tel voor hout (gratis thuisbezorg) flexa en sikkens verven - mengrobot ijzerwaren - gereeschappen vakkunige voorlichting Bestel nu het nieuwe Ichthusboekhanel Pelgrim Korte Poten EE Den Haag tel.: Loogietersberijf Breukelman ENDEZANT LH RIJSWIJK ZH telefoon GAWALO - SANITAIR EN GASVERWARMINGSINSTALLATIEBUREAU 6

7 Rijswijk mag zich registreren en aanmelen om e iensten vanuit huis of vakantieares te kunnen volgen. Van Binnenuit Koos van Helen Cie C&P Ds. A.M. Spijkerboer telefoon: Groeien in geloof: gespreksgroep over geloofsopvoeing Werkagen: maanag t/m onerag. In het najaar van 2014 willen we starten met aanwezig een nieuwe in Het Kruispunt gespreksgroep over (Dr. H.J. van Mooklaan 33) geloofsopvoeing. Deze is beoel voor e 1e ouers Bijbelleesrooster en 3e maanagochten van maan van jonge van kineren (0-6 uur jaar). en We willen insagmiagen met elkaar van het gesprek aangaan uur over vragen als: wat betekent e komst van onze kineren in ons leven en m.b.t. ons geloof? Wat hebben we zelf meegekregen elijke en wat willen we mutaties oorgeven? Wat vinen we kerkraio belangrijk en waarevol? en Het zal gaan over opvoeing, rituelen, feesten, verhalen, kerktelevisie communicatie met kineren over Go, over goe en kwaa, etc. Er zijn al enkele recente oopouers enthousiast om mee te oen, maar het zou mooi zijn om e groep nog wat uit te breien! Frequentie, t project tijstip, etc. zullen gezamenlijk bepaal woren. Je kunt je opgeven bij s. Michiel e Leeuw: gmail.com Vanuit e kerkenraa De agena van e vergaering enraa in april is behoorlijk uitgebrei: er valt veel te bespreken. Naat eerst ons nieuwe kerkenraasli mw. Florence Kuipers is verwelkom, wort in een kort meitatief moment gezamenlijk gesproken over e nieuwe film Noach, ie in e bioscoop in première gaat. Moeten we zo n commerciële film letterlijk nemen? Kun je in e bioscoop iets over Go leren? Is er wellicht een overeenkomst met theater Mw. rs. A.W. van Kleunen zoals The Passion op Witte Donerag? Havenkae 24, 2312 RT Leien Goe at er volop aanacht is voor eze telefoon: serieuze proucties, maar een kritische houing ten opzichte van e inhou blijft noozakelijk. De problemen voor e nabije toekomst met het ouerenpastoraat 75+ zijn beken: er komt geen opvolger voor mw. Annemarie van Kleunen wanneer zij ein 2014 met pensioen gaat. Ds. Spijkerboer heeft samen met hr. Ruu van Dijk het voornemen om in mei en juni in e sectie Maaltij een groot aantal gemeenteleen van 75+ uit te noigen voor gezamenlijke miaggesprekken, in Het Kruispunt of bij haar thuis. Zes gesprekken woren georganiseer. De kerkenraa hoopt op uitgebreie eelname van uw elijke kant! Na eze gesprekken berichten zal s. Spijkerboer e ervaringen elen met e beie anere preikanten om na te gaan of it concept navolging verient. team OK Ds. De Leeuw stelt een aanpassing voor van het besluit van e kerkenraa (2012) om e rie preikanten in e beie kerken even vaak te laten voorgaan. De uitvoering van at besluit raagt niet optimaal team NK bij aan e groei van pastorale bekenhei en samenhang binnen e eigen pastorale sectie. Hierin gesteun oor e beie anere preikanten stelt hij een betere vereling van e preekbeurten over Oue en Nieuwe voor. Na bespreking wort zijn voorstel overgenomen. Oue Het college van iakenen heeft een paar maanen geleen een avertentie geplaatst om een nieuwe Open iaconaal werker te werven als opvolger van s. Rob van Essen. Er zijn 18 sollicitaties ontvangen! Een selectiecommissie vanuit het college heeft (na een eerste voorselectie) uitgebrei gesproken met geselecteere gegaigen. Uiteinelijk resulteere it in een voorracht van één kaniaat aan het college van iakenen, ie na uitgebreie bespreking eze kaniaat nu voorraagt aan e kerkenraa. Hierop volgt een toelichting over e kaniaat en uitgebreie bespreking van e beooge werkzaamheen in Rijswijk. De kerkenraa stemt in met e keuze van het college. U hoort als gemeente binnenkort meer over onze nieuw te benoemen iaconaal werker! Onze jonge en missionaire protestantse buurgemeente BOEI 90 in Wateringse Vel heeft ons om financiële steun gevraag. Deze gemeente staat na e eerste paar jaren van groei op eigen benen terwijl nu na vier jaar e financiële steun vanuit Utrecht en Wateringen planmatig wort afgebouw. Een overbrugging van wellicht twee of rie jaar naar financiële zelfstanighei is noozakelijk. Onze Diaconie ziet hierin een taak van missionaire zorg en steun voor onze buren en is berei it jaar en wellicht ook in 2015 financiële steun te verlenen vanuit het eigen zeningsfons. De kerkenraa wort over it voornemen ingelicht en stemt in met het besluit voor financiële steun vanuit e Diaconie aan onze buurgemeente BOEI 90. Ds. De Leeuw heeft i.s.m. e leen van ons jeugwerk en onersteun vanuit JOP oor een jeugaviseur een voorstel ingeien bij e kerkenraa voor ontwikkeling van een visie en werkplan voor het jeugwerk in onze kerkelijke gemeente. De grote lijnen van it voorstel woren besproken, waarbij het verzoek van s. De Leeuw ter sprake komt om e jeugaviseur van JOP tijelijk in te huren om visie en werkplan verer te ontwikkelen. Mw. Florence Kuipers geeft hier een naere toelichting bij vanuit het jeugwerk. De kerkenraa stemt in met het voorstel van s. De Leeuw. Dit zijn enkele grote lijnen van e besprekingen in e kerkenraa. Er is nog veel meer besproken, maar at wort te veel voor eze korte column. Het is goe at inzamelen van gaven er zoveel te bespreken is en het is vooral goe at e kerkenraa hierbij positieve besluiten kan nemen om het werk binnen én buiten onze gemeente voort te zetten. zonagmiaginloop Huibert van Eijsen, Scriba enraa. Maaltij elijke Ou-Rijswijk berichten Ds. M. e Leeuw Ds. Oosterwarsstraat M. e Leeuw 31, 2315 LN Leien Oranjelaan 29, 2281 GA Rijswijk telefoon: Lezers schrijven Werkagen: ma, i, o, vr Aanwezig in Ontmoetingswinkel JC09 ieere insagmiag van tot uur Paascatechese 2014 Dit jaar hebben we met e 6-12-jarigen o.a. palmpasenstokken gemaakt. We konen ons verheugen op heel wat belangstelling, ook van enkele nieuwe kineren. En wat is Van er weer Binnenuit har gewerkt ;-) Bijbelleesrooster elijke mutaties Terugblik op Pasen Het was een inrukwekkene week, e week naar Pasen toe. In beie kerken. Op Witte Donerag was ik zelf in e Nieuwe, waar e kineren van e catechese meehielpen met e ienst, en waar we na afloop met elkaar op een groot scherm e Groningse Passion meebeleefen. Op Goee Vrijag was e ienst in e Oue heel ingetogen, en op bijzonere wijze muzikaal gekleur oor e Cantorij o.l.v. Hennie Heikens. De Paaswake was nieuw it jaar in e Oue. Het was een sfeervolle viering in het koor van e kerk met verhalen, stilte en gebe, en enkele bijzonere rituelen, zoals het binnenragen van e nieuwe paaskaars en e oopgeachtenis. De paasmorgenienst was erg feestelijk en inrukwekken, met e zang van e grote Kozakken en e oop van een klein 7

8 K k et.00 u. et r en ien kin. Er waren veel kineren in e kerk, ie in e kinernevenienst e talloze cupcakes versieren, ie na afloop voor een goe oel weren verkocht. Dank aan ieereen ie z n steentje aan eze vieringen heeft bijgeragen! Dankbaar een bericht van e familie Van er Meulen Wij zijn ankbaar, at wij samen zonagmorgen 1e Paasag e ienst in onze Oue konen bijwonen, een prachtige ienst met o.a. e oop van Olivier en meewerking van het Oeral Kozakkenkoor. Zowel e ontvangst bij het binnenkomen in e kerk als e belangstelling na e ienst bij het koffierinken hebben wij beien ervaren als overweligen. Ieereen hartelijk beankt hiervoor!! Carry en Jan van er Meulen. Verhuis Half maart zijn hr. en mw. Schingenga verhuis naar Nootorp. Daar wonen ze ichtbij hun kineren, wat voor hen een belangrijke steun betekent. Vele jaren lang zat het echtpaar bijna ieere zonag in e Oue. Het kerkbla was an ook niet zoner ubbele gevoelens at zij eze stek achter hebben bezorger/ster gelaten. Hun nieuwe ares is: Meioornlaan 28, 2631 GC Nootorp. Rijswijkse Bijbel terug op het nest Een paar maanen geleen mele zich hr. Brobbel Diaconieuws uit Hilversum bij mij, met een Statenbijbel uit Op e voorkant staat in gouen letters: van Rijswijk. Het was us geen moeilijke vraag waar eze bijbel ooit vanaan kwam. Dhr. Brobbel ha e bijbel 52 jaar geleen van zijn opa gekregen, rentmeesters ie hem zelf sins e jaren 20 in zijn bezit ha, en woonachtig was in e Tulpstraat in Ou-Rijswijk. Hoe zijn opa eraan was gekomen, weten we niet. Ruu Poortier, archivaris van e Oue, heeft onerzoek geaan en aar kwam het volgene uit: De Rijswijkse Cantate Bijbel bestaat in uit e rie elen: Bijbel (1747), Psalmen (1774) en Gezangen (1849). Nieuwe Waarschijnlijk is e bijbel ingebonen tussen 1849 en 1869 (in at laatste jaar von uitbreiing Evangelische Gezangen plaats). In het archief van e kerk is een zelfe exemplaar aanwezig, maar in minere staat. Het samenbinen van verschillene uitgaven was gebruikelijk; er zijn meer variaties in bezit. iaconaal ouerenwerk Op een ou schilerij is te zien at ook op e zitplaatsen van gewone gemeenteleen ikke boeken liggen. Wellicht lagen e bijbels ontmoeting us op elke plaats en niet alleen bij e kerkenraasleen en e huurers van e herenbank. Gezien e omvang van e boeken lijkt het ook niet logisch at ze elke zonag (twee keer?) weren meegesjouw. bij ons... Mogelijk zijn e bijbels op een goe moment uitgeeel: ten eerste bij e restauratie van e kerk in e jaren 20 van e vorige eeuw, en ten tweee als afscheisgeschenk voor kerkenraasleen. Ron 1920 waren eze uitgaven verouer (vanwege e gotische letters en een nieu- team OK we uitbreiing van e Gezangen). Dhr. Brobbel heeft zijn fraaie exemplaar geschonken aan e van Rijswijk, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn. Ook ank aan Ruu Poortier voor zijn graafwerkzaamheen. Aanwezig in JC09 Ieere insagmiag van tot uur ben ik aanwezig in JC09, alwaar u gewoon binnen kunt lopen, voor even contact of een goe gesprek en een kop koffie. Beoel als een plek met een lage rempel. Wilt u graag at ik bij u thuis langskom voor een pastoraal contact, laat u at an aan mij weten via mail of telefoon? Met een hartelijke groet, Ds. Michiel e Leeuw Ds. A.M. Spijkerboer telefoon: Werkagen: maanag t/m t/m onerag. Aanwezig aanwezig in Het Kruispunt (Dr. H.J. van van Mooklaan 33) 33) e e 1e 1e en en 3e 3e maanagochten van e maan van e van maan van uur uur en insagmiagen van uur Het Kruispunt In e eerste week van mei krijgen e meewerkers van Het Kruispunt een ontbijt aangeboen kerkraio (u leest het goe). en Ieereen komt nog iets vroeger en zo wort e samenwerking tussen e verschillene kerktelevisie isciplines verhoog. Ik heb me ook gemel en zie ernaar uit e aneren in het gebouw (ie ik wel vaak zie lopen of iets hoor roepen) weer eens te spreken. Verer loopt het in Het Kruispunt als van ous. Ik ben er op maanag 19 mei en op t project maanag 2 juni. Ouerengespreksgroep De ouerengespreksgroep komt eens in e zes weken bij elkaar, stees op een oneragmorgen Vanuit e in kerkenraa e Nieuwe. Er is nog plaats voor nieuwe oueren! De gesprekken zijn levenig en gaan stees over een onerwerp at ter plekke aangeragen wort. Voor e praktische gegevens zie elers in it nummer. Druk-ruk De gespreksgroep bestaat inmiels haast rie jaar. Hij wisselt stees een beetje van samenstelling. De leeftijsopbouw is globaal van 45 tot 67 jaar. Het belang ervan is at ieereen in ezelfe fase Mw. zit: rs. ouers A.W. ie van veel Kleunen zorg vragen, werk at Havenkae energie slurpt, 24, 2312 reigene RT Leien werkelooshei. telefoon: De laatste maanen 2530 zijn er zo nu en an weer nieuwe mensen bij gekomen. We lezen elen uit Go zoekt e mens, Van Abraham Joshua Heschel. Zie elers in it nummer. Bijeenkomsten voor 75+ De eerste uitnoigingen zijn rongebracht en er hebben zich behoorlijk wat mensen aangemel. U wort in e loop van e weken per straat of per wijkje uitgenoig voor een ontmoeting, hetzij in Het Kruispunt, hetzij bij mij thuis, afhankelijk van wat voor u het ichtst bij is. Het gaat stees om een woensagmiag van uur. U hoeft niet ongerust te zijn als u nog geen brief gekregen hebt. Die zal zeker in e loop van mei of juni op uw eurmat vallen. Ik ben tot nu toe erg blij met het resultaat en ik kijk uit naar e ontmoetingen. Nieuwe reis naar Israël Inmiels is er een plan in e maak voor een nieuwe reis naar Israël, niet voor mij alleen, maar voor ieer ie geïnteresseer is. Een tiental mensen heeft al aangegeven op zijn minst belangstelling te hebben voor een achtaagse tocht. Natuurlijk zullen e bekene toeristische punten woren aangeaan (Massaa, Doe Zee, Ya Vashem, e grotten van Ein Gei), maar ook zullen we ervoor zorgen at er ontmoetingen zijn met Joose Israëli s en met Palestijnse christenen, zoat u zelf een beel kunt krijgen van e buitengewoon ingewikkele situatie. Het gaat om e volgene ata: oktober 2015 (us het uurt nog lang!). Mocht u belangstelling hebben, an kunt u zich bij mij melen. Voor telefoon en e- mailares zie boven. Hemelvaart Onlangs viel er een vergeten krantenknipseltje uit mijn boek, een satirische column uit agbla De Pers, vroeger te vinen in e trein, nu helaas ter ziele. De titel is Meer Neerlaners ontkennen Hemelvaart. Het begint zo: Stees meer Neerlaners geloven at er met Hemelvaart wel iets is gebeur, maar niet at Jezus op ie ag is opgevaren naar e rechterhan van Go. Dat blijkt uit een opiniepeiling van Maurice e Hon. En an volgt er een relaas over mensen ie vinen at e overhei hier moet ingrijpen. Ontkenning ient strafbaar gestel te woren. Onzin natuurlijk, maar toch grappig. Wat me het meest bijbleef (en aarom bewaare ik het stukje) was at er kennelijk nog journalisten zijn ie het woor Hemelvaart kennen. Ik googele op e schrijver misschien een gewezen theologie-stuent ie het in e schrijverij heeft gezocht? Is e man goe Protestants opgevoe of heeft hij gewoon voor it onerwerp zijn huiswerk goe geaan? Ik kwam er niet achter. Ik merkte at ik er tegelijk treurig van wer, omat ik het achter alles langs zo jammer vin at ie ongelofelijke verhalentraitie stees verer oner het stof raakt. Ds. Anne Marijke Spijkerboer 8

9 t 0 u. erk t r n Ds. M. e Leeuw Oosterwarsstraat 31, 2315 LN Leien Mw. rs. A.W. van Kleunen Havenkae 24, 2312 RT Leien telefoon: Uitnoiging Als u behoefte heeft aan bezoek, an kunt u mij bellen. Ik ben er voor alle mensen van 75 jaar en ouer. Van Binnenuit In het kaer van e aanstaane moeerag eze keer aanacht voor e moeers. ma 12 Deuteronomium 28:30-44 zo 11 Deuteronomium 28:15-29 Een geicht van Martinus Nijhoff: bij hem i elijke 13 Deuteronomium mutaties 28:45-57 heb je keuze Maaltij als het gaat om geichten wo Pastorale 14 Deuteronomium sectie 28:58-69 over moeers. Ik geloof at it geicht wat o 15 Deuteronomium 29:1-14 Oue miner beken is. Het verscheen in e vr 16 Deuteronomium 29:15-28 bunel De Bijbelleesrooster wanelaar (1916), e eerste Mien-Rijswijk za 17 Deuteronomium Open 30:1-10 bunel ie Nijhoff uitgaf. Alle moeers -en vaers, en kineren- een fijne moeerag Ds. zo L.S. Karreman Ou-Rijswijk 18 Deuteronomium 30:11-20 gewenst! elijke berichten Sloepkae ma 19 9, 2725 Deuteronomium EX Zoetermeer 31:1-8 telefoon: i Ds. M e 360 Leeuw Deuteronomium :9-23 Herinnering elijke mutaties wo 21 Deuteronomium 31:24- mobile: Oosterwarsstraat , 2315 LN Leien Moeer, weet je nog hoe vroeger 32:7 Toen ik klein was, wij tezaam o 22 Deuteronomium 32:8-18 Ieren nacht een lieje, moeer, telefonisch vr bereikbaar 23 Deuteronomium via het mobiele 32:19-35 Zongen voor het raam? nummer za en 24 thuis van Deuteronomium maanag tot en 32:36-43 met Moe gespeel en moe gesprongen, Zat ik op uw schoot, en acht, In mijn nacht-goe, kleine jongen, Aan t geheim er nacht. Want als wij an gingen zingen t Oue altij-eenre lie, Hoe Go alle, alle ingen, Die wij oen, beziet, Hoe zijn eeuw ge, groote won ren Stees beschermen om ons zijn, kerkbla - Nimmer zong je, moeer, zoner n Beven at refrein bezorger/ster Dan zag ik e sterren flonk ren En e maan oor wolken gaan, Ouen nacht met wijze, onk re Oogen voor me staan. Diaconieuws Met hartelijke groet, Annemarie van Kleunen Ouerenpastor rentmeesters Openingstijen elijk Bureau Door het bereiken van e pensioengerechtige leeftij van onze kerkelijk meewerker Mevrouw M. Brauns, is per 1 mei 2014 het kerkelijk bureau uitsluiten Cantate in e bereikbaar op maanag en insag, openingstij van tot uur. Bruijnings Nieuwe Ingenhoeslaan 2, 2273 KR Voorburg, telefoon Gaven over e maan maart Diaconie - Voeselbank 509,76 - Heilig iaconaal Avonmaal ouerenwerk 88,10 - Zeningsbussen 93,71 - KND 26,45 ontmoeting - Oueren in Molavia 419,80 - KAP in Kenya 190,20 - Babyspulletjes Laakkwartier 366,88 - Kineren Van van Charilove Binnenuit Nigeria 393,62 Protestantse team Gemeente OK ,41 - KoffieKip NK 40,05 - Cantateienst 263,30 Mei bij ons... waar in it nummer inzamelen van gaven Bijbelleesrooster team NK zonagmiaginloop onerag meestal tussen en u. Ieere zo insag 25 aanwezig Deuteronomium in e Nieuwe 32:44-52 van ma u. Deuteronomium (an bereikbaar met 33:1-11 telefoon i Nieuwe 27 Deuteronomium ) 33:12-21 wo 28 Deuteronomium 33:22-29 o 29 Deuteronomium 34:1-12 vr 30 1 Petrus 3:13-22 za 31 1 Petrus 4:1-11 Van Binnenuit Juni zo 1 1 Petrus 4:12-19 waar ma 2 1 Petrus 5:1-14 Ds. A.M. Spijkerboer in it nummer i 3 Joël 1:1-14 telefoon: wo 4 Joël 1: Werkagen: o 5 maanag Joël t/m 2:1-11 onerag. vr 6 Joël 2:12-17 aanwezig Bijbelleesrooster za in 7 Het Kruispunt Joël 2:18-27 (Dr. H.J. van Mooklaan 33) e 1e en 3e maanagochten van zo e maan 8 van Joël 3: uur en insagmiagen van uur inzamelen elijke van mutaties gaven Binnenverhuizingen: Fam. F.J. kerkraio e Vroet, Karel Doormanlaan en 56 (Rijswijk-Mien) naar Tamboerijnlaan 87 zonagmiaginloop (Rijswijk-Mien) kerktelevisie Fam. J.A. Bontje, Burg. Elsenlaan 157 (Rijswijk-Ou) naar Min. Aalberselaan 39F102 (Rijswijk-Nieuw) Ingekomen uit Maastricht: Fam. R. t Amelink, project Van Vreenburchweg (Rijswijk-Mien) Ou-Rijswijk Vertrokken naar Bilthoven: Mevr. L. Looij-van Prooijen, Hilvoorestraat M. e Leeuw 165 (Rijswijk-Nieuw) Ds. Oosterwarsstraat Vertrokken Vanuit naar e 31, Den kerkenraa 2315 Haag: LN Leien Mevr. P. Prins-Pasini, Min. Aalberselaan 39F102 (Rijswijk-Nieuw) Fam. A. Prins, Suze Groenewegstraat 11 (Rijswijk-Nieuw) Vertrokken naar Maassluis: rentmeesters Mw. rs. A.W. van Kleunen Havenkae 24, 2312 RT Leien telefoon: team NK Mevr. W.H. e Bert-Smits, Louis Davisstraat 41 (Rijswijk-Mien) Overleen op 4 april in e leeftij van 82 jaar: Cantate in e Johanna Henrika van Bergen-e Rooij, Huis te Nieuwe Lanelaan 159 (Rijswijk-Mien) Overleen op 14 april in e leeftij van 93 jaar: Oue Maria v..draaij-van Weezel, Julialaantje 38 (Rijswijk-Ou) Maaltij Open Overleen op 21 april in e leeftij van 91 jaar: Petronella iaconaal Tannetje ouerenwerk Gras, Gen. Spoorlaan 62 (Rijswijk-Nieuw) elijke berichten ontmoeting Autoienst Nieuwe Inlichtingen bij: Truy van Dop, tel.: kerkbla Bloemen Nieuwe bij ons... Ieere zonag wort een boeket bloemen als groet van e gemeente naar een gemeenteli bezorger/ster gebracht, bijvoorbeel bij ziekte, geboorte en aner lief en lee. Als u een ares weet, kunt u at oorgeven aan Truy van Dop, tel.: of Tine v.. Meijen, tel.: team OK Diaconieuws ouerengespreksgroep team NK Op eze bijeenkomsten wort er stees gesproken aan e han van een thema at een van e eelnemers ter plekke aanraagt. rentmeesters Ieereen mag zeggen wat hij of zij enkt. Er is niks verboen en nieman wort e maat genomen. M.a.w. nieman wort ooit te vrijzinnig bevonen, maar ook vinen we nieman te orthoox of ouerwets. We rinken koffie Oue van uur. Dan volgt tot uur ons gesprek. De atum Cantate Open voor e komene in maan e is 12 juni op oneragmorgen in e Nieuwe. Nieuwe U kunt zich opgeven bij Anneke van Exel of bij s. Anne Marijke Spijkerboer of tel.: ) iaconaal ouerenwerk HET KRUISPUNT Sociëteit voor oueren Inl.: mw. C. van Dijk, tel.: b.g.g ontmoeting of Donerags om e veertien agen in Het Kruispunt aan e Dr. H.J. van Mooklaan 33, om uur. bij ons... De komene soosmiagen zijn op e oneragen 15 mei en 12 juni. DIACONAAL ZUSTERCOMITÉ Sectie Oue Contactares: Mw. M. van Schie, Sir W. Churchilllaan 38, 2282 JE, tel.: team OK 9 Ker Van L Sen Ds Mw. r tel Havenk e- telefoon We aa (D e va in Ker L V M Ha te e-

10 k et.00 u. et t ien 0 u. erk r r en n es en Ds. A.M. Spijkerboer telefoon: 396 ontmoeting 3775 Nieuwe kerkbla Werkagen: maanag t/m onerag. De bijeenkomsten bezorger/ster zijn in e Nieuwe, aanwezig Steenvoorelaan in Het Kruispunt 364, (Dr. eenmaal H.J. van in e Mooklaan twee weken, 33) op insagmiag e 1e en 3e maanagochten van e maan van uur en insagmiagen van bij van uur. ons uur 20 mei Verzoekplatenprogramma Wij gaan luisteren naar e muziek waar e bezoekers en e leiing van e Ontmoeting over kerkraio vertellen waarom en ze ie mooi vinen. 3 juni De geschieenis van e tulp De ons zeer wel bekene Nieke Aalers heeft zich veriept in e geschieenis van e tulp en maakt ons eelgenoot van ie kennis. Ds. L.S. Karreman Sloepkae Bij ons 9, 2725 EX Zoetermeer telefoon: Kun je elkaar ontmoeten, 3787 creatief bezig mobile: zijn Vanuit of gewoon e een praatje 2356 kerkenraa komen maken. Bij ons is een initiatief at wekelijks plaatsvint telefonisch in e Ontmoetingswinkel, bereikbaar via het laan mobiele iaconaal ouerenwerk 3 in nummer Rijswijk. en thuis van maanag tot en met onerag team OK Bij ons is meestal ieere insagmorgen tussen en van u. Ieere insag tot aanwezig uur. in e Nieuwe van Wij maken het gezellig u. (an met bereikbaar elkaar oner met telefoon Nieuwe het genot van een ontmoeting Oue ) kopje koffie of thee. Wij vinen het kerkbla leuk als u een kijkje komt nemen Bij ons! Open Tot ziens Bij Ons, Mw. rs. A.W. van groeten van Ari, bij Kleunen Margie ons... en Marilyn. Havenkae 24, 2312 RT Leien telefoon: De afgelopen maan is er via e iaconie een gift van 500 gegaan naar het C.J.V vakantiekamp team Rijswijk. Deze gift OK heeft tot oel om een aantal jongeren ie oor rentmeesters financiële omstanigheen niet aan eze activiteit eel kunnen nemen, toch in staat te inzamelen stellen om met eze vakantieweek in team van Open NK gaven Ootmarsum mee te gaan. Hartelijke groet, Maaltij Willy Rog. Omat het 11 mei moeerag is, gaat e zonagmiaginloop Oue eze maan niet oor. Wat een verrassing was het op zonag Ds. 13 april M. e toen Leeuw mij e bloemen van e kerk weren gebracht. Oosterwarsstraat Ik was al veertien ontmoeting 31, 2315 LN Leien agen aan het ronstrompelen in huis, last van aers in het linkerbeen, wel kon ik nog e kopij voor het kerkbla maken en afleveren bij onze rukker, maar voor e rest, leen van 10 Cantate in e Diaconieuws iaconaal ouerenwerk rentmeesters kerktelevisie ontmoeting team OK t Cantate project 45 in 67 e bij ons... Nieuwe Mien-Rijswijk team NK team NK bezorger/ster waar Diaconieuws in it nummer Oue Cantate in e zonagmiaginloop Nieuwe elijke berichten Pastorale Open sectie iaconaal ouerenwerk Ou-Rijswijk bij ons... t project e Ds. kerkenraa A.M. Spijkerboer zijn bijgesprongen voor e uitreiking. telefoon: Ook e bijgelevere kaart met bekene Werkagen: maanag t/m onerag. en onbekene namen wer hartelijk ontvangen. aanwezig in Het Kruispunt Dank (Dr. H.J. hiervoor. van Mooklaan 33) e 1e en 3e maanagochten Dolf Wagner van e maan van uur en insagmiagen van uur Hartelijk ank voor het prachtige boeket bloemen telefoon: at ik voor 071 mijn 514 verjaarag 2530 van e kerk mocht ontvangen. Hartelijke groeten, Mw. A. Drewel-Grozema Vanuit e kerkenraa Mw. rs. A.W. van Kleunen Havenkae 24, 2312 RT Leien kerkraio en kerktelevisie Mijn vrouw en ik weren voor e Pasen verrast met een plantje, at ons wer aangeboen oor e kerkgemeenschap Oue. Hiervoor willen wij u van harte beanken. Groeten, D. Boerema en echtgenote. t project Mw. rs. A.W. van Kleunen Havenkae 24, 2312 RT Leien Hartelijk ank voor het prachtige boeket bloemen at ik van e kerk voor mijn verjaarag telefoon: mocht ontvangen. kerkbla Ook e kaart met e vele hantekeningen; Vanuit aar was e ik erg kerkenraa blij mee. Hartelijke groeten, bezorger/ster Mevr. N.P. Verhaagen Maaltij Verrast was ik op Paaszonag e bloemen van e Nieuwe te ontvangen. Met een fotokaart Diaconieuws van eze kerk, volgeschreven met e namen van bezoekers Ds. alaar A.M. ie Spijkerboer mij tijens mijn ziekenhuisverblijf gemist haen en mij nu weer terug- telefoon: zien. Werkagen: Hartelijk maanag t/m onerag. ank hiervoor. aanwezig Jan en in Boer Het Kruispunt (Dr. Mw. H.J. rs. rentmeesters van A.W. Mooklaan van 33) Kleunen Maaltij e Havenkae 1e 3e maanagochten van Gezelschapsame 24, 2312 e maan van en/of RT Leien uur huishouelijke hulp telefoon: en insagmiagen 071 aangeboen uur Neerlans sprekene ame uit Kroatië biet zich aan als gezelschapsame of voor huishouelijk werk. Haar ares is: yahoo.com. kerkraio Cantate Desgewenst informatie en in e in te winnen bij Jan en Nettie Veruijn, tel elijke berichten elijke berichten kerktelevisie Nieuwe Maaltij t project Nieuwe, Steenvoorelaan iaconaal 364 ouerenwerk Hier bent u welkom voor een maaltij en wel op 22 mei en 5 juni. Aanvang uur; elijke u bent welkom vanaf berichten uur. Prijs 5,- inclusief een rankje, koffie en thee. Vanuit Opgeven e maanag e ervóór tussen ontmoeting kerkenraa en uur bij mw. Van Kassel ( ). B.g.g. fam. Rog ( ). Beneictus-en-Bernaettekerk Sir Winston Churchilllaan 372 Op e tweee, ere bij en ons... viere woensag van elke maan bent u in e gelegenhei om aan te schuiven voor een maaltij. Kosten 5,- p.p. incl. koffie of thee. Wijn 0,70. Aanvang u. U bent vanaf uur welkom. Opgave via e volgene telefoonnummers e maanag Mw. rs. A.W. van Kleunen Havenkae team 24, 2312 RT Leien OK telefoon: ervoor tussen en uur. 2 e en 4 e woensag: of of e woensag: of De ontmoetingswinkel JC09 laan 3 Ieere ere onerag van e maan bent u welkom voor e maaltij. De volgene is 15 mei. Vanaf uur is ieereen welkom voor een riegangenmenu. Opgeven is mogelijk via of via tot uiterlijk insag voorafgaane aan e maaltij. Over kineren, zonen en erfgenamen Wat zingt u in e slotregel van het laatste couplet van Lie 675: Geest van hierboven? Ik beken het graag: ik zing altij zonen en niet Ds. kineren. A.M. Spijkerboer In het (oue) Lieboek voor e en telefoon: ston ook zonen afgerukt. In het pas verschenen nieuwe Lieboek ontekte ik Werkagen: maanag t/m onerag. echter at e zonen plaats hebben gemaakt aanwezig voor kineren. Het Kruispunt Wat (Dr. nu? H.J. Wor van ik Mooklaan nu geacht 33) om e zonen vaarwel e 1e te en zeggen? 3e maanagochten van e maan van uur en Ik besloot insagmiagen na eze ontekking van om een uur ou krantenknipsel uit 1986 erop na te slaan. Dit artikel, een ingezonen stuk in Trouw van Willem Barnar, ha ik nog altij bewaar en nu kwam het an toch van pas. In het kerkraio artikel schreef Barnar en over een eigen lie: Mensen, wij zijn geroepen om kerktelevisie leven! (Gezang 94/Lie 827). De situatie was echter vergelijkbaar. In het artikel legt Barnar uit at je niet zomaar in it lie zonen kan veraneren in kineren. Die zonen staan er niet voor niets. Het is Bijbelse taal, want zij staan voor erfgenamen. Het gaat in at lie over Galaten t 3: project Paulus 45 (ie 67 van e Zoon getuigt), schrijft Barnar, noemt ons allen aar zonen en at woor zonen betekent erfgenamen, ragers van het beel, voortzetters van e lijn. Die wooren luisteren nauw, het zijn wooren uit het Schrift-vocabulaire. Vanuit e kerkenraa En zo wist ik niet goe meer wat te oen. Wat is het argument at eze lieeren op een cruciaal punt zijn gewijzig ten opzichte van e oorspronkelijke tekst? Zijn e ichters plotseling van geachten veraner of zijn ze omgepraat oor een actiegroep binnen e kerk? Gelukkig ken ik Ds. Roel Bosch, reactieli van het Nieuwe Lieboek. Desgevraag blijken e acht kerken ie opracht gaven tot it Nieuwe Lieboek te hebben gevraag om inclusief taalgebruik. Mw. rs. A.W. van Kleunen Dat is een vraag, zegt Roel Bosch, ie Havenkae 24, 2312 RT Leien niet alleen om man/vrouw gaat, maar ook om telefoon: jong/ou, 071 gezon/niet gezon. Deze expliciete opracht betekent: werp geen barrières ie mensen buitensluiten, voorkom at zangers onnoig enken: it gaat toch niet over mij. K

11 Het verhaal van Willem Barnar klopt natuurlijk wel, maar als je at allemaal moet uitleggen als het gezongen gaat woren, is er iets mis. Zo heeft e reactie alle lieeren tegen het licht gehouen en heeft men in it soort gevallen contact gezocht met e ichter of (als at niet meer kon) met e erfgenamen (!). Op eze wijze zijn e veraneringen naar inclusief taalgebruik tot stan gekomen. Overigens koos men bewust voor een wijziging en niet voor een voetnoot met een suggestie. Je zingt geen voetnoten, alus Bosch. Voor e zingene gemeente ie zo vertrouw is met het in 1973 geïntrouceere Lieboek voor e en is het waarschijnlijk wel even wennen, ie anere wooren of net even anere tekstregels (vergelijk maar eens het 1 e couplet van Gezang 308 met Lie 969). Maar wie nu opgroeit met het nieuwe Lieboek weet van geen veranering en voelt zich oor it inclusieve taalgebruik snel thuis in eze lieeren. En wat oe ik? In het Pinksterlie van Muus Jacobse (Geest van hierboven) zal ik nog altij wel vasthouen aan e zonen. Laat at an maar een stukje eigen wijshei zijn. Maar in e anere lieeren zal ik vast wel e nieuwe tekst meezingen. Op eze manier kan ik een beetje meehelpen at ieereen tijens het zingen enkt: it gaat over mij! Henrik-Jan Dijkstra Voorjaarsconcert 2014 Christelijk Resientie Mannenkoor. Een nieuwe lente, een vertrouw gelui Op vrijag 23 mei 2014 geeft het Christelijk Resientie Mannenkoor een voorjaarsconcert in e Oue, Wilhelminaplein 5 te Naalwijk. Aanvang uur. open uur. Meewerkenen zijn: Weny Krikken, Sopraan; Musici van het Hollan Symfonie Orkest; Arthur Postma, vleugel; Aarnou e Groen, orgel; Algehele leiing, Alert Fulner. Kosten: Toegangskaarten 10,00; Tot 16 jaar toegang vrij. Bestellen: U kunt toegangskaarten bestellen via: het secretariaat: tel: of of ; CRM e leen van het koor (o.a. J. van Dop, tel: en C.W. van er Sloot, tel: ). Voor zover voorraig zijn er ook aan e kerk, irect voorafgaan aan het concert, kaarten verkrijgbaar. De bij het secretariaat bestele toegangskaarten woren toegezonen na ontvangst van het verschulige berag op bankrekeningnummer NL31INGB t.n.v. CRM-Activiteiten. (vermel uw aresgegevens op e ). De bij e leen bestele kaarten kunt u rechtstreeks met hen verrekenen. Mogen we op u rekenen? Jan van Dop en Wim van er Sloot OPROEP Voor een bewoner(man) van e Berkenhof (Stichting Philaelphia Zorg, te Rijswijk) zijn we ringen op zoek naar een vrijwilliger. Voor iegene bij wie it niet beken is: e Berkenhof is een gezinsvervangen tehuis voor mensen met een verstanelijke beperking. Al bijna zeven jaar gaat hij op e oneragavon naar zijn toneelclub aan het Westeine in Den Haag. Helaas heeft zijn vrijwilliger, na vele jaren rijen, vorig jaar besloten er mee te stoppen. Door e enorm hoge taxikosten is het voor eze bewoner, als er geen vrijwilliger gevonen wort, waarschijnlijk niet meer mogelijk zijn toneelclub te blijven bezoeken. Wie heeft tij en zin om een helpene han te bieen> U zou Robert er erg blij mee maken. Het gaat om vervoer op e oneragavon. Om 18:45 wegbrengen en/of om 21:15 weer ophalen. Alle hulp is welkom. Ook al kunt u bv. alleen halen of brengen of niet alle oneragen maar bv. één of twee keer. Uiteraar tegen vergoeing van e kosten. Bij belangstelling kunt u contact opnemen met e Berkenhof. Tel nr NB Ook voor anere bewoners zijn we altij op zoek naar vrijwilligers voor iverse activiteiten. Bv. samen met een bewoner een keer in e week fietsen op e tanem. Coby v Tang (Berkenhof) In eze nieuwsbrief voor mantelzorgers en vrijwilligers wil ik u allen natuurlijk nogmaals van harte welkom heten bij Welzijn Rijswijk! U wist natuurlijk al langer at e onersteuning voor mantelzorgers vanaf 2014 georganiseer zou woren vanuit onze organisatie. Wij zijn er heel gelukkig mee omat eze vorm van onersteuning een mooie aanvulling vormt op e huiige iensten van Welzijn Rijswijk. Hoe en waar kunt u ons bereiken? Aa Bannink, consulent mantelzorg, telefoon: , welzijn-rijswijk.nl Lisette Hart, consulent mantelzorg, telefoon: , Werkplekken in Rijswijk: Gezonheiscentrum Het Kruispunt, Dr. H.J. van Mooklaan 33, 2286 BB Rijswijk. (i-, woe- en onerag) Wijkcentrum Het Oue Raahuis, Laan Hofrust 4, 2282 AL Rijswijk. (maanag) Wij verzoeken u om van tevoren een afspraak te maken, omat wij soms op huisbezoek zijn. U kunt ons via onze mobiele telefoonnummers bereiken en u kunt ook naar het hoofkantoor bellen en e booschap oorgeven (tel ). Activiteitenkalener In it overzicht vint u e themabijeenkomsten voor mantelzorgers en vrijwilligersvoor- mantelzorg. Daarin ook het programma van e Alzheimercafés. Dit Alzheimercafé is een trefpunt voor mensen met ementie, hun partners, familieleen, vrienen en vrijwilligers. De aanwezige mensen praten met elkaar over ementie, e ingen ie zij meemaken en over mogelijkheen van onersteuning. Ieere keer staat een aner onerwerp centraal. Maanag 19 mei Themabijeenkomst voor mantelzorgers en vrijwilligers-voor-mantelzorg : Complimenten, hoe ga je aar mee om? Complimenten maken blij, geven energie en (zelf)vertrouwen. Ieereen kan ze af en toe goe gebruiken Complimenten kun je geven en complimenten kun je ontvangen... Hoe oe je at? Locatie: Theaterzaal woonzorgcentrum Steenvoore, Generaal Spoorlaan 62, 2285 CH Rijswijk. Tij: uur. Dinsag 27 mei Alzheimercafé Gaat het nog wel thuis? Thuis zorgen voor je partner met ementie kan een zware opgave woren. Wat kun je oen om het zo lang mogelijk vol te houen? En wat als het niet meer gaat? Locatie: Wijkcentrum Stervoore, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk Tij: uur. De zaal is open vanaf uur, het programma start om uur. Dinsag 24 juni Alzheimercafé Onerwerp naar keuze In e loop van e voorgaane bijeenkomsten hebben e bezoekers van het Alzheimer Café een onerwerp kunnen kiezen voor e laatste bijeenkomst van it seizoen. Locatie: Wijkcentrum Stervoore, Dr. H.J. van Mooklaan 1, 2286 BA Rijswijk Tij: uur. De zaal is open vanaf uur, het programma start om uur. 11

12 K Ga je mee op Safari? Kinerspeelag zaterag 17mei Voor wie: kineren ie in groep 1 t/m 8 zitten. Wanneer: zaterag 17 Mei 2014 Hoe laat: uur tot uur Waar: Don Bosco Julialaantje Bijrage: 2 euro per kin Opgeven: Voor 10 mei bij Tineke Visser, Neem gerust een vrienje of vrieninnetje mee! Na afloop koffie en thee voor e ouers KERKENRAAD Scriba: Dhr. H. van Eijsen Eiklaan 53, 2282 AS Rijswijk tel.: (na uur) KERKELIJK BUREAU Protestantse Gemeente Rijswijk Bruinings Ingenhoeslaan KR Voorburg tel.: Het elijk Bureau is geopen op maanag en insagochten van uur. ING-bankrekeningen Protestantse Gemeente Rijswijk NL55 INGB NL13 INGB CvK Protestantse Gemeente Rijswijk voor algemene oeleinen NL50 FVLB Diaconie Protestantse Gemeente Rijswijk NL30 INGB Collectebonnen Protestantse Gemeente Rijswijk ( 16,- per kaart) NL55 INGB OUDE KERK Bezoekares: Herenstraat 62 b, 2282 BT Rijswijk Postares: post via het elijk Bureau tel.: Kosteres: mw. H. Ceton, tel.: NIEUWE KERK Bezoekares: Steenvoorelaan 364, 2284 EH Rijswijk Postares: post via het elijk Bureau tel Beheerer: hr. Maarten Tol. Aanwezig: maanag-, insag-, woensag- en vrijagochten van 9.00 tot uur, op oneragochten is hij niet aanwezig. KERKBLAD Verschijnt 12 maal per jaar. Reactie: Mw. A. Kim, Mw. G.H. Tiemens, J. Veruijn, A. Wagner. Correctie: Mw. R. Huisman, Mw. B. en Ouen. Reactieares: A. Wagner, ( Dr. H.J. van Mooklaan 289, 2286 BG Rijswijk, tel.: Volgene verschijningsatum: 6 juni Inzening kopij: vóór insag 27 mei uur. Zo mogelijk op iskette of aan: De geplaatste bijragen zijn niet noozakelijkerwijze een weergave van e mening van e reactie. Niet-gesigneere artikelen woren niet geplaatst. Leesgel: 20,00 per jaar, NL65 INGB o.v.v. Acquisitie bla Prot. Gem. Avertenties: kosten op aanvraag bij het reactieares. Klachten bezorging kerkbla: telefoon: Aantal exemplaren: Druk: Oranje van Loon, tel.: Website: 12

jim stolze Binnenwerk Uitverkocht! (Herdruk).indd 1 10-06-11 11:19

jim stolze Binnenwerk Uitverkocht! (Herdruk).indd 1 10-06-11 11:19 jim stolze UITVERKOCHT! WELKOM IN DE AANDACHTSECONOMIE Binnenwerk Uitverkocht! (Herruk).in 1 10-06-11 11:19 UITVERKOCHT! 2011 Jim Stolze 2011 A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht Concept en ontwerp SILO

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17

Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 13 Pasen en dan.? ' heb je mij lief?' Johannes 21: 15-17 Het is Pasen geweest. De Heer is opgestaan! We zagen een glimp van Gods mooie nieuwe schepping: de opgestane Christus als nieuwe Adam, die ons wil

Nadere informatie

Bedevaart naar Lourdes

Bedevaart naar Lourdes Parochie Licht van Christus Vleuten - De Meern - Haarzuilens - Leidsche Rijn - Vleuterweide - Veldhuizen - De Balije - De Woerd DRIELUIK 16e jaargang nr 1 2015 Bedevaart naar Lourdes 17 februari informatieavond

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011

Pastorale. Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 11 - nummer 5 juni 2011 Altijd Pinksteren! Pastor Ingrid van der Aart Als ik dit schrijf denk ik terug aan gisteren, 15 mei, toen we in de Benedictus

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar Kerkenwerk 8e jaargang nummer 123 Vrijdag 12 november 2010 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het werk van de kerkrentmeesters Laatste zondag van het

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Redactioneel. Visie

Inhoudsopgave. Redactioneel. Visie Inhoudsopgave Visie 1 Redactioneel 1 Visie op oecumene 2012-2016 2 Medeleven 3 Wekelijkse bloemengroet 3 Studieverlof ds. Inge Smidt 3 Een werkplan voor ds. Inge Smidt 3 Bij de vieringen 4 Huwelijk Monique

Nadere informatie

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag Colofon: De redactie bestaat uit: - Piet Augustinus - Theo Blokland - Rina Hiep - Ida van Kesteren - Joke Kouwenhoven - Engel Langendijk Contactpersonen redactie: - Joke Kouwenhoven tel. 3616313 - Engel

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel Kerkenwerk 8e jaargang nummer 129 Vrijdag 1 april 2011 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Waar droom jij van? Hoe gaat het WACR en Patarlagele toch

Nadere informatie

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen

Pastorale. Tussen Kerst en Aswoensdag. Pastoor Alexander van Deelen Pastorale Informatieblad voor de Bonifatiusparochie Jaargang 12 - nummer 1 februari 2012 Tussen Kerst en Aswoensdag Dit altaar wordt door ons gezalfd. Moge de Heer zelf het heiligen door zijn kracht en

Nadere informatie

Pasen 2015. nummer 266 29 maart 2015

Pasen 2015. nummer 266 29 maart 2015 Pasen 2015 nummer 266 29 maart 2015 Adressenlijst Locatie H. Willibrordus Kerkgebouw: Willibrorduskerk, Westerweg 265, Heiloo Locatiesecretariaat: Willibrordushuis Westerweg 267, 1852 AG Heiloo openingstijden:

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag Onderweg Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout Nummer 3, 38e jaargang, maart/april 2015 Het mysterie van Pasen Paasontbijt in de kerk Musical: Esther die Hadassa heette 30 jaar Marienbrunn-

Nadere informatie

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11

KERKBLAD VOOR HOOGVLIET. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Administratie: Kruisnetlaan 200 A, 3192 KD Hoogvliet Rt. Port betaald Port Payé Pays-Bas Heilige Vader, bewaar hen door uw naam,..., zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Johannes 17 : 11 Symbool en thema

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 16 januari tot 20 februari 2015 No. 1 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Vertrouw op het

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Wij gedenken met elkaar, maar hoe?

Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Nr. 9 - Oktober 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Rondom 1 en 2 november zijn er zowel in katholieke als in

Nadere informatie