Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 310 Rapport van L.C. de Raadt betreffende de uitbouw van het maatschappelijk werk op Aruba ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 310 Rapport van L.C. de Raadt betreffende de uitbouw van het maatschappelijk werk op Aruba (1968-1969)"

Transcriptie

1 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 310 Rapport van L.C. de Raadt betreffende de uitbouw van het maatschappelijk werk op Aruba ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 318 Verdrag van New Vork van 28 september 1954 betreffende de status van staatlozen (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Coördinatiecommissie voor internationale culturele betrekkingen (CICB) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 359 Nederlands-Duitse samenwerking in de grensgebieden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Migratie van werknemers (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 395 Alimentatieplicht van migrerende werknemers (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 396 Voorontwerp van een verordening met betrekking tot het vrije verkeer van werknemers en hun gezinnen binnen de Europese Economische Gemeenschap (EEG) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Zorg voor vluchtelingen en vraagstukken inzake overbevolking (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 467 Samenwerking in de grensgebieden met België ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 496 Zorg voor vluchtelingen (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 497 Tiende tlm twaalfde zitting van de vluchtelingencommissie ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Beantwoording van diverse kamervragen ( ) 649:" Inzake kerkruimte voor Ambonezen in de woonwijk Hatert te Nijmegen (1965) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 681 Onderzoeken naar de houding van Nederlanders ten opzichte van Ambonezen in verschillende provincies ( ) 302

2 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 682 Overzichten woonwagens per (1965, 1967, ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 720 Overdracht van de gerepatrieerden-zorg aan het algemeen maatschappelijk werk ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 859 Aanbevelingen van de EEG-commissie gericht tot de lid-staten betreffende migrerende arbeiders in de EEG ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 860 Organi"satie en reorganisatie bij het Commissariaat van Ambonezenzorg ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 861 Reorganisatie en liquidatie van het Commissariaat van Ambonezenzorg ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 863 Richtlijnen voor de rapportering door de sociaal ambtenaren en beheerders ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 864 Rapport omtrent de betekenis van het werken in Nederland voor de eventuele integratie van de Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 865 Gezinshereniging Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Nota betreffende de ontwikkeling van het beleid t.a.v. Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Rapporten inzake het taalonderwijs aan Ambonese " kinderen op de lagere school ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 870 Begeleidingscommissie stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland, (lccan) en Protestants Centrum voor Maatschappelijk Werk (PCMW) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 871 Rapport van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand betreffende het beleid t.a.v. Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 872 Instelling en samenstelling van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand ( ) 303

3 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Benoeming en ontslag van leden van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand ( ) 875: : Eerste tot en met 29-ste vergadering ( ) 877: Dertigste tot en met 50-ste vergadering ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 878 Verslagen van de eeuw van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand en jaarverslagen van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand over de periode 7 november 1963-december 1967 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 879 Overleg met de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand betreffende subsidiëring van Molukse belangenorganisaties ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 880 Overleg met de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand betreffende de taak, werkwijze en plaats van de commissie ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 881 Opheffing van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Rijksgroepsregeling Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Ombuiging van het verzorgingsbeleid t.b.v. de Ambonezen (doortrekking zelfzorg) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 889 Overdracht in materieel beheer van Ambonezenwoningen aan het departement van Financiën (Dienst der Domeinen) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 890 Geestelijke verzorging door de voormalige pendeta's van het Koninklijk Ned.-Indisch leger (KNIL) met betrekking tot de Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda (NGPMB) ( ) 304

4 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 895 Overleg met het Ministerie van Justitie en met Surinaamse ministeries met betrekking tot Surinaamse arbeiders in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 896 Coördinatie van werkzaamheden t.b.v. allochtonen te Amsterdam (1969) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1130 Onderzoek migratie wagen-woning door het Instituut voor Arbeidsvraagstukken van de RK Hogeschool te Tilburg ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1330 Radio-uitzendingen voor buitenlandse arbeiders ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1378 Onderzoek naar buitenlandse arbeiders, een inhoudsanalyse van werkgevers- en werknemersperiodieken door de Rijksuniversiteit Leiden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1486 Interdepartementale Werkgroep ad-hoc inzake Alimentatieplicht van Migrerende Werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1487 Huisvesting van Marokkanen door de Stichting Onderdak te Amsterdam (1969) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1493 Beroep inzake repatrianten-faciliteiten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1514 Advies aan de minister van Justitie inzake beoordeling van naturalisatie-aanvragen (1966) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1549 Wet op Woonwagens en Woonschepen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1550 Wijziging van de Wet op Woonwagens en Woonschepen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1551 Diverse reacties op het voorontwerp-woonwagenwet ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1552 Voorontwerp-Woonwagenwet ( ) 305

5 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1553 Woonwagenwet ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Totstandkoming van Algemene Maatregelen van Bestuur houdende regelingen ter uitvoering van artikelen van de Woonwagenwet ( ) 1554: 01 artikel 7, derde lid ( ) 1555: 02 artikel 7, vierde lid ( ) 1556: 03 artikel 44 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Ontwerp Algemene Maatregelen van Bestuur ingevolge de Woonwagenwet (1968, ) 1557: 01 betreffende artikel 7, derde en vierde lid, artikel 17 en 18 eerste lid en artikel 44 (1969) 1558: 02 betreffende artikel 12, derde lid en artikel 13 (1969) 1559: 03 betreffende artikel 17 en 18, eerste lid ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1560 Behandeling van de ontwerp-woonwagenwet door de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1967) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1596 Wijziging van de Wet op Woonwagens en Woonschepen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1597 Overleg met de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken alsmede met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende het politie-optreden tegen woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Overzicht van het aantal bewoonde woonwagens in Nederland ( ) 1598: Ol telling van ( ) 1599: 02 telling van 10-6-I 965 (1965) 1600: 03 telling van ( ) 1601: 04 telling van ( ) 1602: 05 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1603 Organisatie van de woonwagen-dag gehouden op 30 mei 1968 te Utrecht (1968) Blok : Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 4 Beleid t.a.v. subsidiëring van projecten inzake emancipatie ( ) 306

6 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 7 Opmerkingen t.b.v. de Raad voor de Volkshuisvesting inzake het voorontwerp van de Woonwagenwet (1975) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 119 Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg t.b.v. Gerepatrieerden (CCKP) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 120 Beëindiging van repatriëringsfaciliteiten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 166 Zorg voor Surinamers en Antillianen in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 176 Huisvesting van gerepatrieerden uit Indonesië ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 177 Intrekking van de Rijksbijdrage-regeling Teruggekeerde Nederlanders ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 178 Rijksbijdrage-regeling Vreemdelingen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 179 Bijstand aan vreemdelingen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 184 Zorg voor woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 185 Rijksbijdrage-regeling Woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Bijstandsverlening aan woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 194 \Voonoord Schattenberg te Westerbork ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 195 Opvang van Molukse gezinnen (voorbeelddossiers) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 196 Kindertehuis in het woonoord Schattenberg ( ) 307

7 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 197 Ontruiming van het kamp Schattenberg te Westerbork ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 199 Belangenorganisatie bond ex-knil-militairen Op Weg naar Huis ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 200 Huisvesting van Ambonezen in Doesburg ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 20 I Huisvesting van Ambonezen in EIst ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 202 Bond ex-knil-militairen Op Weg naar Huis ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 330 Advisering inzake internationale verdragen ter bestrijding van de rassendiscriminatie ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 363 Adviezen met betrekking tot het vestigingsbeleid van rijksgenoten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 389 Organisatie van de afdeling Migrerende Groepen ( ) Inventarisnummer van archi efstuk(ken): 390 Splitsing van de afdeling Migrerende Groepen in een afdeling Welzijn Buitenlanders en een afdeling Welzijn Rijksgenoten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 391 Interne afspraken tussen de afdeling Migrerende Groepen en diverse andere afdelingen (1975) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 392 Overleg met personen en instanties inzake opvang en sociale begeleiding van buitenlandse krachten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 393 Buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 394 Beantwoording van kamervragen over het beleid van de regering met betrekking tot buitenlandse werknemers ( ) 308

8 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 395 EEG publikaties inzake migrerende arbeiders in de EEG-landen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 396 Departementaal overleg inzake het beleid t.a.v. buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 397 Beroepsstages van jonge werknemers in de EEG ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 398 Toelating door het bedrijfsleven van buitenlandse arbeidskrachten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 399 Volkstelling 1971 met betrekking tot de buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 400 Problemen rond de werving van buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 401 luegale binnenkomst van buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 402 Reacties op de Regeringsnota inzake buitenlandse werknemers (1970 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 403 Functionarissen en bestuursdagen van stichtingen voor buitenlandse werknemers (1970) Inventarisnummer van archi efstuk(ken): 404 Protest via de Landelijke Stichting Buitenlandse Werknemers tegen de beperkte rijksbegrotingsmiddelen 1971 t.b.v. de plaatselijke stichtingen voor buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 405 Migrerende arbeiders in de EEG-landen (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 406 Consequenties voor het vrije verkeer van buitenlandse werknemers binnen de Europese Gemeenschap in verband met toetreding van Engeland tot de EEG ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 407 Vertegenwoordiging in het Overlegorgaan Medische Verzorging van Buitenlandse Werknemers en in de Raad van Advies van een Centrum voor Medische Verzorging van Buitenlandse Werknemers ( ) 309

9 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 408 Memorie van Antwoord op het voorlopig verslag betreffende de nota Buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 409 Ontwerp-arbeidscontract voor migrerende werknemers (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 410 Rouleringssysteem buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 411 Subsidiëring van instellingen in verband met kosten voor maatschappelijke begeleiding en groepsactiviteiten van buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 412 Heffing ten laste van de werkgevers en t.b.v. buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 413 Commissie voor contact en overleg inzake bijstand aan buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 414 Opvang en begeleiding van Antillianen in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 416 Stichting Bijstand Buitenlandse Studerenden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 417 Verslagen van zittingen van de Executive Committee of the High Commissioners Programme (Verenigde Naties vluchtelingencommissie) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 418 Collectieve ziektekostenverzekering voor woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 650 Positie van migranten uit Suriname in Nederland en het beleid op middellange termijn (1978 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 764 Maatschappelijke ontwikkeling met betrekking tot Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 946 Subsidie voor de reis van een Moluks voetbalteam naar Indonesië ( ) 310

10 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Commentaar op het ontwerp Europees Statuut voor Migrerende Werknemers (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Europese overeenkomst inzake au pair plaatsing (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Speciale vertegenwoordiger voor vluchtelingen en bevolkingsoverschotten (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1017 Europees Vestigingsfonds voor Vluchtelingen en Overbevolking (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1095 Internationaal Jaar ter Bestrijding van Rassendiscriminatie 1971 (1970) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1097 Decennium inzake de bestrijding van racisme en rassendiscriminatie ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Toepasbaarheid van de internationale bepalingen van de rechten van de mens t.a.v. onderdanen en niet-onderdanen (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1103 Commissie ter uitbanning van rassendiscriminatie (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Zittingen - Zevende tlm veertiende - van de commissie ter uitbanning van rassendiscriminatie (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1109 Subcommissie ter voorkoming van discriminatie en bescherming van minderheden van de commissie voor de rechten van de mens (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1114 Wereldconferentie ter bestrijding van racisme en rassendiscriminatie in 1978 te Genève (1978) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1130 Buitenlandse werknemers (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1202 Ontwikkelingssarnenwerkingsprojecten op de Ned. Antillen ( ) 311

11 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1244 Bezoek van een Indonesische delegatie aan Nederland in verband met het verblijf van Molukkers in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1385 Herdenking van het 300-jarig bestaan van de Portugees-Israëlische Synagoge te Amsterdam ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1517 Beantwoording van kamervragen over circus Boltini ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1518 Circus Boltini ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Vergaderingen van de staf Culturele Minderheden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1821 Nota's Perspectieven welzijnsbeleid Molukkers en Maatschappelijk isolement van Molukse jongeren (1979) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1892 Praatplan Vorming van Nieuwe Regio's van de Stichtingen Buitenlandse Werknemers in Utrecht, Gelderland en Overijssel (1971) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1893 Rapportage bestuursbeleid stichtingen buitenlandse werknemers (1972) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1894 Behandeling van de nota Buitenlandse werknemers in de Tweede Kamer (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1895 Subsidiëring van de kosten van maatschappelijk werk t.b.v. buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1896 Migrerende groepen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Bijstandsverlening aan woonwagenbewoners ( ) 312

12 ~ Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2001 Verslag van gesprek directoraat-generaal voor de Maatschappelijke Ontwikkeling over het emancipatiebeleid op provinciaal niveau (1979) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2003 Deelname aan studiedagen zelf-organisatie voor buitenlanders op 29 en 30 november 1979 te Noordwijkerhout (1979) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2004 Onderzoeken naar de houding van Nederlanders ten opzichte van Ambonezen in verschillende provincies ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2005 Rapport Integratie van culturele minderheden. Een vergelijkende studie van het Nederlandse en Canadese minderhedenbeleid (1979) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2006 Zorg voor migranten uit Suriname en de Ned. Antillen (1976) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2007 Regeringsnota inzake de positie van Surinamers in Nederland en het beleid op middellange tennijn (1977) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2013 Circulaires aan de provinciale bureaus inzake zorg voor woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2014 Zorg voor woonwagenbewoners in de provincie Gelderland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2015 Onderzoek naar de bijstandsverlening aan woonwagenbewoners in een aantal gemeenten in Noord-Brabant ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2016 Lokatie-beoordeling voor woonwagen-standplaatsen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2017 Provinciale woonwagen-plannen (1978) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2018 Inventarisatie van de omvang en de aard van het woonwagen-welzijnswerk in de provincies (979) 313

13 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2019 Rapport van de werkgroep Woonwagenwerk (1976) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2020 Werkgroep Woonwagenwerk ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2021 Besluiten, reglementen, met betrekking tot de zorg voor woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2080 Overdracht van het maatschappelijk werk woonwagenbewoners naar instellingen van algemeen maatschappelijk werk ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2117 Studiereizen van de hoofdafdeling Gezinsaangelegenheden naar het buitenland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2213 Overleg met het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar aanleiding van discussiepunten inzake huisvesting van bijzondere groepen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2214 Scholing en vakopleiding voor buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2215 Verzoek om advies aan de Raad voor de Arbeid inzake de Bijdragewet Opvang en Begeleiding Migrerende Werknemers (1973) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2216 Opvang en sociale begeleiding van Surinaamse werknemers in verschillende gemeenten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2217 Antillianen in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2219 Behartigen van de belangen van de Surinaamse hindoe' s ( ), 2220 Positie van Surinamers in de provincie Noord-Holland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2221 Subsidiëring van stichtingen voor opvang en begeleiding van Surinamers en Antillianen in Nederland ( ) 314

14 ~ Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2222 Problematiek van de Surinamers in Nederland in verband met te treffen beleidsmaatregelen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2223 Circulaires betreffende het te voeren beleid met betrekking tot migranten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2224 Opmerkingen over de onjuiste voorstelling van zaken en het achterhouden van informatie door de directeur van Welsuria (Welzijnsstichting voor Surinamers) in de Brandpuntuitzending van (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2225 Bijstandsverlening aan Surinamers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2596 Verenigingen in Nederland van vluchtelingen uit verschillende landen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2598 Reorganisatie van afdelingen van het ministerie t.b.v. de zorg voor Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Organisatie en reorganisatie van de afdeling Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2611 Voorbereiding en afwikkeling van 3 conferenties Rijk, gemeenten en Molukkers inzake de decentralisatie van het beleid t.a.v. Molukse aangelegenheden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Stafbesprekingen van de afdeling Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): conferenties, Rijk, gemeenten en Molukkers inzake de decentralisatie van het beleid t.a.v. Molukse aangelegenheden (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2621 Verslag van de 3 conferenties Rijk, gemeenten en Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2622 Afdelingsvergaderingen van de afdeling Molukkers in 1974 ( ) 315

15 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2623 Verslagen van besprekingen over de taken en interne organisatie van de staf van de afdeling Molukkers in november 1974 (1975) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2624 Vergaderingen van de buitendienst van de afdeling Molukkers in ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2625 Bestuurlijk overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de problematiek van de Molukse minderheid in Nederland (1979) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2626 Personeel van de woonoorden van de afdeling CAZ ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2627 Beëindiging van het dienstverband van sociaal ambtenaren ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2628 Sterkte-staten van Molukkers gehuisvest in woonoorden en woonwijken ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2629 De rechtspositie van Molukkers in verband met de uitgifte van paspoorten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Uitkeringen aan Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Ontwerp van wet houdende regeling van de positie van in Nederland wonende Molukkers die niet het Nederlanderschap bezitten (RvS) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2638 Inlichtingen aan de commissie voor de verzoekschriften van de Tweede Kamer der Staten Generaal over verzoekschriften tot uitbetaling van pensioenen, uitkeringen enz. aan Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2639 Inwerkingtreding van de Wet betreffende de Positie van Molukkers ( ) Invent;lrisnummer van archiefstuk(ken): 2640 Toelichting op de Wet betreffende de Positie van Molukkers (Faciliteitenwet) (1977) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Repatriëring van Molukkers naar Indonesië ( ) 316

16 -~,... --~ ~ ~ - Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2644 Overleg met de ministeries van Verkeer en Waterstaat en met Justitie inzake de repatriëring van Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2645 Correspondentie met de Ambassade van de Republiek Indonesi ë inzake repatriëring van Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2646 Plan voor de opvang van uit Nederland repatriërende Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2647 Contacten van het ministerie met de Indonesische autoriteiten inzake de repatriëring van Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2648 Diverse besprekingen omtrent repatriëring van Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2649 Overbruggingsregeling voor oudere Molukse repatrianten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2650 Betaling van repatriëringsgelden aan gerepatrieerden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2651 Faciliteiten-regeling t.b.v. repatriërende Molukkers (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2652 Samenstelling en installatie van de Herhuisvestingscommmissie van het Woonoord Lunetten te Vught ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2653 Correspondentie met het Ministerie van Financiën inzake gelden t.b.v. repatriëring van Molukkers (1977) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2654 Bouwen opheffing verzorgingstehuis Saluhutu voor Ambonezen te Vaassen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Besprekingen met de Stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2657 Woonoord Vaassen ( ) 317

17 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2658 Stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland betreffende Molukse woonoorden/wijken ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2659 Rapporten van sociale ambtenaren betreffende de gezinssituatie in het woonoord Lunetten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2660 Ongeregeldheden in woonoorden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Ongeregeldheden met Molukkers in diverse plaatsen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Ongeregeldheden veroorzaakt door Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2679 Oriëntatie-reizen naar Indonesië ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2680 Stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland te Driebergen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2681 Onderwijs aan Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2682 Oprichting van de Stichting Huize Salahutu ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2683 Coördinatoren voor het onderwijs aan Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2684 Nota's betreffende de ontwikkeling van het beleid t.a.v. Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Belangenorganisatie Bond ex-knil Militairen op Weg naar Huis ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2690 Bezoek van de minister aan Indonesië van juni 1970 (

18 =-~~----~~----~~ ~ Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2691 Bestonning door Zuid-Molukkers van de Indonesische ambassade te Wassenaar op 31 augustus 1970 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Contacten tussen de Nederlandse regering en een vertegenwoordiger van de Molukkers (I ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Beleid t.a.v. de Molukse gemeenschap in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Opheffing van het verzorgingstehuis Saluhutu te Vaassen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2708 Beleid van de Badan Persatuan Rajat Maluku Selatan te 's-gravenhage ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2709 Leasa-Groep te Wierden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2710 Voorbereiding van de ontruiming van het woonoord Vaassen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2711 Bezoek aan Indonesië inzake repatriëring van Molukkers naar Indonesië (1973 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2712 Welzijn van Molukkers in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2713 Beantwoording van kamervragen inzake ongeregeldheden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Bezoek van een ä1nbtelijke delegatie aan Indonesië van september 1974 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2719 Voortzetting van bijstandsverlening aan Molukkers bij verblijf in Indonesië langer dan 3 Inaanden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2720 Rapport van de politie te Wassenaar inzake de criminele activiteiten van Zuidmolukkers gedurende de periode 8 januari 1971 tot en met 28 februari 1971 (1974) 319

19 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2721 Politieke verhoudingen in de plaatselijke Molukse gemeenschappen (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2722 Introductie van de richtlijnen voor de subsidiëring van de Molukse instellingen voor samenlevingsopbouw (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2723 Besprekingen met de belangen-organisatie Rukun Maluku ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2724 Bestonning door Zuid-Molukkers van het Vredespaleis te ' s-gravenhage op 27 december 1974 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2725 Vertegenwoordigingen in het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2726 Doortrekking van de zelfzorg van Molukkers met betrekking tot afbouw van een gedeeltelijke vergoeding van huur door de rijksoverheid ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2727 Subsidiëring van de studiebegeleiding t.b.v. Molukse leerlingen en studenten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2728 Financiering van ontmoetingsdagen van Molukse stichtingen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2729 Belangenorganisatie Rukun Maluku te Tiel ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Landelijk overleg van Molukse stichtingen voor samenlevingsopbouw ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2732 Bijeenkomsten van de vaste kamercommissie CRM inzake het welzijnsbeleid t.a.v. de Molukse minderheid ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2733 Bezetting van het Indonesische consulaat in Amsterdam in december 1975 (1975) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2734 Bezoek van minister Van Doom aan Indonesië van 1 tot 10 april 1975 (1975) 320

20 - - ~ ~ ~ ~- - - ~ Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2735 Oriëntatiereis door de Molukse organisatie Rukun Maluku naar Indonesië ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2736 Bespreking van de Nederlandse regering met een Molukse delegatie op 17 januari 1976 (I ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Gebeurtenissen rond de treinkaping te Wijster (Beilen) en de overval op het Indonesisch consulaat-generaal te Amsterdam in 1975 (I ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2739 Evaluatie van de werkzaamheden van de Stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2740 Subsidiëring van de salariskosten van de functionaris welzijnsbeleid inzake de herhuisvesting van Molukkers in het woonoord Lunetten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Oriëntatiereizen door de Werkgroep EIst naar Indonesië ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Correspondentie met de bewonerscommissie van het woonoord Lunetten inzake onderhoud van het woonoord ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Molukse ordediensten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2747 Bezoek van bewindslieden aan het woonoord Lunetten (1976 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2748 Correspondentie met de gemeente Vught inzake de afbraak van een gedeelte van barak 23 in het woonoord Lunetten (1976) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2749 Samenstelling van het presidium van het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Problemen bij de ontruiming van het woonoord Vaas sen ( ) 321

Registratie archiefstuk(ken) in overdrachtslijst: doos 1614 en 1615 (26 april 1988) Waardering buitenlandse diploma's (aug.

Registratie archiefstuk(ken) in overdrachtslijst: doos 1614 en 1615 (26 april 1988) Waardering buitenlandse diploma's (aug. ;::,.,.-=-~----- - ---- --- -- -- --------- -- Registratie archiefstuk(ken) in overdrachtslijst: doos 1008 (25 maart 1985) Waardering buitenlandse diploma's (1975-1980) Registratie archiefstuk(ken) in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Nummer archiefinventaris: 2.04.93 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Directie Organisatie en Automatisering (DOA), 1960-1992 Auteur: CAS 1202 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Zitting 1971-1972 - 11 500

Zitting 1971-1972 - 11 500 Zitting 1971-1972 - 11 500 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1972 HOOFDSTUK XVI - CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK 1 HERDRUK!) VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Nr. 70 De vaste Commissie voor

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1978-1979 Rijksbegroting voor het jaar 1979 15 3 Begroting van uitgaven Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr. 3 BIJLAGEN

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977. Verslag van een archiefonderzoek

Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977. Verslag van een archiefonderzoek Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977 Verslag van een archiefonderzoek Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977 Verslag van een archiefonderzoek Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982

Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Nummer archiefinventaris: 2.27.5215 Inventaris van het archief van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Beleidsterrein Recreatie, 1949-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978)

Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978) Beleidsnota Zuid-Molukkers (1978) r o n Aan Zijn* Bxeellentie d«mini» t «r ran Binnenlandse Zaken, Sehedeldeekahaven 200, '«-qrayehhaqs Molak»» aotiti cx. 8 februari 19?8 Hierbij aog* ik üw«ixecllantia

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 Rijksbegroting voor het jaar 1978 14800 Hoofdstuk XVI Departement van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk Nr.38 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG

Nadere informatie

Almelo/Enschede, juni 2002

Almelo/Enschede, juni 2002 Almelo/Enschede, juni 2002 ADVISERING DOOR EN OVERLEG MET MINDERHEDEN IN OVERIJSSEL EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN OM DE BESTUURLIJKE EN BELEIDSMATIGE PARTICIPATIE VAN MINDERHEDEN BIJ HET INTEGRATIEBELEID

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 919 Integratiebeleid betreffende etnische minderheden in relatie tot hun geestelijke bedienaren Nr. 2 NOTA Inhoudsopgave Blz. 1. Opdracht 4

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956

Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Nummer archiefinventaris: 2.15.55 Inventaris van het archief van de Rijksverzekeringsbank, 1901-1956 Auteur: SSA-SVB Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Nummer archiefinventaris: 2.08.90 Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009

J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 JAARVERSLAG 2008 Directie Arbeidszaken Nederlandse Antillen Willemstad, september 2009 INHOUD INLEIDING... 6 1. POSITIONERING DIRECTIE ARBEIDSZAKEN... 7 2. BELEIDSACTIVITEITEN... 9 2.1 Voorbereiding nieuwe

Nadere informatie

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Nummer archiefinventaris: 2.25.07 Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Auteur: Het Expertise Centrum Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

ADVIESCOMITÉ VOOR HET KADERVERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN NATIONALE MINDERHEDEN. Tweede advies over Nederland, goedgekeurd op 20 juni 2013

ADVIESCOMITÉ VOOR HET KADERVERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN NATIONALE MINDERHEDEN. Tweede advies over Nederland, goedgekeurd op 20 juni 2013 Straatsburg, 20 juni 2013 Beperkte verspreiding ACFC/OP/II(2013)003 ADVIESCOMITÉ VOOR HET KADERVERDRAG INZAKE DE BESCHERMING VAN NATIONALE MINDERHEDEN Tweede advies over Nederland, goedgekeurd op 20 juni

Nadere informatie

bijlage KAX 1788651* d.d. 6-6-85

bijlage KAX 1788651* d.d. 6-6-85 bijlage KAX 78865* d.d. 6685 exit Min. nr.:.788.654 >X2i PA ex. nr.: x3t org. KA/8 x4i KA/8 distributie xsi FS BiZa (PZ gedeelte) x6t PZ

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, 1945-1987

Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, 1945-1987 Nummer archiefinventaris: 2.19.170 Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, 1945-1987 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 OCW Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 3 mei 2005/Nr. C/S&A/05/938 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

Art. 1, Nederlands kenniscentrum op discriminatie

Art. 1, Nederlands kenniscentrum op discriminatie Nederland FRANET National Focal Point Sociale Thematische Studie De situatie van de Roma 2012 Art. 1, Nederlands kenniscentrum op discriminatie DISCLAIMER: Deze studie werd uitgevoerd in opdracht van het

Nadere informatie

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Emancipatie en gelijke behandeling over de periode vanaf 1965

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Emancipatie en gelijke behandeling over de periode vanaf 1965 OCW, JU Vaststelling selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Emancipatie en gelijke behandeling over de periode vanaf 1965 30 juni 2004/Nr. C/S/03/1866 De Staatssecretaris van Onderwijs,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Productenrekening 2007

Productenrekening 2007 Productenrekening 2007 2 INHOUDSOPGAVE PRODUCTENREKENING 2007 Hoofdstuk 1: rekening lasten en baten...5 Hoofdstuk 2: toelichting op de rekening van lasten en baten per productgroep... 19 1. Algemeen bestuur...

Nadere informatie