Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 310 Rapport van L.C. de Raadt betreffende de uitbouw van het maatschappelijk werk op Aruba ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 310 Rapport van L.C. de Raadt betreffende de uitbouw van het maatschappelijk werk op Aruba (1968-1969)"

Transcriptie

1 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 310 Rapport van L.C. de Raadt betreffende de uitbouw van het maatschappelijk werk op Aruba ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 318 Verdrag van New Vork van 28 september 1954 betreffende de status van staatlozen (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Coördinatiecommissie voor internationale culturele betrekkingen (CICB) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 359 Nederlands-Duitse samenwerking in de grensgebieden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Migratie van werknemers (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 395 Alimentatieplicht van migrerende werknemers (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 396 Voorontwerp van een verordening met betrekking tot het vrije verkeer van werknemers en hun gezinnen binnen de Europese Economische Gemeenschap (EEG) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Zorg voor vluchtelingen en vraagstukken inzake overbevolking (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 467 Samenwerking in de grensgebieden met België ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 496 Zorg voor vluchtelingen (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 497 Tiende tlm twaalfde zitting van de vluchtelingencommissie ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Beantwoording van diverse kamervragen ( ) 649:" Inzake kerkruimte voor Ambonezen in de woonwijk Hatert te Nijmegen (1965) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 681 Onderzoeken naar de houding van Nederlanders ten opzichte van Ambonezen in verschillende provincies ( ) 302

2 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 682 Overzichten woonwagens per (1965, 1967, ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 720 Overdracht van de gerepatrieerden-zorg aan het algemeen maatschappelijk werk ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 859 Aanbevelingen van de EEG-commissie gericht tot de lid-staten betreffende migrerende arbeiders in de EEG ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 860 Organi"satie en reorganisatie bij het Commissariaat van Ambonezenzorg ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 861 Reorganisatie en liquidatie van het Commissariaat van Ambonezenzorg ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 863 Richtlijnen voor de rapportering door de sociaal ambtenaren en beheerders ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 864 Rapport omtrent de betekenis van het werken in Nederland voor de eventuele integratie van de Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 865 Gezinshereniging Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Nota betreffende de ontwikkeling van het beleid t.a.v. Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Rapporten inzake het taalonderwijs aan Ambonese " kinderen op de lagere school ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 870 Begeleidingscommissie stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland, (lccan) en Protestants Centrum voor Maatschappelijk Werk (PCMW) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 871 Rapport van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand betreffende het beleid t.a.v. Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 872 Instelling en samenstelling van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand ( ) 303

3 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Benoeming en ontslag van leden van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand ( ) 875: : Eerste tot en met 29-ste vergadering ( ) 877: Dertigste tot en met 50-ste vergadering ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 878 Verslagen van de eeuw van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand en jaarverslagen van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand over de periode 7 november 1963-december 1967 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 879 Overleg met de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand betreffende subsidiëring van Molukse belangenorganisaties ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 880 Overleg met de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand betreffende de taak, werkwijze en plaats van de commissie ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 881 Opheffing van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Rijksgroepsregeling Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Ombuiging van het verzorgingsbeleid t.b.v. de Ambonezen (doortrekking zelfzorg) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 889 Overdracht in materieel beheer van Ambonezenwoningen aan het departement van Financiën (Dienst der Domeinen) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 890 Geestelijke verzorging door de voormalige pendeta's van het Koninklijk Ned.-Indisch leger (KNIL) met betrekking tot de Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda (NGPMB) ( ) 304

4 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 895 Overleg met het Ministerie van Justitie en met Surinaamse ministeries met betrekking tot Surinaamse arbeiders in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 896 Coördinatie van werkzaamheden t.b.v. allochtonen te Amsterdam (1969) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1130 Onderzoek migratie wagen-woning door het Instituut voor Arbeidsvraagstukken van de RK Hogeschool te Tilburg ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1330 Radio-uitzendingen voor buitenlandse arbeiders ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1378 Onderzoek naar buitenlandse arbeiders, een inhoudsanalyse van werkgevers- en werknemersperiodieken door de Rijksuniversiteit Leiden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1486 Interdepartementale Werkgroep ad-hoc inzake Alimentatieplicht van Migrerende Werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1487 Huisvesting van Marokkanen door de Stichting Onderdak te Amsterdam (1969) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1493 Beroep inzake repatrianten-faciliteiten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1514 Advies aan de minister van Justitie inzake beoordeling van naturalisatie-aanvragen (1966) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1549 Wet op Woonwagens en Woonschepen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1550 Wijziging van de Wet op Woonwagens en Woonschepen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1551 Diverse reacties op het voorontwerp-woonwagenwet ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1552 Voorontwerp-Woonwagenwet ( ) 305

5 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1553 Woonwagenwet ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Totstandkoming van Algemene Maatregelen van Bestuur houdende regelingen ter uitvoering van artikelen van de Woonwagenwet ( ) 1554: 01 artikel 7, derde lid ( ) 1555: 02 artikel 7, vierde lid ( ) 1556: 03 artikel 44 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Ontwerp Algemene Maatregelen van Bestuur ingevolge de Woonwagenwet (1968, ) 1557: 01 betreffende artikel 7, derde en vierde lid, artikel 17 en 18 eerste lid en artikel 44 (1969) 1558: 02 betreffende artikel 12, derde lid en artikel 13 (1969) 1559: 03 betreffende artikel 17 en 18, eerste lid ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1560 Behandeling van de ontwerp-woonwagenwet door de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1967) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1596 Wijziging van de Wet op Woonwagens en Woonschepen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1597 Overleg met de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken alsmede met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende het politie-optreden tegen woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Overzicht van het aantal bewoonde woonwagens in Nederland ( ) 1598: Ol telling van ( ) 1599: 02 telling van 10-6-I 965 (1965) 1600: 03 telling van ( ) 1601: 04 telling van ( ) 1602: 05 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1603 Organisatie van de woonwagen-dag gehouden op 30 mei 1968 te Utrecht (1968) Blok : Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 4 Beleid t.a.v. subsidiëring van projecten inzake emancipatie ( ) 306

6 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 7 Opmerkingen t.b.v. de Raad voor de Volkshuisvesting inzake het voorontwerp van de Woonwagenwet (1975) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 119 Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg t.b.v. Gerepatrieerden (CCKP) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 120 Beëindiging van repatriëringsfaciliteiten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 166 Zorg voor Surinamers en Antillianen in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 176 Huisvesting van gerepatrieerden uit Indonesië ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 177 Intrekking van de Rijksbijdrage-regeling Teruggekeerde Nederlanders ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 178 Rijksbijdrage-regeling Vreemdelingen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 179 Bijstand aan vreemdelingen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 184 Zorg voor woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 185 Rijksbijdrage-regeling Woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Bijstandsverlening aan woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 194 \Voonoord Schattenberg te Westerbork ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 195 Opvang van Molukse gezinnen (voorbeelddossiers) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 196 Kindertehuis in het woonoord Schattenberg ( ) 307

7 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 197 Ontruiming van het kamp Schattenberg te Westerbork ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 199 Belangenorganisatie bond ex-knil-militairen Op Weg naar Huis ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 200 Huisvesting van Ambonezen in Doesburg ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 20 I Huisvesting van Ambonezen in EIst ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 202 Bond ex-knil-militairen Op Weg naar Huis ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 330 Advisering inzake internationale verdragen ter bestrijding van de rassendiscriminatie ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 363 Adviezen met betrekking tot het vestigingsbeleid van rijksgenoten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 389 Organisatie van de afdeling Migrerende Groepen ( ) Inventarisnummer van archi efstuk(ken): 390 Splitsing van de afdeling Migrerende Groepen in een afdeling Welzijn Buitenlanders en een afdeling Welzijn Rijksgenoten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 391 Interne afspraken tussen de afdeling Migrerende Groepen en diverse andere afdelingen (1975) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 392 Overleg met personen en instanties inzake opvang en sociale begeleiding van buitenlandse krachten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 393 Buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 394 Beantwoording van kamervragen over het beleid van de regering met betrekking tot buitenlandse werknemers ( ) 308

8 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 395 EEG publikaties inzake migrerende arbeiders in de EEG-landen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 396 Departementaal overleg inzake het beleid t.a.v. buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 397 Beroepsstages van jonge werknemers in de EEG ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 398 Toelating door het bedrijfsleven van buitenlandse arbeidskrachten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 399 Volkstelling 1971 met betrekking tot de buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 400 Problemen rond de werving van buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 401 luegale binnenkomst van buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 402 Reacties op de Regeringsnota inzake buitenlandse werknemers (1970 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 403 Functionarissen en bestuursdagen van stichtingen voor buitenlandse werknemers (1970) Inventarisnummer van archi efstuk(ken): 404 Protest via de Landelijke Stichting Buitenlandse Werknemers tegen de beperkte rijksbegrotingsmiddelen 1971 t.b.v. de plaatselijke stichtingen voor buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 405 Migrerende arbeiders in de EEG-landen (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 406 Consequenties voor het vrije verkeer van buitenlandse werknemers binnen de Europese Gemeenschap in verband met toetreding van Engeland tot de EEG ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 407 Vertegenwoordiging in het Overlegorgaan Medische Verzorging van Buitenlandse Werknemers en in de Raad van Advies van een Centrum voor Medische Verzorging van Buitenlandse Werknemers ( ) 309

9 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 408 Memorie van Antwoord op het voorlopig verslag betreffende de nota Buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 409 Ontwerp-arbeidscontract voor migrerende werknemers (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 410 Rouleringssysteem buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 411 Subsidiëring van instellingen in verband met kosten voor maatschappelijke begeleiding en groepsactiviteiten van buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 412 Heffing ten laste van de werkgevers en t.b.v. buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 413 Commissie voor contact en overleg inzake bijstand aan buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 414 Opvang en begeleiding van Antillianen in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 416 Stichting Bijstand Buitenlandse Studerenden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 417 Verslagen van zittingen van de Executive Committee of the High Commissioners Programme (Verenigde Naties vluchtelingencommissie) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 418 Collectieve ziektekostenverzekering voor woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 650 Positie van migranten uit Suriname in Nederland en het beleid op middellange termijn (1978 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 764 Maatschappelijke ontwikkeling met betrekking tot Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 946 Subsidie voor de reis van een Moluks voetbalteam naar Indonesië ( ) 310

10 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Commentaar op het ontwerp Europees Statuut voor Migrerende Werknemers (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Europese overeenkomst inzake au pair plaatsing (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Speciale vertegenwoordiger voor vluchtelingen en bevolkingsoverschotten (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1017 Europees Vestigingsfonds voor Vluchtelingen en Overbevolking (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1095 Internationaal Jaar ter Bestrijding van Rassendiscriminatie 1971 (1970) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1097 Decennium inzake de bestrijding van racisme en rassendiscriminatie ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Toepasbaarheid van de internationale bepalingen van de rechten van de mens t.a.v. onderdanen en niet-onderdanen (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1103 Commissie ter uitbanning van rassendiscriminatie (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Zittingen - Zevende tlm veertiende - van de commissie ter uitbanning van rassendiscriminatie (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1109 Subcommissie ter voorkoming van discriminatie en bescherming van minderheden van de commissie voor de rechten van de mens (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1114 Wereldconferentie ter bestrijding van racisme en rassendiscriminatie in 1978 te Genève (1978) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1130 Buitenlandse werknemers (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1202 Ontwikkelingssarnenwerkingsprojecten op de Ned. Antillen ( ) 311

11 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1244 Bezoek van een Indonesische delegatie aan Nederland in verband met het verblijf van Molukkers in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1385 Herdenking van het 300-jarig bestaan van de Portugees-Israëlische Synagoge te Amsterdam ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1517 Beantwoording van kamervragen over circus Boltini ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1518 Circus Boltini ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Vergaderingen van de staf Culturele Minderheden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1821 Nota's Perspectieven welzijnsbeleid Molukkers en Maatschappelijk isolement van Molukse jongeren (1979) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1892 Praatplan Vorming van Nieuwe Regio's van de Stichtingen Buitenlandse Werknemers in Utrecht, Gelderland en Overijssel (1971) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1893 Rapportage bestuursbeleid stichtingen buitenlandse werknemers (1972) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1894 Behandeling van de nota Buitenlandse werknemers in de Tweede Kamer (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1895 Subsidiëring van de kosten van maatschappelijk werk t.b.v. buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1896 Migrerende groepen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Bijstandsverlening aan woonwagenbewoners ( ) 312

12 ~ Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2001 Verslag van gesprek directoraat-generaal voor de Maatschappelijke Ontwikkeling over het emancipatiebeleid op provinciaal niveau (1979) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2003 Deelname aan studiedagen zelf-organisatie voor buitenlanders op 29 en 30 november 1979 te Noordwijkerhout (1979) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2004 Onderzoeken naar de houding van Nederlanders ten opzichte van Ambonezen in verschillende provincies ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2005 Rapport Integratie van culturele minderheden. Een vergelijkende studie van het Nederlandse en Canadese minderhedenbeleid (1979) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2006 Zorg voor migranten uit Suriname en de Ned. Antillen (1976) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2007 Regeringsnota inzake de positie van Surinamers in Nederland en het beleid op middellange tennijn (1977) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2013 Circulaires aan de provinciale bureaus inzake zorg voor woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2014 Zorg voor woonwagenbewoners in de provincie Gelderland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2015 Onderzoek naar de bijstandsverlening aan woonwagenbewoners in een aantal gemeenten in Noord-Brabant ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2016 Lokatie-beoordeling voor woonwagen-standplaatsen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2017 Provinciale woonwagen-plannen (1978) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2018 Inventarisatie van de omvang en de aard van het woonwagen-welzijnswerk in de provincies (979) 313

13 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2019 Rapport van de werkgroep Woonwagenwerk (1976) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2020 Werkgroep Woonwagenwerk ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2021 Besluiten, reglementen, met betrekking tot de zorg voor woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2080 Overdracht van het maatschappelijk werk woonwagenbewoners naar instellingen van algemeen maatschappelijk werk ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2117 Studiereizen van de hoofdafdeling Gezinsaangelegenheden naar het buitenland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2213 Overleg met het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar aanleiding van discussiepunten inzake huisvesting van bijzondere groepen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2214 Scholing en vakopleiding voor buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2215 Verzoek om advies aan de Raad voor de Arbeid inzake de Bijdragewet Opvang en Begeleiding Migrerende Werknemers (1973) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2216 Opvang en sociale begeleiding van Surinaamse werknemers in verschillende gemeenten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2217 Antillianen in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2219 Behartigen van de belangen van de Surinaamse hindoe' s ( ), 2220 Positie van Surinamers in de provincie Noord-Holland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2221 Subsidiëring van stichtingen voor opvang en begeleiding van Surinamers en Antillianen in Nederland ( ) 314

14 ~ Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2222 Problematiek van de Surinamers in Nederland in verband met te treffen beleidsmaatregelen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2223 Circulaires betreffende het te voeren beleid met betrekking tot migranten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2224 Opmerkingen over de onjuiste voorstelling van zaken en het achterhouden van informatie door de directeur van Welsuria (Welzijnsstichting voor Surinamers) in de Brandpuntuitzending van (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2225 Bijstandsverlening aan Surinamers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2596 Verenigingen in Nederland van vluchtelingen uit verschillende landen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2598 Reorganisatie van afdelingen van het ministerie t.b.v. de zorg voor Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Organisatie en reorganisatie van de afdeling Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2611 Voorbereiding en afwikkeling van 3 conferenties Rijk, gemeenten en Molukkers inzake de decentralisatie van het beleid t.a.v. Molukse aangelegenheden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Stafbesprekingen van de afdeling Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): conferenties, Rijk, gemeenten en Molukkers inzake de decentralisatie van het beleid t.a.v. Molukse aangelegenheden (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2621 Verslag van de 3 conferenties Rijk, gemeenten en Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2622 Afdelingsvergaderingen van de afdeling Molukkers in 1974 ( ) 315

15 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2623 Verslagen van besprekingen over de taken en interne organisatie van de staf van de afdeling Molukkers in november 1974 (1975) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2624 Vergaderingen van de buitendienst van de afdeling Molukkers in ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2625 Bestuurlijk overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de problematiek van de Molukse minderheid in Nederland (1979) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2626 Personeel van de woonoorden van de afdeling CAZ ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2627 Beëindiging van het dienstverband van sociaal ambtenaren ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2628 Sterkte-staten van Molukkers gehuisvest in woonoorden en woonwijken ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2629 De rechtspositie van Molukkers in verband met de uitgifte van paspoorten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Uitkeringen aan Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Ontwerp van wet houdende regeling van de positie van in Nederland wonende Molukkers die niet het Nederlanderschap bezitten (RvS) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2638 Inlichtingen aan de commissie voor de verzoekschriften van de Tweede Kamer der Staten Generaal over verzoekschriften tot uitbetaling van pensioenen, uitkeringen enz. aan Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2639 Inwerkingtreding van de Wet betreffende de Positie van Molukkers ( ) Invent;lrisnummer van archiefstuk(ken): 2640 Toelichting op de Wet betreffende de Positie van Molukkers (Faciliteitenwet) (1977) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Repatriëring van Molukkers naar Indonesië ( ) 316

16 -~,... --~ ~ ~ - Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2644 Overleg met de ministeries van Verkeer en Waterstaat en met Justitie inzake de repatriëring van Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2645 Correspondentie met de Ambassade van de Republiek Indonesi ë inzake repatriëring van Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2646 Plan voor de opvang van uit Nederland repatriërende Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2647 Contacten van het ministerie met de Indonesische autoriteiten inzake de repatriëring van Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2648 Diverse besprekingen omtrent repatriëring van Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2649 Overbruggingsregeling voor oudere Molukse repatrianten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2650 Betaling van repatriëringsgelden aan gerepatrieerden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2651 Faciliteiten-regeling t.b.v. repatriërende Molukkers (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2652 Samenstelling en installatie van de Herhuisvestingscommmissie van het Woonoord Lunetten te Vught ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2653 Correspondentie met het Ministerie van Financiën inzake gelden t.b.v. repatriëring van Molukkers (1977) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2654 Bouwen opheffing verzorgingstehuis Saluhutu voor Ambonezen te Vaassen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Besprekingen met de Stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2657 Woonoord Vaassen ( ) 317

17 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2658 Stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland betreffende Molukse woonoorden/wijken ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2659 Rapporten van sociale ambtenaren betreffende de gezinssituatie in het woonoord Lunetten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2660 Ongeregeldheden in woonoorden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Ongeregeldheden met Molukkers in diverse plaatsen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Ongeregeldheden veroorzaakt door Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2679 Oriëntatie-reizen naar Indonesië ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2680 Stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland te Driebergen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2681 Onderwijs aan Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2682 Oprichting van de Stichting Huize Salahutu ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2683 Coördinatoren voor het onderwijs aan Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2684 Nota's betreffende de ontwikkeling van het beleid t.a.v. Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Belangenorganisatie Bond ex-knil Militairen op Weg naar Huis ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2690 Bezoek van de minister aan Indonesië van juni 1970 (

18 =-~~----~~----~~ ~ Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2691 Bestonning door Zuid-Molukkers van de Indonesische ambassade te Wassenaar op 31 augustus 1970 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Contacten tussen de Nederlandse regering en een vertegenwoordiger van de Molukkers (I ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Beleid t.a.v. de Molukse gemeenschap in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Opheffing van het verzorgingstehuis Saluhutu te Vaassen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2708 Beleid van de Badan Persatuan Rajat Maluku Selatan te 's-gravenhage ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2709 Leasa-Groep te Wierden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2710 Voorbereiding van de ontruiming van het woonoord Vaassen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2711 Bezoek aan Indonesië inzake repatriëring van Molukkers naar Indonesië (1973 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2712 Welzijn van Molukkers in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2713 Beantwoording van kamervragen inzake ongeregeldheden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Bezoek van een ä1nbtelijke delegatie aan Indonesië van september 1974 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2719 Voortzetting van bijstandsverlening aan Molukkers bij verblijf in Indonesië langer dan 3 Inaanden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2720 Rapport van de politie te Wassenaar inzake de criminele activiteiten van Zuidmolukkers gedurende de periode 8 januari 1971 tot en met 28 februari 1971 (1974) 319

19 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2721 Politieke verhoudingen in de plaatselijke Molukse gemeenschappen (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2722 Introductie van de richtlijnen voor de subsidiëring van de Molukse instellingen voor samenlevingsopbouw (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2723 Besprekingen met de belangen-organisatie Rukun Maluku ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2724 Bestonning door Zuid-Molukkers van het Vredespaleis te ' s-gravenhage op 27 december 1974 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2725 Vertegenwoordigingen in het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2726 Doortrekking van de zelfzorg van Molukkers met betrekking tot afbouw van een gedeeltelijke vergoeding van huur door de rijksoverheid ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2727 Subsidiëring van de studiebegeleiding t.b.v. Molukse leerlingen en studenten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2728 Financiering van ontmoetingsdagen van Molukse stichtingen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2729 Belangenorganisatie Rukun Maluku te Tiel ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Landelijk overleg van Molukse stichtingen voor samenlevingsopbouw ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2732 Bijeenkomsten van de vaste kamercommissie CRM inzake het welzijnsbeleid t.a.v. de Molukse minderheid ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2733 Bezetting van het Indonesische consulaat in Amsterdam in december 1975 (1975) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2734 Bezoek van minister Van Doom aan Indonesië van 1 tot 10 april 1975 (1975) 320

20 - - ~ ~ ~ ~- - - ~ Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2735 Oriëntatiereis door de Molukse organisatie Rukun Maluku naar Indonesië ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2736 Bespreking van de Nederlandse regering met een Molukse delegatie op 17 januari 1976 (I ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Gebeurtenissen rond de treinkaping te Wijster (Beilen) en de overval op het Indonesisch consulaat-generaal te Amsterdam in 1975 (I ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2739 Evaluatie van de werkzaamheden van de Stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2740 Subsidiëring van de salariskosten van de functionaris welzijnsbeleid inzake de herhuisvesting van Molukkers in het woonoord Lunetten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Oriëntatiereizen door de Werkgroep EIst naar Indonesië ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Correspondentie met de bewonerscommissie van het woonoord Lunetten inzake onderhoud van het woonoord ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Molukse ordediensten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2747 Bezoek van bewindslieden aan het woonoord Lunetten (1976 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2748 Correspondentie met de gemeente Vught inzake de afbraak van een gedeelte van barak 23 in het woonoord Lunetten (1976) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2749 Samenstelling van het presidium van het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Problemen bij de ontruiming van het woonoord Vaas sen ( ) 321

~it~aveüai het ministerie van Justitie, Immigratieen Naturalisatiedienst, maart 1994, 's-grauenhage.

~it~aveüai het ministerie van Justitie, Immigratieen Naturalisatiedienst, maart 1994, 's-grauenhage. Inhoud c n ~it~aveüai het ministerie van Justitie, Immigratieen Naturalisatiedienst, maart 1994, 's-grauenhage. C2 Taakverdeling bij de afhandeling van visum- A412 aanvragen, ingediend vanuit het buitenland,

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 599 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WOONWAGENSCHAP WESTLAND 1973-1982 DOOR J.M.M. JANSEN SCHIEDAM MMX Inventaris van het archief van het

Nadere informatie

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Archiefnummer: 441 Archiefnaam: KGZ Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingssarchief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 286 Beleid ten aanzien van in Nederland verblijvende Molukkers Nr. 1 Verslag van een mondeling overleg Vastgesteld 3 februari 1975 De vaste Commissie

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 312 Besluit van 14 juni 2011 tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Aruba)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 710 Besluit van 29 september 2010 tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 100

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 100 15 (1992) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 100 A. TITEL Raamverdrag inzake vriendschap en nauwere samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek

Nadere informatie

Identificatie hoofdketen en bedrijfsprocessen KABGA

Identificatie hoofdketen en bedrijfsprocessen KABGA Identificatie hoofdketen en bedrijfsprocessen KABGA 04 04 2006 I Bevoegdheden GA als koninkrijksorgaan Bedrijfsproces Deelproces Juridische grondslag Vertegenwoordiging van de regering van 1 het Koninkrijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 008 Intrekking van diverse wetten, die haar betekenis verloren hebben, op het terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 475 Herziening van de Wet arbeid vreemdelingen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 159 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden)

Nadere informatie

Nummer Toegang: 892 Inventaris van het archief van Gino Scalzo,

Nummer Toegang: 892 Inventaris van het archief van Gino Scalzo, Nummer Toegang: 892 Inventaris van het archief van Gino Scalzo, 1975-2010 Archief Delft 892 Gino Scalzo, 1975-2010 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 november 2004 (05.11) (OR. en) 14028/04 EUROPOL 50 JAI 409 NOTA van: de Franse, de Duitse, de Italiaanse, de Spaanse en de Britse delegatie aan: het Comité van artikel

Nadere informatie

Gemeente Hoogeveen Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 1939-1991. B-lijst Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 1939-1991

Gemeente Hoogeveen Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 1939-1991. B-lijst Archief Gemeentelijke Sociale Dienst 1939-1991 B-lijst 1 Dossieromschrijving Periode Dossiernr. Algemene Bijstandswet (ABW). Commissie van advies. 1967-1978 1 O.m. jaaroverzichten en notulen. Algemene Bijstandswet (ABW). Gemeentelijk beleid. 1984-1990

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden,

Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden, Nummer archiefinventaris: 2.04.48.16 Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden, 1950-1952 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad*

Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad* Besluit van 2 maart 1994, houdende vaststelling van een reglement van orde voor de ministerraad* Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 412 Protocol van de regeringsconferentie Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, van 20 en 21 mei te Paramaribo, en de conclusies van het

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989)

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 520 Wet van 14 september 1995 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 3 (1950) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL UNIEZAKEN Memorandum houdende een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 23029(R1461) Wijzigïng van de Rijkswet op het Nederlanderschap Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten van

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS.

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS. WET van 3 december 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het Statistiekwezen in Suriname (Statistiekwet 2002) (S.B. 2002 no. 97), zoals zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B.

Nadere informatie

3.1.5. Projectverslagen van instellingen, periode 1960 1995

3.1.5. Projectverslagen van instellingen, periode 1960 1995 3.1.5. Projectverslagen van instellingen, periode 1960 1995 Nationaal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd. Vormingsinstituten voor werkende meisjes: Richtlijnen voor het samenstellen van een programma, 1960

Nadere informatie

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof

Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten. 1. Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof ALGEMENE INHOUD 1 Algemene inhoud Register Deel I. GRONDWET Titel III. De machten Hoofdstuk V. Het Grondwettelijk Hof, de voorkoming en de regeling van conflicten 141 143 Hoofdstuk VI. De rechterlijke

Nadere informatie

Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H,

Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H, Nummer Toegang: 897 Inventaris van het archief van de Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Rijswijk Z-H, 1955-1997 Archief Delft 897 Stichting Katholiek Basisonderwijs Rijswijk 3 I N H O U D S O P

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18694 Wijziging van de Kieswet betreffende de verlening van het kiesrecht voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer aan Nederlanders

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 192 Wet van 17 april 1997 tot wijziging van bepalingen van verschillende wetten in verband met de erkenning van de vrijheid van levensovertuiging

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

We zijn 2 zusjes Leah en Dika, we komen uit een gezin van 10 kinderen. We zijn in Teuge geboren en opgegroeid, waar we een geweldige jeugd hebben

We zijn 2 zusjes Leah en Dika, we komen uit een gezin van 10 kinderen. We zijn in Teuge geboren en opgegroeid, waar we een geweldige jeugd hebben Barakkenkampen In 1951 kwamen 12.000 Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen noodgedwongen in Nederland aan voor een tijdelijk verblijf. Ze werden opgevangen in kampen. Het woonoord in Lage Mierde was

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 333 Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.27.5111. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.27.5111. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.27.5111 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor de Openluchtrecreatie en het Toerisme (INCORET) en zijn taakvoorganger, 1958-1976 Auteur:

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Artikel I De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering 2000, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 december 2016 Onderwerp Toezegging nr.

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 16 december 2016 Onderwerp Toezegging nr. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 H BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 132

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1975 Nr. 132 28 (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VANHET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1975 Nr. 132 A. TITEL Toescheidingsov er eenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname;

Nadere informatie

Asielbeleid en Belangen

Asielbeleid en Belangen Asielbeleid en Belangen Het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in de jaren 1968-1982 Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtsgeleerdheid PROEFSCHRIFT ter verkrijging

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1p 1 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland

Nadere informatie

DE WET OP DE WOONWAGENS EN WOONSCHEPEN VAN 1918

DE WET OP DE WOONWAGENS EN WOONSCHEPEN VAN 1918 DE WET OP DE WOONWAGENS EN WOONSCHEPEN VAN 1918 Op 22 september 1903 werd bij Koninklijk Besluit een staatscommissie inzake Bedelarij en Landlooperij, Woonwagens en Woonschepen, Habitueele Dronkenschap

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 418 Wet van 7 september 2006, houdende regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 813 (R 1873) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 444 Wet van 6 november 2013 tot implementatie van de richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad inzake voorkoming en bestrijding

Nadere informatie

Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht http://wetten.overheid.nl/bwbr0027474/geldigheidsdatum_25-09-20.. 1 van 8 25-9-2010 11:41 Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Tekst geldend op: 25-09-2010) Wet van 25 maart 2010 tot vaststelling

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Migrantenouderen in cijfers

Migrantenouderen in cijfers Migrantenouderen in cijfers Roelof Schellingerhout 1. Aantallen en demografie 2. Prognose 3. Inkomenspositie 4. Gezondheid en welzijn Aantallen en demografie Aantal (migranten) ouderen, 1 januari 2017

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 229 Regeling van de tijdelijke vervanging van leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer der Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden

Nadere informatie

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven.

In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. In het kort de taken en werkwijze van de cliëntenraad. In de statuten staan deze uitgebreid beschreven. Doel De Wilde Haan. Aantal leden : Behartigen van de belangen van de cliënten van Stichting Buurderij

Nadere informatie

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Plaatsingslijst Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Archiefnummer: 12 Archiefnaam: CCBV Archiefsector: Cultuur en recreatie / instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 05-03-2012) Besluit van 22 december 1988, houdende vaststelling van een algemene maatregel van rijksbestuur tot regeling van de vrijwillige hulpverlening aan gewonden, zieken, krijgsgevangenen,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 53 Rijkswet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 726 Wet van 22 december 2005, houdende regels die een geconcentreerde aanpak van grootstedelijke problemen mogelijk maken (Wet bijzondere maatregelen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2016 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Bijlage 1. Voorbeeld bestuursovereenkomst gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8

Bijlage 1. Voorbeeld bestuursovereenkomst gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc. 1 van 8 Bijlage 1 Voorbeeld bestuursovereenkomst gemeente & COA bij vestiging van een nieuw azc 1 van 8 Let op: Aan dit document kunnen derden geen rechten aan ontlenen! CONCEPT BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 95 Wet van 9 februari 2006, houdende regels inzake de openbaarmaking van beloningen bij rechtspersonen of organisaties die deel uit maken van

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 17. Haarlem, 18 januari Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 17. Haarlem, 18 januari Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 17 Haarlem, 18 januari 2011 Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum Bijlagen: ontwerpbesluit 1. Inleiding. Door een wijziging

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 222 Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december

Nadere informatie

B1 O. Onderdanen van de Republiek Suriname

B1 O. Onderdanen van de Republiek Suriname B1 O Onderdanen van de Republiek Suriname Onderdanen van de Republiek Suriname Algemeen Binnenkomst voor 25 november of na 24 november 1980 Binnenkomst voor 25 november 1980 (verkregen rechten) Binnenkomst

Nadere informatie

Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname

Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname (Tekst geldend op: 30-03-2014) Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname (authentiek: nl) Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 14 623 Nota Sectorraden Wetenschapsbeleid Nr.7 AANVULLENDE ANTWOORDEN OP VRAGEN GESTELD TER VOORBEREI- DING VAN EEN OPENBARE COMMISSIEVERGADERING Ontvangen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron:

Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: Wet op het overleg huurders verhuurder (1998) Bron: http://wettenoverheidnl Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23 594 (R 1496) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Staten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 935 Tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015

Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 25065 25 maart 2015 Verordening cliëntenparticipatie Werk en Inkomen Rotterdam 2015 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) Nummer archiefinventaris: 2.16.88 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) 1964-1978 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 16972 Wijziging van de Wegenverkeerswet (Verlenging geldigheidsduur en decentralisatie afgifte rijbewijzen) Nr. 13 HERDRUK NADER GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 303 Wet van 7 april 2005, houdende wijziging van de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van richtlijn

Nadere informatie

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER

In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. KAMER Publicaties In deze rubriek brengen we enkele publicaties onder de aandacht van de lezer. Parlementaire stukken: KAMER 53 2538/001 (KAMER) 5-1875/1 (SENAAT) VAN 4 DECEMBER 2012 Verslag betreffende de gedachtewisseling

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden(b.s. 19.VI.1998)

Decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden(b.s. 19.VI.1998) Decreet van 28 april 1998 inzake het Vlaamse beleid ten aanzien van etnisch-culturele minderheden(b.s. 19.VI.1998) HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Doelstelling, uitgangspunten en opdrachten

Nadere informatie

Oordelen. Volledig oordeel. Oordeelnummer Ras Sociale Bescherming. Datum: Grond: Terrein: Oordeel Datum: 28 mei 2015

Oordelen. Volledig oordeel. Oordeelnummer Ras Sociale Bescherming. Datum: Grond: Terrein: Oordeel Datum: 28 mei 2015 Oordelen Het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Vlaardingen discrimineert woonwagenbewoonster door beleid te voeren waardoor woonwagenbewoning op den duur verdwijnt. Oordeelnummer 2015-61

Nadere informatie

Molukkers. Inleiding. Personen op wie de Wet betreffende de positie van Molukkers van toepassing is

Molukkers. Inleiding. Personen op wie de Wet betreffende de positie van Molukkers van toepassing is 519 Molukkers Molukkers Inleiding Personen op wie de Wet betreffende de positie van Molukkers van toepassing is Verlies en herkrijging van de behandeling als Nederlander Bewijs dat men als Nederlander

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

1.1 Wet basisregistratie personen

1.1 Wet basisregistratie personen 1. WET BRP 15 1.1 Wet basisregistratie personen Wet van 3 juli 2013 houdende nieuwe regels voor een basisregistratie personen, Stb. 2012, 666, zoals laatstelijk gewijzigd op 8 oktober 2014, Stb. 2013,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 258 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD. VOORSTEL VAN DECREET - van de heer H. Deleeck C.S. - houdende oprichting van een Vlaams Sociaal en Cultureel Planbureau TOELICHTING

VLAAMSE RAAD. VOORSTEL VAN DECREET - van de heer H. Deleeck C.S. - houdende oprichting van een Vlaams Sociaal en Cultureel Planbureau TOELICHTING . Stuk 150 (19804981) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1980-1981 1 JULI 1981 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer H. Deleeck C.S. - houdende oprichting van een Vlaams Sociaal en Cultureel Planbureau TOELICHTING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 497 Vaststelling van bedragen in verband met uitkeringen uit het Provinciefonds voor de uitkeringsjaren 1992 en 1993 alsmede wijziging van de

Nadere informatie

C O N C E P T 28 oktober 2015 BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE VESTIGING VAN EEN OPVANGCENTRUM

C O N C E P T 28 oktober 2015 BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE VESTIGING VAN EEN OPVANGCENTRUM C O N C E P T 28 oktober 2015 BESTUURSOVEREENKOMST INZAKE DE VESTIGING VAN EEN OPVANGCENTRUM OPVANGCENTRUM : Noodopvangcentrum Gorinchem, ADRES :Vroedschapstraat Gorinchem GEMEENTE : Gorinchem BESTUURSOVEREENKOMST

Nadere informatie

Wet financiële betrekkingen met het buitenland

Wet financiële betrekkingen met het buitenland Wfbb Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaand onder: a. Ingezetenen: 1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;

Nadere informatie

38 2 Provinciale staten Tekstuele aanpassing n.a.v. wijziging art. 4, eerst lid, waterstaatswet 1900

38 2 Provinciale staten Tekstuele aanpassing n.a.v. wijziging art. 4, eerst lid, waterstaatswet 1900 Bijlage. VIII Schematisch overzicht per wet van overgaande taken en bevoegdheden van provinciale staten en/of provinciebestuur Tenzij anders aangegeven wordt het thans bevoegde orgaan vervangen door (college

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16199 Voornemen inzake beperking van de inschrijving van eerstejaarsstudenten van de Landbouwhogeschool Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS EN

Nadere informatie

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948 1401 nhk oud-synodaal archief 1566-1816 1401-1 nhk oud-synodaal archief aanvulling 1575-1863 1402 nhk kantoor kerkelijke goederen 1948-1989 1403 nhk handschriften 16e-20e eeuw 1404 nhk commissie voor de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 167 Wet van 7 mei 2014 tot wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940 1945 in verband met

Nadere informatie