Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 310 Rapport van L.C. de Raadt betreffende de uitbouw van het maatschappelijk werk op Aruba ( )

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 310 Rapport van L.C. de Raadt betreffende de uitbouw van het maatschappelijk werk op Aruba (1968-1969)"

Transcriptie

1 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 310 Rapport van L.C. de Raadt betreffende de uitbouw van het maatschappelijk werk op Aruba ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 318 Verdrag van New Vork van 28 september 1954 betreffende de status van staatlozen (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Coördinatiecommissie voor internationale culturele betrekkingen (CICB) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 359 Nederlands-Duitse samenwerking in de grensgebieden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Migratie van werknemers (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 395 Alimentatieplicht van migrerende werknemers (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 396 Voorontwerp van een verordening met betrekking tot het vrije verkeer van werknemers en hun gezinnen binnen de Europese Economische Gemeenschap (EEG) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Zorg voor vluchtelingen en vraagstukken inzake overbevolking (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 467 Samenwerking in de grensgebieden met België ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 496 Zorg voor vluchtelingen (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 497 Tiende tlm twaalfde zitting van de vluchtelingencommissie ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Beantwoording van diverse kamervragen ( ) 649:" Inzake kerkruimte voor Ambonezen in de woonwijk Hatert te Nijmegen (1965) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 681 Onderzoeken naar de houding van Nederlanders ten opzichte van Ambonezen in verschillende provincies ( ) 302

2 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 682 Overzichten woonwagens per (1965, 1967, ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 720 Overdracht van de gerepatrieerden-zorg aan het algemeen maatschappelijk werk ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 859 Aanbevelingen van de EEG-commissie gericht tot de lid-staten betreffende migrerende arbeiders in de EEG ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 860 Organi"satie en reorganisatie bij het Commissariaat van Ambonezenzorg ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 861 Reorganisatie en liquidatie van het Commissariaat van Ambonezenzorg ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 863 Richtlijnen voor de rapportering door de sociaal ambtenaren en beheerders ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 864 Rapport omtrent de betekenis van het werken in Nederland voor de eventuele integratie van de Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 865 Gezinshereniging Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Nota betreffende de ontwikkeling van het beleid t.a.v. Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Rapporten inzake het taalonderwijs aan Ambonese " kinderen op de lagere school ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 870 Begeleidingscommissie stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland, (lccan) en Protestants Centrum voor Maatschappelijk Werk (PCMW) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 871 Rapport van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand betreffende het beleid t.a.v. Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 872 Instelling en samenstelling van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand ( ) 303

3 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Benoeming en ontslag van leden van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand ( ) 875: : Eerste tot en met 29-ste vergadering ( ) 877: Dertigste tot en met 50-ste vergadering ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 878 Verslagen van de eeuw van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand en jaarverslagen van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand over de periode 7 november 1963-december 1967 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 879 Overleg met de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand betreffende subsidiëring van Molukse belangenorganisaties ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 880 Overleg met de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand betreffende de taak, werkwijze en plaats van de commissie ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 881 Opheffing van de gemengd Nederlands-Ambonese commissie van bijstand ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Rijksgroepsregeling Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Ombuiging van het verzorgingsbeleid t.b.v. de Ambonezen (doortrekking zelfzorg) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 889 Overdracht in materieel beheer van Ambonezenwoningen aan het departement van Financiën (Dienst der Domeinen) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 890 Geestelijke verzorging door de voormalige pendeta's van het Koninklijk Ned.-Indisch leger (KNIL) met betrekking tot de Noodgemeente Protestant Maluku di Belanda (NGPMB) ( ) 304

4 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 895 Overleg met het Ministerie van Justitie en met Surinaamse ministeries met betrekking tot Surinaamse arbeiders in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 896 Coördinatie van werkzaamheden t.b.v. allochtonen te Amsterdam (1969) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1130 Onderzoek migratie wagen-woning door het Instituut voor Arbeidsvraagstukken van de RK Hogeschool te Tilburg ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1330 Radio-uitzendingen voor buitenlandse arbeiders ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1378 Onderzoek naar buitenlandse arbeiders, een inhoudsanalyse van werkgevers- en werknemersperiodieken door de Rijksuniversiteit Leiden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1486 Interdepartementale Werkgroep ad-hoc inzake Alimentatieplicht van Migrerende Werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1487 Huisvesting van Marokkanen door de Stichting Onderdak te Amsterdam (1969) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1493 Beroep inzake repatrianten-faciliteiten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1514 Advies aan de minister van Justitie inzake beoordeling van naturalisatie-aanvragen (1966) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1549 Wet op Woonwagens en Woonschepen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1550 Wijziging van de Wet op Woonwagens en Woonschepen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1551 Diverse reacties op het voorontwerp-woonwagenwet ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1552 Voorontwerp-Woonwagenwet ( ) 305

5 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1553 Woonwagenwet ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Totstandkoming van Algemene Maatregelen van Bestuur houdende regelingen ter uitvoering van artikelen van de Woonwagenwet ( ) 1554: 01 artikel 7, derde lid ( ) 1555: 02 artikel 7, vierde lid ( ) 1556: 03 artikel 44 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Ontwerp Algemene Maatregelen van Bestuur ingevolge de Woonwagenwet (1968, ) 1557: 01 betreffende artikel 7, derde en vierde lid, artikel 17 en 18 eerste lid en artikel 44 (1969) 1558: 02 betreffende artikel 12, derde lid en artikel 13 (1969) 1559: 03 betreffende artikel 17 en 18, eerste lid ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1560 Behandeling van de ontwerp-woonwagenwet door de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1967) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1596 Wijziging van de Wet op Woonwagens en Woonschepen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1597 Overleg met de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken alsmede met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten betreffende het politie-optreden tegen woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Overzicht van het aantal bewoonde woonwagens in Nederland ( ) 1598: Ol telling van ( ) 1599: 02 telling van 10-6-I 965 (1965) 1600: 03 telling van ( ) 1601: 04 telling van ( ) 1602: 05 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1603 Organisatie van de woonwagen-dag gehouden op 30 mei 1968 te Utrecht (1968) Blok : Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 4 Beleid t.a.v. subsidiëring van projecten inzake emancipatie ( ) 306

6 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 7 Opmerkingen t.b.v. de Raad voor de Volkshuisvesting inzake het voorontwerp van de Woonwagenwet (1975) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 119 Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief voor Sociale Zorg t.b.v. Gerepatrieerden (CCKP) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 120 Beëindiging van repatriëringsfaciliteiten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 166 Zorg voor Surinamers en Antillianen in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 176 Huisvesting van gerepatrieerden uit Indonesië ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 177 Intrekking van de Rijksbijdrage-regeling Teruggekeerde Nederlanders ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 178 Rijksbijdrage-regeling Vreemdelingen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 179 Bijstand aan vreemdelingen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 184 Zorg voor woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 185 Rijksbijdrage-regeling Woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Bijstandsverlening aan woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 194 \Voonoord Schattenberg te Westerbork ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 195 Opvang van Molukse gezinnen (voorbeelddossiers) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 196 Kindertehuis in het woonoord Schattenberg ( ) 307

7 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 197 Ontruiming van het kamp Schattenberg te Westerbork ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 199 Belangenorganisatie bond ex-knil-militairen Op Weg naar Huis ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 200 Huisvesting van Ambonezen in Doesburg ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 20 I Huisvesting van Ambonezen in EIst ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 202 Bond ex-knil-militairen Op Weg naar Huis ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 330 Advisering inzake internationale verdragen ter bestrijding van de rassendiscriminatie ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 363 Adviezen met betrekking tot het vestigingsbeleid van rijksgenoten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 389 Organisatie van de afdeling Migrerende Groepen ( ) Inventarisnummer van archi efstuk(ken): 390 Splitsing van de afdeling Migrerende Groepen in een afdeling Welzijn Buitenlanders en een afdeling Welzijn Rijksgenoten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 391 Interne afspraken tussen de afdeling Migrerende Groepen en diverse andere afdelingen (1975) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 392 Overleg met personen en instanties inzake opvang en sociale begeleiding van buitenlandse krachten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 393 Buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 394 Beantwoording van kamervragen over het beleid van de regering met betrekking tot buitenlandse werknemers ( ) 308

8 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 395 EEG publikaties inzake migrerende arbeiders in de EEG-landen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 396 Departementaal overleg inzake het beleid t.a.v. buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 397 Beroepsstages van jonge werknemers in de EEG ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 398 Toelating door het bedrijfsleven van buitenlandse arbeidskrachten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 399 Volkstelling 1971 met betrekking tot de buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 400 Problemen rond de werving van buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 401 luegale binnenkomst van buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 402 Reacties op de Regeringsnota inzake buitenlandse werknemers (1970 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 403 Functionarissen en bestuursdagen van stichtingen voor buitenlandse werknemers (1970) Inventarisnummer van archi efstuk(ken): 404 Protest via de Landelijke Stichting Buitenlandse Werknemers tegen de beperkte rijksbegrotingsmiddelen 1971 t.b.v. de plaatselijke stichtingen voor buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 405 Migrerende arbeiders in de EEG-landen (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 406 Consequenties voor het vrije verkeer van buitenlandse werknemers binnen de Europese Gemeenschap in verband met toetreding van Engeland tot de EEG ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 407 Vertegenwoordiging in het Overlegorgaan Medische Verzorging van Buitenlandse Werknemers en in de Raad van Advies van een Centrum voor Medische Verzorging van Buitenlandse Werknemers ( ) 309

9 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 408 Memorie van Antwoord op het voorlopig verslag betreffende de nota Buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 409 Ontwerp-arbeidscontract voor migrerende werknemers (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 410 Rouleringssysteem buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 411 Subsidiëring van instellingen in verband met kosten voor maatschappelijke begeleiding en groepsactiviteiten van buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 412 Heffing ten laste van de werkgevers en t.b.v. buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 413 Commissie voor contact en overleg inzake bijstand aan buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 414 Opvang en begeleiding van Antillianen in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 416 Stichting Bijstand Buitenlandse Studerenden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 417 Verslagen van zittingen van de Executive Committee of the High Commissioners Programme (Verenigde Naties vluchtelingencommissie) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 418 Collectieve ziektekostenverzekering voor woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 650 Positie van migranten uit Suriname in Nederland en het beleid op middellange termijn (1978 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 764 Maatschappelijke ontwikkeling met betrekking tot Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 946 Subsidie voor de reis van een Moluks voetbalteam naar Indonesië ( ) 310

10 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Commentaar op het ontwerp Europees Statuut voor Migrerende Werknemers (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Europese overeenkomst inzake au pair plaatsing (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Speciale vertegenwoordiger voor vluchtelingen en bevolkingsoverschotten (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1017 Europees Vestigingsfonds voor Vluchtelingen en Overbevolking (RvE) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1095 Internationaal Jaar ter Bestrijding van Rassendiscriminatie 1971 (1970) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1097 Decennium inzake de bestrijding van racisme en rassendiscriminatie ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Toepasbaarheid van de internationale bepalingen van de rechten van de mens t.a.v. onderdanen en niet-onderdanen (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1103 Commissie ter uitbanning van rassendiscriminatie (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Zittingen - Zevende tlm veertiende - van de commissie ter uitbanning van rassendiscriminatie (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1109 Subcommissie ter voorkoming van discriminatie en bescherming van minderheden van de commissie voor de rechten van de mens (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1114 Wereldconferentie ter bestrijding van racisme en rassendiscriminatie in 1978 te Genève (1978) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1130 Buitenlandse werknemers (VN) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1202 Ontwikkelingssarnenwerkingsprojecten op de Ned. Antillen ( ) 311

11 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1244 Bezoek van een Indonesische delegatie aan Nederland in verband met het verblijf van Molukkers in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1385 Herdenking van het 300-jarig bestaan van de Portugees-Israëlische Synagoge te Amsterdam ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1517 Beantwoording van kamervragen over circus Boltini ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1518 Circus Boltini ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Vergaderingen van de staf Culturele Minderheden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1821 Nota's Perspectieven welzijnsbeleid Molukkers en Maatschappelijk isolement van Molukse jongeren (1979) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1892 Praatplan Vorming van Nieuwe Regio's van de Stichtingen Buitenlandse Werknemers in Utrecht, Gelderland en Overijssel (1971) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1893 Rapportage bestuursbeleid stichtingen buitenlandse werknemers (1972) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1894 Behandeling van de nota Buitenlandse werknemers in de Tweede Kamer (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1895 Subsidiëring van de kosten van maatschappelijk werk t.b.v. buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 1896 Migrerende groepen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Bijstandsverlening aan woonwagenbewoners ( ) 312

12 ~ Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2001 Verslag van gesprek directoraat-generaal voor de Maatschappelijke Ontwikkeling over het emancipatiebeleid op provinciaal niveau (1979) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2003 Deelname aan studiedagen zelf-organisatie voor buitenlanders op 29 en 30 november 1979 te Noordwijkerhout (1979) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2004 Onderzoeken naar de houding van Nederlanders ten opzichte van Ambonezen in verschillende provincies ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2005 Rapport Integratie van culturele minderheden. Een vergelijkende studie van het Nederlandse en Canadese minderhedenbeleid (1979) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2006 Zorg voor migranten uit Suriname en de Ned. Antillen (1976) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2007 Regeringsnota inzake de positie van Surinamers in Nederland en het beleid op middellange tennijn (1977) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2013 Circulaires aan de provinciale bureaus inzake zorg voor woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2014 Zorg voor woonwagenbewoners in de provincie Gelderland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2015 Onderzoek naar de bijstandsverlening aan woonwagenbewoners in een aantal gemeenten in Noord-Brabant ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2016 Lokatie-beoordeling voor woonwagen-standplaatsen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2017 Provinciale woonwagen-plannen (1978) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2018 Inventarisatie van de omvang en de aard van het woonwagen-welzijnswerk in de provincies (979) 313

13 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2019 Rapport van de werkgroep Woonwagenwerk (1976) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2020 Werkgroep Woonwagenwerk ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2021 Besluiten, reglementen, met betrekking tot de zorg voor woonwagenbewoners ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2080 Overdracht van het maatschappelijk werk woonwagenbewoners naar instellingen van algemeen maatschappelijk werk ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2117 Studiereizen van de hoofdafdeling Gezinsaangelegenheden naar het buitenland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2213 Overleg met het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar aanleiding van discussiepunten inzake huisvesting van bijzondere groepen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2214 Scholing en vakopleiding voor buitenlandse werknemers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2215 Verzoek om advies aan de Raad voor de Arbeid inzake de Bijdragewet Opvang en Begeleiding Migrerende Werknemers (1973) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2216 Opvang en sociale begeleiding van Surinaamse werknemers in verschillende gemeenten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2217 Antillianen in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2219 Behartigen van de belangen van de Surinaamse hindoe' s ( ), 2220 Positie van Surinamers in de provincie Noord-Holland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2221 Subsidiëring van stichtingen voor opvang en begeleiding van Surinamers en Antillianen in Nederland ( ) 314

14 ~ Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2222 Problematiek van de Surinamers in Nederland in verband met te treffen beleidsmaatregelen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2223 Circulaires betreffende het te voeren beleid met betrekking tot migranten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2224 Opmerkingen over de onjuiste voorstelling van zaken en het achterhouden van informatie door de directeur van Welsuria (Welzijnsstichting voor Surinamers) in de Brandpuntuitzending van (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2225 Bijstandsverlening aan Surinamers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2596 Verenigingen in Nederland van vluchtelingen uit verschillende landen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2598 Reorganisatie van afdelingen van het ministerie t.b.v. de zorg voor Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Organisatie en reorganisatie van de afdeling Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2611 Voorbereiding en afwikkeling van 3 conferenties Rijk, gemeenten en Molukkers inzake de decentralisatie van het beleid t.a.v. Molukse aangelegenheden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Stafbesprekingen van de afdeling Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): conferenties, Rijk, gemeenten en Molukkers inzake de decentralisatie van het beleid t.a.v. Molukse aangelegenheden (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2621 Verslag van de 3 conferenties Rijk, gemeenten en Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2622 Afdelingsvergaderingen van de afdeling Molukkers in 1974 ( ) 315

15 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2623 Verslagen van besprekingen over de taken en interne organisatie van de staf van de afdeling Molukkers in november 1974 (1975) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2624 Vergaderingen van de buitendienst van de afdeling Molukkers in ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2625 Bestuurlijk overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de problematiek van de Molukse minderheid in Nederland (1979) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2626 Personeel van de woonoorden van de afdeling CAZ ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2627 Beëindiging van het dienstverband van sociaal ambtenaren ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2628 Sterkte-staten van Molukkers gehuisvest in woonoorden en woonwijken ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2629 De rechtspositie van Molukkers in verband met de uitgifte van paspoorten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Uitkeringen aan Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Ontwerp van wet houdende regeling van de positie van in Nederland wonende Molukkers die niet het Nederlanderschap bezitten (RvS) ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2638 Inlichtingen aan de commissie voor de verzoekschriften van de Tweede Kamer der Staten Generaal over verzoekschriften tot uitbetaling van pensioenen, uitkeringen enz. aan Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2639 Inwerkingtreding van de Wet betreffende de Positie van Molukkers ( ) Invent;lrisnummer van archiefstuk(ken): 2640 Toelichting op de Wet betreffende de Positie van Molukkers (Faciliteitenwet) (1977) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Repatriëring van Molukkers naar Indonesië ( ) 316

16 -~,... --~ ~ ~ - Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2644 Overleg met de ministeries van Verkeer en Waterstaat en met Justitie inzake de repatriëring van Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2645 Correspondentie met de Ambassade van de Republiek Indonesi ë inzake repatriëring van Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2646 Plan voor de opvang van uit Nederland repatriërende Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2647 Contacten van het ministerie met de Indonesische autoriteiten inzake de repatriëring van Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2648 Diverse besprekingen omtrent repatriëring van Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2649 Overbruggingsregeling voor oudere Molukse repatrianten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2650 Betaling van repatriëringsgelden aan gerepatrieerden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2651 Faciliteiten-regeling t.b.v. repatriërende Molukkers (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2652 Samenstelling en installatie van de Herhuisvestingscommmissie van het Woonoord Lunetten te Vught ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2653 Correspondentie met het Ministerie van Financiën inzake gelden t.b.v. repatriëring van Molukkers (1977) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2654 Bouwen opheffing verzorgingstehuis Saluhutu voor Ambonezen te Vaassen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Besprekingen met de Stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2657 Woonoord Vaassen ( ) 317

17 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2658 Stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland betreffende Molukse woonoorden/wijken ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2659 Rapporten van sociale ambtenaren betreffende de gezinssituatie in het woonoord Lunetten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2660 Ongeregeldheden in woonoorden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Ongeregeldheden met Molukkers in diverse plaatsen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Ongeregeldheden veroorzaakt door Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2679 Oriëntatie-reizen naar Indonesië ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2680 Stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland te Driebergen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2681 Onderwijs aan Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2682 Oprichting van de Stichting Huize Salahutu ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2683 Coördinatoren voor het onderwijs aan Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2684 Nota's betreffende de ontwikkeling van het beleid t.a.v. Ambonezen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Belangenorganisatie Bond ex-knil Militairen op Weg naar Huis ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2690 Bezoek van de minister aan Indonesië van juni 1970 (

18 =-~~----~~----~~ ~ Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2691 Bestonning door Zuid-Molukkers van de Indonesische ambassade te Wassenaar op 31 augustus 1970 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Contacten tussen de Nederlandse regering en een vertegenwoordiger van de Molukkers (I ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Beleid t.a.v. de Molukse gemeenschap in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Opheffing van het verzorgingstehuis Saluhutu te Vaassen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2708 Beleid van de Badan Persatuan Rajat Maluku Selatan te 's-gravenhage ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2709 Leasa-Groep te Wierden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2710 Voorbereiding van de ontruiming van het woonoord Vaassen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2711 Bezoek aan Indonesië inzake repatriëring van Molukkers naar Indonesië (1973 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2712 Welzijn van Molukkers in Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2713 Beantwoording van kamervragen inzake ongeregeldheden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Bezoek van een ä1nbtelijke delegatie aan Indonesië van september 1974 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2719 Voortzetting van bijstandsverlening aan Molukkers bij verblijf in Indonesië langer dan 3 Inaanden ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2720 Rapport van de politie te Wassenaar inzake de criminele activiteiten van Zuidmolukkers gedurende de periode 8 januari 1971 tot en met 28 februari 1971 (1974) 319

19 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2721 Politieke verhoudingen in de plaatselijke Molukse gemeenschappen (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2722 Introductie van de richtlijnen voor de subsidiëring van de Molukse instellingen voor samenlevingsopbouw (1974) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2723 Besprekingen met de belangen-organisatie Rukun Maluku ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2724 Bestonning door Zuid-Molukkers van het Vredespaleis te ' s-gravenhage op 27 december 1974 ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2725 Vertegenwoordigingen in het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2726 Doortrekking van de zelfzorg van Molukkers met betrekking tot afbouw van een gedeeltelijke vergoeding van huur door de rijksoverheid ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2727 Subsidiëring van de studiebegeleiding t.b.v. Molukse leerlingen en studenten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2728 Financiering van ontmoetingsdagen van Molukse stichtingen ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2729 Belangenorganisatie Rukun Maluku te Tiel ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Landelijk overleg van Molukse stichtingen voor samenlevingsopbouw ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2732 Bijeenkomsten van de vaste kamercommissie CRM inzake het welzijnsbeleid t.a.v. de Molukse minderheid ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2733 Bezetting van het Indonesische consulaat in Amsterdam in december 1975 (1975) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2734 Bezoek van minister Van Doom aan Indonesië van 1 tot 10 april 1975 (1975) 320

20 - - ~ ~ ~ ~- - - ~ Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2735 Oriëntatiereis door de Molukse organisatie Rukun Maluku naar Indonesië ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2736 Bespreking van de Nederlandse regering met een Molukse delegatie op 17 januari 1976 (I ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Gebeurtenissen rond de treinkaping te Wijster (Beilen) en de overval op het Indonesisch consulaat-generaal te Amsterdam in 1975 (I ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2739 Evaluatie van de werkzaamheden van de Stichting Interkerkelijk Contact Comité Ambon-Nederland ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2740 Subsidiëring van de salariskosten van de functionaris welzijnsbeleid inzake de herhuisvesting van Molukkers in het woonoord Lunetten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Oriëntatiereizen door de Werkgroep EIst naar Indonesië ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Correspondentie met de bewonerscommissie van het woonoord Lunetten inzake onderhoud van het woonoord ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Molukse ordediensten ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2747 Bezoek van bewindslieden aan het woonoord Lunetten (1976 Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2748 Correspondentie met de gemeente Vught inzake de afbraak van een gedeelte van barak 23 in het woonoord Lunetten (1976) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): 2749 Samenstelling van het presidium van het Inspraakorgaan Welzijn Molukkers ( ) Inventarisnummer van archiefstuk(ken): Problemen bij de ontruiming van het woonoord Vaas sen ( ) 321

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam

Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Plaatsingslijst Archief Stichting voor Katholieke Gerepatrieerdenzorg in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam Archiefnummer: 441 Archiefnaam: KGZ Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingssarchief

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS.

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS. WET van 3 december 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het Statistiekwezen in Suriname (Statistiekwet 2002) (S.B. 2002 no. 97), zoals zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 3 (1950) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1951 No. 4 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL UNIEZAKEN Memorandum houdende een

Nadere informatie

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio s Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989)

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden

Nadere informatie

We zijn 2 zusjes Leah en Dika, we komen uit een gezin van 10 kinderen. We zijn in Teuge geboren en opgegroeid, waar we een geweldige jeugd hebben

We zijn 2 zusjes Leah en Dika, we komen uit een gezin van 10 kinderen. We zijn in Teuge geboren en opgegroeid, waar we een geweldige jeugd hebben Barakkenkampen In 1951 kwamen 12.000 Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen noodgedwongen in Nederland aan voor een tijdelijk verblijf. Ze werden opgevangen in kampen. Het woonoord in Lage Mierde was

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.27.5111. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.27.5111. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.27.5111 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Coördinatiecommissie voor de Openluchtrecreatie en het Toerisme (INCORET) en zijn taakvoorganger, 1958-1976 Auteur:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1p 1 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht

Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, aartsbisdom Utrecht Archiefnummer: 951 Archiefnaam: KABU Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland

Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Plaatsingslijst Archief Centrale Commissie voor Bibliotheekwerk der Vincentiusvereniging in Nederland Archiefnummer: 12 Archiefnaam: CCBV Archiefsector: Cultuur en recreatie / instellingsarchief Datering:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 935 Tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

B1 O. Onderdanen van de Republiek Suriname

B1 O. Onderdanen van de Republiek Suriname B1 O Onderdanen van de Republiek Suriname Onderdanen van de Republiek Suriname Algemeen Binnenkomst voor 25 november of na 24 november 1980 Binnenkomst voor 25 november 1980 (verkregen rechten) Binnenkomst

Nadere informatie

Asielbeleid en Belangen

Asielbeleid en Belangen Asielbeleid en Belangen Het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in de jaren 1968-1982 Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtsgeleerdheid PROEFSCHRIFT ter verkrijging

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 222 Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen aardrijkskunde vmbo gl/tl 2006 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. MIGRATIE EN DE MULTICULTURELE SAMENLEVING kaarten 1 en 2 Spreiding allochtonen in Den Haag kaart 1 kaart 2 uit Indonesië totaal

Nadere informatie

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948

1405 nhk centraal comite van kerkelijk en particulier initiatief voor sociale zorg ten behoeve van de gerepatrieerden 1950-1948 1401 nhk oud-synodaal archief 1566-1816 1401-1 nhk oud-synodaal archief aanvulling 1575-1863 1402 nhk kantoor kerkelijke goederen 1948-1989 1403 nhk handschriften 16e-20e eeuw 1404 nhk commissie voor de

Nadere informatie

BRANDWEERWET 1985. 1. Gemeentelijke en regionale brandweer. Artikel 1

BRANDWEERWET 1985. 1. Gemeentelijke en regionale brandweer. Artikel 1 BRANDWEERWET 1985 1. Gemeentelijke en regionale brandweer Artikel 1 1. Er is in elke gemeente een gemeentelijke brandweer, behoudens indien ingevolge samenwerking met andere gemeenten een regeling ter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 16972 Wijziging van de Wegenverkeerswet (Verlenging geldigheidsduur en decentralisatie afgifte rijbewijzen) Nr. 13 HERDRUK NADER GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1977-1978 14 623 Nota Sectorraden Wetenschapsbeleid Nr.7 AANVULLENDE ANTWOORDEN OP VRAGEN GESTELD TER VOORBEREI- DING VAN EEN OPENBARE COMMISSIEVERGADERING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 258 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers en Ouwehand, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 726 Wet van 22 december 2005, houdende regels die een geconcentreerde aanpak van grootstedelijke problemen mogelijk maken (Wet bijzondere maatregelen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 660 Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen betreffende het toezicht op en de controle van derden die collectieve middelen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 309 Besluit van 14 mei 1998 tot wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1989 Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 997 Machtiging van Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk tot oprichting van een stichting Fonds voor de scheppende toonkunst

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 17910 De grote-stedenproblematiek Nr. 21 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.09 Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 415 Besluit van 13 juli 2002, houdende de aanpassing van een aantal algemene maatregelen van bestuur aan de Comptabiliteitswet 2001 Wij Beatrix,

Nadere informatie

B 19 Voortgezet verbliif 19

B 19 Voortgezet verbliif 19 B 19 Voortgezet verbliif 19 4 Voortgezet verblijf van vreemdelingen die voor verblijf bij (huwelijks-)partner of voor verruimde gezinshereniginp zijn toegelaten na verlies van de afhankeliike verblijfstitel

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

14 Nederlands nationaliteitsrecht

14 Nederlands nationaliteitsrecht MONOGRAFIEËN PRIVAATRECHT Prof. mr. G.R. de Groot Prof. mr. M. Tratnik 14 Nederlands nationaliteitsrecht Vierde druk p. Kluwer a Wolters Kluwer business Kluwer - Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Lijst van

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

De oorzaken van deze lage tewerkstellingsgraad situeren zich zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde:

De oorzaken van deze lage tewerkstellingsgraad situeren zich zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde: 12 13 tewerkstelling Etnisch-culturele minderheden vertegenwoordigen slechts 3,69% van de Aalsterse bevolking. Toch behoort 9,3% van alle Aalsterse werklozen tot deze doelgroep. De evolutie op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel

Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Plaatsingslijst Archief Katholiek Sociaal-Charitatief Centrum Overijssel Archiefnummer: 907 Archiefnaam: KSCO Sector: Caritas en maatschappelijk werk Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1955-1988

Nadere informatie

Bijlage C 33 Aanstellin~ OETC-leerkrachten in het bas isonderwi i s

Bijlage C 33 Aanstellin~ OETC-leerkrachten in het bas isonderwi i s Bijlage C 33 Aanstellin~ OETC-leerkrachten in het bas isonderwi i s Datum: 18 april 1989 Kenmerk: BO/BGB-88.29.930 Datum inwerkingtreding: 3 mei 1989 Geldigheidsduur beleidsregel: onbeperkt Juridische

Nadere informatie

http://wetten.overheid.nl/bwbr0030733/geldigheidsdatum_24-01-2014/afdrukken

http://wetten.overheid.nl/bwbr0030733/geldigheidsdatum_24-01-2014/afdrukken Page 1 of 8 Wet College voor de rechten van de mens (Tekst geldend op: 24-01-2014) Wet van 24 november 2011, houdende de oprichting van het College voor de rechten van de mens (Wet College voor de rechten

Nadere informatie

2.2.3.3 Aanpassing i.v.m. einde overgangsregeling

2.2.3.3 Aanpassing i.v.m. einde overgangsregeling Vreemdelingencirculaire 1982 1 Supplement 7 (december 1992) aard: bekendmaking van beleid wijziging van de Vreemdelingencirculaire 1982 grondslag: art. 4 Vreemdelingenwet kenmerk: A91/3554 (Hinisterie

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JNO. 4U6 WET van 10 Juli 1952, houdende voorzieningen aangaande de verplaatsing van bevolking voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar, daaraan verwante of

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 281 Wet van 14 mei 1998, houdende voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette kunstopleidingen op het gebied van de met

Nadere informatie

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen

1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Vlaardingen. Nr. 81963 29 december 2014 1e wijziging van het Mandaatbesluit Ambtenaren 2013, Vlaardingen Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 56 Wet van 21 januari 2015 tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 436 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de

Nadere informatie

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam

Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam Lijst bewaartermijnen personeelsbescheiden Rotterdam I. individuele personeelsbescheiden betekent dat documenten bewaard dienen te blijven. V betekent dat het document na ommekomst van de bewaartermijn

Nadere informatie

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991

Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Nummer Toegang: 777 Plaatsingslijst van het archief van de regionale milieudienst centrum randstad 'remicera', 1975-1991 Archief Delft 777 Regionale Milieudienst Centrum Randstad 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1976-1977 14 501 Wijziging van de Overgangswet WVO. (herziening regeling t.a.v. de bewijzen van bekwaamheid tot het geven van voortgezet onderwijs) Nr. 1 KONINKLIJKE

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders KROATIË BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Katholiek School Adviesbureau

Katholiek School Adviesbureau Plaatsingslijst Archief Katholiek School Adviesbureau Archiefnummer: 197 Archiefnaam: KSA Sector: Onderwijs en wetenschappen Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1951-1974 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 559 Intrekking van de invoeringswet Wet werk en bijstand Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening begeleidingscommissie

Nadere informatie

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is B6 Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting - Rijksbegroting voor het dienstjaar 14100 XV Sociale Zaken Nr. 5 RAMINGSSTAAT VAN DE MIDDELEN 2 vel Tweede Kamer, zitting -, 14100 hoofdstuk XV, nr. 5 1 VERGELIJKEND

Nadere informatie

Zitting 1971-1972 - 11 500

Zitting 1971-1972 - 11 500 Zitting 1971-1972 - 11 500 RIJKSBEGROTING VOOR HET DIENSTJAAR 1972 HOOFDSTUK XVI - CULTUUR, RECREATIE EN MAATSCHAPPELIJK WERK 1 HERDRUK!) VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Nr. 70 De vaste Commissie voor

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen

Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen Bestuursovereenkomst inzake de vestiging van een noodopvanglocatie voor vluchtelingen Noodopvanglocatie voor vluchtelingen Ede adres kazernelaan 2, panden 85 en 86 gemeente Ede Bestuursovereenkomst inzake

Nadere informatie

Factsheet huisvesting statushouders

Factsheet huisvesting statushouders Factsheet huisvesting statushouders Aanleiding Eind vorig jaar stonden ruim 11.000 statushouders in AZC's (AsielZoekersCentra) op de wachtlijst voor een woning in een gemeente. Daar komen dit jaar nog

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 070 Wijziging van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een nieuw stelsel voor bewaking en

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in de Raad van Europa te Straatsburg, 1945-1954

Inventaris van het archief van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in de Raad van Europa te Straatsburg, 1945-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.59.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in de Raad van Europa te Straatsburg, 1945-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991

Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Nummer archiefinventaris: 2.19.169 Inventaris van het archief van de Stichting Landelijk Centrum Huwelijkscontacten en andere duurzame man-vrouw relaties, 1948-1991 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 20 / 97 van 11 september

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Nummer archiefinventaris: 2.04.5182 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland

Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland Plaatsingslijst Archief Katholieke Werkende Jongeren, coördinatiegebied Noord-Zuid-Holland Archiefnummer: 342 Archiefnaam: KWJH Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1966-1981 Katholiek

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 279 Besluit van 18 juni 2012, houdende wijziging van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES in verband met de invoering van een nieuwe studiefaciliteitenregeling

Nadere informatie

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen

Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Plaatsingslijst Archief Nederlandse Katholieke Bond van Handelaren in Porselein, Aardewerk, Glas, Huishoudelijke Artikelen en Luxe Artikelen Archiefnummer: 668 Archiefnaam: PAGH Sector: Stands- en vakorganisaties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16 034 (R 1138) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226 8 (1948) Nr. 10 TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 226 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeling

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 348 Wet van 17 mei 2010, houdende goedkeuring van verdragen met het oog op het voornemen deze toe te passen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst

Werkgeversvereniging. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Katholieke Jonge Werkgeversvereniging Archiefnummer: 177 Archiefnaam: KJWV Sector: Stands- en vakorganisaties Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1916-1967 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 552 Regels inzake de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten (Financiële-verhoudingswet) Nr. 27 VOORSTEL VAN WET ZOALS HET LUIDT

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 125 Besluit van 10 maart 2015, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken, en tot

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 857 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere

Nadere informatie

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq

Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Bijlage C 37 Uittreksel uit het Vluchtelingenverdrag en uit het Protocol van 31 januari 1967 met artikelsgewijze toelichtinq Artikel 1 (Verdrag) Definitie van de term 'vluchteling' A, Voor de toepassing

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 40 Wet van 22 januari 2014 tot wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 238 26 353 Gemeentelijke herindeling van Twente GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 7 mei 1999 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid 1 Het bevoegd gezag: de Stichting openbaar primair onderwijs IJmond gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord

Nadere informatie

(Regeling formulieren Leegstandwet)

(Regeling formulieren Leegstandwet) VROM Regeling formulieren Leegstandwet Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, van 3 mei 2005, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, nr. MJZ2005052804, houdende vaststelling van de modellen,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Nummer archiefinventaris: 2.15.5224 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Remigratie: teruggaan of blijven?

Remigratie: teruggaan of blijven? Regelingen en voorzieningen CODE 1.7.6.52 Remigratie: teruggaan of blijven? brochure bronnen het Nederlands Migratie Instituut, www.nmigratie.nl, brochure van december 2011, 3 e herz. druk NL Teruggaan

Nadere informatie

Registratie archiefstuk(ken) in overdrachtslijst: doos 1614 en 1615 (26 april 1988) Waardering buitenlandse diploma's (aug.

Registratie archiefstuk(ken) in overdrachtslijst: doos 1614 en 1615 (26 april 1988) Waardering buitenlandse diploma's (aug. ;::,.,.-=-~----- - ---- --- -- -- --------- -- Registratie archiefstuk(ken) in overdrachtslijst: doos 1008 (25 maart 1985) Waardering buitenlandse diploma's (1975-1980) Registratie archiefstuk(ken) in

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 335 Besluit van 30 augustus 2013, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken en het

Nadere informatie