Jaarverslag Opella zorgt ervoor!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!"

Transcriptie

1 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks op uw ipad.

2 Opella Jaarverslag 2013 Voorwoord 2013 Gewoon aan het werk met bijzondere zaken Het kabinet Rutte 2 regeert nu ruim een jaar. Veel plannen en akkoorden hebben ons inmiddels bereikt en ook aan diverse nieuwe wetten wordt gewerkt. Ondertussen zijn er al wel forse veranderingen in werking gegaan. Het gaat daarbij niet om plannen en wetten van dit kabinet, maar om onderwerpen die in de afgelopen tien jaar in gang zijn gezet. Bijvoorbeeld het scheiden van wonen en zorg en daarmee het verdwijnen van de ZZP 1, 2, en 3. Ook het besef dat een rem op de zorguitgaven absoluut noodzakelijk is, bestaat al veel langer. De crisis is daarmee niet de oorzaak van de veranderingen. De crisis heeft wel onderstreept dat burgers in Nederland de hoge zorgkosten niet meer kunnen betalen. Ontplooien Ondertussen was Opella in 2013 gewoon aan het werk. Mensen ontvingen verpleging, verzorging, hun huis werd schoongemaakt, maatschappelijke dienstverlening gaf steun en men ontving medische en paramedische zorg en services. Op beleidsmatig en innovatief terrein ontplooide Opella zich verder. We bleven vastgoed ontwikkelen op verschillende plaatsen, het project Experiment Regelarme Instellingen verliep steeds meer succesvol, er ontstonden meer zelforganiserende teams en in de bedrijfsvoering maakten we opnieuw verbeterslagen. Ook de overgang van de revalidatie van de AWBZ naar 2

3 Opella Jaarverslag 2013 de zorgverzekeringen heeft Opella op een uitstekende manier voor elkaar gekregen. En uiteraard zijn onze financiële resultaten ook weer goed. Onze kleine diensten blijven daarmee van een heel grote betekenis voor veel mensen. Tocht Dit jaarverslag getuigt van onze tocht door het jaar We hebben veel bereikt en er zit nog veel meer in het vat. Het feit dat ons jaarverslag twee maanden eerder verschijnt dan in al die jaren daarvoor maakt ook zichtbaar dat jaarverslagen voor ons geen krachttour meer vormen. Opella is een bijzondere organisatie om trots op te zijn, een organisatie die ontzorgt en waar je met plezier kunt werken. We sluiten een boekjaar en zijn ondertussen allang weer verder. Kars Hazelaar Voorzitter Raad van Bestuur 3

4 Opella Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Deel 1 Maatschappelijk verslag Blijde, tevreden klanten Welke zorg voor welke klanten? Voorwoord 2013 Ontwikkelingen in de zorg Dicht bij de klant Experiment Regelarme Instellingen (Tijdelijk) verblijf bij Opella Klantvolgende bekostiging Samenwerking Zelf indiceren Beoordeling klanten Kwaliteit Naar 2014 Bekostiging en declaratie Planning is realisatie 3 Professionele medewerkers en vrijwilligers Terug- en vooruitblikken op ERAI Medewerkers tevredenheids onderzoek Zelforganiserende teams 1 Verslag van de Raad van Toezicht Opleiden Rol Raad van Toezicht Verzuim Samenstelling Raad van Toezicht Vrijwillige medewerkers Manier van werken (In)formele contacten vervolg Toezicht op functioneren bestuur Risicobeheersing en koers Vooruitblik

5 Opella Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 4 Ondernemen, ondernemend, onderneming 6 Gezond bedrijf Algemene identificatiegegevens Financiën: ontwikkelingen in 2013 Organisatiestructuur Resultatenvergelijk 2013 met boekjaar 2012 Organogram Treasury / Cashmanagement Vastgoed en huisvesting Accountant Services Planning- en control cyclus Marketing Naar Identiteit 7 Kwaliteit VEER Systematische metingen Protestants christelijk Medicatieveiligheid Regiegroep identiteit Veiligheid Ethische commissie Moreel Beraad Deel 2 Jaarrekening 2013 Participantenraad Inhoudsopgave jaarrekening 2013 Naar 2014 Colofon terug 5

6 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Deel 1 Maatschappelijk verslag

7 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Experiment Regelarme Instellingen Experiment Regelarme Instellingen Minder regels, meer tijd voor de klant Na de voorbereidingen in 2012, ging in 2013 het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) in de praktijk van start bij Opella. Doel: de bureaucratie in de zorg terugdringen, werkprocessen vereenvoudigen en middelen efficiënter inzetten. Overbodige regels mogen geschrapt; zo is er meer tijd en aandacht voor de klant. Klant Remia Kapel en Servicepuntmedewerker Elien de Jager vertellen in een filmpje hoe bijvoorbeeld de administratieve rompslomp bij de start van zorg en servicediensten is vervangen door één heldere offerte. Klantvolgende bekostiging Een van de onderwerpen waar Opella in 2013 binnen ERAI aan werkte heet klantvolgende bekostiging. Alle klanten krijgen een duidelijk, passend aanbod aan zorg en/of diensten, ongeacht de vraag en de financiering. Op basis van hun vraag wordt een offerte opgesteld. In de offerte is de klantvraag omschreven en ook het aanbod en de financiering. Het kan daarbij gaan om AWBZzorg, Wmo-gefinancierde zorg, zorgverzekering of private zorg. Naar 2014 In 2014 zal Opella klantvolgende bekostiging zowel binnen de woonzorglocaties als in de thuiszorg volledig doorzetten. Om dat mogelijk te maken, worden er aanpassingen in informatiesystemen doorgevoerd. Lees meer over klantvolgende bekostiging in de tussenevaluatie van het experiment Bekijk het filmpje op onze YoutubeKanaal OpellainBeeld ERAI sluit aan bij het proces waar Opella onder het motto De keuze is aan u al sinds 2008 mee bezig is. Niet het aanbod, maar de vraag van de klant staat centraal. Hiermee ontwikkelt Opella zich van een klassieke zorginstelling naar een moderne zorgdienstverlener voor alle burgers. Regelarm is daarmee geen doel op zich, of slechts een interessant experiment. Het is pure noodzaak om klaar te zijn voor de toekomst. In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste ontwikkelingen binnen ERAI in 2013 op een rij en blikken we vooruit naar

8 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Experiment Regelarme Instellingen Zelf indiceren In de zorgpraktijk is het gebruikelijk dat de hoeveelheid zorg voor een klant wordt bepaald door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Als onderdeel van ERAI kreeg Opella van het ministerie toestemming om deze indicatie zelf te mogen vaststellen. Dit zelf indiceren verliep niet probleemloos. Opella is gebonden aan de methodiek en voorgeschreven werkwijze van het CIZ. De processen en procedures die het CIZ heeft ontwikkeld, maakt de in de kern goede methodiek onnodig bureaucratisch. De werkwijze is omslachtig, tijdrovend en kennisintensief. Gevolg: de ERAI-procedure is zo nu en dan omslachtiger dan sommige oude procedures. Naar 2014 Opella stelt een andere werkwijze voor in het kader van indiceren voor de duur van het experiment. Die bestaat uit drie onderdelen: 1. Een eenduidig aanvraagproces 2. Onafhankelijke kwaliteitstoetsing 3. Indicatiesteller met registratie De kleine dienst voor meneer en mevrouw Hamstra Wij hadden een duidelijk gesprek met de klantadviseur, waarbij ze goed doorvroeg naar wat wij zelf nog kunnen en waar we eventueel hulp bij nodig hebben. Zo vond ik de tip dat Opella een budgetcoach heeft handig. Nu hebben we het nog niet nodig, maar wie weet voor in de toekomst. Klantadviseur Lisette van Lier Doordat Opella zowel voor Wmo als voor AWBZ-zorg mag indiceren, kunnen we eventuele veranderingen direct meenemen in de indicatie. En kunnen we de wensen en behoefte van de klant breed signaleren in keukentafelgesprekken. Door de korte lijnen binnen Opella kan de zorg direct worden ingezet en krijgt de klant sneller de gewenste hulp. Lees meer over zelf indiceren in de tussenevaluatie van het experiment 8

9 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Experiment Regelarme Instellingen Kwaliteit In 2013 is Opella gestopt met kwaliteitsmeting aan de hand van de HKZ-certificering. Deze vorm van meten werd als belemmerend, inefficiënt en kostbaar ervaren. Sinds september 2013 maakt Opella daarom gebruik van de website De resultaten tot oktober 2013 vormen de nulmeting. Opella wordt met die nulmeting door klanten beoordeeld met een 7.4. In oktober 2013 werden alle klanten van Opella persoonlijk uitgenodigd om hun beoordeling te plaatsen. Deze uitnodiging wordt regelmatig herhaald. Zo meet Opella efficiënt, voortdurend, transparant en op een toegankelijke manier haar klanttevredenheid. In december 2013 hadden in twee maanden tijd 721 klanten hun oordeel gegeven, zij beoordelen de zorg en diensten van Opella gemiddeld met een 8.1. Naar 2014 Vanaf 2014 kan Opella op ieder gewenst moment de zorginhoudelijke indicatoren vaststellen. Als uitgangspunt wordt het Toetskader Normen Verantwoorde zorg genomen. Hierdoor ontstaat er per 2014 een systeem waarbij op elk gewenst moment en op alle niveaus in de organisatie resultaten van metingen gegenereerd kunnen worden. Hierdoor kan er continu gestuurd worden op kwaliteit van zorg. Lees meer over de andere ontwikkelingen rond kwaliteit in de tussenevaluatie van het experiment Bekostiging en declaratie: meer doen met hetzelfde geld Voor het jaar 2013 is Opella met beide zorgkantoren (Menzis en Achmea) die de AWBZ uitvoeren een lumpsumfinanciering overeengekomen. Dat betekent dat Opella begin 2013 een bedrag kreeg waarmee ze alle verzorging, verpleging, en dienstverlening die gelinkt is aan de AWBZ, moest bekostigen. Opella krijgt hiermee vrijheid om te kunnen uitwisselen tussen diverse vormen van zorg zonder dat dit effect heeft op de financiering. Opella heeft de ambitie om de doelmatigheid van de beschikbare middelen te vergroten. Meer doen met hetzelfde geld. Dat is gelukt: in november werden al 9,3% meer klanten geholpen met hetzelfde geld dan het jaar daarvoor. 9

10 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Experiment Regelarme Instellingen Naar 2014 Voor het jaar 2014 wordt - grofweg - dezelfde aanpak gevolgd. Binnen Opella krijgen alle teams een eigen vast budget met de vraag daarbinnen meer klanten te helpen. Met Menzis en Achmea wordt gesproken over een veel eenvoudiger manier van declareren. Dat brengt de kosten omlaag en biedt weer meer ruimte voor zorg. Planning is realisatie Najaar 2013 heeft Opella een pilot gedraaid om de minutenregistratie in de thuiszorg af te schaffen. Zo wordt de administratieve last verkleind, door meer digitaal te gaan vastleggen. Op basis van het zorgplan wordt geschat hoeveel tijd er gemiddeld nodig is om de zorg te verlenen. De afspraken uit datzelfde zorgplan worden vertaald in een planning. Voor de bekostiging geldt dat de geplande werkzaamheden en tijd matchen met wat daadwerkelijk is geleverd. Dan is planning dus hetzelfde als realisatie. Naar 2014 In 2014 vindt evaluatie van deze aanpak plaats met de focus op gebruik, beheer, veiligheid, klanttevredenheid en business case (kosten/opbrengsten). Lees meer over planning is realisatie in de tussenevaluatie van het experiment Moderne medezeggenschap Het ministerie noemt medezeggenschap niet binnen ERAI. In het kader van regelarm werken is Opella in 2013 zelf een traject gestart om ook de (mede)zeggenschap van de klanten en medewerkers te moderniseren. Lees meer over de modern medezeggenschap in de tussenevaluatie van het experiment Terug- en vooruitblikken op ERAI Terugblikkend op het Experiment Regelarme Instellingen in 2013 concludeert niet alleen Opella dat de ERAI aanpak goed werkt. In intensieve contacten met o.a. het ministerie van VWS, de verzekeraars Menzis en Achmea, het CIZ en inspectie wordt door hen geconstateerd dat Opella belangrijke doorbraken heeft bereikt en dat er voor 2014 meer in het vat zit. Echt regelarm werken is nadrukkelijk een kwestie van cultuur. Uitdaging blijft om medewerkers en klanten voldoende bij het experiment te betrekken. Resultaten zijn niet altijd direct zichtbaar en voltrekken zich soms op een ander niveau dan het functioneren van de individuele medewerker. Daardoor zijn sommige medewerkers enthousiast en ervaren minder regels en kijken anderen nog wat meer de kat uit de boom. Ook in 2014 blijft goede (interne) communicatie rond ERAI daarom heel belangrijk. Want 2014 moet het jaar worden waarin Opella het experiment tot een volledig succes gaat brengen. Spannend, want in 2014 zal de organisatie ook nog meer gaan merken van de gevolgen van overheidsmaatregelen binnen het zorgstelsel. Alertheid is geboden, om in 2014 succesvol verder te kunnen bouwen op de basis die in 2013 en eerder is gelegd. 10

11 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 1 Verslag van de Raad van Toezicht 1 Verslag van de Raad van Toezicht Dit jaarverslag is een voorbeeld van genoemde transparantie: hierin verantwoordt de Raad van Toezicht zich op haar werkwijze en bevindingen. De Raad van Toezicht van Opella houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad accordeert onder meer begrotingen, adviseert over strategie, beheerst risico s en controleert de werkgeversrol van Opella. Met een team van betrokken deskundigen van Opella geeft de Raad inhoud aan deze verantwoordelijke taak. Rol Raad van Toezicht De Raad merkt dat de maatschappelijke belangstelling voor haar werk nog steeds toeneemt. Zo bereidt minister Opstelten een wet voor waarin afspraken worden gemaakt over o.a. de aansprakelijkheid, aanspreekbaarheid en transparantie van Raden van Toezicht. De Raad is zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheden op dit gebied en neemt haar taak erg serieus. Ze wil zich voor alle belanghebbenden transparant en aanspreekbaar opstellen, binnen haar functie. Die functie valt te omschrijven als betrokken afstand. Betrokken toezicht op hoofdlijnen en wanneer nodig op details. Zo wil de Raad voldoen aan de maatschappelijke verwachting van controle, richting en zorgvuldige afweging van besluiten. Samenstelling Raad van Toezicht In 2013 heeft de Raad bewust geïnvesteerd in haar eigen functioneren. Alle leden volgden cursussen die hen helpen hun rol als toezichthouder van Opella nog beter te kunnen vervullen. Daarnaast vond er in juni onder leiding van een externe begeleider een zelfevaluatie plaats. De voorzitter hield met alle leden functioneringsgesprekken. De Raad concludeert mede op basis van deze trajecten dat ze evenwichtig is samengesteld, waarbij de verschillende profielen en achtergronden van de leden elkaar aanvullen en versterken. Dit is extra relevant omdat de Raad in 2012 van samenstelling is gewijzigd. De samenstelling voldoet ook aan de statuten en de zorgbrede governance code. Hiermee is de onafhankelijkheid van de Raad gewaarborgd. 11

12 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 1 Verslag van de Raad van Toezicht Samenstelling en onafhankelijkheid 1. Eppie Fokkema, voorzitter, bekijk Linkedin profiel 2. Sander Datema, lid, lid auditcommissie, bekijk Linkedin profiel 3. Tjapko van Dalen, lid, lid auditcommissie, bekijk Linkedin profiel 4. Daniëlle van Lith-Woestenberg, lid, bekijk Linkedin profiel 5. Gertjo van Doornik, lid, bekijk Linkedin profiel Het honorarium dat de Raad van Toezicht in 2013 ontving, valt binnen de norm van de zorgbrede governance code en de adviestabel van de vereniging van toezichthouders, de NVTZ. Ook het jaarlijkse gesprek met de OR is gevoerd. Bij de bezoeken en de gesprekken komen telkens deze punten aan de orde: de strategie, de kansen en zorgpunten voor de komende jaren, de verwachtingen van de belanghouders en de samenwerking met bestuur en organisatie van Opella. Een terugkerend thema was de veranderingen in de zorg en de gevolgen hiervan voor Opella. Zo is met de OR de effecten op de werkgelegenheid besproken. Op basis van dit alles constateert de Raad dat Opella goed anticipeert op de forse veranderingen in het zorgdomein. Opella functioneert ook goed in haar directe omgeving. Daarnaast heeft de organisatie zich sterk ontwikkeld op het gebied van informatiemanagement; het beheersen en uitleveren van informatie. Manier van werken Naast de zelfevaluatie in juni, heeft de Raad van Toezicht in 2013 vijf keer vergaderd. De eigen auditcommissie vergadert telkens twee weken voor de behandeling in de financiële vergadering van de Raad. De voorzitter heeft tussen de vergaderingen regelmatig overleg met de bestuurder over agendavorming, strategische zaken en organisatieonderwerpen. Verder heeft de Raad in 2013 weer werkbezoeken gebracht aan zorglocaties van Opella, zoals de Honskamp in Lunteren en de Nudehof in Wageningen. Ze ging hierbij in gesprek met de verantwoordelijke zorgondernemer, medewerkers en klanten. 12

13 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 1 Verslag van de Raad van Toezicht (In)formele contacten De Raad hecht groot belang aan (in)formele contactmomenten met medewerkers, klanten en andere belanghebbenden. Los van alle rapporten en cijfers waar de Raad op toeziet, draait het bij Opella in de kern om deze groepen. Bij deze ontmoetingen krijgt de Raad een nog beter beeld van wat er bij medewerkers en klanten leeft. Daarom is hier ook in 2013 weer bewust tijd voor genomen. Zo namen er leden deel aan de zogenaamde meiconferentie voor medewerkers en relaties. Er waren gesprekken met de directeur Financiën & Control, de bestuurssecretaris en rond de presentaties bij werkbezoeken. De Raad heeft deze momenten als goed en leerzaam ervaren. Ze constateert dat Opella bevlogen medewerkers heeft, die in een goede sfeer met elkaar samenwerken. Goedkeuren van voorstellen Het goedkeuren van voorstellen die het bestuur heeft vastgesteld, is een belangrijke taak van de Raad van Toezicht. De Raad en het bestuur werken nauw samen in het proces naar deze goedkeuringen toe. Zo is de goedkeuring van het financieel verslag een gevolg van de kwaliteit in de tussentijdse kwartaalrapportages. Dat geldt ook voor het goedkeuren van de begroting. Dit is een resultaat van eerder besproken kader/beleidsnotities en het bevestigen van keuzes die eerder zijn behandeld. De toezichthouders hanteren hierbij steeds de volgende toetspunten: het proces van grof naar fijn, het kritische gesprek en de consistentie in resultaten. In 2013 gaf de Raad van Toezicht goedkeuring aan: Jaarverslag 2012, kwartaalrapportages 2013 Begroting 2014 Businessplannen zorglocaties Ericahorst, Smachtenburg en Torckdael Aanpassing verkoopcontract percelen Baron van Wassenaerpark Statutenwijziging, reglement Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Dit laatste punt is een intensief proces geweest, waarbij ook bewust naar een zo breed mogelijk draagvlak is gezocht. Daarom zijn belanghebbenden als de Centrale Cliëntenraad, de Johanniterorde en de Participantenraad van de kerken om advies gevraagd. In dit proces merkte de Raad dat er bij deze kerken grote betrokkenheid bij en steun is voor Opella. 13

14 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 1 Verslag van de Raad van Toezicht Advisering van bestuur Op het gebied van strategie en advisering vroeg de transitie in de zorg (van landelijk naar lokaal, van AWBZ naar zorgverzekering en gemeente) veel aandacht van Opella en haar Raad van Toezicht. Deze verandering eist een duidelijke koers, die door Opella al langer geleden is ingezet. De gevolgen voor de hele organisatie zijn steeds onderwerp van gesprek geweest, waarbij de toezichthouders onder andere aandacht hebben gevraagd voor de gevolgen voor de werkgelegenheid. Ook wezen de toezichthouders op de noodzaak om alert en wendbaar te blijven onder de steeds veranderende omstandigheden. Andere zaken rond advies en strategie die aan bod kwamen: Tussenevaluatie experiment regelarme zorg Lange Termijn Huisvestingsplan Medisch beleid Positionering hulp bij huishouden Palliatief beleid Ethiek Regelarme zorg Het experiment regelarme zorg stond ook in 2013 hoog op de agenda van Opella en haar Raad van Toezicht. De toezichthouders juichen de deelname aan dit experiment toe. Ze steunen deze vernieuwingen, omdat ze echt betekenis hebben voor klanten en medewerkers. In oktober vond er een tussentijdse evaluatie van dit experiment plaats. Belangrijke uitkomst bleek dat de medewerkers meer ruimte hebben om met de klant afspraken te maken over zorg en ondersteuning. Ook kan er meer zorg worden verleend voor hetzelfde geld. Op 22 maart 2013 ging de Raad van Toezicht in gesprek met vertegenwoordigers van het ministerie VWS over regelarme zorg. Daarbij ging het vooral over governance-aspecten. Hoe gaan de belanghebbers Opella toetsen, ofwel wanneer is regelarm een succes? Wat zijn de risico s van regelarm werken voor Opella? Hoe biedt VWS rugdekking, zodat het experiment enthousiast en in een veilige omgeving kan worden uitgevoerd? De toezichthouders kijken terug op een boeiende ontmoeting, waarbij deze vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. Toezicht op functioneren bestuur Een belangrijke taak van de Raad van Toezicht is het toezicht houden op het functioneren van de bestuurder, Kars Hazelaar. De voorzitter van de Raad van Toezicht voert regelmatig voortgangsgesprekken met hem. Dan gaat het over strategische onderwerpen, maar ook over zaken rond functioneren en organiseren. Eens per jaar wordt een functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd door de voorzitter en één toezichthouder, Sander Datema. De Raad is tevreden over het functioneren van de bestuurder. Honorering bestuurder De Raad en de bestuurder kiezen voor een honorering binnen maatschappelijk aanvaarde normen, zoals de Wet Normering Topinkomens (WNT vanaf 2013) en de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). De ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder valt binnen deze normen. 14

15 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 1 Verslag van de Raad van Toezicht Risicobeheersing en koers Vooruitblik 2014 Op het gebied van risicobeheersing heeft de Raad zich onder meer beziggehouden met het aanscherpen van het veiligheidsbeleid en de aanstelling van een nieuwe accountant. Terugblikkend ziet de Raad verder dat 2013 vooral in het teken stond van de veranderingen en bezuinigingen in de zorg. Deze ontwikkelingen vragen veel van de organisatie. De toezichthouders menen dat de koers die Opella hierin heeft ingezet de juiste is. De organisatie is voldoende krachtig en van zo n hoog niveau, dat de ingrijpende wijzigingen in het zorgdomein op verantwoorde wijze het hoofd kunnen worden geboden. De Raad is tevreden over de kwaliteit van de (financiële) rapportages. Hiermee is er ook goed zicht op de planning en realisatie van de resultaten. Hierdoor kan de Raad van Toezicht concluderen dat de financiële risico s voldoende zijn afgedekt. De Raad vindt Opella klaar voor Dat neemt niet weg dat de organisatie voor grote uitdagingen staat. Die vragen een forse krachtsinspanning van iedereen. En veel aanpassingsvermogen. Het is immers een feit dat er minder geld beschikbaar zal zijn. Om de zorg en organisatieprocessen dan toch op hetzelfde niveau te houden, is niet gemakkelijk. Dit vraagt om keuzes maken. Wat kan wel, wat niet? De Raad van Toezicht ziet dat het lerend vermogen en het vroegtijdig anticiperen op ontwikkelingen groot is bij Opella. Op basis daarvan spreekt ze het vertrouwen uit dat de organisatie zal slagen voor deze krachtproef. Dit vertrouwen wordt nog eens versterkt door de enorme inzet en liefde waarmee (vrijwillige) medewerkers dagelijks zorgen voor mensen die dat nodig hebben. Daar is de Raad van Toezicht hen heel erg dankbaar voor. Verder zien de toezichthouders dat Opella de samenwerking met lokale partijen verstevigt. Denk bijvoorbeeld aan andere zorgorganisaties en aan de samenwerking met woningcorporaties. De Raad vindt dit van belang, omdat ze van mening is dat Opella een organisatie voor zorg en welzijn moet zijn en geen vastgoedbeheerder. Aandachtspunt voor Opella vindt de Raad van Toezicht het hoge ziekteverzuim onder werknemers, ook in Daar is met betrokkenen diverse keren over gesproken. Inmiddels is er een organisatiebreed plan van aanpak in gang gezet rond de preventie van ziekteverzuim. 15

16 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 2 Blijde, tevreden klanten 2 Blijde, tevreden klanten U doet alles zelf, Opella regelt de rest. Soms is dat tijdelijk, soms langer van aard. Bij u in de buurt. Opella zorgt ervoor. Dit belooft Opella aan haar klanten. We leveren hen niet alleen zorg, maar waar gewenst ook andere vormen van servicediensten en maatschappelijke dienstverlening. Dat sluit aan bij de maatschappelijke trend van zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook met zwaardere zorgbehoefte. In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste ontwikkelingen rond ons aanbod voor klanten in 2013 op een rij en kijken vooruit naar In 2013 ondersteunende Opella gemiddeld 3500 klanten met zaken die ze zelf tijdelijk of langer niet meer kunnen. Opella organiseert voor hen verzorging, verpleging, behandeling en maatschappelijke dienstverlening op de zuidelijke Veluwe. We hebben woonlocaties in Bennekom, Harskamp, Lunteren en Wageningen. Opella levert thuiszorg in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. welke zorg waar Welke zorg voor welke klanten? In november 2013 is er onderzoek gedaan naar welke klanten welke zorg en ondersteuning krijgen bij Opella. Het gaat hier nadrukkelijk om een momentopname, maar de verhoudingen geven wel een indruk van welke zorg en diensten in percentages worden afgenomen. Hieruit blijkt dat zo n 80% van onze klanten zelfstandig woont en aan huis zorg en diensten van Opella krijgt. Ongeveer 10% van onze klanten woont met psychische en/of fysieke beperkingen binnen een locatie, of krijgt daar palliatieve zorg. Nog zo n 7% woont in een verzorgingshuis setting en het laatste percentage (een paar procent) revalideert bij Opella. 80% woont zelfstandig (zorg aan huis) 10% woont binnen veilig en verzorgd wonen of palliatieve zorg 7% woont in een verzorgingshuis (fulltime zorg) 3% revalideert bij Opella We bieden onze klanten waar nodig een totaalpakket op maat: zorg thuis, ziekenhuisgerelateerde zorg, kleinschalige zorg voor mensen met dementie, zorg voor mensen met somatische beperkingen, revalidatie, zorg voor ouderen met een psychiatrische beperking tot begeleiding en welzijnswerk. 16

17 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 2 Blijde, tevreden klanten Ontwikkelingen in de zorg Veel veranderingen in het zorgstelsel die in 2015 van kracht worden, wierpen ook in 2013 hun schaduw al vooruit. Opella heeft zich in 2013 verder voorbereid op o.a. de transitie van AWBZ naar Wmo en de kortingen op het budget voor hulp bij het huishouden (hbh) die daarbij zijn aangekondigd. Er is intensief overleg gevoerd met gemeentes en andere partijen over de toekomst van de hulp bij het huishouden. De inzet van Opella is dat we de hbh als product aan onze klanten blijven aanbieden. Ook het geleidelijk verdwijnen van de verzorgingshuiszorg heeft effect op het zorgaanbod van Opella. Klassieke verpleeg- en verzorgingshuizen zijn of worden op termijn gesloopt en vervangen door appartementen en kleinschalige woonvormen met zorg. Zo verhuisden een aantal verzorgingshuisklanten vanuit Rustenburg in Wageningen naar zelfstandige appartementen in gebouw Van der Meer in dezelfde plaats. Ook is in 2013 gestart met de bouw van Torckdael, een gevarieerde woonwijk met onder meer kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Er komen ook zelfstandige appartementen met zorg en services aan huis, dagverzorging en ruimte voor ontmoeting. de Wageningse wijk Nude, waar de Nudehof staat, gesproken over de inzet van sociale teams in de wijk. De Hogeschool Arnhem deed onderzoek naar de behoeften in de wijk. Opella zit met collegawelzijnsinstellingen, woningcorporaties, collega-zorgaanbieders en overheden aan tafel om bij deze behoeften aan te sluiten. In 2014 worden deze sociale teams verder ontwikkeld, ondertussen gaat Opella door met bestaande samenwerking in de wijk. In weerwil van de politieke ontwikkelingen blijft Opella zich sterk maken voor het aanbod hulp bij het huishouden. Zo werden in 2013 met de gemeente Renswoude en Veendendaal contracten voor zeven jaar afgesloten over de inzet van hbh. De contracten met Ede, Rhenen en Wageningen werden weer met een jaar verlengd. Dicht bij de klant Thuiszorg Opella heeft in 2013 binnen de thuiszorg structureel en intensief op wijkniveau overleg gehad met relevante partijen, om zo tot een breed zorg- en welzijnsaanbod te komen voor de wijk. Zo is in 17

18 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 2 Blijde, tevreden klanten De kleine dienst voor mevrouw Van de Berg Ik had veel pijn in mijn been. Mijn zoon vroeg zelfs of het niet eens tijd werd voor een verzorgingshuis. Dat wilde ik absoluut niet! Ik ben altijd heel zelfstandig geweest, maar met mijn been kon het zo niet langer. Rita de Jong, eerstverantwoordelijk verzorgende van mevrouw Van de Berg: Via de huisarts kregen wij de aanvraag om het been van mevrouw Van de Berg drie ochtenden in de week te zwachtelen. Omdat we bij Opella zelf indiceren, zat ik niet veel later bij haar thuis om te kijken of ze nog meer nodig had. Mevrouw Van de Berg maakt nu gebruik van huishoudelijke hulp, maaltijden en alarmering van Opella. Een vrijwilliger komt één keer per week een babbeltje maken. Binnen een week was alles geregeld. Ik ben vooral blij dat ik mijn zelfstandigheid niet hoef op te geven. Verpleging In 2013 is door Opella stevig geïnvesteerd in het aanbod en de organisatie van verpleegkundige zorg. Met het afbouwen van de verzorgingshuiszorg, zullen er immers ook steeds intensievere zorgvragen vanuit de thuissituatie gesteld gaan worden. Doordat mensen langer thuis wonen, neemt echter ook de zorgzwaarte en complexiteit van zorg toe bij mensen die bij Opella komen wonen. Dit vraagt om een deskundig en flexibel inzetbaar team, voor heel Opella. In 2013 is gewerkt aan het opzetten van een Medisch Technisch Handelenteam, dat centraal beschikbaar is voor de meer complexe verpleegkundige taken binnen het gehele werkgebied van Opella. Door uitbreiding van het aantal verpleegkundigen, en differentiatie in specialisatie kan er adequater worden gereageerd op complexe zorgvragen, ook buiten kantoortijden. Ook in de kleinschalige woningen voor verpleeghuiszorg verhoogt Opella de kwaliteit van de zorg door de extra inzet van verpleegkundigen. Dagactivering In 2015 verandert de financiering voor dagactivering voor individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Die wordt verplaatst vanuit de AWBZ naar Wmo en er komt 25% minder budget beschikbaar. In 2013 en richting 2014 is Opella kartrekker in diverse overleggen tussen gemeentes en maatschappelijke organisaties. Hierin wordt onderzocht hoe, vooruitlopend op de overheidsmaatregelen, de dagverzorging op een andere manier georganiseerd kan worden. 18

19 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 2 Blijde, tevreden klanten Behandeling Tot 2013 werkte Opella met twee organisatorische eenheden die verantwoordelijk waren voor de behandeling van klanten: behandelaars en specialisten ouderengeneeskunde. In 2013 is ingezet op optimalisatie van de samenwerking, om zo in 2014 het multidisciplinaire behandelcentrum te realiseren. Dit centrale aanbod heeft grote voordelen op het gebied van efficiency en flexibiliteit. Ook kan er beter worden ingespeeld op de toenemende vragen vanuit de eerstelijnszorg. Daarnaast is hard gewerkt aan de voorbereiding om mensen pré- en postoperatief op te vangen op de behandelafdelingen van revalidatie en herstel. De teamleden kregen in 2013 de beschikking over tablet-pc s, om zo op elke locatie registraties uit te kunnen voeren en medicatie te kunnen voorschrijven. zijn aangegaan voor 5 jaar. Daarom wordt in 2014 verder gezocht naar een centrale locatie voor de afdelingen revalidatie en herstel en observatie en transfer. Binnen deze locatie komt dan ook het nieuwe multidisciplinaire behandelcentrum. Maatschappelijke dienstverlening In 2013 heeft Maatschappelijke dienstverlening actief deelgenomen aan de ontwikkelingen in het kader van de overgang van taken, verantwoordelijkheden en gelden van het sociale domein naar de gemeentes. Zo namen de medewerkers deel aan de pilot sociale teams en diverse werkgroepen en proeftuinen binnen de gemeente Ede. Ook zijn zowel in Ede als Wageningen gesprekken gevoerd over verdergaande samenwerking met collega-organisaties, vrijwilligersorganisaties en de gemeente. Opella is initiatiefnemer voor deze gesprekken en woordvoerder naar de gemeente. Een bijeenkomst met bestuurders van diverse organisaties om de afspraken te bekrachtigen heeft plaatsgevonden. Verwacht wordt dat intentieverklaring en opdracht in februari 2014 definitief worden ondertekend. Daarna volgt het samenstellen van diverse werkgroepen voor de verdere uitwerking. Verder is het schoolmaatschappelijk werk in Ede in 2013 uitgebreid van 30 naar 60 scholen. Naar 2014 De Breukelderhof zal op termijn worden gesloten en de huurcontracten van revalidatielocaties De Valkenburcht en het Baken Private diensten Onder de noemer handig thuis biedt Opella klanten een breed aanbod aan servicediensten. Denk aan maaltijdverzorging, personen-alarmering en zorghulpmiddelen. Deze diensten kunnen zowel particulier als uit de Wmo bekostigd worden. De bedoeling was om dit aanbod in 2013 verder uit te werken en te effectueren 19

20 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 2 Blijde, tevreden klanten in de markt. Dit proces liep vertraging op vanwege de veeleisende ontwikkelingen binnen vastgoed en de voorbereidingen van een reorganisatie op de afdeling. Wel is in een 2013 onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van klanten. Er is een particulier product binnen de hulp bij het huishouden ontwikkeld. Tot slot is er een marketingplan opgesteld. Mede als resultaat hiervan is het aanbod van Opella helder en overzichtelijk onderverdeeld aan de hand van vijf iconen. De Valkenburcht verblijven. Daarnaast is in 2013 een nieuwe financieringstructuur ingevoerd, de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie. In 2013 werd er een sterk beroep gedaan op de observatiefunctie van het Baken (locatie voor langdurige revalidatie, observatie en transfer). Dan ging het vooral om meerdere klachten na bijvoorbeeld een heupoperatie. Vanuit de brede regio trekt het Baken steeds meer klanten met deze complexe zorgvragen. (Tijdelijk) verblijf bij Opella Revalidatie en herstel In 2013 konden klanten in De Valkenburcht (Revalidatie en herstel) ook terecht met complexere zorgvragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om klanten die met infuus of centrale lijn direct vanuit ziekenhuizen werden overgeplaatst naar De Valkenburcht. Onze klanten kwamen in 2013 niet meer alleen vanuit ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, maar onder meer ook uit het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Zo verandert de rol van De Valkenburcht in 2013 van care (verzorging en verpleging) naar steeds meer cure (ziekenhuisgerelateerde zorg). De kleine dienst voor mevrouw Boon Ik wist dat ik na mijn knieoperatie eerst echt niet mobiel zou zijn. Daarom koos ik voor De Valkenburcht. Mijn herstel is heel voorspoedig verlopen. Alles is goed geregeld. Van heerlijke maaltijden en een mooie eenpersoonskamer, tot de stimulans van de fysiotherapeut om in beweging te komen. Na twee weken was ik weer klaar om naar huis te gaan. Klanten stelden in 2013 aan De Valkenburcht steeds meer particuliere zorgvragen, waarbij bijvoorbeeld hun thuiszorgindicatie werd overgenomen, of waarbij klanten op eigen initiatief en op eigen kosten verbleven in de Valkenburcht. Het aanbod van tweepersoonskamers droeg mede bij aan een goede bezetting. Hierdoor konden partners, kinderen of mantelzorgers ook in 20

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Op mij kunt u rekenen!

Jaarverslag 2012. Op mij kunt u rekenen! Opella Jaarverslag 2012 Maatschappelijk verslag Op mij kunt u rekenen! Jaarverslag 2012 Let 1op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Voor de juiste zorg thuis of dichtbij huis

Voor de juiste zorg thuis of dichtbij huis Voor de juiste zorg thuis of dichtbij huis Omdat ik reuma heb, wordt het zware huishoudelijke werk me uit handen genomen. Ik heb nu een vaste hulp met wie het goed klikt. Het fijne is dat zij met me meedenkt.

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Opella zorgt ervoor! Het jaar 2014 in beeld

Opella zorgt ervoor! Het jaar 2014 in beeld Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks op uw ipad. Opella zorgt ervoor! Het jaar 2014 in beeld Welkom bij Opella. Graag brengen

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Zorggroep Noordwest-Veluwe. In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is een protestants-christelijke

Nadere informatie

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS

Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS Huisartsenkliniek Houten Anderhalvelijnzorg = Eerstelijnszorg PLUS JvEI - 16 februari 2016 zorg een zorg.. Antoinette Blok Directeur Zorg in Houten Zorg in Houten - missie De best mogelijke geïntegreerde

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz Wijkverpleging Introductie Menzis Menzis is sinds 1836 een coöperatie zonder winstoogmerk, een zorgverzekeraar met 2,2 miljoen klanten. De Ledenraad is ons hoogste orgaan. Bij Menzis is iedereen welkom.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING. Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD ZORG, VERPLEGING & BEHANDELING Beweging 3.0 - jaarverslag DCRZVB INHOUDSOPGAVE BLZ. VOORWOORD 3 1. SAMENSTELLING DIVISIECLIÉNTENRAAD 4 2. VERGADERINGEN 4 3. ONDERWERPEN

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Als oud worden leidt tot vragen, hebben wij antwoorden. Iedere oudere kan bij Liemerije terecht voor advies over behandeling, zorg en wonen.

Als oud worden leidt tot vragen, hebben wij antwoorden. Iedere oudere kan bij Liemerije terecht voor advies over behandeling, zorg en wonen. 2014in het kort Als oud worden leidt tot vragen, hebben wij antwoorden. Iedere oudere kan bij Liemerije terecht voor advies over behandeling, zorg en wonen. Op basis van de vraag van de cliënt levert Liemerije

Nadere informatie

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg H an d re ik in g vo o r c l i ën te n r a d e n. w w w. l o c. n l Uitgave: oktober 2017 Het kwaliteitskader is een uitgave van het Zorginstituut Nederland d.d. 13.01.2017

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg

Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg Persbericht Utrecht 10 oktober 2013 Careyn bereidt zich voor op hervorming langdurige zorg De wereld verandert. De indivualisering schrijdt voort. De burger wil maximale regie op zijn eigen leven. De ontwikkeling

Nadere informatie

Revalidatie en herstel

Revalidatie en herstel Revalidatie en herstel Revalidatie en herstel Aangenaam herstellen en revalideren in een mooie, bosrijke omgeving. Dat biedt Opella in Oosterbeek (parkflat De Valkenburcht) en in Bennekom (het Baken).

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014

van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting transmurale zorg (t.g.v. 15-jarig bestaan) Den Haag/Remisemuseum, 12 juni 2014 / plv. Inlichtingen bij H. Halfweeg - Vos Speechschrijver T 070-3406985 M +31(0)6-15035012 h.halfweeg@minvws.nl 15 jaar Stichting Transmurale Zorg 2013/0322 van staatssecretaris Van Rijn bij de Stichting

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Zorg in de laatste fase van uw leven. Hospice Bennekom kan u die zorg geven

Zorg in de laatste fase van uw leven. Hospice Bennekom kan u die zorg geven Zorg in de laatste fase van uw leven Hospice Bennekom kan u die zorg geven Zorg in de laatste fase van In alle rust uw laatste levensfase doorbrengen kan niet altijd thuis. Want er kunnen zich situaties

Nadere informatie

Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal

Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal Proteion in 2014 sociale verbinding samenwerking de cliënt centraal www.proteion.nl Beste lezer, De veranderingen in de zorg waren hét thema van de afgelopen jaren. Inmiddels heeft Proteion, als partner

Nadere informatie

De kijk op. zelfstandigheid in zorg

De kijk op. zelfstandigheid in zorg De kijk op zelfstandigheid in zorg Inhoudsopgave Welkom bij Carintreggeland 7 Meld en Zorg Centrale 7 Indicatie aanvragen 7 Zorgzwaartepakketten (ZZP) 8 Lid worden 8 Hulpmiddelen 8 Kwaliteit 9 Cliëntenraad

Nadere informatie

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10)

Basisarrangement 10. Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Basisarrangement 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg CIZ-indicatie: zorgzwaartepakket 10 (ZZP VV10) Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden basisarrangement 10 Dit basisarrangement

Nadere informatie

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw,

- 9 JULI I~~ Cj. De extramuralisering versnelt. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer \dir/cb. Geachte heer, mevrouw, De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 I~~ Cj Contactpersoon Martijn van der Linden,

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Thuiszorg. Samen actief in zorg aan huis. persoonlijk. dichtbij ACTIEF ZORG HULP IN DE HUISHOUDING VERZORGING VERPLEGING ADVIES

Thuiszorg. Samen actief in zorg aan huis. persoonlijk. dichtbij ACTIEF ZORG HULP IN DE HUISHOUDING VERZORGING VERPLEGING ADVIES ACTIEF ZORG Postbus 317 5000 AH Tilburg T 013-467 28 30 F 013-750 82 10 E info@actiefzorg.nl www.actiefzorg.nl REGIO TILBURG Nimrodstraat 27 5042 WX Tilburg REGIO S-HERTOGENBOSCH Tolbrugstraat 8 5211 RW

Nadere informatie

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION HERSTELGERICHTE BEHANDELING MET VERPLEGING EN VERZORGING (voorheen ZZP 9b) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen Doel Omschrijven van criteria wanneer een cliënt in aanmerking komt voor verpleging en verzorging binnen de intramurale setting en de grenzen van

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994 Naam Stichting Bestuur en Toezicht Triade Fiscaal-nummer 81934166 Kamer van Koophandel 39068356 Waaronder tevens de volgende ANBI-stichtingen Naam Stichting KvK Fiscaalnummer Stichting Triade 39059711

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Welkom bij Zonnehuis Thuis

Welkom bij Zonnehuis Thuis Thuiszorg Welkom bij Zonnehuis Thuis Zonnehuis Thuis is een onderdeel van Zonnehuisgroep Vlaardingen. Als Vlaardingse organisatie zijn we thuis in de wijk en staan we dicht bij onze cliënten. Vanuit verschillende

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Transfer met Vertrouwen

Transfer met Vertrouwen Transfer met Vertrouwen WASLIJSTEN VOL MET WENSEN Ik wens dat de cliënten het verschil merken (verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening). Klant centraal, niet de indicatie Juiste zorg op het

Nadere informatie

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma Personeel Talma Urk Waar wij voor staan Ondersteuning van de cliënt in het voortzetten van het leven zoals hij gewend was. Wij bieden op Urk kwalitatief goede zorg. Wij leveren een totaalpakket uitgaande

Nadere informatie

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente?

Bijlagen. Ga na wanneer de indicatie van de cliënt afloopt. Heeft hij recht op het overgangsrecht? Kan er een aanbod gedaan worden vanuit de gemeente? Informatie voor mantelzorgers (en begeleiders) Mantelzorgers zijn alle mensen uit de omgeving van de cliënt die aan de cliënt hulp en zorg verlenen. Dat kan op verschillende gebieden en in verschillende

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid

Nadere informatie

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht Stichting Antroz Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2012 geldende zorgzwaartepakketten en de vertaling ervan in standaard

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar!

WELKOM BIJ LUCIVER! Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen. Laat het ons horen. Wij staan graag voor u klaar! WELKOM BIJ LUCIVER! LuciVer is een kleinschalige organisatie voor welzijn, zorg en wonen. Wij zijn er voor ouderen die door verlies van lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden zorg of ondersteuning

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest

Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest Veranderingen in de zorg Diny de Bresser Bestuurder Pieter van Foreest 30 maart 2017 Andere tijden..wat is oud.? Nieuwe generatie ouderen (actieve 65+) Eigen regie/eigen keuzes Consument: zelf betalen,

Nadere informatie

Wonen met zorg bij CuraMare

Wonen met zorg bij CuraMare Wonen met zorg bij CuraMare Welkom bij CuraMare Leven zoals u gewend bent CuraMare biedt persoonlijke zorg aan iedereen die op zorg of verpleging is aangewezen in de regio Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland

Nadere informatie

Kennismaking met Woonzorgcentrum

Kennismaking met Woonzorgcentrum Kennismaking met Woonzorgcentrum Hof van Batenstein Hof van Batenstein, dicht bij u in de buurt In Vianen kunt u zorg krijgen die bij u past. Dit kan bij u thuis zijn of in Hof van Batenstein, in uw eigen

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Misschien heeft u na uw

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

In en exclusiecriteria

In en exclusiecriteria In en exclusiecriteria Omschrijving organisatie Schutse Zorg Tholen heeft formeel een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de wet Langdurige zorg (85 plaatsen) waarvan 20 plaatsen

Nadere informatie

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 1. Achtergrond

Nadere informatie

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland

Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Samen beter in Transwijk Wonen, welzijn en zorg in Utrecht - Kanaleneiland Met kleinzoon Stijn trekt meneer Zijlstra er vroeg op uit. Samen vangen ze die snoekbaars wel. Wonen bij Vecht en IJssel betekent

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie