Jaarverslag Opella zorgt ervoor!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!"

Transcriptie

1 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks op uw ipad.

2 Opella Jaarverslag 2013 Voorwoord 2013 Gewoon aan het werk met bijzondere zaken Het kabinet Rutte 2 regeert nu ruim een jaar. Veel plannen en akkoorden hebben ons inmiddels bereikt en ook aan diverse nieuwe wetten wordt gewerkt. Ondertussen zijn er al wel forse veranderingen in werking gegaan. Het gaat daarbij niet om plannen en wetten van dit kabinet, maar om onderwerpen die in de afgelopen tien jaar in gang zijn gezet. Bijvoorbeeld het scheiden van wonen en zorg en daarmee het verdwijnen van de ZZP 1, 2, en 3. Ook het besef dat een rem op de zorguitgaven absoluut noodzakelijk is, bestaat al veel langer. De crisis is daarmee niet de oorzaak van de veranderingen. De crisis heeft wel onderstreept dat burgers in Nederland de hoge zorgkosten niet meer kunnen betalen. Ontplooien Ondertussen was Opella in 2013 gewoon aan het werk. Mensen ontvingen verpleging, verzorging, hun huis werd schoongemaakt, maatschappelijke dienstverlening gaf steun en men ontving medische en paramedische zorg en services. Op beleidsmatig en innovatief terrein ontplooide Opella zich verder. We bleven vastgoed ontwikkelen op verschillende plaatsen, het project Experiment Regelarme Instellingen verliep steeds meer succesvol, er ontstonden meer zelforganiserende teams en in de bedrijfsvoering maakten we opnieuw verbeterslagen. Ook de overgang van de revalidatie van de AWBZ naar 2

3 Opella Jaarverslag 2013 de zorgverzekeringen heeft Opella op een uitstekende manier voor elkaar gekregen. En uiteraard zijn onze financiële resultaten ook weer goed. Onze kleine diensten blijven daarmee van een heel grote betekenis voor veel mensen. Tocht Dit jaarverslag getuigt van onze tocht door het jaar We hebben veel bereikt en er zit nog veel meer in het vat. Het feit dat ons jaarverslag twee maanden eerder verschijnt dan in al die jaren daarvoor maakt ook zichtbaar dat jaarverslagen voor ons geen krachttour meer vormen. Opella is een bijzondere organisatie om trots op te zijn, een organisatie die ontzorgt en waar je met plezier kunt werken. We sluiten een boekjaar en zijn ondertussen allang weer verder. Kars Hazelaar Voorzitter Raad van Bestuur 3

4 Opella Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Deel 1 Maatschappelijk verslag Blijde, tevreden klanten Welke zorg voor welke klanten? Voorwoord 2013 Ontwikkelingen in de zorg Dicht bij de klant Experiment Regelarme Instellingen (Tijdelijk) verblijf bij Opella Klantvolgende bekostiging Samenwerking Zelf indiceren Beoordeling klanten Kwaliteit Naar 2014 Bekostiging en declaratie Planning is realisatie 3 Professionele medewerkers en vrijwilligers Terug- en vooruitblikken op ERAI Medewerkers tevredenheids onderzoek Zelforganiserende teams 1 Verslag van de Raad van Toezicht Opleiden Rol Raad van Toezicht Verzuim Samenstelling Raad van Toezicht Vrijwillige medewerkers Manier van werken (In)formele contacten vervolg Toezicht op functioneren bestuur Risicobeheersing en koers Vooruitblik

5 Opella Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 4 Ondernemen, ondernemend, onderneming 6 Gezond bedrijf Algemene identificatiegegevens Financiën: ontwikkelingen in 2013 Organisatiestructuur Resultatenvergelijk 2013 met boekjaar 2012 Organogram Treasury / Cashmanagement Vastgoed en huisvesting Accountant Services Planning- en control cyclus Marketing Naar Identiteit 7 Kwaliteit VEER Systematische metingen Protestants christelijk Medicatieveiligheid Regiegroep identiteit Veiligheid Ethische commissie Moreel Beraad Deel 2 Jaarrekening 2013 Participantenraad Inhoudsopgave jaarrekening 2013 Naar 2014 Colofon terug 5

6 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Deel 1 Maatschappelijk verslag

7 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Experiment Regelarme Instellingen Experiment Regelarme Instellingen Minder regels, meer tijd voor de klant Na de voorbereidingen in 2012, ging in 2013 het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) in de praktijk van start bij Opella. Doel: de bureaucratie in de zorg terugdringen, werkprocessen vereenvoudigen en middelen efficiënter inzetten. Overbodige regels mogen geschrapt; zo is er meer tijd en aandacht voor de klant. Klant Remia Kapel en Servicepuntmedewerker Elien de Jager vertellen in een filmpje hoe bijvoorbeeld de administratieve rompslomp bij de start van zorg en servicediensten is vervangen door één heldere offerte. Klantvolgende bekostiging Een van de onderwerpen waar Opella in 2013 binnen ERAI aan werkte heet klantvolgende bekostiging. Alle klanten krijgen een duidelijk, passend aanbod aan zorg en/of diensten, ongeacht de vraag en de financiering. Op basis van hun vraag wordt een offerte opgesteld. In de offerte is de klantvraag omschreven en ook het aanbod en de financiering. Het kan daarbij gaan om AWBZzorg, Wmo-gefinancierde zorg, zorgverzekering of private zorg. Naar 2014 In 2014 zal Opella klantvolgende bekostiging zowel binnen de woonzorglocaties als in de thuiszorg volledig doorzetten. Om dat mogelijk te maken, worden er aanpassingen in informatiesystemen doorgevoerd. Lees meer over klantvolgende bekostiging in de tussenevaluatie van het experiment Bekijk het filmpje op onze YoutubeKanaal OpellainBeeld ERAI sluit aan bij het proces waar Opella onder het motto De keuze is aan u al sinds 2008 mee bezig is. Niet het aanbod, maar de vraag van de klant staat centraal. Hiermee ontwikkelt Opella zich van een klassieke zorginstelling naar een moderne zorgdienstverlener voor alle burgers. Regelarm is daarmee geen doel op zich, of slechts een interessant experiment. Het is pure noodzaak om klaar te zijn voor de toekomst. In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste ontwikkelingen binnen ERAI in 2013 op een rij en blikken we vooruit naar

8 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Experiment Regelarme Instellingen Zelf indiceren In de zorgpraktijk is het gebruikelijk dat de hoeveelheid zorg voor een klant wordt bepaald door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Als onderdeel van ERAI kreeg Opella van het ministerie toestemming om deze indicatie zelf te mogen vaststellen. Dit zelf indiceren verliep niet probleemloos. Opella is gebonden aan de methodiek en voorgeschreven werkwijze van het CIZ. De processen en procedures die het CIZ heeft ontwikkeld, maakt de in de kern goede methodiek onnodig bureaucratisch. De werkwijze is omslachtig, tijdrovend en kennisintensief. Gevolg: de ERAI-procedure is zo nu en dan omslachtiger dan sommige oude procedures. Naar 2014 Opella stelt een andere werkwijze voor in het kader van indiceren voor de duur van het experiment. Die bestaat uit drie onderdelen: 1. Een eenduidig aanvraagproces 2. Onafhankelijke kwaliteitstoetsing 3. Indicatiesteller met registratie De kleine dienst voor meneer en mevrouw Hamstra Wij hadden een duidelijk gesprek met de klantadviseur, waarbij ze goed doorvroeg naar wat wij zelf nog kunnen en waar we eventueel hulp bij nodig hebben. Zo vond ik de tip dat Opella een budgetcoach heeft handig. Nu hebben we het nog niet nodig, maar wie weet voor in de toekomst. Klantadviseur Lisette van Lier Doordat Opella zowel voor Wmo als voor AWBZ-zorg mag indiceren, kunnen we eventuele veranderingen direct meenemen in de indicatie. En kunnen we de wensen en behoefte van de klant breed signaleren in keukentafelgesprekken. Door de korte lijnen binnen Opella kan de zorg direct worden ingezet en krijgt de klant sneller de gewenste hulp. Lees meer over zelf indiceren in de tussenevaluatie van het experiment 8

9 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Experiment Regelarme Instellingen Kwaliteit In 2013 is Opella gestopt met kwaliteitsmeting aan de hand van de HKZ-certificering. Deze vorm van meten werd als belemmerend, inefficiënt en kostbaar ervaren. Sinds september 2013 maakt Opella daarom gebruik van de website De resultaten tot oktober 2013 vormen de nulmeting. Opella wordt met die nulmeting door klanten beoordeeld met een 7.4. In oktober 2013 werden alle klanten van Opella persoonlijk uitgenodigd om hun beoordeling te plaatsen. Deze uitnodiging wordt regelmatig herhaald. Zo meet Opella efficiënt, voortdurend, transparant en op een toegankelijke manier haar klanttevredenheid. In december 2013 hadden in twee maanden tijd 721 klanten hun oordeel gegeven, zij beoordelen de zorg en diensten van Opella gemiddeld met een 8.1. Naar 2014 Vanaf 2014 kan Opella op ieder gewenst moment de zorginhoudelijke indicatoren vaststellen. Als uitgangspunt wordt het Toetskader Normen Verantwoorde zorg genomen. Hierdoor ontstaat er per 2014 een systeem waarbij op elk gewenst moment en op alle niveaus in de organisatie resultaten van metingen gegenereerd kunnen worden. Hierdoor kan er continu gestuurd worden op kwaliteit van zorg. Lees meer over de andere ontwikkelingen rond kwaliteit in de tussenevaluatie van het experiment Bekostiging en declaratie: meer doen met hetzelfde geld Voor het jaar 2013 is Opella met beide zorgkantoren (Menzis en Achmea) die de AWBZ uitvoeren een lumpsumfinanciering overeengekomen. Dat betekent dat Opella begin 2013 een bedrag kreeg waarmee ze alle verzorging, verpleging, en dienstverlening die gelinkt is aan de AWBZ, moest bekostigen. Opella krijgt hiermee vrijheid om te kunnen uitwisselen tussen diverse vormen van zorg zonder dat dit effect heeft op de financiering. Opella heeft de ambitie om de doelmatigheid van de beschikbare middelen te vergroten. Meer doen met hetzelfde geld. Dat is gelukt: in november werden al 9,3% meer klanten geholpen met hetzelfde geld dan het jaar daarvoor. 9

10 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Experiment Regelarme Instellingen Naar 2014 Voor het jaar 2014 wordt - grofweg - dezelfde aanpak gevolgd. Binnen Opella krijgen alle teams een eigen vast budget met de vraag daarbinnen meer klanten te helpen. Met Menzis en Achmea wordt gesproken over een veel eenvoudiger manier van declareren. Dat brengt de kosten omlaag en biedt weer meer ruimte voor zorg. Planning is realisatie Najaar 2013 heeft Opella een pilot gedraaid om de minutenregistratie in de thuiszorg af te schaffen. Zo wordt de administratieve last verkleind, door meer digitaal te gaan vastleggen. Op basis van het zorgplan wordt geschat hoeveel tijd er gemiddeld nodig is om de zorg te verlenen. De afspraken uit datzelfde zorgplan worden vertaald in een planning. Voor de bekostiging geldt dat de geplande werkzaamheden en tijd matchen met wat daadwerkelijk is geleverd. Dan is planning dus hetzelfde als realisatie. Naar 2014 In 2014 vindt evaluatie van deze aanpak plaats met de focus op gebruik, beheer, veiligheid, klanttevredenheid en business case (kosten/opbrengsten). Lees meer over planning is realisatie in de tussenevaluatie van het experiment Moderne medezeggenschap Het ministerie noemt medezeggenschap niet binnen ERAI. In het kader van regelarm werken is Opella in 2013 zelf een traject gestart om ook de (mede)zeggenschap van de klanten en medewerkers te moderniseren. Lees meer over de modern medezeggenschap in de tussenevaluatie van het experiment Terug- en vooruitblikken op ERAI Terugblikkend op het Experiment Regelarme Instellingen in 2013 concludeert niet alleen Opella dat de ERAI aanpak goed werkt. In intensieve contacten met o.a. het ministerie van VWS, de verzekeraars Menzis en Achmea, het CIZ en inspectie wordt door hen geconstateerd dat Opella belangrijke doorbraken heeft bereikt en dat er voor 2014 meer in het vat zit. Echt regelarm werken is nadrukkelijk een kwestie van cultuur. Uitdaging blijft om medewerkers en klanten voldoende bij het experiment te betrekken. Resultaten zijn niet altijd direct zichtbaar en voltrekken zich soms op een ander niveau dan het functioneren van de individuele medewerker. Daardoor zijn sommige medewerkers enthousiast en ervaren minder regels en kijken anderen nog wat meer de kat uit de boom. Ook in 2014 blijft goede (interne) communicatie rond ERAI daarom heel belangrijk. Want 2014 moet het jaar worden waarin Opella het experiment tot een volledig succes gaat brengen. Spannend, want in 2014 zal de organisatie ook nog meer gaan merken van de gevolgen van overheidsmaatregelen binnen het zorgstelsel. Alertheid is geboden, om in 2014 succesvol verder te kunnen bouwen op de basis die in 2013 en eerder is gelegd. 10

11 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 1 Verslag van de Raad van Toezicht 1 Verslag van de Raad van Toezicht Dit jaarverslag is een voorbeeld van genoemde transparantie: hierin verantwoordt de Raad van Toezicht zich op haar werkwijze en bevindingen. De Raad van Toezicht van Opella houdt toezicht op het functioneren van de bestuurder en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad accordeert onder meer begrotingen, adviseert over strategie, beheerst risico s en controleert de werkgeversrol van Opella. Met een team van betrokken deskundigen van Opella geeft de Raad inhoud aan deze verantwoordelijke taak. Rol Raad van Toezicht De Raad merkt dat de maatschappelijke belangstelling voor haar werk nog steeds toeneemt. Zo bereidt minister Opstelten een wet voor waarin afspraken worden gemaakt over o.a. de aansprakelijkheid, aanspreekbaarheid en transparantie van Raden van Toezicht. De Raad is zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheden op dit gebied en neemt haar taak erg serieus. Ze wil zich voor alle belanghebbenden transparant en aanspreekbaar opstellen, binnen haar functie. Die functie valt te omschrijven als betrokken afstand. Betrokken toezicht op hoofdlijnen en wanneer nodig op details. Zo wil de Raad voldoen aan de maatschappelijke verwachting van controle, richting en zorgvuldige afweging van besluiten. Samenstelling Raad van Toezicht In 2013 heeft de Raad bewust geïnvesteerd in haar eigen functioneren. Alle leden volgden cursussen die hen helpen hun rol als toezichthouder van Opella nog beter te kunnen vervullen. Daarnaast vond er in juni onder leiding van een externe begeleider een zelfevaluatie plaats. De voorzitter hield met alle leden functioneringsgesprekken. De Raad concludeert mede op basis van deze trajecten dat ze evenwichtig is samengesteld, waarbij de verschillende profielen en achtergronden van de leden elkaar aanvullen en versterken. Dit is extra relevant omdat de Raad in 2012 van samenstelling is gewijzigd. De samenstelling voldoet ook aan de statuten en de zorgbrede governance code. Hiermee is de onafhankelijkheid van de Raad gewaarborgd. 11

12 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 1 Verslag van de Raad van Toezicht Samenstelling en onafhankelijkheid 1. Eppie Fokkema, voorzitter, bekijk Linkedin profiel 2. Sander Datema, lid, lid auditcommissie, bekijk Linkedin profiel 3. Tjapko van Dalen, lid, lid auditcommissie, bekijk Linkedin profiel 4. Daniëlle van Lith-Woestenberg, lid, bekijk Linkedin profiel 5. Gertjo van Doornik, lid, bekijk Linkedin profiel Het honorarium dat de Raad van Toezicht in 2013 ontving, valt binnen de norm van de zorgbrede governance code en de adviestabel van de vereniging van toezichthouders, de NVTZ. Ook het jaarlijkse gesprek met de OR is gevoerd. Bij de bezoeken en de gesprekken komen telkens deze punten aan de orde: de strategie, de kansen en zorgpunten voor de komende jaren, de verwachtingen van de belanghouders en de samenwerking met bestuur en organisatie van Opella. Een terugkerend thema was de veranderingen in de zorg en de gevolgen hiervan voor Opella. Zo is met de OR de effecten op de werkgelegenheid besproken. Op basis van dit alles constateert de Raad dat Opella goed anticipeert op de forse veranderingen in het zorgdomein. Opella functioneert ook goed in haar directe omgeving. Daarnaast heeft de organisatie zich sterk ontwikkeld op het gebied van informatiemanagement; het beheersen en uitleveren van informatie. Manier van werken Naast de zelfevaluatie in juni, heeft de Raad van Toezicht in 2013 vijf keer vergaderd. De eigen auditcommissie vergadert telkens twee weken voor de behandeling in de financiële vergadering van de Raad. De voorzitter heeft tussen de vergaderingen regelmatig overleg met de bestuurder over agendavorming, strategische zaken en organisatieonderwerpen. Verder heeft de Raad in 2013 weer werkbezoeken gebracht aan zorglocaties van Opella, zoals de Honskamp in Lunteren en de Nudehof in Wageningen. Ze ging hierbij in gesprek met de verantwoordelijke zorgondernemer, medewerkers en klanten. 12

13 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 1 Verslag van de Raad van Toezicht (In)formele contacten De Raad hecht groot belang aan (in)formele contactmomenten met medewerkers, klanten en andere belanghebbenden. Los van alle rapporten en cijfers waar de Raad op toeziet, draait het bij Opella in de kern om deze groepen. Bij deze ontmoetingen krijgt de Raad een nog beter beeld van wat er bij medewerkers en klanten leeft. Daarom is hier ook in 2013 weer bewust tijd voor genomen. Zo namen er leden deel aan de zogenaamde meiconferentie voor medewerkers en relaties. Er waren gesprekken met de directeur Financiën & Control, de bestuurssecretaris en rond de presentaties bij werkbezoeken. De Raad heeft deze momenten als goed en leerzaam ervaren. Ze constateert dat Opella bevlogen medewerkers heeft, die in een goede sfeer met elkaar samenwerken. Goedkeuren van voorstellen Het goedkeuren van voorstellen die het bestuur heeft vastgesteld, is een belangrijke taak van de Raad van Toezicht. De Raad en het bestuur werken nauw samen in het proces naar deze goedkeuringen toe. Zo is de goedkeuring van het financieel verslag een gevolg van de kwaliteit in de tussentijdse kwartaalrapportages. Dat geldt ook voor het goedkeuren van de begroting. Dit is een resultaat van eerder besproken kader/beleidsnotities en het bevestigen van keuzes die eerder zijn behandeld. De toezichthouders hanteren hierbij steeds de volgende toetspunten: het proces van grof naar fijn, het kritische gesprek en de consistentie in resultaten. In 2013 gaf de Raad van Toezicht goedkeuring aan: Jaarverslag 2012, kwartaalrapportages 2013 Begroting 2014 Businessplannen zorglocaties Ericahorst, Smachtenburg en Torckdael Aanpassing verkoopcontract percelen Baron van Wassenaerpark Statutenwijziging, reglement Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Dit laatste punt is een intensief proces geweest, waarbij ook bewust naar een zo breed mogelijk draagvlak is gezocht. Daarom zijn belanghebbenden als de Centrale Cliëntenraad, de Johanniterorde en de Participantenraad van de kerken om advies gevraagd. In dit proces merkte de Raad dat er bij deze kerken grote betrokkenheid bij en steun is voor Opella. 13

14 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 1 Verslag van de Raad van Toezicht Advisering van bestuur Op het gebied van strategie en advisering vroeg de transitie in de zorg (van landelijk naar lokaal, van AWBZ naar zorgverzekering en gemeente) veel aandacht van Opella en haar Raad van Toezicht. Deze verandering eist een duidelijke koers, die door Opella al langer geleden is ingezet. De gevolgen voor de hele organisatie zijn steeds onderwerp van gesprek geweest, waarbij de toezichthouders onder andere aandacht hebben gevraagd voor de gevolgen voor de werkgelegenheid. Ook wezen de toezichthouders op de noodzaak om alert en wendbaar te blijven onder de steeds veranderende omstandigheden. Andere zaken rond advies en strategie die aan bod kwamen: Tussenevaluatie experiment regelarme zorg Lange Termijn Huisvestingsplan Medisch beleid Positionering hulp bij huishouden Palliatief beleid Ethiek Regelarme zorg Het experiment regelarme zorg stond ook in 2013 hoog op de agenda van Opella en haar Raad van Toezicht. De toezichthouders juichen de deelname aan dit experiment toe. Ze steunen deze vernieuwingen, omdat ze echt betekenis hebben voor klanten en medewerkers. In oktober vond er een tussentijdse evaluatie van dit experiment plaats. Belangrijke uitkomst bleek dat de medewerkers meer ruimte hebben om met de klant afspraken te maken over zorg en ondersteuning. Ook kan er meer zorg worden verleend voor hetzelfde geld. Op 22 maart 2013 ging de Raad van Toezicht in gesprek met vertegenwoordigers van het ministerie VWS over regelarme zorg. Daarbij ging het vooral over governance-aspecten. Hoe gaan de belanghebbers Opella toetsen, ofwel wanneer is regelarm een succes? Wat zijn de risico s van regelarm werken voor Opella? Hoe biedt VWS rugdekking, zodat het experiment enthousiast en in een veilige omgeving kan worden uitgevoerd? De toezichthouders kijken terug op een boeiende ontmoeting, waarbij deze vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. Toezicht op functioneren bestuur Een belangrijke taak van de Raad van Toezicht is het toezicht houden op het functioneren van de bestuurder, Kars Hazelaar. De voorzitter van de Raad van Toezicht voert regelmatig voortgangsgesprekken met hem. Dan gaat het over strategische onderwerpen, maar ook over zaken rond functioneren en organiseren. Eens per jaar wordt een functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd door de voorzitter en één toezichthouder, Sander Datema. De Raad is tevreden over het functioneren van de bestuurder. Honorering bestuurder De Raad en de bestuurder kiezen voor een honorering binnen maatschappelijk aanvaarde normen, zoals de Wet Normering Topinkomens (WNT vanaf 2013) en de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). De ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder valt binnen deze normen. 14

15 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 1 Verslag van de Raad van Toezicht Risicobeheersing en koers Vooruitblik 2014 Op het gebied van risicobeheersing heeft de Raad zich onder meer beziggehouden met het aanscherpen van het veiligheidsbeleid en de aanstelling van een nieuwe accountant. Terugblikkend ziet de Raad verder dat 2013 vooral in het teken stond van de veranderingen en bezuinigingen in de zorg. Deze ontwikkelingen vragen veel van de organisatie. De toezichthouders menen dat de koers die Opella hierin heeft ingezet de juiste is. De organisatie is voldoende krachtig en van zo n hoog niveau, dat de ingrijpende wijzigingen in het zorgdomein op verantwoorde wijze het hoofd kunnen worden geboden. De Raad is tevreden over de kwaliteit van de (financiële) rapportages. Hiermee is er ook goed zicht op de planning en realisatie van de resultaten. Hierdoor kan de Raad van Toezicht concluderen dat de financiële risico s voldoende zijn afgedekt. De Raad vindt Opella klaar voor Dat neemt niet weg dat de organisatie voor grote uitdagingen staat. Die vragen een forse krachtsinspanning van iedereen. En veel aanpassingsvermogen. Het is immers een feit dat er minder geld beschikbaar zal zijn. Om de zorg en organisatieprocessen dan toch op hetzelfde niveau te houden, is niet gemakkelijk. Dit vraagt om keuzes maken. Wat kan wel, wat niet? De Raad van Toezicht ziet dat het lerend vermogen en het vroegtijdig anticiperen op ontwikkelingen groot is bij Opella. Op basis daarvan spreekt ze het vertrouwen uit dat de organisatie zal slagen voor deze krachtproef. Dit vertrouwen wordt nog eens versterkt door de enorme inzet en liefde waarmee (vrijwillige) medewerkers dagelijks zorgen voor mensen die dat nodig hebben. Daar is de Raad van Toezicht hen heel erg dankbaar voor. Verder zien de toezichthouders dat Opella de samenwerking met lokale partijen verstevigt. Denk bijvoorbeeld aan andere zorgorganisaties en aan de samenwerking met woningcorporaties. De Raad vindt dit van belang, omdat ze van mening is dat Opella een organisatie voor zorg en welzijn moet zijn en geen vastgoedbeheerder. Aandachtspunt voor Opella vindt de Raad van Toezicht het hoge ziekteverzuim onder werknemers, ook in Daar is met betrokkenen diverse keren over gesproken. Inmiddels is er een organisatiebreed plan van aanpak in gang gezet rond de preventie van ziekteverzuim. 15

16 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 2 Blijde, tevreden klanten 2 Blijde, tevreden klanten U doet alles zelf, Opella regelt de rest. Soms is dat tijdelijk, soms langer van aard. Bij u in de buurt. Opella zorgt ervoor. Dit belooft Opella aan haar klanten. We leveren hen niet alleen zorg, maar waar gewenst ook andere vormen van servicediensten en maatschappelijke dienstverlening. Dat sluit aan bij de maatschappelijke trend van zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, ook met zwaardere zorgbehoefte. In dit hoofdstuk zetten we de belangrijkste ontwikkelingen rond ons aanbod voor klanten in 2013 op een rij en kijken vooruit naar In 2013 ondersteunende Opella gemiddeld 3500 klanten met zaken die ze zelf tijdelijk of langer niet meer kunnen. Opella organiseert voor hen verzorging, verpleging, behandeling en maatschappelijke dienstverlening op de zuidelijke Veluwe. We hebben woonlocaties in Bennekom, Harskamp, Lunteren en Wageningen. Opella levert thuiszorg in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. welke zorg waar Welke zorg voor welke klanten? In november 2013 is er onderzoek gedaan naar welke klanten welke zorg en ondersteuning krijgen bij Opella. Het gaat hier nadrukkelijk om een momentopname, maar de verhoudingen geven wel een indruk van welke zorg en diensten in percentages worden afgenomen. Hieruit blijkt dat zo n 80% van onze klanten zelfstandig woont en aan huis zorg en diensten van Opella krijgt. Ongeveer 10% van onze klanten woont met psychische en/of fysieke beperkingen binnen een locatie, of krijgt daar palliatieve zorg. Nog zo n 7% woont in een verzorgingshuis setting en het laatste percentage (een paar procent) revalideert bij Opella. 80% woont zelfstandig (zorg aan huis) 10% woont binnen veilig en verzorgd wonen of palliatieve zorg 7% woont in een verzorgingshuis (fulltime zorg) 3% revalideert bij Opella We bieden onze klanten waar nodig een totaalpakket op maat: zorg thuis, ziekenhuisgerelateerde zorg, kleinschalige zorg voor mensen met dementie, zorg voor mensen met somatische beperkingen, revalidatie, zorg voor ouderen met een psychiatrische beperking tot begeleiding en welzijnswerk. 16

17 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 2 Blijde, tevreden klanten Ontwikkelingen in de zorg Veel veranderingen in het zorgstelsel die in 2015 van kracht worden, wierpen ook in 2013 hun schaduw al vooruit. Opella heeft zich in 2013 verder voorbereid op o.a. de transitie van AWBZ naar Wmo en de kortingen op het budget voor hulp bij het huishouden (hbh) die daarbij zijn aangekondigd. Er is intensief overleg gevoerd met gemeentes en andere partijen over de toekomst van de hulp bij het huishouden. De inzet van Opella is dat we de hbh als product aan onze klanten blijven aanbieden. Ook het geleidelijk verdwijnen van de verzorgingshuiszorg heeft effect op het zorgaanbod van Opella. Klassieke verpleeg- en verzorgingshuizen zijn of worden op termijn gesloopt en vervangen door appartementen en kleinschalige woonvormen met zorg. Zo verhuisden een aantal verzorgingshuisklanten vanuit Rustenburg in Wageningen naar zelfstandige appartementen in gebouw Van der Meer in dezelfde plaats. Ook is in 2013 gestart met de bouw van Torckdael, een gevarieerde woonwijk met onder meer kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Er komen ook zelfstandige appartementen met zorg en services aan huis, dagverzorging en ruimte voor ontmoeting. de Wageningse wijk Nude, waar de Nudehof staat, gesproken over de inzet van sociale teams in de wijk. De Hogeschool Arnhem deed onderzoek naar de behoeften in de wijk. Opella zit met collegawelzijnsinstellingen, woningcorporaties, collega-zorgaanbieders en overheden aan tafel om bij deze behoeften aan te sluiten. In 2014 worden deze sociale teams verder ontwikkeld, ondertussen gaat Opella door met bestaande samenwerking in de wijk. In weerwil van de politieke ontwikkelingen blijft Opella zich sterk maken voor het aanbod hulp bij het huishouden. Zo werden in 2013 met de gemeente Renswoude en Veendendaal contracten voor zeven jaar afgesloten over de inzet van hbh. De contracten met Ede, Rhenen en Wageningen werden weer met een jaar verlengd. Dicht bij de klant Thuiszorg Opella heeft in 2013 binnen de thuiszorg structureel en intensief op wijkniveau overleg gehad met relevante partijen, om zo tot een breed zorg- en welzijnsaanbod te komen voor de wijk. Zo is in 17

18 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 2 Blijde, tevreden klanten De kleine dienst voor mevrouw Van de Berg Ik had veel pijn in mijn been. Mijn zoon vroeg zelfs of het niet eens tijd werd voor een verzorgingshuis. Dat wilde ik absoluut niet! Ik ben altijd heel zelfstandig geweest, maar met mijn been kon het zo niet langer. Rita de Jong, eerstverantwoordelijk verzorgende van mevrouw Van de Berg: Via de huisarts kregen wij de aanvraag om het been van mevrouw Van de Berg drie ochtenden in de week te zwachtelen. Omdat we bij Opella zelf indiceren, zat ik niet veel later bij haar thuis om te kijken of ze nog meer nodig had. Mevrouw Van de Berg maakt nu gebruik van huishoudelijke hulp, maaltijden en alarmering van Opella. Een vrijwilliger komt één keer per week een babbeltje maken. Binnen een week was alles geregeld. Ik ben vooral blij dat ik mijn zelfstandigheid niet hoef op te geven. Verpleging In 2013 is door Opella stevig geïnvesteerd in het aanbod en de organisatie van verpleegkundige zorg. Met het afbouwen van de verzorgingshuiszorg, zullen er immers ook steeds intensievere zorgvragen vanuit de thuissituatie gesteld gaan worden. Doordat mensen langer thuis wonen, neemt echter ook de zorgzwaarte en complexiteit van zorg toe bij mensen die bij Opella komen wonen. Dit vraagt om een deskundig en flexibel inzetbaar team, voor heel Opella. In 2013 is gewerkt aan het opzetten van een Medisch Technisch Handelenteam, dat centraal beschikbaar is voor de meer complexe verpleegkundige taken binnen het gehele werkgebied van Opella. Door uitbreiding van het aantal verpleegkundigen, en differentiatie in specialisatie kan er adequater worden gereageerd op complexe zorgvragen, ook buiten kantoortijden. Ook in de kleinschalige woningen voor verpleeghuiszorg verhoogt Opella de kwaliteit van de zorg door de extra inzet van verpleegkundigen. Dagactivering In 2015 verandert de financiering voor dagactivering voor individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Die wordt verplaatst vanuit de AWBZ naar Wmo en er komt 25% minder budget beschikbaar. In 2013 en richting 2014 is Opella kartrekker in diverse overleggen tussen gemeentes en maatschappelijke organisaties. Hierin wordt onderzocht hoe, vooruitlopend op de overheidsmaatregelen, de dagverzorging op een andere manier georganiseerd kan worden. 18

19 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 2 Blijde, tevreden klanten Behandeling Tot 2013 werkte Opella met twee organisatorische eenheden die verantwoordelijk waren voor de behandeling van klanten: behandelaars en specialisten ouderengeneeskunde. In 2013 is ingezet op optimalisatie van de samenwerking, om zo in 2014 het multidisciplinaire behandelcentrum te realiseren. Dit centrale aanbod heeft grote voordelen op het gebied van efficiency en flexibiliteit. Ook kan er beter worden ingespeeld op de toenemende vragen vanuit de eerstelijnszorg. Daarnaast is hard gewerkt aan de voorbereiding om mensen pré- en postoperatief op te vangen op de behandelafdelingen van revalidatie en herstel. De teamleden kregen in 2013 de beschikking over tablet-pc s, om zo op elke locatie registraties uit te kunnen voeren en medicatie te kunnen voorschrijven. zijn aangegaan voor 5 jaar. Daarom wordt in 2014 verder gezocht naar een centrale locatie voor de afdelingen revalidatie en herstel en observatie en transfer. Binnen deze locatie komt dan ook het nieuwe multidisciplinaire behandelcentrum. Maatschappelijke dienstverlening In 2013 heeft Maatschappelijke dienstverlening actief deelgenomen aan de ontwikkelingen in het kader van de overgang van taken, verantwoordelijkheden en gelden van het sociale domein naar de gemeentes. Zo namen de medewerkers deel aan de pilot sociale teams en diverse werkgroepen en proeftuinen binnen de gemeente Ede. Ook zijn zowel in Ede als Wageningen gesprekken gevoerd over verdergaande samenwerking met collega-organisaties, vrijwilligersorganisaties en de gemeente. Opella is initiatiefnemer voor deze gesprekken en woordvoerder naar de gemeente. Een bijeenkomst met bestuurders van diverse organisaties om de afspraken te bekrachtigen heeft plaatsgevonden. Verwacht wordt dat intentieverklaring en opdracht in februari 2014 definitief worden ondertekend. Daarna volgt het samenstellen van diverse werkgroepen voor de verdere uitwerking. Verder is het schoolmaatschappelijk werk in Ede in 2013 uitgebreid van 30 naar 60 scholen. Naar 2014 De Breukelderhof zal op termijn worden gesloten en de huurcontracten van revalidatielocaties De Valkenburcht en het Baken Private diensten Onder de noemer handig thuis biedt Opella klanten een breed aanbod aan servicediensten. Denk aan maaltijdverzorging, personen-alarmering en zorghulpmiddelen. Deze diensten kunnen zowel particulier als uit de Wmo bekostigd worden. De bedoeling was om dit aanbod in 2013 verder uit te werken en te effectueren 19

20 Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag 2 Blijde, tevreden klanten in de markt. Dit proces liep vertraging op vanwege de veeleisende ontwikkelingen binnen vastgoed en de voorbereidingen van een reorganisatie op de afdeling. Wel is in een 2013 onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van klanten. Er is een particulier product binnen de hulp bij het huishouden ontwikkeld. Tot slot is er een marketingplan opgesteld. Mede als resultaat hiervan is het aanbod van Opella helder en overzichtelijk onderverdeeld aan de hand van vijf iconen. De Valkenburcht verblijven. Daarnaast is in 2013 een nieuwe financieringstructuur ingevoerd, de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie. In 2013 werd er een sterk beroep gedaan op de observatiefunctie van het Baken (locatie voor langdurige revalidatie, observatie en transfer). Dan ging het vooral om meerdere klachten na bijvoorbeeld een heupoperatie. Vanuit de brede regio trekt het Baken steeds meer klanten met deze complexe zorgvragen. (Tijdelijk) verblijf bij Opella Revalidatie en herstel In 2013 konden klanten in De Valkenburcht (Revalidatie en herstel) ook terecht met complexere zorgvragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om klanten die met infuus of centrale lijn direct vanuit ziekenhuizen werden overgeplaatst naar De Valkenburcht. Onze klanten kwamen in 2013 niet meer alleen vanuit ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, maar onder meer ook uit het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Zo verandert de rol van De Valkenburcht in 2013 van care (verzorging en verpleging) naar steeds meer cure (ziekenhuisgerelateerde zorg). De kleine dienst voor mevrouw Boon Ik wist dat ik na mijn knieoperatie eerst echt niet mobiel zou zijn. Daarom koos ik voor De Valkenburcht. Mijn herstel is heel voorspoedig verlopen. Alles is goed geregeld. Van heerlijke maaltijden en een mooie eenpersoonskamer, tot de stimulans van de fysiotherapeut om in beweging te komen. Na twee weken was ik weer klaar om naar huis te gaan. Klanten stelden in 2013 aan De Valkenburcht steeds meer particuliere zorgvragen, waarbij bijvoorbeeld hun thuiszorgindicatie werd overgenomen, of waarbij klanten op eigen initiatief en op eigen kosten verbleven in de Valkenburcht. Het aanbod van tweepersoonskamers droeg mede bij aan een goede bezetting. Hierdoor konden partners, kinderen of mantelzorgers ook in 20

De keuze is aan u. Oktober 2013. Tussentijdse evaluatie Experiment RegelArme Instellingen bij Opella

De keuze is aan u. Oktober 2013. Tussentijdse evaluatie Experiment RegelArme Instellingen bij Opella Oktober 2013 De keuze is aan u Tussentijdse evaluatie Experiment RegelArme Instellingen bij Opella Let 1op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014 Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Jaarverantwoording 2014 Algemene identificatiegegevens verslagleggende rechtspersoon Adres Putterweg 3 Postcode 3851 GA Plaats Ermelo Telefoonnummer 0341-564564 Identificatienummer

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag

Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag Stichting Verzorgingshuis de Koperhorst Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag April 2014 Inhoud 1. Voorwoord 3-4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting Jaardocument 2014 Maatschappelijk verslag Vastgesteld door Raad van Bestuur: 20 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht: 20 mei 2015 Pagina 2 van 29 Voorwoord Volwassenen die in Brielle en Westvoorne

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder

Jaardocument. C.D.Innemee Mei 2015. Medescribenten: PTZ: Tineke Visser. OR: Ella de Koning. CR: mevr. E.M van Dalen. Dagverzorging: Martina Schilder Jaardocument 2014 C.D.Innemee Mei 2015 Medescribenten: PTZ: Tineke Visser OR: Ella de Koning CR: mevr. E.M van Dalen Dagverzorging: Martina Schilder Kwaliteit: Antje Vos Bestuursverslag: dhr.ir. C. van

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

Jaarverslaglegging 2013

Jaarverslaglegging 2013 Jaarverslaglegging 2013 Inhoud 1. UITGANGSPUNTEN VOOR DE JAARVERSLAGGEVING 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1. ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS 4 2.2. STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 4 2.3. KERNGEGEVENS

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 De Stouwe te Meppel Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 3. Governance... 7 3.1 Bestuur en toezicht... 7 3.2 Bedrijfsvoering... 10 3.3 Cli├źntenraad...

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie