COMMERCIËLE VORMINGEN VERKOOP EN MANAGEMENT. Deze vormingen zijn uitsluitend «Op Maat» - Gelieve ons te contacteren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMERCIËLE VORMINGEN VERKOOP EN MANAGEMENT. Deze vormingen zijn uitsluitend «Op Maat» - Gelieve ons te contacteren."

Transcriptie

1 COMMERCIËLE VORMINGEN VERKOOP EN MANAGEMENT Deze vormingen zijn uitsluitend «Op Maat» - Gelieve ons te contacteren. I - Verkoopstechnieken Basic - 6 modules II - Verkoopstechnieken Avandced 6 of 7 modules naargelang het verkoopconcept. III - Verkoopstechnieken C.A.S. Competence Analysis Survey voor de ervaren verkopers die dreigen weg te zinken in blinde gewoontes en routines. De vorming gaat over fictieve producten en argumenten teneinde de verkopers niet toe te laten zich vast te klampen aan een gans repertoria van excuses en uitvluchten van hun bedrijf, producten en concurrenten. Verkoopstechnieken trainingmodulen Module 1 Behoefteanalyse Basisanalyse Gerichte analyse (Fact Finding) De volledige behoeften en koopmotieven van de klant achterhalen. Tevens de latente behoeften door suggestief te werken. Het actief luisteren is het sterkste wapen van de verkoper om de waardevolle informatie van de koper goed te interpreteren. Maar het is tevens de verkoper die er moet in slagen deze informatie reactie op gang te brengen door goede vragen te stellen. De praktijk toont aan dat er weinig verkopers(sters) zijn die deze techniek goed beheersen. De verkregen informaties zijn onderverdeeld in 3 delen, zoals: 1.De rationele aspecten. 2. De emotionele invloeden. 3. De weerstanden. (Natuurlijke Kunstmatige) In deze module wordt ook de «Gespreksturing» aangeleerd want in de praktijk is het de koper die teveel het gesprek domineert. (85%) De behoefteanalyse is gebaseerd op het model van de Totale Product Waarde T.P.W. Product Firma Service Advies Prijs De analyses gemaakt op dit concept geven meer impact aan de benadering van de verkoper. Deze informatie geven eveneens aan wanneer de verkoper wat, met wie, op welk moment, en waarom dient aan te vangen om succesvol te zijn. 1

2 Module 2 Het belang en het inhoud van een offerte Wat moet een offerte betekenen voor een prospect, en de verkoper? Wat moet de inhoud zijn van een offerte? De offerte moet zodanig opgesteld zijn dat deze een basis vormt in de onderhandeling en van de verkoop, en niet van een eindeloze discussie zonder resultaat over de prijs. (Een bezochte prospect moet het professionalisme aanvoelen) Anderzijds moet een offerte door de verkoper gebruikt worden als een instrument om tot deelbeslissingen te komen. Deze is uitermate belangrijk om tot betere afsluitprestaties te komen. Module 3 De argumentatie (Benefit Selling) Wat moet men argumenteren in functie van welke behoeften en van welk koopprofiel om overtuigend te zijn voor de beslissingnemers? Een goede kennis van de behoeften van de koper is vereist wilt de verkoper goede resultaten behalen De eenvoudige, maar efficiënte regel van 3 wordt onderwezen in deze module: 1. De keuze van de eigenschappen of kenmerken 2. De ontwikkeling van de betekenis en het nut voor de klant 3. Controle van acceptatie en het begrijpen van de doeltreffendheid Dit in functie van het T.P.W. concept, en volgens het koopprofiel wat varieert van persoon tot persoon. Module 4 De telemarketing Door middel van een I.B.C. - pakket kunnen de verkopers aan doeltreffende telemarketing in hun rayon doen. Het doel is potentiële kopers te achterhalen en een continuïteit in hun verkooppotentieel te krijgen. Telemarketing doen voor een verkoper is niet eenvoudig omdat deze vrij snel in verkoopsgesprekken terecht komen, wat niet de bedoeling is aangezien dergelijke acties louter tijdverlies zijn. Technieken en attitudes worden uitvoerig in de module behandeld. Module 5 Telefonische technieken De telefoon is een uitstekend instrument voor de verkoper op voorwaarde dat hij precies weet wanneer hij dit moet gebruiken als verlengstuk van zijn commercieel proces. Technieken en attitudes worden aangeleerd om het misbruik van de telefoon zowel van de koper of van de verkoper evenwichtiger te maken. Module 6 Prijsnegociatie De eerste vereiste om tot een goede prijsonderhandeling te komen is het verwerven van een correcte attitude gecombineerd met een cijferlogica, namelijk Pencil Selling. De verkopers worden gevormd om de sirenes, die prijsreacties van de koper zijn te begrijpen en correct te behandelen. Module 7 De deelbesluiten Het vragen van een direct akkoord naar een beslissing is bij de meeste kopers arrogant en dus negatief want de NEE uitvlucht volgt. Het is om deze belangrijke redenen dat we de verkopers leren werken met Deelbesluiten tijdens de argumentatie /demonstratie omdat de koper zodoende zelf de beslissingen over talrijke argumenten genomen heeft. De verkoper moet alleen nog leren hoe met deze afsluitmethode om te gaan en dit, zonder verwarring of negatieve stress. 2

3 Module 8 De demonstratie De impact van het visueel effect in de verkoop ontsnapt nog veel te dikwijls aan de aandacht van de verkopers. Daarenboven, als de potentiële koper veel aandacht heeft voor een demonstratie of een proefrit accepteert, is dit een bewijs van toegenomen interesse wat de verkopers beter moeten behandelen en realiseren. De voorbereiding van een boeiende benadering van de verkopers is zeldzaam en meestal nogal zwak, en veel te gestandaardiseerd. De attitude en de inhoud van de argumenten tijdens deze fase zijn van een cruciaal belang om de prospect positief te beïnvloeden. Module 9 Koopsignalen De koopsignalen zijn onvrijwillige reacties van de kopers, maar toch van groot belang voor de verdere ontwikkeling in het verkoopsgesprek. Het probleem is dat deze signalen slecht of helemaal niet begrepen of gehoord worden door de verkopers. In deze module worden eveneens de niet verbale koopsignalen behandeld, zodanig dat de verkoper correct weet te reageren ( fysisch of mondeling ). Module 10 Afsluiten De laatste nieuwe trend van de verkoper is om een uitstel van de beslissing te snel te aanvaarden. Dit mag niet gebeuren omdat het in tegenstelling is met alle logica van de verkoop. Men zegt dat de klant belangrijk is, maar in de beslissende fase om tot een succesvol einde te komen, toont de verkoper al een verontrustend tekort in de afsluitfase. Dankzij de deelbesluiten moet de verkoper al inleidende punten hebben om tot een efficiënt afsluiten te komen. De afsluittechnieken worden gegeven en gericht in functie van het verkopertype, gebaseerd op de verkopertypologie. Deze module krijgt bijzonder veel aandacht, omdat de verkoper zich moet kunnen identificeren met de technieken en de benaderingsstrategie die het beste bij hem en de koper passen, om succesvol te zijn. Module 11 Bezwaren Het zwarte beest van de verkoper. I.B.C. demonstreert dat 80 % van de bezwaren interessesignalen, of vragen naar verduidelijking zijn, het kunnen eveneens vervelingsignalen zijn ten gevolge van een banale benadering van de verkoper. De praktische oefeningen in deze module zijn gemaakt op reacties komende uit de praktijk. De doelstelling van deze module is dat de verkoper de bezwaren als normaal en als een positieve uitdaging ervaart en deze ook behandeld op die manier in de praktijk. Module 12 De follow-up Een slechte opvolging van zaken activeert demotivatie, en ligt aan de basis van een enorm tijdsverlies van de verkoper en onbegrip van de klant. Dit is deels te wijten aan het feit dat de verkoper de kunst van het onderhandelen nog niet onder de knie heeft, en door het ontbreken van een gestructureerd beleid in zijn opvolgingen. Nog teveel ik zal zelf terug contact met u opnemen of we zien dit later nog zijn nog uitspraken welke deze verkopers aanvaarden en op niks positiefs uitmonden. Structuren voor efficiëntere afbakeningen en opvolgingen worden duidelijk gegeven binnen dit thema. Module 13 Klachtenbeheer Is nooit een aangename opdracht. Maar als men het professioneel aanpakt kan de oplossing of de halve oplossing van de klacht van de verkoper een appreciatie worden van de koper en u in een «GUN» systeem opnemen wat reclame leads en imago betekent. 3

4 Trainingmodules S.P.i.R.A.L. Methode S.P.i.R.A.L. Verkoop Modulair systeem S.P.i.R.A.L. Verkoop : controle en ontdekken van zwakheden op het geheel van de belangrijke verkoop activiteiten (assessment). I.A.P. - Intelligente Actieve Prospectie motivatie voor informaties van: Verkoop, Management, Marketing, Leads - De steunpilaar van de methode S.P.i.R.A.L. - De eerste twee platformen - Doelstellingen : Verkoopresultaten verhogen. Verkopers dynamiseren en motiveren voor doeltreffende prospectie. Het verkoop management doeltreffende gereedschappen geven. SUSPECTS - Selecteren van het markt potentieel. - Voorbereiding van de selectie acties. - Sector organisatie - Afspraken volgens de S.P.I.R.A.L methode. PROSPECTS - Contacten volgens de resultaten van de gemaakte afspraken. - Selectie maken van het reëel potentieel - Kwalificatie van verdere bezoeken en deze duidelijk plannen - Prioriteitstellingen ( P1 P2 P3) INFORMATIES - De basisbehoeften en huidige werkwijze kennen - Afbakenen van de «Communicatie Stijl» - Voorziene evolutie en economische visie hieromtrent. - Beslissingstructuur. - Informele informaties RESULTS - Analyse van het gesprek de voorbereiding voor het volgend bezoek - Concurrenten analyse op +/- punten - Mijn sterke punten Waarom Voordelen - Aankoopprofiel van het bedrijf - Analyse van de knelpunten met overleg aan manager ACTIVITY - Welke acties in P1 ondernemen: wanneer, waarom, wie? - Analyse van het volume verkoop potentieel in trechter (rapport aan manager) - Kwaliteits controle van kopers in de trechter! - Overleg met manager voor acties of andere. LEADS - Referentie materiaal - Beheer planning van klanten opmaken - Klachten analyseren en behandelen - Coördinatie met de interne departementen voor informatie en leads 4

5 S.P.i.R.A.L. C.R.M. = Customer Relation Management. Structuur voor het Management gebaseerd op Communicatie Informatie Participatie met de betrokken afdelingen van het bedrijf, teneinde, nieuwe klanten te maken en een grotere getrouwheid van de klanten te bekomen. Iedere afdelingsmanager moet de C.R.M. structuur volgen, aangepast aan zijn afdeling. Dit al geeft 30% meer garantie op Commerciële Leads. H.I.K. = Hoge Interesse Koper, laat een verwachte gedoseerde onderhandeling toe van de aankoper. De verkoper is verplicht uit zijn gestandaardiseerde aanpak te treden en oogst er snel de vruchten van. De sterke punten van de verkoper worden geconsolideerd en de zwakheden worden op een persoonlijke manier aangepakt. D.K.S. = Doeltreffende Klanten Service, is bestemd voor iedereen in de firma die contact kan hebben met de klant 5 modules: 1. Te vermijden acties & uitspraken. 2. Analyse van het probleem of de klacht en acties ondernemen. 3. De oplossing communiceren, opstarten en opvolgen. 4. Suggesties Preventieve argumenten om ontevredenheid te voorkomen. 5. Hoe bezwaren en klachten beheren? Vormingen voor het Verkoop Management Het management programma is ontstaan in de praktijk en door praktijksituaties in samenwerking met onze klanten om de praktische kant doeltreffend en aantrekkelijk te maken voor de deelnemers. De programma s zijn om die redenen eenvoudig maar doeltreffend opgebouwd. Het voordeel hiervan is dat de aangeleerde stof in de praktijk onmiddellijk toepast wordt, omdat er een zelfzekerheid ontstaat bij de deelnemers door onze methodiek. De volgende opgegeven modules zijn dus uit de praktijk gegrepen die positieve resultaten tot gevolg hadden. De begeleiding acties zijn verschillend voor «Actieve field managers» en de «desk managers». De objectieven zijn dezelfde maar worden anders toegepast in de praktijk. 1. De actieve coaching (begeleiding bij klanten. 2. De administratieve coaching met dynamische en sluitende opdrachten. Module 1 Analyse van de afremmers van de huidige werkmethodiek De manager moet in de eerste instantie weten wat zijn resultaten in zijn sector afremt. Deze analyse wordt gemaakt door middel van een I.B.C. grit op drie verschillende vlakken: 1. Het commercieel dynamisme. 2. Het management support. 3. Tekortkomingen in de verkoop benaderingen. Het geheel van deze 3 analyses geven een duidelijk beeld van het geheel van de tekortkomingen of te verbeteren punten. De actieplannen voor de praktijk worden opgemaakt in functie van de 3 bovenvermelde analyse - criteria. Module 2 Tijdsbeheer Het tijdsbeheer en de prioriteitsstelling begint met het analyseren van de tijdrovers. Door middel van praktijkoefeningen in de cursus slagen de managers erin hun belangrijkste tijdrovers te achterhalen. Hun taak bestaat er vervolgens uit deze tijdrovers door een praktijk actieplan weg te werken of te minimaliseren. Vervolgens komt het opmaken van een prioriteitsrooster aan bod. 5

6 Het tijdsbeheer wordt gebaseerd op 3 prioriteitsvormen, zijnde: P1. Onmiddellijke en nodige acties. P2. Tussenacties op de stellingen van P1. P3. Acties op termijn met een voorbereidend karakter. Iedere manager komt zijn actieplan gebaseerd op de praktijkvoorbeelden voorstellen aan de groep, dit teneinde een optimale ideeënwisseling te verkrijgen. De prioritaire en controleerbare tijdrovers wegwerken, hetzij door : Delegatie Andere werkstructuur Gewoontebestrijding Feedback over de reëel gewonnen en meer beschikbare tijd. Module 3 Analyse van de «afremmers» van de medewerkers Indien men de resultaten wil verbeteren, dan dient de manager te weten welke de essentiële afremmers zijn van de medewerkers om zijn objectieven te realiseren. Door middel van een I.B.C. grit, die de belangrijkste criteria omvat, opgemaakt in functie van de activiteiten van uw bedrijf kan de manager zijn evaluaties maken en acties ondernemen volgens het resultaat van de analyse. Dit wordt eveneens op aangegeven praktijk voorbeelden van de deelnemers gedaan tijdens de training om alle verkeerde interpretaties en fouten te voorkomen. Flagrante fouten of verkeerde inschattingen van de afremsituaties kunnen zware gevolgen hebben op de motivatie, de medewerking en het vertrouwen van een team. Om die redenen wordt veel praktijk aandacht gespendeerd aan deze analyse die de manager goed moet begrijpen om efficiënt te zijn. Module 4 M.B.R. Management by results Het M.B.R. is een gezamenlijke doelstelling van de beoogde resultaten gebaseerd op actieplannen met de medewerkers. (Participatief management). Belangrijk voor de manager is te analyseren welke de mogelijke afremmers in zijn ploeg zijn. Dit houdt vele analysefactoren in gericht op de specifieke functie en problematiek waarmee de manager mee geconfronteerd wordt. Deze kan sterk variëren van functie tot functie en wordt om die redenen vooraf samen met het management van uw bedrijf geanalyseerd. Vorm van rapportage, planning, vooruitzichten, afspraken, enz. zijn onderdelen van deze M.B.R. analyse. Module 5 Motivatie (Voor alle verantwoordelijke functies in het bedrijf) Motivatie is het meest uitgesproken woord in ieder bedrijf, maar zelden het best bewerkte element in het management, door gebrek aan inzage van wat motivatie positief beïnvloed. De gemakkelijkste waarnemingen van de manager zijn de gemotiveerde en de gedemotiveerde medewerkers, omdat men hier geen extra aandacht aan moet geven aangezien dit zo evident is. Motivatie is tevens een uiterst moeilijk te behandelen onderwerp, als men niet goed weet wat motiverend of demotiverend op medewerkers werkt. De moeilijkste taak van de manager is: - Hoe hou ik mijn mensen gemotiveerd? - Wat kan demotivatie voorkomen? - Wanneer en welke signalen krijg ik, of wat moet ik controleren om de factoren van demotivatie tegen te gaan? - Welke zijn nu echte motivatie factoren? - Hoe groot is mijn bijdrage door mijn gedrag, acties, communicatie op de motivatie? 6

7 Module 6 Evaluatie gesprekken Evalueren moet gebeuren op basis van een goede basisstructuur en gefundeerd zijn op ontegensprekelijke feiten. Deze moeten aantoonbaar zijn en de herinnering van de feiten oproepen voor zover de boodschap minder populair is tijdens het evaluatiegesprek. Men gebruikt eerder de counselling methode, deze wordt aangeleerd in deze module. De gehele counselling methode is gebaseerd op tussenevaluaties, het haalbare, de motivatie en de ondersteuning van de manager. Door de counselling methode toe te passen krijgen de medewerkers een exact beeld van hun kunnen en tekortkomingen. Deze methode laat dan ook toe een perfecte eindejaarsevaluatie te maken. De oefeningen met deze technieken en methodiek worden aan de hand van praktijk voorbeelden uitgewerkt.( kan ook het toekennen van de laatste kans zijn) Module 7 Actieve Coaching Vormen van actieve coaching of begeleiding van verkopers: Fieldcoaching 1 ( observatie - analyse ) Wanneer, waarom, wie, doel zijn de uitgangspunten om de prioriteiten en de field werkwijze te bepalen van de manager. Deze begeleidingen moeten het prioritair doel hebben het Ruw Index Beeld gekoppeld aan de Standaards van de verkoper naar de realiteit bij te sturen. Deze fieldcoaching vorm heeft dus uitsluitend een observatief karakter. Aan de hand van het Ruw Index Beeld van de verkoper weet de manager precies welke de prioritaire observatiepunten zijn (alles staat op een A4). Fieldcoaching 2 ( bijsturing ) De bijsturing gebeurt door een stuk on the job training, d.w.z. dat na ieder bezoek de verkoper en de manager een evaluatie opmaken van het verkoopgesprek, en bijstuurtechnieken en tips gegeven worden. Hiervoor hebben de verkoper en de manager een klantenfiche of klantendossier nodig, zodat voor het klantenbezoek er referentiepunten van de evaluatie mogelijk zijn. Fieldcoaching 3 ( gericht ) Gericht fieldcoachen betekent dat de manager, samen met de verkoper bepaalt wat moet gedaan worden in dit bezoek. Bijvoorbeeld: het introduceren van een nieuw product, de manier waarop het geïntroduceerd wordt ( zo zijn er 100 verschillende acties mogelijk ). De manager blijft observator, maar neemt het gesprek niet over. Fieldcoaching 4 ( tandem of L.S.D.- coaching = Learning, seeing, doing - methode) De tandem coaching houdt in dat er vooraf bepaald wordt wanneer de manager het gesprek overneemt, wat ook effectief de bedoeling is. De verkoper krijgt als opdracht het gevoerde gesprek van de manager te observeren en te evalueren. Dit is een zéér dynamische bijscholing want de verkoper moet noodgedwongen 100 % alert blijven bij dergelijke interventie. De manager moet uiteraard goed voorbereid zijn op dergelijke bezoeken door een goede dossierkennis en achtergrondinformaties over de klant. Training Module Management «Force 4» Het ABC in de harmonie van het management. De 4 dominante zwakheden ombuigen naar sterke actieplannen en dit volgens Bekwaamheid Haalbaarheid In gemeenschappelijk akkoord tussen de Managers onderling Jumping rapporten. De inspanningen en positieve resultaten worden medegedeeld tijdens de coaching door de collega s Managers of door de groep en dit met de Mystery methode. De feiten worden onomkeerbaar door confrontatie met de realiteit zowel in positieve of zwakkere zin. 7

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding VERZEKERINGEN

Nadere informatie

LISTING VORMINGEN COMMUNICATIE EN LEIDINGGEVEN STANDAARD

LISTING VORMINGEN COMMUNICATIE EN LEIDINGGEVEN STANDAARD LISTING VORMINGEN COMMUNICATIE EN LEIDINGGEVEN STANDAARD overzicht 1. Zelfvertrouwen opbouwen om beter te slagen 2 2. Verandering: de moeilijkste te beheersen uitdaging 2 3. Creativiteit ten dienste van

Nadere informatie

SalesAcademy 2010. www.interact.be/salesacademy. making the Data Center work

SalesAcademy 2010. www.interact.be/salesacademy. making the Data Center work SalesAcademy 2010 www.interact.be/salesacademy High Level Sales Training voor IT Resellers Tijdens contacten met onze resellers hebben we vastgesteld dat er nood is aan high level Sales Trainingen. Vaak

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

A. 10 STAPPEN VOOR HET SELECTEREN VAN GOED PERSONEEL

A. 10 STAPPEN VOOR HET SELECTEREN VAN GOED PERSONEEL A. 10 STAPPEN VOOR HET SELECTEREN VAN GOED PERSONEEL Als manager of ondernemer heeft u een aantal gereedschappen ter beschikking die u ondersteunen bij het selecteren van personeel en het begeleiden van

Nadere informatie

Introductie in SPIN Adviesvaardigheden Ilja Starrowsky, Saskia Haafkes en Judith Meijer. Change behaviour. Change results.

Introductie in SPIN Adviesvaardigheden Ilja Starrowsky, Saskia Haafkes en Judith Meijer. Change behaviour. Change results. Introductie in SPIN Adviesvaardigheden Ilja Starrowsky, Saskia Haafkes en Judith Meijer Change behaviour. Change results. 1 Analyseren van succesvol advies de Huthwaite onderzoeken ANALYSEREN VAN verkoop

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Verkoopvaardigheden

Branchetoetsdocument: Verkoopvaardigheden pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Verkoopvaardigheden Versie 4.1 VERVALLEN per 1-11-2011 Deelbranche(s) Aanhangwagen Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ZELFSTANDIGE SALES COACH

FUNCTIEBESCHRIJVING ZELFSTANDIGE SALES COACH FUNCTIEBESCHRIJVING ZELFSTANDIGE SALES COACH Doel : Het doel van deze functiebeschrijving is je een zo concreet mogelijk inzicht te geven in de aard van deze functie, waarvoor je interesse getoond hebt,

Nadere informatie

TRAINING Versterk je Verkoopvaardigheden Coach: Rudy Bormans

TRAINING Versterk je Verkoopvaardigheden Coach: Rudy Bormans TRAINING Versterk je Verkoopvaardigheden Coach: Rudy Bormans Jaar 2015 CUMLAUDE COACHING, SL www.cumlaude-coaching.be VERSTERK JE VERKOOPVAARDIGHEDEN Algemene informatie over het trainingsprogramma Vaak

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ZELFSTANDIGE SALES COACH

FUNCTIEBESCHRIJVING ZELFSTANDIGE SALES COACH FUNCTIEBESCHRIJVING ZELFSTANDIGE SALES COACH Doel : Het doel van deze functiebeschrijving is je een zo concreet mogelijk inzicht te geven in de aard van deze functie, waarvoor je interesse getoond hebt,

Nadere informatie

Behoeftegericht verkopen

Behoeftegericht verkopen TRAINING Behoeftegericht verkopen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BEHOEFTEGERICHT VERKOPEN Klanten kopen geen producten. Ze kopen wat die

Nadere informatie

TRAINING LAAT JE WERELD DRAAIEN ROND DE KLANT EN MEER KLANTEN ZULLEN ROND JOU DRAAIEN. SALES VERKOOP

TRAINING LAAT JE WERELD DRAAIEN ROND DE KLANT EN MEER KLANTEN ZULLEN ROND JOU DRAAIEN. SALES VERKOOP TRAINING LAAT JE WERELD DRAAIEN ROND DE KLANT EN MEER KLANTEN ZULLEN ROND JOU DRAAIEN. COACHING ADVIES SALES VERKOOP Sales en klanten ondergaan een transformatie. Door de digitale realiteit van vandaag

Nadere informatie

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative

TH-SCI Sales Capability Indicator. Best Peter Sales Representative Best Peter Sales Representative TH-SCI Sales Capability Indicator Dit rapport werd gegenereerd op 03-09-2013 door White Alan van Brainwave Ltd.. De onderliggende data dateren van 24-07-2013. OVER DE SALES

Nadere informatie

Beoordelingsfiche bij een open opdracht: een eenvoudig model

Beoordelingsfiche bij een open opdracht: een eenvoudig model Beoordelingsfiche bij een open opdracht: een eenvoudig model 1 Het begrijpen van het probleem: 2 Oplossingsplan: 3 Formulering antwoord: 0: Het probleem werd volledig verkeerd begrepen. 1: Een deel van

Nadere informatie

Plaats van de retailer. Coachen en begeleiden van retailers 31/01/2016 SITUATIONELE VERKOOPSONDERSTEUNING ACCOUNT MANAGER IMPORT EXPORT RETAIL

Plaats van de retailer. Coachen en begeleiden van retailers 31/01/2016 SITUATIONELE VERKOOPSONDERSTEUNING ACCOUNT MANAGER IMPORT EXPORT RETAIL Verkoopresultaat verhogen door vaardigheid en motivatie. 1. inzicht in Accountmanagement 2. inzicht in timemanagement 3. coachen en begeleiden van retailers & grossiers SITUATIONELE VERKOOPSONDERSTEUNING

Nadere informatie

Oplijsting technische opleidingen (1/2)

Oplijsting technische opleidingen (1/2) Oplijsting technische opleidingen (1/2) Functionele Trainingen PA + Business op te nemen in het Pers.Ontw. Plan RSPM OSS RDB ROS Mgmt trainingen Omgaan met sociale partners x x x x Functieclassificatie

Nadere informatie

TRAINING Het verkopen van de prijs

TRAINING Het verkopen van de prijs TRAINING Het verkopen van de prijs www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management De prijs is vaak een moeilijk onderwerp. Het zorgt voor veel discussies en veel

Nadere informatie

KLANT & VERKOOPGERICHT TELEFONEREN

KLANT & VERKOOPGERICHT TELEFONEREN KLANT & VERKOOPGERICHT TELEFONEREN INBOUND TELEFOONCOMMUNICATIE Pieterman & Partners KLANT & VERKOOPGERICHT TELEFONEREN RESULTAAT Binnenkomende telefoongesprekken ombuigen naar proactieve commerciële gesprekken.

Nadere informatie

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent 1 Positioning statement in één zin Over Vendetium Wij inspireren en motiveren ambitieuze

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

Overzicht documenten 9. De snelste of de kortste route? 11. Inleiding: Waarom zelfstandig uw eigen verkoop managen de toekomst is 13

Overzicht documenten 9. De snelste of de kortste route? 11. Inleiding: Waarom zelfstandig uw eigen verkoop managen de toekomst is 13 INHOUD Overzicht documenten 9 De snelste of de kortste route? 11 Inleiding: Waarom zelfstandig uw eigen verkoop managen de toekomst is 13 01 DE SPIEGEL OP MEZELF: MIJN SELF SWOT-ANALYSE 21 A. Een persoonlijke

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

TRAINING Grote orders binnenhalen

TRAINING Grote orders binnenhalen TRAINING Grote orders binnenhalen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING GROTE ORDERS BINNENHALEN Een kleine order is vaak in één verkoopgesprek

Nadere informatie

kritiekgesprekken voeren.

kritiekgesprekken voeren. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Bedrijfspsychologie (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie

VERTEGENWOORDIGER VERTEGENWOORDIGER TAKEN, KENNIS EN VAARDIGHEDEN

VERTEGENWOORDIGER VERTEGENWOORDIGER TAKEN, KENNIS EN VAARDIGHEDEN VERTEGENWOORDIGER VERTEGENWOORDIGER TAKEN, KENNIS EN VAARDIGHEDEN VERTEGENWOORDIGER TAKEN, KENNIS EN VAARDIGHEDEN MEDEWERKER VERKOOP WAARVOOR DIENT DEZE FOLDER? Basis om een vacature uit te schrijven ;

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt, collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling Als coach kan je samen

Nadere informatie

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Presenteren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PRESENTEREN Iedere verkoper wil zijn gehoor boeien, meeslepen zelfs, zodat zijn klanten

Nadere informatie

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6

Inleiding 2. Wie is Christine? 4. Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5. Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Inhoudsopgave Inleiding 2 Wie is Christine? 4 Tip 1: Houd het doel van feedback voor ogen 5 Tip 2: Richt feedback op gedrag, niet op de persoon 6 Tip 3: Geef feedback over uw waarneming en vermijd interpretaties

Nadere informatie

VERKOPEN VAN DIENSTEN

VERKOPEN VAN DIENSTEN VERKOPEN VAN DIENSTEN Leer de specifieke uitdagingen van het verkopen van zakelijke diensten en verhoog drastisch de resultaten van uw commerciële inspanningen door het doelgericht toepassen van service

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Effectief Communiceren (1- Daags)

Effectief Communiceren (1- Daags) Effectief Communiceren (1- Daags) Om meer uit uw gesprekken te halen wilt u uw communicatievaardigheden verbeteren. U wilt werk maken van uw communicatieve vaardigheden en aan de hand van praktische oefeningen

Nadere informatie

1. HOE DOELTREFFENDE VERGADERINGEN HOUDEN?

1. HOE DOELTREFFENDE VERGADERINGEN HOUDEN? 1. HOE DOELTREFFENDE VERGADERINGEN HOUDEN? - Bewust worden van de welbekende vergaderziekte Zonder impact uit gewoonte! - Leren een vergadering goed voor te bereiden om positieve resultaten te bereiken.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS)

Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS) Mijn Natuurlijke Werk Stijl (NWS) Gegevens van de referentiegroep: Uw unieke logincode: Bewaar deze code goed, u kan ze gebruiken voor het aanvragen van bijkomende rapporten. Copyright 2011-2013 Pontis

Nadere informatie

TRAINING Grote orders binnenhalen

TRAINING Grote orders binnenhalen TRAINING Grote orders binnenhalen www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING GROTE ORDERS BINNENHALEN Een kleine order is vaak in één verkoopgesprek

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Winkelmanagement modulenaam Commercieel beheer en marketing Opleidingsonderdeel Verkooptechnieken code module A1 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden 36 studiepunten 3 structuurschema

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen

Katholieke Hogeschool Kempen Katholieke Hogeschool Kempen Commerciële vaardigheden: Het verkoopgesprek: zelfevaluatie Docent: Ria Beliën Student: Academiejaar 2009 2010 HWBK BM 2 Marketing 1 HWBKG Commerciële vaardigheden 2 Inhoud

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt én van de noden van de collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling

Nadere informatie

BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN. Tegenbewegende stijlen. Meebewegende stijlen. = duwen = trekken. evalueren aansporen en onder druk zetten

BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN. Tegenbewegende stijlen. Meebewegende stijlen. = duwen = trekken. evalueren aansporen en onder druk zetten BEÏNVLOEDINGSSTIJLEN Er zijn verschillende beïnvloedingsstijlen te onderscheiden. De stijlen kunnen worden onderverdeeld in: TEGENBEWEGENDE STIJLEN MEEBEWEGENDE STIJLEN = duwen = trekken Tegenbewegende

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Werkboek. Van 360 feedback naar Persoonlijk Ontwikkelplan

Werkboek. Van 360 feedback naar Persoonlijk Ontwikkelplan Werkboek Van 360 feedback naar Persoonlijk Ontwikkelplan Easy360.nl is een webapplicatie van ixly 2012 Van 360 feedback naar POP p. 1 Van 360 graden feedback naar een Persoonlijk Ontwikkelingsplan Voor

Nadere informatie

Management training met de LIFO - methode

Management training met de LIFO - methode Management training met de LIFO - methode Zichtbare resultaten bij Carrefour Philip Verhelle Marijke Theunis Onze samenwerking Philip Verhelle, Carrefour Talent Development Senior Management Training specialist

Nadere informatie

Motiveren om te leren

Motiveren om te leren Motiveren om te leren Een succesvol opleidingsbeleid is afhankelijk van verschillende factoren. De keuze van een goede opleidingsaanbieder speelt een rol, net zoals een grondige behoeftedetectie en de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

Assessment Centers. STUDIEDAG 12 juni 2008. Jo De Bruyne

Assessment Centers. STUDIEDAG 12 juni 2008. Jo De Bruyne Assessment Centers STUDIEDAG 12 juni 2008 Jo De Bruyne Assessment Center Wat is een Assessment Center? Een proces waarbij een individu of een groep van individuen beoordeeld wordt door meerdere beoordelaars

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten 1 OP VRIJWILLIGE VOETEN In het huidige vrijwilligerslandschap is het niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers bij te houden als organisatie

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING. Pieterman & Partners

EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING. Pieterman & Partners EXCELLENT VERKOPEN FACE TO FACE COMMUNICATIE TRAINING Pieterman & Partners EXCELLENT VERKOPEN RESULTAAT Met succes communicatieve en commercieel technische vaardigheden in verkoop toepassen Meer rendement

Nadere informatie

VOORJAAR 2017 SALES VERKOOP

VOORJAAR 2017 SALES VERKOOP TRAINING COACHING ADVIES VOORJAAR 2017 SALES VERKOOP Sales en klanten ondergaan een transformatie. Door de digitale realiteit van vandaag gaan sales professionals anders om met hun klanten en prospects.

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

VRAGENLIJST: DIENEND LEIDINGGEVEN

VRAGENLIJST: DIENEND LEIDINGGEVEN Naam van mijn leidinggevende: VRAGENLIJST: DIENEND LEIDINGGEVEN Beste collega, Dag in dag uit werken wij samen aan een gezonde organisatie met gelukkige medewerkers. We geloven dat het ABC van een goede

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen)

De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) De VrijBaan Vragenlijst (Algemeen) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een gezondheidsprobleem,

Nadere informatie

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem

WinRIS. Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem WinRIS Marketing-, Sales- en Communicatiesysteem Inleiding WinRIS is een marketing, sales- en communicatiesysteem dat eigenhandig is ontwikkeld door WinRIS Nederland b.v. Het systeem wordt ook wel een

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Gedrag en gebruik van hulpmiddelen: wat is de link?

Gedrag en gebruik van hulpmiddelen: wat is de link? Gedrag en gebruik van hulpmiddelen: wat is de link? Eva Vandenheede 0475/907374 Eva.vandenheede@securex.be Analyseren Signaleren Creatief denken Verplaatsings -beleid Evalueren Kiezen Organiseren 2 1 Analyseren

Nadere informatie

MSA 360. Master Sales Skills Analysis 360 Diagnose en feedback. Analyse voor: Mikkelsen, Mikkel Datum: 2003-01-17.

MSA 360. Master Sales Skills Analysis 360 Diagnose en feedback. Analyse voor: Mikkelsen, Mikkel Datum: 2003-01-17. SA 360 : Voorpagina SA 360 Diagnose en feedback Analyse voor: Datum: 2003-01-17 Voor gebruik als: Professionele ontwikkeling en verkoopcarrière De inhoud De verkoper heeft een SA 360 uitgevoerd ten aanzien

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid.

De beide methodieken worden in dit document beschreven. Afgesloten wordt met een vergelijkende analyse op gebied van toepasbaarheid. Gedragsanalyses Haal meer uit je mensen Waarom functioneert de ene medewerker beter in een bepaalde functie dan de andere? Waarom voelt de ene medewerker zich thuis in zijn werkomgeving en is de ander

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Haal alles uit je offerteaanvragen. SalesQuest

Haal alles uit je offerteaanvragen. SalesQuest Haal alles uit je offerteaanvragen SalesQuest Wat gaan we doen? 1. Het eerste gesprek 2. Vragen die het verschil maken 3. Omgaan met bezwaren 4. De klant losweken bij de eigen dealer 5. Prijsonderhandelingen

Nadere informatie

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone

Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Vacature beroepskapitein bij bevordering en professionalisering in dezelfde zone Selectievoorwaarden: De zoneraad verklaart de functie van beroepskapitein vacant bij bevordering en professionalisering.

Nadere informatie

Het uitvoeren van de payroll- en uitzendadministratie en daaruit voortvloeiende activiteiten Het realiseren van klant- en medewerkertevredenheid.

Het uitvoeren van de payroll- en uitzendadministratie en daaruit voortvloeiende activiteiten Het realiseren van klant- en medewerkertevredenheid. Functiebeschrijving Payroll intercedent Organisatie Afdeling Rapporteert aan : MultiFlexx : Businessunit : Unitleider Salarisschaal : Aanloop 2, standaard 3, uitloop 4 Doel van de functie: Het uitvoeren

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

SUCCESVOL IN KLANTCONTACT

SUCCESVOL IN KLANTCONTACT Een leerweg voor inbound, outbound en schriftelijk klantcontact WAAROM DEZE LEERWEG In een klantcontactomgeving maken we gebruik van telefoon, mail, social media of andere kanalen. Het is hierin essentieel

Nadere informatie

WORKSHOP DE KLIKFACTOR: HOE ZORG IK VOOR DE KLIK MET MIJN KLANT?

WORKSHOP DE KLIKFACTOR: HOE ZORG IK VOOR DE KLIK MET MIJN KLANT? Inleiding Programma Aanmelden Route WORKSHOP DE KLIKFACTOR: HOE ZORG IK VOOR DE KLIK MET MIJN KLANT? In de wereld waarin wij ons bevinden, wordt heel veel gecommuniceerd: uw verkopers communiceren met

Nadere informatie

A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m e t w e e r s t a n d

A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m e t w e e r s t a n d Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen A c e! Z e l f t e s t O m g a a n m

Nadere informatie

Gesprekken voeren met medewerkers. HRwijs inspiratiesessie, 17 september 2015 Lisa Coppin, Groeiinzicht Comm.V.

Gesprekken voeren met medewerkers. HRwijs inspiratiesessie, 17 september 2015 Lisa Coppin, Groeiinzicht Comm.V. Gesprekken voeren met medewerkers HRwijs inspiratiesessie, 17 september 2015 Lisa Coppin, Groeiinzicht Comm.V. Gesprekken met medewerkers voeren... Doen we meerdere keren per dag Kunnen we allemaal Terug

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Unfold your potential

Unfold your potential Unfold your potential Meet & Greet 2011 Theo Hamaekers- Kluwer Het coachen van salespeople Dominique Vosse Boehringer Ingelheim 13 september 2011 Op het programma De uitdagingen bij Boehringer Ingelheim

Nadere informatie

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Mondeling. Assessment 1.1. Samenwerken op een reclamebureau: instructie voor de accountmanager Voorbereidingstijd: 5 minuten

ZAKELIJKE COMMUNICATIE. Mondeling. Assessment 1.1. Samenwerken op een reclamebureau: instructie voor de accountmanager Voorbereidingstijd: 5 minuten ZAKELIJKE COMMUNICATIE Mondeling Assessment 1.1. Samenwerken op een reclamebureau: instructie voor de accountmanager Voorbereidingstijd: 5 minuten Je werkt sinds drie jaar als accountmanager bij Reclamebureau

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

Expo-Planning: Goed En Op Tijd Uw Beursdeelname Voorbereiden.

Expo-Planning: Goed En Op Tijd Uw Beursdeelname Voorbereiden. Log-in voor aanbieders http://www.standmakelaar.com/files/logo/logo.gif Expo-Planning: Goed En Op Tijd Uw Beursdeelname Voorbereiden. 39 tips voor een succesvolle beursdeelname. Kies in onderstaande tijdslijn

Nadere informatie

John Voorbeeld. Account manager Mobilia B.V. 29-3-2009

John Voorbeeld. Account manager Mobilia B.V. 29-3-2009 MDI-Success Insights Sales Skills Index Account manager Mobilia B.V. 29-3-2009 INTRODUCTIE De Sales Skills Index is een objectieve analyse van de kennis die een individu heeft, van strategieën die nodig

Nadere informatie

Train-the-trainer AUDOOR STEVEN

Train-the-trainer AUDOOR STEVEN Train-the-trainer AUDOOR STEVEN PROGRAMMA Inleiding Belang van goede opleiding Het opleidingsboekje Achtergrond Kolb: leerstijlen Stages of concern Het peterschap Waarom? Verantwoordelijkheden/rol Communicatie

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

TRAINING Het verkopen van de prijs

TRAINING Het verkopen van de prijs TRAINING Het verkopen van de prijs www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING HET VERKOPEN VAN DE PRIJS De prijs is vaak een moeilijk onderwerp. Het

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Basis commerciële vaardigheden

Branchetoetsdocument: Basis commerciële vaardigheden pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Basis commerciële vaardigheden Versie 4.2, per 1-03-2010 vervangen door 425-Basiskennis Communicatie PA/BA, per 1-01-2011 vervallen Deelbranche(s) Bedrijfsauto Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Over kunnen, willen en passen

Over kunnen, willen en passen Testing Solutions Testen is weten Prima cv, mooie referenties. Maar hoe hoog is het kennisniveau precies? En leveren de persoon lijkheids kenmerken toegevoegde waarde aan uw organisatie? Prima motivatie,

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

Een verkoopmodel voor Sports Direct. Sales Trainee Programme Module 3

Een verkoopmodel voor Sports Direct. Sales Trainee Programme Module 3 Een verkoopmodel Sales Trainee Programme Module 3 Inhoud 1. De uitdagingingen in de verkoop p. 1-2 2. Waarom een verkoopmodel? p. 3-4 3. Het onthaal p. 5-6 4. De analyse van de noden p. 7-10 5. Selectie

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Evaluatie van training en opleiding

Evaluatie van training en opleiding ? how to... #contact - de menselijke factor in customer service Evaluatie van training en opleiding Opleiders en trainers zien het gestructureerd evalueren van hun eigen programma s en activiteiten vaak

Nadere informatie

Hartelijk welkom Michiel L Honoré Naber

Hartelijk welkom Michiel L Honoré Naber Hartelijk welkom Michiel L Honoré Naber Hoe klantgericht ben je werkelijk? Hoe maak je het verschil en hoe kun je verkoopkansen vergroten? Wat is verkopen? Iemand bewegen/beïnvloeden tot vrijwillige acceptatie

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

Afwezig? Naar wie schuift u de Zwarte Piet door?

Afwezig? Naar wie schuift u de Zwarte Piet door? Afwezig? Naar wie schuift u de Zwarte Piet door? 5 december 2013 Emilie Dequeker +32 479 66 04 66 emilie.dequeker@securex.be Guy Verbrugghe +32 477 79 50 43 guy.verbrugghe@securex.be Frederik Librecht

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert.  Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING CURSUSBEGELEIDER

FUNCTIEBESCHRIJVING CURSUSBEGELEIDER FUNCTIEBESCHRIJVING CURSUSBEGELEIDER Doel : Het doel van deze functiebeschrijving is je een zo concreet mogelijk inzicht te geven in de aard van deze functie, waarvoor je interesse getoond hebt, en in

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie